Sunteți pe pagina 1din 241

UN IVE RSI TATE A

C ONS TA N TI N
BR NC OV E A NU
Conf. univ. dr. ION NI

POLITICILE I ECONOMIA
UNIUNII EUROPENE.
INTEGRAREA ROMNIEI

Editura Independena Economic Piteti

- 2010 -

ISBN: 9786065020351

Editura Independena Economic 2010


Piteti, Calea Bascovului nr. 2A
Tel./Fax: 0248/21.64.27
Editur acreditat de ctre C.N.C.S.I.S.
Niciun fragment nu poate fi reprodus fr
permisiunea scris a Editurii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


NI, ION
Politicile i economia Uniunii Europene. Integrarea Romniei /
conf. univ. dr. Ion Ni. - Piteti : Independena Economic, 2010
Bibliogr.
ISBN 978-606-502-035-1
341.217(4) UE

Tehnoredactare computerizat n laboratoarele


Universitii Constantin Brncoveanu:
Lucia Negril
Dr. Cristian Morozan
Emanuel Bobi Croitoru
Laurian Onofrei

CUPRINS
PREFA......................................................................................................9

PARTEA I
CAPITOLUL I
PIAA INTERN EUROPEAN.............................................................17
1.1. Libera circulaie a bunurilor.....................................................17
1.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................17
1.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
de implementare............................................................18
1.2. Libera circulaie a persoanelor.................................................18
1.2.1. Prevederile aquis-ului comunitar..................................18
1.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................18
2.3. Libera circulaie a serviciilor...................................................20
2.3.1. Prevederile acquis-ului comunitar................................20
2.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i
implementarea acestora................................................20
2.4. Libera circulaie a capitalurilor................................................21
2.4.1. Prevederile acquis-ului comunitar................................21
2.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i
implementarea acestora................................................21
2.5. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...........................22
2.5.1. Libera circulaie a mrfurilor.......................................22
2.5.2. Libera circulaie a persoanelor.....................................23
2.5.3. Libera circulaie a serviciilor........................................26
2.5.4. Libera circulaie a capitalurilor....................................27
CAPITOLUL II
POLITICILE DE ACOMPANIERE A PIEEI INTERNE EUROPENE.29
2.1. Dreptul societilor comerciale................................................29
2.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................29
2.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
de implementare............................................................29
2.1.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)..............30
2.2. Politica din domeniul concurenei............................................31
2.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................31

2.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul


implementrii.................................................................32
2.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)..............33
2.3. Politica n domeniul transporturilor.........................................34
2.3.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................34
2.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................35
2.3.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............37
2.4. Politica fiscal impozitarea...................................................38
2.4.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................38
2.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................38
2.4.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............40
2.5. Uniunea Economic i Monetar.............................................41
2.5.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................41
2.5.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................42
2.5.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............42
2.6. Statistica...................................................................................44
2.6.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................44
2.6.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare, stadiul
implementrii.................................................................44
2.6.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............44
2.7. Energia.....................................................................................45
2.7.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................45
2.7.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................45
2.7.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............46
2.8. Politica industrial....................................................................48
2.8.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................48
2.8.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................48
2.8.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............48
2.7.9. ntreprinderile mici i mijlocii..............................................50
2.9.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................50
2.9.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................50
2.9.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............50
2.10. tiina i cercetarea................................................................51
2.10.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar...........................51

2.10.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii.....................................................51
2.10.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje).............52
2.11. Telecomunicaii i tehnologia informaiei..............................52
2.11.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar...........................52
2.11.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................53
2.11.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje).............53
2.12. Protecia mediului nconjurtor..............................................54
2.12.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar...........................54
2.12.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i
stadiul implementrii.....................................................54
2.12.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje).............58
CAPITOLUL III
POLITICA VAMAL I RELAIILE ECONOMICE EXTERNE.......59
3.1. Uniunea vamal........................................................................59
3.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................59
3.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................59
3.1.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............61
3.2. Relaii externe..........................................................................62
3.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................62
3.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................62
3.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............64
CAPITOLUL IV
POLITICA N DOMENIUL AGRICULTURII I PESCUITULUI........65
4.1. Agricultura................................................................................65
4.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................65
4.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................65
4.1.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............68
4.2. Pescuitul..................................................................................70
4.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................70
4.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................71
4.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............71

CAPITOLUL V
CAPITOLELE DIN DOMENIUL SOCIAL.............................................72
5.1. Politici sociale i ocuparea forei de munc.............................72
5.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................72
5.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................73
5.1.3 Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)................73
5.2. Educaie, formare profesional, tineret i sport.......................75
5.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................75
5.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................75
5.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............75
5.3. Cultura i politica audiovizualului...........................................76
5.3.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................76
5.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................76
5.3.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............77
5.4. Protecia consumatorilor i a sntii......................................77
5.4.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................77
5.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................78
5.4.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............78
CAPITOLUL VI
POLITICA REGIONAL I COORDONAREA
INSTRUMENTELOR STRUCTURALE.................................................79
6.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.........................................79
6.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii...........................................................................80
6.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...........................80
CAPITOLUL VII
DOMENIUL BUGETAR............................................................................82
7.1. Dispoziii financiare i bugetare...............................................82
7.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................82
7.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................82
7.1.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............84
7.2. Controlul financiar...................................................................85

7.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.............................85


7.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii.................................................................85
7.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...............86
CAPITOLUL VIII
INSTITUIILE UNIUNII EUROPENE...................................................87
8.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.........................................87
8.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii...........................................................................87
8.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...........................88
CAPITOLUL IX
JUSTIIE I AFACERI INTERNE..........................................................90
9.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.........................................90
9.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii...........................................................................90
9.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)...........................92
CAPITOLUL X
POLITICA EXTERN I DE SECURITATE COMUN......................93
10.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.......................................93
10.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul
implementrii...........................................................................93
10.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje).........................94
CONCLUZII...............................................................................................95

PARTEA a II-a
CAPITOLUL I
LOCUL U.E. N ECONOMIA MONDIAL..........................................101
1.1. Indicatori economici i financiari...........................................101
1.2. Perspectivele U.E. n contextul crizei economico-financiare
din 2008-2009 prognoza evoluiei PIB i a comerului......102
1.3. U.E. principal productor mondial de produse
manufacturate........................................................................103
1.4. U.E. n topul mondial i la unele produse agricole.................103
1.5. Comerul exterior...................................................................104

CAPITOLUL II
O SINTEZ A ECONOMIEI EUROPENE PE DOMENII
I APORTUL RILOR MEMBRE......................................................106
2.1. Evoluia principalilor indicatori macro-economici................106
2.2. Principalele caracteristici ale economiei europene................107
2.2.1. Structura P.I.B.............................................................107
2.2.2. Structura populaiei ocupate pe domenii
de activitate economic...............................................107
2.2.3. Industria......................................................................108
2.2.4. Construciile................................................................110
2.2.5. Agricultura...................................................................111
2.2.6. Serviciile......................................................................111
2.2.7. Comerul exterior........................................................112
2.2.8. Investiiile strine directe............................................113
CAPITOLUL III
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ECONOMIILOR
RILOR MEMBRE ALE U.E...............................................................115
3.1. Austria....................................................................................116
3.1.1. Principalii indicatori macro-economici......................116
3.1.2. Economia.....................................................................116
3.1.3. Comerul exterior........................................................117
3.1.4. Relaiile economice romno-austriece........................118
3.2. Belgia.....................................................................................119
3.2.1. Principalii indicatori macro-economici......................119
3.2.2. Economia.....................................................................119
3.2.3. Comerul exterior........................................................120
3.2.4. Relaiile economice romno-belgiene.........................121
3.3. Bulgaria..................................................................................122
3.3.1. Principalii indicatori macro-economici......................122
3.3.2. Economia.....................................................................122
3.3.3. Comerul exterior........................................................123
3.3.4. Relaiile economice romno-bulgare..........................124
3.4. Republica Ceh......................................................................125
3.4.1. Indicatori macro-economici........................................125
3.4.2. Economia.....................................................................125
3.4.3. Comerul exterior........................................................126
3.4.4. Relaiile economice romno-cehe...............................127

3.5. Cipru.......................................................................................128
3.5.1. Indicatori macro-economici........................................128
3.5.2. Economia.....................................................................128
3.5.3. Comerul exterior........................................................129
3.5.4. Relaiile economice romno-cipriote..........................129
3.6. Danemarca..............................................................................130
3.6.1. Indicatori macro-economici........................................130
3.6.2. Economia.....................................................................130
3.6.3. Comerul exterior........................................................131
3.6.4. Relaiile economice romno-daneze...........................131
3.7. Estonia....................................................................................132
3.7.1. Indicatori macro-economici........................................132
3.7.2. Economia.....................................................................133
3.7.3. Comerul exterior........................................................134
3.7.4. Relaiile economice romno-estoniene.......................134
3.8. Finlanda..................................................................................135
3.8.1. Indicatori macro-economici........................................135
3.8.2. Economia.....................................................................135
3.8.3. Comerul exterior........................................................136
3.8.4. Relaiile economice romno-finlandeze......................136
3.9. Frana......................................................................................137
3.9.1. Indicatori macro-economici........................................137
3.9.2. Economia.....................................................................138
3.9.3. Comerul exterior........................................................139
3.9.4. Relaiile economice romno-franceze.........................139
3.10. Germania..............................................................................140
3.10.1. Indicatori macro-economici......................................140
3.10.2. Economia...................................................................141
3.10.3. Comerul exterior......................................................142
3.10.4. Relaiile economice romno-germane.......................142
3.11. Grecia...................................................................................143
3.11.1. Indicatori macro-economici......................................143
3.11.2. Economia...................................................................144
3.11.3. Comerul exterior......................................................145
3.11.4. Relaiile economice romno-elene............................145
3.12. Irlanda..................................................................................146
3.12.1. Indicatori macro-economici......................................146
3.12.2. Economia...................................................................146
3.12.3. Comerul exterior......................................................147
3.12.4. Relaiile economice romno-irlandeze......................148

3.13. Italia......................................................................................148
3.13.1. Indicatori macro-economici......................................148
3.13.2. Economia...................................................................149
3.13.3. Comerul exterior......................................................150
3.13.4. Relaiile economice romno-italiene.........................150
3.14. Letonia..................................................................................151
3.14.1. Indicatori macro-economici......................................151
3.14.2. Economia...................................................................152
3.14.3. Comerul exterior......................................................153
3.14.4. Relaiile economice romno-letone...........................153
3.15. Lituania................................................................................153
3.15.1. Indicatori macro-economici......................................153
3.15.2. Economia...................................................................154
3.15.3. Comerul exterior......................................................155
3.15.4. Relaiile economice romno-lituaniene.....................155
3.16. Luxemburg...........................................................................156
3.16.1. Indicatori macro-economici......................................156
3.16.2. Economia...................................................................156
3.16.3. Comerul exterior......................................................157
3.16.4. Relaiile economice romno-luxemburgheze............157
3.17. Malta....................................................................................158
3.17.1. Indicatori macro-economici......................................158
3.17.2. Economia...................................................................158
3.17.3. Comerul exterior......................................................159
3.17.4. Relaiile economice romno-malteze........................159
3.18. Marea Britanie......................................................................160
3.18.1. Indicatori macro-economici......................................160
3.18.2. Economia...................................................................160
3.18.3. Comerul exterior......................................................161
3.18.4. Relaiile economice romno-britanice......................162
3.19. Olanda..................................................................................163
3.19.1. Indicatori macro-economici......................................163
3.19.2. Economia...................................................................163
3.19.3. Comerul exterior......................................................164
3.19.4. Relaiile economice romno-olandeze......................165
3.20. Polonia..................................................................................166
3.20.1. Indicatori macro-economici......................................166
3.20.2. Economia...................................................................166
3.20.3. Comerul exterior......................................................167
3.20.4. Relaiile economice romno-poloneze......................168

3.21. Portugalia.............................................................................169
3.21.1. Principalii indicatori macro-economici....................169
3.21.2. Economia...................................................................169
3.21.3. Comerul exterior......................................................170
3.21.4. Relaiile economice romno-portugheze...................170
3.22. Romnia...............................................................................171
3.22.1. Principalii indicatori macro-economici....................171
3.22.2. Economia...................................................................171
3.22.3. Comerul exterior......................................................173
3.23. Slovacia................................................................................174
3.23.1. Principalii indicatori macro-economici....................174
3.23.2. Economia...................................................................174
3.23.3. Comerul exterior......................................................175
3.23.4. Relaiile economice romno-slovace.........................176
3.24. Slovenia................................................................................177
3.24.1. Principalii indicatori macro-economici....................177
3.24.2. Economia...................................................................177
3.24.3. Comerul exterior......................................................178
3.24.4. Relaiile economice romno-slovene.........................179
3.25. Spania...................................................................................180
3.25.1. Principalii indicatori macro-economici....................180
3.25.2. Economia...................................................................180
3.25.3. Comerul exterior......................................................181
3.25.4. Relaiile economice romno-spaniole.......................182
3.26. Suedia...................................................................................183
3.26.1. Principalii indicatori macro-economici....................183
3.26.2. Economia...................................................................183
3.26.3. Comerul exterior......................................................184
3.26.4. Relaiile economice romno-suedeze........................184
3.27. Ungaria.................................................................................185
3.27.1. Principalii indicatori macro-economici....................185
3.27.2. Economia...................................................................186
3.27.3. Comerul exterior......................................................187
3.27.4. Relaiile economice romno-maghiare.....................187
ANEXA NR. 1
Fonduri europene alocate Romniei n perioada 2007-2013........189
ANEXA NR. 2
Alocarea CSNR pe Programe Operaionale..................................189

ANEXA NR. 3
Ghidul Elaborrii Proiectelor cu Finanare Comunitar...............190
ANEXA NR. 4
Tipuri de proiecte ce pot fi finanate din fondurile comunitare n
perioada 2007-2013 i sumele aferente fiecrui domeniu n
parte.......................................................................................210
BIBLIOGRAFIE......................................................................................222

PREFA
1. ntr-o lume a globalizrii i a integrrii, nici o
ar

i chiar agent economic nu pot aspira la o

dezvoltare durabil fr o cunoatere i adaptare


continu, rapid i eficient la exigenele celor dou
fenomene ce caracterizeaz lumea contemporan.
2. n acest context se nscrie elaborarea acestei
lucrri, care, i propune s-i familiarizeze pe cei
interesai cu principalele caracteristici ale politicilor i
economiei Uniunii Europene, respectiv a rilor membre
i integrarea Romniei n Uniunea European.
3. Lucrarea a fost structurat, astfel nct, s fie
cunoscute mai nti politicile comune ale U.E. deci i ale
Romniei (ar membr a Uniunii Europene din 2007), pe
domenii, inclusiv noutile aduse de Tratatul de la
Lisabona (intrat n vigoare la 1 decembrie 2009), apoi care

sunt principalele prevederi ale Tratatului de aderare a


Romniei la U.E., impactul (avantaje i dezavantaje)
integrrii noastre n U.E., iar n partea a II-a, locul U.E.
n

economia mondial, prin ce se caracterizeaz

economia european n ansamblul acesteia i n cadrul


fiecrei ri membre n parte, precum i schimburile
comerciale ale acestora cu Romnia.
4. Pentru a da lucrrii o i mai mare utilitate
practic, au fost prezentate, n anex, lista tipurilor de
proiecte ce pot beneficia de finanarea european,
precum i un ghid al elaborrii proiectelor respective.

martie 2010
Autorul

Politicile i economia Uniunii


rea Romniei

Partea I

POLITICILE
COMUNE ALE
UNIUNII
EUROPENE.
NEGOCIERILE I
PREVEDERILE
TRATATULUI DE
ADERARE,
STADIUL DE
IMPLEMENTARE
I IMPACTUL
INTEGRRII

Capitolul I
PIAA INTERN EUROPEAN

Piaa intern, precizeaz Tratatul de la Lisabona, cuprinde un spaiu


fr frontiere interne, n care libera circulaie a mrfurilor, a persoanelor, a
serviciilor i a capitalurilor este asigurat (art. 26)*.

1.1. Libera circulaie a bunurilor


1.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Reprezint, alturi de agricultur, printre primele politici comune, libera
circulaie a bunurilor fiind, n linii mari, realizat nc din 1986, ns pe
deplin, din 1993-1996, de cnd mrfurile circul fr obstacole de ordin
tarifar i netarifar, fr controale la frontierele interne i n baza unui
document unic (D.A.U.). La mrfurile importate din rile tere se pltesc
aceleai taxe vamale sau taxe de prelevare n cazul celor agricole i sunt
supuse acelorai reguli de control la frontiera extern a U.E.
Produsele trebuie s se conformeze standardelor comunitare dac intr n
categoria celor care pot afecta sntatea i securitatea persoanei (produsele
agro-alimentare i cele chimice, medicamentele i cosmeticele, mijloacele
auto i electrocasnicele, .a.) sau standardelor armonizate n baza
principiului recunoaterii reciproce a celor naionale.
Sunt admise interdiciile sau restriciile pe motive de moral, ordine i
siguran public, protecia sntii i vieii, conservarea plantelor,
protejarea patrimoniului i a proprietii intelectuale (art. 36)**.
Libera circulaie trebuie s evite perturbri grave n viaa economic a
statelor membre i s asigure o dezvoltare raional a produciei i creterea
consumului n U.E. (art. 32/d)***.
** Tratatul de la Lisabona, aprut n Jurnalul Oficial al U.E. C-115, 9 mai
2008, pag. 76.
**** Idem, pag. 79.

1.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul de implementare
Romnia nu a solicitat o perioad de tranziie sau derogri, deci aplic acquisul comunitar de la data aderrii. Tratatul nu conine prevederi speciale pentru acest
capitol ns cele prevzute la alte capitole, n special la Uniunea vamal i Relaii
externe, vizeaz libera circulaie a mrfurilor. Important pentru ara noastr este
securizarea graniei externe, care a devenit frontiera U.E., pentru a nu mai ptrunde
mrfuri contrafcute i a se pune capt contrabandei.
Criteriile de aderare au vizat legislaia achiziiilor publice i asigurarea
conformitii cu standardele europene.
Sunt nc serioase probleme n procesul de reglementare, acreditare i
certificare, transpunerea standardelor europene se face lent, supravegherea
pieei i sigurana produselor (mai ales a celor agro-alimentare) las de dorit,
controlul la grani este nc ineficient (dovad contrabanda mare), unele
din cele 10.000 de autoriti care fac achiziii publice nu aplic
corespunztor i competent legislaia din domeniu etc.

1.2. Libera circulaie a persoanelor


1.2.1. Prevederile aquis-ului comunitar
Libera circulaie a lucrtorilor este garantat i implic eliminarea oricrei
discriminri pe motiv de cetenie ntre lucrtorii statelor membre, n ceea
ce privete ncadrarea n munc, remunerarea i celelalte condiii munc,
sub rezerva restriciilor justificate de motive de ordine public, siguran
public i sntate public (art. 45*).
Important de subliniat este i faptul c asigurrile sociale nu se pierd, fiind
permis cumulul perioadelor de cotizare pentru pensie i sntate, iar, prin
art. 49, Tratatul de la Lisabona interzice i restriciile privind libertatea de
stabilire pe teritoriului U.E.**.

****** Idem, pag. 78.


** Tratatul de la Lisabona, aprut n Jurnalul Oficial al U.E. C-115, 9 mai
2008, pag. 85.
**** Idem, pag. 87.

1.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Cu privire la libera circulaie a persoanelor, criteriile s-au referit la
recunoaterea reciproc a calificrilor i diplomelor precum i la
coordonarea sistemelor de securitate social. Tratatul de aderare
prevede urmtoarele:
a) Dispoziiile acquis-ului Schengen sunt obligatorii i se aplic de
la data aderrii, ns n temeiul unei decizii europene adoptate de Consiliu.
b) Romnia nu beneficiaz de acordul privind libera circulaie a
persoanelor ncheiat de UE cu Elveia.
c) Anexa II cuprinde lista dispoziiilor acquis-ului Schengen
referindu-se, n special la: eliminarea controalelor la frontierele interne,
cooperarea judiciar n combaterea traficului de droguri i a
disfunciilor de la frontierele externe; nfiinarea unui Comitet permanent
de evaluare i punere n aplicare; Manual i instruciunile consulare
comune, cooperarea poliieneasc transfrontalier pentru prevenirea i
depistarea infraciunilor; formularul armonizat pentru invitaii, declaraii de
garanie i atestri de cazare; combaterea traficului ilegal de arme, rpirii de
minori i imigrrii ilegale; modelul uniform de viz; norme metodologice i
proceduri de realizare a controlului i supravegherii frontierelor; Sistemul
de Informaii Schengen; constituirea reelei de ofieri de legtur n materie
de imigrare; obligaia transportatorilor de a comunica date privind
pasagerii; lista rilor tere ai cror resortisani trebuie s dein viz;
constituirea Sistemului de Informaii privind vizele i a Ageniei Europene
pentru Gestionarea Cooperrii Operative la Frontierele Externe ale UE;
obligaia tampilrii cu regularitate a documentelor de cltorie ale
resortisanilor rilor tere la trecerea frontierei externe a statelor membre;
elementele de securitate i datele biometrice ce trebuie s le cuprind
paapoartele i documentele de cltorie eliberate de statele membre etc.
Romnia i-a propus s aplice integral acquis-ul Schengen ncepnd cu
2011, o parte dintre obligaii fiind deja ndeplinite.
d) La cererea Uniunii Europene perioada de tranziie pentru
libera circulaie i edere n UE va cuprinde 3 etape:
1.- Pn la sfritul unei perioade de 2 ani de la data aderrii se
vor aplica msurile de drept intern sau rezultate din Acorduri bilaterale
care reglementeaz accesul resortisanilor romni pe piaa forei de munc.
2.- naintea expirrii celor 2 ani, Consiliul examineaz situaia pe baza
unui raport al Comisiei, iar rile membre pot notifica continuarea regimului
respectiv pn la expirarea unei perioade de 5 ani, n lipsa acesteia se aplic

Regulamentul 1612/1968 privind libera circulaie a lucrtorilor n cadrul


Comunitii (adic liberul acces la piaa forei de munc comunitare).
3.- La sfritul perioadei de 5 ani, n cazul n care pe piaa forei de
munc dintr-un stat membru se produc sau exist riscul unor perturbri
grave dup ce notific Comisiei, o ar membr poate prelungi la 7 ani
regimul restrictiv respectiv.

*
**
Pn n prezent nu au fost probleme deosebite n deschiderea pieei
muncii, unele ri liberaliznd-o chiar din 2007, iar, mai recent, datorit
crizei sunt i ri care au introdus restricii temporare. n ar s-au nfiinat
structuri necesare recunoaterii mutuale a calificrilor profesionale,
drepturile cetenilor i securitatea social. Este nc slab participarea la
reeaua de servicii europene privind angajarea (EUREST), una dintre cauze
fiind pregtirea personalului, mai ales, n ceea ce privete cunoaterea
limbilor de circulaie internaional.

2.3. Libera circulaie a serviciilor


2.3.1. Prevederile acquis-ului comunitar
Dreptul de a se stabili i a presta servicii n oricare dintre rile membre
ale UE este garantat de articolul 56 al Tratatului de la Lisabona *, att
pentru persoanele fizice ct i cele juridice, domeniile exceptate fiind numai
cele care in de sigurana i sntatea public. Pentru profesiile liberale s-a
realizat i armonizarea necesar recunoaterii diplomelor (medici, veterinari,
stomatologi, arhiteci, avocai, asistente medicale i moae).

2.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


implementarea acestora
Romnia a acceptat acquis-ul comunitar din domeniul serviciilor i s-a
angajat s-l implementeze pn la data aderrii cu excepia a dou
directive pentru care a solicitat o perioad de tranziie de 5 ani (pn la 1
ianuarie 2012) pentru asigurarea de rspundere civil n cazul accidentelor
auto i schemele de compensare ale micilor investitori. S-a acceptat
(conform prevederii din Anexa a VII-a a Tratatului) un cuantum minim de
compensare (despgubire) pentru investitori de 4.500 n 2007, 7.000 n
2008, 9.000 n 2009, 11.000 n 2010 i 15.000 n 2012.
Din 2007, despgubirile pentru depozitele bancare, n caz de faliment,
au fost de 20.000 , iar din 2009 sunt de 50.000 , inclusiv pentru depozitele
agenilor economici. Problema principal a perioadei de criz este ezitarea
bncilor n a relua procesul de creditare i imposibilitatea de a le impune
acest lucru atta timp ct 90% din capitalul acestora este strin.
** Tratatul de la Lisabona, pag. 91.

2.4. Libera circulaie a capitalurilor


2.4.1. Prevederile acquis-ului comunitar
Libera circulaie a capitalurilor i plilor, att ntre statele membre ct
i cu cele tere, este statuat de articolul 63 al Tratatului de la
Lisabona*). S-a realizat treptat ncepnd cu 1960 (pentru capitalul pe
termen lung) ncheindu-se n linii mari n 2003, cnd s-a liberalizat piaa de
valori mobiliare. Va fi deplin cnd armonizarea politicilor fiscale i
economice va fi total.
rile membre ale Uniunii Europene ce nu au adoptat EURO (din cele 27
numai 16 au adoptat) pot lua msuri de combatere a infracionalitii fiscale
i de control prudenial al instituiilor financiar-bancare i a micrilor de
capital, de aprare a ordinii i siguranei publice, pot impune restricii rilor
tere n special atunci cnd afluxul sau ieirea masiv de bani afecteaz rata
dobnzilor i, deci, economia real.

2.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


implementarea acestora
Criteriile au vizat alinierea legislaiei pieei valorilor mobiliare,
ntrirea supravegherii serviciilor financiare i liberalizarea
transferurilor de capital.
Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar, cu dou excepii
pentru care a solicitat o tranziie de 15 ani pentru achiziionarea de ctre
strini a terenurilor cu destinaie agricol i forestier i 5 ani pentru
terenurile din intravilan. S-au acceptat (Anexa VII a Tratatului); numai 7 i
respectiv 5 ani.
*
**
n acest domeniu s-au fcut progrese importante, meritul principal
avndu-l B.N.R., dar, mai sunt probleme de implementare a standardelor
internaionale n combaterea splrii banilor, supravegherea activitilor
financiar-bancare, rezolvarea plngerilor i furnizarea de informaii
financiare (transparena).

** Tratatul de la Lisabona, pag. 93.

Concluzionnd cu privire la prevederile Tratatului pentru cele


patru liberti statuate pe piaa intern european, se poate arta:
Romnia nu a solicitat derogri dect la libera circulaie a
serviciilor i cea a capitalurilor iar cea mai important este cea privitoare
la amnarea accesului strinilor la achiziionarea de terenuri agricole i
forestiere (7 ani) i a celor pentru o reedin secundar (5 ani).
Pentru cetenii i agenii economici romni este important i
prevederea potrivit creia cuantumul despgubirilor pentru micii
investitori va fi de 15.000 , iar pentru depozite bancare de 50.000 .
La solicitarea U.E. Romnia a trebuit s accepte o perioad de
tranziie cu mai multe trepte (2,5 respectiv 7 ani) pentru liberul acces al
lucrtorilor romni pe piaa forei de munc comunitare (rile U.E. au ns
obligaia de a nu nruti actualul acces al lucrtorilor romni pe piaa forei
de munc i individual s-l acorde chiar pe deplin, n timpul acestei
perioade).
Referitor la accesul pe piaa forei de munc de subliniat este
poziia Austriei i Germaniei care nc de la nceput au precizat
sectoarele de restricionare (construciile i serviciile aferente n cazul
Germaniei, iar Austria a mai adugat asistena social i medical,
horticultura i prelucrarea pietrei) precum i faptul c unele ri, printre
care i Cehia, Slovacia, Slovenia, rile baltice, Finlanda i Suedia au
liberalizat accesul nc din primul an al aderrii, iar Italia i Spania
ne- au acordat o liberalizare parial.

2.5. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


2.5.1. Libera circulaie a mrfurilor
Avantajele liberei circulaii a mrfurilor pe o pia de
dimensiunile Uniunii Europene cu 495 milioane de locuitori, n
2008, sunt, n general, urmtoarele:
libera circulaie a mrfurilor fiind nsoit de cea a factorilor de
producie (materii prime i semifabricate, tehnologie, capital,
for de munc i servicii) va conduce la creterea concurenei i
a competiiei, cu efect benefic asupra calitii i preurilor
produselor, deci a competitivitii acestora.
consumatorii vor fi principalii beneficiari deoarece
gama de produse oferite va fi mai mare, preurile mai
uor de comparat iar concurena sporit le va menine la
un nivel rezonabil, standardele comune vor asigura o
calitate
corespunztoare
tuturor
produselor

comercializate;
agenii economici adresndu-se unei piee mai mari i
vor putea reduce costurile pe unitate de produs
(economia de scar") i spori n felul acesta
profiturile;
reindustrializarea rii i specializarea internaional
a economiei romneti vor fi mai uor de realizat
datorit liberei circu1aii a mrfurilor, serviciilor,
tehnologiilor, capitalurilor i n special a investiiilor
strine directe, avantajelor competitive ce le-ar putea
oferi piaa romneasc (dimensiunea i poziia
geografic a acesteia);
schimburile comerciale desfurndu-se prioritar cu
rile membre ale Uniunii Europene (deine 70% din
exporturile romneti) vor deveni mai competitive
(mai avantajoase) datorit apropierii geografice i
costurilor mai reduse cu expediia, vmuirea i
transportul. De asemenea, faptul c produsele vor trebui
s fac fa unor exigene europene i, deci, mondiale,
va permite desfacerea lor n cantiti mai mari i
inclusiv pe alte piee dect ri membre ale Uniunii
Europene (n special, n cele care au Acorduri de liber
schimb cu Uniunea European), dar i n rile C.S.I.,
cele din Orientul Mijlociu, America i Asia.
Dezavantaje:
exigenele de adaptare la cerinele pieei interne europene vor necesita
eforturi investiionale pe care nu toi agenii economici le vor putea face
i astfel i vor ncheia activitatea sau vor fi nevoii s abordeze domenii
noi;
restructurarea industriei va continua prin ncheierea procesului de privatizare, dar
mai ales prin nchiderea unitilor neviabile (de exemplu, cele miniere) ceea ce
va nsemna i reducerea numrului locurilor de munc;
pe msura creterii tarifelor la utiliti i a costurilor salariale va ncepe un
proces de delocalizare (mutare n alte ri) a unor activiti productive orientate
ctre export, cazul industriei textile, confeciilor i nclmintei, ceea ce va
conduce la pierderea unor locuri de munc i a unor exporturi;
eforturile de restructurare i modernizare a economiei vor nsemna i
resurse financiare substaniale din partea statului i a patronatului, ceea ce

va diminua posibilitile de a satisface corespunztor nevoile sociale


(sntate, educaie i pensii).

2.5.2. Libera circulaie a persoanelor


Libera circulaie a persoanelor va avea un impact puternic asupra
viitorului economico-social al Romniei, raportul dintre beneficii i costuri,
respectiv ntre transferurile bneti ale emigranilor ctre cei din ar i exodul
creierelor i va lsa amprenta asupra acestui viitor. Se estimeaz c n prima
decad ce va urma introducerii liberei circulaii pentru cetenii romni va
emigra n Uniunea European aproape 3-4% din populaia Romniei, ceea ce
nseamn jumtate din cei care se afl deja la lucru n aceste ri. rile UE n
care au emigrat cei mai muli romni sunt n ordine: Italia (25%), Spania
(20%), Germania (18%), Frana, Austria, Portugalia i Grecia.
Principalele caracteristici ale migraiei romneti sunt: dei n ultimii ani,
emigraia a devenit mai temperat (n jur de 10-15.000 persoane anual), este
orientat ctre gsirea unui loc de munc, cuprinde n special populaia tnr
ntre 18 i 23 de ani; raportul migraie legal i ilegal evolueaz n favoarea
primei forme; zonele de plecare se disperseaz; ctig teren emigraia
orientat pe considerente de legturi de familie; criteriul destinaiei i
distanei i reduce din importan; migraia pentru munc devine tot mai
fluctuant i nu va atinge un nivel critic pentru rile de destinaie; continu s
se nsntoeasc comportamentul emigrailor romni etc. Cauzele
fenomenului migraiei sunt n special de natur economic (diferena de
venit i dificultatea gsirii unui loc de munc). Numrul emigranilor romni
este estimat la 3 milioane (peste 50% aflndu-se n Italia i Spania).
Dei cuantificarea avantajelor i a dezavantajelor emigraiei este greu
de fcut, n linii mari acestea se rezum la urmtoarele:
Avantaje

remisiile (transferurile bneti ale emigranilor) au efecte


pozitive importante pentru economia naional, deoarece: mresc
cererea intern de bunuri i servicii, devenind astfel factor de
cretere economic; sporesc fluxul monetar i contribuie la
mbuntirea soldului balanei de pli i a rezervelor valutare ale
rii (permind astfel importuri mai mari i mprumuturi pentru
dezvoltare mai substaniale); contribuie la reducerea costului banilor
(cursului de schimb i a ratei dobnzilor, ceea ce nseamn credite
mai avantajoase pentru consum i investiii); conduc la creterea
standardului de via a celor n cauz i a familiilor acestora, pe
termen lung i n mod indirect a ntregii populaii.

La transferurile bneti efectuate prin sistemul bancar, circa 6 mld. $ n


2006 i 9 mld. $ n 2008 trebuie adugate cele ilegale sau aduse personal de
ctre emigrani. De aceea, pot fi sensibil mai ridicate, ceea ce ar putea nsemna
un impact mult mai puternic. Calea oficial i sigur - cea a transferului bancar
este ocolit i datorit organizrii necorespunztoare a acestuia (filiale n
strintate i dobnzi sau plasamente stimulative) precum i fiscalitii ridicate
a veniturilor din munc care descurajeaz declararea integral a veniturilor.
Fenomenul emigraiei nu este specific Romniei, acesta se ntlnete
i n alte ri chiar membre ale Uniunii Europene, cazul Greciei care a
beneficiat n 2000 de remisii legale de la emigrani n valoare de 7,5 mld. $,
Portugalia 4,0 i Spania 3,2, iar ri care au aderat n 2004 la Uniunea
European, Polonia 2,9 mld. $ i Ungaria 1,0 mld. $. n 2008, Banca
Mondial a apreciat aceste remisii la 30 mld. India, 27 mld. China,
23,8 mld. Mexic, 18,7 mld. Filipine, 11 mld. Polonia, 10 mld.
Nigeria, 9,5 mld. Egipt, i 7 mld. Romnia, deci alturi de Polonia
suntem n topul celor 10. Numrul de imigrani se ridic la 7,2 mil. n
Germania, 5 mil. n Frana, 4,8 mil. n Spania, 3 mil. n Italia, 1,7 mil. n
Olanda, 1,5 mil. n Grecia i 1,0 mil. n Belgia.
migraia forei de munc ridicndu-se la peste 2 milioane de
persoane a nsemnat i detensionarea pieei forei de munc din
Romnia, uurnd astfel sarcina autoritilor n privina omajului i
asigurrilor sociale precum i a celor n cutarea unui loc de munc.
Rata omajului n Romnia este mai mic cu dou puncte
procentuale dect cea din Uniunea European, respectiv de circa 8%
fa de circa 10% (n 2009);
migraia temporar pentru munc este benefic i pentru aceea c
poate contribui la schimbarea mentalitii romnilor, n multe
cazuri la creterea calificrii acestora, respectiv la o nou atitudine
fa de munc i lege, la o percepie corect a valorilor democraiei,
la insuflarea unui spirit de competiie mai puternic i la mai mult
iniiativ;
treptat Romnia va deveni i o ar de imigraie, deci va putea
beneficia de aportul celor care vor veni s lucreze n ara
noastr, ceva mai calificai dac vor veni din Vest, ns i
necalificai dac vor fi imigrani din lumea a 3-a;
n viitor, Romnia va reprezenta o surs de alimentare a emigraiei
Est-Vest i un beneficiar al emigraiei Sud - Nord i Est - Vest, ns
ntotdeauna raportul emigraie/imigraie va fi net favorabil
emigraiei;
Dezavantaje:

diminuarea semnificativ a ofertei naionale de for de


munc, cantitativ i calitativ, care limiteaz posibilitile de
reducere mai rapid a diferenelor de venit fa de rile
Uniunii Europene. Aspectul cel mai negativ este componenta
tot mai calificat a acestei migraii (exodul creierelor) i
astfel lipsirea economiei naionale de factorul uman
indispensabil modernizrii i eficientizrii acesteia, ceea ce
face mai dificil reducerea decalajului economico - social ce
ne desparte de celelalte ri membre ale Uniunii Europene;
apariia la nivel naional a unor segmente deficitare de
for de munc calificat, cazul celei pentru construcii n
Sud Estul rii. Localizarea acestui deficit n zone slab
dezvoltate le va face i mai grea ieirea din aceast situaie;
pierderea capitalului investit n pregtirea profesional a
celor care emigreaz i indirect finanarea acestei pregtiri din
alte ri, n condiiile n care avem suficiente probleme cu
procesul educaional naional i cu fondurile alocate
nvmntului
pierderi la export prin diferena de productivitate
potenial a celor plecai la munc n strintate care prin
calificarea i spiritul lor inventiv ar fi putut contribui la
creterea performanelor produselor romneti;
accentuarea procesului de mbtrnire demografic datorit
ponderii mari a tinerilor care emigreaz, ceea ce va crea
dificulti programelor de dezvoltare viitoare i va mri povara
social (pensii, ajutoare sociale, sntate). Se estimeaz c n
2050, Romnia va avea o populaie de 16 mil., fa de 21 mil.
n prezent.
orientarea prioritar a remisiilor ctre consum i nu ctre
afaceri le reduce substanial efectul pozitiv ce l-ar putea
avea pe termen mediu i lung, att pentru emigrani ct i pe
plan naional.

2.5.3. Libera circulaie a serviciilor


Avantaje
toate avantajele pe care le asigur libera circulaie a
lucrtorilor (remisiile de la emigrani, creterea calificrii i
formarea noilor mentaliti, reducerea presiunii asupra pieei
forei de munc autohtone etc.) cu remarca c se ncurajeaz

i migraia profesiilor liberale (arhiteci, medici, avocai,


asisteni medicali) sau a fermierilor, meteugarilor i a
comercianilor.
accentuarea competiiei pe piaa serviciilor va conduce la
prestaii de mai bun calitate i mai ieftine pentru
consumatorii romni. De exemplu preurile pentru serviciile
de telecomunicaii pe ansamblu Uniunii Europene, au sczut
cu aproximativ 7,5% pe an de cnd piaa a fost complet
liberalizat n 1998, iar la energia electric furnizat
consumatorilor casnici cu 6,5% ntre 1996-2001, chiar cu
peste 20% cum a fost cazul Spaniei;
protejarea economiilor micilor investitori prin rigorile
introduse sistemului bancar i pieei de capital, despgubirea
acestora n caz de faliment cu o sum mai consistent,
respectiv, 20.000 din 2007 i 50.000 din 2009;
domeniul serviciilor conducndu-se dup reguli comunitare i
fiind insuficient dezvoltat n Romnia va putea atrage mai
muli investitori occidentali, inclusiv cu prilejul privatizrii
utilitilor publice, ceea ce va asigura o aliniere mai rapid la
standardele europene;
piaa de capital prin Bursa de Valori Mobiliare - BVM i
va spori rolul n atragerea de fonduri pentru investiii de la
localnici i strini, devenind un loc de plasament i pentru
economiile populaiei;
alinierea la condiiile de asigurare din Uniunea European va
ncuraja libera circulaie a persoanelor cu efect benefic
pentru cei care emigreaz pentru munc sau fac turism i
afaceri;
pe msura mbuntirii infrastructurii, Romnia va putea
beneficia de poziia sa geografic n tranzitul ctre Est i
Orientul Mijlociu i de atraciile turistice pe care le ofer
Delta Dunrii, Marea Neagr, munii i mnstirile.
Dezavantaje:
toate dezavantajele la care conduce migraia forei de munc
(lipsirea economiei naionale de aportul acestora la dezvoltarea i
modernizarea sectorului serviciilor, pierderea capitalului investit n
pregtirea acestora, accentuarea mbtrnirii demografice etc.);

pierderile prin emigraie devin importante i datorit cuprinderii


profesiunilor liberale prestatoare de servicii (arhiteci, doctori,
farmaciti, veterinari, avocai, asisteni medicali .a.);
costurile mari pe care le implic procesul de adaptare legislativ i
instituional n special n perioada de preaderare i nu numai etc.

