Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Brasov

TESTE GRILA LA CONTABILITATE


1. Conform Legii Contabilitatii, nu sunt obligate la tinerea contabilitatii:
a. Regiile autonome
b. Societatile cooperatiste
c. Persoanele fizice neinregistrate
d. Persoanele fizice independente
2. Conform Legii Contabilitatii, contabilitatea societatilor inregistrate in Romania se tine:
a. In lei
b. In euro
c. In moneda nationala a tarii de origine a societatii
d. In orice moneda recunoscuta ca valuta
3. Raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor este specifica:
a. Societatilor cu raspundere limitata
b. Societatilor pe actiuni
c. Societatilor in comandita
d. Societatilor in nume colectiv
4. Raspunderea asociatilor in limita capitalului social subscris este specifica:
a. Societatilor cu raspundere limitata
b. Societatilor pe actiuni
c. Societatilor in comandita
d. Societatilor in nume colectiv
5. Raspunderea tuturor actionarilor in limita capitalului social subscris este specifica:
a. Societatilor cu raspundere limitata
b. Societatilor pe actiuni
c. Societatilor in comandita
d. Societatilor in nume colectiv
6. Prin patrimoniul unei societati comerciale se intelege:
a. Drepturile de proprietate si de creanta ale societatii
b. Datoriile societatii
c. Aportul actionarilor
d. Totalitatea drepturilor si obligatiilor societatii
7. Prin patrimoniul unei societati comerciale se intelege:
a. Totalitatea activelor societatii
b. Totalitatea pasivelor societatii
c. Totalitatea drepturilor si obligatiilor
d. Totalitatea aportului actionarior
8. Prin bilant contabil se intelege:
a. totalitatea activelor societatii
b. totalitatea pasivelor societatii
c. totalitatea drepturilor si obligatiilor
d. reprezentare patrimoniala sub forma de activ si de pasiv
9. In bilantul contabil vertical, interesul investitorilor este reflectat de indicatorul:
a. Activ Total
b. Pasiv Total
c. Valoare neta
d. Rezultat
10.Prin acivul unei societati comerciale se intelege:
a. drepturile de proprietate si de creanta ale societatii
b. Datoriile societatii
c. Aportul actionarilor
d. Totalitatea drepturilor si obligatiilor societatii
11.Prin pasivul unei societati comerciale se intelege:
a. Drepturile de proprietate si de creanta
b. Totalitatea obligatiilor
c. Aportul actionarilor
d. Totalitatea drepturilor si obligatiilor societatii
12.O ilustrare a principiului prudentei il reprezinta
a. Trezoreria
b. Metoda de amortizare
c. Provizioanele
d. Contul de profit si pierdere
13.O ilustrare a principiului continuitatii l reprezinta:
a. Trezoreria

b. Valoarea neta
c. Provizioanele
d. Contul de profit si pierdere
14.O ilustrare a principiului acumularii in contabilitate este:
a. Trezoreria
b. Amortizarea
c. Provizionul
d. Contul de profit si pierdere
15.O ilustrare a principiului permanentei metodelor l reprezinta:
a. trezoreria
b. amortizarile
c. provizioanele
d. contul de profit si pierdere
16.O ilustrare a principiului independentei activitatii il reprezinta
a. Trezoreria
b. Metoda de amortizare
c. Provizioanele
d. Contul de profit si pierdere
17.Capitalul productiv se calculeaza cu relatia:
a. active circulante pasive curente
b. active fixe + active circulante
c. active totale datorii curente
d. active circulante + active financiare
18.Capitalul permanent se calculeaza cu relatia:
a. Capital social + datorii pe termen scurt
b. Active fixe + active circulante
c. Active totale + datorii curente
d. Capital propriu +datorii pe termen lung
19.Egalitatea ACTIV= CAPITAL PROPRIU + DATORII este specifica:
a. bilantului orizontal
b. bilantului vertical
c. a si b
d. nu este specifica bilantului contabil
20.Egalitatea ACTIV=PASIV este specifica:
a. bilantului orizontal
b. bilantului vertical
c. a si b
d. nu este specifica bilantului contabil
21.Pozitia bilantiera Total active minus datorii curente este specifica :
a. bilant vertical
b. bilant orizontal
c. a si b
d. nu este specifica bilantului contabil
22.In categoria activelor circulante nu se includ :
a. stocurile
b. creantele
c. disponibilitatile banesti
d. datoriile pe termen scurt
23.In categoria activelor circulante se includ :
a. stocurile
b. creantele
c. a si b
d. datoriile pe termen scurt
24.In categoria activelor circulante se includ :
a. echipamentele si utilajele
b. creantele
c. autoturismele
d. titlurile de participare
25.In categoria creantelor fac parte:
a) cheltuielile inregistrate in avans;
b) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;
c) obligatiile fiscale;
d) avansurile acordate furnizorilor;
26.Creantele sunt, din punct de vedere contabil :
a. active fixe
b. active circulante

