Sunteți pe pagina 1din 81

DREPTUL MUNCII

Titular, Asist. drd. Tofan Mihaela CUPRINS CAPITOLUL I: INTRODUCERE N STUDIUL DISCIPLINEI DREPTUL MUNCII I.1. Munca i Dreptul muncii I.2 Obiectul i metoda de reglemetare a disciplinei I.3 Locul disciplinei n sistemul tiinelor juridice I.! I"#oarele dre$tului %un&ii I.!.' I"#oarele interne ale dre$tului %un&ii I.4.2. rincipiile dreptului muncii I.4.3. I!"oare internaionale ale dreptului muncii CAPITOLUL II: (ORMAREA PRO(ESIONAL) II.1 De#inirea noiunilor II.2 reg$tirea pro#esional$ II.3 er#ecionarea pro#esional$ II.4 %ontracte speciale de preg$tire i per#ecionare pro#esional$ II.& %ontractul de ucenicie la locul de munc$ %' I(OL)L III* %O+(,'%()L I+DI-ID)'L D. M)+%/ III.1 De#iniia contractului indi"idual de munc$ i reglementarea acestuia n legislaia rom0n$ III.* Cara&terele +uridi&e ale &ontra&tului indi#idual de %un&, III.- Condi.ii de #aliditate ale &ontra&tului de %un&, III.3.1 %ondiiile de #ond III.3.2 %ondiiile de #orm$ III.3.3 %ondiii speciale pentru "aliditatea contractului indi"idual de munc$ III.4 'cte necesare n "ederea nc1eierii contractului indi"idual de munc$ III.& %lau!e obligatorii i clau!e #acultati"e ale contractului indi"idual de munc$ III.&.1 %lau!e obligatorii ale contractului indi"idual de munc$ III.&.2 %lau!e #acultati"e n contractul indi"idual de munc$ III.2 .#ectele contractului indi"idual de munc$ III.2.1 Drepturile i obligaiile salariatului III.2.2 Drepturile i obligaiile angajatorului III.3 Modi#icarea contractului indi"idual de munc$
1

III.4 5uspendarea contractului indi"idual de munc$ III.6 7ncetarea contractului indi"idual de munc$ III./.' Nulitatea &ontra&tului indi#idual de %un&, III./.* n&etarea de dre$t a &ontra&tului indi#idual de %un&, III./.- n&etarea &ontra&tului indi#idual de %un&, $rin a&ordul $,r.ilor III./.! n&etarea &ontra&tului indi#idual de %un&, din ini.iati#a an0a+atorului III.6.& rocedura ncet$rii contractului indi"idual de munc$ din iniiati"a angajatorului8 pentru moti"e neimputabile salariatului III./.1 Efe&tele 2n&et,rii &ontra&tului indi#idual de %un&, III.'3 Contra&te indi#iduale de %un&, de ti$ $arti&ular III.'3.' Contra&tul indi#idual de %un&, $e durat, deter%inat, III.'3.* Mun&a $rin a0ent de %un&, te%$orar, III.'3.- Contra&tul indi#idual de %un&, &u ti%$ $ar.ial III.'3.! Mun&a la do%i&iliu III.19.& %ontractul de ucenicie III.19.2 'lte tipuri de contracte prin intermediul c$rora se prestea!$ munc$ CAPITOLUL I4: CONTRACTUL COLECTI4 DE MUNC) I-.1 De#iniie8 natur$ juridic$ i tr$s$turi I-.2 +egocierea i nc1eierea contractului colecti" de munc$ I-.3 .#ectele contractului colecti" de munc$ I-.4 Modi#icarea8 suspendarea i ncetarea contractului colecti" de munc$ CAPITOLUL 4: R)SPUNDEREA 5URIDIC) N DREPTUL MUNCII -.1 De#iniie8 #undament juridic i clasi#icarea r$spunderii juridice n dreptul muncii -.2 ,$spunderea disciplinar$ -.3 ,$spunderea patrimonial$ -.4 ,$spunderea contra"enional$ -.& ,$spunderea penal$ CAPITOLUL 4I: CON(LICTELE DE MUNC) -I.1 +oiunea de con#licte de munc$* reglementare8 clasi#icare -I.2 %on#lictele de interese* noiune8 conciliere8 mediere i arbitraj -I.3 :re"a* noiune8 cadru legal8 tipuri de gre"$ -I.4 Declansare8 des#$urarea i e#ectele gre"ei -I.& 5uspendarea i ncetarea gre"ei -I.2 Limitarea dreptului la gre"$ %' I(OL)L -I* ;),I5DI%<I' M)+%II =I=LIO:,'>I.

CAPITOLUL I: INTRODUCERE N STUDIUL DISCIPLINEI DREPTUL MUNCII

I.1. Munca i Dreptul muncii Munca este o tr$s$tur$ esenial$ a acti"it$ii umane8 omul #iind singura #iin$ care depune e#ort n mod contient n "ederea obinerii unor #oloase. 7n acelai timp8 munca repre!int$ o condiie a traiului8 deoarece #$r$ a presta munc$ nu se pot obine bunurile necesare "ieii. De cele mai multe ori8 munca depus$ repre!int$ i o m$sur$ a bun$st$rii indi"i!ilor. Munca constitue pentru economiti #actor de producie8 o acti"itate prin care oamenii utili!ea!$ aptitudinile lor8 #i!ice i intelectuale8 m scopul obinerii de bunuri i bene#icii. De!"oltarea societ$ii umane a determinat normati"i!area relaiilor de munc$. Dac$ la nceputul organi!$rii societ$ii umane prestarea muncii se #$cea n #olos propriu8 pe parcursul e"oluiei structurilor etatice8 munca s?a prestat i n #olosul altor indi"i!i. )lterior8 cei care bene#iciau de pe urma muncii altora au abu!at de drepturile lor8 munca de"enind pentru o mare parte a membrilor societ$ii munc$ silnic$. Dreptul modern a adus mutaii n s#era dreptului n general8 pun0nd i ba!ele apariiei dreptului muncii ca tiin$ i disciplin$ juridic$. O dat$ cu conturarea drepturilor #undamentale ale omului s?au a#irmat idei c$l$u!itoare i pentru dreptul muncii cum ar #i* dreptul la munc$8 inter!icerea muncii silnice8 remuneraie muncii prestate etc. @s#$ritul sec. al AIA?leaB. (recerea de la #eudalism la capitalism i industriali!area la scar$ larg$ a proceselor de producie a determinat organi!area muncitorilor n sindicate care s$ le apere drepturile legate de relaiile de munc$. Mic$rile sindicale de la nceputul sec. al AA?lea8 de multe ori c1iar agresi"e i soldate cu "ictime8 au gr$bit conturarea dreptului muncii ca o disciplin$ juridic$ autonom$. %u pri"ire la nelesul noiunii de dreptului muncii8 n doctrin$ s?au #ormulat mai multe de#iniii. De eCemplu8 dreptul muncii este acea ramur$ a sistemului de drept din ara noastr$ alc$tuit din ansamblul normelor juridice care reglementea!$ relaiile indi"iduale i colecti"e de munc$ dintre patroni i salariai.1 7ntr?o alt$ opinie8 dreptul muncii repre!int$ totalitatea regulilor aplicabile relaiilor indi"iduale i colecti"e care se nasc ntre angajatori i salariai care muncesc sub autoritatea lor8 cu oca!ia prest$rii muncii n ba!a unui contract indi"idual de munc$8 precum i acele reglement$ri care se suprapun sau condiionea!$ relaiile de munc$.2 %onclu!ion$m c$ dreptul muncii este ramura de drept care se ocup$ cu studierea normelor juridice ce reglementea!$ relaiile care se nasc ntre salariai i angajatori n leg$tur$ cu prestarea muncii.

I.2 Obiectul i metoda de reglemetare a disciplinei Dreptul muncii s?a de!"oltat ca o ramur$ de drept autonom$8 a"0nd at0t obiect propriu c0t i metod$ de reglementare proprie.
1 2

:1impu8 5anda i <iclea8 'leCandru D EDreptul munciiF8 ediia a II?a8 editura 'llbecG8 =ucureti8 29918 p. 2 >ilip8 Li"iu D E%urs de dreptul munciiF8 %asa de editur$ -enus Iai8 29938 p. & 3

7n ceea ce pri"ete obiectul de reglementare al dreptului muncii8 art. 1 din %odul Muncii stabilete c$ acesta reglementea!$* totalitatea raporturilor indi"iduale i colecti"e de munc$H modul n care se e#ectuea!$ controlul aplic$rii reglement$rilor din domeniul raporturilor de munc$H precum i jurisdicia muncii. Detaliind s#era de aplicabilitate a normelor dreptului muncii8 cuprinse prioritar n %odul Muncii8 art. 2 din cod pre"ede c$ dispo!iiile codului se aplic$* a6 %et$enilor rom0ni ncadrai cu contract indi"idual de munc$8 care prestea!$ munc$ n ,om0niaH 76 %et$enilor rom0ni ncadrai cu contract indi"idual de munc$ n str$in$tate8 n ba!a unor contracte nc1eiate cu un angajator rom0n8 cu eCcepia ca!ului n care legislaia statului pe al c$rui teritoriu se eCecut$ contractul indi"idual de munc$ este mai #a"orabil$H &6 %et$enilor str$ini sau apatri!i ncadrai cu contract indi"idual de munc$8 care prestea!$ munc$ pentru un angajator rom0n pe teritoriul ,om0nieiH d6 ersoanelor care au dob0ndit statutul de re#ugiat i se ncadrea!$ cu contract indi"idual de munc$ pe teritoriul ,om0niei8 n condiiile legiiH e6 )cenicilor care prestea!$ munc$ n ba!a unui contract de ucenicie la locul de munc$H f6 'ngajatorilor8 persoane #i!ice sau juridiceH 06 Organi!aiilor sindicale i patronale. 'a cum s?a relie#at n doctrina de specialitate8 obiectul de reglementare al dreptului muncii se circumscrie n primul r0nd s#erei raporturilor juridice de munc$ ce se nasc din nc1eierea unui contract de munc$.3 7n al doilea r0nd8 s#era de reglementare prorpie dreptului muncii cuprinde i unele raporturi juridice coneCe @preg$tirea pro#esional$8 protecia i igiena muncii8 organi!area8 #uncionarea i atribuiile sindicatelor i patronatelor8 jurisdicia munciiB8 denumite ast#el pentru c$ deri"$ din nc1eierea contractului de munc$ ori sunt gre#ate pe acesta8 ser"ind la organi!area muncii i la asigurarea condiiilor pentru des#$urarea ei. Din cadrul acestor raporturi coneCe au #$cut parte i cele ce pri"eau asigur$rile sociale8 ns$8 ca urmare a trans#orm$rilor inter"enite i n domeniul dreptului muncii ncep0nd cu anul 16698 a re"enirii acestuia n categoria ramurilor de drept pri"at8 asigur$rile sociale sunt integrate unei noi ramuri de drept8 dreptul securit$ii sociale8 aa cum este de alt#el n toate $rile de!"oltate ale lumii. I.3 Locul disciplinei n sistemul tiinelor juridice 5istemul de drept rom0n este un sistem unitar8 alc$tuit din ramurile juridice distincte. 'utonomia #iec$rei ramuri de drept este dat$ de obiectul propriu de reglementare i metoda de reglementare speci#ic$. >uncie de criteriul po!iiei pe care se a#l$ partenerii care nc1eie un raport juridic8 sistemul de drept rom0n se subdi"ide n dreptul pri"at i dreptul public. 7n ca!ul dreptului pri"at8 participanii la raporturile juridice se situea!$ de po!iie de egalitate @de eCemplu dreptul ci"il8 dreptul #amiliei8 dreptul comericalB. Dimpotri"$8 n situaia dreptului public8 participanii la raporturile juridice se situea!$ pe po!iii di#erite8 unul dintre subieci #iind supraordonat celuilalt @de eCemplu dreptul constituional8 dreptul administrati"8 dreptul #inanciarB. 7ncadrarea dreptului muncii n una din cele dou$ subdi"i!iuni ale sistemului de drept a st0rnit polemici de?a lungul timpului. 7n perioada regimului comunist8 dreptul muncii a #ost ncadrat n mod arti#icial n categoria dreptului public. 7ntrade"$r8 n aceast$ perioad$8 angajatorul a"ea o po!iie pri"ilegiat$ #a$ de angajat8 raportul dintre acetia ne#iind re!ultatul nt0lnirii cererii cu oe#erta de munc$
3

5anda :1impu8 'leCandru <iclea ? op.cit.8 p. 3 4

pe o pia$ liber$. .conomia centrali!at$ presupunea inclusi" ncadrarea pe ba!$ de repartiie nu pe ba!a acordului de "oin$ dintre angajat i angajator. 'ctualmente8 dreptul muncii este considerat n mod unanim de autori ca #iind o ramur$ a dreptului pri"at. olemici ns$ mai apar datorit$ particularit$ilor care caracteri!ea!$ aceast$ disciplin$ juridic$. 'st#el8 din punctul de "edere al po!iiei pe care se situea!$ participanii la raportul juridic de dreptul muncii8 obser"$m o serie de nuan$ri speci#ice n ceea ce pri"ete po!iia angajatului #a$ de angajtor. +e re#erim strict la dreptul angajatorului de a dispune cu pri"ire la acti"itatea angajatului8 ceea ce i o#er$ acestuia o po!iie pri"ilegiat$. 7n literatura de specialitate se "orbete despre un raport de autoritate care caracteri!ea!$ relaiile juridice de munc$. .Cistena acestei particularit$i cu pri"ire la raportul juridic de dreptul muncii nu conduce ns$ la situarea acestei ramuri de drept n s#era dreptului public. ,aporturile dreptului muncii cu celelalte ramuri de drept sunt de interdependen$. Dreptul constituional cuprinde norme #undamentale pentru ntreaga acti"itate juridic$. Implicit8 dispo!iiile dreptului constituional se re#er$ i la norme caracteristice raporturilor juridice de munc$. 'ceste norme au "aloare de principii ale dreptului muncii8 ele contur0nd ntreaga ar1itectur$ a normelor de dreptul muncii8 cuprinse n alte acte normati"e. %0t pri"ete relaia dreptului muncii cu dreptul administrati"8 putem aprecia c$ parte din normele dreptului muncii se reg$sesc n acte juridice speci#ice dreptului administrati". +e re#erim n special la dispo!iiile pri"itoare la acti"itatea #uncionarilor publici. 'st#el8 dei la angajare acestora li se nc1eie un contract de munc$8 raporturile cu angajatorul nu sunt apreciate #uncie de pre"ederile %odului muncii8 ci se #ace aplicarea normelor cuprinse n 5tatutul #uncionarilor publici8 ca i!"or speci#ic al dreptului administrati". Dreptul muncii se a#l$ n leg$tur$ i cu dreptul penal8 mai ales n ceea ce pri"ete in#raciunile de ser"iciu sau n leg$tur$ cu ser"iciul. %a ramur$ de drept pri"at8 dreptul muncii i completea!$ pre"ederile8 ori de c0te ori este ne"oie cu pre"ederile dreptului comun pentru toate disciplinele de drept pri"at i anume dreptul ci"il. 'ceast$ completare "i!ea!$ at0t normele dreptului material c0t i normele dreptului procesual pentru #iecare materie. 7n susinerea acestei a#irmaii #acem trimitere la pre"ederile art. 261 din %odul muncii. I.! I"#oarele dre$tului %un&ii entru tiinele juridice8 cu"0ntul i!"or de drept are dou$ nelesuri distincte. Mai nt0i8 acest termen desemnea!$ sursa care a determinat apariia dreptului8 realit$ile sociale care au impus adoptarea normelor juridice. Din acest punct de "edere i!"orul dreptului muncii const$ n de!"oltarea societ$ii umane i generali!area relaiilor de munc$ pl$tit$. 7nc1eierea la scar$ larga a contractelor care au drept obiect prestarea muncii a determinat i adoptarea unui cadru reglementati" pentru aceast$ s#er$ de relaii sociale. ,e"oluia industrial$ i a#irmarea drepturilor muncitorimii a gr$bit desprinderea dreptului muncii de dreptului ci"il i trans#ormarea sa ntr?o disciplin$ juridic$ autonom$. 7n al doilea r0nd8 termenul drept desemnea!$ #orma de eCprimare a normelor juridice. entru dreptul muncii8 i!"oarele sale se pot clasi#ica din acest punct de "edere n i!"oare interne i i!"oare internaionale. I.!.' I"#oarele interne ale dre$tului %un&ii I!"oarele interne se subclasi#ic$ n i!"oare comune cu ale celorlalte ramuri de drept i i!"oare speci#ice dreptului muncii. I!"oarele comune cu celelalte ramuri de drept includ legi i actele nromati"e
&

subordonate legilor. entru dreptul muncii constituie i!"or de drept toate cele trei categorii de legi* constituionale8 organice i ordinare. %onstituia ,om0niei8 adoptat$ prin re#erendum n decembrie 1661 cons#inete drepturi #undamentale pri"ind munca i relaiile de munc$. Din acestea amintim* constituirea sindicatelor @art. 6B8 dreptul la asociere @art. 33B8 munca i protecia social$ a muncii @art. 34B8 inter!icerea muncii #orate @art. 36B8 dreptul la gre"$ @art. 49B. 7n categoria legilor organice care reglementea!$ relaiile juridice de munc$ se reg$sesc legea nr. 146 din 1664 @5tatutul #uncionarilor publiciB8 legea nr. &4I1661 @pri"ind sindicateleB iar pe primul loc se situea!$ legea nr. &3 din 24 ianuarie 29938 respecti" %odul muncii. 'ceast$ lege a modi#icat pro#und ntreaga legislaie a muncii "alabil$ la momentul apariiei sale8 ncep0nd cu abrogarea n mtregime a precedentului cod al muncii8 adoptat de Marea 'dunare +aional$ prin Legea nr. 19 din 23 noiembrie 1632. 'ctualul cod al muncii cuprinde 264 articole8 structurate pe treispre!ece titluri care8 la r0ndul lor8 cuprind mai multe capitole. %odul a #ost adoptat n temeiul pre"ederilor art. 113 din %onstituia ,om0niei8 n urma angaj$rii r$spunderii :u"ernului n #aa %amerei Deputailor i a 5enatului8 n edin$ comun$ din data de 6 decembrie 2992. %u toate c$ a #ost adoptat pentru a r$spunde ne"oilor de adaptare a legislaiei muncii la noua con#iguraie a relaiilor de munc$ i pentru a se produce alinierea reglement$rilor auto1tone cu cele europene8 noul cod este per#ectibil. )lterior intr$rii sale n "igoare s?au semnalat numeroase lu$ri de opinie care au criticat acest cod. Din categoria legilor ordinare ca i!"or al dreptului muncii menion$m* legea nr. 69I1669 pri"ind protecia muncii8 legea nr. 139I1662 pri"ind contractul colecti" de munc$8 legea nr. 194I1666 pri"ind n#iinarea i organi!area Inspeciei Muncii8 legea nr. 219I1666 pri"ind concediul paternal8 legea nr. 1&2I2999 pri"ind protecia cet$enilor care lucrea!$ n str$in$tate. Dintre actele normati"e subordonate legilor care reglementea!$ raporturi juridice de munc$ menion$m decretele?lege8 1ot$r0rile i ordonanele gu"ernului8 ordinele i instruciunile minitrilor8 actele administraiei publice la ni"el local. Decretele?lege sunt considerate de autori un i!"or de drept sui generis8 cu un caracter oarecum 1ibrid pentru c$ dei nu eman$ de la organismul legislati" D arlamentul D au totui putere de lege8 reglementea!$ relaii sociale din domneniul legii pe care o pot modi#ica sau nlocui. 'u denumirea de decret pentru c$ sorgintea lor este eCecuti"ul i denumirea de lege pentru c$ au #ora juridic$ a acesteia. Decrete?lege s?au do"edit necesare pentru asigurarea continuit$ii #uncion$rii puterii publice n condiii de cri!$8 c0nd nu a eCistat arlament.4 rintre decrete?lege care au caracter de i!"or al dreptului muncii amintim* decretul?lege nr. 143I1669 pri"ind modi#icarea sau abrogarea unor dispo!iii legale care limitau libertatea munciiH decretul?lege nr. 6&I1669 pri"ind trecerea la s$pt$m0na de lucru de cinci !ile n unit$ile de stat. otri"it legii8 n eCercitarea atribuiilor sale :u"ernul poate emite ordonane @atunci c0dn eCist$ o lege de abilitare dat$ de arlamentB sau 1ot$r0ri. .Cist$ mai multe asemenea acte normati"e care constituie i!"oare ale dreptului muncii8 de eCmplu 1ot$r0rea nr. 244I1661 pri"ind cali#icarea8 recali#icarea i per#ecionarea preg$tirii pro#esionale a omerilor i 1ot$r0rea nr. 242I1663 pri"ind salari!area persoanlului din unit$ile bugetare. Dintre ordinele i instruciunle minitrilor care constituie i!"oare ale dreptului muncii de cea mai mare importan$ sunt actele emise de Ministrul muncii i solidarit$ii sociale. Desigur c$ ast#el de acte pot #i emise i de c$tre ministrul educaiei i cercet$rii8 ministerul s$n$t$ii8 ministrul #inanelor publice etc. %a i n situaia altor discipline juridice8 n literatura juridic$ se pune problema "alorii de i!"or de drept a cutumei8 practicii judiciare8 doctrinei de specialitate i principiilor #undamentale de ramur$.
4

Ion %raio"an D E(eoria general$ a dreptuluiF8 .ditura Militar$8 =ucureti8 16638 p.146 2

%u pri"ire la cutuma de dreptul muncii autorii au eCprimat re!er"e #a$ de includerea ei n categoria i!"oarelor acestei discipline8 moti"at de principiul constituional con#orm c$ruia judec$torii se supun numai legilor. rin urmare8 obiceiul juridic arat$ doar o obinuin$ aplicat$ de bun$ "oie nu i o norm$ propriu?!is$8 care poate #i impus$ cu ajutorul aparatului de constr0ngere al statului. 'ceast$ eCplicaie8 de alt#el bine #undamentat$8 las$ ns$ #$r$ temei o serie de practici de dreptul muncii cum ar #i angajarea drept secretar$ aproape eCclusi" a #emeilor8 condiia pre!entatorilor (- de a #i pre!entabili #$r$ a atinge terenul discrimin$rilor8 #olosirea pe postul de o#er a b$rbailor etc. ractica judiciar$ are8 ca i pentru alte ramuri de drept8 doar rolul de ndrumare n ceea ce pri"ete aplicarea legilor. Deci!iile luate de judec$tori nu pot crea norme juridice. +e eCprim$m ns$ o serie de re!er"e cu pri"ire la deci!iile pronunate la judecarea recursurilor n anulare8 recursurilor n interesul legii precum i la casarea cu trimitere spre rejudecare n #ond #$cut$ de c$tre %urile de 'pel pentru 1ot$r0rile de dreptul muncii. -aloarea de i!"or de drept a principiilor de dreptul muncii nu poate #i pus$ la discuie n actualul cadru reglementati" al dreptului muncii rom0n8 moti" pentru care "or #i tratate separat. >$r$ a considera epui!at$ categoria i!"oarelor dreptului muncii comune cu i!"oarele altor discipline8 consider$m oportun s$ ne oprim succint i asupra i!"oarelor speci#ice pentru aceast$ disciplin$. 5e include n aceast$ categorie contractele colecti"e de munc$8 statutele pro#esionale i disciplinare8 regulementele de ordine interioar$ i alte i!o"are. %ontractele colecti"e munc$8 reglementate de legea nr. 13I1661 i apoi de legea nr. 139I1662 au de"enit cea mai important$ categorie de i!"oare ale dreptului muncii8 o categorie de i!o"are de natur$ special$ deoarece ele nu sunt adoptate de legiuitor ci sunt re!ultatul negocierii partenerilor la relaiile de munc$. 5tabilirea condiiilor de munc$ se #ace aadar pe ba!$ contractual$ i nu n puterea legii 5tatutele pro#esionale i disciplinare au ap$rut datorit$ particularit$ilor care caracteri!ea!$ anumite pro#esii sau meserii8 n situaia n care sunt nece4sare reguli de disciplina muncii cu caracter special. >ac parte din aceast$ categorie 5tatutul cadrelor didactice @legea nr. 124I1664B8 statutul disciplinar al personalului din unit$ile de transporturi @decretul nr. 329I1632B etc. ,egulamentele de ordine interioar$8 care cuprind dispo!iii cu pri"ire la organi!area i disciplina muncii din unitate nu i?au pierdut din importan$ prin adoptarea reglement$rilor pri"ind contractele colecti"e de munc$. %alitatea sa de i!"or de drept deri"$ din #aptul c$ este emis n ba!a pre"ederilor legale i cuprinde norme de conduit$ obligatorie n cadrul unit$ii8 a c$ror respectare este garantat$ prin m$suri de constr0ngere. (itlul AI al codului muncii @,$spunderea juridic$B debutea!$ cu reglementarea regulamentelor de ordine interioar$ @art. 2&3 D art. 222B. ,egulamentul intern se ntocmete de c$tre angajator8 cu consultarea sindicatului sau a repre!entanilor salariailor8 dup$ ca! i cuprinde cel puin urm$toarele categorii de dispo!iii* aB reguli pri"ind protecia8 igiena i securitatea n munc$ n cadrul unit$iiH bB reguli pri"ind respectarea principiului nediscrimin$rii i al nl$tur$rii oric$rei #orme de nc$lcare a demnit$iiH cB drepturile i obligaiile angajatorului i al salariailorH dB procedura de soluionare a cererilor sau reclamaiilor indi"iduale ale salariailorH eB reguli concrete pri"ind disciplina muncii n unitateH #B abaterile disciplinare i sanciunile aplicabileH gB reguli re#eritoare la procedura disciplinar$H 1B modalit$ile de aplicare a altor dispo!iii legale sau contractuale speci#ice. %on#orm art. 2&6 regulamentul intern se aduce la cunotin$ salariailor prin grija angajatorului i i produce e#ectele #a$ de salariai din momentul ncunotin$rii acestora. Obligaia de in#ormare a salariailor cu pri"ire la coninutul regulamentului intern precum i cu pri"ire la modi#ic$rile aduse acestuia trebuie ndeplinit$ de angajator. Modul concret de in#ormare a #iec$rui salariat cu pri"ire la coninutul regulamentului intern se stabilete prin contractul colecti" de
3

munc$ aplicabil sau8 dup$ ca!8 prin coninutul regulamentului intern. ,egulamentul intern se a#iea!$ la sediul angajatorului. 7n m$sura n care #ace do"ada nc$lc$rii unui drept al s$u8 orice salariat interesat poate sesi!a angajatorul cu pri"ire la neregulile obser"ate n dispo!iiile regulamentului intern. %ontrolul legalit$ii dispo!iiilor cuprinse n regulamentul intern este de competena instanelor judec$toreti8 care pot #i sesi!ate n termen de 39 de !ile de la data comunic$rii de c$tre angajator a modului de soluionare a sesi!$rii #ormulate de c$tre salariat. Obligaia de a ntocmi regulamentul de ordine interioar$ re"ine #iec$rui angajator n parte. 'ceast$ obligaie trebuia ndeplinit$ n termen de 29 de !ile de la data intr$rii n "igoare a codului muncii8 iar n situaia angajatorilor n#iinai dup$ intrarea n "igoare a codui8 termenul de 29 de !ile ncepe s$ curg$ de la data dob0ndirii personalit$ii juridice. 7n categoria altor i!"oare speci#ice de dreptul muncii se includ normele de protecia i igiena muncii cuprinse n alte documente dec0t cele menionate anterior. I.4.2. rincipiile dreptului muncii rincipiile de drept sunt acele idei c$l$u!itoare pentru ntreaga reglementare juridic$ a relaiilor sociale8 precepte #undamentale impuse de?a lungul timpului datorit$ gradului lor larg de generalitate i datorit$ aplicabilit$ii la scar$ eCtins$. Dicionarul eCplicati" al limbii rom0ne de#inete principiul ca #iind elementul #undamental8 idea8 legea de ba!$ pe care se sprijin$ o teorie tiini#ic$8 un sistem sau ca totalitate a legilor i noiunilor de ba!$ ale unei discipline tiini#ice. 7ndeplinind rolul unor linii directoare8 principiile ramurilor de drept asigur$ concordana di#eritelor norme juridice8 coe!iunea i armonia acestora8 p$trunderea sensului lor eCact i a #inalit$ii lor8 per#ecionarea lor continu$. -aloarea de i!"or de drept a principiilor #undamentale ale #iec$rei ramuri juridice nu poate #i contestat$. %u at0t mai mult nu poate #i t$g$duit$ aceast$ tr$s$tur$ a principiilor de dreptul muncii cu c0t legiuitorul a inclus aceste principii n %odul muncii8 n titlul I8 capitolul al II?lea8 intitulat E rincipii #undamentaleF. %odul muncii reglementea!$ eCpres principiul libert$ii muncii8 principiul inter!icerii muncii #orate8 principiul egalit$ii de tratament8 principiul asigur$rii proteciei muncii8 principiul dreptului la asociere8 principiul consensualismului i principiul libert$ii de micare a #orei de munc$. rincipiul libert$ii muncii este reglementat n art. 3 din %odul muncii. 'l.1 al acestui articol #ace trimitere la garantarea constituional$ de care bene#icia!$ acest principiu de drept. rin art. 34 %onstituia a#irm$ c$ dreptul la munc$ nu poate #i ngr$dit i c$ aegerea pro#esiei i alegerea locului de munc$ sunt libere. (ot acesta este i sensul n care legiuitorul a incriminat libertatea muncii prin teCtul din cod8 insist0ndu?se at0t asupra libert$ii n alegerea locului de munc$ i a pro#esiei c0t i asupra ideii c$ nimeni nu poate #i obligat s$ munceasc$ sau s$ nu munceasc$ ntr?un anumit loc de munc$ ori ntr?o anumit$ pro#esie8 oricare ar #i acestea. 'adar principiul libert$ii muncii este #ormulat n actualul cod n con#ormitatre cu pre"ederile constituionale i ale actelor norm8ati"e internaionale n materie. +outatea pe care o aduce codul #a$ de teCtul constituiei const$ n preci!area sanciunii mpotri"a contractelor de munc$ nc1eiate cu nc$lcarea acestui principiu8 respecti" nulitatea de drept @art. 3 al. 4B. rincipiul inter!icerii muncii #orate este reglementat de art. 4 din cod. 'a cum pre"ede codul8 munca #orat$ repre!int$ orice munc$ sau ser"iciu impus unei persoane sub ameninare ori pentru care persoana nu i?a eCprimat consim$m0ntul n mod liber.

Obser"$m c$ reglementarea principiului inter!icerii muncii #orate este ampl$8 codul preci!0nd eCpres i eCcepiile de la aplicabilitatea principiului. +u constituie ns$ munc$ #orat$ sau acti"itate impus$ de autorit$ile publice* @aB 7n temeiul legii pri"ind ser"iciul militar obligatoriuH @bB entru ndeplinirea obligaiilor ci"ile stabilite de legeH @cB 7n ba!a unei 1ot$r0ri judec$toreti de condamnare8 r0mas0 de#initi"$ n condiiile legiiH @dB 7n ca! de #or$ major$8 respecti" n ca! de r$!boi8 catastro#e sau pericol de catastro#e precum* incendii8 inundaii8 cutremure8 epidemii sau epi!otii "iolente8 in"a!ii de animale sau insecte8 n toate circumstanele care pun n pericol "iaa sau condiiile normale ale ansamblului populaiei ori ale unei p$ri a acesteia. Munca #orat$ sau silnic$ este pro1ibit$ i de alte reglement$ri ale sistemului nostru de drept. De eCemplu8 art.161 din %odul penal incriminea!$ in#raciunea cu denumirea marginal$ Esupunerea la munc$ #orat$ sau obligatorieF. rincipiul egalit$ii de tratament este reglementat de art. & din %od. 7n con#ormitate cu pre"ederile europene pri"ind inter!icerea oric$rei #orme de discriminare8 al. 2 al art. & pre"ede c$ orice discriminare direct$ sau indirect$ #a$ de un salariat8 ba!at$ pe criterii de seC8 orientare seCual$8 caracteristici genetice8 "0rst$8 apartenen$ naional$8 ras$8 culoare8 etnie8 religie8 opiune politic$8 origine social$8 1andicap8 situaie sau responsabilitate #amilial$8 apartenen$ ori acti"itate sindical$ este inter!is$. Mai mult8 codul pre"ede n categoria discrimin$rilor directe i #aptele de eCcludere8 deosebire8 restricie sau pre#erin$8 ntemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile detaliate mai sus8 care au ca scop sau ca e#ect neacordarea8 restr0ngerea ori nl$turarea recunoaterii8 #olosinei sau eCercit$rii drepturilor pre"$!ute n legislaia muncii. %onstituie discriminare direct$ i #aptele ntemeiate n mod aparent pe alte criterii dec0t cele de mai sus8 dar care produc e#ectele unei discrimin$ri directe. rincipiul proteciei muncii este reglementat at0t de %onstituie @art. 34 al. 2B c0t i de %odul muncii @art. 2B. 7n con#ormitate cu pre"ederile codului8 orice salariat care prestea!$ o munc$ bene#icia!$ de condiii de munc$ adec"ate acti"it$ii des#$urate8 de protecie social$8 de securitate i s$n$tate n munc$8 precum i de respectarea demnit$ii i a contiinei sale8 #$r$ nici o discriminare. ' doua parte a acestui articol completea!$ reglementarea legal$ detaliat$ mai sus a principiului egalit$ii de tratament. 'preciem c$ acest principiu deri"$ din drepturile #undamentale ale omului8 egalitatea n #aa legii #iind reglemtat$ la s#0ritul sec. al A-III?lea. %odul muncii pre"ede eCpres c$ tuturor salariailor care prestea!$ o munc$ le sunt recunoscute dreptul la plat$ egal$ pentru munc$ egal$8 dreptul la negocieri colecti"e8 dreptul la protecia datelor cu caracter personal8 precum i dreptul la protecie mpotri"a concedierilor nelegale. rincipiul dreptului la asociere reglementat de cod n art. 3 este o re#lectare a reglement$rii sindicatelor din %onstituie @art. 6B. 'st#el8 at0t salariaii c0t i angajatorii se pot asocia liber pentru ap$rarea drepturilor i promo"area intereselor lor pro#esionale8 economice i sociale. Dreptul la asociere st$ la ba!a dreptului la negociere colecti"$8 pe care de asemenea l recunoate legislaia muncii actual$. 'rt. 4 din cod reglementea!$ principiul consensualismului n ceea ce pri"ete prestarea muncii remunerate. ,elaiile de munc$ se ba!ea!$ pe principiul comnsensualit$ii i al bunei credine. Legea stabilete c$ pentru buna des#$urare a raporturilor demunc$8 participanii la raporturile de munc$ se "or in#orma i se "or consulta reciproc8 n condiiile legii i ale contractelor colecti"e de munc$. O noutate absolut$ pentru legislaia muncii de la noi o repre!int$ pre"ederile art. 6 din %od8 articol inclus de asemenea n capitolul intitulat E rincipii #undamentaleF. 'cest teCt se re#er$ la recunoaterea dreptului de a te ncadra n munc$ n statele membre ale )niunii .uropene precum i n oricare alt stat8 cu respecarea normelor dreptului internaional al muncii i a tratatelor bilaterale la care ,om0nia este parte. I.4.3. I!"oare internaionale ale dreptului muncii
6

%onstituie i!"oare internaionale de dreptul muncii8 n primul r0nd8 con"eniile internaionale rati#icate de ,om0nia. rin e#ectul rati#ic$rii8 aceste acte sunt integrate sistemului legisati" rom0n i se aplic$ n consecin$. %ele mai importante i!"oare ale dreptului internaional al muncii sunt con"eniile i recomand$rile Organi!aiei Internaionale a Muncii @O.I.M.B&. %ele dou$ categorii de acte nu au ns$ aceeai #or$ juridic$. ,ecomand$rile8 dei sunt supuse eCamin$rii autorit$ilor interne competente @art. 16 pct. & din %onstituieB nu dob0ndesc prin e#ectul acestei eCamin$ri #or$ juridic$. O atare #or$ pot a"ea doar dispo!iiile adoptate de arlament pentru a da urmare unei recomand$ri. )n alt i!"or internaional al dreptului muncii poate #i considerat$ %onstituia O.I.M.8 din cel puin dou$ moti"e* n primul r0nd pentru c$ anumite con"enii i recomand$ri i au sorgintea n principiile enunate n actul #undamental al OIM i n al doilea r0nd pentru c$ statele membre sunt obligate s$ respecte aceste principii @n special cel din materia libert$ii sindicale i a nediscrimin$riiB8 c1iar dac$ nu au rati#icat con"eniile care se re#er$ la problemele respecti"e8 prin nsui #aptul c$ sunt membre ale organi!aiei. +u sunt considerate i!"oare ale dreptului internaional al muncii re!oluiile con#erinelor8 regulamentele8 culegerile de directi"e practice8 manualele acestei organi!aii i nici conclu!iile i re!oluiile di#eritelor comisii sau con#erine speciale ale sale.2 Din cele peste 129 de con"enii i acorduri elaborate de %onsiliul .uropei8 sunt i!"oare ale dreptului muncii* %on"enia pentru drepturile omului i libert$ilor #undamentale @1629B8 %arta social$ european$ @1621B8 %odul european de securitate social$ @1624B8 %on"enia european$ de securitate social$ @1624B8 %on"enia european$ pri"ind statutul juridic al muncitorului emigrant @1633B. 'u calitate de i!"or i unele re!oluii i recomand$ri ale acestui organism8 de eCemplu* re!oluia 32I32 pri"ind m$surile de securitate social$ n #a"oarea pensionarilor8 recomandarea nr. 61I3 pri"ind protecia muncitorilor detaai etc. 7n ceea ce pri"ete )niunea .uropean$8 constituie i!"oare de dreptul muncii actele #undamentale ale acestei organi!aii* (ratatul de la ,oma8 %arta pri"ind drepturile sociale #undamentale ale muncitorilor i (ratatul de la Maastric1t8 precum i unele directi"e8 regulamentele i alte acte ale %omunit$ii care constituie legislaia secundar$. I!"oare ale dreptului internaional al muncii sunt i unele acte adoptate de O+)8 n special Declaraia )ni"ersal$ a Drepturilor Omului.

