Sunteți pe pagina 1din 14

I.INTRODUCERE Continutul cheltuielilor publice2 II.PARTEA TEORETICA Critetii de clasificare a cheltuielilor publice2 Nivelul,structura si dinamica cheltuielilor publice........3 III.

II.STUDIU DE CAZ Analiza evolutiei cheltuielilor publice in Romania in perioada 20022004.6 Studiu de caz: Evolutia cheltuielilor publice pentru educatie in perioada 2000-2009..10 Aplicatie..12 Bibliografie.....14

CONTINUTUL CHELTUIELILOR PUBLICE


Cheltuielile publice,reprezinta,practice,relatii de repartizare a fondurilor financiare catre institutii publice,populatie si agenti economici.Ele se efectueaza din diferinte fonduri financiare constituite la nivel macro si microeconomic cum sunt: bugetul statului,bugetul asigurarilor sociale de stat,fondurile institutiilor publice etc. Cheltuielile publice exprima,deci,relatii economic-sociale in forma baneasca,care se manifesta intre stat,pe de o parte si personae fizice si juridice pe de alta parte,cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului,in scopul indeplinirii functiilor acestuia.Astfel,cheltuielile publice se materializeaza in plati efectuate de stat din resursele mobilizate pe diferite cai,pentru achizitii de bunuri sau prestari de servicii necesare pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului:servicii publice generale,actiuni social-culturale,intretinerea armatei,unele actiuni de ordin economic etc. Trebuie facuta distinctive intre notiunea de cheltuieli publice si cheltuieli bugetare.Cheltuielile publice se refera la totalitatea cheltuielilor efectuate in sectorul public prin intermediul institutiilor publice care se acopera fie din bugetul statului (pe plan central sau local) fie din bugetele proprii,pe seama veniturilor obtinute. Cheltuielile bugetare se refera numai la acele cheltuieli care se acopera de la bugetul de stat,prin bugetele locale sau din bugetul asigurarilor sociale de stat.Astfel cheltuielile bugetare sunt cheltuieli publice.

CRITERII DE CLASIFICARE A CHELTUIELILOR PUBLICE


Varietatea cheltuielilor publice a facut necesara introducerea unor criteria pentru structurarea lor.Necesitatea decurge din nevoile de analiza ante sau postfactum,dar si din cerintele procesului de elaborare a bugetelor/programelor/planurilor financiare si de definire a indicatorilor bugetari. In literatura si practica financiara si statistica se intalnesc urmatoarele tipuri de clasificari: administrative; economica; financiara; in functie de rolul lor in procesul productiei sociale; clasificarea folosita de O.N.U. si clasificari mixte sau combinate. Clasificarea administrative: are la baza criteriul institutiilor prin care se efectueaza cheltuielile publice: -cheltuieli ale ministerelor -cheltuieli ale institutiilor publice autonome sau subordonate -cheltuieli ale unitatilor administrative-teritoriale Clasificarea economica: are in vedere influenta pe care o exercita asupra economiei,diferitele categorii de cheltuieli si distingem: -cheltuieli curente: cheltuieli materiale,cheltuieli de personal,prime,subventii,transferuri,cheltuieli cu dobanzile, reserve. -cheltuieli de investitii -imprumuturi acordate -rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane la credite

Clasificarea financiara: cheltuieli definitive in functie de momentul si modul in care cheltuielile publice afecteaza resursele financiare ale statului: -cheltuieli temporare -cheltuieli virtual sau posibile Clasificarea dupa rolul lor in procesul reproductiei sociale: -cheltuieli reale (negative):cheltuieli cu intretinerea aparatului de stat,intretinerea si dotarea armatei etc.Acestea reprezinta un consum definitiv de produs intern brut. -cheltuieli economice (pozitive):investitiile efectuate de stat.Acestea din urma au ca efect crearea de venit national. Clasificarea folosita de O.N.U.:a)a cheltuielilor publice pe baza criteriului functional: -total cheltuieli publice: servicii publice generale,aparare,ordine interna si securitate civila,educatie,sanatate.actiuni economice,locuinte si servicii comunale,cultura si religie,alte cheltuieli. b)pe baza criteriului economic: -cheltuieli care reprezinta consum final -dobanzi aferente datoriei publice -ubventii de exploatare si alte transferuri curente -formarea bruta a capitalului -achizitii de terenuri si active necorporale -transferuri de capital Clasificarea functionala:pe baza domeniilor,ramurilor,sectoarelor de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice,pentru indeplinirea functiilor statului: -cheltuieli pentru servicii publice generale:Autoritati publice -cheltuieli pentru aparare,ordine publica si siguranta nationala: Aparare,Ordine publica -cheltuieli social-culturale:Invatamant,Sanatate,Asistenta sociala -cheltuieli pentru servicii si dezvoltare publica,locuinte,mediu si ape -cheltuieli pentru actiuni economice:Industrie,Agricultura si sivicultura,Transporturi si comunicatii -alte actiuni:Cercetare stiintifica -transferuri -imprumuturi acordate -plati de dobanzi si alte cheltuieli aferente datoriei publice