c. datorii ce trebuiesc platite


d. venituri din exploatare
27.Cheltuielile cu brevetele si licentele sunt :
a. imobilizari necorporale
b. active circulante
c. datorii ce trebuiesc restituite
d. cheltuieli de exploatare
28.Conturile curente in valuta sunt elemente patrimoniale ale :
a. trezoreriei nete
b. decontarilor cu tertii
c. veniturilor din exploatare
d. capitalului social
29.Sunt considerate din punct de veder contabil, imobilizari necorporale:
a. Cheltuielile de constituire
b. Titlurile de participare
c. Productia in curs
d. Acreditivele
30.Sunt considerate din punct de veder contabil, imobilizari financiare:
a. Cheltuielile de constituire
b. Titlurile de participare
c. Productia in curs
d. Acreditivele
31.Sunt considerate, imobilizari corporale:
a. Cheltuielile de constituire
b. Terenurile
c. Programele informatice
d. Brevetele de inventii
32.Obiectele de inventar sunt din punct de vedere contabil :
a. active fixe
b. active circulante
c. datorii ce trebuiesc platite
d. cheltuieli de exploatare
33.Indicatorul valoare neta reprezinta:
a. profitabilitatea activitatii
b. eficacitatea activitatii
c. valoarea reala a patrimoniului
d. valoarea contabila a patrimoniului
34.Indicatorul valoare neta se calculeaza ca diferenta dintre:
a. Active fixe si datorii pe termen lung
b. Active circulante si datorii pe termen scurt
c. Active totale si datorii totale
d. Active totale si datorii fata de terti
35.Care din urmatoarele elemente patrimoniale intra in calculul valorii nete :
a. renumele societatii
b. vadul comercial
c. creantele clienti
d. valoarea de piata a actiunilor
36.Care din urmatoarele elemente patrimoniale nu intra in calculul valorii nete :
a. Stocurile greu vandabile
b. vadul comercial
c. creantele clienti incerti
d. datoriile pe termen scurt
37.Care din urmatoarele elemente patrimoniale nu intra in calculul valorii nete :
a. stocurile
b. goodwill-ul
c. creantele clienti
d. datoriile pe termen scurt
38.Care din urmatorii indicatori definesc valoarea reala a unei societati cotate:
a. activul net contabil
b. valoarea la bursa a actiunilor
c. valoarea activelor societatii
d. capitalul propriu al actionarilor
39.Nu fac(face) parte din capitalul propriu:
a. rezervele statutare
b. rezervele legale
c. rezultatul curent

