Sunteți pe pagina 1din 304

Vasile LUHA

REGIMUL JURIDIC AL INSOLVENEI


suport de curs

Alba Iulia

sept !""#

CU$RINS CA$I%OLUL & Explicaii preliminare 1.1. Aspecte introductive 1.2 Terminologie i evoluie CA$I%OLUL ! ' 7 8 &(

Procedura falimentului reglementat de odul omercial rom!n de la 1887 2.1. "efiniie 1# 2.2. aracterele specifice ale procedurii reglementate de codul comercial 1$ 2.#. %undamentarea ideii de intervenie a creditorilor i a &ustiiei 'n afacerile private ale de(itorului falit 17 2.$. "eclanarea procedurii 1) 2.*. Participanii la procedura falimentului 22 2.+. ,e-olvrile amia(ile i redresarea de(itorului 2* 2.7..nconvenientele ma&ore ale procedurii reglementate de odul comercial 27 CA$I%OLUL ( (&

Procedura insolvenei reglementat prin legea nr. +$/1))* #.1 Trsturi specifice #1 #.2 0odificri aduse 1egii nr. +$/1))* #8

CA$I%OLUL )

)&

Actualul cadru legislativ privind procedura insolvenei $.1. onsacrarea legal a termenului de insolven $1 $.2. 2copul i principiile procedurii insolvenei $* $.#."omeniul de aplicare *# $.$. 3(iectul procedurii insolvenei *8 CA$I%OLUL * '&

Participanii la procedura insolvenei *. 1. .nstanele &udectoreti 71 *. 2. 4udectorul sindic 81 *.#. reditorii 87 *.$. Administratorul special )8 *.*. Administratorul &udiciar 155 *. +. 1ic6idatorul 157 *.7. "e(itorul 15) *.8. Aciunile 'n revendicare 'mpotriva patrimoniului de(itorului 11$ CA$I%OLUL + &&'

"esc6iderea procedurii insolvenei +. 1 ererile introductive 117 +. 2. "esc6iderea procedurii insolvenei 12) +.#. 7atura &uridic a 6otr!rii de desc6idere a procedurii 1#8 +.$. Efectele legale ale desc6iderii procedurii insolvenei 1$2 CA$I%OLUL ' &+,

2ta(ilirea pasivului 7.1. 3crotirea averii de(itorului. Primele msuri consecutive desc6iderii procedurii insolvenei 1+) $

7.2. Admiterea creanelor 17# 7.#.2oarta unor contracte ale de(itorului 'n procedura insolvenei 178 7.$. 2oarta unor contracte ale de(itorului 'n procedura insolvenei. ontracte 'n curs de executare 187 CA$I%OLUL # !"&

Procedura a planului de reorgani-are &udiciar 8.1. Propunerea planului de reorgani-are . Persoanele care pot propune un plan 251 8.2. oninutul planului de reorgani-are 252 8.#. omunicarea planului 25+ 8.$.Admiterea sau respingerea planului de ctre &udectorul8sindic 257 8.*. Pu(licarea planului admis 258 8.+.9otarea planului 25) 8.7. onfirmarea planului 211 8.8. Efectele confirmrii planului i neconfirmarea unui plan 212 8.). Executarea planului de reorgani-are 21# CA$I%OLUL , !&'

Procedura a falimentului ).1. Principiile procedurii falimentului 217 ).2.2ituaiile care determin aplicarea procedurii falimentului 218 ).#. Efectele intrrii 'n faliment i msurile onsecutive 221 ).$. 7otificarea intrrii 'n faliment 22$ ).*. 9erificarea creanelor nscute dup desc6iderea procedurii 228 ).+. .ntrarea 'n faliment dup confirmarea unui plan de reorgani-are 22) *

).7. 0suri premergtoare lic6idrii 2#5 ).8.Efectuarea lic6idrii 2## ).).Planurile de distri(uire periodic 'ntre creditori 2$1 CA$I%OLUL &" ,spunderea mem(rilor organelor de conducere 15.1. ondiiile rspunderii 15.2.Procedura sta(ilirii rspunderii CA$I%OLUL && :nc6iderea procedurii insolvenei 11.1. 2ituaii 'n care se 'nc6ide procedura 11.2. Efectele 'nc6iderii procedurii ;i(liografie selectiv 1ista de a(revieri !), 2$) 2+* !', 27) 28# 28) 2)#

CA$I%OLUL & E-$LICA%II $RELIMINARE


& & Aspecte i.troducti/e Activitatea comercial are la (a-a raporturile existente 'ntre comerciani< 'n marea lor parte< raporturi contractuale. "esfurarea normal a activitii impune ca toi participanii ce i8au asumat o(ligaii s i le execute 'n stricta conformitate cu contractele 'nc6eiate. :n ca-ul 'n care de(itorul nu8i execut o(ligaia< creditorul are la dispo-iie mi&loacele specifice executrii silite a o(ligaiei put!nd a&unge p!n la valorificarea tuturor (unurilor din patrimonial comerciantului. Anali-!nd un astfel de raport &uridic =ut singuli> s8ar putea trage conclu-ia c nu este necesar intervenia legiuitorului pentru adoptarea unor norme speciale 'n care creditorii s participe colectiv i concursual la executarea forat a activelor din patrimoniul de(itorului. Asta< deoarece 'n aparen norma ce indic procedura dup care se lic6idea- silit activele patrimoniului de(itorului satisfc!nd individual creanele fiecrui creditor 'n ordinea dat de scadena fiecrei o(ligaii ar satisface nevoile creditului. :ns tre(uie s se ai( 'n vedere faptul c de-voltarea unor relaii comerciale presupune integrarea comerciantului 'ntr8o reea 'n care acesta are du(la calitate? el apare 'n acelai timp at!t cu calitatea de de(itor c!t i cu cea de creditor. :n aceste condiii apare evident faptul c neexecutarea o(ligaiilor din partea unui participant la acest circuit conduce la apariia unei sincope care ar afecta< dup principiul =(ulgrelui de -pad> i activitatea celorlali participani. 7

"e o(icei comerciantul are mai muli creditori< iar executarea o(ligaiilor numai fa de unul din ei d dreptul solicitantului s procede-e la executarea silit a patrimoniului de(itorului p!n la epui-area total a acestuia. Asemenea procedur poate afecta 'n mod direct activitatea celorlali comerciani. "iminuarea patrimoniului ce se constituie ca ga& general pentru toi creditorii c6irografari< sau c6iar epui-area sa< afectea- direct sau indirect drepturile celorlali creditori nesolicitani< a&ung!ndu8se la o situaie inec6ita(il 'n care doar unii creditori i8ar reali-a creanele 'n detrimentul celorlali. Tocmai pentru a evita o astfel de situaie legiuitorul a 'ncercat s gseasc o formul procedural prin care s se 'mpart 'n mod ec6ita(il< pragmatic< 'n favoarea de-voltrii creditului< patrimoniul comerciantului de(itor 'ntre toi creditorii si. %iecare creditor tre(uie sa primeasc ceva< s ai( ansa s8i ac6ite propriile datorii i s rm!n 'n circuitul economic. 28a conceput astfel o procedur mai complex< celei prin care se execut singular i individual activele patrimoniale ale de(itorului< executare ce poate duce p!n la lic6idarea tuturor acestor active. 2e urmrete asigurarea unei securiti suficiente asupra modului de lic6idare< 'n interesul i favoarea tuturor creditorilor< indiferent de originea creanei. & ! %er0i.olo1ie 2i e/olu3ie 7oiunea de faliment are ca origine cuv!ntul latinesc fallo8fallere< cu sensul de a 'nela< a nu i-(uti< a grei. "reptul roman a consacrat primele reglementri< care< prin perfecionarea lor< au dus mai t!r-iu la instituia falimentului pentru ca apoi tradiia dreptului roman s fie pstrat i

de-voltat 'n dreptul medieval 'n special 'n statutele oraelor italiene @enova< %lorena i 9eneia. 3 prim reglementare care a pus (a-ele instituiei falimentului o repre-int 3rdonana din 1+7# emis de 1udovic al A.9< dar prima reglementare complet i sistematic s8a reali-at prin odul comercial france- din 1857. odul comercial france-1 organi-a o procedur de lic6idare a (unurilor falitului i de distri(uire a sumelor reali-ate intre creditorii falitului. :n acest scop< toate (unurile falitului erau puse su( sec6estru< cu privarea falitului de dreptul de a administra i dispune de aceste (unuri. ,eglementarea falimentului a fost apreciat 'n doctrin ca Bo cucerire epocal>< ca o form de executare colectiv< 'ntemeiat pe principiul egalitii creditorilor< 'n care se 'm(in armonios interesele acestora< cu acelea ale creditului general2. oncepia odului comercial france- a fost preluat i de odul comercial italian din 1882 i apoi de odul comercial roman din 1887. ,eglementarea cuprins 'n ondica pentru comerciu< adoptat 'n 18$5< este considerate prima lege rom!nesc complet a falimentului< care s8a aplicat 'n 0untenia< iar din 18+$ i 'n 0oldova. Procedura falimentului reglementat de odul comercial rom!n# de la 1877 cu modificrile ulterioare< se remarc prin exagerarea funciei punitive i infamante< care se exprim mai ales 'n msurile privative de li(ertate< 'n
1

Pentru detalii a se vedea E. T6aler< Traite elementaire de droit commercial< 78ieme ed.< li(.Art6ur ,ousseau< Paris< 1)2*< p8152# C 2 .. 1. @eorgescu< Autonomia dreptului comercial< 'n ,evista de drept comercial nr.$/1))#< p.87 C # A se vedea .oan . 0arinescu< odul comercial adnotat< ed.Tiparul rom!nesc< ;ucureti< 1)$$< p. 2##8#*7C

pu(licitatea falimentului< 'n limitarea mi&loacelor de su(-istena< 'n aplicarea de sigilii i derularea procedurii p!n la lic6idarea averii comerciantului. ele 2*# articole care reglementea- falimentul D+)*8 888 i )#+8))$E i care alctuiesc cca +5F din textul rmas 'n vigoare din odul comercial anterior 1egii nr. +$/1))*< sunt consacrate comerciantului persoana fi-ica< excepie fc!nd doar articolele 8++887$ care se refer la societile comerciale1. "ac 'n prima perioad de aplicare a codului< administrarea falimentului era 'ncredinat unui mandatar al creditorilor< adeseori avocat< dup intrarea 'n vigoare a 1egii din 25 iunie 18)*< sindicul a devenit &udector8sindic< un magistrat profesionist< asimilat &udectorilor de edin i &udectorilor de instrucie pe care 'i i 'nlocuia uneori. %uncia de sindic a c!tigat 'n prestan dar nu i 'n competen< pentru c &udectorii nu posedau o pregtire economic i managerial pentru a se putea su(stitui directorului< conta(ilului i inginerului sef< iar de alt parte< &udectorul DsindicE este implicat 'n activiti te6nico8materiale su( condiia sa de magistrat Dinventare< sigilii< v!n-ri la licitaieE. :n ma&oritatea legislaiilor aceste atri(uii sunt 'ncredinate unor administratori profesioniti< mem(ri ai unui corp profesional. Astfel< legea Dfrance-E din 2* ianuarie 1)8* a creat dou noi profesiuni re-ultate din scindarea celei de &udector sindic i anume< administratorul &udiciar i mandatarul lic6idator. :ntruc!t reglementarea odului comercial referitoare la faliment nu mai corespundea exigenelor< a fost adoptat o noua reglementare concreti-at 'n 1egea nr. +$/1))* privind procedura reorgani-rii i lic6idrii &udiciare2.
1
2

.on Turcu< Tratat de insolven< Ed. G ;ecH< ;ucureti< 255+< p.1* 0onitorul oficial nr.1#5 din 2) iunie 1))*

15

"up doi ani de la adoptarea sa< 1egea nr. +$/1))* a fost modificat i completat prin 3I@ nr. *8/1))71. 0odificrile i completrile aduse legii prin aceasta ordonan au determinat i modificarea titlului legii i anume?> 1egea privind procedura reorgani-rii &udiciare i a falimentului>. ,aportul omisiei Europene cu privire la progresele 'nregistrate de ,om!nia 'n cursul anului 255$ 'n procesul de aderare la Iniunea European a conclu-ionat c =sistemul legislativ rom!nesc nu prevede mecanisme adecvate i eficiente pentru ieirea de pe pia a operatorilor economici> datorit nea&unsurilor importante ale legislaiei cum sunt? complexitatea procedurii< aplicarea neuniform a legislaiei 'n materie< protecia redus de care (eneficia- creditorii. Astfel< pornindu8 se de la acJuisul comunitar 'n domeniu< @uvernul ,om!niei a ela(orat un nou act normativ privind procedura insolvenei< concreti-at ulterior 'n 1egea nr. 8*/255+ privind procedura insolvenei2 care repre-int actualul cadru legislativ.

1 2

0onitorul oficial nr. 2+* din # octom(rie 1))7 0onitorul oficial nr.#*) din 21 aprilie 255+

11

;i(liografie ? 1. @eorgescu< ..1.< Autonomia dreptului comercial< 'n ,evista de drept comercial nr.$/1))# 2. 0arinescu< .oan8 .< odul comercial adnotat< Editura Tiparul rom!nesc< ;ucureti< 1)$$< p. 2##8#*7C #. T6aler< E.< Traite elementaire de droit commercial< 78 ieme ed.< li(.Art6ur ,ousseau< Paris< 1)2* $. Turcu< .on.< Tratat de insolven< Ed. G ;ecH< ;ucureti< 255+< p.1*

12

CA$I%OLUL ! $rocedura 4ali0e.tului re1le0e.tat5 de Codul Co0ercial ro06. de la &##'


! & De4i.i3ie %olosind ca model odul comercial italian din 1882< odul comercial rom!n se menine pe linia tradiiei odului comercial france-. odul comercial rom!n reglementea- instituia falimentului 'n artea ... ="espre faliment>< art. +)*8888. "efiniia i domeniul de aplicare re-ult din textul art. +)* .com? B omerciantul care a 'ncetat plile pentru datoriile sale comerciale este 'n stare de faliment =1 Astfel< din textul legii re-ult c procedura falimentului se aplic? 8 numai persoanele fi-ice i persoanele &uridice a cror calitate de comerciant este determinat conform dispo-iiilor art. 7 .com. Di ulterior al art.1 alin. 2 al 1egii nr. 2+/1))5? persoanele fi-ice care exercit 'n mod o(inuit acte de comer< societile comerciale< regiile autonome i organi-aiile cooperatisteE. 8 numai comercianilor care se afl 'n incapacitate de plat DinsolvenE. 8 numai plilor care privesc o(ligaiile comerciale< 'n sensul de a intra su( incidena dispo-iiilor art. # sau ale art. $ .com. D<<celelalte contracte i o(ligaiuni ale unui comerciant< dac nu
1

Este de o(servat c 'n Transilvania s8a aplicat p!n 'n anul 1)$#< anul extinderii legislatiei civile i comerciale rom!neti< 1egea mag6iar A9.. din 1881 care preci-a? =starea de faliment tre(uie declarat imediat dac cineva i8o cere 'nsuiDart.82E. "ac comerciantul sau societatea 'i inceta- plile< sunt datori s anune aceasta 'n scris< neam!nat< tri(unalului competent pentru declararea strii de faliment i totodat s pun la dispo-iia exclusiv a tri(unalului registrele lor comerciale< i dup posi(ilitate< s8i pre-inte i (ilanul Dart. 2$$ E>

1#

sunt de natur civil sau dac contrariul nu re-ult din 'nsui actul=E. 7atura comercial a o(ligaiei pe care comerciantul este incapa(il s o plteasc este doar o condiie 1 pentru declanarea procedurii falimentului Dart. 75$ alin.1 ? B3rice creditor< a crui crean are o cau- comercial< poate s cear tri(unalului competinte declaraia 'n faliment a de(itorului su comerciant< pro(!nd 'ncetarea plilor=E. "up pronunarea sentinei< 'n conformitate cu dispo-iiile art. 751 od com.< pot fi repre-entate i creanele necomerciale< pentru c aceast procedur se poate sf!ri prin lic6idarea 'ntregului activ al patrimoniului falitului.

! ! Caracterele speci4ice ale procedurii re1le0e.tate de codul co0ercial Procedura falimentului< 'n concepia codului comercial roman este o procedur de executare silit care are urmtoarele caractere2? 8 este &udiciar 8 se desfoar 'n faa instanei< su( controlul acesteiaC de(itorul falit este< desesi-at =pier-!nd dreptul de a8i administra averea i aceast atri(uie este preluat de &udectorul sindic. 0sura poate fi atenuat< 'n condiiile reglementate de odul comercial Dart. 7+1E. 8 este profesional# K se aplic numai comercianilor. "eterminare calitii de comerciant se face un raport de
1 2

as....< dec. nr.2)1 din 12 .52.1)#*< Pandectele rom!ne< 1)#*< ...< p. 1#2 C 9asile 1u6a< "rept comercial< Ed. Altip< Al(a .ulia< 255#< p.8 288 # as. ...< dec. din 1 iunie 1)$2< Pandectele romane<1)$#< ...< *+C

1$

prevederile art. 7 al odului comercial DB2unt comerciani aceia care fac fapte de comer< av!nd comerul ca o profesiune o(inuit i societile comerciale=E astfel cum au fost implicit modificate prin dispo-iiunile alin. 2 al art.1 din 1egea nr. 2+/1))51 privind registrul comerului DB:n sensul pre-entei legi< comercianii sunt persoanele fi-ice care exercit 'n mod o(inuit acte de comer< societile comerciale< regiile autonome i organi-aiile cooperatiste=E i prin dispo-iiile art. 2 al 1egii nr. #1/1))52 care adaug societatea cu rspundere limitat celorlalte patru forme de societi comerciale reglementate de odul comercial. Prin excepie< aceasta procedur poate fi aplicat i fa de unii necomerciani< cum sunt asociaii societii 'n nume colectiv sau comanditaii societii 'n comandit Dart. 8+7 alin 1 .com.E dar numai pentru datoriile societii i asociaii 'ntr8o asociaiune 'n participaiune Dart. 2*1 K 2*+ .com.E dar aceste excepii rm!n de strict interpretare. "e asemenea< procedura falimentului este aplica(il i comerciantului retras din comer sau decedat< 'n condiiile reglementate de dispo-iiile art. 757 .com.# Pentru determinarea naturii comerciale a datoriei nepltite la scaden sunt incidente dispo-iiile art. # .com. privind enumerarea exemplificativ a faptelor de comer o(iective precum i dispo-iiile art. $ .com. conform crora Bse socotesc< afar de acestea< ca fapte de comer< celelalte contracte i o(ligaiuni ale unui comerciant< dac nu sunt de natur civil sau dac contrariul nu re-ult din 'nsui actul=$.
1 2

0onitorul ofical nr.$) din $ fe(ruarie 1))8 ,epu(licat 'n monitorul oficial nr. 15++ din 17.11. 255$ # as. ...< dec. "in 27. 5). 1)#8< 'n Pandectele romane< 1)#)< ...< 81C .. 7. %inescu< urs de drept comercial< ;ucureti< 1)#5< p.8$1 C $ as. ...< dec din 1$.5*. 1)#*< ,evista de drept comercial< 1)#7< p.8$)5C

1*

7umai neplata datoriilor comerciale certe lic6ide i exigi(ile poate &ustifica declararea strii de faliment dar dup ce sentina a devenit executorie< pot fi pre-entate la masa credal i tre(uie sa fie incluse 'n procedura falimentului i datoriile necomerciale< cum sunt cele civile i cele (ugetare< pentru c este foarte pro(a(il ca aceasta procedur va epui-a activul patrimoniului de(itorului i titularii creanelor necomerciale nu pot fi discriminai 'n sensul de a atepta satisfacerea cu prioritate a celorlalte creane i cu at!t mai puin ar putea fi condamnai la o soarta inexora(il< de a8i vedea sacrificate drepturile 'n favoarea altor creditori concureni. 7 este general i unitar pentru c privete toate activele patrimoniale ale de(itorului 1. 8 colectiv deoarece repre-int o aprare comun a intereselor i drepturilor tuturor creditorilor acestui comerciant. 2copul ei este de a asigura reparaia ec6ita(il< egalitar a pre&udiciilor suferite de toi creditorii falitului prin insolvena acestuia< 'n sensul c din re-ultatul financiar al procedurii falimentului fiecare creditor va primi o cota parte direct proporional cu ponderea pe care o are propria sa crean 'n totalul masei credale. 8 egalitar pentru ca se reali-ea- stingerea tuturor creanelor 'ntr8o proporie direct cu ponderea pe care fiecare crean o deine 'n pasivul patrimonial falitului 2. 8 are un caracter de remediu Dredresarea de(itorului i plata pasivuluiE sau< dup ca-< de executare silit 8lic6idarea patrimoniului acestuia9(
1

0.7. ostin< Angela 0iff< .nstituia &uridica a falimentului. Evoluie i actualitate< 'n ,evista de drept comercial nr<. #/1))+< p.8$#C 2 as. ...< dec. din 1 iunie 1)$2< Pandectele rom!ne< 1)$#<...< *+C # 0. 7. ostin< .. 2c6iau< T. Prescure< ,eorgani-area i lic6idarea &udiciar< ed. 1umina 1ex< ;ucureti 1))7< p.81#C

1+

! ( :u.da0e.tarea ideii de i.ter/e.3ie a creditorilor 2i a ;usti3iei <. a4acerile pri/ate ale debitorului 4alit 4ustificarea ideii de pornire a procedurii falimentului astfel cum este ea reglementat de codul comercial decurge din aplicarea a dou principii fundamentale ale o(ligaiilor comerciale ? 1. omerul se (a-ea- pe credit< relaiile comerciale se sta(ilesc pe (a-a pre-umiei c fiecare comerciant este capa(il s8i plteasc la scaden o(ligaia asumat. "e aceea incapacitatea de plat este un incident ma&or care poate aduce pertur(ri grave comerului i care &ustific intervenia &ustiiei. .ncapacitatea de plat tre(uie s fie delimitat 'n raport cu alte dou noiuni ? insolva(ilitatea i refu-ul de plat. .nsolva(ilitatea exprim de-ec6ili(rul financiar al patrimoniului de(itorului< caracteri-at prin preponderena pasivului fa de active iar incapacitatea de plat Ddenumit de &urispruden i Binsolven =E repre-int a(sena fondurilor (neti necesare plii o(ligaiei scadente. Aadar< patrimoniul de(itorului poate avea un activ predominat fa de pasiv< dar 'n a(sena numerarului disponi(il pentru a plti la scadena o(ligaia comercial< exist incapacitatea de plat dei nu exist insolva(ilitatea. .nvers< pasivul fiind superior valoric activului patrimoniului sau< de(itorul este virtual insolva(il dar nu se afl 'n incapacitatea de plat pentru c (eneficia- de spri&inul creditului (ancar. 7ici refu-ul plii o(ligaiei comerciale nu se confund cu incapacitatea de plat. onform dispo-iiilor art. +)+ c.com. Bsingurul refu- al unor pli< pe temeiul de excepiuni pe care< 17

'n (una credin< de(itorul 'l socotete 'ntemeiat< nu constituie o pro( de 'ncetare a plilor =. Tri(unalul este suveran s aprecie-e elementele de fapt pe care le invoc un comerciant pentru &ustificarea refu-ului de plat i s 6otrasc dac aceste elemente se 'ncadrea- sau nu 'n conceptul de B(un credin>. 2. 3(ligaia comercial se execut la scaden< nici mai t!r-iu< nici mai devreme. Acest principiu se regsete at!t 'n normele odului comercial Dart. $# K curgerea de drept a do(!n-ilor din -iua scadeneiC art.$$ K inter-icerea acordrii de ctre &udector a termenului de graie permis de art. 1521 od civil E c!t i din dispo-iiile legii asupra cam(iei i a (iletului la ordin nr. *8/1)#$ Dart.$18 o(ligaia posesorului de a pre-enta cam(ia la plat fie 'n -iua scadenei< fie 'n una din cele dou -ile lucrtoare ce urmea- C art.$+ K dreptul oricrui de(itor de a consemna suma c!nd cam(ia nu este pre-entat spre plat 'n termenul fixat de art. $5 C art.$$ K posesorul cam(iei nu este inut s primeasc plata 'nainte de scadenC trasul care pltete 'nainte de scaden o face pe riscul su E. "eci< instituia falimentului este &ustificat de dou idei? aE necesitatea pstrrii unui mediu economic sntos< adecvat care s spri&ine i s stimule-e creditul v-ut ca motor al prosperitii economice i (E pe ideea de fraud? cel ce nu8i ac6it datoriile la timp sau deloc 'neal 'ncrederea celorlali comerciani cu care direct sau indirect este 'n relaii de afaceri1.
1

Este de o(sevat ca 'nsui conceptul economic de credit are ca i componenta de (a- ideea de 'ncredere alturi de riscul asumat i de mecanismele ce presupun plata la termenC procedurile de constatare a insolventei i de lic6idare silit< fortuit i controlat a averii de(itorului incapa(il s8i plteasc datoriile< ca form special de executare silit o o(ligaiilor nu este dec!t consecina operaional a conceptului de creditC pentru de-voltri 'n acest sens a se vedea? 0ircea 7. ostin< 9asile 1u6a< %unciile cam(iei< 'n ,evista de drept comercial nr.#/ 1))*< p.827C 'n acest

18

:n principiu< neplata unei singure datorii comerciale la scaden poate &ustifica admiterea cererii de declarare 'n faliment a de(itorului. .nstana este suveran1 'n a declara starea de faliment atunci c!nd de(itorul se gsete 'ntr8o imposi(ilitate a(solut de a8i continua comerul. 2tarea de 'ncetare a plilor tre(uie sa fie real< permanent cu caracter de generalitate i manifestat prin semne exterioare care s produc de-ec6ili(rul economic al comerciantului i implicit s alarme-e pe creditori. ! ). Decla.2area procedurii onform odului comercial< procedura falimentului poate fi iniiat pe trei ci ? aE prin declaraia de(itorului Dart. 75# .com. E. C (E la cererea oricrui creditor a crui crean are o cau- comercial Dart.75$EC cE din oficiu< de ctre instan D art. 75* E. ompetena de a declara falimentul aparine tri(unalul 'n circumscripia cruia se afl domiciliul sau sediul comerciantului Dart. 752 E. Acelai tri(unal este investit cu 'ntreaga procedur a falimentului i va &udeca aciunile deriv!nd din faliment< cu excepia aciunilor care prin natura lor atrag competena altei instane civile. 0utarea sediului comerciantului nu are efect asupra meninerii investirii tri(unalului2.
sens i &urisprudena italian mai vec6e? dec. din 18 martie 1)#+< Pandectele rom!ne< 1)#7< ...< +8. 1 as...< dec nr. #) din 15 .52.1)51< citat de .oan . 0arinescu< odul comercial adnotat< ed.Tiparul rom!nesc< ;ucureti< 1)$$< p.82#*C 2 as. ..< dec. nr. *1 din 11. 52. 18)8< citat de .oan . 0arinescu< odul comercial adnotat< ed.Tiparul rom!nesc< ;ucureti< 1)$$< p.82$1C

1)

2entina de declarare a falimentului are caracter declarativ sau< dup ca-< constitutiv de drepturi< prin ea transform!ndu8se starea de fapt< de insolvena 'ntr8o stare de drept< falimentul1. uprinsul sentinei este reglementat de art. 758 .com. 2entina este cu execuie provi-orie i produce efecte fa de toi creditorii. Ea poate fi atacat de ctre de(itor cu opo-iie su de ctre creditor cu apel 'n termen de 15 -ile de la afiarea dispo-itivului Dart. 711 .com.E2. 2entina pronunat conform dispo-iiilor art. 758 .com. produce dou categorii de efecte? nepatrimoniale i patrimoniale. Efectele cu caracter nepatrimonial ale sentinei sunt privarea de li(ertate a falituluiDart.71#E sau limitarea li(ertii de deplasare a falitului persoan fi-ic Dart.71+E i pu(licitatea prin afiarea sentinei la ua tri(unalului Dart.715E ori 'n alte locuri precum i 'n pres Dart. )$# .com.E. Efectele cu caracter patrimonial pe care le produce sentin de declarare a falimentului sunt ? aE :ncetarea dreptului falitului de a8i administra averea Ddesesi-areaE< toate prerogativele administrrii fiind< de regul< asumate de &udectorul Ksindic. 3rice act de administrare
1

28a o(servat de &urisprudena mai vec6e c efectul acestei 6otr!ri este erga omnes i c ea nu au caracterul 6otr!rilor de drept comun< care produc efecte retroactive din momentul formulrii aciuniiC prin ea se constat o situaiune la un moment dat i 'n egal msur atri(uie falitului i creditorilor o condiie &uridic deose(it de ceea care au avut8o p!n 'n momentul pronunriiC . de ap. ;ucureti< ...< dec. din 1.12.1)11 citat de .oan . 0arinescu< odul comercial adnotat< ed.Tiparul rom!nesc< ;ucureti< 1)$$< p.82$7C 2 as. ..< dec. din 27.5#.1)27< Pandectele rom!ne 1)27< ...< p. 8+C

25

reali-at de falit dup afiarea sentinei este nul i nu produce efecte fa de creditori Dart. 72$ alin.1 E. (E Toate datoriile falitului devin instantaneu exigi(ile Dart.71)E1. cE 2unt de asemenea< fr efect fa de masa creditorilor Dart. 75$ alin.2E? 8 actele cu titlu gratuit fcute cu ase luni 'nainte de data 'ncetrii plilorC 8 plata datoriei 'nainte de scaden< fcut dup data 'ncetrii plilor< prin numerar< cesiune< v!n-are< compensaiune sau astfel C 8 'nstrinrile de (unuri mo(ile fcute ctre rude sau alte persoane menionate de lege< 'n cele + luni anterioare 'ncetrii plilor. dEToate actele fcute 'n frauda creditorilor< 'n orice timp ar fi fcute< se anulea- conform dispo-iiilor art. )7* od civil Dart. 72* .com.E. 2e pre-um p!n la pro(a contrarie< c sunt 'n aceasta situaie actele &uridice enumerate de art. 72+ .com. eE2e suspend< numai fa de masa creditorilor< curgerea do(!n-ilor< pentru creanele ne'nsoite de garanii reale sau de privilegii Dart.718 E 'n sensul c do(!n-ile posterioare datei sentinei de declarare a falimentului nu se mai pltesc2.

Acest efect are semnificaia unei decderi din (eneficiul termenului pentru de(itorul falit i este de esena oricrei proceduri colective< concursuale i egalitaristeC altfel creditorii nu pot fi adui 'ntr8o po-iie egal cu creanele lor i cu interesele lor cel mai adesea divergente. "eci creanele 'mpotriva falitului sunt declarate exigi(ile< indiferent dac sunt civile sau comerciale< c6irografare sau garantate cu garanii personale sau realeC 'n acest sens i &urisprudena mai vec6e? Tri(. .lfov< ..< dec. din 21.5#.1)27 citat de .oan . 0arinescu< odul comercial adnotat< ed. Tiparul rom!nesc< ;ucureti< 1)$$< p.82*8C 2 2uspendarea do(!n-ilor este referitoare numai la masa credal i are drept scop de a crea un tratament egal pentru toi creditorii ce alctuiau masa credal.

21

3(iectivele procedurii falimentului erau# ? 8 constatarea< conservarea i re'ntregirea activului patrimoniului falituluiC 8 sta(ilirea pasivului aceluiai patrimoniu i identificarea creditorilorC 8 cutarea unor posi(ile soluii amia(ile pentru redresarea de(itorului i concomitent plata datoriilor acestuia< iar 'n ca-ul nereuitei< 8 lic6idarea activului i plata drepturilor creditorilor 'n mod ec6ita(il. ! * $articipa.3ii la procedura 4ali0e.tului Procedura falimentului a atri(uit un rol pasiv de(itorului i un rol activ celorlali trei participani? &udectorul8sindic< adunarea creditorilor i tri(unalul. 4udectorul8sindic era investit cu dou categorii de atri(uiuni? &urisdicionale i de administrare. aE Atri(uiile &urisdicionale erau ? 8 verifica creanele< 'n contradictoriu cu cei interesai Dart.772E. 8 se pronuna< prin ordonana< 'n contradictoriu cu falitul i cu creditorii asupra cererilor necontestate de revendicare i a cererilor de revendicare contestate Dart. 817E.Pot fi revendicate pe aceasta cale titlurile de credit remise falitului i mrfurile predate sau nepredate Dart. 812881*E. 8 discuta cu creditorii cererea de moratoriu Dart. 8#*E. 8 participa la &udecarea de ctre tri(unal a cererii de moratoriu Dart.8#7E i pre-idea- adunarea creditorilor pentru concordat Dart.8$7 i urmat.E.

.on Turcu< %alimentul87oua procedur8< Ed. 1umina 1ex< ;ucureti< 255#< p.82+

22

8 se pronuna prin ordonana asupra sumelor care se re-erva creditorilor ale cror creane nu au fost trecute 'n (ilan pentru c nu au fost admise la pasivul falimentului din momentul repartiiei Dart. 821E. 3rdonana< executorie de drept< era supus apelului. 8 'ntocmea situaia repartiiei sumelor re-ultate din lic6idarea activului i o supunea apro(rii tri(unalului Dart.825E. (E Atri(uiile de administrare erau? 8 exercita aciunile falitului i i se su(stituia 'n aciunile 'ndreptate contra acestuia< inclusiv aciunile pauliene Dart. 717< 72*E sau cele pentru re-ilierea locaiunii Dart. 721E< pentru retragerea (unurilor date 'n ga& sau pentru v!n-area ga&ului Dart. 782E. 8 inventaria i sigila averea falitului< asigura depo-itarea i pa-a (unurilor< valorilor i a registrelor Dart. 7$#87*+E. 8 verifica (ilanul 'ntocmit de falit sau 'ntocmea acest (ilan 'n locul falitului Dart. 7*$87*+E. 8 convoca pe falit pentru examinarea i semnarea registrelor Dart.7*7E. 8 'ncasa creanele falitului i efectua actele de conservare a drepturilor acestuia Dart.7*8E. 8 'nc6eia tran-acii< cu apro(area tri(unalului Dart. 85*EC 8 desc6idea corespondena falitului Dart.7*)EC 8 convoca pe creditori i pre-ida adunarea acestora Dart. )#8EC 8 propunea tri(unalului msuri privind mi&loacele de su(-isten ale de(itorului Dart. 7+2EC 8 lic6ida activul falimentului 'n condiiile reglementate prin dispo-iiile art. 85# .com. Evaluarea (unurilor se fcea de ctre experi numii de tri(unal. onform prevederilor art. 7+1 .com. tri(unalul putea autori-a pe &udectorul8sindic s fie a&utat 'n activitatea de administrare de una sau mai multe persoane retri(uite. "e 2#

asemenea< tri(unalul 'l putea autori-a s8l 'ntre(uine-e pe falit pentru a8i 'nlesni administrarea D'n anumite condiii< sta(ilite prin 'nc6eierea tri(unaluluiE. 4udectorul8sindic pre-enta lunar rapoarte tri(unalului asupra mersului procedurii Dart. 7+*< 7++E. Adunarea creditorilor nu avea personalitate &uridic. Ea avea atri(uii care se circumscriau celor trei soluii amia(ile? continuarea comerului Dart. 7+5< 85$< 85+E< moratoriul Dart. 8#*< 8#+ E i concordatul Dart. 8$* i urmt.E. Gotr!rile adunrii creditorilor< pre-idate de &udectorul8sindic< erau adoptate< dup ca-< cu ma&oritatea simpl Da(solutE sau cu ma&oritate calificat. Tri(unalul exercita urmtoarele competene ? 1E 4udeca< 'n prima instan< contestaiile privind admiterea la masa falimentului a creanelor de peste 15 milioane i 'n a doua instan apelurile contra sentinelor &udectorului8sindic Dart. 772 alin. *< art.77*E. 2E Excludea unele creane< privind sume datorate de falit ca garant Dart. 77#E. #E Admitea provi-oriu< pentru sume determinate< la pasivul falimentului< creanele contestate Dart.77+E. $E 3rdona v!n-area ga&ului Dart.782E. *E 2oluiona contestaiile privind privilegiile asupra (unurilor mo(ile Dart.78$E. +E 2upraveg6ea lic6idarea de ctre &udectorul8sindic a activului falimentar i numea experi pentru evaluarea (unurilor Dart. 85#E. 7E Autori-a pe &udectorul8sindic s tran-acione-e Dart. 857E i s v!nd la licitaie (unurile< omolog!nd licitaia< inclusiv v!n-area 'n mas Dart. 858< 85) E. 8E 4udeca apelul 'mpotriva 6otr!rii &udectorului8sindic 'n materia revendicrii Dart.817E. 2$

)E Autori-a plata falitului 'n condiiile prev-ute de lege i ordona repartiia cuvenit fiecrui creditor Dart. 81)< 825E. 15E 3rdona 'ncetarea operaiunilor din lipsa de active Dart. 8#2E i revoca sentina de 'ncetare a operaiunilor Dart. 8##E. 11E Gotra asupra continurii comerului< a moratoriului i a concordatului. ! + Re=ol/5rile a0iabile 2i redresarea debitorului 28a admis i su( vec6ea reglementare i acum c este at!t 'n interesul de(itorului c!t i al creditorului s se caute formule economice i implicit &uridice prin care de(itorul sa revin 'n activitatea economic normal< s se redrese-e i s8i plteasc datoriile. 1ic6idarea averii de(itorului< 'nlturarea acestuia din viaa economic activ au fost v-ute ca msuri necesare dar extremeC era mai avanta&os pentru fiecare din prile interesate ca de(itorul falit s existe i ca agent economic c!t i ca su(iect de drept deoarece creditorii aveau mai mare anse de a8i reali-a creanele 'n situaia 'n care de(itorul exista i producea venituri. "in acest perspectiv codul comercial a prev-ut mai multe forme de a spri&ini pe de(itor de a reveni la normalitate. Astfel s8au avut 'n vedere? ! + & Co.ti.uarea co0er3ului <. 4o.dul de co0er3 al 4alitului 9!n-area (unurilor falitului poate fi suspendat dac creditorii vor decide continuarea exploatrii fondului de comer al falitului D art. 85$ .com.E. Adunarea creditorilor putea lua o 6otr!re cu votul ma&oritii de trei ptrimi Ba creditorilor 'n numr i 'n sum> 'n care s determine cu preci-ie durata< limitele i condiiile continurii comerului i s desemne-e persoana care va conduce aceast activitate1.
1

as. ...< dec. din 11 52.1)#+< Pandectele sptm!nale< 1)#7< p.8 #5# C

2*

reditorii a(seni i cei care s8au opus< precum i falitul puteau ataca la tri(unal< cu opo-iie< aceast 6otr!re. 4udectorul8sindic sau o alt persoan desemnat pentru a conduce continuarea comerului exercit activitatea 'n interesul masei credale< 'n scopul lic6idrii mai lente dar mai avanta&oase pentru creditori< a averii falitului. Profitul reali-at 'n perioada continurii comerului sporea activul patrimoniului falitului iar pierderile se diminuau. 7oile o(ligaii< asumate 'n aceasta perioad se plteau 'naintea celor datorate creditorilor care alctuiau adunarea iar creditorii noi aveau recurs contra celor care au votat pentru continuarea comerului< dac activul patrimoniului falitului ar fi fost insuficient Dart. 85*E ! + ! Moratoriul .nstituia moratoriului era reglementat de dispo-iiile art. 8#$88$$cod com. Textele au fost a(rogate prin 1egea din 15 iulie 1)2) asupra concordatului preventiv< i apoi instituia a fost reactivat prin 1egea din * mai 1)#8 1. onform acestor dispo-iii 'n primele trei -ile consecutive pu(licrii sentinei de declarare a falimentului< de(itorul putea cere tri(unalului s suspende executarea dac erau 'ntrunite cumulativ urmtoarele condiii ? 8 sentina s8a pronunat la cererea unui creditor sau din oficiu C 8 falitul &ustific cu documente c insolvena sa a fost consecin unor 'mpre&urri extraordinare i neprev-ute sau 'n alt mod scu-a(ile i d garanii suficiente ca activul patrimoniului su este cov!ritor asupra pasivului C
1

0oratoriul a fost conceput de legiuitor 'n folosul de(itorului i al creditorilor. :n practic nu s8au o(inut re-ultatele scontate. "e cele mai multe ori moratoriul a fost un mi&loc de tempori-are din partea datornicului 'n scopul de a o(ine faciliti de la creditori iar instanele nu aveau suficiente mi&loace pentru a se pronuna 'n cunotin de cau-C

2+

8 de(itorul pre-int registrele sale de comer regulat inute< (ilanul comercial i o list complet a creditorilor i a creanelor acestora. "up verificarea documentelor< preedintele tri(unalului ordon convocarea creditorilor de ctre &udectorul8sindic< la o dat anterioar celei fixate pentru 'ntrunirea primei adunri a creditorilor. 3rdonana< care se comunic &udectorului8sindic i creditorilor< nu suspend executarea sentinei de declarare a falimentului. 1a de-(aterea care se desfoar ulterior acestei adunri< tri(unalul 6otra< dup ascultarea falitului a creditorilor i a &udectorului8sindic< asupra cererii de suspendare< in!nd seama de votul ma&oritii creditorilor. "aca admitea cererea de(itorului tri(unalul dispunea conform prevederilor art. 8#7 alin.21. "urata moratoriului nu putea depi + luni. :n aceasta perioad de(itorul avea dreptul s procede-e la lic6idarea voluntar a activului i la stingerea pasivului cu concursul comisiei creditorilor Ddesemnat prin 6otr!rea tri(unalului i su( direciunea &udectorului8sindic Putea exist i un al doilea moratoriu< cu durat de maximum ase luni< acordat de tri(unal pe (a-a votului favora(il al creditorilor care repre-enta ma&oritatea a(solut din restul pasivului. ! + ( Co.cordatul oncordatul este reglementat de art. 8$*88+* .com. i repre-int un acord 'ntre de(itor i creditori pentru 'ncetarea sau suspendarea &udecrii falimentului. Acordul o(inut de ctre
1

2e fixa termenul moratoriului care nu putea depi ase luni i se ordona de(itorului falit s produc dovada c a pltit toate datoriile. 2e numea i o comisie de creditori care avea misiunea de a supraveg6ea administrarea patrimoniului supus procedurii.

27

de(itor din partea unanimitii creditorilor era supus omologrii tri(unalului. "ac acordul era exprimat numai de un sfert din pasivul falimentului< de(itorul putea cere &udectorului8sindic convocarea adunrii creditorilor. "up ascultarea raportului &udectorul8sindic privind starea falimentului i a propunerilor cuprinse 'n raport< adunarea putea 6otr! cu ma&oritatea de trei ptrimi din creditorii ale cror creane au fost verificate sau admise provi-oriu. Li aceast 6otr!re era supus omologrii tri(unalului. oncordatul era inadmisi(il dac falitul se sustrgea &udecii< precum i 'n celelalte situaii prev-ute de art. 8*# .com1. reditorii a(seni la adunare i cei care au votat contra concordatului pot declara opo-iie contra sentinei de omologare 'n termenul prev-ut de art. 8*$. 3dat cu rm!nerea definitive a sentinei 'ncetea- starea de faliment ca i funciile &udectorului8sindic< cu excepiile reglementate de art.8+5 2. !' I.co./e.ie.tele 0a;ore re1le0e.tate de Codul co0ercial ale procedurii

Procedura falimentului reglementat de odul comercial rom!n de la 1887 cu modificrile ulterioare se remarc prin exagerarea funciei punitive i infamante< care se exprim mai ales 'n masurile privative de li(ertate< 'n pu(licitatea falimentului< limitarea mi&loacelor de su(-isten p!n la lic6idarea averii comerciantului. Astfel< legiuitorul a
1

!nd falitul se ascunde< c!nd falitul este inculpat pentru (ancrut frauduloas< c!nd falitul a mai fost 'n stare de faliment< c!nd falitul nu s8a o(ligat s plteasc +5F din capitalul creanelor< c!nd termenul de concordat depete 18 luni< c!nd se garantea- plata cotei concordatare cu garanii ce pot acoperi suma pre-entat prin cota promis. 2 :n 8 -ile de la 'nc6iderea procesului ver(al care constat operaiunile de votare a concordatului.

28

accentuat aceast funcie estomp!ndu8le pe celelalte dou? plata creditorilor pe o (a- colectiv i ec6ita(il i redresarea comerciantului 'n dificultate Articolele care reglementea- falimentul D+)*8888 i )#+8))$E i care alctuiesc cca +5F din textul rmas 'n vigoare din odul comercial anterior 1egii nr. +$/1))*< sunt consacrate comerciantului persoan fi-ic< excepie fc!nd doar articolele 8++887$ care se refer la societile comerciale. Procedura falimentului reglementat de odul comercial este lipsit de msuri preventive menite s a&ute comerciantul 'n dificultate i s evite intrarea 'n faliment. 3 aparent excepie o constituie dispo-iiile art. +)78755 .com. Dadugate 'n 1)52< dup un model elveian E dar i 'n acest caprevenia are ca scop protecia drepturilor creditorilor i risipirea temerii acestora privind pericolul falimentului1. :n prima perioad de aplicare a codului< administrarea falimentului era 'ncredinat unui mandatar al creditorilor< adeseori avocat< dar dup intrarea 'n vigoare a 1egii din 25 iunie 18)*< sindicul a devenit &udector8sindic< un magistrat profesionist< asimilat &udectorilor de edin i &udectorilor de instrucie pe care 'i i 'nlocuiau uneori. %uncia de sindic a c!tigat 'n prestan dar nu i 'n competen< pentru c &udectorii nu posed o pregtire economic i managerial pentru a se putea su(stitui directorului< conta(ilul i inginerului ef. El avea de ales 'ntre exercitarea fr competen a unei funciuni pentru care nu era calificat i acceptarea eventualitii de a fi manipulat de alii. Pe de alt parte< &udectorul DsindicE era implicat 'n activiti te6nico8materiale su( condiia sa de
1

"epunerea de ctre falit ctre instan a registrelor comerciale< a (ilanului i a unei liste a creditorilor< depunerea unei cauiuni de ctre creditorul/ creditorii iniiatori ai procedurii< numirea unor creditori care s verifice registrele i s supraveg6e-e regularitatea operaiunilor falitului

2)

magistrat Dinventarea sigilii v!n-ri la licitaieE sau strine de aceasta profesiune Drepre-entarea falitului la proceseE1. :ncerc!nd s repare a parte din inconvenientele odului comercial pe care l8a modificat implicit< a fost adoptat 1egea nr. 7+/1))2 repu(licat2 Di apoi a(rogat prin 3I@ nr. 15/1))7#E menit s reglemente-e regimul plilor agenilor economici< prevenirea incapacitii de plat i a (loca&ului financiar.

>iblio1ra4ie? 1. 2. #. $. *. +. 7.
1 2

ostin< 0.7.< 0iff. Angela< .nstituia &uridica a falimentului. Evoluie i actualitate< 'n ,evista de drept comercial nr<. #/1))+ ostin< 0.7.< 2c6iau< ..< Prescure< T.< ,eorgani-area i lic6idarea &udiciar< Editura 1umina 1ex< ;ucureti 1))7 ostin< 0ircea< 7.< 1u6a< 9asile< %unciile cam(iei< 'n ,evista de drept comercial nr.#/ 1))* %inescu< ..7.< urs de drept comercial< ;ucureti< 1)#5 1u6a< 9asile.< "rept comercial< Ed. Altip< Al(a .ulia< 255# 0arinescu< .oan8 .< odul comercial adnotat< Editura Tiparul rom!nesc< ;ucureti< 1)$$ Turcu< .on.< %alimentul87oua procedur8< Editura 1umina 1ex< ;ucureti< 255#

.on Turcu< Tratat de insolven< Ed. G ;ecH< ;ucureti< 255+< p.25 0onitorul oficial nr. 178 din 28 iulie 1))2 # 0onitorul oficial nr. 72 din 22 aprilie 1))7

#5

8. Turcu< .on.< Tratat de insolven< Editura ;ucureti< 255+ 4urispruden?

G ;ecH<

8 as....< dec. nr.2)1 din 12 .52.1)#*< Pandectele rom!ne< 1)#*< ... 8 as. ...< dec. din 1 iunie 1)$2< Pandectele romane<1)$# 8 as. ...< dec. "in 27. 5). 1)#8< 'n Pandectele romane< 1)#)< ... 8 as. ...< dec din 1$.5*. 1)#*< ,evista de drept comercial< 1)#7 8 as. ...< dec. din 1 iunie 1)$2< Pandectele rom!ne< 1)$#<... 8 dec. din 18 martie 1)#+< Pandectele rom!ne< 1)#7< ...< +8. 8 as...< dec nr. #) din 15 .52.1)51 8 as. ..< dec. nr. *1 din 11. 52. 18)8 8 . de ap. ;ucureti< ...< dec. din 1.12.1)11 8 as. ..< dec. din 27.5#.1)27< Pandectele rom!ne 1)27< ... 8 Tri(. .lfov< ..< dec. din 21.5#.1)27 8 as. ...< dec. din 11 52.1)#+< Pandectele sptm!nale< 1)#7

#1

CA$I%OLUL ( $ROCEDURA INSOLVENEI REGLEMEN%A%@ $RIN LEGEA NR +)A&,,*


( & %r5s5turi speci4ice 1egea nr. +$/1))* privind procedura reorgani-rii si lic6idrii &udiciare1a repre-entat prima reforma ma&or a procedurii insolvenei comercianilor care se remarc prin urmtoarele trsturi specifice? a. 2pre deose(ire de odul comercial de la 1887< de inspiraie italian< care a reglementat o singur procedur K
1

0onitorul oficial nr.1#5 din 2) iunie 1))*

#2

falimentul< 1egea nr.+$/1))*< de inspiraie preponderant american< reglementea- dou forme? . 8 redresarea< cu aceleai active sau cu v!n-area unora dintre active i .. 8 falimentul< 'n aceasta ordine de prioritate Dart.2E. "ei era reglementat o procedur unic deoarece regulile erau comune pentru fiecare din prile componente i se urmrea aceeai finalitate< plata datoriilor de(itorului aflat 'n 'ncetare de pli i reglarea raporturilor &uridice cu creditorii< precum i clarificarea situaiei &uridice a de(itorului falit< asigur!ndu8se totodat sigurana circuitului economic< procedura era segmentat 'n dou componente ce difereau prin cile prin care se a&ungea la finalitatea dorit1? 8 se avea 'n vedere situaia 'n care de(itorul reintra 'n circuitul normal al activitii economice 8 reorgani-area &udiciara si 8 situaia c!nd de(itorul nu mai poate reveni i este necesar socialmente s dispar din viaa economic< prote&!ndu8se pe c!t era posi(il ceilali comerciani K situaie 'n care de(itorul intr 'n faliment< adic 'ntr8un proces de lic6idare forat< reali-at 'n interesul i numai 'n interesul creditorilor. ele dou componente se excludeau 'ns reciproc pentru c priveau situaii diferiteC totdeauna era prioritar procedura reorgani-rii iar opiunea pentru una sau alta din componentele procedurale oferite de sistem aparinea exclusiv creditorilor< ei fiind nemi&locit interesai de variantele care 'i satisfceau 'n condiiile cele mai (une2.

9asile 1u6a< 3(ligatiile comerciale< ed. ,isoprint< lu& 7apoca< 255+< p.8 12) 2 9asile 1u6a< Elemente de drept commercial si al afacerilor< ed. Altip< Al(a .ulia< 2551< p.8#51 C

##

(. "iferit de procedura falimentului reglementat de odul comercial< procedura insolvenei reglementat de legea nr.+$/1))* se aplic nu numai comercianilor i nu numai pentru datoriile lor comerciale ci se aplic i unora dintre necomerciani i putea fi desc6is pentru orice fel de datorii . c. Procedura falimentului era condus de &udectorul8 sindic i nu de creditori . ,m!nea astfel nere-olvat una din pro(lemele evideniate 'n critica vec6ii reglementri? magistratul nu este pregtit suficient pentru re-olvarea pro(lematicii economice pe care o presupune conducerea unei afaceri. 0ai mult< diminuare rolului creditorilor< cu toate c pro(lemele care se cereau a fi re-olvate sunt preponderant economice< exced!nd calificrii magistratului< era contrar principiului 11 al ;ncii 0ondiale1. d. :n concepia 1egii nr. +$/1))*< esena insolvenei era insuficiena vdit a lic6iditii de(itorului< 'n deplin acord cu principiul ) al ;ncii 0ondiale. e. Participanii la procedur erau grupai 'n dou categorii? D.E organele care aplic proceduraC D..E prile interesate. 3rganele care aplic procedura sunt repre-entate de instanele &udectoreti< magistrai i de practicienii 'n reorgani-are i lic6idareC persoanele interesate sunt creditorii si terii interesai. f. Tri(unalul sediului de(itorului< prin &udectorul8 sindic Dart.+E exercit competena exclusiv de prim instana pentru toate pro(lemele litigioase existente 'ntre prti. .nstana competent s &udece recursul 'mpotriva 6otr!rilor &udectorului8sindic era curtea de apel Dart.8E.
1

.on Turcu< Tratat de insolven< Ed. G ;ecH< ;ucureti< 255+< p.1))

#$

g. Administratorul D'n procedura de redresareE i lic6idatorul D'n procedura de falimentE erau considerai practicieni 'n insolven i fac parte din I7P,11 D3.@.nr.7)/1)))E2. Administratorul i lic6idatorul deineau un rol esenial 'n procedur. alificarea lor managerial complex< 'mpreun cu pro(itatea lor moral< constituiau 'n concepia legiuitorului c6eia succesului. 6. reditorii participau la procedura at!t individual c!t i prin adunarea creditorilor i comitetul creditorilor. ea mai important prerogativa a adunrii creditorilor era votarea planului. omitetul creditorilor avea ca atri(uie de su(stan introducerea aciunilor pentru anularea unor acte &uridice frauduloase ale de(itoruluiDart.1$818E. i. Asociaii/acionarii/mem(rii de(itorului participau 'n procedura at!t individual Dc!nd sunt i creditoriEc!t i colectiv< 'n forma adunrii generale< dar se exprim prin repre-entant Dart.1)822E. Practica a demonstrat c utilitatea acestei participri a fost 'ndoielnic i< 'n orice ca-< redus< dar s8a o(servat fr putin de tgad< c s8a pre&udiciat celeritatea din aceste cau-e. &. "e(itorul particip la procedur at!t prin organele sale repre-entative statutare< c!t i prin adunarea general menionat mai sus. Aceast dedu(lare artificial risca s genere-e un conflict de interese i totodat putea (loca procedura pe cale incidental i a contestaiilor. H.8 procedura putea fi desc6is numai la cererea de(itorului sau a creditorului. alitatea de de(itor o avea numai entitile enumerate limitative 'n alin.D1E al art.1#. 3rice creditor
1 2

Iniunea 7aional a Practicienilor 'n ,eorgani-are i 1ic6idare 0onitorul oficial nr. 15++ din 17 noiem(rie 255$ # omercianii Dsocietile comerciale< cooperativele de consum i meteugreti< asociaiile teritoriale ale acestora din urm< cooperativele de

#*

putea cere desc6iderea procedurii< pentru orice crean< dac cuantumul acesteia se 'ncadra 'n plafoanele 1 minime prev-ute de art. #+ iar de(itorul se afl 'n incapacitatea vdit de a acoperi datoria cert< lic6id i exigi(il cu fondurile (neti disponi(ile. .ncapacitatea de plat vdit era pre-umat atunci c!nd de(itorul nu pltise datoria fa de unul sau mai muli creditori< care nu ceruser plata< nici dup ce au trecut mai mult de #5 de -ile de la scaden. .nsolvena era iminent atunci c!nd era raional previ-i(il c de(itorul nu ar putea plti la scaden datoriile exigi(ile cu fondurile (neti disponi(ile.

consum i de credit i asociaiile lor teritoriale< societile cooperatiste< persoanele fi-ice care acionea- individual sau asociaii familialeE< societile agricole precum si grupurile de interes economicC 1 Art. #+? BD1E 3rice creditor care are una sau mai multe creane certe< lic6ide i exigi(ile poate introduce la tri(unal o cerere 'mpotriva unui de(itor care este pre-umat 'n insolven din cau-a 'ncetrii plilor fa de acesta timp de cel puin #5 de -ile< 'n urmtoarele condiii? aE dac creanele i-vorsc din raporturi de munc sau raporturi o(ligaionale civile< acestea tre(uie s ai( un cuantum superior valorii 'nsumate a + salarii medii pe economie< sta(ilite 'n condiiile legii i calculate la data formulrii cererii introductiveC (E 'n celelalte ca-uri creanele tre(uie s ai( un cuantum superior ec6ivalentului 'n lei al sumei de #.555 euro< calculat la data formulrii cererii introductiveC cE 'n ca-ul unui creditor care deine creane din am(ele categorii menionate la lit. aE i (E< cuantumul total al creanelor tre(uie s fie superior valorii 'nsumate a + salarii medii pe economie< sta(ilite 'n condiiile legii i calculate la data formulrii cererii introductive. D2E "ac 'ntre momentul formulrii cererii de ctre un creditor i cel al &udecrii acestei cereri de ctre &udectorul8sindic sunt formulate cereri de ctre ali creditori< &udectorul sindic va dispune conexarea acestora i va sta(ili 'ndeplinirea condiiilor prev-ute la alin. D1E referitoare la cuantumul minim al creanelor 'n raport cu valoarea 'nsumat a creanelor tuturor creditorilor care au formulat cereri. D#E "ac s8a desc6is o procedur 'ntr8un dosar< celelalte eventuale dosare aflate pe rol< cu acelai o(iect< vor fi conexate la primul dosar.>

#+

l. Toi participanii aveau dreptul s propun un plan. "up ce s8a reali-at pu(licitatea planului< &udectorul8sindic 'l admitea 'n principiu< dac acesta coninea toate informaiile i denota anse o(iective de reali-are. Irma votul 'n adunarea creditorilor. onfirmarea planului de ctre &udectorul K sindic era posi(il numai dac erau pre-ente cumulativ trei condiii ? 8 cel puin trei dintre categoriile de creane erau considerate Defectiv sau pre-umatE c accept planul< cu condiia ca minimum una dintre ele s fie defavori-atC 8 fiecare categorie defavori-at care a respins planul era supus unui tratament corect i ec6ita(il prin plan C 8 fiecare crean aparin!nd titularilor care au respins planul ar fi fost supus unui tratament corect i ec6ita(il prin plan In plan care< 'nving!nd toate o(stacolele< ar fi fost confirmat< producea dou efecte principale ? 8 redimensionarea creanelor conform prevederilor planuluiC 8 pentru executarea silit a acestor creane< titlul executoriu era sentina care a confirmat planul. Pe durata prev-ut 'n planul confirmat< de(itorul 'i asuma administrarea averii< su( supraveg6erea administratorului. Acionarii/asociaii/mem(rii nu puteau interveni 'n conducerea afacerii de(itorului K persoan &uridic. %urni-orii de utiliti nu aveau voie s sc6im(e ori s 'ntrerup aceste servicii< dar puteau cere ca de(itorul s consemne-e o cauiune corespun-toare. "ac de(itorul nu se conforma planului sau dac lucra 'n pierdere< administratorul i alte entiti interesate puteau cere &udectorului8sindic s #7

dispun intrarea 'n procedur de faliment. Trimestrial< administratorul pre-enta creditorilor i &udectorului Ksindic rapoarte privind situaia financiar a de(itorului i situaia c6eltuielilor. m. :nc6iderea procedurii era reglementat 'n art.1#28 1#+ i avea ca principale efecte ? descrcarea de(itorului de o(ligaiile avute anterior intrrii 'n faliment i descrcarea de rspundere a organelor care au aplicat procedura1.
1

BArt. 1#2 4udectorul8sindic va pronuna o sentin de 'nc6idere a procedurii c6iar 'nainte ca (unurile din averea de(itorului s fi fost lic6idate 'n 'ntregime< dac creanele au fost complet acoperite prin distri(uirile fcute. Art. 1## D1E :n ca-ul procedurii desc6ise 'n urma formulrii cererii introductive de ctre de(itor< 'n condiiile art. #2< dac &udectorul8sindic constat< la expirarea termenului pentru 'nregistrarea cererilor de admitere a creanelor< c nu s8a depus nici o cerere< va pronuna o sentin de 'nc6idere a procedurii i de revocare a 6otr!rii de desc6idere a procedurii. D2E :n ca-ul prev-ut la alin. D1E< 'nc6iderea procedurii nu produce efectele prev-ute la art. 1#+. u toate acestea< operaiunile de administrare< legal fcute asupra averii de(itorului< 'i vor produce efectele< iar drepturile do(!ndite p!n la revocare rm!n neatinse. Art. 1#$ 2entina de 'nc6idere a procedurii va fi notificat de &udectorul8sindic de(itorului< tuturor creditorilor< mem(rilor sau< dup ca-< asociailor/acionarilor< direciei teritoriale a finanelor pu(lice i oficiului registrului comerului sau< dup ca-< registrului societilor agricole unde de(itorul este 'nmatriculat< pentru efectuarea meniunii< i se va afia 'n extras la sediul tri(unalului. Art. 1#* Prin 'nc6iderea procedurii &udectorul8sindic< administratorul/lic6idatorul i toate persoanele care i8au asistat sunt descrcai de orice 'ndatoriri sau responsa(iliti cu privire la procedur< de(itor i averea lui< creditori< titulari de garanii< acionari sau asociai. Art. 1#+ D1E Prin 'nc6iderea procedurii de faliment< de(itorul persoan fi-ic va fi descrcat de o(ligaiile pe care le avea 'nainte de intrarea 'n faliment< 'ns su( re-erva de a nu fi gsit vinovat de (ancrut frauduloas sau de pli ori

#8

( ! Modi4ic5ri aduse Le1ii .r +)A&,,* 1egea nr. ))/1999 privind unele msuri pentru accelerarea reformei economice1 a contri(uit la ameliorarea textului 1egii nr. +$/1))* su( mai multe aspecte dintre care dou se remarc ? 8 a fost 'nlocuit noiunea de =lic6idare &udiciar= cu cea de faliment< reformul!ndu8se scopul legii? plata pasivului de(itorului 'n 'ncetare de pli fie prin reorgani-are 'ntreprinderii si activitii acestuia< fie prin faliment 8 s8a restituit &udectorului sindic statutul de magistrat< urm!nd ca 'n numele tri(unalului s dein competena general i exclusive asupra 'ntregii proceduri.

transferuri frauduloaseC 'n astfel de situaii el va fi descrcat de o(ligaii numai 'n msura 'n care acestea au fost pltite 'n cadrul procedurii< cu excepia ca-ului prev-ut la art. )5 alin. D1E pct. #. D2E 7u (eneficia- de descrcarea de o(ligaii prev-ut la alin. D1E de(itorul persoan fi-ic care a (eneficiat< 'ntr8o procedur de reorgani-are sau de faliment anterioar< de o msur similar< intervenit cu cel mult * ani anterior desc6iderii procedurii su(secvente. D#E Pe data confirmrii unui plan de reorgani-are< de(itorul este descrcat de diferena dintre valoarea o(ligaiilor pe care le avea 'nainte de confirmarea planului i cea prev-ut 'n plan< cu excepia ca-ului 'n care sunt 'ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii? aE planul de reorgani-are al de(itorului persoan fi-ic prevede lic6idarea total sau su(stanial a (unurilor din averea de(itoruluiC (E planul prevede c de(itorul nu va mai continua activitatea comercial dup executarea planuluiC i cE la momentul confirmrii planului< de(itorul nu ar (eneficia de msura descrcrii de o(ligaii 'n ca-ul 'n care s8ar afla 'ntr8o procedur de faliment. D$E "escrcarea de o(ligaii a de(itorului nu atrage descrcarea de o(ligaii a fide&usorului sau code(itorului principal.> 1 0onitorul oficial nr. 2#+ din 27 mai 1)))

#)

3@ nr. #8/25521 si 1egea nr. 82/255#2 aduc o serie de sc6im(ri i inovri 'n domeniu< modificri ce repre-int o noua reform legislativ. Acestea au meritul de a determina mai precis categoriile de comerciani fa de care se aplic procedura i de a consacra termenul de insolven< care se raportea- apoi la toate categoriile de o(ligaii ale comerciantului. "ei se reglementea- mai amnunit o serie de msuri i condiii< procedura rm!ne lent< 'ndelungat i ne&ustificat de complicat. 3 nou reform a fost reali-at prin 1egea nr. 1$)/255$# <n vigoare la data pu(licrii i cu aplicare imediat< care aduce 122 de modificri la 1#5 de articole i amendamente ale altor acte normative conexe cu scopul de a reduce din nea&unsurile procedurii i de remedia unele greeli de exprimare. >iblio1ra4ie? 1. 1u6a< 9asile.< 3(ligaiile comerciale< Editura ,isoprint< lu& 7apoca< 255+ 2. 1u6a< 9asile.< Elemente de drept commercial si al afacerilor< ed. Altip< Al(a .ulia< 2551 #. Turcu< .on.< Tratat de insolven< Editura G ;ecH< ;ucureti< 255+

1 2

0onitorul oficial nr. )* din 2 fe(ruarie 2552 0onitorul oficial nr.1)$ din 2+ martie 255# # 0onitorul oficial nr. $2$ din 12 mai 255$