NIVELUL,STRUCTURA SI DINAMICA CHELTUIELILOR PUBLICE


NIVELUL CHELTUIELILOR PUBLICE

O analiza profunda a cheltuielilor publice serveste la caracterizarea politicii financiare si bugetare a fiecarui stat in diferite perioade de timp.Aprecierea efectelor interventiei statului in viata sociala si in economie presupune cunoasterea,mai intai,a volumului cheltuielilor publice effectuate de organele central si locale de stat din fondurile publice de resurse financiare. Nivelul cheltuielilor publice se poate exprima prin intermediul urmatorilor indicatori: a) Nivelul nominal al cheltuielilor publice,poate fi exprimat in:preturi curente si/sau preturi constant.Transformarea cheltuielilor publice din preturi curente in preturi constant se efectueaza cu ajutorul indicelui preturilor ca indice deflator,stabilit prin comparative cu un an ales ca baza,ale carui preturi se considera preturi constant pentru o peroada de timp. Cpr1= Cpn1 : Ip1/cst. Cpr1=cheltuielile publice ale anului 1,exprimate in preturi curente Cpn1=cheltuielile publice ale anului 1,exprimarte in preturi constant Ip1/cst.=indicele preturilor calculat in anul 1 fata de anul ales ca baza Cpr0= Cpn0 : Ip0/cst. Cpr0=cheltuielile publice ale anului 0,exprimate in preturi curente Cpn0=cheltuielile publice ale anului 0,exprimate in preturi constant Ip0/cst.=indicele preturilor calculate in anul 0 fata de anul ales ca baza Nivelul nomial al cheltuielilor publice este important pentru analizele efectuate in fiecare stat in parte servind la aprecierea interventiei statului in politica financiara si bugetara. b) Ponderea cheltuielilor publice in PIB este indicatorul cate ajuta la caracterizarea nivelului cheltuielilor publice in fiecare stat intr-o perioada de timp. ; Cp1=cheltuielile publice totale in anul 1 PIB1=produsul intern brut in anul 1 Cp0=cheltuielile publice totale in anul 0 PIB0=produsul intern brut in anul 0 c) Nivelul mediu al cheltuielilor publice pe locuilor este de asemenea,un indicator sugestiv folosit in comparatiile intre state si se exprima cu ajutorul relatiei: /loc =
( )

STRUCTURA CHELTUIELILOR PUBLICE Analiza cheltuielilor publice ale unei tari poate fi efectuata atat din punct de vedere global,pe baza nivelului total al acestora,cat si fin punct de vedere al structurii lor de diferite categorii in cadrul unui criteriu de clasificare adoptat.In acest scop ste necesara stabilirea ponderuu a fecarei categorii de cheltuieli publice in totalul acestora,pe baza relatiei: gsCpi=(Cpi/Cpt)100 gsCpi=greutatea specifica a categoriei de cheluieli publice i in totalul cheltuielilor publice Cpi=cheltuielile publice ale categoriei i

Cpt=cheltuielile publice totale i=1n categorii de cheltuieli Determinarea structurii cheltuielilor publice serveste de asemenea,la urmarirea in dinamica a modificarilor optiunilor bugetare sau extrabugetare ale statelor si totodata se pot efectua comparatii intre statele cu niveluri diferite de dezvoltare. DINAMICA CHELTUIELILOR PUBLICE Indicatorii dinamicii cheltuielilor publice sunt: cresterea nominal si cresterea reala,ca expresii ale modificarii volumului cheltuielilor publice.Cresterea nominal rezulta din compararea cheltuielilor publice exprimate in preturi curente,iar cresterea reala,din compararea cheltuielilor exprimate in preturi constant,amble exprimand modalitati de calcul ce arata cresterea in marimi absolute.Indicatorii dinamicii cheltuielilor publice se defines si se exprima astfel: a)Cresterea nominal,in marime absoluta si relative,a cheltuielilor publice: -cresterea nominal absoluta: -cresterea nominal relativa:

b)Cresterea reala,in marime absoluta si relative,a cheltuielilor publice: -cresterea reala absoluta: = -cresterea reala relativa: %Cr =

