Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA TEHNIC! GH.

ASACHI IA"I
FACULTATEA DE AUTOMATIC! "I CALCULATOARE
GIS (Geographical
Information Systems)

Inteligen!" artificial"
- referat -


Ib#nescu Lucica, $ipi%canu Cristian, Niculi&# Octavian
- 2002/2003 -
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
2
2002
GIS (Geographical Information Systems)

Acest referat este compus din 3 mari p!r"i:
partea I cuprinde o scurt! introducere n tehnologia GIS #i domenii de aplica"ii.
partea II cuprinde clasificarea produselor GIS, direc"ii viitoare de cercetare si scurt!
prezentare a unor echipamente de achizi"ie de date.
partea III cuprinde o enumerare a celor mai atractive proiecte GIS realizate n Romnia
#i peste hotare.

PARTEA I Introducere n GIS

n aceast! parte ne propunem s! r!spundem la urm!toarele ntreb!ri:

1. Ce este un GIS?
2. Cum se introduc datele n sistem?
3. Din ce surse se culeg informa#iile?
4. Cum sunt utilizate informa#iile culese?
5. Care este utilitatea sistemelor GIS? avantaje $i riscuri.
6. Care sunt domeniile de aplica#ie ale GIS?
7. De ce acest referat este scris ca proiect la disciplina Inteligen#% Artificial%?

S! presupunem c! ne intereseaz! s! plec!m n vacan"!, ntr-un col"i#or al planetei. Dar am
vrea s! ne asigur!m c! vom petrece o vacan"! f!r! surprize nepl!cute din partea vremii sau f!r! s!
ne ntlnim cu nici un dezastru natural, sau pur #i simplu s! nu ne alegem o zon! cu un grad mare de
poluare. Am putea spune c! suntem persoane foarte preten"ioase, dar n nici un caz nu cred c! exist!
vreo agen"ie de turism (cel pu"in n Romnia) care s! ne previn! asupra zonei alese. Am putea apela
totu#i la un sistem GIS care s! ne informeze n privin"a climei din zona aleas! din ultimii, s! zicem,
30 de ani, asupra dezastrelor naturale petrecute sau s! ne traseze pur #i simplu o hart! a zonelor
industriale cu risc mare de poluare din ultimii 100 de ani. $i ce dac!? P!i suprapunnd toate aceste
informa"ii ne putem face o oarecare idee asupra locului n care ne vom petrece vacan"a. Poate nu
este un exemplu prea inspirat, #i nu acesta este motivul pentru care a fost creat GIS, dar n orice caz
sper ca v-am f!cut curio#i #i ner!bd!tori n a afla mai multe despre subiect, a#a c! s! ncepem cu
nceputul:

Ce este un GIS?
O defini"ie riguros #tiin"ific! ar putea suna cam a#a: calculator capabil s! asambleze, s!
p!streze, s! manipuleze #i s! afi#eze informa"ii geografice specifice, de exemplu informa"ii
identificate n func"ie de loca"ii. GIS este o abreviere de la Geographical Information System #i este
o tehnologie bazat! pe calculator pentru cartografierea #i analiza entit!"ilor de pe suprafa"a terestr!.
Mai pe larg, un sistem GIS este un sistem folosit pentru modelarea informa"iei, proceselor si
structurilor, care reflect! lumea real!, inclusiv evenimentele trecute, pentru a putea n"elege, analiza
#i gestiona resurse #i facilit!"i. Un sistem GIS poate fi descris ca sistem de gestiune a unei baze de
date, care de regul! prezint! utilizatorului datele ntr-un mod interactiv grafic, care poate fi
interogat! #i analizat!. Cu toate acestea, s! nu v! nchipui"i c! GIS este un sistem pur hardware, el
este un ansamblu constituit din echipamente de calcul, programe, persoane, metode si norme ce
permite procesarea de date #i exploatarea de h!r"i geo-topografice.
Am specificat mai sus c! GIS poate fi descris ca un SGBD #i asta pentru c! pentru a putea
lucra cu un astfel de sistem, este necesar! o baz! de date adecvat!, ob"inut! n urma achizi"iei de
date. De#i mai pot fi ntlnite #i programe GIS avnd bazele de date organizate n formate
proprietare, marea majoritate folosesc - pentru interoperabilitate #i schimb facil de informa"ii -
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
3
formate clasice (de la DBF din dBASE sau FoxPro pn! la sisteme rela"ionale ORACLE, Sybase,
Informix, Ingres, DB2, MS SQL, Access sau chiar Excel). Cele cu adev!rat moderne asigur! acces
nelimitat prin standarde de conectivitate: ODBC, COM, CORBA, SQL.
O component! esen"ial! a GIS este abilitatea de a produce date grafice att pe ecran ct #i pe
hrtie, oferind rezultatele analizelor oamenilor de decizie care aloc! resursele. Hrtiile tip!rite
precum #i alte date grafice pot fi produse, permi"nd vizualizarea, #i deci, n"elegerea rezultatului
analizelor sau simul!rilor unor evenimente poten"iale.


Iat! un exemplu de hart! generat! folosind GIS:


Acum, dac! a"i nte"es ct-de-ct cam despre ce discut!m, s! trecem mai departe #i s! vedem
Cum se introduc datele n sistem?

Dac! datele ce urmeaz! a fi utilizate nu sunt nc! n format digital, adic! ntr-o form!
recunoscut! de c!tre calculator, exist! mai multe tehnici prin care aceste informa"ii pot fi capturate.
H!r"ile pot fi digitizate, sau trasate cu ajutorul mouse-ului, pentru a colecta coordonatele diferitelor
elemente. Dispozitivele electronice de scanare pot de asemenea converti liniile #i punctele de pe o
hart! n format digital .
Introducerea datelor n sistem este componenta cu cele mai mari cerin"e din punctul de
vedere al resurselor de timp din cadrul unui GIS. Fiecare apari"ie a obiectelor dintr-o hart! trebuie
specificat!; la fel #i rela"iile spa"iale dintre ele. Editarea informa"iei capturate automat poate fi, de
asemenea, dificil!. Scanerele electronice nregistreaz! petele de pe o hart! cu aceea#i acurate"e cu
care captureaz! elementele interesante de pe hart!. De exemplu, o astfel de pat! poate duce la
conectarea a dou! linii care nu ar trebui s! se ntlneasc!. Astfel de informa"ii nedorite trebuiesc
editate sau eliminate din fi#ierul de date.
De unde vin toate datele care sunt ntr-o baz% de date GIS?
Toate datele adunate, stocate ntr-o baz! de date GIS, vin din diverse surse: date primite de
la satelit, baze de date existente, arhive clasice etc. Rolul sistemului GIS este s! pun! aceste date
mpreuna ntr-un sistem de informa"ii unitar.
$i astfel, ncet ncet, ajungem la punctul urm!tor:

Din ce surse se culeg informa#iile?
Anumite baze de date n format electronic care pot fi direct folosite de un GIS sunt produse
de Agen"ii Federale #i companii private. Diferite tipuri de informa"ii sub form! de h!r"i pot fi
integrate ntr-un sistem GIS. Un GIS poate, de asemenea, s! converteasc! informa"iile digitale
existente, care nu sunt sub form! de h!r"i, n formate pe care s! le recunoasc! #i s! le foloseasc!. De
exemplu, imaginile digitale provenite de la sateli"i, pot fi analizate n scopul de a produce un strat
de informa"ii digitale despre zonele cu vegeta"ie. De asemenea, informa"iile hidrologice sau
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
4
demografice n format tabelar pot fi convertite ntr-un format cartografic, servind ca strate de
informa"ii tematice ntr-un GIS.
Informa"iile geografice dintr-un GIS trebuiesc prelucrate (nregistrate) astfel nct s! se
potriveasc! cu informa"iile din alte h!r"i. nainte ca datele digitale s! poat! fi analizate, ele trebuie
s! suporte #i alte modific!ri - conversie a proiec"iei, de exemplu - care fac posibil! integrarea lor n
GIS.
Proiec"ia este o component! fundamental! a procesului de realizare a unei h!r"i. Proiec"ia
reprezint! o interpretare matematic! a transla"iei informa"iei din suprafe"ele curbe tridimensionale
ale P!mntului n format bidimensional - ecran, hrtie. Proiec"ii diferite sunt utilizate pentru diferite
tipuri de h!r"i deoarece fiecare proiec"ie n parte este portivit! unui anumit tip de utilizare. De
exemplu, o proiec"ie ce reprezint! cu precizie forma continentelor va distorsiona dimensiunile lor
relative.
n timp ce cea mai mare parte a informa"iei dintr-un GIS provine din h!r"ile existente, acesta
utilizeaz! puterea de calcul a computerelor pentru a integra informa"ia digital!, provenit! din surse
diferite ntr-un proiect comun.
ntruct datele digitale sunt colectate #i stocate n moduri diferite, dou! surse pot s! nu fie n
ntregime compatibile. Deci, un GIS trebuie s! fie capabil s! converteasc! datele dintr-o structur! n
alta.
Imaginile satelitare care au fost interpretate cu ajutorul computerului pentru a produce o
hart! a utiliz!rii terenului pot fi "citite" de GIS ntr-un format raster. Fi#ierele de tip raster constau
n rnduri de celule uniforme codificate n func"ie de valoarea datelor. Un exemplu ar putea fi
clasificarea acoperirii terenului.
Fi#ierele de date de tip raster pot fi manipulate cu u#urin"! de computer, dar ele sunt adesea
mai pu"in detaliate #i pot fi mai slab vizualizate n compara"ie cu fi#ierele de date de tip vector, care
pot aproxima mai bine h!r"ile tradi"ionale. Datele vectoriale digitale au fost capturate ca puncte,
linii (serii de puncte de coordonate), sau suprafe"e (forme m!rginite de linii).

Cum sunt utilizate informa#iile culese?

Un GIS poate combina tipuri de h!r"i #i le poate afi#a n imagini realistice, tri-dimensionale,
care prezint! informa"ia mult mai eficient #i c!tre o mai larga audien"! dect h!r"ile tradi"ionale, bi-
dimensionale.
H!r"ile tradi"ionale sunt abstractiz!ri ale lumii reale, o sum! de elemente importante schi"ate
pe o foaie de hrtie prin simboluri care reprezint! obiecte fizice. Oamenii care folosesc h!r"i trebuie
s! interpreteze aceste simboluri. H!r"ile topografice arat! forma terenului cu ajutorul curbelor de
nivel. Forma real! a terenului poate fi v!zut! numai cu ochiul min"ii. Tehnicile de prezentare
grafic! ale GIS-ului fac vizibile rela"iile dintre elementele h!r"ii, m!rind abilitatea de a extrage #i
analiza informa"ia.
Este dificil s! se fac! o leg!tur! ntre harta zonelor ml!#tinoase #i cantitatea precipita"iilor
nregistrate n diferite puncte ca aeroporturi, spitale, #coli. GIS poate fi utilizat pentru a desena bi- #i
tri-dimensional caracteristici ale suprafe"ei P!mntului, adncul #i atmosfera din puncte de
informa"ie.
De exemplu, un GIS poate u#or genera o hart! (cu linii) indicnd cantitatea precipita"iilor. O
astfel de hart! poate fi gndit! ca o hart! a precipita"iilor. Multe metode sofisticate pot estima
caracteristicile suprafe"elor dintr-un num!r limitat de m!sur!tori. O hart! bi-dimensional! de curbe
de nivel, creat! plecnd de la suprafe"e modelate dup! puncte de m!surare a precipita"iilor, poate fi
suprapus! #i analizat! cu orice alt! hart! acoperind aceea#i arie, ntr-un GIS.
De exemplu, dac! se mbin! folosirea informa"iilor referitoare la ploile dintr-un anumit "inut
cu utilizarea fotografiilor aeriene, se vor putea preciza care zone vor r!mne uscate n anumite faze
ale anului. Un GIS poate utiliza informa"ii provenind din surse diferite, n formate diferite #i poate
ajuta la operarea unor analize.
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
5
H!r"i variate #i surse de informa"ie satelitar! pot fi combinate n moduri care simuleaz!
interac"iunile complexului sistem natural.
Printr-o func"ie cunoscut! sub numele de vizualizare, un GIS poate fi folosit pentru a
produce imagini - nu doar h!r"i, ci reprezent!ri, anima"ii, sunete #i alte produse cartografice. Aceste
imagini permit cercet!torilor s! vad! obiectele muncii lor n moduri n care nu au putut fi v!zute
mai nainte. Imaginile sunt deseori de ajutor n reprezentarea conceptelor tehnice ale obiectelor de
studiu ale unui GIS pentru persoane non-tehnice.

