Sunteți pe pagina 1din 6

Cuprins:

1 Introducere
2 Comunic area profesiona l-pe dagogic a
2.1Struc tura si mode lul comunic arii
profe si onal pe da gogi c
3 Importa nt a c omunic arii
4 Concl uz ie
5 Bibli ogra fi e

1.Introducere
Comunicarea este un proces fundamental si indispensabil constituirii unui grup social
Cunoasterea semenilor nostri reprezinta o nevoie care se fundamenteaza pe practica
relatiilor . Cu atit mai mult pentru pedagogi,comunicarea pentru acestia e o temelie fara
de care nu poate avea loc cu siguranta procesul insrtuctiv-educativ .Tehnologia
comunicarii pedagogice valorifica recomandarile existente in teoria informatiei care solicita
cadrului didactic:

sa fie pregatit sa asculte;

sa fie interesat sa asculte;

sa arate interesul pentru activitatea verbala a scolarilor, studentilor ;

saramana deschis ;

"sa nu faca aprecieri pripite";

sa urmareasca ideile principale;

sa asculte cu atentie; sa asculte critic;

sa noteze problemele critice constatate ;

sa nuintrerupa prescolarul, elevul, studentul care vorbesete .

Maiestria comunicarii pedagogice reflecta in cadrul procesului de invatamant capacitatea


cadrului didactic de valorificare deplina a interactiunii"emitator"-"receptor".
Maiestria comunicarii pedagogice - care asigura depasirea obstacolelor interne (emotivitate,
perceptie gresita, abordari globaliste, stereotipuri, lipsa cunostintelor de baza)-"consta in
adaptarea permanenta a cadrului didactic la o stuatie sau la un context care trebuie cunoscut
si controlat pentru ca procesul de invatamint"sa capete sansa de a fi eficient" .Iata de ce
comunicarea pedagogica e un mijloc efectiv de pregatire pregatitre profesionala,
si competent ,creativitatea sunt indispensabile in educatia elevilor. Aceasata
comunicare poate fi regasita in volubilitatea pedagogului.

2 Comunicarea profesional-pedagogica

Comunicarea pedagogica reprezinta un principiu axiomatic al activitatii de educatie care


corespunde un mesaj educational elaborat de subiect (profesor)capabil sa provoace reactia
formativa a elevului, evaluabila in termeni de conexiune inversa externa siinterna Calitatea
comunicarii pedagogice depinde de strategia folosita, care poate fi proiectata prin
interactiunea urmatorilor cinci Comunicarea pedagogica solicitacadrului didactic si
perfectionarea formei de exprimare scrisa, necesara mai ales in elaborarea proiectelor de
activitate a materialelor propuse elevilor si studentilor pentru stimularea invatarii (. in
special, elaborarea cursurilor, modulelor de curs,notelor de curs etc. adresate
studentilor)..A.Leontiev,bunaoara,a explicat intr-o forma destul de accesibila importanta
notiunii,,comunicarea profesionala a pedagogului,rolul ei in formarea climatului psihologic
favorabil.Daca comunicarea simpla e un process de transmitere a unor informatii prin
utilizarea unor mijloace semne,simboluri,apoi comunicarea pedagogica esteun process
professional complicat.Comunicarea pedagogica este comunicarea profesionala a
pedagogului in procesul instructiv educativ,care are anumite functii didactice si sunt orientate
spre a crea climatul favorabil pshopedagogic potrivit,necesar procesului de instruire si
educatie prin crearea anumitor relatiidintre pedagog-elev.Comunicarea pedagogica are
functie spiritual si intelectuala

