Sunteți pe pagina 1din 135

TRANSPORTURI SI EXPEDITII

INTERNATIONALE
Suport de curs
Dr. CEZAR COJOCARIU

Transport (largo sensu) = ramura economica a carei


functie reprezinta deplasarea in spatiu a marfurilor si
calatorilor, materializarea legaturilor intre toate celelalte
ramuri economice, interconectarea tuturor zonelor
administrative si localitatilor unei tari precum si
realizarea si dezvoltarea legaturilor economice cu alte
tari, prin mijloace de transport terestre, navale, aeriene,
precum si prin sisteme de conducte si cabluri.
Transport (stricto sensu) = proces economic prin care
se asigura deplasarea spatiala a marfurilor de la locul de
productie la cel de consum.

Aspecte economice:
Locul productiei nu coincide cu locul consumului
Resursele nu sunt distribuite egal in teritoriu
Eliminarea izolarii economice
Dezvoltarea schimbului de produse si servicii
(national si international)
Echilibrarea teritoriala (nationala si internationala) a
cererii si ofertei (cu consecinta ei stabilizarea
preturilor)
Optimizarea amplasamentului unitatilor de productie
in raport cu zonele de origine ale resurselor

In epoca moderna transporturile trebuie privite ca un


sistem dinamic si coerent format din mijloace tehnice
specifice (mijlocul de transport), cai de comunicatie,
personal specializat, utilaje pentru servicii conexe
sistem ce asigura transferul marfurilor din sfera
productiei in sfera circulatiei si a consumului

Particularitatile transporturilor internationale (T.I.):


T.I. sunt serviciul ce concretizeaza schimburile
economice ale unei tari cu celelalte state
T.I. continua procesul de productie intern in sfera
circuitului economic mondial => o parte a produsului
intern se realizeaza pe piete externe
Cheltuielile legate de T.I. participa direct la formarea
preturilor internationale ale marfurilor

T.I. + marketing => logistica = ansamblul proceselor,


activitatilor necesare vehicularii tehnice, comerciale si
juridice a marfurilor (stadiul resursa / stadiul produs
finit) pe tot lantul de la producator pana la
consumatorul final
Cererea de transport international este determinata
direct de volumul fizic al marfurilor de export / import
Cererea de transport international este inelastica in
raport cu evolutia preturilor serviciilor de transport =>
daca pe plan mondial pretul transportului creste mai
rapid decat pretul marfii, sporul cheltuielilor de
transport va fi suportat de tarile cu elasticitate scazuta
a importurilor si exporturilor
6

Cererea de transport se manifesta distinct pe moduri


de transport, in raport cu natura marfii.
Cererea de transport se modifica continuu in raport cu
fluxurile comerciale
Pretul transportului (orizont lung) creste continuu

TRANSPORTUL RUTIER
Definitie: subsistem al transporturilor internationale care
asigura deplasarea in spatiu a marfurilor cu ajutorul
vehiculelor rutiere
Autovehicul = mijloc de transport rutier autopropulsat
Mijloace tractate = remorci, trailere, etc
Caracteristici:
Mobilitate deosebita (autovehiculele nu sunt legate de
instalatii fixe ca de exemplul in cazul transportului
feroviar)
Pot asigura transportul door-to-door (se evita
transbordari si manipulari)

Dezvolta viteze tehnice si comerciale ridicate


Pot asigura livrari succesive dupa un orar prestabilit
=> micsorarea stocuri, evitarea depozitarii excesive,
evitarea deprecierii marfurilor
Autovehiculele pot fi redirijate usor pe parcurs
Transportul rutier necesita investitii specifice mai mici
Capacitatea de transport relativ redusa comparativ cu
alte moduri de transport
Costuri specifice per tona-km mai ridicate decat la
alte moduri de transport
Eficienta maxima pe distante mici si medii

Tendinta de crestere a puterii si capacitatii de


transport a mijloacelor auto
Adancirea specializarii autovehiculelor in functie de
natura marfurilor transportate
Cresterea preocuparii pentru construirea unor
autovehicule cu consum de carburant cat mai
scazut

10

Componentele procesului de transport rutier


a. Drumul
Totalitatea drumurilor de pe teritoriul unei tari
constituie infrastructura rutiera
Clasificare drumuri:
1. Drumuri publice:
de interes republican (autostrazi,
magistrale, drumuri nationale)
De interes local (drumuri judetene, drumuri
comunale, reteaua stradala)
2. Drumuri de exploatare (agricole, forestiere,
11

etc.)

b. Autovehiculul
Omologarea autovehiculelor Registre Auto
nationale
Inmatricularea autovehiculelor
c. Conducatorul autovehiculului (sofer)

12

Reglementari si institutii in traficul rutier


international de marfuri
1948 Geneva I.R.U. (International Road Transport
Union)
=> Libertatile rutiere de la Geneva
Elaborarea Scrisorii de Trasura Internationale
in conformitate cu Conventia privitoare la
Contractul de Transport Tnternational Rutier de
Marfuri (C.M.R. Anexa 1)
Conventia referitoare la transportul marfurilor
periculoase (A.D.R.)

13

Crearea Asociatiei internationale pentru transportul de


marfuri perisabile (Transfigroute Europe)
1959 Geneva Conventia vamala referitoare la transportul
international de marfa sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Anexa 2,
Anexa 3) (acorda transportatorilor avantaje de ordin vamal
menite sa faciliteze tranzitul international de marfuri prin
punctele de frontiera)
Autovehiculul care circula sub protectia carnetului T.I.R.
beneficiaza de eliminarea operatiunilor de control vamal
fizic in punctele vamale de tranzit => reducerea duratei
transportului, reducerea cheltuielilor de manipulare,
reducerea posibilitatii degradarii marfurilor

14

Carnetul T.I.R. scuteste transportatorii de depunerea


unor garantii vamale
Carnetul T.I.R se emite pentru o singura calatorie
Numarul de volete ale carnetului T.I.R. este mai mare cu
2 fata de numarul punctelor vamale de tranzit
Pe carnetul T.I.R. se insereaza traseul ce va fi urmat de
autovehicul; acest traseu va fi obligariu respectat
Carnetul T.I.R. preia integral toate elementele
mentionate in CMR in legatura cu expeditorul,
destinatarul si marfa
Carnetul T.I.R. este emis de I.R.U. Geneva si se
distribuie tarilor membre ale Conventiei Vamale T.I.R.
prin intermediul asociatiilor nationale garante T.I.R. (in
Romania: ARTRI si UNTRR)

15

Odata cu marirea spatiului vamal UE utilizarea carnetului


T.I.R. si-a pierdut din importanta dar ramane in
continuare utilizat pentru transporturile din / catre tari exU.R.S.S., Asia Mica si Orientul Apropiat

16

Contractul de transport in traficul rutier international


de marfuri
Scrisoarea de trasura pentru transport international
rutier de marfa = CMR = materializarea contractului
Se intocmeste in 3 exemplare originale, toate
semnate atat de caraus (transportator) cat si de
expeditor
Primul exemplar original se remite expeditorului
dupa incarcarea marfii in autovehicul
Al doilea exemplar original insoteste marfa pe
timpul transportului

