Sunteți pe pagina 1din 19

DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL

1.Introducere
Notiunea de proces echitabil este una aproape imposibil de
definit datorita conditiilor speciale n care a aparut ntre constantele
drepturilor si libertatilor fundamentale n sistemele juridice
contemporane. Evolutia pe care au cunoscut-o garantiile procedurale a
fost mai nti opera instantelor britanice si americane pentru ca, mai
apoi, Curtea si Comisia europeana a drepturilor omului sa adauge
aspecte noi la cele cunoscute anterior.n mod evident nsa, ideea de
proces echitabil trimite la ideea de stat de drept, a carui prima si
esentiala caracteristica consta n eliminarea arbitrariului si domnia legii.
Aceste doua obiective ale oricarui stat democratic sunt echivalente cu
oferirea unor garantii din ce n ce mai largi n materie procesuala, att
prin extinderea notiunii de proces asupra unor domenii ce tin de
instantele administrative ori disciplinare, ct si prin delimitarea ct mai
exacta a liniei de echilibru care trebuie sa exista ntre protectia
drepturilor fundamentale si alte interese ale statelor.
Art.11 din Constitutia Romniei stabileste, cu valoare de principiu,
obligatia statului romn de a ndeplini ntocmai si cu buna-credinta
ndatoririle ce-i revin din tratatele la care este parte, precum si faptul ca
tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern.Distinct de
consacrarea integrarii dreptului international n sistemul juridic
national,legea fundamentala a Romniei contine reglementari specifice
referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului.Astfel,
art.20 stabileste ca interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor
cetatenesti se fac n concordanta cu prevederile tratatelor internationale
la care Romnia este parte si ca reglementarile internationale din
domeniul drepturilor omului, cuprinse n tratatele ratificate de Romnia,
au prioritate fata de reglementarile interne n cazul n care ntre ele
exista neconcordante.
Prin Legea nr.30 din 18 mai 1994, publicata n Monitorul Oficial
nr.135 din 31 mai1994, Romnia a ratificat Conventia Europeana pentru
apararea Drepturilor Omului (C.E.D.O.), precum si protocoalele
aditionale la aceasta nr.1, 4, 6, 7, 9, 10.n acest mod, conform art.11 si
20 din Constitutie, Conventia si protocoalele aditionale au devenit parte
integranta a dreptului intern, avnd prioritate fata de acesta, altfel spus
C.E.D.O. si protocoalele aditionale au devenit izvor de drept intern
obligatoriu si prioritar,ceea ce, n plan national, are drept consecinta
imediata aplicarea conventiei si protocoalelor de catre instantele
judecatoresti romne, iar n plan international acceptarea controlului
prevazut de C.E.D.O. cu privire la hotarrile judecatoresti nationale.Prin
Protocolul nr.11 al Conventiei Europene al Drepturilor Omului, intrate n
vigoare la data de1 noiembrie 1998, a intervenit o reforma a sistemului

de control n fata Curtii;s-a urmarit mentinerea si ntarirea eficacitatii


aparari drepturilor omului si libertatilor fundamentale prevazute de
Conventie.Ca o garantie a respectarii drepturilor omului, Conventia
prevede, n art.6 pct.1, dreptul oricarei persoane la un proces
echitabil :Orice persoana are dreptul de a-i fi examinata cauza n mod
echitabil, public si ntr-un termen rezonabil, de catre un tribunal
independent si impartial,stabilit prin lege, care va hotar fie asupra
ncalcarii drepturilor si obligatiilor cu caracter civil,fie asupra temeiniciei
oricarei acuzatii n materie penala ndreptata mpotriva sa. Hotarrea
trebuie sa fie pronuntata n public, dar accesul n sala de sedinta poate fi
interzis presei si publicului, pe ntreaga durata a procesului sau a unei
parti a acestuia, n interesul moralitatii, alordinii publice ori al securitatii
nationale ntr-o societate democratica, atunci cnd intereseleminorilor
sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau n masura
consideratastrict necesara de catre tribunal, atunci cnd, datorita unor
mprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere
intereselor justitiei.Rezulta ca, n acceptiunea Conventiei, dreptul la un
proces echitabil are mai multe componente si anume: accesul liber la
justitie; examinarea cauzei n mod echitabil, public si ntr-un termen
rezonabil; examinarea cauzei de catre un tribunal independent, impartial,
stabilit prin lege; publicitatea pronuntarii hotarrilor judecatoresti.
Ordonana de urgen nr. 51 din 21/04/2008 privind ajutorul public
judiciar n materie civil prevede n capitolul 1: Art. 1. Ajutorul public
judiciar reprezint acea form de asisten acordat de stat care are ca
scop asigurarea dreptului la un proces echitabil i garantarea accesului
egal la actul de justiie, pentru realizarea unor drepturi sau interese
legitime pe cale judiciar, inclusiv pentru executarea silit a hotrrilor
judectoreti sau a altor titluri executorii. Art. 2. - (1) Prezenta ordonan
de urgen este aplicabil n toate cazurile n care se solicit ajutor
public judiciar n faa instanelor judectoreti sau a altor autoriti cu
atribuii jurisdicionale romne de ctre orice persoan fizic avnd
domiciliul sau reedina obinuit n Romnia sau ntr-un alt stat
membru al Uniunii Europene.
In Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, la art. 47
se precizeaz: Orice persoan ale crei drepturi i liberti garantate de
dreptul Uniunii sunt nclcate are dreptul la o cale de atac eficient n
faa unei instane judectoreti, n conformitate cu condiiile stabilite de
prezentul articol.Orice persoan are dreptul la un proces echitabil, public
i ntr-un termen rezonabil, n faa unei instane judectoreti
independente i impariale, constituit n prealabil prin lege. Orice
persoan are posibilitatea de a fi consiliat, aprat i
reprezentat.Asistena juridic gratuit se acord celor care nu dispun

