Sunteți pe pagina 1din 35

S.C. BOROMIR PROD S.A.

BUZAU
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 13165/16.11.2011

CATRE, Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

COMUNICAT DE PRESA

SC Boromir Prod SA, cu sediul in mun. Buzau, str. Santierului nr. 37, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. cu modificarile si completarile ulterioare, informeaza actionarii si investitorii ca, Raportul trim. III 2011 poate fi consultat, incepand cu data de 17 Noiembrie 2011, pe website-ul societatii, www.boromir.ro, categoria Comunicate si Raportari financiare, cu mentiunea ca acestea nu au fost auditate. Incepand cu aceasta data, persoanele interesate pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea de copii de pe aceste documente. Prezentul comunicat de presa precum si documentele la care se face referire mai sus, au fost transmise concomitent, Bursei de Valori Bucuresti si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Date si informatii suplimentare sunt disponibile la sediul societatii din Buzau, str. Santierului nr. 37, telefon 0238/436170 int. 14.

PRESEDINTE Consiliul de Administratie ing. Sava Constantin

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705 Capital social: 23.306.374,1 RON Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI
CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465 10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010; RS 2000:2009 NR. AJAEU/10/20032; SR EN ISO 27001:2005 NR. AJAEU/10/100592.

Pag.1/1

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU


Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA 30A RAPORTARE 30.09.2011

Raportul trimestrial la trim 3, 2011, conform balantei de verificare intocmita la data de 30.09.2011 Data raportului : 30.09.2011 Denumirea societatii comerciale : SC BOROMIR PROD SA BUZAU Sediul comercial : Buzau , strada Santierului, numarul 37 ; Numar telefon , fax : 0238/712001 Codul unic de inregistrare la Oficiul registrului Comertului : RO 1145077 Numar de ordine in Registrul Comertului : J10.184.1991 Capital social subscris varsat :23.306.374 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Capitolul A: 1. Situatia economico-financiara In conformitate cu indicatorii de raportare intocmiti la data de 30.09.2011, situatiile financiare se prezinta astfel : a) Situatia patrimoniului:
Denumirea indicatorului Sold la data 30.09.2010 A. ACTIVE IMOBILIZATE-total I IMOBILIZARI NECORPORALE II IMOBILIZARI CORPORALE III IMOBILIZARI FINANCIARE B ACTIVE CIRCULANTE -total I STOCURI II CREANTE III CASA SI CONTURI LA BANCI C CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 98,295,326 301,902 78,876,838 19,116,586 64,696,391 19,590,226 38,507,420 6,598,745 661,682 361,194 30.09.2011 127,001,444 13,813,193 94,924,656 18,263,595 41,573,243 12,676,621 27,575,305 1,321,317 Abateri (2011-2010) 28,706,118 13,511,291 16,047,818 852,991 23,123,148 6,913,605 10,932,115 5,277,428 % (2011/2010) 129.20 4,575.39 120.35 95.54 64.26 64.71 71.61 20.02 54.59

300,488

D DATORII : Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

26,354,421 39,003,652

25,776,865 16,157,572

577,556 22,846,080

97.81 41.43

F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

137,298,978

143,159,016

5,860,038

104.27

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705 Capital social: 24.372.188,20 RON Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI
CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465 10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010; RS 2000:2009 NR. AJAEU/10/20032, 14/06/2010; SR EN ISO 27001:2005 NR. AJAEU/10/100592, 05/07/2010.

Pag.1/5

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU


Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G DATORII : Sumele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