CAPITOLUL II: (ORMAREA PRO(ESIONAL)


&

Organi!aia Internaional$ a Muncii a #ost n#iinat$ la 11 aprilie 1616 de c$tre #ostele state beligerante n primul r$!boi mondial. 7ntre cele dou$ r$!boaie mondiale8 OIM ca instituie autonom$ n cadrul 5ociet$ii naiunilor8 a acionat pentru promo"area !ilei de munc$ de 4 ore8 reducerea omajului8 crearea sistemului securit$ii sociale8 protecia maternit$ii8 mbun$t$irea condiiilor de munc$ a #emeilor ia tinerilor. Declaraia de la 1iladelp1ia @1644B adoptat$ de %on#erina internaional$ a muncii a completat %onstituia OIM8 stabilind ca obligaie solemn$ a organi!aiei sprijinirea naiunilor lumii pentru elaborarea de programe care s$ "i!e!embun$t$irea conbdiiilor de munc$ i protejarea depturilor salariailor. 7n con#ormitate cu pre"ederile %onstituiei OOIM sunt membre ale organi!aiei statele care au semnat actul de n#iinare i cele care #$ceau parte de drept din organi!aie la data de 1 noiembrie 164& i de"in membre8 doar prin #ormularea unei cereri de admitere8 statele care de"in membre ale O+)8 cu condiia ca cererea de admitere s$ #ie acceptat$ de 2I3 din delegaii pre!eni la %on#erina OIM n care cererea de admitere este pus$ n discuie. 7n anul 1664 OIM a"ea 134 de state membre. 5tructura OIM este urm$toarea* 'dunarea general$8 %on#erina Interna<Ional$ a Muncii8 un consiliu eCecuti" @%onsiloiu de administraieB8 un secretariat permanent @=iroul internaional al munciiB8 alte organe de lucru @con#erine regionale8 comisii i reuniuni de eCperiB. OIM este una dintre cele mai "iabile i prestigioase instituii internaionale cu o acti"itate eCtrem de bogat$. 5ecretul succesului s$u const$ n primul r0nd n structura sa tripartit$* la lucr$rile sale particip$8 din #iecare ar$8 doi repre!entani ai gu"ernului i c0te un repre!entatn din partea sindicatelor i unul din partea patronilor. 2 Li"iu >ilip8 op. cit.8 p. 34 19

II.1 De#inirea noiunilor %onceptul de #ormare pro#esional$ este pentru prima oar$ reglementat de legislaia muncii de la noi prin lege organic$. >ormarea pro#esional$ #ace obiectul de reglementare al titlului -I din actualul cod al muncii8 ne#iind reglementat$ n codul de la 1632. >ormarea pro#esional$ este un proces compleC care caracteri!ea!$ mai cur0nd relaiile sociale reglementate de normele legislaiei n"$$m0ntului. '"0nd n "edere ns$ c$ dob0ndirea unei pro#esii sau meserii este condiie pentru nc1eierea contractului indi"idual de munc$8 #ormarea pro#esional$ #ace i obiectul de studiu al legislaiei muncii. %onceptul de E#ormare pro#esional$F are cel puin dou$ accepiuni. 7n sens restr0ns8 prin #ormare pro#esional$ se nelege dob0ndirea cunotinelor i cali#ic$rilor necesare pentru ocuparea unui post. 7n sens mai larg ns$8 #ormarea pro#esional$ cuprinde dou$ etape* #ormare iniial$ i #ormare continu$. >ormarea iniial$ semni#ic$ dob0ndirea cunotinelor cerute de lege pentru ocuparea unui anumit post iar #ormarea continu$ semni#ic$ per#ecionarea aptitudinilor de a pro#esa pe #uncia respecti"$ i actuali!area cunotinelor n acord cu nout$ile momentului. >ormarea pro#esional$ iniial$ mai este cunoscut$ i sub denumirea de preg$tire pro#esional$8 n timp ce #ormarea pro#esional$ continu$ se numete i per#ecionare pro#esional$. II.2 reg$tirea pro#esional$ 'a cum am ar$tat mai sus8 preg$tirea pro#esional$ sau #ormarea pro#esional$ iniial$ repre!int$ procesul prin care o persoan$ dob0ndete cunotinele i cali#ic$rile necesare pentru ocuparea unui post n c0mpul muncii. reg$tirea pro#esional$ este un proces de n"$are8 ba!at pe garaniile constituionale ale dreptului la n"$$tur$. ,eglementarea procesului de n"$$m0nt #ace obiectul legii nr. 44I166& care pre"ede n art. 1& c$ sistemul naional de n"$$m0nt cuprinde n"0$m0ntul precolar8 n"$$m0ntul primar8 n"$$m0ntul secundar8 n"$$m0ntul postliceal i n"$$m0ntul superior. 7n"$$m0ntul precolar se organi!ea!$ pentru copii n "0rst$ de 3?3 ani8 n gr$dinie de copii cu program nornal8 prelungit i s$pt$m0nal8 n#iinate de c$tre inspectoratele colare8 ale c$ror costuri "or #i suportate de c$tre Ministerul .ducaiei i %ercet$rii. 7n"0$m0ntul primar se organi!ea!$ ca n"$$m0nt de !i i #uncionea!$ de regul$ cu program de diminea$ n cadrul colilor cu clasele I D I-. -0rsta pentru nscrierea n clasa I este de 2 ani. 7n"0$m0ntul gimna!ial @clasele - ? -IIIB se nc1eie cu susinerea unui eCamen naional de capacitate8 structurat pe ba!a unei metodologii elaborate de Ministerul .ducaiei i %ercet$rii i dat$ publicit$ii p0n$ la nceperea anului colar. Disciplinele de eCamen sunt* limba i literatura rom0n$8 matematic$ i o prob$ din istoria ,om0niei sau :eogra#ia ,om0niei. .le"ii aparin0nd minorit$ilor care #rec"entea!$ cursurile gimna!iale n limba matern$8 susin i o prob$ la limba i literatura matern$. otri"it dispo!iiilor legii n"$$m0ntului8 n"$$m0ntul liceal cuprinde clasele A D AIIIAIII8 n"$$m0nt seral sau #$r$ #rec"en$. 7n"$$m0ntul liceal #uncionea!$ de regul$ cu urm$toarele #iliere i pro#iluri* - #iliera teoretic$8 cu pro#ilurile umanist i realH - #iliera te1nologic$8 cu pro#ilurile te1nic8 ser"icii8 eCploatarea resurselor naturale i protecia mediuluiH - #iliera "ocaional$ cu pro#ilurile militar8 teologic8 sporti"8 artistic i pedagogic.
11

5e pot nscrie la eCamenul de admitere n n"$$m0ntul liceal absol"enii de gimna!iu cu certi#icat de capacitate. 5tudiile liceale se nc1eie cu un eCamen naional de bacalaureat8 di"ersi#icat n #uncie de #ilier$8 pro#il8 speciali!are i de opiunea ele"ului. .Camenul naional de bacalaureat const$ n susinerea a dou$8 respecti" ttrei probe comune i a trei probe di#ereniate n #uncie de #ilier$ i de pro#il. 7n urma promo"$rii eCamenului de ba"calaureat absol"entului i se eliberea!$ diploma de bacalaureat. 7n con#ormitate cu pre"ederile Legii nr. 44I166&8 n"$$m0ntul pro#esional se organi!ea!$ ca n"$$m0nt de !i sau seral8 prin colile pro#esionale i coli de ucenici. La colile pro#esionale se pot nscrie absol"eni de gimna!iu cu certi#icat de capacitate. Durata studiilor este de 2?3 ani. 'ceste coli organi!ea!$8 la cererea #actorilor interesai8 cursuri de cali#icare i con"ersie social$. La colile de ucenici se pot nscrie absol"enii de gimna!iu8 cu sau #$r$ certi#icat de capacitate. reg$tirea prin colile de ucenici "i!ea!$ nsuirea unor deprinderi preponderent practice8 con#orm standardelor ocupaionale. Durata studiilor n colile de ucenici este de 1?2 ani iar structura anului colar este adaptat$ speci#icului preg$turii n meserie. otri"t legii nr. 44I166& n"$$m0ntul postliceal se organi!ea!$ de c$tre Ministerul .ducaiei i %ercet$rii8 din proprie iniiati"$ sau la cererea agenilor economici ia altor instituii interesate. Jcolari!area n cadrul acestui tip de n"$$m0nt este #inanat$ de solicitan$8 persoane #i!ice sau juridice8 prin contract nc1eiat cu unitatea de n"$$m0nt care asigur$ colari!area. 7n"$$m0ntul postliceal are o durat$ a studiilor de 1 D 3 ani. romo"area eCamenului de absol"ire a colii postliceale d$ dreptul la obinerea unui certi#icat care atest$ pro#esia nsuit$. 7n"$$m0ntul uni"ersitar are caracter desc1is i se organi!at sub #orm$ de n"$$m0nt uni"ersitar de scurt$ durat$ i n"$$m0nt uni"ersitar de lung$ durat$. 7n"$$m0ntul uni"ersitar de stat este gratuit pentru ci#ra de colari!are aporobat$ de :u"ern i cu taC$8 n condiiile legii. Durata cursurilor la !i este de 4?2 ani8 n #uncie de pro#il. 5tudiile se nc1eie cu eCamen de licen$. 'bsol"enii care au promo"at eCamenul de licen$ primesc titlul de liceniat n pro#ilul sau speciali!area respecti"$n"$$m0ntul postuni"ersitar are menirea de a asigura speciali!area n domeniu sau eCtinderea i per#ecionarea speciali!$rii atestate prin diploma obinut$ la #inali!area studiilor uni"ersitare. 7n"$$m0ntul postuni"ersitar se organi!ea!$ n instituii de n"$$m0nt superior i n coli de studii postuni"ersitare8 acreditate n acest scop8 i se reali!ea!$ prin* studii apro#undate de specialitate8 masterat8 studii academice postuni"ersitare8 doctorat8 studii postuni"ersitare de speciali!are i cursuri de per#ecionare postuni"ersitare. 5tudiile apro#undate au durata de dou$ sau trei semestre i se #ac n domeniul de speciali!are al diplomei obinute la #inali!area studiilor uni"ersitare de lung$ durat$. 5tudiile de masterat au durata de 2?4 semestre i integrea!$ mai multe domenii de speciali!are8 a"0nd rolul de a eCtinde competenele mn aceste domenii. 5tudiile de masterat pot #i urmate de absol"enii cu diplom$ obinut$ la #inali!area studiilor uni"ersitare de lung$ durat$8 indi#erent de pro#il sau speciali!are. Legea n"$$m0ntului pre"ede reglement$ri speciale cu pri"ire la n"$$m0ntul postuni"ersitar pentru cadrele medicale i cu pri"ire la preg$tirea pro#esional$ a persoanlului didactic. 7n con#ormitate cu pre"ederile K.:. nr. 33I16668 doctoratul este#orma cea mai nalt$ de organi!are a n"$$m0ntului superior8 ba!0ndu?se pe cercetarea tiini#ic$ i creaia artistic$ de "aloare. II.3 er#ecionarea pro#esional$ er#ecionarea pro#esional$ este at0t un drept c0t i o obligaie a #iec$rui salariat n parte. Modi#ic$rile8 progresele i te1nicile noi ap$rute n orice domeniu de acti"itate oblig$ ocupantul unui post s$ #ie la curent i s$ poat$ #ace aplicarea noilor idei i metodologii. De eCemplu8 un economist
12

absol"ent al seciei de contabilitate8 angajat de o #irm$ n anul 1669 nu poate ine contabilitatea #irmei dup$ regulile deprinse de le n anii uni"ersitari8 ci trebuie s$ respecte noile reglement$ri n domeniu i s$ se per#ecione!e continuu. De asemenea8 un medic nu "sa putea prescrie pacienilor s$i doar medicamentele despre care a a#lat la coal$8 ignor0nd complet progresul din industria #armaceutic$8 iar eCemple pot continua pentru #iecare pro#esie i meserie n parte. 7nainte de apariie actualului %od al muncii8 per#ecionarea pro#esional$ era mai cur0nd o obligaie dec0t un drept. 5alariaii erau datori s$ in$ pasul cu sc1imb$rile8 dar angajatorii nu a"eau nici o obligaie pre"$!ut$ eCpresis "erbis n actele normati"e. 7n %odul muncii aplicabil ast$!i a #ost inclus titlul -I8 E>ormarea pro#esional$F8 care reglementea!$ dispo!iii generale n aceast$ pri"in$8 contractele speciale de #ormare pro#esional$8 contractul de ucenicie la locul de munc$. 'preciem c$ titulatura titlului -I din %odul muncii este de#ectuoas$8 deoarece #ormarea pro#esional$8 aa cum am ar$tat mai sus8 se re#er$ strict la dob0ndirea cunotinelor necesare pentru a putea ocupa o anumit$ #uncie sau meserie8 iar reglementarea inserat$ n cod se re#er$ la per#ecionarea pro#esional$ a persoanelor care cau deja statutul de salariai. De alt#el8 art. 144 pre"ede eCpres c$ #ormarea pro#esional$ a salariailor are urm$toarele obiecti"e* a6 adaptarea salariatului la cerinele postului sau ale locului de munc$H 76 obinerea unei cali#ic$ri pro#esionaleH &6 actuali!area cunotiinelor i deprinderilor speci#ice postului i locului de munc$i per#ecionarea preg$tirii pro#esionale pentru ocupaia de ba!$H d6 recon"ersia pro#esional$ determinat$ de restructur$ri socio?economiceH e6 dob0ndirea unor cunotiine a"ansate8 a unor metode i procedee moderne8 necesare pentru reali!area acti"it$ilor pro#esionaleH f6 pre"enirea riscului omajuluiH 06 promo"area n munc$ i de!"oltarea carierei pro#esionale. >ormarea pro#esional$ a salariailor se poate reali!a prin urm$toarele #orme* a6 participarea la cursuri organi!ate de c$tre angajator sau de c$tre #urni!orii de ser"icii de #ormare pro#esional$ din ar$ sau din str$in$tateH 76 stagii de adaptare pro#esional$ la cerinele postului i ale locului de munc$H &6 stagii de practic$ i speciali!are n ar$ i n str$in$tateH d6 ucenicie organi!at$ la locul de munc$H e6 #ormarea indi"iduali!at$H f6 alte #orme de preg$tire con"enite ntre angajator i salariat. 'ngajatorul8 n con#ormitate cu pre"ederile art. 169 din cod8 are obligaia de a asigura salariailor acces periodic la #ormarea pro#esional$. 7n acest sens8 angajatorul elaborea!$8 dup$ consultarea cu sindicatul sau cu repre!entanii salariailor8 planuri anuale cu pri"ire la #ormarea pro#esional$. 'ceste planuri anuale #ac parte integral$ din contractul colecti" de munc$ din unitate. Modalitatea concret$ de #ormare pro#esional$8 drepturile i obligaiile p$rilor8 durata #orm$rii pro#esionaleprecum i orice alte aspecte legate de #ormarea pro#esional$ #ac obiectul unor acte adiionale la contractele indi"iduale de munc$. >ormarea pro#esional$ indi"iduali!at$ se stabilete de c$tre angajator mpreun$ cu salariatul n cau!$8 in0nd seama de criteriile a"ute n "edere n cadrul planului annual de #ormare pro#esional$ i de condiiile de des#$urare a acti"it$ii la locul de munc$. Obser"$m c$ legea nu pre"ede sumele pe care angajatorul este obligat s$ se #oloseasc$ pentru #ormarea pro#esional$ a salariailor s$i. 7ns$ art. 164 pre"ede c$8 n situaia n care participarea la cursurile sau stagiile de #ormare pro#esional$ este iniiat$ de angajator8 toate c1eltuielile "or #i suportate de c$ tre acesta. Dac$ participarea la acti"it$ile de #ormare pro#esional$ presupun scoaterea parial$ din acti"itate8 salariatul participant "a bene#icia8 n condiiile legii8 de drepturile sale salariale ast#el* a6 dac$ participarea presupune scoaterea din acti"itate a salariatului pentru o perioad$ ce nu dep$ete 2&L din durata !ilnic$ a timpului normal de lucru8 acesta "a bene#icia8 pe durata
13

#orm$roii pro#esionale8 de salariul integral corespun!$tor postului sau #unciei deinute8 cu toate indemni!aiile8 sporurile i adaosurile la aceastaH 76 dac$ participarea presupune scoaterea din acti"itate a salariatului pentru o perioad$ mai mare de 2&L din durata !ilnic$ a orelor de lucru8 acesta "a bene#icia de salariul de ba!$ i8 dup$ ca!8 de sporul de "ec1ime &6 dac$ participarea la cursurile sau la stagiul de #ormare pro#esional$ presupune scoaterea integral$ din acti"itate8 contractul indi"idual de munc$ se suspend$8 acesta bene#iciind de o indemni!aie pl$tit$ de angajator8 pre"$!ut$ n contractul colecti" de munc$ aplicabil sau n contractul indi"idual de munc$8 dup$ ca!. e perioada suspend$rii8 salariatul bene#icia!$ de "ec1ime la locul de munc$8 aceast$ perioad$ #iind considerat$ stagiu de coti!are n sistemul asigur$rilor sociale de stat. 7nainte de adoptarea actualului cod al muncii8 angajatorii care suportau de bun$"oie c1eltuielile oca!ionate cu #ormarea pro#esional$ a salariailor lor se con#runtau cu ameninarea ca aceti salariai8 dup$ ce au bene#iciat de cursurile sau stagiile de preg$tire8 s$ nu #ie atrai de idea colabor$rii cu un alt angajator. 'st#el8 de pe urma per#ecion$rii salariatului a"ea s$ bene#icie!e un alt patron. entru a iei din aceast$ dilem$8 n t$cerea absolut$ a legislaiei muncii mai "ec1i8 angajatorii au optat pentru nc1eierea unor acte adiionale la contractul indi"idual de munc$ prin care s$ se soluione!e problema timpului lucrat n bene#iciul angajaotrului care a #inanat cursuri de preg$tire pro#esional$. De cele mai multe ori ns$ clau!e inserate n atare contracte au #ost abu!i"e deoarece nc$lcau principiul libert$ii muncii stabilit de constituie ori pre"edeau deap$gubiri eCorbitante8 total disproporionate #a$ de "aloarea cursurilor sau #a$ de prejudiciul e#ecti" su#erit de angajator. 'ceaste situaii8 de cele mai multe ori trans#ormate n litigii de munc$8 au #ost nl$turate de inserarea n cod a art. 16&. 'cest articol pre"ede c$ salariaii care au bene#iciat de un curs sau stagiu de #ormare pro#esional$ mai mare de 29 de !ile8 din iniiati"a angajatorului8 nu pot a"ea iniiati"a ncet$rii contractului indi"idualde munc$ o perioad$ de cel puin 3 ani de la data absol"irii cursurilor sau stagiului de #ormare pro#esional$. Durata obligaiei salariatului de a presta munc$ n #a"oarea angajatorului care a suportat c1eltuielile oca!ionate de #ormarea pro#esional$ precum i orice alte aspecte n leg$tur$ cu obligaiile salariatului8 ulterioare #orm$rii pro#esionale se stabilesc prin act adiional la contractul indi"idual de munc$. Dac$ dimpotri"$8 salariatul are iniiati"a ncet$rii contractului indi"idual de munc$ dei a bene#iciat de stagii de preg$tire pl$tite de angajator8 acesta "a #i obligat s$ suporte toate c1eltuielile oca!ionate de #ormarea pro#esional$8 proporional cu perioada nelucrat$ din perioada stabilit$ con#orm actului adiional la contractul indi"idual de munc$. 'ceast$ obligaie incumb$ urm$toarelor categorii de salariai* - salariaii care8 dei au bene#icat de cursuri sau stagii de preg$tire au solicitat ncetarea unilateral$ a contractului indi"idual de munc$ @au demisionatB mai nainte de eCpirarea perioadei de timp n care trebuiau s$ lucre!e n #a"oarea angajatorului #inanatorH - salariaii care8 n acelai nter"al de timp8 au #ost concediai pentru moti"e de indisciplin$H - al c$ror contract indi"idual de munc$a a ncetat ca urmare a arest$rii pre"enti"e pe o perioad$ mai mare de 29 de !ile - n situaia condamn$rii printr?o 1ot$r0re judec$toreasc$ de#initi"$ pentru o in#raciune n leg$tur$ cu munca lor8 - precum i n ca!ul n care instana penal$ a pronunat interdicia de eCercitare a pro#esiei8 temporar sau de#initi". 'm elucidat p0n$ aici pre"ederile legale n ipote!a particip$rii salariailor la cursuri sau stagii de preg$tire pro#esional$8 din iniiati"a angajatorului. Dac$ ns$ salariatul dorete s$ participe la un curs de #ormare pro#esional$ cu scoatere din acti"itate8 atunci el trebuie s$ adrese!e o cerere angsajatorului. 'cesta din urm$ este obligat s$ r$spund$ solicit$rii salariatului8 dup$ consultarea cu sindicatul sau cu
14

repre!entanii salariailor8 n termen de 1& !ile. 7n r$spuns8 angajatorul trebuie s$ preci!e!econdiiile n care "a permite salariatului participarea la #orma de preg$tire pro#esional$8 inclusi" dac$ "a suporta n totalitate sau n parte costul oca!ionat de aceasta. II.4 %ontracte speciale de preg$tire i per#ecionare pro#esional$ >ormarea pro#esional$ la ni"elul angajatorului prin intermediul contractelor speciale de #ace de c$tre un #ormator. 'cesta este numit de angajator dintre salariaii cali#icai8 cu o eCperien$ pro#esional$ de cel puin 2 ani n domeniul n care urmea!$ s$ se reali!e!e #ormarea pro#esional$. )n #ormsator poate asigura #ormarea8 n acelai timp8 pentru cel mult 3 salariai iar eCercitarea acti"it$ii de #ormare pro#esional$ se include n programul normal de lucru al #ormatorului. >ormatorul are urm$toarele obligaii* - obligaia de a primi8 de a ajuta8 de a in#orma i de a ndruma salariatul pe durata contractului special de #ormare pro#esional$H - de a supra"eg1ea ndeplinirea atribuiilor de ser"iciu corespun!$toare postului ocupat de salariatul n #ormareH - #ormatorul asigur$ cooperarea cu alte organisme de #ormare i particip$ la e"aluarea salariatului care a bene#iciat de #ormare pro#esional$. %on#orm art. 1648 sunt considerate contracte speciale de #ormare pro#esional$ contractul de cali#icare pro#esional$ @art. 166 D art. 299 din codB i contractul de adaptare pro#esional$ @art. 291 D art. 292 din codB. %ontractul de cali#icare pro#esional$ este cel n ba!a c$ruia salariatul se oblig$ s$ urme!e cursurile de #ormare organi!ate de angajator pentru dob0ndirea unei cali#ic$ri pro#esionale. ot nc1eia contracte de cali#icare pro#esional$ salariaii cu "0rsta minim$ de 12 ani mplinii8 care nu au dob0ndit o cali#icare sau au dob0ndit o cali#icare ce nu le permite meninerea locului de munc$la acel angajator. %ontractul de cali#icare pro#esional$ se nc1eie pentru o durat$ cuprins$ ntre 2 luni i 2 ani. ot nc1eia contracte de cali#icare pro#esional$ numai angajatorii autori!ai n acest sens de Ministerul Muncii i 5olidarit$ii 5ociale i de Ministerul .ducaiei i %ercet$rii. rocedura de autori!are precum i modul de atestare a cali#ic$rii pro#esionale se stabilesc prin lege special$. %ontractul de adaptare pro#esional$ se nc1eie n "ederea adapt$rii salariailor debutani la o #uncie nou$8 la un loc de munc$ nou sau n cadrul unui colecti" nou. %ontractul de adaptare pro#esional$ se nc1eie o dat$ cu nc1eierea contractului indi"idual de munc$ sau8 dup$ ca!8 la debutul salariatului n #uncia nou$8 la locul de munc$ nou sau n colecti"ul nou8 n condiiile legii. %ontractul de adaptare pro#esional$ este un contract nc1eiast pe durat$ determinat$ ce nu poate #i mai mare de un an. La eCpirarea termenului8 salariatul poate #i supus unei e"alu$ri n "ederea stabilirii m$surii n care poate #ace #a$ #unciei noi8 locului de munc$ nou sau colecti"ului nou n care urmea!$ s$ preste!e munca. II.& %ontractul de ucenicie la locul de munc$ Dei cali#icat de legiutor drept un contract indi"idual de munc$ de tip particular8 datorit$ obiectului s$u speci#ic ncadrarea din punct de "edere te1nico?legislati" a normelor care reglementea!$ acest contract s?a #$cut n (itlul -I E>ormarea pro#esional$F @art. 29& D art. 213B. %ontractul de ucenicie la locul de munc$ este contractul indi"idual de munc$ de tip particular n temeiul c$ruia*
1&

a6 angajatorul persoan$ juridic$ sau persoan$ #i!ic$ se oblig$ ca8 n a#ara pl$ii unui salariu8 s$ asigure ucenicului #ormarea pro#esional$ ntr?o anumit$ meserieH 76 ucenicul se oblig$ s$ urme!e cursurile de #ormare pro#esional$ i s$ munceasc$ n subordinea angajatorului respecti". %ontractul de ucenicie la locul de munc$ se nc1eie pe o durat$ determinat$ care nu poate #i mai mare de 3 ani.%ontractul de ucenicie la locul de munc$ se nc1eie de c$tre angajatorul autori!at de Ministerul Muncii i 5olidarit$ii 5ociale. oate #i ncadrat ca ucenic orice t0n$r care nu deine o cali#icare pro#esional$ i care8 la debutul perioadei de ucenicie nua mplinit "0rsta de 2& de ani. )cenicul bene#icia!$ de dispo!iiile aplicabile celorlali salariai8 n m$sura n care ele nu sunt contrare celor speci#ice statutului de ucenic. (impul necesar ucenicului pentru participarea la acti"it$i teoretice ce in de preg$tirea sa pro#esional$ este inclus n programul normal de munc$. 7n ca!ul ucenicilor8 con#orm art. 296 din cod8 se inter!ic* a6 munca prestat$ n condiii grele8 "$t$m$toare sau periculoaseH 76 munca suplimentar$H &6 munca de noapte. %ontractul de ucenicie la locul de munc$ "a cuprinde8 n a#ara dispo!iiilor obligatorii pre"$!ute n contractul indi"idual de munc$8 urm$toarele* - preci!area persoanei care urmea!$ s$ se ocupe de preg$tirea ucenicului8 denumit$ maistru de ucenicie8 i cali#icarea acesteiaH - durata necesar$ pentru obinerea cali#ic$rii n meseria respecti"$H - a"antajele n natur$ acordate ucenicului n "ederea cali#ic$rii prpo#esionale. Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului8 atestat pentru preg$tirea ucenicilor de c$tre Ministerul Muncii i 5olidarit$ii 5ociale. 'ptitudinile ucenicului de a presta meseria pentru care este preg$tit prin contractul de iucenicie #ac obiectul unei "eri#ic$ri #inale organi!ate de angajator. 5alariaii a c$ror #ormare pro#esional$ a #$cut obictul unui contract de cuenicie la lcoul de munc$ nu "or putea #i obligai la suportarea c1eltuielilor de #ormare #$cute de angajator. %ontrolul acti"it$ii de ucenciie la locul de munc$8 statutul ucenicului8 mocul de nc1eiere i de eCecutare a contractului de ucenicie la locul de munc$8 autori!area angajatorilor pentru nc1eierea contractelor de ucenicie la locul de munc$8 atestarea maistrului de ucenicie8 "eri#icarea #inal$ a aptitudinilor ucenicului precum i orice altre aspecte legate de contractul de ucenicie la locul de munc$ urmea!$ a #i reglementate prin lege special$.

CAPITOLUL III: CONTRACTUL INDI4IDUAL DE MUNC)

III.1 De#iniia contractului indi"idual de munc$ i reglementarea acestuia n legislaia rom0n$ O bun$ perioad$ de timp @s#0ritul sec. al AIA?lea i nceputul sec. AAB contractul indi"idual de munc$ a #ost considerat o "arietate a contractului de locaiune a lucr$rilor8 reglementat de dispo!iiile %odului ci"il. .Ctinderea #olosirii de c$tre meseriai i industriai a muncii salari!ate a determinat adoptarea n anul 1626 a primei legi a contractelor de munc$8 urmat$ de %odul muncii din 16&9 i din 1632.3
3

Li"iu >ilip D op. cit.8 p. &6 12

'st$!i8 contractul indi"idual de munc$ este reglementat n principal prin dispo!iiile %odului muncii n "igoare @legea nr. &3I2993B8 respecti" titlul II @articolele 19 D 193B8 dar i prin alte pre"ederi speciale @de eCemplu8 legea nr. 139I1666 ce reglementea!$ m$suri pri"ind protecia persoanelor ncadrate n munc$B. Literatura de specialitate a #urni!at mai multe de#iniii pentru noiunea de contract indi"idual de munc$. 'st#el8 ntr?o opinie8 prin contract indi"idual de munc$ se nelege Eacea con"enie nc1eiat$ n scris prin care o persoan$ #i!ic$ @salariatulB se oblig$ s$ preste!e o anumit$ munc$ pe o perioad$ nedeterminat$ sau determinat$ de timp pentru un patron @angajatorB care8 la r0ndul s$u8 se oblig$ s$ pl$teasc$ salariul i s$ asigure condiiile necesare des#$ur$rii acti"it$iiF.4 %ontractul indi"idual de munc$ este Enelegerea sau con"enia n #orm$ scris$ prin care salariatul se oblig$ s$ pun$ la dispo!iia angajatului #ora sa de munc$ D #i!ic$ sau intelectual$ D iar angajatorul este obligat s$ asigure plata salariului pentru munca prestat$ i condiii adec"ate de munc$F.6 7ntr?o alt$ lucrare de specialitate8 contractul indi"idual de munc$ este de#init drept nelegerea nc1eiat$ n scris ntre o persoan$ #i!ic$ pe de o parte i un patron pe de alt$ parte8 prin care prima se oblig$ a presta munca pre"a!ut$ n contract iar cel de?al doilea s$ asigure persoanei ncadrate condiii corespun!$toare pentru buna des#$urare a acti"it$ii8 deplina protecie i securitate a muncii i s$ o remunere!e n raport cu munca prestat$8 potri"it clau!elor contractului.19 7n reglementarea "ec1e8 %odul muncii din ,om0nia nu o#erea o de#iniie pentru contractul indi"idual de munc$. 'ceast$ lacun$ a #ost remediat$ prin apariia codului nou8 care tratea!$ aceast$ instituie n (itlul II @denumit %ontractul indi"idual de munc$B pe o ntindere de 6 capitole. %ontractul indi"idual de munc$8 i!"or al raporturilor juridice de munc$ i component$ #undamental$ a obiectului dreptului muncii8 este reglementat eC1austi" de noul %od al muncii. 7n ansamblu8 se poate a#irma c$ au #ost a"ute n "edere urm$toarele repere* - reglementarea sa n concordan$ cu cerinele speci#ice unei economii de pia$H - ncorporarea normelor n materie ale )niunii .uropene i ale Organi!aiei Internaionale a MunciiH - nl$turarea unor carene ale %odului muncii anterior8 semnalate n timp de practica judiciar$ i de doctrina judiciar$.11 7n con#ormitate cu art. 19 din %odul muncii8 contractul indi"idual de munc$ este Econtractul n temeiul c$ruia o persoan$ #i!ic$8 denumit$ salariat8 se oblig$ s$ preste!e munca pentru i sub autoritatea unui angajator8 persoan$ #i!ic$ sau juridic$8 n sc1imbul unei remuneraii denumite salariuF. %1iar din de#iniia dat$ de legiuitor se disting p$rile contractului indi"idual de munc$ @angajatorul i salariatulB precum i elementele de#initorii ale acestuia @respecti" munca prestat$8 salariul pl$tit i raportul de autoritate n care se situea!$ p$rileB. %riteriul subordon$rii juridice este determinant pentru contractul indi"idual de munc$8 deoarece munca mai poate #i prestat$ i prin intermediul altor contracte @contractul de antrepri!$8 contractul de prest$ri ser"icii etc.B. (rebuie s$ nu se con#unde subordonarea juridic$ caracteristic$ contractului indi"idual de munc$ cu subordonarea economic$.12 7ntr?o alt$ opinie813 elementele eseniale ale contractului indi"idual de munc$ nu sunt munca prestat$8 salariul pl$tit i subordonarea juridic$ a salariatului #a$ de angajator8 ci p$rile @subiecteleB8 #elul muncii8 salariul i munca prestat$.
4 6

5anda :1impu8 'leCandru <iclea D op. cit.8 134 Li"iu >ilip D op.cit8 p. 29 19 Luminia <undrea D ELegislaia muncii i aistenei sociale D note de cursF8 .ditura Mirton8 (imioara8 29938 p. 16 11 Ion (raian Jte#$nescu8 Jerban =eligr$deanu D E re!entare de ansamblu i obser"aii critice asupra noului %od al munciiF8 n ,e"ista Dreptul nr. 4I29938 p. 14 12 +icolae -oiculescu D EDreptul muncii D note de curs. ,eglement$ri interne i internaionaleF8 .ditura Dacia .uropa +o"a8 Lugoj8 29918 p. 1&?12 13 Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D EDreptul munciiF8 .ditura 'cademiei de 5tudii .conomice =ucureti D %atedra de Drept8 =ucureti8 16638 p. 24 13

III. 2 %aracterele juridice ale contractului indi"idual de munc$ %ontractul indi"idual de munc$ este un act juridic numit8 bilateral8 sinalagmatic8 oneros8 comutati"8 consensual8 personal @intuitu personaeB8 cu eCecutare succesi"$8 ba!at pe un raport de autoritate. %ontractul indi"idual de munc$ este un act juridic deoarece repre!int$ o mani#estare de "oin$ a dou$ persoane8 n scopul obinerii unor anumite consecine juridice ce caracteri!ea!$ un raport juridic. %ontractul indi"idual de munc$ este un act juridic numit deoarece bene#icia!$ de o reglementare legal$. 5ediul materiei este8 aa cum am ar$tat i mai sus8 titlul II din %odul muncii. .ste un act juridic bilateral deoarece "aliditatea sa presupune mani#estarea de "oin$ a dou$ p$ri* salariatul i angajatorul. 5alariatul este cel care se oblig$ s$ preste!e munca iar angajatorul este cel care "a bene#icia de pe urma acestei munci n sc1imbul ac1it$rii unui pre numit salariu. %ontractul indi"idual de munc$ este un contract sinalagmatic deoarece din nc1eierea sa n mod "alabil se nasc obligaii i drepturi perec1e pentru p$rile contractante. 'st#el8 unui drept al salariatului i corespunde obligaia corelati"$ a angajatorului i "ice?"ersa. %on#orm art. 6&4 din %odul ci"il contractul oneros este acela n care #iecare parte "oiete a?i procura un a"antaj. rin nc1eierea contractului indi"idual de munc$ #iecare din semnatari urm$rete un #olos de natur$ patrimonial$. 5alariatul dorete n principal ncasarea lunar$ a remuneraiei pentru munca depus$ iar angajatorul urm$rete s$ obin$ bene#icii de pe seama muncii. 7n consecin$8 ndeplinirea unei acti"it$i onori#ice cu titlu gratuit nu poate a"ea loc n nici un ca! n temeiul unui contract de munc$ ? ci doar n ba!a unui contract ci"il D ntruc0t salariul constituie obiectul i8 respecti"8 cau!a oric$rui contract de munc$. %ontractul indi"idual de munc$ este oneros i comutati" deoarece p$rile reali!ea!$ reciproc o contraprestaie n sc1imbul aceleia pe care s?au obligat s$ o e#ectue!e n #a"oarea celeilalte8 ambele prestaii #iind cunoscute Eab initioF la nc1eierea contractului iar eCecutarea lor nu depinde de un e"eniment incert. %ontractul indi"idual de munc$ este un act juridic consensual. 7n acest sens8 art. 12 din %odul muncii a#irm$ c$ acest act se nc1eie n ba!a consim$m0ntului p$rilor8 n #orm$ scris$8 n limba rom0n$. >aptul c$ obligaia nc1eierii n #orm$ scris$ aparine8 n con#ormitate cu pre"ederile Legii nr. &3I29938 angajatorului8 arat$ c$ natura contractului este una consensual$ i nu #ormal$. Mai mult8 dac$ contractul nu s?a nc1eiat n #orm$ scris$8 p$rile pot #ace do"ada pre"ederilor contractuale i a prestaiilor e#ectuate prin orice alt mijloc de prob$. rin urmare8 cerina nc1eierii contractului indi"idual de munc$ n #orm$ scris$ nu este o condiie Ead "aliditatemF ci Ead probationemF. >iind un contract consensual8 lipsit de #ormalit$i8 contractul indi"idual de munc$ se nc1eie la data reali!$rii acordului de "oine8 c1iar dac$ nscrisul constatator s?a ntocmit ulterior sau eCecutarea contractului ncepe la o dat$ posterioar$.14 %alitatea de salariat se dob0ndete de la data nc1eierii contractului8 c1iar dac$ munca ncepe8 e#ecti"8 dup$ un inter"al de timp. 7n consecin$8 re#u!ul angajatorului de a primi persoana s$ lucre!e la termenul con"enit "a da natere unei st$ri con#lictuale ntre salariat i anagajator @denumit litigiu de munc$B. (ot ast#el8 dac$ persoana @salariatulB nu se pre!int$ la munc$8 i se poate des#ace diciplinar contractul de munc$.1& %ontractul indi"idual de munc$ este un contract intuitu personae @personalB. >iecare din p$ri nc1eie contractul datorit$ calit$ilor personale ale celuilalt8 moti"at #iind de o serie de tr$s$turi sau

14

:1eorg1e =$dica8 :1eorg1e =re1oi8 'drian opescu D E.lemente de drept al muncii D sinte!eF8 lucrare editat$ cu sprijinul %entrului de >ormare i 5tudii n Domeniul Muncii8 =ucureti 16648 p. 13 1& Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 32 14

particularit$i ale partenerului s$u contractual. .roarea asupra persoanei semnatare a contractului constituie "iciu de consim$m0nt i conduce la anularea contractului. %aracterul personal al contractului "i!ea!$ deopotri"$ ambele p$ri. 'ngajatul pre#er$ un anumit angajator cu care nc1eie contractul de munc$8 datorit$ obiectului de acti"itate al acestuia8 condiiilor de munc$8 locului des#$ur$rii acti"it$ii8 relaiilor cu ceilali angajai etc. 7n acelai timp8 angajatorul pre#er$ de pe piaa muncii un anumit salariat datorit$ preg$tirii sale8 pro#ilului moral8 integrarea sa n #irm$8 eCperiena n meseria respecti"$ i nu n ultimul r0nd8 pentru ni"elul de salariu pe care l accept$. %aracterul personal al contractului indi"idual de munc$ a #ost neglijat n a doua jum$tate a secolului trecut8 c0nd piaa muncii a #uncionat dup$ alte principii dec0t cele actuale. 'st$!i8 caracterul personal al contractului8 dei nu este a#irmat eCpresis "erbis de %odul muncii8 nu este contestat de nici un autor de literatur$ de specialitate. 7n "irtutea acestui caracter8 salariatul nu este ndrept$it s$ trimit$ la ser"iciu n locul s$u o alt$ persoan$ i nici un angajator nu i poate substitui un alt angajator. 5igur c$ este posibil$ nlocuirea temporar$ la ser"iciu printr?un repre!entant8 dar numai cu acordul ambelor p$ri i nu prin "oina unilateral$ a salariatului. De alt#el8 persoana care l nlocuiete e"entual pe salariat la ser"iciu nu are o relaie direct$ cu angajatorul i8 prin urmare8 acceptarea nlocuirii presupune asumarea unui risc de c$tre patron. 7ntruc0t contractul indi"idual de munc$ este nc1eiat intuituu personae8 consider$m c$ n situaia ncet$rii acestui contract prin acordul de "oin$ al p$rilor @muutum dissensusB8 consim$m0ntul trebuie eCprimat personal de c$tre angajat i nu poate #i dat n mod "alabil prin intermediul unui repre!entant.12 %aracterul personal al contractului indi"idual de munc$ #ace ca aceast$ con"enie s$ nu poat$ #i transmis$ prin motenire.13 %ontractul indi"idual de munc$ ncetea!$ n momentul decesului salariatului n ba!a art. &2 alin. I lit. a din %odul muncii iar calitatea de salariat nu se transmite mpreun$ cu patrimoniul decedatului c$tre succesorii s$i n drepturi. %ontractul indi"idual de munc$ este un contract cu eCecutare succesi"$. %1iar dac$ se nc1eie pe o perioad$ de timp determinat$8 eCistena unui contract indi"idual de munc$ presupune n mod obligatoriu trecerea unui inter"al de timp pentru eCecutarea sa. atronul angajea!$ un salariat pentru ca acesta s$ preste!e succesi" o anumit$ munc$8 de pe urma c$reia s$ poat$ bene#icia. 5alariul se pl$tete de asemenea la anumite inter"ale de timp8 de obicei lunar sau bilunar. lata salariului deodat$ pentru toat$ perioada lucrat$ sc1imb$ natura contractului din contract indi"idual de munc$ ntr?un alt tip de contract @contract de prest$ri ser"icii8 contract de comision8 contract de antrepri!$ etc.B. %ontractul indi"idual de munc$ se ba!ea!$ pe raportul de autoritate n care se a#l$ angajatorul #a$ de salariat. 'st#el8 n urma nc1eierii n mod "alabil a contractului indi"idual de munc$ se nate o relaie de subordonare a salariatului #a$ de patron. 'ceast$ relaie nu sc1imb$ ns$ apartenena dreptului muncii la s#era dreptului pri"at deoarece8 spre deosebire de ramurile dreptului public8 n situaia dreptului muncii relaia de subordonare nu este general$ ci "i!ea!$ doar anumite prerogati"e ale patronului. rin urmare8 patronul poate da ordine i dispo!iii salariatului8 poate controla ndeplinirea sarcinilor de ser"iciu i poate sanciona abaterile disciplinare. 7n raport cu cele de mai sus8 re!ult$ c$ subordonarea se caracteri!ea!$ prin urm$toarele tr$s$turi* - patronul stabilete programul i locul de munc$ al salariailorH - patronul ndrum$ salariatul c0t pri"ete eCecutarea obligaiilor de munc$H - patronul #iCea!$ regimul de lucru @programul i orarul de lucruB i regulile de disciplin$.14 %ontractul indi"idual de munc$ d$ natere la obligaia salariatului de a #ace @a munciB i n consecin$ aceast$ prestaie trebuie eCecutat$ n natur$8 prin munc$8 neput0nd #i niciodat$ presc1imbat$
12 13

Marioara <ic1indeal D E7ncetarea contractului indi"idual de munc$F8 .ditura Lumina LeC8 =ucureti8 16668 p.31 Luminia <undrea D op.cit.8 p. 2& 14 'leCandru 't1anasiu8 %laudia 'na Moarc$s D EMuncitorul i legea. Dreptul munciiF8 .ditura Oscar rint8 =ucureti8 16668 p. 49 16

n de!d$un$ri @spre eCemplu salariatul s$?i o#ere angajatorului8 n locul muncii8 o anumit$ "aloare material$B. %u titlu de eCcepie este posibil ca8 atunci c0nd salariatul produce anagajatorului s$u o pagub$ material$8 s$ se angaje!e r$spunderea patrimonial$. 5alariatul "a acoperi paguba cau!at$ prin plata unei sume de bani drept desp$gubire. 'ceast$ sum$ nu trebuie con#undat$ cu plata unei indemni!aii n locul prest$rii muncii din contract. De alt#el8 aceti bani se recuperea!$8 de obicei8 prin reineri din salariul pl$tit de patron lun$ de lun$8 p0n$ la acoperirea ntregului prejudiciu sau din alte surse @garanii materiale sau personaleB. La r0ndul s$u8 nici angajatorul nu poate s$ eCecute el obligaia de a munci pe c1eltuiala salariatului s$u.16 %ontractul indi"idual de munc$ n legislaia rom0n$ este un act juridic pur i simplu8 n sensul c$ nu poate #i a#ectat de modalit$i 29. rin modalitate a actului juridic se nelege acel element al acestui act care const$ ntr?o mprejurare ce are in#luen$ asupra e#ectelor pe care le produce sau trebuie s$ le produc$ un asemenea act. .ste o mprejurare "iitoare de care p$rile #ac s$ depind$ e#ectele actului juridic. rin urmare8 e#ectele sale se produc imediat ce a #ost nc1eiat8 dac$ au #ost respectate toate condiiile de "aliditate. %ontractul indi"idual de munc$ nu poate #i a#ectat de o nici un #el de condiie8 nici suspensi"$8 nici re!olutorie. rin condiie se nelege un e"eniment "iitor i nesigur ca reali!are8 de care depinde ns$i eCistena actului juridic. %ondiia suspensi"$ este e"enimentul "iitor i nesigur ca reali!are de producerea c$ruia depinde naterea drepturilor i obligaiilor p$rilor. 21 7n ca!ul condiiei re!olutorii8 la mplinirea e"enimentului "iitor i nesigur8 actul juridic ncetea!$. 7n mod eCcepional8 contractul indi"idual de munc$ poate #i a#ectat de un termen. rin termen se nelege un e"eniment "iitor i sigur ca reali!are de care depinde naterea sau stingerea unor drepturi i obligaii. >uncie de e#ectele sale8 termenul poate #i suspensi" @c0nd la mplinirea lui actul juridic ncepe s$?i produc$ e#ecteleB sau eCtincti" @c0nd la mplinirea sa8 raportul juridic ncetea!$8 ceea ce nseamn$ c$ se sting drepturi i obligaii eCistente p0n$ la acea dat$B.22 %ontractul indi"idual de munc$ poate #i a#ectat de un termen eCtincti" @atunci c0nd legea permite nc1eierea contractului indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$B sau de un termen suspensi" @dar certB.23 7n cea de?a doua situaie ne a#l$m ori de c0te ori salariatul i angajatorul con"in ca prestarea muncii s$ nceap$ e#ecti" dup$ trecerea unui inter"al de timp bine preci!at de la data nc1eierii propriu? !ise a contractului. III.3 %ondiii de "aliditate A8a &u% sunt teoreti"ate de dis&i$linele +uridi&e &u &ara&ter 0eneral, dre$tul &o%un $entru dre$tul %un&ii find dre$tul &i#il, &ondi.iile de #aliditate ale a&telor +uridi&e se 2%$art 2n &ondi.ii de fond 8i &ondi.ii de for%,. 'li autori identi#ic$ mai multe condiii care sunt impuse pentru nc1eierea n mod "alabil a contractului indi"idual de munc$8 respecti"* capacitatea juridic$ a persoanei #i!ice8 capacitatea juridic$ a patronului8 consim$m0ntul8 obiectul8 eCamenul medical8 a"i!ul prealabil8 actul de alegere sau numire n #uncie @pentru #unciile eligibileB8 condiiile de studii8 reparti!area8 "ec1imea n munc$8 "eri#icarea aptitudinilor i a preg$tirii pro#esionale8 in#ormarea reciproc$.24 (oate aceste aspecte sunt discutate pe parcursul lucr$rii8 condiiile generale #iind detaliate n cele ce urmea!$ iar documentele care atest$ ndeplinirea unor condiii generale pentru nc1eierea
16 29

Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 24 Jte#an ,ausc1i D EDrept ci"ilF8 .ditura >undaiei %1emarea8 Iai8 16638 p. 199. 21 Idem8 p. 193 22 Ibidem8 p. 191 23 Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit8 p. 2& 24 Lumina <undrea D op.cit.8 p. 29 i urm. 29

"alabil$ a contractului de munc$ n paragra#ul urm$tor8 intitulat E'cte necesare pentru nc1eierea contractului indi"idual de munc$F.