de resurse suficiente, n msura n care aceasta este necesar pentru


a-i asigura accesul efectiv la justiie.
2.Dreptul la un proces echitabil
Potrivit art. 6 1 din Conventie orice persoana are dreptul la
judecarea n mod echitabil,n mod public si ntr-un termen rezonabil a
cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de
lege, care va hotar fie asupra ncalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu
caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii n materie penala
ndreptate mpotriva sa.Se observa astfel ca autorii Conventiei nu au
dorit ca garantiile procedurale continute n textul acesteia sa fie
aplicabile tuturor procedurilor judiciare, ci doar celor de natura penala si
civila.Cum nsa sistemele statelor membre sunt extrem de eterogene cu
privire la definirea naturii penale sau civile a unei proceduri, organele
jurisdictionale de la Strasbourg au fost nevoite sa defineasca notiunile
de drepturi si obligatii cu caracter civil si cea de acuzatie n
materie penala, n mod autonom, facnd, ntr-o oarecare masura,
abstractie de definitia data de dreptul intern al statului n cauza.
Apare astfel evidenta necesitatea prezentarii continutului
acestor notiuni autonome, nainte de analiza garantiilor procedurale
continute n art. 6 din Conventie.
2.1.Notiunea de drepturi si obligatii cu caracter civil
Chiar daca Curtea subliniaza permanent caracterul autonom
termenului de drepturi si obligatii cu caracter civil, ea acorda, n acelasi
timp, un rol primordial dreptului intern n definirea acestei notiuni.
Astfel, pentru a determina caracterul civil al unei cauze, Curtea se
raporteaza nu la calificarea data acesteia n dreptul intern al statului
prt, ci la continutul si efectele pe care le confera sistemul juridic intern
dreptului litigios, n functie de care se analizeaza caracterul civil al
acestuia.
Curtea ofera precizari suplimentare privind rolul dreptului intern n
definirea notiunii de drepturi si obligatii cu caracter civil afirmnd ca art.
6(1) se raporteaza doar la acele drepturi si obligatii cu caracter civil
care sunt recunoscute, cel putin ntr-o maniera generala, n dreptul
intern al statului vizat, ntruct art. 6 nu garanteaza existenta acestor
drepturi.
Curtea lasa astfel la discretia statelor calificarea unei pretentii ca
fiind drept sau obligatie, refuznd nsa sa ofere criterii stricte si

exhaustive n baza carora acestora sa poate fi socotite ca avnd


caracter civil. n acelasi timp nsa, ca si regula generala, sfera cauzelor
de natura civila nu poate fi restrnsa la cele ntre persoane de drept
privat, Curtea afirmnd ca art. 6 nu vizeaza contestatiile de drept privat
n sensul clasic al termenului, adica ntre particulari sau ntre particulari
si stat, cnd acesta actioneaza ca si o persoana privata,singurul lucru
care conteaza fiind caracterul dreptului n discutie. De asemenea, n
viziunea instantei de control europene, nu are relevanta natura legii care
sta la baza dreptuluilitigios civila, comerciala sau administrativa sau
natura organului competent sa transezelitigiul instanta de drept comun
sau organ administrativ singurul fapt n baza caruia se poatedecela
caracterul civil al dreptului fiind natura intrinseca a acestuia.
Astfel, n esenta, n ochii Curtii, pentru calificarea unui drept ca
fiind civil singurul lucru care conteaza este ca acesta sa aiba un caracter
civil n dreptul intern sau sa aiba un caracter patrimonial.
2.2.Celeritatea procedurii
n baza principiului britanic justice delayed, justice denied dreptul
oricarei persoane de a fi judecat ntr-un interval de timp rezonabil
prezinta, n opinia Curtii, o importanta extrema pentru o buna
administrare a justitiei, nsa importanta sa se releva n special n materie
penala, tinnd cont de consecintele de natura psihica pe care o
incertitudine ndelungata cu privire la solutia procesului le produce
asupra acuzatului.
Punctul de curgere a termenulului care trebuie luat n consideratie
pentru a-i verifica rezonabilitatea difera n functie de obiectul procedurii.
n materie civila, n principiu, punctul de la care curge termenul este
acela al sesizarii instantei competente.
Exista nsa n jurisprudenta organelor de la Strasbourg si situatii n
care s-a luat n calcul un moment anterior celui al sesizarii instantei.
Atunci cnd procedura interna impune un recurs gratios catre organul
care a emis decizia contestata sau cel superior acestuia, jurisprudenta
pare sa se orienteze spre a lua n calcul ca moment de la care ncepe sa
curga termenul procedurii momentul la care reclamantul a introdus
contestatia contra deciziei n discutie.
Aceasta nseamna ca se poate lua n calcul pentru a estima durata
procedurii si intervalul de timp n care aceasta se desfasoara n fata unor
organe care nu sunt tribunale n sensul Conventiei. Solutia este logica
ct timp, daca s-ar lua n calcul doar durata de timp n care procedura se
desfasoara n fata unui organ care ndeplineste exigentele art. 6, statele
ar putea evita condamnarea pentru nerespectarea principiului celeritatii,

