Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA S.W.O.

ANALIZA MEDIU INTERN CALITATI Spatiu de birouri Baza materiala minima pentru desfasurarea acti itatii. Biroul este ec!ipat cu " statii de lucru complete #c!ipa tanara cu putere mare de munca Comunicare e$celenta intre asociati #c!ipa mana%eriala direct implicata in procesul de proiectare &irma tanara a and costuri reduse' posibilitatea unor tarife mai mici #c!ipa cuprinde un in%iner ( procesul de proiectare se desfasoara mai rapid si permite corelarea usoara intre specialitati. Spatiul este potri it pentru necesarul de desfasurare a acti itatii )*++mp, -ecizile mane%eriale se iau in comun accord dupa o dezbatere intre cei patru parteneri Lic!iditati financiare pentru dotarea biroului )mobilier' restul de calculatoare, cat si pentru alte acti itati .embri ec!ipei direct implicati in asociatii studentesti #$perienta ca intern in birouri de ar!itectura nationale si internationale Spirit intreprinzator #$perinta in domeniile cone$e ar!itecturii / desi%n' foto%rafie' %rafic desi%n' or%anizare de e enimente Cunostinte in operarea softurilor necesare proiectarii &le$ibilitatea profesionala a membrilor ec!ipei SLABICIUNI Lipsa de e$perienta ca ar!itect #c!ipa noua' fara le%aturi de colaborare rodate #c!ipa de proiectare incompleta pentru realizarea unui proiect .ana%ementul firmei asi%urat de neprofesionisti )se poate face rabat de la eficienta economica ma$ima in fa oarea calitatii, Lipsa e$perientei in ne%ocierea unui contract de proiectare Lipsa unei baze de date Lipsa colaboratorilor Numar relati mic de an%a0ati la debut' ne oia de an%a0ari suplimentare Lipsa ar!itect cu drept de semnatura Lipsa unui portofoliu de lucrari realizate Necesitatea dotarii sediului Lipsa de e$perienta directa pe teren

ANALIZA MEDIU EXTERN O1O2TUNITATI Accesarea de fonduri europene pentru tinerii intreprinzatori Atitudine poziti a a beneficiarilor fata de firmele tinere .ediatizarea puternica a ar!itecturii Cerere de ar!itectura performanta -esc!iderea internationala Acces usor la forta de munca dintre tineri #$istenta de concursuri pentru in estitii mari Acces la fonduri europene Le%islatia care fa orizeaza firmele tinere Colaborare cu firme straine sau auto!tone Accesul usor la di erse consuri nationale si internationale Crearea de noi colaborari si pastrarea le%aturilor cu alte firme din domeniile cone$e ) desi%n' foto%rafie' %rafic desi%n' or%anizare de e enimente, / membrii biroului sunt fondatorii unei asociatii studentesti Localizarea biroului in municipiul Bucuresti 1iata de munca ariata' recrutarea unor specialisti )ar!itect cu drept de semnatura, se poate face usor' iar remuneratia fiind mai scazuta 2e%im de ta$e si impozite / facilitati acordate I..(urilor infiintate de tineri )%arantarea a 3+4 din aloarea unui e entual credit contractat precum si o sub entie pentru dobanda aferenta rambursarii acestuia5 &irmele infiintate de tineri de pana In 67 de ani sunt scutite de plata impozitului pe profit si pe salarii timp de 6 ani, A.#NINTA2I

Lipsa de ima%ine a firmei Concurenta foarte mare in cadrul firmel bucurestene Coruptia din administratie / dificultate in Cadrul le%islati incomplet Birocratia mare in procesul de a izare 2eticienta clientilor mari fata de firmele Concurenta neloiala Calitatea scazuta a e$ecutiei Lipsa criticii de ar!itectura 2e%lementarile urbane nu fa orizeaza l Lipsa unui sistem de autopromo are in sau pe 888 Lipsa unei colaborari directe cu UA2' O Scaderea pietei ( ca urmare a crizei eco constructilor a inre%istrat un declin Accesarea mai dificila a creditarii / atat imobiliari cat si pentru potentialii clienti