d. imprumuturile pe termen lung


40.Urmatoarele elemente de capital nu fac parte din categoria capitalurilor proprii :
a. capitalul social
b. subventiile pentru investitii
c. creditele pe termen scurt
d. profitul
41.Fac parte din categoria capitalurilor straine:
a. capitalul social
b. subventiile pentru investitii
c. creditele pe termen lung
d. profitul
42.Fac parte din capitalul permanent:
a. Rezervele
b. Creditele furnizorilor
c. Creditul curent al asociatiilor
d. Datoriile fata de bugetul de stat
43.Nu fac parte din capitalul permanent:
a. Primele de capital
b. Subventiile
c. Creditele bancare pe termen lung
d. Creditele furnizorilor
44.Situatia fluxurilor de trezorerie este un indicator al:
a. Bonitatii
b. Lichiditatii
c. Rentabilitatii
d. Profitabilitatii
45.Este un instrument de control al solvabilitatii si lichiditatii:
a. Bilantul contabil
b. Contul de profit si pierdere
c. Fluxul de trezorerie
d. Situatia mijloacelor fixe
46.Contul de rezultat este un indicator al :
a. Bonitatii
b. Profitabilitatii
c. Rentabilitatii
d. Randamentului investitiei antreprenoriale
47.Contul de rezultat reflecta, la un moment dat:
a. lichiditatea societatii
b. solvabilitatea societatii
c. profitabilitatea societatii
d. rentabilitatea societatii
48.Contul de rezultat se intocmeste pe baza relatiei:
a. Rezultat = Venituri - Cheltuieli
b. Rezultat = Incasari - Plati
c. Rezultat = Creante Obligatii
d. Rezultat = Active - Datorii
49.Nu sunt considerate venituri din exploatare:
a. Veniturile din vanzarea marfurilor
b. Venuturile din subventii
c. Variatia stocurilor
d. Veniturile din dobanzi
50.Nu sunt considerate cheltuieli din exploatare:
a. Cheltuielile cu personalul
b. Cheltuielile cu amortizarile
c. Cheltuielile cu dobanzile la credite
d. Cheltuielile cu taxele si impozitele
51.Profitul net se calculeaza dupa deducerea, din profitul brut, a :
a. amortizarii
b. pierderii din anii anteriori
c. datoriilor la bugetul de stat
d. impozitului pe profit
52.Contractarea unui credit pe termen lung este o inregistrare bilantiera de tipul :
a. A=(Cp-X) + (D + X)
b. A+X=(Cp + X) + D
c. A-X=(Cp X) + D
d. A+X=Cp + (D + X)

53.Plata unei datorii este o inregistrare bilantiera de tipul :


a. A-X=Cp + (D X)
b. A+X=(Cp + X) + D
c. A-X=(Cp X) + D
d. A+X-X=Cp + D
54.Incasarea unei creante este o inregistrare bilantiera de tipul :
a. A=(Cp+X) + (D X)
b. A+X=(Cp + X) + D
c. A-X=(Cp X) + D
d. A+X-X=Cp + D
55.Plata facturii de telefon este o inregistrare bilantiera de tipul :
a. A=P+X-X
b. A+X=P+X
c. A-X=P-X
d. A+X-X=P
56.Achizitia unui mijloc fix este o inregistrare bilantiera de tipul :
a. A=P+X-X
b. A+X=P+X
c. A-X=P-X
d. A+X-X=P
57.Incasarea unei creante este o inregistrare bilantiera de tipul :
a. A=(Cp+X) + (D X)
b. A+X=(Cp + X) + D
c. A-X=(Cp X) + D
d. A+X-X=Cp + D
58.Inregistrarea contabila a facturii de energie este de tipul :
a. A=(Cp+X) + (D X)
b. A - X=(Cp - X) + D
c. A=(Cp X) + (D + X)
d. A+ X - X=Cp + D
59.Plata unei datorii la bugetul de stat este o inregistrare bilantiera de tipul :
a. A-X=Cp + (D X)
b. A+X=(Cp + X) + D
c. A-X=(Cp X) + D
d. A+X-X=Cp + D
60.Plata unui mijloc fix este o inregistrare bilantiera de tipul :
a. A=P+X-X
b. A+X=P+X
c. A-X=P-X
d. A+X-X=P
61.Nu reprezinta un criteriu de recunoastere a veniturilor :
a. transferul riscurilor la cumparator
b. transferul posesiei bunurilor la cumparator
c. posibilitatea vanzarii
d. posibilitatea evaluarii rezonabile
62.Un activ este recunoscut, din punct de vedere contabil numai daca:
a. este de folosinta indelungata
b. face posibila obtinerea de beneficii viitoare
c. este achizitionat in leasing
d. este o cladire sau un echipament de lucru
63.Un activ este recunoscut, din punct de vedere contabil numai daca:
a. este de folosinta indelungata
b. are un cost si o valoare care pot fi evaluate in mod credibil
c. este achizitionat in leasing
d. este o cladire sau un echipament de lucru
64.Datoriile sunt recunoscute in contabilitate doar atunci cand:
a. Exista posibilitatea iesirii unor resurse din patrimoniu
b. Sunt determinate de achizitii de active
c. Sunt obligatii de plata fata de furnizori
d. Sunt fata de creditori
65.Cheltuielile sunt recunoscute in contabilitate daca:
a. Sunt efectuate pentru activitatea curenta
b. Sunt determinate de activitatea comerciala
c. Sunt determinate de o diminuare a activelor
d. Sunt consecinta unor achizitii efectuate
66.Cheltuielile sunt recunoscute in contabilitate daca:

a. Sunt determinate de cresterea datoriilor


b. Sunt efectuate pentru activitatea curenta
c. Sunt determinate de activitatea comerciala
d. Sunt consecinta unor achizitii efectuate
67.Rulajul este o notiune specifica:
a. contului
b. bilantului contabil
c. calculului amortizarii
d. fluxului de numerar
68.Diferenta dintre debit si credit se numeste:
a. Rezultat
b. Rulaj
c. Sold
d. Activ
69.Soldul este o notiune specifica:
a. contului
b. bilantului contabil
c. calculului amortizarii
d. fluxului de numerar
101. Conturile de activ (doua variante corecte):
a. se debiteaza cu sporirile elementelor de activ
b. se crediteaza cu sporirile elementelor de activ
c. au sold debitor
d. au sold creditor
102. Conturile de pasiv (doua variante corecte):
a. se debiteaza cu sporirile elementelor de pasiv
b. se crediteaza cu sporirile elementelor de pasiv
c. au sold debitor
d. au sold creditor
70.Conturile de rezerve, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold:
a. debitor
b. creditor
c. sunt soldate
d. nu au sold
71.Contul contabil Rezultatul exercitiului are functie de :
a. activ
b. pasiv
c. bifunctional
72.Contul contabil Rezultatul reportat are functie de :
a. activ
b. pasiv
c. bifunctional
73.Conturile contabile de capitaluri au functie de:
a. activ
b. pasiv
c. bifunctional
74.Conturile contabile de ajustari privind deprecierea activelor (provizioane) au functie de :
a. activ
b. pasiv
c. bifunctional
75.Prima de emisiune se determina astfel:
a) Valoare nominala - valoare contabila
b) Valoare de emisiune - valoare contabila
c) Valoare de emisiune - valoare nominala
d) Valoarea, bunurilor primite ca aport - valoare nominala
76.Contul contabildiferente din reevaluare inregistreaza:
a. Diferentele constatate la reevaluarea stocurilor
b. Diferentele constatate la reevaluarea imobilizarilor
c. Diferentele constatate la reevaluarea activelor financiare
d. Diferentele constatate la reevaluarea numerarului in valuta
77.Pierderea curenta se suporta de catre:
a. actionari
b. salariati
c. societate
d. stat
78.Nu se pot (poate) utiliza pentru majorarea capitalului social:

a. rezervele statutare
b. rezervele legale
c. rezultatul exercitiului anterior
d. subventiile primite
79.Se pot utiliza pentru majorarea capitalului social:
a. diferentele din reevaluare
b. profiturile din anii anteriori
c. facilitatile fiscale
d. subventiile primite
80.Creditele bancare pe termen lung se inregistreaza in creditul conturilor de:
a. Active imobilizate
b. Active circulante
c. Capitaluri
d. Datorii
81.Imobilizarile sunt din punct de vedere contabil:
a. Drepturi patrimoniale de unica folosinta
b. Drepturi patrimoniale de folosinta indelungata
c. Drepturi de creanta
d. Drepturi de proprietate ale asociatilor
82.Imobilizarile necorporale sunt:
a. Active fara suport material
b. Active circulante
c. Active financiare
d. Active aflate la terti
83.Cheltuielile de constituire sunt inregistrate in conturi de:
a. Imobilizari corporale
b. Imobilizari necorporale
c. Imobilizari financiare
d. Cheltuieli
84.Concesiunile sunt:
a. Cheltuieli de dezvoltare
b. Drepturi de utilizare a unei inventii
c. Dreptul de a folosi un bun al altei persoane
d. Dreptul de exploatare a unor bunuri sau servicii
85.Uzufructul este:
a. Dreptul de proprietate al unei cladiri construite pe terenul altei persoane
b. Dreptul de utilizare a unei inventii
c. Dreptul de a folosi un bun al altei persoane
d. Dreptul de exploatare a unor bunuri sau servicii
86.Dreptul de superficie este:
a. Dreptul de proprietate al unei cladiri construite pe terenul altei persoane
b. Dreptul de utilizare a unei inventii
c. Dreptul de a folosi un bun al altei persoane
d. Dreptul de exploatare a unor bunuri sau servicii
87.Licenta este:
a. Dreptul de proprietate al unei cladiri construite pe terenul altei persoane
b. Dreptul de utilizare a unei inventii
c. Dreptul de a folosi un bun al altei persoane
d. Dreptul de exploatare a unor bunuri sau servicii
88.Imobilizarile corporale sunt:
a. Active cu structura materiala
b. Active circulante
c. Active financiare
d. Active aflate la terti
89.Imobilizarile corporale sunt:
a. Active care nu se pot misca
b. Active utilizate pe o perioada mai lunga de timp
c. Active financiare
d. Active aflate la terti
90.Urmatoarele active nu sunt supuse amortizarii :
a. piscine
b. terenuri pentru constructie
c. terenuri de tenis
d. case de vacanta
91.Urmatoarele active nu sunt supuse amortizarii :
a. imobilizari necorporale

b. imobilizarile financiare
c. mijloacele fixe cumparate la mana a 2-a
d. amenajarile de terenuri
92.Urmatoarele active nu sunt supuse amortizarii :
a. case de marcat
b. masini de teren
c. mijloace fixe de natura obiecelor de inventar
d. cladiri mai vechi de 20 de ani
93.Valoarea amortizarii lunare liniare, calculata pentru un utilaj in valoare de 120 mil lei, in 5
ani, este:
a. 60 mil
b. 20 mil
c. 6 mil
d. 2 mil
94.Valoarea amortizarii lunare , calculata pentru un utilaj in valoare de 120 mil lei, in 5 ani,
prin metoda accelerata, este:
a. 60 mil
b. 20 mil
c. 5 mil
d. 2 mil
95.Actiunile detinute la alte societati sunt din punct de vedere contabil :
a. active fixe
b. active circulante
c. datorii ce trebuiesc platite
d. active financiare
96.La iesirea din patrimoniu, materialele consumabile se evalueaza la:
a. valoarea convenita de comun acord
b. valoarea de utilitate
c. costul de productie
d. costul de achizitie
97.Bunurile produse in societate se inregistreaza la intrarea in patrimoniu :
a. la costul de achizitie
b. la costul de productie
c. la pretul de vanzare
d. la pret de vanzare + TVA
98.La intrarea in patrimoniu, bunurile primite cu titlu gratuit se evalueaza la:
a. valoarea convenita de comun acord
b. valoarea de utilitate
c. costul de productie
d. costul de achizitie
99.Metoda FIFO se aplica la :
a. intrarea in patrimoniu
b. iesirea din patrimoniu
c. inventarierea patrimoniului
d. lichidarea patrimoniului
100.
Conturile de stocuri, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold:
a. Debitor sau zero
b. Creditor sau zero
c. Fie debitor fie creditor
d. Sunt soldate obligatoriu
99.Dreptul de creanta reprezinta :
a. dreptul creditorilor de a primi si pretinde de la debitori sume de bani pentru bunuri
sau servicii prestate
b. dreptul de a incasa contravaloarea bunuri vandute sau serviciilor prestate
c. suma de bani care se incaseaza de la terti pentru bunurile care se vor livra ulterior
d. dreptul debitorilor de a primi de la creditori o suma de bani, bunuri economice sau
servicii
101.
Din punct de vedere contabil, pozitia clientilor fata de societatea comerciala este,
in mod normal, de:
a. debitor
b. creditor
c. coordonator
d. colaborator
102.
Conturile de furnizori, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold:
a. debitor sau zero
b. creditor sau zero