III.3.1 %ondiiile de #ond %ondiiile de #ond pentru "aliditatea contractului indi"idual de munc$ sunt cele preci!ate de art. 644 %od ci"il i constau n capacitatea legal$ a p$rilor8 consim$m0ntul "alabil8 obiectul licit i moral i cau!a actului juridic. '. %apacitatea legal$ a p$rilor $rile contractului indi"idual de munc$ sunt angajatul i patronul. 'ngajatul poate #i doar o persoan$ #i!ic$. 'tunci c0nd pe po!iia celui care prestea!$ munca se a#l$ o persoan$ juridic$8 contractul nc1eiat nu este un contract de munc$ ci un contract ci"il sau comercial8 cel mai probabil un contract de prest$ri ser"icii. %on#orm art. 13 din %odul Muncii8 persoana #i!ic$ dob0ndete capacitatea de munc$ la mplinirea "0rstei de 12 ani. ersoana #i!ic$ poate nc1eia un contract de munc$ n calitate de salariat i la mplinirea "0rstei de 1& ani8 cu acordul p$rinilor sau al repre!entanilor legali8 pentru acti"it$i potri"ite pentru de!"oltarea #i!ic$8 aptitudinile i cunotinele sale8 dac$ ast#el nu i sunt periclitate s$n$tatea8 de!"oltarea i preg$tirea pro#esional$. 7ncadrarea n munc$ n locuri de munc$ grele8 "$t$m$toare sau periculoase se poate #ace dup$ mplinirea "0rstei de 14 aniH aceste locuri de munc$ se stabilesc prin Kot$r0re a :u"ernului. .ste inter!is$ ncadrarea n munc$ a persoanelor sub 1& ani i a persoanelor puse sub interdicie judec$toreasc$. Dimpotri"$8 angajator poate #i at0t o persoan$ #i!ic$ c0t i o persoan$ juridic$. 7n con#ormitate cu art. 14 din %odul muncii8 prin angajator se nelege persoana #i!ic$ sau juridic$ ce poate8 potri"it legii8 s$ angaje!e #or$ de munc$ pe ba!$ de contract indi"idual de munc$. ersoana juridic$ poate nc1eia contract indi"iduale de munc$8 n calitate de angajator8 din momentul dob0ndirii personalit$ii juridice. ersoana #i!ic$ poate nc1eia contracte indi"iduale de munc$8 n calitate de angajator8 din momentul dob0ndirii capacit$ii de eCerciiu. '"0nd n "edere anumite #uncii i meserii a c$ror eCercitare presupune o capacitate biologic$ @#i!ic$ i intelectual$B mai mare i o maturitate #i!ic$ i psi1ic$ su#icient de de!"oltat$ pentru a nc1eia un raport juridic de munc$8 legiuitorul a condiionat nc1eierea unui ast#el de contract de mplinirea unei anumite "0rste8 mai mare dec0t cea la care se dob0ndete capacitatea juridic$ general$ de dreptul muncii. De eCemplu8 minim 21 de ani pentru a #i angajat gestionar @pentru anumite gestiuni mai uoare este su#icient s$ #i mplinit 14 aniB8 minim 21 de ani pentru pa!a obiecti"elor8 bunurilor i "alorilor. %ondiion$ri pri"ind ncadrarea n munc$ n #uncie de "0rst$ nt0lnim i n ca!ul altor categorii de salariai8 precum* - g1i!i n turism8 dac$ nu au mplinit 14 aniH - administratori i directori eCecuti"i ai unit$ilor care organi!ea!$ eCploatarea jocurilor de noroc8 dac$ nu au mplinit "0rsta de 23 de aniH - gardieni publici i comisari ai :$r!ii >inanciare8 dac$ au peste 49 de ani i respecti" 4& de ani etc.2&

2&

antelimon Manta8 -asile :1ime D EDreptul muncii i securit$ii socialeF8 .ditura 'cademic$ =r0ncui8 (0rgu ;iu8 29918 p. 4& 21

7n literatura de specialitate22 au #ost e"ideniate o serie de incompatibilit$i care mpiedic$ nc1eierea "alabil$ a contractului indi"idual de munc$. .ste "orba despre situaii de limitare a dreptului de a nc1eia un contract indi"idual de munc$. 'ceste situaii sunt reglementate eCpres i restricti" de lege n scopul ocrotirii persoanei sau pentru protejarea unor interese generale. Orice contract care se reali!ea!$ cu nc$lcarea acestor pre"ederi este nul. Incompatibilit$ile i interdiciile presupun un moti" ntemeiat i special spre a putea #i consacrate legal. 'lt#el8 aa cum s?a preci!at de c$tre %urtea %onstituional$ prin Deci!ia nr. 4&I166&8 ar #i nc$lcate pre"ederile art. 1 al. 28 art. 2 al. 18 art. 34 al. 1 i art. 46 al. 1 din %onstituia ,om0niei8 pri"ind libertatea muncii.23 5ituaiile de incompabilibilitate sunt grupate ast#el* aB incompabilit$i care au ca scop protecia #emeilor i a tinerilor8 cum ar #i* - inter!icerea prest$rii muncii de noapte de c$tre #emeile gra"ide8 l$u!ele i cele care al$ptea!$ @art. 12& alin. II %odul munciiBH - inter!icerea #olosirii tinerilor sub 14 ani la munc$ suplimentar$ i n timpul nopii @art. 121 i 12& alin. II %odul munciiBH - personalul angajat de un organism pri"at care se ocup$ de protecia copiiilor prin adopie n ,om0nia nu poate des#$ura simultan o alt$ acti"itate n sectorul public n domeniile legate de obiecti"ele organismului pri"at n cau!$ @art. 2 lit. 1 din Kot$r0rea de :u"ern nr. 24&I1663B. bB m$suri pentru ocrotirea propriet$ii - nu pot #i ncadrate n #uncia de gestionari persoanele condamnate pentru anumite in#raciuni @inclusi" cei a#lai n cursul urm$ririi penale ori al judec$iiB i nici cei care au mplinit "0rsta de 21 de ani iar n unele situaii 14 ani @art. 3 alin. I i II din Legea nr. 22I1626 pri"ind angajarea gestionarilor8 modi#icat$ prin Legea nr. &4I1664BH - nu poate eCercita #uncie de repre!entare pro#esional$ personalul din cadrul unit$ilor cu pro#il comercial care licitea!$8 prelucrea!$ sau "alori#ic$ produse speci#ice #ondului #orestier @art. 41 al. I- din %odul sil"ic?legea nr. 22I1662BH cB m$suri care re!ult$ din condiia reputaiei netirbite8 este "orba despre #uncii care implic$ n eCerciiul lor o autoritate moral$ deosebit$8 probitate8 corectitudine eCemplar$8 cum ar #i* - calitatea de #uncionar public este incompatibil$ cu orice alt$ #uncie public$ sau pri"at$ @art. &2 din Legea nr. 144I16668 modi#icat$ i completat$ prin Legea nr. 121I2993BH24
22

etre =uneci D E7nc1eierea contractului indi"idual de munc$F8 .ditura >undaiei ,om0nia de m0ine8 =ucureti8 29998 p. &2 i urm$toarele 23 Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 22 24 'rt. 64 din Legea nr. 121I2993? @1B %alitatea de #uncionar public este incompatibil$ cu orice alt$ #uncie public$ dec0t cea n care a #ost numit8 precum i cu #unciile de demnitate public$. @2B >uncionarii publici nu pot deine alte #uncii i nu pot des#$ura alte acti"it$i8 remunerate sau neremunerate8 dup$ cum urmea!$* aB n cadrul autorit$ilor sau instituiilor publiceH bB n cadrul cabinetului demnitarului8 cu eCcepia ca!ului n care #uncionarul public este suspendat din #uncia public$8 n condiiile legii8 pe durata numirii saleH cB n cadrul regiilor autonome8 societ$ilor comerciale ori n alte unit$i cu scop lucrati"8 din sectorul public sau pri"at8 n cadrul unei asociaii #amiliale sau ca persoan$ #i!ic$ autori!at$H dB n calitate de membru al unui grup de interes economic. @3B >uncionarii publici care8 n eCercitarea #unciei publice8 au des#$urat acti"it$i de monitori!are i control cu pri"ire la societ$i comerciale sau alte unit$i cu scop lucrati" de natura celor pre"$!ute la alin. @2B lit. cB nu pot s$?i des#$oare acti"itatea i nu pot acorda consultan$ de specialitate la aceste societ$i timp de 3 ani dup$ ieirea din corpul #uncionarilor publici. @4B >uncionarii publici nu pot #i mandatari ai unor persoane n ceea ce pri"ete e#ectuarea unor acte n leg$tur$ cu #uncia public$ pe care o eCercit$. @&B 7n situaia pre"$!ut$ la alin. @2B lit. bB8 la nc1eierea mandatului demnitarului8 #uncionarul public este rencadrat n #uncia public$ deinut$ sau ntr?o #uncie similar$. 22

?calitatea de consilier n consiliile locale este incompatibil$ o serie de #uncii8 n con#ormitate cu pre"ederile normati"e n "igoare @Legea nr. 21&I29918 modi#icat$ i completat$ prin Legea nr. 121I2993BH26 - nu poate #i numit judec$tor sau procuror persoana care are antecedente penale sau cea care nu are un prestigiu ireproabilH nu poate eCercita direct sau prin persoane interpuse acti"itatea de comer @art. 42 din Legea nr. 62I16628 modi#icat$ prin Legea nr. 142I1663BH - nu pot #ace parte din personalul %urii de %onturi @Legea nr. 64I1662B i a :$r!ii >inanciare cei condamnai pentru anumite in#raciuniH - nu pot #ace parte din %orpul :ardienilor ublici cei care nu sunt cunoscui ca persoane corecte sau cei care au antecedente penale @Legea nr. 22I1663BH - a"ocaii nu pot eCercita nici un #el de acti"it$i salariate8 cu eCcepia celor din n"$$m0ntul de specialitate @legea nr. &1I166&B - nu pot eCercita pro#esia de cadre didactice persoanele care prin comportamentul lor n coal$8 n #amilie sau n societate se do"edesc necorepun!$toare pentru instruirea ele"ilor i a studenilor @Legea nr. 124I1663B etc. dB m$suri care au ca suport anumite pre"ederi ale legislaiei penale* - pedeapsa complementar$ a inter!icerii unor drepturi @care poate #i aplicat$ dac$ pedeapsa principal$ este de cel puin 2 aniB const0nd n inter!icerea de a ocupa o #uncie implic0nd eCerciiul autorit$ii de stat sau de a eCercita o pro#esie8 de care condamnatul s?a #olosit pentru s$"0rirea in#raciunii. 7n toate aceste situaii instana de judecat$ aprecia!$ dac$ este necesar$ i aplicarea pedepsei complementare dar legea pre"ede n anumite situaii aplicarea ei n mod obligatoriu. - n ca!ul n care #$ptuitorul a s$"0rit #apta datorit$ incapacit$ii8 nepreg$tirii sau altor cau!e care l #ac impropriu pentru ocuparea anumitor #uncii ori eCercitarea unor pro#esii8 meserii sau alte ocupaii8 instana de judecat$ poate lua m$sura de siguran$ a interdiciei de a ocupa pe "iitor o ast#el de #uncie8 pro#esie8 meserie sau ocupaie. 'ceast$ m$sur$ poate #i ns$ re"ocat$ la cerere dup$ trecerea unui termen de cel puin un an.39 eB m$suri care i!"or$sc din cerine speci#ice ap$r$rii naionale* - capacitatea juridic$ a str$inilor de a nc1eia un contract indi"idual de munc$ n ,om0nia este gu"ernat$ de legea statului al c$rui cet$ean sunt @leC patriaeB. 7n m$sura n care legea str$in$ contra"ine unor dispo!iii ale legii noastre8 care i asigur$ condiii mai #a"orabile8 la angajare se "a aplica legea rom0n$. 7n scopul #iresc al ap$r$rii intereselor statului rom0n8 n con#ormitate cu pre"ederile Legii nr. 21&I1626 @republicat$ n 1632 i Ordonana de :u"ern nr. 31I1663 pri"ind regimul in"estiiilor str$ine dar i cu alte acte normati"e8 este inter!is str$inilor s$ dob0ndeasc$ urm$toarele #uncii*
26

'rt. 39 din Legea nr. 21&I2991 ? @1B %alitatea de consilier este incompatibil$ cu* aB #uncia de pre#ect i de subpre#ectH bB calitatea de #uncionar public n aparatul propriu de specialitate al autorit$ilor administraiei publice centrale i localeH calitatea de #uncionar public n aparatul propriu de specialitate al consiliului judeean8 al pre#ectului8 al ser"iciilor publice de interes local sau judeean8 al ser"iciilor publice descentrali!ate ale ministerelor i ale celorlalte autorit$i ale administraiei publice centraleH calitatea de angajat n cadrul autorit$ilor administraiei publice locale respecti"e sau n cadrul aparatului propriu al pre#ectului din judeul respecti"H cB #uncia de manager sau membru n consiliul de administraie al regiilor autonome ori de conduc$tor al societ$ilor comerciale n#iinate de consiliile locale sau de consiliile judeeneH dB calitatea de primarH eB calitatea de senator8 deputat8 ministru8 secretar de stat8 subsecretar de stat i cele asimilate acestora. @2B Incompatibilitatea inter"ine numai dup$ "alidarea mandatului8 cel n cau!$ trebuind s$ opte!e n termen de 19 !ile8 dup$ care8 dac$ acesta nu a optat pentru calitatea de consilier8 n edina de consiliu urm$toare preedintele de edin$ "a supune "alid$rii mandatul supleantului acestuia de pe lista partidului8 alianei politice sau a alianei electorale respecti"e.
39

Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 24 23

calitatea de personal "amal @Ordonana de :u"ern nr. 12I1664 pri"ind statutul personalului "amalBH - eCperi i consultani n cadrul instituiei '"ocatul oporului @"e!i i ,egulamentul de organi!are i #uncionare al acestei instituiiBH - n %onsiliul Legislati"H - gardieni n %orpul :ardienilor ubliciH - comisari la :arda >inanciar$H - pa!nici.31 #B nc1eierea unui contract indi"idual de munc$ ntre p$rini i copii sau ntre soi. Legea nu inter!ice eCpres nc1eierea unui ast#el de contract indi"idual de munc$. roblema care se pune este dac$ relaiile personale care eCist$ ntre p$ri nu a#ectea!$ caracteristicile contractului indi"idual de munc$8 modi#ic0nd o parte din e#ectele sale. entru nl$turarea oric$rei urme de suspiciune8 trebuie s$ se "eri#ice dac$ cel angajat eCercit$ e#ecti" munca pe care trebuie s$ o preste!e deoarece n ca! contrar se consider$ c$ cel angajat a sprijinit material i moral pe soul sau copilul s$u i nu ne a#l$m n #aa unui contract indi"idual de munc$. 7n mod eCcepional8 prin acte normati"e se poate stabili i o limit$ maCim$ de "0rst$ pentru nc1eierea contractului indi"idual de munc$. 5pre eCemplu8 datorit$ speci#icului e"ident al #elului muncii8 contractul de munc$ n calitate de asistent personal al unei persoane cu 1andicap se poate nc1eia8 la prima ncadrare n munc$8 numai p0n$ la "0rsta de &9 de ani. O ast#el de soluie este posibil$ numai dac$ eCist$ n #iecare ca! un moti" ntemeiat i special.32 =. %onsim$m0ntul p$rilor 'a cum am ar$tat n paragra#ul cu pri"ire la tr$s$turile contractului indi"idual de munc$8 contractul este "alabil nc1eiat prin mani#estarea eCpres$ a consim$m0ntului p$rilor. %erina redact$rii unui nscris este o condiie de probaiune i nu una de "aliditate. %onsim$m0ntul p$rilor trebuie s$ pro"in$ de la o persoan$ cu discern$m0nt8 s$ #ie eCprimat cu intenia de a produce e#ecte juridice8 s$ #ie eCteriori!at8 s$ #ie liber eCprimat i ne"iciat prin eroare8 dol8 "iolen$ sau8 n ipote!a salariatului minor8 prin le!iune. 7n principiu8 modul n care este eCteriori!at consim$m0ntul este l$sat la alegerea liber$ a p$rilor contractului indi"idual de munc$8 dar eCist$ i situaii c0nd legea impune anumite restricii. O modalitate special$ de eCteriori!are a consim$m0ntului o constituie jur$m0ntul. entru #uncionarii publici8 jur$m0ntul de credin$ este reglementat de art. && din Legea nr. 144I1666 33 pri"ind statutul #uncionarilor publici8 constituind legal8 punctul terminus al mani#est$rii n trepte a acordului persoanei la ncadrarea sa n #uncia public$ respecti"$ 34. +ormele legale impun depunerea juram0ntului pentru alte categorii de salariai @personalul sil"ic8 medici8 judec$tori etc.B. ,e#u!ul de a depune jur$m0ntul anulea!$ angajarea celui n cau!$ iar contractul indi"idual de munc$ "a #i a#ectat de "icierea consim$m0ntului8 deci nu "a #i "alabil nc1eiat. rin urmare8 contractul nu "a mai produce nici un e#ect juridic.
31 32

antelimon Manta8 -asile :1ime D op. cit.8 p. 46 Ion (raian Jte#$nescu D Dreptul muncii8 .ditura Lumina LeC8 =ucureti8 29998 p. 194 33 'rt. && din Legea nr. 144I1666 pri"ind 5tatutul #uncionarilor publici pre"ede c$* @1B >unctionarul public de#initi" depune juramantul de credinta in #ata conducatorului autoritatii sau institutiei publice si in pre!enta a doi martori8 dintre care unul "a #i conducatorul compartimentului in care este numit8 iar celalalt8 un alt #unctionar public din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice. @2B ;uramantul are urmatorul continut* M;ur sa respect %onstitutia8 drepturile si libertatile #undamentale ale omului8 sa aplic in mod corect si #ara partinire legile tarii8 sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi re"in in #unctia publica in care am #ost numit si sa pastre! secretul pro#esional. 'sa sa?mi ajute Dumne!euNM @3B ;uramantul se poate depune si #ara #ormula religioasa de inc1eiere. @4B ,e#u!ul depunerii juramantului pre"a!ut la alin. @2B atrage re"ocarea deci!iei de numire in #unctie. 34 Ion (raian Jte#$nescu D op. cit.8 p 113 24

%. Obiectul contractului %on#orm art. 622 %od ci"il8 obiectul con"eniilor este acela la care p$rile se oblig$ iar n situaia contractului indi"idual de munc$ este repre!entat de salariul pl$tit de patron i munca prestat$ de angajat. entru a #i "alabil nc1eiat un contract8 obiectul s$u trebuie s$ #ie determinat8 licit i moral. 7n acest sens8 art. 1& din %odul muncii pre"ede c$ este inter!is$ sub sanciunea nulit$ii absolute nc1eierea unui contract indi"idual de munc$ n scopul prest$rii unei munci sau unei acti"it$i ilicite sau ilegale. e de alt$ parte8 plata sumei de bani pe care o primete angajatul este obligatorie8 nu trebuie s$ aib$ un caracter oca!ional8 precar sau s$ se dea cu titlu de recompens$. 5alariul repre!int$ preul muncii prestate n temeiul unui contract indi"idual de munc$ i cuprinde ca elemente componente* salariul de ba!$8 adaosurile i sporurile la sariul de ba!$.3& %on#orm art. 1&4 din %odul muncii8 salariul repre!int$ contraprestaia muncii depuse de salariat n ba!a contractului indi"idual de munc$. %on#orm art. 1&6 al. 38 angajatorul este obligat s$ garante!e n plat$ un salariu minim brut lunar cel puin egal cu salariul de ba!$ minim brut pe ar$. 7n ceea ce pri"ete dreptul la salariu8 trebuiesc respectate urm$toarele principii* principiul negocierii salariului8 principiul di#erenierii salariului @dup$ criterii di#erite8 ntre care amintim postul ocupat8 studiile salariatului8 natura muncii etc.B8 principiul indeC$rii i compens$rii salariului pentru limitarea e#ectelor in#laiei8 principiul egalit$ii de tratament8 principiul con#idenialit$ii i principiul respect$rii salariului minim.32 %on#orm pre"ederilor art. 1&4 al. I- din %odul muncii8 la stabilirea i la acordarea salariului este inter!is$ orice discriminare pe criterii de seC8 orientare seCual$8 caracteristici genetice8 "0rst$8 apartenen$ naional$8 ras$8 culoare8 etnie8 religie8 opiune politic$8 origine social$8 1andicap8 situaie sau responsabilitate #amilial$8 apartenen$ ori acti"itate sindical$. 5alariul trebuie stabilit pe ba!a negocierilor ntre partenerii contractuali. %odul muncii mai pre"ede c$ salariile se pl$tesc naintea oric$ror alte obligaii b$neti ale angajatorilor. 'ceast$ norm$ juridc$ o#er$ angajailor garanii legale cu pri"ire la ncasarea sumelor datorate de patroni cu titlu de salariul. D. %au!a contractului %au!a contractului repre!int$ scopul urm$rit de p$ri la nc1eierea lui. 7n legislaia noastr$8 cau!a contractului se pre!um$ c$ eCist$8 p0n$ la proba contrarie. Lipsa cau!ei8 o cau!$ ilegal$8 nereal$ sau imoral$ conduce la nulitatea absolut$ a con"eniei.33 (oate aceste pre"ederi cu titlu general se aplic$ i n situaia contractului indi"idual de munc$. III.3. 2 %ondiiile de #orm$ %u pri"ire la condiiile de #orm$ alte contractului indi"idual de munc$8 literatura de specialitate este unanim$ n a aprecia #aptul c$ acest contract este gu"ernat de principiul consensualismului. )nele obligaii care in de procedura nc1eierii contractului sau de rigori de redactare nu au menirea de a trans#orma acest contract ntr?un act juridic #ormal ci doar de a proteja mai bine interesele p$rilor semnatare.

3& 32

Jerban =eligr$deanu8 Ion (raian Jte#$nescu D EDicionar de drept al munciiF8 .ditura Lumina LeC8 =ucureti8 16638 p. 1&4 Luminia <undrea D op. cit8 p. 42 33 %on#orm pre"ederilor art. 622 din %odul ci"il rom0n8 Eobligaia #$r$ cau!$ sau #ondat$ pe o cau!$ #als$ sau nelicit$ nu poate a"ea nici un e#ectFH art. 623 stabilete c$ Econ"enia este "alabil$8 cu toate c$ cau!a nu este eCpres$. %au!a este pre!umat$ pn$ la do"ada contrarieF. 2&

.ste c0t se poate de e"ident c$8 pentru e"itarea unor litigii generate de interpret$ri a#late n opo!iie8 este recomandabil ca toate contractele indi"iduale de munc$ s$ mbrace #orma scris$8 e"ideniind un coninut clar8 coerent8 moral i licit.34 'a cum pre"ede eCpres Legea nr. 139I16668 contractul indi"idual de munc$ ce nu este nc1eiat n #orm$ scris$ nu poate #i nregistrat la Inspectoratul (eritorial de Munc$ iar aceast$ condiie "i!ea!$ probaiunea i nu "aliditatea con"eniei.36 De alt#el8 nc$lcarea unor asemenea pre"ederi nu se sancionea!$ cu nulitatea8 aa cum s?ar nt0mpla dac$ ne?am a#la n pre!ena unui contract a c$rui "aliditate este condiionat$ de ndeplinirea unor condiii de #orm$. 5anciunile pot #i8 de eCemplu amend$ contra"enional$ @dac$ contractul nu se nregistrea!$ n termen de 1& !ile de la data nc1eierii la Inspectoratul (eritorial de Munc$B8 probaiunea ngreunat$ @dac$ contractul nu se nc1eie n #orm$ scris$B etc. 'rt. 4 din Legea nr. 139I1666 stabilete obligaia angajatorului ca n termen de 29 de !ile de la data nc1eierii contractului indi"idual de munc$8 s$ pre!inte toate eCemplarele contractului pentru a #i nregistrate la Inspectoratul (eritorial de Munc$ judeean n ra!a c$ruia se a#l$ sediul angajatorului. 49 %on#orm art. 6 al. 2 din Legea nr. 139I16668 angajatorii au obligaia de a depune la Inspectoratul (eritorial de Munc$ toate actele care stau la ba!a nc1eierii8 modi#ic$rii8 eCecut$rii sau ncet$rii contractului de munc$ n termen de & !ile de la per#ectarea acestora. 7n practic$8 se nc1eie contractul indi"idual de munc$ n dou$ eCemplare8 la angajatorii regii autonome i instituii publice @deoarece nu au obligaia de a nregistra contractele indi"iduale de munc$ pe care le nc1eieB i n trei eCemplare la toi ceilali angajatori. 41 %el de?al treilea eCemplar r$m0ne8 dup$ nregistrare8 la Inspectoratul (eritorial de Munc$. Din punct de "edere al #ormalit$ilor care nsoesc nc1eierea contractului indi"idual de munc$8 %odul muncii mai aduce o noutate* obligaia angajatorului de a p$stra o e"idena a contractelor indi"iduale de munc$ pe care le nc1eie prin completarea registrului de e"iden$ a salariailor. %on#orm pre"ederilor art. 34 din %odul muncii8 registrul general de e"iden$ a salariailor se "a nregistra n prealabil la autoritatea public$ competent$8 potri"it legii8 n a c$rei ra!$ teritorial$ se a#l$ domiciliul8 respecti" sediul angajatorului8 dat$ de la care de"ine document o#icial. ,egistrul general de e"iden$ a salariailor se completea!$ n ordinea angaj$rii i cuprinde elementele de identi#icare a tuturor salariailor8 elementele ce caracteri!ea!$ contractele de munc$ ale acestora8 precum i toate situaiile care inter"in pe parcursul des#$ur$rii relaiilor de munc$ n leg$tur$ cu eCecutarea8 modi#icarea8 suspendarea sau ncetarea contractului indi"idual de munc$. ,egistrul general de e"iden$ a salariailor este p$strat la domiciliul8 respecti" sediul angajatorului8 urm0nd s$ #ie pus la dispo!iie personalului de control din Inspectoratul (eritorial de Munc$ @inspectorii de munc$B sau oric$rei alte autorit$i care l solicit$8 n condiiile legii. La solicitarea salariatului angajatorul este obligat s$ elibere!e un document care s$ ateste acti"itatea des#$urat$ de acesta8 "ec1imea n munc$8 n meserie i n specialitate.

34

,omulus :idro D EOpinii asupra unor dispo!iii din proiectul %odului Muncii cu pri"ire la nc1eierea i coninutul contractului indi"idual de munc$F8 n ,e"ista ,om0n$ de Dreptul Muncii nr. 1I29928 p. 22 36 Luminia <undrea D op.cit.8 p. 2& 49 'rt. 4 din Legea nr. 139I1666 pre"ede* %ontractele indi"iduale de munca inc1eiate de urmatoarele categorii de angajatori "or #i inregistrate8 n termen de 29 de !ile de la data inc1eierii lor8 la directiile generale de munca i protecie social$* aB persoanele #i!iceH bB societatile comerciale cu capital pri"atH cB asociatiile cooperatisteH dB asociatiile #amilialeH eB asociatiile8 #undatiile8 organi!atiile sindicale i patronaleH #B orice alte organi!atii care sunt constituite i #unctionea!a potri"it legislatiei romane. 41 Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 31 22

7n ca!ul ncet$rii acti"it$ii angajatorului8 registrul general de e"iden$ a salariailor se depune la autoritarea public$ competent$8 potri"it legii8 n a c$rei ra!$ teritorial$ se a#l$ sediul sau domiciliul angajatorului8 dup$ ca!. III.3.3 %ondiii speciale pentru "aliditatea contractului indi"idual de munc$ 5unt condiii prealabile nc1eierii contractului indi"idual de munc$ actul de reparti!are n munc$8 a"i!ul prealabil8 autori!area.42 7n pre!ent8 legislaia muncii reglementea!$ actul administrati" indi"idual de reparti!are n munc$ n urm$toarele situaii43* - pentru bene#iciarii indemni!aiei de omaj8 prin Legea nr. 32I2992. ersoanele care bene#icia!$ de indemni!aia de omaj sunt obligai s$ se ncadre!e n unit$ile la care sunt reparti!aiH n ca! contrar8 ei pierd dreptul la plata indemni!aiei de omaj.44 - pentru persoanele cu 1andicap8 con#orm art. 42 din Legea nr. &16I2992 pentru aprobarea i modi#icarea O): nr. 192I1666. ,e!ult$ c$8 de regul$ n ba!a principiului libert$ii muncii8 actul administrati" indi"idual de reparti!are n munc$ nu nate pentru cel n cau!$ obligaia de a nc1eia un contract indi"idual de munc$8 dar persoanele respecti"e suport$ totui anumite consecine de#a"orabile. .le constau8 de regul$8 n pierderea unor drepturi din domeniul securit$ii sociale.4& 7n unele ca!uri reglementate prin dispo!iii legale speciale8 nc1eierea contractului indi"idual de munc$ sau modi#icarea acestuia8 pentru ncadrarea n anumite posturi8 este condiionat$ i de eCistena prealabil$ a unui a"i! con#orm @obligatoriuB ori consultati" al unui organ abilitat42. 'st#el8 este necesar a"i!ul organului de poliie pentru ncadrarea* - persoanelor %orpului gardienilor publici8 care urmea!$ a #i dotat cu armamentH43 - personalului de pa!$ proprie448 inclusi" celui c$ruia i se ncredinea!$ arme i muniiiH46 - personalului operator de jocuri de noroc&9H - personalului sil"ic de toate gradele poate #i angajat numai cu a"i!ul inspectoratelor sil"ice din subordinea autorit$ii publice centrale care r$spunde de sil"icultur$&1H - directorii centrelor de cultur$ ai ,om0niei din str$in$tate i personalul diplomatic cu atribuii eCclusi"e n domeniul culturii pot #i angajai numai cu a"i!ul Ministerului %ulturii i %ultelor&2H +endeplinirea condiiei prealabile a obinerii a"i!ului necesar pentru #uncia respecti"$ atrage nulitatea contractului indi"idual de munc$. 'ceast$ nulitate poate #i acoperit$8 dac$ ulterior nc1eierii
42 43

Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 32 i urm. Ion (raian Jte#$nescu I op. cit.8 p. 114 i urm. 44 'rt. 42 din Legea nr. 32I2992 pre"ede c$* @1B +u bene#icia!$ de indemni!aie de omaj persoanele care8 la data solicit$rii dreptului8 re#u!$ un loc de munc$ potri"it preg$tirii sau ni"elului studiilor8 situat la o distan$ de cel mult &9 Gm de localitatea de domiciliu8 sau re#u!$I participarea la ser"icii pentru stimularea ocup$rii i de #ormare pro#esional$ o#erite de ageniile pentru ocuparea #orei de munc$. 4& Ion (raian Jte#$nescu D op. cit.8 p. 129 42 5anda :1impu8 'leCandru <iclea D op.cit.8 p. 161 43 'rt. 14 din ,egulamentul de organi!are i #uncionare a %orpului gardienilor publici8 aprobat prin Kot$r0rea :u"ernului nr. 2&1I1663 44 'rt. 29 din Legea nr. 14I1662 pri"ind pa!a obiecti"elor8 bunurilor i "alorilor 46 'rt. 41 din Legea nr. 13I1662 pri"ind regimul armelor de #oc i muniiilor &9 'rt. 49 din Kot$r0rea :u"ernului nr. 2&1I1666 &1 'rt. 36 din Ordonanta :u"ernului nr. 62I1664 pri"ind reglementarea regimului sil"ic i administrarea #ondului #orestier naional &2 'rt. & din Kot$r0rea :u"ernului nr. 24I2991 23

contractului indi"idual de munc$ dar mai nainte de sesi!area instanei de judecat$ cu aciunea n nulitate este procurat a"i!ul pre"a!ut de normele legale. 'lteori8 pentru anumite #uncii8 este pre"$!ut$ cerina autori!$rii8 care nu repre!int$ altce"a dec0t tot un a"i! con#orm.&3 De eCemplu8 pentru #uncia de agent de "alori mobiliare este necesar$ autori!area %omisiei +aionale pentru -alori Mobiliare &48 pentru cea de inspector pentru supra"eg1erea condiiilor de igien$ din sectorul alimentar este necesar$ autori!area Direciei generale a medicinei pre"enti"e i promo"$rii s$n$t$ii din Ministerul 5$n$t$ii i >amiliei&&. III.4 'cte necesare n "ederea nc1eierii contractului indi"idual de munc$ Odat$ nc1eiat$ etapa negocierilor pentru angajarea n munc$ sau ulterior c0tig$rii concursului pentru ocuparea unui post8 "iitorul salariat trebuie s$ complete!e sau s$ ntocmeasc$ dosarul cu actele necesare n "ederea nc1eierii propriu?!ise a contractului indi"idual de munc$. +um$rul i tipul acestor acte di#er$8 n general8 #uncie de natura postului n discuie. De obicei8 actele necesare n "ederea angaj$rii sunt* cererea de angajare @sau cererea de participare la concursB8 curriculum "itae8 actele de identitate8 actele de studii8 certi#icatul medical8 in#ormarea pri"ind condiiile de munc$8 nota de lic1idare i recomand$ri de la precedentul loc de munc$8 cartea de munc$ etc. %ererea de angajare @sau cererea pentru participarea la concursB este necesar$ pentru a do"edi intenia "iitorului salariat de a demara demersurile n "ederea ncadr$rii n munc$ sub autoritatea unui anumit angajator. %ererea de angajare poate consta ntr?un #ormular tip pus la dispo!iie de biroul personal D resurse umane al angajatorului sau poate #i redactat$ n ntregime de "iitorul angajat. De multe ori tradiionala cerere de angajare este nlocuit$ cu scrisoarea de intenie8 instrument mprumutat din practica occidental$ de dreptul muncii i care are aceeai nsemn$tate cu cererea de angajare. )n alt act necesar n "ederea angaj$rii este curriculum "itae sau %-?ul persoanei care dorete s$ se angaje!e. De obicei8 cererea de angajare sau scrisoarea de intenie mpreun$ cu %-?ul sunt primele acte pe care le primete angajatorul i #uncie de care i #ormea!$ prima impresie despre solicitantul slujbei. Dat$ #iind importana primei impresii8 aspirantul la o slujb$ trebuie s$ acorde maCim$ atenie modului n care i ntocmete cererea de angajare i curriculum "itae. 'ceste dou$ acte sunt eseniale pentru a trece n etapa a doua n "ederea angaj$rii i anume "eri#icarea aptitudinilor pro#esionale pentru ocuparea postului. 'ceast$ "eri#icare este obligatorie @"e!i art. 26 din %odul munciiB i se poate reali!a prin di"erse modalit$i* inter"iu8 probe practice8 probe teoretice etc. 7ncadrarea salariailor la instituiile i autorit$ile publice se #ace obligatoriu prin concurs sau eCamen @art. 39 din Legea nr. &3I2993B. 'ctele de identitate ale "iitorului salariat sunt necesare pentru a putea ntocmi toate #ormalit$ile necesare angaj$rii. De obicei8 aceste acte se p$strea!$ n copie n dosarul persoanei de la angajator. 'ctele de identitate sunt buletinul @carteaB de identitate8 certi#icatul de natere8 certi#icatul de c$s$torie. De cele mai multe ori la dosarul personal se depun i copiile certi#icatelor de natere ale copiilor salariatului sau ale altor persoane a#late n ntreinere8 dac$ este ca!ul. 'ceste documente sunt necesare pentru e"entualele a"antaje materiale pe care le o#er$ #irma pentru copii angajailor sau ca justi#icare pentru deducerile personale suplimentale din salariul angajatului. Dac$ #irma are relaii cu parteneri din str$in$tate i salariaii s$i #ac dese deplas$ri n interes de ser"iciu n a#ara granielor8 la dosarul personal se poate g$si i o copie a paaportului salariatului. 7n "ederea angaj$rii8 salariatul trebuie s$ pre!inte n mod obligatoriu actele care s$ ateste un ni"el de studii cel puin la ni"elul minim impus de lege. 'lt#el spus8 salariatul care are studii superioare postului poate s$ preste!e munca la care s?a angajat. Dimpotri"$ ns$8 dac$ studiile pe care angajatul le poate proba cu acte sunt in#erioare ni"elului stabilit de lege8 atunci angajatul respecti" nu poate nc1eia
&3 &4

5anda :1impu8 'leCandru <iclea D op. cit.8 p. 162 'rt. 13 din ,egulamentul nr. 3I1662 pri"ind autori!area i eCercitarea intermedierii de "aloriu mobiliare8 aprobat prin Ordinul nr. 1&I1662 al %omisiei +'ionale a -alorilor Mobiliare. && 'rt. & din Ordinul Ministerului 5$n$t$ii nr. 16&2I166& 24

n mod "alabil un contract indi"idual de munc$. 'a cum n mod constant a ar$tat practica judiciar$8 lipsa ndeplinirii condiiilor de studii pentru ocuparea unei #uncii conduce la nulitatea contractului indi"idual de munc$.&2 +i"elul preg$tirii pro#esionale8 ca i natura studiilor8 sunt obligatorii pentru unit$ile din sectorul bugetarH totui8 n anumite ca!uri8 legea stabilete cu titlu obligatoriu ni"elul studiilor i pentru unit$ile cu capital pri"at.&3 De eCemplu8 con#orm pre"ederilor art. 11 din Legea nr. 42I1661 @legea contabilit$iiB8 nu pot ndeplini #uncia de contabil?e# ori cea de director economic dec0t absol"enii de studii superioare de pro#il economic. 'ctele care atest$ ni"elul de studii sunt diplome8 ade"erine8 atestate. e l0ng$ acte care atest$ ni"elul de studii cerut pentru postul ocupat8 angajatul poate pre!enta i alte acte de studii8 carer atest$ un ni"el pro#esional care s$ justi#ice un salariu m$rit. De eCemplu8 atestate de cunoatere a limbilor str$ine8 di#erite diplome de absol"ire a cursurilor de #ormare sau cali#icare pro#esional$8 cunotine de operare %8 alte abilit$i speciale. ractica arat$ ns$ c$ angajatorii se #eresc de persoane Eprea cali#icateF8 #a$ de eCigenele postului respecti". 'ceste precauii se nasc din teama angajatorilor de a nu intra n negocieri ane"oioase asupra ni"elului de salari!are. %on#orm art. 23 din %odul muncii8 orice persoan$ poate #i angajat$ n munc$ numai n ba!a pre!ent$rii unui certi#icat medical care constat$ #aptul c$ cel n cau!$ este apt pentru prestarea acelei munci. %erti#icatul medical este obligatoriu nu doar la angajare8 ci i n urm$toarele situaii* a. la renceperea acti"it$ii dup$ o ntrerupere mai mare de 2 luni8 pentru locurile de munc$ a"0nd eCpunere la #actori noci"i pro#esionali8 i de un an n celelalte situaiiH b. n ca!ul deta$rii sau trecerii n alt loc de munc$ ori n alt$ acti"itateH c. la nceperea misiunii8 n ca!ul salariailor ncadrai cu contract de munc$ temporar$H d. n ca!ul ucenicilor8 practicanilor8 ele"ilor i studenilor8 n situaia n care urmea!$ s$ #ie instruii pe meserii i pro#esii8 precum i n situaia sc1imb$rii meseriei pe parcursul instruiriiH e. periodic8 n ca!ul celor care lucrea!$ n condiii de eCpunere la #actori noci"i pro#esionali8 potri"it reglement$rilor Ministerului 5$n$t$ii i >amilieiH #. periodic8 n ca!ul celor care des#$oar$ acti"it$i cu risc de transmitere a unor boli i care lucrea!$ n sectorul alimentar8 !oote1nic8 la instalaiile de apro"i!ionare cu ap$ potabil$8 n colecti"it$i de copii8 n unit$i sanitare8 potri"it reglement$rilor Ministerului 5$n$t$ii i >amilieiH g. periodic8 n ca!ul celor care lucrea!$ n unit$i #$r$ #actori de risc8 prin eCamene medicale di#ereniate n #uncie de "0rst$8 seC i stare de s$n$tate8 potri"it reglement$rilor din contractele colecti"e de munc$. Lipsa certi#icatului medical se sancionea!$ cu nulitatea contractului indi"idual de munc$. Dac$ ns$ mai nainte de sesi!area instanei de judecat$ cu nulitatea contractului angajatul aduce un certi#icat medical care atest$ #aptul c$ este apt pentru prestarea acelei munci8 atunci contractul r$m0ne "alabil nc1eiat. %ompetena i procedura de eliberare a certi#icatelor medicale n "ederea angaj$rii sunt stabilite prin lege. La angajarea n domeniul s$n$t$ii publice8 alimentaiei publice8 educaie i n alte domenii stabilite prin acte normati"e se pot solicita i teste medicale speci#ice. %on#orm art. 23 alin. I- din %odul muncii8 angajatorul nu are "oie s$ solicite la angajare teste de gra"iditate. 'ceast$ pre"edere este n concordan$ cu standardele internaionale de protecie a #emeilor mpotri"a abu!urilor i discrimin$rilor. In#ormarea pri"ind condiiile de munc$ este un act obligatoriu de ntocmit naintea angaj$rii8 n con#ormitate cu pre"ederile art. 13 din %odul muncii n "igoare. 'nterior nc1eierii sau modi#ic$rii
&2

Marin -oicu8 Mi1aela opoac$ D EDreptul muncii. (ratat de jurispruden$ rom0n$ i european$F8 "ol. I8 .ditura Lumina LeC =ucureti8 29918 p. 42 deci!ia ci"il$ nr. 433I1663 a %urii de 'pel loieti &3 Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 33 26

contractului indi"idual de munc$8 angajatorul are obligaia de a in#orma persoana care solicit$ angajarea ori8 dup$ ca!8 salariatul8 cu pri"ire la clau!ele generale pe care intenionea!$ s$ le nscrie n contract sau s$ le modi#ice. 'cest document este introdus n procedura de angajare pentru respectarea Directi"ei %omunit$ii .uropene nr. 61I1&33 din 14 octombrie 1661 pri"ind obligaia angajatorului de a in#orma lucr$torul asupra condiiilor aplicabile contractului indi"idual de munc$.&4 In#ormarea "a cuprinde cel puin urm$toarele elemente* a. identitatea p$rilorH b. locul de munc$ sau8 n lipsa unui loc de munc$ #iC8 posibilitatea ca salariatul s$ munceasc$ n di"erse locuriH c. sediul sau8 dup$ ca!8 domiciliul angajatoruluiH d. atribuiile postuluiH e. riscurile speci#ice postuluiH #. data de la care contractul urmea!$ s$ i produc$ e#ecteleH g. n ca!ul unui contract de munc$ pe durat$ determinat$ sau al unui contract de munc$ temporar$8 durata acestoraH 1. durata concediului de odi1n$ la care salariatul are dreptulH i. condiiile de acordare a prea"i!ului de c$tre p$rile contractante i durata acestuiaH j. salariul de ba!$8 alte elemente constituti"e ale "eniturilor salariale8 precum i periodicitatea pl$ii salariului la care salariatul are dreptulH G. durata normal$ a muncii8 eCprimat$ n oreI!i i oreIs$pt$m0n$H l. indicarea contractului colecti" de munc$ ce reglementea!$ condiiile de munc$ ale salariatuluiH m. durata perioadei de prob$. Orice modi#icare a unuia dintre elementele de mai sus n timpul contractului indi"idual de munc$ presupune o nou$ in#ormare a salariatului cu cel puin 1& !ile n a"ans8 a#ar$ de ca!ul n care aceast$ modi#icare este posibil$ #$r$ ncunotiinare asupra ei8 n con#ormitate cu pre"ederile unei legi speciale sau cu pre"ederile contractului colecti" de munc$. erioada de prob$ @termen de ncercareB o#er$ angajatorului posibilitatea de a rupe contractul de munc$ n orice moment #$r$ prea"i! sau acordarea de indemnit$i8 #iind de neles c$ deci!ia este adus$ la cunotina salariatului nainte de perioada de ncercare. Dac$ termenul de ncercare eCpir$ #$r$ ca nici una din p$ri s$?i #i eCprimat intenia de a denuna contractul8 regulile generale pri"ind ncetarea contractului indi"idual de munc$ de"in aplicabile. &6 De la aceast$ regul$ eCist$ i o eCcepie8 n ipote!a persoanelor cu 1andicap care "or #i trecute obligatoriu ntr?o alt$ munc$.29 Din punct de "edere a naturii juridice8 termenul de ncercare i perioada de prob$8 ca regul$8 constituie o clau!$ de denunare a contractului indi"idual de munc$8 n temeiul c$reia unitatea8 bene#iciar$ a clau!ei respecti"e8 are posibilitatea8 n ipote!a necorespunderii pe post a celui ncadrat8 s$ denune unilateral contractul indi"idual de munc$ n$untrul termenului pre"$!ut de lege.21 7n ca!ul n care salariatul urmea!$ s$ i des#$oare acti"itatea n str$in$tate8 angajatorul are obligaia de a?l in#orma at0t asupra datelor de mai sus dar i cu pri"ire la* a. durata perioadei de munc$ ce urmea!$ s$ #ie prestat$ n str$in$tateH b. moneda n care "or #i pl$tite drepturile salariale precum i modalit$ile de plat$H c. prestaiile n bani iIsau natur$ a#erente des#$ur$rii acti"it$ii n str$in$tateH d. condiiile de clim$H e. reglement$rile principale din legislaia muncii din acea ar$H #. obiceiurile locului a c$ror nerespectare i?ar pune n pericol "iaa8 libertatea sau sigurana personal$.
&4 &6