17

Al treilea exemplar se retine de catre transportator;


acest exemplar trebuie semnat de catre destinatar,
la livrarea marfii
Clauze si elemente ale Scrisorii de Trasura
Internationale Auto CMR:
Numarul CMR-ului
Locul si data intocmirii
Expeditor full style
Destinatar full style
Transportator full style
Transportatori succesivi (daca este cazul)

18

Autovehicul: marca, tonaj, numar de circulatie,


echipaj
Locul si data incarcarii marfii
Locul prevazut pentru livrarea marfii
Documente anexate (certificat de origine, certificat
de calitate, certificat de conformitate, specificatii,
facturi comerciale, etc)
Denumirea comerciala a marfii si felul ambalajului
In cazul marfurilor periculoase denumirea marfii
conform cod ADR, clasificarea marfii conform cod
ADR

19

Numarul coletelor, marcaje speciale, cantitate


Greutatea bruta
Cubaj
Instructiunile expeditorului (formalitati vamale si
oficiale)
Prescriptii de francare
Sume de plata: fracht, reduceri / sporuri, taxe
accesorii, diverse, total plata
Sume ramburs

20

Mentiunea conform careia transportul este supus


regimului conventiei CMR si niciunei alte
reglementari contrare
Semnatura si stampila expeditorului
Semnatura si stampila transportatorului
Semnatura si stampila destinatarului
Rezerve si observatii ale transportatorului

21

In anumite circumstante CMR poate contine si clauze ca:


Interzicerea transbordarilor
Valoarea declarata a marfii
Instructiunile expeditorului pentru transportator cu
privire la asigurarea marfii
Termentul convenit pentru efectuarea transportului

22

In lipsa rezervelor transportatorului mentionate pe


CMR, marfa si ambalajul se prezuma a fi fost in stare
buna in momentul primirii acesteia de catre
transportator => transportatorul este raspunzator de
orice deteriorare a marfii / ambalajului pe timpul
transportului
Modificarea contractului de transport:
Poate fi facuta de catre expeditor sau destinatar
(care are drept de dispozitie asupra marfii conform
conditiei de livrare din contractul comercial) si
poate consta in:

23

Oprirea transportului
Schimbarea locului prevazut pentru livrarea
marfii
Schimbarea destinatarului

24

Impedimente la transportul si eliberarea marfurilor


Raspunderea transportatorului auto
Pentru pierdere total sau partiala, pentru avarie
intre momentul preluarii marfii la transport si cel al
eliberarii acesteia
Pentru intarzierea la eliberarea marfii
* Cazuri de exonerare de raspundere a
transportatorului

25

* Transportatorul despagubeste expeditorul (sau


destinatarul) pentru pierdere totala sau partiala cu
o suma maxima egala cu valoarea marfii pierdute; in
plus se restituie pretul transportului (frachtul) si alte
sume avansate transportatorului
* Cuantumul maxim al despagubirii este 8.33 DST/1 kg
de greutate bruta lipsa

26

Formarea preturilor in transportul auto international


Factori:
Fluxuri comerciale
Disponibilitate a tonajului specializat
Distanta
Natura marfii
Existenta caricului de retur
Costuri specifice: combustibil, mentenanta,
amortisment, salarii, taxe de drum, etc.

27

TRANSPORTUL AERIAN
Definitie: transportul aerian international este
deplasarea fizica a unor marfuri intre doua terminale
aero specializate (aeroporturi) din state diferite cu
ajutorul unui mijloc de transport specific (avion)
Caracteristici:
De regula transportul aerian este parte a unui
transport multimodal (combinat sau intermodal) =>
participa la derularea transporturilor de tip door-todoor

28

Este cea mai rapida modalitate de transport => face


posibila comercializarea internationala a marfurilor
perisabile care, datorita naturii lor, s-ar putea vinde
doar in proximitatea locului de productie (flori, fructe,
legume, ziare, pui de o zi)
Este eficient pe distante medii si lungi (ruta lunga >
10.000 km; ruta scurta ~ 3500 km)
Este modalitatea de transport cea mai costisitoare
(prin asumarea limitelor de timp carausii pot obtine
preturi maxime)

29

Versatilitatea avionului => convertibilitatea


aeronavelor in legatura cu transportul de marfa, de
pasageri, transport mixt, transporturi postale, curierat
rapid
Frecventa si regularitate deosebite
Costuri de ambalare a marfii mai mici prin utilizarea
transcontainerelor de tip aero
Riscuri de avariere a marfurilor mai scazute =>
costuri de asigurare mai mici

30

Tendinte actuale:
Cresterea vitezei tehnice si a celei comerciale (~ 960
km/h)
Crestera capacitatii de transport (Boeing 747 Jumbo
~ 115t)
Cresterea capacitatii de operare a terminalelor aero
Informatizarea procedurilor de incarcare, descarcare,
transbordare, track & trace
Trecerea de la documentele de transport in format
fizic la cele in format electronic (e-AWB)

31

Modalitati de exploatare a aeronavelor:


Exploatarea in regim de linie:
Ruta fixa informatie publica
Orar fix informatie publica
Tarife de linie informatie publica
Inmatricularea aeronavelor civile Ministerul
Transporturilor Registrul Unic de Inmatriculare al
Aeronavelor Civile

32

Terminale aero:
Aerodrom = suprafata delimitata la sol ce cuprinde
cladiri instalatii si piste utilizate pentru manevrarea,
decolarea si aterizarea aeronavelor
Aeroport = aerodrom deschis operatiunilor comerciale
Aerogara = componenta a aeroportului specializata in
trafic de marfuri sau de pasageri
* Aerogara de marfuri cuprinde spatii de depozitare sub
supraveghere vamala (antrepozite vamale), rampe de
incarcare / descarcare, utilaje pentru manipularea /
sortarea marfurilor, etc

33

Organizatii si conventii internationale in domeniul


transporturilor aeriene:
I.C.A.O. = Organizatia Internationala a Aviatiei Civile
(International Civil Air Organisation), infiintata in 1944
cu prilejul Conferintei de la Chicago
Are ca scop dezvoltarea internationala a navigatiei
civile aeriene, combaterea concurentei neloiale,
respectarea si garantarea drepturilor egale ale
statelor membre
I.A.T.A. = Asociatia Internationala a Transporturilor
Aeriene (International Air Transport Association),
infiintata in anul 1945 la Havana

34

Membrii: companiile de transporturi aeriene


internationale
Obiective:
Promovarea unui trafic aerian sigur, regulat si
eficient
Cooperarea intre membri, cooperarea cu alte
organisme internationale (ICAO, FIATA,
CEE/ONU, etc)

35

IATA are in componenta 3 Conferinte de Trafic,


cate una pentru fiecare din cele 3 zone de trafic
delimitate:
Zona 1 = America de Nord si de Sud
Zona 2 = Europa, Rusia europeana, Africa,
Orientul Mijlociu inclusiv Iran
Zona 3 = Asia, Australia, Noua Zeelanda si
insulele Oceanului Pacific
* Conferintele de Trafic adopta hotarari cu privire la
tarifele de transport ce trebuie practicate, conditiile
de expediere, etc (TACT = The Air Cargo Tariff
and Rules)

