Sunteți pe pagina 1din 13

Prezentarea Băncii Comerciale Române

A)Aspecte generale

1 Istoricul Băncii Comerciale Române

Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista băncilor comerciale nou create şi
reorganizate după 1989. Ea este o instituţie specială, ce poate fi considerată o bancă nouă pentru
că actul său de naştere poartă data de 1 decembrie 1990, dar în acelaşi timp, prin activitatea pe
care o desfăşoară în cadrul Băncii Naţionale din care se desprinde, este deopotrivă o bancă cu
tradiţie în domeniul bancar. Începutul a fost foarte dificil. În afara unui act de identitate, unei
bănci îi mai sunt necesare un sediu central, o reţea de unităţi, personal suficient, capital, clienţi şi
o gamă adecvată şi tentantă de produse şi servicii utile pentru aceşti clienţi.Ministerul Finanţelor
a aprobat funcţionarea Băncii Comerciale Române prin Certificatul nr.130996/17.09.1990, prin
care se confirmă obiectul său de activitate: operaţiuni specifice unei bănci comerciale.
Certificatul este înscris în registrul de stat sub nr.10/17.09.1990.
La 15 noiembrie 1990, preşedintele BCR transmite în ţară o circulară prin care anunţă că
Banca Comercială Română va funcţiona începând cu data de 1 decembrie 1990 şi îşi va
desfăşura activitatea prin: administraţie centrală, sucursalele judeţene şi sucursala municipiului
Bucureşti, filiale şi agenţii.
Interesul clienţilor de toate categoriile pentru colaborarea cu B.C.R., evoluţia acestei
clientele contribuie în final la completarea imaginii despre bancă. Unul din elementele calitative,
de marcă, adăugat de bancă îl constituie activitatea internaţională. Interdependenţa dintre pieţele
interne şi externe a făcut necesară adaptarea sistemului de lucru al băncii la practicile bancare
internaţionale.
Banca Comercială Română recunoaşte ca realizare deosebită paşii făcuţi în domeniul
informatizării. În 1990, toate lucrările băncii erau executate fără o tehnică de calcul adecvată, iar
astăzi banca utilizează cele mai moderne echipamente din domeniul tehnicii de calcul, care
permite o mare flexibilitate şi dinamică a operaţiunilor efectuate. Prin aceasta s-a obţinut
extinderea funcţionalităţii aplicaţiilor informatice destinate operaţiunilor valutare, banca
dispunând în prezent de un sistem modern de realizare în timp real a tranzacţiilor internaţionale
care oferă facilităţi de generare, transmitere şi reconciliere a mesajelor SWIFT .
Un aspect fundamental al oricărei economii de piaţă este că diferite firme operează şi
concurează pe aceeaşi piaţă pentru aceiaşi consumatori. În cazul băncilor, acest lucru asigură
clienţilor posibilitatea alegerii băncii cu care vor face afaceri.
În cele din urmă, supravieţuiesc băncile care servesc cel mai bine necesităţile pieţei şi ale
clienţilor. Într-o economie de piaţă şi băncile, ca orice societate comercială, îşi realizează venitul
în " arena pieţei”.

2.Principalele etape şi evoluţia BCR ERSTE în cadrul sistemului bancar românesc

Perioada de afirmare a BCR Erste pe piaţa internă cât şi pe cea internaţională se realizează
în 1994 – 1998 fiind elaborate primele strategii pe termen mediu prin care s-au stabilit direcţii ale
dezvoltării viitoare a băncii. La sfârşitul anului 1994 a devenit prima bancă din România care a
început procesarea cardurilor VISA. Anul 1999 marchează debutul unei noi etape de evoluţie a
B.C.R. participând la o premieră pe piaţa românească, respectiv fuziunea prin absorbţie a
BANCOREX în urma acestiu proces rezultând o bancă mai solidă. În aprilie 2004 BCR Erste a
devenit prima bancă din România care a introdus o structură de management pe două niveluri, cu
un Consiliu de Supraveghere total independent compus numai din membrii neexecutivi cu
responsabilităţi în domeniul supravegherii, administrării şi coordonării activităţilor Băncii şi un
Comitet executiv ales de acţionari din rândul salariaţilor cu responsabilităţi crescute în domeniul
managementului operaţional al Băncii. Pe data de 21 decembrie 2005 este semnat contractul de
privatizare al B.C.R. prin care ERSTE BANK urma să preia pachetul majoritar de 61,8825% din
acţiuni. ERSTE BANK a stabilit în 2006 un program de investiţii de 100 de milioane EUR în
următorii trei ani la B.C.R. Potrivit unui comunicat al băncii austriece, scopul programului de
restructurare este acela de a implementa măsuri ce vizează creşterea veniturilor, centralizarea şi
optimizarea funcţiilor de back-office şi optimizarea reţelei de sucursale, precum şi creşterea
performanţelor personalului.
Începând cu mijlocul anului 2008 BCR Erste funcţionează ca o sucursală bancară
subordonată nou înfiinţatul Holding Erste Group Bank AG.- separarea actrivităţilor din Austria
al Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG. de Holding Erste Group Bank AG. a
determinat o noua structură a companiei care se situează pe două niveluri;această
compartimentarea era necesară datorită extinderii Erste Bank în regiunile Europei Centrale şi de
Est. Toate funcţiile de management ale Grupului B.C.R. vor fi centralizate în cadrul Holdingului,
potrivit deciziei Consiliului de Administraţie al Erste Bank, Holding-ul Erste Group Bank AG.
Holding-ul fiind responsabil pentru relaţiile cu clienţii pe plan local în sectoarele retail şi
corporate, alături de celelalte sucursale ale băncii austriece, respectiv Ceska Sporitelna,
Slovenska Sporitelna, Erste Bank Ungaria, Erste Bank Croatia, Erste Bank Serbia, Erste Bank
Austria şi Bank Prestige din Ucraina.
3 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

