Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Contabilitate şi Informatică Economică”

Lucrul individual la disciplina „Sisteme informaționale în contabilitate”

Studiu de caz

Conducător științific:

_________

Tatarciuc Ala, lect. sup. univ.

Târșu Valentina,

lect. Sup. Univ.

Autorul:

___________

gr. CON1201

Chişinău, 2014

STUDIU DE CAZ CAPITOLUL I. ÎNREGISTRAREA OPERAȚIUNILOR ECONOMICE. „FIESTA” SRL desfăşoară activitate de comerț angro. Pe parcursul perioadei de gestiune

(trimestrul IV) au avut loc următoarele operaţiuni economice care sunt reflectate în tabelul 1. Se cere:

 • 1. De înregistrat operaţiunile economice în sistemul 1C Contabilitate.

 • 2. De format rapoartele pentru perioada de gestiune.

n = 21

Tabelul 1. Registrul operațiunilor economice ale entității ”AVANTAJ” SRL pentru luna noiembrie.

Nr

Conținutul operațiunii

Suma , lei

Se acceptă factura furnizorului pentru materialele intrate (100 de

 

unități, 5 denumiri):

1.

 • - preț de achiziție

 

4

200

 • - TVA-20%

 

840

Se acceptă factura furnizorului pentru mărfurile intrate (250 de unități, 5 denumiri):

 

2.

 • - preț de achiziție

 

10

500

 • - TVA-20%

2

100

Se acceptă factura furnizorului pentru OMVSD intrate (10 unități, 2 denumiri):

 

3.

 • - preț de achiziție

 

1

050

 • - TVA-20%

 

210

4.

Se acceptă factura furnizorului pentru Imobilizări Necorporale intrate ( 2 denumiri):

 
 • - preț de achiziție

 

2

100

TVA-20%

 

420

5.

Se acceptă factura furnizorului pentru Mijloace fixe intrate ( 2 denumiri):

 
 • - preț de achiziție

 

8

400

TVA-20%

1

680

6.

Se reflectă valoarea contabilă și venitul din vânzarea mărfurilor (200 de unități, 5 denumiri):

 
 • - preț de vânzare

 

12

600

 • - TVA-20%

2

520

7.

Din contul curent în monedă națională sa-transferat furnizorilor:

 
 • - pentru materiale

5

040

 • - pentru mărfuri

12 600

 • - pentru OMVSD

1

260

 
 • - pentru Imobilizări Necorporale

2 520

 • - pentru Mijloace fixe

10 080

8.

Încasarea creanței în contul curent în monedă națională de la cumpărător pentru mărfuri

 
 • - preț de vânzare

12 600

 • - TVA-20%

2 520

9.

Se plăteste din casă titularului de avans pentru procurarea

221

OMVSD

 • 10. Restituire în caserie avansului neutilizat

71

 • 11. Calcularea salariului lucrătorilor (1 persoană)

1442

 • 12. Achitarea salariului lucrătorilor (1 persoană)

1442

 • I. Documentul “Поступление материалов “

Se acceptă factura IM6005001 a furnizorului „Benelux” SRL pentru materialele procurate la data de 01.12.14: stofă din bumbac – 20 m, stofă din atlas - 20 m, stofă din lână - 20 m, stofă din mătase – 20 m, stofă din poliester – 20 m. Prețul unui m este de 20,00 lei, fără TVA (20%). Factura dată se înregistreaza în sistemul 1C prin documentul „Поступление материалов”, în baza căruia putem primi documentul „Bonul de primire a materialelor” (figura

1).

- pentru Imobilizări Necorporale 2 520 - pentru Mijloace fixe 10 080 8. Încasarea crean ț

Figura 1. Bonul de primire al materialelor.

Formula contabilă generată de acest document este următoarea:

- pentru Imobilizări Necorporale 2 520 - pentru Mijloace fixe 10 080 8. Încasarea crean ț

Figura 2. Журнал проводок.

II.

Documentul „Поступление товаров”

Se procură mărfuri de la furnizorul „Auto Impex” SRL, conform facturii fiscale IM6005002, 250 de unități, la preț de 42 lei/unitate, TVA 20% (figura 3). Această operațiune se înregistrează în 1C prin documentul „Поступление товаров”, în baza căruia putem afișa „Bonul de primire al mărfurilor”.

II. Documentul „Поступление товаров” Se procură mărfuri de la furnizorul „Auto Impex” SRL, conform facturii fiscale

Figura 3. Bon de primire a mărfurilor.