instituind doar proceduri extrajudiciare.n materie penala, spre deosebire


de domeniul drepturilor si obligatiilor civile, foarte rar este luat n calcul
ca punct de plecare momentul sesizarii instantei, ci, de regula se pleaca
de la un moment anterior acestei date. Astfel, exista decizii sau hotarri
prin care s-a luat n considerare:momentul primului interogatoriu, cel al
primei perchezitii, cel alnotificarii oficiale cu privire la banuiala de a fi
comis o infractiune, data arestarii sau data nceperii anchetei
preliminare.
Atunci cnd cauza este si penala si civila n acelasi timp asa
cum se ntmpla atunci cnd procedura penala este deschisa de o
plngere penala a partii vatamate care solicita si repararea unui
prejudiciu civil Curtea a preferat sa considere ca punct de plecare al
calcului termenului rezonabil pentru partea vatamata momentul n care
se realizeaza constituirea de parte civila, iar nu acela al introducerii
plngerii penale.
Cu privire la momentul final al termenului care trebuie luat n
consideratie, acesta este, deregula, cel al ultimei decizii cu privire la
cauza dedusa judecatii, indiferent daca apartine unei instante de fond
sau al unei de casare, existnd si jurisprudenta n sensul n care se ia n
calcul momentul n care persoanei n cauza i se comunica hotarrea.
n materiecivila momentul final al perioadei care trebuie luata n
considerare este, potrivit unei jurisprudente constante cel al punerii n
executare a deciziei judecatoresti. Ratiunileincluderii fazei executarii n
durata procesului sunt evidente: Conventia garanteaza drepturi concrete
si efective, iar nu drepturi iluzorii, astfel nct procesul nu poate fi redus
doar la fazade judecata atta timp ct o decizie neexecutata nu ofera o
satisfacere completa a drepturilor reclamantului.
Caracterul rezonabil al termenului astfel calculat se analizeaza
in concreto, n raport de circumstantele speciale ale fiecarei cauze.
Trebuie nsa precizat de la bun nceput ca,atunci cnd termenul apare,
prima facie, exorbitant, sarcina de a probei este rasturnata, statul n
auza fiind chemat sa ofere explicatii cu privire la motivele care au stat la
baza ntrzierii. Criterii retinute de catre Curte pentru a aprecia
rezonabilitatea termenuluisunt, n principal, urmatoarele: complexitatea
cauzei, comportamentul reclamantului,comportamentul autoritatilor,
precum si contextul si implicatii cauzei pentru situatiarecurentului.
Nici unul dintre aceste criterii nu este nsa privit izolat de catre
Curte,ci ansamblul concluziilor care rezulta din examinarea criteriilor
conduce la decizia instanteieuropene. De aceea, este dificil de exprimat
o cifra de la care sa se poate afirma ca durata procesului a depasit
termenul rezonabil. Spre exemplu, ntr-o cauza, Curtea a decis ca un
proces care a durat 3 ani si jumatate nu respecta cerinta celeritatii, n

timp ce ntr-o altacauza s-a constat respectarea exigentelor art. 6 cu


privire la o procedura ce durat o perioada asemanatoare.
Criteriul care prezinta cea mai mare importanta n examenul Curtii
este cel al naturii cauzei,ntelegndu-se prin aceasta, pe de o parte,
importanta pe care o prezenta cauza pentru reclamant si, pe de alta
parte, gradul de complexitate inerenta cauzei. Spre exemplu, cu privire
la cel dinti aspect se ia frecvent n calcul ca un element n favoarea
statului faptul ca, n cursul unei proceduri penale, inculpatul nu a fost
arestat preventiv.
n acelasi timp nsa, cauzele privind dreptul la vizita al copiilor de
catre parinti trebuie rezolvate de urgenta de catre organele judiciare
interne data fiind importanta morala a obiectului cauzei.Tot astfel, s-a
decis ca statul trebuie sa rezolve prioritar cauze ce au obiect
reintegrarea n munca a unei persone concediate.
Cu privire la complexitatea cauzei, aceasta este atestata, de
regula, de numarul celor acuzati si al martorilor, de volumul dosarului, de
investigatiile care trebuiau desfasurate etc.Spre exemplu, n principiu, nu
pot prezenta o complexitate considerabila cauzele avnd ca obiect o
actiune n repararea prejudiciului produs printr-o accident de circulatie
sau o infractiune flagranta comisa n public. n schimb, se poate aprecia
ca o cauza relativa la o infractiune economico-financiara poate fi socotita
ca avnd un caracter deosebit decomplex. Aceasta complexitate a
afacerii poate fi uneori si o complexitate de drept,nu numai de fapt,
atunci cnd judecatorul este chemat sa aplice o lege relativ recenta care
nucontinea dispozitii precise cu privire la starea juridica dedusa judecatii.
Cu privire la comportamentul reclamantului, Curtea i impune
acestuia, n materie civila,datorita principiului disponibilitatii care
guverneaza procedura civila a tuturor statelor europene,sa probeze
faptul ca a actionat cu o diligenta normala pentru ca procedura sa
ajunga la final.
n schimb, pentru nimeni nu poate sa-si invoce propria culpa, se va
avea n vedere la aprecierea caracterului rezonabil al termenului n care
s-a desfasurat procesul actiunile dilatatorii sau obstructioniste de care a
uzat reclamantul. Aceasta nsa nu presupune faptul ca se poate reprosa
reclamantului faptul ca a uzat de caile de atac legale, ct timp atacarea
unei decizii nefavorabile nu poate fisocotita abuziva.
Este indiferent daca ntrzierea n desfasurarea procesului s-a
datoratlegislativului, executivului sau aparatului judiciar, pentru ca, cu
privire la obligatiile sale internationale statul este privit ca un tot unitar.
ntr-un act fara precedent la acel moment, data fiind avalansa de
plngeri cu privire la durata procedurilor,Curtea si-a permis chiar sa
recomande implicit statelor sa adopte un sistem prin care cauzele sa fie
judecate nu neaparat n ordinea cronologica a introducerii actului de