$5

$1

CA$I%OLUL ) Actualul cadru le1islati/ pri/i.d procedura i.sol/e.3ei


) & Co.sacrarea le1al5 a ter0e.ului de i.sol/e.3a ,om!nia a cunoscut cinci reforme ma&ore efectuate 'n nou ani? 1egea nr. +$/1))*< 1egea nr. ))/1)))< 3rdonana @uvernului nr. #8/2552< apro(at< cu modificri< prin 1egea nr. 82/255#< 1egea nr. 1$)/255$ i 1egea nr. 8*/255+ privind procedura insolvenei1. 2e aprecia- c cea mai recenta reform< reali-at prin 1egea nr. 8*/255+ privind procedura insolvenei este at!t ampl i de su(stanial< 'nc!t s8ar putea spune fr exagerare< ca re-ultatul repre-int noul cod al insolvenei.2 Trec!nd peste numeroasele modificri ale legilor< peste inconsecvenele reglementrilor 'n succesiunea lor< peste diferenele conceptuale sau de a(ordare ale instituiei ori peste detaliile de reglementare nu putem s nu o(servm c asemenea proceduri dintotdeauna au fost pornite 'n ipote-a 'n care comercianii nu au mai putut s8i ac6ite datoriile i au 'ncetat plile ctre creditori expun!ndu8i pe acetia unui risc ma&or< cu posi(ile implicaii economice i sociale individuale sau generale. Asemenea situaii de fapt au fost anali-ate ca fiind de interes pu(lic ceea ce a &ustificat intervenia 'ntr8o form mai mult sau mai puin vdit a autoritii de stat 'n raporturile &uridice private. "esigur doctrina i &urisprudena au de-(tut dac aceast stare de fapt< a 'ncetrii efective sau iminente a plilor tre(uia constatat sau nu printr8o 6otr!re a &udectorului.
1 2

0onitorul oficial nr.#*) din 21 aprilie 255+ Turcu .oan< Tratat de insolventa< Ed. G ;ecH< ;ucuresti< 255+< p.2*1

$2

2oluiile legislative< doctrinare ori &urisprudeniale au fost peste tot i dintotdeauna foarte diferite. 1 Esenial rm!ne 'ns ideea c de(itorul este 'n stare de insolven comercial adic nu este 'n stare s8i plteasc datoriileC creditorii tre(uie s se asocie-e voluntar sau fortuit i s gseasc soluii pentru a8l readuce pe de(itor 'ntr8o normalitate economic sau s8i lic6ide-e afacerea prelu!ndu8i activele dup reguli convenite sau impuse de autoritate. Termenul2<<insolven> 'n accepiunea pe care o are 'n pre-ent 'n textul alin. D2E al art.1< era u-ual 'n practica relaiilor comerciale din Principatele ,omane 'nc de la mi&locul secolului al A.A8lea. 9ariaiunile istorice ale conceptului le regsim 'n urmtoarele acte normative de dat mai recent? 8 1))* 8 1egea privind reorgani-area i lic6idarea &udiciarC 8 1))) 8 1egea privind procedura reorgani-rii &udiciare i a falimentului C 8 255+ 8 1egea privind procedura insolvenei. %iecare din aceste acte normative i8a fundamentat a(ordarea pe acest concept< pe ideea imposi(ilitii continurii plilor 'ns nici una din ele nu a reglementat8o cu preci-ie ls!nd pe seama &udectorului s o constate prin calificarea faptelor de(itorului.
1

Pentru detalii a se vedea? E. T6aler< Traite elementaire de droit commercial<78ieme ed.< li(.Art6ur ,ousseau< Paris< 1)2*< p815$2815$$C 2 Art.# al. 1? B1. insolvena este acea stare a patrimoniului de(itorului care se caracteri-ea- prin insuficiena fondurilor (neti disponi(ile pentru plata datoriilor exigi(ile? aE insolvena este pre-umat ca fiind vdit atunci c!nd de(itorul< dup #5 de -ile de la scaden< nu a pltit datoria sa fa de unul sau mai muli creditoriC (E insolvena este iminent atunci c!nd se dovedete c de(itorul nu va putea plti la scaden datoriile exigi(ile anga&ate< cu fondurile (neti disponi(ile la data scadeneiC>

$#

1egea nr. 8*/255+ 'ns conine 'n art. # pct. 1 o definiie clar a insolvenei?>insolvena este acea stare a patrimoniului de(itorului care se caracteri-ea- prin insuficiena fondurilor (neti disponi(ile pentru plata datoriilor exigi(ile =. 3(servm c acelai articol reglementea- doua forme ale insolvenei ? 8 insolvena pre-umat ca fiind vdit D<<atunci c!nd de(itorul< dup #5 de -ile de la scaden< nu a pltit datoria sa fa de unul sau mai muli creditori=E C 8 insolvena iminent Datunci c!nd se dovedete c de(itorul nu va putea plti la scaden datoriile exigi(ile anga&ate< cu fondurile (neti disponi(ile la momentul scadeneiE. 2ituaia de fapt care explic procedura insolvenei< starea de lucruri care o fundamentea- conceptual privete pe de(itorul care se afl 'n imposi(ilitate de a8i executa anga&amentele la scaden. 4urisprudena de p!n acuma< de altfel destul de (ogat< (a-at 'n general pe interpretarea textelor codului comercial a reinut nu numai c de(itorul nu poate face fa anga&amentelor sale dar i c situaia sa este iremedia(il compromis1. "octrina a reinut c ne8am situa 'n stare de insolven 'n ipote-a 'n care comerciantul este 'n imposi(ilitatea de a face fa pasivului su cu activul su disponi(il.2 %ormulrile &urisprudenei vec6i i ale doctrinei sunt generale. "efiniiile legii sunt punctuale cel puin 'n exprimarea
1

. de Ap. ;ucureti< .< dec. nr.12$ din 21 iunie 1)##< ,evista de drept comercial< 1)#$< p.82##C as. italian< dec. din 2+ mai 1)#$< ,evista de drept comercial< 1)#$< p.8+2#C 2 Alfred 4auffret< 0anuel de droit commercial< 178ieme ed.< 1.@.".4.< Paris< 1)82< p.8#*2 C

$$

primei variante? este 'n insolven cel care nu i8a pltit 'n #5 -ile datoria exigi(il. .pote-a avut 'n vedere nu se 'ndeprtea- 'ns de concept< de coninutul acestuia. Aparena creat de asemenea formulare a textului< potrivit creia actuala reglementare se 'ndeprtea- de conceptul de insolven consacrat nu va avea influen asupra interpretrilor viitoare. Este evident c actuala reglementare printr8o formul &uridic simplific a(ordarea instituiei? pe de8 o parte creea- o pre-umie de insolven 'mpotriva de(itorilor ri platnici o(lig!ndu8i s8i dovedeasc (una credin iar 'n acelai timp creea- un sistem &uridic 'n favoarea creditoruluiC 'n acelai timp valorific tradiia valoroas consacrat de doctrin i &urispruden. .pote-a a doua< insolvena iminent< spre deose(ire de cea pre-umat vi-ea- o stare de lucruri similar dar care se poate produce 'n viitor< ce este gata s se 'nt!mple? de(itorul nu8i va putea 'ndeplini sarcinile asumate sau impuse. "ar este de menionat c este vor(a de o situaie de fapt ce indic fr ec6ivoc c de(itorul nu face fa anga&amentelor sale 'n viitorul imediat. Asemenea formulri ale legii ne o(lig s ne punem 'ntre(area dac &udectorul c6emat s constate starea de insolven poate statua prin 6otr!rea sa dac data existenei strii de insolven se afl 'n trecut< fa de momentul adoptrii actului procesual< 6otr!rea. :ntre(area are semnificaie practic

$*

dac ne raportm la efectele patrimonial8&uridice1 ale acestei 6otr!ri. 2ocotim c nimic nu 'mpiedic pe &udector s situe-e starea de insolven 'n trecut dar nu mai t!r-iu de #5 -ile de dup momentul 'mplinirii scadenei creanei pentru care creditorul interesat a solicitat pornirea procedurii D ori #5 -ile de dup momentul 'mplinirii scadenei creanei neac6itate pentru care de(itorul cere pornirea procedurii2E cu condiia s se fac dovada c de(itorul s8a aflat 'n imposi(ilitate de a8i executa anga&amentele la scaden. %ixarea momentului existenei strii de insolven 'n trecut pentru ipote-a vi-at de insolven iminent nu o vedem posi(il deoarece prin definiie iminena privete o situaie viitoare 'n raport de momentul de-(aterii 'n faa &udectorului. ) ! Scopul 2i pri.cipiile procedurii i.sol/e.3ei Art. 2 din 1egea nr. 8*/255+ consemnea- c scopul legii este de a institui o procedur colectiv pentru acoperirea pasivului de(itorului aflat 'n insolven. "e aici se desprind dou conclu-ii ? aE procedura are un caracter colectiv prin natura sa i c (E scopul acestei proceduri const 'n acoperirea pasivuluiC
1

"e acest moment se leag< spre exemplu< sta(ilirea perioadei suspecte de fraud prin acte &uridice pentru care se poate promova aciunea de anulare 'n favoarea creditorilorC de acest moment se leag calificarea drepturilor terilor interesai de averea de(itorului supus procedurii insolvenei C putem imagina astfel urmtoarea ipote- ? dac 'nainte de acest moment dreptul terului este consolidat ca drept real el va avea aciune 'n revendicare cu un anumit regim &uridic< iar dac este vor(a doar de un simplu drept de crean< acesta va face o(iectul procedurii C 2 .pote- puin pro(a(il 'n activitatea practic prin lipsa de interes pentru de(itorC

$+

Acest scop va putea fi atins prin dou mi&loace ? 8 redresarea economic a de(itorului i stingerea datoriilor sale ctre creditori sau 8 lic6idarea averii de(itorului prin faliment< di-olvarea i radierea acestuia. 2copul procedurii insolvenei nu are aceeai semnificaie pentru toi protagonitii. Astfel< pentru de(itor< scopul este atins atunci c!nd a reuit redresarea i continuarea activitii normale. reditorii consider c scopul a fost atins dac gradul de recuperare a creanelor reflect pierderea suferit prin 'nt!r-ierea momentului distri(uirii 'n favoarea lor fa de data desc6iderii procedurii. oncomitent< interesul creditorilor este s pstre-e 'n persoana de(itorului un partener de afaceri. Pentru mediul de afaceri< 'n general< scopul este reali-at daca procedura &udiciar este transparent i previ-i(il1. "in economia textelor 1egii nr. 8*/255+ re-ulta c 'ntreaga procedur este guvernat de urmtoarele principii ? A. Principiul prioritii acestei proceduri fa de alte proceduri de recuperare a creanei. onform art.1$)? B"ispo-iiile pre-entei legi se completea- 'n msura compati(ilitii lor< cu cele ale codului de procedura civil< ale codului civil< ale codului comercial rom!n i ale 1egii nr. +#7/2552 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional privat 'n domeniul insolvenei=. Aadar< 'n situaiile 'n care sunt pre-ente condiiile prev-ute de art. 1 al legii privind procedura insolvenei< se aplic prioritar normele acestei legi i numai 'n completare se vor aplica dispo-iiile art. #+ conform creia ? Bde la data desc6iderii procedurii< se suspend toate aciunile
1

Turcu .oan< Tratat de insolventa< Ed. G ;ecH< ;ucuresti< 255+< p.2)$

$7

&udiciare sau extra&udiciare pentru reali-area creanelor asupra de(itorului sau (unurilor sale>. =Astfel< 'n ca-ul 'n care o societate comercial este supus concomitent procedurii prev-ute de legea special precum i executrii silite pornite pe calea dreptului comun< se aplic numai dispo-iiile legii speciale< iar executarea silit se suspend1. 2uspendarea operea- prin efectul legii i tre(uie numai constatat la cererea persoanei interesate. 4urisprudena a reinut c din momentul 'n care instana a luat act despre existena acestui efect legal dar nu dispus suspendarea s8a produs o situaie &uridic contrarie legii cu efecte continui ce &ustific acceptarea 'n orice moment a recursului la instana de control &udiciar< pentru refu-ul suspendrii. In astfel de recurs nu poate fi nici tardiv nici inadmisi(il i nu se &ustific ateptarea unei 6otr!ri finale a instanei investite i devenit incompetent material2 3 excepie de la acest principiu a fost consacrat prin dispo-iiile art. 8+ din Titlul 9. al 1egii nr. ))/1))) #< a(rogate prin 1egea nr. 1+1/255#$. 0asurile 'ntreprinse de creditor 'n vederea executrii garaniilor reale mo(iliare< potrivit prevederilor Titlului 9.< nu se suspend ca urmare a declanrii procedurii reorgani-rii &udiciare sau a falimentului. reditorul poate solicita &udectorului8sindic luarea 'n posesie a (unului cu care s8a garantat creana sa< iar &udectorul Ksindic nu are
1

.2.4.<secia comercial<deci-ia nr. #*5* din 8 octom(rie 1))8< 'n ,evista de drept comercial nr. $/2555< p. 1#2 2 . de Ap.< lu& 7apoca< dec. nr. +5# din 12 aprilie 255*< nepu(licat< citat de .. Turcu 'n 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p.2$2C s8a o(servat totodat c o astfel de interpretare nu face altceva dec!t s fac o aplicare &ustificat a principiului celeritii consacrat 'n art.* al. 2 din legea insolvenei. # 0onitorul oficial nr.2#+ din 27 mai 1))) $ 0onitorul oficial nr. 27) din 21 aprilie 255#

$8

alta opiune dec!t s dispun administratorului sau lic6idatorului s predea creditorului (unul afectat garaniei. "up v!n-area (unului< creditorul este o(ligat s transfere surplusul< prin intermediul administratorului sau al lic6idatorului< 'n contul averii de(itorului. 3 alt excepie a fost consacrat prin 3rdonana de urgen a @uvernului nr. *1/1))81 conform dispo-iiilor art. #1 i art. #2< introduce prin 1egea nr. $5)/25512? msurile 'ntreprinse de A9A; 'n vederea executrii silite a creanelor sale nu se suspend ca urmare a declanrii procedurii reorgani-rii &udiciare sau a falimentului. :n vederea executrii silite a (unurilor urmrite< A9A; poate solicita &udectorului8 sindic luarea 'n posesie a acestora. 4udectorul8sindic va dispune ca administratorul sau< dup ca-< lic6idatorul s predea A9A; (unul afectat garaniei< 'n vederea valorificrii. Exist o (ogat &urispruden 'n legtur cu aplicarea art #+ din legea insolvenei deoarece i reglementrile anterioare cuprindeau aceast prescripie< &urispruden vala(il i su( regimul instituit prin noua lege. 6iar dac uneori este contradictorie i inconsecvent practica &udiciar o(serv i reine prin interpretare c dispo-iiile art. #+ se refer la aciunile ce au ca scop valorificarea unor drepturi de crean. .mplicit se deduce c asemenea regul nu privete aciunile prin care se valorific drepturi reale< cu at!t mai puin cele ce privesc aciunile 'n revendicare#. B. Principiul celeritii este consacrat prin art. * alin.2 al 1egii nr. 8*/255+. >3rganele care aplic procedura< tre(uie
1 2

0onitorul oficial nr. )$8 din 2$ decem(rie 2552 0onitorul oficial nr. #)8 din 1) iulie 2551 # A se vedea infra *.8. In comentariu mai amplu asupra inconsecvenelor aplicrii art. #+ cu trimitere la &urispruden< se poate vedea 'n .. Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p.2$282$#C

$)

s asigure efectuarea cu celeritate a actelor i operaiunilor prev-ute de pre-enta lege..>1. Principiul poate fi dedus i din alte aplicaii particulare cum sunt ? 8art.12< conform cruia 6otr!rile &udectorului8sindic sunt definitive i executorii Cele pot fi atacate numai cu recurs C 8art. 8< conform cruia recursul se &udec 'n termen de #5 -ile de la 'nregistrarea dosarului la curtea de apel< citarea prilor urm!nd a fi fcut prin pu(licitate< 'n condiiile art. )* .proc.civ.< iar 6otr!rile recurate Dcu patru excepiiE nu vor putea fi suspendate de instana de recursC 8 numeroasele norme din legea privind procedura insolvenei sta(ilesc termene scurte pentru 'ndeplinirea unor acte procedurale C 8 alte texte legale din acelai act normativ prevd reunirea contestaiilor sau o(ieciunilor i soluionarea lor printr8o singur sentin. eleritatea procedurii insolvenei comerciale este impus de necesitatea o(iectiv a rapiditii operaiunilor comerciale. Acest principiu al celeritii se opune aplicrii msurii suspendrii &udecii 'n temeiul art. 1** .proc.civ. C. Principiul unitii i colectivitii procedurii nu este consacrat explicit<dar a fost dedus. "in interpretarea textului legii re-ult c procedura insolvenei este o procedur colectiv< unic i concursual pentru toi creditorii2. "e aici s8au dedus i consecinele practice? ,enunarea la aciune sau la drept are efect numai pentru creditorul care a renunat< c6iar dac la cererea acestuia
1

A se vedea .. Turcu 'n 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p.2$2 2 urtea onstituional< dec. nr.182 din 1+ nov. 1)))< 0onitorul oficial nr.# din 7 ian. 2555

*5

s8a desc6is procedura< iar nu i pentru ceilali creditori care au solicitat continuarea procedurii falimentului fa de de(itorC numai astfel creditorii 'i vor putea recupera creanele1. :n temeiul aceluiai principiu s8a decis c datorit caracterului colectiv al procedurii< corecta aplicare a dispo-iiilor art. 2$2 alin. 1 pct. 1 .proc.civ.< presupune cu necesitate c suspendarea s fie cerut de toate prile din proces< at!t de de(itor< c!t i de toi creditorii2. %iind o procedura colectiv< toate cererile creditorilor tre(uie s fie reunite 'n acelai dosar al tri(unalului. "ac s8a desc6is procedura 'ntr8un dosar< 'n (a-a cererii unuia dintre creditori< cererile celorlali creditori< cu acelai o(iect< vor fi conexate< ca fiind cereri de 'nregistrare a creanelor< 'n acelai dosar. 0ai mult< adunarea creditorilor i comitetul creditorilor sunt structuri repre-entative cu prerogative sta(ilite prin aceste norme legale care fac operaional caracterul colectiv al procedurii. 0ecanismele colective i satisfacerea intereselor creditorilor i a creditului 'n general sunt de esena procedurii. D. Principiul preeminenei reorganizrii surprinde importana pe care actuala lege o acord procedurii reorgani-rii? este important i de interes pentru toi ca de(itorul aflat 'n imposi(ilitate de a plti s poat s8i redrese-e afacerile ca s poat face fa exigenelor pe care le impune activitatea economic normal. Pentru toi creditorii este mai important ca de(itorul s existe s funcione-e la un nivel de performan minimal i s8i poat plti datoriileC un
1

Aceasta posi(ilitate a continuarii procesului nu contravine dispo-itiilor art. 21 din onstituie. 2 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 2 din 11 ianuarie 2555 citat de .on Turcu 'n 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p.*2

*1

de(itor care nu i se mai recunoate calitatea de su(iect de drept i care dispare ca entitate economic nu va mai putea plti niciodat nimicC or< nimeni nu este interesat s suporte o pagu( oric!t ar fi ea de ne'nsemnatC deci reorgani-area activitii de(itorului pentru ca acesta s poat 'nregistra venituri este 'n principiu o prioritate pentru fiecare dintre creditori c6iar dac interesele lor nu se suprapun i adesea sunt contradictorii. ,eorgani-area nu exclude lic6idarea fortuit dar ea este prioritar i8i dovedete 'ntotdeauna superioritatea din punct de vedere economic. Principiul 'i gsete consacrarea explicit 'n mai multe texte ale legii privind procedura insolvenei? art. 2 privind scopul legii< art. 28 privind anexele la cererea de(itorului s.a. E. Principiul maximizrii recuperrii creanelor exprim 'ntr8o form sintetic ideea c procedura insolvenei se derulea- i se 'nfptuiete 'n interesul creditorului. Toate operaiunile pe care le 'nfptuiesc cei mandatai s dispun 'n legtur cu drepturile de(itorului tre(uie s se raporte-e la acest principiu iar creanele acestuia s fie valorificate cu maximum de eficien economic 'n aa fel 'nc!t s se cree-e posi(ilitatea &uridic i economic s fie acoperite toate o(ligaiile. Principiul nu este consacrat explicit< dar poate fi dedus din mai multe texte ale 1egii nr. 8*/255+. Astfel< deducem asemenea reguli din1? 8art. 8+ alin. 1 ? B:n vederea creterii la maximum a valorii averii de(itorului< administratorul/lic6idatorul poate sa menin sau s denune orice contract > 8art. $2< privind inter-icerea 'nstrinrii aciunilor sau a prilor socialeC 8art. 7) i 85 privind anularea unor acte ale de(itorului .a.
1

.. Turcu 'n 1egea procedurii insolvenei< ed. p.*$C

.G. ;ecH< ;ucureti< 2557<

*2

F. Principiul continuitii judectorului- indic ; Acest principiu instituie o derogare de la regulile comune de procedur civil? incompati(ilitatea 'nscris 'n art 2$ al.1 din c. pr. civil 1 nu se aplic 'n ca-ul &udectorului sindic. El< D&udectorul sindicE poate s pronune succesiv 6otr!ri 'n acelai dosar fr s i se poat opune incompati(ilitatea specific sistemului &udiciar potrivit creia magistratul care s8a pronunat 'ntr8o cau- nu mai poate participa la &udecarea acesteia. 1egea prevede o singur excepie? &udectorul sindic nu poate participa la re&udecarea cau-ei dup casare a 6otr!rii 'n recurs. %ormula este impus de raiuni practice i este 'ntr8o aparent contradicie cu principiul imparialitii magistratului2..nstanele ar tre(ui s ai(e un numr foarte mare de &udectori pentru a aplica riguros i formal regulile incompati(ilitilor pentru toate 'nc6eierile i sentinele &udectorilor sindici care se pronun 'n numeroasele excepii ridicate de cei interesai 'ntr8o astfel de cau-. !. Principiul ordonrii rangului creanelor. Procedura colectiv aduce 'n faa &udectorului creditori cu interese foarte diferite. :n ipote-a unei lic6idri< de o(icei< nici unul din creditori nu va fi satisfcut 'n reali-area creanelor lor. %inali-area procedurii presupune respectarea unei discipline colective# fixat prin mecanismele legii care indic ordinea de
1

Art. 2$ alin. 1 c. pr. civil prevede c? B4udectorul care a pronunat o 6otr!re 'ntr8o pricin nu poate lua parte la &udecata aceleiai pricini 'n apel sau 'n recurs i nici 'n ca- de re&udecare dup casare.> 2 28a susinut c este 'n contradicie cu art. + din onvenia European a "repturilor 3mului. :n acest sens? .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p.*# # .on Turcu< 2. 2-a(o. Procedura colectiv 'n colectiv restr!ns< 'n ,evista de drept comercial nr. 15/255+< p. ).

*#

preferin 'ntre creditori. Acest mecanism< pe de8o parte< egali-ea- creditorii pun!ndu8i 'ntr8o po-iie egal 'n faa magistratului< indiferent de rangul pe care8l d scadena fiecrei creane< iar pe de alt parte< respect 'n condiii limitate< dinainte tiute< situaia &uridic difereniat i preferenial a fiecrui creditor. Astfel< prin dispo-iiile legii< se sta(ilete o ordine de preferin a creanelor 'n funcie de natur &uridic a acestora. :n activitatea practic< administratorul &udiciar verific toate creanele pe (a-a titlurilor depuse de cei interesai dup care le sta(ilete valoarea exact i prioritatea fiecreia. Apoi va 'ntocmi ta(elul preliminar ce va fi pre-entat creditorilor. Evalurile administratorului vor fi cen-urate de ctre &udector. Plile vor fi fcute pe (a-a ta(elului definitivat respect!ndu8se ordonarea creanelor dup rangul lor. ) ( Do0e.iul de aplicare ) ( & Cate1orii de datorii 2tarea de insolven arat c de(itorul nu face fa plilor? nu are lic6iditile necesare s8i ac6ite datoriile. Aceste datorii (neti exigi(ile ale de(itorului< care nu pot fi acoperite cu fondurile (neti de care dispune< nu tre(uie s fie neaprat datorii comerciale< aa cum se prevedea 'n art. +)* .com. i 'n art.1 al textului iniial al 1egii nr.+$/1))*< precum i 'n art.1 al textului repu(licat la 1# decem(rie 1))). Ele pot fi de orice natur? (ugetare< salariale< comerciale ori civile. %ormula introdus 'n 1egea nr. +$/1))* prin 3rdonana @uvernului nr. #8/2552 i preluata de 1egea nr. 8*/255+ se fundamentea- pe incapacitatea de plat< care 'n mod firesc i *$

necesar< se raportea- la totalitatea o(ligaiilor din patrimoniul unic al de(itorului. 2epararea artificial a datoriilor dup natura lor &uridic nu se &ustific nici &uridic nici practic din perspectiva conceptului de insolven ca stare de fapt. Aceast stare este indivi-i(il pentru c 'nsui patrimoniul de(itorului este indivi-i(il 'n raport cu fiecare dintre creditori sau cu o parte din ei. Patrimoniul oricrei persoane< inclusiv al de(itorului supus unei astfel de proceduri< care constituie ga&ul tuturor creditorilor si< cuprinde at!t o(ligaii reglementate de legea comercial c!t i o(ligaii civile. 3r< este dificil s lic6ide-i acest patrimoniu 'n totalitatea sa 'n faa creditorilor cu creane comerciale nesocotind interesele creditorilor titulari de creane civile. ) ( ! Cate1oriile de debitori 4a35 de care se aplic5 le1ea ategoriile de comerciani fa de care se aplic procedura< odat cu intrarea 'n vigoare a legii privind procedura insolvenei sunt ? 8 societile comerciale< inclusiv sucursalele din ,om!nia ale societilor comerciale strine D1egea nr. #1/1))51E C 8 societile cooperatiste D1egea nr. 1/255*2E C 8 cooperativele de consum i cooperativele meteugreti< denumite organi-aii cooperatiste< asociaiile teritoriale ale cooperativelor de consum i meteugreti< constituite potrivit "ecretului8lege nr. ++/1))5# Dpartea rmas nea(rogata prin 1egea nr.1/255* Eprivind organi-area i funcionarea cooperaiuni meteugreti< cu modificrile ulterioare< i< respectiv< ale 1egii nr. 15)/1))+$ Dpartea rmas
1 2

0onitorul oficial nr.15++ din 17 noiem(rie 255$ 0onitorul oficial nr. 172 din 28 fe(ruarie 255* # 0onitorul oficial nr. 2# din ) fe(ruarie 1))5 $ 0onitorul oficial nr. 2*2 din 18 octom(rie 1))+

**

nea(rogat prin 1egea nr.1/255*E privind organi-area i funcionarea cooperaiei de consum i a cooperaiei de credit< cu modificrile ulterioareC 8 persoanele fi-ice care acionea- individual sau 'n asociaii familiale D1egile nr.*5)/25521 i nr. #55/255$2E. ategoriile de necomerciani fa de care este aplica(il procedura sunt ? 8 societile agricole C 8 grupurile de interes economic# C 8 orice alt persoan &uridic de drept privat care desfoar i activiti economice. ) ( ( Varia.te ale procedurii 1egea nr.8*/255+ reglementea- doua variante ale procedurii insolvenei? 8 procedura generala prev. de art.1 alin. 1C 8 procedura simplificata prev. de art 1 alin. 2. Procedura general se aplic urmtoarelor categorii de de(itori aflai 'n stare de insolven pre-umat ca fiind vdit sau un stare de insolven iminent ? 8 societilor comerciale C 8 societilor cooperative C 8 organi-aiilor cooperatiste C 8 societilor agricole C 8 grupurilor de interes economic C 8 oricror alte persoane &uridice de drept privat care desfoar i activiti economice Dde exemplu< asociaiile< fundaiile<operatorii pieei de capital< etc.E.
1 2

0onitorul oficial nr. *81 din + august 2552 0onitorul oficial nr. *7+ din 2) iun ie 255$ # ..Turcu< 7oi potentiali de(itori 'n insolventa8necomerciantii< 'n ,.". . nr. 11/255#< p.7

*+

ategoriile de de(itori fa de care se aplic procedura simplificat sunt enumerate la alin. 2. Aceste categorii de de(itori sunt supui procedurii simplificate dac se afl 'n stare de insolven pre-umat i se 'ncadrea- 'n urmtoarele situaii? 8 sunt comerciani persoane fi-ice< acion!nd individualC 8 sunt comerciani persoane fi-ice< acion!nd 'n asociaii familialeC 8 sunt comerciani inclui 'n enumerarea din alin. 1 al art. 1 pct.18+ 1i 'ndeplinesc una din urmtoarele condiii? 1. nu dein nici un (un 'n patrimoniuC 2. actele constitutive sau documentele conta(ile nu pot fi gsiteC #. administratorul nu poate fi gsitC $. sediul nu mai existe sau nu corespunde adresei din registrul comerului i nu au pre-entat documentele prev-ute la art. 28 alin. 1 lit. (< c< e i 6 'n termenul prev-ut de lege2C
1

Art.1 al.1 prevede BD1E Procedura general prev-ut de pre-enta lege se aplic urmtoarelor categorii de de(itori aflai 'n stare de insolven sau de insolven iminent< cu excepia celor prev-ui la alin. D2E lit. cE i dE? 1. societile comercialeC 2. societile cooperativeC #. organi-aiile cooperatisteC $. societile agricoleC *. grupurile de interes economicC +. orice alt persoan &uridic de drept privat care desfoar i activiti economice.> 2 Art. 28 prevede BD1E ererea de(itorului tre(uie s fie 'nsoit de urmtoarele acte? aE (ilanul certificat de ctre administrator i cen-or/auditor< (alana de verificare pentru luna precedent datei 'nregistrrii cererii de desc6idere a proceduriiC (E o list complet a tuturor (unurilor de(itorului< inclu-!nd toate conturile i (ncile prin care de(itorul 'i rulea- fondurileC pentru (unurile grevate se vor meniona datele din registrele de pu(licitateC

*7

8 privete societile comerciale di-olvate anterior formulrii cererii introductive C 8 vi-ea- de(itorii care i8au declarat prin cererea introductive intenia de intrare 'n faliment sau care nu sunt 'ndreptii s (eneficie-e de procedura de reorgani-are &udiciar.
cE o list a numelor i a adreselor creditorilor< oricum ar fi creanele acestora? certe sau su( condiie< lic6ide ori nelic6ide< scadente sau nescadente< necontestate ori contestate< art!ndu8se suma< cau-a i drepturile de preferinC dE o list cuprin-!nd plile i transferurile patrimoniale efectuate de de(itor 'n cele 125 de -ile anterioare 'nregistrrii cererii introductiveC eE o list a activitilor curente pe care intenionea- s le desfoare 'n perioada de o(servaieC fE contul de profit i pierdere pe anul anterior depunerii cereriiC gE o list a mem(rilor grupului de interes economic sau< dup ca-< a asociailor cu rspundere nelimitat< pentru societile 'n nume colectiv i cele 'n comanditC 6E o declaraie prin care de(itorul 'i arat intenia de intrare 'n procedura simplificat sau de reorgani-are< conform unui plan< prin restructurarea activitii ori prin lic6idarea< 'n tot sau 'n parte< a averii< 'n vederea stingerii datoriilor saleC dac aceast declaraie nu va fi depus p!n la expirarea termenului sta(ilit la alin. D2E< se pre-um c de(itorul este de acord cu iniierea procedurii simplificateC iE o descriere sumar a modalitilor pe care le are 'n vedere pentru reorgani-area activitiiC &E o declaraie pe propria rspundere< autentificat la notar ori certificat de un avocat< sau un certificat de la registrul societilor agricole ori< dup ca-< oficiul registrului comerului 'n a crui ra- teritorial se afl domiciliul profesional/sediul social< din care s re-ulte dac a mai fost supus procedurii prev-ute de pre-enta lege 'ntr8un interval de * ani anterior formulrii cererii introductiveC HE o declaraie pe propria rspundere autentificat de notar sau certificat de avocat< din care s re-ulte c nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infraciuni prev-ute 'n 1egea concurenei nr. 21/1))+ i c administratorii< directorii i/sau asociaii nu au fost condamnai definitiv pentru (ancrut frauduloas< gestiune frauduloas< a(u- de 'ncredere< 'nelciune< delapidare< mrturie mincinoas< infraciuni de fals ori

*8

) ) Obiectul procedurii i.sol/e.3ei ) ) & A/erea debitorului 3(iectul procedurii insolvenei 'l constituie averea de(itorului. onceptul de B<avere a de(itorului= presupune distincie 'ntre ? 8 averea de(itorului< 8 fondul de comer al de(itorului i 8 patrimoniul de(itorului. 1egea nr. 8*/255+ definete la art.# alin.2 B averea de(itorului ca fiind repre-entat de totalitatea (unurilor i drepturilor patrimoniale sale patrimoniale K inclusiv cele do(!ndite 'n cursul procedurii insolvenei Kcare pot face o(iectul executrii silite< 'n condiiile reglementate de odul de procedura civila Dart. #71< $5+< $57< $*2< $+#< $+$< $88< $)5 E. "in definiia reprodus mai sus re-ult c averea cuprinde (unuri i drepturi patrimoniale< reale i de crean. ;unurile i drepturile< se pot afla 'n avere la desc6iderea procedurii sau pot fi do(!ndite pe parcursul derulrii procedurii. "o(!ndirea (unurilor i a drepturilor patrimoniale pe parcursul procedurii se poate reali-a prin diverse mi&loace ?
infraciuni prev-ute 'n 1egea nr. 21/1))+< 'n ultimii * ani anteriori desc6iderii proceduriiC lE un certificat de admitere la tran-acionare pe o pia reglementat a valorilor mo(iliare sau a altor instrumente financiare emise. D2E "ac de(itorul nu dispune< la momentul 'nregistrrii cererii< de vreuna dintre informaiile prev-ute la alin. D1E lit. aE 8 fE i 6E< va putea 'nregistra acea informaie la tri(unal 'n termen de 15 -ileC dac nu o va face< cererea sa va fi considerat o recunoatere a strii de insolven a patrimoniului su< ca- 'n care &udectorul8sindic va pronuna o sentin de intrare 'n procedur simplificat< conform art. 1 alin. D2E lit. cE sau dE.>

*)

8 aciuni pentru anularea unor acte ale de(itorului i resta(ilirea situaiei anterioare Dart.7788*E C 8 continuarea activitii comerciale a de(itorului dup desc6iderea procedurii C 8 urmrirea silit a creanelor de(itorului fa de tere persoane C 8 atragerea rspunderii organelor de conducere ale de(itorului Dart. 1#8E C 8 ptrunderea i atragerea de valori din patrimoniile asociailor Dasociai 'n nume colectiv< asociai comanditai< acionari comanditai< asociat unic al 2,1E. onturarea conceptului de avere implica i corelaia cu codul de procedura civil< 'ntruc!t averea cuprinde numai (unurile urmri(ile potrivit normelor comune de procedura civila< 'n ca-ul de(itorilor persoane fi-ice. "in dispo-iiile art.#71 al.# .proc.civ. re-ult c toate veniturile i (unurile de(itorului sunt supuse executrii silite dac< potrivit legii< sunt urmri(ile i aceast urmrire este necesar pentru reali-area drepturilor creditorilor. onform alin. 2 al aceluiai articol< vor fi respectate condiiile prev-ute de lege pentru urmrirea (unurilor supuse unui regim special de circulaie ceea ce exprim principiul potrivit cruia 'ntregul patrimoniu al de(itorului constituie ga&ul general al creditorilor. Acest principiu este dega&at i din art. 1718 i 171) .civ.? <<oricine este o(ligat personal este inut de a 'ndeplini 'ndatoririle sale cu toate (unurile sale mo(ile i imo(ile< pre-ente i viitoare =< iar conform art. 171) .civ.<<(unurile unui de(itor servesc spre asigurarea comun a creditorilor si i preul lor se 'mparte 'ntre ei prin analogie< afar de ca-ul c!nd exist 'ntre creditori cau-e legitime de preferin>. 2unt

+5

exceptate de la ga&ul general al creditorilor (unurile supuse unui regim special din circulaie. 3(iectul executrii silite1 se limitea- la (unurile deinute de de(itor cu titlu de proprietar. Prin excepie< conform art. 17)5 .civ.< creditorii av!nd ipoteca 'nscris asupra unui imo(il pot urmri imo(ilul 'n orice m!na ar trece. Totodat< creditorul ipotecar poate urmri i imo(ilele neipotecare ale de(itorului. Irmrirea imo(ilelor 'n cartea funciara se face pe corpuri de proprietate 'n 'ntregimea lor< dar este permisa i urmrirea separate a drepturilor privitoare la proprietatea pe eta&e sau pe apartamente< precum i urmrirea (unurilor pe care legea le declara imo(ile i a (unurilor accesorii imo(ilului. Prin 3rdonana de Irgen a @uvernului nr. 1#8/25552 s8a creat posi(ilitatea urmririi silite a dreptului de u-ufruct asupra unui (un imo(il< precum i a dreptului de superficie. Prevederile art. $5+ i $57 .pr. civ. sunt aplica(ile de(itorilor persoane fi-ice acion!nd individual sau 'n asociaii familiale enumer!nd (unurile acestor de(itori care pot fi supuse executrii silite sau pot fi supuse acestei executri 'ntr8o msur sta(ilit prin lege. Prevederile art. $*28$+1 .pr.civ. reglementea- urmrirea silit prin poprire a sumelor de (ani< a titlurilor de valoare sau altor (unuri mo(ile incorporale urmri(ile datorate de(itorului de o a treia persoan sau pe care aceasta i le va datora 'n viitor< 'n temeiul unor raporturi &uridice existente. Poprirea este aplica(il inclusiv 'n ca-ul de(itorului titular de conturi (ancare. "ispo-iiile art. $+#8$+$ .proc.civ. reglementea- urmrirea silit asupra fructelor neculese i a

1 2

.on Turcu< Tratat de insolven< Ed. G ;ecH< ;ucuresti< 255+< p.277 0onitorul oficial nr. $#1 din 2 septem(rie 2555

+1

recoltelor prinse de rdcini< iar dispo-iiile art. $88 i urm< reglementea- urmrirea silit asupra (unurilor imo(ile. 1egea utili-ea- am(ii termeni< Bavere> i Bpatrimoniu>< fr a defini patrimoniul< dar aceasta omisiune nu poate conduce la conclu-ia ca 'n concepia legii cei doi termeni sunt sinonimi de vreme ce insolvena este definit 'n art. # alin. 1 ca stare a patrimoniului de(itorului i 'n alin. 2 al aceluiai articol este definit averea de(itorului ca totalitate a (unurilor i a drepturilor patrimoniale. %ondul de comer este definit prin art. 1 lit. c din 1egea nr.11/1))11 astfel? << onstituie fond de comer ansam(lul (unurilor mo(ile i imo(ile< corporale i necorporale Dmrci< firme< em(leme< (revete de invenii< vad comercialE utili-ate de un comerciant 'n vederea desfurrii activitii sale =. ,e-ult astfel c fondul de comer este o universalitate de fapt< spre deose(ire de patrimoniu< care este o universalitate &uridic< deoarece alctuirea fondului de comer este re-ultatul voinei discreionare a comerciantului titular al fondului. %ondul de comer nu cuprinde nici creanele< nici datoriile. :n 'ntregul sau este un (un incorporal< i totodat< un (un mo(il< suscepti(il de v!n-are< constituire ca garanie mo(iliar sau apt de a fi adus ca aport la capitalul unei societi comerciale. "ac sunt proprietatea titularului fondului< imo(ilele pot s fac parte i ele din fondul de comer< dei rm!n supuse 'n continuare regimului &uridic al (unurilor imo(ile< ca atunci c!nd sunt privite individual.2 Patrimoniul de(itorului este un atri(ut al persoanei &uridice i< totodat< o universalitate &uridic alctuit din
1 2

0onitorul oficial nr. 2$ din #5 ianuarie 1))1 Pentru detalii a se vedea? 9asile 1u6a< "rept comercial. ;unurile< ed. Altip. Al(a .ulia< 1)))< p. )8##C . Petrescu Ercea< urs de drept comercial< vol..< lu&< 1)$8< p. 1*881+2C

+2

drepturi i o(ligaii evalua(ile 'n (ani. "e aceea< patrimoniul va avea o valoare economic< po-itiv sau negativ< dup cum predominant este activul sau pasivul. "ac valoarea pasivului este superioar fa de valoarea activului< patrimoniul se afl 'n stare de insolva(ilitate. Elementele care alctuiesc coninutul patrimoniului sunt considerate ca fungi(ile< dei nu toate sunt fungi(ile< aceasta calificare fiind atri(uit artificial< numai pentru a &ustifica su(rogaia real. uprin-!nd nu numai drepturile Dspre deose(ire de averea de(itoruluiE< ci i datoriile evalua(ile 'n (ani< patrimoniul su(-ist c6iar i atunci c!nd este alctuit numai din datorii. Patrimoniul este o universalitate &uridica< distinct de elementele care o alctuiesc< spre deose(ire de fondul de comer< care este o universalitate de faptD 'n care nu operea- su(rogaia realE. Patrimoniul poate fi alctuit din mase i elemente cu regimuri &uridice diferite. "inamica ne'ntrerupt a fluxurilor patrimoniale nu influenea- existena i continuitatea universalitii &uridice i se ofer astfel creditorilor un ga& general. 0odalitile &uridice ale patrimoniului sunt ? 8 indivi-iunea Dare ca o(iect o universalitate de (unuriE 8 comunitatea matrimoniala Dproprietatea comuna pe cote parti are ca o(iect un (un individual C patrimoniul fiecrui so conine dou mase de drepturi i datorii evalua(ile 'n (ani ?masa (unurilor comune i masa (unurilor propriiE 8 patrimoniile profesional comun Dexist 'n ca-ul societilor profesionale cu caracter civil. %iecare asociat are cota parte

+#

determinat sau determina(il din acest patrimoniu profesional< alctuit conform legii i actului constitutivE. ele trei funcii ale patrimoniului sunt? su(rogaia real universal sau cu titlu universal< ga&ul general al creditorilor c6irografari i transmiterea universal sau cu titlu universal. 2u(rogaia real universal sau cu titlu universal 1 'nseamn 'nlocuirea automat a unei valori cu o alt valoare 'n cuprinsul unui patrimoniu sau< dup ca-< 'n cadrul aceleiai mase patrimoniale. Explicaia acestei realiti &uridice re-id 'n faptul c patrimoniul este o universalitate &uridic< drepturile i o(ligaiile din coninutul su nefiind privite ut singuli< ci 'mpreun< ca valori legate 'ntre ele< suscepti(ile de 'nlocuire cu alte valori< fr ca 'nlocuirea s afecte-e existena acestuia. 2u(rogaia cu titlu particular const 'n 'nlocuirea unui (un determinat cu un alt (un< privit i-olat< 'n masa unui patrimoniu2. Patrimoniul constituie singura garanie general a tuturor creditorilor titularului su. "e(itorul rspunde fa de creditorii si pentru 'ndeplinirea o(ligaiilor care le are< cu 'ntregul patrimoniu. @a&ul general exprim dreptul oricrui creditor de a urmri oricare din (unurile ce se afl 'n patrimoniul de(itorului pentru a8i reali-a creanele. Aceast garanie nu vi-ea- un (un determinat ci o universalitate< patrimoniul 'n care este permis su(rogarea universal sau cu titlu universal. Transmisiunea universal sau cu titlu universal const 'n transmiterea de la o persoan la alta a unui patrimoniu 'n
1

2u(rogatia reala este cu titlu universal numai atunci cand se produce 'n limitele unei mase patrimoniale determinate. Asupra acestei pro(leme pentru detalii a se vedea? 1iviu Pop< "reptul de proprietate i desmem(rmintele sale< ed. 1umina 1ex< ;ucureti< 1))+< p.18825C onstantin 2ttescu< orneliu ;!rsan< "rept civil< Teoria general a drepturilor reale< Iniv. ;ucureti< 1)88< p.$C 2 Ea intervine numai c!nd este prev-ut expres de legeC

+$

'ntregul su sau< dup ca-< a unei cote pri dintr8un patrimoniu. Prin transmisiune se do(!ndete totalitatea valorilor active sau pasive care alctuiesc patrimoniul sau o fraciune din acestea. :n procedura insolvenei conceptele generale privind patrimoniul i funciile sale le regsim adesea aplicate 'n forme particulare. .mportanta su(rogaiei reale generale ca funcie a patrimoniului se relev spre exemplu 'n ca-ul rspunderii conductorilor cu averea personal< 'n temeiul art. 1#8 din lege. :n mod frecvent cei vi-ai 'i iau msuri de precauie pentru a8i lic6ida nu doar masa (unurilor proprii< ci i masa (unurilor comune prin transferuri ctre masa (unurilor proprii aparin!nd celuilalt so. 2au imaginm ca-ul asociatului unic< persoan fi-ic< (eneficiar al transmisiunii universale< ca urmare a di-olvrii societii atunci c!nd este cstorit su( regimul comunitii de (unuri. 2oul neasociat va avea misiunea dificil de a dovedi creditorilor celuilalt so care sunt (unurile sale proprii i care sunt (unurile comune. :n ipote-a 'n care soul< comerciant persoan fi-ic< se afl 'n po-iia de de(itor 'n procedura de faliment< fiind de-investit de dreptul de a8i administra averea< lic6idatorul poate cere &udectorului8sindic nu numai parta&ul (unurilor comune< 'n msura necesar acoperirii datoriilor de(itorului< conform art.## .fam.< ci i constatarea c un (un propriu< 'n 'nelesul art. #1 .fam.< aparin!nd celuilalt so< este do(!ndit cu fonduri provenite de la soul de(itor. :n aceast din urm ipote-< lic6idatorul va urmri silit (unul< pentru acoperirea datoriilor de(itorului< extin-!nd procedura i asupra patrimoniului soului de(itorului.

+*

) ) ! Clasi4icarea drepturilor care alc5tuiesc acti/ul a/erii debitorului "repturile care alctuiesc activul averii de(itorului se clasific 'n 8 drepturi reale i 8 drepturi de crean. :n ca-ul drepturilor reale< de(itorul 'i poate exercita nemi&locit prerogativele cu privire la un (un determinat< fr intervenia altei persoane. "repturile de crean< 'l 'ndreptesc pe de(itor numai s pretind altei persoane s dea< s fac sau s nu fac o anumita prestaie. Titularul o(ligaiei corelative dreptului de(itorului este individuali-at numai 'n ca-ul dreptului de crean. :n ca-ul dreptului real< opo-a(ilitatea este posi(il fa de toi ceilali su(ieci de drept. 1e-area dreptului real concreti-ea- i individuali-ea- su(iectul pasiv. "e(itorul 'n procedura insolvenei< titular al dreptului real< este li(er s aleag 'ntre exercitarea i neexercitarea prerogativelor dreptului 1< dar dac pasivitatea de(itorului 'l pre&udicia- pe creditor< acesta poate u-a de aciunea o(lic< su(stituindu8se de(itorului contra celeilalte persoane. reanele diverse ce intr 'n patrimoniul unei persoane sunt socotite i ele (unuri2< (unuri incorporale< o(iect al drepturilor de proprietate intelectuala prin voina legii ? 8 drepturi de proprietate asupra unui drept de crean<
1 2

Acest posi(ilitate este reli-a(il i 'n ca-ul drepturilor de creanC :n legtur cu aceast formulare doctrina a exprimat re-erve? . Gamangiu< ..,osetti8 ;lnescu< A. ;icoianu< Tratat de drept civil< vol..< ed. 7aional 2. iornei< 1)28< p. 8+$

++

8 dreptul real de garanie mo(iliar asupra unui drept de crean< 8 drepturile reale asupra fondurilor de comer< 8 drepturile de proprietate intelectual. 3 form particular de pre-entare a creanelor aflate 'n circuitul comercial< cu reguli specifice de circulaie< destinate operaiilor de mo(ili-are a creditului o 'nt!lnim su( forma titlurilor de credit. Titlurile de credit sunt 'nscrisuri care 'ncorporea- drepturi patrimoniale. "reptul de crean nu exista fr titlu D'nscrisE i nu poate fi reali-at de alt persoan dec!t posesorul legitim al titlului. 3rice titlu de credit indic un titular de crean i 'n egal msur un proprietar asupra documentului care incorporea- aceast crean1. "repturile de crean sunt suscepti(ile de a fi constituite ca garanii imo(iliare conform art. + alin. * lit. g i art. 8$ din Titlul 9. al 1egii nr. ))/1))) 2. :n aceasta categorie se includ? soldurile creditoare ale conturilor de depo-it< depunerile de economii ori depo-itele la termene desc6ise la instituii (ancare sau financiare C certificatele de depo-it< conosamentele Dpolie de 'ncrcare pe naveE i alte titluri similare C aciunile i prile sociale din capitalul societilor comerciale C drepturile de crean garantateC instrumentele negocia(ile C poliele de asigurare. 2e admite c asupra fondului de comer ca (un unitar distinct< mo(il i incorporal se pot constitui drepturi reale cum sunt? dreptul de proprietate<dreptul de u-ufruct< drepturile reale de garanie #. %ondul de comer este un activ patrimonial i
1

Pentru detalii a se vedea 9asile 1u6a< Titluri de credit. am(ia< ed. 1umina 1ex< ;ucureti< 1))8< p. +82$C 2 0onitorul oficial nr. 2#+ din 27 mai 1))) # A. 4auffret< 0anuel de droit commercial< 1.@.".4.< Paris< 1)82< p.8#C

+7

toate drepturile constituite asupra lui fac parte din averea de(itorului supus procedurii insolvenei. "repturile de proprietate intelectual sunt drepturi cu valoare patrimonial i au ca o(iect o creaie intelectual< (un incorporal. Ele au o pondere 'nsemnat 'n patrimoniul comercianilor. Posesia unor (unuri definite de alin. 2 al art. 18$+ .civ. se refer exclusiv la stp!nirea unui (un corporal. a stare de fapt< posesia este ocrotit direct prin aciunile posesorii i indirect prin pre-umia de proprietate< prin do(!ndirea fructelor i a (unurilor mo(ile i prin prescripia ac6i-itiv. Posesia exist numai 'n msura 'n care cumulea- elemental material DcorpusE i elemental su(iectiv DanimusE. Astfel< dac de(itorul 'n procedura insolventei a 'nceput s stp!neasc un (un 'n calitate de detentor precar< de exemplu< 'n calitate de comisionar< el nu se poate prevala de posesie i nu poate nega dreptul comitentului de a8i fi predate (unul< conform art. 8) din 1egea privind procedura insolvenei.

) ) ( A/erea debitorului 2i cCeltuielile procedurii "in averea de(itorului sunt suportate i c6eltuielile aferente procedurii. %ondurile (neti sunt 'nregistrate 'n creditul unui cont< desc6is la agenia unei (nci pe numele de(itorului. "e(itarea contului< pentru acoperirea c6eltuielilor necesare procedurii< se efectuea- prin ordine de plat. :n cursul procedurii reorgani-rii< aceste ordine de plat sunt asumate de de(itor sau

+8

de administrator< iar 'n cursul procedurii falimentului ordinele de plat sunt semnate numai de lic6idator Dart.$E1. "ac 'n contul de(itorului nu exista sold creditor< c6eltuielile se acoper din fondul de lic6idare. Acest fond este constituit din taxele pentru serviciile prestate de oficiul registrului comerului< registrul societilor agricole i registrul
1

Art.$ prevede c? BD1E Toate c6eltuielile aferente procedurii instituite prin pre-enta lege< inclusiv cele privind notificarea< convocarea i comunicarea actelor de procedur efectuate de administratorul &udiciar i/sau de lic6idator< vor fi suportate din averea de(itorului. D2E Plile se vor face dintr8un cont desc6is la o unitate a unei (nci< pe (a- de dispo-iii emise de de(itor sau< dup ca-< de administratorul &udiciar< iar 'n cursul falimentului< de lic6idator. D#E "isponi(ilitile (neti vor putea fi pstrate 'ntr8un cont special de depo-it (ancar. D$E :n lipsa disponi(ilitilor 'n contul de(itorului< se va utili-a fondul de lic6idare< plile efectu!ndu8se pe (a-a unui (uget previ-ionat pe o perioad de cel puin # luni< apro(at de &udectorul8sindic. D*E 4udectorul8sindic va putea autori-a< pe (a-a documentelor &ustificative ataate la raportul lunar al administratorului &udiciar/lic6idatorului< ela(orat potrivit art. 21 alin. D1E< plata< din fondul de lic6idare a c6eltuielilor ce au depit (ugetul previ-ionat. D+E %ondul prev-ut la alin. D$E va fi constituit prin? aE ma&orarea cu 25F a taxelor percepute de oficiile registrului comerului de pe l!ng tri(unale pentru operaiunile de 'nregistrareC (E ma&orarea cu 25F a taxelor percepute pentru operaiunile de 'nregistrare 'n registrul societilor agricole i< 'n ca-ul asociaiilor i fundaiilor ce desfoar activiti economice< 'n registrul asociaiilor i fundaiilor. D7E 2umele prev-ute la alin. D1E vor fi virate de oficiile registrului comerului< prin 3ficiul 7aional al ,egistrului omerului< 'n contul Iniunii 7aionale a Practicienilor 'n .nsolven din ,om!nia< denumit 'n continuare I.7.P...,.< iar taxele prev-ute la alin. D+E lit. (E vor fi ac6itate la orice unitate (ancar 'n contul menionat. D8E I.7.P...,. va comunica la 3ficiul 7aional al ,egistrului omerului i la instanele &udectoreti pe l!ng care funcionea- registrul societilor agricole< respectiv registrul asociaiilor i fundaiilor< numrul contului i unitatea la care acesta este desc6is i orice modificri ulterioare ale acestuia.

+)

asociaiilor i fundailor< prin ma&orarea cu 25F a taxelor percepute. :n termen de 2 -ile de la primirea notificrii desc6iderii procedurii< de(itorul sau< dup ca-< administratorul/lic6idatorul vor desc6ide< la (anca la care de(itorul are contul pentru operaiunile sale curente< un cont distinct< pe numele averii de(itorului< destinat s suporte toate c6eltuielile aferente procedurii insolvenei. :n lipsa disponi(ilitilor 'n contul de(itorului< plile se vor efectua din fondul de lic6idare constituit pe (a-a unui (uget previ-ionat pe o perioada de cel puin # luni< 'ntocmit de administratorul &udiciar/lic6idator i apro(at de &udectorul8 sindic. :ntemeiat pe documentele &ustificative ataate la raportul lunar al administratorului &udiciar/lic6idatorului< ela(orate conform art. 21 alin. 1< se vor putea efectua pli din acelai fond i pentru sumele care depesc (ugetul previ-ionat. ontri(uiile registrului comerului i ale celorlalte dou registre se vor vira 'n contul Iniunii 7aionale a Practicienilor 'n .nsolven din ,om!nia. 1a epui-area disponi(ilului din contul averii de(itorului< notificata de (anca< 'n condiiile menionate mai sus< &udectorul8indic va 'mputernici< prin 'nc6eiere< persoanele care vor avea dreptul s semne-e ordine de plat pentru de(itarea contului< 'n ca-ul urmtoarelor categorii de c6eltuieli< fr a se plti anticipat onorariul lic6idatorului? 8 plata experilor i a persoanelor de specialitate desemnate prin 'nc6eieri de &udectorul8sindic< 'n scopul de a8l a&utaC

D)E 2umele menionate la alin. D1E vor fi considerate c6eltuieli de lic6idare 'n conformitate cu art. 121 i art. 12# pct. 1 i vor fi 'nscrise 'n planul de distri(uire prev-ut la art. 122 alin. D1E.>

75

8 c6eltuielile oca-ionate de inventarierea< evaluarea averii de(itorului i alte asemenea c6eltuieli C 8 c6eltuielile pentru pa-a (unurilor de(itorului C 8 documentaiile topografice pentru o(inerea titlului de proprietate asupra terenurilor< precum i cele pentru 'ntocmirea (ilanului de mediu C 8 c6eltuieli de pu(licitate i potale C 8 c6eltuieli pentru demolarea< de-mem(rarea activelor i pentru reali-area lucrrilor de ecologi-are a terenului aferentC 8 alte c6eltuieli pentru procedur. Pe msura noilor creditri ale contului averii de(itorului cu sume re-ultate din lic6idri< se va relua finanarea procedurii din contul averii de(itorului. :n ca-ul 'nc6iderii procedurii< &udectorul8sindic va informa 'n scris at!t 3ficiul ,egistrului omerului< c!t i (anca< menion!nd totalul sumelor utili-ate din fondul de lic6idare. >iblio1ra4ie? 1. Gamangiu< .< ,osetti8 ;lnescu< ..< ;icoianu< A.< Tratat de drept civil vol..< Editura 7aional 2. iornei< 1)28 2. 4auffret< A.< 0anuel de droit commercial< 1.@.".4.< Paris< 1)82 #. 4auffret< Alfred.< 0anuel de droit commercial< 178ieme ed.< 1.@.".4.< Paris< 1)82 $. 1u6a< 9asile.< "rept comercial. ;unurile< Editura Altip. Al(a .ulia< 1))) *. 1u6a< 9asile.< Titluri de credit. am(ia< Editura 1umina 1ex< ;ucureti< 1))8 +. Petrescu Ercea< .< urs de drept comercial< vol..< lu&< 1)$8

71

7. Pop< 1iviu.< "reptul de proprietate i desmem(rmintele sale< Editura 1umina 1ex< ;ucureti< 1))+ 8. T6aler< E.< Traite elementaire de droit commercial<78 ieme ed.< li(.Art6ur ,ousseau< Paris< 1)2* ). Turcu .oan< Tratat de insolven< Editura G ;ecH< ;ucureti< 255+ 15. Turcu< ..< 1egea procedurii insolvenei< Editura .G. ;ecH< ;ucureti< 2557 11. Turcu< .on.< 2-a(o< 2.< Procedura colectiv 'n colectiv restr!ns< 'n ,evista de drept comercial nr. 15/255+ 12. Turcu< ..< 7oi poteniali de(itori 'n insolven 8 necomercianii< 'n ,evista de drept comercial nr. 11/255# 1#. 2ttescu< onstantin.< ;!rsan< orneliu.< "rept civil< Teoria general a drepturilor reale< Iniversitatea ;ucureti< 1)88 4urispruden 8 . de Ap. ;ucureti< .< dec. nr.12$ din 21 iunie 1)##< ,evista de drept comercial< 1)#$ 8 as. italian< dec. din 2+ mai 1)#$< ,evista de drept comercial< 1)#$ 8 .2.4.<secia comercial<deci-ia nr. #*5* din 8 octom(rie 1))8< 'n ,evista de drept comercial nr. $/2555 8 . de Ap.< lu& 7apoca< dec. nr. +5# din 12 aprilie 255*< nepu(licat< 8 urtea onstituional< dec. nr.182 din 1+ nov. 1)))< 0onitorul oficial nr.# din 7 ian. 2555 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 2 din 11 ianuarie 2555

72

CA$I%OLUL * $articipa.3ii la procedura i.sol/e.3ei


1egea nr. 8*/255+ privind procedura insolvenei enumer 'n textul art. *? Bparticipanii la procedura insolvenei> i prevede c ? 1. 3rganele care aplic procedura sunt instanele &udectoreti< &udectorul8sindic< administratorul &udiciar i lic6idatorul. 2. 3rganele prev-ute la alineatul 1 tre(uie s asigure efectuarea cu celeritate a actelor i operaiunilor prev-ute de pre-enta lege< precum i reali-area 'n condiiile legii a drepturilor i o(ligaiilor celorlali participani la aceste acte i operaiuni. 6iar dac legea nu prevede nu se poate omite din discuie po-iia creditorilor 'n aceast procedur< situaia de(itorului i pro(lematica &uridic a revendicrilor aflate 'n legtur nemi&locit cu averea de(itorului< adic po-iia terilor proprietari fa de (unurile aflate 'n stp!nirea de(itorului. * & I.sta.3ele ;udec5tore2ti 1egea nr. 8*/255+ consacra concepia tradiional a odului omercial< potrivit creia 'n aplicarea procedurii colective asupra de(itorului aflat 'n 'ncetare de pli< rolul preponderant revine autoritii &udiciare i nu creditorilor. Acest rol se reali-ea- de ctre instana &udectoreasc< precum i de ctre un &udector anume desemnat 8 &udectorul sindic. %ormularea legii poate crea confu-ii i impune cu eviden o 'ntre(are. Este &udectorul sindic o instanM Asta dac se ine seama c legea insolvenei indic &udectorul sindic 7#

separat de instanele &udectoreti iar normele ce reglementea- organi-area &udiciar rein c instanele sunt formate din &udectori. "in economia textelor care reglementea- atri(uiile &udectorului sindic deducem c legea special< legea insolvenei asimilea- &udectorul sindic cu o instan< instana fondului pentru o anumit categorie de aciuni ce se nasc 'n derularea procedurilor premergtoare i consecutive constatrii existenei insolva(ilitii. 1 * & & Co0pete.ta teritorial5 7u toate instanele< ci numai &udectorul8sindic i curtea de apel sunt competente material s aplice procedura insolvenei< am(ele av!nd< deopotriv< 'ndatorirea prev-ut de alin. 2 al art. * de a asigura celeritatea procedurii i< totodat< reali-area drepturilor i o(ligaiilor participanilor. ompetena teritorial de prim instan aparine &udectorului8sindic< desemnat aleatoriu< aparin!nd tri(unalului 'n &urisdicia cruia se afl sediul de(itorului 'n momentul 'nregistrrii cererii de desc6idere a procedurii, care figurea- 'n registrul comerului sau< dup ca-< 'n registrul societilor agricole sau 'n registrul asociaiilor i fundaiilor. 2c6im(area ulterioar a sediului< dup desc6iderea procedurii< nu influenea- competena &udectorului8sindic investit cu cererea de desc6idere a procedurii2. 7u are semnificaie &uridic din acest punct de vedere faptul c de(itorul 'i desfoar
1

onclu-ia explic i motivul pentru care reglementrile ce privesc incompati(ilitile se aplic restrictiv< iar &udectorul sindic are continuitate 'n &udecarea aciunilorN a se vedea supra *.2. 2 as. ..< dec. nr. *1 din 11. 52. 18)8< 'n ;uletinul &urisprudenei din 18)8<p. 288C . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. $$2 din 2 nov. 1)))< ;uletinul &urisprudenei< 1)))< p. $$2C

7$

activitatea 'n principal 'n alt localitate dec!t cea 'n care are 'nregistrat sediul firmei# * & ! Co0pete.3a 0aterial5 ompetena material a &udectorului sindic re-ult din atri(uiile pe care legea le indic 'n sarcina acestuia. Astfel< &udectorului8sindic 'i revin urmtoarele atri(uii Denumerate 'n art. 11E? aE pronunarea motivat a 6otr!rii de desc6idere a procedurii i< dup ca- de intrarea 'n faliment< at!t prin procedura general< c!t i prin procedura simplificatC (E &udecarea contestaiei de(itorului 'mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru 'nceperea procedurii i &udecarea opo-iiei creditorilor la desc6iderea proceduriiC cE desemnarea motivat< prin sentina de desc6idere a procedurii< dintre practicienii 'n insolvena care au depus oferta de servicii 'n acest sens la dosarul cau-ei< a administratorului &udiciar provi-oriu sau< dup ca-< a lic6idatoruluiC sta(ilirea remuneraiei 'n conformitate cu criteriile sta(ilite prin lege de organi-are a profesiei de practician 'n insolven< precum i a atri(uiilor acestuia pentru aceasta perioadC 'n vederea desemnrii provi-orii a administratorului &udiciar< &udectorul8 sindic va ine cont de toate ofertele de servicii depuse de practicieni< de cererile 'n acest sens depuse de creditori i< dup ca-< de de(itor< daca cererea introductive 'i aparineC dE confirmarea< prin 'nc6eiere< a administratorului &udiciar sau a lic6idatorului desemnat de adunarea creditorilor< precum i confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilorC

Tri(. ;raov< sent. com. nr. #2* din 1* apr. 1))7< 'n ulegerea de deci-ii din 1))7< p. 8)C

7*

eE 'nlocuirea< pentru motive temeinice< prin 'nc6eiere< a administratorului K&udiciar sau a lic6idatoruluiC fE &udecarea cererilor de a i se ridica de(itorului dreptul de a8i mai conduce activitateaC gE &udecarea cererilor de atragere a rspunderii mem(rilor organelor de conducere care au contri(uit la a&ungerea de(itorului 'n insolven< potrivit art. 1#8< sesi-area organelor de cercetare penal 'n legtur cu sv!rirea infraciunilor prev-ute la art. 1$#81$7C 6E &udecarea aciunilor introduse de administratorul &udiciar sau de lic6idator pentru anularea unor acte frauduloase i a unor constituiri sau transferuri cu caracter patrimonial< anterioare desc6iderii proceduriiC iE &udecarea contestaiilor de(itorului< ale comitetului creditorilor ori ale altei persoane interesate 'mpotriva msurilor luate de administratorul &udiciar sau de lic6idatorC &E admiterea i confirmarea planului de reorgani-are sau< dup ca-< de lic6idare< dup votarea lui ctre creditoriC HE soluionarea cererii administratorului &udiciar sau a comitetului creditorilor de 'ntrerupere a procedurii de reorgani-are &udiciar i de intrare 'n falimentC lE soluionarea contestaiilor la rapoartele administratorului &udiciar sau ale lic6idatoruluiC mE &udecarea aciunii 'n anularea 6otr!rii adunrii creditorilorC nE pronunarea 6otr!rii de 'nc6idere a procedurii. "eci controlul &udectoresc exercitat de &udectorul8 sindic este limitat la legalitatea actelor emise 'n activitatea administratorului &udiciar sau< dup ca-< a lic6idatorului soluion!nd astfel procesele i cererile de natur &udiciar aferente procedurii insolvenei.

