Sunteți pe pagina 1din 5

Adaptarea dreptului musulman la exigentele societatii contemporane este un

proces in desfasurare atit in Turcia , Tunisia, Egiptul , Algeria , Indonezia si alte state.
Egiptul imbina in proportie mai mica dreptul musulman cu unele influente anglo-saxone
deoarece in 1882 a devein protectorat englez. Dupa o perioada din secolul XX-XXI in
care influenta occidental si Americana s-a acceptat partial , respectiv si aplicarea
dreptului musulman in parte a fost revazuta. Turcia a laicizat dreptul sau , aplicind in
1926 codul civil si al obligatiilor dupa modelul elvetian iar in 1922 au abolit sultanatul
iar in 1924 califatele- forme de organizare religioase. Dreptul musulman a cunoscut fie
o stagnare sau regres in unele din statele foste comuniste precum Albania si Boesnia
Hertigovina care au adoptat o legislatie nereligioasa , renuntind la dreptul Islamic in
mare parte , nu total. Tunisia care devine protectorat francez in sec XIX , laicizeaza
dreptul partial , iar in secolul XXI , sa accepte reformele constitutionale in care dreptul
Islamic s-a mentinut doar prin statutul persoanei in unele domenii, abrogindu-se Sharia
legea divina islamica , privind statutul perosanei. In unele state , Islamul continue sa
fie recunoscut ca religie de stat care in mod direct reglementeaza relatiile juridice.

Dreptul cutumiar este characteristic dreptului national al Indiei.

Caracteristica generala a sistemului national al Indiei:


1. Structura si principalele institutii juridice;
2. Sistemul national al Indiei

I.

Desi in India , majoritatea credinciosilor sunt de religie hindusa , dreptul


traditional hindus se aplica intr-o masura mica deoarece India treptat s-a
modernizat dupa cucerirea independentei , adoptind o serie de legi , unele
influentate de dreptul englez , American. Cuceririea independentei 1947;
Dreptul Hindus este bazat pe scrieri religioase care scad din intensitate in
secolul XX deoarece religia , credinta devine un factor nedecisiv in conducerea
statului si in domeniul dreptului. Dreptul religios hindus, se aplica in
problemele statutului juridic al persoanelor si este sursa mai multor legi civile
cu influente engleze ( dreptul comun englez). Este formata o practica
cutumiara care mai mult se intilneste la hotarul Indiei , Pakistan si Bangladesh.
Dreptul Hindus a impus comportamente umane care s-au transformat in
obligatii sociale , impuse frecvent de credinta , de adunarile castelor. Desi

doctrina de drept hindusa se separa de religie , totusi doctrina este


determinate de religie. Casta este o grupare sociala inchisa iar apartenenta se
transmite prin ereditate interzicindu-se trecerea dintr-o casta in alta , in caz
contrar sint prevazute sanctiuni care in esenta duc la pierderrea drepturilor.
Cele mai cunoscute caste au fost : Brahmanii - persoanele religioase care au
cele mai multe drepturi depline de a allege , a fi ales si incheia contracte (
drepturi politice si civile).
Exista casta militarilor Katria mai putin au dreptul de a allege dar au
dreptul de a fi alesi. Celelalte caste inferioare , practice au drepturi restrinse
cu mai multe obligatii fiscale , inclusive religioase. Odata cu dominatia
engleza, practica judecatoreasca hindusa si musulmana
guverneaza
societatea Indiei. Puterea colonial engleza nu a schimbat aceasta situatie , a
legiferat-o si anume in 1872 , Guvernatorul general a stabilit ca mostenirea ,
casatoria , sistemul castelor si orice alta institutie juridica si practica religioasa
re reglemeteaza potrivit apartenentei religioase a comunitatilor. In
comunitatile musulmane se aplica Coranul. In comunitatile islamice se aplica
legea lui Manu care este o imbinare dintre credinta si morala. Cartea a 9a se
refera la domeniul dreptului. ( Extras). Legile lui Manu au traditie de aplicare
indelungata care s-au aplicat inclusive in instantele engleze create in India ,
recurgind la specialistii care interpreteaza dreptul raportat la Religie care
inseamna dreptul personal Hindus . ENglezii au incurajat sistematizarea
dreptului hindus chiar si crearea scolilor drept. In 1908 este adoptat codul de
procedura civila. Exista asa numitul drept cutumiar hindus. Dupa cucerirea
independentei , India a creat propriul drept , adoptind si o constitutie. O parte
din legi , acte normative au fost preluate de la englezi ( cele irlandeze) ,
americani. Astfel , precedentul judiciar de asemenea este aplica in India care a
contribuit la unificarea legislative a dreptului Indian.

II.

Principala trasatura : dreptul Indiei este un drept al castelor.

Exista o multitudine de izvoare de drept . Dupa conceptia hindusa , regulile sfinte se


adreseaza nu omului ca individ dar categoriei din care face parte casta. Astfel
exista reguli pentru brahmani sau alta casta.
A. Principalul izvor de drept este Dharma care explica scopul vietii umane pe baza
cunostintelor din religie , lege , etica in traducere lege naturala. Legile
Dharmei au format o practica sociala hindusa dar fara a fi impusa de stat. Englezi

au reactivat aplicarea legilor lui Manu. Dharma are un continut complex ,


stabileste reguli pentru fiecare individ :ex : abtinerea de la violenta , obligatia de
adevar , de a nu fura, dreptul de a pedepsi pe cel care a gresit. Omul are 6
dusmani : minia , pofta lumeasca , lacomia , intunecimea mintii , trufia , gelozia si
invidia. Dharma cuprinde reguli de comportare umana in mai multe domenii
bazindu-se pe 3 determinari : virtutea , interesul , placerea , denumindu-le valori
morale si juridice. Regulile de casta ca au impus reguli special de comportare a
influentat dreptul , astfel exista un drept pentru fiecare casta , existind o separare
in drepturile barbatilor si femeilor.
B. Legile lui Manu , ca izvor de drept reglementeaza in cele 2648 versete diferite
institutii juridice: casatoriile, incheierea contractelor , categorii de infractiuni si
sistemul de pedepse; infierea sau adoptiunea , Regimul juridic al bunurilor ,
relatiile juridice dintre parinti si copii, mostenirea.