sesizare, ci mai degraba tinnd cont de importanta si de urgenta care o


prezinta obiectul acesteia.
3. Dreptul prilor la soluionarea cauzelor penale ntr-un termen
rezonabil
Pentru a realiza scopul procesului penal de a contribui la aprarea
ordinii de drept , la aprarea persoanei , a drepturilor i libertilor
acesteia precum i la educarea cetenilor n spiritul respectrii legilor,
este necesar ca pedeapsa aplicat infractorilor s intervin ct mai
aproape de data svririi infraciunilor.
Pe de o parte, este satisfcut, astfel, interesul general al societiiintervenia imediat a represiunii penale ca mijloc de prevenie
general-, dar i impiedicarea infractorilor de a continua activitatea
infracional; pe de alt parte i interesul personal al victimei i al
inculpailor de a cunoate ct mai repede soluia dat procesului; orice
prelungire a procesului peste o durat rezonabila, orict de corect ar fi
soluia adoptat, i pierde rolul represiv i educativ pe care trebuie s-l
aib.
Adoptarea alin.3 al art.21, prin revizuirea, in 2003 a Constituiei
Romniei, potrivit cruia prile au dreptul la un proces echitabil i la
soluionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil, duce la concluzia c
cerina dispoziiei constituionale pentru un termen rezonabil al
procesului penal trebuie s fie o trstur caracteristic a procesului
penal, ca echitatea. Nu poate fi echitabil un proces care ar dura , far o
justificare temeinic, o perioad ndelungat de timp, aducnd atingere
att interesului general al societii, ct i interesului personal al prilor
din proces.
Dac ne referim la un termen rezonabi de soluionare a
cauzelor , avem n vedere cerina desfurrii operative a procesului,
dar n condiiile n care s-ar asigura i cerna aflrii adevrului i
aprarea prilor din proces. Termen rezonabil nseamn att
operativitate ct i acceptarea unei durate de care ar depimde
soluionarea corect a cauzei. n unele legislaii se fixeaz o durat
limit de soluionare a cauzei-6 luni, 1 an; o astfel de abordare a duratei
procesului nu ine seama ns de gradele diferite de complexitate a
cauzelor, prin nr de infraciuni sau delicte urmrite i judecate, numrul
inculpailor, al celorlalte pri, dificultatea probatorilor .a. Termenul
rezonabil n care trebuie soluionat o cauz are n vedere toate
elementele de apreciere, fiind rezonabil un termen de cteva luni pentru
o cauz cu un singur inculpat i o singur infraciune , fr probatorii
complicate, dar si un termen de 1 sau2 ani pentru soluionarea unei

cauze penale complexe, n special n domeniul economico-financiar


unde sunt necesare expertize de lung durat.
Cerina unui termen rezonabil n soluionarea cauzelor n cadrul
unui proces are repercursiuni att asupra legiuitorului, ct i asuprp
participanilor la urmrirea i judecarea cauzelor.
Asupra legiuitorului se influeneaz prin fixarea de ctre acesta a
unor termene scurte de exercitare a unor drepturi, de efectuare a unor
lucrri, de desfurare a unor activiti, respectndu-se totui garaniile
necesarepentru o normal i corect desfurare a unui proces; asupra
activitii de urmrire penal, de ex i de judecat are influen prin
obligarea procurorilor i a judectorilor, a prilor de a desfura de
ndat sau n termene ct mai scurte activitile procesuale, ajungnduse astfel la o anumit operativitate a urmririi penale i a judecii, ntr-o
durat nici prea scurt, care ar afecta soluionarea just a cauzei, dar
nici prea ndelungat, care ar afecta efectul represiv i educativ al
procesului pena.
Caracterul procesului penal de a asigura soluionarea cauzelor
ntr-un termen rezonabil se reflect n reglementarea regulilor de baz i
a normelor n care se desfoar activitatea autoritilor judiciare i a
prilor din proces, n sensul c reglementarea trebuie s asigure o
operativitate normal, continu, fr ntreruperi i amnri nejustificate,
dreptul la aprare trebuie s fie asigurat chiar dac ar implica o
amplificare a duratei procesului, toate ns rezonabil , realiznd i
cellalt caracter al procesului , de a fi echitabil.
Aadar, att caracterul echitabil al procesului, ct i cerina
soluionrii cauzelor penale ntr-un termen rezonabil i pun amprenta
asupra principiilor fundamentale ale unui proces i asupra fiecrei
reglementri n parte , numai astfel asigurndu-se realizarea celor dou
trasturi caracteristice nscrise n Cedo i n Constituia revizuit a
Romniei.
4. Domeniul de aplicare al art. 6 din CEDO
Analiznd dispoziiile art.6 din CEDO , care au n vedere un proces
echitabil, se poate constata c acestea se refer la unele cerine fr de
care procesul nu este echitabil. Astfel, se cere accesul liber la un tribunal
imparial i independent, att in ce privete judecarea i soluionarea
conflictului de drept penal, ct i luarea oricrei msuri de constrngere
asupra unor drepturi i libertai fundamentale. n ce privete prima
cerin, acesta este asigurat n procesul nostru penal , deoarece numai
o instan judectoreasc are dreptul la jurisdicie , s aplice pedeapsa
infractorilor. Tot n Romnia, n procesul penal exist separaia ntre