36

Prin comisia de specialitate, pe baza Conventiei de


la Varsovia (1929), a Protocolului de la Haga
(1955, 1970) si a Conventiei de la Montreal (1999)
a creat forma standard a Contractului de Transport
Aerian International (Air Waybill = AWB)

37

F.I.A.T.A. = Federatia Internationala a Asociatiilor a


Firmelor de Expeditie Internationala (Federation
Internationale des Associations de Transitaires et
Assimiles), infiintata in 1926 la Viena
Reprezinta interesele firmelor de expeditie si
transport international in relatie cu organismele
guvernamentale si alte organizatii internationale
Actioneaza in vederea standardizarii si tipizarii
procedurilor si documentelor de transport si
expeditie internationala
Impreuna cu IATA a agreat un model comun
pentru schimbul de date electronic in vederea
implementarii sistemului e-AWB.
38

Contractul de transport international aerian


Air Waybill = Contract de transport international
aerian (Anexa 4)
Se emite in 3 exemplare originale pe baza
instructiunilor expeditorului:
Primul original este semnat de expeditor si are
mentiunea pentru transportator
Al doilea original este semnat de expeditor si
transportator, insoteste marfa pe timpul
transportului si are mentiunea pentru destinatar

39

AICI!!!!!
Al treilea exemplar este semnat de transportator
dupa primirea marfii la transport si i se da
expeditorului
Setul AWB mai cuprinde recipisa de primire,
exemplarul pentru formalitati vamale la destinatie, si
copii pentru caraus si agentii acestuia si pentru
aeroportul de destinatie

40

Clauze si elemente ale AWB-ului (Anexa 5):


Numarul de AWB
Expeditor (Shipper) full style
Destinatar (Consignee) full style
Caraus sau agentul acestuia full style
Aeroportul de plecare
Aeroportul de destinatie
Detaliile legate de zbor (echivalent cu voiaj)
In situatia in care transportul este efectuat de mai
multi carausi consecutivi se mentioneaza de zbor ce
revine fiecaruia

41

Clauza ce indica faptul ca transportul respectiv este


supus prevederilor Conventiei de la Varsovia si
amendamentelor ulterioare (mentionate pe verso-ul
AWB-ului)
Instructiuni cu privirea la manipularea marfii
Regimul vamal sub care circula marfa
Descrierea marfii (denumire comerciala, greutate,
dimensiuni si cubaj, numar de colete, clasa tarifara
conform TACT, greutatea taxabila)
Rata de fracht aerian
Alte taxe
Moneda in care se platesc fracht-ul si taxele

42

Informatii optionale: valoarea declarata a marfii pentru


transport si pentru formalitati vamale
Cuantumul total al fracht-ului si al taxelor aditionale si
platitorul / platitorii acestora (in functie de conditia de
livrare)
Locul si data emiterii AWB-ului
Pe verso-ul AWB-ului sunt inserate conditiile generale
de transport asa cum sunt ele definite de catre IATA

43

Modificarea scrisorii de transport aerian (AWB)


Expeditorul are drept de dispozitie asupra marfii
(poate opri marfa in aeroportul de plecare, in cursul
unei escale sau in aeroportul de destinatie, sau poate
schimba destinatarul, sau poate cere sa i se
returneze marfa) cu conditia ca exercitarea acestui
drept sa nu cauzeze prejudicii carausului sau altor
expeditori si cu suportarea cheltuielilor suplimentare

44

Raspunderea transportatorului aerian este limitata la


maxim 19DST/kg brut marfa deteriorata sau lipsa (cf.
Conventiei de la Montreal 1999)
Elemente care influenteaza nivelul fracht-ului aerian:
Greutatea marfurilor
Cubajul marfurilor
Distanta de transport
Zona de transport (relatia)
Modul de ambalare a marfii
Modalitatea de angajarea a transportului
Costul combustibilului
45

Nivelul taxelor aeroportuare

Modalitati de plata ale fracht-ului aerian:


Se face conform conditiei de livrare din contractul
comercial:
Charges prepaid
Charges collect
Cash on delivery (implica colectarea nu doar a fracht-ului
aerian ci si a contravalorii marfii)

46

Transportul aerian de grupaj; fracht-ul consolidat


Transporturile de grupaj (consolidated shipments)
reprezinta o metoda utilizata de casele de expeditie
(operatori logistici de tip 3PL) prin care se
sindicalizeaza cererile de transport pentru diverse
partizi de marfa ce au aceeasi destinatie cu scopul
utilizarii eficiente a capacitatii mijlocului de transport si
a micsorarii sensibile a costurilor per expeditie (Anexa
6)
House Air Waybill (HAWB) = document intern care
materializeaza instructiunile de transport aferente
fiecarei expeditii (shipper, consignee, etc. conform
47

contractului comercial)

Master Air Waybill (HAWB) = document de


transport care insumeaza toate expeditiile cu
aceeasi destinatie si care are mentionat la shipper
casa de expeditii care grupeaza partizii de marfa,
iar la consignee casa de expeditii care efectueaza
deconsolidarea partizilor la destinatie
Shipper-ul si consignee-ul pot fi identici in cazul
operatorilor globali
Consolidated manifest = lista (specificatia)
partizilor de marfa consolidati sub MAWB

48

Curieratul rapid
Serviciu de transporturi aero consolidate oferit de
integratorii de logistica
Serviciile oferite sunt exclusiv de tipul door-to-door,
se asigura timpi de transport impresionant de scurti,
se poate asigura livrarea chiar si la ora fixa (ex: 10AM
delivery)
Se bazeaza pe transport multimodal (auto / aerian /
auto)
Utilizeaza tehnologii de varf in preluarea la transport,
evidenta, gestiunea, rutarea si livrarea expeditiilor

49

De regula se utilizeaza aeronave proprii;


suplimentarea capacitatii de transport se face cu
aeronave charter
In general partizii constau in expeditii de tip postal
(mesagerie, coletarie, max. 35kg)

50

TRANSPORTUL MARITIM
Definitie: Deplasarea fizica a marfurilor cu nave
maritime intre doua porturi maritime.
* Transportul maritim asigura derularea a cca. 75-80% din
totalul traficului mondial de marfuri
Nava maritima
= constructie plutitoare de dimensiuni superioarea
ambarcatiunilor avand forma, structura, calitati
nautice, propulsie proprie si echipament care ii permit
efectuarea incarcarii, descarcarii si transportului
marfurilor

51

Elementele navei:
a. Coca (corpul navei):
Osatura navei (carcasa)
Bordaj exterior
Bordaj interior
Bordajul puntii
Chila (etrava, etambou)
Puntea (single decker, double decker, etc.)
Fundul (fund simplu, dublu fund celular)
Tancuri de combustibil (pentru consumul
propriu)

52

Tancuri de balast
Magazii / hambare / tancuri
* Gura de hambar

* Linia de plutire
* Linia puntii
* Rezerva de flotabilitate
* Asieta navei (nava canarisita, nava
bandata)
* Pescaj (draft)

53

Suprastructura navei (castel, teuga, duneta)


=> Silueta navei = opera moarta +
suprastrucura navei
b. Masinile navei asigura propulsia acesteia
c. Echipamentele de navigatie
Aparatura specializata de bord (comunicatii,
GPS, etc)
Carma
Instalatii de ancorare
Echipamente de salvare