21,967,250

12,264,218

9,703,032

55.83

H PROVIZIOANE

174,090

174,090

I VENITURI IN AVANS

Activele imobilizate au inregistrat o crestere cu 28.706.118 RON, adica cu 29.2% la data de 30.09.2011 ,fata de datele inregistrate la 30.09.2010. Activele circulante au inregistrat o scadere cu 23.123.148 Ron, adica , cu 35.74% la data de 30.09.2011 ,fata de datele inregistrate la 30.09.2010. In cadrul activelor circulante: - stocurile au inregistrat o scadere cu 6.913.605 RON, adica cu 35.29% la data de 30.09.2011 ,fata de datele inregistrate la 30.09.2010. - creantele au inregistrat o scadere cu 10.932.115 RON, adica cu 28.39% la data de 30.09.2011 ,fata de datele inregistrate la 30.09.2010. - disponibilitatile in numerar si in cont au scazut cu 5.277.428 Ron, adica 45.41% la data de 30.09.2011 ,fata de datele inregistrate la 30.09.2010. Datoriile cu termen de scadenta pana la un an au inregistrat o scadere cu 577.556 RON, adica 2.19% la data de 30.09.2011 ,fata de datele inregistrate la 30.09.2010. Acivele circulante nete au inregistrat o scdere cu 22.846.080 RON, adica 58.57% la data de 30.09.2011 ,fata de datele inregistrate la 30.09.2010. Acivul net contabil a inregistrat o crestere cu 5.860.038 RON, adica 4.27% la data de 30.09.2011 ,fata de datele inregistrate la 30.09.2010. Datoriile cu termen de scadenta peste un an au scazut cu 9.703.032 RON, adica 44.17% la data de 30.09.2011 ,fata de datele inregistrate la 30.09.2010.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705 Capital social: 24.372.188,20 RON Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI
CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465 10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010; RS 2000:2009 NR. AJAEU/10/20032, 14/06/2010; SR EN ISO 27001:2005 NR. AJAEU/10/100592, 05/07/2010.

Pag.2/5

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU


Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informatiile oferite de contul de profit si pierdere sunt urmatoarele :


nr crt Denumirea indicatorului 1 Productia vanduta Venituri din vanzarea marfurilor Reduceri comerciale acordate Cifra de afaceri neta Cheltuieli privind marfurile reduceri comerciale primite 5 Marja comerciala (rd 2-rd4) 2 3 3 4 Venituri aferente costului 6 productiei Productia exercitiului 7 (rd1+rd6) 8 Consumuri intermediare Chelt cu materii prime si materiale consumabile Alte chelt materiale Alte chelt externe(energie, apa) Cheltuieli privind prestatiile externe Valoarea adaugata (rd5+rd79 rd8) Exercitiul financiar Abateri(20112011 2010 2010) Indici(2011/2010) 91339376 70964958 20374418 128.71 25810905 6328305 110821976 25842410 3691164 -31505 18995288 110334664 85312418 70557772 821357 4368213 9565076 24990741 24714477 6371993 89307442 23849752 3412836 864725 17275458 88240416 66802777 51033874 646492 4425529 10696882 22302364 1096428 -43688 21514534 1992658 278328 -896230 1719830 22094248 18509641 19523898 174865 -57316 -1131806 2688377 104.44 99.31 124.09 108.36 108.16 3.64 109.96 125.04 127.71 138.26 127.05 98.70 89.42 112.05

Cifra de afaceri a crescut cu 24.09% la 30.09.2011 fata de 30.09.2010; De asemenea productia vanduta a crescut cu 28.71% % la 30.09.2011 fata de 30.09.2010. Valoarea adaugata a crescut cu 12.05% la 30.09.2011 fata de 30.09.2010.

Analiza activitatii societatii comerciale Veniturile inregistrate sunt aferente activitatii de baza, respectiv, producerea si comercializarea produselor de morarit si panificatie. Sinteza indicatorilor cuprinsi in contul de profit si pierdere se prezinta astfel :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705 Capital social: 24.372.188,20 RON Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI
CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465 10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010; RS 2000:2009 NR. AJAEU/10/20032, 14/06/2010; SR EN ISO 27001:2005 NR. AJAEU/10/100592, 05/07/2010.