STUDIU DE CAZ:ANALIZA EVOLUTIEI CHELTUIELILOR PUBLICE IN ROMANIA IN PERIOADA 2002-2004 In cele ce urmeaza am analizat cheltuielile publice ale Romaniei,pe baza datelor avute la dispozitie.Principalele articole de cheltuieli bugetare aferente perioadei:
Evolutia cheltuielilor publice ale Romaniei in perioada 2002-2004 Tabel 1

Post cheltuieli Autoriti publice Aprare naional Ordine public i sigurana naional nvmnt Sntate Cultur, religie, sport i tineret Asisten social, alocaii, pensii, ajutoare i indemnizaii sociale Servicii i dezvoltare public i locuine Mediu i ape Industrie Agricultur i silvicultur Transporturi i comunicaii Alte aciuni economice Cercetare tiinific Alte aciuni Cheltuieli din fonduri la dispoziia guvernului Transferuri de la Bugetul de Stat mprumuturi Dobnzi aferente datoriei publice Fondul de rezerv TOTAL

2002 buget mld lei % 14.965,00 6,33% 23.968,50 10,14% 25.379,40 10,74% 12.680,70 10.136,30 4.025,70 27.656,90 4.699,70 2.185,80 8.279,40 11.907,00 18.439,00 7.306,30 2.998,90 2.173,10 317,90 1.900,00 218,00 56.910,00 238,70 236.386,30 5,36% 4,29% 1,70% 11,70% 1,99% 0,92% 3,50% 5,04% 7,80% 3,09% 1,27% 0,92% 0,13% 0,80% 0,09% 24,07% 0,10% 100,00%

2003 buget mld lei % 19.927,40 6,98% 29.266,00 10,25% 33.260,40 11,64% 15.652,10 11.330,60 6.005,40 35.828,90 6.380,00 2.248,10 17.802,60 17.753,80 28.441,20 6.048,10 3.647,70 3.151,20 233,40 7.845,30 112,40 40.633,70 55,10 285.623,4 5,48% 3,97% 2,10% 12,54% 2,23% 0,79% 6,23% 6,22% 9,96% 2,12% 1,28% 1,10% 0,08% 2,75% 0,04% 14,23% 0,02% 100,00%

2004 buget mld lei % 23.335,30 6,64% 36.996,10 10,53% 38.852,40 11,06% 17.313,30 12.316,00 7.054,70 46.104,40 7.895,90 2.469,20 17.537,90 24.017,20 36.558,70 14.332,60 4.596,80 4.133,50 235,00 15.660,90 207,70 40.814,80 888,20 351.320,6 4,93% 3,51% 2,01% 13,12% 2,25% 0,70% 4,99% 6,84% 10,41% 4,08% 1,31% 1,18% 0,07% 4,46% 0,06% 11,62% 0,25% 100,00%

Graficul structurii cheltuielilor publice ale Romaniei,aferent celor trei exercitii bugetare,ofera o perspectiva mai clara asupra componentei si importantei pe care capitolele de cheltuieli o au in buget:

Structura cheltuielilor publice ale Romaniei in perioada 2002-2004


Fondul de rezerv Dobnzi aferente datoriei poublice mprumuturi

Figura 1

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 buget 2003 buget 2004 buget

Transferuri de la Bugetul de Stat Cheltuieli din fonduri la dispoziia guvernului Alte aciuni Cercetare tiinific Alte aciuni economice Transporturi i comunicaii Agricultur i silvicultur Industrie Mediu i ape Servicii i dezvoltare public i locuine Asisten social, alocaii, pensii, ajutoare i indemnizaii sociale Cultur, religie, sport i tineret Sntate nvmnt Ordine public i sigurana naional Aprare naional Autoriti publice

Tabel 2

Populaie Produs Intern Brut

mii locuitori mld lei

2002 21795 1512616,8

2003 21734 1591275

2004 21673 1723350,8

Prentru perioada analizata,structura cheltuielilor publice este prezentata in tabelul 1,iar ceilalti indicatori de baza carora se evalueaza acestea iau urmatoarele valori:
Tabel 3