54

* Echipamente de incarcare / descarcare: vinciuri,


catarge, bigi, gaiuri, ganciuri
Liniile internationale de incarcare a navelor
Pescaj maxim
Marca de bord liber
Discul Plimsoll
Linia de incarcare de vara
Stabilirea bordului liber

55

Clasa navei. Registre de clasificare


Registrele de clasificare (registre navale) clasifica
navele conform conventiilor internationale si
legislatiilor nationale => certificat de clasa pentru
nava
Lloyds Register of Shipping
Germanischer Lloyd
American Bureau of Shipping
Nippon Kaiji Kyokai
Le Bureau Veritas
Registrul Naval Roman

56

Tonajul navei (Ships Tonnage)


Tona registru = unitate conventionala de exprimare a
volumului spatiilor inchise ale navei (se determina de
registrul maritim national, prin masuratori, dupa
regulile de tonaj ale tarii de inmatriculare) =>
Certificatul de tonaj al navei
Tona registru brut
masoara toate spatiile inchise ale navei
este egala cu 2.83 mc (100 picioare cubice)
de spatiu inchis al navei

57

Tona registru net masoara numai spatiile inchise


ale navei care castiga efectiv navlu (hambare,
magazii, tancuri, fore-peak, after-peak, shelter-deck
Pe baza tonajului registru brut si tonajului registru net
se determina anumite taxe portuare, taxe de canal,
etc.
Tonaj deplasament = greutatea apei dislocuita de
nava
* Tonajul navei usoare (Light displacement)
nava goala
* Tonajul navei grele (Full load displacement)
nava incarcata la capacitate maxima si armata

58

Tonaj Deadweight (Deplasament) = capacitatea navei


de a transporta o anumita cantitate de marfa
exprimata in unitati de greutate (1 tona lunga =
1016.05 kg)
* In tonajul deadweight se includ, pe langa
greutatea caricului, greutatea combustibilului, a
proviziilor (rezerve de apa si alimente),
materiale de intretine, apa de balast
* Deadweight Cargo Capacity = diferenta dintre
deplasamentul brut si deplasamentul net

59

Capacitatea cubica pentru marfa (Cargo Cubic


Capacity) = volumul spatiilor inchise destinate
marfurilor
* Se utilizeaza pentru marfurile de volum mare si
tonaj redus
* Se calculeaza diferit pentru marfuri vrac si
marfuri ambalate (CCC vrac 8-10% > CCC
ambalat)

60

Clasificarea navelor
1.a.Nave tanc (Tankers) pentru transportul marfurilor
lichide
Tancuri petroliere
Tancuri pentru produse lichide alimentare
Tancuri pentru produse chimice lichide
Gaziere (transport gaze naturale lichefiate)
* Nave cu o singura punte (Single Deckers)
* Capacitate de transport mare si foarte mare
* Capacitate de pompare / ora foarte mare
* Instalatii auxiliare pentru racire

61

* Ulaj (capacitate suplimentara a tancului in cazul


dilatarii produselor)
1.b.Nave specializate pentru transportul marfurilor
solide (Dry Cargo Vessels)
Vrachiere universale (Bulk carriers)
Nave specializate in transportul marfurilor de
masa (minereuri, carbune si cocs, bauxita,
cereale, zahar vrac, ciment vrac, ingrasaminte
chimice vrac, etc)
* Mineralierele nave cu o singura punte (Single
Decker)
62

* Hambare de tip self-trimming


1.c. Nave combinate (Combined Carriers) transporta
concomitent marfuri solide si lichide
Nave de tip Ore-Oil (O.O.)
Nave de tip Ore-Bulk-Oil (O.B.O.)
* Hambare de tip self-trimming
* Tancuri in babord si tribord
* Instalatii de pompare + instalatii de incarcare /
descarcare

63

1.d.Nave speciale
Nave frigorifice
Traulere
Nave portcontainer
* Nave de tip LO-LO (Lift on / Lift off)
Nave portbarje (LASH = Lighter Aboard Ship)
* Transport multimodal maritim / fluvial

64

1.e.Nave auxiliare
Remorchere / Impingatoare
Dragoare
Nave de bunkeraj
Spargatoare de gheata

65

2. Dupa particularitatile operatiunilor de incarcare /


descarcare:
a. Nave de tip RO-RO (Roll on / Roll off)
* RO-RO Trailer Ship
* RO-RO Container Ship
b. Nave de tip LO-LO (Lift on / Lift off)
* Nave celulare portcontainer
c. Nave de tip LASH (Lighter Aboard Ship)
* Nave portbarje
d. Nave de tip Ferry (sistem RO-RO)
* Nave portvagoane

66

Inmatricularea navelor comerciale; pavilioane de


complezenta
Inmatricularea navelor este facuta prin Registrul
Maritim al fiecarei tari => Certificat de inmatriculare
(Certificate of Registration) = Certificat de
nationalitate
Juridic, o nava aflata pe mare este considerata ca o
extindere teritoriala a tarii sub al carei pavilion
navigheaza
O nava neinmatriculata = nava fara stat = nava pirat
Pavilioane de complezenta paradise fiscale (Liberia,
Panama, Cipru, Honduras, Somalia, Costa Rica, s.a.)

67

Caile de navigatie maritima


Drumuri de cabotaj (intre doua porturi situate pe
aceeasi coasta):
Cabotaj national (Midia / Constanta)
Cabotaj international (Constanta / Varna)
Mic cabotaj (porturi situate in acelasi bazin
maritim Constanta / Mangalia)
Mare cabotaj (porturi situate in bazine maritime
diferite (Charleston / Los Angeles)
Drumuri maritime internationale
Drumuri oceanice internationale

68

Canaluri internationale de navigatie:


Suez
Panama
Corint
Kiel

Porturi comerciale
Port maritim
= principalul element al infrastructurii de transport
maritim

69

= organizatii cu functii comerciale si de transport


complexe (incarcare, descarcare, depozitare,
procesare, operatiuni vamale, functii
administrative, activitati de tip ecologist, etc),
protejate natural sau artificial, care asigura
plecarea, sosirea si operatiuni de manevra ale
navelor in conditii de siguranta a navigatiei
Porturi generale opereaza orice tip de nava si orice
tip de marfa (Hong Kong, Singapore, Rotterdam, New
York, Hamburg, Kobe, etc)

70

Porturi specializate deservesc doar anumite tipuri


de nave si anumite marfuri (Abadan, Basrah
petroliere; Vitoria, Lulea, Narvik , Vizagapatnam
carboniere; Baton Rouge, Vancouver, Bahia Blanca
cerealiere, etc)

Elementele componente ale portului:


Acvatoriu (suprafata de apa situata in interiorul
portului)
Rada (suprafata de apa situata in fata intrarii
portului)

71

Constructii hidrotehnice: moluri (diguri), cheiuri,


dane
Instalatii de acostare, instalatii de deservire cu
utilitati, echipamente de incarcare / descarcare
* Dane specializate

Modalitati de exploatare comerciala a navelor


a. Navigatia Tramp
nu este legata de o anumita ruta de transport,
de un anumit orar
transporta in general marfuri de masa