Pag.3/5

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU


Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analiza rezultatelor din contul de profit si pierdere Venituri, cheltuieli si rezultate Venituri din exploatare-total Cheltuieli de exploatare-total Rezultatul din exploatare(rd1-rd2) Venituri financiare, Cheltuieli financiare Rezultatul financiar (rd4-rd5) Rezultatul curent (rd3+rd6) Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut (rd8-rd9) Impozitul pe profit Rezultatul net(rd10-rd11) exercitiul financiar 30.09.2010 111,340,393 109,791,588 1,548,805 756,739 1,414,390 657,651 891,154 112,097,132 111,205,978 891,154 671,869 219,285 30.09.2011 129,936,080 129,205,083 730,997 1,475,322 1,424,299 51,023 782,020 131,411,402 130,629,382 782,020 662,403 119,617 Abateri(20112010) 18,595,687 19,413,495 817,808

nrcrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indici(2011/2010) 1.17 1.18 0.47 1.95 1.01

718,583 9,909 708,674 109,134 19,314,270 19,423,404 109,134 9,466 99,668 -

0.08 0.88 1.17 1.17 0.88 0.99 0.55

Cifra de afacere a inregistrat o crestere fata de anul precedent cu 24.09%, veniturile din exploatare pe total crescand cu 17 %; Cheltuielile din exploatare au scazut cu 18 %. Profitul brut realizat este de 782.020 RON, inregistrand o scadere fata de anul precedent cu 12%, iar impozitul pe profit calculat este de 662.403 RON, profitul net fiind de 119.617 RON.
Ca structura in cifra de afaceri la 30.09.2011 au fost inregistrate urmatoarele ponderi aferente sectoarelor de productie : - productia si valorificarea produselor de panificatie-patiserie si cofetarie , inregistreaza o pondere de 21.10%; - Productia si valorificarea produselor de covrigarie, inregistreaza o pondere de 16.92%; - Productia si valorificare produselor de morarit, inregistreaza o pondere de 51.15%; - Productia si valorificarea produselor de paste si mustar , inregistreaza o pondere de 3.12% ; Pentru perioada analizata nu au fost identificate elemente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705 Capital social: 24.372.188,20 RON Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI
CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465 10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010; RS 2000:2009 NR. AJAEU/10/20032, 14/06/2010; SR EN ISO 27001:2005 NR. AJAEU/10/100592, 05/07/2010.

Pag.4/5

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU


Painea noastra cea de toate zilele
www.boromir.ro
E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Pe baza datelor inscrise in situatiile financiare la 30.09.2011, au fost calculati urmatorii indicatori de analiza in vederea determinarii riscului managerial , raportarea facandu-se fata de datele inregistrate la 30.09.2010 :
denumire indicator Indicatorul lichiditatii curente indicatorul gradului de indatorare Viteza de rotatie a debitelor clienti Viteza de rotatie a activelor imobilizate 30,09,2010 1.73 17.02 71.27 0.99 30,09,2011 1.61 9.36 79.13 0.87 %2011/2010 93.06 55 111.02 87.88

- rata lichiditatii curente a scazut de la 1.73 , valoare inregistrata la 30.09.2010, la 1.61, valoare inregistrata la 30.09.2011; Valoarea ratei lichiditatii curente evidentiaza gradul in care datoriile exigibile pe termen scurt sunt acoperite de capitalurile circulante. Aceasta situatie este favorabila mai ales in conditiile in care gradul de lichiditate al activelor circulante este mai mare decat cel de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt. gradul de indatorare a inregistrat o scadere de la 17.02, valoare inregistrata la 30.09.2010 la 9.36 , valoare inregistrata la 3.09.2011 ( calculata in raport de capitalurile proprii viteza de rotatie a debitelor-clienti a inregistrat o crestere de la 71.27 valoare inregistrata la 30.09.2010, la 79.13, valoare inregistrata la 30.09.2011. viteza de rotatie a activelor imobilizate a inregistrat o scdere de la 0.99 , valoare inregistrata la data de 30.09.2010 , la 0.87 , la data de 30.09.2011.