7+

Este de o(servat c administratorului sau lic6idatorului ii revin atri(uiile manageriale cu excepia celor 'ngduite< 'n mod excepional< de(itorului. "eci-iile manageriale ale administratorului &udiciar sau< dup ca-< ale lic6idatorului sunt supuse controlului de oportunitate de ctre creditori prin organele acestora. Gotr!rile &udectorului sindic sunt supuse recursului 'n termen de 15 -ile de la comunicare< dac nu se aplic o alt prevedere legal contrar Dart. 8 alin. 21E. 4udecarea recursurilor contra 6otr!rilor date de &udectorul8sindic este de competena curii de apel Dart. 8E. onform dispo-iiilor art. 1$)< sunt compati(ile cu prevederile art. 282 alin. 2 . proc. civ2. regulile privind recursul contra 6otr!rii pronunate de &udectorul sindic. Astfel< 'nc6eierile premergtoare date de &udectorul8sindic pot fi atacate cu recurs numai odat cu fondul< 'n afara de ca-ul 'n care prin ele s8a 'ntrerupt cursul &udecii. ,ecursul se va &udeca 'n termen de #5 -ile de la 'nregistrarea dosarului la curtea de apel< de complete speciali-ate. itarea prilor se va face prin ;uletinul procedurilor de insolven. Pentru soluionarea recursului< grefierul8ef al tri(unalului va forma un dosar care va conine numai actele interes!nd re-olvarea recursului< selectate de &udectorul8sindic. "ac 'n instana de recurs se aprecia- c ar fi necesare i alte acte din dosarul de fond< curtea de apel va pune 'n vedere
1

Art. 8 al. 2 prevede c? BTermenul de recurs este de 15 -ile de la comunicarea 6otr!rii< dac legea nu prevede altfel.> 2 Art. 282 al. 2 . pr. civil prevede c? B:mpotriva 'nc6eierilor premergtoare nu se poate face apel dec!t odat cu fondul< 'n afar de ca-ul c!nd prin ele s8a 'ntrerupt cursul &udecii.>

77

prilor interesate s depun acele 'nscrisuri 'n copii certificate Dart. 8 alin. +E. Acest dosar va circula 'ntre tri(unal i curtea de apel de fiecare dat c!nd va fi declarat recurs 'mpotriva unei 6otr!ri a &udectorului8sindic Dart. 8 alin. +E. Textul art. 8 alin. 7 prevede< prin derogarea de la art. 2) pct. * al 1egii $7/1))2 privind organi-area i funcionarea urii onstituionale1< c &udectorul8sindic va putea s nu dispun suspendarea cau-ei< 'n situaia 'n care dispo-iiile a cror neconstituionalitate se invoc au fcut o(iectul cel puin al unei deci-ii pronunate de urtea onstituional. Tot pentru a se asigura fluena i celeritatea procedurii< 1egea nr. 8*/255+ cuprinde normele privind restr!ngerea posi(ilitilor instanei de recurs de a suspenda executarea 6otr!rii &udectorului8sindic atacate cu recurs . Totui instana de recurs poate dispune suspendarea urmtoarelor 6otr!ri ale &udectorului sindic? 8 6otr!rea de respingere a contestaiei de(itorului< (a-ate pe dispo-iiile art. ## alin. $C 8 sentina prin care se decide intrarea 'n procedura simplificatC 8 sentina prin care se decide intrarea 'n faliment Dart. 157EC 8 sentina de soluionare a contestaiei la planul de distri(uire a fondurilor o(inute din lic6idare i din 'ncasarea de creane Dart. 122 alin. #E. Toate cererile de recurs formulate 'mpotriva 6otr!rilor &udectorului sindic se &udec 'ntr8un singur dosar Dart. 8 al. +E.

0onitorul oficial nr. +$# din 1+ iulie 255$

78

"eci-ia comercial a curii de apel prin care s8a soluionat recursul declarat contra sentinei &udectorului8sindic nu se poate ataca cu un nou recurs<1 6otr!rea fiind irevoca(il. Procedurile falimentare ale 1egii nr. +$/1))* nu coincid 'n totalitate cu cele ale 1egii nr. 8*/255+. %iind vor(a de aplicarea unor norme de procedur 'n timp urmea- ca procedurile desc6ise p!n la data punerii 'n aplicare a 1egii nr. 8*/255+ vor putea fi administrate i lic6idate potrivit dispo-iiilor 1egii nr. +$/1))* 2. * & ( Citarea p5r3ilor <. 4a3a i.sta.3elor <. procedura i.sol/e.3ei Prin articolul 7 s8a instituit regula conform creia citarea prilor i comunicarea actelor de procedura< inclusiv convocrile i notificrile< se efectuea- prin ;uletinul procedurilor de insolven< editat de 3ficiul 7aional al ,egistrului omerului. itarea se reali-ea- at!t pe suport de 6!rtie< c!t i 'n format electronic. oninutul (uletinului este alctuit din urmtoarele tipuri de acte? citaii< convocri< notificri< comunicri ale 6otr!rilor pronunate de instanele &udectoreti care aplic procedura insolvenei i alte categorii de acte.

Gotr!rile date de &udectorul sindic 'n exercitarea atri(uiilor sale sunt definitive i executorii i pot fi atacate cu recurs la curtea de apel< aa c 'mpotriva deci-iei comerciale a curii de apel< pronunat 'n recurs< nu se poate declara un nou recurs< 6otr!rea fiind irevoca(il< potrivit art. #77 te-a .. pct. $ . proc. civ. 8.. . . 4< secia comercial< deci-ia nr. 1721 din 1* martie 255*< nepu(licat 2 .. . . 4< 2ecia comercial< deci-ia nr. 8*/1))7< nepu(licatC

7)

.nformaia este structurata pe &udee< pe firme< pe organe care aplic procedura i pe categorii de acte. "atele ce privesc firmele se refer la denumire< codul unic i numrul de ordine din registrul comerului< iar cele cu privire la organe menionea- instana< &udectorul8sindic< administratorul i lic6idatorul. ;uletinul pu(lic i documentele 'nsoitoare ale actelor de procedur menionate mai sus. .nstanele &udectoreti sunt o(ligate< la fel ca i &udectorii8sindici< administratorii i lic6idatorii< sa transmit la 3ficiul ,egistrului omerului unde este 'nregistrat de(itorul un exemplar de pe actele de procedur i de pe 6otr!ri< 'n vederea pu(licrii acestora 'n (uletin. Aceast regul prev-it de art. 7 din 1egea nr. 8*/255+ comport dou exceptii< cu trimitere la codul de procedura civil? 1E Pentru participanii la proces cu sediul< domiciliul sau reedina 'n strintate< comunicrile de toate felurile se vor

85

face conform art. 87 pct. *<7<81 i art. 11$O1 alin. $ . proc. civ2. C 2E Actele de procedur premergtoare desc6iderii procedurii< precum i notificarea desc6iderii procedurii< se vor efectua dup regulile procesuale de drept comun< conform art. 8*8155 . proc. civ. itarea prilor va fi efectuat nedifereniat< dup cum procedura este contencioas sau necontencioas. Astfel< 'n procedurile contencioase reglementate de legea privind procedura insolvenei< se vor cita 'n calitate de pri doar acele
1

Art. 87 pct. *<7<8 cod procedur civil prevede c? B*. cei supui procedurii reorgani-rii &udiciare i a falimentului prin administratorul &udiciar ori< dup ca-< lic6idatorul &udiciarC 7. personalul misiunilor diplomatice i oficiilor consulare ale ,om!niei< cetenii rom!ni trimii ca funcionari la organi-aii internaionale< precum i mem(rii lor de familie care locuiesc cu ei< aflai 'n strintate< prin 0inisterul Afacerilor Externe. etenii rom!ni< alii dec!t cei prev-ui 'n alineatul precedent< aflai 'n strintate 'n interes de serviciu< prin organele centrale care i8au trimis sau 'n su(ordinea crora se afl cei care i8au trimisC 8. 'n ca-ul 'n care prin tratate sau convenii internaionale la care este parte ,om!nia sau prin acte normative speciale nu se prevede o alt procedur< cei care se afl 'n strintate< av!nd domiciliul sau reedina cunoscut< printr8o citaie scris trimis cu scrisoare recomandat cu dovad de primire. "ispo-iiile art. 11$O1 alin. $ sunt aplica(ile. "ac domiciliul sau reedina celor aflai 'n strintate nu sunt cunoscute< citarea se face potrivit art. )*. :n toate ca-urile< dac cei aflai 'n strintate au mandatar cunoscut 'n ar< va fi citat i acestaC> 2 Art. 11$^1 al. $ cod procedur civil prevede c? B"ac p!r!tul locuiete 'n strintate< preedintele va putea fixa un termen mai 'ndelungat. Prin citaie p!r!tul va fi informat c are o(ligaia de a8i alege domiciliul 'n ,om!nia< unde urmea- s i se fac toate comunicrile privind procesul. :n ca-ul 'n care p!r!tul nu se conformea- acestei o(ligaii< comunicrile se vor face prin scrisoare recomandat< recipisa de predare la pota rom!n a scrisorii< 'n cuprinsul creia vor fi menionate actele ce se expedia-< in!nd loc de dovad de 'ndeplinire a procedurii.>

81

persoane ale cror drepturi sau interese sunt litigioase i sunt supuse &udecii tri(unalului prin &udectorul8sindic< 'n condiii de contradictorialitate. :n toate celelalte ca-uri vor fi aplicate dispo-iiile codului de procedura civila care reglementea- procedura necontencioas< 'n msura 'n care aceasta nu contravin dispo-iiilor exprese din legea special privind procedura insolvenei Dde exemplu< cererea de(itorului pentru desc6iderea procedurii 'n condiiile art. #2 alin. 1E. "in logica textului< deducem c i procedura la instana de recurs urmea- aceleai reguli. itarea prin (uletinul procedurilor de insolven este 'n general pretins i la instana de recurs. 4urisprudena constituit 'n aplicarea 1egii nr. +$/1))* a decis c 'n prima instan< la &udectorul8sindic< sunt aplica(ile dispo-iiile art. )2 . proc. civ.< 'n ca-ul persoanelor &uridice comunicarea citaiei neput!nd fi reali-at prin afiare dec!t 'n ca-ul 'n care se refu- primirea sau dac se constat< la termen< lipsa oricrei persoane la sediul acesteia 1. * & ) Caracterul de4i.iti/ Cot5r6rilor ;udec5torului si.dic 2i eDecutoriu al

Art. 12 din lege prevede c =6otr!rile pronunate de &udectorul8sindic sunt definite i executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs =. Acest caracter este &ustificat de necesitatea derulrii cu celeritate a procedurii. 28a o(servat2 c enumerarea atri(uiilor &udectorului sindic 'nscris 'n art. 11 din lege nu este ex6austiv ci exemplificativ. "eci posi(ilitatea &udectorului de a se pronuna prin 6otr!re i 'n alte situaii dec!t cele 'nscrise 'n art. 11 este vdit. Evident asemenea 6otr!ri sunt i ele
1

. de. Ap. ;ucureti< dec. nr. )$+ din 18 iunie 2552< 'n Practica &udiciara comerciala< 2552< p.87C 2 .on Turcu< Tratat de insolven< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p. #18

82

definitive i executorii. "ar asta nu 'nseamn c 6otr!rile &udectorului sindic pot fi atacate separat cu recurs 'n ipote-e 'n care codul de procedur civil nu permite atacarea 'nc6eierii separat de sentin1. Acest regim &uridic al 6otr!rilor poate genera totui situaii ireversi(ile greu de 'nlturat 'n ipote-a admiterii recursului 'mpotriva unei 6otr!ri de&a executate. "esfiinarea 6otr!rii 'n recurs are efecte retroactive iar actele efectuate dup pronunarea 6otr!rii casate nu au un statut &uridic explicit< fiind supuse regulilor de drept comun. 1egea nr. 8*/255+ nu prevede nici o situaie 'n care 6otr!rile &udectorului sindic s poat fi atacate cu apel. aracterul executoriu al 6otr!rilor pronunate 'n fond 'n cadrul procedurii insolvenei< este 'ntrit i de art. 8 al $< potrivit cruia< prin derogare de la prevederile art. #55 alin 2 i # din . pr. civ.< 6otr!rile &udectorului sindic nu vor putea fi suspendate de instana de recurs< cu excepia ca-urilor prev-ute 'n mod expres la alin. *. * ! Judec5torul si.dic * ! & Statutul ;udec5torului si.dic 2tatutul nou al &udectorului sindic a constituit unul din punctele eseniale ale reformei procedurilor de faliment aduse prin legea procedurii insolvenei. Astfel s8a renunat la atri(uiile de administrare ale procedurii 'n favoarea celor
1

28a reinut astfel c o 'nc6eiere premergtoare prin care &udectorul sindic a dispus o experti- nu poate fi atacat separat cu recurs deoarece ar contraveni dispo-iiilor art 282 c. pr. civil. A se vedea 'n acest sens? . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 2#8 din 2 mai 2555< ;uletinul &urisprudenei< 2555< ..< p. 127C

8#

&urisdicionale< deci-iile administrative i de oportunitate trec!nd 'n seama administratorilor profesioniti. 2indicul noii reglementri 'i pstrea- calitatea de magistrat 'n adevratul sens al cuv!ntului1? este un &udector al tri(unalului 'n circumscripia cruia de(itorul aflat 'n insolven 'i are sediul< cen-urea- su( aspectul legalitii actele efectuate de administratori sau lic6idatori< nu are nici o atri(uie administrativ< nu ia deci-ii ce exced experti-ei sale &uridice< nu face evaluri 'n legtur cu oportunitatea unor deci-ii de administrare a averii de(itorului. %ormulrile legii situea- &udectorul sindic 'n po-iia specific unei instane de fond2. 1egea insolvenei 'l indic pe &udectorul sindic separat de instanele &udectoreti< el constituindu8se 'ntr8o instan a fondului pentru o anumit categorie de aciuni ce se nasc 'n derularea procedurilor premergtoare i consecutive constatrii existenei insolva(ilitii. El nu este un mandatar al creditorilor i totodat este mai mult dec!t o persoan care 'ndeplinete o funcie pu(lic at!t prin calitatea sa de &udector c!t i prin atri(uiile sale exclusiv &urisdicionale. 4udectorul sindic nu mai este un administrator al averii de(itorului< nici al procedurii ci controlea- numai prin mi&loace &urisdicionale 'nceperea< derularea i 'nc6iderea procedurii insolvenei. * ! ! I0par3ialitatea ;udec5torului7si.dic

:n sensul atri(uit de onstituie &udectorilor< repre-entani ai puterii &udectoreti ce 'nfptuiesc 'n condiiile legii serviciile pu(lice de &ustiie 2 A se vedea supra *. 1C

8$

onform art. 12 alin 2<<<dispo-iiile art. 2$ alin. 1 din odul de procedur civil privind incompati(ilitatea nu sunt aplica(ile &udectorului8sindic care pronun succesiv 6otr!ri 'n acelai dosar< cu excepia situaiei re&udecrii< dup casarea 6otr!rii 'n recurs>. ompar!nd textul citat cu cel din art. #12 alin. # i #5$ . proc. civ.< re-ulta o situaie mai puin o(inuit? &udectorul8 sindic este considerat ca incompati(il numai 'n ca-urile prev-ute la art. #5$ pct. 1<2<#<$ i *< dar nu i 'n situaiile prev-ute la art. #5$ pct. +<7<8 i ) . ele patru situaii prev-ute la art. #5$ pct. +8) sunt urmtoareleC <<+. .nstana a acordat mai mult dec!t s8a cerut< ori ceea ce nu s8a cerutC 7. Gotr!rea nu cuprinde motivele pe care se spri&in sau cuprinde motive contradictorii ori strine de natura priciniiC 8. .nstana interpret!nd greit actul &uridic dedus &udecii< a sc6im(at natura ori 'nelesul lmurit i vdit ne'ndoielnic al acestuiaC ). 6otr!rea pronunat este lipsit de temei legal ori a fost data cu 'nclcarea sau aplicarea greit a legiiC>. Aceste soluii legislative aparent inconsecvente< impuse 'n primul r!nd de raiuni practice< ne o(lig s ne 'ntre(m dac actuala reglementare recunoate cu adevrat &udectorului sindic calitatea de magistrat independent iar soluiile sale pronunate dup casarea 'n recurs sunt cu adevrat soluiile unui &udector imparial. 28a o(servat c rspunsul1 poate fi oferit de instituia imparialitii consacrat la art. + al onveniei europene a drepturilor omului i de &urisprudena instanei de control a
1

.on Turcu< Tratat de insolvena< Ed. G ;ecH< ;ucureti< 255+< p. #12

8*

aplicrii conveniei? orice persoan are dreptul la &udecarea 'n mod ec6ita(il< 'n mod pu(lic i 'ntr8un termen re-ona(il a cau-ei sale< de ctre o instana independent i imparial instituit de lege< care va 6otr' fie asupra 'nclcrii drepturilor i o(ligaiilor sale cu caracter civil< fie asupra temeiniciei oricrei acu-aii 'n materie penal 'ndreptate 'mpotriva sa. 4urisprudena E"3 a reinut c acceptarea ideii de incompati(ilitate se (a-ea- pe aparene care ar putea nate suspiciunea de lips de imparialitate a &udectorului. "eci imparialitatea nu ar fi asigurat ori de c!te ori un &ustiia(il< 'n mod legitim< poate s se team c &udectorul s8ar simi legat de autori-area pe care a dat8o anterior. Aceast simpl 'ndoial este suficient pentru a considera inexistena imparialitii instanei1. Totui pentru a reine c &udectorul este imparial este necesar ca prima lui intervenie s exprime o apreciere care< 'n mod o(iectiv< s apar ca put!nd s ai( o influen asupra celei de8a doua intervenii. "eci reglementarea actual poate crea adeseori suspiciuni de imparialitate a &udectorului ce se pronun dup casarea proprie8i 6otr!ri. :n aceast situaie s8a o(servat c orice &udector despre care se poate crede< 'n mod legitim< c ar fi lipsit de imparialitate< poate fi recu-at ori tre(uie s se a(in. At!t recu-area< c!t i a(inerea sunt garanii ale imparialitii ale unui proces ec6ita(il i sunt prev-ute 'n normele de procedur civil de drept comun. * ! ( I.co0patibilitatea ;udec5torului si.dic

E"3< af. Procola vs. 1uxem(urg< 'n 9. ;erger< 4urisprudena urii Europene a "repturilor 3mului< ed. .nstitutului rom!n pentru drepturile omului< ;ucureti<1))7< p. 17$C

8+

"in perspectiva principiilor procesuale comune reglementarea din art. 12 alin. 2 potrivit creia &udectorul8 sindic nu se desesi-ea- i nu devine incompati(il prin pronunarea unei 6otr!ri< 'ntr8o etap a procedurii Dcu excepia situaiei re&udecrii< dup casarea i modificarea 6otr!rii 'n recursE este derogatorie< atipic. Aplicare ei poate nate suspiciuni de imparialitate a &udectorului. Aceast procedur impune deci ca &udectorul sindic sa soluionea- toate conflictele care apar 'n derularea procedurii< fr a se de-investi 'n dosar prin faptul pronunrii 6otr!rilor< except!nd situaia indicat de lege. Evident c reglementarea s8 a impus din considerente pragmatice< at!t &uridice Durmrindu8 se celeritatea derulrii procedurilorE c!t i te6nice Dacelai &udector va avea anse mai mari s a(orde-e unitar felul 'n care sunt cen-urate actele &uridice prin care se conserv< se administrea- activele de(itorului sau cele prin care se dispune asupra lorE. Practic acelai &udector sindic conduce 'ntreaga procedur de la 'nceput p!n la 'nc6idere pronun!nd 6otr!ri asupra pro(lemelor &uridice ce i le supun &udecii participanii la procedur i tran!nd asupra conflictelor i asupra litigiilor ori re-olv!nd cererile 'n mod unitar. Practic legiuitorul a preferat suspiciunea imparialitii care poate fi re-olvat prin recu-are riscului unei a(ordri neunitare a cererilor< conflictelor sau litigiilor celor interesai. Totui legea admite excepia de la regula general &ustificat practic potrivit creia acelai &udector sindic se pronun asupra litigiilor succesive din derularea procedurilor insolvenei? el nu re&udec pricina dup casarea 6otr!rii 'n recurs. onsecinele acestei incompati(iliti sunt v-ute diferit 'n doctrin.

87

28a susinut c dup casare &udectorul sindic devine inapt s continue procedura c!nd una din 6otr!rile sale a fost casat deoarece devine incompati(il. Asta< deoarece legea procedurii insolvenei< c!nd indic starea de incompati(ilitate de excepie utili-ea- noiunea de dosar< de pricin D &udectorul sindic care pronun succesiv 6otr!ri 'n acelai dosarE1. Este o interpretare literal< excesiv de formal i 'n contradicie cu principiul practic pentru care s8a admis ca &udectorul sindic s nu fie desesi-at dup ce s8a pronunat asupra unei pro(leme &uridice aprute 'n desfurarea procedurii. Practica aplicrii legilor de lic6idare fortuit a patrimoniului de(itorilor aflai 'n stare de insolven demonstrea- c un &udector sindic soluionea- multe litigii i cereri ale participanilor la procedur iar pro(a(ilitatea de casare a 6otr!rilor lor 'n recurs este ridicat. "ac admitem principial c o 6otr!re casat ar atrage incompati(ilitatea &udectorului care nu s8ar mai putea 'ntoarce la administrarea procedurii am anula 'nsi raiunea limitrii incompati(ilitilor 'n materie< a(ordarea unitar a pro(lematicii &uridice a acestei proceduri< celeritatea ei. "in acest motiv apreciem c este legal soluia potrivit creia incompati(ilitatea se raportea- strict la pro(lema soluionat prin 6otr!rea casat< &udectorul sindic a crui 6otr!re a fost casat 'n condiiile art. 12 al. 2 fiind o(ligat s revin la cau- urm!nd s soluione-e toate celelalte cereri i aciuni legate de procedur mai puin cea asupra creia s8a pronunat iar instana de recurs a casat 'n condiiile reinute 'n norma ce indic excepia. 3 asemenea practic nu este nici 'n contradicie cu &urisprudena E"3 care reine c suspiciune
1

.on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< Ed. G ;ecH< ;ucuresti< 2557< p. )58)1C

88

de imparialitate poate fi &ustificat 'n situaia 'n care &udectorul s8ar simi legat de 6otr!rea ce a pronunat8o anterior. 1 3r nu toate cererile ce ar urma s le pronune 'n aceeai procedur &udectorul sindic sunt o(ligatoriu legate de pro(lema ce a fost soluionat prin 6otr!rea casat 2. 4urisprudena rom!neasc a 'mprtit aceast orientare doctrinar#. "istri(uirea competentelor 'ntre &udectorul8sindic< creditori i administratorul &udiciar/lic6idatorul &udiciar este exprimat 'n art. 11 alin. 2. Astfel< se limitea- atri(uiile &udectorului8sindic la controlul &udectoresc al activitii administratorului &udiciar i a lic6idatorului i la procesele i cererile de natur &udiciar aferente procedurii insolvenei. Administratorului &udiciar sau lic6idatorului 'i revin atri(uii manageriale< cu excepia situaiei 'n care nu i s8a ridicat de(itorului dreptul de a8i administra averea. "eci-iile manageriale aparin!nd administratorului &udiciar/lic6idatorului sau< 'n mod excepional< de(itorului< sunt supuse controlului de oportunitate al creditorilor prin adunarea creditorilor i prin comitetul creditorilor. Asupra acestor pro(leme de management al afacerii care presupun fapte i deci-ii de ordin economic &udectorul sindic nu are putere. .ncompati(ilitile re-ult!nd din asemenea deci-ii sunt excluse.
1

4. %. ,enucci< "roit Europeen des "roits de 1 6omme< 28e edition< 1@"4< Paris< 2551< p. 21#C 2 Evident c 'n ipote-a 'n care ar urma s se pronune asupra unei pro(leme &uridice similare sau deduse din soluia anterioar &udectorul sindic tre(uie s se a(in sau furni-ea- 'mpre&urri vdite de recu-areC # "ac din dosar nu re-ult c sentina atacat cu recurs a fost pronunat tot de ctre &udectorul8sindic desemnat de preedintele tri(unalului 'n acel dosar< este pre-ent motivul de recurs prev-ut de art. #5$ pct. 1 . proc. civ.< urm!nd ca sentina s fie desfiinat i dosarul s fie restituit tri(unalului pentru soluionare de ctre &udectorul8sindicC . de Ap. Al(a .ulia< dec. nr. 1$ din 1$. ian. 255*< nepu(licat

8)

*(

Creditorii

* ( & $reci=5ri Procedura insolvenei este o procedur colectiv presupun!nd participarea tuturor creditorilor 'n condiiile indicate de lege la de-(aterea pro(lemelor de administrare a averii de(itorului pentru a gsi forme pragmatice de ec6ili(rare economic acestuia ca< 'n final< s8i plteasc datoriileC de asemenea< creditorii decid colectiv< dup regulile inscrise 'n lege< modul 'n care se distri(uie activele de(itorului 'ntre creditori< 'n ca- de lic6idare< pentru a se limita pe c!t este posi(il efectele negative ale 'ncetrii plilor. Toate aceste activiti se desfoar 'n interesul lor< 'n condiiile legii. "eci creditorii sunt participanii la procedur care iau deci-iile economice i &uridice privind averea de(itorului< deci-ii cen-urate de &udectorul sindic su( aspectul legalitii lor. Ei se constituie prin efectul legii i su( controlul de legalitate al &udectorului sindic 'n dou organisme ad86oc< adunarea creditorilor i comitetul creditorilor< ce au rolul de a asigura &uridic i funcional organi-area lor pentru 'mplinirea scopului ce li s8a recunoscut de lege? administrarea eficient a averii de(itorului 'n vederea ieirii din (loca&ul financiar sau distri(uirea activelor de(itorului cu efecte economice negative minime. ,ecunoaterea i organi-area creditorilor vi-ea- pe toi creditorii indiferent de natura &uridic sau particularitile creanei invocate< de scadena acesteia ori de existena sau vala(ilitatea garaniilor ei. 9ec6ile reglementri utili-au noiunea de mas a creditorilor ori de mas credal 'ncerc!nd s )5

surprind conceptual idei cu semnificaie practic? creditorii se constituie 'ntr8un su(iect distinct de drept care are un ga& Dun privilegiuE general asupra averii de(itorului. Alte sisteme &uridice compar entitatea structurat astfel cu o adunare general a unei corporaii ori cu o asociere 'ntre creditori. .ndiferent de noiunea utili-at este important s o(servm c avem de8a face cu o 'nsumare fortuit prin ade-iune la cererea de pornire a procedurii< fundamentat pe interesul patrimonial< a creditorilor crora legea le indic minimal regulile de funcionalitate. :n anumite raporturi &uridice determinate creditorii pot sta ca su(iect de drept distinct prin organismele lor< adunarea general sau comitetul creditorilor< dar numai limitat< deoarece legea le sta(ilete foarte precis atri(uiile. Totui creditorii nu alctuiesc o mas omogen? natura &uridic a creanelor 'i po-iionea- diferit pe fiecare dintre ei 'n anumite tipuri de deci-ii. Astfel 'n votarea planului de reorgani-are votul este difereniat dup categoria de crean pe care creditorul o repre-int. "e asemenea 'n mod difereniat sunt tratai creditorii la distri(uirea sumelor o(inute prin lic6idare. 2tatutul &uridic al fiecrui creditor este respectat 'n cadrul organismelor funcionale creditorilor i este dat de natura &uridic a creanei al crei titular este creditorul. .ntrarea 'n astfel de organisme nu sc6im( cu nimic din punct de vedere &uridic nici natura creanei nici po-iia creditorului. Actuala reglementare nu face nici o referire expres 'n legtur cu pro(lemele practice crora reglementarea codului comercial o oferea utili-!nd conceptul de mas credal? 8 dac creditorii pot fi tratai ca un su(iect de drept distinctC 8 dac creditorii au vreun privilegiu asupra averii de(itorului din care sa8i satisfac creanele corelative o(ligaiilor neonorate de de(itor. )1

:n art. #+ din 1egea nr. 8* din 255+ se prevede doar c de la data desc6iderii procedurii se suspend de drept toate aciunile &udiciare sau extra&udiciare pentru reali-area creanelor asupra de(itorului sau a (unurilor sale. Evident c se poate pune 'ntre(area dac asemenea prevedere poate fi 'neleas ca o indisponi(ili-are a averii de(itorului pe seama tuturor creditorilorC dac creditorii au un privilegiu asupra averii de(itoruluiC dac toi creditorii au un ga& general asupra patrimoniului acestuia sau dac se constituie o verita(il ipotec legal 'n favoarea creditorilor. :ntre(rile persist mai ales c legea nu preci-ea- c!t timp operea- suspendarea aciunilor individuale asupra patrimoniului de(itorului. "in economia textelor legii insolvenei reiese cu eviden c aciunile vor fi suspendate p!n la clarificarea situaiei patrimoniale i &uridice ade(itorului? dac procedura avansea- aciunule individuale nu se vor mai relua< creditorii intr!nd 'n urmrirea colectiv specific regulilor insolveneiC dac de(itorul se redresea- este cert c procedurile individuale se vor relua in condiiile prev-ute de dreptul comun. Este cert c prin aceast reglementare averea de(itorului este indirect indisponi(ili-at? nici un creditor acion!nd individual nu8i va putea reali-a creaneleC activele patrimoniale ale de(itorului vor fi puse la dispo-iia tuturor creditorilor anga&ai 'n procedura colectiv1C doar creditorii organi-ai ad8 6oc respect!nd regulile procedurii colective au dreptul s
1

"e altfel regsim dispo-iiile art.1718 c. civil care definete ga&ul general al creditorilor c6irografari = oricine este este o(ligat personal este inut de a 'ndeplini 'ndatoririle sale cu toate (unurile sale mo(ile i imo(ile< pre-ente i viitoare> 'ntr8o alt formulare< 'n una negativ< cea a art. #+ din legea nr. 8*/255+ ? nu mai pot fi urmrite (unurile de(itorului 'n stare de insolven prin aciuni &udiciaare sau extra&udiciarecea< ele fiind destinate satisfacerii creanelor creditorilor anga&ai 'n procedura colectiv.

)2

dispun 'n vreun felC numai aceti creditori neindividuali-ai dar pre-eni prin organe determinate cu competene preci-ate< exprim!ndu8se prin repre-entani legitimi vor putea urmri i valorifica 'n interesul lor< dup reguli presta(ilite< 'ntr8o form transparent< orice activ patrimonial. :n aceast enumerare regsim de fapt atri(utele ga&ului general aa cum a fost ilustrat 'n doctrin 1 i cristali-at de &urispruden2. reditorii procedurii insolvenei nu sunt acceptai expres ca un su(iect de drept distinct dar sunt tratai ca atare. Este adevrat c alctuiec o mas neomogen< fiecare pstr!ndu8i statutul &uridic cu care intr 'n procedur< 'ns c!nd se raportea- colectiv< aa cum cere legea< se po-iionea- ca un su(iect de drept conturat< de necontestat. Este prea mult s identificm 'n spatele acestor prerogative o ipotec legal? nu se individuali-ea- averea de(itorului precum un (un imo(il o(iect al unei ipoteci< nici macar in forma unui fond de comerC 'n egal masur o(servm c acste prerogative nu fac o(iectul vreunei pu(liciti specifice. Apreciem c o(servaia noastr nu este lipsit de interes practic depind cadrul de de-(atere strict teoretic. .maginm ipote-e 'n care o procedur de urmrire individual< din nestiin nu este suspendat< o(in!ndu8se titlu executor sau efectu!ndu8se acte de executare 'mpotriva patrimoniului de(itorului. 3 astfel de procedur individual 'n derulare nu va avea efecte practice 'mpotriva de(itorului fiind inopo-a(il deoarece prin efectul legii< fr alte proceduri formale averea de(itorului aflat 'n insolven este indisponi(ili-at pentru procedura colectiv. "ac procedura colectiv se inc6ide< titlul
1

. 2ttescu< . ;!rsan< Teoria general a o(ligaiilor<ed. All ;ecH< ;ucureti< 2552< p.#+18#+2 2 as...< dec. nr. 2*8 din 11 mai 1)2*< Pandectele sptm!nale< nr. 11 din 1)2+< pct. 2$# C

)#

executor o(inut prin procedura individual va fi vala(il i opera(il 'n favoarea titularului su. * ( ! Adu.area creditorilor 3rdonana @uvernului nr. #8/2552 i 1egea nr. 8*/255+ au amplificat reglementarea consacrata acestui domeniu datorit faptului c atri(uiile de administrare ale procedurii i ale averii de(itorului s8au deplasat semnificativ de la &udectorul sindic spre creditori ori spre mandatarii acestora< administratorii specialiti desemnai. Adunarea creditorilor este fr personalitate &uridic i este alctuit din totalitatea creditorilor cunoscui. Ei devin cunoscui prin cererea de(itorului Dart. 28 al. 1 lit. c E1 sau prin manifestarea lor de voin prin care solicit recunoaterea creanei lor. Adunarea creditorilor este convocata i pre-idata de ctre administratorul &udiciar sau< dup ca-< de ctre lic6idator< dac legea sau &udectorul8sindic nu dispune altfel. reditorii cunoscui vor fi convocai de administratorul &udiciar sau de lic6idator 'n ca-urile prev-ute expres de lege i ori de c!te ori consider necesar. omitetul creditorilor sau creditorii dein!nd creane 'n valoare de cel puin #5 F din valoarea total a creanelor fa de de(itor au i ei dreptul de a cere convocarea adunrii< conform art. 1# alin. #.

art. 28 al. 1 lit. c prevede c? Bo list a numelor i a adreselor creditorilor< oricum ar fi creanele acestora? certe sau su( condiie< lic6ide ori nelic6ide< scadente sau nescadente< necontestate ori contestate< art!ndu8se suma< cau-a i drepturile de preferinC>

)$

"intre creditori fac parte i salariaii. Ei sunt repre-entai 'n adunare de doi delegai< care vor vota separat< numai pentru creanele i-vor!te din contractele de munc< aferente unei perioade de cel mult + luni anterioare desc6iderii procedurii. onvocatorul va cuprinde ordinea de -i a edinei. Este nul orice deli(erare asupra unei pro(leme care nu a fost menionat 'n convocator< cu excepia situaiei 'n care la edin particip titularii tuturor creanelor Dart. 1$ alin. 2 E. Art. 1$ alin. # prevede ca la deli(errile adunrii< creditorii pot fi repre-entai prin 'mputernicii cu procura autentic i special sau< 'n ca-ul persoanelor &uridice< inclusiv al creditorilor (ugetari< prin 'mputernicii cu delegaie semnat de<< conductorul unitii> Dart. 1$ alin. #E. Atunci c!nd nu exista o interdicie legal expres< va fi admis i votul prin coresponden. scrisoarea semnat de creditor va conine semntura legali-at de notar pu(lic sau va fi certificat i atestat de un avocat. orespondena 'n format electronic va incorpora sau va avea ataat semntura electronic extins< (a-at pe un certificat vala(il. Aceast coresponden va fi comunicat prin orice mi&loace i va fi 'nregistrat de administratorul &udiciar cu cel puin * -ile 'nainte de data fixate pentru -iua votului. Procesul8ver(al al edinei adunrii creditorilor va fi semnat de preedintele edinei< mem(rii comitetului creditorilor< precum i de administratorul &udiciar sau de lic6idator< dup ca-. Procesul ver(al va cuprinde 'n re-umat de-(aterile inute< votul creditorilor pentru fiecare c6estiune i deci-iile adoptate i va fi depus prin gri&a administratorului

)*

&udiciar/lic6idatorului la dosarul cau-ei 'n termen de dou -ile lucrtoare de la data adunrii creditorilor. u excepia situaiilor 'n care legea prevede o ma&oritate special< edinele adunrii pot deli(era 'n mod vala(il dac sunt pre-eni titularii creanelor< 'nsum!nd cel puin #5F din valoarea total a creanelor 'mpotriva averii de(itorului i un numr de mem(ri ai comitetului creditorilor care repre-int ma&oritatea simpl a acestora< iar 6otr!rile se adopta cu votul titularilor unei ma&oriti simple< prin valoare< a creanelor pre-ente 'n edina adunrii creditorilor. Prin creane pre-ente se 'nelege i cele repre-entate conform art. 1$ alin. $< 'n ca- contrar textul ar fi lipsit de orice finalitate. riteriile pentru determinarea valorii totale a creanelor 'mpotriva averii de(itorului sunt prev-ute 'n art. 1* alin. 2? aE ulterior afirii ta(elului preliminar i pana la afiarea ta(elului definitiv< valoarea creanelor verificate i acceptate de administratorul &udiciar< aa cum reiese din cuprinsul ta(elului preliminarC (E ulterior afirii ta(elului definitive i p!n la confirmarea unui plan de reorgani-are< aa cum reiese din cuprinsul ta(elului definitivC cE ulterior confirmrii planului de reorgani-are i pana la afiarea ta(elului definitiv consolidat< astfel cum reiese din planul de reorgani-are confirmatC dE ulterior afirii ta(elului definitiv consolidat< dup cum reiese din cuprinsul acestuia. Planul de reorgani-are se votea- de ctre adunarea creditorilor 'n condiiile reglementate de art. 1551.
1

Art. 155 prevede c? BD1E 1a 'nceputul edinei de vot< administratorul &udiciar va informa creditorii pre-eni despre voturile vala(ile primite 'n scris. D2E %iecare crean (eneficia- de un drept de vot< pe care titularul acesteia 'l exercit 'n categoria de creane din care face parte creana

)+

* ( ( Co0itetul creditorilor 4udectorul8sindic desemnea- conform art. 1+ un comitet al creditorilor alctuit din #87 mem(ri< 'nainte de prima edin a adunrii creditorilor i< totodat< numete un preedinte al comitetului<<pe (a-a propunerilor creditorilor>. "esemnarea comitetului creditorilor< alctuit din #87 dintre creditorii cu creanele garantate< (ugetare i c6irografare cale mai mari< prin valoare< 'nscrii 'n ta(elul preliminar de creane< se poate face 'n doua modaliti? prin 6otr!rea &udectorului8sindic sau prin 6otr!rea adunrii creditorilor. 4udectorul8sindic poate desemna comitetul creditorilor prin 'nc6eiere< dup 'ntocmirea ta(elului preliminar Dart. 1+ alin. 2 i art. 72E. onsider!nd necesitile procedurii< &udectorul8sindic va desemna< pe (a-a propunerii creditorilor< un preedinte al comitetului creditorilor. itarea comitetului va fi efectuat prin preedinte i numai 'n lipsa acestuia va fi citat unul dintre ceilali mem(ri. potrivit textului legal.
respectiv. D#E Irmtoarele creane constituie categorii distincte de creane< care votea- separat? aE creditorii cu creane garantateC (E creditorii (ugetariC cE creditorii c6irografari sta(ilii conform art. )+ alin. D1EC dE ceilali creditori c6irografari. D$E In plan va fi socotit acceptat de o categorie de creane dac 'n categoria respectiv planul este acceptat de o ma&oritate a(solut din valoarea creanelor din acea categorie. D*E ategoriile care< direct sau indirect< controlea-< sunt controlate sau se afl su( control comun cu de(itorul< 'n sensul legislaiei pieei de capital< pot participa la edin< dar pot vota cu privire la plan doar 'n ca-ul 'n care acesta le acord mai puin dec!t ar primi 'n ca-ul falimentului.B

)7

alitate procesual 'n procesul de insolven are comitetul creditorilor i nu adunarea creditorilor. 1a fel ca adunarea creditorilor< comitetul creditorilor nu este dotat cu personalitate &uridic. omitetul creditorilor< sta(ilit de &udectorul sindic<'n condiiile de mai sus< are caracter provi-oriu< deoarece la prima edin a adunrii creditorilor< acetia pot alege un nou comitet< 'nlocuindu8l pe cel desemnat provi-oriu. Li aici tot 'ntinderea creanelor este 6otr!toare pentru alegerea mem(rilor comitetului creditorilor. "ac 'n adunarea creditorilor nu se poate reali-a ma&oritatea necesar asupra acestei alegeri a comitetului< se va menine comitetul creditorilor desemnat de &udectorul8sindic. 1a propunerea administratorului &udiciar sau a mem(rilor comitetului< &udectorul8sindic< prin 'nc6eiere< va modifica astfel componena acestuia 'nc!t s fie respectate criteriile prev-ute la alin. # al art. 1+< 'n toate fa-ele procedurii. 4udectorul Ksindic va desemna< la propunerea creditorilor< un preedinte al comitetului creditorilor dintre mem(rii acestui comitet. "up aceast desemnare< comitetul creditorilor va fi citat prin preedinte i< 'n lipsa acestuia< prin oricare dintre mem(rii comitetului. 4udectorul8sindic va putea solicita asistena comitetului creditorilor sau a delegatului acestuia pentru re-olvarea pro(lemelor de ordin economic cu care se confrunt. * ( ) Atribu3iile co0itetului creditorilor Atri(uiile comitetului creditorilor sunt prev-ute 'n art. 17 din lege ?

)8

aE s anali-e-e situaia de(itorului i s fac recomandri adunrii creditorilor cu privire la continuarea activitii de(itorului i la planurile de reorgani-are propuseC (E s negocie-e cu administratorul &udiciar sau cu lic6idatorul care dorete s fie desemnat de ctre creditori 'n dosar< condiiile numirii i s recomande adunrii creditorilor astfel de numiriC cE s ia la cunotin rapoartele 'ntocmite de administratorul &udiciar sau de lic6idator< s la anali-e-e i< dac este ca-ul< s fac contestaii la aceastaC dE s 'ntocmeasc rapoarte< pe care s le pre-inte adunrii creditorilor< privind msurile luate de administratorul &udiciar sau de lic6idator i efectele acestora i s propun< motivate i alte msuriC eE s solicite< 'n temeiul art. $7 alin. * Bridicarea dreptului de administrare al de(itoruluiC fE s introduc aciuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial< fcute de de(itor 'n dauna creditorilor< atunci c!nd astfel de aciuni nu au fost introduse de administratorul &udiciar sau de lic6idator. omitetul creditorilor< fiind organ colegial< de deli(erare< se 'ntrunete lunar i ori de c!te ori este necesar< la cererea administratorului &udiciar sau lic6idatorului ori la cererea a cel puin doi dintre mem(rii si. "eli(errile au loc 'n pre-ena administratorului &udiciar sau lic6idatorului i se consemnea- 'n proces ver(al< 'mpreun cu 6otr!rile luate< cu ma&oritatea simpl din numrul total de mem(ri. 0em(rii aflai 'n conflict de interese cu interesul concursual DcomunE al creditorilor participani la procedura se vor a(ine de la vot. Gotr!rile< aciunile i msurile comitetului creditorilor sunt ataca(ile de oricare dintre creditori cu contestaie la adunarea creditorilor i nu la &udectorul sindic. "reptul de ))

contestaie la adunarea creditorilor este condiionat de preala(ila sesi-are a creditorului la comitetul creditorilor i de soluia nesatisfctoare pentru creditor adoptata de comitet. Prevederile art. 17 alin. * 'l o(lig s se a(in de la vot< 'n adunarea creditorilor su 'n comitetul creditorilor< pe acel creditor care< 'n pro(lema supusa la vot< are un interes individual ireconcilia(il cu interesul colectiv al masei credale.

* ) Ad0i.istratorul special * ) & Dese0.area ad0i.istratorului special Printre noutile reglementate de 1egea privind procedura insolvenei se numr i introducerea unui nou participant la procedura insolvenei denumit administrator special. D art 1)822E. "up desc6iderea procedurii insolvenei< adunarea general a asociailor/acionarilor de(itorului persoan &uridic desemnea- un repre-entant< persoan fi-ic sau &uridic< drept administrator special i repre-entant al intereselor societii i ale acionarilor/asociailor. Administratorul special particip la procedura<<pe seama de(itorului>< adic repre-ent!ndu8l pe acesta. ,olul sau este diferit 'n desfurarea procedurii. :n perioada 'n care de(itorul are permisiunea legal s8 i administre-e activitatea< administratorul special are ca atri(uii efectuarea actelor de administrare necesare precum i repre-entarea intereselor de(itorului 'n procedur. 155

"up ce de(itorului i s8a ridicat dreptul de administrare< el pstrea- numai atri(uia de repre-entare a de(itorului 'n procedur. onform dispo-iiilor art. 18< desemnarea administratorului special se 6otrte de adunarea general a acionarilor/asociailor de(itorului persoan &uridic dup desc6iderea procedurii. Textul art. 18 nu inter-ice ca adunarea general a asociailor/acionarilor s desemne-e ca administrator special pe 'nsui administratorul statutar sau< dup ca-< pe unul dintre administratorii statutari. :n ca-ul societii unipersonale cu rspundere limitat< de cele mai multe ori< asociatul unic cumulea- i atri(uiile de administrator unic< alturi de funcia de adunare general i este uor de 'neles c aceast persoana se va autodesemna pentru funcia de administrator special. "ac de(itorul nu 'i declar intenia de reorgani-are 'n condiiile prev-ute de art. 28 alin. 1 lit. 6 sau< dup ca-< art. ## alin. +< dreptul de(itorului de a8i administra activitatea este suspendat de drept i intra 'n funcie plenar administratorul &udiciar sau lic6idatorul< dup ca-. 1egea nu reglementea- nici o sanciune explicit pentru nedesemnarea administratorului special de ctre adunarea generala a asociailor/ acionarilor< dar 'ntr8o asemenea situaie vor redeveni numai administratorului &udiciar toate atri(uiile de administrare i repre-entare a de(itorului. * ) ! Atribu3iile ad0i.istratorului special Atunci c!nd are numai calitatea de repre-entant al de(itorului< administratorul special are urmtoarele atri(uii< enumerate la art. 18? 151

aE de a exprima intenia de(itorului de a propune un plan< potrivit art. 28 alin. 1 lit. g coro(orat cu art. ## alin. 2C (E de a participa< 'n calitate de repre-entant al de(itorului< la &udecarea aciunilor prev-ute la art. 7) i 85 din legeC cE de a formula contestaii 'n cadrul procedurii reglementate de pre-enta legeC dE de a propune un plan de reorgani-areC eE de a administra activitatea de(itorului< su( supraveg6erea administratorului &udiciar< dup confirmarea planuluiC fE dup intrarea 'n faliment< de a participa la inventar< semn!nd actul< de a primi raportul final i (ilanul de 'nc6idere i de a participa la edina convocat pentru soluionarea o(ieciunilor i apro(area raportuluiC gE de a primi notificarea 'nc6iderii procedurii.

* * Ad0i.istratorul ;udiciar **& Dese0.area ad0i.istratorului ;udiciar

Administratorul &udiciar este desemnat de regul de ctre &udectorul8sindic< prin 6otr!rea de desc6idere a procedurii Dart. #$E. 1 :n vederea desemnrii< practicienii 'n insolven pot 'nregistra la dosar oferta de preluare a po-iiei de administrator &udiciar< anex!nd la ofert dovada calitii de practician 'n
1

Art. #$ prevede c? BPrin sentina de desc6idere a procedurii generale< &udectorul8sindic va desemna un administrator &udiciar< iar 'n ca-ul desc6iderii procedurii simplificate va desemna un lic6idator provi-oriu. "esemnarea se va face 'n conformitate cu prevederile art. 11 alin. D1E lit. cE< coro(orat cu cele ale art. 1) alin. D1E.>

152

insolvena i copia poliei de asigurare profesional. 3ferta va conine informaii privind disponi(ilitatea de timp i resurse umane< precum i experiena general sau special necesar prelurii dosarului i (unei administrri. "ac nu se ofer nimeni< &udectorul8sindic va desemna provi-oriu< p!n la prima adunare a creditorilor< un practician 'n insolven ales 'n mod aleatoriu din ta(loul I7P.,. :n prima edin a adunrii creditorilor sau ulterior< la recomandarea comitetului creditorilor< se poate decide< cu votul creditorilor care dein cel puin *5F din valoarea totala a creanelor< desemnarea unui administrator &udiciar/lic6idator i sta(ilirea remuneraiei acestuia. reditorii pot desemna 'n acest mod i pe administratorul &udiciar sau lic6idatorul desemnat provi-oriu< anterior< de ctre &udectorul8sindic. 7umai pentru motive de nelegalitate deci-ia de mai sus poate fi atacat cu contestaie de ctre creditori la &udectorul8 sindic. Acesta va desemna persoana propus de creditori sau< dup ca-< va cere adunrii creditorilor s desemne-e un alt administrator &udiciar/lic6idator. "ac nu se contesta deci-ia adunrii creditorilor< &udectorul8sindic< prin 'nc6eiere< desemnea- administratorul &udiciar propus de creditori i 'l eli(erea- din funcie pe administratorul provi-oriu desemnat la desc6iderea procedurii. Administratorul &udiciar< persoan fi-ic sau &uridic< inclusiv repre-entantul acestuia< tre(uie s ai( calitatea de practician 'n insolven do(!ndit legal. Administratorul &udiciar persoan fi-ic sau repre-entantul< persoan fi-ic< a societii administratoare

15#

tre(uie s fac dovada c este specialist 'n activiti de reorgani-are i lic6idare. 1 Administratorul &udiciar are calitatea de mandatar. Acest mandat are ins o natur &uridic controversat 2. Este cert c acest mandat exprim mai mult dec!t un mandat contractual de drept comun< potrivit cruia administratorul este mandatarul creditorilor. Totui este prea mult s se considere c administratorul &udiciar are un mandat al &ustiiei# deoarece acest participant la procedur nu 'nfptuiete acte specifice activitii de &ustiie 'n interesul &ustiiei< 'ntr8o manier ec6idistant< ci le reali-ea- 'n interesul creditorilor. onsiderm c acest mandat are o natur &uridic legal< puterile administratorilor &udiciari fiind sta(ilite de lege< actele fiind efectuate 'n interesul creditorilor. 2eparat de asta< este de o(servat c atunci c!nd &udectorul sindic sta(ilete orice alte atri(uii ale administratorului &udiciar aceste atri(uii le sta(ilete fc!nd referire la dispo-iiile generale ale legii nu cu privire la puterile sale de &udector. * * ! I.co0patibilit53i Administratorul &udiciar este incompati(il< conform art. 1) alin. + lit. a cu? aE persoana fi-ic av!nd calitatea de fondator< administrator< cen-or sau repre-entant al unui comerciant persoan &uridic< potrivit art. + i art. 1#8 din 1egea #1/1))5. (E executorii &udectoretiC
1

"omeniul este reglementat de 3. @. nr. 7) din 1))) i 3. I. @. nr. 8+ din 255+ pu(licate 'n 0. 3f. nr. 2 Petru detalii 'n legtur cu aceast pro(lematic a se vedea? 2tanciu rpenaru< "rept comercial rom!n< ed All< ;ucureti 1))8< p. 217< .. 1. @eorgescu< "rept comercial< vol. ..< ;ucureti 1)$8< p. $8$8$)#. # .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< Ed. G ;ecH< ;ucureti< 2557< p. 178C

15$

cE persoanele fi-ice sau &uridice cu calitatea de lic6idator. "ei legea nu face referire expres la administratorul &udiciar considerm c acest participant la procedur se 'ncadrea- 'n categoria specialitilor 'n insolven la care face referire norma ce indic incompati(ilitile D art. 1) al. +E. Este o(ligat s se a(in i s exercite funcia< expertul 'n insolven care se afla 'n situaiile prev-ute la art. 1$) din 1egea #1/1))5< modificat. Potrivit 3rdonanei @uvernului nr. 7)/1)))1<sunt incompati(ile cu calitatea de administrator &udiciar< persoanele fi-ice care au calitatea de fondator administrator< cen-or sau repre-entant al unui comerciant< persoan &uridic. Tre(uie avut 'n vedere i art. 8 al. 2 din 3. @. nr. 7)/1)))< care dispune c aceeai persoan nu poate avea< simultan ori succesiv< pentru aceeai societate comercial< calitate de avocat< auditor financiar< expert conta(il ori conta(il autori-at i de administrator &udiciar sau lic6idator &udiciar. a i ca- de incompati(ilitate tre(uie enumerate i cel prev-ut de art. 8 al. $ din 3. @. nr. 7)/1)))< potrivit cruia calitatea de administrator &udiciar sau de lic6idator este incompati(ila cu calitatea de funcionar pu(lic ori de anga&at al unei instituii pu(lice ori de interes pu(lic. Administratorul &udiciar tre(uie sa su(scrie o poli de asigurare de rspundere profesionala< 'nainte de a fi desemnat. El nu poate diminua valoarea sumei asigurate. Pentru pre&udiciile cau-ate 'n exercitarea atri(uiilor sale< administratorul &udiciar poate fi o(ligat la despgu(iri< prin 6otr!rea &udectorului8sindic< la cererea prii interesate .
1

0onitorul oficial nr.$21 din #1 august 1)))

15*

Amen-ile &udiciare pe care &udectorul8sindic la poate aplica administratorului &udiciar sunt prev-ute de art. 22 alin. #2. At!t 'n privina amen-ilor &udiciare< c!t i 'n privina despgu(irilor< sunt aplica(ile dispo-iiile art. 158 i 15) . proc. civ. 1a fel ca lic6idatorul i expertul< administratorul este remunerat din averea de(itorului sau< dup ca-< din fondurile de lic6idare< pe (a-a ordinului de plat semnat de &udectorul8 sindic. :n orice stadiu al procedurii< din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor< pentru motive temeinice< care sunt (a-ate pe dolul sau culpa grav a administratorului &udiciar< &udectorul8sindic 'l poate 'nlocui< prin 'nc6eiere motivat< pronunat de urgen< dup citarea< 'n camera de consiliu< at!t a administratorului &udiciar c!t i a comitetului creditorilor. * * ( Atribu3iile ad0i.istratorului ;udiciar onform art. 11 lit. c< una dintre atri(uiile &udectorului8sindic este i sta(ilirea< prin 6otr!re< a atri(uiilor administratorului &udiciar . 4udectorul8sindic tre(uie sa sta(ileasc atri(uiile administratorului &udiciar cu referire precis la textul art. 25 i cu referire general la dispo-iiile legale. 1a art. 25 sunt enumerate principalele atri(uii ale administratorului 'n procedura reorgani-rii &udiciare? aE examinarea situaiei economice a de(itorului i a documentelor depuse conform art. 28 i art. #* i 'ntocmirea unui raport prin care sa propun fie intrarea 'n procedura
2

Art. 22 al. # prevede c? BD#E 4udectorul8sindic va sanciona administratorul &udiciar cu amend &udiciar de la 1.555 lei D,37E la *.555 lei D,37E 'n ca-ul 'n care acesta< din culp sau cu rea8credin< nu 'i 'ndeplinete sau 'ndeplinete cu 'nt!r-iere atri(uiile prev-ute de lege sau sta(ilite de &udectorul8sindic.B

15+

simplificat< fie continuarea perioadei de o(servaiei 'n cadrul procedurii generale< i supunerea acelui raport &udectorului8 sindic< 'ntr8un termen sta(ilit de acesta< dar care nu va putea depi #5 de -ile de la desemnarea administratorului &udiciar. (E examinarea activitii de(itorului i 'ntocmirea unui raport amnunit asupra cau-elor i 'mpre&urrilor care au dus la apariia strii de insolven< cu menionarea persoanelor crora le8ar fi imputa(il i asupra existentei premiselor anga&rii rspunderii acestora< 'n condiiile art. 1#8 din lege< precum i asupra posi(ilitii reale de reorgani-are efectiva a activitii de(itorului ori a motivelor care nu permit reorgani-area i supunerea acelui raport &udectorul8sindic< 'ntr8un termen sta(ilit de acesta< dar care nu va putea depi +5 -ile de la desemnarea administratorului &udiciarC cE 'ntocmirea actelor prev-ute la art. 128 alin. 1< 'n ca-ul 'n care de(itorul nu i8a 'ndeplinit o(ligaia respective 'nuntrul termenelor legale precum i verificarea< corectarea i completarea informaiilor cuprinse 'n actele respectiv< c!nd acestea au fost pre-entate de de(itorC dE ela(orarea planului de reorgani-are a activitii de(itorului< 'n funcie de cuprinsul raportului menionat la lit. a i 'n condiiile i termenele prev-ute la art. )$C eE supraveg6erea operaiunilor de gestionare a patrimoniului de(itoruluiC fEconducerea integral< respectiv 'n parte< a activitii de(itorului< 'n acest ultim ca- cu respectarea preci-rilor exprese ale &udectorului sindic cu privire la atri(uiile sale i la condiiile de efectuare a plilor din contul averii de(itoruluiC gE sta(ilirea datelor edinelor adunrii creditorilorC 6E introducerea de aciuni pentru anularea actelor frauduloase 'nc6eiate de de(itor 'n dauna drepturilor creditorilor< precum i a unor transferuri cu caracter patrimonial< a unor operaiuni comerciale 'nc6eiate de de(itor i

157

a constituirii unor garanii acordate de acesta< suscepti(ile a pre&udicia drepturile creditorilorC iE sesi-area de urgen a &udectorului8sindic 'n ca-ul 'n care constat c nu exist (unuri 'n averea de(itorului ori c acestea sunt insuficiente pentru a acoperi c6eltuielile administrativeC &E meninerea sau denunarea unor contracte 'nc6eiate de de(itorC HE verificarea creanelor i< atunci c!nd este ca-ul< formularea de o(ieciuni la acestea< precum i 'ntocmirea ta(elelor creanelorC lE urmrirea 'ncasrii creanelor referitoare la (unurile din averea de(itorului sau la sumele de (ani transferate de ctre de(itor 'nainte de desc6iderea proceduriiC mE cu condiia de ctre &udectorul sindic< 'nc6eierea de tran-acii< descrcarea de datorii< descrcarea fide&usorilor< renunarea la garanii realeC nE sesi-area &udectorului8sindic 'n legtur cu orice pro(lem care are o soluionare de ctre acesta. Aliniatul final al art. 25 sta(ilete cu valoare de principiu< c< &udectorul Ksindic poate sta(ili 'n sarcina administratorului &udiciar< prin 'nc6eiere< orice alte sarcini< 'n afara celor enumerate mai sus< 'n alin. 1 . Excepie fac atri(uiile legale exclusiv ale &udectorului8sindic. 1a fiecare termen de continuarea a procedurii< conform art. 21< administratorul &udiciar va pre-enta &udectorului8sindic un raport care va cuprinde< o(ligatoriu< relatarea modului 'n care i8a 'ndeplinit atri(uiile< precum i &ustificarea c6eltuielilor efectuate cu administrarea procedurii i a altor eventuale c6eltuieli din fondurile averii de(itorului.

158

:n vederea 'ndeplinirii atri(uiilor sale< administratorul &udiciar va putea desemna persoane de specialitate. At!t numirea< c!t i nivelul remuneraiilor acestor persoane vor fi supuse apro(rii comitetului creditorilor< cu excepia ca-urilor 'n care se pltesc din fondul prev-ut de art. $. 0surile luate de administratorul &udiciar pot fi contestate de de(itorul persoana fi-ic sau administratorul special al de(itorului persoan &uridic sau de oricare dintre creditori i de orice alt persoan interesat. Termenul pentru 'nregistrarea contestaiei este de * -ile de la depunerea raportului. Acest text legal va tre(ui sa fie amendat de &urisprudena pentru ca momentul 'nceperii curgerii termenului s fie corelat cu luarea la cunotin a raportului de ctre persoana 'ndreptit s8l atace1. 4udectorul Ksindic va soluiona contestaia 'n termen de 15 -ile de la 'nregistrarea ei< 'n camera de consiliu< cu citarea contestatorului< a administratorului &udiciar i a comitetului creditor< put!nd< la cererea contestatorului< dac va considera necesar< s suspende executarea msurii contestate. :n lipsa unor prevederi exprese< suspendarea executrii msurii ce se contest nu poate fi condiionat de consemnarea unei cauiuni de ctre contestator. * + LicCidatorul * + & Dese0.area licCidatorului onform art. 2$ alin. 1< &udectorul8sindic va desemna un lic6idator< 'n ca-ul 'n care dispune trecerea la faliment< aplic!ndu8se 'n mod corespun-tor art. 1)< 21< 22< 2# i art. 152
1

.on Turcu< Tratat de insolven< Ed. G ;ecH< ;ucuresti< 255+< p. ##8

15)

alin. * D'n condiii similare 'n care se numete administratorul &udiciarE. "ac anterior a fost numit un administrator &udiciar< atri(uiile acestuia 'ncetea- odat cu sta(ilirea atri(uiilor lic6idatorului prin 6otr!rea &udectorului8sindic . Poate fi desemnat lic6idator i administratorul &udiciar desemnat anterior. * + ! Atribu3iile licCidatorului Art. 2* enumer principalele atri(uii ale lic6idatorului? aE examinarea activitii de(itorului asupra cruia se iniia- procedura simplificat< 'n raport cu situaia de fapt< i 'ntocmirea unui raport amnunit asupra cau-elor i 'mpre&urrilor care au dus la insolven< cu menionarea persoanelor crora le8ar fi imputa(ilC pre-entarea acelui raport &udectorului8sindic 'ntr8un termen sta(ilit de acesta< dar care nu va putea depi +5 de -ile de la desemnarea lic6idatorului< dac un raport cu acest o(iect nu fusese 'ntocmit anterior de administratorul &udiciarC (E conducerea activitii de(itoruluiC cE introducerea de aciuni pentru anularea actelor frauduloase 'nc6eiate de de(itor 'n dauna drepturilor creditorilor< precum i a unor transferuri cu caracter patrimonial< a unor operaiuni comerciale 'nc6eiate de de(itor i a constituirii unor garanii acordate de acesta< suscepti(ile a pre&udicial drepturile creditorilorC dE aplicarea sigiliilor< inventarierea (unurilor i luarea msurilor corespun-toare pentru conservarea lorC eE meninerea sau denunarea unor contracte 'nc6eiate de de(itorC fE verificarea creanelor i< atunci c!nd este ca-ul< formularea de o(ieciuni la acestea< precum i 'ntocmirea ta(elelor creanelorC 115

gE urmrirea 'ncasrii creanelor din averea de(itorului< re-ultate din transferul de (unuri sau de sume de (ani efectuat de acesta 'naintea desc6iderii proceduriiC 6E primirea plilor pe seama de(itorului i consemnarea lor 'n contul averii de(itoruluiC iE v!n-area (unurilor de(itorului 'n conformitate cu prevederile pre-entei legiC &E 'nc6iderea de tran-acii< descrcarea de datorii< descrcarea fide&usorilor< renunarea la garanii reale su( condiia confirmrii de ctre &udectorul8sindicC HE sesi-area &udectorului8sindic cu orice pro(lem care va cere o soluionare de ctre acestaC lE orice alte atri(uii sta(ilite prin 'nc6eiere de ctre &udectorul8sindic. 2unt aplica(ile i lic6idatorului dispo-iiile privind numirea administratorului< contestarea msurilor acestuia< 'nlocuirea lui etc. * ' Debitorul * ' & Calitatea de debitor "ei 'n general autorii nu de-(at pro(lematica legat de de(itor 'n legtur cu participanii la procedur este de necontestat c de(itorul este su(iectul central al derulrii tuturor operaiunilor specifice legate de insolven. "e(itorul crea- situaia &uridic 'n care 'ncepe i se desfoar 'ntreaga organi-are a rea(ilitrii sale economice sau a lic6idrii fortuite a patrimoniului su. 1egea indic toate categoriile de de(itori aflai 'n insolven care 'ndreptesc pe creditori s porneasc procedura 111

special reglementat de 1egea nr. 8*/255+? societile comerciale< societile cooperative< organi-aiile cooperatiste< societile agricole< grupurile de interes economic< persoanele &uridice de drept privat care desfoar i activiti economice< comercianii< persoane fi-ice ce acionea- individual< asociaiile familiale. Avem deci o reglementare cuprin-toare ce vi-ea- activitile comerciale i pe comerciani? comercianii persoane &uridice i instituiile de drept privat anga&ate 'n opreiuni comercialeC persoanele fi-ice comerciani. %ormularea legii este fr ec6ivoc? persoanele &uridice de drept privat anga&ate i 'n operaiuni comerciale se supun exigenelor acestei legi cu 'ntreg patrimoniul lor. Aceast preci-are tre(uie v-ut 'n corelare cu prevederile normative care prevd c orice persoan &uridic de drept privat poate desfura i activiti economice care duc la reli-area scopului pentru care au fost 'nfiiate1. 3 situaie aparte apare 'n ipote-a 'n care su(iect al procedurii insolvenei este un de(itor persoan fi-ic. alitatea de comerciant se do(!ndete de ctre o persoan fi-ic prin sv!rirea de fapte o(iective de comer 'n c6ip profesional2. alitatea de comerciant este o stare de fapt care se dovedete prin orice mi&loc de pro( din care re-ult c o anumit persoan a sv!rit mai multe fapte de comer ca profesiune o(inuit. "ac pentru celelalte categorii de comerciai statutul lor este de necontestat 'n ca-ul persoanelor fi-ice comerciani i c6iar 'n ca-ul persoanelor &uridice de drept privat care sv!resc i activiti comerciale putem imagina situaii 'n care aceast calitate este contestat fie de de(itor< fie de unii creditori< pe c!nd alii o afirm< interesai. :n asemenea situaie este de
1

2tanciu rpenaru< "rept comercial rom!n< ed. All ;ecH< ;ucureti 1))8< p.7$C 2 ..1.@eorgescu< "rept comercial rom!n< vol..< ed. 2ocec< ;ucureti< 1)$+< p.$2+8$27C

112

competena &udectorului care pronun 6otr!rea constatatoare de insolven s rein c de(itorul este comerciant. Este evident c o astfel de 6otr!re are un efect relativ< neput!nd fi invocat 'n alt litigiu.1 * ' ! Statutul debitorului a4lat <. stare de i.sol/e.35 7oua lege a insolvenei nu produce 'n principiu nici un efect asupra persoanei de(itoruluiC el rm!ne su(iect de drept 'n raporturile &uridice cu partenerii de afaceri. onstatarea strii de insolven produce doar efecte asupra patrimoniului de(itorului precum i a capacitii comerciantului persoan fi-ic sau a repre-entanilor statutari ai de(itorului persoan &uridic< de a exercita atri(uii de a dispune prin acte &uridice. "e la dat desc6iderii procedurii toate aciunile &udiciare sau extra&udiciare pornite pentru reali-area creanelor asupra de(itorului sau (unurilor sale se suspend. "ispo-iia legii operea- ca o verita(il indisponi(ili-are a averii de(itorului cu efecte &uridice identice recunoaterii unui ga& general 'n favoarea toturor creditorilor antrenai 'n procedura colectiv 2. 0sura vi-ea- at!t (unurile pre-ente c!t i cele viitoare#. "esc6iderea procedurii ridic dreptul de(itorului de administrare< const'nd 'n dreptul de a8i conduce activitatea< de a8si administra (unurile din avere< i de a dispune de acestea Dart. $7 al.1 din legeE. Eventualele acte ce le8ar sv!ri de(itorul sau repre-entanii si dup acest moment ar fi ineficiente< lipsite de efecte &uridice. 2e poate discuta dac 'ntr8o astfel de situaie actul &uridic efectuat de de(itor este nul sau inopo-a(il

1 2

as. ...< dec. nr. 1$#2/1)#)< 'n Pandectele rom!ne< 1)$5< ...< p.1+1C A se vedea supra *.#.1. # as. ...< dec din 2) nov. 1)#*< Pandectele rom!ne< 1)#+< ...< p. 1*)C

11#

creditorilor1. %ormularea legii ne8ar indreptii 'ntr8o interpretare literal s reinem c suntem 'ntr8o ipote- de nulitate pe lips de incapacitate. Pincipiul enunat iniial potrivit cruia de(itorul nu suport o limitare a capacitii de exerciiu ci doar o (locare de operare asupra patrimoniului sau ne duce raionamentul spre o inopo-a(ilitate fa de creditorii anga&ai 'n procedura colectiv. Pornind de la aceste raionamente imaginm ipote-a unui astfel de act 'nc6eiat de de(itor dup desc6iderea procedurii< inopera(il c!t timp procedura este 'n derulare dar vala(il imediat dup oprirea ei. %ormula are numeroase valene practice i nu este de negli&at mai ales c legea instituie cu valoare de principiu regula prioritii procedurilor ce duc la rea(ilitarea economic a de(itorului fa de procedurile de lic6idare2. "e(itorul prin desc6iderea procedurii intr su( un regim &uridic limitativ care8l poate expune unor neplceri de ordin &uridic sau material< fiind su( controlul &uridic i de administrare al creditorilor. 1egea ofer o minim protecie &uridica i material de(itorului? 8 legea prevede desemnarea 'n ca-ul de(itorilor persoane &uridice a unui administrator special care s repre-inte interesele de(itorului 'n derularea procedurii colective.
1

Asupra acestei pro(lematici a se vedea Alfred 4auffret< 0anuel de droit commercial< 1.@.".4.< Paris<1)82< p.#+5 2 Este de o(servat totui c legea 'n art.$2 al. 1 indic sanciunea nulitii actelor efectuate de administratorii pcomercianilor persoane &uridice care inc6eie acte &uridice dup pornirea procedurii insolvenei fr acordul &udectorui sindicC formularea este fr ec6ivoc dar o considerm o excepie legal expres de la principiul enunat? actele sunt vala(ile dar inopo-a(ile. "e altfel principiile de drept comun fundamentate pe li(ertatea de voin 'n raporturile private statuea- c nulitile sunt excepii iar &udectorul nu o(serv nuliti acolo unde legea nu le prevede expres.