Cheltuieli publice n PIB Cheltuieli publice pe locuitor

% mii lei/loc

2002 15,63% 10845,90

2003 17,95% 13141,78

2004 20,39% 16210,06

In graficul urmator este prezentata ponderea cheltuielilor publice ale Romaniei in PIB demonstreaza un trend crescator,pentru intreaga perioada analizata:

Figura 2

Cheltuieli publice n PIB


30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2002 2003 2004 Cheltuieli publice n PIB

Cheltuielile publice pe locuitor au si ele o evolutie crescatoare in Romania:


Figura 3

Cheltuieli publice pe locuitor


20000.00 10000.00 0.00 2002 2003 2004

Cheltuieli publice pe locuitor

Dupa cum se observa,in bugetul consolidat al Romaniei ocupa un loc foarte important,pe intreaga perioada de observatie,cheltuielile cu apararea nationala,cu ordinea publica si siguranta,asigurari si protective sociala si dobanzi la datoria publica.Este evidenta diferenta intre pozitia Romaniei si cea a statelor dezvoltate,in special in ceea ce priveste cheluielile cu dobanzi.De asemenea,apartenenta la tarile in curs de dezvoltare este relevata si de ponderea redusa a cheltuielilor cu invatamantul si sanatatea in totalul cheltuielilor publice ale tarii noastre. Din datele expuse,cu privire la ponderea cheltuielilor publice in PIB,evolutia acestora vine sa intareasca statul de tara in curs de dezvoltare:daca in cazul tarilor anterior analizate aceasta pondere depasea 24%,in Romania ele se situeaza,permanent,sub 20%. Urmeaza analiza cheltuielilor publice din Romania,unde vom determina variatia acestora si elasticitatea lor fata de PIB.Variatia in marimi absolute si marimi relative a cheltuielilor publice ale Romaniei se prezinta astfel:
Tabel 4

Indicatori Total cheltuieli publice

2002 236386,3

2003 226823,6

2004 281450,7

Variaia cheltuielilor publice n mrimi absolute Indicele de cretere a cheltuielilor publice

* *

-9562,7 95,95%

54627,1 124,08%

Graficul evolutiei cheltuielilor totale:


Figura 4

Total cheltuieli publice


300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2002 2003 2004

Total cheltuieli publice

Cheltuielile publice ale Romaniei prezinta o evolutie oscilanta,cu un punct de minim in exercitiul financiar 2003 si o crestere mai accentuata in 2004.Elasticitatea cheltuielilor publice romanesti fata de PIB se prezinta dupa cum urmeaza:
Tabel 5

Indicatori Total cheltuieli publice PIB Variaia cheltuielilor publice Variaia PIB Elasticitatea cheltuielilor publice

2002 236386,3 1512616,8 * * *

2003 226823,6 1591275 -9562,7 78658,2 -0,78

2004 281450,7 1723350,8 54627,1 132075,8 2,90

Graficul evolutiei cheltuielilor publice fata de PIB in cazul Romaniei:


Figura 5 Elasticitatea cheltuielilor publice 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 2003 2004 Elasticitatea cheltuielilor publice

Dupa cum se observa,in anul 2003 cheltuielile publice prezinta o puternica inelasticitate fata de PIB,evoluand in sens opus cu acesta la o crestere a PIB-ului cu 78.658,2 mld. lei se constata o scadere a cheltuielilor publice cu 9.562,7 mld. lei. In anul urmator,insa,cheltuielile publice devin elastice la cresterea PIB-ului,variind in acelasi sens cu ele.