2.1 Structura si modelul comunicarii profesional pedagogice

Elementele omponenete ale procesului de comunicare sunt emitatorul, receptorul, mesajul, semnale,
simboluri, canalul, raspunsul etc
Elementele componente ale structurii comunicarii profesionale pedagogice capata o importanta
profesionala care reese nu numai din necesitatile personalitatii ci si din scopurile pedagogiei:

etapa pronosticarii;
etapa a doua de organizare a comunicarii;
etapa a treia de dirijarea comunicarii;
etapa de analiza a sistemului de comunicare;
Aceasta a fost un model al comunicarii pedagogice ce a fost recomandat invatatorilor de catre
A.Kan-Kalik.In mersul comunicarii maiestru foloseste diferite tehnici de pastrare atentiei,de dirijare a
gndirii asupra subiectului lectiei.Multi psihologi si pedagogi,cercetatori a accentuat in lucrarile lor ca
comunicarea pedagogica este cu adevarat un proces creativ care incepe de la procesul de autoreglare a
propriilor sentimente,emotii,stari sufletesti,depasirea diferitor bariere psihologice si terminind cu crearea
motiilor positive si inca ceva foarte important-a gindi,a punesarcina (problema)
comunicativa.

3. Importanta comunicarii
Comunicarea de fapt este considerata de psihologi o activitate mana dar sunt
forme de activitate unde comunicarea capata o importanta profesionala. Comunicarea
pedagogica este studiata ca un sistem professional azat pe relatiile dintre pedagog si
elev.Competenta, creativitatea si maiestria pedagogica sunt componenete indispensabileale
educatiei elevilor. Comunicarea pedagogica poate fi considerata ca o
maiestrie si u o abilitate umana. Cu alte cuvinte pentru a manifesta maiestrie
e necesar s realizam in practica sarcinile maiestriei comunicarii, a moralitatii
si ale relatiilor dintre pedagog si elev.Maiestrii pedagogi recunoscuti prin teoriile lor ne
onfirma cest lucru asa, de exemplu:Iliin considera ca maiestria comunicarii pedagogului
etermina principala strategie a lectiilor. V.Satalov considera ca secretul principal al dezvoltarii
colii contemporane o constituie abilitatea pedagogului de a se apropia de lev cointeresindu-l
si trezindui interes si dorinta de a cunoaste prin intermediul omunicarii pedagogice.Asa dar

comunicarea pedagogica mai intii de toate e temelia relatiilor dintre pedagog si


elev.Comunicarea este o activitate in fine care nu e realizata la nivel professional in cadrul
institutiilor de invatamint.

4.Concluzie
Civilizatia moderna se dovedeste a fi o civilizatie a monologului, a publicitatii, a
propagandei si sloganurilor, a discursurilor incoerente. Aceasta n acorda suficienta
atentie comunicarii. Din aceasta perspectiva se constata a, in buna masura, si scoala
genereaza aceasta stare de lucruri intru cat perpetueaza atitudinea traditionala a profesorului
autoritar care solicita atentiene onditionata din partea elevilor.In literatura psihopedagogica se considera ca esenta procesului de predare-invatare-evaluare este
comunicarea.Comunicarea pedagogica reprezinta o suma de interactiuni specifice a
imbajelor si mesajelor realizabile din perspectiva influentelor si
ransformarilor informative si formative.
Educatia si invatarea ca procese de omunicare presupun schimburi de substanta, de
comportamente, de imagini au cunostinte, toate avand o anumita semnificatie si un sens.
Numai prin emnificatie si sens comunicarea devine autentica si eficienta.Concluzia cea
mai de baza este cea ca daca comunicarea simla este un process de transmitere
a unor informatii prin utilizarea unor mijloace emne,simboluri,apoi comunicarea
pedagogica este un process professional omplicat. Comunicarea pedagogica este
comunicarea profesionala a pedagoguluiin procesul instructiv educativ,care are anumite
functii didactice si este orientatespre a crea climatul favorabil psihopedagogic
potrivit,necesar procesului de nstruire si educatie prin crearea anumitor relatii
dintre pedagog-elev.

Bibliografie:
https://ro.scribd.com/doc/33218567/COMUNICAREAPEDAGOGICA-UN-MIJLOC-EFECTIV-DEFORMARE-PROFESIONALA
http://www.preferatele.com/docs/diverse/3/comunicareapedagogi2.php