11$

c6eltuielile de 'ntreinere< c6eltuielile de susinere a existenei de(itorului au un rang de preferin mai ridicat 'n ansam(lul c6eltuielilor acoperite 'n operaiile de lic6idareC

"esc6idera procedurii instituie o pre-umie de fraud 'mpotriva de(itorului 'n legtur cu anumite acte &uridice 'nc6eiate de de(itor 'ntr8o anumit perioad de timp fixat de lege dinaitea momentului constatrii strii de insolven. 2e poate cere anularea acestor acte 'n favoarea creditorilor anga&ai colectiv 'n procedur. :ntr8un astfel de proces de anulare de(itorul tre(uie s fac dovada lipsei de culp. 2ocotim c aceste aciuni de anulare a actelor &uridice indicate ca suspecte de fraud sunt forme particulare ale aciunii de drept comun prev-ute 'n art. )7* c. civil Da aciunii revocatorii E. 2pecificul acestei aciuni prev-ut de normele speciale ale legii nr. 8*/255+ const 'n aceea c efectele admiterii aciunii devin opo-a(ile tuturor creditorilor. "e altfel nu efectele aciunii sunt speciale ci acest re-ultat se produce aa deoarece se recunoate creditorilor anga&ai 'n procedura colectiv calitate de su(iect de drept 'n exprimri particulare 'n derularea acestei proceduri. Pro(lema supus ateniei poate fi anali-at i invers iar derularea raionamentului confirm logic 'ndreptirea conclu-iei noastre. 7imic nu 'mpiedec pe creditori s porneasc o aciune revocatorie 'ntr8o alt situaie dec!t cea prev-ut 'n seciunea a .98a a legii 1."ac se dovedete frauda de(itorului aciunea va fi admis iar actul va fi anulat. ;eneficiari vor fi toi de(itorii i numai unul anume dintre ei.
1

2eciunea a .98a a legii nr. 8*/255+ privete situaia unor acte &uridice ale de(itorului< adic situaiile 'n care se poate cere anularea unor acte 'nc6eiate de de(itor i pentru care legea instituie pre-umia de fraud.

11*

Aciunea revocatorie de drept comun< prev de art. )7* c. civil produce aceleai efecte ca i procedura special 'nscris 'n art 85 din lege? toi creditorii (eneficia- de admiterea ei deoarece toi creditorii acionea- ca unul singur prin mecanismele instituite de lege. * # Ac3iu.ile <. re/e.dicare <0potri/a patri0o.iului debitorului Titularii unui drept de proprietate care pornesc aciuni 'n revendicare< 'n mod o(inuit< nu pot fi considerai ca participani la procedur< su(ieci cu regim &uridic particular. Ei se po-iionea- fa de procedura colectiv ca nite verita(ili creditori deoarece titularul dreptului de proprietate este 'ntotdeauna un creditor fa de de(itorul posesor nelegitim al (unului1.Totui particularitile drepturilor reale i 'n special ale dreptului de proprietate crea- anumite situii &uridice care prin implicaiile lor necesit a fi anali-ate separat. Ineori consecinele imediate ale admiterii aciunilor 'n revendicare las impresia unor efecte derogatorii de la regulile aplicrii legii insolvenei. Este vor(a doar de o aparen. :n realitate nu este altceva dec!t a lsa s se culeag consecinele &uridice normale ale aplicrii regulilor de drept comun 'n materia insolvenei. eea ce8i specific oricrui drept real inclusiv dreptului de proprietate este prerogativa urmririi2? posi(ilitatea titularului de a pretinde lucrul 'n m!na oricui s8ar gsi #. 3(ligaia corelativ a acestei puteri const 'n aceea c
1

A se vedea Eugen 6elaru< urs de drept civil. "repturile reale principale. Ed. All ;ecH< ;ucureti< 2555< p.1$8#+C orneliu ;!rsan< "rept civil< "repturile reale principale< ed. All ;ecH< ;ucureti< 2551< p.$*8$8C 1iviu Pop< "reptul de proprietate i de-mem(rmintele sale< ed. 1umina 1ex< ;ucureti< 1))8< p. #78$1. 2 @6eorg6e ;eleiu< "rept civil< Iniversitatea ;ucureti< 1)7*< p. 1+5C

11+

detentorul< psesorul neproprietar are sarcina s 'napoie-e lucrul< s8l pun la dispo-iia adevratului proprietar. Proprietarul care a pierdut voluntar sau involuntar posesia (unului are la dispo-iie posi(ilitatea &uridic de a cere in &ustiie i de a o(ine< restituirea acestuia din m!na posesorului neproprietar .1 1egea nr. 8*/255+ privind procedura insolvenei preci-ea- c aceast procedur particip 'mpreun toi creditorii recunoscui la urmrirea i recuperarea creanelor lor< 'n modalitile prev-ute Dart.# al. # E. "eci legea indic doar pe titularii drepturilor de crean ca i creditori participani la procedura colectiv< exclu-!nd alte categorii de creditori precum titularii drepturilor reale principale. .n ce privete titularii drepturilor reale accesorii acetia fiind purttori ai unor drepturi de crean garantate cu garanii reale vor fi primii 'n procedura colectiv dar reali-area creanelor lor se va face preferenial dup rangul ce8l ofer legea acestor garaniiC regimul lor &uridic de preferin d expresie prerogativei preferinei specific oricrui drept real? ei vor fi satisfcui inaintea celorlali care nu au garanii2. Titularul unui drept real principal< titularul dreptului de proprietate (eneficiind de prerogativa urmririi< pornind o aciune 'n revendicare va o(ine reali-area dreptului su de la de(itor sau de la repe-entanii si fr s fie nevoit s suporte exigenele procedurii colective#. Tre(uie doar s dovedeasc titularitatea dreptului de proprietate 'nainte de constatarea strii
#

4urisprudena a consemnat c dreptul de urmrire este de esena dreptului de proprietate? dec. nr. 1$7#/1)7# a Tri(unalului 2uprem< ulegerea de deci-ii a Tri(unalului 2uprem din 1)7#< p 217C 1 0ircea ostin< 0ircea 0urean< 9ictor Irsa< "icionar de drept civil< Ed. Ltiinific i Enciclopedic< ;ucureti< 1)85< p. 2$C 2 T. ,. Popescu<P. Anca< Teoria general a o(ligaiilor< Ed. Ltiinific< ;ucureti< 1)+8< p.1$281$#C # . de Ap. @alai< ..< dec. din 2* oct 1)52< urierul &udiciar< 1)5#< p. 78C

117

de insolven a de(itorului posesor dar neproprietar 1. 7u contea- titlul care fundamente- dreptul ci doar existena dreptului2. 1egea insolvenei prevede mai multe situaii particulare posi(ile de primire a aciunilor 'n revendicare 'n derularea procedurii colective reglement!nd expres modul 'n care se vor face desocotirile 'n astfel de situaii Dart. 88 8 regimul titlurilor repre-entative deinute de de(itor dintr8un acord master de nettingC art. 8) 8 situaia comisionarului de(itorC art )5 8 situaia consignataruluiC art )5 al. 1 prevede te-a ce cuprinde i o formul general? toate situaiile 'n care (unuri proprietatea altor persoane se afl 'n detenia de(itorului< cu orice titlu la data desc6iderii proceduriiE. 2oluia oferit de lege 'n astfel de ipote-e se regsete 'ntr8o formul general? proprietarul va avea dreptul s 'i recupere-e (unul. "e altfel aceast prescripie a legii nu face altceva dec!t s recunoasc efectele practice a ceea ce doctrina reine ca fiind de esena dreptului de proprietate? dreptul de urmrire. "up regulile de drept comun se vor soluiona i litigiile ce privesc alte situaii destul de des 'nt!lnite 'n &urispruden? revendicarea mrfurilor v!ndute cu clau- de re-ervare a proprietii< revendicarea (unurilor v!ndute 'n leasing< recunoaterea coproprietii devlmae a soului necomerciant< recunoaterea coproprietii o(inute prin motenirea culeas dup comerciantul decedat etc. >iblio1ra4ie?

as. ...< dec. 1728 din 7 nov. 1)##< 'n ,evista de drept comercial< 1)#$< p. 771C 2 as. ...< dec. +# din 17 ian. 1)#$< 'n ,evista de drept comercial din 1)#*< p. 1*#C

118

1. ;!rsan< orneliu.< "rept civil< "repturile reale principale< Editura All ;ecH< ;ucureti< 2551 2. ;eleiu< @6eorg6e.< "rept civil< Iniversitatea ;ucureti< 1)7* #. rpenaru< 2tanciu.< "rept comercial rom!n< Editura All ;ecH< ;ucureti 1))8 $. 6elaru< Eugen.< urs de drept civil. "repturile reale principale. Editura All ;ecH< ;ucureti< 2555 *. ostin< 0ircea.< 0urean< 0ircea.<Irsa< 9ictor.< "icionar de drept civil< Editura Ltiinific i Enciclopedic< ;ucureti< 1)85 +. @eorgescu< ..1.< "rept comercial rom!n< vol..< Editura 2ocec< ;ucureti< 1)$+ 7. @eorgescu< ..1.< "rept comercial< vol. ..< ;ucureti 1)$8 8. 4auffret< Alfred.< 0anuel de droit commercial< 1.@.".4.< Paris<1)82 ). Pop< 1iviu.< "reptul de proprietate i de-mem(rmintele sale< Editura 1umina 1ex< ;ucureti< 1))8 15. Popescu< T.,.< Anca< P.< Teoria general a o(ligaiilor< Editura Ltiinific< ;ucureti< 1)+8 11. ,enucci< 4.%.< "roit Europeen des "roits de 1 6omme< 28e edition< 1@"4< Paris< 2551 12. 2ttescu< .< ;!rsan< .< Teoria general a o(ligaiilor< Editura All ;ecH< ;ucureti< 2552 1#. Turcu< .on.< Tratat de insolvena< Editura G ;ecH< ;ucureti< 255+ 1$. Turcu< .on.< 1egea procedurii insolvenei< Editura G ;ecH< ;ucuresti< 2557 4urispruden 8 . de Ap. @alai< ..< dec. din 2* oct 1)52< urierul &udiciar< 1)5# 11)

8 as. ...< dec. 1728 din 7 nov. 1)##< 'n ,evista de drept comercial< 1)#$ 8 as. ...< dec. +# din 17 ian. 1)#$< 'n ,evista de drept comercial din 1)#* 8 as. ..< dec. nr. *1 din 11. 52. 18)8< 'n ;uletinul &urisprudenei din 18)8 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. $$2 din 2 nov. 1)))< ;uletinul &urisprudenei< 1))) 8 Tri(. ;raov< sent. com. nr. #2* din 1* apr. 1))7< 'n ulegerea de deci-ii din 1))7 8 .. . . 4< secia comercial< deci-ia nr. 1721 din 1* martie 255*< nepu(licat 8 .. . . 4< 2ecia comercial< deci-ia nr. 8*/1))7< nepu(licatC 8 . de. Ap. ;ucureti< dec. nr. )$+ din 18 iunie 2552< 'n Practica &udiciara comerciala< 2552 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 2#8 din 2 mai 2555< ;uletinul &urisprudenei< 2555< .. 8 E"3< af. Procola vs. 1uxem(urg< 'n 9. ;erger< 4urisprudena urii Europene a "repturilor 3mului< ed. .nstitutului rom!n pentru drepturile omului< ;ucureti<1))7 8 . de Ap. Al(a .ulia< dec. nr. 1$ din 1$. ian. 255*< nepu(licat 8 as...< dec. nr. 2*8 din 11 mai 1)2*< Pandectele sptm!nale< nr. 11 din 1)2+< pct. 2$# 8 as. ...< dec. nr. 1$#2/1)#)< 'n Pandectele rom!ne< 1)$5< ... 8 as. ...< dec din 2) nov. 1)#*< Pandectele rom!ne< 1)#+< ... 8 dec. nr. 1$7#/1)7# a Tri(unalului 2uprem< ulegerea de deci-ii a Tri(unalului 2uprem din 1)7#

125

CA$I%OLUL + DescCiderea procedurii i.sol/e.3ei


+ & Cererile i.troducti/e + & & $reci=5ri Procedura insolvenei poate fi desc6is< conform art. 2+ alin. 1< numai pe (a-a unei cereri introduse la tri(unal de ctre de(itor sau de ctre creditori< precum i de orice alte persoane sau instituii prev-ute expres de lege. Acest articol reglementea- cu caracter general persoanele care au legitimare procesual activ pentru a solicita declanarea procedurii insolvenei. 2pre deose(ire de procedura falimentului reglementat de odul comercial< 1egea privind procedura insolvenei nu ofer i alternative de autoinvestire a autoritilor pentru desc6iderea procedurii. 0ai mult< procurorului ca repre-entant al societii care promovea- aciuni de interes pu(lic nu i se sta(ilesc competene 'n materia acestei proceduri1. Totui conform art. 2+ al 2 = omisia 7aionala a 9alorilor 0o(iliare va putea introduce cerere 'mpotriva persoanelor &uridice aflate su( supraveg6erea i controlul acesteia< care< potrivit datelor de care dispune< 'ndeplinesc criteriile prev-ute de dispo-iiile legale speciale pentru iniierea procedurii>. "e asemenea< potrivit art. 2+) din 1egea
1

Asemenea reglementare are calitile< excesele i riscurile sale. 2tatele europene puternic de-voltate economic nu exclud autoritile de la asemenea procedur. 2pre exemplu< legea italian recunoate dreptul de a cere constatarea insolvenei de(itorului< creditorilor procurorului ori tri(unalului din oficiuC legea france- are o reglementare similarC

121

nr. 2)7/255$2< omisia 7aionala a 9alorilor 0o(iliare poate formula cerere de iniiere a procedurii 'n ca-ul 'n care msurile de administrare special nu au condus la redresarea financiar a entitii reglementate. + & ! Cererea debitorului Pentru a cere desc6iderea procedurii< conform dispo-iiilor art. 27< de(itorul dispune de dou posi(iliti? aEpoate formula o astfel de cerere 'n ca-ul 'n care aprecia- c apariia strii de insolven este iminentC (Eeste o(ligat s 'nregistre-e cererea 'n termen de maximum #5 de -ile de la data la care a cunoscut apariia strii de insolven. 7u se prevede un cuantum minim al datoriei pentru care s8a creat starea o(iectiv de insolven ori este iminent apariia strii de insolven. 9aloarea datoriei rm!ne< astfel< la aprecierea de(itorului< 'n ca-ul iminentei la care se refera art. 27 alin. 2. .ntroducerea cererii de ctre de(itor< c!nd acesta se afla 'n stare de insolven< este o(ligatorie< nu facultativ. 7eintroducerea ori introducerea tardiv a acesteia constituie infraciunea de (ancrut simpl reglementat de art. 1$# din lege. Este sancionat at!t a(u-ul grav< su( forma calificat a relei credine< 'n ca-ul prematuritii< c!t i 'nt!r-ierea< din negli&enta sau voina< a sesi-rii tri(unalului. Este de preci-at c infraciunea privete 'n aceste ipote-e conduita de(itorului i nicidecum aciunile creditorilor care8i promovea- aciunile potrivit intereselor lor.

0onitorul oficial nr. *71 din 2) iunie 255$

122

.ntroducerea prematur i cu rea8credin< de exemplu< numai pentru a suspenda un proces sau o executare silit prin efectul normei legale din art. #+< atrage rspunderea patrimonial a de(itorului persoan fi-ic sau a repre-entanilor statutari ai persoanei &uridice de(itore< pentru pre&udiciile pricinuite1. 7u sunt 'ns scutii de rspunderea material creditorii care promovea- aciuni de acest fel cu rea credin. onclu-ia se impune prin prisma aplicrii conceptului de a(ude drept 'n exercitarea drepturilor procesuale. ,spunderea se sta(ilete de &udectorul8sindic< 'n cadrul procedurii. ererea de(itorului persoan &uridic se semnea- de persoana care potrivit actelor constitutive are calitatea de a o repre-enta. Actele care vor 'nsoi 'n mod o(ligatoriu cererea sunt enumerate 'n art. 28 alin. 1? aE (ilanul certificat de ctre administrator i cen-or/auditor< (alana de verificare pentru luna precedent datei 'nregistrrii cererii de desc6idere a proceduriiC (E o list complet a tuturor (unurilor de(itorului< inclu-!nd toate conturile i (ncile prin care de(itorul 'i rulea- fondurileC pentru (unurile grevate se vor meniona datele din registrele de pu(licitateC cE o lista a numelor i a adreselor creditorilor< oricum ar fi creanele acestora? certe sau su( condiie< lic6ide sau nelic6ide< scadente sau nescadente< necontestate sau contestate< art!ndu8se suma< cau-a i drepturile de preferinC dE o list cuprin-!nd plile i transferurile patrimoniale efectuate de de(itor 'n cele 125 de -ile anterioare 'nregistrrii cererii introductiveC
1

9iorel Paca< onsideraii privind rspunderea patrimonial pentru desc6iderea prematur sau tardiv a insolvenei< 'n ,evista de drept comercial nr. 1/255*< p. 27C

12#

eE o list a activitilor curente pe care intenionea- s le desfoare 'n perioada de o(servaieC fE contul de profit i pierderi pe anul anterior depunerii cereriiC gE o list a mem(rilor grupului de interes economic sau< dup ca-< a asociailor cu rspundere nelimitat< pentru societile 'n nume colectiv i cele 'n comanditC 6E o declaraie prin care de(itorul 'i arat intenia de intrare 'n procedur simplificat sau de reorgani-are< conform unui plan< prin restructurarea activitii sau prin lic6idare< 'n tot sau 'n parte< a averii< 'n vederea stingerii datoriilor saleC dac aceast declaraie nu va fi depus p!n la expirarea termenului sta(ilit la alin. 2< se pre-um c de(itorul este de acord cu iniierea producerii simplificateC iE o descriere sumar a modalitilor pe care le are 'n vedere pentru reorgani-area activitiiC &E o declaraie pe propria rspundere autentificat la notar sau certificate de un avocat< sau un certificate de la registrul societilor agricole ori< dup ca-< oficiul registrului comerului 'n a crui ra- teritorial se afl domiciliul profesional/sediul social< din care s re-ulte dac a mai fost supus procedurii prev-ute de pre-enta lege 'ntr8un interval de * ani anterior formulrii cererii introductive. HE o declaraie pe proprie rspundere autentificat de notar sau certificat de avocat din care s re-ulte c nu au fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infraciuni prev-ute 'n 1egea concurentei nr. 21/1))+1 i c administratorii< directorii i/sau asociaii nu au fost condamnai definitiv pentru (ancrut frauduloas< gestiune frauduloas< a(u- de 'ncredere< 'nelciune< delapidare< mrturie mincinoas< infraciuni de fals ori infraciuni prev-ute 'n 1egea concurentei nr. 21/1))+ 'n ultimii cinci ani anteriori desc6iderii procedurii.
1

0onitorul oficial nr. 7$2 din 1+ august 255*

12$

lE dac< este ca-ul< un certificat de admitere la tran-acionarea pe o pia reglementat a valorilor mo(iliare sau a altor instrumente financiare emise. "ac la data 'nregistrrii cererii sale< de(itorul nu dispune de una sau mai multe dintre informaiile enumerate la alin. 1 lit. a8f i 6 al art. 28. al 1 mai (eneficia- de un termen de graie de 15 -ile< calculate de la data 'nregistrrii< pentru a completa documentaia< su( sanciunea considerrii cererii sale ca o recunoatere a strii de insolven a patrimoniului su. :n aceasta situaie< &udectorul8sindic va pronuna o 6otr!re de intrare 'n procedura simplificat< conform dispo-iiilor art. 28 alin. 2 raportate la dispo-iiile art. 1 alin.2 lit. c sau d. "ac un creditor a fost omis din lista depus de de(itor conform art. 28 alin. 1 lit. c< dei includerea creanei era o(ligatorie< cu consecin necitrii acelui creditor 'n procedura desc6is la cererea de(itorului< nu este legal respingerea ulterioar< pentru tardivitate< a cererii creditorului pentru 'nregistrarea creanei1. Acelai termen este acordat i pentru depunerea declaraiei prev-ute de art. 28 alin. 1 lit. 6< dar cu consecine diferite. "ac aceasta este singura informaie care lipsete< cererea nu va fi respins< ci se va pre-uma< p!n la pro(a contrarie< ca de(itorul este de acord cu desc6iderea procedurii simplificate. onform prevederilor art. 2)< atunci c!nd cererea este introdus de societate< ca persoan &uridic< ea nu poate fi considerat ca fiind fcut i de asociaii cu rspundere
1

. de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. +#* din 1# apr. 255# 'n ;uletinul &urisprudenei 255#< p. #*7< citat de .on Turcu< Tratat de insolven< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p. #*#C

12*

nelimitat sau 'mpotriva lor. "e asemenea< dac cererea este fcut de un asociat rspun-tor nelimitat< 'n nume propriu i 'n calitate de comerciant< sau este introdus de creditori< pentru datoriile proprii ale asociatului< cererea nu va avea efecte &uridice contra societii< ca persoan &uridic distinct. Aceleai prevederi se aplic< 'n mod corespun-tor< cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de mem(rii acestora. ererea de reorgani-are va fi respinsa< fr alt procedur de cercetare< dac acel de(itor a mai fcut o astfel de cerere 'n ultimii * ani precedeni 6otr!rii de desc6idere a procedurii sau< 'n acelai interval de timp< a mai fost o(iectul unei astfel de cereri introduce de creditori Dart. #5E. ,enunarea ulterioar la &udecat a de(itorului care a cerut desc6iderea procedurii nu are ca efect 'mpiedicarea continurii procedurii< pe (a-a declaraiilor de crean 'nregistrate de creditori. 2pecificul procedurii colective reglementate de 1egea privind procedura insolvenei fa de procedura de drept comun const i 'n aceea c renunarea la &udecata a unuia dintre participanii la procedura nu 'mpiedic nicidecum continuarea< la cererea celorlali participani. "ac s8au 'nregistrat at!t cererea de(itorului " c!t i cererile unor creditori< pentru desc6iderea procedurii< &udectorul8sindic poate pronuna o 6otr!re unic< pe (a-a tuturor cererilor art. #1 alin. $. :n acesta situaie< este irelevant susinerea ca semnatarul cererii de(itorului nu avea calitatea de repre-entant al acestuia.

12+

+ & ( Cererile creditorilor 3rice creditor care este 'ndreptit s solicite desc6iderea procedurii reglementate de aceast lege 'mpotriva unui de(itor pre-umat 'n insolvena< 'n sensul definit la art. # pct. 1 i la art. # pct. 12< poate introduce o cerere introductiv 'n care va preci-a< conform art. #1< urmtoarele ? aE cuantumul i temeiul creaneiC (E existena unei garanii reale constituite de ctre de(itorC cE existena unor msuri asiguratorii asupra (unurilor saleC dE declaraie privind eventuala inteniei de a participa la reorgani-area de(itorului< ca- 'n care va tre(ui sa preci-e-e< cel puin la nivel de principiu< modalitatea 'n care 'nelege s participe la reorgani-are1. Expresia Borice creditor> are o du(la semnificaie. Pe de o parte< 'nseamn c 'n aceast etap a procedurii nu exist nici o discriminare 'ntre creditorii c6irografari i cei cu creane garantate< spre deose(ire de etapa urmtoare< 'n care creditorii sunt grupai pe categorii C pe de alta parte< 'nseamn c i un singur creditor i-olat are acces la aceast procedur. Tri(unalul va da curs cererii creditorului dac din coninutul ei re-ult c sunt 'ntrunite cumulativ urmtoarele cerine? aE semnatarul cererii este titularul unei creane 'n cuantumul prev-ut de lege fa de de(itorC (E creana este cert< lic6id i exigi(ilC

Pentru detalii a se vedea? .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p. 218821)C

127

cE neplata datoriei este consecina strii de insolven a de(itoruluiC dE acest situaie a de(itorului durea- de cel puin #5 de -ile. Articolul # pct. 12 definete valoarea8prag drept cuantumul minim al creanei pentru a putea fi introdus cererea creditorului. Acesta este de 15. 555 leiD,37E< iar pentru salariai< de + salarii medii pe economie. :n alin. # se reglementea- ipote-a mai multor creditori contra aceluiai de(itor< prin 'nsumarea creanelor pentru respectarea valorii prag. reanele care &ustific aplicarea procedurii insolvenei tre(uie s 'ndeplineasc aceleai condiii cu cele pentru care se poate 'ncepe o executare silit asupra (unurilor mo(ile i imo(ile de(itorului? crean cert< lic6id i exigi(il1. Admiterea procedurii nu 'nseamn< prin ea 'nsi< admiterea la plat a cuantumului integral al sumelor pretinse< deoarece nu este necesar dec!t pro(area unui cuantum minim al creanei prev-ut de lege< urm!nd ca ulterior s se procede-e la verificarea creanei< cuantumul acesteia fiind definitivat ulterior< prin 'nscriere 'n ta(le. reana cert este creana a crei existenta re-ult din 'nsui actul de crean sau din alte acte< c6iar neautentice< emanate de la de(itor sau recunoscute de el2. 7u este cert< de exemplu< creana pentru plata preului unor produse facturate< dac nu s8a fcut dovada c de(itorul a primit aceste produse#< nici creana repre-ent!nd ma&orri de 'nt!r-iere< contestat de
1

. de Ap. ;ucureti< s. com.< dec. nr. #18/255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti< 255+< p. $1C 2 . de Ap. ;ucureti< s. com.< dec. nr. 1+7/255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti< 255+< p. #8C

128

de(itorul care a pltit datoria principal 1. 28a apreciat c facturile semnate sunt suficiente prin ele 'nsele< coro(orate cu dovada livrrii mrfurilor< fr a fi nevoie de alte pro(e pentru a dovedi caracterul cert al creanei2. 3 crean prescris nu are calitile necesare pentru a fi considerat o crean cert 'n sensul procedurilor de insolven#. reana constat printr8o 6otr!re &udectoreasc nu mai poate fi discutat ca nefiind cert$. reana lic6id este aceea care se refer la o o(ligaie de plat a unei sume 'n lei sau 'n valut Dart. #7) alin. $ . proc. civ. E< pe care de(itorul nu o poate efectua cu sumele de (ani disponi(ile. reana este lic6id atunci c!nd c!timea ei este determinat prin 'nii actul de crean sau c!nd este determina(il cu a&utorul actului de crean c6iar dac pentru aceast determinare ar fi nevoie de efectuarea unor calcule. reana exigi(il vi-ea- o datorie scadent< al crei termen de plat a expirat i pentru plata creia creditorul poate o(ine intervenia coercitiv a forei pu(lice. :n consecin< creditorul nu poate declana procedura nici pentru o datorie nea&uns la scaden< c6iar dac ar invoca incapacitatea notorie
#

. de Ap. onstana< dec. civ. nr 17 din 15 ian. 1))$< citat de .on Turcu< Tratat de insolven< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p. #*8C 1 . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. #** din 18 iunie 2552< nepu(licat< citat de .on Turcu< Tratat de insolven< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p. #*8C 2 Tri(. ;ucureti< com.< sent. nr. 15)$ din 15 sept. 255$< 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti< 255+< p. #+C # Tri(. ;ucureti< com.< sent. nr. *)5 din 17 mai. 255$< 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti< 255+< p. #$C $ . de Ap. ;ucureti< s. com.< dec. nr. 15)*/255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti< 255+< p. *2C

12)

de plat a de(itorului< nici pentru o datorie a crei scaden a fost am!nat< nici pentru o datorie scadent a crei plat creditorul nu a cerut8o de(itorului1. 7u este exigi(il creana dac 'n litigiul dintre pri< pentru soluionarea contestaiei 'n anulare< s8a suspendat executarea silit a titlului executoriu. reana pentru care se cere desc6iderea procedurii tre(uie s fie opo-a(il de(itorului< i nu unui ter care a do(!ndit de la de(itor un (un prin contract de v!n-are8 cumprare desfiinat anterior. ererea creditorului (a-ata pe o crean cu calitile prev-ute la alin. 1 al art. #1 i de art. # pct. + i pct. 12 tre(uie s fie admis< c6iar dac< anterior< acelai creditor a 'ncercat executarea silit 'n condiiile prev-ute de odul de procedur civil< opiunea 'n favoarea procedurii colective nefiind8i 'ngrdit de(itorului care posed o garanie real. 3pt!nd pentru procedura insolvenei< dac 'ndeplinete condiiile pentru a cere desc6iderea acesteia< creditorul va tre(ui sa respecte p!n la capt specificul acestei proceduri< care< printre altele< se distinge i prin caracterul colectiv. 7u este necesar ca creditorul< semnatar al cererii< s fie comerciant. 7oul text al art. #1 permite 'nregistrarea cererii pentru orice crean< indiferent de natura acesteia. Procedura poate fi desc6is i la cererea unui creditor care posed o crean (ugetar sau o crean civil Dde exemplu< o crean pentru pensie de 'ntreinere sau pentru drepturi salarialeE. "e asemenea< cererea de desc6idere a procedurii nu poate fi admis dac s8a prescris dreptul de a cere executarea

. de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. +$7 din $ spt. 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551< p. #)1C

1#5

silit a acelei creane sau c!nd crean a fost stins prin plata efectuata de de(itor1. 7eplata la scaden tre(uie s fie efectul incapacitii de(itorului de a plti datoria cu sumele de (ani disponi(ile. "ovada acestei incapaciti< care este o situaie de fapt intern a de(itorului< se poate face cu orice mi&loc de pro(< apt de a demonstra 'ncetarea plilor. 2tarea de insolven exist sau nu o(iectiv i total independent de atitudinea psi6ic a de(itorului< de (una sau reaua sa credin 'n po-iia sa fa de creana celui ce a cerut desc6iderea procedurii. "in acest motiv se poate susine c se poate constata existena insolvenei i 'n trecut 'n raport de momentul pronunrii 6otr!rii &udectoreti constatatoare2. ,espingerea cererii creditorului nu este &ustificat 'n situaia 'n care de(itorul posed 'n contul (ancar disponi(il suficient pentru a face fa datoriei pe care o are fa de creditorul care a cerut desc6iderea procedurii. 7u se afl 'n insolvena de(itorul care dispune de fonduri suficiente< dar refu-< c6iar i cu rea8credin< s8i plteasc datoria#. Asta deoarece procedura insolvenei nu este menita sa fie utili-ata ca instrument de constr!ngere a de(itorului pentru ca acesta s8i plteasc datoriile< su( ameninarea cu falimentul. ondiia ca starea de insolven a de(itorului s dure-e de cel puin #5 de -ile< conform art. # pct. 1< este menit s previn declanarea procedurii 'n situaii de &ena financiar temporar care nu sunt consecina incapacitii de a face fa datoriilor.
1

. 2. 4. com< dec. nr. #18 din 22 fe(ruarie 2552< 'n urierul 4udiciar nr #/255#< p. 15#C 2 A se vedea supra $.1. # . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. #*7 din 8 mai 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551< p. $2+

1#1

"up propria constatare a incapacitii de plat a de(itorului< creditorul va fi o(ligat s atepte 'nc #5 de -ile 'nainte de a 'nregistra la tri(unal cererea (a-at pe dispo-iiile art. #1. 7eplat la scadena va declana automat curgerea termenului de #5 de -ile calendaristiceC 'mplinirea acestui termen nate pre-umia de insolven i permite creditorului s constate aceast situaie s s 'nregistre-e la tri(unal cererea prev-ut de art. #1. 2e afl 'n stare de 'ncetare a plilor< conform prevederilor art. # pct. 1< nu numai de(itorul care nu a efectuat nici o plat< 'n perioada de #5 de -ile< ci i de(itorul care< 'n aceeai perioad< a efectuat unele plti modice 'n contul datoriei fa de creditorul reclamant sau fa de ali creditori1. oncilierea direct preala(il reglementat de art. 725 . proc. civ. nu este o(ligatorie 'n ca-ul cererii creditorului preva-ut de art. #12. + ! DescCiderea procedurii i.sol/e.3ei + ! & DescCiderea procedurii la cererea debitorului Pentru ca &udectorul sa pronune prin 'nc6eiere desc6iderea procedurii generale< sau dup ca- a procedurii simplificate< tre(uie s anali-e-e legalitatea i temeinicia cererii de(itorului. "ac cererea de(itorului 'ndeplinete toate condiiile< &udectorul Ksindic< 'n camera de consiliu< va pronuna o 'nc6eiere de desc6idere a procedurii generale.
1

. de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. *+# din 7 nov. 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< ..< p. 175C 2 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 1177 din 27 nov. 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551< p. #82C

1#2

"ac de(itorul 'i manifest intenia de a intra 'n procedura simplificat sau nu depune documentele prev-ute la art. 28 alin. 1 lit. a Kf i 6 la termenele prev-ut 'n art. 28 alin. 1 sau se 'ncadrea- 'ntr8una dintre categoriile prev-ute la art. 1 alin. 2< &udectorul8sindic va pronun o 'nc6eiere de desc6idere a procedurii simplificate. Prin 'nc6eierea de desc6idere a procedurii< &udectorul sindic va desemna administratorul/lic6idatorul i va dispune s se efectue-e de ctre acetia notificrile prev. de art. +11. 7otificarea se va adresa? 8 tuturor creditorilor menionai 'n lista depus de de(itorC 8 de(itoruluiC 8 oficiul registrului comerului sau altui registru unde de(itorul este 'nmatriculat pentru 'nregistrarea meniunii. Totodat< notificarea va fi pu(licat 'ntr8un -iar de larg circulaie i 'n (uletinul procedurilor de insolven. 7otificarea va cuprinde meniunile prev-ute de art. 2 +2 .
1

Art. +1 prevede c?> D1E :n urma desc6iderii procedurii< administratorul &udiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menionai 'n lista depus de de(itor 'n conformitate cu art. 28 alin. D1E lit. cE ori< dup ca-< 'n condiiile art. #2 alin. D2E< de(itorului i oficiului registrului comerului sau< dup ca-< registrului societilor agricole ori altor registre unde de(itorul este 'nmatriculat/'nregistrat< pentru efectuarea meniunii. D2E "ac creditorii cu sediul sau cu domiciliul 'n strintate au repre-entani 'n ar< notificarea va fi trimis acestora din urm. D#E 7otificarea prev-ut la alin. D1E se reali-ea- conform prevederilor odului de procedur civil i se va pu(lica< totodat< pe c6eltuiala averii de(itorului< 'ntr8un -iar de larg circulaie i 'n ;uletinul procedurilor de insolven.> 2 Art. +2 prevede c?> D1E 7otificarea va cuprinde?

1##

reditorii care au primit notificarea desc6iderii procedurii< ca i cei care nu au fost notificai< dar au luat cunotin de 6otr!rea &udectorului8sindic< pot 'nregistra la tri(unal opo-iie la desc6iderea procedurii dac sunt nemulumii de 'nc6eierea de desc6idere a procedurii. Termenul pentru 'nregistrarea opo-iiilor este< pentru toi creditorii< de 1* -ile de la primirea notificrii. reditorii care au 'nregistrat opo-iie vor fi citai< 'n termen de 15 -ile de la 'nregistrarea opo-iiei< 'mpreun cu de(itorul< de &udectorul8 sindic< la edina 'n care va soluiona deodat< printr8o sentin< toate opo-iiile. Admi!nd opo-iia< &udectorul8sindic poate s pstre-e desc6is procedura insolvenei< dac 'n acest mod recalific
aE termenul limit de depunere< de ctre creditori< a opo-iiilor la sentina de desc6idere a procedurii< pronunat ca urmare a cererii formulate de de(itor< 'n condiiile art. #2 alin. D1E< precum i termenul de soluionare a opo-iiilor< care nu va depi 15 -ile de la data expirrii termenului de depunere a acestoraC (E termenul limit pentru 'nregistrarea cererii de admitere a creanelor asupra averii de(itorului< care va fi de maximum +5 de -ile de la desc6iderea procedurii< precum i cerinele pentru ca o crean 'nregistrat s fie considerat vala(ilC cE termenul de verificare a creanelor< de 'ntocmire< afiare i comunicare a ta(elului preliminar de creane< care nu va depi #5 de -ile pentru procedura general sau< respectiv< 1* -ile< 'n ca-ul procedurii simplificate< de la expirarea termenului prev-ut la lit. (EC dE termenul de definitivare a ta(elului creanelor< care nu va depi #5 de -ile 'n ca-ul procedurii generale i< respectiv< 1* -ile 'n ca-ul procedurii simplificate< de la expirarea termenului corespun-tor fiecrei proceduri< prev-ut la lit. cEC eE locul< data i ora primei edine a adunrii generale a creditorilor< care va avea loc 'n maximum * -ile de la expirarea termenului prev-ut la lit. cE. D2E :n funcie de circumstanele cau-ei i pentru motive temeinice< &udectorul8sindic va putea 6otr' o ma&orare a termenelor prev-ute la alin. D1E lit. (E< cE i dE cu maximum #5< 1*< respectiv 1* -ile.>

1#$

cererea de(itorului ca fiind prematur. :n situaia 'n care< ulterior acestei sentine< procedura se desc6ide la cererea creditorilor sau c6iar la cererea aceluiai de(itor< data apariiei strii de insolven nu va fi modificat. "ac se recalific cererea de(itorului drept cerere prematur i cu rea8credin< dovada relei8credine este 'n sarcina creditorului care se opune. 3 alta soluie pe care o poate adopta &udectorul8sindic admi!nd opo-iia creditorului este aceea de revocare a 'nc6eierii de desc6idere a procedurii. alea de atac 'mpotriva 'nc6eierii de desc6idere a procedurii la cererea de(itorului este opo-iia< si nu recursul< dup cum re-ult din alin. 1 al art. #2. 4udecarea acestei opo-iii este de competena &udectorului8sindic.,ecursul creditorului contra 6otr!rii &udectorului8sindic prin care s8a desc6is procedura la cererea de(itorului< nu poate fi admis dac creditorul nu a fcut opo-iie preala(il i invoc 'n recurs numai a(sena anselor de redresare a de(itorului1.

+ ! ! DescCiderea procedurii la cererea creditorilor + ! ! & E.re1istrarea 2i co0u.icarea cererii Art ## al. 1 dispune c ='n termen de $8 de ore de la 'nregistrarea cererii creditorului 'ndreptit s solicite

0agda ;elu< 0. 1. "esc6iderea procedurii reorgani-rii &udiciare sau a falimentului< ,evista de drept comercial nr.#/255$< p.#7.

1#*

desc6iderea procedurii< &udectorul sindic va comunica cererea< 'n copie de(itorului =. Procedura nu poate fi desc6is fr preala(ila comunicare cu de(itorul a copiei cererii creditorului< deoarece de(itorul ar fi privat de dreptul de a formula contestaie< conform art. ##1. ererea creditorului pentru desc6iderea procedurii fa de de(itorul asociaie familial este inadmisi(il< aceast asociaie neav!nd personalitate &uridic< nici organe proprii de conducere. alitatea de comerciant persoan fi-ic< 'n ca-ul asociaiei familiale< o are titularul autori-aiei administrative de exercitare a comerului2. 7eprimirea de ctre de(itor< conform dispo-iiilor art. ##< a cererii creditorului de desc6idere a procedurii tre(uie s fie invocat< su( sanciunea decderii< la prima edin convocat de &udectorul8sindic< conform dispo-iiilor art. ##< dac de(itorul particip la edin#. "ac de(itorul nu a participat la edin pentru c nu a primit notificarea< neregularitatea fiind de ordine pu(lica< 'nclcarea dispo-iiilor art. ## poate fi constatata i din oficiu 'n recursul de(itorului contra sentinei de desc6idere a procedurii< conform dispo-iiilor art. #5+ alin. 2 . proc. civ. :ntruc!t art. ## nu prevede condiia preala(il a urmririi silite< fr re-ultate< a creanei fa de de(itor< cererea
1

Pentru detalii a se vedea? .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p. 225C 2 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. #*# din * martie 2552< nepu(licat< citat de .on Turcu< Tratat de insolven< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p. #71C # . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. #7) din 11 iulie 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< ..< p. 1$5C

1#+

creditorului nu poate fi respins< pentru acest motiv< fr a se fi 'ndeplinit procedura de notificare prev-ut de alin. 2 al art. ##1. Gotr!rea &udectoreasc pronunat 'n materie comercial 'n prima instan este executorie i poate fundament o cerere de desc6idere a procedurii2. "e(itorul care recunoate starea de insolven poate s propun un plan Dart. ## alin. 2E. "up 'nregistrarea i notificarea cererii< creditorul poate renuna la &udecat. datorit caracterului colectiv al procedurii< aceast renunare produce efectul de-investirii instanei numai dac< p!n 'n acel moment< nu s8au 'nregistrat cererile altor creditori fa de acelai de(itor. "ac< de(itorul nu 'nregistrea- contestaie la cererea introductiv 'n termen de 15 -ile de la primirea copiei< &udectorul8sindic va pronuna sentina de desc6idere a procedurii Dart. ## alin. + E. "ac nu contesta starea de insolven i 'i exprim intenia de a se reorgani-a< de(itorul poate propune un plan. Gotr!rea &udectorului8sindic de desc6idere a procedurii la cererea unuia dintre creditori produce efecte i fa de ceilali creditori ai aceluiai de(itor< ale cror cereri vor fi reunite 'n acelai dosar< nefiind admisi(ila pronunarea altor 6otr!ri de desc6idere a procedurii contra aceluiai de(itor< pe (a-a cererilor altor creditori. :n scopul prevenirii unor a(u-uri i deci a prote&rii de(itorului 'mpotriva unor cereri ne&ustificate ale creditorilor privind desc6iderea procedurii< legea prevede ca< la cererea de(itorului< &udectorul sindic 'i poate o(liga pe creditorii care
1

. de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 12# din 7 martie 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< ..< p. 1*$C 2 . de Ap. 2uceava< com.< dec. nr. +)* din 11 nov. 2552< 'n ulegerea de practic &udiciar< 2552< 0inisterul &ustiiei< p. 2$$C

1#7

au introdus cererea< la depunerea unei cauiuni care nu poate depi 15F din valoarea creanelor. 2anciunea nedepunerii cauiunii 'n termenul sta(ilit este respingerea cererii introductive< prin sentina ataca(il cu recurs. auiunea va fi restituita creditorului deponent< 'n ca-ul respingerii contestaiei de(itorului + ! ! ! Co.testarea cererii de catre debitor :n termenul de 15 -ile de la primirea copiei cererii introductive a creditorului< de(itorul poate contesta c ar fi 'n insolven. ontestaia se 'nregistrea- la tri(unalul care a comunicat copia cererii introductive i se soluionea- de ctre acelai &udector8sindic. 2entina prin care un alt tri(unal dec!t cel competent conform dispo-iiilor art. + sau un alt &udector dec!t &udectorul8sindic desemnat de preedintele tri(unalului competent a soluionat contestaia este casa(il< conform dispo-iiilor art. #5$ pct. 1 c. proc. civ1. Termenul de contestaie de 15 -ile prev-ut de alin. 2 al art. #2 este corelat cu termenul de 1* -ile acordat creditorilor prin art. #2< reali-!ndu8se astfel egalitatea de tratament care lipsea 'n 1egea nr. +$/1))*. Acesta este un termen procedural< care se calculea- pe -ile li(ere. ontestaia nu este tardiva atunci c!nd se face dovada cu (orderoul de expediie c a fost predate oficiului potal anterior expirrii2 termenului. Termenul nu este suscepti(il de 'ntrerupere i ne'ncadrarea 'n termen este sancionat cu decderea< contestaia urm!nd s fie respins ca
1

. de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. $8$ din # oct. 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< ..< p. 1#1C 2 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. $$2 din 1) sept. 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< ..< p. 1+8C

1#8

tardiv. ontestarea tardivitii contestaiei se poate face i direct 'n recurs< atunci c!nd prima instan nu a verificat acest aspect. 7efiind un termen de prescripie extinctive a dreptului la aciune< acest termen de contestaie nu este suscepti(il de repunere 'n termen1. Ledina pentru &udecarea contestaiei se va ine 'n termen de 15 -ile< cu citarea creditorilor care au 'nregistrat cererea introductiv. 4udectorul sindic< la cererea de(itorului< poate o(liga pe creditorii semnatari ai cererii introductive s consemne-e o cauiune. ,eglementarea are scopul de a descura&a a(u-ul procesual al creditorilor oferind de(itorului posi(ilitatea de a se prote&a de excesele creditorilor. uantumul cauiunii 'l sta(ilete &udectorul i nu poate depi 15 F din valoarea creanei pentru care se pornete procedura. "ac &udectorul8sindic sta(ilete c de(itorul este 'n stare de insolven< va pronuna o sentin prin care va respinge contestaia i va desc6ide procedura general. "ac sta(ilete c de(itorul nu este 'n stare de insolven< &udectorul8sindic va admite contestaia< va respinge cererea creditorilor Dart. ## alin. *E. ererea introductiv va fi considerat ca lipsita de orice efect< c6iar de la 'nregistrarea ei. Astfel< s8a decis c nu este pre-ent starea de insolven a de(itorului 'n situaia 'n care (anca de(itorului atest< prin scrisoare de (onitate< c acesta posed 'n contul curent fonduri disponi(ile mult superioare cuantumului creanei pretinse de creditorul care a cerut desc6iderea procedurii2.
1

de Ap. Ploieti< com.< dec. nr. +#1 din 21 sept. 2552< 'n ,evista de drept comercial nr. 11/255#< p. 2#*C 2 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. $) din 1* ian. 2552< nepu(licat< citat de .on Turcu< Tratat de insolven< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p.

1#)

Poate conduce la respingerea cererii creditorului susinerea de(itorului< confirmat de creditor< c nici acesta nu i8a executat integral o(ligaiile contractuale1. :n aceast situaie 'nt!lnim o form particular de recunoatere a excepiei de neexecutare 'n procedura insolvenei. ,espingerea cererii creditorului este &ustificat atunci c!nd crean nu este cert< iar de(itorul posed 'n contul (ancar disponi(il suficient pentru a face fa datoriei2. :n acest ca-< cauiunea va fi folosit pentru acoperirea pagu(ei suferite de de(itor prin 'nregistrarea cererii introductive i desfurarea ulterioar a procedurii p!n la acel moment. "eci< &udectorul8sindic poate pronun una dintre urmtoarele 6otr!ri#? 1. ,espingerea cererii creditorului< necontestat de de(itor< dac sta(ilete c aceast cerere nu 'ndeplinete condiiile cerute de art. #1 alin. 1. 2entina se va afia la ua instanei< iar cererea creditorului va fi considerat ca lips de orice efect c6iar de la 'nregistrarea ei Dart. ## alin. *E. 2. ,espingerea cererii creditorului< concomitent cu respingerea contestaiei de(itorului Dart. ## alin. *E< dac de(itorul nu este 'n stare de insolven. #. ,espingerea cererii pentru nedepunerea cauiunii Dart. ## alin. #< te-a finalE.

$2)C 1 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. $)* din #5 nov. 1)))< 'n ;uletinul &urisprudenei< 1)))< p. $#2C 2 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 2#5 din 2 mai 2555< nepu(licat< citat de .on Turcu< Tratat de insolven< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p. $2)C # Turcu .oan< Tratat de insolventa< Ed. G ;ecH< ;ucuresti< 255+< p. #7+

1$5

$. Admiterea cererii creditorului< concomitent cu respingerea contestaiei de(itorului< dac de(itorul este 'n stare de insolven Dart. ## alin. $E1. *. Admiterea cererii creditorului< necontestat de de(itor< dac cererea creditorului 'ndeplinete condiiile prev-ute de art. #1 Dart. ## alin. +E2. Prin sentina de desc6idere a procedurii generale< &udectorul sindic va desemna un administrator &udiciar sau un lic6idator provi-oriu i va dispune< dup ca-< asupra elementelor eseniale supuse &udecii. Toate cererile creditorilor vor fi examinate 'n acelai dosar. Gotr!rea definitiv i irevoca(il are autoritate de lucru &udecat 'n legtur cu aspectele asupra crora &udectorul s8a pronunat. 2pre< exemplu are autoritate de lucru &udecat sentina &udectorului8sindic prin care s8a respins cererea creditorului pentru c de(itorul a pltit 'ntreaga datorie< c6iar dac recursul creditorului contra sentinei a fost anulat ca netim(rat. "impotriv< nu are autoritate de lucru &udecat sentina &udectorului8sindic pronunat anterior< dac 'n procesul ulterior acelai creditor 'i (a-ea- noua cerere pe o alta crean. + ( Natura ;uridic5 a Cot5r6rii de descCidere a procedurii
1

. de Ap. ;ucureti< com.< dec. nr. 81+ din 2) mai 2552< Practica &udiciar comercial< 2552< p. 2$$C 2 "e exemplu< s8a considerat c sunt 'ndeplinite condiiile pentru desc6iderea procedurii< atunci c!nd creana este constatat printr8o 6otr!re &udectoreasc investit cu formul executorie<iar creditorul a fcut dovada c a pretins plata i a 'ncercat executarea silit prin poprire (ancar< fr re-ultat datorita a(sentei fondurilor din contul de(itorului i acesta din urma nu a 'nregistrat contestaia la cererea creditorului de desc6idere a procedurii.

1$1

Gotr!rea &udectoreasc de desc6idere a procedurii insolvenei are un efect constatator i 'n egal msur se constituie 'ntr8o treapt procesual 'n derularea litigiului care are ca o(iect reorgani-area afacerii de(itorului sau lic6idarea forat a patrimoniului acestuia. %ormularea are semnificaie practic ce tre(uie s fie su(liniat. Aceast 6otr!re nu modific raporturile &uridice dintre de(itor i creditorii si. onstat doar 'ncetarea plilor de(itorului. reditorii i de(itorul au aceleai drepturi i o(ligaii pentru c raporturile &uridice dintre ei rm!n aceleai. :ns prin aceast 6otr!re se declanea- un litigiu ae-at pe normele procedurii insolvenei form!ndu8se raporturi &uridice procesuale cu coninut special i specific. .nsolvena este o stare de fapt< este o realitate constituit din fapte materiale i acte &uridice cu semnificaie &uridic i economic ce exist la un moment dat? starea economic a de(itorului nu8i permite acestuia s8i 'ndeplineasc o(ligaiile asumateC actele &uridice unde de(itorul i8a manifestat voina nu8i pot produce efectele ateptate. onstat!ndu8se cu autoritate de lucru &udecat o realitate ea devine opo-a(il tuturor creditorilor cunoscui sau necunoscui ori tuturor terilor. 2emnificaia practic a acestei o(servaii se relev c!nd acceptm c autoritatea de lucru &udecat al 6otr!rii nu este limitat numai la persoanele implicate 'n proces ci este vala(il pentru toi. :n legtur cu aceast stare de fapt nu mai pot fi invocate excepiiC se pot invoca doar excepii ce privesc formele de pu(licitate ale 6otr!rii. ;una sau reaua credin< interesul sau inocena

1$2

su(iecilor anga&ai 'n procedur se evaluea- pornind de la aceast regul1. Procesual 'ns apar modificri semnificative 'n raporturile dintre pri? averea de(itorului se constituie 'ntr8un ga& general al tuturor creditorilor< actele &uridice viitoare ale de(itorului fiind neopo-a(ile creditorilor< ineficiente &uridicC creditorii sunt plasai ipso facto 'ntr8o stare de asociereC se fixea- perioada 'n care operea- pre-umia de fraud a de(itoruluiC de(itorul poate fi 'nlturat 'n condiiile prev-ute de lege de la conducerea propriei sale afaceriC de(itorul< 'n condiiile prev-ute de lege este dec-ut din (eneficiul termenului pentru o(ligaiile saleC acordarea de puteri creditorilor de a dispune asupra patrimoniului de(itoruluiC oprirea curgerii do(!n-ilorC intervenia autoritilor 'n afacerile private ale su(iecilor interesai< etc. +) i.sol/e.3ei E4ectele le1ale ale descCiderii procedurii

+ ) & $reci=5ri "ac 'n urma &udecrii contestaiei< &udectorul sindic sta(ilete c de(itorul este 'n insolven< va desc6ide procedura general printr8o sentina. 9ariantele desc6iderii procedurii sunt urmtoarele? Procedura general este aplica(il fa de categoriile de de(itor enumerate la art. 1 alin. 1 i se desc6ide 'n urmtoarele situaii?

E. T6aller< Traite elementaire de droit commercial< 78eme< ed. A. ,ousseau< Paris< 1)2*< p. 152+ C

1$#

8 la cererea de(itorului dac aceast cerere corespunde condiiilor sta(ilite la art. # pct. 11C 8 la cererea creditorului< dac &udectorul8sindic sta(ilete c de(itorul este 'n stare de insolvenC 8 la cererea creditorului< dac de(itorul nu contest c ar fi 'n stare de insolven i 'i exprim intenia de a8i reorgani-a activitatea. Procedura simplificat este aplica(il categoriilor de de(itori enumerate la alin. 2 al art. 12 i se desc6ide 'n urmtoarele situaii?
1

Art. # pct. 1 prevede c? B 1. insolvena este acea stare a patrimoniului de(itorului care se caracteri-ea- prin insuficiena fondurilor (neti disponi(ile pentru plata datoriilor exigi(ile? aE insolvena este pre-umat ca fiind vdit atunci c!nd de(itorul< dup #5 de -ile de la scaden< nu a pltit datoria sa fa de unul sau mai muli creditoriC (E insolvena este iminent atunci c!nd se dovedete c de(itorul nu va putea plti la scaden datoriile exigi(ile anga&ate< cu fondurile (neti disponi(ile la data scadeneiC> 2 Art. 1 al. 2 prevede c? BD2E Procedura simplificat prev-ut de pre-enta lege se aplic de(itorilor aflai 'n stare de insolven< care se 'ncadrea- 'n una dintre urmtoarele categorii? aE comerciani< persoane fi-ice< acion!nd individualC (E asociaii familialeC cE comerciani care fac parte din categoriile prev-ute la alin. D1E i 'ndeplinesc una dintre urmtoarele condiii? 1. nu dein nici un (un 'n patrimoniul lorC 2. actele constitutive sau documentele conta(ile nu pot fi gsiteC #. administratorul nu poate fi gsitC $. sediul nu mai exist sau nu corespunde adresei din registrul comeruluiC dE de(itori care fac parte din categoriile prev-ute la alin. D1E< care nu au pre-entat documentele prev-ute la art. 28 alin. D1E lit. (E< cE< eE i 6E 'n termenul prev-ut de legeC eE societi comerciale di-olvate anterior formulrii cererii introductiveC fE de(itori care i8au declarat prin cererea introductiv intenia de intrare 'n faliment sau care nu sunt 'ndreptii s (eneficie-e de procedura de reorgani-are &udiciar prev-ut de pre-enta lege.>

1$$

8 la cererea de(itorului< dac prin declaraia fcut conform art. 28 alin. 1 lit. 6 acesta 'i arat intenia de a intra 'n procedura simplificatC 8 'n situaia 'n care de(itorul nu depune documentele prev-ute la art. 28 alin. 1 lit. a8f i 6 1 la termenele prev-ute la art. 28 alin. 22C
1

Art. 28 al. 1 lit a8f i 6 prevede c? BD1E ererea de(itorului tre(uie s fie 'nsoit de urmtoarele acte? aE (ilanul certificat de ctre administrator i cen-or/auditor< (alana de verificare pentru luna precedent datei 'nregistrrii cererii de desc6idere a proceduriiC (E o list complet a tuturor (unurilor de(itorului< inclu-!nd toate conturile i (ncile prin care de(itorul 'i rulea- fondurileC pentru (unurile grevate se vor meniona datele din registrele de pu(licitateC cE o list a numelor i a adreselor creditorilor< oricum ar fi creanele acestora? certe sau su( condiie< lic6ide ori nelic6ide< scadente sau nescadente< necontestate ori contestate< art!ndu8se suma< cau-a i drepturile de preferinC dE o list cuprin-!nd plile i transferurile patrimoniale efectuate de de(itor 'n cele 125 de -ile anterioare 'nregistrrii cererii introductiveC eE o list a activitilor curente pe care intenionea- s le desfoare 'n perioada de o(servaieC fE contul de profit i pierdere pe anul anterior depunerii cereriiC gE o list a mem(rilor grupului de interes economic sau< dup ca-< a asociailor cu rspundere nelimitat< pentru societile 'n nume colectiv i cele 'n comanditC 6E o declaraie prin care de(itorul 'i arat intenia de intrare 'n procedura simplificat sau de reorgani-are< conform unui plan< prin restructurarea activitii ori prin lic6idarea< 'n tot sau 'n parte< a averii< 'n vederea stingerii datoriilor saleC dac aceast declaraie nu va fi depus p!n la expirarea termenului sta(ilit la alin. D2E< se pre-um c de(itorul este de acord cu iniierea procedurii simplificateC iE o descriere sumar a modalitilor pe care le are 'n vedere pentru reorgani-area activitiiC &E o declaraie pe propria rspundere< autentificat la notar ori certificat de un avocat< sau un certificat de la registrul societilor agricole ori< dup ca-< oficiul registrului comerului 'n a crui ra- teritorial se afl domiciliul profesional/sediul social< din care s re-ulte dac a mai fost supus procedurii

1$*

8 la cererea de(itorului sau a creditorului< dac de(itorul se 'ncadrea- 'n una dintre categoriile prev-ute la art. 1 alin. 2 sau dac a mai (eneficiat de reorgani-are 'n ultimii * ani anterior desc6iderii procedurii. + ) ! E4ectele le1ale ale descCiderii procedurii su.t ? & dese0.area de c5tre ;udec5torul7si.dic a ad0i.istratorului ;udiciar sauB dup5 ca=B a licCidatorului pro/i=oriu 8art ()9F Prin sentina de desc6idere a procedurii< &udectorul8 sindic va desemna< dup ca-< un administrator &udiciar< 'n confirmitate cu dispo-iiile art. 11 alin. 1 lit. c i ale art. 1) alin. # 'n ca-ul procedurii generale< iar 'n ca-ul procedurii simplificate< va desemna un lic6idator provi-oriu. "esemnarea se va reali-a cu privire la unul dintre practicienii 'n insolven< care au depus oferta de servicii< la
prev-ute de pre-enta lege 'ntr8un interval de * ani anterior formulrii cererii introductiveC HE o declaraie pe propria rspundere autentificat de notar sau certificat de avocat< din care s re-ulte c nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infraciuni prev-ute 'n 1egea concurenei nr. 21/1))+ i c administratorii< directorii i/sau asociaii nu au fost condamnai definitiv pentru (ancrut frauduloas< gestiune frauduloas< a(u- de 'ncredere< 'nelciune< delapidare< mrturie mincinoas< infraciuni de fals ori infraciuni prev-ute 'n 1egea nr. 21/1))+< 'n ultimii * ani anteriori desc6iderii proceduriiC lE un certificat de admitere la tran-acionare pe o pia reglementat a valorilor mo(iliare sau a altor instrumente financiare emise.> 2 Art. 28 al. 2 prevede c? B "ac de(itorul nu dispune< la momentul 'nregistrrii cererii< de vreuna dintre informaiile prev-ute la alin. D1E lit. aE 8 fE i 6E< va putea 'nregistra acea informaie la tri(unal 'n termen de 15 -ileC dac nu o va face< cererea sa va fi considerat o recunoatere a strii de insolven a patrimoniului su< ca- 'n care &udectorul8sindic va pronuna o sentin de intrare 'n procedur simplificat< conform art. 1 alin. D2E lit. cE sau dE.B

1$+

dosarul tri(unalului. Aceast desemnare este provi-orie. Persoana desemnat va administra procedura p!n la conformarea sau< dup ca-< 'nlocuirea sa de ctre adunarea creditorilor< 'n condiiile prev-ute la art. 1). Tot &udectorul8sindic va sta(ili atri(uiile i onorariul practicianului 'n insolven< 'n conformitate cu criteriile sta(ilite prin 6otr!re a guvernului. riteriile seleciei sunt cele prev-ute la art. 11 alin. 1 lit. c? 8 se vor examina toate ofertele depuse la dosarC 8 se vor lua 'n considerare cererile de desemnare depuse de creditoriC 8 dac cererea introductiv aparine de(itorului< se va ine seama de cererea de desemnare formulat de acesta. ! ;udec5torul7si.dic dispu.e .oti4icarea se.ti.3ei de c5tre ad0i.istratorAlicCidator 8art (( ali. '9F "in aceast perspectiv este semnificativ c printre atri(uiile care vor fi sta(ilite de &udectorul8sindic 'n sarcina administratorului &udiciar sau a lic6idatorului provi-oriu se va rgsi i aceea prev-ut la art. ## alin. 7? efectuarea notificrilor enumerate la art. +11< precum i?
1

Art. +1 prevede c? BD1E :n urma desc6iderii procedurii< administratorul &udiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menionai 'n lista depus de de(itor 'n conformitate cu art. 28 alin. D1E lit. cE ori< dup ca-< 'n condiiile art. #2 alin. D2E< de(itorului i oficiului registrului comerului sau< dup ca-< registrului societilor agricole ori altor registre unde de(itorul este 'nmatriculat/'nregistrat< pentru efectuarea meniunii. D2E "ac creditorii cu sediul sau cu domiciliul 'n strintate au repre-entani 'n ar< notificarea va fi trimis acestora din urm. D#E 7otificarea prev-ut la alin. D1E se reali-ea- conform prevederilor odului de procedur civil i se va pu(lica< totodat< pe c6eltuiala averii de(itorului< 'ntr8un -iar de larg circulaie i 'n ;uletinul procedurilor de insolven.>

1$7

8 comunicarea sentinei de desc6idere a procedurii Dart #7EC 8 notificarea furni-orilor Dart. #8EC 8 notificarea indisponi(ili-rii Dart. $2 alin. 2EC 8 notificarea suspendrii Dart. $#EC 8 notificarea de(itorului s depun la dosar documentele Dart. $$EC 8 'ntocmirea listei 'ncasrilor< plilor efectuate dup desc6iderea procedurii Dart. $+EC 8 notificarea (ncilor Dart. $8EC 8 supraveg6erea de(itorului Dart. $)EC 8 'ntocmirea raportului de #5 de -ile Dart. *$EC 8 reconstituirea documentelor de(itorului Dart. **EC 8 pre-entarea pro(elor Dart. *+EC 8 o(inerea de relaii de la autoriti Dart. *8EC 8 'ntocmirea i pre-entarea raportului de +5 de -ile i supunerea spre apro(area adunrii creditorilor a propunerii de intrare 'n faliment. ( debitorul este obli1at sa depu.5 la dosar actele 2i i.4or0a3iile pre/5=ute la art !# ali. ( pe care ar fi tre(uit sa le depun i 'n situaia 'n care procedura s8ar fi desc6is la cererea sa. 1a aceste documente i informaii se adaug i cele menionate la art. $$1. Administratorii de(itorilor persoane &uridice sunt o(ligai s se a(in de la 'nstrinarea aciunilor sau prilor sociale sau de interes deinute 'n capitalul de(itorului persoana &uridic< 'n condiiile art. $2.
1