Pe 16 iunie 2005 Guvernul României publică în presa internă şi internaţională anunţul de


privatizare privind vânzarea pachetului majoritar de acţiuni la BCR. Pachetul de acţiuni este
format din acţiuni AVAS plus de 25% deţinut împreună de BERD şi IFC.
Din 11 investitori care au depus scrisori de intenţie, toate cele 10 bănci au fost acceptate.
Pe 20 decembrie 2005, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) anunţă noul
acţionar majoritar al BCR, ERSTE BANK AG., care va prelua controlul asupra Băncii prin
achiziţinarea pachetului majoritar de 61,8825 % din acţiuni la un preţ de 7,65 EUR/ acţiune,
adică un preţ total al tranzacţiei de 3 751 554 805 EUR.

Capitalul social al B.C.R la data de 30 iunie 2008 era în valoare de 792 468 750 RON.

În prezent, structura acţionariatului se prezintă astfel:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 69,1719%


SIF Moldova 6%
SIF Banat - Crisana 6%
SIF Transilvania 6%
SIF Muntenia 6%
SIF Oltenia 6,1175%
MEI-Roemenie En Bulgarije Fonds N.V 0,0217%
Middle Europe Opportunity Fund II N.V 0,0183%
SC Actinvest SA 0,0020%
SC Certinvest SA 0,0001%
SC Carina Import Export SRL 0,0006%
SC Milord Impex SRL 0,0002%
SC Yoyo Impex SRL 0,0003%
SC Cozamin SRL 0,0013%
Persoane fizice 0,6660%
Sursa: www.bcr.ro

În funcţie de sursele de provenienţă a capitalului social, ponderile sunt împarţite după cum
urmează: capital român în proporţie de 38,1175% şi capital străin de 61,8825%.

4 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare

În cadrul Grupului B.C.R.-ERSTE, ofertei tradiţionale de bancă comercială i s-au asociat


servicii şi produse de: asigurări, fonduri de pensie, leasing, brokeraj pe piaţa de capital şi
administrarea de active.
Aceste noi servicii conexe se desfăşoară în următoarele specializări ale Băncii Comerciale
Române: BCR Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă, BCR Administrare Fond de Pensii, BCR
Leasing, BCR Securities şi BCR Asset Management.
Grupul BCR desfăşoară o activitate completă, punând la dispoziţia clienţilor săi pachete de
produse şi servicii ce pot fi procurate de la o singură unitate BCR, astfel avem din gama largă
oferită de bancă: credite, garanţii, depozite şi conturi curente, decontări, instrumente de plată,
carduri, asigurări, leasing, etc.

BCR pune la dispoziţia clienţilor săi următoarele servicii şi activităţi:


• Piaţa de capital
 BCR Asigurări - şi-a început activitatea în anul 2001, funcţionând în conformitate cu
prevederile Legii nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea
asigurărilor. Riscurile subscrise de BCR Asigurări S.A. sunt protejate prin reasigurare la
societăţi de reasigurare renumite pe plan internaţional. Serviciile oferite acoperă o gamă
variată de cerinţe ale clienţilor în domeniul asigurărilor pentru: asigurarea de avarii şi furt
a autovehiculelor, asigurarea clădirilor şi a bunurilor, asigurarea medicală pentru
călătoriile în străinătate, asigurarea privată de sănătate – VIP, asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto – RCA.
Reprezentativă pentru BCR ASIGURĂRI este şi recunoaşterea din partea pieţei a
rezultatelor societăţii, mai ales prin câştigarea următoarelor premii şi trofee:
1. Premiul pentru “Dinamism – 2002”, pentru creşterea spectaculoasă înregistrată în anul
2002, pentru dezvoltarea unei reţele de distribuţie la nivelul întregii ţări şi pentru
preocuparea constantă în a oferi produse şi servicii la standarde ridicate de calitate.
Premiul pentru dinamism se acordă acelei companii care, prin dinamica evoluţiei sale, şi-
a demonstrat potenţialul de dezvoltare şi valoarea.
2. “Premiul pentru cea mai semnificativă creştere – 2003”, pentru valoarea relativă şi
absolută a rezultatelor financiare obţinute în anul 2003, care a determinat o ascensiune
continuă spre poziţiile din vârful clasamentelor.
3. Premiul “Produsul anului 2004” pentru asigurări generale a fost acordat produsului
SMART I.M.M., oferit de către BCR ASIGURĂRI, pentru calitatea de ansamblu a
poliţei, prin care sunt acoperite bunurile întreprinderii, pierderile financiare, răspunderea
civilă legală şi accidentele angajaţilor, pentru noutatea adusă prin acoperirea mai multor
riscuri de către un produs dedicat sectorului I.M.M.
4. Premiul “Asigurătorul anului 2004” acordat de către Revista Piaţa Financiară cu ocazia
galei premiilor anuale pentru banking, piaţa de capital şi asigurări.
5. Trofeul 1asig - Asigurări Generale şi Premiul special pentru cea mai semnificativă
creştere, în 2005.

 BCR Asigurări de viaţă a fost înfiinţată în luna octombrie 2005 în vederea dezvoltării
conceptului modern de servicii financiare integrate prin includerea în oferta Grupului
BCR a asigurărilor de viaţă destinate atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.
1. În anul 2006 obţine “Premiul special pentru cea mai semnificativă creştere” în cadrul
Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor.
2. În anul 2007 - la Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor – obţine “Trofeul 1asig – Asigurări de
viaţă”.
3. În anul 2008 la Premiile Pieţei Pensiilor Private – obţine premiu pentru “Compania
anului Pensii Private Facultative”.

 BCR Administrare Fond de Pensii


BCR Administrare Fond de Pensii a fost înfiinţată în luna iunie 2007, cu un capital social
initial de 50.000.000 RON.
BCR deţine 99,99 % din acţiunile BCR Administrare Fond de Pensii. Societatea are ca
principale atuuri apartenenţa la cel mai puternic grup financiar din Romania - BCR, cu o
reputaţie solidă şi cu o echipa de profesionişti de cea mai bună calitate, experienţa deosebită în
Europa Centrală a Grupului Erste atât în managementul fondurilor de pensii, cât şi în
managementul activelor, forţa de vânzare recunoscută a Grupului BCR şi baza largă de clienţi,
asigurându-se onestitate şi transparenţă în relaţiei cu aceştia.
Societatea a primit autorizaţia să administreze BCR Fond de Pensii Administrate Privat
care este un fond cu un profil de risc mediu.Administratorii fondului ţintesc o structura de
plasamente adecvată: 65% în instrumente financiare cu risc scăzut (titluri de stat şi obligatiuni);
25% în valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate (acţiuni); 5% în instrumente ale
pieţei monetare; 5% în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori
mobiliare.

 BCR Leasing a început să funcţioneze din luna martie 2001 având ca obiect de activitate
serviciile de leasing financiar, respectiv activităţile de creditare pe bază de contract.
Societatea a fost constituită în conformitate cu strategia băncii de dezvoltare a serviciilor
financiare conexe activităţii bancare, pentru fructificarea tendinţei de creştere. BCR Leasing
oferă persoanelor juridice române servicii de leasing financiar pentru următoarele domenii:
 Echipamente industriale;
 Bunuri de folosinţă îndelungată;
 Imobile cu destinaţie comercială sau industrială;
 Imobile cu destinaţie de locuinţă;
 Fondul de comerţ.