c. debitor sau creditor


d. nu au sold
103.
Datoria reprezinta :
a. obligatia asumata de catre o persoana numita debitor fata de o alta persoana
numita creditor
b. suma de bani achitata tertilor pentru bunurile si serviciile care se vor achizitiona
ulterior
c. sursa straina de finantare a activitatii economice pusa la dispozitia unitatii de catre
terti
d. suma de bani sau alte bunuri care trebuie platite sau restituite unui tert
104.
Relatiile cu furnizorii fac parte din categoria :
a. creantelor comerciale
b. creantelor bugetare
c. obligatiilor comerciale
d. obligatiilor fiscale
105.
Pozitia salariatului fata de societatea comerciala este, in mod normal, de:
a. debitor
b. creditor
c. colaborator
d. furnizor
106.
Imprumuturile pe termen scurt sunt elemente patrimoniale ale :
a. trezoreriei nete
b. decontarilor cu tertii
c. activelor financiare
d. capitalului social
107.
Biletul la ordin, primit de la un client, se inregistreaza in cont al :
a. trezoreriei
b. creantelor
c. veniturilor
d. datoriilor
108.
Datoriile la fondul de somaj fac parte din categoria :
a. creantelor comerciale
b. creantelor bugetare
c. obligatiilor comerciale
d. obligatiilor fiscale
109.
Pozitia actionarilor fata de societatea comerciala este, in mod normal, de:
a. debitor
b. creditor
c. colaborator
d. furnizor
110.
Restituire TVA face parte din categoria :
a. creantelor comerciale
b. creantelor bugetare
c. obligatiilor comerciale
d. obligatiilor fiscale
111.
TVA de plata inregistratin contul 4423, este o obligatie fiscala suportata de :
a. salariati
b. societate
c. a si b
d. stat
112.
TVA este o obligatie fiscala suportata de :
a. salariati
b. producatori
c. consumatorii finali
d. stat
113.
Contul contabil Decontari cu asociatii privind capitalul social este un cont de :
a. activ
b. pasiv
c. bifunctional
d. nu este un cont contabil
114.
Contul contabil Variatia stocurilor-711 este un cont de :
a. activ
b. pasiv
c. bifunctional
115.
Diferentele in plus constatate la inventarierea activelor se inregistreaza (doua
variante corecte):

a.
b.
c.
d.

in debitul conturilor de activ


in creditul conturilor de venituri
in creditul conturilor de cheltuieli
in debitul conturilor de cheltuieli
116.
Profitul net se calculeaza dupa deducerea, din profitul brut, a :
a. amortizarii
b. pierderii din anii anteriori
c. datoriilor la bugetul de stat
d. impozitului pe profit
117.
Conturile de cheltuieli, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold:
a. debitor
b. creditor
c. fie debitor fie creditor
d. nu au sold
118.
Conturile de venituri, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold:
a. debitor
b. creditor
c. fie debitor fie creditor
d. nu au sold
119.
Compensarile intre plusurile si minusurile la inventariere nu sunt permise daca :
a. exista riscul confuziei produselor
b. sunt constatate in aceiasi perioada
c. nu sunt imputabile gestionarilor
d. minusurile sunt mai mari ca plusurile
120.
Inventarierea imobilizarilor financiare se efectueaza pe baza (doua variante
corecte):
a. valorii nominale
b. valorii de achizitie
c. valorii de emisiune
d. valoarea de piata
121. Recunoasteti caracterul de activ sau pasiv al urmatoarelor elemente patrimoniale:
ELEMENT PATRIMONIAL
Valoarea cladirilor societatii
Amortizarea cladirii
Valoarea stocurilor de materii
prime
Capitalul social
Valoarea marfurilor facturate
Valoarea facturilor neachitate la
furnizori
Salarile personalului
Sumele aflate in cont sau casa
Creditele contractate
Profitul societatii

ACTI
V
-

PASI
V

122. O societate comerciala inregistreaza urmatoarele modificari patrimoniale inainte de


inchidere:
- vinde produse finite de 1000 $
- cumpara materii prime de 200 $
- achita la furnizori 300 $
- inregistreaza salarii de 100$
- inregistreaza amortizari 50$
Activul societatii creste cu :
a. 900$
b. 850$
c. 700$
d. 500$
CADRU DIDACTIC
Dr. ing. ec. BOIAN NICOLAE

304=711 1000
311=401