Art. $$ prevede c? B"e(itorul are o(ligaia de a pune la dispo-iie administratorului &udiciar sau< dup ca-< lic6idatorului toate informaiile cerute de acesta< precum i toate informaiile apreciate ca necesare< cu privire la activitatea i averea sa< precum i lista cuprin-!nd plile i transferurile patrimoniale fcute de el 'n cele 125 de -ile anterioare desc6iderii procedurii.>

1$8

"e(itorul mai este o(ligat s utili-e-e 'n corespondenta meniunile prev-ute la art. $* 1. "e asemenea< are o(ligaia s 'ntocmeasc lista cuprin-!nd operaiunile enumerate la alin. 2 al art. $+2. ) 4ur.i=orii de ser/icii /itale .u 0ai au dreptul s5 siste=e ser/iciile c5tre a/erea debitorului co.su0ator capti/ <. perioada de obser/a3ie 2i <. perioada de reor1a.i=are 8art (#9F :n perioada de o(servaie i c!t timp durea- procedura reorgani-rii< furni-orii de servicii de ga-e naturale< ap< telefonie sau alte asemenea< nu pot sc6im(a< refu-a ori 'ntrerupe un astfel de serviciu ctre de(itorul care are calitatea de consumator intrat 'n procedura insolvenei. :n temeiul art. # din lege< prin consumator de(itor de 'nelege consumatorul care< din considerente te6nice< economice sau de reglementare< nu poate alege furni-orul.
1

Art. $* prevede c? BD1E "up rm!nerea irevoca(il a 6otr!rii de desc6idere a procedurii toate actele i corespondena emise de de(itor< administratorul &udiciar sau lic6idator vor cuprinde< 'n mod o(ligatoriu i cu caractere vi-i(ile< 'n lim(ile rom!n< engle- i france-< meniunea 'n insolven< in insolvencP< en procedure collective. D2E "up intrarea 'n reorgani-are &udiciar sau faliment< actele i corespondena vor purta< 'n condiiile prev-ute la alin. D1E< meniunea 'n reorgani-are &udiciar< in &udicial reorganisation< en redressement sau< dup ca-< 'n faliment< in (anHruptcP< en faillite. "up intrarea 'n procedura simplificat se va face< de asemenea< meniunea 'n faliment< in (anHruptcP< en faillite. D#E Pre&udiciile suferite de terii de (un8credin< ca urmare a nerespectrii o(ligaiei de(itorului menionate la alin. D1E i D2E< vor fi reparate 'n mod exclusiv de persoanele care au 'nc6eiat actele ca repre-entani legali ai de(itorului< fr a fi atins averea de(itorului.> 2 Art. $+ al. 2 pevede c? B"e(itorul i/sau< dup ca-< administratorul &udiciar sunt o(ligai s 'ntocmeasc i s pstre-e o list cuprin-!nd toate 'ncasrile< plile i compensrile efectuate dup desc6iderea procedurii< cu preci-area naturii i valorii acestora i a datelor de identificare a cocontractanilor.>

1$)

%urni-orul de servicii al de(itorului consumator nu are dreptul s sc6im(e< s refu-e ori sa 'ntrerup temporar prestarea serviciului sau furni-area ctre averea de(itorului< 'n perioada de o(servaie< ca i 'n perioada de reorgani-are< deoarece s8ar compromite astfel ansele reorgani-rii. * suspe.darea ac3iu.ilor ;udiciare sau eDtra ;udiciare pe.tru reali=area crea.3elor 4a35 de a/erea debitorului 8art (+9 E. acest scopB ;udec5torul7si.dic dispu.e co0u.icarea se.ti.3ei c5tre i.sta.3ele ;udec5tore2ti <. a c5ror ;urisdic3ie se a4l5 sediul debitorului declarat la re1istrul co0er3uluiB precu0 2i tuturor b5.cilor u.de debitorul are descCise co.turi 8art ('9F "ispo-iiile art. #+ se aplic 'n toate situaiile< fr s fie condiionat aplicarea lor de 'nserarea unei dispo-iii exprese 'n acest sens 'n 6otr!rea de desc6idere a procedurii. Totodat< se are 'n vedere ca 6otr!rile &udectorului8sindic sunt executorii din momentul pronunrii< inclusiv 'n ce privete efectul prev-ut de art. #+. Aceste creane vi-ate de procedurile suspendate vor fi pre-entate la dosarul 'n care s8a desc6is procedura. 2uspendarea nu operea- cu privire la procedurile de executare silita declanate de creditori contra (unurilor din averea personal a fide&usorilor de(itorului sau a persoanelor care au garantat prin cauiune real executarea o(ligaiilor de(itorului1. Efectul suspendrii legale se produce i cu privire la cererile de poprire asupra fondurilor (neti din contul (ancar al de(itorului2.
1

. de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. )*$ din # iunie 255#< nepu(licat< citat de .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p. 2$#C 2 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 15# din 2 martie 1)))< 'n ;uletinul &urisprudenei< 1)))< p. #88C

1*5

Acest efect se constat 'n fiecare dosar &udiciar 'n parte< de ctre instana sau organul de executare< i nu se dispune< cu caracter general< 'n dosarul tri(unalului 'n care s8a desc6is procedura1. 7orma de competen material prev-ut de art. + este aplica(il i 'n situaia anulrii actelor de executare silit pentru reali-area creanelor asupra de(itorului sau (unurilor sale la care se refer dispo-iiile art. #+ din aceeai lege2. Pentru reali-area efectului suspensiv< art. #7< prevede comunicarea sentinei de desc6idere a procedurii ctre instanele &udectoreti 'n a cror &urisdicie se afl sediul de(itorului. Aceeai comunicare se va efectua i (ncilor unde de(itorul are desc6ise conturi pentru a nu permite de(itarea acestor conturi prin poprire. + creditorul titular al u.ei crea.3e 1ara.tate cu ipotecaB 1a; sau alt5 1ara.3ie real5 0obiliar5 ori drept de rete.3ie de orice 4elB poate solicita ridicarea suspe.d5rii <. co.di3iile pre/5=ute de art (,F reditorul titular al unei creane garantate cu ipoteca< ga& sau alta garanie real mo(iliar Dde exemplu< amanetul civil prev-ut de art. 1+8*81+)+ . civ. E ori drept de retenie de orice fel Dde exemplu< dreptul depo-itarului prev-ut de art. 1+1) . civ.< dreptul locatarului prev-ut de art. 1$$$ . civ. s. aE poate solicita &udectorul8sindic ridicarea suspendrii menionate la art. #+ cu privire la creana sa 'n una dintre situaiile enumerate 'n art. #) alin. 1#.
1

. de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 1#$ din 22 martie 1)))< 'n ;uletinul &urisprudenei< 1)))< p. #)5C 2 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 1585 din 2 iulie 2552< nepu(licat< citat de .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p. 2$$C

1*1

a. 8 atunci c!nd valoarea (unului constituit ca garanie nu este mai mare dec!t valoarea creanei Dsau creanelorE garantate cu acel o(iect i< totodat< 8 (unul nu pre-int importana vital pentru succesul unei reorgani-ri care< 'n ca-ul concret< ar avea anse efective de reali-areC (. 8 atunci c!nd creana nu este suficient prote&at prin o(iectul garaniei datorit uneia dintre urmtoarele motive? 8 valoarea o(iectului s8a diminuat sau exist un pericol real s sufere o diminuare aprecia(ilC 8 ca urmare a acumulrii do(!n-ilor< ma&orrilor sau penalitilor de orice fel la o crean garantat cu rang superior< valoarea prii garantate 'n favoarea unei alte creane< cu rang inferior< s8a diminuat< astfel ca creana cu rang inferior nu mai este suficient prote&atC 8 o(iectul garaniei nu este asigurat 'mpotriva riscului pieirii sau deteriorrii. onform dispo-iiilor alin. # al art. #)< creditorului care solicit ridicarea suspendrii 'i revine sarcina dove-ii situaiei prev-ute de art. #) alin. 11.
#

". ;ar(u< .nfluenta unor norme speciale asupra procedurii reorgani-rii &udiciare i a falimentului< 'n ,evista P6oenix nr. */255#< p. 1* 1 Art #). al. 1 prevede c? B D1E reditorul titular al unei creane garantate cu ipotec< ga& sau alt garanie real mo(iliar ori drept de retenie de orice fel poate solicita &udectorului8sindic ridicarea suspendrii prev-ute la art. #+ cu privire la creana sa i valorificarea imediat< 'n cadrul procedurii< cu aplicarea corespun-toare a dispo-iiilor art. 11+ 8 118 i cu condiia ac6itrii din pre a c6eltuielilor prev-ute la art. 121 alin. D1E pct. 1< a (unului asupra cruia poart garania sau dreptul de retenie< 'n una dintre urmtoarele situaii? A. atunci c!nd valoarea o(iectului garaniei< determinat de un evaluator conform standardelor internaionale de evaluare< este pe deplin acoperit de valoarea total a creanelor i a prilor de creane garantate cu acel o(iect? aE o(iectul garaniei nu pre-int o importan determinant pentru reuita planului de reorgani-are propusC

1*2

ererea va putea fi respins dac administratorul sau de(itorul propune< ca alternative< adoptarea uneia sau mai multor msuri de protecie a creanei garantate< precum? aE efectuarea de pli periodice 'n favoarea creditorului< pentru acoperirea diminurii valorii o(iectului garaniei ori a valorii prii garantate dintr8o crean cu rang inferiorC (E efectuarea de pli periodice 'n favoarea creditorului< pentru satisfacerea do(!n-ilor< ma&orrilor i penalitilor de orice fel i< respectiv< pentru reducerea capitalului creanei su( cota de diminuare a valorii o(iectului garaniei ori a valorii prii garantate dintr8o crean cu rang inferiorC cE novaia o(ligaiei de garanie prin constituirea unei garanii suplimentare< reale sau personale< ori prin su(stituirea o(iectului garaniei cu un alt o(iect. ,idicarea suspendrii1 este 'n favoarea creditorilor cu garanii reale mo(iliare< pentru c< dac ar rm!ne 'n procedur< ar fi pre&udiciai prin efectul dispo-iiilor art. 12# pct. 1. ' suspe.darea cursului prescrip3iei ac3iu.ilor pre/5=ute de art (+! 8 art )"9F
(E o(iectul garaniei face parte dintr8un ansam(lu funcional< iar prin desprinderea i v!n-area lui separat< valoarea (unurilor rmase nu se diminuea-C ;. atunci c!nd nu exist o protecie corespun-toare a creanei garantate 'n raport cu o(iectul garaniei< din cau-a? aE diminurii valorii o(iectului garaniei sau existenei unui pericol real ca aceasta s sufere o diminuare aprecia(ilC (E diminurii valorii prii garantate dintr8o crean cu rang inferior< ca urmare a acumulrii do(!n-ilor< ma&orrilor i penalitilor de orice fel la o crean garantat cu rang superiorC cE lipsei unei asigurri a o(iectului garaniei 'mpotriva riscului pieirii sau deteriorrii.> 1 Turcu .on< Tratat de insolven< Ed. G ;ecH< ;ucureti< 255+< p. #8*

1*#

Pentru a prote&a pe titularii aciunilor care au fost suspendate< legea reglementea- i suspendarea cursului prescripiei privind aceste aciuni 2uspendarea prev-ut de art. #+ nu are efect fa de code(itori sau fide&usori< nici fa de persoanele care au consimit o cauiune real pentru garantarea executrii o(ligaiilor asumate de de(itor fa de creditori. Aceti garani sau code(itori nu (eneficia- de nici o descrcare de sarcini< datorit naturii &uridice a o(ligaiei lor. Pronunarea sentinei de 'nc6idere a procedurii va avea drept efect i re'nceperea curgerii prescripiei. # stoparea calcului dob6.=ilorB 0a;or5rilor sau pe.alit53ilor de orice 4elB precu0 2i i.ter=icerea ad5u15rii cCeltuielilor la crea.3ele .5scute a.terior descCiderii procedurii 8art )&9F 28a susinut c aceast dispo-iie a legii privete creanele negarantate cu garanii reale ori drept de retenie< de orice fel< sau la prile negarantate din creanele garantate cu astfel de garanii< de la data desc6iderii procedurii1. reanele negarantate sunt creanele ne'n-estrate cu garanii. @araniile executrii o(ligaiilor de(itorului fa de creditor sunt clasificate 'n garanii personale i garanii reale2. @araniile personale< av!nd ca o(iect un patrimoniu 'n micare continu< sunt fide&udiunea i derivatele sale Davalul cam(iei sau (iletului de ordin< scrisoarea de garanie independentE. 2pecificul acestor garanii personale
2

Art. #+ prevede c? B"e la data desc6iderii procedurii se suspend de drept toate aciunile &udiciare sau extra&udiciare pentru reali-area creanelor asupra de(itorului sau (unurilor saleB 1 .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p. 2*$C 2 Turcu .oan< Tratat de insolventa< Ed. G ;ecH< ;ucuresti< 255+< p. #8+

1*$

comparative cu garaniile reale const 'n aceea ca ele se urmresc de ctre creditor 'n afara procedurii colective< printr8o procedura direct i individual. Acest specific se estompea- ca efect al unor dispo-iii de excepie< care devin tot mai numeroase D1egea nr. ))/1)))1< 3rdonana @uvernului nr. #)/255#2C art. #1< #2 din 3rdonana de urgen a @uvernului nr. *1/1))8# modificat prin 1egea nr. $5)/2551$ i art. $# al 1egii nr. +$/1))* introdus prin 3rdonana @uvernului nr. #8/2552*E. @araniile reale sunt mo(iliare Dga&ul comercial reglementat de art. $788$8) . com.< amanetul civil reglementat de art. 1+8* i urm. . civ.< garaniile reale mo(iliare reglementate de 1egea nr. ))/1)))< Titlul 9.< re-erva proprietii< dreptul de retenieE< sau imo(iliareD ipoteca civil reglementat de art. 17$+ i urm. . civ. i ipoteca pentru creditul destinat investiiilor imo(iliare reglementat de legea nr. 1)5/1)))E. .poteca legal este reglementat la art. 1*5 c. proc. fiscal. "ispo-iiile art. $1 vi-ea- numai garaniile reale< pentru c garaniile personale se valorific 'ntotdeauna numai 'n afara procedurii colective< pe c!nd garaniile reale pot fi valorificate i 'n cadrul procedurii colective. BPrile negarantate> din creanele garantate = repre-int excedentul creanei fa de valoarea sau preul (unului constituit ca garanie. Elementele cu care se determin excedentul sunt urmtoarele? a. 8 evaluarea (unului la data constituirii garaniei< sau
+
1 2

0onitorul oficial nr. 2#+ din 27 mai 1))) 0onitorul oficial nr. ++ din 2 fe(ruarie 255# # 0onitorul oficial nr. )$8 din 2$ decem(rie 2552 $ 0onitorul oficial nr. #)8 din 1) iulie 2551 * 0onitorul oficial nr. )* din 2 fe(ruarie 2552 + Turcu .oan< Tratat de insolven< Ed. G ;ecH< ;ucureti< 255+< p. #87

1**

8 reevaluarea (unului la dat 'nregistrrii creanei< sau 8 reevaluarea (unului la verificarea creanei< sau 8 preul o(inut din v!n-area (unului. (. cuantumul creanei< la data cererii de desc6idere a procedurii1. :n conclu-ie< efectul dispo-iiilor legale din art. $1 este stoparea curgerii de drept a do(!n-ilor< ma&orrilor sau penalitilor de orice fel i interdicia adugrii c6eltuielilor pentru creanele fr garanii reale ori drept de retenie i pentru prile negarantate din creanele cu garanii reale. "ispo-iiile art. $1 alin. 18# se aplic numai creanelor nscute anterior desc6iderii procedurii< nu i creanelor care s8 au nscut dup desc6iderea procedurii< crora le sunt aplica(ile dispo-iiile art. $1 alin. $2 referitoare la neconfirmarea planului de reorgani-are. "ispo-iiile art. $1 privind stoparea calculului do(!n-ilor operea- numai fa de de(itorul contra cruia s8a desc6is procedura< dar nu i fa de code(itori solidari cu acesta< 'ntre care se numr i fide&usorii Dart. $2 . com. E< care nu sunt supui acestei proceduri. :n consecin< creditorul 'i va calcula 'n continuare do(!n-ile< ma&orrile< penalitile de 'nt!r-iere i c6eltuielile fa de aceti code(itori. a regul< deci< stoparea calculului do(!n-ilor i a adaosurilor asimilate se produce 'n momente diferite?
1

Pentru detalii a se vedea? .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p. 2**8 2*+C 2 Art $1 al $ prevede c? B7ici o do(!nd< ma&orare sau penalitate de orice fel ori c6eltuial< numit generic accesorii< nu va putea fi adugat creanelor nscute ulterior datei desc6iderii at!t a procedurii simplificate< c!t i a celei generale< 'n ca-ul 'n care nici un plan de reorgani-are nu este confirmat.>

1*+

8 'n privina creanelor negarantate< pe data desc6iderii procedurii Dart. $1EC 8 pentru prile negarantate< din creanele garantate la data v!n-rii (unului constituit ca garanie real Dart. 121 alin. 2E? Bcreditorii vor avea< pentru diferen< creane c6irografare care vor veni 'n concurs cu cele prev-ute de art. 12# pct. 8 i vor fi supuse dispo-iiilor art. $1 =. Prima excepie la norma legal din alin. 1 al art. $1 este cea reglementat de alin. 2 al aceluiai articol. reanele garantate nu se supun dispo-iiilor art. $1 alin. 1. Aceste creane se 'nscriu 'n ta(elul definitiv i/sau 'n ta(elul definitiv consolidat< dup ca-< la valoarea garaniilor< calculate conform art. #) alin. 1 lit. A< fr a depi valoarea creanei garantate. 1a distri(uirea preului re-ultat din valorificarea (unului constituit ca garanie real< creditorul va fi 'ndreptit s calcule-e accesoriile la creana garantat. Aceste accesorii pot fi calculate numai p!n la data v!n-rii (unului i numai dac preul o(inut a fost 'ntr8o msur suficient superior iniialei evaluri. "ac preul a fost inferior estimrii valorice iniiale< la distri(uie se va a&usta corespun-tor partea garantat a creanei i partea rmas negarantat. A doua excepie la norma legal din alin. 1 al art. $1 este aceea 'n care se confirm un plan de reorgani-are< do(!n-ile i celelalte accesorii ale o(ligaiilor nscute dup desc6iderea procedurii generale se vor plti 'n conformitate cu clau-ele actelor care au generat creanele i< totodat< 'n conformitate cu prevederile planului Dprogramului de pliE. "ac executarea planului a euat< prevederile alin. 1 i 2 din art. $1 se aplica corespun-tor calculului accesoriilor cuprinse 'n programul de pli p!n la data intrrii 'n faliment.

1*7

,9 i.ter=icereaB sub sa.c3iu.ea .ulit53iiB a <.str5i.5rii ac3iu.ilor sau p5r3ilor sociale sau a p5r3ilor de i.teres ale ad0i.istratorilor debitorilor persoa.e ;uridiceB de3i.ute la debitorul care 4ace obiectul proceduriiB 45r5 acordul ;udec5torului7si.dic 8 art )! ali. & 9 a msura preventiv< &udectorul8sindic va dispune indisponi(ili-area acestor aciuni sau pri sociale sau de interes< 'n registrele speciale de eviden sau 'n conturile 'nregistrate electronic< 'n ca-ul aciunilor demateriali-ate Dart. $2 alin. 2EC 7u sunt incidente prevederile art. $2 cu privire la actele de cesiune de pri sociale efectuate anterior desc6iderii procedurii. 2anciunea nerespectrii interdiciei este nulitatea actului de 'nstrinare Dart. $2 alin. 1E. :n consecin< lipsind acordul preala(il al &udectorului8sindic< transferul prilor sociale sau al aciunilor este anula(il i cererea lic6idatorului< cu acest o(iect< este admisi(il. ompetena &udecrii aciunii 'n anulare aparine tot &udectorul8sindic< conform prevederilor art. +. 4udectorul8sindic va dispune prin sentina de desc6idere a procedurii sau printr8o 'nc6eiere ulterioare indisponi(ili-area aciunilor sau a prilor sociale< prin 'nscrierea meniunii 'n registrele speciale de eviden sau 'n conturile 'nregistrate electronic Dart. 177 alin. 1 lit. a i alin. 2< art. 17) din 1egea nr. #1/1))5)E< tocmai pentru a se preveni 'nclcarea interdicieiC 0sura indisponi(ili-rii este aplica(il at!t 'n procedura reorgani-rii &udiciare< c!t i 'n procedura falimentului. 1*8

&" se suspe.d5 de la tra.=ac3io.are ac3iu.ile e0ise de debitor pe pia3a re1le0e.tat5 pe care se tra.=ac3io.ea=5 acestea de la data primirii comunicrii privind desc6iderea procedurii de ctre 790 p!n la data confirmrii planului de reorgani-are i respectiv p!n la 'nc6eierea procedurii. 2unt suspendate de la tran-acionare toate aciunile societilor emitente< nu doar cele deinute de administratori conform art. $2. ,etragerea se efectuea- tot de ctre 790. :n comparaie cu legislaia anterioar< textul pre-entei legi nu consacra dreptul &udectorului8sindic de a 'ncuviina continuarea tran-acionrii aciunilor pe pia. && debitorul are obli1a3ia de a pu.e la dispo=i3ia ad0i.istratorului 8sauB dup5 ca=B a licCidatorului9 toate i.4or0a3iile cerute de acesta cu pri/ire la acti/itatea 2i a/erea saB precu0 2i lista cupri.=6.d pl53ile 2i tra.s4erurile patri0o.iale 45cute de el <. cele &!" de =ile a.terioare descCiderii procedurii 8art ))9 onform dispo-iiilor art. **< dac de(itorul nu a pre-entat informaiile sau le8a pre-entat 'n mod necorespun-tor< administratorul poate< pe c6eltuiala averii de(itorului< s anga&e-e< 'n condiiile legii< unul sau mai muli experi de specialitate< care< folosind (ilanul< registrele conta(ile i documentele conta(ile i extraconta(ile ale de(itorului< s le 'ntocmeasc sau< dup ca-< s le corecte-e cu maxim urgen. Pentru identitate de raiune< administratorul poate proceda 'n acelai mod i 'n ca-ul ne'ndeplinirii o(ligaiei de(itorului prev-ut la art. $+C &! obli1a3ia 0e.3io.5riiBB <. i.sol/e.35GB H<. reor1a.i=are ;udiciar5G sauB dup5 ca=BBB <. 4ali0e.tGB pe

1*)

actele 2i pe corespo.de.ta debitoruluiB <. li0bile ro06.5B e.1le=5 2i 4ra.ce=5 8art )*9F onform dispo-iiilor art. $*? 1E "up rm!nerea irevoca(ila a 6otr!rii de desc6idere a procedurii< toate actele i corespondena emise de de(itor< administrator sau lic6idator vor cuprinde< 'n mod o(ligatoriu i cu caractere vi-i(ile< 'n lim(ile rom!n< engle- i france-< meniunea 'n insolven< in insolvencP< en procedure collectiveC 2E "up intrarea 'n reorgani-area &uridic sau 'n faliment< actele i corespondena vor purta< 'n condiiile menionate la alin. 1< meniunea 'n reorgani-are &udiciar< 'n &udicial reorgasation< en redressement sau< dup ca-< in faliment< in (anHruptcP< en faillite. "up intrarea 'n procedura simplificat< se va face de asemenea meniunea 'n faliment< in (anHruptcP< en faillite. #E Pre&udiciile suferite de terii de (un Kcredin< ca urmare a nerespectrii o(ligaiei menionate la alin. 1 i 2< vor fi recuperate 'n mod exclusiv de persoanele care au 'nc6eiat actele ca repre-entani legali ai de(itorului< fr a fi atins averea de(itorului. &( H.ulitatea tuturor actelorB opera3iu.ilor 2i pl53ilor e4ectuate de debitorB ulterior descCiderii proceduriiB cu eDcep3ia ca=urilor pre/5=ute de Le1ea .r #*A!""+ 2i a celor autori=ate de ;udec5torul7si.dicG 8art )+9F "ispo-iiilor art. $+ alin. 1< sunt Bnule> toate actele< operaiunile i plile efectuate de de(itor ulterior desc6iderii procedurii inclusiv 'nscrierile i 'nta(ulrile prev-ute de art. $)< cu doua excepii?

1+5

8 ca-urile 'n care legea prevede o derogare de la acesta regulC 8 actele autori-ate de &udectorul8sindic. :n situaia 'n care se cere anularea unor acte &uridice 'nc6eiate de de(itor cu tere persoane< este necesare citarea acestor persoane pentru ale fi opo-a(il 6otr!rea &udectorului8sindic. :n acest scop< at!t de(itorul< c!t i administratorul &udiciar< sunt o(ligai s 'ntocmeasc i s actuali-e-e permanent o list cuprin-!nd toate actele i operaiunile 'nc6eiate dup desc6iderea procedurii< cu menionarea naturii i a valorii acestora< precum i a datelor de identificare ale cocontractantului. Prin sintagma B'n afar de ca-urile prev-ute de pre-enta lege sau de cele autori-ate de &udectorul8sindic> se 'nelege i operaiunile< inclusive utili-area< v!n-area i 'nc6irierea de (unuri< precum i efectuarea de pli< c6iar dac se 'ncadrea-<< 'n condiiile o(inuite> de exercitare a activitii curente a de(itorului. 7ulitatea poate fi dispus din oficiu de ctre &udectorul8sindic< sau poate fi cerut de ctre orice persoan interesat< ca urmare a consultrii listelor sau a lurii la cunotin< pe orice cale< despre efectuarea operaiunilor< actelor i a plilor< cu 'nclcarea condiiilor prev. de art. $+. &) ridicarea dreptului debitorului de a72i ad0i.istra a/ereaB dac5 .u 2i7a declaratB co.4or0 le1iiB i.te.3ia de reor1a.i=are 8art )'7)#9F "e-investirea se produce fie prin efectul legii< fie prin 6otr!rea &udectorului8sindic.

1+1

Prin efectul legii< de-investirea se reali-ea-? 8 ca re-ultat al desc6iderii procedurii< dac de(itorul nu i8a declarat< 'n condiiile art. 28 sau< dup ca-< art. ##< intenia de reorgani-are Dart. 28< 7$EC 8 drept consecin a 'nc6eierii prin care se decide intrarea 'n faliment Dart. $7 alin. $E. Prin 6otr!rea &udectorului8sindic< de-investirea se dispune din oficiu< sau la cererea creditorilor ori a comitetului creditorilor sau a administratorului &udiciar. :n orice moment al procedurii< creditorii< individual sau prin comitetul creditorilor< se pot adresa &udectoruluiKsindic cu o cerere de a se ridica de(itorului dreptul de administrare. ererea tre(uie &ustificat cu pierderile continue din averea de(itorului sau cu lipsa pro(a(ilitii de reali-are a unui plan raional de activitate. Aceast cerere va fi examinat 'n termen de 1* -ile< 'ntr8o edin la care vor fi citai de(itorul< creditorii< administratorul &udiciar i comitetul creditorilor. 4udectorul8 sindic va putea ordona ridicarea< 'n tot sau 'n parte< a dreptului de administrare al de(itorului< indic!nd totodat i condiiile de exercitare a acestuia Dart. $7 alin. #E. oncomitent< &udectorul8sindic va da dispo-iii tuturor (ncilor la care de(itorul are disponi(il 'n conturi s nu permit de(itarea conturilor fr un ordin al su sau al administratorului &udiciar/lic6idatorului Dart. $8 E< su( sanciunea unor amen-i &udiciare i a rspunderii pentru pre&udicial cau-at Dalin. $ al aceluiai articolE. ele dou calificri pe care &urisprudena noastr1 le8a atri(uit ridicrii dreptului de(itorului de conducere a activitii
1

as. .< dec. nr. +1 din 21 ian< 1)1+< 'n "reptul 1)1+< p. 211C

1+2

i de administrare a averii sale 'n aplicarea procedurii falimentului sunt nulitatea relativ i inopo-a(ilitatea1. onsecinele practice2 ale aplicrii te-ei inopo-a(ilitii sunt< 'n principal< urmtoarele? aE nu este necesar nici constatarea nulitii< nici anularea prin 6otr!rea tri(unalului a actului &uridic 'nc6eiat de de(itorC (E nu este 'ngduit nici de(itorului< nici celeilalte pri contractante s cear constatarea nulitii sau anularea actuluiC cE de(itorul va rm!ne o(ligat fa de persoana cu care a contractat< dac lic6idatorul nu se prevalea- de inopo-a(ilitatea actuluiC dE reciproc< tera persoan cu care de(itorul a contractat nu se poate prevala de Bridicarea dreptului> ca de o incapacitate care provoac ineficiena actului< pentru a se sustrage de la 'ndeplinirea o(ligaiilor pe care le8a asumat fa de de(itor#. Efectul ridicrii dreptului asupra averii de(itorului este generalB raport!ndu8se la integralitatea acestei averi< 'n sensul 'mpiedicrii de(itorului de a efectua acte de administrare i de dispo-iie. Efectul Bridicrii dreptului> se produce simultan cu privire la ? 8 (unurile din averea de(itoruluiC 8 actele &uridice ale de(itoruluiC 8 aciunile 'n &ustiie sau cererile de(itorului ori contra acestuia. Pierderea dreptului de administrare i de dispo-iie se refer at!t la (unurile pre-ente 'n patrimoniul de(itorului 'n momentul 'n care se produce acest efect< c!t i la (unurile care
1

Tri(. "!m(ovia< ..< sent. "in # nov. 1)21< 'n Pandectele rom!ne< 1)2$< ...< p. 28C 2 A se vedea i supra *. +. 2. # Pentru detalii a se vedea ? .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p. 2++82+)C

1+#

vor fi cuprinse 'n acest patrimoniu p!n 'n momentul 'nc6iderii procedurii< deoarece< conform art. #< averea de(itorului< supus acestei proceduri< include i (unurile do(!ndite 'n cursul aplicrii procedurii. :n ca-ul comerciantului persoan fi-ic< efectul se produce i cu privire la (unurile comune< pentru c i drepturile de(itorului cu privire la aceste (unuri fac parte din B avere>< adic din patrimoniul de(itorului. :mpre&urarea poate fi 'ns apreciat ca un motiv temeinic pentru 'mprirea (unurilor comune 'n timpul cstoriei. Efectele Bridicrii dreptului = se produc< 'n principiu< cu privire la toate actele &uridice ale de(itorului. 7u sunt 'ns ineficiente actele cu scop conservator efectuate de de(itor< cum sunt ? somaia adresat unui datornic< declararea unui apel sau a unui recurs< 'ntreruperea unei prescripii< dresarea unui protest< 'ntreruperea cursului perimrii sau cererea de constatare a perimrii etc. ,idicarea dreptului privete< de asemenea< aciunile 'n &ustiie< su( aspect activ i pasiv< 'n sensul c actul de procedur efectuat numai de ctre de(itor este inopo-a(il. "ac lic6idatorul nu8i 'nsuete calea de atac declarat de de(itor i aceast cerere a de(itorului se respinge< o(ligaia de plat a c6eltuielilor de &udecat nu este opo-a(il celorlali creditori. 7u sunt supuse acestui efect (unurile i drepturile patrimoniale care< conform art. # nu Bpot face o(iectul unei executri silite< 'n condiiile odului de procedur civil> Dart. $5+8$15E. "e asemenea< de(itorul pstrea- toate drepturile 'n tot ce nu privete administrarea (unurilor. Astfel< de(itorul persoana fi-ic poate exercita o nou activitate profesional salariat sau o alt activitate lucrativ. 1+$

&* <. perioada de obser/a3ieB acti/it53ile cure.te 2i pl53ile su.t pre0ise <. li0itele pre/5=ute la art ),F :n situaia neridicrii dreptului de administrare< din cau- c de(itorul i8a declarat< 'n termenul legal< intenia de reorgani-are< prin dispo-iiile art. $) se operea- distincia 'ntre actele i operaiunile activitii curente i celelalte acte i operaiuni. :n ca-ul celor care depesc sfera activitii curente D'n sensul art. # pct. 1$ E este prev-ut< prin textul alin. 2 al art. $)< autori-area preala(il a &udectorului8sindic< at!t pentru actele de(itorului< c!t i pentru actele administratorului &udiciar Dart. # pct. 1$ definete activitile curente ca fapte de comer i operaiuni financiare propuse a fi efectuate de de(itor 'n perioada de o(servaie< 'n cursul normal al comerului sau< exemplific!nd cu urmtoarele ? continuarea activitilor contractate< conform o(iectului de activitate C efectuarea operaiunilor de 'ncasri i pli aferente acestoraC asigurarea finanrii capitatului de lucru 'n limite curenteE. ererea se soluionea- 'ntr8o edin a comitetului creditorilor< 'n maximum * -ile de la 'nregistrarea ei. "ac cererea se refer la v!n-area (unurilor grevate de garanii< se vor respecta i dispo-iiile art. #) privind asigurarea unei protecii corespun-toare creanei garantate cu acel (un Dalin. # al art. $)E. &+ su.t 45r5 e4ect <.t5bul5rile 2i orice alte 4or0alit53i si0ilare e4ectuate dup5 descCiderea procedurii 8art *"9F "ac la data desc6iderii procedurii un act &uridic nu devenise opo-a(il terilor< 'nscrierile< transcrierile< 'nta(ulrile 1+*

i orice alte formaliti specifice necesare acestui scop< efectuate dup data desc6iderii procedurii< sunt fr efect fa de masa creditorilor< cu excepia ca-ului 'n care cererea sau sesi-area< legal formulate< a fost primit de instana< autoritatea sau instituia competena cel mai t!r-iu 'n -iua premergtoare 6otr!rii de desc6idere a procedurii. Tre(uie preci-at 'ns c< c6iar dac se reali-ea- opo-a(ilitatea actelor ale cror cereri sau sesi-ri au fost depuse la autoritatea competent< 'n -iua anterioar desc6iderii procedurii< ele sunt supuse anularii 'n condiiile art. 78 i urm. &' co.tractele 4i.a.ciare su.t supuse re1i0ului re1le0e.tat la art *&F ontractele financiare calificate Dart. *1E. sunt definite la pct. #1 al art. #? contracte av!nd ca o(iect operaiuni cu instrumente financiare derivate< reali-ate pe pieele reglementate< pieele asimilare sau piee la (una 'nelegere< astfel cum sunt acestea reglementate Dart. # pct ##< #$< #*E Aceste categorii de o(ligaii pot fi executate fa de cocontractantul insolvent ca i fa de garantul insolvent al unui cocontractant 'n condiiile reglementate de art. *1. 7ici un lic6idator sau< dup ca-< nici o instan &udectoreasc nu poate 'mpiedica< cere anularea ori decide desfacerea unor operaiuni cu instrumente financiare derivate inclusiv ducerea la 'ndeplinire a unui acord de netting< reali-ate 'n (a-a unui contract financiar calificat< cu excepia dovedirii inteniei frauduloase a de(itorului 'n sensul art. 85 alin 1lit. g i n. &# co0pe.sarea le1al5 a crea.3elor reciproce <.tre creditor 2i debitor operea=5 co.4or0 art *!F

1++

"esc6iderea procedurii insolvenei nu afectea- dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanei sale cu cea a de(itorului asupra sa< atunci c!nd condiiile prev-ute de lege 'n materie de compensare legal sunt 'ndeplinite la data desc6iderii procedurii. ompensarea datoriilor (neti certe< lic6ide i exigi(ile existente concomitent 'ntre de(itorul su(iect al procedurii i creditorii acestuia< care 'i sunt totodat i datornici< operea- prin efectul legii Dart. 11$$ . civ. E i nu poate fi apro(at< nici refu-at de &udectorul8sindic< su( nici un motiv neprev-ut de odul civil Dart. 11$#811*#E. Aceasta norm legal este oarecum incompati(il cu principiile specifice procedurii insolvenei deoarece compensarea operea- contrar ordinii de prioritate a creanelor prev-ute la art. 12# i deose(it de flagrant este 'nclcarea ordinii 'n ca-ul creanelor de la pct. 8 i ) din art. 12#. &, su.t libere de sarci.i bu.urile <.str5i.ate de ad0i.istratorul ;udiciarAlicCidator co.4or0 art *(F ;unurile 'nstrinate de administratorul &udiciar sau de lic6idator< 'n exerciiul atri(uiunilor sale reglementate de 1egea nr. 8*/255+< sunt do(!ndite li(ere de orice sarcini< precum ipoteci< garanii reale mo(iliare sau drepturi de retenie de orice fel< ori msuri asiguratorii. Aceast regul este asemntoare cu cea a (unurilor do(!ndite de ctre ad&udectari 'n procedura de executare silit. D art. *18 . pr. civ. E !" ad0i.istratorul <.toc0e2te raportul de (" de =ile propu.6.d i.trarea <. procedura si0pli4icat5 sau 1+7

co.ti.uarea perioadei de obser/a3ie di. procedura 1e.eral5 8art *)9F :n termenul sta(ilit de &udectorul8sindic< care nu poate depi #5 de -ile de la data desemnrii administratorului &udiciar< acesta va preda &udectorului8sindic un raport cu propunerile de mai sus. Procedura simplificat se aplic de(itorilor aflai 'n stare de insolven< care se 'ncadrea- 'n una dintre categoriile enumerate la alin. 2 din art. 1. Procedura simplificat repre-int< conform pct. 2* al art. #< procedura prin care de(itorul fa de care sunt 'ndeplinite condiiile prev-ute la art. 1 alin. 2 intr direct 'n procedura de faliment< fie odat cu desc6iderea procedurii insolventei< fie dup o perioada de o(servaie de maxim +5 de -ile< perioada 'n care vor fi anali-ate elementele artate la art. 1 alin. 2 lit. c i d. Procedura general se aplic fa de categoriile de de(itori enumerate la alin. 1 al art. 1. Procedura general definit la pct. 2$ al art. # este procedura prin care un de(itor care 'ndeplinete condiiile prev-ute la alin. 1 al art. 1< dar nu i pe acelea prev-ute la alin. 2 al art. 1< dup perioada de o(servaie< succesiv< intr 'n procedura de reorgani-are &udiciar i 'n procedura de faliment sau< separat< numai 'n reorgani-are &udiciar sau doar 'n faliment. "urata perioadei de o(servaie este cuprins 'ntre data desc6iderii procedurii i data confirmrii planului sau< dup ca-< a intrrii 'n faliment. ,aportul administratorului &udiciar propune aplicarea uneia dintre cele dou variante de procedur< (a-!ndu8se exclusiv pe identificarea situaiilor alternative pe care le reglementea- art. 1. 1+8

"ac raportul va propune aplicarea procedurii simplificate< acesta va conine documentele doveditoare i administratorul &udiciar va notifica aceast propunere creditorilor care au depus cererea introductive i de(itorului< prin administratorul special. 1a raport se va anexa dovada 'ndeplinirii procedurii de notificare. Persoanele notificate vor fi convocate de &udectorulK sindic prin administratorul &udiciar la o de-(atere 'n edina pu(lic 'ntr8un termen de maxim 25 de -ile de la primirea raportului< dac se propune intrarea 'n procedura simplificat. "up ascultarea prilor interesate< &udectorul8sindic va pronuna o sentin prin care va apro(a sau va respinge< dup ca-< conclu-iile raportului i va dispune< totodat< intrarea 'n faliment 'n condiiile art. 157 alin. 1 lit. d< dac apro( propunerea. !& i.sta.3a poate stabili co.di3iile proba3iu.ii co.4or0 art *+F :n cadrul procedurii simplificate< 'n condiiile descrise la alin. 2 lit. c i/sau d din art. 1< caracteri-ate prin lipsa documentelor de(itorului< &udectorul8sindic poate sta(ili< 'n sarcina creditorului care a cerut desc6iderea procedurii sau 'n sarcina administratorului &udiciar< 'ndatoriri referitoare la pre-entarea pro(elor cu 'nscrisuri< relaii scrise< luarea interogatoriului persoanelor din administraia societii de(itoare i orice alte demersuri necesare soluionrii cau-ei< cum ar fi cele prev-ute la art. *8. !! 05surile adec/ate situa3iei <. care debitorul sau bu.urile acestuia .u pot 4i 15site 8art *'7*#9F Atunci c!nd la sediul 'nregistrat 'n registrul comerului de(itorul nu mai desfoar activitate< iar creditorul care a 1+)

introdus cererea de desc6idere a procedurii nu cunoate un alt sediu< punct de lucru de desfurare a activitii< i dup ascultarea raportului administratorului &udiciar< prev-ut la art. *$< prin care se constat c de(itorul se gsete 'n una dintre categoriile prev. la art. 1 alin 2 lit c sau d comunicarea< notificarea oricrui act de procedura fa de de(itor< inclusive a celor privind desc6iderea procedurii< se va efectua prin ;uletinul procedurilor de insolven" dar i dup regulile art. 7. !( ad0i.istratorul AlicCidatorul pre=i.t5 raportul de +" de =ile 2i adu.area creditorilor poate Cot5r< i.trarea <. 4ali0e.t a debitorului 8art *,B +"9 Textul art. *) prevede o(ligaia administratorului &udiciar de a 'ntocmi i de a supune &udectorului8sindic< 'n termenul sta(ilit de &udectorul8sindic< dar care nu va putea depi +5 de -ile de la data desemnrii administratorului< un raport amnunit asupra cau-elor i 'mpre&urrilor care au dus la apariia insolvenei de(itorului< cu menionarea persoanelor crora le8ar fi imputa(il. 0omentul procedural de la care se calculea- termenul de +5 de -ile este acela al desemnrii administratorului. Articolul *) prevede ca raportul va indica dac exist o posi(ilitate real de reorgani-are efectiva a activitii de(itorului ori< dup ca-< va arta motivele care nu permit reorgani-area i< 'n acest ca-< propunerea de intrare 'n faliment. "ac< este posi(il reorgani-area &udiciar< se va preci-a i care dintre planuri este recomandat i se va meniona dac autorul raportului cola(orea- la 'ntocmirea acelui plan ori are intenia s pre-inte un alt plan.

175

"ac raportul conine propunerea de intrare 'n faliment a de(itorului< acest raport va fi supus apro(rii adunrii creditorilor 'n prima edin a acesteia. Pe (a-a propunerii administratorului &udiciar de intrare 'n faliment< &udectorul8 sindic va dispune pu(licarea unui anun referitor la raport 'n ;uletinul procedurilor de insolven< cu indicarea datei adunrii creditorilor< care va vota propunerea administratorului &udiciar< in!nd seama i de punctul de vedere al comitetului creditorilor. Adunarea creditorilor va apro(a propunerea administratorului &udiciar cu o ma&oritate de cel puin dou treimi din creanele pre-ente la vot. 6iar dac votul a fost apro(ativ< 'n proporia cerut de lege< 6otr!rea va fi ineficient 'n situaia 'n care creditori dein!nd 'mpreun peste 25F din creane 'i exprim intenia de a depune un plan. "ac se apro( propunerea de intrare 'n faliment de ctre adunarea creditorilor< &udectorul8sindic decide prin sentina 'n acelai sens. "ac 'n cau- a fost admis un plan de reorgani-are de ctre &udectorul8sindic< administratorul &udiciar nu mai poate face propunerea de aplicare a procedurii falimentului i nici nu este necesar sa convoace adunarea general a creditorilor. >iblio1ra4ie? 1. ;ar(u< ".< .nfluenta unor norme speciale asupra procedurii reorgani-rii &udiciare i a falimentului< 'n ,evista P6oenix nr. */255# 2. ;elu< 0agda.< 0. 1. "esc6iderea procedurii reorgani-rii &udiciare sau a falimentului< ,evista de drept comercial nr.#/255$

171

#. "olac6e< .leana .-a(ela.< 0i6ianu< osmin8Goria.< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti< 255+ $. Paca< 9iorel.< onsideraii privind rspunderea patrimonial pentru desc6iderea prematur sau tardiv a insolvenei< 'n ,evista de drept comercial nr. 1/255* *. T6aller< E.< Traite elementaire de droit commercial< 78 eme< ed. A. ,ousseau< Paris< 1)2* +. Turcu< .on.< Tratat de insolven< Editura . G. ;ecH< ;ucureti< 255+ 7. Turcu< .on.< 1egea procedurii insolvenei< ed. . G. ;ecH< ;ucureti< 2557 4urispruden? 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. +#* din 1# apr. 255# 'n ;uletinul &urisprudenei 255# 8 . de Ap. ;ucureti< s. com.< dec. nr. #18/255* 8 . de Ap. ;ucureti< s. com.< dec. nr. 1+7/255* 8 . de Ap. onstana< dec. civ. nr 17 din 15 ian. 1))$< 8 . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. #** din 18 iunie 2552< nepu(licat< 8 Tri(. ;ucureti< com.< sent. nr. 15)$ din 15 sept. 255$< 8 Tri(. ;ucureti< com.< sent. nr. *)5 din 17 mai. 255$< 8 . de Ap. ;ucureti< s. com.< dec. nr. 15)*/255* 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. +$7 din $ spt. 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551 8 . 2. 4. com< dec. nr. #18 din 22 fe(ruarie 2552< 'n urierul 4udiciar nr #/255# 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. #*7 din 8 mai 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. *+# din 7 nov. 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< ..

172

8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 1177 din 27 nov. 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. #*# din * martie 2552< nepu(licat< 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. #7) din 11 iulie 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< .. 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 12# din 7 martie 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< .. 8 . de Ap. 2uceava< com.< dec. nr. +)* din 11 nov. 2552< 'n ulegerea de practic &udiciar< 2552< 0inisterul &ustiiei 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. $8$ din # oct. 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< .. 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. $$2 din 1) sept. 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2555< .. 8 de Ap. Ploieti< com.< dec. nr. +#1 din 21 sept. 2552< 'n ,evista de drept comercial nr. 11/255# 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. $) din 1* ian. 2552< nepu(licat< 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. $)* din #5 nov. 1)))< 'n ;uletinul &urisprudenei< 1))) 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 2#5 din 2 mai 2555< nepu(licat< 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec. nr. 81+ din 2) mai 2552< Practica &udiciar comercial< 2552 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. )*$ din # iunie 255#< nepu(licat< 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 15# din 2 martie 1)))< 'n ;uletinul &urisprudenei< 1))) 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 1#$ din 22 martie 1)))< 'n ;uletinul &urisprudenei< 1))) 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 1585 din 2 iulie 2552< nepu(licat< 8 as. .< dec. nr. +1 din 21 ian< 1)1+< 'n "reptul 1)1+

17#

8 Tri(. "!m(ovia< ..< sent. "in # nov. 1)21< 'n Pandectele rom!ne< 1)2$< ...

CA$I%OLUL ' Stabilirea pasi/ului


' & Ocrotirea a/erii debitorului $ri0ele 05suri co.secuti/e descCiderii procedurii i.sol/e.3ei "esc6iderea procedurii insolvenei asupra unui de(itor tre(uie adus la cunotin creditorilor cunoscui< a instituiilor interesate 'n aceasta privin< precum registrul comerului< registrul societilor agricole i oricare alte registre 'n care este 'nmatriculat de(itorul. Astfel 'n vederea sta(ilirii pasivului de(itorului se iau urmtoarele msuri? 17$

'&&

Noti4icarea creditorilor 8art +&B+!9F

7otificarea va fi trimis tuturor creditorilor cunoscui< precum i de(itorului i oficiul registrului comerului sau< dup ca-< registrul societilor agricole unde este 'nmatriculat acesta. Totodat< ea se va pu(lica< pe c6eltuiala averii de(itorului< 'ntr8 un -iar de larg circulaie< precum i 'n ;uletinul procedurilor de insolven. 7otificarea ctre de(itor se va efectua conform codului de procedura civil. onform art. +2< notificarea va cuprinde? 8 termenul limit de depunere< de ctre creditori< a opo-iiilor la 6otr!rea de desc6idere a procedurii< pronunat ca urmare a cererii formulate de de(itor< 'n condiiile art. #2 alin. 1< precum i termenul de soluionare a opo-iiilor< care nu va depi 15 -ile de la data expirrii termenului de depunere a acestoraC 8 termenul limita pentru 'nregistrarea cererii de admitere a creanelor asupra averii de(itorului< care va fi de maximum +5 de -ile de la desc6iderea procedurii< precum i cerinele pentru ca o crean 'nregistrat s fie considerat vala(il C 8 termenul de verificare a creanelor< de 'ntocmire< afiare i comunicare a ta(elului preliminar al creanelor< care nu va depi #5 de -ile pentru procedura general i< respectiv< 1* -ile pentru procedura simplificat< de la expirarea termenului prev-ut la lit. (C 8 termenul de definitivare a ta(elului creanelor< care nu va depi #5 de -ile pentru procedura general i< respectiv< 1* -ile pentru procedura simplificat< de la expirarea termenului corespun-tor fiecrei proceduri prev-ut la lit. cC

17*

8 locul< data i ora primei edine a adunrii creditorilor care se va ine 'n maximum * -ile de la expirarea termenului prev-ut la lit. cC :n funcie de 'mpre&urrile concrete ale cau-ei i pentru motive temeinice< &udectorul8sindic va putea ma&ora termenele 'n condiiile alin. 2 al art. +21. ' & ! Me.3io.area <. re1istrele de publicitate 8art +(9F Pu(licitatea 6otr!rii de desc6idere a procedurii insolvenei i a efectelor acesteia este reali-at i prin msura prev-ut de art. +# Dnumai cu privire la imo(ileE< const!nd 'n efectuarea de meniuni 'n registrele de pu(licitate despre desc6iderea procedurii< pe (a-a comunicrii copiei 6otr!rii &udectorului8sindic. 2copul efecturii meniunii este i averti-area pu(licului interesat asupra efectelor desc6iderii procedurii
1

Art. +2 al.1 prevede c? B D1E 7otificarea va cuprinde? aE termenul limit de depunere< de ctre creditori< a opo-iiilor la sentina de desc6idere a procedurii< pronunat ca urmare a cererii formulate de de(itor< 'n condiiile art. #2 alin. D1E< precum i termenul de soluionare a opo-iiilor< care nu va depi 15 -ile de la data expirrii termenului de depunere a acestoraC (E termenul limit pentru 'nregistrarea cererii de admitere a creanelor asupra averii de(itorului< care va fi de maximum +5 de -ile de la desc6iderea procedurii< precum i cerinele pentru ca o crean 'nregistrat s fie considerat vala(ilC cE termenul de verificare a creanelor< de 'ntocmire< afiare i comunicare a ta(elului preliminar de creane< care nu va depi #5 de -ile pentru procedura general sau< respectiv< 1* -ile< 'n ca-ul procedurii simplificate< de la expirarea termenului prev-ut la lit. (EC dE termenul de definitivare a ta(elului creanelor< care nu va depi #5 de -ile 'n ca-ul procedurii generale i< respectiv< 1* -ile 'n ca-ul procedurii simplificate< de la expirarea termenului corespun-tor fiecrei proceduri< prev-ut la lit. cEC eE locul< data i ora primei edine a adunrii generale a creditorilor< care va avea loc 'n maximum * -ile de la expirarea termenului prev-ut la lit. cE.>

17+

' & ( E.re1istrarea cererilor de ad0itere a crea.3elor 8art +)B+*9F 3(ligaia de a depune< 'n acesta fa- a procedurii< 'n termenul fixat conform art. +$< cererea de admitere a creanelor< incum( tuturor creditorilor ale cror creane s8au nscut anterior desc6iderii procedurii< cu excepia salariailor< pentru ale cror creane i-vor!te din raportul &uridic de munc o(ligaia de 'nregistrare va reveni administratorului. Art. +$ prevede c 'nregistrarea se va face 'ntr8un registru care se va pstra la grefa tri(unalului. 3(ligaia prev-ut de alin. 1 al art. +$ revine i creditorilor ale cror creane nu sunt sta(ilite printr8un titlu< adic printr8un 'nscris constatator< pentru ca o(ligaiile comerciale i< Bli(eraiunile= se pot dovedi< conform dispo-iiilor art. $+ .com.< prin orice mi&loace legal de pro(< inclusiv cu martori. Creanele neexigi(ile< ca i cele afectate de o condiie nereali-at 'nc la data desc6iderii procedurii i deci tot neexigi(ile< vor fi admise cu caracter provi-oriu la masa credal< dar nu vor participa la distri(uiri deopotriv cu celelalte creane< ci numai 'n msura admis prin dispo-iiile acestei legi. Textul alin. * al art. +$ asimilea- creanelor su( condiie i acele creane care pot fi urmrite silit contra de(itorului numai dup epui-area procedurii de executare silit fa de un alt code(itor rspun-tor principal. %apta persoanei care< 'n nume propriu sau prin persoane interpuse< solicit 'nregistrarea unei cereri de admitere

177

a unei creane inexistente asupra averii de(itorului constituie infraciunea prev-ut de art. 1$+1. uprinsul cererii de admitere a creanei este prev-ut de art. +* alin. 1? 8 numele/denumirea creditorului i domiciliul /sediul acestuiaC 8 suma datoratC 8 temeiurile de fapt i de drept ale creaneiC 8 drepturile de preferina sau garaniile reale de care se (ucur creana. 1a cerere se vor anexa documentele &ustificative cu privire la crean i cu privire la garanii. "ac aceste documente sunt titluri de valoare la ordin sau la purttorDcam(ii< (ilete de ordin< o(ligaiuni< recipise8Qarant etc.E< posesorii acestora pot solicita administratorului restituirea titlurilor originale i pstrarea la dosar a unor copii certificate de administrator. Pe original< administratorul va meniona pre-entarea acestuia. 1a repartiiile de sume 'ntre creditori< precum i la exercitarea votului 'n adunarea creditorilor< originalele vor fi pre-entate din nou Dart. +* alin. #E. ' ! Ad0iterea crea.3elor ' ! & Veri4icarea crea.3elor 8art ++7'&9F Toate creanele vor fi supuse procedurii de verificare prev-ut de art. ++871< cu dou excepii?

art. 1$+ prevede c? B%apta persoanei care< 'n nume propriu sau prin persoane interpuse< solicit 'nregistrarea unei cereri de admitere a unei creane inexistente asupra averii de(itorului se pedepsete cu 'nc6isoare de la # luni la un an sau cu amend.>

178

aE creanele constatate prin titluri executorii Dart. ++ alin. 1EC (E creanele (ugetare re-ult!nd dintr8un titlu executoriu necontestat 'n termenul prev-ut de legi speciale. Art. # pct. 11 definete creanele (ugetare ca fiind? Bcreanele const!nd 'n impo-ite< taxe< contri(uii< amen-i i alte venituri (ugetare precum i accesoriile acestora< respectiv do(!n-i< penaliti i ma&orri de 'nt!r-iere>. :n aplicarea 1egii nr. 8*/255+ creanele (ugetare repre-int o categorie mai cuprin-toare dec!t aceea vi-at de odul de procedur fiscal. Astfel< 'n categoria Balte sume ce repre-int alte venituri (ugetare< potrivit legii>< se vor mai include< pe l!ng creanele A.7.A.%. i urmtoarele categorii de creane ? creanele %.P.2 i ale A.P.A.P.2.< creanele A.9.A.;.< creanele Ageniei "omeniilor 2tatului< creanele Administraiei 7aionale a ,e-ervelor de 2tat< ale Administraiei Patrimoniului Protocolului de 2tat i orice alte creane care repre-int venituri Dresurse financiareE pu(lice potrivit legii. Toate creanele 'nregistrate vor fi pre-umate vala(ile i corecte< dac nu sunt contestate de ctre de(itor< administrator sau de ceilali creditori. 9erificarea de ctre administrator a creanelor const 'n sta(ilirea legitimitii< valorii exacte i a prioritii fiecrei creane< dup o amnunit cercetare< conform art. +7. :n acest scop< administratorul poate cere explicaii de(itorului i fiecrui creditor< av!nd dreptul de a cere informaii i documente suplimentare< dac consider necesar. 4urisprudena a statuat c la verificare se poate s nu se primeasc creane invoc!ndu8se nulitatea titlului pe care se fundamentea- creanaC s8a o(servat spre exemplu c se poate 17)

invoca nulitatea constituirii unei garanii1. Art. # pct. ) definete creanele garantate ca ? creane ale persoanelor care (eneficia- de o garanie real asupra (unurilor din patrimoniul de(itorului< indiferent dac acesta este de(itor principal sau ter fa de persoanele (eneficiare ale garaniilor reale. Este de o(servat c normele procedurilor insolvenei afectea- 'n principal efectele garaniile reale Dart. #+ i art. #)E pentru c suspend valorificarea garaniei pe un timp nedeterminat i generea- alte criterii de prioritate< 'n favoarea c6eltuielilor procedurii. 0ai mult c6iar< este 'n pericol 'nsi supravieuirea creanei< datorit procedurilor de declarare a creanelor2. '!! E.toc0irea 2i <.re1istrarea tabelului preli0i.ar al crea.3elor 2i .oti4icarea creditorilor ale c5ror crea.3e au 4ost ad0ise ori au 4ost respi.se 8art '!9F "up expirarea termenului limit pentru 'nregistrarea cererilor de admitere a creanelor asupra averii de(itorului< care va fi de maximum +5 de -ile de la desc6iderea proceduriiD art. +2 al. 1E< ca re-ultat al verificrilor fcute 'n temeiul art. ++< administratorul &udiciar sau lic6idatorul< dup ca-< sunt o(ligai s 'ntocmeasc i s 'nregistre-e la tri(unal ta(elul preliminar al creanelor. Termenul 'n care administratorul &udiciar sau lic6idatorul tre(uia s 'ntocmeasc< s 'nregistre-e i s afie-e ta(elul preliminar al creanelor< este prev-ut de art. +2 al. 1 lit. c i este de maxim )5 de -ile de la desc6iderea procedurii insolvenei< 'n ca-ul procedurii generale i de 7* de -ile de la aceeai dat 'n ca-ul procedurii simplificate.
1

de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 1*$+ din 22 oct. 2552< nepu(licat citat de .on Turcu 'n 1egea procedurii insolvenei< ed. .G.;ecH< ;ucureti< 2557< p.2)+C 2 Turcu .oan< Tratat de insolventa< Ed. G ;ecH< ;ucureti< 255+< p.$5+

185

1egea o(lig pe administratorul &udiciar i pe lic6idator ca< odat cu afiarea ta(elului< s trimit notificri motivate creditorilor ale cror creane sau drepturi de preferin au fost 'nlturate sau trecute doar parial 'n ta(el. ' ! ( Co.testarea tabelului preli0i.ar 2i solu3io.area co.testa3iilor 8art '(9F u privire la creanele i drepturile de preferin trecute 'n ta(elul preliminar< pot s formule-e contestaii de(itorul< creditorii i orice alta =parte interesat> Dcei care au consimit o cauiune personal sau real pentru garantarea o(ligaiilor de(itoruluiE. Termenul pentru 'nregistrarea la tri(unal a acestor contestaii expir cu 15 -ile 'nainte de data sta(ilit< prin sentina de desc6idere a procedurii< pentru definitivarea creanelor< fiind deci irelevant momentul lurii la cunotin. 4udectorul8sindic va soluiona deodat< printr8o singur sentin< toate contestaiile. :n situaia 'n care< pentru soluionarea unora dintre contestaii< ar fi necesar administrarea de pro(e< av!nd drept consecin 'nt!r-ierea soluionrii tuturor contestaiilor< &udectorul8sindic poate s admit i acele creane< 'n mod provi-oriu< 'n tot sau 'n parte< la masa credal. "ac creana contestat se admite fr dreptul de preferin pretins< creditorul particip numai la repartiia sumei o(inute din v!n-area (unurilor negrevate de garanii< iar din suma reali-at prin v!n-area (unului la care se refer dreptul de preferina pretins i contestat se va consemna< p!n la soluionarea definitiv a contestaiei< partea ce s8ar cuveni acelei creane ' ! ) E.re1istrarea tabelului de4i.iti/ 8art ')9F "up ce toate contestaiile au fost soluionate< administratorul va 'nregistra =de 'ndat< la tri(unal> ta(elul 181

definitiv al tuturor creanelor 'mpotriva averii de(itorului. Pentru fiecare crean< ta(elul definitiv va meniona titularul< suma< prioritatea D'n ordinea prev-ut de art. 12#E i dac este garantat sau c6irografar. 7umai creditorii 'nscrii 'n ta(loul definitiv pot participa la votul asupra planului de reorgani-are i la orice repartiii de sume. ' ! * Judecarea co.testa3iilor ulterioare 8art '*9 reanele 'nregistrate 'n ta(elul definitive pot fi i ele contestate< dar numai 'n doua ca-uri? 8 'n ca-ul descoperirii< ulterioare definitivrii ta(elului< a existenei unui fals< unui dol sau unei erori eseniale< care au determinat 'nscrierea acelei creane sau a dreptului de preferin 'n ta(elul definitivC 8 'n ca-ul descoperirii< ulterioare definitivrii ta(elului< a unor =titluri 6otr!toare>. ontestaia ulterioar la ta(elul definitiv se soluionea- de ctre &udectorul8sindic cu citarea contestatorului i a =celorlalte pri interesate>< de(itorul i ceilali creditori concureni. 4udectorul8sindic poate declara c admite numai provi-oriu creana sau dreptul de preferin contestat< 'ntre momentul 'nregistrrii contestaiei i cel al &udecrii irevoca(ile a acestei contestaii. Titularul unei creane nscute anterior datei desc6iderii procedurii< care nu i8a 'nregistrat creana 'n termenul prev-ut de lege< este dec-ut pentru crean din drepturile prev-ute de art. 7+ alin. 1?

182

8 dreptul de a participa la adunarea creditorilor i de a vota 'n cadrul acesteiaC 8 dreptul de a participa la distri(uirile de sume 'n procedura reorgani-rii sau 'n procedura falimentuluiC 8 dreptul de a8i reali-a creanele 'mpotriva de(itorului sau a mem(rilor ori asociaiilor cu rspundere nelimitat ai persoanei &uridice de(itoare< ulterior 'nc6iderii procedurii. Aceast decdere din drepturile prev-ute de art. 7+ alin.1 poate fi invocat oric!nd< de orice parte interesat< at!t pe cale de aciune< c!t i pe cale de excepie.

' ( Soarta u.or co.tracte ale debitorului <. procedura i.sol/e.3ei ' ( & Actele 4rauduloase Administratorul &udiciar sau lic6idatorul< dup desc6iderea procedurii< pot lua o serie de msuri i pot introduce aciuni care pot fi exercitate de pentru re'ntregirea averii de(itorului. Aceste aciuni< inclusiv cele pentru recuperarea creanelor< sunt scutite de taxele de tim(ru. onform art. 7)< aceste msuri se aplic at!t 'n ca-urile de reorgani-are sau de lic6idare conform unui plan< c!t i 'n ca-urile de faliment. Aciunile introduse de administratorul &udiciar sau de lic6idator 'n aplicarea dispo-iiilor din aceasta seciune sunt &udecate de &udectorul8sindic Dart. 7)E. 18#

Pentru administratorul &udiciar sau pentru lic6idator< introducerea acestor aciuni este facultativ< i nu o(ligatorie. omitetul creditorilor poate s introduc o astfel de aciune< dac administratorul/lic6idatorul nu o face Dart. 81 alin. 2E. "in textul art. 7) re-ult c aciunea pentru anularea unor acte &uridice ale de(itorului are urmtoarele trsturi? 8 este facultativ pentru administratorul &udiciar i pentru lic6idatorC 8 poate fi introdus numai 'n termen de 18 luni de la data desc6iderii proceduriiDart. 81 alin. 1E. Termenul este mai scurt dec!t cel prev-ut de art. ) alin. 2 din "ecretul nr. 1+7/1)*8 datorita celeritii procedurii insolveneiC 8 dac administratorul &udiciar sau lic6idatorul refu- s o 'nregistre-e< &udectorul8sindic poate fi sesi-at de comitetul creditorilor cu introducerea unei astfel de aciuni Dart. 81 alin. 2E< dar tot 'n termenul de prescripie de 18 luniC 8 actul s fi fost pgu(itor pentru creditoriC 8 data 'nc6eierii actului s fie anterioar cu cel mult trei ani fa de data desc6iderii proceduriiC 8 actul s conin un element fals ori sa disimule-e o fraud fa de creditori. Pentru a se reine frauda este suficient ca de(itorul s fi fost contient c prin 'nc6eierea lui 'l pre&udicia- pe creditor. 7u este necesar dovada dolului i nici complicitatea terului la fraud nu este necesar a fi dovedit. 2u(do(!nditorul (unului va fi tratat la fel ca i persoana care a fost parte 'n actul 'nc6eiat cu de(itorul. a urmare a anulrii actului< valoarea se 'ntoarce 'n averea de(itorului< iar pentru eventuala restituire a prestaiei sale< partea care a contractat cu de(itorul< dac nu a fost

18$

complice la fraud< va avea o creana pe care o va pre-enta< la fel ca i ceilali creditori< la dosarul procedurii desc6ise1. ' ( ! %ra.s4erurile patri0o.iale ' ( ! & %ra.s4erurile cu titlu 1ratuit 8art #" ali. & lit a9 u excepia sponsori-rilor 'n scop umanitar< toate celelalte transferuri patrimoniale cu titlu gratuit< efectuate de de(itor 'n cei trei ani anteriori datei desc6iderii procedurii< pot face o(iectul aciunii pentru anulare i recuperare introduse de administratorul &udiciar/lic6idator sau< 'n situaia preva-ut de art. 81 alin. 2< de comitetul creditor. ompetena &udecrii aciunii aparine tot &udectorului8 sindic< conform dispo-iiilor art. 7). "ac se cere anularea unor acte &uridice 'nc6eiate de de(itor cu tere persoane< este necesar citarea acestora pentru a le fi opo-a(ile 6otr!rea &udectorului8sindic. Textul art. 85 alin. 1 lit. a menionea- toate actele cu titlu gratuit translative de proprietate mo(iliar sau imo(iliar. Explicaia acestei norme const 'n incompati(ilitatea actelor cu titlu gratuit cu starea de insolven. "ispo-iiile art. 85 alin. 1 sunt aplica(ile tuturor donaiilor< inclusiv darurilor i donaiilor deg6i-ate< precum i remiterilor de datorie sau renunrii la un drept fr contraprestaie2.