Dreptul hindus se considera un drept greu de inteles deoarece are surse diferite
atit ca structura cit si ca continut. Englezii care doreau sa pastreze dreptul local , nu
au reusit sa-l respecte in totalitate , deoarece nu l-au inteles. Dominatia musulmana
de aproape 600 de ani nu a afectat creptul hindus deoarece se aplica numai
musulmanilor iar obiceiul juridic hindus se impunea de adunarile castelor.
Constitutia din 1950 a desfiintat oficial castele , interzicindu-se tratamentul
descriminatoriu pe temeiul apartenentei la casta. In 1955 s-a desfiinta poligamia si
incapacitatea femeii. Prin mai multe acte din 1956 , s-au reglementat mai multe
relatii sociale , desfiintindu-se vechile reguli. In 1930 se recunoaste dreptul la
proprietatea personala.

III.

Dreptul national al Indiei

Prin constitutie , in 1950 s-au desfiintat castele prin care se interzicea tratamentul
descriminatoriu pe baza apartenentei la o anumita casta. In 1955 se desfiinteaza
poligamia , de asemenea si incapacitatea femeii privind incheierea casatoriei. In 1956 ,
prin mai multe acte normative s-au desfiintat vechile relatii fiind revazut dreptul de
mostenire , astfel incit cercul de mostenitori care aveau dreptul a fost extins. Desi s-a
mentinut influenta engleza si dupa dobindirea independent in 1947 , totusi prevala
dreptul national , organizarea judecatoreasca recunostea ca instanta supre curtea de

justitie , legalitatea trebuia sa fie in conformitate cu dreptul hindus dar cu conditia


neaplicarii vechilor reguli care se bazau pe carte.
Englezii au contribuit la dezvoltarea dreptului national al Indiei in perioada
coloniala prin permiterea aplicarii partiale cu reformarea acestuia.

DREPTUL STATELOR AFRICANE SISTEMUL DREPTULUI CUTUMIAR

Dreptul statelor africane are specificul propriu care il deosebesc de statele europene. Pe
de-o parte , fiecare stat African are o anumita organizare sociala , o anumita influenta
din partea statelor colonial precum Anglia , Franta , Belgia , Spania , Portugalia ,
Germania , Italia , pe de alta parte o diversitate de religii : catolicism , islam , budism si
altele care difera de la stat la stat , trib la trib.
Din cele 53 de state africane , numai 2 : Etiopia si Liberia nu au fost sub protectie
straina. De aceea , pentru celelalte state ( 51) , influentele metropolelor se regasesc
oriunde dar fara a fi distrus dreptul African. Sistemul colonial s-a bazat pe 2 tipuri de
influenta a dreptului:
1. Principiul asimilarii juridice a populatiei localnice spunindu-se ca sint misiune
civilizatoare .
2. Principiul impunerii desi in foarte putini regiuni s-a reusit;
In zona franceza drepturile localnicilor ( drpetul aboriginilor) au fost pastrate prin
oferirea posibilitatii de a alege dintre dreptul francez si dreptul localnic; Cei care pastrau
dreptul local au trebuit sa adopte si legea metropolei deoarece dreptul local
reglementa mai mult relatiile familiale ceea ce era incomplete. Necesitatea unui drept
complet s-a impus in special pentru comert si relatiile de munca , respectiv , s-a aplicat
dreptul colonistilor; Dreptul metropolei se aplica parallel cu dreptul local;
Obiceiul juridic in statele africane si in prezent are un rol social important , de aceea are
si o anumita autoritate dare el nu este uniform pe intreg teritoriul statului este diferit
de la o regiune la alta;

Trasaturi :
1. Specificul este ca , dreptul persoanei sau a individului este considerat un drept in
cadrul familiei , a comunitatii sau a tribului din care face parte;
2. Judecatorii africani in general apar in plan secundar si numai daca nu s-a putut
rezolva conflictul in comunitate sau trib.
3. Intre regulile de convietuire si regulile privind grave conflicte de interese este
greu de stabilit un contact.
4. Separarea intre dreptul public si privat este necunoscuta; In general judecatorul
solutioneaza conflicte raportat la interesul unei comunitati.
5. Un rol important il are precedentul judiciar;
6. Se regaseste aplicare asa numitului drept romano-olandez care pe calea
jurisprudentei a fost aplica in coloniile olandeze;
7. In perioada coloniala s-a aplicat si in parte sistemul musulman Algeria ( in
prezent o influenta franceza mai mare) si Tunisul , inclsuiv Kenya , Uganda si
altele;
Dupa al doilea razboi mondial , statele africane au devenit independente, asociindu-se
in forme moderne cooperare ( Piata comuna Africana). In evolutia dreptului , remarcam
totusi pastrarea legaturilor intre fostele colonii si metropole. De exemplu , Anglia a
sustinut statele interesate sa publice obiceiurile juridice.
De asemenea , au fost effectuate mai multe reforme ale justitiei. In unele state sa adoptat o legisaltie unificata. Mai tiriziu , s-a acceptat idea elaborarii proiectelor de
constitutie. De exemplu , in Etiopia au fost adoptat 5 coduri de inspiratie franceza (
1957-1965).