72

de regula un singur navlositor


fiecare cursa a unei nave tramp se face sub
un contract Charter Party
pentru navigatia tramp, unui armator ii este
suficienta o singura nava => exista mari
companii maritime dar si mici armatori
pretul transportului este Navlul

b. Navigatia de linie
ruta fixa se publica
orar fix se publica

73

mai multi navlositori


marfuri in partizi relativ mici dar consecutive
se aplica principiul first come / first served
navlurile imbraca forma tarifelor se publica
fiecare partida de marfa are la baza un
contract de transport maritim denumit
conosament (Bill of Lading)
de regula operatiunile de incarcare /
descarcare se fac sub clauza Liner Terms
armatorul are drept de substituire a navei cu o
alta echivalenta

74

Contractele de navlosire
pentru navigatia Tramp contracte de tip Charter
Party
pentru navigatie de linie contracte de tip
conosament (Bill of Lading)
1. Charter Party (Anexa 7.1 7.12):
a. Voyage Charter Party = contractul dintre armator
si navlositor prin care primul se obliga sa
transporte celui de al doilea, cu o nava armata
de el o cantitate determinata de marfa de la
portul de incarcare la portul de descarcare, in
schimbul unui pret numit navlu

75

Acest contract intervine intre armator si navlositor


pentru o calatorie (voiaj)
Clauze:
* Denumirea si caracteristicile navei
* Clauza substitute stipuleaza dreptul
armatorului de a inlocui nava nominalizata
initial cu alta echivalenta
* Navigabilitatea navei
* Pozitia navei se refera la locul unde se afla
fizic nava in momentul semnarii Ch/P

76

* Descrierea marfii: denumirea comerciala,


greutate, volum, bucati, vrac / ambalaj, etc (se
va mentiona cu necesitate unitatea de masura
tona metrica, tona lunga, tona scurta, metri
cubi)
* Marfa incarcata pe punte
* Materiale pentru fardaj si separatie (dunnage
and separation)
* Portul de incarcare (clauza Range)
* Portul de descarcare (clauza Range)
* Transmiterea ordinelor (nominarea de catre
navlositor a porturilor de incarcare / descarcare
in interiorul unui anumit termen)77

* Clauza Always afloat


* Clauza Always afloat or safely aground
* Clauza At all times of the tide always afloat
* Clauza Ready Berth (dana gata pregatita)
* Nivelul navlului si plata acestuia
* Cheltuielile cu incarcarea si descarcarea
* Lay time (timp de stalii)
* Demurrage (contrastalii, supercontrastalii)
* Dispatch money
* Clauza Paramount (drepturile si imunitatile
armatorului)

78

* Rotatia geografica (nava urmeaza sa opereze


in porturi consecutive conform drumului firesc
al navei)
* Clauza Safe Port, Safe Place (Safe Port, Safe
Berth) portul trebuie sa fie sigur d.p.d.v. al
conditiilor fizico-geografice, al dotarilor cu
echipament, al conditiilor social politice, al
conditiilor sanitare, etc.
* Clauza As near as she can safely get
* Pescajul maxim (maximum draft)
* Clauza Lighterage (utilizarea barjelor pentru
micsorarea draftului)

79

b. Time Charter Party = contract de transport


maritim in care navlositorul inchiriaza nava si
echipajul pe o perioada determinata de timp.
Armatorul pune la dispozitie navlositorului nava
cu tot echipajul si comandantul in schimbul unui
pret denumit chirie (Hire)
Clauze
* Clauza privitoare la nava care este inchiriata:
nume, pavilion, armator, tonaj registru brut / net,
capacitatea cubica, puterea motoarelor, viteza,
consumul specific de combustibil, subclauza in
every way fitted for ordinary cargo service

80

* Clauza referitoare la conditiile de plata a chiriei


si dreptul armatorului de a-si retrage nava din
contract (chiria se plateste de regula in transe
egale per unitate de timp)
* Clauza referitoare la perioada de valabilitate a
contractului si relivrarea navei catre armator
perioada de valabilitate a contractului este
stipulata cu o anumita marja de siguranta
(about urmata de perioada de valabilitate)
* Dreptul navlositorului de a dirija nava (limitele
geografice ale voiajelor ~ limitele geografice
pentru care nava este asigurata)

81

* Clauza referitoare la structura costurilor de


operare a navei (armatorul suporta costurile
legate de mentinerea navei in stare de
navigabilitate: salariile echipajului si al
comandantului, provizii, cheltuieli cu
asigurarea, iar navlositorul cheltuieli pentru
combustibil, taxe portuare, taxe de pilotaj, de
canal, de remorcare, taxe consulare, si de
asemenea cheltuielile de operare ale navei
* Clauza legata de suportarea riscurilor pentru
avarii suferite de marfa sau nava sunt in
sarcina navlositorului

82

c. Charter Party by Demise (Bareboat Charter) =


contractul de inchiriere al navei nude =>
navlositorul obtine de la armator posesia, uzul, si
controlul complet al navei inchiriate pentru o
perioada determinata de timp in schimbul platii
unei anumite sume de bani denumita chirie
* In perioada de valabilitate a contractului
navlositorul devine armator-chirias si ii revine
intreaga responsabilitate pentru exploatarea si
navigatia in bune conditii a navei
* Navlositorul plateste toate cheltuielile legate de
utilizarea si exploatarea navei (salarii, buncar,
provizii, andocare si reparatii, taxe)
83

* Armatorul suporta doar cheltuielile de asigurare


ale navei contra riscurilor obisnuite ale marii
* Chiria (in functie de tonajul deadweight al navei
si exprimata pe 1 t.d.w. pentru o luna
calendaristica) se plateste in avans de catre
navlositor pentru luna urmatoare
* Aceste contracte se incheie de regula intre un
armator cu excedent de tonaj disponibil si un alt
armator ce doreste sa-si completeze tonajul pentru
a face fata cererii.

84

2. Conosamentul (Bill of Lading Anexa 8)


In navigatia Tramp conosamentul este o
adeverinta semnata de armator sau de agentul
acestuia si eliberata expeditorului (Shipper) prin
care face dovada ca marfa expeditorului a fost
incarcata pe nava cu o anumita destinatie (On
Board B/L), sau a fost incredintata armatorului in
vederea transportului (Received for Shipment
B/L)

85

In navigatia de linie conosamentul are doua


functii:
a. Contract de transport
b. Titlu de proprietate asupra marfii (ceea ce ii
confera calitatea de document negociabil
bancar)
Clauze:
* Nr. Conosament
* Nr. exemplarelor originale de conosament
* Shipper (expeditor)
* Consignee (destinatar)
86* Notify (poate fi destinatarul sau
un agent al acestuia)

* Port de incarcare
* Port de descarcare
* Nava / nr. voiaj
* Descrierea marfii (denumirea comerciala a marfii,
mod ambalaj, nr. colete, greutate, cubaj, marcaje)
* Clauza Clean On Board / conosament cu rezerve
(Foul B/L)
* Clauza Received for Shipment
* Clauza referitoare la navlu si alte taxe
* Documentele insotitoare ale marfii
* Locul si data emiterii conosamentului