. de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. ## din 18 ian. 255*< 'n ,evista de drept comercial nr.$/255*< p.1*2C 2 de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. *8$ din 8 apr. 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255#< p.#)7C

18*

' ( ! ! Co.tractele co0utati/e de=ecCilibrate 8art #" ali. & lit b9F Administratorul sau lic6idatorul pot introduce la &udectorul8sindic aciuni pentru anularea unor operaiuni comerciale 'n care prestaia de(itorului depete vdit pe cea primit dac operaiunea a fost efectuat 'n cei # ani anteriori desc6iderii procedurii. Actele vi-ate tre(uie s fie acte cu caracter comutativ i le-ionare< iar nu orice fel de acte 'n care disproporia de valoare 'ntre contraprestaii este lipsit de ec6ivalen. 7u intr 'n aceast categoria contractele aleatorii legale Dfcute 'n exerciiul normal al activitii de(itoruluiE. Li acestor aciuni le sunt aplica(ile dispo-iiile art. 81 alin. 2. ' ( ! ( Alte acte <.cCeiate de debitor cu scopul de a le=a drepturile creditorilor 8art #" ali. & lit c9F Administratorul &udiciar/lic6idatorul ori comitetul creditorilor< 'n situaia prev-ut de art. 81 alin. 2< pot introduce la &udectorul8sindic aciune pentru anularea oricrui act 'nc6eiat de de(itor cu tere persoane< cu intenia tuturor prilor implicate 'n acest act de a sustrage un (un urmririi sau de a le-a 'n orice alt fel drepturile creditorilor. ondiiile promovrii acestei aciuni sunt similare celor reglementate de art. 7) i de art. 85 alin 1 lit. a i ( de mai sus< cu unele particulariti. 2pre deose(ire de situaia reglementat de art. 7)< 'n ca-ul actelor la care se refer dispo-iiile art. 85 alin. 1 lit. c< este necesar existena unui concert fraudulos< 'n care toate prile actului< at!t de(itorul c!t i partenerii si 'n acel act< au fost animate 'n intenia de a8i le-a pe creditori prin 18+

sustragerea unui (un din sfera celor urmri(ile 'n temeiul ga&ului general al creditorilor. ' ( ! ) U.ele tra.s4eruri de proprietate 8art #" ali. & lit d9F Trsturile specifice acestei aciuni 'n anulare sunt? 8 prin actul &uridic ataca(il s fi fost reali-at un transfer de proprietateC 8 acest act s fi fost 'nc6eiat 'n perioada celor 125 -ile anterioare desc6iderii proceduriiC 8 transferul de proprietate s ai( ca &ustificare stingerea total sau parial a unei datorii a de(itorului fa de acel creditor< nscut anterior celor 125 -ile.C 8 efectul transferului de proprietate s fie creterea pe care creditorul ar urma s o primeasc 'n ca-ul falimentului< 'n detrimentul celorlali creditori.

' ( ! * Co.stituirea sau per4ectarea u.ei 1ara.3ii reale 8art #" ali. & lit e9F Art. 85 alin. 1 lit. e permite administratorului sau lic6idatorului Di< 'n condiiile art. 81 alin. 2< comitetului creditorilorE introducerea la &udectorul8sindic a aciunii pentru anularea constituirii ori perfectrii unei garanii reale< pentru o crean care era c6irografar< 'n cele 125 de -ile anterioare desc6iderii procedurii. Textul se aplic garaniilor reale mo(iliare reglementate de 1egea nr. ))/1))) i ipotecilor convenionale. 2copul normei legislative este acela de a se oferi posi(ilitatea lipsirii de efecte &uridice a manevrei unui creditor 187

c6irografar care tinde s8i ameliore-e situaia &uridic< 'n dauna celorlali creditori. ' ( ! + $l53ile a.ticipate 8art #" ali. & lit 49F "ac este incapa(il s8i plteasc datoriile exigi(ile< de(itorul este i incorect dac le pltete pe cele nescadente< favori-!nd pe unii creditori< 'n pre&udiciul celorlali. onform art. 85 alin. 1 lit. f< pot fi anulate =plile anticipate ale datoriilor efectuate 'n cele 125 de -ile anterioare desc6iderii procedurii< dac scadena lor fusese sta(ilit pentru o dat ulterioar desc6iderii procedurii>. ' ( ( A.ularea u.or tra.=ac3ii co0erciale 8art #" ali. !9F onform art. 85 al. 2< administratorul sau lic6idatorul< dup ca-< pot cere &udectorului8sindic< anularea operaiunilor de(itorului< pgu(itoare pentru creditori< 'nc6eiate 'n anul anterior cererii introductive? 8 cu un asociat comanditat sau asociat dein!nd cel puin 25F din capitalul societii comerciale ori< dup ca-< din drepturile 'n vot 'n adunarea general a asociailor< atunci c!nd de(itorul este respectiva societate 'n comandit< respectiv o societate agricol< 'n nume colectiv sau cu rspundere limitatC 8 cu un mem(ru sau administrator atunci c!nd de(itorul este un grup de interese economiceC 8 cu un acionar dein!nd cel puin 25F din aciunile de(itorului ori< dup ca-< din drepturile de vot 'n adunarea general a acionarilor atunci c!nd respectiva societate este pe aciuniC 8 cu un administrator< director sau mem(ru al organelor de supraveg6ere ale de(itorului< societate cooperatist< 188

societate pe aciuni< societate cu rspundere limitat< sau dup ca-< societate agricolC 8 cu orice alt persoan fi-ic sau &uridic care are o po-iie dominant asupra de(itorului i activitii saleC 8 cu un coindivi-ar asupra unui (un comun. :n situaiile enumerate la lit. a 8 d se pre-um c operaiunile pgu(itoare pentru interesele creditorilor au fost posi(ile datorit a(u-ului persoanei interesate< care a profitat 'n acelai timp i de po-iia deinut 'n societate i de informaiile la care avea acces despre posi(il declanare a procedurii< pentru a o(ine un folos in&ust pentru el i 'n pre&udiciul creditorilor. ' ( ( & %er0e.ul pe.tru i.troducerea ac3iu.ilor <. a.ulare 8art #&9F Aciunile 'n anulare reglementate de art. 85 i art. 81 pot fi introduse 'n termen de un an de la data expirrii termenului sta(ilit pentru 'ntocmirea raportului privind cau-ele i 'mpre&urrile care au determinat starea de insolven prev. de art. 25 alin. 1 lit. ( dar nu mai t!r-iu de 18 luni de la desc6iderea procedurii. :n situaiile prev-ute de art. 85 alin. 1 i 2< termenele de # ani< de un an i de 125 de -ile se calculea- de la data desc6iderii procedurii. u excepia duratei sale i a modului de calcul< termenul de prescripie pentru anularea actelor prev. de art. 7)< 85 se supune regulilor generale privind prescripia extinctive< ceea ce 'nseamn c poate fi 'ntrerupt sau suspendat.

18)

Aciunile reglementate de art. 7) i 85 pot avea ca o(iect numai acte &uridice ale de(itorului 'nc6eiate anterior desc6iderii procedurii. "ac procedura nu a fost desc6is din cau-a unor vdite omisiuni a &udectorului8sindic< aceast omisiune nu poate produce efecte 'n dauna intereselor i drepturilor su(iective ale participanilor la procedur< ocrotite prin normele legale. Art. 81 al. 2 prevede un remediu pentru situaia 'n care administratorul sau lic6idatorul rm!ne 'n pasivitate i nu exercit aciunea 'n anulare< respectiv< 'ndrituiete comitetul creditorilor sa promove-e el aciunea ' ( ( ! %ra.s4eruri cu caracter patri0o.ial eDceptate de la posibilitatea a.ularii pri. ac3iu.ile re1le0e.tate de art #! F Art. 82< prevede c nu pot fi atacate< 'n condiiile prev-ute de art. 85< nici de ctre administratorul &udiciar/lic6idator< nici de ctre comitetul creditorilor transferurile cu caracter patrimonial ale de(itorului 'n cursul desfurrii normale a activitii sale. Prin acte 'nc6eiate 'n cursul activitii curente a de(itorului vom 'nelege orice acte prin care a fost derulat o activitate conform o(iectului de activitate< orice acte de 'ncasare sau pli privitoare la o(iectul de reali-are a o(iectului de activitate precum i orice acte sau operaiuni prin care avut loc finanarea capitalului de lucru necesar derulrii activitii de -i cu -i a de(itorului. ' ( ( ( E4ectele tra.s4erurilor cu caracter patri0o7 .ial 8 art #(B #) 9

1)5

Aciunile reglementate de art. 85 se (a-ea- pe aceleai premise? 8 pre&udicial suferit de toi creditorii sau de o categorie de creditori sau c6iar de ctre un singur creditor< care const fie 'n pierderea unei valori< fie 'n ruperea ec6ili(rului dintre creditori 'n privina anselor de care ar tre(ui s se (ucure 'n temeiul legiiC 8 actul ce urmea- a fi anulat a fost 'nc6eiat de de(itor. 8 actul a fost 'nc6eiat 'n perioada =suspect> determinat de lege< care varia- 'ntre 125 de -ile i # ani< anteriori desc6iderii proceduriiC 8 aciunea se poate exercita numai 'n 18 luni de la desc6iderea procedurii< acest termen fiind opo-a(il i comitetului creditorilor. 8 aciunea poate fi exercitat numai de ctre administratorul &udiciar sau lic6idator i< 'n condiiile prev-ute de art. 81< de ctre comitetul creditorilorC 8 'n toate situaiile< aciunea se &udec de &udectorul8 sindic. Efectele aciunii difer 'n raport de situaia concret. "ac s8a transferat un (un care mai exist< (unul va fi restituit averii de(itorului 'n natur. "ac (unul nu mai exist< p!r!tul va restitui averii de(itorului valoarea pe care o avea (unul la data transferului efectuat de ctre de(itor. Terul do(!nditor cu titlu gratuit de (una8credin< va restitui (unurile 'n starea 'n care se gsesc. :n lipsa (unurilor< el va plti numai cuantumul valoric cu care s8a 'm(ogit. "ac a fost de rea8credin< do(!nditorul cu titlu gratuit va restitui< 'n toate ca-urile< 'ntreaga valoare primit< precum i fructele percepute sau contravaloarea lor.

1)1

onform dispo-iiilor art. 8$ alin. 1< (unul sau valoarea pot fi recuperate nu numai de la terul do(!nditor< care a contractat direct cu de(itorul< ci i de la terul su(do(!nditor< 'ns numai atunci c!nd sunt 'ntrunite cumulative dou condiii? 8 o condiie o(iectiv< ca terul su(do(!nditor s nu fi pltit valoarea corespun-toare a (unului D ci eventual o valoare deri-orieEC 8 o condiie su(iectiv? terul su(do(!nditor a tiut sau tre(uia s tie 'n momentul do(!ndirii c transferul dintre de(itor i primul do(!nditor este suscepti(il de a fi anulat pe calea aciunilor reglementate de art. 7) i 85. Textul alin. 2 al art. 8$ prevede c = 'n ca-ul 'n care su(do(!nditorul este so< rud sau afin p!n la al .98lea< inclusiv al de(itorului< se pre-um relative c acesta a cunoscut 'mpre&urarea prev-ut de alin. 1> ' ( ( ) $ublicitatea ac3iu.ilor pe.tru a.ularea u.or acte ;uridice ale debitorului8art #*9F 4udectorul8sindic poate dispune 'nscrierea 'n registrele de pu(licitate a meniunii despre 'nregistrarea cererii de c6emare 'n &udecat pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial. el mai important registru de pu(licitate este cartea funciar< astfel c &udectorul sindic este o(ligat s cear de 'ndat notarea 'n cartea funciar a aciunilor 'n anulare. Efectul acestei meniuni este cel prev-ut de alin. 2 al art. 8* va avea titlul sau dreptul su< condiionat de dreptul de a fi recuperat (unul>. 3rice do(!ndire a unui drept real asupra acelui imo(il< precum i orice sarcin sau garanie care ar greva imo(ilul ulterior 'nscrierii meniunii< vor fi considerate ca fiind 'nscrise 1)2

su( condiia re-olutorie a admiterii aciunii pentru anularea transferului i a recuperrii (unului. ' ) Soarta u.or co.tracte ale debitorului <. procedura i.sol/e.3ei Co.tracte <. curs de eDecutare ' ) & %itularul dreptului de op3iu.e 1a data desc6iderii procedurii< de(itorul se afla 'ntr8o reea de raporturi contractuale 'n curs de executare. ontinuarea executrii unora dintre ele poate agrava de-ec6ili(rul financiar al de(itorului< mai ales dac se ine seama de ordinea de prioritate reglementat de art. 121 i 12#< conform creia unele creane nscute ulterior datei 'nregistrrii cererii introductive sunt privilegiate< 'n sensul c pot fi pltite 'naintea unor creane anterioare. :n vederea creterii la maximum a valorii averii de(itorului< administratorul &udiciar/lic6idatorul poate s menin sau s denune orice contract< 'nc6irierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung< at!ta timp c!t aceste contracte nu vor fi fost executate 'n totalitate ori su(stanial de ctre toate prile implicate. Art. 8+ ofer astfel administratorului &udiciar/lic6idatorului dreptul de opiune 'ntre meninerea ori denunarea contractelor. Exist dou situaii 'n care se poate reali-a denunarea contractului 'n curs de executare ? 8 din iniiativa administratorului sau a lic6idatorului 8 din iniiativa celorlalte pri contractanteC

1)#

:n aceasta din urm situaie< administratorul &udiciar/lic6idatorul tre(uie sa rspund 'n termen de #5 de -ile< unei notificri a contractantului prin care i se cere s opte-e pentru meninerea ori denunarea contractului. :n lipsa unui astfel de rspuns< administratorul &udiciar/lic6idatorul nu va mai putea cere executarea contractului< acesta fiind socotit denunat. ,e-ult astfel c< asumarea contractului este 'ntotdeauna expres< 'n timp ce denunarea contractului poate fi exprimat fie printr8o manifestare de voin expres< fie tacit< prin necomunicarea rspunsului la cererea celeilalte pri contractante. :n ca-ul denunrii unui contract< o aciune pentru despgu(iri poate fi introdus de ctre cocontractant 'mpotriva de(itorului. Administratorul sau lic6idatorul va tre(ui s8i asume rspunderea de a prevedea care din soluiile alternative va avea ca efect creterea la maximum a averii de(itorului. "ac administratorul &udiciar/lic6idatorul au optat pentru meninerea contractuluiB asum!ndu8i contractul< cealalt parte contractant tre(uie s8i execute o(ligaiile fr a putea invoca neefectuarea plilor periodice< la scaden< din partea de(itorului< pentru perioada anterioar desc6iderii procedurii. Pentru asemenea pli restante pot fi formulate numai cereri 'mpotriva averii de(itorului D art. 8+ alin 7E. "up meninerea contractului< cealalt parte contractant poate u-a nu numai de excepia de neexecutare< ci i de aciunea 'n re-oluiune (a-at pe dispo-iiile art. 1521 .civ.< iar instana nu poate acorda termen de graie conform art. $$ .com. 3dat cu re-ilierea< cealalt parte contractant poate pretinde i daune interese< care vor fi 'nregistrate 'n pasivul averii de(itorului. ' ) ! Co.tractele ba.care de credit 8 art #+ al (9 F 1)$

Pe parcursul perioadei de o(servaie< cu acordul contractanilor< administratorul &udiciar va putea menine contractele de credit sau va putea s le modifice clau-ele< astfel 'nc!t acestea s asigure ec6ivalena urmtoarelor prestaii. 0odificrile vor fi supuse apro(rii comitetului creditorilor< care va verifica dac ele sunt at!t 'n folosul averii de(itorului< c!t i 'n cel al averii creditorilor. 7umai cu acordul (ncii creditoare< administratorul &udiciar/lic6idatorul va poate modifica clau-ele contractului de credit astfel 'nc!t acesta s asigure ec6ivalena viitoarelor prestaii ale de(itorului. "up reali-area acordului 'ntre (anc i administratorul &udiciar Dsau lic6idatorE< modificrile vor fi supuse apro(rii &udectorului sindic pentru a se verifica dac modificrile sunt efectuate at!t 'n interesul de(itorului< c!t i 'n interesul creditorilor. ' ) ( Co.tractele de 0u.ca 2i co.tractele de <.cCiriere a u.ui i0obilF Art. 8+ al. * prevede c denunarea de ctre administrator Dsau lic6idatorE a unui contract de munc sau a unui contract de 'nc6iriere a unui imo(il 'n care de(itorul a avut calitatea de locatar< nu se va putea re-ilia dec!t cu respectarea termenelor legale de preavi-. Termenele de avi- contractuale care depesc pe cele legale nu vor fi respectate. "up desc6iderea procedurii< proprietarul imo(ilului nu mai poate cere re-ilierea contractului pentru neplata c6iriei de ctre de(itor 'n perioada anterioar< deoarece contractului 'i sunt aplica(ile dispo-iiile art. 8+ al. 1. 1)*

Prin derogare de la odul muncii< 'n procedura simplificat< precum i 'n ca-ul intrrii 'n faliment 'n procedur general< desfacerea contractului de munc a personalului de(itoarei se va face de urgen de ctre lic6idator< fr a fi necesar parcurgerea procedurii de concediere colectiv. 1ic6idatorul va acorda personalului concediat doar preavi-ul de 1* -ile lucrtoare.

' ) ) Co.tractele pri/i.d bu.uri de tra.=it F :n ca-ul (unurilor mo(ile pe care de(itorul le8a cumprat< dar nu le8a pltit 'nc i nu se afl la dispo-iia de(itorului D'n ca-ul 'n care (unurile se afl la un transportator< 'n tran-it spre de(itorE< la data desc6iderii procedurii< v!n-torul 'i poate lua 'napoi (unurile adic le poate recupera de la transportator. 9!n-torul nu poate u-a de acest drept 'n trei situaii? 8 dac transportatorul a pus (unul la dispo-iia de(itoruluiC 8 dac de(itorul a transferat altei persoane dreptul de proprietate asupra (unului sau l8a ga&atC 8 dac administratorul Dlic6idatorulE cere ca (unul s fie livrat< asum!ndu8i contractul< conform art. 87 alin. 1. "rept consecin a recuperrii (unului< v!n-torul va restitui averii de(itorului orice avans din pre. Totodat< v!n-torul va suporta c6eltuielile de transport i alte c6eltuieli cu recuperarea (unului.

1)+

9!n-torul poate renuna la recuperarea (unului< permi!nd livrarea ctre de(itor. :n acest ca-< creana v!n-torului pentru preul (unului fi 'nscris 'n ta(elul de creane. "ac administratorul Dlic6idatorulE a cerut ca (unul s fie predat averii de(itorului< preul va tre(ui s fie pltit integral din averea de(itorului< fr aplicarea procentului general de reducere. Administratorul sau lic6idatorul pot parali-a opiunea v!n-torului 'n ca-ul 'n care asigur plata 'ntregului pre sta(ilit anterior. ' ) * Co.tractele pri/i.d 05r4uri 2i titluri de /aloare cotate la bursa8art ##9F onform art. 88< dac de(itorul este parte 'ntr8un contract cuprins 'ntr8un acord master de netting< prev-!nd transferul anumitor mrfuri< titluri repre-entative ale mrfurilor sau active financiare cotate pe o pia reglementat de mrfuri< servicii i instrumente financiar derivate< la o anumit dat sau 'ntr8o perioad determinate de timp i scadena intervine sau perioada expir dup data desc6iderii procedurii< se va efectua o operaiune de compensare (ilateral a tuturor contractelor cuprinse 'n acordul master de netting respectiv< iar diferena re-ultat va tre(ui s fie pltit averii de(itorului< dac aceasta este o(ligaia averii de(itorului. Atunci c!nd de(itorul particip la un acord master de nettingD art. # pct. #$< #*E< pe o piaa reglementat< cu un contract av!nd scadena dup desc6iderea procedurii< mai 'nt!i se vor compensa toate contractele cuprinse 'n acord i a(ia dup aceast compensare se va putea determina dac se 'nregistrea- o creana contra averii de(itorului sau de(itorul 1)7

are calitatea de creditor i creana tre(uie 'ncasat pentru averea de(itorului. ' ) + Co.tractele <. care debitorul are calitatea de co0isio.ar8art #,9F "e(itorul comisionar are un regim parial diferit de alte categorii de su(iecte aflate 'n stare de insolven< &ustificat de natura activitii desfurate. onform art. $5* .com. =comisionul are de o(iect tratarea de afaceri comerciale de ctre comisionar 'n socoteala comitentului>. omisionarul =tratea-> afacerile 'n numele su propriu i este = direct o(ligat ctre persoana cu care a contractat< ca i cum afacerea ar fi fost a sa proprie Dart. $5+ alin. 1E. :n virtutea contractului de comision< dreptul de proprietate asupra (unurilor care au fost contractate i do(!ndite 'n nume propriu de comisionar trece asupra comitentului< fiind considerat ca transmis direct de la ter la comitent. "e aceea< creditorii comisionarului nu pot urmri silit< 'n ca- de faliment< (unurile care au fost do(!ndite de comisionar 'n =socoteala comitentului>. "ispo-iiile art. 8) ofer comitentului opiunea de a8i =lua> marfa i de a8i pre-enta creana. "ac comisionarul devine su(iect al unei proceduri reglementate de 1egea nr. 8*/255+< comitentul 'i poate =lua 'napoi> titlurile sau marfa care 'i aparin u-!nd de aciunea 'n Brevendicare > mo(iliar special reglementat de art. 8). ererea de restituire se 'ndreptat contra averii de(itorului i se depune la administrator Dsau lic6idatorE. "ac nu se optea- pentru aceast recuperare 'n natur< comitentul poate cere ca valoarea corespun-toare< astfel cum a fost 1)8

determinate prin contractul e comision< s8i fie pltit de comisionar< ceea ce se reali-ea- practic prin pre-entarea creanei comitentului alturi de creanele celorlali creditori ai comisionarului. ' ) ' Co.tractele care per0it re/e.dicarea u.or bu.uri de3i.ute de debitor 8art ,"9 3 situaie special exist i 'n ca-ul de(itorului consignatar sau a de(itorului care deine un (un aparin!nd altei persoane. ontractul de consignaie reglementat de 1egea nr. 178/ 1)#$ Dmodificat de 1egea nr. #$/1)#+E este =convenia prin care una din pri< numit consignant 'ncredinea- celeilalte pri< numit consignatar< mrfuri sau o(iecte mo(ile spre a le vinde pe socoteala consignantului>Dart. 1E. onsignantul pred consignatarului (unurile mo(ile spre a fi v!ndute< 'n numele propriu al consignatarului< dar pe seama consignantului< la un pre sta(ilit anticipat. onsignatarul este o(ligat s remit proprietarului (unului preul o(inut sau s8i restituie (unul nev!ndut. Atunci c!nd consignatarul devine su(iect al unei cereri introductive reglementate de 1egea nr. 8*/255+< proprietarul (unului sau al mrfii va avea dreptul s8i recupere-e (unul pe calea aciunii de =revendicare>< u-!nd de procedura ordonanei preediniale< conform dispo-iiilor art. $ alin. 1 al legii pentru reglementarea contractului de consignaie. ererea de ordonan preedinial se poate soluiona cu sau fr citarea prilor< dup cum contractul de consignaie este constatat prin 'nscris su( semntura privat ori 'nscris autentic Dart. $ alin. #E. Aceast procedur contencioas poate fi evitat dac

1))

administratorulDlic6idatorulE satisface cererea de restituire formulat de proprietar. ea de8a doua ipote- a textului art. )5 alin. 1 se refer la toate situaiile 'n care (unuri proprietatea altor persoana se afl 'n detenia de(itorului< cu orice titlu< la data desc6iderii procedurii. Asemenea situaii pot fi consecina unei mari diversiti de contracte 'ntre proprietarul (unului i de(itor? v!n-are cu re-erva dreptului de proprietate< depo-it< 'nc6iriere< leasing Dordonana nr. *1/1))7< repu(licat cu modificrile ulterioare 1E< ga& cu deposedare< comodat< expo-iie< recondiionare< etc. :n toate aceste situaii< conform prevederilor contractului< proprietarul are dreptul s8i recupere-e (unul de la de(itor. 2ituaiile reglementate de art. )5 se caracteri-ea- prin aceea c averea de(itorului pre-int fals aparenta c ar cuprinde i aceste (unuri< dei 'n realitate ele sunt proprietatea altor persoane. Este firesc ca proprietarul s8i salve-e (unul recuper!ndu8l< pentru a nu fi o(iect al procedurii de reorgani-are sau de faliment2. Aciunea pentru restituirea (unului nu este o aciune 'n revendicare clasica civila< ci o aciune un =revendicare> special< de drept comercial< (a-at pe un raport &uridic preexistent 'ntre proprietar i de(itor< deci pe un drept de crean< 'n timp ce aciunea 'n revendicare de drept civil exclude orice raport preexistent de o(ligaiuni i pune 'n discuie numai dreptul de proprietate al reclamantului#.

1 2

0onitorul oficial nr.) din 12 ianuarie 2555. A se vedea supra *.8. # .on Turcu< Tratat de insolven< editura .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p.$*+8 $*7.

255

:n ca-ul v!n-rii cu re-erva proprietii< v!n-torul confruntat cu falimentul cumprtorului are posi(ilitatea revendicrii contra administratorului/lic6idatorului care deine (unul cu titlu precar. "ac (unul este necesar pentru reuita planului de reorgani-are< administratorul poate oferi plata preului pentru a parali-a revendicarea. :n situaia 'n care contractul de v!n-are conine o clau- de re-iliere de drept< 'n situaia falimentului cumprtorului< v!n-area se va considera desfiinat de drept i (unul va putea fi revendicat. ;unurile =revendicate> tre(uie s fie individual determinate i cert identifica(ile 'n averea de(itorului. "e aceea< sumele de (ani i (unurile fungi(ile care se confunda cu altele de acelai fel aflate 'n averea de(itorului nu pot fi revendicate. "ac la data desc6iderii procedurii marfa sau (unul care aparine altuia se aflau 'n detenia de(itorului 'ns ulterior< la data 'nregistrrii cererii de restituire a proprietarului< ele nu mai sunt deinute de de(itor< proprietarul poate cere ca 'ntreaga valoare a mrfii astfel cum este ea menionat 'n contract s fie inclus 'n ta(elul de creane. "ac la data desc6iderii procedurii marfa sau (unul nu se mai afl 'n detenia de(itorului i< totodat< de(itorul nu mai avea posi(ilitatea s o recupere-e de la deintorul actual< creana proprietarului va fi inclus 'n ta(el la valoarea pe care marfa o avea la acea dat Da desc6iderii proceduriiE. ' ) # Co.tractele <. care debitorul este proprietar al u.ei cl5diri <.cCiriate 8art ,&9F 3 alt situaie special exist 'n ca-ul contractelor de 'nc6iriere 'n privina crora administratorul &udiciar sau lic6idatorul are posi(ilitatea meninerii efectelor acestora< su(

251

re-erva condiiei ca suma sta(ilit 'n contract cu titlu de c6irie s nu fie inferioar celei practicat pe pia. ontractul de 'nc6iriere 'nc6eiat 'ntre de(itor< 'n calitate de proprietar al unei cldiri< i c6iriaul care ocup cldirea nu este re-iliat automat ca efect al desc6iderii procedurii reglementate de 1egea nr. 8*/255+. Excepie face situaia 'n care contractul de 'nc6iriere conine o clau- expres de re-iliere pentru acest motiv. "e-ec6ili(rul financiar care a provocat declanarea procedurii ar putea antrena i imposi(ilitatea executrii 'n continuare< de ctre de(itor< a o(ligaiilor de prestare ale unor servicii i accesorii< cum ar fi furni-area de energie termic< de salu(ritate< de 'ntreinere a unor instalaii< pa-< etc. al cror cost este 'nglo(at 'n contractul de 'nc6iriere urmat de evacuarea cldirii i continuarea contractului. "ac alege prima alternativ< c6iriaul poate formula o aciune 'n daune8interese pentru repararea pre&udiciului suferit. "ac optea- pentru meninerea contractului Dde 'nc6iriereE< c6iriaul este 'ndreptit s rein din c6irie costul serviciilor datorate de proprietar< dar nu poate pretinde alte despgu(iri. ' ) , Co.tractele <.cCeiate de debitor intuitu per onae 8art ,!9F :n ca-ul contractelor intuitu personae sau a celor care presupun servicii speciali-ate< administratorul &udiciar sau lic6idatorul poate s le denune< 'n afara de situaia 'n care creditorul accept efectuarea prestaiei de ctre o persoan desemnat de administratorul &udiciar sau lic6idator de comun acord cu creditorul (eneficiar al serviciilor.

252

Alegerea va fi relevant 'n situaia reorgani-rii< pentru c o(iectivul prioritar va fi< 'n acest ca-< meninerea raporturilor contractuale care asigur continuarea activitii. ' ) &" Situa3ia debitorului asociat al u.ei societ53i co0erciale sau a1ricole 8art ,(9F Art. )# prevede c Bdac un asociat dintr8o societate agricol< societate 'n nume colectiv< o societatea 'n comandit ori cu rspundere limitat sau acionarul unei societi pe aciuni este de(itor 'ntr8o procedur prev-ut de pre-enta lege i dac implicarea de(itorului 'ntr8o astfel de procedur nu atrage di-olvarea acelei societi< administratorul/lic6idatorul poate cere lic6idarea drepturilor de(itorului 'n acea societate K potrivit ultimei situaii financiare apro(ate>C se poate propune ca de(itorul s fie pstrat ca asociat< dac ceilali asociai sunt de acord>. Aceste prevederi se aplic 'n mod corespun-tor mem(rilor societii cooperative i ai grupurilor de interes economic. Acest articol vi-ea- situaia 'n care de(itorul< comerciant persoan fi-ic sau societate comercial< este asociat sau acionar al unei alte societi comerciale< 'ns implicarea lui 'n procedura de reorgani-are sau de lic6idare &udiciar nu constituie o cau- legal sau statutar de di-olvare a societii comerciale. a-urile 'n care di-olvarea este consecina legal a falimentului unuia dintre asociai sunt reglementate de art. 22) al 1egii nr. #1/1))5? 8 societile 'n nume colectiv i cu rspundere limitat se di-olv prin falimentul unuia dintre asociai c!nd< datorit aceste cau-e< numrul asociailor s8a redus la unul singur< sau 25#

prin falimentul unicului asociatC 'n ultima ipote- se aplicau i dispo-iiile art. 2#+ al 1egii nr. #1/1))5 'n pre-ent a(rogatC 8 societatea 'n comandit simpl sau 'n comandit pe aciuni< dac este un singur comanditat se di-olv prin falimentul singurului comanditatC 8 societatea 'n comandit simpl cu un singur comanditar se di-olv prin falimentul comanditarului. :n toate celelalte ca-uri< c!nd Bfalimentul> asociatului nu produce di-olvarea societii< administratorul Dlic6idatorulE are opiunea 'ntre a cere lic6idarea drepturilor de(itorului 'n acea societate< pe (a-a ultimei situaii financiare apro(ate i a propune ca de(itorul sa fie pstrat ca asociat< dac ceilali asociai sunt de acord. 3piunea pentru lic6idarea drepturilor se impune 'n ca-ul 'n care de(itorul este su(iect al procedurii falimentului. "e asemenea< 'n ca-ul reorgani-rii< opiunea pentru lic6idarea drepturilor va fi oportun dac ar avea drept consecin refinanarea continurii activitii. Propunerea administratorului Dsau lic6idatoruluiE ca de(itorul s fie pstrat ca asociat este supus acordului celorlali asociai deoarece intrarea 'n procedura insolvenei a unui asociat afectea- de cele mai multe ori imaginea i re-ultatele economico financiare ale persoanei &uridice 'n cau-. >iblio1ra4ie? 1. Turcu .oan< Tratat de insolven < Editura G ;ecH< ;ucureti< 255+ 2. Turcu< .on.< 'n 1egea procedurii insolvenei< Editura .G.;ecH< ;ucureti< 2557 25$

4urispruden? 8 de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. 1*$+ din 22 oct. 2552< nepu(licat 8 . de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. ## din 18 ian. 255*< 'n ,evista de drept comercial nr.$/255* 8 de Ap. lu& 7apoca< com< dec. nr. *8$ din 8 apr. 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255#

25*

CA$I%OLUL #
$rocedura a pla.ului de reor1a.i=are ;udiciar5 #& $ropu.erea pla.ului $ersoa.ele care pot propu.e u. pla. de reor1a.i=are

Art. )$ prevede c planul de reorgani-are poate fi propus de una sau mai multe dintre urmtoarele persoane? 25+

- de(itorul< cu apro(area adunrii generale a asociailor Dsau acionarilorE< 'n #5 de -ile de la afiarea inteniei de reorgani-are< dac procedura a fost declanat la cererea de(itorului i potrivit art. ## alin.+< 'n ca-ul 'n care procedura a fost desc6is ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori Ddac i8a pre-entat intenia de reorgani-are 'n condiiile prev-ute de art. 28< respectiv art. ##EC - administratorul &udiciar de la data desemnrii sale i p!n la 'mplinirea unui termen de #5 -ile de la data afirii ta(elului definitive de creane< cu condiia s8i fi manifestat aceast intenie p!n la votarea raportului prev-ut la art. *) alin. 2C - unul sau mai muli creditori< care i8au anunat intenia p!n la votarea raportului prev-ut la art. *) alin. 2 i care dein 'mpreun cel puin 25 procente din valoarea totala a creanelor cuprinse 'n ta(elul definitive de creane< 'n termen de #5 de -ile de la data afirii ta(elului definitiv de creane. onform art. )$ alin. $< nu vor putea propune un plan de reorgani-are de(itorul care< 'ntr8un interval de cinci ani anterior formrii cererilor introductive< a mai fost su(iect al procedurii instituite 'n (a-a pre-entei legi i nici de(itorul care a fost condamnat definitiv pentru ? (ancrut frauduloas< gestiune frauduloas< a(u- de 'ncredere< 'nelciune< delapidare< mrturie mincinoas< infraciuni de fals ori infraciuni prev-ute 'n 1egea concurentei nr. 21/1))+< cu modificrile ulterioare. 1a cererea oricrei pri interesate< conform dispo-iiilor art. )$ alin. 2< &udectorul8sindic< pentru motive temeinice poate scurta perioadele prev-ute la alineatele de mai sus. "urata reducerii termenelor pentru propunerea planului de reorgani-are este un atri(ut suveran al &udectorului8sindic< care are deplin li(ertate de apreciere 'n 257

aceast privin< in!nd seama de situaia concret a fiecrui dosar1. Alin. * din art. )$ prevede c nerespectarea termenelor pentru propunerea planului are drept consecin decderea din dreptul de a propune un plan de reorgani-are i< ca urmare< trecerea< din dispo-iia &udectorului8sindic< la faliment2. # ! Co.3i.utul pla.ului de reor1a.i=are( onform art. )* alin. 1< planul de reorgani-are va indica perspectivele de redresare< 'n raport cu posi(ilitile i specificul activitii de(itorului i va cuprinde msuri concordante cu interesele creditorilor i ale mem(rilor< asociailor sau acionarilor< precum i cu ordinea pu(lic< inclusiv 'n ceea ce privete modalitatea de selecie< desemnare i 'nlocuire a administratorilor i directorilor. :n acest scop< planul de reorgani-are va cuprinde 'n mod o(ligatoriu programul de plat al creanelor i va indica modalitile de lic6idare< total i parial< a pasivului< iar durata executrii planului nu va depi # ani< socotii de la data confirmrii. Totui< alin. $ permite extinderea cu cel mult 1 an a duratei de executare a planului< la recomandarea administratorului &udiciar< dup trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea lui< dac propunerea este votat de cel puin 2/# din numrul creditorilor aflai 'n sold la acea dat.
1

. de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. #$* din * martie 2552 'n ;uletinul &urisprudenei< 2552< p. $**C 2 . de Ap. Timioara< com.< dec. nr.11)$ din 1$ nov. 2552< 'n ,evista de drept comercial nr. */255$< p. 21)C # Pentru detalii a se vedea? .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p. #8*8#8)C

258

Tratamentul creanelor este o meniune o(ligatorie a planului. onform prevederilor alin. * al art. )*.planul tre(uie sa menione-e? 8 categoriile care nu sunt defavori-ateC 8 tratamentul categoriilor de creane defavori-ateC 8 dac i 'n ce msur de(itorul< mem(rii @.E1 i societile 'n nume colectiv i asociaii comanditai din societile 'n comandit vor fi descrcai de rspundereC 8 ce despgu(iri urmea- a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creane< 'n comparaie cu valoarea ce ar fi primit prin distri(uire< 'n ca- de falimentC valoarea se va calcula la data propunerii planului. 0surile adecvate pentru aplicarea planului< care tre(uie s fie specificate conform alin. + sunt< cu titlu exemplificativ< urmtoarele? 8 pstrarea< 'n 'ntregime sau 'n parte< de ctre de(itor< a conducerii activitii sale< inclusiv dreptul e dispo-iie asupra (unurilor din averea sa< cu supraveg6erea activitii sale de ctre un administrator< desemnat 'n condiiile legiiC 8 o(inerea de resurse financiare pentru susinerea reali-rii planului i sursele de provenien ale acestoraC 8 transmiterea tuturor sau a unora dintre (unurile averii de(itorului ctre una sau mai multe persoane fi-ice sau &uridice< constituite anterior sau ulterior confirmrii planuluiC 8 fu-iunea de(itorului sau a(sor(irea sa cu sau de ctre o alt persoan &uridicC 8 lic6idarea tuturor sau a unora dintre (unurile averii de(itorului< separat sau 'n (loc< li(ere de orice sarcini< sau distri(uirea acestora ctre creditorii de(itorului< 'n contul creanelor pe care acetia le au fa de averea de(itoruluiC
1

@rup de interes economicC

25)

8 lic6idarea parial sau total a activului de(itorului 'n vederea executrii planului< 'n condiiile prev-ute de art. 11+8 125C 8 modificarea sau stingerea garaniilor reale< cu acordarea o(ligatorie< 'n (eneficiul creditorului garant< a unei garanii sau protecii ec6ivalente 'n condiiile art.#) alin.2C 8 prelungirea datei scadenei< precum i modificarea ratei do(!n-ii< penalitii sau a oricrei alte clau-e din cuprinsul contractului sau a celorlalte i-voare ale o(ligaiilor saleC 8 modificarea actului constitutiv al de(itorului< vi-!nd inclusiv ma&orarea capitalului socialC 8 emiterea de titluri de valoare de ctre de(itor sau oricare dintre persoanele menionate la pct. # i $< 'n condiiile prev-ute de 1egea nr.#1/1))5< repu(licat< cu modificrile i completrile ulterioare< i 1egea nr. 2)7/255$ 1< cu modificrile i completrile ulterioare. Pentru emisiunea de titluri de valoare este necesar acordul expres i scris al creditorului care urmea- s le primeasc. Acordul va fi o(inut 'nainte de admiterea planului de ctre &udectorul8sindic< 'n conformitate cu prevederile art. )8 alin. #. Prin excepie de la dispo-iiile art. 25* alin. 2 din 1egea nr. 2)7/255$< cu modificrile i completrile ulterioare< emisiunea de titluri de valoare i transmiterea acestora ctre creditor sunt considerate ca operaiune exceptate< 'n sensul art. 25* alin. 1 din aceast lege. 8 dispo-iiile legale de mai sus privind emisiunea de titluri de valoare i conversia creanelor 'n titluri de valoare emise de de(itor nu pot fi aplicate creanelor (ugetareC 8 inserarea 'n actul constitutiv al de(itorului8persoana &uridic sau al persoanelor menionate la pct. # i $ a unor prevederi exprese? aE de pro6i(ire a emiterii de aciuni fr drept de vot Dart. )*8)7 din 1egea nr. #1/1))5EC
1

0onitorul oficial nr.*71 din 2) iunie 255$

215

(E de determinare< 'n ca-ul diferitelor categorii de aciuni ordinare< a unei distri(uii corespun-toare a votului 'ntre aceste categorii Dart. 151 al 1egii nr. #1/1))5EC i cE 'n ca-ul categoriilor de aciuni prefereniale cu dividende prioritare fa de alte categorii de aciuni< de reglementare satisfctoare a numirii administratorilor repre-ent!nd categoriile de aciuni respective< 'n ipote-a neonorrii o(ligaiei de plat a dividendelor. Planul propus de creditori poate s prevad modificarea actului constitutiv< fr acordul statutar al mem(rilor/asociailor sau acionarilor de(itorului< prin derogare de la prevederile 1egii nr. #1/1))5< repu(licat< cu modificrile i completrile ulterioare< i ale 1egii nr. 2)7/255$1< cu modificrile i completrile ulterioare. Aceasta modificare este condiionat de urmtoarele? 8 planul propus de de(itor s ofere o recuperare mai redus creanelor< comparative cu cel propus de creditoriC 8 'n cade faliment< mem(rilor/acionarilor/asociailor de(itorului nu li s8ar cuveni nimic din distri(uireC 8 mem(rii< asociaii< acionarii de(itorului refu-a sa participe la planul propus de creditori. Pentru o eficient administrare a procedurii< planul poate desemna o categorie separate de creane< compus numai din acele creane c6irografare care< 'n sensul art. $) alin. 1< aparin furni-orilor fr de care activitatea editorului nu se poate desfura< i nu care nu pot fi 'nlocuii. 1ista acestor creane tre(uie confirmat de administratorul &udiciar. onform alin. 2 al art. )+< planul va sta(ili egalitatea de tratament pentru toate creanele din aceeai categorie distinct.
1

0onitorul oficial nr.*71 din 2) iunie 255$

211

Excepie de la aceast regul se poate face numai 'n ca-ul 'n care creditorul consimte un tratament mai puin favora(il pentru creana sa. 7u este considerat ca o modificare a creanei sau a condiiilor de reali-are a acesteia situaia 'n care planul propus prevede revenirea la condiiile de reali-are a creanei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiiilor respective< cum ar fi neplata uneia sau mai multor rate scadente ale unui 'mprumut< la termenele i 'n condiiile stipulate 'n contract< care ar conduce la accelerarea plii 'ntregului rest al 'mprumutului Dart.)7E. # ( Co0u.icarea pla.ului onform art.)8 alin.1< c!te o copie a planului propus se va depune la grefa tri(unalului i la registrul comerului/registrul societilor agricoleC alte copii vor fi comunicate de(itorului< administratorului &udiciar< administratorului special i comitetului creditorilor. 1egea nu prevede cui revine aceast sarcin de comunicare. 2e poate deduce c o(ligaia revine &udectorului sindic prin grefierul care8l deservete.1 # ) Ad0iterea sau respi.1erea pla.ului de c5tre ;udec5torul7si.dic

A se vedea .on Turcu< Tratat de insolven< ed. 255+< p. $77C

.G. ;ecH< ;ucureti<

212

onform art. )8 al. 2 =&udectorul8sindic va convoca< 'n termen de 25 de -ile de la 'nregistrarea planului la tri(unal>< o edin consacrat admiterii sau respingerii planului. Termenul de 25 -ile se calculea- de la data 'nregistrrii planului la tri(unal< 'n timp ce procedura de comunicare prev-ut de art.)8 alin.1 nu este legat de un termen calculat de la aceeai dat. Exist astfel pericolul ca destinatarii comunicrii s nu primeasc copia planului 'n timp util< anterior edinei. 1a edin sunt convocai prin citaie at!t cei care au propus planul< c!t i toate persoanele menionate la alin. 1 al art.)81. "up audierea persoanelor citate< pre-ente efectiv sau a(sente< dar cu conclu-ii depuse la dosar< &udectorul8sindic se va pronuna 'n sensul admiterii sau respingerii planului. onform dispo-iiilor alin.# al art.)8< un plan va fi admis de &udectorul8sindic numai dac 'ndeplinete trei condiii eseniale? 8 este propus de o persoan legal 'ndreptit conform dispo-iiilor art.)$C 8 cuprinde toate informaiile cerute prin dispo-iiile art.)*8)+C 8 denot anse o(iective de reali-are. u privire la acest ultim aspect< &udectorul8sindic poate s cear prerea unui practician 'n insolven. Evident c nu poate fi confirmat un plan fante-ist< fr anse de reali-are2.
1

Art. )8 al.1 prevede c? B !te o copie de pe planul propus va fi depus la grefa tri(unalului i la oficiul registrului comerului sau< dup ca-< la registrul societilor agricole i va fi comunicat de(itorului< prin administratorul special< administratorului &udiciar i comitetului creditorilor.> 2 . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. 12) din 28 ian. 255# 'n ;uletinul &urisprudenei< 255#< p.$28C

21#

"ac au fost exprimate mai multe intenii de depunere a unor planuri de reorgani-are< &udectorul8sindic va fixa un termen maxim p!n la care acestea tre(uie s fie depuse< cu respectarea dispo-iiilor art.7$ alin.2< astfel 'nc!t planurile admise s fie discutate i votate 'n aceeai edin a adunrii generale a creditorilor. # * $ublicarea pla.ului ad0is onform art. )) alin.1< dup admiterea planului< &udectorul8sindic va dispune administratorului &udiciar convocarea adunrii creditorilor< precum i a de(itorului< 'ntr8 un termen cuprins 'ntre 25 i 2* de -ile< dar nu mai 'nainte afiarea ta(elului definitiv de creane. 4udectorul8sindic va dispune aceluiai administrator &udiciar< 'n termen de * -ile de la admitere< pu(licarea unui anun referitor la propunerea planului 'n ;uletinul procedurilor de insolven< cu indicarea informaiilor menionate la alin.2 al art.))? autorul planului< data votului i admisi(ilitatea votului prin coresponden< data confirmrii planului. 9or fi averti-ai acionarii i creditorii cu titluri la purttor s depun originalul titlurilor la administratorul &udiciar cu cel puin * -ile 'nainte de data votului< su( sanciunea decderii din dreptul de a vota. Apariia pu(licaiei 'n ;uletinul procedurilor de insolven generea- pre-umia ca toate prile interesate au cunotin despre plan i data adunrii creditorilor. onform art.)) al. $< de(itorul este o(ligat s asigure posi(ilitatea ca orice persoan interesat s consulte la sediul sau i pe c6eltuiala sa< copia planului pe care l8a propus sau pe care l8a primit.

21$

# + Votarea pla.ului Pentru votarea planului propus i admis este o(ligatorie convocarea creditorilor 'n condiiile prev-ute 'n art.7. :ncetarea procedurii de reorgani-are i intrarea 'n faliment fr ca planul s fie supus de-(aterii creditorilor i votului lor este nelegal.1 onform dispo-iiilor art.155 alin.1< la 'nceputul edinei de vot< administratorul &udiciar va informa creditorii pre-eni despre voturile vala(ile primite 'nscris. alificarea voturilor primite prin corespondent ca fiind vala(ile se va efectua cu respectarea dispo-iiilor alin.$ al art.1$2. 9otul se reali-ea- distinct pe categorii de creditori. .ntrarea 'ntr8o categorie sau alta de creditori votani este determinat de natura creanei a crei titular este creditorul. Irmtoarele creane constituie categoriile de creane care votea- separat? aE creditorii cu creane garantateC (E creditorii (ugetariC cE creditorii c6irografari sta(ilii conform art.)+ alin.1#C
1

. de Ap. Timioara< com.< dec. nr. 121*/, din 25 nov.2552< 'n ,evista de drept comercial nr.*/255$ p. 218C 2 Art.1$ al. $ prevede c? BD$E "ac legea nu inter-ice 'n mod expres< creditorii vor putea vota i prin coresponden. 2crisoarea prin care se exprim votul< semnat de creditor< semntura fiind legali-at de notarul pu(lic ori certificat i atestat de ctre un avocat< sau 'nscrisul 'n format electronic< cruia i s8a 'ncorporat< ataat ori asociat semntura electronic extins< (a-at pe un certificat calificat vala(il< poate fi comunicat prin orice mi&loace i 'nregistrat la administratorul &udiciar/lic6idator< cu cel puin * -ile 'nainte de data fixat pentru exprimarea votului.> # Art. )+ al 1 prevede c? BD1E :n vederea administrrii eficiente a procedurii< planul poate desemna o categorie separat de creane< compus numai din acele creane c6irografare care< 'n sensul art. $) alin. D1E< aparin furni-orilor

21*

dE ceilali creditori c6irografari. a urmare a votului desfurat separat pe fiecare categorie de creane< un plan se consider acceptat dac 'n acea categorie planul a fost acceptat de la o ma&oritate a(solut din valoarea creanelor1. ategoriile care< direct sau indirect< controlea- sau sunt controlate ori se afl su( controlul comun 'mpreun cu de(itorul< 'n sensul legislaiei pieei de capital< pot participa la edine< dar pot vota cu privire la plan doar 'n ca-ul 'n care acesta le acorda mai puin dec!t ar primi 'n ca-ul falimentului2.

# ' Co.4ir0area pla.ului onfirmarea planului are loc printr8o sentina a &udectorului sindic care are rolul de a consfini 'ndeplinirea condiiilor prev-ute de art.151? AE cel puin &umtate plus una dintre categoriile de creane menionate 'n programul de pli< dintre cele menionate la art.155 alin. #< accept sau sunt socotite c accept planul< cu condiia ca minimum una dintre categoriile defavori-ate sa accepte planulC
fr de care activitatea de(itorului nu se poate desfura i care nu pot fi 'nlocuii. 1ista acestor creane tre(uie confirmat de administratorul &udiciar.> 1 . de Ap. lu& 7apoca<< com.< dec. nr. 1+5 din 1# martie.2551< 'n ;uletinul &urisprudenei 2551< p.$#8C 2 :n acest sens a se vedea .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p.$55C

21+

;E 'n ca-ul 'n care sunt doar dou categorii< planul se consider acceptat dac acea categorie care deine valoarea total cea mai mare a creanelor l8a acceptatC E fiecare categorie defavori-ata de creane care a respins planul va fi supus unui tratament corect i ec6ita(il prin planC Exist tratament corect i ec6ita(il atunci c!nd sunt 'ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii? aE niciuna dintre categoriile care resping planul i nici o crean care respinge planul nu primete mai puin dec!t ar fi primit 'n ca-ul falimentuluiC (E nici o categorie sau nici o crean aparin!nd unei categorii nu primete mai mult dec!t valoarea total a creanei saleC cE 'n ca-ul 'n care o categorie defavori-at respinge planul< nici un mem(ru< asociat< acionar sau categorie de creane cu rang inferior categoriei defavori-ate neacceptate< astfel cum re-ult din ordinea de prioritate prev-ut la art.155 alin.#< nu primete mai mult dec!t ar primi 'n ca-ul falimentului. 9a fi confirmat un singur plan de reorgani-are. onfirmarea unui plan de reorgani-are 'mpiedic propunerea< admiterea< votarea sau confirmarea oricrui alt plan. "ac planul nu este confirmat &udectorul sindic va dispune 'nceperea de 'ndat a procedurii falimentului. Planul nu are nici o influen asupra raporturilor dintre creditori i de(itor< 'ntre creditori i fide&usorii de(itorului. reanele iniiale nu vor suferi modificri ca urmare a planului 'n ce privete dreptul creditorilor de a8i valorifica creanele.

217

# # E4ectele co.4ir05rii pla.ului 2i .eco.4ir0area u.ui pla. a efect al confirmrii planului< 'n situaia 'n care prin plan unele creane au fost diminuate fa de de(itor< creditorii aflai 'n aceast situaie conserv creanele lor pentru 'ntreaga valoare 'mpotriva code(itorilor i fide&usorilor de(itorului< neparticipani la procedura< c6iar dac creditorii au votat pentru acceptarea planului Dart.152 alin.2 E. "ac nici un plan nu este confirmat< i termenul a expirat< &udectorul8sindic dispune 'nceperea de 'ndat a procedurii falimentului< conform art.152 alin. #< 'n condiiile prev-ute de art.157 i urm. 6eltuielile cu remuneraiile persoanelor anga&ate 'n condiiile reglementate la art.15< art.1) alin.2< art.2#< 2$ i art.)8 alin.#< precum i celelalte c6eltuieli administrative< se vor ac6ita la momentul prev-ut 'n plan. Acelai plan va meniona i sursa plilor. Plata va putea fi fcut trimestrial< pe (a-a de documente &ustificative legale Dart.152 alin.$ i * E.

# , EDecutarea pla.ului de reor1a.i=are "up confirmarea planului de reorgani-are< dreptul de administrare al averii de(itorului se exercit de ctre administratorul special< supraveg6eat de administratorul &udiciar< p!n la reali-area deplin a planului sau p!n la data c!nd &udectorul8sindic va dispune motivat 'ncetarea

218

reorgani-rii i trecerea la faliment< 'n condiiile art. 157. alin. 11 i al art. 15#2. Acionarii i asociaii< respectiv mem(rii cu rspundere limitat< nu au dreptul de a interveni 'n conducerea activitii ori 'n administrarea averii de(itorului societate comercial< cu excepia i 'n limita ca-urilor expres i limitativ prev-ute 'n lege i 'n planul de reorgani-are Dalin. 2 al art. 15# E.
1

Art. 157 al 1 prevede c? BD1E 4udectorul8sindic va decide< prin sentin sau< dup ca-< prin 'nc6eiere< 'n condiiile art. #2< intrarea 'n faliment 'n urmtoarele ca-uri? A. aE de(itorul i8a declarat intenia de a intra 'n procedura simplificatC (E de(itorul nu i8a declarat intenia de reorgani-are sau< la cererea creditorului de desc6idere a procedurii< a contestat c ar fi 'n stare de insolven< iar contestaia a fost respins de &udectorul8sindicC cE nici unul dintre celelalte su(iecte de drept 'ndreptite nu a propus un plan de reorgani-are< 'n condiiile prev-ute la art. )$< sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat i confirmatC ;. de(itorul i8a declarat intenia de reorgani-are< dar nu a propus un plan de reorgani-are ori planul propus de acesta nu a fost acceptat i confirmatC . o(ligaiile de plat i celelalte sarcini asumate nu sunt 'ndeplinite 'n condiiile stipulate prin planul confirmat sau desfurarea activitii de(itorului 'n decursul reorgani-rii sale aduce pierderi averii saleC ". a fost apro(at raportul administratorului &udiciar prin care se propune< dup ca-< intrarea de(itorului 'n faliment< potrivit art. *$ alin. D*E sau art. +5 alin. D#E.> 2 Art. 15# prevede c? B D1E :n urma confirmrii unui plan de reorgani-are< de(itorul 'i va conduce activitatea su( supraveg6erea administratorului &udiciar i 'n conformitate cu planul confirmat< p!n c!nd &udectorul8sindic va dispune< motivat< fie 'nc6eierea procedurii insolvenei i luarea tuturor msurilor pentru reinseria de(itorului 'n activitatea comercial< fie 'ncetarea reorgani-rii i trecerea la faliment< 'n condiiile art. 157 i urmtoarele. D2E Pe parcursul reorgani-rii< de(itorul va fi condus de administratorul special< su( supraveg6erea administratorului &udiciar. Acionarii< asociaii i mem(rii cu rspundere limitat nu au dreptul de a interveni 'n conducerea activitii ori 'n administrarea averii de(itorului< cu excepia i 'n limita ca-urilor expres i limitativ prev-ute de lege i 'n planul de reorgani-are. D#E "e(itorul va fi o(ligat s 'ndeplineasc< fr 'nt!r-iere< sc6im(rile de structur prev-ute 'n plan.>

21)

"e(itorul va fi o(ligat s execute fr 'nt!r-iere sc6im(rile de structura prev-ute 'n plan Dalin. # al art. 15# E. :n perioada executrii planului de reorgani-are< furni-orii de utiliti Delectricitate< ga-e naturale< apa< servicii telefonice sau alte asemeneaE nu au dreptul sa sc6im(e< s refu-e ori s 'ntrerup temporar un astfel de serviciu ctre averea de(itorului. Prin excepie de la art. #8< &udectorul sindic poate< la cererea furni-orului sa dispun ca de(itorul s consemne-e la o (anc o cauiune care nu va depi #5F din costul serviciilor prestate de(itorului i neac6itate fa de acel furni-or Dart. 15$E. "ac de(itorul nu se conformea- planului sau 'n ca-ul 'nregistrrii unor pierderi< comitetul creditorilor< administratorul &udiciar i c6iar un singur creditor< pot solicita &udectorului8sindic s dispun trecerea 'n faliment 'n condiiile art. 157. 7econformarea de(itorului fa de prevederile planului< cu consecina trecerii la procedura falimentului< poate re-ulta din fapte relevante care constau 'n? nereuita 'ncercrii de reluare a produciei< neplata datoriilor la termenele prev-ute 'n plan< neplata salariilor i a c6iriei< etc1. :nregistrarea cererii nu suspend continuarea activitii de(itorului< p!n c!nd &udectorul8sindic se pronun prin 'nc6eiere Dalin. 1 i 2 al art. 15* E. :n ca-ul 'n care &udectorul8sindic apro( cererea de intrare 'n faliment< modificrile aduse creanelor prin planul de reorgani-are rm!n definitive Dart. 1152.
1

. de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. +$2 din 1* aprilie 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei 255#< p.$#*C 2 Art. 115 prevede c? BD1E :n urma confirmrii unui plan de reorgani-are< de(itorul 'i va conduce activitatea su( supraveg6erea administratorului &udiciar i 'n conformitate cu planul confirmat< p!n c!nd &udectorul8sindic

225

:n perioada executrii planului de reorgani-are< de(itorul< prin administratorul special sau< dup ca-< administratorul &udiciar< are o(ligaia de a pre-enta< trimestrial< rapoarte comitetului creditorilor privind situaia financiar a averii de(itorului i o informare privind c6eltuielile efectuate conform art. 15+ alin. 2. Aceste rapoarte vor fi avi-ate de comitetul creditorilor. :n termen de * -ile de la edina comitetului creditorilor care a avi-at situaia c6eltuielilor acelai comitet va convoca adunarea creditorilor pentru a pre-enta msurile luate de de(itor i /sau de administratorul &udiciar< precum i efectele acestora. omitetul creditorilor va putea s propune i alte msuri< expun!nd i motivele acestora. >iblio1ra4ie? 1. Turcu< .on.< 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557 2. Turcu< .on.< Tratat de insolven< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 255+ Jurispru.de.35? 8 . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. #$* din * martie 2552 'n ;uletinul &urisprudenei< 2552
va dispune< motivat< fie 'nc6eierea procedurii insolvenei i luarea tuturor msurilor pentru reinseria de(itorului 'n activitatea comercial< fie 'ncetarea reorgani-rii i trecerea la faliment< 'n condiiile art. 157 i urmtoarele. D2E Pe parcursul reorgani-rii< de(itorul va fi condus de administratorul special< su( supraveg6erea administratorului &udiciar. Acionarii< asociaii i mem(rii cu rspundere limitat nu au dreptul de a interveni 'n conducerea activitii ori 'n administrarea averii de(itorului< cu excepia i 'n limita ca-urilor expres i limitativ prev-ute de lege i 'n planul de reorgani-are. D#E "e(itorul va fi o(ligat s 'ndeplineasc< fr 'nt!r-iere< sc6im(rile de structur prev-ute 'n plan.>

221

8 . de Ap. Timioara< com.< dec. nr.11)$ din 1$ nov. 2552< 'n ,evista de drept comercial nr. */255$ 8 . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. 12) din 28 ian. 255# 'n ;uletinul &urisprudenei< 255# 8 . de Ap. Timioara< com.< dec. nr. 121*/, din 25 nov.2552< 'n ,evista de drept comercial nr.*/255$ 8 . de Ap. lu& 7apoca<< com.< dec. nr. 1+5 din 1#martie.2551< 'n ;uletinul &urisprudenei 2551 8 . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. +$2 din 1* aprilie 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei 255#

CA$I%OLUL , $rocedura a 4ali0e.tului


, & $ri.cipiile procedurii 4ali0e.tului "ei legea nu prevede expres< doctrina a su(liniat regulile de (a- ale derulrii procedurii falimentului care exprim etapele o(ligatorii ale acesteia< ordinea lor i competenele 'n materie. Astfel s8a o(servat c1? "in momentul intrrii 'n procedura falimentului i p!n 'n momentul 'nc6iderii procedurii< societatea comercial< 'i
1

.on Turcu< Tratat de insolven< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p.$)5

222

pstrea- capacitatea civil< dar aceast capacitate este restr!ns la operaiunile lic6idrii. 2u(iect al raporturilor &uridice ce se statornicesc 'n etapele parcurgerii acestei proceduri rm!ne fr nici un du(iu de(itorul care 'ns operea- 'n condiii speciale< aa cum prevede legea de insolven. Tot ceea ce privete administrarea revine lic6idatorului &udiciar Dinclusiv inerea conta(ilitii< 'ntocmirea facturilor fiscale< plata impo-itelor i altor creane (ugetare< 'ntocmirea (ilanului i a documentelor de raportare fiscal curente etc.E. "e(itorul< prin administratorul special< va exercita dreptul de a asista la unele acte procedurale de a contesta sau de a o(ieciona actele i msurile procedurale< conform legii. "i-olvarea societii comerciale< pronunat de &udectorul8sindic deodat cu intrarea 'n faliment va fi urmat< de regul< la 'nc6iderea procedurii falimentului i radierea din registrul comerului. %alimentul rm!ne astfel o form particular de aplicare a regulilor de di-olvare a societilor< de lic6idare a patrimoniului unui comerciant? lic6idarea forat 'n interesul creditorilor.1 , ! Situa3iile care deter0i.5 aplicarea procedurii 4ali0e.tului

9asile 1u6a< "rept comercial< ed. Altip< Al(a .ulia< 255#< p.+#

22#

4udectorul8sindic va decide< prin 'nc6eiere sau sentina< dup ca-< 'n condiiile art. #21< intrarea 'n faliment 'n ca-urile enumerate de art. 1572? A. aE de(itorul i8a declarat intenia de a intra 'n procedura simplificatC
1

Art. #2 prevede c? BD1E "ac cererea de(itorului corespunde condiiilor prev-ute la art. 27< &udectorul8sindic va pronuna o 'nc6eiere de desc6idere a procedurii generale< iar dac prin declaraia fcut conform art. 28 alin. D1E lit. 6E de(itorul 'i arat intenia de a intra 'n procedura simplificat sau nu depune documentele prev-ute la art. 28 alin. D1E lit. aE 8 fE i 6E la termenul prev-ut la art. 28 alin. D2E ori se 'ncadrea- 'n una dintre categoriile prev-ute la art. 1 alin. D2E< &udectorul va pronuna o 'nc6eiere de desc6idere a procedurii simplificate. D2E Prin 'nc6eierea de desc6idere a procedurii &udectorul8sindic va dispune administratorului &udiciar sau< dup ca-< lic6idatorului s efectue-e notificrile prev-ute la art. +1. :n ca-ul 'n care< 'n termen de 1* -ile de la notificare< creditorii se opun desc6iderii procedurii< &udectorul8sindic va ine< 'n termen de 15 -ile< o edin la care vor fi citai administratorul &udiciar< de(itorul i creditorii care se opun desc6iderii procedurii< 'n urma creia va soluiona< deodat< printr8o sentin< toate opo-iiile. Admi!nd opo-iia< &udectorul8sindic va putea pstra desc6is procedura insolvenei< cu consecina calificrii cererii de(itorului de desc6idere a procedurii ca fiind prematur< sau va putea revoca 'nc6eierea de desc6idere a procedurii. "esc6iderea ulterioar a procedurii< la cererea de(itorului sau a creditorilor< nu va putea modifica data apariiei strii de insolven. ,eaua8credin a de(itorului tre(uie dovedit de creditorul care se opune la desc6iderea procedurii insolvenei.> 2 Art. 157 prevede c? BD1E 4udectorul8sindic va decide< prin sentin sau< dup ca-< prin 'nc6eiere< 'n condiiile art. #2< intrarea 'n faliment 'n urmtoarele ca-uri? A. aE de(itorul i8a declarat intenia de a intra 'n procedura simplificatC (E de(itorul nu i8a declarat intenia de reorgani-are sau< la cererea creditorului de desc6idere a procedurii< a contestat c ar fi 'n stare de insolven< iar contestaia a fost respins de &udectorul8sindicC cE nici unul dintre celelalte su(iecte de drept 'ndreptite nu a propus un plan de reorgani-are< 'n condiiile prev-ute la art. )$< sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat i confirmatC