+icolae -oiculescu D op.cit.8 p.31 +icolae -oiculescu D op.cit8 p. 24 29 Ion (raian Jte#$nescu D op. cit.8 p. 13& 21 %onstantin =ratu D EDreptul munciiF8 .ditura 'rtprint =ucureti8 29928 p. &&3 39

%odul muncii pre"ede n art. 16 sanciunile legale aplicabile dac$ angajatorul nu i ndeplinete obligaia de in#ormare. 'st#el8 n situaia n care angajatorul nu i eCecut$ obligaia de in#ormare n termen de 1& !ile de la momentul lans$rii o#ertei de nc1eiere sau modi#icare a contractului indi"idual de munc$8 ori dup$ ca! a prest$rii acti"it$ii n str$in$tate8 salariatul este n drept s$ sesi!e!e8 n termen de 39 de !ile8 instana judec$toreasc$ competent$ i s$ solicite desp$gubiri corespun!$toare prejudiciului pe care l?a su#erit ca urmare a neeCecut$rii de c$tre angajator a obligaiei de in#ormare. 7n ipote!a salariailor care au mai ocupat i alte locuri de munc$8 la angajare se solicit$ nota de lic1idare de la precedenta ncadrare n munc$. +ota de lic1idare este un nscris n care sunt consemnate aspecte legate de acti"itatea salariatului8 n momentul n care acesta p$r$sete #irma angajatoare8 cum ar #i* postul pe care l?a acupat8 ni"elul de salari!are8 num$rul de !ile de concediul de odi1n$ e#ectuate n anul calendaristic n curs8 num$rul de !ile de concediu medical8 sanciunile luate mpotri"a salariatului @dac$ este ca!ulB datorii #a$ de #irm$ i modul de plat$ a acestora8 e"entuale reineri din salariu etc.. )neori8 la angajare sunt necesare recomand$ri de la precedentul loc de munc$8 prin care angajatorul pre!ent ia cunotin$ despre calit$ile salariatului de la cel$lalt angajator. %on#orm art. 26 al. I- din %odul muncii8 angajatorul poate cere in#ormaii n leg$tur$ cu persoana care solicit$ angajarea de la #otii s$i angajatori8 dar numai cu pri"ire la #unciile ndeplinite i la durata anagaj$rii i numai cu ncunotiinarea prealabil$ a celui n cau!$. 0n$ la intrarea n "igoare a art. 262 i 264 alin. III din actualului %od al muncii8 la angajare se solicita i cartea @carnetulB de munc$.22 'ctul normati" ce reglementa regimul c$rilor de munc$ @decretul nr. 62I1632B "a #i abrogat con#orm articolelor de mai sus iar do"ada "ec1imii n munc$ se "a #ace din anul 2993 pe ba!a ade"erinelor eliberate de c$tre angajatori8 n ba!a consemn$rilor #$cute de ei n ,egistrul de e"iden$ al salariailor. 'rt. 262 al.2 din %odul muncii pre"ede c$ p0n$ la 31 decembrie 2993 angajatorii sau8 dup$ ca!8 Inspectoratele (eritoriale care dein carnete de munc$ "or elibera n mod ealonat carnete respecti"e titularilor8 pe ba!$ de proces?"erbal indi"idual de predare?primire. %et$enii str$ini i apatri!ii pot #i angajai prin contract indi"idual de munc$ n ba!a permisului eliberat potri"it legii @art. 32 din %odul munciiB. )nii autori consider$ permisul de munc$ pentru cet$enii str$ini care doresc s$ nc1eie un contract indi"idual de munc$ cu un angajator rom0n o condiie special$ de "aliditate a acestui contract i nu doar un act necesar pentru per#ectarea contractului.23 %on#orm pre"ederilor Ordonanei de urgen$ a :u"ernului nr. 136I2999 i Legii 293I16668 obinerea permisului de munc$ d$ dreptul titularului s$ #ie ncadrat pe ba!a unui contract indi"idual de munc$ sau n alt mod pre"$!ut de lege la o persoan$ #i!ic$ sau juridic$ din ,om0nia8 ori la o repre!entan$ din ,om0nia a unei persoane juridice cu sediul n str$in$tate. ermisul de munc$ poate #i eliberat pentru o perioad$ de 2 luni @cu posibilitatea prelungiriiB de c$tre Ministerul Muncii i roteciei 5ociale la cerere i dup$ plata unei taCe legale de 299 )5D8 str$inilor care ndeplinesc condiiile pentru ncadrarea n munc$ i care au aplicat$ pe documentul de trecere a #rontierei "i!a pentru angajare n munc$. 7ntruc0t eCist$ situaii pentru care lege pre"ede ca o condiie special$ pentru nc1eierea contractului indi"idual de munc$ lipsa antecedentelor penale8 24 se poate solicita salariatului n "ederea per#ect$rii contractului un certi#icat de ca!ier judiciar. entru persoanele numite n #uncie sau care ocup$ #uncii eligibile8 actul numirii sau8 dup$ ca!8 actul alegerii constituie Eacte condiie F pentru nc1eierea contractului indi"idual de munc$8 i!"or al raportului juridic de munc$. 5imetric8 retragerea numirii @eliberarea din #uncie sau nealegerea la o dat$ ulterioar$ c0nd au loc alegerileB atrage dup$ sine ncetarea contractului de munc$ pentru c$ au ncetat s$?
22

7n #ormularea iniial$8 art. 262 i 264 al. III din Legea nr. &3I2993 @%odul munciiB pre"edeau abrogarea cadrului reglementati" pentru carnetul de munc$ ncep0nd cu 1 ianuarie 2994. rin Legea nr. &41I2993 acest termen a #ost am0nat p0n$ la 1 ianuarie 2993. 23 +icolae -oiculescu D op.cit8 p. 26 24 :1eorg1e >ilip8 Dumitru %r$ciun8 Mi1ai Mantale8 5eptimiu anainte8 ,omeo =utnariu D Dreptul muncii i securit$ii sociale8 .ditura ;unimea8 Iai8 29918 p. 1&& 31

i mai produc$ e#ectele actele condiie care au constituit anterior temeiuri pentru nc1eierea contractului indi"idual de munc$.2& entru unele categorii de salariai norme legale imperati"e impun ca act necesar n "ederea ncadr$rii completarea declaraiei de a"ere. 'rt. 42 din 5tatutul #uncionarilor publici8 n #ormularea iniial$8 pre"edea c$8 la numirea i la re"ocarea din #uncie8 #uncionariii publici sunt obligai s$ pre!inte8 n condiiile legii8 declaraia de a"ere. Declararea "erii este un act personal8 ire"ocabil8 i con#idenial. La nc1eierea mandatului sau la ncetarea acti"it$ii persoanele la care #ace re#erire Legea nr. 11&I1662 @cu pri"ire la declararea i controlul a"eriiB depun o nou$ declaraie de a"ere.22 ersoana a c$rei a"ere este declarat$ n tot sau n parte ca nejusti#icat$ printr?o 1ot$r0re judec$toreasc$ ire"ocabil$ "a #i destituit$ sau re"ocat$8 dup$ ca!8 din #uncia pe care o deine. %u toate c$ legea nu preci!ea!$ acest lucru n mod eCpres8 n literatura de specialitate s?a preci!at c$ tot aceast$ soluie se aplic$ i pentru situaiile n care persoana obligaia s$ i declare a"erera re#u!$ acest lucru.23 >uncie de natura postului pentru care se #ace angajarea8 n ba!a legii sau potri"it regulamentelor de ordine interioar$8 salariailor li se poate pretinde i pre!entarea altor acte n "ederea angaj$rii8 cum ar #i* permisul de conducere8 do"ada satis#acerii stagiului militar8 permisul port?arm$8 do"e!i ale "ec1imii n munc$ sau n specialitate8 constituirea de garanii8 a"i!e8 autori!$ri etc. III.& %lau!e obligatorii i clau!e #acultati"e ale contractului indi"idual de munc$ 7nc1eierea contractului indi"idual de munc$ este gu"ernat$ de principiul libert$ii de "oin$ a p$rilor8 at0t n sensul libert$ii de #ond @stabilirea clau!elor contractuale concrete8 con"enabile pentru ambele p$riB c0t i n sensul n care p$rile doresc8 n general8 s$ nc1eie sau nu un contract de munc$ @dac$ doresc sau nu s$ nc1eie contractulB.24 'a cum am preci!at i anterior8 cerina eCistenei unui nscris constatator al contractului indi"idual de munc$ uurea!$ probaiunea elementelor acestui contract. Importana lui i interesul p$rilor de a cunoate cu certitudine ntinderea drepturilor i obligaiilor lor #ace ca ntotdeauna contractul indi"idual de munc$ s$ se nc1eie n #orm$ scris$8 c1iar dac$ "aliditatea i eCistena acestuia nu depind de #orma material$ a nscrisului constatator. 7nscrisul constatator al pre"ederilor contractului indi"idual de munc$ trebuie s$ cuprind$ o serie de pre"ederi obligatorii. La aceste pre"ederi obligatorii p$rile pot ad$uga i pre"ederi #acultati"e asupra c$rora au c$!ut de acord. III.&.1 %lau!e obligatorii ale contractului indi"idual de munc$
2& 22

:1eorg1e =$dica8 :1eorg1e =re1oi8 'drian opescu D op. cit.8 p. 42 'rt. 2. din Legea nr. 11&I16628 modi#icat$ prin Legea nr. 121I2993 reedintele ,om0niei8 deputaii8 senatorii8 membrii :u"ernului8 consilierii pre!ideniali8 consilierii de stat8 secretarii de stat8 subsecretarii de stat8 precum i asimilaii acestora8 magistraii i asimilaii acestora8 consilierii judeeni i locali8 primarii8 "iceprimarii8 pre#ecii8 subpre#ecii8 persoanele cu #uncii de conducere i de control i #uncionarii publici care i des#$oar$ acti"itatea n cadrul autorit$ilor publice centrale ori locale sau n cadrul instituiilor publice ori de interes public8 personalul ncadrat la cabinetul demnitarului8 membrii consiliilor de administraie i persoanele care dein #uncii de conducere8 de la director8 inclusi"8 n sus8 n cadrul regiilor autonome de interes naional sau local8 al companiilor i societ$ilor naionale8 societ$ilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar8 instituiilor publice implicate n reali!area procesului de pri"ati!are8 =$ncii +aionale a ,om0niei8 b$ncilor la care statul este acionar majoritar8 au obligaia s$ i declare a"erea8 n condiiile pre!entei legi. @2B Obligaia pri"ind declararea a"erii re"ine8 n condiiile pre!entei legi8 i persoanelor care sunt numite n #uncie de c$tre reedintele ,om0niei8 arlament sau primulministru.M 23 Ion (raian Jte#$nescu D op. cit.8 p. 132 24 etre =uneci D E7nc1eierea contractului indi"idual de munc$F8 .ditura >undaiei ,om0nia de m0ine8 =ucureti8 29998 p. 16 32

.lementele obligatorii ale contractului indi"idual de munc$ sunt aceleai cu elementele obligatorii din in#ormarea care precede nc1eierea contractului. 'ceste elemente sunt pre"$!ute n detaliu n art. 13 ali. II din %odul muncii i se re#er$ la* a. identitatea p$rilorH b. locul de munc$ sau8 n lipsa unui loc de munc$ #iC8 posibilitatea ca salariatul s$ munceasc$ n di"erse locuriH c. sediul sau8 dup$ ca!8 domiciliul angajatoruluiH d. atribuiile postuluiH e. riscurile speci#ice postuluiH #. data de la care contractul urmea!$ s$ i produc$ e#ecteleH g. n ca!ul unui contract de munc$ pe durat$ determinat$ sau al unui contract de munc$ temporar$8 durata acestoraH 1. durata concediului de odi1n$ la care salariatul are dreptulH i. condiiile de acordare a prea"i!ului de c$tre p$rile contractante i durata acestuiaH j. salariul de ba!$8 alte elemente constituti"e ale "eniturilorsalariale8 precum i periodicitatea pl$ii salariului la care salariatul are dreptulH G. durata normal$ a muncii8 eCprimat$ n oreI!i i oreIs$pt$m0n$H l. indicarea contractului colecti" de munc$ ce reglementea!$ condiiile de munc$ ale salariatuluiH m. durata perioadei de prob$. 7n con#ormitate cu pre"ederile art. 14 din %odul muncii8 n ca!ul n care salariatul urmea!$ s$ i des#$oare acti"itatea n str$in$tate8 angajatorul are obligaia de a?i comunica n timp util toate in#ormaiile pre"$!ute la art. 13 al 28 inclusi" in#ormaii re#eritoare la* a. durata perioadei de munc$ ce urmea!$ s$ #ie prestat$ n str$in$tateH b. moneda n care "or #i pl$tite drepturile salariale8 precum i modalit$ile de plat$H c. prestaiile n bani iIsau natur$ a#erente des#$ur$rii acti"it$ii n str$in$tateH d. condiiile de clim$H e. reglement$rile principale pri"itoare la dreptul muncii din acea ar$H #. obiceiurile locului a c$ror nerespectare i?ar pune n pericol "iaa8 libertatea sau sigurana personal$. 'ceste pre"ederi se completea!$ prin legi speciale care reglementea!$ condiiile de munc$ n str$in$tate. reci!$m c$ lipsa "reuneia din clau!ele obligatorii ale contractului indi"idual de munc$ nu conduce la nulitatea acestuia8 ns$ justi#ic$ aciunea n justiie pentru obinerea unor e"entuale desp$gubiri ce au #ost cau!ate de lipsa de in#ormare. 'st#el8 n situaia n care angajatorul nu i eCecut$ obligaia de in#ormare cu pri"ire la toate clau!ele enumerate mai sus8 n termen de 1& !ile de la momentul lans$rii o#ertei de nc1eiere sau modi#icare a contractului indi"idual de munc$ ori8 dup$ ca!8 a prest$rii acti"it$ii n str$in$tate8 salariatul este n drept s$ sesi!e!e8 n termen de 39 !ile8 instana judec$toreasc$ competent$ i s$ solicite desp$gubiri corespun!$toare prejudiciului pe care l?a su#erit ca urmare a neeCecut$rii de c$tre angajator a obligaiei de in#ormare. III.&.2 %lau!e #acultati"e n contractul indi"idual de munc$ e l0ng$ toate clau!ele obligatorii detaliate mai sus8 p$rile sunt libere s$ negocie!e i s$ includ$ n contractul lor orice pre"edere care nu este contrar$ normelor legale imperati"e sau bunelor mora"uri. %odul muncii "orbete despre includerea n contractul indi"idual de munc$8 pe l0ng$ clau!e obligatorii8 i a unor clau!e speci#ice8 preci!0nd ns$ c$ enumerarea codului nu este limitati"$. 5unt
33

aadar considerate clau!e speci#ice clau!a cu pri"ire la #ormarea pro#esional$8 clau!a de neconcuren$8 clau!a de mobilitate i clau!a de con#idenialitate. Opiunea legiutorului de a o#eri un cadru reglementati" eCpres tocmai acestor clau!e se eCplic$ prin realit$ile din c0mpul muncii de p0n$ la apariia noului cod. 7n reglementarea mai "ec1e8 asemenea clau!e nu erau pro1ibite dar nici nu bene#iciau de un teCt de lege care s$ le legitime!e inserarea n contractele indi"iduale de munc$. Mai mult8 Inspectoratele (eritoriale de Munc$ obinuiau s$ pun$ la dispo!iia angajatorilor un #ormular tip pentru nc1eierea contractelor indi"iduale de munc$8 ceea ce a condus la o uni#ormi!are a acestor contracte. 'ngajatorii cu o acti"itate aparte8 marcat$ de un speci#ic anume lucrau greu cu contractele indi"iduale de munc$ tipi!ate. 5ingura manier$ pentru a particulari!a aceste contracte era s$ includ$ a rubrica alte meniuni din contractul tipi!at a serie de clau!e con"enionale negociate de p$ri care s$ nuane!e munca prestat$ #uncie de speci#icul acti"it$ii angajatorului. Din aceast$ realitate s?au n$scut di"erse #ormul$ri pentru clau!e de con#idenialitate8 #idelitate8 neconcuren$ etc. dei nu au #ost reglementate de lege8 aceste clau!e se aplicau n ba!a acordului p$rilor. De multe ori ns$ #ormularea acestor clau!e era abu!i"$8 nc$lc0nd normele legale imperati"e din s#era r$spunderii pentru #apta proprie. De eCemplu8 salariaii care bene#iciau de cursuri de per#ecionare i asumau #$r$ nici un temei obligaia de a pl$ti o sum$ de bani enorm$ angajatorului @un miliard de lei8 &99.999 de euro etc.B n ipote!a n care p$r$seau slujba respecti"$. O asemenea clau!$ este nul$ pentru mai multe moti"e8 printre care i pentru c$ ngr$dete abu!i" dreptul constituional de a munci. )rm$rind prent0mpinarea includerii n contractele indi"iduale de munc$ a unor asemenea clau!e care8 n cele din urm$8 "or #i declarate nule i nu i "or atinge scopul urm$rit la negocierea lor8 legiuitorul a reglementat o serie de clau!e speci#ice ale contractului indi"idual de munc$. 'ceast$ reglementare are drept e#ect limitarea s#erei de negociere a p$rilor semnatare ale contractului indi"idual de munc$ la cadrul normati" al clau!ei respecti"e8 ocrotind n acelai timp i drepturile p$rilor de e"entualele abu!uri care se pot nate. otri"it art. 29 al. II din %odul muncii8 sunt considerate clau!e speci#ice ale contractului indi"idual de munc$8 #$r$ ca enumerarea s$ #ie limitati"$8 clau!a cu pri"ire la #ormarea pro#esional$8 clau!a de neconcuren$8 clau!a de mobilitate i clau!a de con#idenialitate. rima clau!$ speci#ic$ reglementat$ de %odul muncii n art. 29 este clau!a cu pri"ire la #ormarea pro#esional$. er#ecionarea pro#esional$ este at0t un drept c0t i o obligaie a #iec$rui salariat n parte. Modi#ic$rile8 progresele i te1nicile noi ap$rute n orice domeniu de acti"itate oblig$ ocupantul unui post s$ #ie la curent i s$ poat$ #ace aplicarea noilor idei i metodologii. >ormarea pro#esional$ a salariailor se poate reali!a prin urm$toarele #orme* 06 participarea la cursuri organi!ate de c$tre angajator sau de c$tre #urni!orii de ser"icii de #ormare pro#esional$ din ar$ sau din str$in$tateH h6 stagii de adaptare pro#esional$ la cerinele postului i ale locului de munc$H i6 stagii de practic$ i speciali!are n ar$ i n str$in$tateH +6 ucenicie organi!at$ la locul de munc$H 96 #ormarea indi"iduali!at$H l6 alte #orme de preg$tire con"enite ntre angajator i salariat. 'ngajatorul8 n con#ormitate cu pre"ederile art. 169 din cod8 are obligaia de a asigura salariailor acces periodic la #ormarea pro#esional$. 7n acest sens8 angajatorul elaborea!$8 dup$ consultarea cu sindicatul sau cu repre!entanii salariailor8 planuri anuale cu pri"ire la #ormarea pro#esional$. 'ceste planuri anuale #ac parte integral$ din contractul colecti" de munc$ din unitate. Modalitatea concret$ de #ormare pro#esional$8 drepturile i obligaiile p$rilor8 durata #orm$rii pro#esionale precum i orice alte aspecte legate de #ormarea pro#esional$ #ac obiectul unor clau!e cu pri"ire la #ormarea pro#esional$ incluse n contractul indi"idual de munc$ sau n acte adiionale.
34

>ormarea pro#esional$ indi"iduali!at$ se stabilete de c$tre angajator mpreun$ cu salariatul n cau!$8 in0nd seama de criteriile a"ute n "edere n cadrul planului anual de #ormare pro#esional$ i de condiiile de des#$urare a acti"it$ii la locul de munc$. Obser"$m c$ legea nu pre"ede sumele pe care angajatorul este obligat s$ se #oloseasc$ pentru #ormarea pro#esional$ a salariailor s$i. 7ns$ art. 164 pre"ede c$8 n situaia n care participarea la cursurile sau stagiile de #ormare pro#esional$ este iniiat$ de angajator8 toate c1eltuielile "or #i suportate de c$tre acesta. 'rt. 16& din %odul muncii pre"ede c$ salariaii care au bene#iciat de un curs sau stagiu de #ormare pro#esional$ mai mare de 29 de !ile8 din iniiati"a angajatorului8 nu pot a"ea iniiati"a ncet$rii contractului indi"idual de munc$ o perioad$ de cel puin 3 ani de la data absol"irii cursurilor sau stagiului de #ormare pro#esional$. re"ederea se re#er$ la posibilitatea salariatilor de a denuna unilateral contractul indi"idual de munc$8 naint0nd angajatorului o demisie. Dac$ dimpotri"$8 salariatul are iniiati"a ncet$rii contractului indi"idual de munc$ dei a bene#iciat de stagii de preg$tire pl$tite de angajator8 acesta "a #i obligat s$ suporte toate c1eltuielile oca!ionate de #ormarea pro#esional$8 proporional cu perioada nelucrat$ din perioada stabilit$ con#orm actului adiional la contractul indi"idual de munc$. 'ceast$ obligaie incumb$ urm$toarelor categorii de salariai* - salariaii care8 dei au bene#iciat de cursuri sau stagii de preg$tire au solicitat ncetarea unilateral$ a contractului indi"idual de munc$ @au demisionatB mai nainte de eCpirarea perioadei de timp n care trebuiau s$ lucre!e n #a"oarea angajatorului #inanatorH - salariaii care8 n acelai inter"al de timp8 au #ost concediai pentru moti"e de indisciplin$H - al c$ror contract indi"idual de munc$a a ncetat ca urmare a arest$rii pre"enti"e pe o perioad$ mai mare de 29 de !ile - n situaia condamn$rii printr?o 1ot$r0re judec$toreasc$ de#initi"$ pentru o in#raciune n leg$tur$ cu munca lor8 - precum i n ca!ul n care instana penal$ a pronunat interdicia de eCercitare a pro#esiei8 temporar sau de#initi". 7n con#ormitate cu pre"ederile %odului muncii8 clau!a de neconcuren$ @art. 21?24B l oblig$ pe salariat s$ nu preste!e8 n interesul propriu sau al unui ter8 o acti"itate care se a#l$ n concuren$ cu cea prestat$ la angajatorul s$u ori s$ nu preste!e o acti"itate n #a"oarea unui ter care se a#l$ n relaii de concuren$ cu angajatorul s$u i l oblig$ pe angajator s$ i pl$teasc$ salariatului o indemni!aie lunar$. %lau!a de neconcuren$ i produce e#ectele numai dac$ n cuprinsul contractului indi"idual de munc$ sunt pre"$!ute n mod eCpres acti"it$ile ce sunt inter!ise salariatului pe durata contractului. Indemni!aia datorat$ salariatului pentru nc1eierea unui contract indi"idual de munc$ cu clau!$ de neconcuren$ se negocia!$ i este de cel puin 2&L din salariu. Indemni!aia trebuie pl$tit$ ntocmai i la timp8 ceea ce presupune #aptul c$ salariatul poate denuna unilateral contractul indi"idual de munc$ i #$r$ prea"i!8 dac$ angajatorul nu ac1it$ lunar indemni!aia negociat$ pentru clau!a de neconcuren$. %lau!a de neconcuren$ nu poate #i stabilit$ pe durata perioadei de prob$. %lau!a de neconcuren$ nu i mai produce e#ectele la data ncet$rii contractului indi"idual de munc$. rin eCcepie de la aceast$ regul$. %lau!a de neconcuren$ i poate produce e#ectele i dup$ ncetarea contractului indi"idual de munc$8 pentru o perioad$ de maCimum 2 luni8 n ca!ul #unciilor de eCecuie i de maCimum 2 ani n ca!ul #unciilor de conducere8 dac$ o ast#el de perioad$ a #ost con"enit$ eCpres prin contractul indi"idual de munc$. re"ederile eCcepiei nu sunt incidente dac$ ncetarea contractului indi"idual de munc$ s?a produs de drept ori a inter"enit din iniiati"a angajatorului pentru moti"e neimputabile salariatului.

3&

'ceast$ reglementare ridic$ problema de#inirii noiunilor E#uncie de conducereF i E#uncie de eCecuieF. ersoana cu #uncie de conducere26 este persoana #i!ic$ ncadrat$ n temeiul unui contract indi"idual de munc$ care i des#$oar$ acti"itatea dup$ ca!* aB n calitate de conduc$tor al unei persoane juridice care angajea!$ pesonal salariatH bB n #uncii de director general8 director ori alte #uncii asimilate ntr?o autoritate public$ sau n administraia public$ central$ de specialitate sau local$ ori n unit$i bugetare subordonate acestoraH cB n #uncii de e#i ai compartimentelor #uncionale @direcii generale8 direcii8 ser"icii8 o#icii8 birouri etc.B ori de producie @secii8 ateliere etc.B din structura unei persoane juridice care anagajea!$ personal salariat. entru identitate de raiune8 pot #i considerate persoane cu #uncie de conducere i cele care au calitatea de conduc$tori ai unei persoane juridice ce i des#$oar$ acti"itatea n temeiul unui raport juridic de drept comercial @contract de management8 contract de societate8 statut etc.B.39 ersoanele cu #uncie de eCecuie sunt8 prin eCcludere8 toi salariaii patronului8 mai puin personalul cu #uncie de conducere. %lau!a de neconcuren$ nu poate a"ea ca e#ect inter!icerea n mod absolut a eCercit$rii pro#esiei salariatului sau a specili!$rii pe care o deine. La sesi!area salariatului sau a Inspectoratului (eritorial de Munc$ la care este nregistrat contractul indi"idual de munc$ respecti"8 instana competent$ poate diminua e#ectele clau!ei de neconcuren$. 7n ca!ul nerespect$rii8 cu "ino"$ie8 a clau!ei de neconcuren$ salariatul poate #i obligat la restituirea indemni!aiei i8 dup$ ca!8 la daune?interese corespun!$toare prejudiciului pe care l?a produs angajatorului. %lau!a de mobilitate este reglementat$ de art. 2& din %odul muncii. rin clau!a de mobilitate p$rile din contractul indi"idual de munc$ stabilesc c$8 n considerarea speci#icului muncii8 eCecutarea obligaiilor de ser"iciu de c$tre salariat nu se reali!ea!$ ntr?un loc stabil de munc$. 'ceast$ clau!$ a #ost p0n$ la actuala reglementare subneleas$ n orice contract indi"idual de munc$ n care speci#icul muncii prestate presupunea deplasarea angajatului de la sediul #irmei. . ca!ul agenilor de "0n!$ri8 agenilor de marGeting8 agenilor de asigur$ri etc. +outatea pe care o aduce ns$ reglementarea din %odul muncii "i!ea!$ dreptul salariatului care accept$ clau!a de mobilitate de a bene#icia de prestaii suplimentare n bani sau n natur$. 7ntruc0t legea se aplic$ tuturor situaiilor care intr$ sub ipote!a normei ce le reglementea!$8 nseamn$ c$ i n situaia contractelor care au inclus o clau!$ de mobilitate i au #ost nc1eiate mai nainte de intrarea n "igoare a codului se "or aplica aceste complet$ri. rin urmare8 salariaii care nu au locul de munc$ ntr?o locaie stabil$ sunt ndrept$ii s$ pretind$ angajatorilor lor prestaii suplimentare n bani sau natur$. Deoarece legea nu preci!ea!$ eCpres8 apreciem c$ prestaii suplimentare n natur$ constau8 de eCemplu8 n #olosirea unui autoturism al #irmei pentru ndeplinirea obligaiilor de ser"iciu8 posibilitatea de a bene#icia de ser"iciile sau produsele #irmei la preuri mai mici etc. rin clau!a de con#idenialitate p$rile con"in ca pe toat$ durata contractului indi"idual de munc$ i dup$ ncetarea acestuia8 s$ nu transmit$ date sau in#ormaii de care a luat cunotin$ n timpul eCecut$rii contractului8 n condiiile stabilite n regulamentele interne8 n contractele colecti"e de munc$ sau n contractele indi"iduale de munc$. +erespectarea acestei clau!e de oricare dintre p$ri atrage obligarea celui n culp$ la plata de daune?interese. entru dreptul rom0n8 clau!a de con#idenialitate are consacrare i n s#era ilicitului penal8 sub aspectul incrimin$rii in#raciunii de di"ulgare a secretului pro#esional.31
26 39

Jerban =eligr$deanu8 Ion (raian Jte#$neascu D EDicionar de dreptul munciiF8 .ditura Lumina LeC8 =ucureti 16638 p. 122 Idem8 p. 123 31 %on#orm art. 162 din %odul penal di"ulgarea8 #$r$ drept8 a unor date8 de c$tre acela c$ruia i?au #ost ncredinate8 sau de care a luat cunotin$ n "irtutea pro#esiei ori #unciei8 dac$ #apta este de natur$ a aduce prejudicii unei persoane constituie in#raciune i se pedepsete n consecin$. 32

%lau!ele #acultati"e din contractului indi"idual de munc$ nu pot #i enumerate eC1austi"8 at0t timp c0t8 n ba!a principiilor generale de drept8 p$rile pot negocia orice clau!$ care nu contra"ine pre"ederilor imperati"e ale legii i bunelor mora"uri. 7n literatura de specialitate s?a anali!at posibilitatea de a include n contractele indi"iduale de munc$ cu titlu de clau!$ #acultati"$ a clau!ei de contiin$. Dei nu eCist$ o reglementare eCpres$ a acestei clau!e8 includerea ei n contractul indi"idual de munc$ are drept scop posibilitatea salariatului de a re#u!a eCecutarea dispo!iiei primite8 dac$ este contrar$ contiinei sale. De eCemplu8 re#u!ul unui !iarist de a scrie i publica un articol de populari!are a unor concepii ateiste.32 Din punct de "edere al salariatului8 moti"aia clau!ei de contiin$ poate #i ntemeiat$ pe urm$toarele raiuni* - religioase @spre eCemplu re#u!ul de a scrie critic la adresa cultului legal din carer #ace parte salariatul n cau!$ sau de a #ace propagand$ ateist$BH - morale @de pild$8 re#u!ul de a scrie materiale din care s$ re!ulte o apologie a unui mod de "ia$ care s$ contra"in$ tr$s$turilor speci#ice ale poporului rom0nBH - politice @spre eCemplu8 re#u!ul de a scrie critic in leg$tur$ cu ideologia sau plat#orma politic$ a unei anumite #ormaiuni politiceBH - de politee @cum ar #i re#u!ul de a utili!a eCpresii sau cali#icati"e dure la adresa uneiIunor persoaneB. %lau!a de contiin$ "i!ea!$ eCclusi" posibilitatea pentru salariat de a re#u!a eCecutarea unui ordin legal de ser"iciu8 #$r$ a su#eri consecine disciplinare. 7ntr?un #el8 clau!a de contiin$ se poate asimila cu o cau!$ contractuala de eConerare a r$spunderii disciplinare a salariatului respecti".33 +ici un salariat nu poate in"oca clau!a de contiina pentru a nu eCecuta o obligaie legal$ impus$ printr?o norm$ imperati"$. 5pre eCemplu8 sub moti"ul clau!ei de contiin$ nici un salariat nu poate absenta8 ntr?o !i c0nd legal se lucrea!$8 in"oc0nd argumentul.c$8 potri"it con"ingerilor sale8 acea !i este nelucr$toare. %lau!a de contiin$ nu trebuie con#undat$ cu dreptul salariatului de a nu eCecuta un ordin de ser"iciu "$dit ilegal8 n ca! contrar #iind r$spun!$tor disciplinar8 pentru c$ cel ce in"oc$ propria contiin$ are n "edere re#u!ul de a eCecuta o dispo!iie legal$8 dar care este n contradicie cu propriile sale norme morale.34 %u titlu de clau!$ #acultati"$ n contractul indi"idual de munc$8 angajatorul i angajatul pot negocia8 dac$ este oportun8 introducerea n contractul indi"idual de munc$ a unei clau!e cu pri"ire la drepturile de autor. 5alariaii care pe parcursul derul$rii contractului de munc$ reali!ea!$ opere de creaie intelectual$ i artistic$ au o situaie special$. otri"it pre"ederilor Legii nr. 4I1662 pri"ind drepturile de autor i drepturile coneCe8 drepturile patrimoniale n$scute pentru operele create n timpul unui contract de munc$ aparin8 ca regul$8 autorului lor. Dac$ eCist$ o clau!$ contractual$ contrar$8 semni#icaia ei const$ n cesiunea drepturilor patrimoniale de autor angajatorului8 parte n contractul indi"idual de munc$.3& Ji n ca!ul programelor pe calculator sau al operelor #otogra#ice reali!ate cu prilejul eCecut$rii unui contract indi"idual de munc$8 drepturile patrimoniale de autor aparin8 potri"it legislaiei rom0ne8 angajatorului8 a#ar$ de situaia n care eCist$ o clau!$ contractual$ contrar$. 7n practic$8 se nt0lnesc i alte clau!e #acultati"e n contractele indi"iduale de munc$8 printre care clau!a de stabilitate @sau de durat$ minim$ a contractului indi"idual de munc$B8 clau!a de risc8 clau!a de obiecti" etc.

32 33

:1eorg1e >ilip8 Dumitru %r$ciun8 Mi1ai Mantale8 5eptimiu anainte8 ,omeo =utnariu D op.cit.8 p. 124 Ion (raian Jte#$nescu D op. cit. p. 1&3 34 ,omulus :idro D EOpinii asupra unor dispo!iii din proiectul %odului Muncii cu pri"ire la nc1eierea i coninutul contractului indi"idual de munc$F8 n ,e"ista ,om0n$ de Dreptul Muncii nr. 1I29928 p. 2& 3& Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 46 33

%lau!a de obiecti"8 deocamdat$ sumar anali!at$ n literatura juridic$8 este acea clau!$ cuprins$ n contractul indi"idual de munc$ prin care salariaului i se cere i el se oblig$ s$ reali!e!e8 de regul$ ntr? un inter"al de timp8 o anumit$ lucrare8 un anumit bun. .a poate #i denumit$ i clau!$ de succes sau per#orman$. osibilitatea inser$rii unei clau!e de obiecti" n contractul de munc$ repre!int$ unul dintre argumentele n #a"oarea nuan$rii opiniei potri"it c$reia n acest tip de contract ar interesa ntotdeauna numai prestarea muncii8 at#el spus Emunca "ieF8 n timp ce con"enia ci"il$ de prest$ri ser"icii ar interesa eCclusi" re!ultatul muncii.32 %ontractul indi"idual de munc$ ce cuprinde o clau!$ de obiecti" are acelai obiect ca i con"enia ci"il$ de prest$ri ser"icii. e l0ng$ #acilit$ile #iscale este i acesta un moti" pentru care patronii pre#er$ s$ nc1eie o con"enie ci"il$ de prest$ri ser"icii i nu un contract de munc$ atunci c0nd urm$resc atingerea unui anumit obiecti". III.2 .#ectele contractului indi"idual de munc$ .#ectele contractului indi"idual de munc$ se re#er$ la drepturile i obligaiile p$rilor ce se nasc ca urmare a nc1eierii "alabile a contractului indi"idual de munc$. Legea nr. &3I2993 tratea!$ aceste aspecte n capitolul II al titlului II8 intitulat E.Cecutarea contractului indi"idual de munc$F. 7nc$ din primul articol al capitolului pe care l de!batem8 legiuitorul rea#irm$ #aptul c$ drepturile i obligaiile pri"ind relaiile de munc$ dintre angajator i salariat se stabilesc potri"it legii8 prin negociere8 n cadrul contractelor colecti"e de munc$ i al contractelor indi"iduale de munc$. 5alariaii nu pot renuna la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tran!acie prin care se urm$rete renunarea la drepturile recunoscute de lege salariailor sau limitarea acestor drepturi este lo"it$ de nulitate. .Cecutarea contractului indi"idual de munc$ nu poate #i anali!at$ #$r$ a ine cont de caracterul sinalagmatic al acestui contract. 7n aprecierea #iec$rui drept sau obligaii trebuie pornit de la #aptul c$ orice drept are corelati" o obligaie a celeilalte p$ri i "ice?"ersa. 'ceast$ ngem$nare este pre!ent$ i n pri"ina celei mai e"idente obligaii a angajatorului @plata salariuluiB #a$ de dreptul angajatului de a ncasa o indemni!aie lunar$ pentru munca prestat$. III.2.1 Drepturile i obligaiile salariatului %on#orm pre"ederilor actualului cod al muncii @art. 36B8 salariatul are8 n principal8 urm$toarele drepturi* aB bB cB dB eB #B gB 1B iB dreptul la salari!are pentru munca depus$H dreptul la repaus !ilnic i s$pt$m0nalH dreptul la concediu de odi1n$ anualH dreptul la egalitate de anse i tratamentH dreptul la demnitate n munc$H dreptul la securitate i s$n$tate n munc$H dreptul la acces la #ormarea pro#esional$H dreptul la in#ormare i consultareH dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc$ i a mediului de munc$H jB dreptul la protecie n ca! de concediereH GB dreptul la negociere colecti"$ i indi"idual$H
32

Ion (raian Jte#$nescu8 Jerban =eligr$deanu D E re!entare de ansamblu i obser"aii critice asupra noului %od al munciiF8 n ,esista Dreptul nr. 4I29938 p. 39 34

lB dreptul de a participa la aciuni colecti"e. e l0ng$ drepturile pre"$!ute eCpres de %odul muncii8 salariaii mai pot bene#icia i de alte drepturi reglementate de contractele indi"iduale de munc$8 contractele colecti"e de munc$8 regulamentele de ordine interioar$ sau de alte acte normati"e dec0t %odul muncii. De eCemplu8 n temeiul pre"ederilor Legii nr. 142I16648 salariaii pot bene#icia de tic1ete de mas$. 'cestea repre!int$ o alocaie indi"idual$ de mas$8 suportat$ indi"idual de c$tre angajator.33 (ic1etele se acord$ n limita pre"ederilor bugetului de stat sau8 dup$ ca!8 a bugetelor locale8 pentru unit$ile din sectorul bugetar i n limita bugetelor de "enituri i c1eltuieli aprobate pentru celelalte categorii de angajatori. 5umele corespun!$toare tic1etelor de mas$ acordate de angajatori8 n limita "alorilor nominale8 sunt deductibile la calculul impo!itului pe pro#it8 iar pentru salariai sunt scutite de plata impo!itului pe "enitul sub #orma de salariu. 'ceste sume nu se iau n calcul nici pentru angajator8 nici pentru salariat la stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin$ n raport cu "enitul salarial. (ic1etele de mas$ se acord$ n urma negocierii dintre angajatori i salariai @repre!entani prin sindicate sau de c$tre persoane anume desemnateB. (ic1etele se distribuie de c$tre patron n ultima decad$ a #iec$rei luni pentru luna urm$toare8 n #uncie de num$rul de !ile lucrate8 put0nd #i utili!ate numai pentru ac1i!iionarea de produse alimentare.34 %orelati" acestor drepturi8 salariatului i re"in n principal i urm$toarele obligaii* aB obligaia de a reali!a norma de munc$ sau8 dup$ ca!8 de a ndeplini atribuiile ce i re"in con#orm #iei postuluiH bB obligaia de a respecta disciplina munciiH cB obligaia de a respecta pre"ederile cuprinse n regulamentul intern8 n contractul colecti" de munc$ aplicabil8 precum i n contractul indi"idual de munc$H dB obligaia de #idelitate #a$ de angajator n eCecutarea atribuiilor de ser"iciuH eB obligaia de a respecta m$surile de securitate i s$n$tate a muncii n unitateH #B obligaia de a respecta secretul de ser"iciu. III.2.2 Drepturile i obligaiile angajatorului .#ectele contractului indi"idual de munc$8 aa cum am preci!at i mai sus8 nu se re#er$ doar la drepturile i obligaiile angajatului8 ci i la drepturile i obligaiile angajatorului. 7n con#ormitate cu pre"ederile art. 49 din cod8 angajatorul are n principal urm$toarele drepturi* aB s$ stabileasc$ organi!area i #uncionarea unit$iiH bB s$ stabileasc$ atribuiile corespun!$toare pentru #iecare salariat8 n condiiile legiiH cB s$ dea dispo!iii cu caracter obligatoriu pentru salariat8 sub re!er"a legalit$ii lorH dB s$ eCercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de ser"iciuH eB s$ constate s$"0rirea abaterilor disciplinare i s$ aplice sanciuni corespun!$toare8 potri"it legii8 contractului colecti" de munc$ aplicabil i regulamentului intern. 'ngajatorului i re"in8 n principal8 urm$toarele obligaii* aB s$ in#orme!e salariaii asupra condiiilor de munc$ i asupra elementelor care pri"esc des#$urarea relaiilor de munc$H bB s$ asigure permanent condiiile te1nice i organi!atorice a"ute n "edere la elaborarea normelor de munc$ i condiiile cores$pun!$toare de munc$H cB s$ acorde salariailor toate drepturile ce decurg din lege8 din contractul colecti" de munc$ aplicabil i din contractele indi"iduale de munc$H dB s$ comunice periodic salariailor situaia economic$ i #inanciar$ a unit$iiH

33 34

%onstantin =ratu D op.cit.8 p. &42 antelimon Manta8 -asile :1ime D op. cit.8 p. 133 36

eB s$ se consulte cu sindicatul i8 dup$ ca!8 cu repre!entanii salariailor n pri"ina deci!iilor susceptibile s$ a#ecte!e substanial drepturile i interesele acestoraH #B s$ pl$teasc$ toate contribuiile i impo!itele datorate de salariai8 n condiiile legiiH gB s$ n#iine!e registrul general de e"iden$ a salariailor i s$ opere!e nregistr$rile pre"$!ute de legeH 1B s$ elibere!e8 la cerere8 toate documentele care atest$ calitatea de salariat a solicitantuluiH iB s$ asigure con#idenialitatea datelor cu caracter personal ale salariailor. 'rt. 49 al. 2 lit.d reglementea!$ obligaia angajatorului de a comunica periodic salariatului situaia economic$ i #inanciar$ a unit$ii. (eCtul8 ne#ericit redactat8 apare ca incomplet. 5e completea!$ obligatoriu cu art. 21 lit. a din %arta social$ europeana re"i!uit$ adoptat$ la 5trasbourg n 1662 i rati#icat$ de ,om0nia prin Legea nr. 34I1666* Edreptul salariailor s$ #ie in#ormai periodic sau la momentul oportun i de o manier$ clar$ despre situaia economic$ i #inanciar$ a ntreprinderii n care sunt ncadrai8 #iind neles c$ di"ulgarea anumitor in#ormaii care pot prejudicia ntreprinderilor "a putea #i re#u!at$ sau c$ se "a putea solicita ca acestea s$ #ie con#ideniale.F36 e l0ng$ drepturile i obligaiile reglementate eCpres de art. 49 din %odul muncii8 ntocmai cum am preci!at pentru situaia salariatului8 pentru angajator contractul indi"idual de munc$ produce o serie de e#ecte l$rgite8 n ba!a normelor cuprinse n contractul indi"idual de munc$8 contracte colecti"e de munc$8 regulamente de ordine interioar$ sau n alte acte normati"e dec0t %odul muncii. III.3 Modi#icarea contractului indi"idual de munc$ 7n con#ormitate cu pre"ederile art. 41 din %odul muncii8 contractul indi"idual de munc$ poate #i modi#icat numai prin acordul p$rilor. %u titlu de eCcepie8 modi#icarea unilateral$ a contractului indi"idual de munc$ este posibil$ numai n ca!urile i n condiiile pre"$!ute de cod. Modi#icarea contractului indi"idual de munc$ poate "i!a oricare dintre urm$toarele elemente* durata contractului8 locul muncii8 #elul muncii8 condiiile de munc$8 salariul i timpul de munc$ i timpul de odi1n$. Modi#icarea locului muncii de c$tre angajator n mod unilateral are loc prin delegarea sau detaarea salariatului ntr?un alt loc de munc$ dec0t cel pre"$!ut n contractul indi"idual de munc$. e durata deleg$rii8 respecti" a deta$rii8 salariatul i p$strea!$ #uncia i toate celelalte drepturi pre"$!ute n contractul indi"idual de munc$. Dei aparent crea!$ impresia unor acte unilaterale8 delegarea i detaarea se ba!ea!$ pe consim$m0ntul salariatului #a$ de aceast$ modi#icare a contractului indi"idual de munc$8 deoarece se presupune c$8 n momentul nc1erii contractului8 salariatul cunoate toate normele legale ce gu"ernea!$ acest contract @inclusi" cele cu pri"ire la delegare i detaareB. 'a cum preci!ea!$ art. 43 din cod8 delegarea repre!int$ eCercitarea temporar$8 din dispo!iia angajatorului8 de c$tre salariat8 a unor lucr$ri sau sarcini corespun!$toare atribuiilor de ser"iciu n a#ara locului s$u de munc$. Delegarea poate #i dispus$ pentru o perioad$ de cel mult 29 de !ile i se poate prelungi8 cu acordul salariatului8 cu cel mult 29 de !ile. 5alariatul delegat are dreptul la plata c1eltuielilor de transport i ca!are8 precum i la o indemni!aie de delegare @diurnaB8 n condiiile pre"$!ute de lege sau de contractul colecti" de munc$ aplicabil. Delegarea este obligatorie pentru salariat iar re#u!ul nejusti#icat de a eCecuta o delegaie este cali#icat drept abatere gra"$ de la disciplina muncii i poate constitui temeiul pentru des#acerea pentru indisciplin$ a contractului indi"idual de munc$ @n con#ormitate cu art. 21 lit. a din %odul munciiB.