Analiza indicatorilor de gestiune exprima rezultatul unui management de gestiune adaptat specificului firmei, constatandu-se o situatie echilibrata pentru intervalul analizat, evolutie semnificativa inregistrand indicatorul gradului de indatorare , in sensul descresterii cu aproximativ 45% , efect pozitiv conducand la ocrestere relativa a eficientei folosirii resurselor proprii.
3 Semnaturi :

Raportul este semnat de directorul general al societatii, presedinte al Consiliului de Administratie, inginer Sava Constantin , si contabil sef, economist, Pintilie Marieta. Director general Ing. Sava Constantin Contabil sef ec. Pintilie Marieta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO Sediu social: Str. ANTIERULUI, nr. 37, BUZU, jud. BUZU, Romnia Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705 Capital social: 24.372.188,20 RON Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENIA PITETI
CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465 10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010; RS 2000:2009 NR. AJAEU/10/20032, 14/06/2010; SR EN ISO 27001:2005 NR. AJAEU/10/100592, 05/07/2010.

Pag.5/5

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

30,09,2011 anexa nr.2

Element al capitalului propriu Capital subscris Prime legate de capital Rezerve din reevaluare (ct.105) Rezerve (ct.1061) Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065) rezerve statutare (1063) Alte rezerve (ct.1068) Rezultatul exercitiului -sold debitor Rezultatul exercitiului -sold creditor repartizarea profitului Total capitaluri proprii

sold la 31,12,2010 Cresteri 23.306.374 62.421.212 1.113.839 -

Reduceri -

sold la 31,12,2010 % in capital social 23.306.374 17,81 62.421.212 47,69 1.113.839 0,85

19.175.906 182.555 24.134.780 507.082 66.569 130.775.179

440.514 -

19.175.906 182.555 24.575.294 -

14,65 0,14 18,77 0,09 100,00

119.617 560.131

507.082 66.569 440.513

119.617 130.894.797

DIRECTOR GENERAL ing Constantin Sava

INTOCMIT ec. Marieta PINTILIE

SC BOROMIR PROD SA BUZAU NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 30,09,2011


lei Valoare bruta **) Denumirea elementului de imobilizare *) Sold la inceputul exercitiului financiar 1 13.643.876 32.234.200 43.957.068 28.533.444 123.773 164.082 18.728.369 137.384.812 Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3 13.982.472 32.234.200 44.069.266 0 30.148.076 0 258.950 406.350 18.263.595 7.598.668 Intocmit, ec Pintilie Marieta 4.768.157 5.360 Sold la inceputul exercitiului financiar 5 138.503 2.028.343 5.407.312 24.510 Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6 30.776 1.430.497 3.283.847 23.037 Reduceri sau reluari 7 0 0 5.360 0 Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7 169.279 0 3.458.840 0 8.685.799 0 47.547 0 0 12.361.465

Cedari, Cresteri ****) transferuri si alte reduceri 2 385.639 0 112.198 1.765.622 135.177 638.248 0 3.036.884 3 47.043 0 0 150.990 0 395.980 464.774

0 imobilizari necorporale Terenuri Contructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari in curs Imobilizari financiare TOTAL Director General, ing. Sava Constantin