2.5.4. Libera circulaie a capitalurilor


Libera circulaie a capitalurilor este benefic pentru Romnia, mai
ales, pe termen mediu i lung, principalele avantaje i dezavantaje fiind:
Avantaje:
economia naional beneficiaz de un acces sporit i n
condiii avantajoase (dobnzi accesibile) pe piaa de
capital comunitar ntr-o perioad cnd fondurile proprii
pentru modernizare i adaptare la exigenele integrrii n
Uniunea European sunt insuficiente (datorit nivelului
sczut al veniturilor rata acumulrii este mic);
agenii economici i persoanele fizice vor avea acces la o
pia de capital mai ieftin, respectiv pentru constituirea de
firme, efectuarea de investiii, construirea i cumprarea de
locuine prin ipotecile transfrontaliere (mult mai convenabile
dect cele naionale) etc.;
adoptarea monedei unice va aduce binefacerile
stabilitii monetare: curs de schimb stabil, inflaie mic i
rat a dobnzilor rezonabil, comisioane bancare corecte i
identice n zona EURO etc.;
Creterea investiiilor directe comunitare n ara noastr va
nsemna restructurarea i modernizarea mai rapid a rii i
astfel reducerea decalajului economic i social ce separ
Romnia de celelalte ri ale Uniunii Europene. n 2008
stocul de I.S.D. depea 40 mld. , majoritatea ns provenind
din privatizri, ori criza a dovedit c neimplicarea statului n
economie este o greeal. Reputatul bancher Sros declara
recent c aceast criz a demonstrat c piaa liber nu se
regleaz singur. Nefiind proprietar i nici coproprietar, statul
romn nu are cum s impun bncilor reluarea procesului de
creditare (90% din activele acestora aparin unor bnci
strine).

Armonizarea legislativ i aplicarea acquis-ului comunitar


vor conduce la alinierea rii la exigenele unei economii
de pia funcionale i din punctul de vedere al pieei de
capital;
Posibilitatea efecturii de plasamente n strintate cu
profituri mai substaniale dect n ar etc.
Dezavantaje:
date fiind preurile mici ale terenurilor i pdurilor din
Romnia este posibil achiziionarea lor de ctre strini n
perioada imediat urmtoare expirrii interdiciei (2014) cu
efectele negative ce pot decurge din aceasta;
ptrunderea de capital speculativ prin investiii de
portofoliu care prezint riscuri importante pentru o economie
fragil ca cea romneasc (scurgerea de venit naional prin
retragerea de pe pia i transferul n strintate ceea ce s-a i
ntmplat n 2009);
costurile i riscurile perioadei de armonizare legislativ i
instituional cu acquis-ul comunitar, respectiv de
implementare a acestuia;
datorit tendinei de aliniere a preurilor terenurilor, pdurilor
i locuinelor la cele occidentale (concurena extern pe
aceast pia fiind hotrtoare) accesul romnilor pe piaa
funciar i imobiliar va fi mai dificil (n 2004, un hectar de
teren arabil era de peste zece ori mai ieftin dect n Uniunea
European - ntre 200-300 n Romnia fa de 2500 n
Uniunea European).

Capitolul II
POLITICILE DE ACOMPANIERE
A PIEEI INTERNE EUROPENE
2.1. Dreptul societilor comerciale
2.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Acquis-ul comunitar cuprinde reglementri comune pentru constituirea
i funcionarea societilor comerciale din toate rile membre ale UE
(identitatea mputerniciilor, situaia financiar, existena unui registru i a
unei publicaii, controlul i legalitatea actelor, audit independent, protecia
drepturilor de proprietate intelectual i industrial, contabilitate uniform
etc.). ntreprinderile, publice sau private, trebuie s respecte regulile
concurenei ce vor fi prezentate la subcapitolul respectiv (vezi i art. 101 i
107*).

2.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul de implementare
Criteriile aderrii au vizat ntrirea capacitii administrative a organismelor
de aplicare a drepturilor de proprietate intelectual i industrial i
creterea eforturilor de combatere a pirateriei i a contrafacerii;
mbuntirea cooperrii dintre poliie, autoritatea vamal i sistemul
judiciar pentru ntrirea capacitii administrative la frontier i asigurarea
aplicrii legislaiei specifice; intensificarea pregtirii profesionale a
personalului n instituiile implicate; De asemenea, s-au referit la completarea
procesului de aliniere a legislaiei prin adoptarea, cu precdere, a legislaiei
secundare din domeniul dreptului societilor comerciale.
Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar fr a solicita
perioad de tranziie. Tratatul de aderare cuprinde numai referiri la
dreptul de proprietate industrial i anume:
- Conform prevederii din Anexa III referitoare la marca de comer
comunitar de la data aderrii o marc de comer comunitar nregistrat
** Tratatul de la Lisabona, pag. 116-121.

sau solicitat nregistrarea naintea datei de aderare se extinde i la


teritoriul Romniei pentru a avea acelai efect n ntreaga Comunitate.
- Referirea din Anexa III la crearea unui certificat suplimentar de
protecie pentru medicamente, precizeaz c, oricrui medicament
protejat printr-un brevet valabil i a crui prim autorizare a fost
obinut dup 1 ianuarie 2000 i poate fi acordat un certificat n
Romnia (dac a expirat poate fi solicitat n 6 luni de la aderare).
Idem pentru produsele fito-farmaceutice.
- Referirea la desenele i modelele industriale comunitare ale aceleai
Anexe precizeaz c De la data aderrii un desen sau un model
industrial comunitar protejat sau solicitat n conformitate cu
Regulamentul 6 / 2002 naintea datei de aderare se extinde la teritoriul
Romniei pentru a avea acelai efect n ntreaga comunitate.
- n Anexa V se arat c titularii sau beneficiarii unui brevet de
invenie sau certificat suplimentar de protecie pentru un produs farmaceutic
nregistrat ntr-un stat membru la o dat cnd o astfel de protecie nu putea fi
obinut n Romnia poate beneficia de drepturile conferite de acestea.
*
**
Registrul comerului i autoritatea de control a nregistrrii firmelor s-au
schimbat de la Camera de Industrie i Comer la Ministerul Justiie (ca i n
celelalte ri din U.E.), standardele de audit au devenit conforme cu cele
elaborate de Federaia Internaional a Organizaiilor Contabile, ns probleme
sunt la impunerea legislaiei privind drepturile de proprietate intelectual i
industrial (prea multe bunuri piratate i contrafcute intr n ar datorit slabei
colaborri dintre poliia de frontier, autoritile vamale i cele judiciare).
Semnificaia prevederilor referitoare la acest capitol este n principal
aceea c U.E. a urmrit s-i protejeze mai bine drepturile de proprietate
intelectual i industrial, cu referire special la medicamente.

2.1.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Avantaje:
va constitui o arm eficient de lupt contra economiei
subterane i evaziunii fiscale i astfel vom avea ncasri la
buget mai substaniale i angajai legal care s beneficieze de
asigurri sociale i de sntate. Bani mai muli la buget vor
nsemna fonduri sporite pentru educaie, sntate, pensii i
investiii n modernizarea rii;

un mediu de afaceri stabil, mai sntos i predictibil care


s ncurajeze investiiile interne i externe, ceea ce va
conduce la noi locuri de munc, la restructurarea i
modernizarea mai rapid a economiei rii;

un cadru propice unei concurene loiale ntre agenii


economici, ceea ce va fi benefic creterii competitivitii
produselor i serviciilor romneti, att de necesare pentru a
putea face fa exigenelor Pieei Interne / Unice Europene;

va fi stimulat activitatea de inovare i, n general, cea de


creaie printr-o protecie real a drepturilor de autor
(proprietii intelectuale i industriale);

Dezavantaje:
scoaterea la suprafa a economiei subterane ar putea
nsemna i pierderea unor locuri de munc, efect similar l va
avea i competiia pentru a face fa presiunilor concurenei de
pe piaa european;

descurajarea pirateriei i contrafacerii, n general


respectarea drepturilor de proprietate intelectual i industrial
i va elimina pe profitorii acestui gen de activitate ilegal, ns
va nsemna i o reducere a unei surse generatoare de venituri;

costurile generate de perioada de adaptare la exigenele


legale i instituionale comunitare care le va suporta att
economia real (agenii economici), ct i statul, deci
ceteanul.

2.2. Politica din domeniul concurenei


2.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Cadrul legal al politicii de concuren este reprezentat, n special, de
articolele 102-106 din Tratatul de la Lisabona * prin care sunt stabilite
regulile comune din acest domeniu, de interzicerea acordurilor
anticoncureniale, a practicilor concertate i abuzului de poziie dominant,
de controlare a ajutoarele de stat, de reglementare a fuziunilor etc.
Ajutoarele de stat sunt reglementate prin articolele 107-109**)
Mai concret, acquis-ul comunitar se refer la:
** Tratatul de la Lisabona, pag. 116-119.
**** Tratatul de la Lisabona, pag. 120-122.

Legislaia primar care stabilete reguli comune pentru ntreprinderi i


ajutoare de stat, prin regulile comune din domeniul concurenei (interzicerea
acordurilor de fixare a preurilor, produciei, desfacerii, surselor de
aprovizionare, impunerea de condiii inegale la prestaii egale, condiionri
ce nu au legtur cu obiectul contractului art. 101 din Tratatul de la
Lisabona).
Legislaia secundar cuprinde:
- Reglementrile antitrust care interzic acordurile anticoncureniale,
practicile concertate i abuzul de poziie dominant;
- Regulamentul furnizrilor ce vizeaz prevenire, crearea sau ntrirea
poziiilor dominante;
- Reglementrile privind liberalizarea unor sectoare economice
(utilitile publice) n care unele ntreprinderi beneficiaz de avantaje din
partea statului;
- Reglementrile privind ajutoarele de stat vizeaz controlul celor care
depesc 100.000 ntr-o perioad de 3 ani, notificarea lor pe formulare
standard, accelerarea procedurilor de investigare, de aplicare a deciziilor i
eventual recuperare;
- Comisia European are sarcina depistrii i investigrii cazurilor de
distorsionare grav a concurenei i poate da amenzi substaniale, de
exemplu numai n 2001 acestea au totalizat 2 mild. , depindu-le pe cele
aplicate n cei 42 de ani anteriori.

2.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
n cadrul criteriilor de aderare un loc important l-au ocupat: completarea
cadrului legislativ, ntrirea capacitii administrative a autoritilor din
domeniul concurenei, alinierea schemelor de ajutor incompatibile,
completarea inventarului ajutoarelor de stat i elaborarea rapoartelor
anuale, contientizarea tuturor factorilor implicai, intensificarea aciunilor de
pregtire profesional a personalului din domeniul judiciar i control al
concurenei, restructurarea sectorului siderurgic .a.
Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i a obinut unele
amnri i derogri cuprinse n Anexa VII-a a Tratatului de aderare.
Referitor la regulile de concuren Tratatul prevede:
a)
n Anexa V:
- Se va pune la dispoziia Comisiei, cu regularitate, o list a
ajutoarelor de stat existente de ctre Autoritatea naional i, n cazul n
care Comisia nu obiecteaz n termen de 3 luni de la primirea informaiilor
pentru evaluare, se consider compatibile.

- Decizia de obiecie din partea Comisiei nseamn iniierea


procedurii de investigaie i dac este negativ conduce i la recuperarea
ajutorului de la beneficiar, inclusiv dobnda aferent.
- Msurile de ajutor acordate n sectorul transporturilor sunt
considerate drept ajutor existent pn la sfritul celui de-al 3-lea an
de la data aderrii, dup aceast dat orice ajutor considerat a fi
incompatibil cu orientrile comunitare se consider drept ajutor nou i
trebuie s se conformeze acestora.
- Comisia monitorizeaz aplicarea angajamentelor i a legislaiei
n materie de ajutor de stat.
b)
n Anexa VII se prevede:
- Romnia poate continua s acorde scutiri de la impozitul pe profit
n zonele defavorizate pn la 31.12.2008 pentru 3 zone (Brad, Valea Jiului
i Blan), 31.12.2009 pentru 22 de zone, i 31.12.2010 pentru alte 3 zone
(Cugir, Zimnicea i Copa Mic).
- Ajutoarele de stat pentru investiii regionale trebuie s nu
depeasc 50% intensitatea net a acestora sau 75% n cazul IMM-urilor
(numai 30% n sectorul autovehicolelor).
- Poate continua s acorde scutiri de la plata redevenelor
ntreprinderilor care au semnat contracte comerciale cu administraiile
zonelor libere nainte de 1 iulie 2002, pn la 31.12.2011.
- Ajutorul de stat acordat restructurrii industriei siderurgice
numai n anumite condiii care vizeaz reducerea capacitilor de producie,
creterea ponderii produselor cu valoare adugat ridicat .a.
*
**
Prevederile din Tratat referitoare la concuren reliefeaz urmtoarele:
Regulile privind ajutoarele de stat s-au stabilit la solicitarea
UE, reprezentnd o condiie esenial a restructurrii i realizrii unei
economii funcionale de pia.
Amnrile eliminrii unor faciliti fiscale (pentru zonele
defavorizate, IMM-uri, zonele libere) s-au acceptat la insistenele prii
romne i n contextul dificultilor prin care trece economia i
societatea romneasc.
Prin Tratat s-a acordat o atenie deosebit restructurrii industriei
siderurgice i pentru faptul c aceasta se confrunt cu probleme n
interiorul U.E., n bun parte datorate concurenei externe. Dac
mbuntirea eficienei n acest sector va fi de bun augur, nu acelai lucru
se poate spune despre reducerea drastic a capacitii de producie (cu 2,05
tone n perioada 1993-2008), mai ales c vor fi afectate Hunedoara i
Reia, orae ce au deja dificulti n asigurarea locurilor de munc.

Este exagerat importana acordat nclcrii condiiilor


stabilite acordrii ajutoarelor de stat, prevzndu-se recurgerea la
clauzele de salvgardare din art. 37 i 39.

2.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Realizarea unei concurene reale bazat pe reguli comune celor din
celelalte ri ale U.E. reprezint o condiie esenial pentru crearea unei
economii de pia funcionale n Romnia, capabil s fac fa presiunilor
concureniale ale Pieei unice. ntrzierea nchiderii negocierilor la acest capitol
s-a datorat volumului mare al ajutoarelor de stat care, n 14 ani, au nsumat 16
miliarde $ (n 2004 au fost de 1,8 miliarde $ reprezentnd 3,5% din P.I.B., fa
de U.E. unde variaz ntre 0,5 i 1% din P.I.B.). Aceste ajutoare au fost
acordate i sectorului privat, n 2003 acesta deinnd 46% din total.
Avantaje:
se vor pune bazele unei dezvoltri sntoase i durabile
a economiei prin rmnerea pe pia numai a firmelor
competitive ce-i vor dovedi eficiena pe Piaa unic;
concuren real i loial va stimula inovaia, reducerea
costurilor, managementul modern, creterea eficienei
i a competitivitii pe pia.
consumatorii vor fi principalii beneficiari ai acestei
competiii ntruct vor avea acces la o ofert larg de
produse i servicii, cu o calitate ridicat i la preuri
rezonabile.
prin eliminarea pierderilor din economie (aa zisele
"guri negre") i reducerea subveniilor de stat pentru
susinerea firmelor ineficiente vor crete veniturile la
bugetul de stat i implicit sumele alocate sectorului
social.
Dezavantaje:
concuren real va conduce i la
unele falimente ceea ce va nsemna
disponibilizri i deci locuri de munc
mai puine; un efect similar l va avea i
privatizarea serviciilor publice care
datorit numrului mare de personal au o
eficien sczut sau firmele care-i
justific existena prin motive sociale,
deja, Consiliul concurenei a dat aviz

negativ solicitrilor de ajutoare venite


din partea ntreprinderilor: STOFE Buhui, METROREX - Bucureti,
C.E.T. - Bacu, Uzinele Sodice Govora
i ARIS - Arad;
creterea preurilor la unele produse i
servicii n prima parte a alinierii la
exigenele U.E. va afecta veniturile unei
categorii importante a populaiei, n
special, a pensionarilor;
creterea numrului celor care-i pierd
locul de munc va mri povara social a
statului prin creterea sumelor alocate
plilor compensatorii, ajutoarelor de
omaj i a celor sociale etc.

2.3. Politica n domeniul transporturilor


2.3.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Liberalizarea progresiv a serviciilor de transport, eliminarea
distorsionrii pieei, modernizarea infrastructurii i compatibilizarea acestui
sector cu exigenele integrrii i dezvoltrii durabile constituie obiectivele
politicii UE n acest domeniu.
Legislaia comunitar se refer la fiecare tip de transport i cuprinde numeroase
regulamente i directive care vizeaz: armonizarea condiiilor de concuren,
siguran i mediu, ajutoarele de stat, tarifele, infrastructura etc.
Tratatul de la Lisabona, la art. 170 prevede c pentru a beneficia pe
deplin de avantajele unui spaiu fr frontiere interne, Uniunea contribuie la
crearea i dezvoltarea de reele transeuropene n sectoarele infrastructurilor
de transporturi, telecomunicaii i energie*.

Orientarea cea mai recent a fost dat de Carta alb Politica


European a transporturilor pn n 2010 timpul deciziei, adoptat n
2001 i vizeaz reducerea gradului de congestionare a traficului rutier,
revitalizarea transportului feroviar, utilizarea sporit a transportului maritim
i fluvial, reducerea impactului ecologic, armonizarea tehnic i
interoperabilitatea ntre sisteme folosind containeirizarea etc.
** Tratatul de la Lisabona, pag. 163.

2.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Criteriile aderrii s-au referit la:
ntrirea capacitii administrative n domeniul transporturilor rutiere,
continuarea armonizrii legislative (n special eliminarea practicilor
discriminatorii n ceea ce privete taxarea) i reutilarea vehiculelor de
traciune romneti cu echipamente de limitarea vitezei i nregistrare,
tahografe;
asigurarea implementrii la timp a acquis-ului din domeniul siguranei
maritime i ntrirea administraiei n domeniu;
restructurarea i modernizarea flotei fluviale romneti n vederea
creterii competitivitii i pregtirii ei pentru ndeplinirea cerinelor tehnice
din Uniunea European;
transpunerea i implementarea acquis-ului revizuit n domeniul
transporturilor feroviare.
Romnia a acceptat acquis-ul transporturilor comunitare i prin Tratatul de
aderare s-au convenit i derogri (amnarea aplicrii unor prevederi):
- n Anexa VII, se fac urmtoarele precizri:
Pn la sfritul celui de-al 3-lea an de la data aderrii, transportatorii
stabilii n Romnia sunt exclui de la prestarea serviciilor de transport
rutier naional de marf n celelalte state membre i viceversa. La
sfritul perioadei statele membre informeaz Comisia dac o prelungesc
pentru cel mult 2 ani (n lipsa notificrii se aplic Regulamentul 3118 / 1993
care permite liberul acces).
Pn la sfritul celui de-al 5-lea an de la data aderrii dac un stat membru,
care aplic Regulamentul menionat, se confrunt cu o perturbare grav a pieei
sale naionale (excedent major al ofertei care amenin stabilitatea sau
supravieuirea financiar a transportatorilor naionali) poate solicita Comisiei
s suspende total sau parial accesul transportatorilor romni (n cazuri
urgente, notificarea motivat se poate face i dup suspendare).
n aceast perioad de tranziie (2-5 ani) statele membre care nu aplic
Regulamentul 3118 / 1993 pot reglementa accesul la serviciile lor de
transport rutier naional de marf prin schimbul treptat de autorizaii de
cabotaj pe baz de acorduri bilaterale.
Pn la 31.12.2013 transportatorii comunitari pot utiliza numai seciunile
nereabilitate din reeaua romneasc de drumuri dac se respect limitele
romneti de mas pe ax n vigoare.
ncepnd cu data aderrii nu mai poate fi impus nici o restricie privind
utilizarea principalelor rute de tranzit (n numr de 12).

Romnia ader la un calendar de reabilitare a reelei secundare de


drumuri (orice investiie cu fonduri comunitare trebuie s asigure o
ncrctur cu masa de 11,5 tone pe ax) care prevede s se ajung de la
3.916 km drumuri reabilitate n 2007 la 8.260 km n 2013.
ncepnd cu data aderrii toate vehiculele aflate n trafic internaional sunt
supuse numai unor tarife suplimentare temporare pentru utilizarea reelei
secundare romneti.
Nivelurile tarifelor minime prevzute pentru vehiculele grele de marf
(Directiva 1999 / 1962) nu se aplic pn la 31.12.2010 vehiculelor angajate
exclusiv n operaiuni de transport intern.
Poate menine scutirea de TVA la transportul internaional de cltori pn
ce condiiile din Directiva 2004 / 1966 sunt ndeplinite sau aceeai scutire o
practic oricare dintre actualele state membre.
*
**
Sintetiznd prevederile referitoare la transporturi pot fi trase
urmtoarele concluzii:
Trei ani de la aderare transportatorii rutieri romni (de marf)
nu au avut acces pe piaa intern a transporturilor comunitare (i
viceversa), perioada se poate prelungi pn la cinci ani (deci suntem
discriminai). Nu li se poate ns impune un regim mai restrictiv dect cel
existent la semnarea Tratatului. (25.04.2005);
Tarifele minime existente n U.E. se vor aplica treptat, pn n 2010 i
putem menine scutirea de T.V.A. la transportul internaional de cltori.
Dat fiind starea precar a infrastructurii rutiere poate fi
considerat benefic angajamentul de reabilitare a reelei secundare de
drumuri de la 3.916 km n 2007 la 8.260 km n 2013.

2.3.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Romnia a motenit o infrastructur de transport slab dezvoltat, axat pe
reeaua de ci ferate (peste 70% din transportul intern de mrfuri sau cel de
persoane) cu numai 321 km de autostrad fa de un necesar de 2500 km, i o
flot maritim care dei asigura transportul majoritii exporturilor romneti nu
avea un nivel tehnic corespunztor. Perioada de tranziie a agravat situaia, mai
ales n cazul transportului feroviar i al celui maritim unde flota n loc s fie
modernizat a fost vndut n condiii neelucidate nici pn azi (excepie face
flota de pescuit oceanic n cazul creia s-au gsit vinovaii i au fost condamnai).
Structura volumului de mrfuri transportate la nivelul anului 2000, arta astfel:
73,6% transport rutier, 19,7% pe calea ferat, 3,7% fluvial, 0,4% maritim i 0,1
% aerian, situaie care s-a meninut i la nivelul anului 2008.

nceperea procesului de pregtire pentru aderarea la U.E. a deschis


perspectiva reconsiderrii locului transporturilor n dezvoltarea economico-social
a rii, iar sprijinul comunitar n acest domeniu s-a dovedit a fi hotrtor,
transporturile alturi de agricultur i mediu fiind principalii beneficiari ai
integrrii n U.E. (50% din fondurile prevzute pentru perioada 2007-2013).
Avantaje:
modernizarea infrastructurii de transport cu sprijinul comunitar, n
perioada de preaderare cu fonduri PHARE, SAPARD i ISPA, iar dup
aderare cu fonduri structurale i de coeziune social. Numai fondurile
ISPA s-au ridicat la 370 mil. anual n perioada 2000-2006, sum ce
se va dubla din momentul aderrii.
Efectele pozitive ale dezvoltrii infrastructurii de transport asupra
celorlalte ramuri ale economiei nu vor ntrzia s apar i avem n
vedere: creterea eficienei activitilor productive, comerciale i
de turism; mbuntirea mediului de afaceri i a gradului de
atractivitate pentru investiii (inclusiv strine); o mobilitate mai
mare pentru fora de munc; dezvoltarea regiunilor rmase n
urm; atenuarea diferenelor dintre ora i sat; creterea gradului
de confort i a siguranei n timpul transporturilor etc.
creterea numrului locurilor de munc, mai ales n perioada de
construcie i modernizarea infrastructurii de transport, ns i n
cea de ntreinere i monitorizare a acesteia (de exemplu autostrada
Transilvania va crea circa 2000 noi locuri de munc) (la fel i cea
Bucureti-Braov); ridicarea nivelului de calificare a personalului
antrenat n aceast activitate;
reducerea efortului bugetar al statului pentru realizarea unei
infrastructuri care s poat face fa exigenelor integrrii n U.E.
i de aici posibilitatea direcionrii unor fonduri sporite pentru
nevoile sociale, deosebit de mari n perioada de tranziie i de
pregtire pentru aderare, respectiv pentru integrare (pensii,
ajutoare de omaj, ajutoare sociale i pli compensatorii, precum
i educaie sau sntate);
conectarea Romniei la reeaua transeuropean va fi benefic
dezvoltrii viitoare i avem n vedere:
- coridoarele terestre pan-europene: Berlin/Nrnberg Praga
Budapesta Bucureti Constana Istambul Salonic i Helsinki
St. Petersburg Moscova Kiev Chiinu Bucureti Sofia
Alexandropolis;
- poziia de tranzit ntre Europa i Asia cu traversarea Mrii Negre
pentru ieiul i gazul metan, din zona Caucazului Caspica;

fluviul Dunrea canalul Dunrea-Marea Neagr i portul Constana etc.


agenii economici romni pot beneficia de o infrastructur de
transport modern care s le mreasc ansele n competiia de pe
Piaa Intern/Unic European i fr s participe la efortul
investiional de realizare a acesteia.
Dezavantaje:
dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transporturi, dotarea cu
mijloace de transport i implementarea acquis-ului comunitar
necesit un efort financiar important, n special din partea statului,
ns i din partea agenilor economici, ceea ce se va resimi pe
termen scurt i mediu n limitarea posibilitilor de a se aloca fonduri
ct mai substaniale nevoilor sociale, dac ne referim la autoritile
publice i salariailor, dac-i avem n vedere pe agenii economici.
Necesarul de finanare pentru perioada 2004-2015 a fost estimat la
circa 17 mild. $ din care infrastructura feroviar 51%, rutier 36%, a
transporturilor maritime i fluviale 9% i cea aerian 4%.

infrastructur la nivel european i n Romnia, deschiderea pieei naionale


a transporturilor va nsemna o competiie mai acerb din care unii ageni
economici romni s-ar putea s piard i s ias de pe pia, genernd
omaj.

2.4. Politica fiscal impozitarea


2.4.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Responsabilitatea politicii fiscale revine n principal rilor membre,
acquis-ul comunitar viznd numai impozitele indirecte (nivelul minim al
TVA 15% cot standard i 5% cea redus i al accizelor la combustibili,
alcool, igri, gaze naturale, crbuni i electricitate).

2.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Criteriile la impozitare s-au referit la:
asigurarea alinierii legislative, acordndu-se o atenie deosebit exceptrilor
de la plata T.V.A.-ului, condiiilor de rambursare i de acordare a cotei zero
precum i nivelului accizelor, structurii acestora i exceptrii de la plat;
compatibilizarea legislaiei existente i viitoare cu principiile Codului de
conduit pentru impozitarea afacerilor;
ntrirea capacitii administrative i a procedurilor de control, cu accent
deosebit pe colectarea taxelor, constituirea Registrului contribuabilului i

rambursarea T.V.A.-ului, elaborarea Strategiei Administraiei Fiscale,


elaborarea Codului de etic i a msurilor de aplicare, evaluarea cerinelor
de personal din sistemul de impozitare, elaborarea i implementarea unui
sistem de formare profesional;
dezvoltarea unui sistem IT care s permit schimbul electronic de date cu
UE i statele membre, mai ales n ce privete colectarea TVA (0,50%
revenind bugetului UE).
Romnia a acceptat acest acquis i a obinut o serie de derogri
prezentate n Tratatul de aderare n maniera urmtoare:
- n Anexa III se precizeaz c se poate aplica o cot redus a accizei
de 50% la alcoolul etilic n cazul distilriilor i consumului personal.
- n Anexa VII se prevd urmtoarele:
Se poate menine scutirea de TVA la transportul internaional de cltori
pn la data cnd condiiile stabilite de Directiva 66 / 2004 vor fi
ndeplinite, sau aceeai scutire o aplic oricare din actualele state membre.
Referitor la igarete (Directiva 117 / 2003) Romnia putea amna pn la
31.12.2009 aplicarea accizei minime totale la preul de vnzare cu
amnuntul la igaretele din categoria de pre cea mai vndut.
Pn la 31.12.2010 poate s nu aplice sistemul comun de impozitare
aplicabil plilor de dobnzi i redevene efectuate ntre societi asociate
din diferite state membre (Directiva 49 / 2003). Cota de impozit n perioada
respectiv nu trebuie s depeasc ns 10 %.
Referitor la impozitarea produselor energetice i a energiei electrice
(Directiva 96 /2003) pot fi aplicate urmtoarele perioade de tranziie:
pn la 01.01.2011 alinierea la benzina fr plumb, respectiv la 359 pentru
1000 litri.
pn la 01.01.2013 la motorin cnd nivelul minim trebuie s fie de 330 /
1000 litri.
pn la 01.01.2010 s aib loc alinierea nivelului de impozitare a gazului
natural utilizat pentru nclzirea n scopuri necomerciale.
pn la 01.01.2010 alinierea la pcura grea utilizat n termoficare.
de la 01.01.2007 impozitarea produselor din pcur nu putea fi mai mic de
13 / 1000 kg.
pn la 01.01.2010 s aib loc alinierea la nivelele minime de impozitare la
energia electric.
De menionat c, n 2009, datorit crizei economico-financiare care a
condus la reducerea ncasrilor bugetare, guvernul a fost nevoit s mreasc
rapid accizele la igri i alcool.
Semnificative pentru politica fiscal sunt:

Alinierea la nivelul minim de accizare existent n U.E. se va face


treptat: benzin 2011, motorin 2013, pcur 2010, gaze naturale i
energia electric 2010, igaretele 2009 i alcoolul produs pentru consum
propriu pn n 2015.
Dac pn la aderare Romnia aplica accize numai la alcool,
tutun i combustibili, integrarea n U.E. a extins categoria produselor
accizate i la electricitate, gaze naturale i crbuni.
Fiscalitatea este atributul autoritilor naionale i de aceea
introducerea cotei unice de impozit de 16% nu a ntmpinat opoziia UE,
ns nu au ezitat s arate n ultimul raport de evaluare c a condus la
reducerea ncasrilor bugetare cu circa un miliard de euro (estimare la
care au ajuns i experii FMI). Menionm c, n majoritatea celorlalte
ri, impozitarea veniturilor este progresiv, cota unic fiind adoptat de
numai cteva ri i unele dintre ele, fie au renunat, fie au majorat-o.
*
*
*
Administraiile financiare pentru a rspunde pe deplin exigenelor
comunitare ar trebui s aib o solid baz legal i autonomie, s fie auditate
intern i extern, personalul s fie corect, imparial, onest, profesionist i de
ncredere, s pstreze confidenialitatea datelor i s aib un schimb eficient de
informaii la nivel naional i european. Legea rspunderii fiscale adoptat n
2010 la insistenele FMI i ale Comisiei Europene, sperm s mbunteasc
gradul de colectare a impozitelor i taxelor i s reduc evaziunea fiscal.

2.4.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Avantaje:

va avea o contribuie major la crearea unui mediu de


afaceri sntos n care competiia s devin efectiv i
realmente benefic celor competitivi; n acest sens se va
nscrie n special eliminarea actualelor discriminri
(scutirile, amnrile, restituirile i reealonrile la toate
categoriile de impozite) i predictibilitatea sistemului fiscal
(care din pcate se las ateptat);
va ncuraja restructurarea i modernizarea economiei,
specializarea pe produse care le cere piaa, sunt competitive i
astfel dezvoltarea s devin durabil;
va conduce la creterea veniturilor bugetare ale
statului, deci a posibilitii acestuia de a rspunde

nevoilor sociale i de investiii n lucrri de interes


public.
relaxarea fiscal, ntrirea controlului, eliminarea discriminrilor i
schimbarea de atitudini (formarea responsabilitii) vor conduce la
reducerea economiei subterane, a corupiei i a evaziunii fiscale
(fenomene alarmant de mari, n cazul Romniei, numai economia subteran
ar deine o treime din P.I.B, mai mult dect reprezint veniturile statului din
P.I.B., care abia ajung la 31-32% fa de 42% media european).

Dezavantaje:
alinierea la nivelele de taxare din U.E. va conduce la
creterea preurilor i tarifelor, ceea ce va avea un impact
negativ asupra nivelului de trai, mai ales c veniturile nu in
pasul cu inflaia;
unii ageni economici, urmare a introducerii standardelor
europene n acordarea ajutoarelor de stat fiscale, vor fi
eliminai de pe pia, alimentnd astfel armata de omeri i
povara social a statului;
i vor reduce competitivitatea (ca pre) acele produse i
activiti care din 2007 nu vor mai beneficia de scutiri i
reduceri de TV A i accize;

se vor scumpi unele importuri care nu vor mai beneficia de


scutirea de TV A, de exemplu materiile prime i materialele
destinate exclusiv realizrii de produse finite care sunt
exportate n termen de 45 de zile de la efectuarea importului
i bunurile importate de instituiile publice.

2.5. Uniunea Economic i Monetar


2.5.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Acquis-ul comunitar vizeaz: asigurarea independenei Bncilor Naionale,
interzicerea finanrii de ctre acestea a sectorului public i obiectivul principal
s fie stabilitatea monetar i a preurilor, liberalizarea micrilor de capital i
coordonarea politicilor economice ale rilor membre.
Tratatul de la Lisabona stabilete c orientrile generale sunt convenite n
cadrul Consiliului (art. 120-121), rile trebuie s evite deficitele excesive
(art. 126) i euro s devin moned unic (art. 119)*.
** Tratatul de la Lisabona, pag. 127-134.

Condiiile de convergen macro economic pentru adoptarea monedei


unice EURO sunt: inflaie de cel mult 1,5% peste media celor 3 ri care au
inflaia cea mai mic, rata dobnzilor pe termen lung s nu depeasc cu
mai mult de 2% media a 3 ri cu dobnda cea mai mic; deficitul bugetar s
nu depeasc 3% din PIB, datoria public s nu reprezinte mai mult de
60% din PIB i n ultimii 2 ani s nu-i fi devalorizat moneda fa de
EURO. Din pcate, unele ri care au adoptat EURO, nu au putut respecta
indicatorii bugetari, iar criza izbucnit n 2008 i generalizat n 2009, a
mrit numrul rilor care nu respect condiiile de convergen
macroeconomic. De exemplu, n 2008 au avut deficite bugetare de 7,1%
Irlanda, 5% Grecia, 4,7% Malta, 3,8% Spania i 3,4% Frana. Recordul a
fost atins de Irlanda, Marea Britanie i Grecia cu 11-13% n 2009. Romnia
a nregistrat n 2009 un deficit de 8,2% (dup statele EUROSTAT).

2.5.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Romnia a acceptat n totalitate acquis-ul comunitar i n conformitate
cu articolul 5 al Tratatului de aderare particip la Uniunea Economic
i Monetar de la data aderrii n calitate de membru care beneficiaz
de derogare (nu adopt moneda EURO); i-a propus s introduc moneda
EURO n 2015, ns, criza actual ar putea conduce la amnarea acestei
date.
*
**
Important de reinut din acest capitol este faptul c ntrunirea
condiiilor pentru a putea adopta moneda unic va mai cere timp i
eforturi de macrostabilizare ce s-ar putea s dureze, n cazul Romniei,
cel puin opt ani de la data aderrii.

2.5.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)

Avantaje:
se vor realiza condiiile unei economii de pia funcionale de care s
beneficieze pe termen mediu i lung categorii de populaie ct mai largi;
creterea economic i structura acesteia vor fi n consonan cu exigenele
noii diviziuni internaionale a muncii (specializare orientat de pia,
posibiliti i eficien) ceea ce va da mai mult siguran viitorului
acesteia i locurilor de munc;
coordonarea i monitorizarea multilateral vor asigura coeren,
profesionalism i evitarea derapajelor n politica economic i monetar
naional;

spiritul de solidaritate din cadrul U.E. va ajuta la depirea eventualelor


momente de criz, fr ca populaia s suporte aceleai consecine ca n
situaia n care Romnia n-ar face parte din U.E. criza actual dovedind
acest lucru;
stabilitatea monetar i a cursului de schimb vor conduce la o moned
naional stabil (cu perspectiva convertibilitii acesteia) i o inflaie ct
mai apropiat de cea a U.E. unde este situat n jur de 2% fa de 4-5% n
Romnia sau o dobnd de referin a B.N.R. mai apropiat de media U.E.
(sub 2%) i nu cea mai mare din U.E. (7,0% n 2010).
nsntoirea finanelor publice (reducerea i eliminarea arieratelor,
diminuarea economiei subterane i evaziunii fiscale, colectarea mai bun a
impozitelor, etc.) vor nsemna venituri mai mari la buget i astfel fonduri
sporite pentru obligaiile sociale ale statului;
generalizarea treptat a plilor cu bani electronici i carduri va contribui
la prevenirea circulaiei falsurilor, datorate i ponderii mari pe care o au
n prezent operaiunile cu numerar (12% din tranzaciile romneti, fa de
5% n U.E. i 3% n S.U.A.). Comerul electronic mondial se ridic deja la
200 miliarde de EURO i se estimeaz c n 5 ani o treime din tranzaciile
bancare s devin virtuale1;
eficientizarea instituiilor statului din acest domeniu prin dotarea lor,
claritatea i stabilitatea regulilor, profesionalizarea cadrelor (cu asisten
comunitar);
introducerea EURO de ctre Romnia va nsemna exigene sporite
(ndeplinirea celor 5 criterii) ns i avantaje pe msur: dispariia riscului
valutar i a costurilor de conversie ntre valute, creterea transparenei
preurilor i a comparabilitii acestora, reducerea instabilitii i creterea
acurateei previziunilor, stimularea investiiilor etc.;
concurena i competiia de pe piaa intern vor crete, ns ntr-un mediu de
afaceri stabil i predictibil, ceea ce va nsemna i creterea gradului de
atractivitate a economiei romneti pentru investitorii interni i externi.
Dezavantaje:
reducerea i eliminarea arieratelor ar putea duce la nchiderea unor
capaciti de producie a cror viabilizare nu este posibil, fapt ce ar
nsemna creterea omajului i a cheltuielilor publice cu cei
disponibilizai (oricum mai reduse dect cele cu meninerea artificial n
activitate a celor neviabile);

1 LEurope: un espace pour la recherche brour U.E. pag.11

renunarea la prghia de promovare a exporturilor prin deprecierea


monedei naionale va crea dificulti (reducerea competitivitii ca pre) unor
exportatori, n special celor care se aprovizioneaz, cu prioritate de pe piaa
intern;
cile clasice, specifice rilor subdezvoltate, folosite pentru macrostabilizare,
cretere economic i sporire a competitivitii externe nu vor mai fi
utilizate (deprecierea monedei naionale, creterea deficitului bugetar i a
datoriei publice, inflaia i dobnzile ridicate) ceea ce va crea dificulti de
adaptare agenilor economici neobinuii cu rigorile comunitare;
pn la stabilizarea economico-monetar complet, este posibil intrarea
unor capitaluri speculative care s influeneze negativ resursele valutare
ale rii, ceea ce s-a ntmplat n ultimii ani;
n prima etap de dup aderare unele preuri i tarife ar putea s creasc
(n special la utilitile publice i produsele agro-alimentare).

2.6. Statistica
2.6.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Legtura dintre Piaa Intern / Unic European i statistic rezult din faptul c
evaluarea, implementarea i monitorizarea pieei se face pe baz de date i de
aceea statisticile comunitare trebuie s aib la baz standarde comune, iar
principiile autonomiei, transparenei, relevanei, credibilitii, proporionalitii
.a. s fie respectate. Existena unor bune informaii statistice este necesar
monitorizrii evoluiilor i politicilor economico-sociale din rile membre, fr
date corecte nu se pot elabora strategii durabile.