Care este utilitatea sistemelor GIS? avantaje $i riscuri.
Avantajele utiliz!rii unui GIS:
Datele sunt mai bine organizate
Elimin! redundan"a n stocarea datelor
Facilitatea actualiz!rilor
Analize, statistici #i noi c!utari mult mai u#oare
Utilizatorii sunt mai productivi
Riscuri:
Complexitate
Costuri ridicate
Modific!rile din teren
Dificult!"i n formarea de personal
La capitolul dezavantaje, trebuie precizat c! un sistem GIS nu poate rula ntr-o re"ea de scenarii
what if. Dar alte aplica"ii dezvoltate s! foloseasc! baze de date GIS pot rula astfel de scenarii.
Spre exemplu, aceasta este folositoare dac! pl!nui"i s! modifica"i ceva ntr-o re"ea #i vre"i s! #ti"i
cum va reac"iona re"eaua la schimb!ri.

Care sunt domeniile de aplica#ie ale GIS?
Tehnologia sistemelor de informa"ii geografice (GIS) poate fi folosit! n investiga"iile
#tiin"ifice, managementul resurselor #i planificarea dezvolt!rilor. Domeniile de aplica"ie ale GIS
sunt nenum!rate. Pn! acum am dat doar exemple din domeniul geo-topografiei, dar GIS este
aplicabil n multe alte domenii, ca de exemplu: S!n!tate, $tiin"e Sociale, Financiar-Bancar,
Criminalistic!, Turism, Geologie, Mediu etc. Dar cel mai bine ar fi s! va l!muresc prin exemple
concrete. Am g!sit tot felul de proiecte ce se deruleaz! n prezent #i se bazeaz! pe GIS si sper s! fie
l!muritoare.
- Aplicarea metodei GIS pentru evaluarea cazurilor de methemoglobinemia infantil! n
perioada 1985-1996 prin care se identific! zonele de risc.
- Studiul de impact asupra mediului n sprijinul planific!rii urbane a folosin"elor de teren,
folosind tehnologie Open GIS #i proceduri de estimare a nivelului de poluare - un sistem
pilot, "AIRFORALL" - finan"are Phare, Life Medi
- Biologii folosesc transmi"!toare radio #i antene satelitare pentru a trasa rutele migra"iilor
de caribu #i ur#i polari, pentru a sus"ine programul de protec"ie a animalelor. n GIS
rutele migra"iilor au fost indicate de diferite culori pentru fiecare lun! timp de 21 luni.
Cercet!torii au folosit apoi GIS pentru a suprapune traseele migra"iei pe harta planului
de dezvoltare al exploat!rilor petroliere pentru a determina posibilitatea interferen"ei cu
traseele animalelor.
- Utiliznd tehnologia GIS mpreun! cu informa"iile contabile ale unei companii, devine
posibl! simularea depunerilor de materiale n sistemul de purificare n partea superioar!
a unui curs de ap! ntr-o zon! inundabil!. Facturile arat! ct de mult! ap! a fost
consumat! la o anumit! adres!. Pe baza cantit!"ii de ap! consumat! se poate face o
predic"ie asupra cantit!"ii de material ce va fi desc!rcat n sistemul de purificare, n acest
fel putnd fi localizate, utiliznd GIS, zonele cu devers!ri mari de materiale.
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
6
- GIS permite celor care planific! interven"ii n caz de urgen"e s! calculeze timpul de
r!spuns n cazul unor dezastre naturale sau poate fi folosit la delimitarea zonelor umede
care au nevoie de protec"ie mpotriva polu!rii.
- Folosind h!r"ile zonelor umede, diferen"elor de nivel, re"elei hidrografice, terenului #i ale
solurilor, GIS-ul poate produce un nou strat (situat deasupra acestora) care aranjeaz!
zonele umede conform cu sensibilitatea lor relativ! de a produce pagube n apropierea
fabricilor #i locuin"elor.

Pozi#ionare in cadrul domeniului Inteligen#ei Artificiale.
Unul din domeniile de cercetare ale Inteligen"ei Artificiale este Reprezentarea cunoa!terii
un domeniu fundamental, ce studiaz! modalit!"ile n care cuno#tin"ele din lumea real! pot fi
exprimate #i simbolizate n vederea manipul!rii computa"ionale. Ca rezultat al acestui studiu a
ap!rut #i tehnologia GIS, ce permite lucrul cu date reale, prelucrate cu ajutorul computerului #i
afi#ate ntr-o form! grafic! sugestiv!, u#or de n"eles #i de utilizat chiar de o persoan! neini"iat! n
lucrul cu aceast! tehnologie.
Mai putem spune despre GIS c! este un sistem expert (sistemele expert reprezint! o ramur!
a Inteligen"ei Artificiale) ce nmagazineaz! cuno#tin"e specifice diferitelor domenii, culese din
diverse surse, n parte exper"i umani, n parte echipamente dezvoltate de ace#tia.


PARTEA II - Clasificarea produselor GIS, direc#ii viitoare de cercetare si
scurt% prezentare a unor echipamente de achizi#ie de date.


1. Clasificarea produselor GIS
Sistemele Informatice Geografice au fost, pn! nu demult, aplica"ii de lux. Ast!zi, versiuni
puternice pentru calculatoarele personale au f!cut aceste aplica"ii posibile de abordat de un num!r
mare de utilizatori.
Exist! urm!toarele clase consacrate de produse GIS:
- produse Expert GIS;
- produse Desktop GIS;
- produse GeoEngineering;
- produse Web GIS;
- produse AM/FM;
- produse DBMSs.
n continuare, este descris!, pe scurt fiecare categorie.