funcia procesual de acuzare, exercitat de un procuror, care aduce n


faa tribunalului suspectul i funcia de jurisdicie, exercitat de instana
de judecat, care judec i soluioneaz definitiv conflictul de drept
penal, nici o pedeaps nu poate fi aplicat dect de instana
judectoreasc.
n legtur cu aceste cerine la care se refer art.6 alin.1 din
Convenie, Curtea European a Drepturilor Omului are o practic bine
cristalizat i constant , care ofer un tablou complet al situaiilor
juridice , cu care pot fi confruntate instanele judectoreti naionale, n
legtur cu fiecare dintre cele trei elemente care alctuiesc structura
exigenei exprimate de Convenie n aceast privin i anume: i)tribunal
stabilit de lege, ii)tribunal independent, iii)tribunal imparial.
Tribunalul stabilit prin lege este una dintre condiiile eseniale
promovate de Convenie pentru a asigura condiiile obiective ale unei
judeci echitabile. La sintagma stabilit prin lege se aplic o
interpretare extensiv a termenului. Convenia nu are n vedere numai
baza legal a existenei tribunalelor, ci i orice dispoziie din dreptul
intern referitoare la: competen, compunerea instanei, mandatul,
incompatibilitatea i recuzarea magistrailor .a.
Un al doilea element al exigenei formulate prin art.6, alin.1 din
Convenie, l constituie dreptul la un tribunal independent. Astfel,
instana european a artat c sintagma semnific ncrederea pe care ,
ntr-o societate democratic, tribunalele trebuie s o inspire justiiabililor.
Or, pentru a se lua n considerare existena unei posibile bnuieli
legitime de lips de independen a unei jurisdicii, elementul
determinant const n a se ti dac aprehensiunile celui interesat pot
trece ca obiectiv justificat1
Un element important al ndeplinirii acestei condiii const n faptul
c , dup pronunarea unei hotrri care devine definitiv i
irevocabil ,deci obligatorie, aceasta s nu mai poat fi modificat de o
autoritate nejudiciar, n detrimentul uneia dintre prile procesului
soluionat definitiv. O alt problem important o constituie faptul c
obligaia judectorilor de a se conforma unei jurisprudene stabilite n
seciile unite ale instanei supreme a unei ari nu contravine caracterului
independent al unui tribunal, deoarece reunirea n camere sau secii a
unei nalte jurisdicii are ca scop conferirea unor autoriti deosebite unor
decizii de principiu n domenii importante ale activitii judiciare, fr ca
prin aceasta s se aduc atingere dreptului i ndatoririi instanelor de
rang inferior de a examina n total independen cauzele concrete ce le
sunt deduse spre rezolvare.
Curtea a fcut o observaie important cu privire la aceast
1

V. Ptulea, Proces echitabilJurisprudena comentat a Curii Europene a Drepturilor Omului,


Institutul Romn pentru Drepturile Omului, Bucureti, 2007, p.129

sintagm preciznd c, prin calitatea de tribunal independent , se


nelege un organ de plin jurisdicie, care corespunde, printre altele,
exigenei independenei fa de executiv ,fa de pri i fa de puterea
legislativ , impunndu-se examinarea statutului care asigur
independena fiecrui membru din compoziia tribunalului.
Cea de-a treia component a exigenei formulate de art.6, alin.1
din Convenie o constituie dreptul la un tribunal imparial. Potrivit
jurisprudenei instanei europene, imparialitatea se definete ca fiind
absena oricrei idei preconcepute privitoare la soluia unui proces.
Instanele de judecat, indiferent de tipul lor i de scara ierarhic pe care
sunt plasate, trebuie s se supun acestui principiu al imparialitaii.
Aceast dolean se poate rsturna prin orice prob contrar.
Noiunea de imparialitate trebuie luat ntr-un dublu sens:
demersul subiectiv, adic ncercarea de a se determina convingerea
personal a unui judector ntr-o anumit mprejurare i demersul
obiectiv prin care se urmrete a se determina dac judectorul cauzei
ofer garanii suficiente pentru a se exclude , n persoana sa orice
bnuial legitim.
Curtea a artat c n atribuiile sale, atunci cnd are de fcut
aprecieri n privina imparialitii obiective a tribunalului , const n a
determina dac , independent de conduita personal a membrilor
tribunalului, unele mprejurri sau fapte ce se pot verifica , autorizeaz
punerea n discuie a imparialitii tribunalului. De aceea , orice
judector despre care se poate crede c nu ar fi pe deplin imparial cu
privire la judecarea cauzei ce i-a fost repartizat spre soluionare este
obligat s se abin s o examineze.2
4.1. Publicitatea procesului
Prin art.6 alin.1 din Convenia european a drepturilor omului sunt
stabilite elementele ale unui proces echitabil care constituie garaniile
unei bune justiii. Aici este impus ca o condiie distinct a unui proces
echitabil , publicitatea acestuia : fiecare persoan are dreptul la
judecarea sa n mod public. n aceast privin CEDO constituie un
ndreptar i pentru instanele judectoreti din Romnia referitor la
obligaia lor de a respecta principiul publicitii care figureaz astfel n
Codul de procedur civil, art.121 i respectiv Codul de procedur
penal prin art.290.
Astfel, potrivit art.121 din Codul de procedur civil, edinele vor
fi publice, afar de cazurile cand legea dispune altfel. Instana poate s
dispun ca dezbaterile s se fac n edin secret, dac dezbaterea
2