II. Documentul „Поступление товаров” Se procură mărfuri de la furnizorul „Auto Impex” SRL, conform facturii fiscale

Figura 4. Журнал проводок.

III.

Documentul „ Поступление МБП”

La data de 04.12.14 se procură OMVSD de la furnizorul „METRO” SA, în baza facturii IO6005003: calculator de masă, uniformă de serviciu, a câte 5 unități, la preț de 105 lei/unitate, fără TVA. Evidența intrării de OMVSD se realizează în 1C prin intermediul documentului „Поступление МБП”, care permite printarea formei Bonului de primire de OMVSD (figura 5).

Figura 5. Bonul de primire a OMVSD. Figura 6. Журнал проводок. IV. Documentul „Поступление НМА” Se

Figura 5. Bonul de primire a OMVSD.

Figura 5. Bonul de primire a OMVSD. Figura 6. Журнал проводок. IV. Documentul „Поступление НМА” Se

Figura 6. Журнал проводок.

IV.

Documentul „Поступление НМА”

Se acceptă factura furnizorului „ Business Logic” SRL pentru imobilizările necorporale procurate: programă antivirus la preț de 1 000 lei și programa 1C la preț de 1 100 lei, fără TVA. Vom întocmi documentul „Поступление НМА” la data de 05.12.14.

Figura 5. Bonul de primire a OMVSD. Figura 6. Журнал проводок. IV. Documentul „Поступление НМА” Se

Figura 7. Поступление НМА.

Figura 8. Журнал проводок . V. Documentul „Поступление ОС” Se acceptă factura furnizorului „Neuron” S.R.L pentru

Figura 8. Журнал проводок.

 • V. Documentul „Поступление ОС”

Se acceptă factura furnizorului

„Neuron” S.R.L pentru mijloacele fixe procurate: un

calculator Assus la pret de 6400 lei și o imprimantă la preț de 2000 lei, TVA-20%. Pentru aceasta vom completa documentul „Поступление ОС”, la data de 08.12.14.

Figura 8. Журнал проводок . V. Documentul „Поступление ОС” Se acceptă factura furnizorului „Neuron” S.R.L pentru

Figura 9. Поступление ОС.

Figura 8. Журнал проводок . V. Documentul „Поступление ОС” Se acceptă factura furnizorului „Neuron” S.R.L pentru

Figura 10. Журнал проводок.

VI. Documentul

Reflectarea vânzării mărfurilor către „Verega” SRL, conform facturii fiscale din 09.12.14:

Jeans, rochii, bluze, fiecare a câte 50 buc., preț 63 lei/unitate, fără TVA.

VI. Documentul Reflectarea vânzării mărfurilor către „Verega” SRL, conform facturii fiscale din 09.12.14: Jeans, rochii, bluze,

Figura 11. Bon de consum.

VI. Documentul Reflectarea vânzării mărfurilor către „Verega” SRL, conform facturii fiscale din 09.12.14: Jeans, rochii, bluze,
VI. Documentul Reflectarea vânzării mărfurilor către „Verega” SRL, conform facturii fiscale din 09.12.14: Jeans, rochii, bluze,

Figura 12. Журнал проводок.

VII.

Documentul „Выписка” (списание денежнх средств)

Din contul curent în monedă națională s-a transferat mijloace numerar furnizorilor respectivi pentru achitarea datoriilor privind procurarea de materiale, mărfuri, imobilizări necorporale și imobilizări corporale (figura 13).

Figura 13. Выписка. Figura 14. Журнал проводок. VIII. Documentul „Выписка” (поступленые денежных средств) Încasarea crean ț

Figura 13. Выписка.

Figura 13. Выписка. Figura 14. Журнал проводок. VIII. Documentul „Выписка” (поступленые денежных средств) Încasarea crean ț

Figura 14. Журнал проводок.

VIII.

Documentul „Выписка” (поступленые денежных средств)

Încasarea creanței în contul curent în monedă națională de la clientul „Verega” SRL în sumă de 15 120 lei, inclusiv TVA în sumă de 2 520 lei. Pentru a efectua această operațiune este necesar de completat documentul „Выписка” din meniul principal ”Документы” și submeniul ”Банк”, în modul următor:

Figura 14. Выписка (поступленые денежных средств). Figura 15. Журнал проводок. IX. Documentul „Рассходный кассвый ордер” Din

Figura 14. Выписка (поступленые денежных средств).

Figura 14. Выписка (поступленые денежных средств). Figura 15. Журнал проводок. IX. Documentul „Рассходный кассвый ордер” Din

Figura 15. Журнал проводок.

IX.