1.058.787 139.362.909

Nota 10
ALTE INFORMATII SC Boromir Prod SA este o societate comerciala pe actiuni cu capital integral privat, cu sediul in Romania, Buzau, strada Santierului nr. 37. Societatea nu are filiale cu personalitate juridica. SC BOROMIR PROD SA BUZAU, desfasoara activitate de productie si comercializare a produselor de morarit si panificatie, la sediul permanent situat in localitatea Buzau, strada Santierului , nr, 37, cat si la punctele de lucru deschise in localitatea Buzau, precum si in judetul Buzau, municipiul Constanta, municipiul Iasi, municipiul Hunedoara si municipiul Slobozia. SC BOROMIR PROD SA BUZAU, are deschise puncte de lucru in afara municipiului Buzau si a judetului Buzau, in urmatoarele locatii : Iasi, soseaua Iasi Tomesti, nr. 12, localitatea Iasi, judetul Iasi; Obiectul de activitate, il reprezinta fabricarea si comercializarea pastelor GIANI si a mustarului; Slobozia, soseaua Amara, nr. 4, localitatea Slobozia, judetul Ialomita. Obiectul de activitate il reprezinta, fabricarea fainurilor, grisurilor si a arpacasului din grau. Constanta, cu obiect de activitate desfacere de marfuri, cu sediul in municipiul Constanta, strada Varful cu Dor, nr 26, judetul Constanta In baza Hotararii AGEA din data de 5.10.2010, a avut loc fuziunea cu firmele : SC BOROMIR PAN SA, si SC EUROSTAR INVEST SRl. Proiectul de fuziune a fost intocmit in conformitate cu dispozitiile art.238 si urm. din Legea nr.31/1990,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Fuziunea s-a realizat prin absorbtia societatilor comerciale SC BOROMIR PAN SA si SC EUROSTAR INVEST SRL de catre SC BOROMIR PROD SA , in calitate de societate absorbanta. Actul in baza caruia patrimoniile societatilor absorbite trec in proprietatea societatii absorbante este actul, aditional la actul constitutiv al societatii absorbante prin care se majoreaza capitalul social al acesteia ca efect al fuziunii. In baza fuziunii inregistrate , in municipiul Hunedoara, a fost deschis punct de lucru, urmand a fi inregistrat la registrul comertului. SC BOROMIR PROD SA BUZAU, face parte din grupul de firme BOROMIR. La nivelul anului 2011, la 30. septembrie au fost efectuate tranzactii cu urmatoarele firme din grup: SC Boromir Ind SRL -Rm. Valcea (inclusiv cu sucursala de la Deva), SC Moara Cibin SA SC Comcereal SA Valcea SC Extrasib SA Sibiu SCAmylon SRL Rm. Valcea SC Rommac Trade SRL Teleorman.

Vanzarile de marfuri catre firmele din cadrul grupului au fost de 22.748.255 RON, valoare fara TVA, iar achizitiile de la firmele din grup, au fost de 28.831.700 RON, valoare cu TVA. Impozitul pe profit a fost calculat pe baza profitului impozabil determinat conform HG.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost luate in calcul cheltuielile nedeductibile privind majorari si penalitati aferente bugetului de stat, cheltuielile cu marfurile degradate scoase din circuitul comercial, cheltuieli legate de pierderile din creante. Baza impozabila pentru calculul impozitului pe profit a fost stabilita la valoarea de 4.270.998 RON, cu un impozit de plata la 30.09.2011 in suma de 662.403 RON. Cifra de afaceri realizata la 30.septembrie 2011 in suma de 110.821.976 RON este rezultatul activitatii principale, respectiv, fabricarea produselor de morarit si panificatie si comercializarea acestora.

DIRECTOR GENERAL Ing. Sava Constantin

INTOCMIT ec. Pintilie Marieta

SC BOROMIR PROD SA BUZAU NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2011


30,09,2011 Denumirea indicatorului 0 1. Cifra de afaceri neta 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) 3. Cheltuielile activitatii de baza 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 5. Cheltuielile indirecte de productie 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) 7. Cheltuielile de desfacere 8. Cheltuieli generale de administratie 9. Alte venituri din exploatare 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) lei Exercitiu financiar 30,09,2010 30,09,2011 1 2 89.307.442 90.458.635 85.208.185 3.355.250 1.895.200 -1.151.193 1.655.995 401.500 4.757.493 1.548.805 110.821.976 107.845.030 101.694.510 4.155.320 1.995.200 2.976.946 1.857.200 507.565 118.816 730.997

Director General, ing.Sava Constantin

Intocmit, ec. Pintilie Marieta

35664811 607 609 CAB CAA CI 7994129 26108135 1 21408670,7 1174866,08 3524598,23 64.350.500

41307657 6513082 33573302 28537306,7 1678665,1 3357330,2 74.271.728

SC BOROMIR PROD SA BUZAU NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR


CREANTE 0 Total, din care: clienti interni salarii si asigurari sociale impozit pe profit imprumuturi intragrup alte creante Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3 27.575.305 26.661.069 518.110 0 0 396.126

lei Termen de lichiditate sub 1 an peste 1 an 2 3 0 0 0 0 0 0

27.575.305 26.661.069 518.110 0 0 396.126

DATORII *) 0 Total, din care: furnizori interni furnizori imobiliz contributii asigurari sociale contributii somaj impozit salarii tva impozit profit salarii alte obligatii asimilate drepturilor alte impozite salariatilor si taxe alte datorii credite si linii de credit dobanda leasing catre asociati Director General, ing.Sava Constantin

Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3+4 38.041.083 19.967.809 349.232 517.137 8.898 121.781 2.947.442 280.469 418.393 700.662 10.578 49.398 12.669.284 0 0

sub 1 an 2

Termen de exigibilitate 1-5 ani peste 5 ani 3 4 12.264.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.264.218 0 Intocmit, ec.Pintilie Marieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.776.865 19.967.809 349.232 517.137 8.898 121.781 2.947.442 280.469 418.393 700.662 10.578 49.398 405.066 0 0

Nota 7
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE Capitalul social subscris si varsat inregistrat la Oficiul Registrului Comertului este de 23.306.373,8 RON, divizat in 233.063.738 actiuni cu valoare nominala de 0.1 RON Structura actionariatului la data de referinta 23 septembrie 2011, este urmatoarea : Nr. Denumire actionar 1. SC Boromir Ind SRL 2. Alti actionari persoane juridice 3.Alti actionari, persoane fizice Total nr. actiuni 157.479.408 49.614.738 25.969.592 233.063.738 procent 67.5692% 21.2881 % 11.1427 % 100%

DIRECTOR GENERAL Ing. Sava Constantin

INTOCMIT ec. Pintilie Marieta

Nota 8
INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE In exercitiul 2011 societatea a inregistrat un numar mediu de 1.069 salariati. Din punct de vedere al exercitarii atributiilor de serviciu: 52 1.017

Personal de conducere Personal de executie -

Din punct de vedere al nivelului de pregatire : 111 351

cu studii superioare cu studii medii

Structura personalului : Nr crt 1 2 3 Categorie personal Conducere administrativa Personal TESA Muncitori direct productivi, din care : a)panificatie, specialitati ca structura a nivelului de calificare : - Muncitori calificati - Muncitori necalificati - Alte categorii b)morarit ca structura a nivelului de calificare : - Muncitori calificati Numar mediu 5 53 524 369

257 25 87 155

43

Muncitori necalificati Alte categorii

25 100

4 5

Desfacere, comert Muncitori indirect productivi, din care : a)diverse meserii b)coloana auto c)paza Total general

249 238 57 127 54 1.102

Au fost calculate salarii in suma totala de, 11.806.084 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale sunt de 3.447.279 lei. Costurile aferente administrarii societatii au fost la nivelul anului 2011 de 507.565 RON, din care pentru membrii Consiliului de administratie in baza contractului de management , suma de 361.240 RON. Costurile aferente auditarii societatii au fost la nivelul anului 2011, de 181.301,59 RON. Nu au fost efectuate varsaminte sau imprumuturi pentru administratori si directori.

Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de administratie , iar administrarea este asigurata in baza contractului de management de dl ing. Sava Constantin in calitate de director general si presedinte al Consiliului de administratie si dl ing. Dinu Filon Viorel. DIRECTOR GENERAL Ing.Sava Constantin INTOCMIT ec. Pintilie Marieta

Nota 7
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE Capitalul social subscris si varsat inregistrat la Oficiul Registrului Comertului este de 23.306.373,8 RON, divizat in 233.063.738 actiuni cu valoare nominala de 0.1 RON Structura actionariatului la data de referinta 23 septembrie 2011, este urmatoarea : Nr. Denumire actionar 1. SC Boromir Ind SRL 2. Alti actionari persoane juridice 3.Alti actionari, persoane fizice Total nr. actiuni 157.479.408 49.614.738 25.969.592 233.063.738 procent 67.5692% 21.2881 % 11.1427 % 100%

DIRECTOR GENERAL Ing. Sava Constantin

INTOCMIT ec. Pintilie Marieta

Nota 8
INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE In exercitiul 2011 societatea a inregistrat un numar mediu de 1.069 salariati. Din punct de vedere al exercitarii atributiilor de serviciu: 52 1.017