V.Ptulea, op.cit., p. 136

public ar putea vtma ordinea sau moralitatea public sau pe pri. n


acest caz prile vor putea fi nsoite , n afar de aprtorii lor , de cel
mult dou persoane desemnate de ele. Hotrrea se pronun
ntotdeauna n edin public.
Potrivit art. 290 din Codul de procedur penal, edina de
judecat este public. Minorii sub 16 ani nu pot asista la edina de
judecat. Dac judecarea n edin public ar putea aduce atingere
unor interese de stat, moralei, demnitaii sau vieii intime a unei
persoane, instana, la cererea procurorului, a prilor ori din oficiu, poate
declara edina secret pentru tot cursul sau pentru o anumit parte a
judecrii cauzei. Declararea edinei secrete se face n edin public,
dup ascultarea prilor i a procurorului cnd particip la judecat. n
timpul cnd edina este secret nu sunt admii n sala de edine dect
prile, reprezentanii acestora, aprtorii i celelalte persoane chemate
de instan n interesul cauzei.
Convenia European a Drepturilor Omului a subliniat c principiul
publicitii procedurilor judiciare nu este absolut, autoritile naionale
avnd posibilitatea de a ine seama de imperative de eficacitate i de
economie.
n ceea ce privete pronunarea hotrrilor, acelai articol 6
prevede faptul c acestea trebuie s fie pronunate n mod public.
Practica judiciar a instanelor din Romnia este ferm n sensul c
nerespectarea acestei cerine exprese , coninute att n art.121, alin.3,
C.proc.civ. ct i n art.310 C.proc.pen., constituie nclcare a principiului
publicitii i se pedepsete cu nulitate.
Cu privire la accesul altor persoane n sala de judecat, atunci
cnd instana a hotrt ca dezbaterile s se fac n edin secret,
codul de procedur penal prin intermediul art.290, alin.4 prevede c n
timpul ct edina este secret, nu sunt admii n sala de edin dect
prile, reprezentanii acestora, aprtorii i celelalte persoane chemate
de instan n interesul cauzei. Prin art.328 C.proc.pen se mai prevede
c atunci cnd edina secret a fost dispus pe tot cursul desfurrii
procesului, fiecare martor ,dup ce va fi ascultat, va fi invitat s
prseasc sala, dar s rmn la dispoziia instanei n preajma slii.
n ceea ce privete infraciunile svrite de un minor art.484,
alin2, C.proc.pen dispune c la judecarea cauzei se citeaz, n afar de
pri, serviciul de protecie a victimelor i reintegrare social a
infractorilor de la domiciliul minorilor, prinii acestuia , sau dup caz,
tutorele, curatorul, persoana n ngrijirea ori supravegherea creia se
afl minorul, precum i alte persoane a cror prezen este considerat
necesar de ctre instan. Materialele procesuale privitoare la
desfurarea judecii n edin secret, vor fi pstrate ntr-o anex a
dosarului cauzei, iar de coninutul su nu vor putea lua cunotin dect

procurorul, prinii i aprtorii.