Documentul „Рассходный кассвый ордер”

Din casieria entității se eliberează titularului de avans suma de 221 lei pentru procurarea OMVSD. Pentru a reflecta această operațiune, întocmim documentul „Рассходный кассoвый ордер” din meniul principal ”Документы” și submeniul ”Касса”. La imprimare obținem forma din figura 16.

Figura 16. Рассходный кассoвый ордер. X. Documentul „ Приходный кассовый ордер” În casierie este restituită suma
Figura 16. Рассходный кассoвый ордер. X. Documentul „ Приходный кассовый ордер” În casierie este restituită suma

Figura 16. Рассходный кассoвый ордер.

 • X. Documentul „ Приходный кассовый ордер”

În casierie este restituită suma avansului neutilizat – 71 lei. Pentru înregistrarea acestei operațiuni se va crea documentul „Приходный кассовый ордер” din meniul principal ”Документы” și submeniul ”Касса”, cu următoarea formă de imprimare:

Figura 17. Приходный кассовый ордер Pentru opera ț iunile 8 ș i 9, sistemul 1C va

Figura 17. Приходный кассовый ордер

Pentru operațiunile 8 și 9, sistemul 1C va forma următoarele înregistrări contabile:

Figura 17. Приходный кассовый ордер Pentru opera ț iunile 8 ș i 9, sistemul 1C va

Figura 18. Журнал проводок.

XI.

Documentul „ Начисление зарплаты”

Calcularea salariului angajaților se realizează în baza ordinului de angajare, cererea privind scutirea de impozit pe venit, tabelul de pontaj. Ulterior, pentru calculul efectiv al salariului completăm documentul „Начисление зарплаты” din meniul principal „ Документы” și submeniul „Зарплата”.

Figura 19. Начисление зарплаты . XII. Documentul ,, Выплата зарплаты “ Pentru achitarea salariului, cu re

Figura 19. Начисление зарплаты.

XII.

Documentul ,, Выплата зарплаты “

Pentru achitarea salariului, cu reținerea tuturor impozitelor din acesta, se completează „Выплата зарплаты” din meniul principal ,,Документы “ și submeniul ,Зарплаты”.

Figura 19. Начисление зарплаты . XII. Documentul ,, Выплата зарплаты “ Pentru achitarea salariului, cu re

Figura 20. Выплата зарплаты.

Formulele contabile înregistrate în sistemul 1C la calculul și achitarea salariului:

Figura 19. Начисление зарплаты . XII. Documentul ,, Выплата зарплаты “ Pentru achitarea salariului, cu re
Figura 21. Журнал проводок. 13

Figura 21. Журнал проводок.

CAPITOLUL II. RAPOARTELE ENTITĂȚII ECONOMICE „FIESTA” SRL PENTRU TRIMESTRUL IV.

1.Balanța de verificare a conturilor contabile.

 

Sold la inceputul

Miscarile pe parcursul

 

Contul

perioadei

perioadei

perioadei

Sold la sfirsitul perioadei

Cod

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

111

2 100,00

2 100,00

111.6

2 100,00

2 100,00

123

8 400,00

8 400,00

123.3

8 400,00

8 400,00

211

120 000,00

4 200,00

124 200,00

211.1

120 000,00

4 200,00

124 200,00

213

1 050,00

1 050,00

213.1

1 050,00

1 050,00

217

10 500,00

8 400,00

2 100,00

217.1

10 500,00

8 400,00

2 100,00

221

70 000,00

15 120,00

15 120,00

70 000,00

221.1

70 000,00

15 120,00

15 120,00

70 000,00

225

2 730,00

2 730,00

225.2

2 730,00

2 730,00

227

307,52

157,52

150,00

227.1

221,00

71,00

150,00

227.51

86,52

86,52

241

12 000,00

71,00

12 018,80

52,20

241.1

12 000,00

71,00

12 018,80

52,20

242

310 000,00

25 620,00

32 033,54

303 586,46

242.1

310 000,00

25 620,00

32 033,54

303 586,46

311

200 000,00

200 000,00

311.1

200 000,00

200 000,00

333

2 368,66

2 368,66

333.1

2 368,66

2 368,66

351

12 600,00

12 600,00

411

100 000,00

100 000,00

411.1

100 000,00

100 000,00

511

160 000,00

160 000,00

511.1

160 000,00

160 000,00

521

52 000,00

31 500,00

31 500,00

52 000,00

521.1

52 000,00

31 500,00

31 500,00

52 000,00

531

2 884,00

2 884,00

531.1

1 442,00

1 442,00

531.2

1 442,00

1 442,00

533

533,54

533,54

533.1

418,18

418,18

533.3

115,36

115,36

534

5 250,00

5 250,00

534.2

5 250,00

5 250,00

535

57,68

57,68

535.1

57,68

57,68

611

12 600,00

12 600,00

611.2

12 600,00

12 600,00

711

8 400,00

8 400,00

711.2

8 400,00

8 400,00

713

1 831,34

1 831,34

713.3

1 831,34

1 831,34

 