2.6.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare,


stadiul implementrii
Romnia a acceptat n totalitate acquis-ul comunitar i s-a angajat s
efectueze ntreaga armonizare legislativ i instituional pn la data
aderrii, inclusiv mbuntirea calitii statisticilor prin asigurarea
resurselor umane i a calificrii necesare.
S-a aliniat exigenelor comunitare, exist n continuare rmneri n urm n
domeniile agriculturii, turismului i cel al dezvoltrii statisticii regionale.

2.6.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


O statistic credibil i fcut profesional este indispensabil oricrei
societi i cu att mai mult celei romneti care se afl n plin proces de

modernizare i eficientizare, iar uneori, ca i mass-media, a fost instrument


de manipulare politic.
Avantaje:
dup o lung perioad de falsificare i manipulare prin statistic sunt create
condiiile ca aceasta s-i joace rolul de oglind a realitii i de baz a
unor decizii corecte la nivelul macro i micro-economic;
adoptarea unor standarde comune cu cele ale U.E. va permite comparaii
pertinente i absolut necesare pentru aprecierea corect a situaiei
economico-sociale a rii i a agenilor economici; cunoscnd realitatea i
prin raportarea la ceilali, deciziile se iau mai rapid i n cunotin de cauz;
adaptarea legislativ i instituional la acquis-ul comunitar i n special
implementarea acestuia va avea i un rol educativ pentru toi participanii la
acest proces (furnizorii datelor, procesatorii i utilizatorii acestora);
din 1991 pn n 2004 s-a beneficiat, din parte U.E., de un sprijin financiar
de cca 25 mil. Euro, marea parte a acestor bani fiind folosii pentru
modernizarea infrastructurii statistice (informatizare);
contribuia pe care o poate aduce statistica scoaterii la suprafa a
economiei subterane i la combaterea evaziunii fiscale.
Dezavantaje:
un efort investiional pentru stat i pentru agenii economici;
n ce privete bugetul public se are n vedere n special organizarea
celor dou recensminte, co-finanarea proiectelor realizate cu fonduri
comunitare i organizarea celor 8 centre regionale;
ieind la suprafa realitile mascate de statistici incorecte ar
putea prejudicia politic pe cei care le-au manipulat, i economic pe cei
care le-au folosit pentru avantaje nemeritate.

2.7. Energia
2.7.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Reglementrile i directivele comunitare din domeniul energiei se refer
la concuren i subvenii, piaa intern a energiei, sigurana aprovizionrii,
eficiena energetic, dezvoltarea de surse noi, promovarea interconectrii
reelelor energetice (art. 194 din Tratatul de la Lisabona) *, obligativitatea
existenei stocurilor strategice (s asigure consumul pe cel puin 90 de zile),
energia nuclear, protecia mediului etc.

** Tratatul de la Lisabona, pag. 176

Pasul cel mai important n direcia unei politici energetice comune a fost
fcut n 1988 prin adoptarea Cartei albe a energiei i n 2007 prin stabilirea
unui program de cretere a ponderii energiei regenerabile la 20% n 2020.

2.7.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Printre condiiile aderrii au figurat:
elaborarea i aplicarea unei strategii n domeniul energetic care s acorde o
atenie deosebit mbuntirii eficienei energetice i utilizrii surselor de
energie regenerabile;
alinierea sectorului energetic cu cel din piaa intern prin crearea unui
operator independent n sistemul distribuiei i transportului energiei
electrice, eliminarea distorsiunii preurilor, deschiderea progresiv a pieei,
asigurarea unor mecanisme eficiente de reglementare;
introducerea unui program de reducere a costurilor i arieratelor, alinierea la
prevederile U.E. referitoare la stocul de siguran;
implementarea recomandrilor din raportul Consiliului asupra Siguranei
nucleare n contextul extinderii UE.
Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i s-a angajat s-l
respecte de la data aderrii cu excepia de amnare prevzut n Anexa
VII a Tratatului de aderare, conform creia asigurarea unui stoc
minim de iei i / sau produse petroliere pentru un consum mediu
intern pe 90 de zile se va realiza pn la 31. 12. 2011, ncepnd cu 68,75
zile la 01.01.2007, 73,00 la 31.12.2007, 77,25 la 31.12.2008, 81,50 la
31.12. 2009, 85,45 la 31.12. 2010 i la 90,00 zile la 31.12.2011.
Menionm c, o asemenea derogare au obinut majoritatea rilor care au
aderat n 2004, iar Cehia i Estonia n plus, amnarea liberalizrii pieei
interne a energiei.
*
**
Este un domeniu care ridic n continuare probleme, dovad c a fcut
obiectul unei atenionri din partea Comisiei U.E. n 2009. Sectorul
energetic a trecut printr-o succesiune de reorganizri i decizii contradictorii,
nu avem o strategie pe termen mediu i lung, preurile nu reflect costurile i
nu se stabilesc liber pe pia (aici s-a nscut butada bieilor detepi),
autoritatea de reglementare este slab, eficientizarea centralelor electrice se
tot amn etc.

2.7.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)

Participarea Romniei la piaa energetic comunitar din postura de


posesor a unor surse, ns insuficiente pentru acoperirea necesarului intern,
cu o industrie care utilizeaz energia n mod ineficient i productori de
energie cu tehnologii nvechite, ridic multe probleme de apreciere a
impactului aderrii la U.E.
Avantaje:
sprijinul comunitar, financiar i tehnic, este indispensabil restructurrii
i modernizrii sectorului energetic pentru a-l face compatibil ca nivel de
eficien cu cel comunitar; efortul investiional fiind deosebit de mare, cu
resursele interne foarte limitate de care dispunem, eficientizarea sectorului
energetic s-ar fi ntins pe durata a ctorva decenii. n perioada 2007-2013
fondurile alocate eficientizrii energeticii romneti se ridic la 560 mil );
participarea la Programele comune din domeniul energiei (de exemplu
Programul cadru 2003 2006 cu un buget de 215 mil. , vizeaz utilizarea
raional, sursele noi i regenerabile, aspectele energetice ale transportului,
sigurana aprovizionrii i protecia mediului)1;
rezolvarea, tot cu sprijin comunitar, a problemelor de mediu create de
sectorul energetic;
mbuntirea infrastructurii energetice prin construirea unor magistrale de
transport care s conecteze Romnia la reeaua european, ceea ce va da
mai mult siguran aprovizionrii cu energie i eventual valorificarea
la export a unor excedente. n acest sens, poate fi menionat proiectul
NABUCCO pentru conducta de gaz din Caucaz pn n Austria, via
Romnia;
deschiderea pieei concurenei externe va stimula competiia i astfel oferta
pentru utilizatori va deveni mai competitiv (tarife mai mici, cum s-a
ntmplat n Spania la energia electric);
prin creterea investiiilor strine n sectorul energetic se va asigura
eficientizarea sectorului i o mai bun valorificare a resurselor interne
de petrol i gaze naturale;
prin introducerea normelor comunitare se va realiza o mai mare siguran
utilizatorilor de aparate electrice, se va reduce poluarea i risipa de
energie;
consumurile specifice de energie pe unitate de produs se vor reduce i
astfel va crete competitivitatea acestora.
Dezavantaje:
efortul investiional din partea statului i al agenilor economici pentru a
face fa exigenelor acquis-ului comunitar va fi mare i astfel vor fi afectate
1 Petre Prisecaru (coord.), Politici comune ale Uniunii Europene, Ed.
Economic, Bucureti, 2004, pag. 291-292.

programele sociale n cazul statului i dezvoltarea afacerilor n cazul


agenilor economici; Costurile implementrii Directivei privind centralele
mari de ardere din sectorul energetic sunt estimate la 64-192 mil. anual
pentru perioada 2004-2021;
pe termen scurt vor crete preurile i tarifele pentru a se apropia de cele
comunitare, ceea ce va avea impact negativ asupra aspiraiilor de
prosperitate ale populaiei;
deschiderea pieei energetice naionale concurenei externe ar putea
conduce la eliminarea de pe pia a agenilor economici romni
necompetitivi, cu efect negativ asupra ratei omajului.

2.8. Politica industrial


2.8.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Aceast politic nu beneficiaz de reglementri speciale, fiind influenat
de acquis-ul celorlalte sectoare, n viitor, ns, urmare Tratatului de la
Lisabona (art. 119-122*), coordonarea n acest sector se va intensifica. n
perioadele n care unele industrii (siderurgic, minier, construcii navale,
textile i confecii, .a.) au avut dificulti s-au ntreprins msuri comune
pentru sprijinirea acestora.
Prima referire la politica industrial comun ntr-un tratat este cel al UE de la
Maastricht i reluat n cel de la Lisabona (art. 173**) care enun printre
obiective: asigurarea condiiilor necesare competitivitii industriale pe o pia
deschis i concurenial prin accelerarea adaptrii industriei la cerere, crearea
unui mediu favorabil iniiativei i dezvoltrii IMM-urilor, ncurajrii cooperrii
dintre firme, sprijinirea cercetrii, educaiei i dezvoltrii tehnologice etc.

2.8.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii

Criteriile aderrii:
Revizuirea politicii i a legislaiei n vederea mbuntirii accesului
ntreprinderilor mai ales a celor mici i mijlocii la finanarea investiiilor;
Implementarea unei strategii de cretere a competitivitii, bazate pe principiile
economiei de pia, care s includ programele de restructurare sectorial;
Continuarea procesului de privatizare.
Romnia a acceptat n ntregime orientrile UE n materie de politic
industrial i s-a angajat s le aplice de la data aderrii.

2.8.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Poziia actual a industriei n economia romneasc este foarte
important, deoarece deine 26% din PIB, 41% din fora de munc
ocupat i 96% din exporturi. Dezvoltarea autarhic a acesteia i nivelul de
competitivitate sczut al produselor realizate atrn nc greu n procesul de
adaptare la exigenele comunitare. Efectele pozitive ale eforturilor ce se fac n
prezent se vor vedea abia pe termen lung i ne referim aici la condiiile de
munc i de trai ale romnilor. La nivelul UE industria deine numai 20% din
** Tratatul de la Lisabona, pag. 127-130.
**** idem, pag. 165-166.

PIB, ns i 18% din exporturile mondiale de bunuri industriale, fa de 12%


SUA sau 8% Japonia. Industria comunitar este deosebit de competitiv la
telefonia mobil, automobile, chimie i aeronautic, ns mai puin
competitiv la electronic, informatic i echipamente de birou.
Avantaje:
realizarea obiectivelor politicii industriale prezentate, coordonarea acestei
politici n cadrul U.E., ncadrarea acesteia n tendinele prezente i viitoare
din Europa i din lume, n final eficientizarea industriei (specializarea
dup criterii economice) va nsemna o dezvoltare sntoas i durabil,
cu efecte benefice pentru cei ce vor lucra n acest sector i pentru viitorul
economico-social al rii;
ntruct 75% din comerul exterior al Romniei se desfoar cu cele 26 de
ri membre ale U.E. este important pentru evaluarea impactului
asupra anumitor sectoare industriale, modul cum a evoluat raportul
dintre exporturi i importuri n ultimii ani.
Avantajul comparativ judecat numai dup aceast evoluie conduce la
concluzia c sectoarele avantajate de aderare vor fi cele cu un raport supraunitar
respectiv: industria textil, a confeciilor i nclmintei, industria lemnului i
mobilei i industria siderurgic. Adncind analiza vom constata c i alte
produse aparinnd celorlalte sectoare vor avea de ctigat, n topul produselor
exportate figureaz: benzinele, ngrmintele, rulmenii, navele, tractoarele,
prile pentru tractoare, PVC, grul, obiectele din sticl, firele i cablurile
izolate, autoturismele, mainile de terasare, mainile unelte .a.
Alte avantaje la care ar putea conduce aderarea sunt: asistena financiar
nerambursabil, lrgirea cooperrii industriale, ameliorarea calitii,
stimularea creterii competitivitii, afluxul sporit de investiii strine,
accesul mai uor la tehnologii, pregtirea mai bun a cadrelor, accesul fr
obstacole pe piaa comunitar, creterea eficienei exporturilor. De exemplu,
pentru creterea eficienei economice sunt prevzute fonduri de la U.E. de
700 mil , n perioada 2007-2013.
Dezavantaje:
efortul financiar important fcut de stat pentru meninerea n activitate (din
motive sociale) a unor ntreprinderi neviabile, reducndu-i astfel posibilitatea de
investiii i de acoperire la nivelul corespunztor a unor nevoi sociale;
restructurarea industriei prin nchiderea tuturor capacitilor neperformante
va mri numrul celor disponibilizai i astfel cheltuielile statului pentru
ajutoare de omaj i pli compensatorii (oricum ns mai mici dect cele cu
meninerea lor n activitate);
adaptarea la exigenele comunitare va fi costisitoare i dificil pentru agenii
economici privai (dein deja jumtate din restanele la bugetul de stat), de
aceea, unii vor da faliment, cu efectele nefavorabile cunoscute
(disponibilizri i neplata datoriilor la buget);

prin introducerea tarifului vamal comun sporete sensibil i concurena


importurilor din rile tere (de exemplu, media taxelor vamale la cap. 84
se reduce de la 12,5% la 1,7%, iar n cazul rilor n curs de dezvoltare
beneficiare de S.G.P. taxele vamale sunt 0);
prin intrarea Romniei n U.E. ader totodat la Acordul OMC privind
achiziiile publice ceea ce va spori gradul de liberalizare al acestora i
este ngreunat accesul firmelor locale;
Romnia pierde statutul de beneficiar de S.G.P., facilitate la exportul su n
ri ca S.U.A., Canada, Japonia, Elveia, Norvegia, Australia, Noua-Zeeland, Fed.
Rus, Belarus i Kazahstan. De asemenea, renun la Acordul privind sistemul
global de preferine comerciale ntre rile n curs de dezvoltare i la Protocolul
privind negocierile comerciale ntre rile n curs de dezvoltare (Protocolul celor 16
GATT), nelegeri care facilitau comerul din rile membre.

2.7.9. ntreprinderile mici i mijlocii


2.9.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Nu exist un acquis specific IMM-urilor ci numai programe
multianuale (5 ani) de sprijinire a acestora.
IMM-urile dein 2/3 din fora de munc ocupat n U.E. i realizeaz 60% din
valoarea adugat, exist peste 20 milioane i ncepnd cu 1983 primesc un
sprijin substanial, al 4-lea Program multianual (2001-2005) avnd un buget de
90 mil. . Cel pentru perioada 2006-2012 aproape c i-a dublat fondurile.

2.9.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Romnia s-a angajat s respecte standardele europene n materie i s
sprijine n continuare IMM-urile, inclusiv cu fonduri bugetare. Ca i n U.E.
peste 2/3 din cei peste 600 mii de ageni economici sunt micro-ntreprinderi i
I.M.M.-uri. n perioada actual de criz s-a creat i un fond de garantare a
creditelor contractate de ctre acestea.

2.9.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)

Avantaje:
acest capitol, al IMM-urilor, face parte dintre cele la care nu se pot gsi
dezavantaje, iar avantajele sunt att de evidente nct nu necesit prea multe
exemple, cel mai important const n zecile de milioane de care au contribuit
la nfiinarea i consolidarea a sute i mii de IMM-uri n Romnia;
suplinirea cu sprijinul U.E. a lipsei de fonduri i experien a fost
esenial pentru dezvoltarea acestui sector al economiei, deosebit de

important pentru tranziia la economia de pia (99% din totalul IMM-urilor


sunt private) i rezolvarea ntr-o oarecare msur a problemelor sociale care
au nsoit aceast tranziie (omaj i srcie);
au constituit exemplu de management eficient pentru ntreprinderile de stat
i mobilizator (factor de presiune) n aciunea de restructurare i privatizare
a sectorului de stat.
Dezavantaje:
Dezavantajele nu rezult din aciunea n sine ci din faptul c nu toate
iniiativele de creare a IMM-urilor s-au nscris n parametri (exigenele) unei
economii de pia i astfel au intrat n categoria datornicilor la stat i la bnci,
iar n final i-au ncetat activitatea (falimentul fiind n unele privine mai
negativ ntr-o economie n tranziie ca cea romneasc dect ntr-o economie de
pia consolidat cum este cea comunitar). Criza din 2009-2010 a afectat, n
special, aceste ntreprinderi, aproape un sfert dintre ele ncetndu-i activitatea.

2.10. tiina i cercetarea


2.10.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
La dezvoltarea pieei interne europene o contribuie important avnd-o
rezultatele cercetrii, n ultimele decenii, prin programe multianuale (5 ani)
tiina i cercetarea s-au bucurat de un sprijin tot mai substanial. Nu exist
ns un acquis specific.
Dei nu exist reglementri specifice (exceptnd EURATOM) mai toate
tratatele s-au referit la activitatea de cercetare-dezvoltare, iar, ultimul dintre
acestea, cel de la Lisabona, stabilete c, Uniunea are ca obiectiv: (art. 179
din Tratatul de la Lisabona*) consolidarea bazelor sale tiinifice i
tehnologice prin crearea unui spaiu european de cercetare n care
cercettorii, cunotinele tiinifice i tehnologice s circule liber inta
final fiind creterea competitivitii.
Programele cadru multianuale au avut printre prioriti: tehnologia
informaiei, tiinele vieii, genoamele i biotehnologia, schimbrile
climatice, neotehnologiile, noile materiale i tehnologii, aeronautica,
sigurana alimentar .a. Bugetul programului al VII-lea (2007-2013) se
ridic la 53 mild. (5% din total).

2.10.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Romnia a acceptat orientrile n materie i va participa la Programele din
domeniul cercetrii-dezvoltrii.
** Tratatul de la Lisabona, pag. 168.

*
**
Dac n UE se aloc cercetrii 2,4% din PIB (3% n Japonia i 2,8% n
SUA), n Romnia se aloc numai 0,2% n 2006 i 0,4% n 2007 i 2008, n
2009-2010 fondurile alocate au fost sub cele din 2008.

2.10.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)

Avantaje:
Ca i n cazul altor capitole ale integrrii i de aceast dat se poate
spune c Romnia nu va avea dect de ctigat de pe urma aderrii la U.E.,
pe scurt, principalele avantaje fiind:
revigorarea activitii de cercetare din Romnia prin participarea
cercettorilor la proiectele finanate integral sau parial (50%) din fondurile
U.E., ceea ce va nsemna locuri de munc specifice mai multe i venituri mai
mari pentru cei implicai. De exemplu, informatica, domeniu n care se pare
c avem anse, a primit 3,6, mld. (22% din total) n perioada 2002-2006 i
au sporit n urmtorul Program; tradiie i anse se pare c avem i n
domeniul cercetrii nucleare, al sntii, aeronauticii, .a.;
degrevarea bugetar pentru stat i firme datorit trecerii unor activiti de
cercetare da la nivel naional la cel comunitar, eliminrii paralelismelor,
cooperrii intracomunitare, beneficierii de rezultatele obinute pe plan
european, etc.;
creterea calitii i a rezultatelor cercetrii romneti prin accesul la
aparatura de ultim generaie, pregtirea cercettorilor autohtoni n centrele
comunitare sau ale rilor dezvoltate i asistena tehnic de care se va
beneficia n cadrul proiectelor comune.
Dezavantaje:
unele institute i centre de cercetare ce nu se pot nscrie n strategia de
cercetare-dezvoltare a U.E. (dac nu se pot reprofila) i vor nceta
activitatea i unii cercettori i vor pierde locurile de munc;
statul va fi nevoit s sporeasc fondurile alocate i n cazul unor resurse
limitate oferite de bugetele de austeritate ale ultimilor ani, ar putea fi
afectate alte sectoare (dac nu vor fi cele sociale, cu siguran vor fi cele de
dezvoltare-modernizare, respectiv investiiile).

2.11. Telecomunicaii i tehnologia informaiei


2.11.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Acquis-ul din acest domeniu se refer n special la monitorizarea
funcionrii sistemului, creterea competitivitii acestuia n condiiile
liberalizrii pieei i globalizrii, implementarea de reguli specifice
sectoriale i promovarea unei competiii corecte.

2.11.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Romnia s-a angajat s-l asimileze i aplice pn la data aderrii, s
liberalizeze piaa telecomunicaiilor i s nfiineze o autoritate de
reglementare, ceea ce s-a i realizat.

2.11.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Progresele rapide n asimilarea i implementarea acquis-ului comunitar
dovedesc c s-a neles importana telecomunicaiilor i ale I.T. pentru viitorul
economico-social al rii. n sprijinul acestei aprecieri vin i progresele din
ultimii ani: numrul abonailor la telefonia fix a crescut de la 3,3 mil. n 1998
la 4,5 mil. n 2004, al celor la telefonia mobil de la 250.000 n 1997 la 7,0
milioane n 2004, al abonailor la cablu TV de la 2,4 mil. n 1999 la 4,0 n
2004, iar al utilizatorilor de Internet de la 2% n 1998 la 30% n 2004. n
perioada 2005-2008 creterile au fost i mai mari, cu toate acestea mai sunt
multe lucruri de fcut pentru a aduce acest sector la nivel european.
Avantaje:
sprijin comunitar, de ordin financiar i tehnic, pentru aducerea
telecomunicaiilor i I.T. la standardele comunitare; principalele programe fiind:
consolidarea ANRC (2001) printr-o finanare de 2,8 mil. din Programul
PHARE (investiii i asisten tehnic), asisten pentru comunicaiile electronice
i serviciile potale n valoare de 2 mil. din Programul PHARE (2003) etc.
Pentru perioada 2007-2013 fondurile prevzute se ridic la 336 mil .
n afara programelor bilaterale Romnia poate participa la cele
comunitare, cazul Programului CONTENT adoptat n 2001, care are un
buget de 100 mil. ;
de extinderea, modernizarea i eficientizarea sectorului vor beneficia toi
agenii economici i persoanele fizice, care vor avea ansa unor servicii mai
prompte, de calitate i la tarife rezonabile (la telefonia mobil ROAMING
au sczut substanial n 2009);
dezvoltarea sectorului telecomunicaiilor i I.T. va avea un impact pozitiv
asupra tuturor celorlalte sectoare, inclusiv asupra serviciilor, turismului i
nivelului de ocupare a forei de munc;
va conduce la creterea gradului de atractivitate pentru investitorii
interni i externi (de exemplu, n 2003 cele mai multe investiii strine au
fost focalizate pe segmentul comunicaiilor electronice datorit liberalizrii
acestei piee).
Dezavantaje:

efortul investiional pe care-l antreneaz pentru stat i agenii economici,


alinierea la standardele comunitare i extinderea reelei respective.

2.12. Protecia mediului nconjurtor


2.12.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Instrumentele legislative comunitare din domeniul mediului sunt numeroase i
detailate, referindu-se la calitatea apei i a aerului, administrarea deeurilor i
produselor chimice, poluarea industrial, protecia mpotriva radiaiilor, ocrotirea
sntii, conservarea naturii i utilizarea raional a resurselor. Principiile sunt:
prevenia, combaterea la surs i responsabilitii (poluatorul pltete).
Principalele etape ale acestei politici au fost:

n 1987, prin Actul Unic European, problemele de mediu devin


parte component a politicii comunitare;

n 1993 prin Tratatul de la Maastricht mediul devine prioritate a


U.E., lucru reiterat i de Tratatul de la Amsterdam (1997);

n 2003 este adoptat Strategia European pentru mediu i


sntate;

n 2007, problemele de mediu, datorit schimbrilor climatice,


revin din nou n atenia U.E., asociindu-le i cu sursele de energie.
Acestea se regsesc i n ultimul Tratat al Uniunii Europene, cel de la
Lisabona, care stabilete printre obiective: conservarea, protecia i mbuntirea
calitii mediului, ocrotirea sntii, utilizarea prudent a resurselor naturale i
lupta mpotriva schimbrilor climatice*. Al 6-lea plan intitulat Mediu 2010,
viitorul nostru, alegerea noastr vizeaz: stoparea schimbrilor climatice prin
reducerea emisiilor de gaze n atmosfer (amenzile fiind de 50 100 euro/to),
protejarea solului mpotriva eroziunii i a polurii, reducerea raportului dintre
utilizarea resurselor i creterea deeurilor (cu 20% pn n 2010 fa de 2000 i
50% pn n 2050), stoparea pierderii biodiversitii etc.

Tratatul de la Lisabona, prin art. 191**, prevede i posibilitatea


invocrii unei clauze de salvgardare care s permit msuri provizorii de
protecie a mediului n cazuri deosebite.

2.12.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
** Tratatul de la Lisabona, pag. 173.
**** idem.

Recomandrile din criteriile de aderare s-au referit n special la:


finalizarea transpunerii i nceperea aplicrii acquis-ului n sectoarele: legislaiei
orizontale (evaluarea impactului de mediu), managementului deeurilor, calitii
apei, controlul polurii industriale i al managementului riscului;
ntrirea capacitii administrative la nivel naional i local;
integrarea cerinelor de protecie a mediului n definirea i implementarea altor
politici sectoriale, n vederea promovrii unei dezvoltri durabile.
Romnia a solicitat o serie de exceptri de la acquis-ul respectiv, cele mai
importante pe care le-a obinut sunt:
n Anexa VII la punctul 9 privind mediul sunt prezentate o serie de
derogri de la Directiva 1882 / 2003 privind controlul emisiilor de compui
organici volatili rezultai din depozitarea i distribuia carburanilor, n
felul acesta nu s-au aplicat pe teritoriul Romniei pn n 2009, prevederile
acestei Directive.
Referitor la managementul deeurilor (Regulamentul 2557/2001)
sunt stabilite urmtoarele:
toate transporturile ctre Romnia de deeuri destinate recuperrii trebuie
notificate pn la 31.12.2011; autoritile romne pot formula obiecii (sunt
enumerate aceste deeuri i se precizeaz c acest termen poate fi prelungit
pn cel trziu la 31.12.2015).
termenul de atingere a obiectivului global de recuperare sau incinerare n
instalaii cu recuperare de energie este 31.12.2011, pentru o categorie de
ambalaje 31.12.2013 i o alt categorie 2012.
obiectivul de reciclare a plasticului trebuie atins pn la 31.12.2011 pentru
o categorie de plastic i 31.12.2013 pentru alt categorie.
obiectivul de reciclare a sticlei va trebui atins la 31.12.2013.
obiectivul de reciclare a plasticului, lund n considerare exclusiv
materialul reciclat sub form de plastic, va fi atins la 31.12.2013.
obiectivul de reciclare a lemnului va fi atins la 31. 12. 2011.
Romnia este obligat s asigure reducerea treptat a deeurilor
depozitate n cele 101 depozite municipale cu respectarea unor cantiti
maxime anuale care pornesc de la 3.470.000 tone n 2006 i ajung la
1.210.000 tone n 2016.
nu se aplic cerinele UE privind deeurile lichide, corozive i oxidante i
prevenirea infiltrrii apelor de la suprafa pn n 2013.
Romnia este obligat s ating un nivel mediu de colectare separat a cel
puin 4 kg pe cap de locuitor de deeuri de echipamente electrice i
electronice provenind din gospodriile populaiei, precum i nivelurile de
recuperare, refolosire, i reciclare a componentelor, materialelor i
substanelor.

Romnia este obligat s furnizeze Comisiei, la data de 30 iunie a


fiecrui an, un raport privind punerea treptat n aplicare a celor stabilite
(conformarea sa cu obiectivele intermediare).
Referitor la calitatea apei s-a stabilit c nu se aplic:
valorile limit pentru evacurile de cadmiu i mercur, pn la 31.12.2009
unui numr de 27 de instalaii industriale.
valorile limit de lindan, pn la 31.12.2009 unui numr de 3 ntreprinderi,
printre care i OLTCHIM Rm. Vlcea.
valorile limit pentru evacurile de hexaclorbenzen, hexaclorbutadien,
dicloretan, tricloretilen i triclorbenzen, pn la 31.12.2009, la un numr de
21 de uniti printre care i OLTCHIM Rm. Vlcea, ARPECHIM Piteti
i CELHART DONARIS Brila.
cerinele privind sistemele de colectare i tratare a apelor urbane reziduale
pn la 31.12.2018, respectiv aglomerrile urbane cu un echivalent locuitor
de pn la 10.000 pn la 31.12.2013 i pn la 31.12.2015 cele cu peste
10.000, procentul de tratare a apelor reziduale urmnd s creasc de la 61%
n 2010 la 80% n 2015 n primul caz i de la 51% la 77% n al 2-lea.
valorile limit privind calitatea apei destinate consumului uman pn la
31.12.2010 pentru oxidabilitate n aglomerrile cu cel puin 10.000 locuitori,
31.12.2010 pentru oxidabilitatea i turbiditatea n cele cu 10.000 100.000
locuitori; 31.12.2010 pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier
i mangan n aglomerrile cu peste 100.000 locuitori; 31.12.2015 pentru
amoniu, nitrai, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu i pesticide n cele
cu sub 10.000 locuitori i 31.12.2015 pentru amoniu, nitrai, aluminiu, fier,
plumb, cadmiu, pesticide i mangan n aglomerrile de 10.000 100.000
locuitori. Un numr de 1908 localiti se vor conforma n proporie de 97,7
100% pn la 31.12.2010.
- Cu privire la poluarea industrial se prevede ncadrarea treptat n
normele comunitare (Regulamentul 1882/2003) pn 31.12.2015 a unui numr
de 195 instalaii, printre acestea se afl i SUINTEST Oarja Arge, HOLCIM
Cmpulung Arge, Avicola Costeti Arge, CRUCIANI IMPEX Deduleti
Brila, CORMEVSE Romnia Arge, U.S.G. Rm. Vlcea, Complexul de porci
Brila, ARPECHIM Piteti, HADITON GRUP Arge, LAMINORUL
Brila, OLTCHIM Rm. Vlcea, ARO Cmpulung Arge.
- Obligaia de a raporta Comisiei, pn la finele primului
trimestru al fiecrui an, situaia inchiderii instalaiilor neconforme
pentru tratarea termic a deeurilor periculoase i a cantitilor de deeuri
medicale tratate n cursul anului anterior.
- Valorile limit ale emisiilor de dioxid de sulf vor fi atinse pn la
31.12.2011 de alte 7 termocentrale (printre care CET Govora nr.3, Rm. Vlcea)

31.12.2012 de 3 termocentrale i 31.12.2013 de 12 termocentrale (i Govora


nr. 2). Pe durata acestei perioade de tranziie emisiile totale se vor reduce de
la 540.000 tone SO2 / an n 2007 la 148.000 tone SO2 / an n 2013.
- Valorile limit a emisiilor de dioxid de azot vor fi atinse pn la
31.12.2011 de alte 17 uniti (printre care CET nr. 1 Brila i CET nr. 3
Govora Rm. Vlcea), 31.12.2012 de 4 uniti, 31.12.2013 de 9 uniti
(printre care ELECTROCENTRALE Brila i CET nr. 2 Govora Rm.
Vlcea). Pe durata acestei tranziii emisiile totale nu pot depi 128.000
tone/an n 2007, 125.000 n 2008, 114.000 n 2010 i 112.000 n 2013.
- Valorile limit a emisiilor de pulberi vor fi atinse pn la
31.12.2010 i de alte de 6 uniti (printre care i CET Govora, Vlcea),
31.12.2013 de 4 uniti. Emisiile tuturor unitilor vor fi de 38.600 tone / an
n 2007, 33.800 n 2008, 23.200 n 2010 i 15.500 n 2013.
- Valorile limit a emisiilor de oxizi de azot aplicabile de la
01.01.2016 instalaiilor cu putere termic nominal mai mare 500 MWt nu
se aplic n Romnia pn la 31.12.2017 la un numr de 6 uniti, emisiile
totale urmnd s fie 80.000 tone/an n 2016 i 74.000 tone / an n 2017.
- La 01.01.2011 va fi trimis Comisiei un plan actualizat care s
includ investiii i etape clare pentru alinierea treptat la acquis a
instalaiilor rmase neconforme. n caz c msurile sunt insuficiente se
poate declana procedura de sancionare.
Capitolul de mediu este cel la care i celelalte foste ri socialiste care
au aderat la U.E. n 2004, au obinut numeroase derogri (de la 3 la 11 ani).
*
*
*
Monitorizarea implementrii acquis-ului la datele convenite las ns de
dorit, aa se explic titlurile de pres Romnia = o groap de gunoi, un W.C. n
aer liber i o ar a cinilor vagabonzi. Sunt exagerri. Dar adevrul este c
multe orae nu au gropi de gunoi ecologice i nici W.C.-uri publice (inclusiv
capitala). Pn la 16 iulie 2009, cele 165 de depozite municipale care nu
rspund standardelor europene i cele 2000 de gropi comunale trebuiau
ecologizate, ceea ce nu s-a ntmplat, punnd Comisia European n situaia de
a declana infringementul (sancionarea). Responsabili suntem toi, dar, mai
ales, cei pe care i-am ales s ne guverneze pe plan central i local.
Semnificaia prevederilor Tratatului privitoare la mediu poate fi
rezumat la urmtoarele:
Mediu numr printre cele mai multe derogri de la acquis-ul
comunitar, alturi de agricultur, deinnd dou treimi din numrul total,
ceea ce dovedete c este sectorul cu cele mai mari i costisitoare
probleme ce nu pot fi rezolvate ntr-un timp scurt i fr eforturi deosebite.
Normele comunitare de mediu vor fi aplicate treptat, tranziia

putnd dura pn n:
2009 emisiile de compui organici volatili rezultai din depozitarea
i distribuia combustibililor;
2015 transporturile de deeuri destinate recuperrii;
2013 recuperarea, reciclarea sau incinerarea deeurilor;
2016 reducerea deeurilor din depozitele municipale;
2013 reducerea deeurilor lichide depozitate
2008 colectarea a 4 kg/locuitor de deeuri electrice i electronice;
2015 calitatea apei;
2017 poluarea industrial (deeuri i emisii).
Respectarea angajamentelor prevzute n Tratat vor fi
monitorizate i n 2011 se va prezenta un plan actualizat cu instalaiile
rmase neconforme standardelor europene i msurile de rigoare
(nerespectarea poate atrage sanciuni).

2.12.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)

Dac lum n calcul numai fondurile uriae necesare rezolvrii n timp a


problemelor de mediu i cele 11 excepii, contientizm ce importan are pentru
cetenii Romniei integrarea n U.E. Numai adernd la U.E. i cu sprijinul acesteia se
vor putea rezolva gravele probleme de mediu motenite de la industrializarea socialist.
Avantaje:
n 15-20 de ani calitatea mediului din Romnia va fi comparabil
cu cea din U.E., ceea ce va nsemna i o protecie a sntii populaiei la
standarde ridicate, deci principalii beneficiari vor fi cetenii;
fondurile substaniale, din partea U.E. (8,6 mld. n perioada 2004-2021),
pentru finanarea proiectelor de protecie a mediului vor reduce efortul financiar publicprivat, permind alocri mai mari pentru alte prioriti (sociale i investiionale);
schimbarea treptat a mentalitilor i a atitudinilor fa de problemele de
mediu (un spirit mai responsabil), att la nivel de agent economic, ct i la cel de cetean.
Dezavantaje:
un efort financiar important din partea statului ntruct investiiile sunt att de mari
nct nu pot fi acoperite prin fonduri comunitare sau mprumuturi (lund n calcul i
faptul c proiectele de mediu nu aduc profituri). De exemplu, pentru 2004-2006 a
fost necesar suplimentarea bugetelor locale cu 83,9 mil. pentru epurarea apelor
uzate, 47,8 pentru apa potabil, 39,4 mil. pentru depozitarea deeurilor, 11,6 mil.
pentru incinerarea deeurilor i 4,6 mil. pentru instalaiile mari de ardere. Pentru
2004-2021 efortul bugetar este estimat la 16,2 mld. din care agenii economici
10,5 i statul 5,7. Experii estimeaz un necesar de fonduri de circa 29,5 mild.

pentru perioada 2009 2021 din care statului i-ar reveni 19,5%, U.E. 28,8%, 35,8%
agenilor economici i 15,9% altor surse (mprumuturi).
unele uniti de producie existente pentru a respecta condiiile de mediu vor
trebui s fac investiii importante fiindc n caz contrariu se vor nchide,
genernd omaj i apelare la importuri dac produsele lor erau destinate pieei
interne (sau reducerea exporturilor dac se desfceau pe piaa extern).
ntreprinderile nou create vor lua n calcul protecia mediului (tehnologii
nepoluante mai scumpe) ceea ce s-ar putea s le reduc eficiena, mai ales
dac nu au o pia sigur i o concuren flexibil.

Capitolul III
POLITICA VAMAL I RELAIILE
ECONOMICE EXTERNE
3.1. Uniunea vamal
3.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Pe piaa intern comunitar circulnd liber mrfurile importate, acestea
sunt supuse unor reglementri i standarde comune, respectiv unui regim
vamal comun, asigurat att de Tariful Vamal Comun ct i Codul Vamal
Comunitar.
Aa cum s-a mai artat la subcapitolul privind libera circulaie a mrfurilor,
Uniunea Vamal s-a realizat foarte rapid, ns n etape, printre ultimele fiind
1993 cnd se elimin controalele la frontierele interne; 1994 intr n vigoare
codul vamal comun; 2002 i 2007 se adopt programe de eficientizare a
vmilor (inta fiind cele de la graniele externe ale U.E.), iar Tratatul de la
Lisabona (art. 37*) precizeaz c statele nu au dreptul de jure sau de facto,
direct sau indirect s controleze, s conduc sau influeneze n mod
semnificativ importurile sau exporturile dintre rile membre.
n relaiile cu terii, politica comercial a avut o evoluie continu,
obiectivul fiind promovarea comerului intra si extra-comunitar pe baza
liberului schimb. Totui, au existat perioade cnd a practicat i o politic
protecionist ncepnd cu oelul i crbunele, continund cu agricultura,
textilele i confeciile, autoturismele, TV, rulmenii, mainile de scris
electronice, motocicletele i unele produse de nalt tehnologie etc.
Protecionismul comunitar este de natur tarifar (media taxelor vamale la
produsele industriale este de sub 4% i numai 280 de poziii tarifare au o
tax vamal de peste 50% - din cele circa 10.000, iar la cele agricole de
17%) i netarifar (licene, contingente, restrngeri voluntare, prelevri
variabile, msuri antidumping i taxe compensatorii, standarde i norme,
proceduri birocratice, reguli de origine etc)

3.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Recomandrile punctuale la acest capitol au vizat continuarea eforturilor de
implementare a politicii de etic vamal; aplicarea msurilor de reducere a
timpului de ateptare la frontier, a celor de combatere a trecerii peste
** Tratatul de la Lisabona, pag. 80.

frontier a mrfurilor piratate i falsificate precum i a celor de lupt


mpotriva criminalitii economice i a crimei organizate; consolidarea
capacitii administrative i operaionale prin ntrirea cooperrii dintre
servicii, evaluarea cerinelor de resurse umane i dezvoltarea unui sistem
centralizat de pregtire profesional; accelerarea implementrii IT n
administraia vamal.
Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i s-a angajat s-l
aplice pn la data aderrii, prevederile din Tratatul de aderare cu privire
la Uniunea Vamal fiind cele din Anexa V i anume:
- Mrfurile care la data aderrii se gsesc n depozit temporar ori se
afl n curs de transport sunt libere de taxe vamale i alte msuri vamale.
- Dovada originii prefereniale (comerul cu rile tere, inclusiv
Turcia, cel din cadrul Acordurilor prefereniale privind agricultura i
produsele din crbune i oel) este acceptat cu unele condiii:
s derive din acordurile sau nelegerile ncheiate cu UE
dovada originii i documentul de transport s fie emise pn cel trziu n
ziua anterioar aderrii
dovada originii s fie remis autoritilor vamale n termen de 4 luni de la
data aderrii.
- Depozitul temporar i regimurile vamale care au nceput nainte
de aderare nceteaz sau se ncheie n condiiile legislaiei comunitare, iar
dac dau natere unei datorii vamale (taxe vamale de import) aceasta este
cea din Tariful Vamal Comunitar, suma pltit fiind considerat surs
proprie a U.E.
- n cazul antrepozitului vamal, dac datoria vamal se determin la
data acceptrii i a fost naintea aderrii trebuie s rezulte din legislaia
aplicabil nainte de data aderrii.
- Idem, n cazul perfecionrii active i admiterii temporare, cu
deosebirea c se pltesc dobnzi compensatorii la drepturile de import
datorate n condiiile legislaiei comunitare de la data aderrii.
- La perfecionarea pasiv se aplic principiul mutatis mutandis
exporturilor temporare de mrfuri care au fost exportate temporar nainte de
data aderrii.
- Autorizaiile acordate nainte de data aderrii pentru regimurile
vamale menionate sunt valabile pn la expirarea lor sau un an dup data
aderrii, oricare dintre aceste date ar fi prima n ordine cronologic.
- Recuperarea datoriilor vamale inclusiv rambursarea i remiterea
unor drepturi, se efectueaz n condiiile legislaiei comunitare, ns dac au
luat natere nainte de data aderrii n condiiile respective (cele naionale n
vigoare nainte de aderare).