Produsele Expert GIS
Sunt produse cu func"ionalitate GIS complet! #i complex!. Ele necesit! de obicei
echipamente hardware foarte puternice (sta"ii grafice) #i sunt destinate speciali#tilor.
Ace#tia reprezint! 1-2% din num!rul de utilizatori (#i num!rul lor nu este n cre#tere) #i #i
petrec 80-90% din timp crend #i men"innd datele geografice (spa"iale).
Ace#ti exper"i sunt oameni care cunosc semnifica"ia unor no"iuni ca acurate"ea datelor,
proiec"ii geografice, topologie #i sunt cheia succesului unui proiect GIS.

Produsele Desktop GIS
Sunt produse cu func"ionalitate GIS redus! #i sunt destinate PC-urilor. Au interfa"a cu
utilizatorul foarte prietenoas! #i au reprezentat o revolu"ie n domeniul GIS, deoarece pun aceast!
tehnologie la ndemna tuturor utilizatorilor de calculatoare din lume, indiferent de domeniul lor de
activitate #i de cuno#tin"ele soft.
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
7
Cre#terea performan"elor PC-urilor #i a solu"iilor soft ct #i dezvoltarea conceptului
client/server au determinat o sporire considerabil! a volumului de date disponibile acum pe PC-uri.
De aceea, pia"a produselor desktop GIS este n continu! ascensiune (cre#te cu un ritm cu 24,9% mai
ridicat dect n cazul altor categorii de produse GIS).
De asemenea, nu trebuie uitat c! #i pre"urile produselor desktop GIS sunt accesibile.
Cu toate acestea, nu trebuiesc ignorate limitele acestor produse. De exemplu, ele nu
pot prelucra volume mari de date, informa"iile geografice sunt greu de condensat #i necesit!
totu#i o instruire special! a utilizatorilor.
Produsele desktop GIS au de 10 ori mai mul"i utilizatori dect produsele expert GIS. Ace#tia
conduc activit!"ile de luare a deciziilor #i lucreaz! cu date geografice 10-20% din timpul lor.

Produsele GeoEngineering
De#i sunt asem!n!toare cu produsele desktop GIS, ele au rezultat din integrarea
produselor CAD cu produsele GIS (desktop).
Produsele GeoEngineering sunt de fapt produse CAD cu func"ionalit!"i GIS. Ca urmare, pot
avea mai pu"ine func"ii GIS dect produsele desktop GIS.

Produsele Web GIS
Sunt destinate public!rii h!r"ilor pe Internet. De obicei sunt alc!tuite dintr-un server Web
GIS #i un client (o component! adi"ional! care se instaleaz! n Netscape Navigator sau Internet
Explorer).
Aceste produse permit realizarea de interog!ri simple, furniznd rapid r!spunsuri precise.
Modul de lucru este ilustrat n figura de mai jos: partea client instalat! n browser
formuleaz! o cerere c!tre serverul Web GIS, iar acesta furnizeaz! informa"ia cerut! (hart!,
imagine raster, text).

Produsele AM/FM (Facilities Management)
Sunt produse Expert GIS sau Desktop GIS special concepute pentru managementul
re"elelor utilitare (edilitare): ap!, gaz, canalizare, telefoane, etc.
Asta nu nseamn! c! re"elele utilitare nu pot fi administrate dect cu un produs AM/FM.
Aceste re"ele pot fi administrate #i cu un GIS obi#nuit. ns! un produs AM/FM u#ureaz!
administrarea, deoarece dispune de func"ii specializate.

Produsele DBMSs (DataBase Management System spatial enabled)
Sunt de fapt Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date care ofer! posibilitatea de a stoca #i
datele spa"iale specifice unui GIS n bazele de date clasice.
Fa"! de stocarea datelor spa"iale n baze de date GIS (spa"iale), ave"i avantajul c! pute"i
stoca att obiectele geografice ct #i atributele lor ntr-o singur! baz! de date (clasic!).
Ast!zi exist! numai dou! produse din aceast! categorie: OracleSC #i SDE.


H!r"i
Imagini
(raster)
Text


Server Web GIS
Internet
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
8
Produse pentru cartografie
Fiind specializate n produc"ia cartografic! (tip!rirea de h!r"i), aceste produse nu pot fi
considerate ca f!cnd parte din domeniul GIS.

2. Tendin#e spre un standard comun. Conceptul OpenGIS

Ce este OpenGIS? Dar OGC?
Mai nti ns! ce nu este: OpenGIS nu este un produs software GIS, nu este numele unei
firme comerciale sau al unei organiza"ii, nu este un document, nu este o marf!. OpenGIS este un
proiect care a debutat n 1993 cu sprijinul restrns din partea ctorva agen"ii federale #i a unor
organiza"ii comerciale din Statele Unite ale Americii.
OpenGIS este definit ca acces transparent la resurse eterogene de date geografice(spa"iale) #i
prelucr!ri ale resurselor ntr-un mediu distribuit(re"ea).
Din aceast! defini"ie cam abstract!, reiese faptul c! OpenGIS se refer! la dou! aspecte
majore ale domeniului GIS: date #i aplica"ii.
Deoarece fiecare produs GIS folose#te formate de date proprietare specifice, utilizatorii GIS
sunt de obicei lega"i de un anumit produc!tor pentru aplica"iile lor geografice. Cei care folosesc
produse #i date de la mai mul"i produc!tori trebuie s! suporte un cost suplimentar al transferului de
date #i risc! o pierdere a integrit!"ii datelor.
Scopul acestui proiect const! n furnizarea unei serii cuprinz!toare de specifica"ii pentru
interfe"e care vor da posibilitatea programatorilor de aplica"ii s! scrie componente interoperabile.
Prin interoperabilitate se n"elege:
- abilitatea de a g!si informa"ia #i instrumentele de procesare a ei indiferent unde sunt
localizate fizic;
- abilitatea de a n"elege informa"ia #i instrumentele de procesare a ei, indiferent ce
platform! suport! ele #i indiferent dac! sunt locale sau la distan"!;
- abilitatea de a nu fi constrns de ofertele unui singur produc!tor;
- abilitatea unui produc!tor de a construi pe informa"iile #i infrastructurile de procesare ale
altuia, indiferent dac! acestea evolueaz! sau nu.
Principalele beneficii sunt:
- specifica"iile OpenGIS elimin! nevoia de standardizare a formatelor de date #i
costisitoarele conversii de date;
- interfa"a deschis! determin! aplica"iile s! permit! accesul n timp real la uria#e seturi de
date #i proces!ri de resurse.
Ini"ial, s-a discutat despre fezabilitatea #i scopul unor viitoare specifica"ii OpenGIS (OGIS).
Urmare a concluziilor care s-au desprins, participan"ii au hot!rt c! este util #i important s! se
creeze o structur! organizatoric! permanent! care s! se ocupe de dezvoltarea unor asemenea
specifica"ii. Astfel, n august 1994, s-a nfiin"at Open GIS Consortium (OGC).
Open GIS Consortium are drept scop promovarea dezvolt!rii #i utiliz!rii de standarde #i
tehnici corespunz!toare sistemelor deschise avansate n domeniul prelucr!rii datelor spa"iale #i a
tehnologiilor informa"ionale conexe.
n prezent, OGC administreaz! proiectul OpenGIS. Este important de re"inut faptul c!
desf!#urarea proiectului are loc pe baz! de consens. Din OGC fac parte, n momentul de fa"!, peste
100 de organiza"ii din toat! lumea: firme produc!toare de software GIS, firme de calculatoare #i
software, integratori de sisteme, grupuri de dezvoltare de aplica"ii ale unor companii de
telecomunica"ii, firme produc!toare de sisteme de gestiune a bazelor de date, produc!tori de date
spa"iale, agen"ii guvernamentale, universit!"i.