87

* Semnatura comandantului (Master sau agentul


armatorului)
Conosamente nominative
Conosamente la purtator / Conosamente la ordin
(To order) / procedura andosarii
Conosamentul direct (Through B/L) de regula
acopera un transport multimodal (combinat) sau un
transport maritim efectuat de 2 sau mai multi
armatori succesivi => armatorul semnatar al unui
conosament direct raspunde de marfa de la locul de
preluare la transport a acesteia pana la locul de
livrare finala (acopera si tronsoanele de transport 88
inland)

Conosamentul fractionat (Delivery Order B/L)


comercianti (Shipper) care vand en-detail
De regula un set de conosamente contine 3 originale
si 7 copii
Verso-ul conosamentului contine conditiile generale
de desfasurare a transportului (cf. Ch/P)

89

TRANSPORTUL FLUVIAL
Definitie: Transportul de marfa pe cursuri interioare
(fluvii, rauri) cu mijloace de transport specifice, denumite
barje sau slepuri, constituite in convoaie
Propulsia convoaielor este asigurata de nave
auxiliare (impingatoare sau remorchere)
Exista si barje autopropulsate
Caracteristici:
Dupa transportul maritim, cel fluvial este modalitatea
de transport cea mai ieftina
Capacitate mare de transport
Viteza tehnica si comerciala relativ scazute

90

In genere se transporta marfuri de masa cu valoare


unitara scazuta sau medie (nisip / pietris, calcar /
marmura, cereale, ingrasaminte chimice, minereuri,
carbune, etc)
Cheltuieli de investii mai reduse pentru infrastructura
si mentenanta acesteia
Introducere in circuitul economic a unor noi zone
geografice
Modalitate de transport impracticabila in anumite
conditii (seceta, inghet)

91

Cai de transport fluviale:


Rauri
Fluvii
Canale fluviale navigabile
Contractul de transport international fluvial =
Scrisoarea de trasura fluviala
Se intocmeste pe baza dispozitiei de incarcare
Elementele / clauzele scrisorii de trasura fluviale:
Expeditor (Shipper)
Destinatar (Consignee)
Port de incarcare

92

Port de descarcare
Numar barja / numar convoi
Numar voiaj
Descrierea marfii: denumirea comerciala a marfii,
cantitate (ambalaj), greutate, volum,
Clauza de navlu navlul se achita de expeditor la
terminarea incarcarii marfii pe barja sau de catre
destinatar la terminarea descarcarii
Incarcarea / descarcarea marfii se face cu
mijloacele carausului (sau agentul acestuia) in
contul expeditorului / destinatarului (in functie de
conditia de livrare)

93

Clauza Lay time (stalii)


Clauza Demurrage (contrastalii)
Clauza Dispatch money
Raspunderea armatorului / carausului pentru
transportul in termen al marfii la destinatie difera
in functie de distanta, sezon (vara / iarna) si sensul
transportului (amonte / aval)
Conventia de la Bratislava (1955 / 1980) tarife
unice pentru transportul marfurilor pe Dunare

94

TRANSPORTUL FEROVIAR
Definitie: Deplasarea marfurilor in spatiu, realizata cu
vehicule feroviare, pe infrastructura cailor ferate, de
catre operatorii de transport feroviar
Vehiculul feroviar mijloc de transport compus:
A. mijlocul de tractiune = locomotiva (tractiune
diesel sau electrica)
B. mijlocul de transport propriu-zis = vagon
A + B = material rulant

95

* B. Vagoane. Clasificare:
Dupa particularitati de constructie:
Vagoane cu 2 osii
Vagoane cu 3 osii
Vagoane cu 4 osii
Vagoane tehnologice / speciale (cu mai multe
osii)
Vagoane inchise (acoperite: G;H) de regula
transporta marfuri sensibile, cu valoare mai
mare
Vagoane deschise (descoperite: E) articole
metalice, produse de lemn, cherestea

96

Vagoane platforma (R) containere, constructii


metalice, vehicule, tevi
Vagoane cisterna (Z) marfuri lichide
Dupa proprietate:
Vagoane de retea = apartin unei administratii
de cale ferata
Vagoane private = apartin unor operatori de
transport feroviar privati sau unor utilizatori
(Oltchim, Petromidia, Automobile Dacia)
Tendinta actuala specializarea vagoanelor dupa
caracteristicile marfurilor transportate

97

Identifcarea vagoanelor:
Numarul unui vagon este compus din 12 cifre,
fiecare avand o semnificatie precisa (Anexa 9)

Infrastructura cailor ferate = asamblul elementelor


necesare circulatiei materialului rulant in scopul
efectuarii transportului feroviar de marfa, in conditii de
siguranta, potrivit tehnologiilor si reglementarilor
specifice transportului feroviar:

98

Linii ferate deschise circulatiei publice


Lucrarile de arta (poduri, tunele, viaducte, etc.)
Lucrari biotehnice de protectie si consolidare,
plantatii de protectie
Instalatii de siguranta si de conducere
operativa a circulatiei feroviare
Triajele de retea ale caii ferate
Instalatii electrice (alimentare si transformare),
instalatii de telecomunicatii (asigura
transmiterea informatiilor si conducerea
operativa a circulatiei feroviare)
Cladirile aferente

99

* Parametrii tehnici ai infrastructurii cailor ferate romane


trebuie sa fie compatibili cu cei ai cailor ferate de care
este legata si sa corespunda normelor interne si
internationale
a) Sinele de cale ferata = calea de rulare a trenurilor
* Ecartament = distanta dintre fetele interioare ale
sinelor:
Ecartament normal (Romania si majoritatea
tarilor europene 1435 mm)
Ecartament mare: Portugalia, Spania,
Finlanda
Ecartament SUA: 1675 mm

100

Ecartament ex-URSS: 1524 mm


* Cai ferate:
Cai ferate magistrale
Cai ferate principale
Cai ferate secundare
Cai ferate uzinale
* Necesitatea existentei (in principiu) a cailor ferate
duble

101

Caracteristicile transportului feroviar:


Diversitate mare a marfurilor (marfuri de masa solide
si lichide, produse finite si semifinite, industriale sau
agricole)
Partizi de marfa mai mici decat la transportul maritim
dar mai mari decat la cel rutier
In regim door-to-door, transportul feroviar poate fi
parte a unui transport multimodal (auto / feroviar /
auto; auto / feroviar / maritim / auto)
Eficienta economica mare pentru distante medii si
lungi

102

Procesul de transport se desfasoara neintrerupt, in


conditii de regularitate
* Utilizarea sistemului de transport RO / LA =
incarcarea pe platforme de cale ferata a
autovehiculelor rutiere excluse de la transport
rutier pe timpul weekend-urilor in Europa Centrala
si de Vest => transport intermodal / tehnologii
moderne de transport
Grad de siguranta ridicat
Viteza tehnica si comerciala mai mici decat la
transportul rutier dar mai mare decat la cel maritim
Pret de transport mai scazut decat cel maritim dar mai
103

mare decat cel rutier

Conditii generale de transport feroviar international:


Conventia privind transporturile feroviare
internationale (C.O.T.I.F.) participa toate tarile
europene, inclusiv Turcia, Siria, Iran si Irak
Regulile uniforme privind contractul de transport
international de marfuri pe calea ferata (C.I.M.)
Contractul de transport feroviar international =
scrisoare de trasura internationala C.I.M. (Anexa 10)
Este considerat incheiat in momentul in care
expeditorul a predat marfa statiei de predare iar
aceasta a stampilat scrisoarea de trasura C.I.M.