*
*
*
Dei au trecut trei ani de la aderare infraciunile vamale sunt ridicate,
dovad c grania extern este permisiv i nu ntmpltor a aprut ideea
unei poliii comunitare la graniele externe ale U.E.
Prevederile din Tratat la acest capitol reglementeaz n special
statutul mrfurilor aflate ntr-o situaie de tranziie n momentul
aderrii (n timpul transportului, ntr-un depozit vamal sau perfecionare
activ / pasiv, precum i problema originii prefereniale (mrfurile
importate din rile care beneficiaz de acest regim din partea U.E.)

3.1.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Uniunea vamal fiind legat de Piaa Intern / Unic European, multe
dintre avantajele i dezavantajele prezentate la capitolele privind libera
circulaie a bunurilor i serviciilor sunt valabile i aici. De aceea, nu le vom
repeta i vom insista pe impactul specific dat de politica vamal.
Avantaje:
principalii beneficiari vor fi consumatorii care ani n ir au fost invadai cu
produse de proast calitate, majoritatea contrafcute. Odat introduse regulile
comunitare acestea nu vor mai putea fi importate i astfel vom avea garania c ceea
ce cumprm nu ne pune n pericol nici sntatea i nici sigurana;
contribuie la realizarea unui mediu de afaceri mai coerent, stabil i
predictibil, agenii economici avnd la ndemn un tarif i regulament
vamal clar, integrat, actualizat i publicat;
se nltur posibilitatea de corupie generat de instabilitatea cadrului
legislativ, maniera discreionar de aplicare, lipsa de transparen, slaba
informatizare i controlul neeficient;
poziia de grani extern a U.E. poate crea avantajul unei pori de intrare
pentru bunurile extracomunitare din Estul Europei i Orientul Mijlociu (mai
ales dac infrastructura de transport se va moderniza rapid);
asistena financiar primit din partea U.E., care pn n 2004 s-a ridicat la
32 mil. ;
beneficiile pe care le aduce accesul liber pe o pia de dimensiunile celei a
U.E. (495 mil. locuitori n 2009).
Dezavantaje:
un efort financiar important din partea statului pentru a crea o
administraie a vmilor modern i eficient, o frontier sigur;

reducerea eficienei unor exportatori sau importatori care au beneficiat


de o serie de faciliti vamale (scutiri, reduceri, amnri, etc.);
pierderea avantajului de a mai beneficia de S.G.P. din partea unor ri ca:
S.U.A., Japonia, Canada, Australia, Norvegia, Elveia i Noua Zeeland;
reducerea nivelului de protecie al economiei naionale prin tariful vamal
ntruct taxele vamale la importul din rile tere s-au redus odat cu aplicarea
din 2007 a Tarifului Integrat Comun (media taxelor vamale de la 15,6% la 4,2%
la produsele industriale i de la 38,2% la 9,4% la cele agricole);

3.2. Relaii externe


3.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Politica comercial extern este de competena UE i difer de la o
categorie de ri la alta, reglementarea relaiilor economice cu rile tere
fcnd obiectul a numeroase tratate i acorduri bilaterale sau multilaterale
(n special cele din cadrul GATT / OMC).
Tratatul de la Lisabona (art. 210*) prevede c, Uniunea i statele membre
i coordoneaz politicile n domeniul cooperrii pentru dezvoltare i se pun
de acord cu privire la programele de asisten. U.E. deine peste 50% din
ajutorul public pentru dezvoltare i 45% din investiiile strine directe,
beneficiarele fiind i rile tere.

3.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i s-a angajat s-l
respecte ntocmai de la data aderrii. n acest sens, Tratatul de aderare
prevznd:
- La art.3, Romnia ader la conveniile i protocoalele enumerate
n Anexa I. iar Consiliul efectueaz adaptrile necesare acestei aderri.
- La art. 6, Acordurile sau conveniile ncheiate de Uniune cu unul
sau mai multe state tere i organizaiile internaionale sunt obligatorii i se
angajeaz s adere la acestea prin intermediul unor protocoale ncheiate de
Consiliu i negociate de Comisie. Adernd la acestea beneficiaz de aceleai
drepturi i obligaii ca i actualele state membre.
- La art. 6, paragraful 5, Romnia ader la Acordul de parteneriat
ntre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe i Pacific A.C.P., pe
** Tratatul de la Lisabona, pag. 185.

de o parte, i Comunitatea European i statele membre ale acesteia, pe de


alt parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000.
Paragraful 6 se angajeaz s adere la Acordul privind Spaiul Economic
European.
Paragraful 7 De la data aderrii aplic acordurile i nelegerile bilaterale
n materie de produse textile ncheiate de Uniune cu ri tere. Restriciile
cantitative vor ine seama de aderare i pot fi negociate nainte de data
aderrii.
Paragraful 8 Restriciile cantitative ale UE la importurile de oel i produse
siderurgice se adapteaz n funcie de cele romneti efectuate n decursul ultimilor
ani iar modificrile necesare se negociaz nainte de data aderrii.
Paragraful 9 Acordurile privind pescuitul ncheiate nainte de aderare
cu ri tere sunt gestionate de Uniune
Paragraful 10 Romnia se retrage din orice acord de liber schimb ncheiat cu
ri tere, inclusiv din Acordul Central European de Comer Liber CEFTA. Ia
msurile necesare pentru a elimina incompatibilitile constatate n acordurile
ncheiate cu rile tere, dac ntmpin dificulti se retrage din acestea.
Paragraful 11 Romnia ader la acordurile interne ncheiate de actualele
state membre.
Paragraful 12 Ia msurile necesare pentru a-i adapta, dac este cazul,
poziia fa de organizaiile i acordurile internaionale la care Uniunea
sau alte state membre sunt membre/pri.
- Conveniile la care face referire articolul 3 al Tratatului (Anexa I)
privesc legea aplicabil contractelor, eliminarea dublei impuneri, protejarea
intereselor financiare ale UE, constituirea EUROPOL, utilizarea tehnologiei
informaiei de ctre vmi, combaterea corupiei, asistena reciproc i
cooperarea ntre administraiile vamale, decderea din dreptul de a conduce
autovehicule i asistena juridic reciproc n materie penal.
*
**
Asocierea acestui capitol cu Uniunea Vamal se explic prin aceea
c se refer la relaiile economice ale U.E. cu rile tere i organizaiile
internaionale, ambele fcnd parte din politica comercial comun.
Semnificaia celor prevzute de Tratat este urmtoarea:
Din momentul aderrii Romnia aplic toate acordurile i
nelegerile externe ale U.E.; un impact mai important avndu-l cele din
domeniul textil i siderurgic.
Romnia trebuia s-i reconsidere cadrul juridic al relaiilor
economice externe cu rile care nu fac parte din U.E.
Important este schimbarea statutului din ara beneficiar a

S.G.P. (Sistemul Generalizat de Preferine) n ar donatoare de S.G.P.


Romnia a aderat la toate nelegerile convenite ntre rile
membre ale U.E.

3.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Capitolul Relaii externe se interfereaz cu cele privind libera
circulaie a bunurilor i serviciilor sau uniunea vamal, de aceea, majoritatea
avantajelor i a dezavantajelor au fost deja prezentate la capitolele respective
Subliniem cteva dintre ele:

Avantaje:

economia de scar pe care o ofer accesul liber pe o pia de


dimensiunile celei europene, care absoarbe 75% din exporturile Romniei;

beneficiile pe care le aduce indirect economiei romneti concurena


creia trebuie s-i fac fa n cadrul Pieei Interne / Unice Europene
(accentuarea caracterului de economie funcional de pia);

produsele romneti vor ptrunde mai uor n zonele i rile ce au


ncheiat Acorduri de liber schimb cu U.E.;

interesele economice externe vor fi mai bine aprate fcnd parte din
U.E.;

asistena primit din partea U.E. pentru modernizarea


mecanismelor de implementare a politicii comerciale comune.

principalii beneficiari vor fi consumatorii avnd acces la o gam


mai larg i de bun calitate, de bunuri i servicii etc.

Dezavantaje:

reducerea gradului de protecie a economiei naionale, datorit


nivelului mai sczut al taxelor vamale i a introducerii schemelor S.G.P. ale
U.E., din momentul aderrii (2007);

posibila majorare a preurilor i tarifelor (utiliti) pentru a se


alinia celor din U.E.;

majorarea importurilor cu efect negativ asupra balanei comerciale


i de pli etc.

Capitolul IV
POLITICA N DOMENIUL AGRICULTURII
I PESCUITULUI
4.1. Agricultura
4.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Adoptarea unei Politici Agricole Comune P.A.C. a fost stabilit de
Tratatul de la Roma (1957) i s-a realizat rapid prin cele 3122 de
reglementri (cca. 40% din aquis-ul comunitar). Principiile acestei politici
sunt: unicitii pieei i a preurilor, preferinei pentru produsele comunitare,
solidaritii financiare n susinerea acestei politici i coresponsabilitii n
finanarea stocurilor. Obiectivele stabilite i prin art. 39 al Tratatului de la
Lisabona* sunt: creterea productivitii, asigurarea unui nivel de trai
echitabil agricultorilor, stabilizarea pieei i sigurana aprovizionrii, preuri
rezonabile pentru consumatori, .a.
Pn n prezent principalul instrument de susinere a P.A.C. a fost sistemul
de garantare a preurilor prin Fondul European de Orientare i Garantare a
Agriculturii F.E.O.G.A. nfiinat n 1962, ns, n viitor, plile directe
ctre agricultori vor ocupa locul principal i se va acorda o atenie sporit
dezvoltrii rurale.

4.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Principalele recomandri n cadrul criteriilor de aderare s-au referit la:
pregtirea structurilor administrative necesare elaborrii, implementrii,
coordonrii, monitorizrii, controlului i evalurii programelor de dezvoltare
rural finanate de Uniunea European; ntrirea structurilor administrative n
vederea mbuntirii capacitii de formulare a politicilor i de analiz
economic; aplicarea mecanismelor de coordonare specifice Politicii Agricole
Comune, n special a sistemului integrat de administrare i control, inclusiv a
sistemului de identificare i nregistrare a animalelor i a sistemului de
identificare a parcelelor de pmnt; constituirea registrului viticol i a unui
** Tratatul de la Lisabona, pag. 81.

sistem de control n sectorul viti-vinicol; alinierea legislaiei n domeniul


veterinar i fitosanitar i modernizarea inspeciei, n special la frontiera extern.
Pentru Romnia negocierile la acest capitol au fost dificile, dovad c au
nceput n 2002 i s-au ncheiat n 2004 cu o serie de exceptri i perioade
de tranziie prevzute n Tratatul de aderare.
Articolul 41 al Tratatului prevede c, n cazul n care sunt necesare msuri
tranzitorii pentru a sprijini tranziia la P.A.C. (organizarea comun a pieei,
aplicarea normelor comunitare n materie veterinar, fito-sanitar i siguran a
alimentelor etc.), comisia putea interveni ntr-un termen de 3 ani de la data aderrii.
n anexa a III a Tratatului exist urmtoarele prevederi:
se recunosc cteva denumiri de origine la unele buturi i tutun;
pragul de procesare la roii a fost stabilit la 50 to anual;
se acord, de la data aderrii, dreptul la plantaii noi pentru viticultur, de
2830,5 ha;
valoarea medie a ajutorului comunitar de 120,75 euro care se nmulete
cu suprafaa naional garantat;
plile directe ctre agricultori s fie introduse din 2007 i exprimate n
procente din nivelul comunitar: 25% n 2007, 30% n 2008, 35% n 2009, 40%
n 2010, 50% n 2011, 60% n 2012, 70% n 2013, 80% n 2014, 90% n 2015
i 100% ncepnd cu 2016. Aceste pli directe pot fi completate din fonduri
naionale nct sprijinul s reprezinte cel mult 55% din nivelul plilor directe
din UE stabilite la 30.04.2004, n 2007; 60% n 2008 i 65% n 2009, iar
ncepnd cu 2010 pn la 30% peste nivelul menionat
schema unic de plat pe suprafa este valabil pn la finele lui 2009,
urmnd s se treac la schema unic de plat pe ferm;
plafoanele naionale pentru plile directe, calculate dup procentele
stabilite (25% n 2007, 30% 2008 etc. pn la 100% n 2016), sunt: 440,0
mil. Euro n 2007, 527,9 n 2008, 618,1 n 2009, 706,4 n 2010, 883,0 n
2011, 1059,6, n 2012, 1236,2 n 2013, 1412,8 n 2014, 1589,4 n 2015 i
1766,0 ncepnd cu 2016 (circa 10 mld. n total);
suprafeele de culturi arabile de baz naionale i produciile de referin
sunt: 7.012.666 ha, cu 2650 kg/ha;
cantitatea de referin naional (cota de producie) este la lapte de vac de
3.057.000 to;
cota de zahr este stabilit la 109.164 t, cea de izoglucoz la 9981 to, iar
importurile de zahr brut la 329.636 to.
plafoanele ajutoarelor comunitare pentru semine vor fi de 4,4 mil. n
perioada 2007-2016 i de 750.000 mil. anual dup 2016;

n anexa VII, la punctul 5 Agricultura, se completeaz prevederile din


acest domeniu cu urmtoarele:
Dreptul de replantare (nlocuire) prin defriarea varietilor hibride este de
30.000 ha, poate fi utilizat pn la 31 XII 2014 i exclusiv pentru vitis
vinifera (vi nobil). Aceast reconversie nu primete ajutor comunitar iar
cel de stat nu poate depi 75% din costul total pe plantaie.
Normele speciale de igien a alimentelor de origine animal
(Regulamentul 852 i 853/2004) au putut fi amnate pn la 31.12.2009.
n anexa VIII exist urmtoarele prevederi referitoare la dezvoltarea rural:
Se acord un sprijin pentru fermele de semi-subzisten (care produc n
primul rnd pentru consumul propriu, dar comercializeaz o parte din
producie), dac prezint un plan de afaceri (de viabilitate cu necesar de
investiii, obiective i etape). Analiza acestui plan se face dup 3 ani i dac
nu a fost ndeplinit nu se restituie ajutorul dar nici un sprijin suplimentar nu
se primete. Sprijinul se acord anual sub forma unei sume forfetare, nu
poate fi pe un termen mai mare de 5 ani i este de 1000 anual.
Idem pentru constituirea i administrarea grupurilor de productori cu
condiia s fie recunoscui oficial ntre data aderrii i 31.XII.2009. Sprijinul
se acord n trane anuale pentru primii 5 ani i se calculeaz pe baza
produciei comercializate anual i nu va depi 5% (primul an), 5% (al
doilea an), 4% (al treilea an), 3% (al patrulea an), i 2% (al cincilea an) din
valoarea acesteia n cazul n care este de cel mult 1.000.000 anual i 2,5%,
2,5%, 2%, 1,5%, 1,5%, n cazul n care depete aceast valoare. Sumele ce
se pot acorda sunt descresctoare, respectiv 100.000 n primul i al doilea
an, apoi 80.000, 60.000 i 50.000.
Se acord sprijin pentru investiii exploataiilor agricole a cror viabilitate
economic la data drii n folosin a investiiei poate fi demonstrat i poate
reprezenta 50% din valoare, respectiv 60% n zonele defavorizate i 55%
respectiv 65% dac investiiile sunt efectuate de fermieri tineri.
Pentru perioada 2007-2013 sprijinul UE pentru ansamblul msurilor de dezvoltare
rural se va face n conformitate cu Regulamentul 1260/1999 i dispoziiile
generale privind Fondurile structurale, iar n zonele corespunztoare Obiectivului
nr.1 contribuia financiar a UE poate ajunge la 85% pentru msurile agroecologice i privind bunstarea animalelor, respectiv la 80% pentru alte msuri, sau
la nivelul procentelor prevzute de regulamentele privind dezvoltarea rural, n
vigoare la data aderrii, oricare dintre acestea este mai mare.
n declaraia comun privind dezvoltarea rural se prevd la seciunea
garantare a FEOGA, urmtoarele alocri de fonduri: 577 mil. pentru
2007, 770 pentru 2008 i 961 pentru 2009 (n total 2308 mil. ).
*

**
Agricultura este capitolul speranei pentru cei peste 35% din
locuitorii Romniei a cror existen este legat de aceast activitate. De
reinut fiind urmtoarele:
plile directe ctre agricultorii romni vor fi introduse ealonat,
ncepnd cu 2007 cnd vor reprezenta 25 % din cele primite de fermierii
comunitari i terminnd cu 2016 cnd vor avea acelai nivel (de exemplu, n
2004 fermierii comunitari primeau 18 pentru hectarul cultivat cu cereale
sau peste 200 pentru vitele mari vaci de lapte, turai, etc.).
se acord 1000 anual (timp de 5 ani) sprijin financiar fermelor
(gospodriilor) de subzisten dac prezint un plan de afaceri (de ieire din
situaia de subzisten); un sprijin mai substanial se acord pentru grupurile
(asociaiile) de productori (circa 400.000 , ealonat pe durata a 5 ani).
replantarea podgoriilor hibride cu vi nobil se va face treptat,
pn n 2014.
normele comunitare privind producerea i comercializarea
produselor agro-alimentare (procesarea crnii i a laptelui), introduse
treptat, pn n 2009.
ajutorul global comunitar a fost stabilit la 120,75 anual per
hectar suprafa naional garantat i este valabil pn n 2009 apoi se
trece la schema unic de plat pe ferm.
alocrile de fonduri comunitare pentru perioada 2007-2009 se
ridic numai pentru dezvoltarea rural la 2.308 mil. (577 n 2007, 770
n 2008 i 961 n 2009)iar pentru ansamblul agriculturii i pisciculturii
la 5,1 mld. respectiv 13,8 mld. pentru ntreaga perioad 2007-2013.
n primii trei ani de la aderare s-au putut solicita i alte msuri
tranzitorii pentru sprijinirea tranziiei la Politica Agricol a U.E. (art. 41
al Tratatului).

4.1.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Conform unor studii O.C.D.E. Romnia ar avea nevoie de cel puin
opt ani pentru a implementa acquis-ul comunitar agricol n condiiile n
care va beneficia de o infuzie de fonduri substanial.
Agricultura va fi principalul beneficiar al aderrii la U.E., deoarece s-a
bucurat ntotdeauna de un sprijin substanial n cadrul Politicii Agricole
Comune, absorbind aproape 50% din bugetul de circa 102 miliarde la ct
s-a ridicat n 2004 i respectiv 44% n 2009 dintr-un buget de 135 mld. .
Impactul aderrii ne este net favorabil, chiar dac sunt i vor fi multe
greuti, deci, dezavantaje.

Agricultura romneasc a pornit pregtirea pentru aderare cu un mare


handicap, cel creat de Legea 18/1991 care a fcut s avem n prezent 4,2
milioane de proprietari cu circa 40 milioane de parcele agricole, 37% din
populaie s depind de agricultur (fa de 4,5% n U.E. - 15 membri) avnd
n posesie numai 2,5 ha n medie pe gospodrie, fa de 20 ha n U.E., un
randament ce nu depete 50% din media comunitar i suprafee ntinse
necultivate (aproape 35% n 2009) i lipsa de curaj n a propune o soluie
radical pentru necultivarea pmntului mai mult de 5 ani (rechiziionarea).
Deficitul balanei comerciale la produsele agricole a atins cote alarmante
recordul, 2.511 mil. $ n 2006, fiind depit n 2008 (aproape 70% din
necesarul intern fiind acoperit din import, n 2008 fa de 50% n 2004).
Acesta este contextul n care trebuie apreciat importana aderrii la
U.E. n privina agriculturii.
Avantaje:
Fondurile de preaderare prin programul SAPARD totalizeaz pentru
ntreaga perioad 1.609 mil. repartizate astfel: 256 mil. pentru
mbuntirea procesului de prelucrare i comercializare a produselor agricole
i piscicole, 439 mil. pentru dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii
rurale, 226 mil. pentru investiii n exploataii (ferme) agricole, 450 mil.
pentru dezvoltarea i diversificarea activitilor economice, 157 mil. petru
activitatea forestier i 81 mil. pentru mbuntirea pregtirii profesionale;
75% din aceste fonduri reprezint contribuia U.E. diferena revenind statului,
iar n funcie de domeniu beneficiarul trebuie s contribuie cu cel mult 50%
din valoarea (costul) proiectului.
Fondurile post-aderare nu se vor reduce, ci vor crete, cu deosebire c vor
avea un alt mecanism de gestiune i repartizare, cu urmtoarele destinaii:
ajutoare directe pentru productori, dezvoltarea rural i subvenii. Pentru
perioada 2007-2009 sunt prevzute ajutoare n cadrul P.A.C. n valoare de 2,3
mild. , iar pentru 2007-2013 de 8,5 mild. numai pentru dezvoltarea rural la
care se adaug 5,5 mld. pli directe care n U.E. sunt de circa 66 de /t la
cereale i oleaginoase, 17,24 /t pentru lapte, 200 /vaci de lapte, 210 / tauri
de prsil, 150 /turai de carne, 50 /viei de peste o lun etc.
Pentru a beneficia de aceste fonduri este ns necesar o structur de
administrare i control corespunztoare, bine pregtit, imparial i eficient.
punerea bazelor unei agriculturi moderne, inclusiv prin reducerea
gradului de fragmentare a acesteia, care s rspund exigenelor de
randament i calitate existente n U.E., valorificarea mai bun a
avantajelor pedoclimatice i a costului redus al forei de munc la o
serie de culturi i produse n care Romnia s-ar putea specializa;

costul redus al terenurilor i abundena forei de munc vor atrage


investitori strini n scopul realizrii unor producii ecologice pe terenuri
ce s-au odihnit mai mult de 15 ani;
modernizarea infrastructurii rurale i asigurarea unor venituri decente pentru
agricultori vor contribui la atenuarea diferenei mari existente n prezent
ntre ora i sat i la reducerea migraiei;
mbuntirea balanei comerciale la produse agro-alimentare prin creterea
exporturilor (datorit competitivitii sporite i restituirilor la exportul n rile
tere) i a ponderii produselor indigene la asigurarea necesarului intern, precum i
urmare a reducerii importurilor din rile tere prin aplicarea taxelor de prelevare
(alinierea la preurile interne prin plata diferenei dintre aceste preuri i cele
internaionale). Pn n prezent am fost excedentari n comerul cu U.E. la
animale vii, orz, floarea soarelui, gru, vin, porumb, legume i nuci;
pe termen mediu i lung alturi de agricultorii crora li se va asigura un
trai decent (venituri sigure i ct mai apropiate de media naional)
principalii beneficiari vor fi consumatorii care vor avea acces la o gam
variat de produse, garantate calitativ i la preuri rezonabile;
pe msura schimbului de generaii din agricultur se va realiza i o nou
mentalitate i pregtire profesional a celor care lucreaz n acest domeniu;
dezvoltarea unor activiti neagricole n mediul rural crend posibiliti
suplimentare de ctig, noi locuri de munc i modernizarea satului.
Dezavantaje:
costurile bugetare importante la care oblig cofinanarea proiectelor ce
beneficiaz de sprijin SAPARD i apoi FEOGA. Costuri estimate la cca. 500 mil. n
perioada 2004-2009, la care se adaug i cele ale beneficiarilor de proiecte.
reducerea drastic a numrului de persoane care lucreaz n
agricultur i dificultile reconversiei profesionale a acestei populaii, care
nu are calificare i este mbtrnit; costurile sociale ale acestei schimbri;
liberalizarea pieei funciare (terenuri agricole i forestiere) i n special
accesul strinilor (dup cei apte ani de tranziie) la aceast pia
ar putea conduce la un transfer semnificativ de proprietate, cu
avantajele, dar mai ales dezavantajele acestei situaii;
pe termen scurt preurile la produsele agro-alimentare vor crete ceea
ce va avea un impact negativ asupra consumatorilor;
n cazul n care oferta intern nu se va mbunti pentru a acoperi necesarul
intern vor crete i importurile (n special din rile care au aderat la U.E.
n 2004) nrutind i mai mult balana comercial agricol;
datorit concurenei importurilor i resurselor limitate unii ageni
economici din sectorul agro-alimentar ar putea avea dificulti de
adaptare, ieind de pe pia;
majoritatea micilor productori care practic agricultur de
subzisten vor prsi n timp aceast activitate prin: vnzarea sau

cedarea folosinei pmntului ce-l au n posesie, mbriarea unei activiti


neagricole, emigrare sau pensionare/deces.

4.2. Pescuitul
4.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Politica comun n domeniul pescuitului are drept componente: accesul liber
la zonele de pescuit, preuri rezonabile i stabile, monitorizarea acestei
politici, organizarea comun a pieei (standarde comune, informarea
consumatorilor, sprijinirea organizaiilor piscicole i a preurilor, ncheierea
de acorduri cu tere ri etc.). Instrumentul financiar este Fondul European al
Pisciculturii care constituie mecanismul de implementare alturi de cele 420
de reglementri ale aquis-ului comunitar din acest domeniu.

4.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Recomandarea principal a U.E. din acest domeniu a fost cu privire la
ncheierea crerii unui sistem instituional adecvat pentru inspecia i
controlul la nivel central i regional, finalizarea registrului piscicol n
concordan cu cerinele comunitare i realizarea unui sistem statistic
corespunztor.
Romnia a acceptat n ntregime aquis-ul comunitar angajndu-se s-l aplice
de la data aderrii i a solicitat ca protul, care reprezint 60% din
capturile romneti n Marea Neagr i este destinat exclusiv consumului
intern, s beneficieze de ajutor financiar prin F.E.P., cota de capturi totale (la
toate speciile) s fie de 18-24 mii tone anual.

4.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Aderarea la U.E. va fi benefic i pentru piscicultura romneasc,
redresarea acesteia putnd deveni certitudine n viitorii ani. Bilanul
avantajelor i dezavantajelor ar putea cuprinde urmtoarele:
Avantaje:
se va beneficia de fonduri de restructurare prin F.E.P. ce vor contribui la
modernizarea i nnoirea actualei flote de pescuit care n proporie de 56%
are o vechime cuprins ntre 16 i 25 de ani, iar includerea protului pe lista
produselor subvenionate va permite obinerea de fonduri pentru pescarii din
organizaiile respective. n perioada 2000-2006, asistena financiar
comunitar pentru pescuit s-a ridicat la 1,1 mild. , iar Romnia va primi n
perioada 2007-2013 circa 200 mil. .
redresarea pescuitului va asigura noi locuri de munc pentru cei din acest sector i
meninerea n aceast activitate a actualelor comuniti de pescari;
va crete ponderea petelui n balana de consum a populaiei, deci a
unui aliment mult mai sntos dect altele;

crescnd producia intern se vor reduce importurile, conducnd la


economii de fonduri valutare ce pot fi direcionate ctre alte prioriti.
Dezavantaje:
efort financiar important n perioada de restructurare i modernizare a sectorului,
inclusiv pentru adaptarea legislativ, organizaional i instituional, iar dup
aderare pentru monitorizarea implementrii acquis-ului comunitar.

Capitolul V
CAPITOLELE DIN DOMENIUL SOCIAL
5.1. Politici sociale i ocuparea forei de munc
5.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Economia social de pia are trei piloni: concuren, competitivitate i
solidaritate, iar modelul social adoptat atribuie responsabilitatea de baz
statelor membre i numai problemele de interes comun (finanare, omaj,
unele chestiuni sociale) revin i Comisiei Europene.
Realizrile cele mai importante ale U.E.: Carta Social adoptat n 1989,
Tratatul de la Amsterdam din 1997 care a pus n centrul preocuprilor UE
nivelul de ocupare a forei de munc, Strategia de la Lisabona (2000) care a
prevzut ca pn n 2010 UE s aib mai multe locuri de munc i o mai
pronunat coeziune social. Tratatul de la Lisabona (art. 190) prevede
nfiinarea unui Comitet pentru Ocuparea Forei de Munc menit s coordoneze
politicile naionale din acest domeniu*. De asemenea, potrivit art. 160**i un
Comitet de Protecia Social, ambele cu caracter consultativ.
Instrumentele de coordonare a acestei politici la nivelul UE (planificare,
monitorizare, examinare, ajustare i finanare) vizeaz:
- sprijin n identificarea prioritilor i evaluarea rezultatelor n baza
unor indicatori comuni;
- elaborarea unor planuri naionale de aciune cu bugetul necesar;
- obiective pentru 2010: rata ocuprii 60 % femei, 70% brbai,
mbuntirea calitii i productivitii, promovarea adaptabilitii i mobilitii
pe piaa muncii, dezvoltarea spiritului antreprenorial i nvarea permanent
(85% dintre cei n vrst de 22 ani s fi absolvit liceul), mbtrnirea activ,
combaterea discriminrilor, reducerea muncii la negru, etc.;
- sprijinirea prin Fondul Social European a crerii de noi locuri de munc,
combaterea omajului i creterea calificrii (Regulamentul 1784/1999 CE);
- Bugetul F.S.E. pentru 2007-2013 se ridic la 78,7 mld. (8% din total),
standarde minime pentru prevenirea riscurilor ocupaionale, asigurarea sntii
** Tratatul de la Lisabona, pag. 148.
**** idem, pag. 155.

i securitii la locul de munc, eliminarea factorilor de risc i accidente,


informarea, consultarea i instruirea lucrtorilor i reprezentanilor acestora;

5.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Recomandri: definirea i implementarea unei politici naionale de
ocupare care s poat beneficia de proiecte tip Fondul Social European
FSE; finalizarea reformei sistemului de asisten social, inclusiv a
descentralizrii financiare a instituiilor implicate; armonizarea i
implementarea acquis-ului n domeniile legislaiei muncii, egalitii de
anse, sntii i securitii la locul de munc; ntrirea structurilor
administrative de aplicare a legislaiei, inclusiv a inspectoratelor muncii,
transpunerea i implementarea legislaiei n domeniul sntii publice,
dezvoltarea unui sistem naional de supraveghere epidemiologic i control
a bolilor transmisibile precum i a unui sistem de monitorizare i informare
n domeniul sntii publice; adoptarea legislaiei necesare ntririi
capacitii partenerilor sociali n special n vederea derulrii dialogului
bipartit; ntrirea capacitii de coordonare a reformei n domeniul sntii
publice prin mbuntirea planificrii strategice a resurselor umane i
financiare, simultan cu asigurarea accesului egal la asistena.
Romnia a acceptat n ntregime aquis-ul comunitar fr s cear o
perioad de tranziie, de aceea Tratatul nu conine prevederi specifice acestui
capitol. Totui, sunt multe rmneri n urm n implementarea acquis-ului
comunitar i, n general, n aplicarea principiului la munc egal, retribuie
egal, salariile i pensiile de lux fiind dovada cea mai evident, iar rezistena la
introducerea unei legi unice a salarizrii i pensionrii bugetarilor arat ct de
puternici sunt privilegiaii i ct de slabi cei care ne conduc, nici unora, nici
altora nu le pas c un sfert din populaie triete sub pragul srciei.

5.1.3 Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Rezolvarea problemelor sociale, ale ocuprii forei de munc, alinierea
la standardele europene fr sprijinul U.E. nu ar fi posibile, ceea ce s-a
neles i la Bruxelles, dovad c au fost alocai acestui sector 150 mil. euro
din care s-au finanat deja proiectele importante.
Bilanul aderrii este net pozitiv pentru Romnia, n acest sens
nscriindu-se urmtoarele:
Avantaje:
fondurile substaniale de care beneficiaz Romnia n prezent i n
continuare pentru a putea face fa greutilor tranziiei i exigenelor de

adaptare la standardele comunitare (150 mil. Euro), i astfel meninerea


climatului social necesar consolidrii democraiei i economiei de pia. Pentru
perioada 2007-2013 sunt prevzute 3 mld. pentru educaie i fora de munc,
prin Fondul Social European.
reducerea omajului datorit creterii economice din ultimii ani (PIB-ul a
crescut cu 25% n perioada 2000-2004 i 35% n perioada 2005-2008, iar
omajul s-a redus de la 10% la 6%) ns i posibilitii gsirii unui loc de
munc n strintate (circa 3 milioane de romni lucreaz n afara granielor
rii) urmare desfiinrii vizelor n spaiul Schengen din Decembrie 2001 i
liberalizrii pariale a pieei muncii din 2007. n 2009 omajul a crescut
peste 8%, iar nivelul mediu de ocupare s-a redus la 57%.
introducerea normelor europene i protejeaz mai bine pe angajai i pot
obine condiii de munc, securitate i retribuie mai apropiate de cele
existente n U.E.;
ntrirea dialogului social prin nfiinarea Consiliului Economic i Social la
care particip guvernul, patronatele i sindicatele.
datorit sprijinului financiar comunitar i mai bunei colectri a
contribuiilor, bugetele asigurrilor sociale i cel pentru sntate vor fi
mai echilibrate i vor prevede fonduri mai substaniale, astfel criza din
aceste sectoare se va atenua n viitor;
introducerea fondurilor de pensii private va crea posibiliti suplimentare de
asigurare pentru cei interesai (care au ns i posibiliti) i va reduce
presiunea asupra bugetului asigurrilor sociale de stat;
reducerea treptat a nivelului de srcie din Romnia (un studiu al Bncii
Mondiale arat c aceasta s-a redus de la 35% n 2000 la 25% n 2004, ns
a crescut n 2009) a excluderii sociale, a accidentelor la locul de munc i a
bolilor profesionale; un Memorandum comun Romnia U.E de incluziune
(2004) descrie principalele modaliti de abordare a srciei i de prevenire
a excluderii sociale, prevede msurile de luat, inclusiv modalitile de
monitorizare i evaluare;
alinierea la acquis-ul comunitar, conjugat cu dezvoltarea economic (deci
cu eforturi n principal interne), vor reui treptat asigurarea unor condiii
de munc i de via decente i ct mai apropiate celor din U.E. pentru un
numr ct mai mare de romni;
eficientizarea cadrului instituional din acest domeniu (profesionalizare,
eliminarea paralelismelor, informatizare, responsabilizare, control cu urmri
i corupie ct mai mic) va contribui la ridicarea la parametrii dorii a
politicii sociale i a ocuprii forei de munc.
Dezavantaje:

un efort bugetar important din partea statului i a angajatorilor pentru


a aduce asigurrile sociale i gradul de ocupare a forei de munc la nivelul
exigenelor comunitare; Pentru stat problema principal este asigurarea unui
nivel al pensiilor i al ajutoarelor sociale n cretere, apoi un efort
investiional pentru eficientizarea sistemului i creterea ofertei locurilor de
munc; la toate acestea adugndu-se sumele cofinanrii proiectelor ce
beneficiaz de sprijin financiar comunitar.
angajatorii (agenii economici) ce nu vor putea face fa exigenelor de
adaptare s-ar putea s ias de pe pia i s mreasc numrul omerilor;
contribuiile la asigurrile sociale i cele de sntate rmn nc mari,
reprezentnd o povar att pentru angajai ct i pentru angajatori, o
frn deci n creterea nivelului veniturilor i respectiv a eficienei n economie.

5.2. Educaie, formare profesional, tineret i sport


5.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Realizarea unei educaii de calitate reprezint un obiectiv esenial al UE ns
responsabilitatea revine rilor membre, aciunile U.E. viznd numai dezvoltarea
dimensiunii europene a educaiei, facilitarea mobilitii studenilor i profesorilor,
recunoaterea diplomelor, schimbul de informaii i experien etc.
U.E. sprijin i dezvoltarea dimensiunii europene a sportului (art. 165 * al
Tratatului de la Lisabona), formarea i reconversia profesional, nvarea
continu, cooperarea n domeniu etc.

5.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Romnia a acceptat aquis-ul din acest domeniu (58 de reglementri) i nu exist
prevederi specifice n Tratatul de aderare. Implementarea a fcut progrese ns
problema rmne cea a legrii nvmntului de piaa muncii (circa 80% dintre
absolvenii de facultate nu lucreaz n domeniul pentru care s-au pregtit).

5.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Cele prezentate deja conduc la concluzia c impactul aderrii la U.E.
va fi pozitiv i asupra educaiei, formrii profesionale i tineretului, iar
compatibilizarea politicii educaionale romneti cu cea comunitar nu poate
fi dect benefic noii generaii din Romnia. Cu toate realizrile de pn
** Tratatul de la Lisabona, pag. 157-158.

acum, ultimele dezbateri arat existena unor serioase lacune n sistemul de


nvmnt i o nou legislaie n domeniu este absolut necesar.
Avantaje:
sprijinul financiar consistent (peste 100 milioane ) primit din partea U.E. a
fcut posibil realizarea restructurrii i modernizrii sistemului educaional din
Romnia, iar continuarea acestui sprijin va face posibil rezolvarea i a celorlalte
probleme cu care se confrunt n prezent (infrastructura precar, lipsa unui sistem
structurat de instruire profesional reconversia pentru aduli, ntrirea cooperrii
pentru compatibilizarea ofertei cu cererea de pe piaa muncii, asigurarea calitii
i creterea fondurilor alocate nvmntului);
atenuarea efortului bugetar al statului prin fondurile primite de la U.E. i
crearea posibilitii redirecionrii acestora ctre nevoi mai stringente
(sntate, ajutoare sociale i de omaj, etc.);
alinierea nvmntului i a pregtirii profesionale la standardele comunitare va
facilita echivalarea diplomelor i astfel gsirea, cu mai mare uurin, a unui loc
de munc ntr-o alt ar a U.E., la nivelul pregtirii i al studiilor;
ridicarea nivelului de pregtire a forei de munc va conduce la creterea
productivitii muncii i implicit a veniturilor.
Dezavantaje:
creterea treptat a fondurilor bugetare alocate nvmntului (de la 4%
n 2005 la 5% i respectiv 6% n urmtorii ani), va nsemna fonduri mai
puine pentru finanarea investiiilor n modernizarea infrastructurii;
noile exigene pentru formatori i cei care urmeaz s fie pregtii va conduce la o
aezare a valorilor pe scara competenei i atunci sita trierii fiind mai deas i
obiectiv unii formatori vor fi scoi din aceast activitate iar elevii i studenii vor
primi diplome cu o acoperire real n pregtirea pe care o vor cpta.

5.3. Cultura i politica audiovizualului


5.3.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Unit n diversitate cum se dorete a fi UE presupune respectarea i
dezvoltarea identitii naionale n acelai timp cu aplicarea principiilor
competiiei i ale pieei libere n domeniul culturii i audiovizualului. U.E.
(art. 167 din Tratatul de la Lisabona*) sprijin i completeaz statele
membre pentru mbuntirea cunoaterii i diseminrii culturii i istoriei,
protejarea patrimoniului, dezvoltarea creaiei i a schimburilor etc.

** Tratatul de la Lisabona, pag. 159-160.

Promovarea produciilor europene i a celor independente, reglementarea


regimului publicitii, al emisiunilor de tip teleshopping, asigurarea proteciei
minorilor, dreptului la replic, monitorizri i sancionri adecvate.

5.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Principala recomandare a fost alinierea legislaiei i ntrirea capacitii
autoritii independente de reglementare i control n domeniu.
Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar din acest domeniu (15
reglementri) i s-a angajat s-l aplice de la data aderrii. Tratatul nu
cuprinde prevederi specifice la acest capitol.