Referitor la minori, instana european a statuat c i n situaia n
care nu exist nici o norm precis n statele contractante privitoare la
vrsta de la care un minor rspunde penal , nu se poate spune a priori
c procesul unui copil acuzat de svrirea unei fapte penale grave ,
chiar dac are numai 11 ani, constituie n sine o nclcare a dreptului la
un proces echitabil garantat de art.6 CEDO. 3 Totui, Curtea a considerat
c este esenial ca un copil aflat ntr-o asemenea situaie s fie tratat , n
derularea procesului, n aa fel nct s se poat ine seama de vrsta
lui, capacitile sale intelectuale i emoionale; ca atare, tribunalul este
obligat s ia toate msurile de natur a facilita nelegerea procedurii de
ctre acuzat i participarea sa la procedur.
n Romnia, potrivit art.99, alin.1 C.pen. minorul care nu a mplinit
vrsta de 14 ani nu rspunde penal. Deci, nu s-ar putea pune problema
publicitii judecii, pentru c infractorii minori nici nu sunt trimii n
judecat. Dar, mpotriva minorilor infractori pot fi luate msuri educative
printre care i msura interrii ntr-un centru de reeducare. Aceast
msur nu va fi luat de instana de judecat care, de altfel, nici nu va fi
sesizat ntruct organul de urmrire penal va da ordonan de
scoatere de sub urmrirea penal i va sesiza organul administrativ
competent s examineze cazul i s ia eventual msuri de ocrotire i de
educare. ntruct msura internrii ntr-un centru de reeducare este o
msur privativ de libertate, ea nu va luat n cadrul unei proceduri i
ca atare se i n acest caz problema respectrii principiului publicitii
acestei proceduri.
4.2. Egalitatea armelor
Aa cum rezult din jurisprudena Curii Europene a Drepturilor
Omului , principiul egalitii armelor semnific tratarea egal a prilor
pe toat durata desfurrii procedurilor n faa instanelor de judecat,
fr ca vreuna dintre ele s fie avantajat n raport cu cealalt sau
celelalte pri din proces. Acest principiu, de fapt, constituie numai un
element component al noiunii mai largi de proces echitabil, una dintre
garaniile privitoare la desfurarea corect a procesului judiciar prin
care se vizeaz un just echilibru ntre prile litigante.
4.3. Principiul contradictorialitaii
Contradictorialitatea este un principiu fundamental att al
3

V.Ptulea, op.cit., p153

dreptului procesual civil, ct i al dreptului procesual penal, n sensul c


n temeiul acestuia prile pot s formuleze cereri, s propun i s
administreze probe i s pun concluzii cu privire la toate problemele de
fapt si de drept de care depinde corecta soluionare a procesului.
Deci,contradictorialitatea ngduie prilor n litigiu s participe n mod
activ la prezentarea , argumentarea i dovedirea drepturilor sau
aprrilor lor n cursul desfurrii procesului avnd dreptul de a discuta
i combate susinerile fcute de fiecare dintre ele, precum i de a-i
expune punctul de vedere asupra motivelor instanei n scopul stabilirii
adevrului i al pronunrii unei hotrri legale i temeinice. 4
Aadar, aa cum se subliniaz n literatura juridic,
contradictorialitatea reprezint motorul instanei . Procesul evolueaz
prin intermediul contradictorialitii, prin intermediul unor contradicii
succesive, pn la hotrrea care va nltura contradicia.
Contradictorialitatea opune, dar i unete prile n proces, deoarece
niciuna dintre pri nu poate face nimic n instan dect sub privirile
celeilalte.
4.4. Motivarea hotrrilor i dreptul la tcere al acuzatului
Motivarea hotrrilor . Hotrrea este actul prin care se finalizeaz
procesul, ea reprezentnd opera judectorului al crui coninut este
rodul raionamentului prin care acesta supune o spe determinat
regulii generale de drept. Evoluia acestui raionament reprezint
motivarea hotrrii. Aceasta este necesar pentru a o face neleas i
acceptat de prile litigante , dar i pentru a permite cnd este cazul ,
instanelor superioare s verifice dac nu exist lacune sau contradicii
n raionamentul judectoriilor.
Referindu-se la obligaia instanelor de judecat de a-i motiva
deciziile lor, Curtea a statuat ca art.6 din Convenie oblig, ntr-adevr ,
instanele s-i motiveze hotrrile lor , dar aceast obligaie nu trebuie
neleas n sensul c ele trebuie s rspund n mod detaliat la fiecare
argument al prilor procesului. ntinderea obligaiei de motivare a
deciziilor variaz n funcie de natura acestora .
Este necesar s se in seama , n special, de diversitatea
capetelor de cerere ale ale aciunilor i de motivele formulate n cile de
atac exercitate de pri, de diferenele existente ntre statele
contractante cu privire la izvoarele dreptului , de diferenele privitoare la
prezentarea i redactarea hotrrilor judectoreti. Curtea mai insist i
asupra faptului c judectorii trebuie s indice cu suficient claritate
motivele pe care i ntemeiaz deciziile pentru c numai astfel , de
4

V.Ptulea, op.cit.p.177

exemplu , un acuzat poate exercita cile de atac prevzute de legislaia


naional.
4.5. Prezumia de nevinovie
Prezumia de nevinovie este un principiu potrivit cruia nvinuitul
sau inculpatul nu este obligat s probeze nevinovia sa. Dac exist
probe de vinovie, nvinuitul sau inculpatul are dreptul s probeze lipsa
lor de temeinicie.
Instituirea prezumiei de nevinovie nu are i nici nu putea avea
drept scop mpiedicarea cursului justiiei , ci doar de a oferi garanii celor
acuzai n penal c vor beneficia de un proces echitabil , ceea ce nu
nseamn nicidecum c acetia vor beneficia de vreo imunitate n
desfurarea procedurilor judiciare n ceea ce ii privete. 5
Evident c pot exista, i chiar exist, situaii de erori judiciare sau
chiar abuzuri judiciare, dar pentru rezolvarea unor astfel de situaii exist
alte ci de protecie i reparare dect calea prezumiei de nevinovie.
De altfel, prezumia de nevinovie nici nu are un caracter absolut, ci
poate fi rsturnat atunci cnd autoritile statale competente fac
dovada c persoanele n cauz au comis fapte penale i sunt
rspunztoare n faa societii i fa de cei vtmai. Tocmai aceasta
este misiunea acestor organe , iar pentru a se asigura c asemenea
activiti vor avea un caracter corect i echitabil au fost instituite
proceduri judiciare riguroase, cu toate garaniile necesare, asemenea
proceduri putnd fi mpiedicate prin invocarea unei prezumii care poate
fi rsturnat prin acestea.
5.6. Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzaiei i
acordarea timpului i facilitilor necesare pregtirii aprrii
n art.6, paragraf 3, lit.a din Convenia european a drepturilor
omului se prevede n mod expres dreptul acuzatului s fie informat n
termenul cel mai scurt, ntr-o limb pe care o nelege i n mod
amnunit, asupra naturii i cauzei acuzaiei aduse mpotriva sa. Iar la
litera b din acelai text este statuat i dreptul acuzatului s dispun de
timpul i nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale.
n legtur cu dreptul la informare, Curtea recunoate c textul art.6 din
Convenie , nu impune o form specific a modului n care acuzatul
trebuie s fie informat cu privire la natura i cauzele acuzaiei care i se
5