36

Ion (raian Jte#$nescu8 Jerban =eligr$deanu D E re!entare de ansamblu i obser"aii critice asupra noului %od al munciiF8 n ,esista Dreptul nr. 4I29938 p. 31 49

lata unei sume de bani pentru #iecare !i de delegare @diurnaB8 decontarea c1eltuielilor de transport i ca!are se stabilesc di#erit n #uncie de natura unit$ii @angajatoruluiB49. 'st#el* - n ca!ul salariailor din societ$i comerciale i regii autonome de interes local i al oric$ror persoane juridice sau #i!ice care au personal salariat8 drepturile pecuniare pe perioada delg$rii i deta$rii se negocia!$ prin contractul colecti" sau indi"idual de munc$H - pentru persoanele din sectorul de ap$rare naional$8 ordine public$ i siguran$ naional$8 drepturile n cau!$ sunt reglementate prin acte normati"e speci#iceH - pentru salariaii din instituiile publice i regii autonome cu speci#ic deosebit8 drepturile pe perioada delag$rii i deta$rii sunt reglementate prin Kot$r0rea :u"ernului nr. &43I166&. Ministerul >inanelor "a actuali!a indemni!aia de delegare i detaare8 n raport cu in#laia. 7n unit$ile n care drepturile b$neti pentru delegare i detaare au se stabilesc prin negociere colecti"$ sau indi"idual$8 la determinarea pro#itului impo!abil aceste drepturi se scad din "enitul brut n "ederea calcul$rii pri#itului impo!abil @sunt deductibileB numai n limita pre"ederilor K.:. &43I166&8 actuali!at$ prin ordin al ministrului #inanelor. %on#orm art. 4& din cod8 detaarea este actul prin care se dispune sc1imbarea temporar$ a locului de munc$8 din dispo!iia angajatorului8 la un alt angajator8 n scopul eCecut$rii unor lucr$ri n interesul acestuia. 7n mod eCcepional8 prin detaare se poate modi#ica i #elul muncii8 dar numai cu consim$m0ntul scris al salariatului. Detaarea poate #i dispus$ pe o perioad$ de cel mult un an. 7n mod eCcepional8 perioada deta$rii poate #i prelungit$ pentru moti"e obiecti"e ce impun pre!ena salariatului n subordinea angajatorului la care s?a dispus detaarea8 cu acordul ambelor p$ri8 din 2 n 2 luni. 5alariatul poate re#u!a detaarea dispus$ de angajatorul s$u numai n mod eCcepional i pentru moti"e personale temeinice. 5alariatul detaat are dreptul la plata c1eltuielilor de transport i ca!are8 precum i la o indemni!aie de detaare8 n condiiile pre"$!ute de lege sau de contractul colecti" de munc$ aplicabil. Drepturile cu"enite salariatului detaat se acord$ de angajatorul la care s?a dispus detaarea. %on#orm art. 43 al. II din %odul munii8 pe durata deta$rii salariatul bene#icia!$ de drepturile care i sunt mai #a"orabile8 #ie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaarea8 #ie de drepturile de la angajatorul la care este detaat. 'ngajatorul care detaea!$ are obligaia de a lua toate m$surile necesare pentru ca angajatorul la care s?a dispus detaarea s$ i ndeplineasc$ integral i la timp toate obligaiile #a$ de salariatul detaat. Dac$ angajatorul la care s?a dispus detaarea nu i ndeplinete integral i la timp toate obligaiile #a$ de salariatul detaat8 acestea "or #i ndeplinite de angajatorul care a dispus detaarea. 7n ca!ul n care eCist$ di"ergen$ ntre cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu i ndeplinete obligaiile potri"it pre"ederilor legale8 salariatul detaat are dreptul de a re"eni la locul s$u de munc$ de la angajatorul care l?a detaat8 de a se ndrepta mpotri"a oric$ruia dintre cei doi angajatori i de a cere eCecutarea silit$ a obligaiilor nendeplinite.41 'ngajatorul poate modi#ica temporar locul i #elul muncii8 #$r$ consim$m0ntul salariatului8 i n ca!ul unor situaii de #or$ major$8 cu titlu de sanciune disciplinar$ sau ca m$sur$ de protecie a salariatului8 n ca!urile i n condiiile pre"$!ute de %odul muncii.

III.4 5uspendarea contractului indi"idual de munc$

49 41

Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 11& -e!i art. 43 al. - din %odul muncii 41

%on#orm EDicionarului de dreptul munciiF8 suspendarea contractului indi"idual de munc$ este perioada n care munca pre"$!ut$ n contract nu se prestea!$ i8 n consecin$8 de regul$8 nu se pl$tete nici salariul de c$tre angajatorH este deci o suspendare a e#ectelor principale ale contractului indi"idual de munc$.42 7n reglementarea dreptului muncii n ,om0nia8 suspendarea contractului indi"idual de munc$ poate inter"eni de drept8 prin acordul p$rilor sau prin actul unilateral al uneia dintre p$ri. 7n mod eCcepional8 pe durata suspend$rii pot continua s$ eCiste alte drepturi i obligaii ale p$rilor dec0t prestarea muncii i plata salariului8 dac$ prin legi speciale8 prin contractul colecti" de munc$ aplicabil8 prin contracte indi"iduale de munc$ sau regulamente interne nu se pre"ede alt#el. Dac$ ns$ suspendarea contractului indi"idual de munc$ are loc ca urmare a unei #apte imputabile salariatului8 pe durata suspend$rii acesta nu "a bene#icia de nici un drept care re!ult$ din calitatea sa de salariat. 5ub aspectul e#ectelor suspend$rii8 contractul indi"idual de mun$8 neles ca act juridic bilateral8 r$m0ne "alabil. 5uspendarea operea!$ numai asupra eCecut$rii prestaiilor principale din contract8 respecti" munca i salariul. e parcursul suspend$rii salariatul primete dup$ ca!* - salariul @detaare8 ndeplinirea unei #uncii de conducere salari!at$ pe linie sindical$ etcBH - o indemni!aie @incapacitate temporar$ de munc$8 maternitate8 eCecutarea pedepsei la locul de munc$ etc.BH - desp$gubire @dac$ se constat$ ne"ino"$ia salariatului dup$ suspendarea din #uncie potri"it Legii nr. 1I1639B.43 7n ca!ul suspend$rii de drept a contractului indi"idual de munc$ a"em de?a #ace cu o suspendare ce inter"ine automat8 din pricina unor mprejur$ri care8 independent de "oina p$rilor8 #ac cu neputin$ prestarea muncii de c$tre salariat. %ontractul indi"idual de munc$ se suspend$ de drept @art. &9B n urm$toarele situaii* aB concediu de maternitateH bB concediu pentru incapacitate temporar$ de munc$H cB carantin$H dB e#ectuarea ser"iciului militar obligatoriuH eB eCercitarea unei #uncii n cadrul unei autorit$i eCecuti"e8 legislati"e ori judec$toreti8 pe toat$ durata mandatului8 dac$ legea nu pre"ede alt#elH 44 #B ndeplinirea unei #uncii de conducere salari!ate n sindicatH gB #or$ major$H 1B n ca!ul n care salariatul este arestat pre"enti"8 n condiiile %odului de procedur$ penal$H iB n alte ca!uri eCpres pre"$!ute de lege. %on#orm art. &1 din cod8 contractul indi"idual de munc$ poate #i suspendat din iniiati"a salariatului8 n urm$toarele situaii* aB concediu pentru creterea copilului n "0rst$ de p0n$ la 2 ani sau8 n ca!ul copilului cu 1andicap8 p0n$ la mplinirea "0rstei de 3 aniH bB concediu pentru ngrijirea copilului bolna" n "0rst$ de p0n$ la 3 ani sau8 n ca!ul copilului cu 1andicap8 pentru a#eciuni intercurente8 p0n$ la mplinirea "0rstei de 14 aniH cB concediu paternalH dB concediu pentru #ormare pro#esional$H eB eCercitarea unor #uncii electi"e n cadrul organismelor pro#esionale constituite la ni"el central sau local8 pe toat$ durata mandatuluiH #B participarea la gre"$H gB absene nemoti"ate.
42 43

Jerban =eligr$deanu8 Ion (raian Jte#$nescu D Dicionar de dreptul muncii8 .ditura Lumina LeC8 =ucureti8 16638 p. 126 Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 113 44 'rt. &9 lit. e a #ost redat aa cum este n "igoare8 ulterior modi#ic$rii n ba!a Legii nr. 449I29938 publicat$ n Monitorul O#icial nr. 414I14.AI.2993 42

'rt. &2 preci!ea!$ ca!urile n care contractul indi"idual de munc$ poate #i suspendat din iniiati"a angajatorului8 i anume* aB pe durata cercet$rii disciplinare prealabile8 n condiiile legiiH bB ca sanciune disciplinar$H cB n ca!ul n care angajatorul a #ormulat pl0ngere penal$ mpotri"a salariatului sau acesta a #ost trimis n judecat$ pentru #apte penale incompatibile cu #uncia deinut$8 p0n$ la r$m0nerea de#initi"$ a 1ot$r0rii judec$toretiH dac$ se constat$ ne"ino"$ia celui n cau!$8 salariatul i reia acti"itatea a"ut$ anterior i i se "a pl$ti o desp$gubire egal$ cu salariul i celelalte drepturi de care a #ost lipsit pe perioada suspend$rii contractului dB n ca!ul ntreruperii temporare a acti"it$ii8 #$r$ ncetarea raportului de munc$8 n special pentru moti"e economice8 te1nologice8 structurale sau similare. e durata ntreruperii temporare a acti"it$ii angajatorului salariaii bene#icia!$ de o indemni!aie8 pl$tit$ din #ondul de salarii8 ce nu poate #i mai mic$ de 3&L din salariul de ba!$ corespun!$tor locului de munc$ ocupat. 5alariaii se "or a#la la dispo!iia angajatorului8 acesta a"0nd oric0nd posibilitatea s$ dispun$ renceperea acti"it$ii. eB pe durata deta$rii. 'rt. &4 din %odul muncii pre"ede c$8 contractul indi"idual de munc$ poate #i suspendat8 prin acordul p$rilor8 n ca!ul concediilor #$r$ plat$ pentru studii sau pentru interese personale. Dup$ ncetarea cau!ei care a determinat suspendarea contractului indi"idual de munc$8 salariatului i re"ine obligaia de a?i relua obligaiile de ser"iciu. La r0ndul s$u8 angajatorul este obligat s$ primeasc$ la munc$ pe salariat8 n aceleai condiii ca mai nainte de suspendarea contractului indi"idual de munc$. III.6 7ncetarea contractului indi"idual de munc$ )na din cele mai importante probleme legate de cadrul reglementati" al contractului indi"idual de munc$ n legislaia rom0n$ se re#er$ la ncetarea acestuia. +ecesit$ile sociale care impun reglementarea ncet$rii contractului de munc$ pot #i nelese n ba!a principiilor care gu"ernea!$ aceast$ instituie* aB libertatea munciiH bB stabilitatea n munc$H cB caracterul imperati" al dispo!iiilor legale care reglementea!$ ncetarea contractului indi"idual de munc$.4& +ormele legale n materia ncet$rii contractului indi"idual de munc$ sunt imperati"e i de strict$ interpretare8 orice abatere de la litera legii duc0nd la nelegalitatea m$surii de des#acere a contractului. 7ncetarea contractului indi"idual de munc$ este dominat$ de principiul legalit$ii8 modurile i ca!urile n care poate nceta trebuie stipulate eCpres de lege.42 ,eglementarea ncet$rii contractului de munc$ n legislaia rom0neasc$ ilustrea!$ n mod adec"at ideea garant$rii stabilit$ii n munc$ a salariailor8 prin determinarea eCpres$ n lege a condiiilor de #ond i procedur$ dup$ care are loc concedierea acestora.43 'ctualul cod aduce importante modi#ic$ri #a$ de cadrul juridic anterior8 at0t cu pri"ire la ncetarea de drept a contractului indi"idual de munc$8 c0t i cu pri"ire la concedierea colecti"$8 reglement0nd situaiile de concediere colecti"$ i impun0nd obligaii noi n sarcina angajatorilor8 pentru protecia drepturilor salariailor.

4& 42

Marioara <ic1indeal D op.cit.8 p. 13 Luminia <undrea D op.cit.8 p. 33 43 'leCandru 't1anasiu8 %laudia 'na Moarc$ D op.cit8 p. 243 43

%oncedierea dispus$ cu nerespectarea procedurii pre"$!ute de lege este lo"it$ de nulitate absolut$. 7n ca! de con#lict de munc$ angajatorul nu poate in"oca n #aa instanei alte moti"e de #apt sau de drept dec0t cele preci!ate n deci!ia de concediere. 7n ca!ul n care concedierea a #ost e#ectuat$ n mod netemeinic sau nelegal8 instana "a dispune anularea ei i "a obliga angajatorul la plata unei desp$gubiri egale cu salariile indeCate8 majorate i reactuali!ate i cu celelalte drepturi de care ar #i bene#iciat salariatul. %on#orm art. 34 al. II din %odul muncii8 la solicitarea salariatului instana care a dispus anularea concedierii "a repune p$rile n situaia anterioar$ emiterii actului de concediere. 5alariatul are dreptul8 la cererea sa eCpres$8 de a #i reintegrat pe #uncia ocupat$ anterior8 ceea ce a #ost apreciat$ n doctrina ca #iind o ade"$rat$ restitutio in integrum.44 %on#orm art. && din %odul muncii8 contractul indi"idual de munc$ poate nceta ast#el* aB de dreptH bB ca urmare a acordului p$rilor8 la data con"enit$ de acesteaH cB ca urmare a "oinei unilaterale a uneia dintre p$ri8 n ca!urile i n condiiile limitati" pre"$!ute de lege. >iecare dintre situaiile de ncetare ale contractului indi"idual de munc$ "or #i anali!ate separat n cele ce urmea!$. 'bandon0nd pentru moment ordinea n care legiuitorul a abordat aceste aspecte n %odul muncii8 ne "om re#eri mai nt0i la c0te"a reglement$ri particulare ale noiunii de nulitate n materia contractului indi"idual de munc$. III./.' Nulitatea &ontra&tului indi#idual de %un&, Datorit$ particularit$ilor pe care le pre!int$ nulitatea n dreptul muncii8 n literatura de specialitate s?a apreciat c$ ar #i normal ca toate problemele pri"itoare la aceast$ instituie s$ se grupe!e ntr?un singur loc8 elimin0ndu?se alte re#eriri proli#erate pe parcurs.46 %odul Muncii n "igoare a abordat particularit$ile nulit$ii contractului indi"idual de munc$ ntr?un singur articol cu 3 alineate @articolul &3 din %apitolul -8 intitulat E7ncetarea contractului indi"idual de munc$FB 7ncetarea contractului indi"idual de munc$ se distinge de nulitatea acestuia8 regimul juridic al celor dou$ instituii #iind di#erit. 7n acest sens8 art. &3 din cod pre"ede eCpres c$ nerespectarea oric$reia dintre condiiile legale necesare pentru nc1eierea "alabil$ a contractului indi"idual de munc$ atrage nulitatea acestuia. ,egimul nulit$ii contractului indi"idual de munc$ pre!int$ unele particularit$i #a$ de nulit$ile de drept comun. 'st#el8 constatarea nulit$ii contractului indi"idual de munc$ produce e#ecte pentru "iitor @eC nuncB8 niciodat$ pentru trecut @eC tuncB. De alt#el8 ar #i nedrept ca p$rile s$ #ie obligate s$ i restituie ceea ce i?au prestat n ba!a unui contract nul8 deoarece salariatul ar trebui s$ returne!e salariul ncasat dar angajatorul ar r$m0ne cu #oloasele de urma muncii deoarece8 e"ident8 timpul lucrat i munca prestat$ nu pot #i returnate. ersoana care a prestat munca n temeiul unui contract indi"idual de munc$ nul are dreptul la remunerarea acesteia8 corespun!$tor modului de ndeplinire a atribuiilor de ser"iciu. +ulitatea contractului indi"idual de munc$ poate #i acoperit$ prin ndeplinirea ulterioar$ a condiiilor impuse de lege. rin urmare indi#erent de cau!a de nulitate8 p$rile au posibilitatea s$ "alide!e orice eroare mai nainte ca una din ele s$ sesi!e!e instanele de judecat$. 7n situaia n care o clau!$ este a#ectat$ de nulitate8 ntruc0t stabilete drepturi sau obligaii pentru salariai8 care contra"in unor norme legale imperati"e sau contractelor colecti"e de munc$ aplicabile8 aceasta este nlocuit$ de drept cu dispo!iiile legale sau con"enionale aplicabile8 salariatul a"0nd dreptul la desp$gubiri.
44 46

+icolae -oiculescu D op. cit8 p. 41 Jerban =eligr$deanu8 Ion (raian Jte#$nescu D E%onsideraii critice i sugestii re#eritoare la pre"ederile proiectului noului %od al MunciiF8 n ,e"ista ,om0n$ de Drept al Muncii nr. 1I29928 p. 14 44

<in0nd seama de speci#icul ncet$rii contractului indi"idual de munc$8 de regul$ prin act unilateral de "oin$ al uneia din p$ri8 s?a opinat n sensul abord$rii urm$toarelor soluii* - reglementarea soluiei radicale potri"it c$reia angajatorii sau salariaii D ca eCcepie de la dreptul comun D ar putea s$ constate unilateral nulitarea contractului de munc$ sau - reglementarea unei soluii EintermediareF potri"it c$reia nulitatea s$ se poat$ constata de c$tre p$ri8 prin acordul lor de "oin$. 7n consecin$ s?ar apela la instana de judecat$ pentru constatarea nulit$ii numai n situaia de!acordului dintre p$ri cu pri"ire la aceast$ problem$.69 %ea de?a doua soluie sugerat$ n literatura de specialitate a #ost adoptat$ drept #ormulare de reglementare n %odul muncii pentru instituia nulit$ii. 'st#el8 constatarea nulit$ii i stabilirea8 potri"it legii8 a e#ectelor acesteia se pot #ace prin acordul p$rilor. +umai dac$ p$rile nu ajung la nici o nelegere8 nulitatea se pronun$ de c$tre instana judec$toreasc$. III./.* n&etarea de dre$t a &ontra&tului indi#idual de %un&, 'rt. &2 din %odul muncii stabilete c$ ncetarea de drept a contractului indi"idual de munc$ are loc n urm$toarele situaii* aB la data decesului salariatului sau angajatorului persoan$ #i!ic$H bB la data r$m0nerii ire"ocabile a 1ot$r0rii judec$toreti de declarare a morii sau a punerii sub interdicie a salariatului ori a angajatorului persoan$ #i!ic$8 dac$ aceasta antrenea!$ lic1idarea a#aceriiH cB ca urmare a di!ol"$rii angajatorului persoan$ juridic$8 de la data la care persoana juridic$ i ncetea!$ eCistenaH dB la data ndeplinirii cumulati"e a condiiilor de "0rst$ standard i a stagiului minim de coti!are pentru pensionare sau8 dup$ ca!8 la data comunic$rii deci!iei de pensionare pentru limit$ de "0rst$ ori in"aliditate a salariatului8 potri"it legiiH eB ca urmare a constat$rii nulit$ii absolute a contractului indi"idual de munc$8 de la data la care nulitatea a #ost constatat$ prin acordul p$rilor sau prin 1ot$r0re judec$toreasc$ de#initi"$H #B ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n #uncia ocupat$ de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru moti"e nentemeiate8 de la data r$m0nerii de#initi"e a 1ot$r0rii judec$toreti de reintegrareH gB ca urmare a condamn$rii penale cu eCecutarea pedepsei la locul de munc$8 de la data emiterii mandatului de eCecutareH 1B de la data retragerii de c$tre autorit$ile sau organismele competente a a"i!elor8 autori!aiilor ori atest$rilor necesare pentru eCercitarea pro#esieiH iB ca urmare a inter!icerii eCercit$rii unei pro#esii sau a unei #uncii8 ca m$sur$ de siguran$ ori pedeaps$ complementar$8 de la data r$m0nerii de#initi"e a 1ot$r0rii judec$toreti prin care s? a dispus interdiciaH jB la data eCpir$rii termenului contractului indi"idual de munc$ nc1eiat pe durat$ determinat$H GB retragerea acordului p$rinilor sau al repre!entanilor legali8 n ca!ul salariailor cu "0rsta cuprins$ ntre 1& i 12 ani. 7n toate situaiile de mai sus8 respecti" n ca!ul ncet$rii de drept a contractului de munc$ se aplica8 prin analogie8 art. 3& i n mod corespun!$tor art. 34 din %od re#eritoare la deci!ia de concediere a salariatului i la comunicarea ei n scris. %a urmare8 e#ectul ncet$rii de drept a contractului se produce
69

Jerban =eligr$deanu8 Ion (raian Jte#$nescu D E%onsideraii critice i sugestii re#eritoare la pre"ederile proiectului noului %od al MunciiF8 n ,e"ista ,om0n$ de Drept al Muncii nr. 1I29928 p. 14 4&

de la data comunic$rii n scris a ordinului constatator salariatului. 'ngajatorul trebuie s$ redacte!e o deci!ie prin care s$ noti#ice salariatului ncetarea de drept a contractului indi"idual de munc$. 7n ali termeni8 n a#ar$ de situaiile pre"$!ute de art. a i b @c0nd continuarea contractului indi"idual de munc$ este imposibil$B8 c1iar dac$ au ap$rut8 n #apt8 celelate situaii de ncetare de drept8 e#ectele lor se produc de la data comunic$rii actului intern al angajatorului salariatului s$u8 ori de la data acordului inter"enit ntre p$ri.61 III./.- n&etarea &ontra&tului indi#idual de %un&, $rin a&ordul $,r.ilor ntru&:t Codul %un&ii re0le%entea", e;$res 2n art. < $rin&i$iul &onsensualis%ului 2n rela.iile de %un&,, este de la sine 2n.eles &,, atun&i &:nd $,r.ile se $un de a&ord 2n a&est sens, efe&tele &ontra&tului indi#idual de %un&, nu se %ai $rodu& $rin #oin.a lor &o%un,. Prin a&ordul $,r.ilor $oate 2n&eta ori&e &ontra&t indi#idual de %un&,, indiferent de durata de ti%$ $entru &are a fost 2n&heiat. Si0ur &,, de re0ul,, un &ontra&t indi#idual de %un&, 2n&heiat $e durat, deter%inat, 2n&etea", $rin 2%$linirea a&estui ter%en 2ns, asta nu 2nsea%n, &, el nu $oate 2n&eta 2nainte de e;$irarea $erioadei $entru &are a fost 2n&heiat. Mutuus dissensus $,r.ile $ot $une &a$,t ori&,rui ra$ort +uridi& de %un&,./* Indi#erent cum se reali!ea!$ acordul de "oin$ al p$rilor @de pre#erat8 e"ident ad probationem8 ntr?o #orm$ scris$B8 acest acord trebuie s$ ndeplineasc$ condiiile generale pre"$!ute de legislaia ci"il$ pentru "alabilitatea oric$rui act juridic i anume* - consim$m0ntul pentru ncetarea contractului s$ #ie al p$rilor care au nc1eiat contractulH - s$ re!ulte n mod indubitabil c$ acest consim$m0nt a #ost dat cu intenia #ireasc$ de a nceta contractul de munc$H - consim$m0ntul s$ nu #ie a#ectat de eroare8 dol sau "iolen$.63 III./.! n&etarea &ontra&tului indi#idual de %un&, din ini.iati#a an0a+atorului 7ncetarea contractului indi"idual de munc$ din iniiati"a angajatorului se numete concediere. La r0ndul ei8 concedierea poate #i dispus$ pentru moti"e care in de persoana salariatului sau pentru moti"e care nu in de persoana salariatului. Dispo!iiile legale care reglementea!$ procedura i #orma des#acerii contractului de munc$ din iniiati"a unit$ii au menirea s$ pre"in$ ncetarea intempesti"$ a contractului8 situaia de incertitudine8 mani#estarea de subiecti"ism8 abu! sau arbitrariu8 respecti"ele dispo!iii constituind garanii ale dreptului la munc$.64 %odul muncii rom0n inter!ice concedierea salariailor* aB pe criterii de seC8 orientare seCual$8 caracteristici genetice8 "0rst$8 apartenen$ naional$8 ras$8 culoare8 etnie8 religie8 opiune politic$8 origine social$8 1andicap8 situaie sau responsabilitate #amilial$8 apartenen$ ori acti"itate sindical$H bB pentru eCercitarea8 n condiiile legii8 a dreptului la gre"$ i a drepturilor sindicale. Datorit$ e#ectelor speci#ice ale suspend$rii contractului indi"idual de munc$8 art. 29 din cod inter!ice concedierea salariailor n urm$toarele situaii* aB pe durata incapacit$ii temporare de munc$8 stabilit$ prin certi#icat medical con#orm legiiH
61

Ion (raian Jte#$nescu8 Jerban =eligr$deanu D E re!entare de ansamblu i obser"aii critice asupra noului %od al munciiF8 n ,esista Dreptul nr. 4I29938 p. 3& 62 Marioara <ic1indeal D op.cit.8 p. 26 63 :1eorg1e =$dica8 :1eorg1e =re1oi8 'drian opescu D op. cit.8 p. 14 64 -alentina Deleanu D Dreptul muncii8 .ditura Dacia .uropa +o"a8 Lugoj8 29998 p. 113 42

bB pe durata concediului pentru carantin$H cB pe durata n care #emeia salariat$ este gra"id$8 n m$sura n care angajatorul a luat cunotin$ de acest #apt anterior emiterii deci!iei de concediereH dB pe durata concediului de maternitateH eB pe durata concediului pentru creterea copilului n "0rst$ de p0n$ la 2 ani sau8 n ca!ul copilului cu 1andicap8 p0n$ la mplinirea "0rstei de 3 aniH #B pe durata concediului pentru ngrijirea copilului bolna" n "0rst$ de p0n$ la 3 ani sau8 n ca!ul copilului cu 1andicap8 pentru a#eciuni intercurente8 p0n$ la mplinirea "0rstei de 14 aniH gB pe durata ndeplinirii ser"iciului militarH 1B pe durata eCercit$rii unei #uncii eligibile ntr?un organism sindical8 cu eCcepia situaiei n care concedierea este dispus$ pentru o abatere disciplinar$ gra"$ sau pentru abateri disciplinare repetate8 s$"0rite de c$tre acel salariatH iB pe durata e#ectu$rii concediului de odi1n$. %oncedierea poate #i dispus$ n oricare din situaiile de mai sus8 dac$ este "orba despre reorgani!area judiciar$ sau a #alimentul angajatorului. Con&edierea $entru %oti#e &are .in de $ersoana salariatului 'ceast$ situaie de ncetare a contractului indi"idual de munc$ este singura care poate atrage repercursiuni pe termen lung asupra salariatului8 deoarece ulterior orice angajator "a primi cu suspiciune i pruden$ un salariat care a #ost concediat pentru moti"e imputabile lui. Datorit$ acestor consecine dramatice i de durat$8 des#acerea contractului indi"idual de munc$ pentru moti"e care in de persoana salariatului este reglementat$ n am$nunt de %odul muncii. Orice di#eren$ pe care o pre!int$ situaia real$ #a$ de cadrul reglementati" stabilit prin %odul muncii pentru aceast$ problem$ conduce la nulitatea dispo!iiei de concediere. 5ituaiile de des#acere a contractului indi"idual de munc$ din moti"e imputabile salariatului sunt pre!entate n art. 21 din %odul muncii dup$ cum urmea!$* aB n ca!ul n care salariatul a s$"0rit o abatere gra"$ sau abateri repetate de la regulile de disciplin$ a muncii ori de la cele stabilite prin contractul indi"idual de munc$8 contractul colecti" de munc$ aplicabil sau regulamentul intern8 ca sanciune disciplinar$H 'nali!a teCtului ne rele"$ #aptul c$ cea mai gra"$ des#acere a contractului indi"idual de munc$ este redat$ de art. 21 lit. a i "i!ea!$ des#acerea contractului pentru indisciplin$. 7ntr?o atare ipote!$ contractul indi"idual de munc$ poate #i des#$cut* - #ie dac$ salariatul s$"0rete o singur$ abatere de la disciplina muncii8 dar aceast$ abatere este gra"$H gra"itatea abaterii se "a aprecia n #iecare ca! #uncie de particularit$ile muncii i aptitudinile personale ale salariatului - #ie dac$ salariatul a s$"0ri abateri mai puin gra"e dar repetate de la disciplina munciiH practica judiciar$ a e"ideniat c$ o abatere c1iar minor$ @de tipul nt0r!ierii la ser"iciuB dar repetat$ de cel puin 3 ori8 justi#ic$ des#acerea contractului indi"idual de munc$ pe temeiul art. 21 lit. a din %odul muncii. reci!$m c$ aceast$ reglementare nu este nou$. 7n %odul muncii adoptat n 1632 i n "igoare p0n$ la 1 martie 2993 des#acerea disciplinar$ a contractului de munc$ era reglementat$ n acelai condiii ca n pre!ent de dispo!iiile art. 139 lit. i. %on#orm art. 223 din %odul muncii8 abaterea disciplinar$ este o #apt$ n leg$tur$ cu munca i care const$ ntr?o aciune sau inaciune s$"0rit$ cu "ino"$ie de c$tre salariat8 prin care acesta a nc$lcat normele legale8 regulamentul intern8 contractul indi"idual de munc$ sau contractul colecti" de munc$ aplicabil8 ordinele i dispo!iiile legale ale conduc$torilor ierar1ici
43

'baterile disciplinare nu sunt descrise8 #apt$ de #apt$8 de c$tre lege @ca n ca!ul in#raciunilor sau al contra"eniilorB. 7n consecin$8 pentru a se stabili dac$ o anumit$ #apt$ constituie abatere disciplinar$8 spre a se putea pune problema r$spunderii disciplinare8 este necesar s$ se anali!e!e elementele sale constituti"e8 respecti"* perturbarea disciplinei muncii8 caracterul ilicit al #aptei8 calitatea de salariat a persoanei respecti"e8 eCistena "ino"$iei8 leg$tura de cau!alitate dintre #apt$ i re!ultatul d$un$tor.6& O dat$ stabilit$ ns$ natura juridic$ a #aptei8 respecti" caracterul s$u de abatere disciplinar$ n sensul pe care legislaia muncii l atribuie acestei sintagme8 se pune problema delimit$rii abaterilor gra"e de cele mai puin gra"e. %odul muncii preci!ea!$ n art. 222 criteriile dup$ care o abatere gra"$ poate #i apreciat$ de o aa gra"itate nc0t s$ atrag$ m$sura ndep$rt$rii din unitate prin des#acerea contractului indi"idual de munc$ pentru indisciplin$. 'st#el8 angajatorul stabilete sanciunea disciplinar$ aplicabil$ n raport cu gra"itatea abaterii disciplinare s$"0rite de salariat8 a"0ndu?se n "edere urm$toarele* aB mprejur$rile n care #apta a #ost s$"0rit$H bB gradul de "ino"$ie a salariatuluiH cB consecinele abaterii disciplinareH dB comportarea general$ n ser"iciu a salariatuluiH eB e"entualele sanciuni disciplinare su#erite anterior de c$tre acesta. %u toate acestea8 gra"itatea abaterii r$m0ne o situaie de #apt8 ce urmea!$ a #i apreciat$ de organul sancionator.62 :ra"itatea abaterii respecti"e "a determina organul sancionator s$ opte!e pentru o sanciune disciplinar$63 mpotri"a salariatului "ino"at sau8 dac$ abaterea este gra"$8 pentru des#acerea contractului indi"idual de munc$. +imic nu oprete ns$ angajatul i salariaii s$i s$ includ$ n contractele indi"iduale de munc$ sau n contractul colecti"8 pe ba!a negocierii i a acordului p$rilor8 reguli pentru determinarea #$r$ drept de ec1i"oc a #aptlor care pot constitui moti" pentru concedierea pe moti" de indisciplin$. bB n ca!ul n care salariatul este arestat pre"enti" pentru o perioad$ mai mare de 29 de !ile8 n condiiile %odului de procedur$ penal$H Obser"$m c$ literele b8 c i d ale art. 21 nu repre!int$ o ameninare la #el de serioas$ ca litera a pentru "iitorul pro#esional al angajatului. 'st#el8 lit b are n "edere des#acerea contractului indi"idual de munc$ al salariatului arestat pre"enti" pentru o perioad$ mai mare de 29 de !ile. 'ceast$ m$sur$ ser"ete unor raiuni de politic$ a personalului unit$ii angajatoare8 pentru c$ angajatorul nu poate #i silit s$ bloc1e!e un loc de munc$ n ateptarea unui salariat care nu poate presta acti"itatea la care s?a obligat deoarece este n arest pre"enti". 7n acelai timp8 arestul pre"enti" nu nseamn$ c$ persoana cercetat$ este n mod sigur "ino"at$ de s$"0rirea unei #apte penale i8 de aceea8 concedierea pe temeiul art. 21 lit.

6& 62

Jerban =eligr$deanu8 Ion (raian Jte#$nescu D EDicionar de Drept al munciiF8 .ditura Lumina LeC8 =ucureti8 16638 p. 3 :1eorg1e >ilip8 Dumitru %r$ciun8 Mi1ai Mantale8 5eptimiu anainte8 ,omeo =utnariu D op.cit.8 p. 2&6 63 'rt. 224 din %odul muncii stabilete c$ @1B 5anciunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul n ca!ul n care salariatul s$"0rete o abatere disciplinar$ sunt* aB a"ertismentul scrisH bB suspendarea contractului indi"idual de munc$ pentru o perioad$ ce nu poate dep$i 19 !ile lucr$toareH cB retrogradarea din #uncie8 cu acordarea salariului corespun!$tor #unciei n care s?a dispus retrogradarea8 pentru o durat$ ce nu poate dep$i 29 de !ileH dB reducerea salariului de ba!$ pe o durat$ de 1?3 luni cu &?19LH eB reducerea salariului de ba!$ iIsau8 dup$ ca!8 i a indemni!aiei de conducere pe o perioad$ de 1?3 luni cu &?19LH #B des#acerea disciplinar$ a contractului indi"idual de munc$. @2B 7n ca!ul n care8 prin statute pro#esionale aprobate prin lege special$8 se stabilete un alt regim sancionator8 "a #i aplicat acesta. 44

b8 dac$ nu este urmat$ de o 1ot$r0re de condamnare penal$ nu "a a"ea repercursiuni pe termen lung asupra situaiei persoanei arestate. 7n practic$ s?a susinut c$ des#acerea contractului indi"idual de munc$ pentru temeiul pre"$!ut de art. 139 lit j din #ostul %od al muncii 64 a #ost abrogat implicit n temeiul art. 1&9 al. 1 din %onstituie8 deoarece ar contra"eni urm$toarelor pre"ederi constituionale* - art. 24 al. 4 care stabilete c$8 p0n$ la r$m0nerea de#initi"$ a 1ot$r0rii de condamnare8 persoana este considerat$ ne"ino"at$H - art. 12 al. 1 pri"itor la egalitatea n drepturi a cet$enilorH - art. 34 al. 1 care arat$ c$ dreptul la munc$ al cet$enilor nu poate #i ngr$dit. %urtea %onstituional$ a respins aceast$ eCcepie8 apreciind c$ raiunea des#acerii contractului de munc$ n acest ca! const$ eCclusi" n #aptul arest$rii8 condiie necesar$ i su#icient$. Des#acerea contractului este independent$ de "ino"$ia sau ne"ino"$ia salariatului pe care unitatea nu are calitatea de a le stabiliH aa #iind8 nu pre!umia de ne"ino"$ie st$ la ba!a acestui moti" de des#acere a contractului de munc$ i8 n consecin$8 nu se poate susine c$ s?ar nc$lca anumite pre"ederi constituionale.66 cB n ca!ul n care8 prin deci!ie a organelor competente de eCperti!$ medical$8 se constat$ inaptitudinea #i!ic$ iIsau psi1ic$ a salariatului8 #apt ce nu permite acestuia s$ i ndeplineasc$ atribuiile corespun!$toare locului de munc$ ocupatH 5ituaia reglementat$ de art. 21 lit. c din %odul muncii are n "edere concedierea din moti"e imputabile salariatului. 5e are n "edere situaia salariaii a c$ror aptitudine pro#esional$ sau stare de s$n$tate nu le mai permite ocuparea postului pentru care au #ost ns$ api la momentul angaj$rii. Moti"ele acestei sc1imb$ri de situaie nu au rele"an$ pentru legalitatea concedierii iar e#ectele acestei concedieri nu produc nici un #el de consecine asupra reputaiei salariatului n "ederea unei "iitoare angaj$ri8 aa cum se nt0mpl$ n situaia concedierii pentru indisciplin$ @art. 21 lit.a8 discutat mai susB. dB n ca!ul n care salariatul nu corespunde pro#esional locului de munc$ n care este ncadrat. 7ncetarea contractului indi"idual de munc$ pentru necorespundere pro#esional$ are loc cu respectarea urm$toarelor condiii199* - este "orba despre necorespunderea i"it$ pe parcursul eCecut$rii contractului* salariatul nu #ace #a$ obligaiilor sale de ser"iciu @c1iar dac$ a ocupat postul prin concursBH
64

7n reglementarea %odului anterior al muncii8 des#acerea contractului indi"idual de munc$ di iniiati"a unit$tii a"ea loc8 n temeiul art. 1398 n urm$toarele situaii* aB unitatea isi reduce personalul prin des#iintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cau!a ca urmare a reorgani!ariiH bB unitatea isi incetea!a acti"itatea prin incetareH cB unitatea se muta in alta localitate8 iar persoana incadrata nu accepta sa o urme!eH dB unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa?si asigure pe plan local cadrele necesareH eB persoana nu corespunde8 sub raport pro#esional8 postului in care a #ost incadrataH #B in postul ocupat de persoana incadrata in munca este integrat8 pe ba!a 1otaririi organelor competente8 cel care a detinut anterior acel postH gB persoana incadrata in munca se pensionea!a pentru limita de "irsta ori pentru in"aliditate de gradul 1 sau 2H 1B cel mentinut sau reincadrat in munca dupa pensionarea sa pentru limita de "irsta nu mai este necesarH iB persoana incadrata in munca sa"irseste o abatere gra"a sau incalca in mod repetat obligatiile sale de munca8 inclusi" normele de comportare in unitateH jB cel in cau!a este arestat mai mult de 29 de !ileH GB persoana incadrata in munca este condamnata de#initi" pentru o in#ractiune in legatura cu munca sa8 daca condamnarea o #ace necorespun!atoare postului pe care il detineH lB instanta penala a pronuntat interdictia de eCercitare a pro#esiei8 temporal sau de#initi". 66 Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 123 199 Idem8 p. 12& 46

salariatului8 #$r$ a #i s$"0rit abateri disciplinare8 i s?a retras a"i!ul necesar @spre eCemplu8 al organelor de poliieBH - salariatul pro"oac$ n mod repetat rebuturi @#$r$ a #i culpabilB. +ecorespunderea pro#esional$ ca temei pentru des#acerea contractului indi"idual de munc$ din iniiati"a anagajatorului "i!ea!$ latura pro#esionist$ propriu?!is$ i nu s$"0rirea de abateri disciplinare. .ste8 deci8 o des#acere neculpabil$ a contractului de munc$. ractica judiciar$ a cristali!at situaiile n care este posibil$ des#acerea contractului indi"idual de munc$ pentru necorespundere pro#esional$8 ca de pild$* - sc$derea sau pierderea capacit$ii biologice @ndem0nare8 memorieBH - pro"ocarea de rebuturi n mod repetatH - nereuita la eCamenul a c$rui promo"are este o condiie pentru meninerea n #uncie8 etc.191 5ub imperiul legislaiei actuale8 s?a cristali!at n practic$ i n literatura de specialitate ideea c$ necorespunderea n munc$ trebuie neleas$ sub aspect pro#esional8 ea neput0nd #i cali#icat$ ca o abatere disciplinar$ pentru a constitui moti" de des#acere a contractului de munc$ pe acest temei. %eea ce este esenial n cali#icarea unei #apte ca moti" pentru des#acerea disciplinar$ sau ca moti" de des#acere a contractului indi"idual de munc$ pentru necorespundere pro#esional$ nu este at0t gra"itatea abaterii c0t8 mai ales8 "ino"$ia8 culpa salariatului.192 III.6.& rocedura ncet$rii contractului indi"idual de munc$ din iniiati"a angajatorului8 pentru moti"e neimputabile salariatului Datorit$ e#ectelor acestui tip de concediere reglementat de art. 21 din %odul muncii8 legiuitorul stabilete n am$nunt procedura de urmat pentru ca deci!ia de des#acere a contractului indi"idual de munc$ s$ #ie legal$ @art. 22?24 din codB. 7n ca!ul n care concedierea inter"ine pentru unul dintre moti"ele pre"$!ute la art. 21 lit. bB?dB8 angajatorul are obligaia de a emite deci!ia de concediere n termen de 39 de !ile calendaristice de la data constat$rii cau!ei concedierii. %oncedierea pentru s$"0rirea unei abateri gra"e sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplin$ a muncii poate #i dispus$ numai dup$ ndeplinirea de c$tre angajator a cercet$rii disciplinare prealabile i n termenele stabilite de pre!entul cod. Din punct de "edere al procedurii i #ormei8 dreptul muncii este eCcesi" de #ormalist. +erespectarea anumitor dispo!iii de #orm$ atrage dup$ sine anularea dispo!iiei de des#acere a contractului indi"idual de munc$8 c1iar dac$ m$sura este ntemeiat$.193 rocedura cercet$rii prealabile este8 de asemenea8 obligatorie n ca!ul concedierii pentru situaia n care salariatul nu corespunde pro#esional. (ermenele i condiiile cercet$rii prealabile sunt cele pre"$!ute pentru cercetarea disciplinar$. 7n toate situaiile8 deci!ia se emite n scris i8 sub sanciunea nulit$ii absolute8 trebuie s$ #ie moti"at$ n #apt i n drept i s$ cuprind$ preci!$ri cu pri"ire la termenul n care poate #i contestat$ i la instana judec$toreasc$ la care se contest$. 7n ca!ul n care concedierea se dispune pentru moti"ele pre"$!ute la art. 21 lit. cB i dB8 precum i n ca!ul n care contractul indi"idual de munc$ a ncetat de drept ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n #uncia a"ut$ a unei persoane concediate nelegal @art. &2 lit. #B8 angajatorul are obligaia de a?i propune salariatului alte locuri de munc$ "acante n unitate8 compatibile cu preg$tirea pro#esional$ sau8 dup$ ca!8 cu capacitatea de munc$ stabilit$ de medicul de medicin$ a muncii. Dac$ angajatorul nu dispune de ast#el de locuri de munc$ "acante8 acesta are obligaia de a solicita sprijinul 'geniei (eritoriale de Ocupare a >orei de Munc$ n "ederea redistribuirii salariatului8 corespun!$tor preg$tirii
191 192