3. Echipamente de achizi#ie de date

Radarul subp%mntean
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
9
Pentru detectarea re"elelor subterane, dac! se inten"ioneaz! s! se evite s!p!turile, este
necesar s! se foloseasc! radarul subp!mntean.
Aparatul folose#te unde de nalt! frecven"! #i func"ioneaz! pe principiul sond!rii pe baz! de
ecou. n acest proces, se analizeaz! reflexiile impulsurilor electromagnetice emise de o anten! spre
obiectul cercetat la intervale scurte de timp.
La atingerea de c!tre unde a obiectului cercetat se produc reflexii, marcate pe ecranul
aparatului prin distorsiuni ale undei emise. Semnalele de reflexie sunt recep"ionate de c!tre o
anten!. $irul de reflexii d! posibilitatea de a construi o imagine numit! radargram"".
Radargrama se poate reda la fa"a locului pe un monitor sau pe un nregistrator. Datele se
pot memora pe un laptop sau pe un floppy disc pentru viitoare prelucr!ri.
Prin folosirea radarului subp!mntean productivitatea zilnic! se poate aprecia la circa 500 -
700 m / zi.
Detectarea re"elelor subp!mntene se face prin cercetarea unor sec"iuni transversale marcate
pe suprafa"a str!zii de studiat. Pe linia transversal! se fac marcaje din 0,5 n 0,5 m pe toat! l!"imea
str!zii. Odat! identificat! adncimea minim! pn! la obiectul cercetat se marcheaz! exact locul,
care se nregistreaz! ca o coordonat! de teren.

Sateli#i
Cele mai mari colec"ii de date geografice sunt imagini luate
din satelit (imagini satelitare).
Acestea sunt imagini raster care pot fi scanate #i apoi
transformate n imagini vectoriale folosind programe speciale de
conversie.
Tehnologia VSAT (Very Small Aperture Terminal)
marcheaz! un punct de cotitur! n industria sateli"ilor de
comunica"ii.
VSAT furnizeaz! o infrastructur! de comunica"ie bazat! pe
transmisia prin sateli"i, oferind posibilitatea transferului de date,
voce #i imagini cu flexibilitate maxim!, disponibilitate imediat! #i
un raport performan"e/cost optim.
Exist! mai mul"i sateli"i care acoper! bine teritoriul "!rii noastre, cum ar fi satelitul
Eutelsat II F-4 care a fost lansat n iulie 1992 #i este localizat la 7 E.
Trebuie men"ionat c! firma GEOSYSTEMS distribuie n Romnia imaginile satelitare ale
firmei EURIMAGE.

GPS
Sistemul de pozi#ionare global" (GPS) este alc!tuit din trei segmente:
1. segmentul spa#ial (sateli"ii);
2. segmentul de control (United States Department of Defence);
3. segmentul utilizator (oricine folose#te un receptor GPS n scopuri de pozi"ionare).
Segmentul spa#ial este alc!tuit dintr-o constela"ie de 24 de sateli"i care se rotesc n jurul
P!mntului la o altitudine de 20.000 km. Sateli"ii, dispu#i ntr-unul din cele 6 plane orbitale,
nconjoar! P!mntul de dou! ori pe zi.
Receptorul GPS determin! pozi"ia sa pe baza semnalelor
radio primite de la mai mul"i sateli"i. Sateli"ii dispun de ceasuri de
ncredere, a#a c! determinarea timpului f!cut de semnalele radio
este foarte precis!. Receptorul GPS calculeaz! distan"a fa"! de
fiecare satelit pe baza timpului f!cut de semnalul radio #i a vitezei
luminii (viteza semnalului), apoi folose#te aceste distan"e pentru a-
#i calcula pozi"ia pe P!mnt.
Sateli"ii GPS emit pe dou! frecven"e diferite (avnd lungimile
de und! de 9, respectiv 24 cm). Pozi"iile acestor sateli"i se pot afla
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
10
folosind sistemul de coordonate WGS-84.
Exist! receptoare GPS cu o singur! frecven"! #i receptoare GPS cu dou! frecven"e, cele din
urm! oferind un important avantaj pentru aplica"iile n timp real.


PARTEA III - Proiecte GIS realizate n #ar% $i peste hotare

La nceput sunt prezentate succint cteva proiecte GIS realizate n Europa (care au
leg!tura cu Romnia), urmnd apoi cteva din proiectele GIS realizate n "ar!.

1. Banca de date a drumurilor din Europa
Chiar #i drumurile noastre, cu gropi cu tot, au fost introduse n Banca de date digital" a
drumurilor Europene. EMD - European Mntorway Databank a fost realizat! de Facultatea de
Drumuri a Universit"#ii din Ljubliana, Slovenia, n colaborare cu Federa#ia Interna#ional" a
Drumurilor din Geneva. Datele sunt destinate a fi exploatate cu ArcView GIS, avnd drept suport
grafic Harta Digital" a Lumii - DCW (Digital Chart of the World) la scara 1:1.000.000 realizat!
ESRI.
n ultimii ani au fost colectate #i integrate n EMD numeroase date privind re"eaua de
drumuri din ntreaga Europ!. Datele se refer! la starea drumurilor, num!rul de benzi de
circula"ie, volumul traficului, siguran"a traficului, ntre"inerea #i finan"area drumurilor, etc. Prin
utilizarea puternicelor facilit!"i ale lui ArcView GIS #i a suportului geografic al DCW baza de date
clasic! poate fi exploatat! din perspectiv! cartografic!: afi#!ri grafice tematice, referen"iere spa"ial!
prin coordonate geografice, suport decizional.