22$

(E de(itorul nu i8a declarat intenia de reorgani-are sau< la cererea creditorului de desc6idere a procedurii< a contestat c ar fi 'n stare de insolven< iar contestaia a fost respins de &udectorul sindicC cE nici unul dintre celelalte su(iecte 'ndreptite nu a propus un plan de reorgani-are<'n condiiile prev-ute de art.
;. de(itorul i8a declarat intenia de reorgani-are< dar nu a propus un plan de reorgani-are ori planul propus de acesta nu a fost acceptat i confirmatC . o(ligaiile de plat i celelalte sarcini asumate nu sunt 'ndeplinite 'n condiiile stipulate prin planul confirmat sau desfurarea activitii de(itorului 'n decursul reorgani-rii sale aduce pierderi averii saleC ". a fost apro(at raportul administratorului &udiciar prin care se propune< dup ca-< intrarea de(itorului 'n faliment< potrivit art. *$ alin. D*E sau art. +5 alin. D#E. D2E Prin 6otr!rea prin care se decide intrarea 'n faliment< &udectorul8 sindic va pronuna di-olvarea societii de(itoare i va dispune? aE ridicarea dreptului de administrare al de(itoruluiC (E 'n ca-ul procedurii generale< desemnarea unui lic6idator provi-oriu< precum i sta(ilirea atri(uiilor i a remuneraiei acestuia< 'n conformitate cu criteriile apro(ate prin 6otr!re a @uvernuluiC cE 'n ca-ul procedurii simplificate< confirmarea< 'n calitate de lic6idator al administratorului &udiciar< desemnat conform art. 1) alin. D2E sau art. #$< dup ca-C dE termenul maxim de la intrarea 'n faliment 'n cadrul procedurii generale< de predare a gestiunii averii de la de(itor/administratorul &udiciar ctre lic6idator< 'mpreun cu lista actelor i operaiunilor efectuate dup desc6iderea procedurii menionate la art. $+ alin. D2EC eE 'ntocmirea de ctre administratorul &udiciar i predarea ctre lic6idator< 'n termen de maximum 15 -ile de la intrarea 'n faliment< 'n cadrul procedurii generale< a unei liste cuprin-!nd numele i adresele creditorilor i toate creanele acestora la data intrrii 'n faliment< cu indicarea celor nscute dup desc6iderea proceduriiC fE notificarea intrrii 'n faliment. D#E :n ca-ul intrrii 'n faliment< 'nc6eierea sau< dup ca-< sentina va indica i termenele prev-ute la art. 158 alin. D2E sau< dup ca-< la art. 15) alin. D2E. D$E "up intrarea 'n faliment 'n procedura general< dispo-iiile art. +2 8 7+ vor fi aplicate< dac este necesar< 'n mod corespun-tor< 'n ceea ce

22*

)$1< sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat i confirmatC ;E de(itorul i8a declarat intenia de reorgani-are< dar nu a propus un plan de reorgani-are ori planul propus de acesta nu a fost acceptat i confirmatC E o(ligaiile de plat i celelalte sarcini asumate nu sunt 'ndeplinite< 'n condiiile stipulate prin planul confirmat<
privete creanele nscute 'ntre data desc6iderii procedurii i data intrrii 'n faliment< precum i procedura de admitere a acestora. D*E "e(itorii intrai 'n procedura falimentului 'i acoper pierderile anuale< sta(ilite prin declaraia de impo-it pe profit< din profiturile impo-a(ile o(inute 'n toat perioada< p!n la 'nc6iderea procedurii falimentului.> 1 Art. )$ prevede c? BD1E Irmtoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorgani-are 'n condiiile de mai &os? aE de(itorul< cu apro(area adunrii generale a acionarilor/asociailor< 'n termen de #5 de -ile de la afiarea ta(elului definitiv de creane< cu condiia formulrii< potrivit art. 28< a inteniei de reorgani-are< dac procedura a fost declanat de acesta< i potrivit art. ## alin. D+E< 'n ca-ul 'n care procedura a fost desc6is ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditoriC (E administratorul &udiciar< de la data desemnrii sale i p!n la 'mplinirea unui termen de #5 de -ile de la data afirii ta(elului definitiv de creane< cu condiia s 'i fi manifestat aceast intenie p!n la votarea raportului prev-ut la art. *) alin. D2EC cE unul sau mai muli creditori care i8au anunat aceast intenie p!n la votarea raportului prev-ut la art. *) alin. D2E< dein!nd 'mpreun cel puin 25F din valoarea total a creanelor cuprinse 'n ta(elul definitiv de creane< 'n termen de #5 de -ile de la data afirii ta(elului definitiv de creane. D2E 1a cererea oricrei pri interesate< &udectorul8sindic poate scurta< pentru motive temeinice< perioadele prev-ute la alin. D1E. D#E Planul va putea s prevad fie restructurarea i continuarea activitii de(itorului< fie lic6idarea unor (unuri din averea acestuia< fie o com(inaie a celor dou variante de reorgani-are. D$E 7u vor putea propune un plan de reorgani-are de(itorul care< 'ntr8un interval de * ani anteriori formulrii cererilor introductive< a mai fost su(iect al procedurii instituite 'n (a-a pre-entei legi i nici de(itorul care a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infraciuni prev-ute 'n 1egea nr. 21/1))+ sau ai crui administratori< directori i/sau asociai au fost condamnai definitiv pentru? (ancrut frauduloas< gestiune frauduloas<

22+

sau desfurarea activitii de(itorului 'n decursul reorgani-rii sale aduce pierderi averii saleC "E a fost apro(at raportul administratorului &udiciar prin care se propune< dup ca-< intrarea 'n faliment< a de(itorului< potrivit art. *$ alin. * sau art. +5 alin. #. ,( co.secuti/e E4ectele i.tr5rii <. 4ali0e.t 2i 05surile

"in coninutul art. 157 alin. 28* re-ult c intrarea 'n faliment produce urmtoarele efecte i impune urmtoarele msuri? 8 di-olvarea persoanei &uridice de(itoareC 8 ridicarea dreptului de administrare al de(itoruluiC 8 desemnarea unui lic6idator provi-oriu< 'n ca-ul procedurii generale< sta(ilirea atri(uiilor i remuneraiei acestuia< 'n conformitate cu criteriile apro(ateC 8 'n procedura simplificat< confirmarea ca lic6idator a administratorului &udiciarC 8 sta(ilirea termenului maxim pentru predarea gestiunii averii de la de(itor/administratorul &udiciar ctre lic6idator< 'mpreun cu lista actelor i operaiunilor efectuate dup desc6iderea procedurii< menionate la art. $+ alin. 21C
a(u- de 'ncredere< 'nelciune< delapidare< mrturie mincinoas< infraciuni de fals ori infraciuni prev-ute 'n 1egea nr. 21/1))+< 'n ultimii * ani anteriori desc6iderii procedurii. D*E 7erespectarea termenelor prev-ute la alin. D1E conduce la decderea prilor respective din dreptul de a depune un plan de reorgani-are i< ca urmare< la trecerea< din dispo-iia &udectorului8sindic< la faliment.> 1 Art. $+ al. 2 prevede c? B "e(itorul i/sau< dup ca-< administratorul &udiciar sunt o(ligai s 'ntocmeasc i s pstre-e o list cuprin-!nd toate 'ncasrile< plile i compensrile efectuate dup desc6iderea procedurii< cu preci-area naturii i valorii acestora i a datelor de identificare a cocontractanilor.>

227

8 'ntocmirea de ctre administratorul &udiciar i predarea ctre lic6idator< 'n termen de maximum 15 -ile de la intrarea 'n faliment< 'n cadrul procedurii generale< a unei liste cuprin-!nd numele i adresele creditorilor i toate creanele acestora la data intrrii 'n faliment< cu indicarea celor nscute dup desc6iderea procedurii1C dac dup desc6iderea procedurii de(itorul a ac6itat creana creditorului la cererea cruia s8a desc6is procedura< acest fapt nu este de natur s opreasc derularea 'n continuare a etapelor procedurii dac 'ntre timp i ali creditori au depus declaraii de creaneC asta< dac se are 'n vedere specificul procedurii colective care s8a iniiat.2 8 notificarea intrrii 'n faliment conform art. 158#C
1

reanele existente la data intrrii 'n faliment sunt cele nscute anterior desc6iderii procedurii generale i neac6itate integral pe parcursul acestei proceduri. "ac unele au fost ac6itate parial 'n perioada de o(servaie de ctre de(itor 'n list vor fi incluse doar prile rmase neac6itate. :n mod similar se procedea- i cu creanele ac6itate parial 'n procedura de reorgani-are. :n acest sens a se vedea .on Turcu< 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p.$1# 2 .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practica &udiciara< ed. Gamangiu< ;ucureti< 255+< p. 17*8 17+C # Art.158 prevede c? BD1E :n ca-ul intrrii 'n faliment 'n procedura general< lic6idatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menionai 'n lista depus de de(itor/administratorul &udiciar< menionat la art. 157 alin. D2E lit. eE< de(itorului i oficiului registrului comerului sau< dup ca-< registrului societilor agricole unde de(itorul este 'nmatriculat< pentru efectuarea meniunii. "ispo-iiile alin. D2E i D#E ale art. +1 se aplic 'n mod corespun-tor. D2E 7otificarea va cuprinde? aE termenul limit pentru 'nregistrarea cererii de admitere a creanelor menionate la alin. D#E< 'n vederea 'ntocmirii ta(elului suplimentar< care va fi de maximum $* de -ile de la data intrrii 'n faliment< precum i cerinele pentru ca o crean 'nregistrat s fie considerat vala(ilC (E termenul de verificare a creanelor menionate la alin. D#E< de 'ntocmire< afiare i comunicare a ta(elului suplimentar al acestora< care nu va depi #5 de -ile de la expirarea termenului prev-ut la lit. aEC cE termenul de depunere la tri(unal a contestaiilor< care va fi de cel puin 15 -ile 'nainte de data sta(ilit prin 'nc6eierea de intrare 'n faliment< pentru

228

8 respectarea termenelor prev-ute la art. 158 alin. 2 sau< dup ca-< art. 15) alin. 2$. 2eparat de asta< se prevede c de(itorii intrai 'n procedura falimentului 'i acoper pierderile anuale sta(ilite prin declaraia de impo-it pe profit< din profiturile impo-a(ile o(inute 'n toat perioada< p!n la 'nc6iderea procedurii
definitivarea ta(elului definitiv consolidatC dE termenul de 'ntocmire a ta(elului definitiv consolidat< care nu va depi #5 de -ile de la expirarea termenului prev-ut la lit. (E. D#E 9or fi supuse verificrii toate creanele asupra averii de(itorului< inclusiv cele (ugetare< nscute dup data desc6iderii procedurii sau< dup ca-< al cror cuantum a fost modificat fa de ta(elul definitiv de creane sau fa de programul de plat din planul de reorgani-are< ca urmare a plilor fcute dup desc6iderea procedurii. D$E reanele admise 'n ta(elul definitiv de creane< 'n condiiile art. 7$ alin. D2E< nu vor mai fi supuse verificriiC titularii acestor creane vor putea s formule-e contestaii cu privire la creanele i drepturile de preferin trecute de lic6idator 'n ta(elul suplimentar prev-ut la alin. D2E lit. (E. D*E Ta(elul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanelor admise 'mpotriva averii de(itorului< existente la data intrrii 'n faliment< cu respectarea dispo-iiilor art. 115. D+E Titularilor de creane nscute dup desc6iderea procedurii< care nu depun cererea de admitere a creanelor 'n termenul prev-ut la alin. D2E lit. aE< li se aplic< 'n mod corespun-tor< prevederile art. 7+.> $ Art. 15) prevede c? BD1E :n ca-ul intrrii 'n faliment prin procedura simplificat< lic6idatorul va trimite o notificare privind intrarea 'n procedura falimentului i< 'n ca-ul de(itorului persoan &uridic< ridicarea dreptului de administrare i di-olvarea acestuia< tuturor creditorilor notificai conform art. +1< de(itorului i oficiului registrului comerului sau< dup ca-< registrului societilor agricole ori registrului asociaiilor i fundaiilor 'n care de(itorul este 'nmatriculat< pentru efectuarea meniunii. :n ca-ul 'n care este &ustificat ma&orarea< 'n sensul art. +2 alin. D2E< a termenelor de afiare a ta(elului preliminar de creane< prev-ut la art. +2 alin. D1E lit. cE< i de definitivare a ta(elului de creane< prev-ut la art. +2 alin. D1E lit. dE< noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. D2E :n ca-ul 'n care< p!n la apro(area propunerii administratorului &udiciar prev-ute la art. *$ alin. D$E< de(itorul aflat 'n faliment prin procedur simplificat i8a continuat activitatea< lic6idatorul va notifica< 'n

22)

falimentului C deci avem o norm derogatorie de la principiul general conform cruia compensarea pierderilor cu profitul se fac pe ani (ugetari? 'n situaia dat compensarea pierderilor se face cu profitul 'ntregii perioade de timp 'n care se desfoar procedura falimentului< p!n la 'nc6iderea acestei proceduri. , ) Noti4icarea i.tr5rii <. 4ali0e.t Art. 158 reglementea- notificarea 'n ca-ul intrrii 'n faliment prin procedura general< iar art. 15) conine reguli privind notificarea 'n ca-ul intrrii 'n faliment prin procedura simplificat. , ) & Noti4icarea pre/5=ut5 de art &"#B <. ca=ul i.tr5rii <. 4ali0e.t pri. procedura 1e.eral5 1ic6idatorul trimite notificarea at!t creditorilor menionai 'n lista depus de de(itor sau de administratorul &udiciar< menionat la art. 157 alin. 2 lit. e< c!t i de(itorului< oficiului registrului comerului sau< dup ca-< registrului 'n care este 'nmatriculat de(itorul persoan &uridic< pentru efectuarea
termen de * -ile de la data intrrii 'n faliment< creditorii dein!nd creane asupra de(itorului< av!nd prioritate conform dispo-iiilor art. 12# pct. 2< nscute 'n perioada de o(servaie< solicit!ndu8le s 'nscrie< 'n termen de 15 -ile de la primirea notificrii< cereri de crean 'nsoite de documente &ustificative. 7otificarea va cuprinde i termenele de afiare a ta(elului preliminar de creane< prev-ut la art. +2 alin. D1E lit. cE< i de definitivare a ta(elului de creane< prev-ut la art. +2 alin. D1E lit. dE< aa cum au fost cuprinse i 'n notificarea prev-ut la art. +1 alin. D1E sau la alin. D1E al pre-entului articol< dup ca-. "ispo-iiile alin. D2E i D#E ale art. +1 se aplic 'n mod corespun-tor. D#E 9or fi supuse verificrii toate creanele asupra averii de(itorului< inclusiv cele (ugetare< nscute dup data desc6iderii procedurii. D$E Titularilor de creane nscute dup desc6iderea procedurii< care nu depun cererea de admitere a creanelor 'n termenul prev-ut la alin. D2E< li se aplic< 'n mod corespun-tor< prevederile art. 7+.>

2#5

meniunii 'n aceste registre. Pentru creditorii cu sediul sau domiciliul 'n strintate< notificarea va fi trimis repre-entanilor din ar. 7otificarea se va reali-a 'n conformitate cu< dispo-iiile codului de procedur civil i va fi pu(licat< pe c6eltuiala averii de(itorului< 'ntr8un -iar de larg circulaie i 'n (uletinul procedurilor de insolven. 7otificarea prev-ut de art. 158 va avea cuprinsul indicat 'n alin. 2 al acestui articol? aE termenul limit pentru 'nregistrarea cererilor de admitere a creanelor nscute dup data desc6iderii procedurii< precum i al creanelor al cror cuantum s8a modificat fa de ta(elul definitiv de creane sau de programul de plat din planul de reorgani-are< ca urmare a plilor fcute dup desc6iderea proceduriiC aceste cereri vor fi incluse 'n ta(elul suplimentar< dac vor 'ndeplini cerinele menionate 'n notificareC termenul pentru 'nregistrarea cererilor nu va depi $* de -ile de la data intrrii 'n falimentC (E termenul de verificare a creanelor menionate la alin. #< 'n care tre(uie s se 'ncadre-e i 'ntocmirea< afiarea i comunicarea ta(elului suplimentarC acest termen nu va depi #5 de -ile de la expirarea termenului prev-ut mai sus la lit. a C cE termenul pentru depunerea la tri(unal a contestaiilor la ta(elul suplimentarC acest termen se va 'mplini cu cel puin 15 -ile 'nainte de data calendaristica sta(ilit< conform celor pre-entate mai &os< pentru definitivarea ta(elului consolidat al creanelorC dE termenul de 'ntocmire a ta(elului definitiv consolidatC acest termen nu va depi #5 de -ile de la expirarea termenului prev-ut la lit. (.

2#1

, ) ! Noti4icarea pre/5=ut5 de art &",B <. ca=ul i.tr5rii <. 4ali0e.t pri. procedura si0pli4icat5 7otificarea va fi trimis de lic6idator tuturor creditorilor notificai conform art. +11< precum i de(itorului i oficiului registrului unde este de(itorul 'nmatriculat. 7otificarea va conine dispo-iia privind intrarea 'n procedura falimentului i ridicarea dreptului de administrare< precum i di-olvarea de(itorului persoan &uridic. :n situaia 'n care de(itorul i8a continuat activitatea p!n la apro(area propunerii administratorului &udiciar privind intrarea 'n faliment< lic6idatorul va notifica< 'n termenul prev-ut de art. 15) alin. 2< creditorii dein!nd creane asupra de(itorului< i-vor!te din raporturi &uridice de munc< nscute 'n perioada de o(servaie. 7otificarea adresat acestor creditori va conine i solicitarea conform creia cererile creditorilor s fie depuse 'n termen de 15 -ile de la primirea notificrii i s fie 'nsoite de documente &ustificative. Toate notificrile vor conine termenele de afiare a ta(elului preliminar de creane prev-ut la art. +2 alin .1 lit. c i de definitivare a ta(elului de creane< prev-ut la art. +2 alin. 1 lit. d< aa cum au fost cuprinse i 'n notificarea prev-ut la art.
1

Art. +1 prevede c? B D1E :n urma desc6iderii procedurii< administratorul &udiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menionai 'n lista depus de de(itor 'n conformitate cu art. 28 alin. D1E lit. cE ori< dup ca-< 'n condiiile art. #2 alin. D2E< de(itorului i oficiului registrului comerului sau< dup ca-< registrului societilor agricole ori altor registre unde de(itorul este 'nmatriculat/'nregistrat< pentru efectuarea meniunii. D2E "ac creditorii cu sediul sau cu domiciliul 'n strintate au repre-entani 'n ar< notificarea va fi trimis acestora din urm. D#E 7otificarea prev-ut la alin. D1E se reali-ea- conform prevederilor odului de procedur civil i se va pu(lica< totodat< pe c6eltuiala averii de(itorului< 'ntr8un -iar de larg circulaie i 'n ;uletinul procedurilor de insolven.>

2#2

+1 alin. 1 sau art. 15) alin. 1< dup ca-2. 9or fi i 'n aceasta situaie aplica(ile dispo-iiile art. +1 privind procedura de notificare. , * Veri4icarea crea.3elor .5scute dup5 descCiderea procedurii Toate creanele asupra averii de(itorului< nscute dup data desc6iderii procedurii inclusiv cele (ugetare< vor fi supuse verificrii. "e asemenea< vor fi verificate creanele al cror cuantum a fost modificat fa de ta(elul definitiv de creane sau fa de programul de plat din planul de reorgani-are< ca urmare a plilor fcute dup desc6iderea procedurii.
2

Art. +2 prevede c? BD1E 7otificarea va cuprinde? aE termenul limit de depunere< de ctre creditori< a opo-iiilor la sentina de desc6idere a procedurii< pronunat ca urmare a cererii formulate de de(itor< 'n condiiile art. #2 alin. D1E< precum i termenul de soluionare a opo-iiilor< care nu va depi 15 -ile de la data expirrii termenului de depunere a acestoraC (E termenul limit pentru 'nregistrarea cererii de admitere a creanelor asupra averii de(itorului< care va fi de maximum +5 de -ile de la desc6iderea procedurii< precum i cerinele pentru ca o crean 'nregistrat s fie considerat vala(ilC cE termenul de verificare a creanelor< de 'ntocmire< afiare i comunicare a ta(elului preliminar de creane< care nu va depi #5 de -ile pentru procedura general sau< respectiv< 1* -ile< 'n ca-ul procedurii simplificate< de la expirarea termenului prev-ut la lit. (EC dE termenul de definitivare a ta(elului creanelor< care nu va depi #5 de -ile 'n ca-ul procedurii generale i< respectiv< 1* -ile 'n ca-ul procedurii simplificate< de la expirarea termenului corespun-tor fiecrei proceduri< prev-ut la lit. cEC eE locul< data i ora primei edine a adunrii generale a creditorilor< care va avea loc 'n maximum * -ile de la expirarea termenului prev-ut la lit. cE. D2E :n funcie de circumstanele cau-ei i pentru motive temeinice< &udectorul8sindic va putea 6otr' o ma&orare a termenelor prev-ute la alin. D1E lit. (E< cE i dE cu maximum #5< 1*< respectiv 1* -ile.>

2##

reditorii care nu se conformea- termenului pentru depunerea cererii vor suferi consecinele prev-ute de art. 7+1. reanele 'nscrise 'n ta(elul definitiv consolidat prev-ut la art. 7$ alin. 12 nu vor mai fi supuse verificrii< iar titularii acestora vor avea calea contestaiei cu privire la celelalte creane din ta(elul suplimentar , + I.trarea <. 4ali0e.t dup5 co.4ir0area u.ui pla. de reor1a.i=are

Art. 7+ prevede cC BD1E u excepia ca-ului 'n care notificarea desc6iderii procedurii s8a fcut cu 'nclcarea dispo-iiilor art. 7< titularul de creane anterioare desc6iderii procedurii< care nu depune cererea de admitere a creanelor p!n la expirarea termenului prev-ut la art. +2 alin. D1E lit. (E< este dec-ut< c!t privete creanele respective< din urmtoarele drepturi? 1. dreptul de a participa i de a vota 'n cadrul adunrii generale a creditorilorC 2. dreptul de a participa la distri(uirile de sume 'n cadrul reorgani-rii i falimentuluiC #. dreptul de a8i reali-a creanele 'mpotriva de(itorului sau a mem(rilor ori asociailor cu rspundere nelimitat ai persoanei &uridice de(itoare< ulterior 'nc6iderii procedurii< su( re-erva ca de(itorul s nu fi fost condamnat pentru (ancrut simpl sau frauduloas ori s nu i se fi sta(ilit rspunderea pentru efectuarea de pli ori transferuri frauduloase. D2E "ecderea va putea fi invocat oric!nd< de orice parte interesat< pe cale de aciune sau excepie.> 2 Art 7$ prevede c? B D1E "up ce toate contestaiile la creane au fost soluionate< administratorul &udiciar/lic6idatorul va 'nregistra< de 'ndat< la tri(unal i va avea gri& s fie afiat la sediul acestuia ta(elul definitiv al tuturor creanelor 'mpotriva averii de(itorului< art!nd suma< prioritatea i situaia 8 garantat sau negarantat 8 a fiecrei creane. D2E "up 'nregistrarea ta(elului definitiv< numai titularii creanelor 'nregistrate 'n ta(elul definitiv pot s participe la votul asupra planului de reorgani-are sau la orice repartiii de sume 'n ca- de faliment 'n procedura simplificat.>

2#$

:n ca-ul intrrii 'n faliment dup confirmarea unui plan de reorgani-are< titularii creanelor particip la distri(uiri cu valoarea acestora< 'nscris 'n planul confirmat< diminuate cu sumele 'ncasate 'n cursul reorgani-rii. Aceast form de participare la distri(uire face s se respecte situaia creanelor din planul de reorgani-are. Aceste sume nu sunt supuse restituirii< deci creditorii nu sunt o(ligai s restituie sumele 'ncasate 'n cursul reorgani-rii. Actele &uridice efectuate 'n cursul reorgani-rii sunt recunoscute< iar operaiile derulate sunt confirmate prin puterea normei &uridice< art.112 al.1 stipul!nd expres aceast regul. 2oluia se impune 'ntr8un context economic 'n care de(itorul nu se mai (ucur de credit. "ar nimic nu 'mpiedic pe cei interesai s invoce existena unei fraude. "ar 'n acest cacontestarea se face dup normele de drept comun i nu dup regulile speciale ale insolvenei. 28a o(servat c se (ucur de acest regim &uridic de protecie actele efectuate cu respectarea dispo-iiilor art. $) al. 1 i 21< actele permise de planul de reorgani-are i actele 'n legtur pe care cocontractantul le8a sv!rit cu (un credin.
1

Art. $) prevede c? BD1E Pe perioada de o(servaie< de(itorul va putea s continue desfurarea activitilor curente i poate efectua pli ctre creditorii cunoscui< care se 'ncadrea- 'n condiiile o(inuite de exercitare a activitii curente< dup cum urmea-? aE su( supraveg6erea administratorului &udiciar< dac de(itorul a fcut o cerere de reorgani-are< 'n sensul art. 28 alin. D1E lit. 6E< i nu i8a fost ridicat dreptul de administrareC (E su( conducerea administratorului &udiciar< dac de(itorului i s8a ridicat dreptul de administrare. D2E Actele< operaiunile i plile care depesc condiiile menionate la alin. D1E vor putea fi autori-ate 'n exercitarea atri(uiilor de supraveg6ere de administratorul &udiciarC acesta va convoca o edin a comitetului creditorilor 'n vederea supunerii spre apro(are a cererii administratorului special< 'n termen de maximum * -ile de la data primirii acesteia.

2#*

Actele cu titlu gratuit aparin!nd de(itorului i efectuate 'ntre data confirmrii planului de reorgani-are i data intrrii 'n faliment sunt sancionate cu nulitatea. elelalte acte se pre-um c au fost efectuate 'n frauda creditorilor. , ' M5suri pre0er15toare licCid5rii 1egea indic expres o(ligaia de a se lua anumite msuri pregtitoare efecturii propriu8-ise a lic6idrii. onform dispo-iiilor art. 11#811*< aceste msuri constau 'n? 8 sigilarea (unurilor din averea de(itorului< cu excepiile prev-ute de art. 11# alin. #1< precum i luarea msurilor
D#E :n ca-ul propunerilor de 'nstrinare a (unurilor din averea de(itorului grevate de garanii< se va ine seama de prevederile art. #) referitoare la acordarea unei protecii corespun-toare creanei garantate.> 1 Art. 11# al.# prevede c? BD1E 9or fi puse su( sigilii? maga-inele< maga-iile< depo-itele< (irourile< corespondena comercial< ar6iva< dispo-itivele de stocare i prelucrare a informaiei< contractele< mrfurile i orice alte (unuri mo(ile aparin!nd averii de(itorului. D2E :n situaia prev-ut la art. **< inventarul (unurilor de(itorului se va face dup o(inerea relaiilor scrise privind situaia (unurilor de(itorului. "ac 'n urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. *+ 8 *8< administratorul &udiciar nu identific nici un (un< inventarul se 'nc6eie pe (a-a comunicrilor scrise transmise de autoritile relevante. D#E 7u vor fi puse su( sigilii? aE o(iectele care vor tre(ui valorificate de urgen pentru a se evita deteriorarea lor material sau pierderea din valoareC (E registrele de conta(ilitateC cE cam(iile i alte titluri de valoare scadente sau care urmea- a fi scadente 'n scurt timp< precum i aciunile ori alte titluri de participaie ale de(itorului< care vor fi luate de lic6idator pentru a fi 'ncasate sau pentru a efectua activitile de conservare ceruteC

2#+

necesare pentru conservarea acestor (unuri. ,econstituirea< 'n msura posi(ilului< a documentelor prev-ute la art. 28 care se refer la (unurile de(itorului i care nu au fost pre-entate de de(itor. "ac nu se identific nici un (un al de(itorului< dar se o(in informaii ca urmare a demersurilor efectuate 'n conformitate cu art. *+8*81< inventarul se va efectua pe (a-a acelor informaii scrise transmise de autoritile relevanteC
dE numerarul pe care lic6idatorul 'l va depune 'n (anc 'n contul averii de(itorului. D$E !nd de(itorul are (unuri i 'n alte &udee< &udectorul8sindic va trimite notificri tri(unalelor din acele &udee< 'n vederea sigilrii de urgen a (unurilor. D*E "ocumentele 'ntocmite de alte tri(unale< certific!nd c sigiliile au fost aplicate< vor fi trimise &udectorului8sindic. D+E :n timpul aciunii de sigilare< lic6idatorul va lua msurile necesare pentru conservarea (unurilor.> 1 Art.*+ prevede c? BPentru celeritatea procedurii de insolven< 'n condiiile art. 1 alin. D2E lit. cE sau dE instana poate sta(ili< pentru creditorul care a solicitat desc6iderea procedurii de insolven sau administratorul &udiciar desemnat< 'ndatoriri 'n ceea ce privete pre-entarea pro(elor cu 'nscrisuri< relaii scrise< poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca fc!nd parte din administraia societii< poate solicita asistena i concursul acestora la efectuarea actelor de procedur< precum i orice alte demersuri necesare soluionrii cau-ei.> Art. *7 prevede c? BPentru celeritatea procedurii de insolven< 'n condiiile art. 1 alin. D2E lit. cE sau dE instana poate sta(ili< pentru creditorul care a solicitat desc6iderea procedurii de insolven sau administratorul &udiciar desemnat< 'ndatoriri 'n ceea ce privete pre-entarea pro(elor cu 'nscrisuri< relaii scrise< poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca fc!nd parte din administraia societii< poate solicita asistena i concursul acestora la efectuarea actelor de procedur< precum i orice alte demersuri necesare soluionrii cau-ei.> Art. *8 prevede c? BPentru celeritatea procedurii de insolven< 'n condiiile art. 1 alin. D2E lit. cE sau dE instana poate sta(ili< pentru creditorul care a solicitat desc6iderea procedurii de insolven sau administratorul &udiciar desemnat< 'ndatoriri 'n ceea ce privete pre-entarea pro(elor cu 'nscrisuri< relaii scrise< poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca fc!nd parte din administraia societii< poate solicita asistena i concursul acestora la efectuarea actelor de procedur< precum i orice alte demersuri

2#7

8 luarea 'n posesie a acestor (unuri< de ctre lic6idator< 'n calitate de depo-itar &udiciarC 8 'ntocmirea inventarului acestor (unuri cu indicarea valorii aproximative sau a valorii sta(ilite prin experti-C inventarul va fi semnat de lic6idator< de de(itor i de expert< dac este ca-ul. Prin msura inventarierii< vor fi aplicate sigilii< cu excepiile prev-ute de art. 11# alin. #? aE (unurile care necesita a fi valorificate de urgen pentru a se evita deteriorarea lor material sau pierderea din valoareC (E registrele de conta(ilitateC cE cam(iile i alte titluri de valoare scadente sau care urmea- a fi scadente 'n scurt timp< precum i aciunile ori alte titluri de participaie ale de(itorului< care vor fi luate de lic6idator pentru a fi 'ncasate sau pentru a efectua activitile de conservare ceruteC dE numerarul pe care lic6idatorul 'l va depune 'n (anc 'n contul averii de(itorului. oncomitent cu sigilarea se vor lua i msurile pentru conservarea (unurilor. "ocumentele vor fi predate &udectorului8sindic. Pentru (unurile de(itorului aflate 'n alte &udee< textul art. 11# alin.$ prevede ca &udectorul8sindic va trimite notificri tri(unalului din acele &udee< 'n vederea sigilrii de urgen a (unurilor< dup care tri(unalele vor remite &udectorului8sindic inventarele i actul de certificare a sigiliilor. At. 11$ prevede c de(itorul tre(uie s fie pre-ent i s asiste la inventar numai dac &udectorul8sindic dispune 'n
necesare soluionrii cau-ei.>

2#8

acest sens. "ac de(itorul nu se va pre-enta< contrar dispo-iiei &udectorului8sindic< el nu va putea contesta datele din inventar. Evaluarea se va face i prin expert evaluator< pe c6eltuiala averii de(itorului< dar numai cu apro(area comitetului creditorilor. .nventarul va fi semnat de lic6idator< de de(itor< prin administratorul special< sau numai de lic6idator< 'n situaia 'n care de(itorul nu particip.

, # E4ectuarea licCid5rii , # & Re1ulile de ba=5 ale licCid5rii onform art. 11+ alin. 1< lic6idarea se va efectua in!ndu8se seama de urmtoarele reguli de (a-? aE lic6idarea se efectuea- de ctre lic6idator< su( controlul &udectorului sindic< 'n conformitate cu regulamentul de v!n-are corespun-tor< apro(at de adunarea creditorilor< pe (a-a propunerii lic6idatorului i a recomandrii comitetului creditorilorC (E 'n scopul o(inerii unui pre maxim< lic6idatorul va efectua pu(licitatea i expunerea optim pe piaC cE (unurile se vor vinde c!t mai avanta&os i c!t mai cur!nd< dar la timpul cel mai potrivit i la preul maximC dE (unurile vor putea fi v!ndute 'n (loc 8 ca un ansam(lu 'n stare de funcionare 8 sau individualC eE metoda de v!n-are a (unurilor< licitaie pu(lic< negociere direct sau o com(inaie a celor dou< va fi apro(at de adunarea general a creditorilor< pe (a-a propunerii lic6idatorului i a recomandrii comitetului creditorilor.

2#)

fE 'n vederea v!n-rii< evaluarea (unurilor< necesar pentru sta(ilirea preului de v!n-are direct ori a preului de strigare< se va efectua de un expert< persoan fi-ic sau persoan &uridic. , # ! V6.=area <. bloc "ispo-iiile art. 11+< 117 privind v!n-area 'n (loc a (unurilor de(itorului 8 ca un ansam(lu funcional 8 se refer la situaia 'n care o parte dintre (unurile de(itorului sau toate aceste (unuri se dovedesc a fi necesare pentru desfurarea unei afaceri< iar cumprtorul le o(ine la un pre nedefalcat pe (unurile componente1. 1ic6idatorul va pre-enta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde propunerile pentru modalitatea de v!n-are 'n (loc. ,aportul va meniona (unurile< descrise i evaluate< ce urmea- a fi v!ndute 'mpreun< preci-!ndu8se i sarcinile de care< eventual< sunt grevate< 'nsoit de propuneri vi-!nd modalitile de v!n-are. 3 copie a raportului va fi depus la grefa tri(unalului pentru a fi studiat de orice persoana interesat. onform art. 117 al. 2 . raportul va cuprinde propuneri privind modalitatea de v!n-are 'n (loc dup cum urmea-< ca modaliti? aE v!n-are prin negociere direct ctre un cumprtor de&a identificat< cu preci-area condiiilor minime ale contractului< cum ar fi preul i modalitatea de platC (E v!n-are prin negociere direct< fr cumprtor identificat< cu preci-area preului minim propus. :n acest ca-<
1

Pentru detalii a se vedea? @6eorg6e Al(u< 9alorificarea (unurilor unei societi falite prin v!n-area 'n (loc< 'n ,evista P6oenix nr.1/2552 p.15C

2$5

lic6idatorul poate negocia preul concret al v!n-rii (unurilor< iar dac preul minim nu se poate o(ine< adunarea creditorilor se va 'ntruni din nou< pentru a decide dac preul minim iniial scade sau urmea- s se treac la v!n-area individual a (unurilorC cE v!n-are prin licitaie< 'n condiiile prev-ute de odul de procedur civil 1ic6idatorul va convoca adunarea generala a creditorilor< 'n termen de maximum 25 de -ile de la data edinei comitetului creditorilor< 'ntiin!ndu8i pe creditori despre posi(ilitatea studierii raportului i a procesului ver(al al edinei comitetului creditorilor privind raportul. "ac adunarea general a creditorilor apro( raportul< &udectorul sindic va da dispo-iie lic6idatorului< prin 'nc6eiere s efectue-e actele i operaiunile de lic6idare< 'n condiiile propuse 'n raport. Prevederile de mai sus referitoare la v!n-area 'n (loc a (unurilor se aplic< 'n mod corespun-tor i v!n-rii 'n (loc a creanelor de(itorului fa de terele persoane Dart. 117 alin. *E. , # ( V6.=area direct5 a i0obilelor onform art. 118< imo(ilele vor putea fi v!ndute direct< 'n urma propunerii lic6idatorului apro(at de adunarea general a creditorilor. Propunerea va tre(ui s identifice imo(ilul prin datele de pe teren i cele din registrele de pu(licitate imo(iliar< s menione-e sarcinile de care este grevat i s indice condiiile de supraofertare precum i dat p!n la care< 'n cade apro(are a v!n-rii sunt acceptate supraofertele.

2$1

Gotr!rea adunrii creditorilor pronunat 'n legtur cu propunerea lic6idatorului nu tre(uie s identifice cumprtorul1. Propunerea de mai sus va fi notificat de(itorului< prin administratorul special< creditorilor care au garanii reale sau drepturi de retenie de orice fel asupra imo(ilului< precum i comitetului creditorilor. Propunerea va fi supus votului adunrii creditorilor convocat la un termen de maximum 25 de -ile de la data propunerii lic6idatorului. Propunerea de v!n-are va fi supus de lic6idator votului adunrii creditorilor. 2u( sanciunea nulitii< v!n-area nu va putea fi efectuat 'n modalitatea direct 'nainte de 'mplinirea unui termen de #5 de -ile de la data ultimei pu(licri 'n -iar Dart. 118 alin. $E. :n ipote-a 'n care 'n cele #5 de -ile de la data ultimei pu(licaii 'n -iar se anun o supraofert relevant< negocierea direct tre(uie s fie considerat ca fiind depit i se poate constata existena premiselor de reuit a unui concurs de oferte< 'n pre-ena a cel puin doi competitori. 2ituaia creat confer certitudinea c (unul pre-int atracie pentru cei interesai i se poate o(ine un pre mai ridicat dec!t cel re-ultat din negocierea direct. , # ) E.cCeierea co.tractelor de /6.=are 1ic6idatorul va 'nc6eia contracte de v!n-are8cumprare 'n ca-ul v!n-rilor de (unuri imo(ile i mo(ile< 'n (loc sau individual< 'n numele de(itorului. 2umele 'ncasate ca pre vor fi
1

.de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. 1812 din 21 oct. 255#< 'n (uletinul &urisprudenei< 255#< p.$11C

2$2

depuse 'n contul de consemnare desc6is la o (anc< 'n conformitate cu dispo-iiile art. $ alin. 2. ,ecipisele vor fi predate &udectorului8sindic. :n ca-ul licitaiei pu(lice< procesul8ver(al va fi titlul de proprietate apt de 'nta(ulare. , # * Co.se0.area <. co.t ba.car a /e.iturilor 1ic6idatorul 'ncasea- preul (unurilor v!ndute< creanele de(itorului 'mpotriva unor tere persoane< precum i veniturile o(inute din exploatarea comercial a cldirilor i a celorlalte (unuri din averea de(itorului i consemnea- sumele 'n acelai cont (ancar< prev-ut de art. $ alin. D2E< urm!nd s fie supuse distri(uirii concomitent cu sumele re-ultate ca urmare a v!n-rii acelor (unuri. , # + V6.=area /alorilor 0obiliare 9alorile mo(iliare sunt instrumente financiare negocia(ile< transmisi(ile prin tradiiune sau prin 'nscriere 'n cont< care confer drepturi egale pe categorie< d!nd deintorilor dreptul la o fraciune din capitalul social al emitentului sau un drept de crean general asupra patrimoniului emitentului i sunt suscepti(ile de tran-acionare pe o pia reglementat. 9alori mo(iliare pot fi aciunile< o(ligaiunile< precum i instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit 'ncadrate ca atare de omisia 7aional a 9alorilor 0o(iliare1.

Pentru detalii a se vedea Eugenia %lorescu< ,egimul &uridic al valorilor mo(iliare< ed. 1umina 1ex< ;ucureti< 255*< p.82.

2$#

9alorile mo(iliare aflate 'n averea de(itorului pot fi v!ndute de lic6idator numai printr8o societate de valori mo(iliare< conform prevederilor 1egii nr. 2)7/255$2. , # ' V6.=area bu.urilor di. a/erea perso.ala a asocia3ilor :n situaia 'n care (unurile din averea unui grup de interes economic ori a unei societi 'n nume colectiv sau 'n comandit nu sunt suficiente pentru plata creanelor 'nregistrate 'n ta(elul definitiv consolidat al creanelor< 'mpotriva grupului sau a societii< &udectorul8sindic va autori-a executarea silit< 'n condiiile legii< 'mpotriva asociailor cu rspundere nelimitat sau< dup ca-< mem(rilor< pronunt!nd o sentin definitiv i executorie< care va fi pus 'n executare de lic6idator< prin executor &udectoresc. a urmare a constatrii c (unurile existente 'n patrimoniul grupului de interes economic sau al societii 'n nume colectiv nu sunt suficiente pentru a acoperi c6eltuielile administrative i nici un creditor nu se ofer s avanse-e sumele corespun-toare< &udectorul8sindic nu va da o 'nc6eiere de 'nc6idere a procedurii< ci va continua procedura prin executare silit 'mpotriva (unurilor din averea personal a asociailor sau mem(rilor. , # # Distribuirea prealabil5 <. 4a/oarea creditorilor cu 1ara.3ii reale reditorii cu garanii reale asupra (unurilor din averea de(itorului sunt favori-ai deoarece sunt pltii de ctre lic6idator cu prioritate din preul v!n-rii (unurilor constituite
2

0onitorul oficial nr. *71 din 2) iunie 255$

2$$

ca garanii reale 'n favoarea lor< conform art. 125. "in sumele re-ultate ca urmarea a v!n-rii (unurilor imo(ile ipotecate i a (unurilor constituite ca garanii reale mo(iliare< vor fi acoperite< mai 'nt!i< c6eltuielile aferente v!n-rii acelor (unuri< inclusiv c6eltuielile necesare conservrii i administrrii (unurilor i retri(uiile persoanelor anga&ate conform prevederilor art. 121 pct. 1. 2umele rmase vor fi destinate stingerii creanelor cu garanii reale asupra (unurilor v!ndute. 0ai 'nt!i se vor stinge creanele repre-ent!nd do(!n-iDart. 1111 .civ.E< ma&orri< penaliti i c6eltuieli i apoi se vor stinge creanele repre-ent!nd capitalul Dart. 121 alin. 1 pct. 2 E. ,e-ultatul efecturii plilor ctre creditori cu garanii reale asupra (unurilor v!ndute poate fi concreti-at 'n trei ipote-e ? aE acoperirea exact i stingerea integral a creanelor garantateC (E stingerea numai parial a creanelor garantateC cE stingerea total a creanelor garantate i dega&area unui excedent de fonduri. Partea< din creanele cu garanii reale< rmas nestins cu preul v!n-rii (unurilor constituite ca garanie va avea regimul &uridic de crean c6irografar. Aceast crean c6irografar va concura cu celelalte creane c6irografare i nu va mai produce do(!n-i sau alte ma&orri. "ac se sting integral creanele cu garanii reale asupra (unurilor v!ndute i re-ult o diferena 'n plus< fondurile excedentare vor fi consemnate de lic6idator 'n contul prev-ut de art. $ alin. 2.

2$*

"ac se fac distri(uiri de sume 'nainte de v!n-area (unurilor care au fost constituite ca garanii 'n favoarea unui anumit creditor< acesta poate participa la distri(uireD art. 121 alin. #E 'n fra-a iniial 'n calitate de creditor c6irografar. 2umele primite de acest creditor c6irografar 'ntr8o asemenea distri(uie vor fi luate 'n calcul 'n momentul v!n-rii (unurilor care s8au constituit ca garanie a creanei sale. onform prevederilor art. 121 alin #< acest creditor nu va putea primi< 'n total< in!nd seam i de ceea ce a primit anterior< mai mult dec!t preul o(inut din v!n-area (unului constituit ca garanie a creanei sale. Aadar< suma primit la distri(uirea precedent este considerat ca un avans asupra plii cuvenite creditorului din preul (unului constituit ca garanie a creanei sale i numai pentru motivul c acest (un s8a v!ndut a(ia ulterior celeilalte distri(uiri. Pentru a (eneficia de avanta&ul prioritii reglementat prin dispo-iiile art. 121 alin 1< creditorul tre(uie sa posede o garanie real legal constituit. 7u se poate prevala de acest (eneficiu< spre exemplu< creditorul care a acceptat< su( incidena dispo-iiilor art $788$8) din codul comercial< un ga& fr deposedare lipsit de efecte &uridice. El nu poate invoca dispo-iiile art 152 pct. 2 din Titlu 9. al 1egii nr. ))/1))) conform crora =garaniile i sarcinile reale create potrivit legii 'n vigoare la data constituirii lor vor produce efecte 'n ceea ce privete ordinea de preferin i dreptul de a urmrii (unurile afectate garaniei>< deoarece sunt aplicaie imediat numai noile norme privind executarea garaniilor i ordinea de preferin1.

.de Ap. lu& 7apoca< com.< dec.nr. 7+ din 1# fe(r. 2551< nepu(licat< citat de .on Turcu 'n Tratat de insolven< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p.*5+C

2$+

, , $la.urile de distribuire periodica i.tre creditori , , & Raportul 2i pla.ul onform dispo-iiilor art. 122 al 1egii nr. 8*/255+< la fiecare trei luni< calculate de la data 'nceperii lic6idrii i cuprinse 'ntr8un program de administrare a lic6idrii care tre(uie 'ntocmit 'n #5 de -ile de la numire< lic6idatorul va pre-enta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor o(inute din lic6idare i din 'ncasarea de creane i un plan de distri(uire 'ntre creditori. ,aportul va prevedea i plata remuneraiei lic6idatorului< precum i toate celelalte c6eltuieli la care se refer art. 12#. pct. 1.Termenul pentru pre-entarea raportului i a planului de distri(uire poate fi prelungit< de ctre &udectorul sindic< cu cel mult o lun< pentru motive temeinice< sau poate fi scurtat. Planul de distri(uire va fi 'nregistrat la grefa tri(unalului de ctre lic6idator. Totodat< lic6idatorul va notifica fiecrui creditor 'nregistrarea. opia raportului i copia planului de distri(uire se vor afia i la ua tri(unalului. Procesul8ver(al de afiare va fi 'ntocmit i semnat de grefierul care 'l asist pe &udectorul8sindic 'n acel dosar de faliment. At!t comitetul creditorilor c!t i oricare din creditori pot contesta raportul i planul 'n termen de 1* -ile de la afiare. Textul art. 122 alin # este categoric cu privire la momentul de la care se calculea- termenul pentru formularea o(ieciunilor? 1* -ile de la afiarea raportului i planului. 6iar dac aceste documente au fost comunicate 'n fapt creditorilor< aceast comunicare nu modific data 'nceperii termenului pentru formularea de o(ieciuni. onform alin. 2 al art. 122< ceea ce se 2$7

notifica fiecrui creditor este 'nregistrarea planului la grefa tri(unalului i nu 'nsui planul. onform art. 122 al. $< 'n termen de 25 de -ile de la afiare< &udectorul8sindic va ine o edin cu lic6idatorul< de(itorul i creditorii 'n care va soluiona deodat< prin sentin< toate contestaiile. 2entina poate fi atacat cu recurs Dart. 12E 'n termen de 15 -ile de la comunicare< numai 'n ceea ce privete modul de soluionare a contestaiilor la planul de distri(uire. "ac nu s8au 'nregistrat contestaii la planul de distri(uire< dup expirarea termenului legal de 'nregistrare a acestor contestaii< lic6idatorul poate efectua distri(uirea< nefiind legal prev-ut necesitatea unei apro(ri a raportului de distri(uire de ctre &udectorul8sindic< 'n situaia necontestrii acestora de ctre creditori. , , ! Ordi.ea distribuirii :ntre creditorii fr garanii reale< distri(uirea se va efectua< 'n ca-ul falimentului< 'n ordinea prev-ut de art. 12#. 1. taxele< tim(rele i orice alte c6eltuieli aferente procedurii instituie prin pre-enta lege inclusiv c6eltuielile necesare pentru conservarea i administrarea (unurilor din averea de(itorului< precum i plata remuneraiilor anga&ate 'n condiiile art. 15< art. 1) alin 2< art<2#< 2$ i ale art. )8< alin. #< su( re-erva celor prev-ute la art. 152 alin. $ C 2. creanele i-vor!te din raporturi de muncC #. creanele repre-ent!nd creditele< cu do(!n-ile i c6eltuielile aferente< acordate de instituii de credit dup desc6iderea procedurii< precum i creanele re-ult!nd din continuarea activitii de(itorului dup desc6iderea proceduriiC 2$8

$. creanele (ugetareC *. creanele repre-ent!nd sumele datorate de ctre de(itor unor teri 'n (a-a unor o(ligaii de 'ntreinere< alocaii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate mi&loacelor de existenC +. creanele repre-ent!nd sumele sta(ilite de &udectorul8sindic pentru 'ntreinerea de(itorului i a familiei sale< dac acesta este persoana fi-icC 7. creanele repre-ent!nd credite (ancare< cu c6eltuielile i do(!n-ile aferente< a celor re-ultate din v!n-ri de produse< prestri de servicii sau alte lucrri< precum i din c6iriiC 8. alte creane c6irografareC ).creanele su(ordonate< 'n urmtoarea ordine de preferin? aE creditele acordate persoanei &uridice de(itoare de ctre un asociat sau acionar dein!nd cel puin 15F din capitalul social< respective din drepturile de vot 'n adunarea general a asociailor ori< dup ca-< de ctre un mem(ru al grupului de interes economicC (E creanele i-vor!nd din acte cu titlu gratuit. "eci 'nainte de orice distri(uire se recuperea- c6eltuielile procedurii pe seama averii de(itoruluiC aici se includ i c6eltuielile de conservare i de administrare a (unurilor precum i creanele Administraiei ,e-ervelor de 2tat1. Textul art. * alin. 2 al 1egii nr. 82/1))2DmodificatE prevede c 'n situaia 'n care de(itorul se afl su( incidenta prevederilor 1egii nr. +$/1))*< o(ligaia acestui de(itor de
1

Administraia ,e-ervelor de 2tat este reglementat prin 1egea nr.82 /1))2< modificat prin 3.I.g nr. 1##/1)))< apro(at prin legea nr. $28/2551 din monitorul oficial nr. $15 din 2* iulie 2551C

2$)

ram(ursare a 'mprumutului se asimilea- c6eltuielilor efectuate pentru conservarea i administrarea (unurilor din averea de(itorului< care se satisfac cu prioritate fa de toi creditorii. Aceast crean privilegiat conine at!t cuantumul valoric al 'mprumutului efectiv acordat< c!t i penali-rile de 'nt!r-iere calculate p!n la data desc6iderii procedurii1. Irmea- apoi creanele de munc< creditele acordate dup desc6iderea procedurii i creanele (ugetare. "ispo-iiile art. # din 3rdonana @uvernului nr. 2#/25552 consacr principiul prioritii plii de ctre agenii economici a o(ligaiilor< ctre regiile autonome i companiile naionale menionate. Principiul nu se aplic 'n procedura special a insolvenei ci numai 'n procedurile de executare silit individuale sau 'n plai voluntare. "ispo-iiile 3rdonanei @uvernului nr. 2#/2555 nu modific nici implicit ordinea de prioritate a creanelor sta(ilit prin art 12$ al 1egii nr. 8*/255+ i nu asimilea- creanele regiilor autonome i ale companiilor naionale cu creanele privilegiate prev-ute de pct. $ al art. 122#. 7ici creanele aparin!nd orpului @ardienilor Pu(lici nu pot fi calificate drept creane (ugetare aparin!nd (ugetului local< cum este definit prin 3rdonana @uvernului nr. #)/1))#. "in textele art. 2$ alin. 2 i # din 1egea nr. 2+/1))# re-ult c aceast instituie nu primete alocaii de la (ugetul local i nu vars la acest (uget sumele nec6eltuite< iar 'ncasrile pe (a-a contractelor 'nc6eiate 'i revin 'n 'ntregime i nu se virea- la (ugetul local$.
1

.de Ap. lu& 7apoca< com.< dec.nr. +7* din 11 sept. 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551< p. $1+C 2 0onitorul oficial nr. #+ din 2) ianuarie 2555 # .de Ap. lu& 7apoca< com.< dec.nr. 15*# din + nov. 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551< p.$+2C

2*5

2e pltesc apoi consecutiv sumele datorate de de(itor unor teri ca o(ligaie de 'ntreinere< alocaii pentru minori< ori o(ligaii de plat a unor sume periodice destinate asigurrii mi&loacelor de existen< sumele destinate pentru 'ntreinerea 'nsi a de(itorului. "up efectuarea acestor pli urmea- pe r!nd< dac mai exist fonduri creditele (ancare negarantate< plile creanelor provenite din livrri de produse< de servicii. Irmea- apoi alte creane c6irografare. :ntre creditorii situai la aceeai po-iie< sumele se distri(uie proporional cu suma cu care a fost 'nscris fiecare crean 'n ta(elul creanelor. 3 situaie aparte au sumele 'ncasate de un creditor din urmrirea garanilor fide&usori ai de(itorului. 7efiind pli efectuate de de(itor< nici sume re-ultate din valorificarea (unurilor de(itorului< aceste sume 'ncasate de la fide&usori sau garani cu cauiune real se cuvin exclusiv creditorului (eneficiar al fide&usiunii sau al cauiunii reale i nu sunt supuse distri(uirii 'n ordinea prev-ut de art. 12#. :n situaia 'n care a v!ndut 'n (loc toate (unurile de(itorului< inclusiv cele care au fost constituite ca garanii reale se va ine seama de evaluarea fcut anterior fiecrui (un< se calculea- procentual cota pe care o repre-int fiecare (un ga&at sau ipoteca din totalul valorii (unurilor de(itorilor i sumele re-ultate se pltesc creditorilor cu garanii reale< imediat dup sumele menionate la pct. 1 art. 12#< prin derogare de la ordinea de prioritate o(inuit< dac garaniile au fost

.de Ap. lu& 7apoca< com.< dec.nr. )2 din 27 ian. 255$< nepu(licat< citat de .on Turcu 'n Tratat de insolven< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 255+< p.*15C

2*1

constituite mai 'nainte de a fi exigi(ile creanele prev-ute de pct. $ al art. 12#. , , ( Co.se0.area u.or su0e 8art &!'9 onform dispo-iiilor art. 127< cu oca-ia distri(uirilor periodice vor fi consemnate 'n contul prev-ut de art. $ urmtoarele sume? 1. sumele proporionale< datorate creditorilor ale cror creane sunt supuse unei condiii suspensive care nu s8a reali-at 'ncC 2. sumele proporionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purttor< care i8au 'nscris creanele pe (a-a copiei titluluiDcam(ia< (ilete la ordinE i nu au pre-entat 'nc originalele titlurilor. #. sumele proporionale< datorate creanelor admise provi-oriuC $. re-ervele destinate sa acopere c6eltuielile viitoare ale averii de(itorului Textul art. 128< care se refera la pstrarea sumelor la (anc< 'ntr8un cont special de depo-it< concordant cu noul text al art. $ alin. #< este adecvat i aplicrii dispo-iiilor art. 127. , , ) Distribuirea 4i.al5 8art &!,B&("9 "up v!n-area tuturor (unurilor din averea de(itorului i dup re-olvarea tuturor contestaiilor cu privire la creane< lic6idatorul 'ntocmete i pre-int &udectorului8sindic raportul final i situaiile financiare finale.

2*2

"e(itorului i fiecruia dintre creditori li se comunic 'n copie aceste 'nscrisuri< iar o alt copie se afiea- la ua tri(unalului. :ntr8un termen de maxim #5 de -ile de la afiarea raportului final< &udectorul8sindic va convoca adunarea creditorilor. 3(ieciile creditorilor la raportul final tre(uie sa fie 'nregistrate cu cel puin * -ile 'nainte de data adunrii creditorilor. :n edina adunrii creditorilor< &udectorul8sindic se pronun prin 'nc6eiere asuprea tuturor o(ieciunilor la raportul final. "ac o(ieciunile vor fi respinse 'n totalitate< 'nc6eierea va apro(a raportul final. "ac o(ieciunile vor fi admise< &udectorul8sindic va anali-a necesitatea de modificare a raportului final sau de reface a acestuia. 7u particip la distri(uire nici 'n cadrul final creanele care< la data predrii raportului final ctre &udectorul8sindic< erau 'nc afectate de condiie. "up apro(area raportului final i 'n conformitate cu acesta< lic6idatorul va efectua distri(uirea final a fondurilor din averea de(itorului. :n ca-ul fondurilor nereclamate 'n termen de )5 de -ile< acestea vor rm!ne 'n contul prev-ut de art. $< iar lic6idatorul va depune extrasul de cont la registrul de valori al tri(unalului. Aceste fonduri vor putea fi utili-ate pentru alimentare fondului de lic6idare 'n condiiile art. $ alin. $. >iblio1ra4ie?

2*#

1. Al(u< @6eorg6e.< 9alorificarea (unurilor unei societi falite prin v!n-area 'n (loc< 'n ,evista P6oenix nr.1/2552 2. "olac6e< .leana8.-a(ela< 0i6ianu< osmin Goria< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practica &udiciara< Editura Gamangiu< ;ucureti< 255+< p. 17*8 17+C #. %lorescu< Eugenia.< ,egimul &uridic al valorilor mo(iliare< Editura 1umina 1ex< ;ucureti< 255* $. 1u6a< 9asile.< "rept comercial< ed. Altip< Al(a .ulia< 255# *. Turcu< .on.< Tratat de insolven< Editura .G. ;ecH< ;ucureti< 255+ +. Turcu< .on.< 1egea procedurii insolvenei< Editura .G. ;ecH< ;ucureti< 2557 4urispruden? 8 .de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. 1812 din 21 oct. 255#< 'n (uletinul &urisprudenei< 255# 8 .de Ap. lu& 7apoca< com.< dec.nr. 7+ din 1# fe(r. 2551< nepu(licat 8 .de Ap. lu& 7apoca< com.< dec.nr. +7* din 11 sept. 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551 8 .de Ap. lu& 7apoca< com.< dec.nr. 15*# din + nov. 2551< 'n ;uletinul &urisprudenei< 2551 8 .de Ap. lu& 7apoca< com.< dec.nr. )2 din 27 ian. 255$< nepu(licat

2*$

2**

CA$I%OLUL &" R5spu.derea 0e0brilor or1a.elor de co.ducere


&" & Co.ditiile r5spu.derii &" & & Obser/a3ii 7oua lege a preluat concepia legii anterioare privitoare la rspunderea civila a persoanelor implicate 'n conducerea< supraveg6erea i activitatea de(itorului< dac au comis una din faptele ilicite enumerate limitativ de lege. 1egea prevede c? 1a cererea administratorului &udiciar sau a lic6idatorului< &udectorul8sindic poate dispune ca o parte a pasivului de(itorului< persoan &uridic< a&uns 'n stare de insolvena< s fie suportat de mem(rii organelor de supraveg6ere din cadrul societii sau de conducere< precum i de orice alt persoan care a cau-at starea de insolven a de(itorului prin una dintre urmtoarele fapte? aE au folosit (unurile sau creditele persoanei &uridice 'n folosul propriu sau 'n cel al unei alte persoaneC (E au fcut acte de comer 'n interes personal< su( acoperirea altei persoane &uridiceC cE au dispus< 'n interes personal< continuarea unei activiti care ducea< 'n mod vdit< persoana &uridic la 'ncetare de pliC dE au inut o conta(ilitate fictiv< au fcut s dispar unele documente conta(ile sau nu au inut conta(ilitatea 'n conformitate cu legea C eE au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei &uridice ori au mrit 'n mod fictiv pasivul acesteia C fE au folosit mi&loace ruintoare pentru a procura persoanei &uridice fonduri< 'n scopul 'nt!r-ierii 'ncetrii de plti 2*+

gE 'n luna precedent plilor< au pltit sau au dispus s se plteasc cu preferin unui creditor< 'n dauna celorlali creditori. omitetul creditorilor poate cere &udectorului8sindic s fie autori-at s introduc aciunea prev-ut la alin. 1< dac administratorul &udiciar sau lic6idatorul a omis s indice< 'n raportul sau asupra cau-elor insolvenei< persoanele culpa(ile de starea de insolven a patrimoniului de(itorului persoan &uridic< ori dac acesta a omis s formule-e aciunea prev-ut de alin. 1 i rspunderea persoanelor la care se refera alin. 1 amenin s se prescrie. Aplicarea dispo-iiilor alin. 1 nu 'nltur aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infraciuni. :n ca- de pluralitate< rspunderea persoanelor prev-ute la alin. 1 este solidar< cu condiia ca apariia strii de insolven s fie contemporan sau anterioar perioadei de timp 'n care i8au exercitat mandatul sau 'n care au deinut po-iia care ar fi putut cau-a insolvena. Persoanele 'n cau- se pot apra de solidaritate dac< 'n organele colegiale de conducere ale persoanei &uridice< s8au opus la actele sau la faptele care au cau-at insolvena sau au lipsit de la luarea deci-iilor care au cau-at insolvena i au fcut s se consemne-e< ulterior lurii deci-iei< opo-iia lor la aceste deci-ii. ,spunderea prev-ut de art. 1#8 a nscut multe controverse 'n doctrin i a provocat practici neunitare 'n activitatea instanelor. 2e discut 'n esen cum poate fi 'ncadrat aceast form de rspundere 'n ansam(lul formelor de rspundere &uridic din care apoi s se deduc pe cale de consecin natura &uridic a aciunii dup care se reali-ea- tragerea la rspundere< cu toate consecinele practice ale calificrilor care se vor face.