Luminia <undrea D op.cit.8 p. 3& antelimon Manta8 -asile :1ime D op. cit.8 p. 222 193 Luminia <undrea D op.cit8 p. 36 &9

pro#esionale sau8 dup$ ca!8 capacit$ii de munc$ stabilite de medicul de medicin$ a muncii8 urm0nd s$ i comunice salariatului soluiile propuse de agenie. 5alariatul are la dispo!iie un termen de 3 !ile lucr$toare de la comunicarea angajatorului pentru a?i mani#esta eCpres consim$m0ntul cu pri"ire la noul loc de munc$ o#erit. 7n ca!ul n care salariatul nu i mani#est$ eCpres consim$m0ntul n termenul pre"$!ut8 precum i n ca!ul n care 'genia (eritorial$ de Ocupare a >orei de Munc$ nu poate #urni!a un loc de munc$ adec"at8 angajatorul poate dispune concedierea salariatului. Legiuitorul a considerat necesar ca atunci c0nd angajatul este ameninat cu des#acerea contractului de munc$ pentru necorespundere pro#esional$ s$ i se o#ere posibilitatea sal"$rii raportului juridic de munc$ prin trecerea ntr?o alt$ munc$8 corespun!$toare preg$tirii sale pro#esionale8 recali#icarea8 sprijinul organismelor de reparti!are n munc$ n "ederea plas$rii ntr?o munc$ potri"it$ cu capacitatea sa8 i numai dup$ epui!area acestor posibilit$i s$ dispun$ des#acerea contractului de munc$.194 5alariatul concediat pentru inaptitudinea #i!ic$ sau psi1ic$ de a mai ocupa postul pentru care a #ost ncadrat @ art. 21 lit. cB bene#icia!$ de o compensaie8 n condiiile stabilite n contractul colecti" de munc$ aplicabil sau n contractul indi"idual de munc$8 dup$ ca!. Dac$ legislaia muncii pre"ede c$ nu este obligatorie #orma scris$ pentru nc1eierea "alabil$ a contractului indi"idual de munc$8 ne putem atepta ca nici nc1eierea acestui contract s$ nu se #ac$ n mod obligatoriu prin redactarea unui document n acest sens. rin derogare de la principiul simetriei de #orm$ consacrat de dreptul ci"il8 deci!ia de des#acere a contractului de munc$ se emite n #orm$ scris$ ad "aliditatem8 de c$tre organele competente s$ nc1eie contractul de munc$.19& Con&edierea $entru %oti#e &are nu .in de $ersoana salariatului 'ceast$ situaie de ncetare a contractului indi"idual de munc$ este cel mai des nt0lnit$ pe piaa #orei de munc$ din ,om0nia8 #iind caracteristic$ tuturor economiilor a#late n proces de trans#ormare i reglare a mecanismelor economiei de pia$. ,estructurarea acti"it$ii economice i re#orma cu care se con#runt$ angajatorii a#ectea!$ direct i #actorul uman8 poate cel mai important #actor de producie. Impactul de!"olt$rii te1onologice8 globali!area pieelor de consum i de des#acere a condus la o cretere semni#icati"$ a dispo!ibili!$rilor pentru moti"e neimputabile salariailor. %adrul legal al acestui tip de concediere este descris de art. 2& din %odul muncii8 care pre"ede n al. I Econcedierea pentru moti"e care nu in de persoana salariatului repre!int$ ncetarea contractului indi"idual de munc$8 determinat$ de des#iinarea locului de munc$ ocupat de salariat ca urmare a di#icult$ilor economice8 a trans#orm$rilor te1nologice sau a reorgani!$rii acti"it$iiF 'l. II preci!ea!$ c$ des#iinarea locului de munc$ trebuie s$ #ie e#ecti"$ i s$ aib$ o cau!$ real$ i serioas$8 dintre cele pre"$!ute la alin. @1B. 'nali!a teCtul ne rele"$ #aptul c$ pentru concedierea pentru moti"e care nu in de persoana salariatului trebuiesc ndeplinite n mod cumulati"8 mai multe condiii8 dup$ cum urmea!$* - des#iinarea locului de munc$ ocupat de salariat ca urmare a* di#icult$ilor economiceH trans#orm$rilor te1nologiceH reorgani!$rii acti"it$iiH - des#iinarea locului de munc$ s$ #ie e#ecti"$H - des#iinarea locului de munc$ s$ aib$ o cau!$ real$ i serioas$. +endeplinirea oric$rei condiii de mai sus conduce la anularea dispo!iiei de concediere. 5alariaii concediai pentru moti"e care nu in de persoana lor bene#icia!$ de m$suri acti"e de combatere
194 19&

Marioara <ic1indeal D op.cit.8 p. 43 'leCandru 't1anasiu8 %laudia 'na Moarc$8 ? op.cit.8 p. 233 &1

a omajului i pot bene#icia de compensaii n condiiile pre"$!ute de lege i de contractul colecti" de munc$ aplicabil. 7n practica instanelor judec$toreti s?a ar$tat c$ n ipote!a contest$rii des#acerii contractului indi"idual de munc$ pentru moti"ul reducerii posturilor8 instana trebuie s$ stabileasc$ dac$ unitatea i?a redus realmente personalul prin des#iinarea unor posturi de natura celui ocupat de persoana n cau!$ ca urmare a reorgani!$rii. Dac$ la data des#acerii contractului de munc$ eCistau n cadrul unit$ii posturi libere8 este necesar s$ se "eri#ice n concret ce posturi eCistau i de ce nu putea s$ #ie ncadrat contestatorul n unul din ele.192 'rt. 36 din contractul colecti" de munc$ la ni"el naional pe anul 2999?2991 pre"ede c$ la plicarea e#ecti"$ a reducerii de personal8 dup$ reducerea posturilor "acante de natura celor des#iinate8 m$surile "or a#ecta n ordine* aB salariaii care cumulea!$ dou$ sau mai multe #uncii precum i pe cei care cumulea!$ #uncia cu pensiaH bB salariaii care ndeplinesc condiiile de pensionare la cererea unit$ii precum i la cererea lor. 5e "or a"ea n "edere urm$toarele criterii* aB dac$ m$sura ar putea a#ecta doi soi care lucrea!$ n aceeai unitate8 se des#ace contractul indi"idual de munc$ al soului care are "enitul mai mic8 #$r$ ca prin aceasta s$ se poat$ des#ace contractul indi"idual de munc$ al unei persoane care ocup$ un post ne"i!at de reducereH bB m$sura s$ a#ecte!e8 mai nt0i8 persoanele care nu au copii n ntreinereH cB m$sura s$ a#ecte!e numai n ultimul r0nd pe #emeile care au n ngrijire copii8 pe b$rbaii "$du"i care au n ngrijire copii8 pe ntrein$torii unici de #amilie precum i pe salariaii8 b$rbai sau #emei8 care mai au cel mult 3 ani p0n$ la pensionare la cererea lor.193 %oncedierea pentru moti"e care nu in de persoana salariatului poate #i indi"idual$ sau colecti"$. Con&edierea &ole&ti#, entru legislaia rom0n$8 termenul de concediere colecti"$ a #ost introdus ntr?un act normati" abia prin Ordonana de )rgen$ a :u"ernului nr. 6 din 16638 dei realit$ile sociale au impus n "ocabularul #iec$ruia dintre noi aceast$ noiune mult mai nainte. 7n domeniul concedierii colecti"e8 Directi"a 64I&6I%. pri"ind corelarea legislaiei statelor membre re#eritoare la concedierile colecti"e este transpus$ n legislaia rom0n$8 n pre"ederile sale eseniale8 prin O): nr. 64I1666 aprobat$ prin Legea nr. 312I2991 care nlocuiete legislaia anterioar$ n domeniu i o#er$ un cadru unitar8 nediscriminatoriu8 pentru aplicarea m$surilor de protecie social$ a persoanelor disponibili!ate prin concedieri colecti"e din toate sectoarele de acti"itate8 indi#erent de #orma de proprietate i de modul de organi!are a acti"it$ii. %a urmare a acestei modi#ic$ri8 compensaiile b$neti pentru persoanele disponibili!ate prin concedieri colecti"e se suport$ din #ondurile proprii ale angajatorilor.194 'ctualul %od al muncii reglementea!$ aceast$ problem$ n (ilul II @%ontractul indi"idual de munc$B8 5eciunea a &?a @%oncedierea colecti"$B. ,eglementarea eCpres$ a concedierii colecti"e i propune protecia salariailor a c$ror contracte indi"iduale de munc$ se des#ac ca urmare a aplic$ rii unor programe de restructurare8 pri"ati!are i lic1idare.196
192

Marin -oicu8 Mi1aela opoac$ D op.cit.8 p. 1968 tribunalul 5uprem secia ci"il$8 deci!ia ci"il$ nr. 449I91.93.16648 %urtea de 'pel %raio"a8 deci!ia ci"il$ 233I31.91.1663 193 :1eorg1e >ilip8 Dumitru %r$ciun8 Mi1ai Mantale8 5eptimiu anainte8 ,omeo =utnariu D op.cit.8 p. 244 194 'ndrei opescu D E%oncordana legislaiei rom0ne a muncii cu normele ).F8 n ,e"ista ,om0n$ de Dreptul Muncii8 nr. 1I29928 p. 22 196 'leCandru 't1anasiu8 %laudia 'na Moarc$ D op.cit.8 p. 232 &2

%on#orm art. 24 din %odul muncii8 prin concediere colecti"$ se nelege concedierea8 ntr?o perioad$ de 39 de !ile calendaristice8 dispus$ din unul sau mai multe moti"e dintre cele pre"$!ute la art. 2& alin. @1B8 a unui num$r de* aB cel puin & salariai8 dac$ angajatorul care disponibili!ea!$ are ncadrai mai mult de 29 de salariai i mai puin de 199 de salariaiH bB cel puin 19L din salariai8 dac$ angajatorul care disponibili!ea!$ are ncadrai cel puin 199 de salariai8 dar mai puin de 399 de salariaiH cB cel puin 39 de salariai8 dac$ angajatorul care disponibili!ea!$ are ncadrai cel puin 399 de salariai. Obser"$m c$ aprecierea unor disponibili!$ri ca #iind concedieri colecti"e sau nu depinde de dimensiunile #enomenului8 raport0nd num$rul celor concediai n inter"al de o lun$ la num$rul total al salariailor. 5e mai impune nc$ o obser"aie din lecturarea art. 24 i anume c$ nu eCist$ concediere colecti"$ pentru angajatorii care au sub 29 de salariai. .ste "orba de acelai prag numeric ca i n ipote!a obligaiei impus$ angajatorilor de a negocia un contract colecti" de munc$119. rima de#iniie dat$ de un teCt legal concedierii colecti"e @art. 2 din Ordonana de )rgen$ a :u"ernului nr. 64I1666B se re#erea la lit a la ipote!a concedierii a cel puin 19 salariai pentru angajatorii ce au ntre 29 i 199 de salariai. Obser"$m c$ de#iniia dat$ de cod a redus acest prag p0n$ la num$rul de & salariai. %ali#icarea concedierilor #$cute drept indi"iduale sau colecti"e are o importan$ co"0ritoare sub aspectul obligaiilor care i re"in angajatorului. 7n ipote!a concedierii colecti"8 patronul este obligat s$ respecte o procedur$ legal$ special$8 preci!at$ n detaliu de art. 26?32 din cod. 7n ca!ul concedierilor colecti"e angajatorului i re"in urm$toarele obligaii* aB s$ ntocmeasc$ un plan de m$suri sociale sau de alt tip pre"$!ut de lege ori de contractele colecti"e de munc$ aplicabile8 cu consultarea sindicatului sau a repre!entanilor salariailorH bB s$ propun$ salariailor programe de #ormare pro#esional$H cB s$ pun$ la dispo!iie sindicatului care are membri n unitate sau8 dup$ ca!8 repre!entanilor salariailor toate in#ormaiile rele"ante n leg$tur$ cu concedierea colecti"$8 n "ederea #ormul$rii propunerilor din partea acestoraH dB s$ iniie!e n timp util8 n scopul punerii de acord8 consult$ri cu sindicatul sau8 dup$ ca!8 cu repre!entanii salariailor8 re#eritoare la metodele i mijloacele de e"itare a concedierilor colecti"e sau de reducere a num$rului de salariai a#ectai i de atenuare a consecinelor. 'ngajatorul are obligaia s$ noti#ice n scris sindicatului sau8 dup$ ca!8 repre!entanilor salariailor intenia de concediere colecti"$8 cu cel puin 4& de !ile calendaristice anterioare emiterii deci!iilor de concediere. +oti#icarea inteniei de concediere colecti"$ se #ace sub #orma unui proiect de concediere colecti"$8 care trebuie s$ cuprind$ obligatoriu cel puin urm$toarele elemente* aB num$rul total i categoriile de salariaiH bB moti"ele care determin$ concediereaH cB num$rul i categoriile de salariai care "or #i a#ectai de concediereH dB criteriile a"ute n "edere8 potri"it legii iIsau contractelor colecti"e de munc$8 pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediereH eB m$surile a"ute n "edere pentru limitarea num$rului concedierilorH #B m$surile pentru atenuarea consecinelor concedierii i compensaiile ce urmea!$ s$ #ie acordate salariailor supui concedierii8 con#orm dispo!iiilor legale i contractului colecti" de munc$ aplicabilH gB data de la care sau perioada n care "or a"ea loc concedierileH

119

"e!i n acest sens art. 232 al. II din %odul muncii8 art. 3 al. I din Legea nr. 139I1662 @modi#icat$ prin Legea nr. 143I1663B pri"ind contractul colecti" de munc$ &3

1B termenul n$untrul c$ruia sindicatul sau8 dup$ ca!8 repre!entanii salariailor pot #ace propuneri pentru e"itarea ori diminuarea num$rului salariailor concediai. 'ngajatorul are obligaia s$ noti#ice proiectul de concediere Inspectoratului (eritorial de Munc$ i 'geniei (eritoriale de Ocupare a >orei de Munc$ la aceeai dat$ la care l?a noti#icat sindicatului sau8 dup$ ca!8 repre!entanilor salariailor. 5indicatul sau8 dup$ ca!8 repre!entanii salariailor pot propune angajatorului m$suri n "ederea e"it$rii concedierilor ori diminu$rii num$rului salariailor concediai8 ntr?un termen de 29 de !ile calendaristice de la data primirii proiectului de concediere. 'ngajatorul are obligaia de a r$spunde n scris i moti"at la propunerile #ormulate n termen de 19 !ile de la primirea acestora. 7n ca!ul n care aspectele legate de concedierea colecti"$ a"ut$ n "edere nu pot #i soluionate n interiorul termenului de 4& de !ile8 la solicitarea oric$reia dintre p$ri8 Inspectoratul (eritorial de Munc$ poate dispune prelungirea acestuia cu maCimum 1& !ile calendaristice. 'ngajatorul care a dispus concedieri colecti"e nu poate #ace noi angaj$ri pe locurile de munc$ ale salariailor concediai pe o perioad$ de 12 luni de la data concedierii acestora. 7n ca!ul n care n aceast$ perioad$ angajatorul reia acti"it$ile a c$ror ncetare a condus la concedieri colecti"e8 salariaii care au #ost concediai au dreptul de a #i reangajai pe aceleai locuri de munc$ pe care le?au ocupat anterior8 #$r$ eCamen sau concurs ori perioad$ de prob$. Dac$ salariaii care au dreptul de a #i reangajai nu solicit$ acest lucru8 angajatorul poate #ace noi angaj$ri pe locurile de munc$ r$mase "acante. Deci!ia de concediere se comunic$ salariatului n scris i trebuie s$ conin$ n mod obligatoriu* aB moti"ele care determin$ concediereaH bB durata prea"i!uluiH ersoanele concediate pentru inaptitudinea #i!ic$ sau psi1ic$ pentru a ocupa postul respecti" @art. 21 lit. cB8 pentru necorespundere pro#esional$ @art. 21 lit. dB8 concediai colecti" sau indi"idual @ art. 2& i 22B bene#icia!$ de dreptul la un prea"i! ce nu poate #i mai mic de 1& !ile lucr$toare. >ac eCcepie de la aceste pre"ederi persoanele concediate n temeiul art. 21 lit. dB8 care se a#l$ n perioada de prob$. Deci!ia de des#acere a contractului indi"idual de munc$8 c1iar i n ca!ul concedierii colecti"e8 are caracter indi"idual. %u alte cu"inte8 nu se pot des#ace8 global8 toate contractele indi"iduale de munc$ printr?o singur$ deci!ie a angajatorului care ar a"ea8 de eCemplu8 ca aneC$8 un tabel cu numele salariailor concediai. entru #iecare persoan$ trebuie s$ se emit$ o dispo!iie scris$ a unit$ii8 cu ar$tarea moti"elor8 a pre"ederilor legale pe care se ntemeia!$8 a termenelor precum i a organelor la care m$sura luat$ poate #i atacat$ de #ostul salariat.111 Dreptul la prea"i! nu este o noutate pentru reglementarea rom0neasc$ a contractului indi"idual de munc$. recedentul %od al muncii coninea reglement$ri n acest sens. +outatea const$ n #aptul c$ durata prea"i!ului poate #i negociat$ ast$!i8 legea instituind doar un prag minim de 1& !ile dar p$rile au posibilitatea s$ con"in$ asupra unui termen de prea"i! mai mare. ,e!ultatul negocierii p$rilor cu pri"ire la durata prea"i!ului "a trebui consemnat$8 dup$ ca!8 n contractul indi"idual sau colecti" de munc$. cB criteriile de stabilire a ordinii de prioritate8 aa cum sunt preci!ate n proiectul de negociere colecti"$H dB lista tuturor locurilor de munc$ disponibile n unitate i termenul n care salariaii urmea!$ s$ opte!e pentru a ocupa un loc de munc$ "acant. 7n situaia n care n perioada de prea"i! contractul indi"idual de munc$ este suspendat8 termenul de prea"i! "a #i suspendat corespun!$tor. 'ceast$ pre"edere "i!ea!$ situaiile n care8 de eCemplu8 n perioada prea"i!ului8 un salariat bene#icia!$ i de un concediu medical sau eCecut$ !ile din concediu de odi1n$ la care are dreptul i pe care nu a apucat s$ l eCecute. %on#orm pre"ederilor legale8 deci!ia de concediere produce e#ecte de la data comunic$rii ei salariatului. rin urmare8 necomunicarea deci!iei de concediere atrage lipsa oric$rui e#ect pentru salariatul n cau!$. 'ngajatorii trebuie s$ i asigure mijloacele de prob$ necesare pentru a do"edi cu certitudine data la care s?a #$cut comunicarea deci!iei de concediere8 de la aceast$ dat$ curg0nd i
111

Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 123 &4

termenul de prea"i! @comunicarea sub semn$tur$8 comunicarea prin scrisoare recomandat$ sau cu con#irmare de primire etc.B De%isia %on#orm art. 36 din %odul muncii8 prin demisie se nelege actul unilateral de "oin$ a salariatului care8 printr?o noti#icare scris$8 comunic$ angajatorului ncetarea contractului indi"idual de munc$8 dup$ mplinirea unui termen de prea"i!. %a act unilateral de "oin$ al salariatului8 demisia trebuie noti#icat$ n scris angajatorului8 mani#estarea "erbal$ a salariatului n sensul denun$rii contractului indi"idual de munc$ r$m0ne #$r$ e#ect. ,aiunea a"ut$ n "edere de legiuitor la reglementarea denun$rii contractului de munc$ const$ n #aptul c$ nimeni nu poate #i obligat s$ lucre!e n cadrul unui raport de munc$8 at0t timp c0t interesele sale impun ncetarea acestuia i alegerea unui alt loc de munc$.112 Dreptul la demisie poate #i eCercitat de orice salariat8 indi#erent de durata contractului indi"idual de munc$ nc1eiat. +u putem admite ideea c$ dac$ ne a#l$m n pre!ena unui contract indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$8 atunci salariatul nu poate demisiona. O asemenea regul$ ar nc$lca #lagrant principiul libert$ii muncii8 reglementat eCpres at0t n %onstituie @art. 34 al. 1B c0t i de pre"ederile art. 3 din %odul muncii. ,eglementarea demisie din codul muncii anteriror a generat opinia unanim$ n doctrin$ precum c$ eCercitarea dreptului la demisie pentru moti"e netemeinice justi#ic$ plata de desp$gubiri #a$ de angajator. .ste "orba despre situaia contractelor indi"iduale de munc$ pe durat$ determinat$ prin care salariatul s?a angajat s$ preste!e o anumit$ acti"itate un inter"al de timp bine preci!at. Dac$ denunarea unilateral$ a contractului indi"idual de munc$ nu a"ea la ba!$ moti"e temeinice8 atunci salariatul era r$spun!$tor pentru orice pagub$ material$ cau!at$ unit$ii.113 7n con#ormitate cu pre"ederile actualului %od al muncii8 salariatul are dreptul de a nu moti"a demisia8 iar demisia nu se aprob$. Dac$ angajatorul este de acord ca salariatul s$ p$r$seasc$ unitatea atunci contractul indi"idual de munc$ ncetea!$ prin acordul p$rilor @art. && lit. bB i nu ca urmare a actului unilateral al salariatului @adic$ prin demisieB. 5unt total eCcluse desp$gubirile8 c1iar dac$ demisia este intempesti"$. Dreptul la demisie nu poate #i negociat i nici limitat prin alt$ mijloace dec0t prin termenul de prea"i! negociat de p$ri. Dreptul la demisie este o eCpresie a principiului libert$ii de a munci consacrat de legislaia internaional$ dar i de pre"ederile actualului cod al muncii. ,e#u!ul angajatorului de a nregistra demisia d$ dreptul salariatului de a #ace do"ada acesteia prin orice mijloace de prob$. (ermenul de prea"i! este cel con"enit de p$ri n contractul indi"idual de munc$ sau8 dup$ ca!8 cel pre"$!ut n contractele colecti"e de munc$ aplicabile i nu poate #i mai mare de 1& !ile calendaristice pentru salariaii cu #uncii de eCecuie8 respecti" de 39 de !ile calendaristice pentru salariaii care ocup$ #uncii de conducere. %a i n ipote!a concedierii salariailor8 i n situaia demisiei8 pe durata prea"i!ului contractul indi"idual de munc$ continu$ s$ i produc$ toate e#ectele. 7n situaia n care n perioada de prea"i! contractul indi"idual de munc$ este suspendat8 termenul de prea"i! "a #i suspendat corespun!$tor. %ontractul indi"idual de munc$ ncetea!$ la data eCpir$rii termenului de prea"i! sau la data renun$rii totale ori pariale de c$tre angajator la termenul respecti". Mai mult c1iar8 salariatul poate demisiona #$r$ prea"i! dac$ angajatorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contractul indi"idual de munc$. 7n situaia n care o persoan$ a luat iniiati"a ncet$rii unilaterale a contractului indi"idual de munc$ dar8 n acelai timp8 nu respect$ perioada de prea"i!8 unitatea poate s$?i des#ac$ disciplinar
112 113

:1eorg1e >ilip8 Dumitru %r$ciun8 Mi1ai Mantale8 5eptimiu anainte8 ,omeo =utnariu D op.cit.8 p. 236 Marioara <ic1indeal D op.cit.8 p.34 &&

contractul de munc$ pentru absene nemoti"ate @"e!i (ribunalul 5uprem 5ecia ci"il$8 deci!ia nr. 363I1& #ebruarie 1646B.114 '"0nd n "edere natura juridic$ a actului de detaare8 n literatura de specialitate s?au eCprimat o serie de opinii "is?O?"is de modul de eCercitare a dreptului de a demisiona de c$tre salariatul detaat. 'st#el8 ntruc0t contractul indi"idual de munc$ al salariatului detaat este suspendat #a$ de unitatea de la care este detaat i se nc1eie un nou contract de munc$ cu patronul la care este detaat8 cererea de demisie i anunarea prea"i!ului trebuiesc depuse concomitent la ambii angajatori.11& Demisia8 ca act juridic unilateral ntocmit de salariat8 are caracter ire"ocabil. 7n literatura de specialitate s?a preci!at eCpres c$ retragerea demisiei este inadmisibil$8 dac$ unitatea nu este de acord. 112 %onsider$m ns$ c$ retragerea demisiei este posibil$8 at0t timp c0t demisia ns$i nu a ajuns la cunotina anagajatorului. III./.1 Efe&tele 2n&et,rii &ontra&tului indi#idual de %un&, Deci!ia de des#acere a contractului indi"idual de munc$ produce e#ecte de la data comunic$rii ei. %u alte cu"inte8 dac$ angajatorul a emis deci!ia de des#acere a contractului indi"idual de munc$ dar nu poate proba #aptul c$ acest$ deci!ie a #ost comunicat$ salariatului8 atunci angajatul se poate pre!enta n continuare la ser"iciu i are dreptul de a primi salariul negociat. rincipalele e#ecte ale ncet$rii contractului indi"idual de munc$ sunt* - ncetarea pentru "iitor a drepturilor i obligaiilor corelati"e ale p$rilor asumate la nc1eierea contractului indi"idual de munc$H - ac1itarea drepturilor b$neti la !i i predarea gestiunii i a altor materiale din in"entar de c$tre salariatH - p$strarea "ec1imii n munc$ i a "ec1imii n specialitateH - clari#icarea situaiei c1eltuielilor de colari!are prin plata acestora de c$tre salariat8 #osta unitate sau noul angajatorH - plata contra"alorii prea"i!ului8 dac$ acesta nu a #ost acordat n natur$H - acordarea unor ajutoare materiale de asigur$ri sociale @de la ca! la ca!BH - acordarea unor pl$i compensatorii n ca!urile i condiile pre"$!ute de contractul colecti" de munc$ pentru cei disponibili!ai8 etc.113 III.'3 Contra&te indi#iduale de %un&, de ti$ $arti&ular 'ctualul %od al muncii reglementea!$ pe l0ng$ contractul indi"idual de munc$ i o serie de contracte particulare n ba!a c$rora se prestea!$ munc$ n sc1imbul unei remuneraii numit$ salariu. 'ceste contracte particulare urm$resc restr0ngerea s#erei de utili!are a con"eniilor ci"ile de prest$ri ser"icii8 care procurau angajatorilor o serie de a"antaje de ordin #iscal. e l0ng$ contractul indi"idual de munc$8 %odul muncii rom0n mai reglementea!$ contractul indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$8 munca prin agent de munc$ temporar$8 contractul indi"idual de munc$ cu timp parial i munca la domiciliu.

114 11&

>lorin %iutacu D Dreptul muncii. %ulegere de spee8 .ditura %repuscul loieti8 29918 p. &9 antelimon Manta8 -asile :1ime D op. cit.8 p. 21& 112 Ion (raian Jte#$nescu8 Magda -olonciu8 ,aluca Dimitriu D op. cit.8 p. 121 113 antelimon Manta8 -asile :1ime D op. cit.8 p. 249 &2

III.'3.' Contra&tul indi#idual de %un&, $e durat, deter%inat, rin eCcepie8 angajatorii au posibilitatea de a angaja8 n ca!urile i n condiiile %odului muncii8 personal salariat cu contract indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$. %ontractul indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ poate #i prelungit i dup$ eCpirarea termenului iniial8 cu acordul scris al p$rilor8 dar numai n$untrul termenului s$u de "alabilitate i de cel mult dou$ ori consecuti". 'ceast$ pre"edere urm$rete eradicarea practicii unor angajatori de a angaja pe perioad$ determinat$ pentru acelai post8 acelai salariat sau persoane di#erite8 #$r$ ca postul respecti" s$ mai #ie ocupat "reodat$ de un salariat cu contract de munc$ pe perioad$ nedeterminat$. 5copul urm$rit de aceti angajatori este #inali!area contractului indi"idual de munc$ prin ajungerea la termen8 #$r$ nici o alt$ #ormalitate. %ontractul indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ se poate nc1eia numai n #orm$ scris$8 cu preci!area eCpres$ a duratei pentru care se nc1eie. >orma scris$ a acestui contract este o condiie de "aliditate @ad "aliditatemB i nu doar una de prob$ @ad probationemB. 7n lipsa #ormei scrise se pre!um$ c$ respecti"ul contract indi"idual de munc$ a #ost nc1eiat pe durat$ nedeterminat$.114 rin urmare8 contractul indi"idual de munc$ se nc1eie8 ca regul$ general$8 pe durat$ nedeterminat$. 5ituaiile n care legea permite nc1eierea unui contract indi"idual demunc$ pe durat$ determinat$ sunt pre"$!ute eCpres i limitati" de art. 41 din %odul muncii i sunt urm$toarele* aB nlocuirea unui salariat n ca!ul suspend$rii contractului s$u de munc$8 cu eCcepia situaiei n care acel salariat particip$ la gre"$H bB creterea temporar$ a acti"it$ii angajatoruluiH cB des#$urarea unor acti"it$i cu caracter se!onierH dB n situaia n care este nc1eiat n temeiul unor dispo!iii legale emise cu scopul de a #a"ori!a temporar anumite categorii de persoane #$r$ loc de munc$H eB n alte ca!uri pre"$!ute eCpres de legi speciale. %ontractul indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ nu poate #i nc1eiat pe o perioad$ mai mare de 14 luni. 7n ca!ul n care contractul indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ este nc1eiat pentru a nlocui un salariat al c$rui contract indi"idual de munc$ este suspendat8 durata contractului "a eCpira la momentul ncet$rii moti"elor ce au determinat suspendarea contractului indi"idual de munc$ al salariatului titular. (otodat$8 simpla meniune din contract c$ a #ost nc1eiat pe durat$ determinat$8 nu produce e#ecte corespun!$toare dac$ postul este "acant i prin natura ei munca are caracter permanent. 7n consecin$8 dac$ sunt ntrunite cerinele imperati"e ale legii pentru nc1eierea contractului pe durat$ determinat$8 orice clau!$ potri"it c$reia contractul ar #i #ost nc1eiat pe durat$ determinat$ este nul$.116 5alariatul ncadrat cu contract indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ poate #i supus unei perioade de prob$8 care nu "a dep$i* aB & !ile lucr$toare pentru o durat$ a contractului indi"idual de munc$ mai mic$ de 3 luniH bB 1& !ile lucr$toare pentru o durat$ a contractului indi"idual de munc$ cuprins$ ntre 3 i 2 luniH cB 39 de !ile lucr$toare pentru o durat$ a contractului indi"idual de munc$ mai mare de 2 luniH dB 4& de !ile lucr$toare n ca!ul salariailor ncadrai n #uncii de conducere8 pentru o durat$ a contractului indi"idual de munc$ mai mare de 2 luni.

114

'leCandru <iclea D E,eglementarea contractului indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ con#orm proiectului %odului munciiF8 n ,e"ista ,om0n$ de Dreptul Muncii8 nr. 2I29928 p.22 116 'leCandru <iclea D E,eglementarea contractului indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ con#orm proiectului %odului munciiF8 n ,e"ista ,om0n$ de Dreptul Muncii8 nr. 2I29928 p. 21 &3

'rt. 44 din %odul muncii stabilete c$8 la eCpirarea contractului indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$8 pe locul de munc$ respecti" "a #i angajat un salariat cu contract indi"idual de munc$ pe durat$ nedeterminat$8 a#ar$ de urm$toarele situaii* aB n ca!ul n care contractul indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ este nc1eiat pentru a nlocui temporar un salariat absent8 dac$ inter"ine o nou$ cau!$ de suspendare a contractului acestuiaH bB n ca!ul n care un nou contract indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ este nc1eiat n "ederea eCecut$rii unor lucr$ri urgente8 cu caracter eCcepionalH cB n ca!ul n care nc1eierea unui nou contract indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ se impune pentru temeiurile pre"$!ute la art. 41 lit. eBH dB n ca!ul n care contractul indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ a ncetat din iniiati"a salariatului sau din iniiati"a angajatorului8 pentru o abatere gra"$ sau abateri repetate ale salariatului. 'ngajatorii sunt obligai s$ in#orme!e salariaii angajai cu contract indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$ despre locurile de munc$ "acante sau care "or de"eni "acante8 corespun!$toare preg$tirii lor pro#esionale8 i s$ le asigure accesul la aceste locuri de munc$ n condiii egale cu cele ale salariailor angajai cu contract indi"idual de munc$ pe perioad$ nedeterminat$. 'ceast$ in#ormare se #ace printr?un anun a#iat la sediul angajatorului. Dispo!iiile legale8 precum i cele cuprinse n contractele colecti"e de munc$ aplicabile salariailor cu contract indi"idual de munc$ pe durat$ nedeterminat$ se aplic$ n egal$ m$sur$ i salariailor cu contract indi"idual de munc$ pe durat$ determinat$. III.'3.* Mun&a $rin a0ent de %un&, te%$orar, 'nterior adopt$rii %odului Muncii8 n literatura de specialitate s?a conturat ideea c$ reglement$ri pri"ind suplimentarea m$surilor de ncurajare a proteciei n domeniile s$n$t$ii i securit$ii la locul de munc$ al lucr$torilor ncadrai pe durat$ determinat$ sau temporar$8 ce #ac obiectul Directi"ei 61I343I%.. trebuie s$ #ie transpuse n legislaia rom0n$. 5?a opinat c$ noul %od al Muncii "a trebui s$ reglemente!e ceea ce n mod generic n literatura de specialitate modern$ este de#init$ ca Emisiune de munca temporar$F8 ca #iind perioada n care ser"iciile unei persoane sunt puse la dispo!iia unui utili!ator printr?un contract de punere la dispo!iie8 nc1eiat ntre un agent de munc$ temporar$ i utili!ator.129 %odul Muncii n "igoare a corectat i aceast$ lacun$ i8 #a$ de opiniile semnalate n literatura de specialitate8 s?a adoptat un cadru reglementati" pentru des#$urarea muncii prin intermendiului agenilor de munc$ temporar$. %odul muncii cuprinde de#iniii pentru termenii #olosii n situaia muncii prin intermediul agentului de munc$ temporar$ n art. 43. 'st#el8 munca prin agent de munc$ temporar$ este munca prestat$ de un salariat temporar care8 din dispo!iia agentului de munc$ temporar$8 prestea!$ munca n #a"oarea unui utili!ator. 5alariatul temporar este persoana ncadrat$ la un angajator agent de munc$ temporar$8 pus la dispo!iie unui utili!ator pe durata necesar$ n "ederea ndeplinirii unor anumite sarcini precise i cu caracter temporar. 'gentul de munc$ temporar$ este societatea comercial$ autori!at$ de Ministerul Muncii i 5olidarit$ii 5ociale8 care pune pro"i!oriu la dispo!iie utili!atorului personal cali#icat iIsau necali#icat pe care l angajea!$ i l salari!ea!$ n acest scop. %ondiiile de n#iinare i #uncionare8 precum i

129

'ndrei opescu D E%oncordana legislaiei rom0ne a muncii cu normele ).F8 n ,e"ista ,om0n$ de Dreptul Muncii8 nr. 1I29928 p.24 &4

procedura de autori!are a agentului de munc$ temporar$ urmea!$ s$ #ie stabilite prin 1ot$r0re a :u"ernului. )tili!atorul este angajatorul c$ruia agentul de munc$ temporar$ i pune la dispo!iie un salariat temporar pentru ndeplinirea unor anumite sarcini precise i cu caracter temporar. )n utili!ator poate apela la ageni de munc$ temporar$ doar pentru eCecutarea unei sarcini precise i cu caracter temporar8 denumit$ misiune de munc$ temporar$8 i numai n urm$toarele ca!uri* aB pentru nlocuirea unui salariat al c$rui contract indi"idual de munc$ este suspendat8 pe durata suspend$riiH bB pentru prestarea unor acti"it$i cu caracter se!onierH cB pentru prestarea unor acti"it$i speciali!ate ori oca!ionale. Misiunea de munc$ temporar$ se stabilete pentru un termen care nu poate #i mai mare de 12 luni. Durata misiunii de munc$ temporar$ poate #i prelungit$ o singur$ dat$ pentru o perioad$ care8 ad$ugat$ la durata iniial$ a misiunii8 nu poate conduce la dep$irea unei perioade de 14 luni. %ondiiile n care durata unei misiuni de munc$ temporar$ poate #i prelungit$ sunt pre"$!ute n contractul de munc$ temporar$ sau pot #ace obiectul unui act adiional la acest contract. 'gentul de munc$ temporar$ pune la dispo!iie utili!atorului un salariat angajat prin contract de munc$ temporar$8 n ba!a unui contract de punere la dispo!iie nc1eiat obligatoriu n #orm$ scris$. %ontractul de punere la dispo!iie trebuie s$ cuprind$* aB moti"ul pentru care este necesar$ utili!area unui salariat temporarH bB termenul misiunii i8 dac$ este ca!ul8 posibilitatea modi#ic$rii termenului misiuniiH cB caracteristicile speci#ice postului8 n special cali#icarea necesar$8 locul eCecut$rii misiunii i programul de lucruH dB condiiile concrete de munc$H eB ec1ipamentele indi"iduale de protecie i de munc$ pe care salariatul temporar trebuie s$ le utili!e!eH #B orice alte ser"icii i #acilit$i n #a"oarea salariatului temporarH gB "aloarea contractului de care bene#icia!$ agentul de munc$ temporar$8 precum i remuneraia la care are dreptul salariatul. %ontractul de punere la dispo!iie nu este un contract indi"idual de munc$8 ci un contract de natur$ comercial$8 un contract de prest$ri ser"icii prin care agentul de munc$ temporar$ se oblig$ s$ #urni!e!e utili!atorului #ora de munc$ necesar$ pentru reali!area unei lucr$ri sau atingerea unui obiecti". Orice clau!$ prin care se inter!ice angajarea de c$tre utili!ator a salariatului temporar dup$ ndeplinirea misiunii este nul$. 5alariaii temporari au acces la toate ser"iciile i #acilit$ile acordate de utili!ator8 n aceleai condiii ca i ceilali salariai ai acestuia. )tili!atorul este obligat s$ asigure salariatului temporar dotarea cu ec1ipamente indi"iduale de protecie i de munc$8 cu eCcepia situaiei n care prin contractul de punere la dispo!iie dotarea este n sarcina agentului de munc$ temporar$. )tili!atorul nu poate bene#icia de ser"iciile salariatului temporar8 dac$ urm$rete s$ nlocuiasc$ ast#el un salariat al s$u al c$rui contract de munc$ este suspendat ca urmare a particip$rii la gre"$. %ontractul de munc$ temporar$ este un contract de munc$ ce se nc1eie n scris ntre agentul de munc$ temporar$ i salariatul temporar8 de regul$8 pe durata unei misiuni. 7n contractul de munc$ temporar$ se preci!ea!$8 n a#ara elementelor cuprinse n mod obinuit n contractul indi"idual de munc$8 condiiile n care urmea!$ s$ se des#$oare misiunea8 durata misiunii8 identitatea i sediul utili!atorului8 precum i modalit$ile de remunerare a salariatului temporar. %ontractul de munc$ temporar$ se poate nc1eia i pentru mai multe misiuni. 7ntre dou$ misiuni salariatul temporar se a#l$ la dispo!iia agentului de munc$ temporar$ i bene#icia!$ de un salariu pl$tit de agent8 care nu poate #i mai mic dec0t salariul minim brut pe ar$. entru #iecare nou$ misiune8 ntre p$ri se nc1eie un act adiional la contractul de munc$ temporar$8 n care "or #i preci!ate toate
&6

elementele pre"$!ute la mai sus. %ontractul de munc$ temporar$ ncetea!$ la terminarea ultimei misiuni pentru care a #ost nc1eiat. 7ntre prestatorul muncii @salariatul temporarB i utili!ator @bene#iciarul prestaiei de munc$B nu se nate un raport juridic contractual. %u toate acestea8 ntre ei eCist$ o anumit$ leg$tur$ juridic$. .C lege8 potri"it art 61 din %odul muncii8 salariaii temporari au acces la toate ser"iciile i #acilit$ile acordate de utili!ator salariailor s$i8 inclusi" la ec1ipamente indi"iduale de protecie i de munc$ @cu eCcepia situaiei n care8 prin contractul de punere la dispo!iie8 dotarea cu ast#el de ec1ipamente este n sarcina agentului de munc$ temporar$B.121 e toat$ durata misiunii salariatul temporar bene#icia!$ de salariul pl$tit de agentul de munc$ temporar$. 5alariul primit de salariatul temporar pentru #iecare misiune nu poate #i in#erior celui pe care l primete salariatul utili!atorului8 care prestea!$ aceeai munc$ sau una similar$ cu cea a salariatului temporar. 7n m$sura n care utili!atorul nu are angajat un ast#el de salariat8 salariul primit de salariatul temporar "a #i stabilit lu0ndu?se n considerare salariul unei persoane angajate cu contract indi"idual de munc$ i care prestea!$ aceeai munc$ sau una similar$8 ast#el cum este stabilit prin contractul colecti" de munc$ aplicabil utili!atorului. 'gentul de munc$ temporar$ este cel care reine i "irea!$ toate contribuiile i impo!itele datorate de salariatul temporar c$tre bugetele statului i pl$tete pentru acesta toate contribuiile datorate n condiiile legii. 7n ca!ul n care n termen de 1& !ile calendaristice de la data la care obligaiile pri"ind plata salariului i cele pri"ind contribuiile i impo!itele au de"enit scadente i eCigibile8 iar agentul de munc$ temporar$ nu le eCecut$8 ele "or #i pl$tite de utili!ator8 n ba!a solicit$rii salariatului temporar. )tili!atorul care a pl$tit sumele datorate potri"it alin. @&B se subrog$8 pentru sumele pl$tite8 n drepturile salariatului temporar mpotri"a agentului de munc$ temporar$. rin contractul de munc$ temporar$ se poate stabili o perioad$ de prob$ pentru reali!area misiunii8 a c$rei durat$ este #iCat$ n #uncie de solicitarea utili!atorului8 dar care nu poate #i mai mare de* aB dou$ !ile lucr$toare8 n ca!ul n care contractul de munc$ temporar$ este nc1eiat pentru o perioad$ mai mic$ sau egal$ cu o lun$H bB 3 !ile lucr$toare8 n ca!ul n care contractul de munc$ temporar$ este nc1eiat pentru o perioad$ cuprins$ ntre o lun$ i dou$ luniH cB & !ile lucr$toare8 n ca!ul n care contractul de munc$ temporar$ este nc1eiat pentru o perioad$ mai mare de dou$ luni. e parcursul misiunii8 utili!atorul r$spunde pentru asigurarea condiiilor de munc$ pentru salariatul temporar8 n con#ormitate cu legislaia n "igoare. )tili!atorul "a noti#ica de ndat$ agentului de munc$ temporar$ orice accident de munc$ sau mboln$"ire pro#esional$ de care a luat cunotin$ i a c$rei "ictim$ a #ost un salariat temporar pus la dispo!iie de agentul de munc$ temporar$. 'r #i #ost pre#erabil ca noul %od al muncii s$ #i reglementat eCpres r$spunderea patrimonial$ a salariatului direct c$tre utili!ator8 ntruc0t n realitate salariatul n cau!$ prestea!$ munc$ eCclusi" n interesul utili!atorului8 la locul de munc$ stabilit de el @de regul$ la sediul s$uB i8 de #apt8 utili!atorul @iar nu agentul de munc$ temporar$B este n m$sur$ s$?i dea salariatului ndrum$ri8 s$ l supra"eg1e!e i s$ l controle!e n orice moment.122 La ncetarea misiunii salariatul temporar poate nc1eia cu utili!atorul un contract indi"idual de munc$. 7n ca!ul n care utili!atorul angajea!$8 dup$ o misiune8 un salariat temporar8 durata misiunii e#ectuate se ia n calcul la stabilirea drepturilor salariale8 precum i a celorlalte drepturi pre"$!ute de legislaia muncii. Dac$ utili!atorul continu$ s$ bene#icie!e de munca salariatului temporar #$r$ a nc1eia cu acesta un contract indi"idual de munc$ sau #$r$ a prelungi contractul de punere la dispo!iie8 se
121

