Sunteți pe pagina 1din 3

Viziunea, misiunea, strategia i obiectivele pe termen scurt, mediu i lung

Dezideratul oricarei societati comerciale este, fara indoiala, progresul economic in vederea
sustinerii intregului mecanism de functionare si obtinerii de profit. Urmarind acest deziderat, in cei
20 de ani de existenta, SC NEWSET SRL si-a creat si consolidat progresiv o imagine solida in
piata de profil judeteana si nationala, abordata din perspectiva propriilor si potentialilor clienti si
din perspectiva competitorilor. Astfel, firma a acordat o foarte mare atentie calitatii produselor si
serviciilor oferite, stabilind un raport optim calitate pret raportat la exigentele pietei. Dovada
incontestabila a acestui demers rezida in faptul ca, in anul 2014 firma NEWSET obtine primul loc
in clasamentul judetean al firmelor, categoria microintreprinderi, elaborat de Camera de Comert,
Industrie, Navigatie si Agricultura, Constanta si locul 7 in clasamentul national al firmelor, elaborat
de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Experienta acumulata pana in prezent precum si analiza directa si constanta a pietei de profil
fundamenteaza viziunea firmei pe orientarea catre client pentru satisfacerea totala a
acestuia prin calitatea si varietatea produselor la un nivel de pret optim, accesibil unei
game cat mai diverse de cumparatori. Aceasta viziune genereaza in mod firesc Obiectivul
principal al firmei, acela de a oferi in piata de profil mobila de cea mai buna calitate si in cel mai
scurt timp.
Pentru indeplinirea obiectivului general firma si-a stabilit la nivel strategic cateva directive
de actiune centrate pe calitate si eficienta, astfel:
-

satisfacerea cerintelor clientului prin respectarea intocmai a clauzelor contractuale;


imbunatatirea permanenta a proceselor si tehnologiilor de productie si adaptarea constanta a
acestora la exigentele si tendintele pietei de profil;
imbunatatirea permanenta a serviciilor oferite si adaptarea constanta a acestora la exigentele si
tendintele pietei de profil;
mentinera unui inalt grad de pregatire profesionala a personalului prin instruirea si informarea
permanenta a acestora in vederea adaptarii la noi tehnologii de productie, insusirii si cunoasterii
ultimelor tendinte in domeniul design-ului si fabricarii mobilei.
Oferirea de produse de mobilier si servicii de calitate, imbunatatirea permanenta a
acestora prin perfectionarea metodelor si mijloacelor de productie / prestare si prin intelegerea
nevoilor consumatorilor si adaptarea ofertei la piata sunt aspecte ce definesc viziunea firmei
NEWSET. Sintetic insa aceasta se exprima prin a oferi cat mai multe produse si servicii de
calitate pentru cat mai multi clienti intr-un orizont de timp nelimitat.
Actionand sub auspiciile viziunii descrise anterior si prin asumarea obiectivului principal si
a directivelor de actiune, firma NEWSET a reusit sa-si consolideze o pozitie importanta in mediul
economico-social in care isi desfasoara activitatea si are toate premisele sa isi perfectioneze in
mod progresiv aceasta pozitie.
In general, misiunea NEWSET vizeaza sustinerea si progresul intregului mecanism de
functionare al firmei in piata de profil si obtinerea de profit. In particular misiunea firmei este
reprezentata de preintampinarea nevoilor clientilor, persoane fizice si juridice, prin oferirea de
solutii optime, adecvate cerintelor, necesitatilor si exigentelor acestora, in termeni de operativitate
si eficienta. Creativitatea si etica ce caracterizeaza personalul firmei constituie premisa construirii
unor parteneriate de incredere si durabile, fidelizarea clientilor fiind o prioritate pentru firma.
Misiunea firmei se fundamenteaza pe principiul stabilitatii, calitatii, productivitatii, seriozitatii,
loialitatii si continuitatii concentrandu-se concret pe urmatoarele aspecte:
- cresterea cantitativa si calitativa a productiei de mobila; modernizarea liniei de productie
existenta,
- diversificarea de produs prin fabricarea de mobilier din lemn masiv; achizitionarea de utilaje
specifice prelucrarii lemnului masiv si crearea unei linii de productie mobila din lemn;

- majorarea portofoliului de clienti, cresterea numarului de clienti fidelizati;


Strategia de dezvoltare a NEWSET se fundamenteaza pe o serie de obiective pe termen
scurt, mediu si lung, care presupun realizarea unor actiuni ale caror rezultate si efecte vor
asigura indeplinirea cu succes a misiunii. Pentru atingerea acestor obiective, se

utilizeaza eficient resursele umane, financiare si materiale.