 BCR Securities a apărut prin fuziune a două societăţi de valori mobiliare la care B.C.R.
deţinea participaţii (Finarex SA şi Intermob SVM SA). Obiectul de activitate:
Vânzarea şi cumpărarea de valori imobiliare pe contul clienţilor şi în nume propriu;
Administrarea portofoliului de fonduri şi / sau valori imobiliare ale clienţilor;
Administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clienţilor;
Garantare plasamentelor valorilor mobiliare;
Alte activităţi de intermediere sau legate de aceasta, autorizate de CNVM:
 Activităţi de formator de piaţă;
 Distribuirea titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiţii;
 Activităţi conexe: asistenţă şi evaluare economică a societăţilor comerciale; elaborarea de
documentaţii pentru majorări de capital; consultanţă financiară şi asistenţă pentru privatizare.
BCR Securities este membră/acţionar la mai multe instituţii ale pieţei de capital din
Romania: Bursa de Valori Bucureşti, Asociaţia Brokerilor, Casa de Compensare Bucureşti, SC
Fondul de Compensare a Investitorilor SA, Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu, Casa
Romană de Compensare – Sibiu.
 BCR Asset Management funcţionează din iunie 2002 când a primit
autorizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM). Obiectul de
activitate:
 Administrarea fondurilor deschise de investiţii, a fondurilor de risc şi a societăţilor de
investiţii;
 Desfăşurarea activităţilor auxiliare şi adiacente activităţii de administrare:
selecţionarea portofoliilor de investiţii, achiziţii, distribuirea titlurilor.
Tranzacţiile sunt structurate sau intermediate cu precădere de către societăţile din Grupul
B.C.R. În prezent administrează Fondul deschis de investiţii BCR Clasic, având ca depozitar
ING BANK N.V. Amsterdam prin sucursala sa din Bucureşti. În conformitate cu strategia
Grupului B.C.R. de a oferi noi produse financiare, specifice pieţei de capital:
 S-au lansat primele obligaţiuni municipale;
 Sunt preocupări pentru lansarea a noi fonduri de investiţii şi de acumulare.

• Activitatea de retail banking


Prin această activitate BCR pune la dispoziţie clienţilor următoarele servicii:

a) Instrumente de economisire:
 Depozite la termen în lei şi în valută;
 Depozite pentru pensii;
 Depozite pentru vacanţă;
 Depozite pentru minori în lei şi în valută;
 Certificatul de depozit;
 Cerfificatul de depozit cu discount în lei, USD, EUR;
 Contul curent.

b) Credite de consum:
 Credite de trezorerie;
 Linie de credit în lei;
 Credite pentru cumpărare / vânzare de locuinţă
 Credite pentru achiziţinarea de autoturisme, motociclete sau bărci cu motor;
 Credite pentru investiţii cu caracter productiv acordate revoluţinarilor beneficiari ai legii nr.
42/1990;
 Scrisori de garanţie.

c) Servicii bancare:
 Operaţiuni pe piaţa valutară;
 Instrumente de plată;
 Transfer de bani;
 Păstrarea valorilor în casete;
 Preschimbarea bancnotelor străine cotate de BNR uzate, deterioarate sau a celor scoase din
circulaţie;
 BCR 24 Banking