Ion (raian Jte#$nescu8 Jerban =eligr$deanu D E re!entare de ansamblu i obser"aii critice asupra noului cod al munciiF8 n ,e"ista Dreptul nr. 4I29938 p. 46 122 Ion (raian Jte#$nescu8 Jerban =eligr$deanu D E re!entare de andamblu i obser"aii critice asupra noului cod al munciiF8 n ,e"ista Dreptul nr. 4I29938 p. &9 29

consider$ c$ ntre acel salariat temporar i utili!ator a inter"enit un contract indi"idual de munc$ pe durat$ nedeterminat$. 'gentul de munc$ temporar$ care concedia!$ salariatul temporar nainte de termenul pre"$!ut n contractul de munc$ temporar$8 pentru alte moti"e dec0t cele disciplinare8 are obligaia de a respecta reglement$rile legale pri"ind ncetarea contractului indi"idual de munc$ pentru moti"e care nu in de persoana salariatului. Dispo!iiile legale i pre"ederile contractelor colecti"e de munc$ aplicabile salariailor angajai cu contract indi"idual de munc$ pe durat$ nedeterminat$ la utili!ator se aplic$ n egal$ m$sur$ i salariailor temporari pe durata misiunii la acesta. III.'3.- Contra&tul indi#idual de %un&, &u ti%$ $ar.ial Din eCperiena $rilor cu economie de pia$ consolidat$8 re!ult$ c$ contractul de munc$ cu timp parial se utili!ea!$8 pe de o parte8 pentru reducerea #enomenului omajului8 iar pe de alt$ parte8 pentru a r$spunde unor cerine speci#ice #ie "iitorului saslariat8 #ie angajatorului. Denumit n mod u!ual part?time8 reglementarea comunitar$ a acestui tip de contract este dat$ de Directi"a nr. 63I41 pri"ind 'cordul cadru asupra muncii prestate cu #raciune de norm$8 nc1eiat ntre )niunea 'ngajatorilor i Industriailor din .uropa8 %on#ederaia .uropean$ a 5indicatelor8 %entru .uropean al 7ntreprinderilor cu articipaie ublic$.123 %on#orm pre"ederilor art. 191 din %odul muncii8 angajatorul poate ncadra salariai cu program de lucru corespun!$tor unei #raciuni de norm$ de cel puin dou$ ore pe !i8 prin contracte indi"iduale de munc$ pe durat$ nedeterminat$ sau pe durat$ determinat$8 denumite contracte indi"iduale de munc$ cu timp parial. %ontractul indi"idual de munc$ cu timp parial se nc1eie numai n #orm$ scris$. %odul muncii n "igoare de#inete norma de munc$ n art. 122 124 ca #iind un instrument de m$surare a muncii ce eCprim$ cantitatea de munc$ necesar$ pentru e#ectuarea operaiilor sau lucr$rilor de c$tre un salariat cu o cali#icare corespun!$toare8 care lucrea!$ cu intensitate normal$8 n condiiile unor procese te1nologice i de munc$ determinate. +orma de munc$ cuprinde timpul producti"8 timpul pentru ntreruperile impuse de des#$urarea procesului te1nologic8 timpul pentru pau!e legale n cadrul programului de munc$. Durata s$pt$m0nal$ de lucru a unui salariat angajat cu contract indi"idual de munc$ cu timp parial este in#erioar$ celei a unui salariat cu norm$ ntreag$ comparabil8 #$r$ a putea #i mai mic$ de 19 ore. 5alariatul comparabil este salariatul cu norm$ ntreag$ al aceluiai angajator8 care prestea!$ aceeai acti"itate sau una similar$ cu cea a salariatului angajat cu contract indi"idual de munc$ cu timp parial. 'tunci c0nd nu eCist$ un salariat comparabil se au n "edere dispo!iiile din contractul colecti" de munc$ aplicabil acelui angajator sau dispo!iiile legislaiei n "igoare. %ontractul indi"idual de munc$ cu timp parial cuprinde8 n a#ara elementelor pre"$!ute pentru contractul indi"idual de munc$ obinuit8 urm$toarele elemente* aB durata muncii i reparti!area programului de lucruH bB condiiile n care se poate modi#ica programul de lucruH cB interdicia de a e#ectua ore suplimentare8 cu eCcepia ca!urilor de #or$ major$ sau pentru alte lucr$ri urgente destinate pre"enirii producerii unor accidente ori nl$tur$rii consecinelor acestora. 7n situaia n care ntr?un contract indi"idual de munc$ cu timp parial nu sunt preci!ate elementele de mai sus8 contractul se consider$ a #i nc1eiat pentru norm$ ntreag$.
123

Ion (raian Jte#$nescu8 Jerban =eligr$deanu D E re!entare de andamblu i obser"aii critice asupra noului cod al munciiF8 n ,e"ista Dreptul nr. 4I29938 p.&1 124 recedentul %od al muncii de#inea norma de munc$ n art. 62 21

5alariatul ncadrat cu contract de munc$ cu timp parial se bucur$ de drepturile salariailor cu norm$ ntreag$8 n condiiile pre"$!ute de lege i de contractele colecti"e de munc$ aplicabile. Drepturile salariale se acord$ proporional cu timpul e#ecti" lucrat8 raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. 7n ca!ul salariatului care des#$oar$ acti"itatea n temeiul unui contract indi"idual de munc$ cu timp parial8 stagiul de coti!are la sistemul public de asigur$ri sociale se stabilete proporional cu timpul e#ecti" lucrat con#orm legii. +u eCist$ nici o norm$ juridic$ n legislaia muncii care s$ impun$ c$ #unciile de conducere s$ #ie ocupate numai cu norm$ ntreag$ sau c$ nc1eierea contractului indi"idual de munc$ cu timp parial este posibil$ numai pentru #unciile de eCecuie. 5ingura condiie prioritar$ este ca durata de munca s$ #ie in#erioar$ #a$ de situaia unui salariat comparabil cu norm$ ntreg$. Durata s$pt$m0nal$ de lucru nu poate #i ns$ sub pragul de 19 ore. >raciunea de 2 oreI!i se calculea!$ ns$ cumulat la ni"elul s$pt$m0nii de lucru8 i nu ca pre!en$ !ilnic$ obligatorie la ser"iciu. 'ngajatorul este obligat ca8 n m$sura n care este posibil8 s$ ia n considerare cererile salariailor de a se trans#era #ie de la un loc de munc$ cu norm$ ntreag$ la unul cu #raciune de norm$8 #ie de la un loc de munc$ cu #raciune de norm$ la un loc de munc$ cu norm$ ntreag$ sau de a?i m$ri programul de lucru8 n ca!ul n care apare aceast$ oportunitate. 'ngajatorul este obligat s$ in#orme!e la timp cu pri"ire la apariia unor locuri de munc$ cu #raciune de norm$ sau cu norm$ ntreag$8 pentru a #acilita trans#erurile de la norm$ ntreag$ la #raciune de norm$ i in"ers. 'ceast$ in#ormare se #ace printr?un anun a#iat la sediul angajatorului. 'ngajatorul asigur$8 n m$sura n care este posibil8 accesul la locuri de munc$ cu #raciune de norm$ la toate ni"elurile. III.'3.! Mun&a la do%i&iliu Munca la domiciliu repre!int$ o modalitate speci#ic$ de eCecutare a contractului indi"idual de munc$8 determinat$ de #aptul c$ locul prest$rii muncii nu este la sediul angajatorului ci la domiciliu @sau reedinaB salariatului. Munca la domiciliu este relati" #rec"ent$ n ultimele decenii n $rile de!"oltate8 mai ales datorit$ utili!$rii tot mai r$sp0ndite a in#ormaticii aplicate n procesul muncii.12& 5unt considerai salariai cu munca la domiciliu acei salariai care ndeplinesc8 la domiciliul lor8 atribuiile speci#ice #unciei pe care o dein. 7n "ederea ndeplinirii sarcinilor de ser"iciu ce le re"in8 salariaii cu munca la domiciliu i stabilesc singuri programul de lucru. 'ngajatorul este n drept s$ "eri#ice acti"itatea salariatului cu munca la domiciliu8 n condiiile stabilite prin contractul indi"idual de munc$. %ontractul indi"idual de munc$ la domiciliu se nc1eie numai n #orm$ scris$ i conine8 n a#ara elementelor pre"$!ute ca obligatorii pentru contractul indi"idual de munc$ obinuit8 urm$toarele elemente* aB preci!area eCpres$ c$ salariatul lucrea!$ la domiciliuH bB programul n cadrul c$ruia angajatorul este n drept s$ controle!e acti"itatea salariatului s$u i modalitatea concret$ de reali!are a controluluiH cB obligaia angajatorului de a asigura transportul la i de la domiciliul salariatului8 dup$ ca!8 al materiilor prime i materialelor pe care le utili!ea!$ n acti"itate8 precum i al produselor #inite pe care le reali!ea!$. 5alariatul cu munca la domiciliu se bucur$ de toate drepturile recunoscute prin lege i prin contractele colecti"e de munc$ aplicabile salariailor al c$ror loc de munc$ este la sediul angajatorului. rin contractele colecti"e de munc$ se pot stabili i alte condiii speci#ice pri"ind munca la domiciliu.

12&

Jerban =eligr$deanu8 Ion (raian Jte#$nescu D Dicionar de drept al muncii8 .ditura Lumina LeC8 =ucureti8 16638 p. 43 22

III.19.& %ontractul de ucenicie %u toate c$ este considerat de legiuitor drept un contract indi"idual de munc$ de tip particular8 normele care reglementea!$ acest contract sunt cuprinse n (itlul -I E>ormarea pro#esional$F @art. 29& D art. 213B. Inclusi" anali!a acestui tip particular de contract de munc$ a #ost abordat$ n capitolul II al pre!entei lucr$ri8 la care #acem trimitere. III.19.2 'lte tipuri de contracte prin intermediul c$rora se prestea!$ munc$ 7n literatura de specialitate s?a opinat n sensul includerii n s#era contractelor de munc$ a contractului de per#orman$. %on#orm pre"ederilor art. 4 al. 2 din Ordonana de )rgen$ a :u"ernului nr.36I29918 conducerea agenilor economici @regii autonome8 societ$i i companii naionale la care statul sau o unitate administrati"?teritorial$ este acionar majoritarB se asigur$ de c$tre persoane #i!ice n ba!a unui contract de per#orman$8 aneC$ la contractul indi"idual de munc$. %ontractul de per#orman$ este de#init ca acordul de "oin$ ntre agentul economic8 printr?un repre!entant al acesuia8 desemnat de adunarea general$ a acionarilor8 n ca!ul regiilor autonome i conduc$torul agentului economic8 care are ca obiect ndeplinirea criteriilor i obiecti"elor de per#orman$8 aprobate prin bugetul de "enituri i c1eltuieli8 n sc1imbul drepturilor salariale8 stabilite prin contractul indi"idual de munc$. 7ntr?o opinie8 contractul de per#orman$ nu este aneC$ la contractul indi"idual de munc$8 ci este c1iar acel contract. %onsider$m c$ nu se justi#ic$ eCistena ambelor contracte deoarece eCist$ identitate n ceea ce pri"ete #elul muncii8 locul muncii i salariul8 cu eCcepia indicatorilor de per#orman$ pre"$!ui de Ordonana de )rgen$ a :u"ernului nr. 36I2991.122 )n alt contract special n ba!a c$ruia se prestea!$ munc$ este contractul de ambarcare8 de#init ca acea con"enie care reglementea!$ raporturile de munc$ ale membrilor ec1ipajelor na"elor care arborea!$ pa"ilion rom0n cu angajatorii lor. 'cest contract este reglementat de Legea nr. 412I2992 care n art. 34 preci!ea!$ c$ raporturile de munc$ ale membrilor ec1ipajelor na"elor care arborea!$ pa"ilionul rom0n cu angajatorii lor se stabilesc pe ba!a pre"ederilor legislaiei naionale8 ale acordurilor i ale con"eniilor internaionale la care ,om0nia este parte8 precum i pe ba!a contractelor colecti"e de munc$ i a celor indi"iduale de ambarcare. 'adar8 membrii acestor ec1ipaje sunt salariai i li se aplic$ pre"ederile %odului muncii i toate celelte acte normati"e care alc$tuiesc legislaia muncii de drept comun8 e"ident n m$sura n care nu eCist$ alte reglement$ri di#erite n legislaia special$ re#eritoare la transportul na"al. 7n realitate8 contractul indi"idual de ambarcare @mbarcareB este8 din punct de "edere juridic8 pur i simplu un contract indi"idual de munc$.123

122

Laura Maierean D E%ontractul de per#orman$ D contract de munc$F8 n ,e"ista ,om0n$ de Dreptul Muncii nr. 1I29928 p.

43
123

Jerban =eligr$deanu ? E+atura juridic$ a contractului indi"idual de ambarcare @mbarcareBF8 n ,e"ista Dreptul nr. &I29938 p. 24 i urm. 23

CAPITOLUL I4: CONTRACTUL COLECTI4 DE MUNC)

I-.1 De#iniie8 natur$ juridic$ i tr$s$turi %ontractul colecti" de munc$ a ap$rut ca urmare a de!"olt$rii industriale de la s#0ritul secolului al AIA?lea i nceputul sec. AA. %onstituirea primelor #orme de organi!are a muncitorilor a dus la negocierea colecti"$ a drepturilor angajailor. %ontractul colecti" de munc$ a repre!entant modalitatea concret$ de a a"ea o certitudine cu pri"ire la re!ultatul negocierilor8 drepturile salariailor #iind cuprinse ntr?un document scris i semnat de patroni. %ontractul colecti" de munc$ a #ost reglementat iniial n legislaia noastr$ pe cale indirect$8 prin Legea con#lictelor colecti"e de munc$ din 16298 apoi prin legea contractelor pro#esionale din 1621.124 'ctualul cadru legislati" al contractului colecti" de munc$ este dat de pre"ederile legii contractului colecti" de munc$ nr. 139I16628 modi#icat$ prin legea nr. 143I16638 precum i de pre"ederile titlului -III din actualul %od al muncii @E%ontractele colecti"e de munc$FB. %on#orm art. 1 din legea nr. 139I1662 i art. 232 al. 1 din cod8 contractul colecti" de munc$ este con"enia nc1eiat$ n #orm$ scris$ ntre angajator sau organi!aia patronal$8 de o parte8 i salariai8 repre!entai prin sindicate ori n alt mod pre"$!ut de lege8 de cealalt$ parte8 prin care se stabilesc clau!e pri"ind condiiile de munc$8 salari!area8 precum i alte drepturi i obligaii ce decurg din raporturile de munc$. 7n doctrin$ s?au #$cut aprecieri cu pri"ire la natura juridic$ a acestui act8 teoreticienii #iind de acord asupra caracterului particular pe care l pre!int$ contractul colecti" de munc$. 7n primul r0nd8 aa cum arat$ i denumirea sa8 este un contract8 n sensul dat de art. 642 %od ci"il8 adic$ un acord de "oin$ al semnatatilor care generea!$ drepturi i obligaii de ambele p$ri. %ontractul colecti" de munc$ este ns$ un act juridic sui generis deoarece respectarea normelor sale se impune i salariailor care nu au luat parte eCpres la negocierea i semnarea lui8 inclusi" celor angajai multerior nc1eierii contractului. %ontractul colecti" de munc$ este un i!"or de drept speci#ic acestei discipline juridice8 #iind considerat un contract normati".126 >ora juridic$ a pre"ederilor cuprinse n contractul colecti" de munc$ este similar$ normelor cuprinse n legi iar nc$lcarea lor atrage r$spunderea juridic$ general$8 nu contractual$. re"ederile contractelor colecti"e sunt de larg$ aplicabilitate8 a"0nd n ca!ul contractului colecti" la ni"el naional impact asupra relaiilor de munc$ la scara ntregii $ri8 aa cum re!ult$ din pre"erile art. 241 al. 1 lit. d. %ontractul colect"i de munc$ este o eCcepie de la principiul relati"it$ii e#ectelor con"eniilor8 deoarece e#ectele sala se ntind mai departe de s#era semnatatilor. Drepturile i obligaiile inserate n contractul colecti" de munc$ a#ectea!$ toi salariaii8 c1iar i pe cei angajai ulterior nc1eierii contractului dar mai nainte de ieirea lui din "igoare. (r$s$turile contractului colecti" de munc$ se aseam$n$ at0t cu tr$s$turile contractelor ci"ile c0t i cu tr$s$turile contractelor indi"iduale de munc$. Literatura de specialitate a e"iden0iat urm$toarele caracteristici ale contractului colecti"*139 @aB %ontractul colecti" este un contract sinalagmatic deoarece el presupune o reciprocitate de prestaii. 7ntr?ade"$r8 at0t patronul @patronatulB8 c0t i salariaii au drepturi i obligaii proprii care corespund celor a"ute de c$tre cealalt$ parte.

124 126

>ilip8 Li"iu D op.cit.8 p. 1&2 Karb$d$8 Maria D EIntroducere n dreptF8 .ditura )ni"ersit$ii E'leCandru Ioan %u!aF8 Iai8 29928 p. 43 139 :1impu8 5anda <iclea8 'leCandru D op.cit8 p. 3&1 24

@bB %ontractul colecti" de munc$ este un contract cu titlu oneros deoarece p$rile reali!ea!$ reciproc anumite prestaii n sc1imbul acelora pe care s?au obligat s$ le e#ectue!e n #a"oarea celeilalte8 #iecare dintre p$ri urm$rind un #olos propriuH @cB %ontractul colecti" de munc$ este un contract comutati"8 prestaiile la care se oblig$ p$rile #iind cunoscute ab initio8 la nc1eierea contractului8 iar eCecutarea lor nu depinde de un e"eniment incertH @dB %ontractul colecti" de munc$ este un contract care presupune prestaii succesi"e8 n timp8 pe ntreaga durat$ a eCistenei saleH @eB %ontractul colecti" de munc$ este un contract numit8 in0nd seama de #aptul c$ este reglementat prin legea nr. 139I1662 i prin codul munciiH @#B .ste un contract solemn8 #orma scris$ #iind impus$ de natura sa juridic$ @contract normati"B precum i de lege @art. 2& din legea nr. 139I1662B H @gB %ontractul colecti" de munc$ repre!int$ o eCcepie de la principiul relati"it$ii e#ectelor contractului8 ceea ce l deosebete de contractul ci"il8 n general8 precum i de contractul indi"idual de munc$. %on#orm art. 633 %od ci"il8 con"eniile nu au putere dec0t ntre p$rile contractante8 ori e#ectele contractului colecti" se aplic$ i altor persoane8 nu doar celor semnatare. I4.* Ne0o&ierea 8i 2n&heierea &ontra&tului &ole&ti# de %un&, Legea nr. &3I2993 @%odul munciiB pre"ede n art. 232 al. 2 c$ negocierea colecti"$ este obligatorie8 cu eCcepia ca!ului n care angajatorul are ncadrai mai puin de 21 de salariai. 'ceast$ #ormulare este pre!ent$ i n art. 3 din legea cadru i este criticabil$ deoarece legea nu oblig$ la nc1eierea unui contract colecti" de munc$ ci doar la negocierea lui. rin urmare8 dac$ p$rile nu ajung la un acord pe parcursul negocierilor8 atunci reglementarea legal$ nu nle oblig$ s$ #ac$ compromisuri deoarece cerina de a negocia este ndeplinit$. %u totul alt#el ar sta lucrurile dac$ legea ar impune nc1eierea contractului colecti" de munc$ pentru toi angajatorii care au cel puin 21 de angajai. Instituirea obligaiei de a negocia ar #ora p$rile s$ g$seasc$ o soluie pentru a ajunge la consens n ceea ce pri"ete reglement$rile contractului. 7n doctrin$8 nc1eierea propriu !is$ a contractului colecti" de munc$ a #ost apreciat$ unanim drept #acultati"$8 indi#erent de num$rul de angaji ai #irmei. 'st#el8 s?a considerat 131 c$ ntreaga construcie a Legii nr. 139I1662 c0t i #iloso#ia Legii con#lictelor colecti"e de munc$ pornesc de la premisa c$ negocierile se pot solda i cu un re!ultat negati"8 cu nenc1eierea contractului colecti" de munc$ i cu declanarea unui con#lict de munc$. >aptul c$ legea pre"ede obligati"itatea negocierii colecti"e la ni"el de unitate este #iresc i eCplicabil8 pentru c$ aceasta este premisa dialogului social ca modalitate de reali!are a p$cii sociale8 este o in"itaie obligatorie a partenerilor sociali la dialog pentru soluionarea problemelor de munc$ i sociale de interes reciproc. Dar8 dac$ in"itarea obligatorie la negociere este #iresc$8 tot #ireasc$ este i recunoaterea #aptului c$ ntr?o negociere eCist$ i "arianta neajungerii la o nelegere. %adrul reglementati" n "igoare al contractului colecti" de munc$ pre"ede o ntreag$ procedur$ de respectat n "ederea nc1eierii contractului colecti" de munc$. re"ederile codului muncii n aceast$ prin"in$ au "aloare de principiu. 'st#el8 se stabilete eCpres c$ la negocierea clau!elor i la nc1eierea contractelor colecti"e de munc$ p$rile sunt egale i libere precum i #aptul c$ p$rile8 repre!entarea acestora i procedura de negociere i de nc1eiere a contractelor colecti"e de munc$ sunt stabilite potri"it legii. .ste "orba bineneles de pre"ederile legii cadru nr. 139I16628 cu modi#ic$rile i complet$rile ulterioare.
131

>ilip Li"iu D op.cit8 p. 139 2&

'rt. 3 din lege pre"ede c$ negocierea colecti"P are loc n #iecare an8 dupP cum urmea!P* aB dupP cel puin 12 luni de la data negocierii precedente8 neurmatP de nc1eierea contractului colecti" de muncP8 sau de la data intrPrii n "igoare a contractului colecti" de muncP8 dupP ca!H bB cu cel puin 39 de !ile anterior eCpirPrii contractelor colecti"e de muncP nc1eiate pe un an. Iniiati"a negocierii aparine patronului iar dac$ patronul nu angajea!P negocierea8 aceasta are loc la cererea organi!aiei sindicale sau a repre!entanilor salariailor8 dupP ca!8 n termen de 1& !ile de la #ormularea cererii. 7n termen de 1& !ile de la data #ormulPrii cererii de cPtre organi!aia sindicalP sau de cPtre repre!entanii salariailor8 patronul trebuie sP con"oace pPrile n "ederea negocierii contractului colecti" de muncP. La prima reuniune a pPrilor se preci!ea!P* aB in#ormaiile pe care patronul le "a pune la dispo!iie delegaQilor sindicali sau ai salariailor i data la care urmea!P a ndeplini aceastP obligaieH in#ormaiile trebuie sP permitP o anali!P comparatP a situaiei locurilor de muncP8 a clasi#icPrii pro#esiilor i meseriilor8 a ni"elului de salari!are8 a duratei timpului de lucru i a organi!Prii programului de lucruH bB locul i calendarul reuniunilor. Durata negocierii colecti"e nu poate depPi 29 de !ile. %u caracter minimal8 legea pre"ede c$ negocierea colecti"P trebuie s$ ating$ m$car urm$toarele probleme* salariile8 durata timpului de lucru8 programul de lucru i condiiile de muncP. Dac$ patronul nu respect$ obligaiile sale legale "is?O?"is de demararea negocierii colecti"e8 "a #i sancionat contra"enional de c$tre personalul din Ministerul Muncii i roteciei 5ociale8 din direciile generale de muncP i protecQie socialP judeene8 respecti" a municipiului =ucureti8 mputernicit prin ordin al ministrului muncii i proteciei sociale. %on#orm art. 14 din lege8 pPrtile contractului colecti" de muncP sunt patronul i salariaii8 repre!entate dupP cum urmea!P* aB patronul* ? la ni"el de unitate8 de cPtre organul de conducere al acesteia8 stabilit prin lege8 statut ori regulament de #uncionare8 dupP ca!H ? la ni"el de grup de unitPi8 de ramurP i la ni"el naional8 de cPtre asociaiile patronale legal constituite i repre!entati"e potri"it pre!entei legiH bB salariaii* ? la ni"el de unitate8 de cPtre organi!aiile sindicale legal constituite i repre!entanti"e ori8 acolo unde nu este constituit un sindicat repre!entati"8 prin repre!entanii alei ai salariailorH ? la ni"elul grupurilor de unitPi i al ramurilor8 de cPtre organi!aiile sindicale de tip #ederati"8 legal constituite i repre!entati"e potri"it pre!entei legiH ? la ni"el naional8 de cPtre organi!aiile sindicale de tip con#ederati"8 legal constituite i repre!entati"e potri"it pre!entei legi. La negocierea contractului colecti" de muncP la ni"el naional8 de ramurP sau de grup de unitPi participP asociaiile patronale care ndeplinesc8 cumulati"8 urmPtoarele condiii* aB la ni"el naional* ? au independenP organi!atoricP i patrimonialPH ? repre!intP patroni ale cPror unitPi #uncionea!P n cel puin jumPtate din numPrul total al judeelor8 inclusi" n municipiul =ucuretiH ? repre!intP patroni ale cPror unitPi i des#PoarP acti"itatea n cel puQin 2&L din ramurile de acti"itateH ? repre!intP patroni ale cPror unitPi cuprind minimum 3L din e#ecti"ul salariailor din economia naionalPH
22

bB la ni"el de ramurP* ? au independenP organi!atoricP i patrimonialPH ? repre!intP patroni ale cPror unitPi cuprind minimum 19L din numPrul salariailor din ramura respecti"P. 7ndeplinirea condiiilor de repre!entati"itate se constatP de cPtre (ribunalul Municipiului =ucureti8 la cererea asociaiei patronale. 'sociaiile patronale repre!entati"e la ni"el naional sunt repre!entati"e i la ni"elul ramurilor i al grupurilor de unitPi prin intermediul organi!aiilor de tip #ederati"8 componente. La negocierea contractelor colecti"e de muncP la ni"el naional8 de ramurP i de unitate participP organi!aiile sindicale care ndeplinesc8 cumulati"8 urmPtoarele condiii* aB la ni"el naional* ? au statut legal de con#ederaie sindicalPH ? au independenP organi!atoricP i patrimonialPH ? au n componenP structuri sindicale proprii8 n cel puin jumPtate din numPrul total al judeelor8 inclusi" n municipiul =ucuretiH ? au n componenP #ederaii sindicale repre!entati"e din cel puQin 2&L din ramurile de acti"itateH ? organi!aiile sindicale componente au8 cumulat8 un numPr de membri cel puin egal cu &L din e#ecti"ul salariailor din economia naionalPH bB la ni"el de ramurP* ? au statut legal de #ederaie sindicalPH ? au independenP organi!atoricP i patrimonialPH ? organi!aiile sindicale componente au8 cumulat8 un numPr de membri cel puin egal cu 3L din e#ecti"ul salariailor din ramura respecti"PH cB la ni"el de unitate* ? au statut legal de organi!aie sindicalPH ? numPrul de membri ai sindicatului repre!intP cel puin o treime din numPrul salariailor unitPii. 7ndeplinirea condiiilor de repre!entati"itate a organi!aiilor sindicale se constatP8 la cererea acestora8 de cPtre instanele judecPtoreti8 ast#el* la ni"el naional i de ramurP8 de cPtre (ribunalul Municipiului =ucureti iar la ni"el de unitate8 de cPtre judecPtoria n a cPrei ra!P teritorialP se a#lP sediul unitPii. Organi!aiile sindicale repre!entati"e la ni"el naional sunt repre!entati"e i la ni"elul ramurilor i al grupurilor de unitPi n care au organi!aii componente de tip #ederati". 7n mod corespun!Ptor8 organi!aiile sindicale repre!entati"e la ni"elul ramurilor sunt repre!entati"e i la ni"elul grupurilor de unitPi n care au organi!aii sindicale proprii. %ontractul colecti" de muncP se poate nc1eia i n unitPile n care nu eCistP organi!aii sindicale sau acestea nu ndeplinesc condiiile de repre!entati"itate stabilite de lege i detaliate mai sus pre"P!ute. 7n acest ca!8 salariaii i aleg repre!entanii la negociere prin "ot secret. La alegerea repre!entanilor salariailor "or participa cel puin jumPtate plus unu din numPrul total al salariaQilor. ,epre!entanii salariaQilor sunt desemnai n raport cu numPrul "oturilor obinute. 'rt. 22 din legea contractului colecti" de munc$ pre"ede c$ la negocierea i nc1eierea contractelor colecti"e de muncP n instituiile bugetare8 pPrile sunt repre!entate dupP cum urmea!P* aB de cPtre conducPtorul instituiei bugetare sau de cPtre lociitorul de drept al acestuiaH bB de cPtre sindicatele repre!entati"e8 n sensul pre!entei legi8 sau de cPtre repre!entanii salariailor. %on#orm art. 23 din lege8 contractul colecti" de muncP se nc1eie pe o perioadP determinatP8 care nu poate #i mai micP de 12 luni8 sau pe durata unei lucrPri determinate. Dac$ p$rile au nceput negocierea noului contract colecti" de munc$8 se poate con"eni prelungirea aplicPrii contractului colecti" de muncP8 n condiiile n care acesta a #ost nc1eiat anterior8 sau cu unele modi#ic$ri ce "or #i negociate.
23

%ontractul colecti" de muncP se nc1eie n #ormP scrisP8 se semnea!P de cPtre pPrile care au participat la negocieri8 se depune i se nregistrea!P la direcia generalP de muncP i protecie socialP judeeanP sau a municipiului =ucureti. %ontractele colecti"e de muncP nc1eiate la ni"elul grupurilor de unitPi8 al ramurilor de acti"itate sau la ni"el naional se depun i se nregistrea!P la Ministerul Muncii i roteciei 5ociale. %ontractele colecti"e de muncP se aplicP de la data nregistrPrii8 cu eCcepia situaiei n care pPrile au con"enit ca data aplicPrii clau!elor negociate sP #ie ulterioarP !ilei de nregistrare a contractului. %ontractul colecti" de muncP nc1eiat la ni"el naional i de ramurP se "a publica n Monitorul O#icial al ,om0niei @partea a -?aB8 n termen de 39 de !ile de la nregistrare. I4.- Efe&tele &ontra&tului &ole&ti# de %un&, 't0t codul muncii8 prin art. 2328 c0t i legea contractului colecti" de munc$ prin art. 3 pre"$d c$ toate contractele colecti"e de munc$8 nc1eiate cu respectarea dispo!iiilor legale constituie legea p$rilor. %odul muncii ierar1i!ea!$ e#ectele contractelor colecti"e nc1eiate la di#erite ni"ele ale acti"it$ii8 stabilind c$ prin contractele colecti"e de munc$ nu se pot stabili drepturi la un ni"el in#erior celui stabilit prin contractele colecti"e de munc$ nc1eiate la ni"el superior dar i c$ n contractele indi"iduale de munc$ nu se pot include clau!e care s$ stabileasc$ drepturi la un ni"el in#erior celui stabilit prin contractele colecti"e de munc$. %lau!ele cuprinse n contractele colecti"e de muncP negociate cu ncPlcarea pre"ederilor cuprinse n lege sau n contractele colecti"e nc1eiate la ni"el superior sunt lo"ite de nulitate. +ulitatea se constatP de cPtre instana judecPtoreascP8 la cererea pPrii interesate. 7n acest ca!8 partea interesatP poate cere renegocierea drepturilor respecti"e. 0nP la renegocierea drepturilor8 clau!ele a cPror nulitate a #ost constatatP sunt nlocuite cu pre"ederile mai #a"orabile cuprinse n lege sau n contractul colecti" de muncP nc1eiat la ni"el superior8 dupP ca!. La nc1eierea contractului colecti" de munc$ pre"ederile legale re#eritoare la drepturile salariailor au un caracter minimal8 prin negociere p$rile au posibilitatea s$ l$rgeasc$ s#era acestor drepturi 'a cum am mai ar$tat8 contractul colecti" de munc$ este o eCcepie de la principiul realti"it$ii con"eniilor. 'st#el8 pre"ederile contractului colecti" de munc$ produc e#ecte pentru toi salariaii8 indi#erent de data angaj$rii sau de a#ilierea lor la o organi!aie sindical$. %ontractele colecti"e de munc$ se pot nc1eia la ni"elul angajatorilor8 al ramurilor de acti"itate8 la ni"el naional i la ni"elul unor grupuri de angajatori. La #iecare ni"el se nc1eie un singur contract colecti" de munc$ 7n ca!ul n care la ni"el de angajator8 grup de angajatori sau ramur$ nu eCist$ contract colecti" de munc$8 se aplic$ contractul colecti" de munc$ nc1eiat la ni"el superior. 7n ca! de aplicare concomitent$ a mai multor contracte colecti"e de munc$8 acestea produc e#ecte ast#el* aB contractul nc1eiat la ni"elul unit$ii produce e#ecte pentru toi salariaii de la acest ni"elH bB contractul nc1eiat la ni"elul unui grup de angajatori pentru toi salariaii ncadrai la angajatori care #ac parte din grupul respecti"H cB contractul nc1eiat la ni"elul ramurei de acti"itate8 pentru toi salariaii din ramur$H dB contractul nc1eiat la ni"el naional produce e#ecte pentru toi salariaii din ar$. .Cecutarea contractului colecti" de munc$ este obligatorie pentru p$ri iar nendeplinirea obligaiilor asumate prin contractul colecti" de munc$ atrage r$spunderea p$rilor care se #ac "ino"ate de aceasta.

24

I-.4 Modi#icarea8 suspendarea i ncetarea contractului colecti" de munc$ %u pri"ire la modi#icarea contractului colecti" de munc$8 art. 244 din codul muncii pre"ede c$ orice clau!$ poate #i modi#icat$ pe parcursul eCecut$rii contractului8 n condiiile legii8 ori de c0te ori p$rile con"in acest lucru. Modi#icPrile aduse contractului colecti" de muncP se comunicP8 n scris8 organului la care se pPstrea!P i de"in aplicabile de la data nregistrPrii sau la o datP ulterioarP8 potri"it con"eniei pPrilor. 'plicarea contractului colecti" de munc$ poate #i suspendat$* prin acordul de "oin$ al p$rilorH n ca! de #or$ major$H pe durata gre"ei8 dacP nu este posibilP continuarea acti"itPii de cPtre salariaii care nu participP la gre"P. 7ncetarea sau suspendarea contractului colecti" de muncP "a #i noti#icatP8 n termen de & !ile8 organului la care acesta a #ost depus pentru nregistrare. %ontractul colecti" de munc$ ncetea!$* aB la mplinirea termenului sau la terminarea lucr$rii pentru care a #ost nc1eiat8 dac$ p$rile nu con"in prelungirea aplic$rii acestuiaH bB la data di!ol"$rii sau lic1id$rii judiciare a angajatoruluiH cB prin acordul p$rilor.

%' I(OL)L -* ,/5 )+D.,.' ;),IDI%/ 7+ D,. ()L M)+%II 4.' Defini.ie, funda%ent +uridi& 8i &lasifi&area r,s$underii +uridi&e 2n dre$tul %un&ii ,$spunderea juridic$ este una dintre instituiile de ba!$ ale dreptului care o#er$ o garantare a transpunerii n practic$ a principiilor juridice #undamentale. ,$spunderea este instituia juridic$ ce are drept scop contienti!area persoanei cu pri"ire la consecinele #aptelor sale8 impun0nd luarea unei m$suri sancionatorii dac$ ordinea de drept nu este respectat$ cu bun$credin$. 7n literatura de specialitate au #ost detaliate #unciile r$spunderii juridice ca #iind* #uncia educaional$8 const0nd n procesul de n"$are a indi"idului s$ respecte anumite norme de comportamentH #uncia pre"enti"$8 pornind de la idea c$ ameninarea cu o sanciune poate determina persoanele s$ nu mai ncalce legeaH i n cele din urm$ #uncia reparatorie8 atunci c0nd nc$lcarea legii s?a produs i trebuie reparat prejudiciul ast#el cau!at. >undamentul r$spunderii juridice const$ n s$"0rirea #aptei inter!is$ de normele dreptului. >uncie de natura juridic$ concret$ a acestui #undament8 normele codului muncii clasi#ic$ #ormele r$spunderii juridice de dreptul muncii n* ? r$spundere disciplinar$8 atunci c0nd salariatul s$"0rete o abatere disciplinar$H ? r$spundere patrimonial$8 c0nd din #apta culpabil$ a salariatului re!ult$ un prejudiciu ce trebuie reparatH ? r$spundere contra"enional$8 c0nd salariatul s$"0rete o #apt$ cali#icat$ de normele juridice drept contra"enieH ? i r$spundere penal$8 c0nd #apta s$"0rit$ este incriminat$ drept in#raciune.
26

'ceste #orme ale r$spunderii juridice nu se eCclud una pe cealalt$8 ele put0nd coeCista8 #uncie de mprejur$rile concrete ale s$"0ririi #aptei de c$tre salariat. 4.* R,s$underea dis&i$linar, ,$spunderea disciplinar$ este singura #orm$ de r$spundere reglementat$ de codul muncii speci#ic$ pentru acest$ ramur$ de drept. %elelte #orme ale r$spunderii de dreptul muncii @r$spunderea patrimonial$8 r$spunderea contra"enional$ i cea penal$B caracteri!ea!$ alte ramuri ale dreptului @dreptul ci"il8 dreptul adminsitrati" i dreptul penalB. Disciplina muncii este o condiie obiecti"$ necesar$ i indispensabil$ des#$ur$rii acti"it$ii8 n #iecare unitate8 n condiii de e#icien$ c0t mai ridicat$. 't0t timp c0t admitem #aptul c$ salariaii lucrea!$ sub autoritatea angajatorilor8 atunci este #iresc ca salariaii s$ respecte o anumit$ disciplin$ a muncii8 aa cum este ea reglementat$ prin normele legale n "igoare dar mai ales8 n con#ormitate cu pre"ederile regulamentului de ordine interioar$8 impus de anagajator. Din acest moti"8 titlul AI al codului muncii @,$spunderea juridic$B debutea!$ cu reglementarea regulamentelor de ordine interioar$ @art. 2&3 D art. 222B i abia apoi tratea!$ r$spunderea disciplinar$8 pe parcursul art. 223 D 226 inclusi". %on#orm art. 223 din cod8 angajatorul dispune de prerogati"$ disciplinar$8 a"0nd dreptul de a aplica8 potri"it legii8 sanciuni disciplinare salariailor s$i ori de c0te ori constat$ c$ acetia au s$"0rit o abatere disciplinar$. 'baterea disciplinar$ este o #apt$ n leg$tur$ cu munca i care const$ ntr?o aciune sau inaciune s$"0rit$ cu "ino"$ie de c$tre salariat8 prin care acesta a nc$lcat normele legale8 regulamentul intern8 contractul indi"idual de munc$ sau contractul colecti" de munc$ aplicabil8 ordinele i dispo!iiile legale ale conduc$torilor ierar1ici. Literatura de specialitate132 a stabilit drept elemente constituti"e ale abaterii disciplinare* obiectul8 const0nd n relaii sociale de munc$8 ordinea i disciplina la locul de munc$H latura obiecti"$8 respecti" aciunea sau inaciunea care duce la nc$lcarea obligaiilor din contractul indi"idual de munc$H subiectul8 ntotdeauna o persoan$ #i!ic$ ce are calitatea de salariatH latura obiecti"$8 adic$ "ino"$ia salariatului care se aprecia!$ n #iecare ca! concret n #uncie de preg$tirea pro#esional$8 capacitatea8 aptitudinilei eCperiena salariatului respecti". Datorit$ asem$n$rilor care eCist$ ntre aceast$ #orm$ a r$spunderii de dreptul muncii oi r$spunderea de drept penal8 literatura de specialitate i practica judiciar$ deopotri"$ au admis drept cu!e eConeratoare ale r$spunderii disciplinare urm$toarele mprejur$ri* ? legitima ap$rareH ? starea de necesitateH ? constr0ngerea #i!ic$ sau moral$H ? ca!ul #ortuitH ? #ora major$H ? eroarea de #apt. La aceste cau!e eConeratoare de r$spundere disciplinar$ adaug$m n mod obligatoriu8 datorit$ speci#icului concret al acestei #orme de r$spundere juridic$ i ordinul superiorului. 'a cum pre"ede art. 224 din cod8 sanciunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul n ca!ul n care salariatul s$"0rete o abatere disciplinar$ sunt* aB a"ertismentul scrisH
132