512 000,00

512 000,00

145 755,08

145 755,08

514 368,66

514 368,66

4.Cartea de casă

713 1 831,34 1 831,34 713.3 1 831,34 1 831,34 512 000,00 512 000,00 145 755,08
713 1 831,34 1 831,34 713.3 1 831,34 1 831,34 512 000,00 512 000,00 145 755,08
713 1 831,34 1 831,34 713.3 1 831,34 1 831,34 512 000,00 512 000,00 145 755,08

6.

Borderoul de plată al salariului

6. Borderoul de plată al salariului 7. Delcara ț ia privind TVA 16
 • 7. Delcarația privind TVA

8. SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE Pentru trimestrul IV al anului 2014 17
8. SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE Pentru trimestrul IV al anului 2014 17

8. SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

Pentru trimestrul IV al anului 2014

 

Indicatori

Cod

Perioada de gestiune

 
 

rd.

precedent

 

curentă

 

ă

 

1

2

3

4

Venituri din vînzări

010

12 600

 

Costul vînzărilor

020

8 400

 

Profit brut (pierdere brută)

030

4

200

(rd.010-rd.020)

 

Alte venituri din activitatea operaţională

040

Cheltuieli de distribuire

050

Cheltuieli administrative

060

1 831

 

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

070

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)

080

 

2

369

 

(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)

 

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)

090

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)

100

2

369

Cheltuieli privind impozitul pe venit

110

284,28

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

120

2084,72

 

(rd.100-rd.110)

 
 

9. Bilanțul contabil Pentru trimestrl IV al anului 2014

 

Nr.

Activ

Cod.

Sold la

d/o

rd.

sfîrşitul

 

perioadei de

gestiune

1

2

3

4

5

 • 1. Active imobilizate

 
 

Imobilizări necorporale

010

2 100

Imobilizări corporale în curs de execuţie

020

Terenuri

030

Mijloace fixe

040

8 400

Resurse minerale

050

Active biologice imobilizate

060

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

070

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

080

Investiţii imobiliare

090

Creanţe pe termen lung

100

Avansuri acordate pe termen lung

110

Alte active imobilizate

120

Total active imobilizate

130

   

(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050

10 500

+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120

)

 • 2. Active circulante

 
 

Materiale

140

124 200

Active biologice circulante

150

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

160

1 050

Producţia în curs de execuţie şi produse

170

Mărfuri

180

2 100

Creanţe comerciale

190

70 000

Creanţe ale părţilor afiliate

200

Avansuri acordate curente

210

Creanţe ale bugetului

220

2 730

Creanţe ale personalului

230

150

Alte creanţe curente

240

Numerar în casierie şi la conturi curente

250

303 639

Alte elemente de numerar

260

Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

270

Investiţii financiare curente în părţi afiliate

280

Alte active circulante

290

Total active circulante

300

   

(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200

+

503

869

rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+

 

rd.280+rd.290)

Total active

310

514

369

(rd.130+rd.300)

 

Pasiv

 • 3. Capital propriu

 
 

Capital social şi suplimentar

320

200 000

Rezerve

330

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

340

x

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

350

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

360

x

2 369

Profit utilizat al perioadei de gestiune

370

x

Alte elemente de capital propriu

380

Total capital propriu

390

202

369

(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)

 • 4. Datorii pe termen lung

 
 

Credite bancare pe termen lung

400

100 000

Împrumuturi pe termen lung

410

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

420

Alte datorii pe termen lung

430

Total datorii pe termen lung

440

100 000

(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)

 • 5. Datorii curente

 
 

Credite bancare pe termen scurt

450

160 000

Împrumuturi pe termen scurt

460

Datorii comerciale

470

52 000

Datorii faţă de părţile afiliate

480

Avansuri primite curente

490

Datorii faţă de personal

500

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

510

Datorii faţă de buget

520

Venituri anticipate curente

530

Datorii faţă de proprietari

540

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

550

Provizioane curente

560

Alte datorii curente

570

Total datorii curente

580

   

(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+

212

000

rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)

 

Total pasive

590

514

369

(rd.390+rd.440+rd.580)