Pe termen scurt firma are in vedere urmatoarele obiective:
-

modernizarea liniei existente de productie mobilier din PAL prin achizitia de utilaje noi, mult
mai performante si eficiente din punct de vedere tehnic, care sa le inlocuiasca pe cele vechi;
crearea unei noi linii de productie pentru fabricarea mobilei din lemn masiv, prin achizitia si
montarea/instalarea de noi utilaje specifice prelucrarii fronturilor din lemn masiv;
imbunatatirea capacitatii de transport pentru asigurarea materiei prime si livrarea prosuselor
de mobilier prin achizitia unei autoutilitare
efectuarea unor lucrari de reparatii la hala de productie, inclusiv la instalatiile existente
(electrice, termice si sanitare);
angajare de nou personal suplimentar celui existent pentru operarea liniilor tehnologice de
productie;
-mentinerea si consolidarea relatiilor cu clientii existenti in ambele

directii de activitate (consultanta design & proiectare, fabricarea de


mobila). Se vizeaza indeplinrea termenelor agreate prin contractele si
comenzile incheiate cu partenerii, cu incadrarea in costurile prevazute
si incasarea contravalorii acestora, aceasta fiind o conditie de baza in
asigurarea sursei de finantare a activitatii curente.
Pe termen mediu, societatea isi propune urmatoarele obiective:
-diversificarea gamei de produse de mobila fabricata;
-adaptarea la noile tendinte ascendente in domeniul cererii pe piata de profil referitoare la mobila
din lemn masiv prin productia specializata in acest sens;
-formarea unui portofoliu de clienti si fidelizarea acestora pentru mobilierul din lemn masiv;
-mentinerea si majorarea portofoliului de clienti persoane fizice si persoane juridice, in special
operatori economici din domeniul hotelier si dezvoltatori imobiliari.
-implementarea unui marketing consistent pentru cresterea vizibilitatii firmei in piata, in special pe
produsele de mobila din lemn;
Cele doua linii de productie moderne, rezultate in urma achizitiei de noi utilaje, vor conduce la
consolidarea increderii pietei in capacitatea de raspuns a SC NEWSET la orice tip de solicitare;
firma isi va mentine cu succes increderea pe piata si a putea exista si evolua in contextul
competitional ce caracterzieaza piata judeteana, regionala si nationala de mobila.
Pe termen lung, ca si pana in prezent, firma isi propune:
cresterea cifrei de afaceri si maximizarea profitului, fiind urmarita totodata cresterea continua
a calitatii serviciilor prestate si produselor finite livrate ceea ce va genera o crestere a
competitivitatii pe piata.
- realizarea de investitii in directia dezvoltarii si diversificarii capacitatii de productie in
domeniul fabricarii de mobila (extinderea halei de productie, achizitie de noi utilaje);
- realizarea unei retele de distributie la nivel regional si national;
- initierea activitatii de export.
-

O parte esentiala a strategiei de dezvoltare a firmei NEWSET este reprezentata de resurse.


In ceea ce priveste resursele umane, acestea reprezinta organizatia, fiind o resursa vitala
pentru supravietuirea si dezvoltarea competitionala a intreprinderii. Intrucat oamenii sunt implicati
activ in cresterea eficientei, contribuind la aceasta prin initiativele si dezvoltarea lor personala si

profesionala, mobilizarea lor influenteaza in mod direct bunul mers al afacerii. Prin angajarea a 5
persoane, firma isi va imbunatati capacitatea operationala, locurile de munca nou create prin
intermediul proiectului avand rolul de a consolida activitatea si de a spori performanta.
Perspectivele pentru viitor ale societatii vizeaza crearea de noi de locuri de munca, prin
acestea societatea reusind sa preia comenzile clientilor si sa se adapteze in permanenta nevoilor
acestora .
Utilizarea resurselor financiare in remunerarea personalului, acordarea unor stimulente
pentru finalizarea cu succes a comenzilor, acoperirea cheltuielilor curente privind functionarea
firmei, reprezinta un important factor pentru atingerea obiectivelor pe termen lung.
Utilizarea resurselor materiale in atingerea obiectivelor si definirea strategiei NEWSET, are in
vedere pe termen mediu si lung realizarea de investitii in extinderea spatiului de productie si
achizitia de noi echipamente tehnologice performante, influentand in mod direct si pozitiv
modalitatea de realizare a activitatii de fabricare de mobila si prestarea serviciilor din aval si
amonte (consiliere in design, proiectare, expunere in showroom, livrare, montare, reparatii),
contribuind astfel la cresterea si dezvoltarea afacerii.