5.3.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Avantaje:
sprijinul financiar primit din partea U.E. pentru realizarea msurilor de
adaptare la exigenele comunitare;
dezvoltarea fr precedent a mass-mediei romneti datorit liberalizrii
acestei piee a condus la dinamizarea vieii politice, economice i sociale
din Romnia, cu efecte, n general benefice, pentru cetean, inclusiv n
privina gsirii unui loc de munc. Se pot aduce ns i multe critici, n
special, asupra calitii, cu deosebire la posturile private;
intrarea audiovizualului i a culturii n circuitul european va asigura o
selecie mai riguroas a valorilor din acest domeniu i astfel vom beneficia de
produse mass-media i culturale de mai bun calitate, la nivelul de exigen
pe care l impune societatea cunoaterii pe care dorim s-o construim;
introducerea standardelor europene i n acest domeniu cu rol de formator de
contiine va asigura pe viitor o schimbare n bine a mentalitilor actuale
existente la muli romni (ignorarea legii i a semenilor, inapeten pentru o
munc temeinic, invidie fa de cei care s-au realizat material sau au avansat pe
scara social, dispre fa de mediu, altcineva s le rezolve problemele din cauza
mentalitii de asistai, slaba iniiativ i spirit de ntrajutorare etc.).
Dezavantaje:
efortul de adaptare care a implicat att resurse financiare ct i umane, mai
ales la nivelul statului;
competiia de pe pia ar putea s-i elimine pe operatorii nepregtii ntro perspectiv mai apropiat de ct o percep n prezent.

5.4. Protecia consumatorilor i a sntii


5.4.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar

O problem social important o constituie protecia consumatorilor i a sntii,


domeniu n care UE a statuat urmtoarele drepturi de baz: protecia sntii,
siguranei, a intereselor economice, la compensaii pentru daunele suferite, dreptul la
informaie, cunoatere i reprezentare. Acquis-ul comunitar cuprinde numai 21 de
reglementri mai importante i se refer n special la protecia consumatorilor.
Politica de protecie a consumatorilor cuprinde un set de reglementri i directive
menite s asigure protecia sntii i siguranei pentru toate categoriile de
produse i servicii (standarde tehnice i cerine de baz, marcarea C.E. care s
certifice i garanteze nivelul minim de protecie etc.) recunoaterea reciproc
pentru a le da posibilitatea s circule liber n cadrul U.E., prevederi speciale
pentru anumite categorii (produsele agroalimentare, medicamentele, cosmeticele,
jucriile, electrocasnicele, produsele chimice, .a.).
Tratatul de la Lisabona (art. 169) prevede ca U.E. s contribuie la protecia
sntii, a siguranei i a intereselor economice ale consumatorilor, precum i
la promovarea dreptului acestora la informare, educare i organizare n
vederea aprrii intereselor lor*.

5.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i s-a angajat s-l
aplice de la data aderrii cu excepiile prevzute la alte capitole pentru care
s-au obinut unele amnri i au un impact direct asupra consumatorilor,
inclusiv asupra sntii acestora. Sunt avute n vedere cele prevzute de
tratat la capitolele agricultur i mediu.
S-au fcut progrese n supravegherea pieelor, produselor i serviciilor ns
sunt necesare mbuntiri ale cooperrii dintre toate organismele implicate
n protecia consumatorilor.

5.4.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Nevoia de a acorda drepturi consumatorilor, de a asigura concurena i
circulaia liber a bunurilor i serviciilor este indispensabil unei economii n
tranziie ca cea a Romniei dac i dorete o dezvoltare durabil i sntoas.
Avantaje:
constituie unul dintre suporturile unei economii de pia funcional i o
condiie esenial a integrrii n piaa intern a UE, deci, are un impact
macroeconomic i social major;
principalii beneficiari vor fi cetenii pentru c bunurile i serviciile vor fi
la aceleai standarde de siguran i calitate ca cele din UE i vor avea un
nivel nalt de protecie al drepturilor lor;
contribuie la stabilitatea mediului de afaceri i asigurarea unei competiii mai
obiective;
** Tratatul de la Lisabona, pag. 162.

este important i sprijinul financiar i tehnic primit de la UE pentru


adaptarea legislativ i instituional, necesar integrrii n UE;
efect benefic pentru procesul educaional (schimbarea mentalitilor) etc.
Dezavantaje:
efortul financiar, tehnic i uman pentru alinierea la standardele UE nu este
de neglijat i este posibil ca unii ageni economici s nu-l poat face i astfel
s se retrag de pe pia, cu efectele nedorite ale unei astfel de hotrri
(reducerea produciei, creterea omajului etc.);
armonizarea cu situaia din UE necesit eforturi pe toat linia i din partea
autoritilor centrale i locale.

Capitolul VI
POLITICA REGIONAL I COORDONAREA
INSTRUMENTELOR STRUCTURALE
6.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
n absena unor mecanisme fiscale la nivelul UE de redistribuire a resurselor
ntre bogai i sraci i de reducere a decalajelor, singura soluie este
transferul de resurse ntre rile membre prin intermediul bugetului
comunitar (fondurile structurale i de coeziune). Instrumentele n perioada
de preaderare: PHARE, ISPA i SAPARD, iar dup aderare: FSE, FEOGA
(din 2007 F.E.G.A. i F.E.A.D.R.), FEDR, Fondul de Coeziune, F.E.P.,
Fondul Solidaritatea, BEI i BERD.
Fondurile structurale i de coeziune au cptat o importan deosebit
dup aderarea rilor din Centrul i Estul Europei, aa se explic creterea
ponderii acestora n bugetul U.E. de la 37% n 2000 la 42% n 2006 cnd sau ridicat la circa 200 mild. euro cele structurale i 18 mild. euro, cele de
coeziune. n 2013 acestea ar putea depi 300 mild. i respectiv 25 mild. .
Pentru ca o regiune sau ar s beneficieze de fonduri structurale PIB-ul pe
locuitor trebuie s nu depeasc 75% din media comunitar, iar n cazul celor de
coeziune 90%. Fondurile structurale nu pot depi 4% din PIB-ul unei ri. Din
cele 268 regiuni cu un P.I.B./loc. sub 75%, 35 se afl n Romnia (13%).
Din fondurile alocate perioadei 2000 2006 Greciei, Portugaliei i
Spaniei le-a revenit 45%, iar Italiei, Germaniei, Marii Britanii i Franei
48%, ceea ce-i ndreptete pe cei care critic actualul sistem ce ar fi
condus la transferuri importante ntre rile bogate. n perioada 2007-2013
situaia se va schimba n sensul c aceste fonduri vor fi direcionate, cu
precdere, ctre rile foste socialiste devenite membre ale U.E. n 2004 i,
respectiv, n 2007.
Conform prevederilor art. 175 din Tratatul de la Lisabona *, la fiecare trei
ani, Comisia prezint un raport privind progresele nregistrate n realizarea
coeziunii economice, sociale i teritoriale nsoit de propuneri
corespunztoare.
Domeniile prioritare: inovaie i economie bazat pe cunoatere,
mediu, prevenirea riscurilor, servicii de interes general, creterea
productivitii i a nivelului de ocupare a forei de munc, dezvoltarea
infrastructurii (transport, telecomunicaii, energie) .a.

** Tratatul de la Lisabona, pag. 166.

6.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Criteriile aderrii au vizat: actualizarea i mbuntirea Planului naional
de dezvoltare n contextul politicii naionale de coeziune economic i
social; crearea unui sistem adecvat de monitorizare, n special pentru
evaluarea ex-ante i ex-post i pentru colectarea informaiilor statistice
relevante; ntrirea capacitii instituionale i administrative a
organismelor responsabile cu programarea i gestionarea fondurilor
destinate coeziunii economice i sociale, n concordan cu abordarea
specific a fondurilor structurale; nfiinarea autoritilor de coordonare i
pli; stabilirea clar a diviziunii responsabilitilor la nivel naional i
regional i mbuntirea capacitii administrative n ceea ce privete
recrutarea, formarea i profilele profesionale, mbuntirea cooperrii
interministeriale i pregtirea pentru ndeplinirea condiiilor de baz
ale managementului i controlului financiar, aa cum rezult din
reglementrile referitoare la fondurile structurale.
Romnia s-a angajat s implementeze acquis-ul (problema asimilrii nu se
pune) pn n momentul aderrii, iar Tratatul la art. 33 prevede credite de
angajamente globale pentru aciuni structurale n valoare de 1399 mil.
pentru 2007, 1972 mil. pentru 2008 i 2603 mil. pentru 2009, ns
proiecia bugetar pentru 2007-2013 prevede circa 17 mild. , iar pentru
toate domeniile 25,2, mild. .

6.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Romnia a avut ansa de a beneficia de intrri masive de fonduri prin
intermediul instrumentelor de preaderare (PHARE, SAPARD i ISPA), apoi
prin cele structurale i de coeziune, ceea ce i va mri ansele de a finaliza
mai rapid procesul de reform economic i de a se integra ct mai eficient
n spaiul comunitar. n acest sens sunt edificatoare exemplele unor ri
aflate ntr-o situaie apropiat de cea a Romniei (decalaje la nivelul rii i
al regiunilor) cum sunt: Grecia, Irlanda, Portugalia i Spania, care dup
aderare au recuperat mult din ecartul pe care l aveau nainte de integrare.
De exemplu, Grecia, Portugalia i Irlanda, aveau nainte de aderare un PIB
pe locuitor sub media comunitar, n prezent dein peste 80%, respectiv 76%
i 160% din aceast medie, Spania 96%, ns la aderare deinea 52%.
Important este i faptul c politica regional a devenit o prioritate a U.E., a
doua ca nsemntate n bugetul comunitar, dup Politica Agricol Comun,
dar, spre deosebire de aceasta, este n cretere.

Avantaje:
fondurile substaniale ce au fost primite n perioada 2000-2006
(4,6 mld. ) vor fi primite, 12,1 n 2007-2009 i 20,6 n 2010-2013 vor fi
destinate n principal (jumtate din acestea) politicii regionale (realizrii
coeziunii economice i sociale). Regretabil este c nu suntem pregtii
pentru absorbia acestor fonduri, trei dintre programele (domeniile)
prezentate Comisiei Europene fiind necorespunztor ntocmite i astfel
returnate (n martie 2007) pentru refacere. Unele au fost definitivate i
acceptate abia n 2009. Acestea se refer la creterea productivitii,
transporturi i dezvoltare regional. Nu exist o preocupare suficient pentru
pregtirea cadrelor necesare elaborrii unor proiecte eligibile i nici nu se
apeleaz la consultani din rile care au o asemenea experien.
fondurile nerambursabile primite din partea U.E. vor degreva bugetul
public de sume importante i astfel vor putea fi mai bine acoperite cu
resurse necesitile sociale i investiiile de interes naional.
se va atenua n timp decalajul ce ne desparte de U.E. la nivelul rii (n
prezent, PIB-ul pe locuitor reprezint numai 33% din media U.E.) i n
cadrul teritoriului naional exist mari discrepane ntre diferite regiuni (la
extreme foarte dezvoltate afirmndu-se judeele: Ilfov-Bucureti, Timi,
Constana, Arge, Cara-Severin, Arad, Sibiu, Braov, Mure, Cluj i Satu
Mare, iar foarte srace: Botoani, Suceava, Iai, Neam, Vaslui, Ialomia,
Clrai, Giurgiu, Teleorman, Olt i Gorj);
o parte din fonduri fiind destinate infrastructurii vor deveni mai atractive
pentru investitori, regiuni i localiti care erau ocolite pn n prezent;
facilitile oferite vor conduce la ncurajarea afacerilor i la sporirea
numrului de locuri de munc;
efectul final va fi mbuntirea condiiilor de via i a nivelului de trai
pentru cei care locuiesc n regiuni (judee) defavorizate.
Dezavantaje:
cofinanarea proiectelor cu bani din bugetul public i privat va nsemna i
un efort financiar din partea acestora.
eliminarea neajunsurilor (transformarea rapid a cadrului instituional n
unul funcional i eficient) va nsemna eforturi financiare i umane, ns i
nevoia schimbrii de mentaliti. ntruct o cauz a neutilizrii fondurilor
comunitare o constituie modul defectuos de elaborare a proiectelor, apare
necesar nfiinarea unei structuri educaionale n acest domeniu.

Capitolul VII
DOMENIUL BUGETAR
7.1. Dispoziii financiare i bugetare
7.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Politica comun a UE nu ar fi posibil fr resurse financiare, mai ales cea
agricol i cea de coeziune economico-social. De aceea, prin contribuia
rilor membre (69% din totalul bugetului), TVA, taxe vamale i de
prelevare se realizeaz un buget care, la nivelul anului 2004 s-a ridicat la
111,3 mld. , reprezentnd 1,13% din PIB-ul comunitar (15 membri), la
126 mild. n 2007 (27 membri) i 152 n 2013 (1,15 din P.I.B.).

7.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Romnia s-a angajat s respecte reglementrile din acest domeniu care se aplic
din momentul aderrii i n aceast privin Tratatul prevede urmtoarele:
Art. 14 din Actul aderrii - capitalul subscris de Romnia la Banca European
de Investiii este de 846 mil. , va avea un administrator n Consiliul de
administraie i un supleant prin rotaie cu Danemarca, Grecia i Irlanda.
Art. 25 prevede suma de 42,3 mil. drept capital vrsat la cel subscris la BEI,
pltibil n 8 trane egale (la 31.05.2007, 31.05.2008, 31.05.2009, 30.11.2009,
31.05.2010, 30.11.2010, 31.05.2011 i 30.XI.2011). De asemenea, Romnia
contribuie n opt trane egale prevzute mai sus la rezervele i provizioanele
echivalente rezervelor ntr-un procent de 0.517%. n ambele situaii plile
sunt n numerar i n euro.
Art. 26 prevede o contribuie la Fondul de Cercetare pentru Crbune i Oel
de 29,88 milioane euro pltibil n 4 trane, la nceput de an, reprezentnd
15 % n 2009, 20% n 2010, 30% n 2011, i 35% n 2012.
Art. 27 precizeaz c asistena de preaderare PHARE (licitaii, derularea
contractelor i plile) pentru cooperarea transfrontalier i faciliti de tranziie
(prevzute de art.31), urmeaz s fie gestionate, de la data aderrii, de ageniile
de implementare romneti. Comisia renun la controlul su prealabil asupra
licitaiilor i contractrilor, pe baza unei proceduri de acreditare i evaluare
favorabil a Sistemului de Implementare Descentralizat Extins (SIDE).

Angajamentele financiare contractate nainte de data aderrii precum i cele


dup, ns n cadrul Facilitii de tranziie (art. 31) continua s fie reglementate
de instrumentele preaderrii pn la nchiderea programelor i proiectelor n
cauz, excepie fac achiziiile publice ncepute dup data aderrii care se supun
dispoziiilor aplicabile ale uniunii. Ultimul exerciiu de programare a asistenei
de preaderare (PHARE), are loc n ultimul an anterior datei aderrii, iar aciunile
(proiectele) vor trebui contractate n cei doi ani anteriori. n cazuri excepionale
se pot acorda unele prorogri la executarea contractelor, cheltuielile
administrative pot fi alocate i n primii doi ani dup aderare, iar cele pentru audit
i evaluare n cursul a pn cinci ani dup aderare. Pentru a asigura ncetarea
treptat a funcionrii instrumentelor financiare de preaderare (PHARE i ISPA)
personalul poate fi meninut cel mult 19 luni dup aderare.
Art. 29 n cazul c angajamentele multianuale ale SAPARD pentru mpdurirea
terenurilor agricole, constituirea grupurilor de productori sau programele agroecologice depesc ultimul termen permis pentru efectuarea plilor, angajamentele
necheltuite vor fi incluse n programul de dezvoltare rural 2007-2013.
Art. 31 n primul an de la aderare, n vederea dezvoltrii i ntririi
capacitilor administrative i judiciare, se acord o facilitate de tranziie
n sum de 82 mil. (pentru ambele ri, Bulgaria i Romnia) care se va
cheltui n conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 (60 mil. , dup
calculele noastre, revenind Romniei).
Art. 32 se constituie Facilitatea Schengen pentru perioada dintre data
aderrii i sfritul anului 2009 n vederea finanrii aciunilor la noile
frontiere externe ale UE (aplicarea acquis-ului Schengen i controlul
frontierei), n valoare de 559,8 mil. din care: 297,2 n 2007; 131,8 n 2008
i 130,8 n 2009). Sumele globale se utilizeaz n termen de trei ani de la
prima plat, iar n 6 luni se va prezenta un raport cuprinztor privind
utilizarea final (raport justificativ privind cheltuielile).
Art. 33 creditele de angajamente globale pentru aciuni structurale pentru
2007-2009 nsumeaz 5.974 mil. din care 1.399 n 2007, 1.972 n 2008 i
2.603 n 2009. ntinderea i natura cheltuielilor se va supune dispoziiilor
pentru aciuni structurale n vigoare la data respectiv.
Art. 34 seciunea garantare din cadrul FEOGA pentru perioada 2007-2009
se ridic la suma de 3.041 mil. pentru ambele ri (Bulgaria i Romnia)
din care (conform declaraiei anexate la Tratat) 2.308 mil. revenind
Romniei (577 mil. n 2007, 770 n 2008 i 961 n 2009).
*
**
n afara acestor prevederi, Romnia trebuie s se ncadreze n
disciplina bugetar prevzut n Tratatul de la Lisabona pentru a nu i se

aplica procedura deficitelor excesive, cum a fost cazul n 2009 pentru


deficitul bugetar de 5,9% din 2008.
Prevederile financiare din Tratat sunt fundamentale ntruct dau
sigurana necesar c programele din primii trei ani de la aderare au
susinerea financiar necesar. Va depinde ns de noi ca acestea s fie
transpuse n practic prin proiecte eligibile i n domenii care s conduc
la mbuntirea condiiilor economico-sociale din ar. Din pcate, n
2007-2009, din cele 3,1 mild. s-au accesat 176 mil , deci 6-7%,
Folosirea integral i n mod corespunztor a fondurilor
comunitare este cu att mai necesar n condiiile n care, aa cum
prevede Tratatul, din momentul aderrii ncep i obligaiile financiare
ale prii romne fa de U.E. (2.933 mil. pentru 2007-2009).
n Anex este prezentat un bilan estimativ al beneficiilor i
costurilor din perioada 2000-2013, din care rezult un sold pozitiv de
circa 15,5 mild. .

7.1.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Dei acest capitol poate fi considerat unul de sintez, care s ne
permit o evaluare general a impactului, este greu de cuantificat i
exprimat n cifre. Totui, vom ncerca:

Avantaje:

pn n 2009 Romnia va primi circa 16,7 mld. , din care


4,6 mld. numai n perioada 2000-2006 (majoritatea, prin programul ISPA
57%), iar n primii trei ani de la aderare, 12,1 mild. (3,2 n 2007, 3,9 n
2008 i 5,0 n 2009);

dac la sumele de mai sus se adaug cele circa 5 mld. investiii ale U.E.
n Romnia, se poate ajunge la un total de fonduri comunitare de circa 20 mld.
pn n 2009, fonduri ce vor crete substanial n perioada 2010-2013;

dac ar fi posibil transformarea n bani i a efectelor colaterale s-ar


putea ajunge la sume mult mai mari, care s ntreasc convingerea c,
aderarea la U.E. este pe ct de necesar, pe att de benefic;

asistena specific sectorului finanelor publice s-a ridicat la circa 50


mil. , n perioada 1991-2003;

pentru ntreaga perioad 2007 2013, sprijinul financiar din partea


UE este estimat la 32,7 miliarde euro.

Dezavantaje:

singurul dezavantaj este acela c din momentul aderrii (2007) va trebui


s ne facem datoria de membru al U.E. i din punct de vedere financiar,
respectiv de contribuabil la bugetul comunitar. Evalurile fcute conduc la o

contribuie anual de circa 945 mil. , sumele ce vor fi primite sunt ns mult
mai mari, Romnia urmnd s fie pentru nc muli ani un beneficiar net
(nivelul ei sczut de dezvoltare conduce automat la acest statut);
costul anual al aderrii a fost estimat de BERD la 3,5% din PIB
pn n 2006, din care ns numai 1-1,5% din bugetul naional, diferena de
2-2,5% (6% din cheltuielile bugetare i 25% din cele de investiii) vor
proveni din fondurile PHARE, SAPARD i ISPA. Aceast estimare poate fi
valabil i pentru perioada 2007-2013.
mai multe evaluri privind costurile aderrii sunt prezentate n
finalul lucrrii.

7.2. Controlul financiar


7.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Acquis-ul comunitar cuprinde 13 acte normative care stabilesc principiile generale
ale controlului financiar i modul cum trebuie realizat managementul unui control
eficient, responsabil i obiectiv. Tratatul de la Lisabona (art. 325*) prevede ca
statele membre s-i coordoneze aciunile pentru combaterea fraudei care aduce
atingere intereselor financiare ale Uniunii. n ce ne privete, controlul are multe
lacune de organizare i eficien, auditul independent, personalul calificat i
eliminarea conflictelor de interese ntre procesele de licitare, contractare i cheltuire
a fondurilor publice sunt nc deziderate.

7.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Reformarea sistemului romnesc viza: elaborarea documentului de politic
privind controlul financiar intern, urmat de elaborarea legislaiei i a
procedurilor care s acopere ntr-o manier integrat responsabilitatea
managerial (de gestiune i control financiar), controlul ex-ante i
auditul intern; cuantificarea necesarului organizaional, uman i
investiional pentru instituirea controlului financiar i audit intern,
conform prevederilor documentului de politic de control financiar,
elaborarea i implementarea planurilor de construcie instituional i
dezvoltare a resurselor umane n domeniul controlului financiar i al
auditului intern; ntrirea capacitii instituionale a Curii de Conturi n
vederea introducerii procedurilor moderne de audit, n conformitate cu
standardele internaionale; ntrirea luptei mpotriva fraudei, mai ales n
ceea ce privete protecia intereselor financiare ale Comunitii;
intensificarea eforturilor n vederea asigurrii utilizrii corecte a controlului,
** Tratatul de la Lisabona, pag. 246.

monitorizrii i evalurii fondurilor U.E. de pre- i post-aderare, indicator


cheie pentru capacitatea Romniei de implementare a acquis-ului din
domeniul controlului financiar. Pn n prezent nici un guvern nu a fost
descrcat public de gestionarea anual a bugetului (execuia bugetar) pe
baza unui Raport de control efectuat de Curtea de Conturi i Comisia de
specialitate din Parlament; aa se explic impresia c nimeni nu d socoteal
de modul cum se cheltuiete banul public.
Romnia s-a angajat s accepte acquis-ul comunitar i s-l aplice de la data
aderrii. Tratatul nu are prevederi specifice la acest capitol.

7.2.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Controlul financiar lsnd mult de dorit, aderarea la U.E. reprezint
soluia i la acest capitol.

Avantaje:

realizarea controlului financiar la standardele europene va face


din acesta o arm puternic mpotriva mbogirii fr just cauz, respectiv
prin corupie, fraud i evaziune fiscal;

reducerea risipei i a deturnrii (fraudrii) banului public va


conduce automat la sporirea fondurilor alocate nevoilor sociale i
investiiilor de interes naional i local;

diminuarea i eliminarea treptat a fenomenelor negative din


societatea i economia romneasc va conduce la creterea ncrederii
populaiei n valorile economiei de pia i ale democraiei;

va crete gradul de nelegere i acceptare a rolului i funciilor


controlului, a efectului civilizator al acestuia

Dezavantaje:

singurii dezavantajai vor fi cei care i-au asigurat succesul


(bunstarea), pn n prezent, pe ci ilicite, respectiv prin corupie, fraud i
evaziune.

Capitolul VIII
INSTITUIILE UNIUNII EUROPENE
8.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Printele Uniunii Europene, Jean Monnet, scria c aa cum fr oameni
nimic nu este posibil, tot aa nimic nu este durabil fr instituii, de
aceea, U.E., politicile comune ale acesteia, nu ar fi posibile fr Consiliul
European, Consiliul de Minitri, Parlamentul European, Comisia European,
Curtea European de Justiie i Curtea European de Conturi.
n vederea eficientizrii acestor instituii, Tratatul de la Lisabona (art. 223287*) aduce o serie de nouti, printre care:
Consiliul European are un preedinte permanent cu un mandat de cel
mult 5 ani;
Consiliul are un nalt comisar (i vice-preedinte al Comisiei) care
conduce politica extern i de securitate i prezideaz reuniunile
Consiliilor minitrilor de externe ai rilor membre;
Parlamentele naionale vor contribui la adoptarea legislaiei comunitare;
Comisia European i va reduce numrul de comisari de la 27 la 18
(din 2014);
Din 2014 se va introduce votul dublei majoriti (55% din rile
membre care s reprezinte 65% din populaia U.E.).

8.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
Din momentul aderrii, Romnia va beneficia de urmtoarea reprezentare n
cadrul instituiilor europene:
Art. 15 al actului de Aderare prevede c Romnia va fi reprezentat n
Comitetul tiinific i Tehnic de la EURATOM care va avea 41 de membri.
Art. 9 i 24 ntre data aderrii i nceputul legislaturii 2009-2014 Romnia
va avea 35 de eurodeputai (din 2009 numai 33). nainte de 31/12/2007
trebuie s organizeze alegeri, n cazul n care nu reuete, i numete
parlamentul naional (pn la alegeri), ceea ce s-a i ntmplat.
** Tratatul de la Lisabona, pag. 195-223.

Art. 10 numrul de voturi n Consiliul de Minitri este de 14 iar hotrrile


se consider adoptate dac pentru sunt 255 de voturi ce reprezint
majoritatea membrilor, dac propunerea vine de la Comisie sau 2/3 din
membri n celelalte cazuri i s reprezinte 62% din populaia U.E.
Art. 45 un reprezentant romn va fi numit membru al Comisiei la data
aderrii (numit de Consiliu de comun acord cu Preedintele Comisiei i
dup consultarea Parlamentului).
Art. 46 Romnia va avea cte un judector n Curtea de Justiie i respectiv
Tribunalul de Justiie, mandatele nceteaz la 6.10.2009 i 6.10.2012,
respectiv 31.08.2007 i 31.08.2010.
Art. 47 la data aderrii, Romnia va avea un reprezentant la Curtea de
Conturi pentru un mandat de 6 ani.
Art. 13 i 48 - Romnia va avea 15 reprezentani n Comitetul Regiunilor care
dein un mandat ales n cadrul autoritilor regionale sau locale.
Art. 12 i 49 - n Comitetul Economic i Social va avea 15 reprezentani
provenind din componentele sociale i economice ale societii civile.
Art. 14 - va avea un administrator n Consiliul de Administraie al Bncii
Europene de Investiii i doi supleani desemnai de comun acord cu
Danemarca, Grecia i Irlanda.
*
**
Prevederile instituionale din Tratat au o importan deosebit n
condiiile n care pe msura aprofundrii integrrii o parte din suveranitatea
naional este transferat instituiilor comunitare. Modul cum un stat
membru este reprezentat depinde i promovarea interesului naional.
Repartizarea locurilor (posturilor) este n conformitate cu situaia
Romniei, singura obiecie ce se poate face se refer la numrul de voturi
repartizat pentru Consiliul de Minitri care este aproape identic cu cel al
Olandei (14 Romnia, 13-Olanda) ceea ce nsemn c a contat mai mult
dezvoltarea economico-social dect dimensiunile rii (suprafa,
populaie, resurse).
Dei numrul conteaz trebuie insistat pe calitatea reprezentrii,
ceea ce face necesar o atent alegere, eseniale fiind pregtirea i
integritatea celor desemnai sau alei.
n ce privete implementarea sistemului instituional i decizional
comunitar (n special a celui din rile occidentale) rmne, nc, la stadiul de
deziderat recomandarea de a depolitiza administraia public central i local,
iar, pe plan mai general, o autonomie real a instituiilor statului de drept.

8.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)

principalele avantaje vizeaz dou aspecte: reprezentarea n instituiile


U.E. este indispensabil promovrii intereselor naionale n cadrul
acestora, iar adaptarea instituional intern la situaia din U.E. este benefic
progresului economico-social al rii (crearea structurilor specifice unei
economii sociale de pia cum este cea a U.E.);
un important avantaj l-a constituit asistena financiar i tehnic primit
din partea U.E. pentru a pune bazele unui sistem instituional democratic i
eficient; 30% din fondurile PHARE au fost alocate acestui scop (n perioada
2000-2006 fondurile PHARE totalizeaz 767 mil. );
principalii beneficiari vor fi cetenii i agenii economici care au
probleme de rezolvat la instituii i organizaii naionale, iar din 2007 i la
cele europene;
n categoria dezavantaje s-ar putea nscrie efortul financiar i uman pe
care administraia public l face pentru adaptarea instituional cerut de
aderarea la U.E.

Capitolul IX
JUSTIIE I AFACERI INTERNE
9.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Al treilea pilon al integrrii stabilit la Maastricht n 1992 (Tratatul a intrat n valoare
n 1993) este o adncire a cooperrii n domeniul justiiei i afacerilor interne pentru
a face din UE un spaiu de libertate, securitate i justiie, n acest scop crend i
dou instituii specializate EUROPOL i EUROJUST i a unui Parchet
European, conform art. 86* din Tratatul de la Lisabona.
n afara Tratatului de la Maastricht o mare importan are i Tratatul de la
Amsterdam (1997) care a redefinit obiectivele acestui domeniu axnd
cooperarea judiciar i poliieneasc n direcia combaterii crimei organizate,
terorismului, traficului de persoane, droguri i arme, corupiei i fraudei. De
asemenea, un mare rol l-a avut integrarea Acordului de la Schengen n
sistemul de tratate ale UE (prezentat la capitolul privind libera circulaie a
persoanelor).
Tratatul de la Lisabona (art. 71**) instituie i un comitet permanent care s
asigure n cadrul Uniunii promovarea i consolidarea cooperrii operaionale
n materie de securitate intern.
Programele de aciune ale UE au vizat: cooperarea juridic i poliieneasc
n chestiuni penale (A.G.I.S.), avocaii (GROTIUS), traficul de fiine umane
i exploatarea sexual a minorilor (STOP), combaterea violenei mpotriva
copiilor, tinerilor i femeilor (DAPHNE), combaterea crimei organizate
(FALCONE), politica de azil, imigraie i trecerea frontierei (ODYSSEUS
ARBO), cooperarea ntre autoritile ce aplic legea (OISIM), cunoaterea
dreptului comunitar de ctre juriti (ROBERT SCHUMANN), cooperarea
pentru prevenirea crimelor (HIPPOCRATTES), protecia EURO mpotriva
contrafacerilor (PERICLES) .a.

9.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii

** Tratatul de la Lisabona, pag. 107.


**** idem, pag. 97.

n afara celor apte recomandri de a cror aplicare depindea activarea clauzei de


salvgardare, condiiile aderrii vizau: mbuntirea managementului frontierei
prin elaborarea unei strategii privind managementul integrat al frontierei, prin
implementarea Legii privind frontiera de stat i a Legii privind organizarea i
funcionarea Poliiei de frontier, prin renunarea la utilizarea recruilor n
poliia de frontier i prin mbuntirea legislaiei i practicilor utilizate n
vederea combaterii fenomenului de migraie ilegal i traficului de fiine
umane, n special femei i copii; dezvoltarea i prezentarea unui plan de aciune
Schengen; continuarea alinierii progresive a legislaiei i a practicilor n
domeniul vizelor; elaborarea i nceperea implementrii unei strategii integrate
mpotriva corupiei i a crimei organizate i mbuntirea coordonrii ntre
organismele responsabile cu aplicarea legii; dezvoltarea i implementarea unei
strategii naionale de combatere a consumului de droguri i crearea unui punct
naional de contact pentru relaia cu Centrul European de Monitorizare a
Drogurilor i Dependenei de Droguri; continuarea alinierii la prevederile
relevante ale acquis-ului din domeniul splrii banilor, ratificarea i
implementarea Conveniei Consiliului Europei (1981) i ntrirea capacitii
administrative a Oficiului Naional pentru Prevenirea i Combaterea Splrii
Banilor i asigurarea msurilor necesare pentru alinierea legislaiei la Convenia
privind protecia intereselor financiare ale U.E.
Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar format din 287 de acte
normative i s-a angajat s-l aplice de la data aderrii. Tratatul de aderare
prevede ns apte condiii ce trebuiau ndeplinite pn la 31.12.2006 n
domeniul justiiei i siguranei interne pentru a nu fi activat clauza de
salvgardare i amnat aderarea cu un an. Aceste condiii au fost, n
general, ndeplinite i aderarea nu s-a amnat. Totui, posibilitatea activrii
clauzei de salvgardare pe justiie n primii trei ani de la aderare aa cum
prevede art. 38 din textul Tratatului a rmas, i monitorizarea exist n
continuare, un nou raport fiind i n al patrulea an de la aderare, respectiv
2010, (ineficiena justiiei i a celorlalte autoriti n lupta mpotriva
corupiei fiind cronic, dovad c n 2009la indicele percepiei ne situm pe
locul 27 n U.E. i 71 n lume)*.
*
**
n cazul Romniei acest capitol a cptat o importan deosebit,
reprezentnd o condiie a aderrii, dei problemele justiiei i a
afacerilor interne nu erau mai grave dect n Bulgaria, de exemplu.
Cauzele sunt numeroase i ne aparin (pecetea corupiei ne-am pus-o
singuri). Va trebui s facem eforturi mai susinute i ntr-un spirit de
solidaritate mai ridicat pentru a ne nscrie n exigenele pe care le cere
un spaiu de libertate, securitate i justiie, ca cel al U.E.
Rmn n continuare multe de fcut pentru o reform real n
** Bursa nr. 226/18.11.2009.

justiie (independena, profesionalizarea i imparialitatea acesteia) i


nregistrarea unor rezultate concrete n lupta contra corupiei,
infracionalitii economice i crimei organizate. De asemenea, pe linia
siguranei interne vor trebui luate msuri mai ferme, mai ales, dac ne
dorim aplicarea aquis-ului Schenghen din 2011.

9.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Cei douzeci de ani de tranziie au adus majoritii cetenilor romni,
multe insatisfacii, acestea in de nivelul de trai, dar mai nou, de siguran i
justiie. Rezolvarea lor depinde, n primul rnd de noi. UE ne sprijin s le
soluionm mai rapid i eficient, de aceea, integrarea este, pe ct de
necesar, pe att de benefic.
Avantaje:
domeniile care fac obiectul acquis-ului comunitar i a msurilor luate fac
dovada importanei pentru cetean pe care o are problematica din acest
capitol, deoarece el ar urma ca n viitor s se bucure de mai mult
siguran i justiie, inclusiv de mai puin srcie, atta timp ct la
aceasta i aduc contribuia: corupia, evaziunea fiscal, crima
organizat, traficul i contrabanda etc.
rezolvarea problemelor de justiie i siguran intern va da mai mult
stabilitate, coeren i susinere a statului de drept, va consolida democraia
i ncrederea n instituiile statului;
rolul educativ i de schimbare a mentalitilor este i el important dac
justiia i instituiile se vor ridica ct mai rapid la nivelul celor din U.E. Ca
cetenii s le devin principalii aliai, acestea trebuie s le ctige
ncrederea pierdut de-a lungul celor 20 ani de tranziie n care anarhia a
tronat prea muli ani.
sprijinul financiar i tehnic (90 mil. n perioada 1997-2006 i 560 mil
n 2007-2013) este, de asemenea, foarte important, mai ales pentru o ar ca
Romnia, confruntat cu o lips cronic de resurse;
frontierele Romniei devenind i ale UE, (cca. dou mii de km) vor fi mai
sigure i din alt punct de vedere dect cel militar.
Dezavantaje:
efortul de adaptare legislativ i instituional necesit resurse financiare,
tehnice i umane care vor trebui suportate de la bugetul de stat;
adaptarea presupune oameni noi, cu o alt pregtire i mentalitate, iar cei
care nu vor face fa noilor exigene vor trebui s-i gseasc alt loc de
munc.

Capitolul X
POLITICA EXTERN
I DE SECURITATE COMUN
10.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
Orice politic extern i de securitate are i un suport economic, de aceea, acest
capitol are contingene cu Uniunea Vamal i Relaii externe. Este
domeniul n care realizrile sunt destul de modeste i abia n 1993 prin Tratatul
de la Maastricht s-a decis ca aceasta s devin un pilon al integrrii, iar prin
Tratatul de la Lisabona, s fie stabilite i msuri pentru a deveni efectiv.
Suportul juridic al acestei politici l constituie art. 24 al Tratatului de la
Lisabona* care stabilete c rile membre trebuie s o susin activ i
fr rezerve, n spiritul loialitii i solidaritii reciproce. Obiectivele
acestei politici sunt protejarea valorilor comune, a independenei i
integritii, consolidarea securitii, meninerea pcii, promovarea cooperrii
internaionale, dezvoltarea i consolidarea democraiei, a spiritului legii i a
respectrii drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
Conform art. 42, NATO rmne pentru statele membre ale acestei
organizaii fundamentul aprrii lor colective i cadrul de punere n aplicare a
acesteia.
P.E.S.C. se stabilete la nivel de Consiliu European, iar implementarea
acesteia revine naltului Comisar pentru afaceri externe i politica de
securitate. n viitor aceast politic va avea un caracter comun mai pronunat
datorit staturii unor obligaii mai clare pentru rile membre i nfiinrii
postului de preedinte al Consiliului European, iar reuniunile Consiliului
minitrilor de externe le va conduce permanent naltul Comisar.
Se nfiineaz i un Comitet Politic i de Securitate care urmrete situaia
internaional (art. 38**) i o Agenie European pentru aprare (art. 42***).

10.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i


stadiul implementrii
** Tratatul de la Lisabona, pag. 40-41.
**** idem, pag. 48.
****** idem, pag. 51-52.

La acest capitol neexistnd un acquis specific, Romnia s-a angajat s


respecte prevederile i orientrile UE n domeniul politicii externe i de
securitate, din 2004 Romnia este i membr a NA.T.O.
Implementarea exigenelor celor dou organizaii se afl ntr-un stadiu
corespunztor, mai ales pe planul prezenei noastre n Irak i Afganistan.

10.3. Impactul integrrii (avantaje i dezavantaje)


Aderarea la NATO i UE sunt realizrile cele mai mari, pe plan extern,
ale Romniei post-decembriste.

Avantaje:

asigurarea securitii externe este sinonim cu cea intern, un


popor nu-i poate concentra eforturile n direcia emanciprii sale
economico-sociale dect ntr-un climat de pace i de siguran extern;

n condiiile tehnicii militare contemporane, ale poziiei geografice i


resurselor materiale i umane, Romnia nu i-ar fi putut asigura securitatea
singur, ci numai adernd la un sistem de securitate colectiv cum este NATO
i U.E.. n aceast ordine de idei trebuie menionat i clauza de solidaritate
prevzut de art. 222 din Tratatul de la Lisabona *, conform creia n cazul n
care un stat membru face obiectul unui atac terorist, ori al unei catastrofe
naturale sau provocate de om, Uniunea mobilizeaz toate instrumentele de
care dispune, inclusiv mijloacele militare pentru a ajuta statul respectiv.

sprijinul financiar i tehnic primit din partea rilor aliate i a


structurilor NATO i U.E. pentru compatibilizarea structurilor i dotrilor
naionale cu cele din organizaiile menionate.

diminuarea efortului naional i dimensionarea acestuia la limitele


suportabilului datorit asistenei externe.

punerea n valoare a poziiei strategice favorabile i a unor


capaciti tehnice i intelectuale interne, prin cooperri cu partenerii din
rile aliate etc.

Dezavantaje:

disponibilizarea unor resurse ntr-o perioad cnd nevoile sociale


i de investiii sunt mari:

nchiderea unor capaciti de producie militar fr pia care au


provocat omaj i pli compensatorii;

disponibilizarea unor militari etc.