%ioc1in$?=arbu Ioan D op. cit.8 p. 246 39

bB suspendarea contractului indi"idual de munc$ pentru o perioad$ ce nu poate dep$i 19 !ile lucr$toareH cB retrogradarea din #uncie8 cu acordarea salariului corespun!$tor #unciei n care s?a dispus retrogradarea8 pentru o durat$ ce nu poate dep$i 29 de !ileH dB reducerea salariului de ba!$ pe o durat$ de 1?3 luni cu &?19LH eB reducerea salariului de ba!$ iIsau8 dup$ ca!8 i a indemni!aiei de conducere pe o perioad$ de 1?3 luni cu &?19LH #B des#acerea disciplinar$ a contractului indi"idual de munc$. 'ceste sanciuni disciplinare "or #i modi#icate n mod corespun!$tor8 dac$ prin statute pro#esionale aprobate prin lege special$8 se stabilete un alt regim sancionator. %odul muncii pre"ede eCpres c$ sunt inter!ise amen!ile disciplinare i rea#irm$ principiul general de drept non bis in idem. rin urmare8 pentru aceeai abatere disciplinar$ se poate aplica numai o singur$ sanciune. Legea pre"ede c$ angajatorul este obligat s$ respecte o serie de criterii la indi"iduali!area sanciunii disciplinar$ aplicabil$ n #iecare ca! concret8 #uncie cu gra"itatea abaterii disciplinare s$"0rite de salariat. 'ceste criterii sunt* aB mprejur$rile n care #apta a #ost s$"0rit$H bB gradul de "ino"$ie a salariatuluiH cB consecinele abaterii disciplinareH dB comportarea general$ n ser"iciu a salariatuluiH eB e"entualele sanciuni disciplinare su#erite anterior de c$tre acesta. Din punct de "edere al condiiilor de #orm$ pe care trebuie s$ le ndeplineasc$ deci!ia de sancionare8 cadrul reglementati" este #oarte precis. 'st#el8 sub sanciunea nulit$ii absolute8 nici o m$sur$8 cu eCcepia celei pre"$!ute la art. 224 alin. @1B lit. a @respecti" a"ertismentul scrisB8 nu poate #i dispus$ mai nainte de e#ectuarea unei cercet$ri disciplinare prealabile. 7n "ederea des#$ur$rii cercet$rii disciplinare prealabile8 salariatul "a #i con"ocat n scris de persoana mputernicit$ de c$tre angajator s$ reali!e!e cercetarea8 preci!0ndu?se obiectul8 data8 ora i locul ntre"ederii. +epre!entarea salariatului pentru e#ectuarrea cercet$rii prealabile8 #$r$ o justi#icare obiecti"$8 d$ dreptul angajatorului s$ dispun$ sancionarea8 #$r$ alt demers. 7n cursul cercet$rii disciplinare prealabile salariatul are dreptul s$ #ormule!e i s$ susin$ toate ap$r$rile n #a"oarea sa i s$ o#ere persoanei mputernicite s$ reali!e!e cercetarea toate probele i moti"aiile pe care le consider$ necesare8 precum i dreptul s$ #ie asistat8 la cererea sa8 de c$tre un repre!entant al sindicatului al c$rui membru este. 'ngajatorul dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr?o deci!ie emis$ n #orm$ scris$8 n termen de 39 de !ile calendaristice de la data lu$rii la cunotin$ despre s$"0rirea abaterii disciplinare8 dar nu mai t0r!iu de 2 luni de la data s$"0ririi #aptei. 5ub sanciunea nulit$ii absolute8 n deci!ie se cuprind n mod obligatoriu* aB descrierea #aptei care constituie abatere disciplinar$H bB preci!area pre"ederilor din statutul de personal8 regulamentul intern sau contractul colecti" de munc$ aplicabil8 care au #ost nc$lcate de salariatH cB moti"ele pentru care au #ost nl$turate ap$r$rile #ormulate de salariat n timpul cercet$rii disciplinare prealabile sau moti"ele pentru care8 n condiiile pre"$!ute la art. 223 alin. @3B8 nu a #ost e#ectuat$ cercetareaH dB temeiul de drept n ba!a c$ruia sanciunea disciplinar$ se aplic$H eB termenul n care sanciunea poate #i contestat$H #B instana competent$ la care sanciunea poate #i contestat$. Deci!ia de sancionare se comunic$ salariatului n cel mult & !ile calendaristice de la data emiterii i produce e#ecte de la data comunic$rii. %omunicarea se pred$ personal salariatului8 cu
31

semn$tur$ de primire8 ori8 n ca! de re#u! al primirii8 prin scrisoare recomandat$8 la domiciliul sau reedina comunicat$ de acesta. Deci!ia de sancionare poate #i contestat$ de salariat la instanele judec$toreti competente n termen de 39 de !ile calendaristice de la data comunic$rii. -.3 ,$spunderea patrimonial$ ' doua #orm$ a r$spunderii juridice reglementat$ de codul muncii este r$spunderea patrimonial$ sau material$. 'ceast$ #orm$ a r$spunderii este speci#ic$ dreptului ci"il8 ca drept comun pentru toate ramurile dreptului pri"at i implicit i pentru dreptul muncii. 'st#el8 con#orm pre"ederilor art. 226 codul muncii8 angajatorul este obligat8 n temeiul normelor i principiilor r$spunderii ci"ile contractuale8 s$ l desp$gubeasc$ pe salariat n situaia n care acesta a su#erit un prejudiciu material din culpa angajatorului n timpul ndeplinirii obligaiilor de ser"iciu sau n leg$tur$ cu ser"iciul iar con#orm art. 239 salariaii r$spund patrimonial8 n temeiul normelor i principiilor r$spunderii ci"ile contractuale8 pentru pagubele materiale produse angajatorului din "ina i n leg$tur$ cu munca lor. rin urmare8 reglementarea r$spunderii patrimoniale de dreptul muncii "i!ea!$ at0t angajaii c0t i angajatorii8 #uncie de situaia concret$. Oricare dintre p$rile contractului indi"idual de munc$ se #ace "ino"at$ de producerea unei pagube materiale c$tre cealalt$ parte trebuie s$ acope prejudiciul cau!at. Mai mult c1iar8 codul reglementea!$ r$spunderea solidar$ a angajatorilor i salariailor8 terii p$gubi a"0nd dreptul de a ncasa desp$gubirea de la angajatorul salariatului "ino"at. )lterior8 angajatorul se "a ntoarce mpotri"a angajatorului prorpiu pentru a recupera sumele pl$tite pentru "ina acestuia. Dac$ r$spunderea angajatului i a angajatorului sunt solodare8 atunci r$spunderea salariailor este di"i!ibil$. 'st#el8 art. 231 stabilete c$8 n ipote!a n care paguba a #ost produs$ de mai muli salariai8 cuantumul r$spunderii #iec$ruia se stabilete n raport cu m$sura n care a contribuit la producerea ei. Dac$ m$sura n care s?a contribuit la producerea pagubei nu poate #i determinat$8 r$spunderea #iec$ruia se stabilete proporional cu salariul s$u net de la data constat$rii pagubei i8 atunci c0nd este ca!ul8 i n #uncie de timpul e#ecti" lucrat de la ultimul s$u in"entar. 7n ca!ul r$spunderii patrimoniale legea stabilete situaii eConeratoare de r$spundere. 'st#el8 salariaii nu r$spund de pagubele pro"ocate de* o #ora major$ sau de alte cau!e nepre"$!ute i care nu puteau #i nl$turate o i nici de pagubele care se ncadrea!$ n riscul normal al ser"iciului. O #orm$ particular$ a r$spunderii patrimoniale o nt0lnim atunci c0nd salariatul a ncasat de la angajator o sum$ nedatorat$ sau a primit bunuri care nu i se cu"eneau. ,estituirea n acest ca! se #ace n natur$. Dac$ bunurile primite necu"enit nu msai pot #i restituite n natur$ sau dac$ acestuia i s?au prestat ser"icii la care nu era ndrept$it8 salariatul este obligat s$ suporte contra"aloarea lor. %ontra"aloarea bunurilor sau ser"iciilor n cau!$ se stabilete potri"it "alorii acestora de la data pl$ii. ,epararea propriu?!is$ a prejudiciului cau!at de salariai se #ace prin modalitatea reinerilor din salariu8 n rate lunare. ,atele nu pot #i mai mari de o treime din salariul lunar net8 #$r$ a putea dep$i mpreun$ cu celelalte reineri pe care le?ar a"ea cel n cau!$8 jum$tate din salariul respecti". 7n ca!ul n care contractul indi"idual de munc$ ncetea!$ nainte ca salariatul s$ l #i desp$gubit pe angajator i cel n cau!$ se ncadrea!$ la un alt angajator ori de"ine #uncionar public8 reinerile din salariu se #ac de c$tre noul angajator sau noua instituie ori autoritate public$8 dup$ ca!8 pe ba!a titlului eCecutoriu transmis n acest scop de c$tre angajatorul p$gubit. Dac$ persoana n cau!$ nu s?a ncadrat n munc$ la un alt angajator8 n temeiul unui contract indi"idual de munc$ ori ca #uncionar public8 acoperirea daunei se "a #ace prin urm$rirea bunurilor sale8 n condiiile %odului de procedur$ ci"il$.
32

7n ca!ul n care acoperirea prejudiciului prin reineri lunare din salariu nu se poate #ace ntr?un termen de maCimum 3 ani de la data la care s?a e#ectuat prima rat$ de reineri8 angajatorul se poate adresa eCecutorului judec$toresc n condiiile %odului de procedur$ ci"il$. Din punct de "edere al condiilor de #orm$8 instrumentul pentru recuperarea sumelor cu care angajatorul a #ost prejudiciat de c$tre salariai se numete deci!ie de imputare i trebuie s$ respecte aceleai rigori legale ca i deci!ia de sancionare. 4.! R,s$underea &ontra#en.ional, 7n con#ormitate cu pre"ederile art. 232 din codul muncii8 constituie contra"enie urm$toarele #apte* aB nerespectarea dispo!iiilor pri"ind garantarea n plat$ a salariului minim brut pe ar$H bB nc$lcarea de c$tre angajator a obligaiei de a ine un registru de e"iden$ a salariailorH cB mpiedicarea sau obligarea8 prin amenin$ri ori prin "iolene8 a unui salariat sau a unui grup de salariai s$ participe la gre"$ ori s$ munceasc$ n timpul gre"eiH dB primirea la munc$ a unei persoane pentru care nu a #ost ntocmit contract indi"idual de munc$ ori stipularea n contractul indi"idual de munc$ a unor clau!e contrare dispo!iiilor legaleH eB ncadrarea n munc$ a minorilor cu nerespectarea condiiilor legale de "0rst$ sau #olosirea acestora pentru prestarea unor acti"it$i cu nc$lcarea pre"ederilor legale re#eritoare la regimul de munc$ al minorilorH #B nc$lcarea de c$tre angajator a dreptului salariailor de a bene#icia de !ile libere n !ilele de s$rb$toare legal$ sau n contul acestor s$rb$toriH gB nc$lcarea obligaiei de respectare a programului de lucru n !ilele de s$rb$toare legal$8 n con#ormitate cu 1ot$r0rile gu"ernului. Din anali!a teCtului de mai sus8 obser"$m c$ subiectul r$spunderii contra"enionale de dreptul muncii este ntotdeauna angajatorul. Dac$ se angajea!$ aceast$ #orm$ de r$spundere8 angajatorul "a #i obligat s$ suporte sanciunea8 respecti" s$ pl$teasc$ amenda stabilit$ de inspectorii de munc$. 7n acelai timp8 este posibil ca la ni"elul unit$ii r$spunderea s$ pro"in$ din modul de#ectuos n care un angajat anume i?a ndeplinit sau nu i?a ndeplinit sarcinile de ser"iciu. e cale de consecin$8 mpotri"a acestui salariat "a putea #i angajat$ r$spunderea patrimonial$8 iar amenda pe care a pl$tit?o angajatorul "a #i recuperat$ de la salariatul n cau!$8 sub #orma reinerilor lunare din salariul cu"enit. 4.= R,s$underea $enal, ,$spunderea penal$ de dreptul muncii nu se re!um$ doar la in#raciunile incriminate n codul muncii8 codul penal partea special$ cuprin!$nd reglementarea pentru mai multe tipuri de in#rsaciuni n legatur$ cu3 ser"iciu sau care au drept subiect cali#icat un salariat. 'rt. 233 D 234 incriminea!$ ns$ distinct de pre"ederile codului penal* ?in#raciunea de neeCecutarea unei 1ot$r0ri judec$toreti de#initi"e pri"ind plata salariilor n termen de 1& !ile de la data cererii de eCecutare adresate angajatorului de c$tre partea interesat$ @care se pedepsete cu nc1isoare de la 3 la 2 luni sau cu amend$BH ?i in#raciunea de neeCecutare a unei 1ot$r0ri judec$toreti de#initi"e pri"ind reintegrarea n munc$ a unui salariat @care se pedepsete cu nc1isoare de la 2 luni la 1 an sau cu amend$B. 7n ca!ul acestor in#raciuni aciunea penal$ se pune n micare la pl0ngerea persoanei "$t$mate iar mp$carea p$rilor nl$tur$ r$spunderea penal$. De asemenea8 constituie in#raciune con#orm art. 249 din %odul muncii nedepunerea de c$tre angajator8 n termen de 1& !ile8 n conturile stabilite8 a sumelor ncasate de la salariai cu titlu de
33

contribuie datorat$ c$tre sistemul public de asigur$ri sociale8 c$tre bugetul asigur$rilor pentru omaj ori c$tre bugetul asigur$rilor sociale de s$n$tate i se pedepsete cu nc1isoare de la 3 la 2 luni sau cu amend$. %' I(OL)L -I* %O+>LI%(.L. D. M)+%/

-I.1 +oiunea de con#licte de munc$* reglementare8 clasi#icare =una des#$urare a relaiilor de munc$ presupune n mod obligatoriu colaborarea angajatorilor cu salariai i armoni!area intereselor acestora. 7ntruc0t contractul de munc$ are un caracter bilateral8 po!iiile pe care se situea!$ p$rile semnatare sunt contrare. Din acest moti" sunt inerente unele disensiuni cu pri"ire la modul de des#$urare a acestor relaii. Datorit$ acestui caracter de iminen$ a disensiunilor dintre participanii la raporturile juridice de munc$8 legiuitorul a creat un cadru normati" pentru soluionarea po!iti"$ i cu celeritate a disensiunilor ap$rute cu oca!ia derul$rii contractelor de munc$. %odul muncii reglementea!$ con#lictele de munc$ n titlul IA8 care debutea!$ cu de#iniia con#lictului de munc$. 'st#el8 con#orm art. 2448 con#lictul de munc$ repre!int$ orice de!acord inter"enit ntre partenerii sociali8 n raporturile de munc$. 'celai articol o#er$ o clasi#icare legal$ a con#lictelor de munc$8 n* %on#licte de interese8 neleg0nd prin aceasta con#lictele de munc$ ce au ca obiect stabilirea condiiilor de munc$ cu oca!ia negocierii contractelor colecti"e de munc$H acestea sunt con#licte re#eritoare la interesele cu caracter pro#esional8 social sau economic ale salariailorH %on#licte de drepturi8 ca #iind con#lictele de munc$ ce au ca obiect eCercitarea unor drepturi sau ndeplinirea unor obligaii decurg0nd din legi ori din alte acte normati"e8 precum i din contractele colecti"e sau indi"iduale de munc$. %odul muncii mai pre"ede c$ procedura de soluionare a con#lictelor de munc$ se stabilete prin lege special$. .ste "orba despre legea nr.124I1666 pri"ind soluionarea con#lictelor de munc$. 'rt. 3 din aceast$ lege pre"ede c$ sunt con#licte de munc$ con#lictele dintre salariai i unit$ile la care sunt ncadrai8 cu pri"ire la interesele cu caracter pro#esional8 social sau economic ori la drepturile re!ultate din des#$urarea raporturilor de munc$. 5alariaii i unit$ile au obligaia s$ soluione!e con#lictele de munc$ prin bun$ nelegere sau prin procedurile stabilite de lege. 4I.* Confli&tele de interese: no.iune, &on&iliere, %ediere 8i ar7itra+ Legea nr.124I1666 pri"ind soluionarea con#lictelor de munc$ #ace aceeai clasi#icare a acestor con#licte ca i codul muncii8 n con#licte de drepturi i con#licte de interese8 o#erind pentru #iecare dintre aceste categorii de#iniii n art. 3 i 4 din lege. 'st#el8 con#lictele de munca ce au ca obiect stabilirea condiiilor de munc$ cu oca!ia negocierii contractelor colecti"e de munc$ sunt con#licte re#eritoare la interesele cu caracter pro#esional8 social sau economic ale salariailor8 denumite n continuare con#licte de interese iar con#lictele de munc$ ce au ca obiect eCercitarea unor drepturi sau ndeplinirea unor obligaii decurg0nd din legi sau din alte acte normati"e8 precum i din contractele colecti"e sau indi"iduale de munc$ sunt con#licte re#eritoare la drepturile salariailor8 denumite n continuare con#licte de drepturi.
34

otri"it art. 4 din lege8 nu pot constitui obiect al con#lictelor de interese re"endic$rile salariailor pentru a c$ror re!ol"are este necesar$ adoptarea unei legi sau a altui act normati". 'ceast$ limitare a obiectului con#lictelor de interese se justi#ic$ pe de o parte prin #aptul c$ arlamentul este unica autoritate legislati"$ din ,om0nia i nu angajatorul #a$ de care salariaii pot a"ea unele re"endic$ri dar nu de natur$ legislati"$8 i pe de alt$ parte prin #aptul c$ salariaii au8 n con#ormitate cu pre"ederile constituionale8 dreptul la iniiati"$ legislati"$8 drept pe care l pot eCercita n alte condiii dec0t prin declanarea unui con#lict de interese. %on#lictele de interese pot a"ea loc* aB la ni"elul unit$ilorH bB la ni"elul grupurilor de unit$i8 al ramurilor ori la ni"el naional. %on#lictele de interese pot a"ea loc i la ni"elul unor subunit$i8 compartimente sau al unor grupuri de salariai care eCercit$ aceeai pro#esie n aceeai unitate8 n m$sura n care ntre partenerii la negocieri s?a con"enit ca acetia s$ i stabileasc$8 n mod distinct8 n contractul colecti"8 condiiile de munc$. In con#lictele de interese la toate ni"ele salariaii sunt repre!entai de sindicatele repre!entati"e8 potri"it legii. La ni"elul unit$ilor n care nu sunt constituite sindicate repre!entati"e8 iar salariaii i?au ales persoanele care s$ i repre!inte la negocieri8 aceleai persoane i repre!int$ i n ca!ul con#lictelor de interese8 n m$sura n care acestea ndeplinesc condiiile pre"$!ute la art. 29 din lege. 'ceste condiii sunt* aB "0rsta de 21 de ani mpliniiH bB este salariat al unit$ii sau repre!int$ #ederaia ori con#ederaia sindical$ la care sindicatul ce organi!ea!$ con#lictul de interese este a#iliatH cB nu a #ost condamnat pentru s$"0rirea in#raciunilor pre"$!ute la art. 43 din lege @declanarea ilegal$ a gre"eiB. %on#lictele de interese pot #i declanate n urmatoarele situaii* aB unitatea re#u!a sa inceapa negocierea unui contract colecti" de munca8 in conditiile in care nu are inc1eiat un contract colecti" de munca sau contractul colecti" de munca anterior a incetatH bB unitatea nu accepta re"endicarile #ormulate de salariatiH cB unitatea re#u!a nejusti#icat semnarea contractului colecti" de munca8 cu toate ca negocierile au #ost de#initi"ateH dB unitatea nu isi indeplineste obligatiile pre"a!ute de lege de a incepe negocierile anuale obligatorii pri"ind salariile8 durata timpului de lucru8 programul de lucru si conditiile de munca. %u eCcepia situaiei pre"$!ute mai sus la lit. d8 pe durata "alabilitatii unui contract colecti" de munca salariatii nu pot declansa con#licte de interese. In toate ca!urile in care intr?o unitate eCista premisele declansarii unui con#lict de interese8 sindicatele repre!entati"e sau repre!entantii alesi ai salariatilor "or sesi!a unitatea despre aceasta situatie. 5esi!area se "a #ace in scris8 cu preci!area re"endicarilor salariatilor8 inclusi" a moti"arii acestora8 precum si a propunerilor de solutionare. %onducerea unitatii este obligata sa primeasca si sa inregistre!e sesi!area ast#el #ormulata. %erinta sesi!$rii prealabile se considera indeplinita si daca re"endicarile salariatilor8 moti"area acestora si propunerile de solutionare sunt eCprimate de sindicatul repre!entati" sau de catre repre!entantii alesi ai salariatilor cu oca!ia unor discuii cu conducerea unitatii8 daca discutiile purtate au #ost consemnate intr?un proces?"erbal. %onducerea unitatii are obligatia de a raspunde in scris la sesi!area in termen de doua !ile lucratoare de la primirea sesi!arii8 cu preci!area punctului de "edere pentru #iecare dintre re"endicarile #ormulate. 7n situatia in care unitatea nu a raspuns la toate re"endicarile #ormulate sau8 desi a raspuns8 sindicatele nu sunt de acord cu punctul de "edere preci!at8 con#lictul de interese se considera declansat. Dac$ a #ost declanat un con#lict de interese n condiiile legii8 sindicatul repre!entati" sau8 dupa ca!8 repre!entantii salariatilor sesi!ea!a Ministerul Muncii si rotectiei 5ociale8 prin organele sale teritoriale ? directiile generale de munca si protectie sociala8 in "ederea concilierii. 5esi!area pentru
3&

concilierea con#lictului de interese se #ormulea!a in scris si "a cuprinde8 in mod obligatoriu8 cel putin urmatoarele mentiuni* aB unitatea la care s?a declansat con#lictul de interese8 cu indicarea sediului si a numelui conducatoruluiH bB obiecti"ul con#lictului de interese si moti"area acestuiaH cB do"ada indeplinirii cerintelor prealabile pre"a!ute de legeH dB indicarea persoanelor delegate sa repre!inte la conciliere sindicatul repre!entati" sau8 dupa ca!8 salariatii. 5esi!area se depune in doua eCemplare la directia generala de munca si protectie sociala in a carei ra!a teritoriala isi are sediul unitatea si trebuie sa #ie datata si semnata de conducerea sindicatului repre!entati" sau8 dupa ca!8 de repre!entantii salariatilor. In termen de 24 de ore de la inregistrarea sesi!arii Ministerul Muncii si rotectiei 5ociale desemnea!a delegatul sau pentru participare la concilierea con#lictului de interese8 care are obligatia sa ia urmatoarele masuri* aB comunicarea sesi!arii unitatii in termen de 44 de ore de la desemnarea saH bB con"ocarea partilor la procedura de conciliere la un termen ce nu poate depasi 3 !ile de la inregistrarea sesi!arii. entru sustinerea intereselor lor la conciliere sindicatele repre!entati"e sau8 dupa ca!8 salariatii aleg o delegatie #ormata din 2?& persoane8 care "a #i imputernicita in scris sa participe la concilierea organi!ata de Ministerul Muncii si rotectiei 5ociale. Din delegatia sindicatului pot #ace parte si repre!entanti ai #ederatiei sau ai con#ederatiei la care sindicatul este a#iliat. entru sustinerea punctului de "edere al unitatii conducatorul acesteia8 daca nu participa personal8 "a desemna printr?o imputernicire scrisa o delegatie compusa din 2?& persoane care sa participe la conciliere. La data #iCata pentru conciliere delegatul Ministerului Muncii si rotectiei 5ociale "eri#ica imputernicirile delegatilor partilor si staruie ca acestia sa actione!e pentru a se reali!a concilierea. 5ustinerile partilor si re!ultatul de!baterilor se consemnea!a intr?un proces?"erbal8 semnat de catre parti si de delegatul Ministerului Muncii si rotectiei 5ociale. rocesul?"erbal se intocmeste in 3 eCemplare8 cate unul pentru delegatii sindicatului repre!entati" sau8 dupa ca!8 ai salariatilor8 pentru conducerea unitatii si pentru delegatul Ministerului Muncii si rotectiei 5ociale. In ca!ul in care8 in urma de!baterilor se ajunge la un acord cu pri"ire la solutionarea re"endicarilor #ormulate8 partile "or de#initi"a contractul colecti" de munca8 con#lictul de interese #iind ast#el inc1eiat. In situatiile in care acordul cu pri"ire la solutionarea con#lictului de interese este numai partial8 in procesul?"erbal se "or consemna re"endicarile asupra carora s?a reali!at acordul si cele ramase nesolutionate8 impreuna cu punctele de "edere ale #iecarei parti re#eritoare la acestea din urma. ,e!ultatele concilierii "or #i aduse la cunostinta salariatilor de catre cei care au #acut sesi!area pentru e#ectuarea concilierii. In ca!ul in care con#lictul de interese nu a #ost solutionat ca urmare a concilierii organi!ate de Ministerul Muncii si rotectiei 5ociale8 partile pot 1otari8 prin consens8 initierea procedurii de mediere. Mediatorii sunt alesi de comun acord de catre partile a#late in con#lict de interese dintre persoanele care au calitatea de mediator. Mediatorii sunt numiti anual de ministrul muncii si protectiei sociale8 cu acordul %onsiliului .conomic si 5ocial. rocedura de mediere a con#lictelor de interese se stabileste prin contractul colecti" de munca inc1eiat la ni"el national. Durata medierii nu poate depasi 39 de !ile calculate de la data la care mediatorul ales a acceptat medierea con#lictului de interese. artile a#late in con#lict de interese au obligatia de a pune la dispo!itie a mediatorului datele necesare pentru indeplinirea misiunii sale. Mediatorul are dreptul sa con"oace partile si sa le ceara relatii scrise cu pri"ire la re"endicarile #ormulate. La inc1eierea misiunii sale mediatorul are obligatia sa intocmeasca un raport cu pri"ire la situatia con#lictului de interese8 sa isi preci!e!e parerea cu pri"ire la e"entualele re"endicari ramase nesolutionateH raportul "a #i transmis #iecarei parti8 precum si Ministerului Muncii si rotectiei 5ociale. entru acti"itatea depusa mediatorul "a primi un onorariu8 stabilit de comun acord
32

intre acesta si partile a#late in con#lict de interese. Onorariul se depune de catre parti la Ministerul Muncii si rotectiei 5ociale la data inceperii procedurii de mediere. e intreaga durata a unui con#lict de interese partile a#late in con#lict pot 1otari prin consens ca re"endicarile #ormulate sa #ie supuse arbitrajului unei comisii. Kotararile pronuntate de comisia de arbitraj sunt obligatorii pentru parti si completea!a contractele colecti"e de munca. %omisia de arbitraj se compune din 3 arbitri desemnati dupa cum urmea!a* aB un arbitru8 de catre conducerea unitatiiH bB un arbitru8 de catre sindicatele repre!entati"e sau8 dupa ca!8 de catre repre!entantii salariatilorH cB un arbitru8 de catre Ministerul Muncii si rotectiei 5ociale. Lista cuprin!and persoanele care pot #i desemnate arbitri se stabileste o data pe an8 prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale8 dintre specialistii in domeniul economic8 te1nic8 juridic si din alte pro#esii8 cu acordul %onsiliului .conomic si 5ocial. %omisia de arbitraj isi des#asoara acti"itatea de solutionare a con#lictului de interese la sediul Ministerului Muncii si rotectiei 5ociale sau8 dupa ca!8 la sediul directiei generale de munca si protectie sociala. Ministerul Muncii si rotectiei 5ociale sau8 dupa ca!8 directia generala de munca si protectie sociala asigura acti"itatea de secretariat a comisiei de arbitraj. rocedura de lucru a comisiei de arbitraj se stabileste printr?un regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului justitiei8 care "a #i publicat in Monitorul O#icial al ,omaniei8 artea I. Dupa stabilirea comisiei de arbitraj partile sunt obligate sa depuna la aceasta intreaga documentatie pri"ind re"endicarile #ormulate si sustinerea acestora. In termen de 3 !ile de la primirea documentatiei pre"a!ute la art. 33 comisia de arbitraj are obligatia sa con"oace partile si sa de!bata impreuna cu acestea con#lictul de interese8 pe ba!a dispo!itiilor legale si a pre"ederilor contractelor colecti"e de munca aplicabile. %omisia de arbitraj se pronunta in termen de & !ile de la data inc1eierii de!baterilor printr?o 1otarare ire"ocabila. Kotararea moti"ata se comunica partilor in termen de 24 de ore de la pronuntare. 5ub sanctiunea nulitatii8 1otararea trebuie insotita de do"e!ile de con"ocare a partilor. Kotararea comisiei de arbitraj #ace parte din contractul colecti" de munca. Incepand cu data pronuntarii 1otararii de catre comisia de arbitraj con#lictul de interese incetea!a. entru acti"itatea des#asurata in solutionarea unui con#lict de interese membrii comisiei de arbitraj primesc un onorariu care se stabileste si se plateste de catre partile in con#lict8 in mod egal. In situatia in care nu se reali!ea!a acordul partilor cu pri"ire la cuantumul onorariului8 acesta se stabileste de Ministerul Muncii si rotectiei 5ociale8 tinandu?se seama si de propunerile partilor. -I.3 :re"a* noiune8 cadru legal8 tipuri de gre"$ +oiunea de gre"$ este reglementat$ at0t de pre"ederile %odului muncii c0t i de legea cadru pentru soluionarea con#lictelor de munc$. 7n accepiunea art. 49 din lege8 gre"a constituie o incetare colecti"a si "oluntara a lucrului intr?o unitate si poate #i declarata pe durata des#asurarii con#lictelor de interese8 cu eCceptiile pre"a!ute de pre!enta lege. De#iniia codului este mai simpl$8 neleg0nd prin gre"$ ncetarea "oluntar$ i colecti"$ a lucrului de c$tre salariai. 'rt. 2&9 i 2&1 din cod pre"$d c$ salariaii au dreptul la gre"$ pentru ap$rarea intereselor pro#esionale8 economice i sociale iar participarea salariailor la gre"$ este liber$. +ici un salariat nu poate #i constr0ns s$ participe sau s$ nu participe la o gre"$. %lasi#icarea gre"elor se #ace dup$ mai multe criterii8 aa cum pot #i desprinse din legea nr. 124I1666 i cum au #ost reinute n literatura de specialitate*133 dup$ criteriul particip$rii salariailor8 gre"e pot #i 1. totale8 la care ader$ toi salariaii 2. pariale8 la care ader$ salariaii anumitor secii
133

Ioan %ioc1in$ D =arbu* EDreptul munciiF8 .ditura ;unimea8 Iai8 29938 p.424 i urm. 33

dup$ criteriul duratei 1. nelimitat$ n timp @p0n$ la soluionarea re"endic$rilorB 2. limitat$ n timp @declarate pe o anumit$ perioad$B dup$ criteriul modului de organi!are 1. gre"a de a"ertisment8 a"0nd o durat$ mai mare de 2 ore dac$ se #ace cu ncetarea lucrului i trebuie s$ precead$ cu & !ile gre"a propriu?!is$ 2. gre"ele organi!ate8 de regul$ de sindicate 3. gre"ele spontane8 declarate #$r$ inter"enia sindicatelor dup$ criteriul #inalit$ii 1. gre"e pro#esionale8 au ca scop mbun$t$irea salari!$rii i condiiilor de munc$ 2. gre"ele de solidaritate8 pentru a susine re"endic$rile #ormulate de salariaii din alte unit$i 3. gre"e politice8 art. 46 din legea nr. 124I1666 inter!ice aceste gre"e i prin urmare au un caracter ilicit dup$ criteriul legalit$ii 1. gre"e licite 2. gre"e ilicite alte tipuri de gre"$ 1. gre"e prin surprindere8 des#$urate #$r$ prea"i! 2. gre"e sug1i8 constau n abinerea de la munc$8 #racionat$ n timp i pe durat$ scurt$ 3. gre"e n carouri8 au loc atunci c0nd gre"a se des#$oar$ succesi"8 pe categorii de salariai 4. gre"e perlate8 au loc atunci c0nd gre"itii reduc e#iciena muncii prin operaii de munc$ eCecutate ntr?un ritm lent &. gre"e de !el8 c0nd sunt eCecutate minuios toate #ormalit$ile administrati"e cerute8 mai ales n ser"iciile publice 2. gre"e trombo!$8 c0nd gre"a inter"ine ntr?un loc strategic al unit$ii8 parali!0ndu?I acti"itate. otri"it art. 43 din lege8 gre"ele pot #i de a"ertisment8 propriu?!ise si de solidaritate. :re"a de a"ertisment nu poate a"ea o durata mai mare de doua ore8 daca se #ace cu incetarea lucrului8 si trebuie8 in toate ca!urile8 sa preceada cu cel putin & !ile gre"a propriu?!isa. :re"a de solidaritate poate #i declarata in "ederea sustinerii re"endicarilor #ormulate de salariatii din alte unitati.Kotararea de a declara gre"a de solidaritate poate #i luata de catre organi!atiile sindicale repre!entati"e a#iliate la aceeasi #ederatie sau con#ederatie sindicala la care este a#iliat sindicatul organi!ator. :re"a de solidaritate nu poate a"ea o durata mai mare de o !i si trebuie anuntata in scris conducerii unitatii cu cel putin 44 de ore inainte de data incetarii lucrului. 4I.! De&lansare, desf,8urarea 8i efe&tele 0re#ei %on#orm art. 41 din lege8 gre"a poate #i declarata numai daca8 in prealabil8 au #ost epui!ate posibilitatile de solutionare a con#lictului de interese prin procedurile pre"a!ute de pre!enta lege si daca momentul declansarii a #ost adus la cunostinta conducerii unitatii de catre organi!atori cu 44 de ore inainte. Inainte de declansarea gre"ei medierea si arbitrajul con#lictului de interese sunt obligatorii numai daca partile8 de comun acord8 au decis parcurgerea acestor etape. Kotararea de a declara gre"a se ia de catre organi!atiile sindicale repre!entati"e participante la con#lictul de interese8 cu acordul a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatelor respecti"e.
34

entru salariatii unitatilor in care nu sunt organi!ate sindicate repre!entati"e 1otararea de declarare a gre"ei se ia prin "ot secret8 cu acordul a cel putin unei patrimi din numarul salariatilor unitatii sau8 dupa ca!8 ai subunitatii8 compartimentului sau grupului de salariati in care s?a declansat con#lictul de interese. :re"ele sunt organi!ate de sindicatele repre!entati"e sau8 dupa ca!8 de repre!entantii salariatilor8 care "or stabili si durata acesteia. 5indicatele repre!entati"e sau8 dupa ca!8 repre!entantii alesi ai salariatilor ii repre!inta pe gre"isti8 pe toata durata gre"ei8 in relatiile cu unitatea8 inclusi" in #ata instantelor judecatoresti8 in ca!urile in care se solicita suspendarea sau incetarea gre"ei. e durata in care re"endicarile #ormulate de salariati sunt supuse medierii ori arbitrajului acestia nu pot declara gre"a. :re"a poate #i declarata numai pentru apararea intereselor cu caracter pro#esional8 economic si social ale salariatilor. :re"a nu poate urmari reali!area unor scopuri politice. articiparea la gre"a este libera. +imeni nu poate #i constrans sa participe la gre"a sau sa re#u!e sa participe. e durata unei gre"e declansate intr?o unitate pot inceta acti"itatea si salariatii unor subunitati sau compartimente care nu au participat initial la declansarea con#lictului de interese. Daca este posibil8 salariatii care nu participa la gre"a isi pot continua acti"itatea. 5alariatii a#lati in gre"a trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa impiedice continuarea acti"itatii de catre cei care nu participa la gre"a. Organi!atorii gre"ei8 impreuna cu conducerea unitatii au obligatia ca pe durata acesteia sa proteje!e bunurile unitatii si sa asigure #unctionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru "iata sau pentru sanatatea oamenilor. e durata gre"ei conducerea unitatii nu poate #i impiedicata sa isi des#asoare acti"itatea de catre salariatii a#lati in gre"a sau de organi!atorii acesteia. %onducerea unitatii nu poate incadra salariati care sa il inlocuiasca pe cei a#lati in gre"a. articiparea la gre"a sau organi!area acesteia8 cu respectarea dispo!itiilor pre!entei legi8 nu repre!inta o incalcare a obligatiilor de ser"iciu ale salariatilor si nu poate a"ea consecinte negati"e asupra gre"istilor sau asupra organi!atorilor8 a#ar$ de ca!ul n care gre"a este suspendata sau declarata ilegala. e durata gre"ei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din contractul indi"idual de munca8 cu eCceptia drepturilor salariale. -I.& 5uspendarea i ncetarea gre"ei otri"it art. && i urm$toarele din lege8 conducerile unitatilor pot solicita suspendarea gre"ei pe un termen de cel mult 39 de !ile de la data inceperii sau continuarii gre"ei8 daca prin aceasta s?ar pune in pericol "iata sau sanatatea oamenilor. %ererea de suspendare se adresea!a curtii de apel in a carei circumscriptie isi are sediul unitatea si se solutionea!a in termen de 3 !ile de la inregistrare. In situatia in care8 dupa declararea gre"ei8 jumatate din numarul salariatilor care au 1otarat declararea gre"ei renunta la gre"a8 aceasta incetea!a @"e!i art. 44 din legeB. In timpul gre"ei organi!atorii acesteia continua negocierile cu conducerea unitatii8 in "ederea satis#acerii re"endicarilor care #ormea!a obiectul con#lictului de interese. In ca!ul in care organi!atorii gre"ei si conducerea unitatii ajung la un acord8 con#lictul de interese este solutionat si gre"a incetea!a. ,e#u!ul organi!atorilor gre"ei de a indeplini obligatia de a negocia pe toat$ durat$ des#$ur$rii gre"ei atrage raspunderea patrimoniala a acestora pentru pagubele cau!ate unitatii. Daca unitatea aprecia!a ca gre"a a #ost declarata ori continua cu nerespectarea legii se poate adresa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul unitatea8 cu o cerere prin care se solicita instantei incetarea gre"ei. ;udecatoria #iCea!a termen pentru solutionarea cererii de incetare a gre"ei8 care nu poate #i mai mare de 3 !ile de la data inregistrarii acesteia8 si dispune citarea partilor.
36

;udecatoria eCaminea!a cererea prin care se solicita incetarea gre"ei si pronunta8 de urgenta8 o 1otarare prin care8 dupa ca!* aB respinge cererea unitatiiH bB admite cererea unitatii si dispune incetarea gre"ei ca #iind ilegalaH n acest ca!8 instana8 la cererea celor interesati8 pot obliga persoanele "ino"ate de declansarea gre"ei ilegale la plata unor despagubiri. In situatia in care gre"a s?a derulat pe o durata de 29 de !ile8 #ara ca partile implicate sa #i ajuns la o intelegere8 si daca continuarea gre"ei ar #i de natura sa a#ecte!e interese de ordin umanitar8 conducerea unitatii poate supune con#lictul de interese unei comisii de arbitraj. %ererea de arbitrare se adresea!a organelor care au e#ectuat concilierea con#lictului de interese. -I.2 Limitarea dreptului la gre"$ %odul muncii n art. 2&1 al. 3 stabilete eCpres c$ limitarea sau inter!icerea dreptului la gre"$ poate inter"eni numai n ca!urile i pentru categoriile de salariai pre"$!ute eCpres de lege. 'ceste situaii de eCcep0ie sunt reglementate n art. 23?22 din legea nr. 124I1666. 'st#el8 nu pot declara gre"$* procurorii8 judecatorii8 personalul Ministerului 'pararii +ationale8 Ministerului de Interne si al unitatilor din subordinea acestor ministere8 personalul 5er"iciului ,oman de In#ormatii8 al 5er"iciului de In#ormatii .Cterne8 al 5er"iciului de (elecomunicatii 5peciale8 personalul militar incadrat in Ministerul ;ustitiei8 precum si cel din unitatile din subordinea acestuia. ersonalul din transporturile aeriene8 na"ale8 terestre de orice #el nu poate declara gre"a din momentul plecarii in misiune si pana la terminarea acesteia. ersonalul imbarcat pe na"ele marinei comerciale sub pa"ilion romanesc poate declara gre"a numai cu respectarea normelor stabilite prin con"entii internationale rati#icate de statul roman. In unitatile sanitare si de asistenta sociala8 de telecomunicatii8 ale radioului si tele"i!iunii publice8 in unitatile de transporturi pe caile #erate8 inclusi" pentru gardienii #ero"iari8 in unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor8 precum si apro"i!ionarea populatiei cu ga!e8 energie electrica8 caldura si apa8 gre"a este permisa cu conditia ca organi!atorii si conducatorii gre"ei sa asigure ser"iciile esentiale8 dar nu mai putin de o treime din acti"itatea normala8 cu satis#acerea necesitatilor minime de "iata ale comunitatilor locale. 5alariatii din unitatile sistemului energetic national8 din unitatile operati"e de la sectoarele nucleare8 din unitatile cu #oc continuu pot declara gre"a cu conditia asigurarii a cel putin unei treimi din acti"itate8 care sa nu puna in pericol "iata si sanatatea oamenilor si care sa asigure #unctionarea instalatiilor in deplina siguranta.

%' I(OL)L -I* ;),I5DI%<I' M)+%II

;urisdicia muncii are ca obiect soluionarea con#lictelor de munc$ cu pri"ire la nc1eierea8 eCecutarea8 modi#icarea8 suspendarea i ncetarea contractelor indi"iduale sau8 dup$ ca!8 colecti"e de munc$ pre"$!ute de pre!entul cod8 precum i a cererilor pri"ind raporturile juridice dintre partenerii sociali8 stabilite potri"it pre!entului cod. %on#orm art. 242 din codul muncii8 pot #i p$ri n con#lictele de munc$*
49

aB salariaii8 precum i orice alt$ persoan$ titular$ a unui drept sau a unei obligaii n temeiul pre!entului cod8 al altor legi sau al contractelor colecti"e de munc$H bB angajatorii ? persoane #i!ice iIsau persoane juridice ?8 agenii de munc$ temporar$8 utili!atorii8 precum i orice alt$ persoan$ care bene#icia!$ de o munc$ des#$urat$ n condiiile pre!entului codH cB sindicatele i patronateleH dB alte persoane juridice sau #i!ice care au aceast$ "ocaie n temeiul legilor speciale sau al %odului de procedur$ ci"il$. %u pri"ire la termenul pentru introducerea aciunilor8 codul muncii pre"ede c$ cererile n "ederea soluion$rii unui con#lict de munc$ pot #i #ormulate* aB n termen de 39 de !ile calendaristice de la data n care a #ost comunicat$ deci!ia unilateral$ a angajatorului re#eritoare la nc1eierea8 eCecutarea8 modi#icarea8 suspendarea sau ncetarea contractului indi"idual de munc$H bB n termen de 39 de !ile calendaristice de la data n care s?a comunicat deci!ia de sancionare disciplinar$H cB n termen de 3 ani de la data naterii dreptului la aciune8 n situaia n care obiectul con#lictului indi"idual de munc$ const$ n plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor desp$gubiri c$tre salariat8 precum i n ca!ul r$spunderii patrimoniale a salariailor #a$ de angajatorH dB pe toat$ durata eCistenei contractului8 n ca!ul n care se solicit$ constatarea nulit$ii unui contract indi"idual sau colecti" de munc$ ori a unor clau!e ale acestuiaH eB n termen de 2 luni de la data naterii dreptului la aciune8 n ca!ul neeCecut$rii contractului colecti" de munc$ ori a unor clau!e ale acestuia. 7n toate situaiile8 altele dec0t cele ar$tate mai sus8 termenul este de 3 ani de la data naterii dreptului. Din punct de "edere material8 competena instanelor de judecat$ pentru re!ol"area cererilor de jurisdicire a muncii se determin$ prin aplicarea normelor din %odul de procedur$ ci"il$. De alt#el8 aa cum pre"ede art. 261 din codul muncii8 toate dispo!iiile sale n materie de jurisdicie a muncii se completea!$ cu pre"ederile %odului de procedur$ ci"il$. %on#orm art. 2 p. 1 lit. b18 tribunalul judec$ n prim$ instan$ con#lictele de munc$8 cu eCcepia celor date prin lege n competena altor instane. Din punct de "edere teritorial8 competent este tribunalul judeean n ra!a c$ruia i are domiciliul sau sediul reclamantul n litigiul de munc$. %odul muncii stabilete i alte reguli derogatorii #a$ de dreptul comun n materie8 respecti" dreptul procesual ci"il8 cum ar #i* - %au!ele pre"$!ute la art. 241 sunt scutite de taCa judiciar$ de timbru i de timbrul judiciar. - %ererile re#eritoare la soluionarea con#lictelor de munc$ se judec$ n regim de urgen$. - (ermenele de judecat$ nu pot #i mai mari de 1& !ile. rocedura de citare a p$rilor se consider$ legal ndeplinit$ dac$ se reali!ea!$ cu cel puin 24 de ore nainte de termenul de judecat$. - 5arcina probei n con#lictele de munc$ re"ine angajatorului8 acesta #iind obligat s$ depun$ do"e!ile n ap$rarea sa p0n$ la prima !i de n#$iare. - 'dministrarea probelor se #ace cu respectarea regimului de urgen$8 instana #iind n drept s$ decad$ din bene#iciul probei admise partea care nt0r!ie n mod nejusti#icat administrarea acesteia. - Kot$r0rile pronunate n #ond sunt de#initi"e i eCecutorii de drept8 prin urmare "or #i puse n eCecutare i nu se pot ataca dec0t cu recurs. rocedura de soluionare a con#lictelor de munc$ este reglementea!$ prin lege special$.
41