2. Controlul for#elor conven#ionale n cadrul OSCE
Datele geografice ale DCW stau la baza unei alte aplica"ii realizat!, de asemenea, cu
ArcView GIS.
Aceast! aplica"ie se nume#te VERGIS (VERification GIS) #i e folosit! de OSCE
(Organiza#ia pentru Cooperare !i Securitate n Europa) pentru controlul for"elor conven"ionale.
Romnia particip! al!turi de alte state europene la realizarea acestui proiect.

3. REGIS - sistem informatic geografic pentru eviden#a tehnic% a re#elelor
electrice
Sistemul REGIS, realizat la ITC, rezolv! problemele legate de cartografierea, eviden"a
tehnic! #i asistarea deciziei, n exploatarea re"elelor electrice de transport #i distribu"ie, oferind o
solu"ie unitar! pentru diferitele niveluri ierarhice din structura Direc#iei Generale de Transport !i
Distribu#ie a Energiei Electrice.
Func"iile principale ale sistemului sunt:
crearea/actualizarea bazelor de date geografice sub form! de h!r"i #i planuri de situa"ie la
diferite sc!ri, con"innd att elemente specifice re"elelor electrice (linii aeriene sau
subterane, accesoriile acestora, sta"ii #i posturi de transformare, etc.), ct #i ale zonelor
pe care acestea le str!bat (parcele, cl!diri, hidrografie, drumuri, c!i ferate, alte re"ele
edilitare, etc.), gradul de detaliere depinznd de nivelul de implementare #i de scar!;
crearea/actualizarea bazelor de date tabelare asociate, con"innd att caracteristici
constructive #i func"ionale ale elementelor din componen"a re"elelor electrice (indiferent
dac! acestea sunt sau nu reprezentate pe hart!), ct #i atribute ale unor elemente din
teren, care prezint! interes pentru func"ionarea sau administrarea re"elelor electrice;
vizualizarea informa"iilor din bazele de date (sub form! de h!r"i, desene, tabele, rapoarte,
etc.), selec"ia zonei sau elementului f!cndu-se grafic, alfanumeric sau rezultnd din
aplica"ie;
realizarea unor analize specifice, implicnd att pozi"ia spa"ial! a obiectelor, ct #i
caracteristicile acestora (de exemplu studiul conectivit!"ii electrice).
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
11
Aplica"ia opereaz! cu h!r"i la sc!rile 1:1.000.000 (h!r"i la nivelul ntregii "!ri), 1:100.000
(h!r"i care acoper! 1-3 jude"e), 1:5.000 sau 1:2.000 (pentru planurile de situa"ie referitoare la
zonele extravilane), #i 1:1.000 sau 1:500 (pentru planurile de situa"ie din zonele intravilane, n
care se pot vizualiza detalii constructive ale liniilor #i sta"iilor electrice).
Aplica"ia este realizat! cu ARC/INFO (pentru varianta UNIX), respectiv PC ARC/INFO
(pentru varianta PC) #i ArcView GIS. Interfa"a cu utilizatorul este prietenoas!, specific! mediilor
WINDOWS sau X-WINDOW.
Sistemul respect! cerin"ele de integrare a desenelor deja realizate de CONEL cu AutoCAD
(pentru sta"ii #i posturi de transformare), utiliznd n acela#i timp, n mare parte, dotarea cu
echipamente existente.
Produsul constituie un instrument util pentru activitatea de exploatare, ntre"inere, asistare a
deciziilor #i, n perspectiv!, pentru activitatea de dezvoltare/proiectare din structura sistemului de
transport #i distribu"ie a energiei electrice.