• Activitatea de corporate banking


a) Creditare. În cadrul finanţării corporative, unităţile teritoriale ale BCR pun la dispoziţie
clienţilor pachete integrate de produse şi servicii adapate specificului activităţii fiecăruia.
Creditul este principalul produs oferit de BCR în cadrul acestor pachete, într-o gamă variată, pe
diverse destinaţii, în monedă naţională şi în valută. Produsele de creditare cele mai reprezentative
sunt:
 Creditele pe obiect;
 Liniile de credite;
 Creditele sindicalizate şî finanţările structurate;
 Credite pentru domeniul imobiliar;
 Credite pentru finanţarea capitalului circulant;
 Credite pentru investiţii;
 Credite pentru export.
b) Modalităţi şi instrumente de plată BCR oferă clienţilor săi persoane juridice următoarele
modalităţi şi instrumente de plată:
 Acreditivul;
 Incasso-ul documentar;
 Ordinul de plată;
 Cecul.
c) Plasamente BCR oferă clienţilor persoane juridice o gamă variată de forme de plasament:
 Depozite la termen în lei şi valută, din care se pot efectua doar operaţiuni de constituire şi de
lichidare;
 Certificatul de depozit constituie titlu de credit pe termen;Certificatul de depozit cu discount
care beneficiază de avantajele unor dobânzi atractive în cazul retragerii unor sume înainte de
scadenţă.
d) Alte servicii şi produse bancare
 Operaţiuni pe piaţa valutară;
 Servicii pe piaţa de capital;
 Derularea împrumuturilor pe proiecte de structurare acordate de organismele financiare
internaţionale: BERD, PHARE, FIDA, RICOP, SAPARD, etc.
 Servicii de depozitare pentru fonduri şi societăţi de investiţii;
 Servicii de compensare şi decontare colectivă a valorilor mobiliare( agent custode);
 Transferul sumelor în valută prin Merchants Bank;
 Servicii bancare efectuate pe cale electronică cum ar fi: Multicash, e-BCR, e-TAX.
• Activitatea internaţională
Activitatea internaţinală a BCR se desfăşoară pe două planuri importante:
 Relaţiile cu băncile corespondente;
 Relaţiile cu organismele financiare internaţionale, agenţiile de rating şi agenţiile de garantare
a creditelor de export.
BCR are o prezenţă directă pe pieţele financiare internaţionale prin cele 6 subsidiare: Londra,
Frankfurt, Milano, Cairo, Chisinău şi cele 2 reprezentanţe New York şi Moscova. BCR are relaţii
corespondent cu peste 800 de bănci, situate în marile centre economico-financiare ale lumii.
Deţine conturi LORO, având totodată deschise conturi NOSTRO care permit transferurile de
fonduri în cele mai îndepărtate zone ale lumii.Numărul băncilor cu cheie SWIFT schimbată a
crescut la peste 1500. În portofoliul BCR se află acorduri cadru de finanţare externă, fără limită
de sumă, pentru perioade între 1 şi 5 ani, cu garanţia instituţiilor de asigurare a creditelor pentru
expor În cadrul relaţiilor cu agenţiile de garantare a creditelor pentru export, BCR are stabilite
contracte cu instituţii din principalele ţări industrializate: Export
DevelopmentCorporation(Canada), Finnvera (Finlanda), Coface (Franţa), Hermes(Germania),
Iftiric(Israel), Sace(Italia), ECGD(Anglia), NCM (Olanda), CESCE(Spania), Eximbank( S.U.A).
• Activitatea de private banking
Activitatea de Private Banking implica în mod uzual operaţiuni pentru persoane fizice cu
valoare neta mare care preferă în primul rând confidenţialitatea şi un standard ridicat al
serviciilor. BCR Erste este leader pe piaţa serviciilor de Private Banking din România,
concentrându-se pe crearea de soluţii personalizate adaptate nevoilor clienţilor. Fiecare client are
nevoi distincte şi de aceea şi serviciile pe care le oferim difera de la caz la caz, fiind adaptate
necesităţilor proprii.

Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar


 Organizarea societăţilor bancare
Pe teritoriul României B.C.R. Erste prezintă următoarea structură a reţelei de unităţi bancare:
Centrala băncii; Sucursale judeţene; Filiale; Agenţii; Reprezentaţi
Organizarea Unităţii B.C.R. sucursala SIbiu
Organizarea Unităţii B.C.R. la nivel central

1.5 Cadrul legislativ general şi specific


Cadrul legislativ general de funcţionare a instituţiilor de credit:
 Legii 58/2001-Legea Bancară, băncile persoane juridice române şi
sucursalele băncilor străine pot desfăşura în limita autorizaţiei acordate de BNR
Legea nr.312 / 28 iunie 2004- Legea privind Statutul BNR
 Ordonanţa Guvernului nr.10/ 22 ianuarie 2004 privind falimentul
instituţiilor de credit
aprobată, completată şi modificată prin Legea nr.278/ 23 iunie 2004

 Regulamentul nr.4 din 7. 04. 2004 privind organizarea şi funcţionarea la


BNR a Centralei Riscurilor Bancare
BCR este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
 Hotărărea Guvernului României nr.1011/14.09.1990 privind înfiinţarea BCR
 Hotărărea Guvernului României nr.1195/12.11.1990 privind organizarea BCR
 Statutul BCR aprobat prin Hotărărea Guvernului nr.1195/12.11.1990, modificat şi completat
prin Hotărâri ale Adunării generale a acţionarilor, care au fost publicate în Monitorul Oficial
şi înregistrat la Registrul Comerţului
 Legea nr.31/16.11.1998 republicată, privind societatea comercială
 Legea bancară nr.58/5.03.1998
 Normele BNR nr.2/1998 privind autoritatea băncilor modificate de normele BNR nr.10/2000
şi Normele BNR nr.3 privind modificările din situaţia băncilor.
BCR este persoana juridică, organizată ca societate comercială bancară pe acţiuni, cu
sediul central în municipiul Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3. În cadrul
activitătii pe care o desfăşoară BCR se supune reglementărilor emise de BNR pentru aplicarea
politicii monetare, de credit, valutară, de plăţi, de asigurare a prudenţei bancare şi de
supraveghere a societăţilor bancare. De asemenea, colaborează cu celelalte societăţi bancare,
ministere, organe centrale şi locale. Organismele de control ale băncii sunt Direcţia de control
din conducerea societăţii şi auditul extern din exterior.