2*7

&" & ! %itularii cererii de tra1ere la r5spu.dere 1egea indic pe administrator< pe lic6idator i< 'n condiiile preci-ate< comitetul creditorilor ca av!nd calitate procesual activ s iniie-e asemenea procedur de atragere a rspunderii fa de cei care au condus afacerile de(itorului pentru a&ungerea 'n stare de insolvenC administratorul i lic6idatorul 'n principal iar comitetul creditorilor 'n su(sidiar cu autori-area preala(il a &udectorului sindic. 2e pune pro(lema dac din oficiu &udectorul sindic poate iniia procedura. 28a o(servat c &udectorul prin statutul su nu poate s formule-e o cerere i s o &udece. "eci nu este admisi(il ca &udectorul s dispun din oficiu asupra acestui tip de rspundere1C &udectorul tre(uie s fie sesi-at de cineva 'ndreptit i care s &ustifice un interes.2 2e discut 'n teorie i 'n practic dac administratorul sau lic6idatorul pornete aciunea 'n nume propriu sau 'n numele de(itorului. %elul cum este organi-at 'n pre-ent procedura insolvenei ne 'ndreptete s afirmm c administratorul/lic6idatorul acionea- 'n nume propriu urm!nd sarcinile ce le implinete 'n procedura insolvenei. 1egea indic cine sv!rete actele ce duc la 'mplinirea o(iectivelor urmrite de pornirea procedurii insolvenei. 3r< legea arat c toate actele de management al averii de(itorului< toate operaiile sunt efectuate de specialiti 'n insolven su( cen-ura de legalitate a &udectorului. Asemenea rspuns direcionea- soluia i 'n legtur cu posi(ilitatea administratorului/lic6idatorului de a8i delega sarcinile sau de a le efectua prin repre-entani? aciunea
1

. de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. )5$/, din 8 sept. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. 2$7C 2 Auric Avram< Procedura insolvenei.,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p. )C

2*8

de atragere a rspunderii organelor de conducere nu poate fi delegat sau exercitat prin mandatari. omitetul creditorilor tre(uie autori-at 'n preala(il de ctre &udectorul sindic ca s iniie-e o astfel de aciuneC autori-area presupune o verificare preala(il dac sunt 'mplinite condiiile legale ale pornirii aciunii 'n su(sidiar. 4udectorul va anali-a pentru autori-area comitetului creditorilor doar condiiile de legalitate a iniierii aciunii i nu oportunitatea pornirii ei. &" & ( $ersoa.ele r5spu.=5toare Textul alin. 1 al art. 1#8 enumer # categorii de persoane crora le sunt aplica(ile dispo-iiile acestui articol ? 8 mem(rii organelor de supraveg6ere< auditori i cen-ori< precum i mem(rii comitetului de direcie cu atri(uii de supraveg6ereC 8 mem(rii organelor de conducereC 8 orice alt persoan care a cau-at starea de insolven a de(itorului persoan &uridic prin una dintre faptele enumerate 'n alin. 1 lit. a8g. "in formularea legii deducem c enumerarea persoanelor rspun-toare este limitativ i nu exemplificativ urm!nd doar ca 'n practic s se sta(ileasc acele criterii &uridice i de fapt care demonstrea- c persoana vi-at 'ndeplinete condiiile indicate de lege pentru a rspunde cu averea proprie. onductorii de drept sunt cei a cror 'nvestire 'n funcia respectiv a avut un caracter statutar fiindu8i fcute i formalitile de pu(licitate la registrul comerului? 2*)

administratori< directori< mem(rii comitetului de administraie< etc. 9a rspunde de asemenea orice persoan care exercitat de fapt1 atri(uiile conductorilor de drept< la data pornirii procedurii sau 'nainte< emi!nd acte care au anga&at unitatea sau sv!rind< acte de gestiune2. ,spunderea conductorilor este solidar aplic!ndu8se dispo-iiile art. $2 din codul comercial#. 0em(rii organelor de supraveg6ere i control sunt cen-orii sau orice alt persoan prev-ut de lege pentru exercitarea acestor atri(uii sau care a efectuat astfel de acte. :n categoria altor persoane care au cau-at starea de insolven se pot cuprinde asociaii$< acionarii< funcionarii comerciali care 'ndeplinesc exigenele legii pentru a fi fcui rspun-tori*. &" & ) Natura ;uridic5 a r5spu.derii 0e0brilor or1a.elor de co.ducere 2ta(ilirea naturii &uridice a rspunderii are interes practic? su( aspectul identificrii elementelor componente< a
1

. de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 2+1$/, din 2) nov. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. 2)5C 2 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. $)/, din 25 ian. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. 287C # . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 15)2/, din 2+ sept. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. #11C $ . de Ap. @alai< com.< dec.nr. 1+**/, din 2$ august 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. 2)*C * Auric Avram< Procedura insolvenei.,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p. 27828C

2+5

dovedirii acestora< asupra 'ntinderii acesteia. 2pre exemplu 'n ca-ul rspunderii contractuale culpa este pre-umat ceea ce nu este vala(il i 'n ca-ul rspunderii delictualeC rspunderea delictual presupune repararea integral a pre&udiciului< at!t pe cel previ-i(il c!t i pe cel imprevi-i(il< pe c!nd 'n rspunderea contractual se acoper doar pre&udiciul previ-i(il< etc. 28a spus c rspunderea mem(rilor organelor de conducere este fie o rspundere contractual fie una delictual< dup ca-. 2ursa o(ligaiei 'nclcate de ctre persoana a crei rspundere se discut indic natura &uridic a rspunderii acestora? persoanele a cror rspundere este atras de 'nclcarea contractului pe (a-a cruia funcionea- vor rspunde contractual1C ceilali vor rspunde delictual2. Astfel< 'n raportul dintre administratori i persoana &uridica< sunt aplica(ile dispo-iiile art. 72 din 1egea nr. #1/1))5 conform crora R o(ligaiile i rspunderea administratorilor sunt reglementate de dispo-iiile referitoare la mandat i de cele speciale prev-ute de aceasta lege S. 0andatul este cuprins 'n actul constitutiv Dart. *E sau 'n 6otr!rea adunrii generale i este acceptat prin semnarea 'n registrul comerului. Accept!nd desemnarea< administratorul sta(ilete un raport &uridic contractual de mandat comercial cu persoana &uridic. :n alte situaii< mandatul de administrator i-vorte din contractul de munca. Aceeai surs o poate avea mandatul directorului executiv sau mandatul cen-orului Dart. 1$$ i art.
1

:n acest sens a se vedea i . de Ap. @alai< com.< dec. nr. 11$ din 1))8< 2inte-a practicii &udiciare a urii de Apel @alai< 1))88 2555< p.1+8C 2 :n acest sens a se vedea i . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. 1*51 din 1+ oct. 255#< nepu(licat< citat de .on Turcu< Tratat de insolven< ed. .G. ;ecH. ;ucureti< 255+< p.*2#C

2+1

1*)E. oninutul mandatului este determinat 'n primul r!nd de contract< dar nu numai de acesta. Inele o(ligaii ale administratorului< directorului sau cen-orului decurg direct din lege< dup cum re-ult at!t din art. 72 D prev-ute de lege E c!t i din art. 7# lit. c. "eci< s8a spus< natura rspunderii va fi determinat de sursa o(ligaiei 'nclcate sau ne'ndeplinite. :n unele ca-uri va fi o rspundere civil contractual< iar 'n altele va fi o rspundere civil delictual. :n situaia reglementat de alin. 2 al art. 1#7< indiferent de sursa o(ligaiei< rspunderea va fi delictuala deoarece fapta constituie infraciune1. 28a o(servat 'ns c 'n ca-ul rspunderii reglementate de art.1#8 se are 'n vedere calitatea funcional ce o are cel rspun-tor cu de(itorul i nu natura &uridic a raporturilor lorC deci a(ordrile ce calific aceast rspundere ca fiind contractual se 'ndeprtea- de prescripiile legii privind procedura insolvenei. Asemenea form de rspundere se apropie mai mult de rspunderea delictual2. 6iar dac se pot reine foarte multe asemnri cu rspunderea delictual nu pot fi nesocotite diferenieri semnificative? 8 aceast form de rspundere nu intervine oric!nd i oriunde ci numai 'n derularea procedurii insolveneiC ea are menirea s 'mplineasc scopul pentru care a fost reglementate procedurile de insolven i falimentC 8 titularul demarrii cererii de atragere a rspunderii este numai specialistul 'n insolven care administrea- averea de(itorului pe perioada derulrii proceduriiC
1 2

.on Turcu< Tratat de insolven< ed. .G. ;ecH. ;ucureti< 255+< p.*2#C A se vedea Auric Avram< Procedura insolvenei.,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p. #1C

2+2

8 rspunderea poate fi atras numai 'n situaia sv!ririi unor fapte precis indicate de lege< fapte cau-atoare de pre&udiciu i nu 'n ca-ul sv!ririi vreunei alte fapte pgu(itoareC 8 pre&udiciul specific const 'n punerea creditorilor 'n imposi(ilitatea de a recupera creanele 'n condiii normale iar nu 'n creanele creditorilorC 8 aria persoanelor la care este fixat rspunderea este limitat< aa cum prevede legea special a insolveneiC 'n ca-ul rspunderii delictuale orice persoan care provoc o pagu( este rspun-toareC 2u( toate celelalte aspecte< rspunderea reglementat de art. 1#8 se suprapune peste coninutul conceptului de rspundere delictual1. 28ar putea spune c avem de8a face cu o form particular de rspundere delictual pe care 1egea nr. 8*/ 255+ o definete 'n cadrul indicat de art. 1#8. .-vorul acestei forme de rspundere este legea insolvenei. 7u este o rspundere autonom ci o form particular de manifestare a rspunderii delictuale 'ntr8un domeniu economic< 'n sfera special de manifestare a comercianilor 'n ca- de insolven. Elementele ei sunt indicate de lege iar unde legea nu prevede expres se aplic regulile de drept comun< regulile rspunderii civile delictuale. "eci avem de8a face cu o form de rspundere legal cu caracter special< pentru un domeniu de interes special ce presupune un cadru procesual limitat la procedura insolvenei< instituit su( form reparatorie< patrimonial? are ca scop plata unei sume de (ani sta(ilit de &udector pentru repararea unui pre&udiciu specific. Pre&udiciul este cau-at de frauda de(itorului
1

. de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 1$#8/, din 25 oct. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. 2+5C

2+#

sau a repre-entanilor si< delicte civile prin manifestrile descrise expres de lege. ,eparaia profit ca orice aciune fundamentat pe ideea de fraud tuturor creditorilor< distri(uirea reparaiei efectu!ndu8e de &udector dup regulile procedurilor de insolven. &" & * Ele0e.tele r5spu.derii 0e0brilor or1a.elor de co.ducere &" & * & :apta Art. 1#8 al.1 enumer aciuni ori inaciuni referitoare la (unurile< la creditele de(itorului precum i la activiti< operaiuni ori acte ale acestuia care dac sunt sv!rite atrag rspunderea celui care le8a fptuit. Enumerarea nu este exemplificativ ci limitativ.. ,spunderea special instituit de aceasta lege nu va putea fi antrenat 'n ca-ul sv!ririi altor fapte dec!t cele prev-ute 'n art.1#8. ,spunderea va putea fi atras cu aceeai amplitudine ca urmare a pro(rii sv!ririi fie a unei singure fapte din cele enumerate fie a mai multora dintre ele. %apta cau-atoare de pre&udiciu tre(uie indicat< individuali-at 'n cererea de tragere la rspundere i nu formulat la modul general1. %aptele 'nscrise 'n art. 1#8 al.1< ca elemente ale rspunderii< au de regul un caracter ilicit< care nu su(-ist 'n ca-ul intervenirii unor cau-e care exclud acest caracter precum ca-ul fortuit< starea de necesitate< legitima aprare etc2.
1

. de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 25/, din 1# ian. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. 2*$C 2 Auric Avram< Procedura insolvenei.,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p. **C

2+$

&" & * ! $re;udiciul Pre&udiciul re-ult din starea de insolven a de(itorului fiind cau-at de sv!rirea faptelor ce le enumer legeaC el deriv din starea de insolven. 2ituaia creat prin incapacitatea de plat face< de o(icei< s nu se poat plti integral creanele creditorilor. Pre&udiciul ca element al acestei rspunderi nu const 'n pasivul de(itorului< repre-entat de creanele 'ndreptate 'mpotriva sC el se refer la pagu(a suferit de creditori prin faptul c declan!ndu8se procedura insolvenei< desocotirea de(itorului cu creditorii si se face concursual iar activele nu pot acoperi pasivulC creditorii nu vor putea acoperi dec!t 'n parte creanele lor efect al procedurii declanate din cau-a conduitei culpa(ile a de(itorului sau a repre-entanilor si cu funcii de deci-ie ori de control. 2ensul legii este clar ? este vor(a de pre&udiciul creditorilor i nu pre&udiciul de(itorului. Este posi(il ca i de(itorul s ai( un pre&udiciu dar acest efect patrimonial nu intr su( incidena reglementrii art. 1#8. Pe cale de consecin< aciunea de atragere a rspunderii prev-ut de art. 1#8 tre(uie formulat cu privire la toate creanele nscute anterior procedurii precum i cele nscute 'n derularea acesteia. Ea va profita tuturor creditorilor i nu numai unora dintre eiC este un efect su(sidiar i particular al procedurii colective< concursuale i egalitare specific procedurii insolvenei. !timea pre&udiciului i< implicit< 'ntinderea rspunderii a constituit o preocupare at!t pentru doctrin 1 c!t i pentru
1

A se vedea? .on Turcu< Tratat de insolven< ed. .G. ;ecH. ;ucureti< 255+< p *218*22C Auric Avram< Procedura insolvenei.,spunderea

2+*

&urispruden1. 1egea reine c aceast rspundere are 'n vedere o parte a pasivului de(itorului fr s fac alte preci-riC asta 'n contextul 'n care se admite unanim c pre&udiciul cau-at prin faptele mem(rilor organelor de conducere nu se identific cu pasivul de(itorului. Este de necontestat c averea de(itorilor a suferit un pre&udiciu< a crui existen cert se sta(ilete prin constatarea de ctre &udectorul8sindic nu numai a faptului c persoana &uridic a a&uns 'n 'ncetare de pli< ci i a 'mpre&urrii c o(ligaiile fa de creditori nu pot fi pltite integral din averea de(itorului. Acest pre&udiciu exist at!t 'n ca-ul procedurii de faliment< cat i 'n ca-ul confirmrii unui plan de reorgani-are sau de lic6idare. :ns este greu de locali-at i de preci-at 'ntinderea lui. 28a discutat2 dac aceast rspundere are sau nu un caracter su(sidiarC dac nu este ca-ul s se derule-e 'nt!i procedurile de reorgani-are ori de lic6idare sau am!ndou ca s se constate fr ec6ivoc dac averea de(itorului dup derularea procedurilor 'n totalitate poate sau nu s acopere creanele ce alctuiesc pasivul de(itoruluiC numai 'n msura 'n care nu se acoper integral creanele< deci 'n su(sidiar< se poate porni urmrirea 'n reali-area rspunderii ce o anali-mC numai aa se poate indica un pre&udiciu cert< suport al rspunderii.

mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p. $28 $+C 1 . de Ap. ;ucureti< com.< dec. nr. 15)#/, din 27 sept. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti< 255+< p. #5+8#58C 2 Pentru detalii a se vedea? Auric Avram< Procedura insolvenei. ,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p. $7C

2++

2e o(serv c legea insolvenei nu condiionea- pornirea aciunii de sta(ilire a pre&udiciului 'n forma i dup metoda indicat mai 'nainteC nimic nu inter-ice pornirea i derularea aciunii 'n timpul procedurii insolvenei sau a falimentului. Asta ne 'ndreptete s afirmm c 'n reali-area scopului urmrit de procedura insolvenei aa cum este el indicat 'n art. 2 se prevd dou ci distincte de acoperire a pasivului? de ctre de(itor utili-!ndu8se procedura reorgani-rii ori a falimentului i de ctre persoanele fi-ice ce au 'ndeplinit funcii de deci-ie ori de control folosindu8se aciunea indicat de art. 1#8. 9or(im 'n acest raionament de dou ci alternative de acoperire a pasivului. "ac se admite c aciunea 'nscris 'n art. 1#8 este o cale alternativ de acoperire a pasivului de(itorului tre(uie s se accepte i ideea c insuficiena activului de(itorului nu este o condiie preala(il pentru sta(ilirea pre&udiciului ca un element esenial al reinerii rspunderii persoanelor fi-ice. Asta pentru c nu mai este necesar s se atepte constatarea insuficienei activului la finali-area activitilor de lic6idare i de distri(uire a sumelor. "erularea procedurii insolvenei 'n am(ele componente se poate derula 'n paralel dar nu i-olat cu &udecarea aciunii speciale prev-ut de art. 1#8. Irm!nd acest raionament tre(uie s se accepte c nu se pot deduce din lege criterii precise de calculare a pre&udiciului. Pagu(a va fi sta(ilit de la ca- la ca- de ctre &udector pe (a-a pro(elor administrate de ctre cei care au calitate procesual activ 'n aceast aciune. Ea nu poate excede 'ns 'ntinderii pasivului de(itorului. :n practic se poate accepta ca aceast pagu( s fie mai mare dar asemenea pre&udiciu nu poate recuperat u-!nd de asemenea procedur special.

2+7

"eci< independent de cuantumul activului rspunderea fiecruia dintre conductori se va limita la pre&udiciul dovedit de cei interesai< cau-at cu vinovie< prin fapta proprie sau fapt comun. 7u este 'ns o(ligatoriu ca 'ntregul pre&udiciu cau-at astfel s fie suportat de conductori pentru c legea prevede expres? =&udectorul8sindic poate dispune c o parte din pasivul persoanei &uridice> s fie pltit de mem(rii organelor de conduce. 1a sta(ilirea pre&udiciului concret &udectorul tre(uie totui s urmreasc s nu 'ncalce alte principii generale de drept precum 'm(ogirea fr &ust cau-< vinovia susinut de culp<etc. &" & * ) Vi.o/53ia 9inovia este un element necesar al rspunderii ce exprim latura su(iectiv a acesteia respectiv atitudinea psi6ic a celui ce a sv!rit fapta ilicit< existent 'n acel moment fa de aceasta sau de urmrile ei. ondiia vinoviei nu este prev-ut de legea special dar o deducem din principiiC totui legea face referire la persoanele culpa(ile de starea de insolven. 9inovia tre(uie sta(ilit i dovedit c!t vreme vedem 'n aceast form de rspundere o exprimare particular a rspunderii delictuale. 2impla existen a de(itelor< a strii de insolven< a faptei ilicite i a legturii de cau-alitate< sla(a administrare a de(itorului nu &ustific atragerea imediat a rspunderii. Activitatea 'n pierdere a de(itorului organi-at personal sau prin repre-entani tre(uie s fie reali-at cu vinovie pentru a putea vor(i de rspundere.

2+8

1egea prin art. 1#8 nu instituie o pre-umie de culp< de vinovie a p!r!tului1. Ea tre(uie dovedit iar sarcina pro(ei revine celui ce o afirm. 9inovia poate fi dedus din elementele exterioare a comportamentului persoanei a crei rspundere se discut. %iind vor(a de dovedirea unor fapte< a unor stri de fapt sunt admisi(ile orice mi&loace de pro(. 3rice form de vinovie poate constitui temei su(iectiv pentru atragerea rspunderii. ,spunderea va fi atras at!t pentru culpa lata< vina cea mai grav c!t i pentru culpa levissima< culpa cea mai uoar. %ptuitorul are o(ligaia de a se comporta ca un (un profesionist< cu diligena i nivelul de cunotine necesare< conduita lui fiind apreciat 'n a(stracto. %orma culpei nu influenea- 'ntinderea rspunderii2.

&" & * * Raportul de co.duc5torului 2i pre;udiciu

cau=alitate

<.tre

4apta

2unt rspun-tori pecuniar< 'n temeiul dispo-iiilor art. 1#8< mem(rii organelor de conducere<<care au cau-atT a&ungerea persoanei &uridice 'n 'ncetare de pli prin una dintre faptele enumerate 'n continuare. Expresia sugerea- existena raportului de cau-alitate 'ntre fapta personal i pre&udiciul suferit de averea de(itorului i consecutiv de creditori< dar totodat i aplicarea textului< c6iar i 'n situaia 'n care fapta a
1

. de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 1#8)/, din 18 nov. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. #17C 2 Auric Avram< Procedura insolvenei.,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p. +)C

2+)

constituit numai o condiie favora(il pentru reali-area efectului1. Este mai ales ca-ul faptelor omisive ale cen-orilor< care nu au descoperit< nu au sesi-at i nu au acionat pentru remedierea consecinelor faptelor comise de administratori sau de directori2. :n consecin< nu sunt aplica(ile dispo-iiile art. 1#8 'n toate situaiile 'n care starea de insolven a fost cau-at de faptele ilicite al unor tere persoane i nu de administrator#. &" & * + Disti.c3ia 4a35 de eDti.derea procedurii <0potri/a asocia3ilor Aciunea reglementata de dispo-iiile art. 1#8 este diferit de extinderea executrii silite 'mpotriva asociailor cu rspundere nelimitata reglementata de dispo-iiile art. 12+ sau 'mpotriva asociatului unic< conform art. 2#+ al 1egii nr. #1/1))5. :n aceste ca-uri< rspunderea pentru plata o(ligaiilor sociale i-vor!te direct din calitatea de asociat al societii 'n nume colectiv Dart 2 lit. aE i art. # alin 2 al 1egii nr. #1/1))5E sau de asociat comanditat Dart. 2 lit. ( i art. # alin. 2 E< iar &udectorul8sindic procedea- direct la executarea silit 'mpotriva acestor categorii de asociai< fr a fi o(ligat s constate culpa asociailor i s pronune o(ligarea lor la plata datoriilor sociale.
1

. de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 81/, din ) ian. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. 275C 2 . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. 1)+$ din $ nov. 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255#< p. *57C # de Ap. 2uceava< dec. nr. 1) din 25 ian.255*< nepu(licat< citat de .on Turcu 'n Tratat de insolven< ed. .G. ;ecH. ;ucureti< 255+< p.*28C

275

Aplicarea dispo-iiilor art. 12+ repre-int o extindere automat a procedurii< de la averea de(itorului la averea persona1 a asociatului rspun-tor nelimitat pentru pasivul societii. ontra acestei msuri a lic6idatorului nu este reglementat expres nici o cale de atac. :n consecin< conform dispo-iiilor art. 11 alin. 1 lit. g< raportat la art. 2*< msura poate fi atacat cu contestaie la &udectorul8sindic. :n situaiile reglementate de art. 1#8< nu se extinde procedura fa de mem(rii organelor de conducere< ci se iniia- o procedura diferit de sta(ilire a rspunderii patrimoniale personale a mem(rilor organelor de conducere i de o(ligare a acestor persoane la plata unei pli din pasivul persoanei &uridice. Aceasta procedur este aplica(il numai atunci c!nd de(itorul este o persoana &uridic i numai contra persoanelor care au sv!rit una dintre faptele comisive sau omisive enumerate limitativ de art. 1#8 lit. a8g.

&" ! $rocedura stabilirii r5spu.derii &" ! & I./estirea ;udec5torului si.dic onform art. 1#8 al. 1< &udectorul8sindic poate fi investit de administratorul &udiciar< de lic6idator sau de comitetul creditorilor. :n ce privete comitetul creditorilor< a(ilitarea legal este condiionat de preala(il autori-are a &udectorului8sindic<

271

iar cererea de acordare a autori-rii este condiionat< la r!ndul acesteia< de cel puin una dintre urmtoarele 'mpre&urri? 8 administratorul &udiciar sau lic6idatorul a omis s indice< 'n raportul su cu privire la cau-ele insolvenei< persoanele vinovate de starea de insolven a patrimoniului de(itorului persoan &uridicC 8 administratorul &udiciar sau lic6idatorul< dei a indicat persoanele vinovate< a omis s formule-e aciunea prev-ut la alin. 1 al art. 1#8< i< 'n aceasta din urm situaie< pentru sta(ilirea rspunderii acelor persoane ameninate s se prescrie. Astfel< &udectorul8sindic nu se poate legal autoinvesti 1 cu sta(ilirea rspunderii 'n temeiul art. 1#8< iar posi(ilitatea comitetului creditorilor s fie investit de &udector este su(sidiar pentru c depinde de ? aE omisiunea administratorului &udiciar sau a lic6idatorului de a indica< 'n raportul sau< cau-ele insolvenei i persoanele vinovate pentru starea de insolven a de(itorului persoan &uridic C (E neintroducerea unei cereri cu acest o(iect de ctre administratorul &udiciar sau lic6idator< dei a identificat persoanele vinovateC cE existenta ameninrii prescrierii dreptului la aciune pentru sta(ilirea rspunderii persoanelor vinovate. :n doctrin s8a artat c este contraindicat formula preala(ilei autori-ri a comitetului creditorilor de ctre &udectorul8sindic< deoarece pronun!ndu8se favora(il cererii de autori-are< &udectorul8sindic poate fi recu-a(il< exist!nd puternice suspiciuni asupra imparialitii sale 'n viitorul imediat< c!nd se va pronuna asupra aceleiai cereri2.

1 2

A se vedea supra 15.1. 2. .on Turcu< Tratat de insolvena< Ed. G ;ecH< ;ucuresti< 255+< p.*#1

272

2eparat de asta< conform dispo-iiilor art. 12) .proc.civ.< &udectorul 'n tot cursul procesului< conduce desfurarea acestuia< veg6ea- la respectarea dispo-iiilor legale i are puterea de a fixa termenele i de a ordona msurile necesare &udecrii cererii. "e asemenea< el are 'ndatorirea s fac respectate i s respecte el 'nsui principiul contradicorialitii i celelalte principii ale procesului civil. :n toate ca-urile< &udectorii 6otrsc numai asupra o(iectului cererii deduse &udecii1 i nu sunt 'ndreptii prin statutul lor s porneasc aciuni. "eci< este nelegal i fr efecte &uridice autoinvestirea &udectorului8sindic cu aplicarea dispo-iiilor art. 1#8. ,olul su activ instituit de normele de procedur nu presupune i pornirea unor aciuni sau introducerea din oficiu a unor noi su(ieci 'n procesul aflat 'n curs de derulare2. &" ! ! Mo0e.tul i.troducerii ac3iu.ii .ntroducerea aciunii poate fi studiat 'ntre dou momente de referin cu implicaii practice? momentul c!nd aciunea poate fi introdus cel mai devreme i< respectiv< cel mai t!r-iu. 7u poate fi promovat aciunea mai devreme de 'nceperea procedurii insolvenei deoarece aceast form de rspundere este legat prin natura s de regulile insolvenei. um 'ntre momentul introducerii cererii de constatare a insolvenei i cel al pronunrii 6otr!rii constatatoare nu sunt numii nici administratorul i nici lic6idatorul< su(iecii iniiatori ai aciunii 'n rspundere se poate deduce c nu poate fi promovat aciunea mai devreme de data desc6iderii
1

.2. 4.< com.< dec. nr. 1)++ din 1* sept.1))#< 'n ".4.,. 1)8)81))$< p. +)8

75C
2

.2. 4.< com.< dec. nr. 21#* din 27 mai 1)))< 'n ;uletinul &urisprudenei< 1)))< p. #8+C

27#

procedurii. "eci aceast cerere 'n rspundere poate fi introdus de 'ndat ce s8a pronunat 6otr!rea de desc6idere a procedurii insolvenei. :n consecin< cererile introductive ale de(itorului i ale creditorilor nu pot cuprinde 'n o(iectul lor capete de cerere referitoare la atragerea rspunderii. "ac totui se formulea- ele< 'n aceast fa-< tre(uie respinse ca prematur introduse. Evident c nu poate introduce astfel de aciuni comitetul creditorilor 'nainte de se fi constituit i 'nainte de a fi o(inut autori-area &udectorului sindic. "in punct de vedere practic este important de o(servat c o astfel de aciune poate fi formulat fundamentat a(ia dup ce se depune raportul administratorului sau al lic6idatorului asupra activitii de(itorului unde tre(uie s se consemne-e< 'ntre altele< cau-ele insolvenei i numele persoanelor crora le este imputa(il apariia strii de insolven. "ar nimic nu 'mpiedec pe cei 'ndreptii s porneasc aciune mai devreme< dup pronunarea 6otr!rii de declarare a strii de insolven. Aciunea poate fi pornit pe toat durata derulrii procedurii insolvenei p!n cel t!r-iu la momentul 'nc6iderii acesteia. "up acest moment formularea aciunii este inadmisi(il deoarece intervine atunci c!nd procedura nu mai este pe rol fiind astfel 'n afara unei cau-e. :n principiu< &udecarea aciunii i executarea 6otr!rii tre(uie s se desfoare practic 'nainte de 'nc6iderea procedurii insolvenei deoarece sumele o(inute prin sta(ilirea rspunderii au ca destinaie distri(uirea ctre creditori. Totui legea nu

27$

exclude ci c6iar reglementea- expres 'n art. 1$2 al.2 ipote-a reali-rii unor acte de executare dup 'nc6iderea procedurii.1 "ac &udecare aciunii se face 'n perioada de o(servaie< adic cea cuprins 'ntre momentul desc6iderii procedurii i data confirmrii planului sau< dup ca-< data intrrii 'n faliment tre(uie s se in seama de procedura specific dup care se sta(ilete pasivul de(itorului D'ntocmirea ta(elelor preliminare a creanelor< contestarea lor< etcEC este necesar ca &udectorul care se pronun 'n aciunea de rspundere s se pronune expres nu numai asupra o(ligrii p!r!ilor la acoperirea pre&udiciului ci s fac trimitere la cuantumul pasivului< ca ec6ivalent al creanelor 'mpotriva de(itorului. Asta 'nseamn c pe calea indirect a aciunii 'n rspundere &udectorul sindic se poate pronuna anticipat asupra pasivului neurm!nd procedura comun a de-(aterii ta(elelor preliminare ale creanelor. Gotr!rea &udectorului sindic va avea autoritate de lucru &udecat 'n procedura ce urmea-.2 &" ! ( Solu3io.area ac3iu.ii <. r5spu.dere dup5 <.cCiderea procedurii 4ali0e.tului "ispo-iiile art.1$2 al.2 care conturea- posi(ilitatea de a finali-a aciunea 'n rspundere i dup 'nc6iderea procedurii falimentului a nscut controverse i a pus 'n discuie interpretarea de ansam(lu a legii nr.8*/255+.
1

Art. 1$2 prevede c? BD1E Executarea silit 'mpotriva persoanelor prev-ute la art. 1#8 alin. D1E se efectuea- de ctre executorul &udectoresc< conform odului de procedur civil. D2E "up 'nc6iderea procedurii falimentului< sumele re-ultate din executarea silit vor fi reparti-ate de ctre executorul &udectoresc< 'n conformitate cu prevederile pre-entei legi< 'n temeiul ta(elului definitiv consolidat de creane pus la dispo-iia sa de ctre lic6idator.> 2 Auric Avram< Procedura insolvenei. ,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p. 8*C

27*

:ntr8o interpretare mai apropiat de vec6ea &urispruden se poate o(serva c promovarea aciunii 'n rspundere< &udecarea acesteia precum i executarea s se poate reali-a numai 'ntre momentul desc6iderii procedurii insolvenei i data 'nc6iderii acesteia< iar nu ulterior acesteia din urm sau independent de procedur. el mult se poate accepta c dup 'nc6iderea procedurii poate interveni executarea silit< o activitate administrativ i nu una &urisdicional. :n ca-ul sesi-rii &udectorului8sindic cu re-olvarea unei astfel de aciuni dup 'nc6iderea procedurii insolvenei aceasta tre(uie respins ca tardiv deoarece 'nc6iderea procedurii ec6ivalea- cu desesi-area instanei iar anga&area rspunderii se poate face numai 'n cadrul procedurii. 28ar putea o(serva c atragerea rspunderii constituie o parte integrant a procedurii insolvenei care fixea- cadrul general de derulare a 'ntregii proceduri colective. Procedura rspunderii poate dura mai mult dec!t procedura propriu8-is 'n ipote-a 'nc6iderii acesteia din urm su( condiia ca cererea s se fac o(ligatoriu anterior inc6iderii. "escrcarea de atri(uii ar privi doar atri(uiile aferente procedurii care a fost 'nc6is 'n concret iar nu i alte atri(uii prev-ute 'n cuprinsul legii1. Este de o(servat c 'n art. 2 al legii este menionat scopul general al declanrii procedurilor de insolven? acoperirea pasivului de(itorului aflat 'n stare de insolven. Pentru reali-area acestui scop putem spune susinui de texte c legea ofer trei posi(iliti procedurale? reorgani-area &udiciar< lic6idarea prin faliment i atragerea rspunderii persoanelor fi-ice pentru acoperirea unei pri din pasivul de(itorului. Toate
1

Pentru detalii a se vedea? Auric Avram< Procedura insolvenei. ,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p. 8)8157C

27+

trei posi(ilitile se integrea- 'ntr8un ansam(lu procesual descris ca procedura insolvenei. Aciunea 'n rspundere poate fi 'neleas prin prisma acestei a(ordri ca o a treia procedur av!nd acelai scop colectiv i acelai scop comun cu celelalte doua proceduri precum i o relativ independen 'n ansam(lul procedural construit de legea nr. 8*/255+. ,m!ne de v-ut dac aceast perspectiv de a(ordare ar &ustifica prin argumente pertinente< susinute de textele legii< &udecarea aciunii 'n rspundere dup 'nc6iderea procedurii. Asta< in!nd seama c &urisprudena dat 'n aplicarea legii nr. +$/1))* a admis uneori i aceast formul< evident 'ntr8un cu totul alt cadru1. Textul art. 1$2 al. 2 face referire numai la executarea silit a 6otr!rii de atragere a rspunderii persoanelor fi-ice. 7ici un alt text nu ofer soluie pro(lemei pe care ne8o furni-ea- practica. 4urisprudena de p!n acum este contradictorie i needificatoare su( aspectele ce ne interesea- mrginindu8se cel mai adesea s soluione-e pro(lemele te6nice pe care le8a pus aplicarea legilor de insolven i faliment 'n succesiunea lor. "eci soluia nu poate fi o(inut dec!t prin interpretare i prin deducii logice.

"esi< 'n general< &urisprudena su( regimul legii nr. +$/1))* nu a admis &udecarea aciunilor 'n rspundere dup 'nc6iderea procedurii socotind c prin 'nc6idere &udectorul s8a de-investit D 'n acest sens< . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 1$)7/, din 2* oct. 255* 'n .leana .-a(ela "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti<255+< p. 2#)E totui nu de puine ori s8a recurs la &udecarea cererii de atragere a rspunderii< urmat de executare silit dup 'nc6iderea procedurii falimentului fr a se clarifica dac este vor(a de o continuare a soluionrii cererii 'n cadrul aceleiai proceduri de ansam(lu. Alteori &udecarea cererii de atragere a rspunderii au fost dis&unse prin 6otr!rea de 'nc6idere a falimentului< constituindu8se alt dosar la care se ataa dosarul 'n care se 'nc6isese procedura propriu8-is? 'n acest sens a se vedea Auric Avram< Procedura insolvenei. ,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p.152815#C

277

"e asemenea remarcm c titulari ai aciunii 'n rspundere sunt administratorul &udiciar i lic6idatorul. Ei stau 'n &udecat p!n la pronunarea irevoca(il a 6otr!rii dar ei nu au atri(uii 'n activitatea de executare. 2arcinile lor procesuale in numai de managementul procedurii. "up o(inerea 6otr!rii nu mai au nici o legitimare activ pentru valorificarea titlului executoriu. Ei mai au doar sarcina de a depune executorului ta(loul consolidat al creanelorD art. 1$2 al.2E. Executarea o reali-ea- creditorii? ei formulea- cererea de executare< ei au o(ligaia de a ac6ita taxele de executare. "eci legea prevede expres c dup 'nc6iderea procedurii lic6idatorul depune executorului la care creditorii au 'nceput executarea silit ta(loul consolidat al creanelor< necesar acestuia s fac distri(uirea sumelor. Altfel spus lic6idatorul efectuea- un act de procedur< prev-ut expres de lege< dup ce &udectorul sindic a dispus 'nc6iderea procedurii insolvenei. "ac este admis prin lege efectuarea acestui act de procedur evident c se poate discuta dac sunt permise i alte acte procedurale< precum pronunarea unei sentine 'n sta(ilirea rspunderii persoanelor care au avut funcii de conducereC astea< dup 'nc6iderea procedurii insolvenei. 28a susinut c nici una din prevederile 1egii nr. 8*/255+ nu poate fi interpretat 'n sensul c &udecata i pronunarea 6otr!rii 'n temeiul art. 1#8 nu ar putea interveni i dup 'nc6iderea procedurii falimentuluiC c de vreme ce este permis lic6idatorului s fac un act procedural dup 'nc6iderea procedurii< c!t vreme legea nu inter-ice< se poate admite ca &udecarea aciunii 'n rspundere s se efectue-e 'n aceleai condiii1.
1

Auric Avram< Procedura insolvenei. ,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p.15+8157C

278

"in economia legii deducem c procedura insolvenei cu toate componentele sale urmrete un scop unic< cel descris 'n art. 2 al legii< i presupune aplicarea unitar a normelor< pe c!t este posi(il de acelai &udectorC prin 'nc6iderea procedurii falimentului &udectorul desemnat s cen-ure-e su( aspectul legalitii actele de gestiune ori de lic6idare a averii de(itorului< este de-investitC &udecarea unei proceduri separat de cadrul general de derulare a procedurilor de insolven n8ar avea nici o &ustificare legalC acceptarea unei asemenea formule presupune o adugare la lege. &" ! ) Situa3ia creditorului i.di/idual :n principiu< oricrui creditor i se permite s cear desc6iderea procedurii< s acione-e prin procedur pentru valorificarea creanei sale< 'nregistr!nd cererea de participare la proces< contest!nd msurile administratorului/lic6idatorului i atac!nd 6otr!rile &udectorului8sindic. Totodat< caracterul colectiv al procedurii insolventei fiind de natura< dar nu i de esena acestei proceduri< este legal o(ligatorie constituirea comitetului creditorilor ca organ de exercitare a drepturilor i a intereselor colective ale creditorilor. :n ipote-a neconstituirii comitetului creditorilor< fie datorit faptului c &udectorul8sindic nu l8a desemnat< fie datorit situaiei particulare< a numrului restr!ns de creditori< procedura 'i poate urma cursul i cu un singur creditor care< asemenea asociatului unic al 2.,.1< unipersonale< 'i va asuma rolul de adunare a creditorilor i de comitet al creditorilor. :n aceast plural calitate este logic s ai( i dreptul de a8l investi pe &udectorul8sindic cu cererea pentru aplicarea art. 1#81.
1

A se vedea supra 15.1. 2.

27)

&" ! * Situa3ia creditorilor i.er3i :n situaia 'n care procedura este colectiv< dar creditorii< cu o singur excepie< sunt inactivi i nu se 'ntrunesc nici 'n adunare general< nici 'n comitetul creditorilor< unicul creditor activ< care nu deine #5 procente din valoarea total a creanelor fa de averea creditorilor< ar putea fi legitimat s exercite prerogativele adunrii creditorilor i ale comitetului creditorC asta numai cu condiia s fac dovada c a fost efectiv i procedural convocat adunarea creditorilor de ctre administratorul &udiciar sau de ctre lic6idator ori de ctre creditorul care deine #5 procente din valoarea creanelor< fr a o(ine re-ultatul scontat. :n acest mod se recunoate unicului creditor activ dreptul de a sesi-a &udectorul8sindic cu cererea prev-ut la art.1#81. &" ! + ac3iu.e %er0e.ul de prescrip3ie a dreptului la

Potrivit art. 1#) din 1egea 8*/255+ aciunea prev-ut la art.1#) se prescrie 'n termen de # ani de la data la care a fost cunoscut persoana care a cau-at apariia strii de insolven dar nu mai devreme de doi ani de la data 6otr!rii de desc6idere a procedurii. 0eniunea = dar nu mai devreme de doi ani de la dat de desc6idere a procedurii> din cuprinsul textului de lege este 'n msur s conduc la interpretarea 'n sensul c< 'n fapt< termenul de prescripie ar fi putut s 'nceap< c6iar s se 'mplineasc mai 'nainte de desc6iderea procedurii i pentru o astfel de eventualitate legiuitorul a urmrit ca 'mplinirea termenului de prescripie s fie prorogat timp de doi ani de la desc6iderea procedurii.
1

.on Turcu< Tratat de insolvena< Ed. G ;ecH< ;ucuresti< 255+< p.*#+C

285

3r< este unanim acceptat c aciunea reglementat la art.1#8 al 1egii nr.8*/255* se introduce numai dup desc6iderea procedurii1. "reptul su(iectiv al creditorilor sociali nu se poate nate anterior desc6iderii procedurii< deoarece societatea de(itoare nu se afla 'n situaia Kpremis >de(itor a&uns 'n stare de insolven>8 iar 'n aceasta perioada prefalimentar aciunea pentru sta(ilirea rspunderii administratorilor aparine societii conform dispo-iiilor art.7# i 1** din 1egea nr.#1/1))5 2. 6iar dac creditorii sociali au recunoscut faptele administratorilor anterior desc6iderii procedurii< ei nu pot aciona pe temeiul art. 1#8 dec!t dup desc6iderea procedurii i 'nainte de 'nc6iderea acesteia. 0omentul 'nceperii curgerii termenului de prescripie coincide cu momentul naterii dreptului la aciune Dart. 8 al "ecretului nr. 1+7/1)*8#E. Totui< art. 1#8 introduce o derogare? prescripia cu o durata de # ani curge de la data cunoaterii persoanei care a cau-at insolvena D art. 1#)E. Aadar< dreptul la aciune se poate nate anterior desc6iderii procedurii i<<aciunea se prescrieT 'ntr8un termen de # ani calculat de la data cunoaterii persoanei rspun-toare< dar cu toate acestea< curgerea termenului de prescripie nu poate fi conceput anterior desc6iderii procedurii datorit dispo-iiilor legale citate mai sus 'n favoarea creditorilor sociali. "ata cunoaterii raportului este momentul iniial a1 curgerii termenului de prescripie de # ani deoarece 'n acest document se consemnea-< 'ntre altele< cau-ele a&ungerii la
1

A se vadea Auric Avram< Procedura insolvenei. ,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p.77C 2 A se vedea supra 15.2.2. # ;uletinul 3ficial nr.11 din 1* iulie 1)+5

281

starea de insolven i persoanele care au cau-at asemenea stare. Pe l!ng momentul su(iectiv al cunoaterii persoanei< textul art. 1#) prevede i un al doilea moment< de natur o(iectiv?<<sau tre(uia cunoscut persoana care a cau-at apariia strii de insolvenT. Acest moment coincide< 'n ultima instan< cu data cunoaterii raportului administratorului &udiciar/ lic6idatorului. Este posi(il totui ca persoane care vor avea calitatea de administrator sau lic6idator dup desc6iderea procedurii s a&ung s cunoasc persoanele rspun-toare anterior acestui moment< 'n funcie de diferite 'mpre&urri. 3 asemenea 'mpre&urare nu va avea 'ns semnificaie &uridic deoarece aceste persoane nu aveau 'n acel moment calitatea procesual activ de a porni aciunea 'n rspundere. Aciunea se prescrie 'n trei ani Bdar nu mai devreme de doi aniT calculata de la data 6otr!rii de desc6idere a procedurii. Aceast meniune ar fi putut avea semnificaie 'n ipote-a 'n care titulari ai cererii de tragere la rspundere ar fi fost creditorii. :n acest ca- creditorii ar fi putut cunoate persoanele rspun-toare c6iar i 'nainte de desc6iderea procedurii. "ar noua lege a insolvenei nu a mai preluat formulrile legii nr. +$/1))* 'n legtur cu dreptul creditorilor de a porni o astfel de aciune c6iar dac proiectul legii nr. 8*/255+ a avut8o 'n vedere. Astfel s8a a&uns ca textul art. 1#) al legii procedurii insolvenei s fie preluat aa cum a fost consemnat 'n proiect iar creditorii s fie 'nlturai dintre persoanele care pot iniia aciunea 'n rspundere. "in perspectiva acestui scurt istoric meniunea c aciunea se prescrie 'n trei ani Bdar nu mai devreme de doi aniT calculat de

282

la data 6otr!rii de desc6idere a procedurii repre-int o necorelare de texte aprut 'n cursul adoptrii legii1. Aadar formularea legii rm!ne? indiferent de momentul iniial< care< 'n aparenta< s8ar putea situa i anterior desc6iderii procedurii< 'mplinirea duratei termenului de prescripie de # ani nu se poate produce<<mai devreme de 2 ani de la data desc6iderii proceduriiT. Asta cu at!t mai mult cu c!t aciunea reglementat la art. 1#8 nu poate fi i-olata de procedura insolvenei< pentru a fi exercitata ulterior< 'n procedura de drept comun. :n ca-ul 'n care o procedur a fost desc6is su( imperiul legii vec6i< respectiv a 1egii nr. +$/1))* iar derularea ei continu su( regimul legii noi se pune pro(lema anali-ei prescripiei extinctive a dreptului material la aciune de atragere a rspunderii 'n funcie de momentul formulrii acesteia su( imperiul legii vec6i sau a celei noi. Este de menionat c 1egea nr. +$/1))* nu cuprindea reglementri speciale 'n legtur cu prescripia extinctiv i fcea trimitere la normele de drept comun. "eci aciunile 'ncepute su( regimul legii vec6i erau supuse su( aspectul prescrierii lor regimului comun< general de prescripie. :n acest cadru aciunea 'n rspundere 'nceput de creditori este meninut pe rol c6iar dac su( regimul legii noi creditorii nu mai aveau calitate procesual activ. onclu-ia se impune deoarece legea nou nu retroactivea-< 'ns su( aspect procesual aciunea pornit urmea- regulile procedurale impuse de legea nou care sunt de imediat aplicare. 7oua lege impune
1

Auric Avram< Procedura insolvenei. ,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p.12)C

28#

'ns i reguli speciale de prescripie pe care legea vec6e nu le8a avut< respectiv cele 'nscrise 'n art. 1#). 9or fi ele aplica(ile i pentru creditori sau aciunea pornit de acetia va fi supus 'n continuare reglementrii dreptului comun 'n materie de prescripie aa cum prevedea 1egea nr. +$/155* M 28a o(servat c normele de prescripie au caracter procesual i sunt de imediat aplicare i< prin urmare< regulile 'nscrise 'n art. 1#) vor guverna i aciunea pornit su( regimul legii vec6i1. "e altfel doctrina a reinut c pro(lematica aplicrii normelor de prescripie 'n succesiunea lor vi-ea- constituirea unei situaii &uridice prin prelungirea unei stri de fapt continue2. Pornind de la aceast premis s8a o(servat c termenele de prescripie 'ncepute su( legea vec6e i 'nc ne'mplinite la data c!nd a fost a(rogat depind de legea nou< 'n temeiul aciunii ei imediate< fie c le scurtea-< fie c le prelungete. :n consecin< s8a spus< termenele care au fost reduse de legea nou sunt socotite c 'ncep s curg din momentul intrrii sale 'n vigoareC prin excepie< termenele vec6i rm!n mai departe aplica(ile< dac se 'mplinesc mai 'nainte sau odat cu cele sta(ilite de legea nou. Prelungirea unor termene se aplic i prescripiei 'ncepute su( legea vec6e< dar adug!ndu8se 'n calcul i timpul scurs p!n la intrarea 'n vigoare a legii noi#. >iblio1ra4ie?

Auric Avram< Procedura insolvenei. ,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557< p.1#*C 2 3ctavian p!n 'n Tratat de drept civil. Partea general< .< ed. Academiei< ;ucureti< 1)8)< p.1#2C # A se vedea aplicaia soluiei 'n Tri(. 2uprem< civ.< dec.nr. ##+/1)81< 'n ,evista rom!n de drept nr.11/1)81< p.$*C

28$

1. Avram< Auric.< Procedura insolvenei.,spunderea mem(rilor organelor de conducere< Editura Gamangiu< ;ucureti< 2557 2. p!n< 3ctavian.< Tratat de drept civil. Partea general< .< Editura Academiei< ;ucureti< 1)8) #. "olac6e< .leana8.-a(ela.< 0i6ianu.< osmin Goria< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< Editura. Gamangiu< ;ucureti<255+ $. Turcu< .on.< Tratat de insolven< Editura .G. ;ecH. ;ucureti< 255+ 4urispruden? 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. )5$/, din 8 sept. 255* 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 2+1$/, din 2) nov. 255* 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. $)/, din 25 ian. 255* 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 15)2/, din 2+ sept. 255* 8 . de Ap. @alai< com.< dec.nr. 1+**/, din 2$ august 255* 8 . de Ap. @alai< com.< dec. nr. 11$ din 1))8< 2inte-a practicii &udiciare a urii de Apel @alai< 1))88 2555 8 . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. 1*51 din 1+ oct. 255# 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 1$#8/, din 25 oct. 255* 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 25/, din 1# ian. 255* 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec. nr. 15)#/, din 27 sept. 255* 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 1#8)/, din 18 nov. 255* 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 81/, din ) ian. 255* 8 . de Ap. lu& 7apoca< com.< dec. nr. 1)+$ din $ nov. 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255# 8 de Ap. 2uceava< dec. nr. 1) din 25 ian.255*< nepu(licat 8 .2. 4.< com.< dec. nr. 1)++ din 1* sept.1))#< 'n ".4.,. 1)8)8 1))$ 8 .2. 4.< com.< dec. nr. 21#* din 27 mai 1)))< 'n ;uletinul &urisprudenei< 1))) 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec.nr. 1$)7/, din 2* oct. 255* 28*

8 Tri(. 2uprem< civ.< dec.nr. ##+/1)81< 'n ,evista rom!n de drept nr.11/1)81

28+

287

CA$I%OLUL && E.cCiderea procedurii i.sol/e.3ei


&& & Situa3ii <. care se <.cCide procedura 1egea prevede situaiile 'n care procedurile insolvenei i ale lic6idrii forate odat demarate pot s fie 'nc6ise< oprite. :ntr8o formulare general se poate spune c aceste proceduri se 'nc6id 'n ipote-a 'n care se constat c lipsete pasivul patrimoniului de(itorului care ar &ustifica meninerea lui su( rigorile procedurii Dde(itorul s8a redresat financiar< datoriile de(itorului au fost stinse< prin lic6idare total sau prin acte voluntare< creanele creditorilor nu se 'nscriu la procedur E sau 'n ipote-a 'n care lipsete activul necesar plii creanelor< 'n totalitate sau 'n parte Dinsuficiena fondurilor< acoperirea incomplet a creanelor prin distri(uirea sumelor o(inute prin lic6idareE. :n formularea legii se urmrete 'ns indirect cau-a 'nc6iderii procedurii< &udectorul sindic fiind o(ligat s cuprind 'ntreaga semnificaie moral a acestei opriri de procedur1. Li &urisprudena a consacrat aceast idee o(serv!nd c 'n situaia 'n care &udectorul sindic a 'nc6is procedura 'n temeiul art. 1#1 i< ulterior< lic6idatorul a depus un raport conform cruia de(itorul a pltit integral datoriile este necesar s rectifice sentina corespun-tor raportului. Li invers este admisi(il recursul creditorului 'mpotriva unei sentine motivat cu aceea c de(itorul nu a pltit integral creana< iar atestarea lic6idatorului este contrar realitii2.
1

"ac este important cau-a 'nc6iderii procedurii nu contea- pentru procedura 'nc6iderii cau-a care a provocat insolvena de(itoruluiC 'n acest sens? . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. *)5 din 1$ nov. 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei C 2555< ..< p. 25)C 2 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 1#5 din 28 ian. 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255#< p. $)*C

288

&& & & I.su4icie.3a 4o.durilor 8art &(&9 4udectorul8sindic poate dispune< prin sentina< 'nc6iderea procedurii i radierea de(itorului din registrul 'n care este 'nmatriculat dac constat c nu exista (unuri 'n averea de(itorului ori c (unurile existente 'n averea de(itorului nu sunt suficiente nici pentru acoperirea c6eltuielilor Badministrative> ale procedurii i nici un creditor nu se ofer s avanse-e sumele corespun-toare. Aceast oprire se poate dispune 'n orice stadiu al procedurii. 4udectorul tre(uie s verifice dac procedura nu poate continua pentru a se putea ac6ita creanele. ,egula nu este prev-ut 'n lege dar este dedus din principiile insolvenei? procedura se reali-ea- 'n interesul creditorilor iar aceast sarcin revine i &udectorului nu numai administratorilor procedurii i averii de(itorului. "up 'nc6idere< redesc6iderea nu este permis pentru creditorul ce nu a participat la procedur pentru c nu a fost notificat din cau- c acest creditor nu figura 'n evidenele conta(ile ale de(itorului cu creana lui1. Pentru 'nc6iderea procedurii 'n temeiul art. 1#1 este irelevanta cau-a care a promovat insolvena de(itorului2. && & ! E.depli.irea pla.ului 8art &(! ali. & 9F

. de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 17+2 din 1$ oct 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255#< p.$)1C 2 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. *)5 din 1$ nov. 2555< 'n ;uletinul &urisprudeneiC 2555< ..< p. 25)C

28)

onform dispo-iiilor alin. 1 al art. 1#2< o procedur de reorgani-are sau de lic6idare &udiciar pe (a-a de plan va fi 'nc6is 'ntr8o sentin 'n urma 'ndeplinirii tuturor o(ligaiilor de plat asumate 'n planul confirmat. :nc6iderea procedurii planului la cererea de(itorului care a propus planul de reorgani-are poate fi &ustificat sau cu reali-area integral a planului< sau cu imposi(ilitatea reali-rii planului< cu consecina desc6iderii procedurii falimentului Dart. 15$ alin. .E 1. 7u este admisi(il cererea de(itorului de 'nc6idere a procedurii planului de reorgani-are propus de el< dac planul nu a fost executat integral< su( motivul c creditorii se opun ne&ustificat noilor propuneri ale de(itorului pentru diminuarea o(ligailor de plat fa de creditori< 'n raport cu prevederile planului confirmat2. 3ri de c!te ori procedura parcurge i etapa falimentului 'nc6iderea se reali-ea- 'n temeiul art. 1#2 al. 2. "up apro(area raportului final de ctre &udectorul8 sindic< fiind v!ndute toate (unurile i distri(uite toate fondurile< la cererea lic6idatorului< &udectorul8sindic pronun sentina de 'nc6idere a procedurii< dispun!nd i radierea persoanei &uridice. :nc6iderea procedurii nu este admisi(il 'n condiiile 'n care nu exist certitudinea plii integrale a tuturor creanelor< pentru c sentina prin care s8a sta(ilit cuantumul uneia dintre creanele nu este irevoca(il< fiind atacat cu recurs#. Procedura de faliment se va 'nc6ide dup ce &udectorul8sindic va apro(a raportul final< fondurile sau
1 2

:n aceast ultim ipote- 'nc6iderea operea- 'n temeiul art.1#2 al.2 C . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 1)5 din 25 martie 2551< nepu(licat< citat de .on Turcu 'n 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557< p.*52C # . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 7+1 din + mai 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255#< p. $+)C

2)5

(unurile din averea de(itorului fiind distri(uite< iar cele nereclamate fiind consemnate 'n cont (ancar. "eodat cu 'nc6iderea procedurii< la cererea lic6idatorului< &udectorul8 sindic va dispune i radierea persoanei &uridice. && & ( Sti.1erea datoriilor debitorului 8art &((9 "ac< pe parcursul procedurii< creanele pre-entate au fost complet acoperite prin distri(uirile fcute< &udectorul8 sindic poate dispune 'nc6iderea procedurii i radierea de(itorului din registrul 'n care este 'nmatriculat c6iar 'nainte ca (unurile din averea de(itorului sa fi fost lic6idate 'n 'ntregime. Asta 'n ca-ul 'n care toi asociaii persoanei &uridice sau persoana fi-ic< dup ca-< solicit acest lucru 'n termen de #5 de -ile de la notificarea lic6idatorului fcut administratorului social. :n acest ca- (unurile se trec 'n proprietatea indivi- a asociailor/acionarilor corespun-tor cotelor de participare la capitalul social. "ac nu sunt de acord toi asociaii cu soluia de mai sus< procedura se 'nc6ide numai dup lic6idarea complet a activului i consemnarea 'n cont (ancar la dispo-iia asociailor sau persoanelor &uridice< dup ca-< a eventualelor sume re-iduale. Aplicarea dispo-iiilor art. 1## nu poate fi 'mpiedicat de 'mpre&urarea ca un creditor c6irografar< av!nd o crean exprimat 'n lei< supus incidenei prevederilor art. $*< i8a recalculat creana< dup ce a 'ncasat8o< ma&or!nd8o corespun-tor modificrii cursului leului 'n raport cu dolarul1.

. de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 17+2 din 1$ oct. 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255#< p. $)1C

2)1

&& & ) Ne<.re1istrarea crea.3elor 8art &()9 "up expirarea termenelor prev-ute de art. 7$ alin. 1< dac se constat c nu s8a 'nregistrat nici o cerere de declarare a creanei fa de de(itor< &udectorul8sindic va pronuna o 'nc6eiere de 'nc6idere a procedurii< 'n situaia 'n care procedura a fost desc6is la cererea de(itorului< 'n condiiile art. #2. Prin aceeai 'nc6eiere va fi revocat 6otr!rea de desc6idere a procedurii. :n ca-ul prev-ut la art. 1#$ alin. 1< 'nc6iderea procedurii nu produce efectele prev-ute la art. 1#7. 3peraiunile fcute asupra averii de(itorului dup desc6iderea procedurii i drepturile do(!ndite cu privire la aceast avere 'n intervalul cuprins 'ntre desc6iderea procedurii i revocarea 6otr!rii de desc6idere a procedurii vor fi pstrate.

&& !

E4ectele <.cCiderii procedurii

&& ! & Noti4icarea <.cCiderii procedurii 8art &(*9 2entina motivat de 'nc6idere a procedurii se comunic de ctre &udectorul8sindic direciei teritoriale a finanelor pu(lice i oficiului registrului comerului sau< dup ca-< registrului societii agricole unde de(itorul este 'nmatriculat< pentru efectuarea meniunii. 7ormele care reglementea- aceast o(ligaie sunt imperativeC aadar necomunicarea 6otr!rii determin casarea 'nc6eierii i trimiterea cau-ei pentru continuarea procedurii.1
1

. de Ap. ;ucureti< com.< dec. nr. $75, din + mai 255* 'n .leana .-a(ele "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul<

2)2

2entina poate fi atacat cu recurs conform art. 12. "ispo-iiile procedurale privind aceast cale de atac sunt de imediat aplicareC deci calea de atac 'mpotriva 6otr!rii de 'nc6idere a procedurii este supus legii 'n vigoare la data pronunrii acestei 6otr!ri1. && ! ! Desc5rcarea procedura8art &(+9 or1a.elor participa.te la

a efect al 'nc6iderii procedurii< at!t &udectorul8sindic< c!t i administratorul< lic6idatorul< precum i persoanele care i8 au asistat< sunt descrcai de orice 'ndatoriri sau responsa(iliti cu privire la procedura< cu privire la de(itor i averea acestuia< ca i cu privire la creditori< titulari de garanii reale ale o(ligaiilor de(itorilor< acionari sau asociai ai de(itorilor. && ! ( Desc5rcarea debitorului 8art &('9 "e regul< 'nc6iderea procedurii de faliment are ca efect descrcarea de(itorului persoan fi-ic de o(ligaiile pe care le avea 'nainte de intrarea 'n faliment< inclusiv 'n situaia 'n care aceste o(ligaii nu au fost acoperite integral. Prin excepie< de(itorul persoana fi-ic nu va fi descrcat de o(ligaiile nepltite dac< 'n cursul procedurii< a fost gsit vinovat de (ancruta frauduloas sau de pli ori transferuri frauduloase Dart. 1$# alin. 2E. :n astfel de situaii< el va fi descrcat de o(ligaii numai dac aceste o(ligaii au fost pltite 'n cadrul procedurii< cu excepia ca-ului prev-ut la art. 7+ alin. 1 pct. #? reali-area creanelor 'mpotriva de(itorului sau
practic &udiciar< ed. Gamangiu< 255+< p.258C 1 . de Ap. ;acu< dec. nr. 8*+ din 1) iulie 255* 'n .leana .-a(ele "olac6e< osmin Goria 0i6ianu< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< 255+< p.25$C

2)#

mem(rilor ori asociailor cu rspundere nelimitat ai persoanei &uridic de(itoare. onsecina nedescrcrii este c fiecare creditor 'i va pstra fa de de(itor dreptul de a urmri direct i individual averea acestuia< potrivit procedurii de executare silit de drept comun< except!nd situaiile de 'nc6idere a procedurii care au drept efect di-olvarea i radierea. "e(itorul nu este descrcat nici de datoriile nscute ulterior intrrii 'n faliment< nici de cele nscute dup 'nc6iderea procedurii< care vor fi urmrite de creditori conform procedurii de drept comun< dac nu s8a produs di-olvarea i radierea. :n ca-ul confirmrii unui plan de reorgani-are< de(itorul este definitiv descrcat de diferena dintre valoarea datoriilor sale existente 'nainte de confirmarea planului i cuantumul creanelor cuprinse 'n planul confirmat. 2pre deose(ire de de(itor< nu sunt descrcai de o(ligaii prin 'nc6iderea procedurii nici code(itorii care nu se afl 'n procedur< nici fide&usorii< nici persoanele care au oferit cauiunea lor real pentru garantarea o(ligaiilor de(itorului. "eci< 'n conclu-ie se pot reine urmtoarele1? :nc6iderea procedurii are ca efect continuarea existentei de(itorului persoana &uridic< 'n urmtoarele situaii? aE 'ndeplinirea planului confirmat Dart. 1#2 alin. 1EC (E nu s8a 'nregistrat nici o crean Dart. 1#$ alin. 1E. 3dat cu 'nc6iderea procedurii< 'ncetea- i existena de(itorului societate comercial< prin di-olvare i radiere din
1

:n acest sens a se vedea? .on Turcu< Tratat de insolven< ed. ;ucureti< 255+< p. *$2

.G. ;ecH<

2)$

registrul comerului< 'n urmtoarele situaii Dconform dispo-iiilor art. 227 alin. 1 lit. f i art. 2#2 alin. # din 1egea nr. #1/1))5 i ale art. 21 lit. f din 1egea nr. 2+/1))5EC aE lic6idarea total a averii de(itorului Dart. 1##EC (E dac procedura de reorgani-are a 'ncetat i s8a trecut la procedura falimentului< care a fost 'nc6is prin dispo-iiile al art. 1#2 alin. 1 conform art. 1#1 alin. 2C cE (unurile de(itorului nu sunt suficiente Dart. 1#1EC :n situaiile enumerate mai sus< de(itorul< societate comercial< 'i 'ncetea- existena la data rm!nerii irevoca(ile a sentinei &udectorului8sindic dat 'n temeiul prevederilor art. 1#1< c6iar dac nu s8a executat dispo-iia de radiere din registrul comerului. reditorii nu mai au nici o posi(ilitate de recuperare a creanelor rmase nestinse fa de societatea comercial radiat. reditorii care nu i8au recuperat creanele din averea de(itorului societate comercial mai au posi(iliti de urmrire silit< at!t 'n cadrul procedurii desc6ise 'n conformitate cu dispo-iiile 1egii nr. 8*/255+< c!t i 'n afara acestei proceduri. :n procedura desc6is fa de societatea comercial< 'nainte de 'nc6iderea procedurii< creditorii nesatisfcui integral mai pot urmri averea asociailor 'n nume colectiv i averea comanditailor precum i averea asociatului unic al societii cu rspundere limitat unipersonal 'n condiiile art 2#+ din 1egea nr. #1/1))5 ori averea conductorilor societii cu rspundere limitat pluripersonal sau unipersonal sau ai societii pe aciuni. :n afara procedurii< 'nainte de desc6idere< dup desc6idere i dup 'nc6idere se poate urmri averea code(itorilor i a fide&usorilor o(ligaiilor de(itorului precum i 2)*

(unurile afectate de alte persoane drept garanie real pentru o(ligaiile de(itorului. >iblio1ra4ie? 1. "olac6e< .leana8.-a(ela.< 0i6ianu.< osmin Goria< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< Editura. Gamangiu< ;ucureti<255+ 2. Turcu< .on.< Tratat de insolven< Editura .G. ;ecH. ;ucureti< 255+ #. Turcu< .on.< 1egea procedurii insolvenei< Editura .G. ;ecH< ;ucureti< 2557 4urispruden? 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. *)5 din 1$ nov. 2555< 'n ;uletinul &urisprudenei C 2555< .. 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 1#5 din 28 ian. 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255# 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 17+2 din 1$ oct 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255# 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. *)5 din 1$ nov. 2555< 'n ;uletinul &urisprudeneiC 2555< .. 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 1)5 din 25 martie 2551< nepu(licat 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 7+1 din + mai 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255# 8 . de Ap. lu& 7apoca< dec. nr. 17+2 din 1$ oct. 255#< 'n ;uletinul &urisprudenei< 255# 8 . de Ap. ;ucureti< com.< dec. nr. $75, din + mai 255* 8 . de Ap. ;acu< dec. nr. 8*+ din 1) iulie 255*

2)+

>iblio1ra4ie selecti/5
Al(u< @6eorg6e< 9alorificarea (unurilor unei societi falite prin v!n-area 'n (loc< ,evista P6oenix nr.1/2552 C Avram<Auric< Procedura insolvenei.,spunderea mem(rilor organelor de conducere< ed. Gamangiu< ;ucureti< 2557C ;ar(u< ".< .nfluena unor norme speciale asupra procedurii reorgani-rii &udiciare i a falimentului< ,evista P6oenix nr. */255#C

2)7

;!rsan< orneliu< "rept civil< "repturile reale principale< ed. All ;ecH< ;ucureti< 2551C ;eleiu< @6eorg6e< "rept civil.Partea general< Iniversitatea ;ucureti< 1)7*C rpenaru< 2tanciu< "rept comercial rom!n< ed All< ;ucureti< 1))8C 6elaru< Eugen< urs de drept civil. "repturile reale principale. Ed. All ;ecH< ;ucureti< 2555C osmovici< Paul< p!n< 3ctavian< ;eleiu< @6eorg6e< almusc6i< 3tilia< o&ocaru< Aspa-ia< Pop< Teofil< 2ac6elarie< 3vid< Tratat de drept civil. Partea general< .< ed. Academiei< ;ucureti< 1)8)C ostin< 0ircea< 0urean< 0ircea< Irsa< 9ictor< "icionar de drept civil< Ed. Ltiinific i Enciclopedic< ;ucureti< 1)85C ostin< 0.7.< 0iff< Angela< .nstituia &uridic a falimentului. Evoluie i actualitate< 'n ,evista de drept comercial nr. #/1))+C ostin 0. 7.< 2c6iau< ..< Prescure< T.< ,eorgani-area i lic6idarea &udiciar< ed. 1umina 1ex< ;ucureti 1))7C ostin< 0ircea 7.< 1u6a< 9asile< %unciile cam(iei< 'n ,evista de drept comercial nr.#/ 1))*C "olac6e< .leana .-a(ela< 0i6ianu< osmin Goria< ,eorgani-area &udiciar i falimentul< practic &udiciar< ed. Gamangiu< ;ucureti< 255+C %intescu< .. 7.< urs de drept comercial< ;ucureti< 1)#5C %lorescu< Eugenia< ,egimul &uridic al valorilor mo(iliare< Ed. 1umina 1ex< ;ucureti< 255*C @eorgescu< ..1.< "rept comercial rom!n< vol..8..< ed. 2ocec< ;ucureti< 1)$+<1)$8C @eorgescu< .. 1.< Autonomia dreptului comercial< 'n ,evista de drept comercial nr.$/1))#C Gamangiu< ,osetti8 ;lnescu< .< ..< ;icoianu A.< Tratat de drept civil< vol..< ed. 7aional 2. iornei< 1)28C 4auffret< Alfred< 0anuel de droit commercial< 178iUme ed.< 1.@.".4.< Paris< 1)82C 2)8

1u6a< 9asile< "rept comercial< Ed. Altip< Al(a .ulia< 255#C 1u6a< 9asile< 3(ligaiile comerciale< ed. ,isoprint< lu& 7apoca< 255+C 1u6a< 9asile< Elemente de drept commercial i al afacerilor< ed. Altip< Al(a .ulia< 2551C 1u6a< 9asile< Titluri de credit. am(ia< ed. 1umina 1ex< ;ucureti< 1))8C 1u6a< 9asile< "rept comercial. ;unurile< ed. Altip< Al(a .ulia< 1)))C 0agda ;elu< 0.1.< "esc6iderea procedurii reorgani-rii &udiciare sau a falimentului< ,evista de drept comercial nr.#/255$C 0arinescu< .oan .< odul comercial adnotat< ed.Tiparul rom!nesc< ;ucureti< 1)$$C Paca< 9iorel< onsideraii privind rspunderea patrimonial pentru desc6iderea prematur sau tardiv a insolvenei< ,evista de drept comercial nr. 1/255*C Petrescu Ercea< .< urs de drept comercial< vol..< lu&< 1)$8C Pop< 1iviu< "reptul de proprietate i desmem(rmintele sale< ed. 1umina 1ex< ;ucureti< 1))+C Popescu< T. ,.< Anca< P.< Teoria general a o(ligaiilor<ed. Ltiinific< ;ucureti< 1)+8C ,enucci< 4. %.< "roit EuropUen des "roits de 1V6omme< 28U edition< 1@"4< Paris< 2551C T6aler< E.< Traite elementaire de droit commercial<78iUme ed.< li(.Art6ur ,ousseau< Paris< 1)2*C Turcu< .on< Tratat de insolven< Ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 255+C Turcu .on< %alimentul87oua procedur< Ed. 1umina 1ex< ;ucureti< 255#C Turcu .on< 1egea procedurii insolvenei< ed. .G. ;ecH< ;ucureti< 2557C Turcu .on< 2-a(o 2.. Procedura colectiv 'n colectiv restr!ns< ,evista de drept comercial nr. 15/255+C 2))

Turcu< .on< 7oi poteniali de(itori 'n insolventa8necomerciantii< ,evista de drept comercial nr. 11/255#C 2ttescu< onstantin< ;!rsan< orneliu< "rept civil< Teoria general a drepturilor reale< Iniversitatea ;ucureti< 1)88C

#55

Lista de abre/ieri
.. . .4.8 .nalta urte de asaie i 4ustiie .2.4.8 urtea 2uprem de 4ustiie Tri(. 2upr.8 Tri(unalul 2uprem #51

as.8 urtea de asaie . de Ap.8 urtea de Apel Tri(.8 Tri(unalul com.8 urtea de Apel< secia comercial i de contencios administrativ . iv.8 odul civil rom!n . om.8 odul comercial rom!n I.7.P.,.1.8 Iniunea 7aionala a Practicienilor 'n ,eorgani-are i 1ic6idare art.8 articolul dec. K deci-ia sent. K sentina ed. 8 editura

#52

#5#

%ipar? %I$O7RE- SERVICE AL>A IULIA Str Vasile Alecsa.driB .r +# %el A4aD? "!*# #&!(!"

#5$