STUDIU DE CAZ:EVOLUTIA CHELTUIELILOR PUBLICE PENTRU EDUCATIE IN PERIOADA 2000-2009 Cheltuielile pentru educatie sunt de 7 miliarde de euro in anul 2010,adica 6% din PIB,de trei ori mai mult decat in urma cu patru ani,dar rezultatele sunt mai proaste,conform evaluarilor internationale ale elevilor si studentilor care se fac periodic.Numarul total de entitati scolare din Romania,arata ca 8.500 de scoli din toata tara au sub 50 de elevi,deci nu vor putea devenii niciodata cu adevarat centre performante de invatamant. Statul plateste annual 2.7 mld. euro pentru salariile celor 360.000 de angajati din sistemul de invatamant,iar bugetul alocat Ministerului Educatiei a crescut de la an la an:ajustat la inflatie,bugetul pentru educatie a crescut de cinci ori in perioada 2000-2009,ajungand de la 1,4 mld. euro la 7 mld. euro. In aceasta perioada,numarul de elevi din ciclul primar,gimnazial sau liceal s-a redus cu peste 500.000,in timp ce numarul de profesori s-a mentinut relative constant,scazand cu aproape 28.000 in ultimii noua ani. Bugetul alocat pentru educatie trebuia sa creasca pana la cel putin 6% din PIB,pentru ca asa prevedea legea,in asa fel incat sistemul de invatamant sa functioneze in parametrii optima,indifferent de numarul de elevi., sustine Melania Vergu,consilierul ministrului educatiei Daniel Funeriu. In Romania exista peste 24.500 de unitati si structure scolare(cladiri fara personalitate juridical in care invata,in general elevii din mediu rural),iar in aproximativ 11.000 din cladirile pentru care Ministerul Educatiei plateste cheltuieli de personal si de intretinere invata sub 100 de elevi.Totodata,in peste 1.100 de structure scolare din Romania invata mai putin de zece elevi,potrivit unor date oficiale obtinute de Ziarul Financiar la nivelul anului 2008.In aceste clase invata simultan copii de varste diferite,aflati pe niveluri de scolarizare diferite. Si toate acestea din cauza ca in anumite zone geografice elevii nu au cum sa se deplaseze cu microbuzele.Aceste clase sunt organizate pentru accesul lor la educatie.

10

Evolutia cheltuielilor publice pentru educatie in perioada 2000-2009

11

APLICATIE Calculati structura cheltuielilor publice totale ale statului W,grupate pe criterii economice si determinate mutatiile care au avut loc in 2004 fata de 2002 pe baza urmatoarelor date:
2002 626.713 573.532 106.258 (mld. u.m.) 2004 2002 941.079 100 891.116 164.270 91.51 16.95 ( ) 2004 100 94.69 17.46 ( ) 2002/2004 +3.18 +0.51

Indicatori Cheltuieli publice totale 1.1. Cheltuieli curente 1.1.1.Cheltuieli pentru bunuri si servicii 1.1.2.Cheltuieli cu dobanzile 1.1.3.Subventiile si alte transferuri 1.2.Cheltuieli de capital

128.566 338.708

177.703 549.143

20.51 54.05

18.88 58.35

-1.63 +4.30

53.181

49.963

8.49

5.31

-3.18

Calculul ponderii cheltuielilor curente in total cheltuieli publice (i=1.1)

Calculul ponderii cheltuielilor de capital (i=1.2)

2004: 2002: Calculul ponderii cheltuielilor pentru bunuri si servicii(i=1.1.1)

= Calculul ponderii cheltuielilor cu dobanzile (i=1.1.2)

12

Calculul ponderii cheltuielilor pentru subventii si alte transferuri(i=1.1.3)

Pentru verificarea corectitudinii calculelor se verifica: ( )

Analizand structura cheltuielilor publice in anul 2002 si 2004 rezulta urmatoarele: S-a inregistrat o crestere a ponderii cheltuielilor curente in cheltuieli publice totale cu 3.18 puncte procentuale din anul 2002 in 2004 S-a inregistrat o scadere a ponderii cheltuielilor cu dobanzile cu 1.63 puncte procentuale din anul 2002 in anul 2004 S-a inregistrat o crestere a ponderii cheltuielilor pentru bunuri si servicii cu 0.51 puncte procentuale,concomitent cu o crestere a ponderii cheltuielilor cu subventii si alte transferuri cu 4.30 puncte procentuale din anul 2002 in anul 2004 Se remarca o scadere a ponderii cheltuielilor de capital din anul 2002 in 2004 cu 3.18 puncte procentuale.

13

Finante Publice,editia a doua-Mihai Aristotel Ungureanu, Editura Conphys-2007 Finante Publice-Tatiana Mosteanu,Editura Universitara Bucuresti Finante,editia a doua revizuita si adugita-Radu Stroe si Dan Armeanu,Editura ASE 2004 Finante Publice-Iulian Vacarel si colectiv,Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti 2002 Ziarul Financiar

www.mfinante.ro www.zf.ro www.insse.ro www.scribd.com

14