104

Angajeaza raspunderea solidara a caii ferate de care


apartine statia de predare, a cailor ferate de tranzit si
a caii ferate de care apartine statia de cale ferata de
primire
Scrisoarea de trasura C.I.M. este insotita de un
buletin de francare in care caile ferate care participa
la derularea transportului inscriu taxele de transport si
accesorii ce li se cuvin => pretul transportului feroviar
este incasat de calea ferata de predare, urmand ca
aceasta sa distribuie celorlalte cai ferate participante
la transport cotele aferente din pretul transportului

105

Elementele scrisorii de trasura C.I.M.:


Predatorul (expeditorul) full style; si semnatura
acestuia
Denumirea statiei de predare
Destinatarul full style
Denumirea statiei de destinatie
Locul si data intocmirii scrisorii de trasura C.I.M.
Numarul de identificare al vagonului
Denumirea comerciala a marfii
Felul ambalajului si numarul coletelor
Greutatea marfii

106

Mentiuni facultative:
* Taxe in sarcina predatorului
* Tarife de transport aplicabile (identice cu cele
trecute in buletinul de francare
* Sume ramburs
* Formalitati vamale / administrative
Exemplarele scrisorii de trasura C.I.M.:
Fila 1 = Originalul STI, insoteste transportul pe tot
parcursul si se elibereaza destinatarului odata cu
marfa

107

Fila 2 = Foaia de expeditie, este oprita la statia de


destinatie si serveste la decontarea taxelor de
transport intre caile ferate
Fila 3 = Buletin de insotire / vama, insoteste marfa
pana la primitor si ramane la statia de destinatie
drept confirmare a primirii marfii
Fila 4 = Duplicatul scrisorii de trasura, ramane in
posesia predatorului pentru a face dovada predarii
marfii la transport pe calea ferata
Fila 4a = Fila suplimentara pentru expeditor,
insoteste transportul pana la frontiera tarii de
predare

108

Fila 5 = Matca scrisorii de trasura, ramane la statia


de frontiera de iesire din tara
Fila 5a = Copia scrisorii de trasura, ramane la
statia de expediere (predare)
In cazul transportului avand ca destinatie o localitate
deservita de mai multe statii, predatorul (expeditorul)
este obligat sa indice in scrisoarea de trasura C.I.M.
denumirea exacta a statiei respective
In prezent nu se mai admit la transport feroviar
expeditiile de mesagerie si coletarie
Marfuri excluse la transport
Transportul feroviar al marfurilor periculoase

109

Trenuri marsruta (trenuri bloc) = trenuri cu ruta si orar


fixe;
* Pot deservi unul sau mai multi predatori
* Viteza comerciala superioara
Contractul de transport feroviar international
(scrisoarea de trasura C.I.M.) poate fi modificat numai
de catre predator prin statia de predare
Pretul transportului:
* Pretul efectiv de transport (de la statia de
predare la cea de destinatie)

110

* Costuri accesorii:
Stationarea vagoanelor = locatii
Manevra vagoanelor din statia de predare /
descarcare la locul de incarcare /
descarcare efectiva a marfii in / din vagoane
Cantarirea vagoanelor (daca se solicita de
catre predator / destinatar)
Operatiunea de transbord / transpunere
Avizarea predatorului / destinatarului
Spalarea vagoanelor, paza vagoanelor, s.a.

111

Contract de transport feroviar international de tip


S.M.G.S.
Initial era utilizat, sub forma scrisorii de trasura de tip
S.M.G.S. intre tarile membre C.A.E.R. (Consiliul de
Ajutor Economic Reciproc)
In prezent este utilizat in transporturile din fostele tari
membre ale URSS, Vietnam, Mongolia, RPD
Coreana si China
Scrisoarea de trasura S.M.G.S. asemanatoare ca
forma cu scrisoarea de trasura C.I.M.;

112

* Elementele si datele inserata in scrisoarea de


trasura S.M.G.S. sunt la fel cu cele din scrisoarea
de trasura C.I.M.; diferentele rezida in legea
aplicabila, proceduri, responsabilitati;
Transporturile feroviare initiate intr-o tara
europeana cu finalizare intr-o tara membra a
conventiei S.M.G.S. necesita:
Schimb de documente (scrisoare de trasura
C.I.M. / scrisoare de trasura S.M.G.S.) in
statia de cale ferata de intrare pe teritoriul
fostei URSS

113

Operatiuni de transbord / transpunere a


marfii / vagoanelor pe osii cu ecartament tip
URSS
In prezent Comisia Economica pentru Europa prin
CTT (Comite international des transports ferroviaires)
lucreaza la realizarea unui document (contract) de
transport feroviar comun C.I.M./S.G.M.S. (Anexa 11)
Coridoare de transport feroviar european
Coridoare de transport feroviar euroasiatic
Axe de transport feroviar euroasiatic

114

TRANSPORTUL CONTAINERIZAT
Modalitate
moderna de transport
a) Containerul
20 picioare (20)
Mijlocul
depicior
transport
= containerul
(transcontainerul)
* Un
= 0.3048
m
Nota bene:
Containerul=
mijloc de transport
* Dimensiuni
standard:
= ambalaj
al marfii
L = 5.95
m
Containerul
aparemca mijloc de transport militar in
l = 2.35
perioadaHinterbelica
= 2.39 m
UtilizareTarra
comerciala
incepand
cu anii 1960
~ 1900kg
2200 kg
La inceput
dimensiunile
containerelor
nu erau
Capacitate
incarcare
~ 18000 kg
23000 kg
standardizate;
de 5,
10, 20,
1/20 =existau
1 TEUcontainere
(twenty-foot
equivalent
unit)
Incepand cu finele anilor 1960 doua tipuri de
containere:

115
116

b) Containerul de 40 picioare (40)


* Dimensiuni standard:
L = 11.92 m
l = 2.35 m
H = 2.39 m
Tarra ~ 4000 kg 4600 kg
Capacitate incarcare ~ 28000 kg 32000 kg
1/40 = 1 FEU (forty-foot equivalent unit)

117

Definitie: =>
Container
are nevoie
= structura
de mijloace
metalica
de incarcare
avand o /baza
metalica,
descarcare
pereti
a containerelor
metalici, acoperis
pe / demetalic
pe mijlocul
si usade
metalica
detransport
dimensiuni
propulsor
standard apta sa preia la transport diferite
marfuri
Containerul,
in conditii
golde
sau
siguranta
incarcatmaxima
cu marfa poate fi
Nota transportat
bene: Containerul
cu autocamion
nu are sistem
(camion
de cu
propulsie
semi-trailer,
propriu
platforma
=> arepentru
nevoie1 de
/ 20,
un vehicul
sau 2 / 20,
propulsor
sau 1 / 40),
platforma
=> aredenevoie
cale ferata
de o infrastructura
(4 osii), sau barja
(terminal)
fluviala,
pentru
sauoperatiuni
nava maritima
de incarcare
(tip RO // descarcare
RO sau Ferry
pe /sau
de nava
pe
mijlocul
celulara)
de transport propulsor
=>
* Containerele
are nevoie deutilizate
spatii deindepozitare
transport aerian
de tip au
logistic
particularitati
(terminal)constructive
pentru stocurile
diferite:
de containere goale

118
119

Container AKE (cod IATA: LD-3)


Tarra: 82 kg
L = 1.93 m
l = 1.45 m
H = 1.55 m
Volum utilizabil = 4.3 mc
Capacitate incarcare ~ 1500 kg

120

Container AMU (cod IATA: LD-39)


Tarra: 290 kg
L = 4.62 m
l = 2.39 m
H = 1.42 m
Volum utilizabil = 15.77 mc
Capacitate incarcare ~ 5000 kg
s.a.