** Tratatul de la Lisabona, pag. 192-194.

Concluzii

Sintetiznd cele prezentate putem concluziona c aderarea i


integrarea Romniei n UE reprezint, aa cum declara un fost ministru de
finane, Daniel DIANU, pariul cu civilizaia i ctigarea acestuia, mai
devreme sau mai trziu, depinde n primul rnd de noi, romnii.
Prezentnd la fiecare capitol de negociere esena acquis-ului
comunitar, prevederile Tratatulului de aderare i impactul integrrii, se
poate crea o imagine mai bun asupra importanei opiunii de a ne integra
n structurile euro-atlantice, respectiv n NATO i UE.
Rezumnd impactul prezentat n detaliu la fiecare capitol de negociere n
parte, putem evidenia urmtoarele avantaje ale integrrii Romniei n UE:
consolidarea democraiei i a statului de drept, a respectrii drepturilor
omului i protecia minoritilor ( asimilarea valorilor europene specifice
societilor caracterizate prin: pluralism, toleran, justiie, solidaritate i
nediscriminare);
crearea unui climat politic i economic stabil care s stimuleze o dezvoltare
durabil, pe baza unei economii funcionale de pia;
o mai mare predictibilitate i stabilitate legislativ pentru mediul de
afaceri;
creterea competitivitii pe piaa intern, ceea ce va conduce la motivarea
i stimularea agenilor economici autohtoni n sensul sporirii productivitii
i a eficienei prin promovarea de noi produse i servicii, introducerea
tehnologiilor moderne i diminuarea costurilor de producie;
dezvoltarea comerului, un stimul important pentru economia naional i
piaa forei de munc datorit dimensiunilor mari ale pieei comunitare.
accesul sporit la pieele de capital i investiii europene, la noile
echipamente i sisteme informaionale, la know-how-ul managerial i
tehnicile organizaionale din rile dezvoltate;
prezenta agenilor economici romni pe o pia unic de mari dimensiuni
(495 milioane consumatori) ce le va permite profituri mai mari datorit
economiei de scar;
oportuniti deosebite oferite de implementarea Uniunii Economice i
Monetare (dup adoptarea euro), respectiv: costurile mai mici ale
tranzaciilor, eliminarea fluctuaiilor cursului de schimb, inflaie i dobnzi
reduse, predictibilitate sporit, atragerea de investiii etc.;

ntrirea securitii naionale prin integrarea n mecanismele politicii

externe i de securitate comune;


posibilitatea de a participa plenar la procesele de luare a deciziilor privind
viitoarea configurare a Europei;
dezvoltarea cooperrii pe toate planurile cu rile, instituiile i firmele din
celelalte ri membre ale UE;
creterea prestigiului i consolidarea statutului Romniei n relaiile cu ali
actori statali, att pe plan politic, ct i economic;
dobndirea de ctre cetenii romni a drepturilor decurgnd din acordarea
ceteniei europene i, n principal, liberul acces pe piaa muncii
comunitare;
perspective noi de perfecionare profesional i acces pe piaa european a
muncii pentru cetenii romni;
importantul sprijin financiar comunitar pentru reducerea decalajelor
economico-sociale care separ Romnia de celelalte ri membre ale UE,
sprijin estimat la 32,7 miliarde euro pentru perioada 2007 2013. Din
pcate, n primii trei ani de la aderare (2007-2009) din cele 8,6 mild.
alocate Romniei au fost atrase numai 1,2 mild. (14%).
dezvoltarea cu sprijin comunitar a unor sectoare care manifest serioase
rmneri n urm fa de standardele europene cum sunt agricultura,
mediul i infrastructura de transport;
industriile favorizate de integrare sunt: textil i confecii, mobil,
prelucrarea metalelor, nclminte, componente auto i prelucrri
mecanice, electronic i electrotehnic, informatic.
mbuntirea mentalitii cetenilor romni pe planul responsabilitii,
pregtirii, competiiei, respectului fa de lege, iniiativei i tenacitii,
seriozitii n munc i afaceri, etc.
Dezavantaje:
izolarea i ndeprtarea de procesele de luare a deciziilor, implica
dificulti i cheltuieli sporite pentru impunerea autonom pe scena politic
i economic, european i mondial;
izolarea economic a Romniei, n condiiile n care UE deine n prezent
circa 70% din comerul exterior romnesc, ar fi practic imposibil;
restrngerea posibilitilor de acces al produselor romneti pe piaa
comunitar;
pierderea unor avantaje n relaiile economice externe cu tere ri ca SUA,
Japonia, Canada, Norvegia, Elveia, Australia i Noua Zeeland datorit
pierderii statutului de beneficiar S.G.P.;

creterea vulnerabilitii produselor romneti fa de msurile de aprare


comercial i nmulirea obstacolelor tehnice ale UE fa de rile tere;
creterea decalajului economic dintre Romnia i rile din zon, care vor
adera la UE, datorit, n principal, imposibilitii de a beneficia de
fondurile comunitare de dezvoltare;
diminuarea anselor de aliniere n perspectiv la acquis-ul comunitar,
avnd n vedere c integrarea intracomunitar evolueaz n permanen;
dificulti n obinerea consensului la nivelul UE pentru aderarea altor ri
candidate, n condiiile creterii numrului de state membre ale UE;
rezolvarea cu dificultate i pe termen lung a problemelor infrastructurii,
mediului i agriculturii;
onorarea calitii de membru va nsemna i o important contribuie la
bugetul comunitar estimat la circa 7,3 mild. dac nu se ia n calcul
cofinanarea proiectelor, pe ntreaga perioad 2007-2013;
reducerea posibilitilor Romniei de a practica o agricultur competitiv
ca urmare a neintegrrii la timp n mecanismele politicii agricole comune;
realizarea cu ntrziere i la costuri mai mari a unei economii funcionale de
pia, pe baza creia s creasc i nivelul de trai al populaiei;
pierderea sprijinului financiar comunitar, evaluat la 32,7 mld. pentru
perioada 2007 2013;
concurena produselor comunitare, necesitatea alinierii la standardele
europene i creterea costurilor factorilor de producie din ar (salarii i
utiliti) ar putea conduce la falimentarea unor ageni economici i deci la
noi disponibilizri, mrind astfel povara social a statului (ajutoare de
omaj i sociale, salarii compensatorii, pensionri anticipate) i astfel
lipsirea acestuia de resurse pentru educaie, sntate, infrastructur,
dezvoltarea rural i edilitar etc.
adoptarea monedei unice va lipsi autoritile de prghiile de
macrostabilizare i stimulare a exporturilor folosite pn n prezent (curs de
schimb, deficit bugetar, inflaie, dobnzi i datorie public).
adoptarea politicii comerciale comune nseamn pierderea statutului de
ar beneficiar de S.G.P. (Romnia devenind donatoare), reducerea
gradului de protecie a produselor naionale prin taxe vamale (la importul
din UE acestea nu mai exist, iar la cel din rile tere fie sunt foarte mici
(4% n medie la produsele industriale i 9% la cele agricole) fie apropiate
de zero la importurile din rile n curs de dezvoltare beneficiare de S.G.P.,
reducerea ncasrilor bugetare (datorit nivelului taxelor vamale) etc.
posibila migrare a unor factori de producie naionali n alte ri ale UE
care asigur condiii de valorificare mai avantajoase (deja lucreaz n

strintate circa trei milioane de romni), ceea ce va dificulta efortul de


reconstrucie a rii (sectoare precum construciile, industria textil,
serviciile de sntate resimt efectele migraiei).
alinierea la preurile i tarifele comunitare (n special la nivelul minim de
accizare) conduce la creterea acestora i astfel la dificultarea a realizrii
intei de inflaie i de cretere a veniturilor reale.
liberalizarea pieei de capital i treptat i a celei funciare ar putea conduce
la ptrunderea de capital speculativ care n caz de retragere masiv ar
nsemna scurgere de venit naional (de exemplu n Ungaria s-au pierdut
3 mild. euro dintr-o asemenea situaie).

Politicile i economia Uniunii

Partea a II-a

rea Romniei

ECONOMIA U.E.
I A RILOR
MEMBRE,
RELAIILE
COMERCIALE
ALE ROMNIEI
CU ACESTE RI

Capitolul I
LOCUL U.E. N ECONOMIA MONDIAL
1.1. Indicatori economici i financiari
n ultimele decenii, pe msur ce numrul rilor membre a crescut (de
la 15 n 1995 la 27 n 2007) i economia s-a dezvoltat, Uniunea European a
devenit prima putere economic a lumii, dovad indicatorii economici i
financiari globali din 2007 sau 2008:
Indicatori

1. P.I.B. total calculat la


Paritatea Puterii de
Cumprare
- triliarde $ *)
1.1. P.I.B. pe locuitor
- mii *)
2. Structura Valorii
Adugate dup felul
activitii: *)
- % din total
2.1. Servicii
2.2. Industrie
2.3. Agricultur,
piscicultur i silvicultur
3. Export de bunuri **)
- triliarde $ i %
4. Export de servicii**)
- triliarde $ i %
5. Import de bunuri **)
- triliarde $ i %
6. Import de servicii **)
- triliarde $ i %
7. Stocul de investiii
strine directe **)
- triliarde $ i %
8. Indicatori monetari
financiari
8.1. Rezerve valutare
- triliarde $ i % *)
8.2. Valoarea de pia a
aciunilor de capital
cotate public *)

Total
mondial
$/
%
65,6 100,0

U.E.
$/
%

din care:
SUA
China
$/
%
$/
%

Japonia
$/
%

14,4

22,0

13,4

20,4

7,0

10,7

4,3

6,6

25,3

39,3

16,0

28,8

71,6
26,5
1,9

76,5
22,4
1,1

...
...
...

69,5
29,1
1,4

15,8

100,0

5,9

37,5

1,3

8,1

1,4

8,9

0,8

4,9

3,7

100,0

1,7

46,6

0,5

14,0

...

...

0,14

3,9

16,3

100,0

6,3

38,9

2,2

13,5

1,1

6,7

0,8

4,9

4,3

100,0

1,6

47,0

0,5

10,5

0,2

4,1

0,2

5,0

15,0

100,0

7,1

47,0

2,6

17,3

0,4

3,0

0,8

8,0

6,0

100,0

0,6

10,0

2,0

33,3

1,0

16,7

53,5

100,0

6,2

11,6

9,1

17,0

8,4

4,5

8,8

4,7

Indicatori

- triliarde $ i %
8.3. Credite
(mprumuturi) *)
- triliarde
8.4. Titluri de debit aflate
la deintori *)
- triliarde
8.5. Capitalizarea
burselor de valori (aciuni
de capital) *)
- triliarde

Total
mondial

U.E.
$/
%

din care:
SUA
China
$/
%
$/
%

Japonia
$/
%

$/

20,0

9,6

...

...

4,5

16,3

19,8

...

...

6,1

10,1

11,3

...

...

3,0

Sursa: Tribuna Economic nr. 41, 42, 43, 46 / 2009


*)

2008; **) 2007

Din analiza indicatorilor prezentai rezult destul de evident c U.E. a


devenit principala putere economic mondial, deinnd supremaia la cei mai
importani indicatori: PIB-ul total, exporturi, importuri, investiii strine directe,
ajutorul public pentru dezvoltare i credite (mprumuturi). n afara celor
prezentate, celelalte mari puteri economice ale lumii (dup PIB-ul total) sunt:
Canada, India, Rep. Coreea, Mexic, Australia, Brazilia i Federaia Rus.

1.2. Perspectivele U.E. n contextul crizei


economico-financiare din 2008-2009 prognoza
evoluiei PIB i a comerului
Criza global a afectat i U.E. iar dup prognoza Comisiei Europene, ntocmit
n noiembrie 2009, evoluiile posibile pn n 2011, ar putea fi urmtoarele:
- ritm mediu anual de cretere n termeni reali (%)
1. PIB-ul mondial, din care:
1.1. U.E.
1.2. S.U.A.
1.3. Japonia
1.4. China
1.5. Rusia
2. Comerul internaional de
mrfuri

2007 2008 2009 2010


5,1
3,1
-1,2
3,1
2,9
0,8
-4,1
0,7
2,1
0,4
-2,5
2,2
2,3
-0,7 -5,9
1,1
13,0
9,7
8,7
9,6
8,1
5,6
-7,2
2,3
6,5
4,2 -14,0 3,6

2011
3,5
1,6
2,0
0,4
9,5
2,7
4,6

Sursa: Tribuna Economic nr. 47 / 2009

Din datele privind evoluia viitoare a economiei mondiale i a


principalelor puteri economice ale lumii rezult c U.E. i Japonia au fost
mai puternic afectate de criz, iar, cel mai puin, China. Aceste evoluii nu
vor afecta locul U.E. n economia mondial.

1.3. U.E. principal productor mondial de produse


manufacturate*
Produsele mai importante la care U.E. deine peste o treime din
producia mondial de manufacturate, la unele nregistrndu-se creteri
n 2004 fa de 1990, sunt urmtoarele:
- produse metalice 43% n 2004 (39% n 1990), SUA 25% i Japonia 15%;
- produse din lemn 39% (32%), SUA 31% i Japonia 9%;
- produse din cauciuc i mase plastice 37%, SUA 27% i Japonia 15%;
- produse chimice i farmaceutice 37% (33%), SUA 24% i Japonia 14%;
- produse din hrtie i carton 35% (33%), SUA 33% i Japonia 13%;
- produse din tutun 34% (35%), SUA 21% i Japonia 2,4%;
- produse textile i confeciile 33% (28%), SUA 19% i Japonia 8%;
- produse alimentare 33% (30%), SUA 23% i Japonia 11%;
- produse din piele i nclminte 32% (31%), SUA 22% i Japonia 8%;
- mijloace de transport 32% (35%), SUA 28%, Japonia 16%;
- combustibili 30%, SUA 14% i Japonia 4%.
Sunt i trei categorii de produse la care ponderea principal (peste o
treime) o deine S.U.A. i nu U.E., acestea fiind: mainile i echipamentele
electrice, mainile i echipamentele neelectrice i produsele tipografice.
U.E. este al doilea principal productor mondial de oel, cu 20% din
total mondial, dup China (26%) i naintea Japoniei (10%); al treilea productor
de aluminiu cu 15%, dup Asia (32%) i America de Nord (18%); tot locul 3 la
capacitatea de rafinare a ieiului cu 23%, dup America de Nord (25%) i Asia
(24%); locul 3 la ciment cu 13%, dup China (37%) i India 16%; locul 1 la
producia total de lemn, fiind urmat de SUA i Canada; locul 3 la crbune cu
16%, dup China (26%) i SUA (24%); locul 2 la energia electric cu 16%,
dup SUA (23%) i naintea Chinei (10%); locul 3 la gaze naturale cu 5%, dup
Fed. Rus (23%) i SUA (21%); locul 3 la ngrminte cu 12%, dup China
(18%) i SUA (10%); este lider mondial la cherestea cu 26%, naintea SUA
(23%) i Canada (14%); locul 1 la hrtie i carton cu 29%, naintea SUA (26%)
i China (13%); autoturisme cu 37%, urmat de SUA (16%) i Japonia 10%; la
tractoare este vice-lider cu 21%, dup SUA (40%) i Fed. Rus (8%).

1.4. U.E. n topul mondial i la unele produse agricole


- La gru U.E. se situeaz pe primul loc cu 25% din producia
mondial, urmat de China 15% i India 12%;
** Ion Ni, Economia rilor U.E., Editura Lumina Lex, Bucureti,
2007

- La porumb deine al treilea loc cu 10% din producia mondial, pe


primele dou locuri aflndu-se SUA cu 43% i, respectiv, China cu 19%;
- La zahr U.E. ocup locul 2 cu 15%, pe primul loc situndu-se
Brazilia cu 20%, iar pe locul 3 India cu 10%;
- La cartofi este lider mondial cu 23%, urmat de Fed. Rus 14% i
China 13%;
- La tomate deine prima poziie cu 17%, urmat de SUA 15% i China 12%;
- La floarea-soarelui este lider mondial cu 26%, locul 2 Argentina
17% i locul 3 Fed. Rus 12%;
- La miere locul 3 cu 9%, dup China 17% i SUA 10%;
- La mere, locul 1 cu 22%, urmat de China 20% i SUA 10%;
- La struguri, conduce detaat cu 45%, fa de SUA 10% i Argentina 6%;
- La vin, supremaia este i mai mare, deinnd 62% din producia
mondial, urmat de SUA 8% i Argentina 7%;
- La carnea de vit ocup locul 3 cu 16%, pe primele dou locuri
situndu-se SUA 22% i Brazilia 16%;
- La carnea de porc ocup locul 2 cu 24%, dup China 52% i
naintea SUA 11%;
- La pete se situeaz pe locul 2, dup Japonia, ns naintea SUA.

1.5. Comerul exterior


Uniunea European este principalul exportator i importator mondial, cu
pondere de 37,5% la mrfuri i 46,6% la servicii dac ne referim la exporturi
i, respectiv, 38,9% i 47%, dac ne referim la importuri;
Multe ri ale U.E. fac parte din topul principalilor zece exportatori
mondiali la mrfuri: Germania (locul 1), Olanda (5), Frana (6), Italia (7),
Belgia (8) i Marea Britanie (10); la servicii: Marea Britanie (locul 2),
Germania (3), Frana (4), Spania (6), Italia (8) i Olanda (10);
La import, fac parte din topul celor zece, la mrfuri: Germania (locul 2), Frana
(5), Marea Britanie (6), Olanda (7), Italia (8) i Belgia (9); la servicii: Germania
(locul 2), Marea Britanie (3), Frana (6), Italia (7), Spania (8) i Irlanda (9);
Balana comercial a U.E., n 2008, a fost deficitar la mrfuri (360 mld.
$) i excedentar la servicii (222 mld. $);
ntre 65-68% din comerul exterior al U.E. se desfoar ntre rile
membre, este n cretere ponderea rilor tere, n 2008 principalii
parteneri nemembri ai U.E. fiind: SUA cu 15% din cele 2.868 mld. $ la ct
s-au ridicat exporturile i importurile din anul respectiv, China 11,4%, Fed.
Rus 9,8%, Elveia 6,2%, Norvegia 4,8%, Japonia 4,1% i Turcia 2,9%;

U.E. deinea n 2004 circa 15%* din exportul mondial de produse manufacturate
i 12,3%* din import, fa de SUA 10% i, respectiv 16,5% sau Japonia 7,5% i
3,7%; la principalele categorii de produse situaia era urmtoarea:
la produse metalurgice 11,8% din export i 8,3% din import, SUA 3,6% i
9%, iar Japonia 8,6% i 2,1%;
la produse chimice, U.E. 18,7% din export i 10,5% din import, SUA 11%
i 12%, iar Japonia 4,8% i 3,3%;
la produse farmaceutice, U.E. 26,9% din export i 14,0% din import, SUA
9,5% i 14,4%, iar Japonia 1,2% i 3,0%;
la echipamente de telecomunicaii i birotic, U.E. 9,3% din export i
15,6% din import, SUA 9,9% i 18,1%, iar Japonia 7,7% i 5,2%;
la circuite integrate i componente electronice, U.E. 7,1% din export i
8,4% din import, SUA 14,0% i 6,9%, iar Japonia 11,6% i 5,5%;
la automobile i piese de schimb, U.E. 14,7% din export i 5,9% din
import, SUA 9,4% i 22,2%, iar Japonia 13,5% i 1,4%;
la produse textile, U.E. 11,6% din export i 10,0% din import, SUA 6,1% i
10,5%, iar Japonia 3,4% i 2,7%;
la confecii, U.E. 8,2% din export i 24,7% din import, SUA 1,8% i 27,9%,
iar Japonia 0,01% i 7,8%;
la comerul cu produse agricole, U.E. 9,9% din export i 12,5% din import,
SUA 9,7% i 10,6%, iar Japonia 0,01% i 7,3%;
la servicii de transport, SUA 11,1% din export i 13,3% din import,
Germania 6,7% i 6,6%, Japonia 6,3% i 6,1%, Marea Britanie 5,5% i
5,5%, Frana 4,8% i 4,3%, Danemarca 4,6% i 2,8% i Olanda 3,7% i
2,2%, iar la cele comerciale, SUA 16,3% din export i 11,5% din import,
Marea Britanie 10,9% i 5,6%, Germania 7% i 8,2%, Japonia 5,1% i
5,3%, Irlanda 4% i 5,6%, iar Frana 3,9% i 4,3%.

**

Capitolul II
O SINTEZ A ECONOMIEI EUROPENE PE
DOMENII I APORTUL RILOR MEMBRE
2.1. Evoluia principalilor indicatori macro-economici
Dup prognoza elaborat de Comisia European n noiembrie 2009,
evoluia principalilor indicatori macro-economici pn n 2011 ar putea
fi urmtoarea:
- ritmuri medii anuale (%)Indicatori

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anii

1. P.I.B.
2. Consumul privat
3. Investiii productive
4. Rata omajului (% din
populaia activ)
5. Rata inflaiei
6. Deficitul bugetar
(% din PIB)
7. Datoria public (% din PIB)
8. Volumul exporturilor de
mrfuri i servicii
9. Volumul importurilor de
mrfuri i servicii
10. Deficitul balanei de pli
curente (% din PIB)

1,8
2,0
0,3
8,4

1,1
2,4
-1,4
8,7

1,0
1,5
0,1
8,9

2,4
2,0
3,0
9,1

2,5 2,1 1,9 2,1


-1,2 -2,3 -2,9 -2,6

1,6
1,5
2,9
8,7

2,3
1,9
4,4
8,5

2,2 2,1
-2,3 -2,3

2,9
2,1
5,9
7,1

0,8
0,8
-0,3
7,0

-4,1
-1,7
-11,4
9,1

0,7
0,2
-2,0
10,3

1,6
1,2
2,5
10,2

2,4 3,7 1,0 1,3 1,6


-0,8 -2,3 -6,9 -7,5 -6,9

62,2 61,7 63,3 64,4 63,4 63,2 58,7 61,5 73,0 79,3 83,7
7,0 6,0 6,0 8,0 7,0 8,0 5,5 1,6 -13,3 2,1 4,2
8,0

7,0

7,0

-1,0 -1,2 1,0

8,0

8,0

8,0

-0,9

-0,8 -1,1

5,6

1,4

-1,7 1,1

3,8

-1,1 -1,5 -2,0 -1,5 -1,3

Sursa: Economic Forcast Spring, European Commission i Tribuna Economic nr. 47/2009

Dei prognoza O.C.D.E. este puin mai optimist dect cea a


Comisiei Europene, datele de mai sus arat c efectele crizei se vor prelungi i
dup 2011, abia n 2015 s-ar putea atinge parametrii creterii din 2007.
Consumul i investiiile vor crete lent, ceea ce va conduce la o rat
a omajului constant de 10% i dup 2011.
Costurile* crizei au fost foarte mari pentru bugetele publice, circa 10.800
mil. $ (10.000 $ pe locuitor n rile dezvoltate n care se ncadreaz cele din
U.E.), din care SUA 3.600 mil $, Marea Britanie 2.400, Germania i Frana
sub un miliard fiecare. Aa se explic deficitele bugetare enorme
nregistrate n 2009 de toate rile dezvoltate: SUA 13,5% din PIB, Marea

** Tribuna Economic nr. 1 /2010

Britanie 11,6%, Japonia 10,3%, Frana 7,4%, Italia 5,9% i Germania 4,6%
(ale Greciei, Irlandei i Portugaliei au depit 10%).
Datoria public a atins cote periculos de mari i n continu cretere,
cazul Greciei fiind de notorietate i un exemplu negativ pentru toate rile
U.E. (o datorie public de 300 mld. $ la un PIB de 240 mld. $, deci de 125%).
Productivitatea muncii exprimat n dolari pe persoan angajat arat mari
discrepane ntre zonele U.E., n special ntre cele din fostele ri socialiste i cele
din rile occidentale. De exemplu, exist zone n Irlanda, Luxemburg, Frana i
Belgia (Bruxelles) n care s-au realizat 80.000 $ pe persoan angajat, fa de
Letonia, Bulgaria i Romnia (fr Bucureti), unde s-au realizat numai 10.000 $,
deci de 8 ori mai puin. De altfel, din cele 268 regiuni ale U.E. care nregistreaz un
PIB pe locuitor de sub 75% din media U.E., 35 se afl n Romnia.
Totui, este de remarcat i faptul c zonele care au o productivitate a muncii mult
mai mic se caracterizeaz printr-un ritm mai mare de cretere a acesteia (de exemplu,
cu 50% n perioada 1998-2003 n unele regiuni ale Poloniei, Slovaciei i Cehiei).
Perspectiva economiei europene prin prisma performanelor rilor membre
poate fi anvizajat i analiznd ierarhia competitivitii economiilor naionale
stabilit de Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveia) pe anul
2006/2007 pentru 125 de ri ale lumii cu un indice de ierarhizare care pornete
de la 5,81 (Elveia) cel mai ridicat i se ncheie cu 2,50 (Angola) cel mai sczut.
Din topul celor zece fac parte i urmtoarele ri ale U.E.: Finlanda, Suedia,
Danemarca, Germania, Olanda i Marea Britanie.

2.2. Principalele caracteristici ale economiei europene


2.2.1. Structura P.I.B.
Pe ansamblul U.E. serviciile dein 70% din PIB, rile care depesc
aceast medie fiind: Belgia, Cipru, Danemarca, Frana, Marea Britanie i
Suedia, iar, la polul opus, Bulgaria, Lituania i Romnia.
Industria deine 27%, peste aceast medie (circa 35%) situndu-se Cehia,
Irlanda, Romnia i Slovenia, iar sub 25%: Cipru, Frana, Grecia i Letonia.
Agricultura, pescuitul i silvicultura dein 2%, peste aceast medie (circa
5-7%) se afl Bulgaria, Grecia, Lituania i Romnia, iar sub media de 2%
Belgia, Germania, Marea Britanie i Suedia.

2.2.2. Structura populaiei ocupate pe domenii


de activitate economic
n general, structura PIB pe cele trei domenii de activitate este aceeai
cu cea a populaiei ocupate, cu urmtoarele remarci:

Gradul de ocupare este mai ridicat n rile foarte dezvoltate reprezentnd


peste 45% din populaia rii, cazul Austriei, Danemarcei, Finlandei, Marii
Britanii, Olandei i Suediei. n alte ri ca Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia,
Romnia i Ungaria gradul de ocupare este de sub 45%.
Rata omajului, n medie 10% n 2009, a fost depit n Spania, Ungaria,
Italia, rile baltice .a. Negativ este faptul c se va menine ridicat i n
urmtorii ani.
Pe domeniile de activitate, ocuparea populaiei ne arat urmtoarele:
Serviciile i administraia public dein peste 45% din populaia ocupat
n Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda,
Luxemburg, Marea Britanie i Suedia; n celelalte ri, printre care i
Romnia aceast pondere este de sub 45%;
Comerul i turismul dein peste 18% n ri ca: Austria, Bulgaria, Cipru, Grecia,
Frana, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Portugalia i Spania; sub
17%: Cehia, Lituania, Polonia, Romnia, Slovacia i Suedia;
Construciile dein peste 8% din populaia ocupat n Austria, Cehia, Cipru,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia i Spania; sub 6% n:
Bulgaria, Polonia, Romnia, Slovenia i Suedia;
Industria deine 25% din populaia ocupat n: Bulgaria, Cehia, Estonia,
Romnia, Slovenia i Ungaria (ri foste socialiste n care s-a fcut o
industrializare forat iar restructurarea acesteia nu s-a ncheiat);
Agricultura ocup, n medie, sub 3% din populaia activ, rile sub aceast
medie fiind: Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg, Marea Britanie,
Olanda i Suedia. ntr-o situaie special se afl Romnia n care, dei
statisticile arat c 31% din populaie este ocupat n agricultur, tot cam
att din suprafaa arabil nu este cultivat. ri cu ponderi n jur de 10%
sunt: Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia i Portugalia.

2.2.3. Industria
Indicele produciei industriale a crescut, n perioada 1995-2005, cu
excepia mineritului, industriei textile i pielriei. Din 2008, dar mai ales n
2009 activitatea industrial s-a redus datorit crizei economico-financiare.
n 2003 avea 36 milioane de angajai i o valoare adugat de circa 1.800
miliarde euro. n perioada 2004-2008 creterea pe ansamblul industriei a
fost de 9-14%, variind de la ramur la ramur.
Pe ramuri, principalele caracteristici ale industriei europene sunt:
Industria alimentelor, buturilor i tutunului dei a continuat s dein o
proporie nsemnat n consumul populaiei, ponderea acesteia s-a redus de

la 18% n 1995 la 16% n 2008. n cazul rilor baltice aceast pondere


depete 25% din consum.
Politica U.E. urmrete creterea gradului de proteciei i igien
alimentar, iar pe plan mondial (negocierile O.M.C.) eliminarea subveniilor
la export i deschiderea mai mare a pieei europene pentru furnizorii extraeuropeni (n special americani).
n 2003 acest sector a realizat o valoare adugat de 192 mld. euro
(11,3% din total industrie) i erau angajate 4,5 milioane de persoane.
Industria textil, a mbrcmintei, nclmintei i pielriei este ntr-o
continu restructurare i modernizare, inclusiv cu sprijin comunitar prin
Fondurile structurale.
Problema cea mai important o constituie combaterea contrafacerii
diferitelor produse i mrci, precum i a dumping-ului practicat de unii
exportatori extracomunitari (de exemplu China, de altfel cu aceast ar s-a
ncheiat un Acord de autolimitare a exporturilor n U.E.).
n 2003 acest sector a deinut circa 4% din valoarea adugat
realizat de industrie (circa 66 mld. euro). Cele mai mari productoare
sunt: Italia, Frana, Germania, Spania i Marea Britanie.
Industria lemnului i a hrtiei are o puternic baz de materie prim proprie (80%
din necesar), datorit faptului c 36% din suprafaa U.E. este mpdurit.
n 2003 a generat 75 mld. euro, valoarea adugat reprezentnd
4,4% din total i a angajat 1,9 milioane de persoane. Principalii productori
sunt: Germania, Italia, Marea Britanie i Frana.
Industria chimic, farmaceutic, a maselor plastice i a cauciucului
Realizeaz o gam de produse variat i la nivelul anului 2003 a valoare
adugat de 241 mld. euro (14,2% din total) i a angajat 3,6 milioane de persoane.
Problema acestui sector este cea a costurilor datorate instabilitii
preurilor la materiile prime principale: ieiul i gazul metan (mai ales n
situaia n care U.E. este dependent de importul acestora din alte ri).
Cel mai mare productor este Germania (deine circa 25% din valoarea
adugat a ramurii).
Industria materialelor de construcii analizat dup valoarea adugat
realizat n 2003 de cele trei subsectoare ne arat c: 42% revine cimentului
i betonului (29 mld. euro), 23% sticlriei i 37% celorlalte materiale de
construcii (ceramic, clei, gips, var .a.), ntregul sector deinnd 4,5%
din valoarea adugat a ntregii industrii. Germania i Italia sunt
principalii productori de materiale de construcii.
Industria metalelor i produselor din metal
Pe msur ce consumul de metale a crescut datorit construciei de
maini i a construciilor s-a dezvoltat i aceast industrie, dup valoarea

adugat realizat n 2003 devenind a doua ca importan (190 mld. euro,


reprezentnd 11,2% din total industrie). Numrul de angajai s-a ridicat
la 4,8 milioane persoane.
Cei mai mari productori de metale sunt: Germania (28% din total, dup
valoarea adugat), Italia (18%), Frana (13%) i Marea Britanie (11%).
Industria utilajelor i a echipamentelor industriale joac un rol cheie n
economia european, fiind furnizorul bunurilor de capital (pentru investiii).
n 2003 a realizat 163,5 mld. euro, valoarea adugat reprezentnd
9,6% din total i a avut 3,5 milioane de angajai (9,9% din total).
Principalii productori sunt: Germania (37% din valoarea adugat),
Italia (17%) i Marea Britanie (10%).
Industria mainilor i a echipamentelor electrice este una din industriile
barometru ale crizei i foarte sensibil la efectele acesteia (bunurile de folosin
ndelungat sunt primele care i-au redus vnzrile n 2008-2009).
n 2003 valoarea adugat realizat a fost de 180,4 miliarde euro
(10,6% din total), iar numrul de angajai s-a ridicat la 3,6 milioane.
Cei mai importani productori sunt: Germania (32%), Frana (14%) i
Marea Britanie (12%).
Industria mijloacelor de transport este esenial pentru dezvoltarea unei
economii asigurnd transportul mrfurilor i persoanelor.
Valoarea adugat realizat n 2003 a fost de 172,1 mld. euro,
reprezentnd 10,1% din total, iar numrul angajailor a fost de 3 milioane
persoane. Pe primul loc se afl, desigur, Germania, cu o contribuie la
valoarea adugat de 41% din total ramur. n 2008 producia UE a fost de
19 milioane uniti autovehicule (n 2009 s-a redus cu 17%).
Industria mobilei este ramura ce a generat o valoare adugat de numai 49
mld. euro, reprezentnd 2,7% din total.
Principalele ri care au contribuit la aceast valoare adugat au fost:
Germania (20%), Italia (19%) i Marea Britanie (14%).

2.2.4. Construciile
Sectorul construciilor se caracterizeaz prin aceea c n ultimele decenii a
cunoscut o dinamic accelerat datorit amploarei luate de creditul
imobiliar, care, de altfel, a i fost o component important a crizei
declanate n 2008 i drept consecin a suferit cel mai mult datorit crizei
economico-financiare actuale.
O alt caracteristic este aceea c predomin ntreprinderile mici (cu
maxim 50 de persoane) ce au reuit s contribuie cu 65,3% din valoarea
adugat a sectorului, valoare ce s-a ridicat n 2003 la 414,5 mld. euro, iar
numrul de angajai la 12,4 milioane persoane.

rile cu sectorul construciilor cel mai dezvoltat sunt: Marea Britanie


cu 18,3% din valoarea adugat a sectorului i Spania cu 17,0%.

2.2.5. Agricultura

Acest sector al economiei europene a constituit una din motivaiile i


marile realizri ale U.E., dovad c politica agricol este realmente comun
i continu s absoarb circa 40% din bugetul comunitar.
Principalele caracteristici ale agriculturii europene sunt:
U.E. dispune de un important potenial agricol, suprafaa agricol deinnd
n medie 46% din suprafaa U.E., rile cu peste 60% fiind: Marea Britanie,
Irlanda, Danemarca, Romnia i Ungaria, iar rile cu potenialul cel mai
mic, de sub 15% fiind: Finlanda, Suedia i Cipru.
Au o agricultur intensiv de mare randament (dintre rile cu o suprafa
agricol important peste 45%), n ordine alfabetic: Belgia, Danemarca, Frana,
Germania, Marea Britanie i Olanda, iar cele cu o agricultur slab productiv
(tot alfabetic): Bulgaria, Lituania, Polonia i Romnia.
n 2005, principalii productori ai U.E. au fost: Frana (20,3% din total
U.E.), Italia (14,2%), Spania (12,7%), Germania (12,6%), Olanda (6,9%),
Marea Britanie (6,5%) i Polonia (4,9%). rile cu o contribuie modest au
fost: Malta i Luxemburg cu sub 0,1% fiecare, Estonia, Cipru i Letonia cu
0,2% fiecare, Slovenia cu 0,4% i Lituania cu 0,5%.
Importana, dar i performana agriculturii, mai este dat i de ponderea pe care
aceasta o deine n P.I.B.-ul unei ri, astfel, n 2005, reprezenta sub 1% (media
U.E. 25 de membri fiind de 1,3%)*. n ordine alfabetic: Belgia, Finlanda,
Germania, Letonia, Marea Britanie i Suedia. O pondere de peste 2% n: Cipru,
Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Polonia, Spania i Ungaria.
Principalele produse agricole exportate de U.E. n 2005 au fost: buturile
(21,8% din total), produsele lactate (8,1%), carnea (6,0%), preparatele pe
baz de fructe i legume (5,5%), fructele i legumele proaspete (4,8%),
cerealele i preparatele din acestea (3,9%).
Principalele produse importate (% din total n 2005): fructe (tropicale) 17,6%,
oleaginoase (7,7%), cafea, ceai i condimente (7,1%), buturi (6,3%), grsimi i
ulei (5,9%), preparate pe baz de fructe i legume (5,6%) .a.
Principalele produse realizate de U.E. n 2005 au fost: carnea de vit cu
21,4% din valoarea total a produciei agricole, lactate (16,4%), carnea de
pasre (16,0%), legumele proaspete (8,1%), cerealele (6,3%), vinul (5,1%),
fructele proaspete (3,8%), cartofii (2,4%) .a.
** La politique agricole comune explique brour editat de Comisia
European, Bruxelles, 2007

2.2.6. Serviciile
Acest sector al economiei, pe lng faptul c deine o pondere covritoare
n PIB-ul UE (70%), a cunoscut i o dinamic accelerat, de exemplu, n
perioada 2000-2005 creterea medie anual a cifrei de afaceri a fost de 6,1%.
Valoarea adugat realizat n 2003 s-a ridicat la 6.905 mld. .
Contribuia cea mai important a fost adus de Marea Britanie, cu 20% din total.

2.2.7. Comerul exterior*


2.2.7.1. Exporturile de mrfuri
n perioada 2004-2008 ponderea U.E. n exporturile mondiale s-a redus
de la 42% n 2004 la 37,5% n 2008 cnd valoarea acestora s-a ridicat la
5.913 mld. $ (15.775 mld. $ pe plan mondial).
Structura exporturilor evideniaz faptul c 87% reprezint produsele
manufacturate, 6% cele agricole, 4% cele energetice i 2,4% materiile
prime.
Majoritatea exporturilor sunt orientate ctre celelalte ri membre ale
U.E., reprezentnd 66,2% din total, tendina fiind de reducere a acestei
ponderi, dovad c n 2004 reprezentau 68,3%.
Principalii exportatori sunt: Germania cu 9,1% din exporturile mondiale din
2008 (locul 1), Olanda 3,9% (locul 5), Frana (3,8%) (locul 6), Italia 3,3%
(locul 7), Belgia 3,0% (locul 8) i Marea Britanie 2,8% (locul 10).
Destinaiile extraeuropene principale ale exporturilor U.E. din 2008 au
fost: SUA cu 19,1% din totalul acestor exporturi, Rusia 8%, Elveia 7,5%,
China 6,0%, Turcia 4,1%, Norvegia 3,3% i Japonia 3,2%.
2.2.7.2. Exporturile de servicii
Din exporturile mondiale de servicii realizate n 2008 de 3.730 mld. $
Uniunii Europene i-au revenit 1.738 mld. $, deci 46,6%.
Principalii exportatori ai U.E. au fost: Marea Britanie cu 7,6% din
exporturile mondiale (locul 2), Germania 6,3% (locul 3), Frana 4,1% (locul
4), Spania 3,8% (locul 6), Italia 3,3% (locul 8) i Olanda 2,7% (locul 10).
2.2.7.3. Importurile de mrfuri
Ca i exporturile, importurile U.E. i-au redus ponderea n comerul
mondial, de la 46% n 2004 la 38,9% n 2008, dintr-un total mondial de
16.127 mld. $.
Structura pe mrfuri a importurilor difer puin de cea a exporturilor n
sensul c produsele manufacturate au o pondere mai mic, respectiv 66%,
** Tribuna Economic nr. 29, 40, 46 i 47 / 2009

cea a produselor agricole ceva mai mare 7%, iar a celor energetice
substanial mai mare 23%, la fel a materiilor prime 5%.
Importurile sunt orientate, prioritar, ctre celelalte ri membre,
acestea deinnd 62,3% n 2008, fa de 66,2% n 2004.
Principalii importatori ai U.E. sunt: Germania cu 7,3% din importurile
mondiale ale anului 2008 (locul 2 pe plan mondial), Frana 4,3% (locul 5),
Marea Britanie 3,8% (locul 6), Olanda 3,5% (locul 7), Italia 3,4% (locul 8)
i Belgia 2,9% (locul 9).
2.2.7.4. Importul de servicii
U.E. este principalul importator de servicii pe plan mondial, cu 47% din
total (1.516 mld. $ n 2008), ponderea principal o deine importurile
intracomunitare.
Principalii importatori sunt: Germania cu 8,2% din importurile mondiale (locul
2 pe plan mondial), Marea Britanie 5,7% (locul 3), Frana 3,9% (locul 6), Italia
3,8% (locul 7), Spania 3,1% (locul 8) i Irlanda 3,0% (locul 9).
Principalii parteneri extracomunitari la import, n 2008, au fost: China
(16% din total import extracomunitar), SUA (12%), Rusia (11,2%),
Norvegia (5,9%), Elveia (5,2%) i Japonia (4,8%).
2.2.7.5. Balana comercial
Balana comercial a comerului cu mrfuri a ajuns, n 2008, la un
deficit de 360 mld. $, fa de un excedent de 140 mld. $ n 2004. Ponderea
cea mai mare din acest deficit o deine comerul extracomunitar, respectiv
67,2% (243 mld. $) din totalul anului 2008.
Deficitele comerciale de la mrfuri au fost, n special, cele nregistrate n
schimburile cu China (170 mld. $), Rusia (68,5 mld. $), Norvegia (48,3 mld. $),
Japonia (32,6 mld. $), Coreea de Sud (13,8 mld. $) i Brazilia (9,2 mld. $).
La comerul cu servicii s-a nregistrat ns, n 2008, un excedent de 222
mld. $. Cele mai mari excedente s-au nregistrat n relaiile cu Elveia, Fed.
Rus, China, Japonia i SUA.