V.Ptulea, op.cit., p.210

aduc.6 A fost ns necesar intervenia instanei europene pentru


lmurirea coninutului noiunii de informare, Curtea fcnd precizarea
c aceasta nu semnific altceva dect aducerea la cunotina acuzatului
a faptelor materiale ce i se reproeaz i a calificrii juridice ce i se d.
5.7. Dreptul la aprare
n literatura juridic este subliniat faptul c dreptul de aprare are
dou sensuri: unul material, care cuprinde ntregul complex de drepturi
i garanii procesuale care asigur prilor posibilitatea de a-i apra
drepturile, iar altul formal, care asigur prilor dreptul de a-i angaja un
aprtor.
Art.6, paragraf 3, lit.c din Convenie garanteaz oricrui acuzat
posibilitatea de a se apra de acuzaia ce i se aduce , n trei modaliti:
acuzatul se poate apra singur, poate fi asistat de un aprtor la
alegerea sa sau poate fi asistat gratuit de un aprtor din oficiu.
Dreptul acuzatului de a se apra singur nu trebuie confundat cu
prezena personal a acestuia n instan. Aa cum a subliniat instana
european , chiar dac nu este menionat expres n art.6 din Convenie,
dreptul de a lua parte personal la dezbaterile procesului su decurge din
scopul obiectul ansamblului acestui text: dreptul la un proces echitabil.
Astfel, dac acuzatul are posibilitatea , iar cauza nu face parte dintre
cauzele deosebit de grave care necesit un reprezentant legal, acesta
se poate reprezenta singur.
n ceea ce privete dreptul acuzatului de a fi asistat de un aprtor
la alegerea sa, Curtea a hotrt c acesta este unul dintre elementele
fundamentale al asigurrii unui proces echitabil.
Dreptul acuzatului la asisten juridic din oficiu, gratuit apare atunci
cnd acuzatul nu se poate apra singur sau nu dispune de posibilitatea
de a remunera un aprtor. Astfel, Convenia ii recunoate dreptul la
asisten judiciar gratuit, asisten care va fi asigurat de un avocat
numit din oficiu, atunci cnd interesele unei bune administrri a justiiei
impun prezena unui aprtor.
De asemenea, potrivit Conveniei Europene, mai constituie garanii
ale unui proces echitabil i dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de
dou ori pentru aceeai fapt, precum i dreptul de a nu fi pedepsit
pentru o fapt care , n momentul svririi nu era prevzut ca
infraciune.
Orice inechitate n desfurarea i soluionarea cauzei trebuie s
fie sancionat i cel vatamat trebuie sa aiba dreptul la despagubiri.
6

V.Ptulea, op.cit., p.217

Bibliografie

1.Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, editia a III-a, Ed.


Universul Juridic, Bucuresti,2006
2.Florian Coman, Drept Comunitar european, editia a III-a, revizuita,
Ed. Pro Universalis,Bucuresti, 2005
3.Marin Voicu, Introducere in dreptul european, Ed. Universul Juridic,
Bucuresti ,2007
4.Octavian Manolache, Tratat de drept comunitar,, editia a 5-a revizuita
si adaugita, Ed. ALLBeck, Bucuresti, 2006
5.V. Ptulea, Proces echitabil.Jurisprudena comentat a Curii
Europene a Drepturilor Omului, Institutul Romn pentru Drepturile
Omului, Bucureti,2007
6.europa.eu/index_ro.htm
7.www.scribd.com

Cuprins

1.Introducere p. 1

2.Dreptul la un proces echitabil p.3


2.1.Noiunea de drepturi i obligaii cu caracter civil p.3
2.2.Celeritatea procedurii p.4
3.Dreptul prilor la soluionarea cauzelor penale ntr-un termen
rezonabil p.7
4.Domeniul de aplicare al art. 6 din CEDO p.8
4.1.Publicitatea procesului p.10
4.2.Egalitatea armelor p.12
4.3.Principiul contradictorialitii p.13
4.4.Motivarea hotrrilor i dreptul la tcere al acuzatului 13
4.5.Prezumia de nevinovie p.14
5.6.Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzaiei i
acordarea timpului i facilitilor necesare pregtirii aprrii p.14
5.7.Dreptul la aprare p.15

S-ar putea să vă placă și