4. Sistem informatic geografic pentru recenzarea $i urm%rirea st%rii
monumentelor istorice $i arheologice
Aplica"ia, realizat! de ITC, ofer! arheologilor un instrument de lucru pentru evaluarea
cercet!rilor, n vederea lans!rii de interpret!ri sau ipoteze. De asemenea, se pot analiza #i stabili:
zone de protec"ie ale diferitelor vestigii arheologice, posibilit!"i de valorificare a acestora din
punct de vedere turistic, starea de conservare la un moment dat, sau succesiv n timp a diferitelor
obiective arheologice sau istorice.
Aplica"ia este structurat! pe trei niveluri:
Planul general
Con"ine o hart! de localizare a obiectivului arheologic la scara 1:25.000.
Planul de situa!ie
Con"ine a#ezarea mpreun! cu vecin!t!"ile sale, la scara 1:2.000.
Planul de ansamblu
Con"ine a#ezarea mpreun! cu elementele sale componente, la scara 1:50.
Fiecare nivel asigur!:
selec"ia straturilor active: ruri, re"ea CFR, drumuri principale sau secundare, curbe de nivel,
parcele, linii de nalt! tensiune, obiective arheologice;
func"ii de m!rire/mic#orare;
selec"ie de tip grafic sau alfanumeric a obiectivelor arheologice;
afi#area imaginilor aeriene ale zonei arheologice n mai multe perioade, cu datele de
prelevare corespunz!toare;
referin"e despre obiectivele arheologice din zon!;
modific!ri de imagini;
suprapuneri de imagini peste planuri de detaliu ale a#ez!rilor;
imagini terestre (ale s!p!turilor);
selec"ia unei re"ele gril! (100 x 100 m sau 10 x 10 m), cu/f!r! numerotare;
introducerea informa"iilor alfanumerice (numele cercet!torului, anul s!p!turii, dimensiuni,
materiale, protec"ie) despre elementul selectat;
afi#area de informa"ii alfanumerice despre elementul selectat;
edit!ri de straturi (existente sau noi);
modific!ri: modificare document, modificare strat, modificare atribute strat.
O component! important! a aplica"iei este editorul, care permite cercet!torului arheolog
construirea unei biblioteci de straturi, ce reprezint! versiuni proprii sau ale altor cercet!tori asupra
estim!rii contururilor probabile ale obiectivelor arheologice din zon!.
Astfel, este posibil!:
- crearea de forme geometrice;
- editarea unor straturi existente;
- #tergerea unor versiuni anterioare de straturi de informa"ie;
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
12
- ad!ugarea de elemente pe un plan de detaliu;
- ad!ugarea de elemente alfanumerice (atribute) unor elemente grafice;
- stabilirea unor zone de protec"ie n jurul obiectivelor arheologice;
- schi"area unor contururi probabile ale obiectivelor arheologice nc! nedecopertate.
Pentru editare, se pot utiliza urm!toarele surse:
imagini aeriene ale zonei de interes;
planuri topografice ale zonei, ridicate n teren.
n cazul utiliz!rii imaginilor aeriene, se aplic! algoritmi de georeferen"iere a acestora,
rezultatul suprapunndu-se peste h!r"i topografice care con"in respectivele obiective.
Procedura de georeferen"iere permite:
- nc!rcarea unei imagini aeriene ca strat de informa"ie geografic!;
- setarea interactiv! a pozi"iei imaginii n spa"iul geografic al h!r"ii;
- selectarea unei por"iuni dreptunghiulare a imaginii, n vederea suprapunerii ei peste harta
cartografic! a zonei alese.
n cazul n care se porne#te de la un plan topografic (n coordonate reale), editorul poate
fi folosit pentru actualiz!ri ale planului n conformitate cu s!p!turile cele mai recente, pentru
stabilirea de zone de protec"ie a obiectivelor arheologice n scopul evit!rii unei posibile deterior!ri
a acestora din necunoa#terea importan"ei lor pentru patrimoniul nostru na"ional, ca #i pentru trasarea
de contururi posibile ale unor obiective arheologice nc! nedecopertate potrivit supozi"iilor unuia
sau mai multor speciali#ti arheologi.
Pentru realizarea aplica"iei au fost utilizate ARC/INFO (UNIX), PC-AKC/INFO (pentru
partea de editare a bazei de date) #i ArcView GIS (folosind limbajul de programare orientat obiect
Avenue pentru partea de interogare #i interfa"a cu utilizatorul).

5. Re#ea de aduc#iune a apei
Firma Technical Group International a dezvoltat proiecte GIS folosind produsele
Autodesk. Important de semnalat este faptul c! au fost integrate n acela#i proiect h!r"i
geografice, planuri de construc"ii #i desene tehnice de instala"ii, avnd ca rezultat un sistem
complet, care poate fi utilizat att de factorii de conducere ct #i de cei de execu"ie ai unei
ntreprinderi. Compania Apa din Bra#ov este una dintre beneficiarele unui astfel de proiect,
referitor la re"eaua de aduc"iune a apei pentru municipiul Bra#ov. Astfel, aceasta #i gestioneaz!
arhiva de desene pe suportul oferit de firm!, cu posibilitatea unei consult!ri rapide a informa"iilor,
organizate ntr-un sistem deschis, ce poate fi actualizat permanent, #i cu posibilit!"i interactive de
lucru.
Aplica"ia este organizat! sub forma unui arbore, n care exist! att leg!turi de tip p"rinte-
fu ct #i leg!turi fiu-fiu, #i con"ine trei mari categorii de informa"ii.
Tronsoane de conduct"
Dup! cum este #i firesc, primul tip de informa"ie legat de tronsoane este cel al amplas!rii n
teren. n func"ie de h!r"ile de care dispune clientul, amplasarea conductelor poate fi nso"it! de
detalii privind formele de relief, dispunerea parcelelor (cu informa"ii despre suprafe"e,
proprietari, etc.), pozi"ia fa"! de drumurile na"ionale, jude"ene sau c!i ferate.
Sta#ii de pompare, rezervoare
Informa"iile legate de acestea acoper! o palet! vast!: planuri de construc"ie (vedere,
sec"iuni), planuri pentru instala"ii hidraulice, electrice, instala"ii tehnologice, de ventila"ie,
scheme electrice de for"! #i lumin!, planuri pentru fiecare dintre componente (sta"ii de
pompare, sta"ii electrice, sta"ii de clorare, rezervoare, rezervoare de compensare, cl!diri
anexe).
Mijloace fixe
Cea de-a treia mare categorie de informa"ii care pot fi ata#ate elementelor de traseu (conducte,
sta"ii, rezervoare, c!mine, etc.) o reprezint! baza de date con"innd mijloacele fixe ale
clientului. Dup! selectarea unui element de traseu, mijloacele fixe pot fi ata#ate sau deta#ate,
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
13
pot fi vizualizate sau modificate, cunoscndu-se toate datele care caracterizeaz! mijlocul fix
respectiv (num!r de inventar, cod de clasificare, norme, durate, valori).
Realizarea unei asemenea aplica"ii presupune lucrul pe dou! fronturi principale:
scanarea, vectorizarea #i arhivarea plan#elor existente;
detectarea instala"iilor de interes.
Sistemul conceput este deschis, putndu-se interveni prompt prin ad!ugare sau #tergere
de planuri. El poate fi culplat cu orice sistem de teleprelucrare #i este astfel gndit nct s! fie
optimizat #i implementat pe orice structur! organizatoric!. Aplica"ia se poate integra u#or n
produse GIS din familia Autodesk, cum ar fi Autodesk Map #i Autodesk MapGuide.

6. Sistemul Informa#ional al Teritoriului Agricol
Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie !i Organizarea Teritoriului
(IGFCOT) a ncredin"at firmei Intergraph furnizarea de echipamente, programe #i servicii
pentru constituirea Sistemului Informa#ional al Teritoriului Agricol, ca parte component! a
Sistemului Informatic al Managementului Agricol.
Aplica"iile livrate acoper! procesul tehnologic de nregistrare #i prelucrare a datelor
furnizate de echipamentele analogice n format digital prin scanare, conversie raster-vector,
clasificare-arhivare-consultare, gestiunea informa"iei geografice folosind aplica"ii GIS.
Aplica"iile cuprind un subset din familia MGE (Modular GIS Environment), un grup de
produse de editare #i conversie grafic! a planurilor cadastrale, aplica"ii de arhivare/gestiune a
fondului de hart!, precum #i un sistem de gestiune a bazelor de date rela"ionale (SGBDR). Sistemul
informatic este conceput n arhitectura client/server, sub sistemul de operare Windows NT.