2.2.8. Investiiile strine directe**


Uniunea European este principalul investitor pe plan mondial cu o
pondere, n 2008, de 41% din cele 1.659 mld. investii n alte ri (1.941
mld. n 2007). Din cele receptate, n acelai an, de 1.941 mld. , Uniunii
Europene i revin 30%.

**** Tribuna Economic nr. 26 i 43 / 2009

Din cele generate de U.E. rilor membre le revin 55%, iar din cele
receptate 65%.
Principalii investitori ai U.E. sunt (2008):
intraeuropeni: Frana cu 92,2 mld. $ (21,2% din totalul de 434,2 mld. ),
Germania 71,1 mld. (16,4%), Olanda 36,5 mld. (8,4%), Belgia 35,4 mld.
(8,2%) i Marea Britanie 25,2 mld. (5,8%).
extraeuropeni: Luxemburg 82,8 mld. (23,4% din totalul de 354,4 mld. ),
Frana 54,8 mld. (17,1%), Spania 40,4 mld. .
Principalii receptori (beneficiari) ai investiiilor U.E.:
intraeuropeni: 321,2 mld. n 2008 din care: Frana 54,8 mld. (17,1%),
Spania 40,4 mld. (12,6%), Belgia 34,4 mld. (10,7%), Suedia 29,3 mld.
(9,1%) i Marea Britanie 21,4 mld. (6,7%).
extraeuropeni: 172,7 mld. n 2008, din care: Luxemburg 75,8 mld.
(43,9%), Marea Britanie 45,3 mld. (26,2%), Frana 25,4 mld. (14,7%),
Olanda 11,9 mld. (6,9%) i Germania 9,1 mld. (5,3%).

Capitolul III
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE
ECONOMIILOR RILOR MEMBRE ALE U.E.

Cu privire la principalele caracteristici ale economiilor rilor membre


ale U.E. sunt necesare cteva precizri:
Nefiind disponibile, la data elaborrii, datele privind anul 2009 cnd s-a
generalizat criza economico-financiar, lucrarea prezint situaia
existent n anii 2006-2008 i la care se estimeaz c se va reveni n anii
2012-2014.
Criza a afectat diferit rile membre ale U.E., contracia economic
mergnd de la 3-4% n rile dezvoltate, pn la 10-15% n rile baltice (n
medie, PIB-ul U.E. reducndu-se cu 4,1%).
Dintre rile dezvoltate, ntr-o situaie special s-a aflat Marea Britanie n
care, ca i n SUA, serviciile financiar-bancare i produsele toxice ale
acestora fiind prea ridicate au condus la cea mai sever recesiune
economic de dup cel de-al doilea rzboi mondial (dup experii FMI).
Datoria extern a bncilor s-a ridicat la 4.400 mld. lire sterline, iar cea a
populaiei (inclusiv ipotecile) la 1.450 mld. lire sterline. Pentru salvarea
situaiei guvernul a alocat sute de miliarde de lire, ceea ce a condus la un
deficit bugetar istoric, de 11,7% din PIB.
ntr-o situaie special se afl Grecia care, datorit unei politici bugetare i
a unor raportri greite, a ajuns n situaia critic din 2009 cnd datoria
extern a depit 110% din PIB, iar deficitul bugetar a ajuns la 12,7% din
PIB.
Alte ri dezvoltate, care au i vor avea probleme bugetare, n sensul
depirii limitei de 3%, fixat de pactul de stabilitate, sunt Portugalia,
Spania i Italia. Dintre acestea, ntr-o situaie grea a ajuns Portugalia a crei
datorie public reprezint 86% din PIB, oblignd guvernul s vnd o parte
din aciunile companiilor de stat pentru a acoperi aceast datorie.
Dintre rile din Centrul i Estul Europei, membre ale U.E. (rile
emergente), contracia economic cea mai sever (8-15%) a avut loc n
rile baltice, Romnia (-7,2% reducerea PIB-ului n 2009), Ungaria,
Bulgaria, Slovacia .a., unele dintre ele, printre care i Romnia, apelnd la
mprumuturi de la FMI, Banca Mondial i Comisia European, pentru a
depi o criz destul de profund i prelungit.

3.1. Austria
3.1.1. Principalii indicatori macro-economici
PIB total: 272 mld. $ calculat la Preuri Curente (P.C.) i 239 mld. $
calculat la Paritatea Puterii de Cumprare (P.P.C.);
Structura PIB pe cele trei principale activiti economice: 67%
serviciile, 31% industria i 2% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 32.770 $ calculat la P.C. i 28.800 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.100 kg, echivalent
combustibil;
Deficitul bugetar: -0,4% (2008) i 3,5% (2009), datorie public
62,6% i respectiv 66,5% din PIB*;
Rezerve valutare: 13 mld. $.

3.1.2. Economia
Dup cum o demonstreaz i indicatorii de mai sus, Austria este o ar
dezvoltat, cu o economie competitiv, dovad c Forumul Economic
Internaional de la Davos (Elveia) i-a acordat un indice al creterii
competitivitii economiei naionale** pe 2006/2007 de 5,32, pe o scar ce
pornete de la 2,50 Angola (locul 125) sau 3,96 Bulgaria (locul 72) i se
termin la 5,81 (locul 1 Elveia). Cu acest punctaj ocup locul 7 n U.E.
3.1.2.1. Resursele naturale i energia
n subsolul rii se gsesc minereuri de fier, sare, magneziu,
aluminiu, crbune, cupru, grafit i rezerve mici de iei i gaze naturale.
Solul reprezint i el o resurs important, 47% din suprafaa rii fiind
acoperit de pduri i 41% reprezint suprafaa agricol.
Producia de energie electric se realizeaz n proporie de 59%
din hidrocentrale, 18% din centralele pe gaze i 15% din cele pe crbune.
Dependena energetic este foarte mare, de 80% (producia intern nu
acoper dect 20% din consum).
** Tribuna Economic, nr. 14/2010, p. 77
**** Acest indice a fost calculat lundu-se n consideraie nu numai
performana indicatorilor macro-economici, ci i eficiena managementului,
respectarea legilor i eficiena justiiei, gradul de transparen a instituiilor
publice, capacitatea de inovare, gradul de valorificare n afaceri,
pragmatismul sistemului educaional etc.

3.1.2.2. Industria
Cu o pondere de 31% din PIB, ct deine industria, se poate afirma c
Austria este o ar industrializat, cu ramuri foarte dinamice, cum sunt cele
productoare de maini i aparate electrice sau produse informatice care
i-au triplat producia n numai zece ani.
Siderurgia a realizat, n 2008, 7,6 mil. to oel pentru o construcie
de maini axat pe producerea mijloacelor de transport de aproape toate
tipurile, aparatur optic, electronic i electrotehnic, maini i utilaje
pentru industria lemnului, energiei, chimiei, siderurgiei .a.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic realizeaz o
gam larg de produse clorosodice i ngrminte (0,9 mil. to pe an),
combustibili i medicamente .a.
Industria lemnului, avnd o baz proprie de materie prim, este
foarte dezvoltat, principalele produse sunt cheresteaua (circa 11 mil. m 3
anual), hrtia i cartonul (circa 5 mil. to i respectiv 4 mil. to anual).
Industria materialelor de construcii, n afar de ciment, se
remarc sticlria i porelanul.
Industria textil i a confeciilor realizeaz o gam larg de
produse care, n mare parte, se export.
Industria alimentar joac un rol important n economia austriac
datorit produselor de morrit i panificaie, lactatelor, zahrului i
conservelor de carne.
3.1.2.3. Agricultura
Rolul agriculturii n economia austriac rezult din urmtoarele
date: suprafaa agricol reprezint 41% din suprafaa rii, 1% din valoarea
adugat naional, 6% din populaia ocupat, 1,7% din producia agricol a
U.E., 4% din exportul rii i 4,4% din importul acesteia, iar cheltuielile cu
produsele alimentare reprezint 15% din bugetul unei familii.
ntruct 25% din suprafaa agricol o dein punile i fneele este
foarte dezvoltat sectorul zootehnic, predomin creterea bovinelor. Se practic
o agricultur intensiv, producia de cereale a fost, n medie, la hectar de
5.700 kg n 2003-2005. Dei deine o pondere mic n PIB i VAN agricultura
austriac asigur 4/5 din necesarul intern de produse agro-alimentare.
3.1.2.4. Infrastructura
Austria dispune de un sistem de comunicaii eficient (este o important
ar de tranzit) datorit Dunrii i reelei de ci ferate (6.000 km) i osele
(33.000 km, o bun parte din acestea modernizate, electrificate i, respectiv,
autostrzi.

3.1.3. Comerul exterior


n 2008 a ajuns la 347 mld. $, din care circa 174 mld. exporturile i
173 importurile, deci o balan excedentar.
U.E. deine circa 75% din exporturi i 80% din importuri, ceea ce
arat o puternic dependen de comerul intracomunitar.
Principalii parteneri: Germania (35%), Italia (10%), Elveia i SUA.
Structura exporturilor: 85% produse manufacturate, urmate de
produsele agro-alimentare i combustibili.
Structura
importurilor:
80%
produse
manufacturate,
combustibilii 10%, produsele agro-alimentare i cele metalurgice.
Comerul cu servicii depete 110 mld. $ anual, exporturile sunt mai
mari dect importurile (circa 60 mld. $, respectiv 50), predomin, n special, la
import serviciile de comunicaii, informatice i comerciale, urmate de turism.

3.1.4. Relaiile economice romno-austriece


Export FOB Import CIF
2004
TOTAL, din care

2008

2004

2008

589,9 777,7 918,7 2823,2

- mil. i % Evoluiile (%)


Sold
2008/2004
2004 2008 Exp. Imp. Sold
-328,8
131,8 307,3 622,1
2045,5
-13,9 -57,9 583,3 429,8 416,5
-3,2 -12,3 343,7 364,1 384,4
1800,
2,1 3900.0
0
-59,3 -62,6 93,5 104,4 105,6
-5,7 -57,3 178,0 618,7 1005,3
-46,9 -268,1 261,6 523,6 571,6

1. Animale vii i produse animale


2. Produse vegetale

1,2
3,2

7,0
11,0

15,1
6,4

64,9
23,3

3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale

3,9

1,8

4. Produse alimentare, buturi i tutun


5. Produse minerale
6. Produse chimice
7. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
10. Past din lemn, hrtie, carton
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
din acestea
12. nclminte, plrii,
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl i
materiale similare
14. Metale comune i articole
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate

6,2
5,0
8,6

5,8
8,9
22,5

65,5
10,7
55,5

68,4
66,2
290,6

20,7

32,4

149,0 235,8 -128,3 -203,4 156,5 158,3 236,5

3,0

2,1

32,7

43,9

24,1

29,4

19,9

49,2

1,4

3,5

39,2

74,4

63,3

68,1

53,8

128,3

9,5

-60,2 107,6 238,5

36,6

55,8

3,3

11,0

33,3

44,8

152,4 333,3 134,5

6,5

6,3

13,0

33,6

-6,5

-27,3

96,9

37,8

81,7

63,6

194,4 -25,8 -112,7 216,1 305,7 436,8

-29,7 -41,8
4,2

70,0

134,3 140,7

-19,8 129,9 247,2

-37,8 -70,9 250,0 189,8 187,6


-

258,5 420,0

251,9 271,2 299,1 948,5 -47,2 -677,3 118,7 317,1 1434,9

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold

Export FOB Import CIF

Sold

2004 2008 2004


de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport
50,8 77,8 69,6 478,4 -18,8 -400,6 153,1 687,4 2130,8
17. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
0,6
3,6
10,0 55,8 -9,4 -52,2 600,0 558,0 555,3
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
68,8 86,5 11,7 52,5 57,1 34,0 125,7 448,7 59,5
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

n rndul principalilor parteneri comerciali ai Romniei Austria ocup


locul apte cu o pondere de 4% (2,3% din export, ns 4,9% din import).
Schimburile comerciale sunt puternic dezechilibrate, deficitul
comercial crescnd de 6 ori n 2008, fa de 2004.
n 2008 la export ponderea cea mai mare o dein mainile,
echipamentele electrice i aparatele de nregistrat sau reprodus, cu
34,8%, urmate de mrfuri diverse 11,1% i metalele 10,5%, iar la import
mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat sau reprodus
33,6% i mijloacele de transport 16,9%.

3.2. Belgia
3.2.1. Principalii indicatori macro-economici
PIB total: calculat la (P.C.) 447 mld. $, iar calculat la P.P.C. 375 mld. $;
Structura PIB: 68,6% serviciile, 29% industria i 2,4% agricultura,
silvicultura i pescuitul;
PIB-ul pe locuitor: 41.800 $ calculat la P.C. i 35.100 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 20% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 5.200 kg, echivalent
combustibil;
Deficitul bugetar: -1,2% (2008) i -5,9% (2009), iar datoria
public 89,8%, respectiv 97,9% din PIB.
Rezerve valutare: 15 mld. $

3.2.2. Economia
Belgia este una din rile U.E. puternic dezvoltate i cu perspective,
dovad c la indicatorul competitivitii economiei naionale se situeaz
pe locul 20 n lume i 9 n U.E.

3.2.2.1. Resursele naturale i energia


Singura bogie a subsolului belgian este crbunele, suprafaa
agricol ocup 46% din suprafaa rii, iar cea mpdurit numai 22%.
Dependena energetic este de aproape 75%, iar energia electric
este produs n proporie de aproape 57% de centralele atomo-electrice,
26% de cele pe gaze i 14% pe crbune. Dependena energetic este aproape
total (produce 412 kg echivalent petrol i consum 4.161 kg).
3.2.2.2. Industria
Industria este reprezentativ pentru Belgia, puternic dezvoltat i
diversificat, cele mai dinamice ramuri fiind industria chimic, a cauciucului i a
maselor plastice, iar n declin cea a confeciilor i a nclmintei.
Producia de oel se ridic la 10,7 mil. to n 2008, iar cea de
crbune la 5,5 mil. to.
Construcia de maini este axat pe mijloace de transport
(autovehicule un milion pe an, nave, avioane i vagoane), maini agricole,
produse electrocasnice i informatice, aparate optice, de msur i control etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic realizeaz o
gam variat de produse precum: ngrminte, mase plastice, combustibili,
medicamente .a.
Industria materialelor de construcii i cea a lemnului produce
n special pentru piaa intern (7-8 mil. to ciment pe an).
Industria textil, a confeciilor i cea a nclmintei, dei cu tradiie
n Belgia, se afl n declin datorit costurilor (importurile sunt mai ieftine).
Industria alimentar, avnd o baz proprie de materii prime,
realizeaz producii mari de carne, lactate, pete i legume, destinate n
special exportului.
3.2.2.3. Agricultura
Rolul agriculturii n economia belgian: suprafaa agricol
reprezint 45,7% din suprafaa rii, deine 0,8% din valoarea adugat
naional, 4,3% din populaia ocupat, 7% din export i 8% din import,
2,2% din producia agricol a U.E., iar cheltuielile cu produsele agroalimentare reprezint 17% din veniturile populaiei.
ntruct 56% din suprafaa agricol este ocupat de puni i
fnee, creterea animalelor reprezint 2/3 din valoarea produciei
agricole. Se cresc, n special, bovine, porcine i psri.
Este ara cu cele mai mari producii cerealiere, respectiv 8.700
kg la hectar n 2003-2005.
3.2.2.4. Infrastructura

Relieful adecvat (numai cmpie) a permis realizarea unei infrastructuri


de excepie, prin combinarea celor trei modaliti: ci ferate (4.000 km), osele
(100.000 km, din care peste 1.000 km autostrzi) i fluvial-maritim.

3.2.3. Comerul exterior


Comerul exterior a fost de 948 mld. $ n 2008, din care 477
export i 471 import, balana comercial fiind excedentar.
U.E. deine circa 73% din export i 77% din import.
Principalii parteneri: Germania (18%), Frana (16%) i Olanda (14%).
Structura mrfurilor exportate: 80% produse manufacturate,
produsele agro-alimentare (7%) i combustibili (6%), iar a celor importate:
75% produse manufacturate, 9% combustibili i 8% produsele agro-alimentare.
Comerul cu servicii joac un rol important n economia Belgiei,
ridicndu-se la peste 100 mld. $, exportul fiind mai mare dect importul, pe
primul loc n ambele fluxuri situndu-se serviciile de comunicaii,
informatice i comerciale (48% la export i 40% la import), pe locul 2 la
export se situeaz transporturile (25%), iar la import turismul (29%).

3.2.4. Relaiile economice romno-belgiene


Export FOB Import CIF
TOTAL, din care
1. Animale vii i produse animale
2. Produse vegetale
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
4. Produse alimentare, buturi i tutun
5. Produse minerale
6. Produse chimice
7. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
10. Past din lemn, hrtie, carton
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
din acestea
12. nclminte, plrii,
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
materiale similare
14. Metale comune i articole
din acestea

Sold
2008
-586,8
-33,2
17,8
-1,4
-36,3
-11,6
-222,0

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
148,5 290,6 3088,4
242,3 617,2 873,7
4562,5 519,4
216,7 482,1 504,2
616,7 225,0 187,1
175,2 343,9 372,5

2004 2008 2004 2008


374,2 555,9 393,2 1142,7
2,6
6,3
6,4
39,5
0,8
36,5
3,6
18,7
0,2
1,6
0,6
1,3
7,8
37,6
0,6
3,7
6,8
15,3
10,1 17,7 69,7 239,7

2004
-19,0
-3,8
-2,8
-7,2
-6,2
-59,6

13,3

28,3

45,6

93,2

-32,3 -64,9 212,8 204,4 200,9

1,8

0,8

4,6

7,1

-2,8

-6,3

44,4

154,3 225,0

9,7

9,6

1,4

4,4

8,3

5,2

98,9

314,3

1,3

3,3

9,4

12,6

-8,1

-9,3

253,8 134,0 114,8

147,8

71,4

71,9

117,3 75,9

-45,9

48,3

163,9

2,2

0,6

0,03

11,6

2,2

-11,0

27,3

4,6

5,5

10,6

17,9

-6,0

-12,4 119,6 168,9 206,7

65,8

65,7

31,8

80,8

34,0

-15,1

99,8

254,1

62,6

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold

Export FOB Import CIF

Sold

2004 2008 2004


15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
74,8 178,3 51,6 228,1 23,2 -49,8 238,4 442,1
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport
8,2
71,0 60,4 169,3 -52,2 -98,3 865,8 280,3 188,3
17. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
0,3
1,0
4,1
24,1 -3,8 -23,1 333,3 587,8 607,5
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
28,6 51,0
6,3
22,0 22,3 29,0 178,3 339,2 130,0
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

n 2008 Belgia a ocupat locul 16 n ierarhia principalilor 20


parteneri comerciali ai Romniei, cu o pondere de 1,9% din total i 1,7%
din export, respectiv 2,0% din import.
Deficitul comercial s-a agravat an de an ajungnd la 533 mil. $ n
2007 i la 587 n 2008.
n 2008 s-au exportat, n principal, maini, echipamente electrice i
aparate de nregistrat (32%), textile i confecii (12,8%) i mijloace de
transport (12,7%). La import ponderea principal au deinut-o produsele
chimico-farmaceutice (21%), mainile, echipamentele electrice i aparatele
de nregistrat (20%) i mijloacele de transport (15%).

3.3. Bulgaria
3.3.1. Principalii indicatori macro-economici
PIB total: calculat la (P.C.) 26 mld. $, iar calculat la P.P.C. 71 mld. $;
Structura PIB: 49% serviciile, 36% industria i 15% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 4.400 $ calculat la P.C. i 9.300 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 24% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.300 kg, echivalent
combustibil;
Deficitul bugetar: +1,8% (2008) i 1,93% (2009), iar datoria
public 14,3% i respectiv 14,7% din PIB;
Rezerve valutare: 10 mld. $.

3.3.2. Economia
Bulgaria este cea mai slab dezvoltat ar din U.E., indicatorii de mai
sus o confirm, iar la indicele competitivitii economiei naionale se
situeaz pe locul 27 n U.E. i 72 n lume.

3.3.2.1. Resursele naturale i energia


n subsolul bulgar se gsesc surse limitate de minereu de fier,
cupru, plumb, zinc i crbune, iar n platforma continental a Mrii Negre,
de iei i gaze naturale. Suprafaa agricol reprezint 49,7% din suprafaa
rii, iar pdurile ocup 29%.
Energia electric este asigurat n proporie de 46% din centralele
pe crbune, 40% cele atomo-electrice i 7% de hidrocentrale. Sunt n proiect
o nou central atomo-electric (Belene) i o hidrocentral pe Dunre.
Dependena energetic se ridic la 65%.
3.3.2.2. Industria
i-a redus ponderea de la 50% n 1990 la 36% n 2008, dezindustrializarea
fiind o caracteristic a tranziiei la economia de pia i n Bulgaria.
Producia de oel a fost de 1,3 mil. to n 2008 i st la baza
construciei de maini, din care nu lipsesc navele, utilajele, mainile
agricole, aparatura electric i electronic, motostivuitoarele .a.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce
ngrminte (500 mii to anual), clorosodice, colorani, fire i fibre artificiale,
mase plastice, medicamente, iar la rafinria de la Burgas i combustibili.
Industria materialelor de construcii i cea a lemnului produce
cele necesare, n special, pieei interne (de exemplu, producia de ciment
este de circa 4 mil. to, cea de cherestea de 500.000 m 3, iar cea de hrtie i
carton 150.000 to, anual).
Industria textil, a confeciilor i cea a nclmintei produce o
gam variat de produse pentru piaa intern i export.
Industria alimentar este axat pe prelucrarea materiei prime
indigene, respectiv produse de panificaie, lactate, carne i pete.
3.3.2.3. Agricultura
Rolul agriculturii este mare n cazul Bulgariei, aceasta deinnd 16%
din PIB, 10% din valoarea adugat, 1,5% din producia U.E., suprafaa agricol
reprezint 49,7% din suprafaa rii, agricultorii dein 18% din populaia activ,
produsele agro-alimentare dein 10% din exporturi i 8% din importuri, iar
cheltuielile populaiei cu astfel de produse reprezint circa 40% din venit.
Producia este diversificat, ns randamentele sunt mici, n jur
de 3.000 kg la hectar, dac ne referim la cereale. Culturile specifice sunt
cele de tutun (locul 2 pe glob la producia pe cap de locuitor) i de trandafir
(deine 3/4 din uleiul de trandafir realizat pe glob).
Sectorul zootehnic cuprinde, n special, ovine i bovine.
3.3.2.4. Infrastructura

Fr a avea o infrastructur suficient de modern, Bulgaria dispune


de strictul necesar prin cele dou magistrale de ci ferate i osele
modernizate, precum i de posibilitile oferite de Dunre i Marea Neagr.

3.3.3. Comerul exterior


Cu un volum anual de 60 mld. $ n 2008, din care 22,6 mld. export
i 37,4 mld. importuri, se poate aprecia c, treptat, Bulgaria s-a integrat n
circuitul economic mondial i european. Problema este cea a deficitului
comercial, relativ mare.
U.E. deine 60% din export i 55% din import, iar principalii
parteneri sunt: Italia, Germania, Grecia i Fed. Rus.
Structura arat c la export predomin produsele siderurgice, cele
chimice i agro-alimentare, iar la import ieiul, minereul de fier i huil,
mainile i utilajele, produsele chimice.
Comerul cu servicii depete 10 mld. $ anual, exporturile sunt
mai mari dect importurile, turismul deinnd peste 50% din exporturi, iar la
importuri ponderea cea mai mare, de circa 45%, o au transporturile.

3.3.4. Relaiile economice romno-bulgare

1. Animale vii i produse animale

10,8

37,5

0,7

27,0

2. Produse vegetale
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
4. Produse alimentare, buturi i tutun
5. Produse minerale
6. Produse chimice
7. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
10. Past din lemn, hrtie, carton
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
din acestea
12. nclminte, plrii,
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
materiale similare
14. Metale comune i articole

1,9
23,3
2,2
24,5
6,8
79,8
151,3 512,4
57,4 112,7

1,7
0,1
17,6
88,6
22,2

115,0 0,3 -91,7


19,7 2,1
4,8
106,5 -10,8 -26,7
55,9 62,7 456,5
76,8 35,2 35,9

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
384,7 370,2 435,3
3857,
347,2
103,9
1
1257,9 676,5
1113,6
228,6
1173,5 605,1 247,2
338,6 63,1 728,1
196,3 345,9 102,0

15,1

86,5

19,4

71,8

-4,3

14,7

572,8 370,1

2,4

1,1

1,3

5,4

20,5

1,8

15,4

3,6

5,1

379,6 855,6 141,7

6,2

17,9

4,6

17,2

1,6

0,7

288,7 373,9

43,7

11,3

38,5

15,3

36,2

-4,0

2,3

340,7 236,6

1,5

3,9

2,6

3,8

-1,1

0,1

260,0 146,1

7,0

18,6

14,1

47,1

-7,1

-28,5 265,7 334,0

62,3

237,7

62,0

227,2

0,3

10,5

Export FOB Import CIF


TOTAL, din care

Sold

2004 2008 2004 2008 2004 2008


361,3 1397,0 282,2 1044,8 80,9 352,2
10,1

10,5

40,1

381,5 366,4 3500,0

2004

2008

2004

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold

16,3

101,0

25,5

95,3

-9,2

3,2

66,2

2,3

110,4

0,9

Export FOB Import CIF


din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport

Sold

5,7

619,6 373,7

4800,
0

-44,2 2068,7

17. Instrumente i aparate optice,


fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
1,4
2,3
1,6
5,0
-0,2 -2,7 164,3 312,5 1350,0
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
2,1
10,9
1,8
13,4 0,3 -2,5 519,0 744,4
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

n 2008 Bulgaria s-a aflat pe locul 12 n topul principalilor 20


parteneri comerciali ai Romniei, cu o pondere de 2,7% din total i 4,1%
din exporturi, respectiv 1,8% din importuri. Este printre puinele ri din
U.E. n care Romnia mai mult export dect import (excedentul din 2008
ridicndu-se la 352,2 mil. ).
Romnia export, n principal, combustibili (36,7%), metale (17,0%),
produse chimice (8,1%), import metale (22%) i produse vegetale (11%).

3.4. Republica Ceh


3.4.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 170 mld. $ calculat la P.C. i 220 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 60% serviciile, 34% industria i 6% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 16.400 $ calculat la P.C. 21.200 $ calculat la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 26% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.800 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -2,1% (2008) i -6,6% (2009), iar datoria public 30%,
respectiv 35,2% din PIB;
Rezerva valutar: 28 mld. $

3.4.2. Economia
Cehia este ara fost socialist din Est cu cea mai puternic industrie
manufacturier (n 1990 lucra n industrie 45,4% din populaia activ), ns
insuficient de competitiv pentru piaa occidental. De aceea, a trebuit s
treac printr-un proces drastic de restructurare, ceea ce s-a rsfrnt negativ

asupra populaiei, a reuit totui ca, dup Slovenia s aib n prezent PIB-ul
pe locuitor cel mai ridicat, (dintre rile foste socialiste, membre ale U.E.).
Ocup i o poziie bun n topul competitivitii economiilor naionale,
respectiv 14 n U.E. i 29 n lume.
3.4.2.1. Resursele naturale i energia
Principala surs natural este crbunele (220 mld. to rezerve).
Suprafaa agricol ocup 54,3% din suprafaa rii, iar cea mpdurit
reprezint 34%.
Energia electric este produs n proporie de 60% de centralele pe
crbune i 30% de cele atomoelectrice. Dependena energetic se ridic la 31%.
3.4.2.2. Industria
Producia de oel este de 6,4, mil. to n 2008, Cehia are o siderurgie
dezvoltat i pentru multe neferoase (plumb, cupru, zinc .a.)
Construcia de maini, modernizat ntre timp, produce instalaii i utilaje
siderurgice i miniere, locomotive i vagoane, autovehicule (marca
cunoscut fiind Skoda), tractoare i maini agricole, maini unelte,
electronice i electrotehnice etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic, cu tradiie n Cehia,
este axat pe producerea de colorani, lacuri i vopsele, fixativi,
ngrminte (350 mii to anual), mase plastice, produse din cauciuc,
combustibili i medicamente.
Industria materialelor de construcii, beneficiind de importante materii prime
locale (caolin, calcar i argil), s-a dezvoltat mult i produce ciment (circa 4 mil. to
anual), var, ipsos, ceramic, sticlrie, faian i porelan etc.
Industria lemnului, celulozei i hrtiei este bine reprezentat n economia ceh,
fiind cunoscute piesele de mobilier i chibriturile, sau hrtia i cartoanele.
Industria textil, a confeciilor i a nclmintei, cu tradiie n Cehia, a
continuat s se dezvolte, i s realizeze o gam variat de produse.
Industria alimentar, este dezvoltat i axat pe prelucrarea crnii,
laptelui, sfeclei de zahr i hameiului.
3.4.2.3. Agricultura
Agricultura ocup un loc important n economia ceh, dovad c deine o
pondere de 6% din PIB, de 1,3% din valoarea adugat, 1,1% din producia
U.E., suprafaa agricol reprezint 54,3% din suprafaa rii, agricultorii
reprezint 5% din populaia activ, produsele agro-alimentare dein 5% din
export i 6% din import, iar cheltuielile unei familii cu aceste produse
reprezint 22% din venit.

Condiiile pedo-climatice nu permit randamente foarte mari, ns punile i


fneele ocupnd suprafee mari au permis dezvoltarea unui sector
zootehnic puternic (deine peste 50% din valoarea produciei agricole).
Cultura specific este hameiul.
3.4.2.4. Infrastructura
Reeaua de ci ferate i osele, modernizate n ultimul timp, permite un
tranzit european intens de care beneficiaz multe ri. Dei Cehia nu are
ieire la mare, prin rurile navigabile reuete s ajung la Marea Nordului
i cea Baltica. Importante pentru Cehia sunt i conductele de petrol i gaze
naturale care tranziteaz ara.

3.4.3. Comerul exterior


Se ridic la 288 mld. $, n 2008 din care 146 mld. $ exporturile i 140 mld.
$ importurile, cu balan comercial excedentar ns cu un deficit de
cont curent de 2% din PIB;
U.E. deine 70% din exporturi i 80% din importuri, principalii
parteneri fiind Germania (40%), Slovacia, i Austria;
Structura pe mrfuri evideniaz c, la export, predomin (peste 80%)
produsele manufacturate (mainile i echipamentele, produsele chimice i
textilele), iar la import predomin materiile prime i combustibilii.
Comerul cu servicii s-a triplat n ultimii 15 ani, ajungnd la peste 15 mld.
$, la export predomin turismul (40%) i transporturile (30%), iar la import,
comunicaiile, informatica i comerul (45%).

3.4.4. Relaiile economice romno-cehe


Export FOB Import CIF

Sold

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
393,9 250,3 205,4
1400,0 364,6 319,6
128,6 298,9 313,1
724,8 415,2 339,6
642,8 142,2
273,3 198,7 193,8

2004 2008 2004 2008 2004 2008


TOTAL, din care
135,5 533,7 568,4 1423,0 -432,9 -889,3
1. Animale vii i produse animale
0,2
2,8
4,8
17,5 -4,6 -14,7
2. Produse vegetale
0,7
0,9
9,1
27,2 -8,4 -26,3
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
8,5
2,3
+6,2
4. Produse alimentare, buturi i tutun
2,1
15,6 11,2 46,5 -9,1 -30,9
5. Produse minerale
2,1
13,5
4,5
6,4
-2,4 +7,1
6. Produse chimice
3,0
8,2
48,2 95,8 -45,2 -87,6
7. Materiale plastice, cauciuc, i
16,6 40,5 45,8 88,8 -29,2 -48,3 244,0 193,9 165,9
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
0,04
3,7
0,3
3,4
-0,3 0,3
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
2,1
4,4
31,2 26,4 -29,1 -22,0 209,5 84,6 75,6
10. Past din lemn, hrtie, carton
0,7
4,7
21,0 35,2 -20,3 -30,5 671,4 167,6 150,2
i articole din acestea

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold

Export FOB Import CIF

Sold

2004 2008 2004


11. Materiale textile i articole
5,5
8,1
22,4 67,4 -14,9 -59,3 147,3 300,9
din acestea
12. nclminte, plrii,
0,4
2,5
0,9
2,7
-0,5 -0,2 625,0 300,0
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
5,5
5,2
37,7 49,3 -32,2 -44,1 94,5 130,8
materiale similare
14. Metale comune i articole
26,7 116,4 71,9 215,2 -45,2 -98,8 435,9 299,3
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
54,7 210,5 116,3 319,2 -61,6 -108,7 384,8 274,5
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport
9,1
61,7 130,3 380,2 -121,2 -318,5 678,0 291,8
17. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
0,1
6,7
2,2
9,7
-2,1 -3,0 6700,0 440,9
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
5,4
17,3
9,9
28,1 -4,5 -10,8 320,4 283,8
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

398,0
40,0
136,9
218,6
176,5
262,8
142,8
240,0

n 2008 Cehia s-a situat pe locul 14 n ierarhia principalilor parteneri


comerciali ai Romniei, cu o pondere de 2,2% din total, la export 1,6%, iar
la import 2,5%, ceea ce a reprezentat un deficit de 889,3 mil. (dublu dect
n 2004).
Ponderea la export a fost deinut de maini, echipamente electrice i aparate
de nregistrat cu 34,9% din total, urmate de metale 21,7% i mijloace de
transport 11,6%, iar la import mijloace de transport cu 26,7%, mainile i
echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 22,4%.

3.5. Cipru
3.5.1. Indicatori macro-economici

PIB total: 19 mld. $ calculat la P.C. i 20 calculat la P.P.C.;


Structura PIB-ului: 68% serviciile, 26% industria i 6% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 23.700 $ calculat la P.C. 25.000 $ calculat la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 20% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.400 kg, echivalent combustibil;
Rezerva valutar: 5 mld. $.

3.5.2. Economia

Cipru are o economie puin competitiv, dovad c n ierarhia Forumului


de la Davos figureaz pe locul 23 n UE i 46 n lume, ns datorit investiiilor
strine i a facilitilor fiscale a ajuns la indicatorii pozitivi de mai sus.
3.5.2.1. Resursele naturale i energia
n subsolul cipriot exist unele minereuri de neferoase (cupru, sulf,
mangan i crom). Suprafaa agricol este redus, deinnd numai 14,5% din
suprafaa rii, iar pdurile acoper 34%.
Energia electric se produce n principal cu centrale care folosesc
combustibili lichizi.
3.5.2.2. Industria
Industria manufacturier a crescut n ultimul deceniu, mai ales, datorit
produciei de aparatur medical, instrumente de precizie i optice, ns i
datorit produselor petrochimice realizate din ieiul importat.
S-a redus producia industriei de pielrie i nclminte, precum i cea
a confeciilor.
n prezent, principalele producii sunt cele de ciment, mobil,
electronic i electrotehnic, combustibili, igri i vin
Economia cipriot se bazeaz nu att pe industrie, ct pe servicii, cele mai
reprezentative fiind, turismul (peste 2 mld. $ ncasri anuale), servicii
financiar-bancare i de asigurri, transporturi maritime.
3.5.2.3. Agricultura
Importana agriculturii pentru economia cipriot este mare, dovad c, dei
suprafaa agricol nu reprezint dect 14,5% din suprafaa rii, aceasta deine
6% din PIB, 2,5% din valoarea adugat, 0,2% din producia UE, 9% din
populaia ocupat a rii, 35% din export i 20% din import, iar cheltuielile cu
aceste produse reprezint circa 18% din bugetul unei familii.
Cele mai reprezentative produse cipriote sunt: vinul, citricele, cartofii,
tomatele, grul i orzul.
3.5.2.4. Infrastructura
Dei cu o suprafa mic i accidentat, Cipru dispune de o infrastructur
modernizat i diversificat, constituit din 1.435 km de cale ferat, multe
osele reabilitate i o flot comercial semnificativ.

3.5.3. Comerul exterior


Volumul total este de circa 15 mld. $ din care 9 exporturile i 6 importurile,
balana comercial fiind excedentar.
UE deine 65% din export i 70% din import, principalii parteneri: Germania,
Italia, Grecia.

3.5.4. Relaiile economice romno-cipriote


Export FOB Import CIF
TOTAL, din care
1. Animale vii i produse animale
2. Produse vegetale
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
4. Produse alimentare, buturi i tutun
5. Produse minerale
6. Produse chimice
7. Produse din lemn, exclusiv mobilier
8. Past din lemn, hrtie, carton
i articole din acestea
9. Materiale textile i articole
din acestea
10. Metale comune i articole
din acestea
11. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea

2004 2008 2004


52,9 109,4 10,3
0,1
2,9
1,0
1,0
15,5
0,0
3,8
1,0
43,9 69,5
0,7
0,4
6,1
1,6
3,9
-

Sold

2008 2004 2008


44,5 40,6 +64,9
6,8
-0,9 -3,9
1,0 +1,0 +14,5
+3,8
1,1
-0,1
2,5 +43,9 +67,0
13,1 -5,4 -12,7
+1,6 +3,9

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
206,8 432,0 152,3
2900,0 680,0 433,3
1550,0
1450,0
158,3
152,6
57,1 214,7 235,2
243,7
243,7

0,03

0,2

-0,2

0,4

0,8

-0,4

1,4

1,5

0,6

+1,4

+0,9 107,1

64,3

1,3

4,7

1,6

8,8

-0,3

-4,1

361,5 550,0 1366,7

7400,
3650,0
0
13. Mrfuri i produse diverse
5,0
0,1
+4,9
20,0
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 i 2009
12. Mijloace i materiale de transport

0,3

0,1

0,1

7,4

+0,2

+7,3

33,3

Schimburile comerciale cu Cipru sunt modeste n ultimii ani crescnd n


special importurile, pozitiv este ns faptul c balana a rmas n continuare
excedentar.
Exporturile romneti sunt constituite n principal din combustibile (63,7%)
i produse vegetale (14,2%), iar importurile din produse chimice, (29,4%)
maini, echipamente electrice i aparate de nregistrat (19,8%).

3.6. Danemarca
3.6.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 310 mld. $ calculat la P.C. i 210 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 73% serviciile, 25% industria i 2% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 56.000 $ calculat la P.C. 38.200 $ calculat la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 21% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.200 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: 3,4% (2008) i -2,9% (2009), iar datoria public 33,4%,
respectiv 38,5% din PIB;
Rezerva valutar: 40 mld. $.