Personal de conducere Personal de executie -

Din punct de vedere al nivelului de pregatire : 111 351

cu studii superioare cu studii medii

Structura personalului : Nr crt 1 2 3 Categorie personal Conducere administrativa Personal TESA Muncitori direct productivi, din care : a)panificatie, specialitati ca structura a nivelului de calificare : - Muncitori calificati - Muncitori necalificati - Alte categorii b)morarit ca structura a nivelului de calificare : - Muncitori calificati - Muncitori necalificati - Alte categorii Numar mediu 5 53 524 369

257 25 87 155

43 25 100

4 5

Desfacere, comert 249 Muncitori indirect 238 productivi, din care : a)diverse meserii 57

b)coloana auto c)paza Total general

127 54 1.102

Au fost calculate salarii in suma totala de, 11.806.084 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale sunt de 3.447.279 lei. Costurile aferente administrarii societatii au fost la nivelul anului 2011 de 507.565 RON, din care pentru membrii Consiliului de administratie in baza contractului de management , suma de 361.240 RON. Costurile aferente auditarii societatii au fost la nivelul anului 2011, de 181.301,59 RON. Nu au fost efectuate varsaminte sau imprumuturi pentru administratori si directori.

Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de administratie , iar administrarea este asigurata in baza contractului de management de dl ing. Sava Constantin in calitate de director general si presedinte al Consiliului de administratie si dl ing. Dinu Filon Viorel. DIRECTOR GENERAL Ing.Sava Constantin INTOCMIT ec. Pintilie Marieta

SC BOROMIR PROD SA BUZAU NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


1. Indicatori de lichiditate: a) Indicatorul lichiditatii curente Active curente (Indicatorul capitalului circulant) Datorii curente
* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2; * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

30,09,2011

41573243 25776865

1,61

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente - Stocuri)/Datorii curente (Indicatorul test= acid) 2. Indicatori de risc: a) Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat Capital propriu Capital imprumutat Capital angajat unde:
* capital imprumutat = credite peste un an; * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu. Active curente Stocuri

28896622

25776865

0,12

X X

100 100

= =

12264218 130894798 12264218 143159016

X 100 X 100

= =

9,37 8,57

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = Cheltuieli cu dobanda

1150486 368466

3,12

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la: * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii; * Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor Stoc mediu sau

93530375 15261123

6,13

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate 15261123 15261123 X 270 = X 270 = 93530375 93530375 * Viteza de rotatie a debitelor-clienti
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

44,54

Sold mediu clienti Cifra de afaceri

270

21388281,5 110821976

X 270

70,44

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali. Sold mediu furnizori Achizitii de bunuri (fara servicii) X 270 = 10995415 134345547 X 270 = 29,87

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active Cifra de afaceri Active imobilizate * Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri Total active = 110821976 118418160 = 0,94 = 110821976 127001444 = 0,873

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere: Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 1150486 = = 0,80 Capital angajat 143159016
unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

Director General, ing.Sava Constantin

Intocmit, ec.Pintilie Marieta

si 17845624 601+602 sf 30,09,11 12676621 603+604+608 sm 15261123 607 609

cost vanzare 70557772 821357 25842410 -3691164 93530375

si si 411 19257308 s 31,03,2010 23519255 sm 21388281

2011 sf 3903882,9 9118936,25 269076,49 266608,29 15084349 14133710 19257308,39 23519254,54

achizitii bunuri si 4012 10943810 total rulaj 401+451+404 sf 30,09,11 11047019 sm 10995415

si

rulaj cumulat 68901095,35 24266154,5 775405,59 4308634 36076396 6358272,38 134327685,4 6067047,65 189685,73 101539 140685958 -491171,72 -608475,75 -1482245,74 -3644795 -113723 134345547

total dc

611 628 624

2010 si sf 7592000 8586255,89 1037532 1041767 14607337 14285331 23236869 23913353,89 sm 23575111,44 ca 89308442 71,27299443

S-ar putea să vă placă și