7. Primul curs postuniversitar de Sisteme Informatice Geografice din
Romnia
Larga r!spndire a GIS, ct #i faptul c! tot mai mul"i poten"iali utilizatori devin con#tien"i
de avantajele pe care le-ar ob"ine prin adoptarea acestei tehnologii a determinat o cre#tere a
cererii de personal specializat n acest domeniu.
ncepnd cu anul universitar 1994-1995, n cadrul Facult"#ii de Hidrotehnic"
Universitatea Tehnic" de Construc#ii Bucure!ti (UTCB) se desf!#oar! cursul postuniversitar de
GIS cu aplicabilitate n gestiunea localit!"ilor, edilitate #i protec"ia mediului.
Durata acestui curs este de 18 luni, fiind deschis tuturor absolven"ilor unei institu"ii de
nv!"!mnt superior interesa"i de acest domeniu. Cursul este organizat sub egida Ministerului
nv"#"mntului de c!tre Facultatea de Hidrotehnic" #i Funda#ia pentru Dezvoltare Local" si
Servicii Publice.
Scopul cursului este de a crea o structur! de speciali#ti capabili s! utilizeze n mod
creativ cuno#tin"ele dobndite #i care s! poat! controla proiectarea #i implementarea unui GIS n
diferite domenii de activitate.

8. UrbGIS


Pot fi generate rapoarte grafice
sau alfanumerice. Generarea fi#ei de bun
imobil este o func"ie implicit! a
aplica"iei.

B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
14
n dezvoltare se afla un superset de
func"ii ce va permite exploatarea h!r"ilor
n trei dimensiuni, "innd cont de n!l"imile
cl!dirilor precum #i de modelul digital al
terenului.

Se pot ata#a imagini scanate
(h!r"i, otofotoplanuri, imagini din satelit)
pentru vizualizare comparativ!. Folosind
functii de editare vectoriale se pot
modifica noi anumite entit!"i sau genera
altele, rectualiznd astfel straturile h!r"ii.9. Sistemul MAGELLAN
- GEOWEB Server

Sistemul MAGELLAN
este o aplica"ie de re"ea care are
func"ii n special de editare a
obiectelor geografice si de
afi#are a acestora. Pentru solu"ii
de monitorizare a obiectelor
mobile sau imobile, #i pentru
generare de h!r"i sau pagini
html online (foarte utile n
aplica"ii pe internet), firma Soft
Agency dore#te realizarea
aplica"iei GEOWEB Server.
Structura acestui concept este
urm!toarea:
Dup! cum se poate
observa este un sistem client/
server alc!tuit din urm!toarele
componente:
B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
15
- Magellan - este un sistem de sine st!t!tor ce are rolul principal de editare h!r"i si obiecte
geografice
- GEOWEB Server GIS - este un server GIS ce are rolul de a afi#a, genera h!r"i sau pagini html
pe baza unei cereri client #i a unei interog!ri SQL asupra obiectelor client.
- GEOWEB Server SQL - este un server SQL care gestioneaz! obiectele client #i care furnizeaz!
toate avantajele unui server SQL: securitate, conturi de utilizatori, nivele de acces, stabilitate #i
integritate date.
- GEOWEB Client - este o component! dll care asigur! leg!tura dintre o aplica"ie utilizator si
serverul GEOWEB. Comunica"ia se bazeaza pe protocolul GEOWEB implementat! peste
TCP/IP, #i poate ngloba o interogare SQL c!tre server-ul SQL.

GEOWEB Server GIS - Func#ionalit%#i

GEOWEB Server GIS - este un server GIS ce are rolul de a afi#a, genera h!r"i sau pagini html pe
baza unei cereri client #i a unei interog!ri SQL asupra obiectelor client. El prime#te comenzi de la
client (client ce poate fi o aplica"ie utilizator distinct!) pe baza protocolului GEOWEB. Acest
protocol poate fi extins la cererea clientului. Principalele comenzi sunt de tipul:

genereaz! harta unde sunt obiectivele a, b, c....
genereaz! harta unde este obiectul X.
genereaz! harta ora#ului cu pozi"ionarea obiectului X.
genereaz! harta n jurul coordonatelor GPS lat., long.
genereaz! harta cu traseul parcurs de obiectul mobil X ntre orele ....
genereaz! pagina html pentru oricare din situa"iile de mai sus
genereaz! pagina html cu obiectivele ce satisfac o anumita interogare SQL procesat!
de serverul SQL

Acest server are #i posibilit!"i
de afi#are f!cnd din el un bun
dispecer n cazul monitoriz!rii
obiectivelor mobile dotate cu sisteme
GPS - GSM. n acest caz el poate
asigura urm!toarele func"ionalit!"i:
afi#area tuturor obiectivelor
mobile dintr-un anumit ora#;
afi#area traseului si pozititei unui
anumit obiectiv mobil, cu
posibilit!"i de s!rire dintr-o
hart! n alta;
aten"ionarea n cazul n care un
anumit obiectiv iese dintr-un
perimetru dat;
aten"ionarea n cazul n care un
anumit obiectiv sta"ioneaza prea
mult sau este deviat de la un
anumit traseu prestabilit;
alte func"ionalit!"i la cererea
clientului.

B
i
b
l
i
o
t
e
c
a

v
i
r
t
u
a
l
a

d
e

I
n
t
e
l
i
g
e
n
t
a

a
r
t
i
f
i
c
i
a
l
a

h
t
t
p
:
/
/
e
u
r
e
k
a
.
c
s
.
t
u
i
a
s
i
.
r
o
/
~
f
l
e
o
n
/
b
v
i
a
.
h
t
m


C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r
:

F
l
o
r
i
n

L
e
o
n
f
l
o
r
i
n
l
e
o
n
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
16

Bibliografie:

www.acada.ro
www.geo-strategies.com
www.logis.ro
George Dimitriu, Sisteme informatice geografice GIS, Editura Albastr!

S-ar putea să vă placă și