121

Clasificarea containerelor:
a) Dupa particularitatile marfurilor
Containere Dry Van (D/V)
Containere Tank
b) Dupa particularitati de constructie:
Containere Open Top (O/T)
Containere Open Side (O/S)
Containere Flat Rack (F/R)
Containere High Cube (Hi Cu)
Containere frigorifice (Reefer)

122

c) Dupa proprietate:
Containere proprietate a carausului (armatori,
administratii de cale ferata, operatori feroviari
privati)
Containere proprietate a firmelor de leasing
* Sistemul inter-change => facilitati de tip logistic

Pana in anii 1990 containerele utilizate in trafic


feroviar nu erau admise in trafic maritim; ulterior prin
adancirea standardizarii containerele standard pot fi
utilizate in orice modalitate de transport
123

Containerul vehiculul ideal pentru transportul


multimodal (Anexa 12)
Documente de transport si expeditie internationala
standardizate pentru transport containerizat
multimodal (FIATA Bill of Lading)
Tendinta actuala cresterea capacitatii de incarcare
(kg) atat la containerele de 20 cat si la cele de 40
marirea dimensiunilor
containerelor (containere de 45, containere
High Cube)
Necesitatea conectarii intermodale a terminalelor de
containere (auto / feroviar / maritim)

124

Monitorizarea containerelor prin sistem GPS (sistem


track-and-trace) conexata cu tehnologia RFID (Radio
Frequency Identification)
Tehnologii moderne de management si securitate in
raficul containerizat
Marirea capacitatii de operare (per ora) a mijloacelor
incarcare / descarcare containere
Containere FCL (full container load)
Containere LCL (less than container load) => trafic de
grupaj / transporturi consolidate (auto / maritim / aero)

125

EXPEDITIA INTERNATIONALA
Definitie: Expeditia internationala = activitatea prestata
de o firma (societate de expeditii internationala)
localizata de regula intre exportator si caraus si / sau
intre caraus si importator
* Consta in intercorelarea serviciilor de transport
propriu-zis cu cele conexe avand ca scop deplasarea
fizica a marfurilor de la exportator la importator la
costuri cat mai mici, intr-un timp cat mai scurt, in
conditii de maxima securitate.
In epoca moderna activitatea de expeditie
internationala era total delimitata de cea de transport
propriu-zis (consecinta a diviziunii internationale a
muncii)
126

Functiile
In contextul
activitatii
actual
de (cooperare,
expeditie internationala:
concentrare,
Consultanta
globalizare)economica,
frontiera dintre
tehnica,
celejuridica
doua activitati
la incheierea
a
contractelor
devenit foarte
comerciale
elastica externe
Adecvarea
* Marii transportatori
marfii / mijlocului
au dezvoltat
de transport
divizii de
cuexpeditie
cerintele
temporale
internationala
de securitate
sau chiarsisocietatii
de pret fiica de expeditie
Alegerea
internationala
rutei optime de indrumare a transporturilor
* Consecutivinmarile
Consultanta
legatura
societati
cu pachetizarea,
de expeditie
paletizarea,
internationala
ambalarea,
au dezvoltat
incarcarea
divizii sau
/ descarcarea
societati fiica
marfii
de transport,
in / din
mijlocul
specializandu-se,
de transport
de regula, pe anumite modalitati de
Consultanta
transport in privinta incheierii contractului de
Nota
transport
bene: de
Expeditorul
catre exportator
(societatea
/ importator
de expeditie
cu carausul /
internationala)
carausii
= arhitectul transporturilor internationale

127
128

* Preluarea integrala a contractului / contractelor de


transport in numele si pe contul firmei de expeditie
(expeditor / caraus => contract de mandat)
Consultatii si derulare de operatiuni / formalitati
vamale
Operatiuni de stocare / depozitare / distributie de tip
supply chain
Traficul de grupaj (transportul consolidat)
Intocmirea documentelor de transport si expeditie
* FCR (Forwarding Agents Certificate of Receipt)
Anexa 13
* FCT (Forwarding Agents Certificate of Transport)
Anexa 14
129

* FBL (FIATA Combined Bill of Lading) Anexa 15


* FWR (FIATA Warehouse Receipt) Anexa 16
* Carnet ATA
Monitorizarea partizilor de marfa pe timpul
transportului si avizarea clientului (sisteme track-andtrace)
Organizarea si transportul exponatelor / mostrelor la
targuri / expozitii internationale; servicii conexe
Efectuarea de studii legate de dezvoltarea
transporturilor / tehnologii moderne de transport /
mijloace de transport eficiente

130

Principalii jucatori la nivel global:


DB Schenker
Kuehne & Nagel
Panalpina
DHL
TNT
Fedex
UPS

131

* Concentrare / globalizare Deutsche Post


cumpara si contopeste Danzas AG si Nedlloyd Logistics,
dupa care cumpara DHL pe care il uneste cu rezultanta
Danzas / Nedlloyd => DHL = societatea de expeditie
internationala dar si operator logistic de tip 3 PL al
Deutsche Post
Organul coordonator si de reglementare la nivel
international al activatii de expeditie internationala
F.I.A.T.A. Federatia Internationala a Asociatiilor a
Firmelor de Expeditie Internationala (Federation
Internationale des Associations de Transitaires et
Assimiles), infiintata in 1926 la Viena

132

Reprezinta interesele firmelor de expeditie si


transport international in relatie cu organismele
guvernamentale si alte organizatii internationale
Actioneaza in vederea standardizarii si tipizarii
procedurilor si documentelor de transport si
expeditie internationala
Operatori de logistica (furnizori de servicii logistice) =
societate de expeditie internationala care abordeaza si
domeniile conexe operatiunilor de import / export, atat in
aval cat si in amonte

133

BIBLIOGRAFIE
Tranzactii comerciale internationale, Popa, Ioan,
coord.; Cristureanu, Cristiana, Editura Economica,
Bucuresti, 1997
Transporturi internationale, Alexa, Constantin, Editura
ASE, Bucuresti, 2001
Transporturi si expeditii internationale, Alexa,
Constantin, Editura All, Bucuresti, 1995
Tendinte actuale in transportul maritim international,
cu deosebire in cel containerizat, Cojocariu, Cezar
Radu, Editura Pro Editura si Tipografie, Bucuresti, 2009
Managing transport operations, Gubbins, J Edmund,
Editura Kogan Page Limited, 2003

134

http://www.iru.org/
http://www.icao.int/
http://www.iata.org/Pages/default.aspx
http://www.fiata.com/
http://www.lr.org/Default.aspx
https://www.bimco.org/
http://www.cit-rail.org/en/

135