3.6.2. Economia
Danemarca, dup cum arat i indicatorii prezentai, este una dintre
rile cele mai dezvoltate ale U.E. a crei economie este bazat n special pe
servicii, dar, nu numai, dovad c Forumul de la Davos o claseaz pe locul 3
n UE i pe 4 n lume, n ceea ce privete competitivitatea.
3.6.2.1. Resursele naturale i energia
Subsolul danez este srac n resurse, fiind bogat doar n caolin i
calcar, n anii 70 s-au descoperit ns importante zcminte de iei i
gaze n platforma continental a cror exploatare a dat un nou impuls
economiei. Danemarca are i o suprafa agricol mare (60% din suprafaa
rii), ns pdurile nu acoper dect 10% din suprafaa rii.
Nu este dependent energetic (produce 5500 kg i consum
3000), iar principalii productori de energie electric sunt centralele pe
crbune (peste 50%), urmate de cele pe gaze (20%).
3.6.2.2. Industria
Cele mai dinamice ramuri din ultima decad au fost: industria chimic i
farmaceutic, industria optic, a aparaturii medicale i instrumentelor de
precizie. S-au aflat n declin industria confeciilor i cea a echipamentelor
de transport.
Construcia de maini este axat pe construirea de vapoare de toate
tipurile, pe fabricarea de maini i utilaje industriale, aparatur
electrotehnic i electronic, echipamente pentru industria alimentar i cea
a materialelor de construcii, maini agricole.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce ngrminte i
pesticide, mase plastice, colorani, combustibili, medicamente .a.

Industria lemnului, celulozei i hrtiei, ca i cea textil, lucreaz n


special pe baza importurilor. Producia de cherestea este n jur de 200 mii
m3, iar cea de hrtie i carton de 400 mii to anual.
Industria alimentar ocup un loc special datorit resurselor proprii, inclusiv
piscicole. Este foarte dezvoltat, dovad exporturile importante de ulei vegetal,
zahr, bere, brnzeturi, conserve de carne, i pete.
3.6.2.3. Agricultura
Importana agriculturii pentru economia danez rezult din urmtoarele
date: reprezint 2% din PIB i 1,2% din valoarea adugat, suprafaa
agricol ocup 62,3% din suprafaa rii, n agricultur lucreaz 3% din
populaia activ, Danemarca obine 205% din producia agricol a UE,
produsele agroalimentare dein aproape 15% din exporturi i 7% din
importuri, iar n bugetul unei familii nu reprezint mai mult de 17%.
Se practic o agricultur intensiv cu producii ce depesc cu mult media
european, la cereale de exemplu, s-au obinut 6.100 kg /ha n 2003-2005,
producii mari sunt i cele de la sfecla de zahr i cartofi.
3.6.2.4. Infrastructura
Danemarca care o infrastructur de transport modern, constituit din 2.400
km de cale ferat i 68.000 km osele moderne, peste 1.000 km de autostrzi
i o important flot comercial.

3.6.3. Comerul exterior


Volumul comerului exterior a atins 227 mld. $ n 2008 din care 116
exporturile i 111 importurile, balana comercial fiind deci, excedentar.
UE deine circa 65% din exporturi i 75% din importuri, principalii
parteneri fiind Germania, Suedia i Marea Britanie.
Structura pe mrfuri evideniaz la export preponderena produselor
manufacturate, ns i tendina de reducere a ponderii produselor
agroalimentare i de cretere la combustibili.
Comerul cu servicii depete 100 mld. $ cu o balan excedentar, transporturile
deinnd ponderea principal (peste 40%), att la export, ct i la import.

3.6.4. Relaiile economice romno-daneze

TOTAL, din care


1. Animale vii i produse animale

- mil. i % Evoluiile (%)


Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
42,3 74,7 93,2 230,2 -50,9 -155,5 220,3 308,2 305,5
0,01 0,03
6,7
48,0 -6,7 -48,0
716,4

Export FOB Import CIF

Sold

Evoluiile (%)
2008/2004
Exp. Imp. Sold
2100,0 143,5 50,0
2800,0
866,7 906,2 186,9
25,0
810,0 171,4

2004 2008 2004 2008 2004 2008


2. Produse vegetale
0,1
2,3
2,1
3,3
-2,0 -1,0
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
0,0
0,2
5,6
-0,2 -5,6
4. Produse alimentare, buturi i tutun
0,9
1,6
7,8
14,5 -6,9 -12,9
5. Produse minerale
1,6
0,4
+1,2
6. Produse chimice
0,1
0,6
28,1 48,6 -28,0 -48,0
7. Materiale plastice, cauciuc, i
2,5
4,2
2,2
14,9 +0,3 -10,7 88,0 354,8
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
0,1
0,6
-0,5
600,0
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
3,6
1,5
0,3
0,6 +3,3 +0,9 833,3 40,0
10. Materiale textile i articole
15,7 18,4
1,8
3,4 +13,9 +15,0 14,5 18,5
din acestea
11. nclminte, plrii,
0,9
1,63 0,01
1,0 +0,9 +0,6
62,5
umbrele i articole similare
12. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
1,3
2,4
0,6
2,5 +0,7 -0,1 46,2 104,2
materiale similare
13. Metale comune i articole
4,1
13,7
3,7
7,0 +0,4 +6,7 90,2 51,1
din acestea
14. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
5,3
21,5 28,1 54,2 -22,8 -32,7 53,0 252,1
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
15. Mijloace i materiale de transport
0,1
0,02
2,1
6,6
-2,0 -6,6
16. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
2580,
medico-chirurgicale i similare;
1,4
0,5
8,1
12,9 -6,7 -12,4 578,6
0
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
17. Mrfuri i produse diverse
5,8
4,3
0,9
5,2 +4,9 -0,9 15,5 120,9
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 i 2009

3566,7
27,3
107,9
66,7
14,3
1675,0
143,4
330,0
185,1
18,4

Schimburile comerciale au crescut rapid n ultimii ani, ns, ca i n cazul celorlalte


ri occidentale, mai rapid importurile dect exporturile i astfel deficitul s-a mrit
de trei ori ntre 2004 i 2008 ajungnd la 155,5 mil. n 2008.
La export, mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat
reprezint 28,8%, textilele i confeciile 24,6%, metalele 18,3% iar la import
mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 23,5%, produsele
chimico-farmaceutice 21,1%, animalele i carnea 21%.

3.7. Estonia
3.7.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 19 mld. $ calculat la P.C. i 27 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 67% serviciile, 29% industria i 4% agricultura;

PIB-ul pe locuitor: 14.600 $ calculat la P.C. 20.800 $ calculat la P.P.C.;


Formarea brut a capitalului fix: 28% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.500 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -2,8% (2008) i -2,6% (2009), iar datoria public 4,6%,
respectiv 7,8% din PIB;
Rezerva valutar: 3 mld. $.

3.7.2. Economia
Are o economie industrial-agrar n plin proces de dezvoltare (PIB-ul a
crescut cu 6% pe an n ultima decad) cu perspective reale i n viitor, dovad
punctajul foarte bun acordat de Forumul de la Davos care o claseaz pe locul 12
n UE i 25 pe plan mondial la competitivitatea economiei naionale.
3.7.2.1. Resursele naturale i energia
Rezervele naturale sunt mici i se limiteaz la isturi bituminoase, fosforite,
turb i crbuni. Suprafaa agricol este redus (22% din suprafaa rii), ns
cea mpdurit este mare 48%.
Energia electric se produce aproape n exclusivitate (90%) n centralele pe
crbune.

3.7.2.2. Industria
Este dominat de ramurile industriei uoare (50%) i a crescut n medie cu
7% pe an.
Industria constructoare de maini
produce nave, utilaje agricole,
excavatoare, electrocasnice i electronice.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce ngrminte,
medicamente, materiale sintetice .a.
Industria textil, a confeciilor i a nclmintei realizeaz o gam variat
de produse, n special tricotaje.
Industria lemnului, avnd o bogat baz de materie prim local, este axat
pe cherestea, celuloz i hrtie.
Industria agroalimentar prelucreaz n special laptele i petele.

3.7.2.3. Agricultura
Importana agriculturii, este relevat de urmtoarele date: suprafaa agricol
este de numai 22,1%, totui deine 4% din PIB, 2,8% este valoarea adugat,
numai 0,2% din producia agricol european, aproape 8% din populaia
activ lucreaz n agricultur, produsele agroalimentare dein 4% din export,
ns 10% din import, iar n bugetul unei familii reprezint 30%.
Zootehnia este sectorul principal i este specializat pe creterea bovinelor
pentru carne i lapte. Producia la cereale este mic, de cel mult 2.300 kg/ha.

3.7.2.4. Infrastructura
Ca n toate rile, cea mai dezvoltat este infrastructura rutier care asigur
70% din traficul intern de mrfuri i cltori, cel extern se realizeaz pe cale
maritim (Tallin este portul principal).

3.7.3. Comerul exterior


Volumul comerului exterior a atins 30 mld. $ anual, din care 14 exporturile
i 16 importurile, balana comercial fiind deci, deficitar.
UE deine circa 75% din exporturi i 65% din importuri, principalii
parteneri fiind Finlanda, Suedia, Federaia Rus i Germania.
Structura pe mrfuri evideniaz la export preponderena produselor din metal,
textile i chimicalele, iar la import mainile, alimentele i combustibilii.
Comerul cu servicii a crescut rapid ajungnd la 10 mld. $, exporturile
devanseaz importurile, iar transporturile dein ponderea principal n cadrul
ambelor fluxuri (40%).

3.7.4. Relaiile economice romno-estoniene

TOTAL, din care


1. Animale vii i produse animale
2. Produse vegetale
3.Produse alimentare, buturi i tutun

- mil. i % Evoluiile (%)


Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
3,9
19,4
3,8
14,6 +0,1 +4,8 497,4 384,2 4800,0
1,5
-1,5
2,0
-2,0
1000,
0,8
2,5
0,03
0,3 +0,8 +2,2 312,5
275,0
0

4.Materiale plastice, cauciuc, i


0,3
0,3
0,9
4,0
-0,6 -3,7 100,0 444,4 616,7
articole din acestea
5.Materiale textile i articole din
0,3
3,7
0,1
0,02 +0,2 +3,7 1233,3
1850,0
acestea
6.Metale comune i articole din
0,9
1,3
0,1
0,1 +0,9 +1,2 144,4 100,0 133,3
acestea
7.Maini i aparate; echipamente
electrice; aparate de nregistrat
0,3
3,1
1,6
2,0
-1,3 +1,1 1033,3 125,0
sau reprodus sunetul i imaginea
8. Mijloace i materiale de transport
1,7
0,5
+1,2
9. Mrfuri i produse diverse
5,7
3,0
+2,7
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 i 2009

Fiind o ar cu numai 1,5 mil. locuitori i fr relaii tradiionale cu Romnia


schimburile comerciale sunt modeste; pozitiv este ns faptul c balana
comercial ne este favorabil.
n 2008 am exportat mrfuri diverse (29,4%), textile i confecii (19,1%),
maini, echipamente electrice i aparate de nregistrat (16,0%), la import

ponderea principal au deinut-o articolele din mase plastice i cauciuc


(27,4%), mrfurile diverse (20,5%).

3.8. Finlanda
3.8.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 240 mld. $ calculat la P.C. i 180 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 66% serviciile, 31% industria i 3% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 45.300 $ calculat la P.C. 34.000 $ calculat la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 20% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.000 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: 4,4% (2008) i -2,2% (2009), iar datoria public 34,2%,
respectiv 41,8% din PIB;
Rezerva valutar: 15 mld. $.

3.8.2. Economia
Finlanda are o economie dezvoltat cu perspective deosebite, dac se
are n vedere poziia excepional (locul 1 n UE i 2 n lume) n ceea ce
privete competitivitatea, n ierarhia competitivitii economiilor naionale
stabilit de Forumul de la Davos.
3.8.2.1. Resursele naturale i energia
Subsolul finlandez este relativ bogat n neferoase (cobalt, uraniu,
vanadiu, cupru, plumb i n special nichel) i resurse mici de crbune i petrol.
Principala resurs rmn pdurile care acoper 66% din suprafaa rii.
Energia electric este produs echilibrat respectiv 30% din
centrale pe crbune, 27% din cele atomo-electrice, 17% gaz metan i 12%
hidrocentrale. Dependena energetic este de 79%.
3.8.2.2. Industria
n ultimele decenii cele mai dinamice au fost produciile radio-tv,
echipamente de telecomunicaii (exemplu NOKIA) i metale. n declin sau aflat produciile de confecii i cele de nclminte
Producia de oel s-a ridicat la 4,4 mil. to n 2008, iar la neferoase
cele mai importante sunt cele de cupru i de nichel.
Construcia de maini este dominat de producia mijloacelor de
transport (n special nave i material rulant) electronice i electrocasnice,
echipamente de telecomunicaii, maini i utilaje pentru industria
lemnului, textil i alimentar etc.

Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce lacuri i vopsele,


ngrminte (370 mii to anual) cloro-sodice, combustibili, medicamente .a.
Industria lemnului, celulozei i hrtiei este foarte dezvoltat datorit materiei
prime locale, ceea ce face s asigure aproape o treime din exportul rii. Finlanda
produce anual 13-14 mil. m3 de cherestea i 14 mil. to hrtie i carton.
Industria materialelor de construcii este diversificat, asigur necesarul
intern i disponibiliti pentru export.
Industria textil, a confeciilor i a nclmintei, dei n declin, ocup
nc un loc important n economie.
Industria alimentar asigur prelucrarea materiei prime locale i o bun parte
din necesarul intern.
3.8.2.3. Agricultura
Dei Finlanda are o suprafa mare, numai 6,5% din aceasta reprezint teren
agricol, agricultura, silvicultura i pescuitul dein 3% din PIB i 0,9% din
valoarea adugat, 1,3% din producia UE, 6% din populaia activ, 3% din
export i 4% din import, iar n bugetul unei familii 18%.
3.8.2.4. Infrastructura
Distanele mari i numrul mare de lacuri i canale, au impus construirea unei
reele diversificate de transport rutier, feroviar i fluvial. Finlanda este
strbtut de la Sud la Nord de o magistral modern rutier i feroviar.
Transporturile maritime joac i ele un rol important.

3.8.3. Comerul exterior


Volumul total a fost de 189 mld. $ n 2008 din care 97 exporturile i 92
importurile, balana comercial fiind deci, excedentar.
UE deine circa 60% din exporturi i 70% din importuri, principalii
parteneri fiind Germania, Suedia, Marea Britanie i SUA.
La export ponderea principal o dein produsele metalice, urmate de cele din
lemn i cele chimice, iar la import manufacturatele i combustibilii.
Comerul cu servicii se ridic la 30 mld. $, importurile depesc exporturile,
ponderea principal la ambele fluxuri (circa 50%) o dein serviciile de
comunicaii, informatice i comerciale.

3.8.4. Relaiile economice romno-finlandeze

TOTAL, din care

- mil. i % Evoluiile (%)


Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
14,8 62,1 77,5 205,5 -62,7 -143,4 627,0 265,2 228,7

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
1,3
-0,5 +0,4 266,7 162,5
8,9
-6,9 -8,9
128,9 129,0

Export FOB Import CIF

Sold

2004 2008 2004


1.Produse alimentare, buturi i tutun
0,3
1,7
0,8
2.Produse chimice
0,0
0,02
6,9
3.Materiale plastice, cauciuc, i
2,3
3,2
3,3
5,3
-1,0 -2,1 143,5 160,6
articole din acestea
4.Produse din lemn, exclusiv mobilier
1,8
2,5
-0,7
5.Past din lemn, hrtie, carton i
0,02
0,0
21,5 23,3 -21,5 -23,3
108,4
articole din acestea
6.Materiale textile i articole din
2,5
1,4
0,8
0,8 +1,7 +0,6 32,0 100,0
acestea
7.Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
0,2
0,0
1,3
1,1
-1,1 -1,1 650,0 84,6
materiale similare
8.Metale comune i articole din
1,7
16,7 12,3 31,6 -10,6 -14,9 723,5 256,9
acestea
9.Maini i aparate; echipamente
electrice; aparate de nregistrat
4,9
33,8 26,0 114,5 -21,1 -80,7 530,6 440,4
sau reprodus sunetul i imaginea
10.Mijloace i materiale de transport
0,4
1,6
1,3
6,8
-0,9 -5,2 325,0 523,1
11.Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
0,1
0,1
1,9
6,8
-1,8 -6,7 1900,0 357,9
ceasuri; instrumente muzicale pri
i accesorii ale acestora
12.Mrfuri i produse diverse
1,0
0,3
0,7
1,3 +0,3 -1,0 70,0 185,7
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 i 2009

210,0
108,4
35,3
100,0
140,6
382,5
577,8
372,2
-

Dei exporturile au crescut de ase ori ntre 2004 i 2008, comerul cu Finlanda are
dimensiuni modeste i balana este deficitar, chiar s-a dublat n perioada
menionat, ajungnd la 143,4 mil. n 2008;
La export, ponderea cea mai mare, de 54,4% o au mainile, echipamentele
electrice i aparatele de nregistrat, urmate de metale cu 26,9%, iar la import,
mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 55,7%,
metalele cu 15,4%, hrtie i carton cu 11,3%.

3.9. Frana
3.9.1. Indicatori macro-economici

PIB total: 2.520 mld. $ calculat la P.C. i 2.050 calculat la P.P.C.;


Structura PIB-ului: 76% serviciile, 22% industria i 2% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 40.000 $ calculat la P.C. 32.500 $ calculat la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 21% din PIB;

Deficitul bugetar: -3,4% (2008) i -7,9% (2009), iar datoria public 67,4%,
respectiv 77,4% din PIB, cheltuielile publice 53% din PIB*;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.000 kg, echivalent combustibil;
Rezerva valutar: 80 mld. $

3.9.2. Economia
Frana este a 3-a putere economic a UE, dup Germania i Marea
Britanie cu o economie dezvoltat i diversificat care se situeaz ns abia pe
locul 8 n UE i 18 in lume la indicele competitivitii economiei naionale.
3.9.2.1. Resursele naturale i energia
n subsolul francez se gsete minereu de fier, crbune, potasiu, sulf,
mici rezerve de iei i gaze naturale. Solul permite o agricultur performant,
suprafaa agricol reprezint 55% din suprafaa rii, cea mpdurit 27%.
Producia de energie electric este asigurat n principal de centralele
atomo-electrice (78%) i de hidrocentrale (10%). Dependena energetic este de
70%.
3.9.2.2. Industria
Dei industria i-a redus ponderea n PIB (de la 27% n 1990 la 22%
n 2008), aceasta a continuat s reprezinte punctul forte al economiei
franceze, cele mai dinamice ramuri fiind cele productoare de echipamente
informatice i de telecomunicaii iar n regres cele textile, confecii i tutun.
Producia de oel s-a ridicat la 18 mil. to n 2008, iar cea de
aluminiu la 500 mii to.
Construcia de maini are ca pivot principal mijloacele de transport:
autovehicule (3 mil. buc. anual), locomotive i vagoane, vapoare i avioane,
electronice i electrotehnice, maini i utilaje pentru diferite industrii,
maini unelte etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce cloro-sodice,
ngrminte, lacuri i vopsele, mase plastice, articole din cauciuc,
combustibili i medicamente.
Industria lemnului, a materialelor de construcii, sticlriei, ceramicii i
artizanatului ocup un loc important prin gama variat i calitatea
produselor realizate. Frana produce anual circa 10 mil. m 3 de cherestea i
10 mil. to hrtie i carton.

** I.E.M. Conjunctura economiei mondiale, Bucureti, 2009, p. 57

Industria textil, a confeciilor i a nclmintei, are vechi tradiii n


Frana ns se afl n declin datorit importurilor ieftine, ceea ce a
determinat-o s se specializeze pe articole de nalt calitate i mod.
Industria alimentar, are reputaie n lume datorit vinurilor i brnzeturilor,
ns gama de produse este foarte larg i cuprinde uleiul, zahrul, conservele de
carne, legume i fructe etc.
3.9.2.3. Agricultura
Importana agriculturii rezult din urmtoarele date: suprafaa agricol
reprezint 55%, 3% din PIB, 1,7% din valoarea adugat i 20,3% din producia
U.E., lucreaz 4% din populaia activ, deine 8% din export i 5% din import, iar
populaia cheltuiete 18% din venit pentru produse agroalimentare.
Specificul agriculturii franceze l constituie viticultura, randamentele sunt
mari, peste 6000 mii kg/ha la cereale, n afar de cereale (60 mil. to/an), cultiv
sfecl de zahr, tutun, fructe, legume i flori. Zootehnia deine 50% din valoarea
produciei agricole.
3.9.2.4. Infrastructura
Infrastructura francez este modern i diversificat, cuprinznd 35.000 km
de cale ferat (peste 1.200 km pentru trenurile de mare vitez), 800.000
km de osele din care peste 10.000 km de autostrzi, 8.500 km de ci de
navigaie i o important flot comercial i aerian.

3.9.3. Comerul exterior


Volumul comerului exterior s-a ridicat la 1.311 ml. $ n 2008, din care 605
exporturile, 706 importurile.
UE deine circa 65% din exporturi i 70% din importuri, principalii
parteneri sunt: Germania, Italia, Marea Britanie i SUA.
Structura pe mrfuri evideniaz ponderea mare pe care o dein la export mijloacele de
transport (50%), produsele chimice i farmaceutice (18%) i cele alimentare (8-9%), iar la
import ieiul i gazele naturale, semifabricatele, bunurile de consum .a.
Comerul cu servicii ajunge la 300 mld. $ anual, din care circa 160
exporturile cu turismul pe primul loc (37%), urmat de serviciile de
telecomunicaii, informatice i comerciale, iar importurile, circa 140 mld. $ cu
aceleai categorii de servicii, ns ntr-o ordine invers.

3.9.4. Relaiile economice romno-franceze


- mil. i % -

Export FOB Import CIF


TOTAL, din care
1. Animale vii i produse animale
2. Produse vegetale
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
4. Produse alimentare, buturi i tutun
5. Produse minerale
6. Produse chimice
7. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
10. Past din lemn, hrtie, carton
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
din acestea
12. nclminte, plrii,
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
materiale similare
14. Metale comune i articole
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport
17. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora

2004 2008 2004 2008


1608,4 2490,6 1866,2 3210,4
9,4
12,3
34,9 64,4
8,6
65,3
23,6 44,1
0,5
1,1
6,3
24,2 44,4
8,3
34,3
12,4 21,2
33,6 77,8 297,8 464,2

Sold
2004
-257,8
-25,5
-15,2
-23,1
-4,1
-264,2

2008
-719,8
-52,1
+21,2
-0,5
-38,1
+13,1
-386,3

Evoluiile (%)
2008/2004
Exp. Imp. Sold
154,8 172,0 279,2
130,8 184,5 204,3
759,3 186,8
572,7 183,5 164,9
413,2 170,9 807,3
231,5 155,9 146,2

58,2

147,3

109,9

178,7 -51,7 -31,4 253,1 162,6

5,6

9,7

5,5

128,8

29,6

47,3

3,2

8,7

+26,4 +38,6 159,8 271,9 146,2

17,6

14,9

29,4

35,9

-11,8 -21,0

483,4

403,9

279,6

263,4

+203, +140,
83,5
8
5

94,2

68,9

73,0

83,5

17,7

7,5

+55,3 +76,0 114,4

42,4

137,4

23,0

14,8

18,5

25,4

+4,5

137,3

56,1

183,4

111,7

324,6 -55,6 -141,2 326,9 290,6 253,9

511,8

611,0

557,7

860,3 -45,9 -249,3 119,4 154,2 543,1

65,4

462,8

269,7

693,9 -204,3 -231,1 707,6 257,3 113,1

4,9

14,0

40,6

96,3

+0,1

-3,1

-10,6

173,2 232,7
84,6

64,3

60,7
-

122,1 178,0

-35,7 -79,6 285,7 237,2 223,0

+190, +242,
138,1 213,2 127,1
7
3
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 i 2009

18. Mrfuri i produse diverse

218,7

302,0

28,0

59,7

Cu o pondere de 6,3% din schimburile comerciale realizate n 2008, Frana s-a


situat pe poziia a patra. Pozitiv este faptul c ponderea este mai mare la export
(7,4%) dect la import (5,6%), cu toate acestea deficitul a crescut de aproape trei
ori n perioada 2004 - 2008, ajungnd la 719,8 mil. .
Structura exporturilor din 2008 plaseaz pe prima poziie mainile,
echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 24,5 %, urmate de
mijloacele de transport cu 18,6% i textilele-confeciile cu 16.2%, iar la
import, mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 26,8%,
mijloacele de transport cu 21,6%, produsele chimico-farmaceutice cu 14,5%.

3.10. Germania
3.10.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 3.300 mld. $ calculat la P.C. i 2.630 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 70% serviciile, 29% industria i 1% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 39.700 $ calculat la P.C. 31.900 $ calculat la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 18% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.000 kg echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: 0 (2008) i -3,2% (2009), datoria public 65,9%,
respectiv 72,5% din PIB, cheltuielile publice (bugetare) 45% din PIB;
Rezerva valutar: 100 mld. $.

3.10.2. Economia
Economia Germaniei este una dintre cele mai dezvoltate i solide economii,
ocupnd locul 1 n UE i 7 n lume (la PIB total). Cu toate acestea, la ierarhia
competitivitii economiilor naionale deine numai locul 4 n UE i 8 n lume.
n ultimele dou decade problema principal a fost costurile peste
ateptri ale unificrii, care s-au ridicat la 1.300 mld. (1990-2009).
3.10.2.1. Resursele naturale i energia
Principala resurs natural este crbunele (210 mil. to
producie anual), urmat de sare, minereu de fier i neferoase (zinc, plumb,
bauxit). Rezerve foarte mici exist i de iei sau gaze. Suprafaa agricol
reprezint 48% iar cea mpdurit 31% din suprafaa rii.
Energia electric este produs n principal de centralele pe
crbune (52%), urmat de atomo-electrice (28%) i cele pe gaze naturale
(10%). Dependena energetic este de 67%.
3.10.2.2. Industria
Cu o producie de oel de 45,8 mil. to n 2008, Germania ocup locul 6
n lume (prima este China). Producia de aluminiu este de circa 700 mii to anual.
Construcia de maini este foarte dezvoltat i diversificat, pilonul
principal l constituie mijloacele de transport, producia de autovehicule
depind 6 mil. anual, urmat de locomotive, vagoane, vapoare i avioane;
de asemenea produce maini unelte, utilaje pentru diferite industrii,
aparatur optic, electronic i electrotehnic etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic realizeaz o gam variat
de calitate i produse ca: ngrminte, cloro-sodice, mase plastice, articole din
cauciuc, lacuri i vopsele, combustibili i medicamente. Germania import
anual 160 mil. to de iei i o cantitate nsemnat de gaze naturale.

Industria materialelor de construcii, sticlriei, ceramicii este foarte


dezvoltat i diversificat (porelanurile de Meissen fiind cunoscute n toat
lumea), realizeaz toat gama de produse, numai producia de ciment se
ridic anual la circa 30 mil. to.
Industria lemnului realizeaz anual circa 20 mil. m3 cherestea, 21 mil. to
de hrtie i 17 mil. to cartoane.
Industria textil, a confeciilor i a nclmintei, dei nu a fost la fel de
dinamic ca celelalte ramuri, realizeaz cantiti mari de confecii, tricotaje,
lenjerie i nclminte.
Industria alimentar, este puternic dezvoltat i rspndit pe ntreg teritoriul
rii, pentru a fi aproape de consumatori. Se produc cantiti importante de carne,
lactate, pete i legume. Germania ocup locul 4 n lume la producia de bere i
produce aproape 5 mil. to zahr.
3.10.2.3. Agricultura
Germania i asigur peste 50% din necesarul de produse agroalimentare
datorit faptului c suprafaa agricol reprezint 48% din suprafaa rii i se
practic o agricultur intensiv cu peste 5000 kg/ha la cereale. Agricultura deine
1% din PIB i 0,6% din valoarea adugat, ns 12,6% din producia UE, 2,5%
din populaia activ, 3% din export i 5% din import, iar alimentele reprezint
16% din cheltuielile unei familii.
Zootehnia deine aproape 70% din valoarea produciei agricole.
3.10.2.4. Infrastructura
Reeaua de transport i telecomunicaii este modern i diversificat, cuprinde 45.000
km de cale ferat, 250.000 km de osele din care mii de km de autostrzi, numeroase
ruri navigabile i canale, precum i accesul la Marea Nordului i cea Baltic (portul
principal este Hamburg, cu un trafic anual de 65 mil. to).

3.10.3. Comerul exterior


Cu un volum total de 2662 mld. $ n 2008, Germania se afl n topul mondial,
la export este din 2003 chiar pe primul loc. Balana comercial
nregistreaz un important excedent (circa 265 mld. $), la bunuri care acoper
deficitul de la servicii.
UE deine circa 65% din exporturi i 65% din importuri, principalii
parteneri sunt: Frana, Marea Britanie, Olanda i SUA.
La export predomin produsele manufacturate metalice (58%), urmate de cele
chimico farmaceutice (16%), iar la import materiile prime (iei, gaze, cocs,
bumbac), produsele din lemn i agroalimentare.

Comerul cu servicii ajunge la 300 mld. $ anual, din care exporturile cu mult
mai mici dect importurile i ambele dominate (47%, respectiv 37%) de
serviciile informatice, de comunicaii i comerciale.

3.10.4. Relaiile economice romno-germane


Export FOB Import CIF
2004
TOTAL, din care
1. Animale vii i produse animale
2. Produse vegetale
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
4. Produse alimentare, buturi i tutun
5. Produse minerale
6. Produse chimice
7. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
10. Past din lemn, hrtie, carton
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
din acestea
12. nclminte, plrii,
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
materiale similare
14. Metale comune i articole
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea

2008

2004

2008

2832,2 5534,5 3918,2 9408,9

- mil. i % Evoluiile (%)


Sold
2008/2004
2004 2008 Exp. Imp. Sold
195,4 240,1 356,7
1086,0 3874,4
-43,5 -211,5 113,8 386,5 486,2
-6,4 -37,3 381,7 444,1 582,8
-8,0 -6,4 411,5 161,3 80,0
-31,7 -171,7 217,7 426,4 541,6
-11,8 +10,4 868,3 234,3 88,1
-287,0 -673,1 249,8 236,2 234,5

15,9
14,2
2,6
17,5
6,0
35,1

18,1
54,2
10,7
38,1
52,1
87,7

59,4
20,6
10,6
49,2
17,8
322,1

229,6
91,5
17,1
209,8
41,7
760,8

109,1

214,2

292,5

691,1 -183,4 -476,9 196,3 236,3 260,0

17,1

22,3

25,0

54,4

80,4

80,0

40,3

117,9 +40,1 -37,9

10,8

7,2

108,1

166,1

915,9

763,9

74,5

73,6

5,9

39,5

39,4

31,1

43,5

91,0

-4,1

236,6

497,5

275,6

772,9

-39,0 -275,4 210,3 280,4 7,6,1

-7,9

-32,1 130,4 217,6 406,3


99,5

-97,3 -158,9 66,7

440,1 593,5 +475,8

+170,
83,4
4

+68,6 +34,1
-59,9

292,6

94,5

153,6 163,3
134,8

35,8

98,8

669,5

49,7

78,9

209,2 146,1

594,2 2146,5 1162,8 3004,6 -568,6 -858,1 361,2 258,4 150,9

16. Mijloace i materiale de transport

452,4 1088,9 888,2 2114,9 -435,8

17. Instrumente i aparate optice,


fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora

41,5

96,0

105,9

277,8

240,7 238,1 235,4


1026,0

-64,4 -181,8 231,2 262,3 282,3

+125,
149,5 248,4 107,7
1
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 i 2009

18. Mrfuri i produse diverse

165,1

246,8

49,6

121,7 +116,1

Cel mai mare partener comercial al Romniei, care este Germania, a deinut n
2008 la export 16,4%, la import 16,5% i la total 16.5%. ngrijortor este faptul c

importurile au crescut mai rapid dect exporturile i astfel s-a nregistrat, n 2008,
deficitul istoric de 3.874,4 mld. (16,5% din totalul Romniei)
La export, mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat au
deinut 38,8%, mijloacele de transport 19,7% i textilele-confeciile 13,8%, iar la
import mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 31,9%,
mijloacele de transport 22,5% i metalele 8,2%.

3.11. Grecia
3.11.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 260 mld. $ calculat la P.C. i 280 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 71% serviciile, 23% industria i 6% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 23.500 $ calculat la P.C. 25.400 $ calculat la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 25% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.500 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -7,7% (2008) i 12,7% (2009), datoria public 99,2%,
respectiv 113,4% din PIB, iar cheltuielile publice 60% din PIB;
Rezerva valutar: 10 mld. $.

3.11.2. Economia
Economia Greciei se bazeaz tradiional pe servicii i agricultur,
numai n ultimii ani a crescut i rolul industriei. Perspectivele dezvoltrii
viitoare nu sunt prea ncurajatoare, dovad c ocup locul 24 n UE i 47 n
lume la indicele competitivitii economiei naionale.
3.11.2.1. Resursele naturale i energia
Dispune de resurse variate, ns limitate, cele mai importante fiind
cele de crbune, bauxit, minereu de fier, de crom, zinc i cupru, precum i
marmur. Suprafaa agricol deine 38,7%, iar cea mpdurit 51% din
suprafaa rii.
Energia electric este produs n principal de centralele pe
crbune (60%), cele pe combustibili lichizi (15%) i gaze (14%).
Dependena energetic este de 71%.
3.11.2.2. Industria
Este dezvoltat siderurgia neferoaselor, producia anual de
aluminiu fiind de circa 200 mii to, iar n 2008 a produs i 2,5 mil. to oel.
Construcia de maini este axat pe echipamente neelectrice, autovehicule,
nave, electrocasnice i electronice.

Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce ngrminte,


mase plastice, fire i fibre sintetice, cloro-sodice, combustibili i
medicamente.
Industria lemnului i a materialelor de construcii este dezvoltat,
beneficiind de abundena materiilor prime locale.
Industria textil, a confeciilor i a nclmintei, are tradiii n Grecia i
s-a dezvoltat i diversificat n ultimii ani.
Industria alimentar, prelucreaz materiile prime specifice i cele mai
cunoscute produse sunt uleiul de msline, igrile i conservele de pete.
3.11.2.3. Agricultura
Este un sector tradiional i cu specific, ocup un loc important n economia rii,
deinnd 6% din PIB, 4,7% din valoarea adugat, 3,9% din producia UE,
10% din populaia activ a rii, 15% din export i 7% din import, iar produsele
agricole dein 20% din cheltuielile unei familii. Suprafaa ocupat de agricultur
reprezint 38,7%.

3.11.2.4. Infrastructura
n afara transportului maritim care deine locul principal, Grecia dispunnd de
cea mai important flot comercial din lume, sunt dezvoltate transportul
rutier (37.000 km de osele, inclusiv autostrzi) i feroviar (2.500 km de ci
ferate).

3.11.3. Comerul exterior


Volumul total a ajuns la circa 103 mld. $ n 2008, importurile (77,8 mld. $)
fiind mai mari dect exporturile (25,5 mld. $) i astfel balana comercial este
cronic deficitar (52,6 mld. $ n 2008).
UE deine cam aceeai pondere la export ca i la import, respectiv circa 60%.
Principalii parteneri sunt: Germania, Italia, Frana, Marea Britanie.
La export dein cte 20% fiecare textilele i confeciile, respectiv produsele chimice i
farmaceutice, urmate de cele alimentare, iar la import mainile i utilajele.

3.11.4. Relaiile economice romno-elene

2004

2008

2004

2008

TOTAL, din care

507,4

618,9

354,8

831,4

1. Animale vii i produse animale


2. Produse vegetale
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
4. Produse alimentare, buturi i tutun
5. Produse minerale
6. Produse chimice
7. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
10. Past din lemn, hrtie, carton
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
din acestea
12. nclminte, plrii,
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
materiale similare
14. Metale comune i articole
din acestea
15. Maini i aparate; echipamente
electrice; aparate de nregistrat sau
reprodus sunetul i imaginea

49,7
5,8
1,8
3,1
161,3
16,5

41,5
20,2
5,1
21,4
57,5
23,6

3,2
17,1
2,2
14,9
33,5
40,6

10,9
56,7
4,7
36,0
58,7
84,5

- mil. i % Evoluiile (%)


Sold
2008/2004
2004 2008 Exp. Imp. Sold
+212,
+152,6
121,9 234,3 139,2
5
+46,5 +30,6 83,5 340,6 65,8
-11,3 -36,5 348,3 331,6 323,0
-0,4 +0,4 283,3 213,6
-11,8 -14,6 690,3 241,6 123,7
+127,8 -1,2 35,6 175,2
24,1 -60,9 143,0 208,1 252,7

10,3

58,8

36,1

100,8

-25,8 -42,0 570,9 279,2 162,8

0,1

0,5

0,6

2,3

33,4

33,0

0,6

2,9

4,1

11,1

9,1

25,9

-5,0

24,9

19,6

36,1

61,8

-11,2 -42,2

78,7

171,2 376,8

1,7

1,4

0,6

8,5

+1,1

-7,1

82,3

141,7

6,7

10,2

5,2

8,3

+1,5

+1,9 152,2 159,6 126,7

104,9

178,1

73,4

189,9 +31,5 +11,8 169,8 258,7

68,8

114,5

75,9

124,1

Export FOB Import CIF

-0,5

-1,8

+32,8 +30,1

-7,1

500,0 383,3 360,0


98,8

483,3

91,8

-14,8 270,7 284,6 296,0

-9,6

37,5

166,4 163,5 128,2

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
30,1 +9,2 -16,0 143,9 501,7
-

Export FOB Import CIF

Sold

2004 2008 2004


16. Mijloace i materiale de transport
9,8
14,1
0,6
17. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
0,5
0,7
0,7
4,2
-0,2 -3,5 140,0 600,0 175,0
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
3,5
7,2
4,0
19,5 -0,5 -12,3 205,7 487,5 246,0
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 i 2009

Grecia se afl pe poziia 17 n topul principalilor parteneri comerciali ai


Romniei, cu o pondere de 1,6% din total, respectiv 1,8% din exporturi i 1,5 %
din importuri, spre deosebire de celelalte ri din UE, Grecia este printre puinele
cu o balan comercial favorabil Romniei, de 212,5% mil. n 2008.
La export, ponderea cea mai mare, de 28.8% n 2008, o dein produsele
siderurgice urmate de maini, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu
18,5%, materiale plastice i combustibili cu 9,4% fiecare. La import, tot primele
dou grupe de la export cu ponderi de 22,9% i, respectiv, 14,9%.

3.12. Irlanda
3.12.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 250 mld. $ calculat la P.C. i 190 mld. $ calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 70% serviciile, 27% industria i 3% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 56.400 $ calculat la P.C. 42.500 $ calculat la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 27 % din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.500 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -7,2% (2008) i -11,7% (2009), datoria public 45%,
respectiv 64,5% din PIB, iar cheltuielile publice 40% din PIB;
Rezerva valutar: 10 mld. $.

3.12.2. Economia
Datorit, n special, investiiilor strine economia irlandez a cunoscut
o dezvoltare fr precedent, dovad indicatorii de mai sus, mai ales nivelul
ridicat al PIB-ului pe locuitor. Forumul de la Davos a situat-o pe locul 10 n
UE i 21 n lume, la indicele competitivitii economiei naionale.
3.12.2.1. Resursele naturale i energia
Subsolul irlandez deine importante resurse de minereuri neferoase
cum sunt cele de cupru, plumb, argint i n special zinc (locul 17 pe plan

mondial cu o producie anual de circa 200 mii to). n platforma continental sau descoperit gaze naturale. Suprafaa agricol deine 62,8% din suprafaa rii.
Energia electric este produs n principal de ctre centralele pe gaze
naturale (50%) urmate de cele pe crbune (33%) i pe combustibili lichizi (10%).

3.12.2.2. Industria
Irlanda este ara care n ultimele dou decenii a nregistrat cel mai
mare ritm de cretere a produciei industriale, de aproape 10% pe an.
Construcia de maini realizeaz autovehicule, nave, maini agricole,
electrotehnice i electronice, aparate electrice, echipamente de telecomunicaii etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic n numai 10 ani a crescut de apte
ori, ajungnd s produc toat gama de produse specific acestui sector.
Industria lemnului i a materialelor de construcii ocup un loc mai redus n
economia rii i realizeaz n principal produse pentru piaa local.
Industria textil, a confeciilor i a nclmintei, i-a redus ponderea n
economie, aflndu-se n declin.
Industria alimentar, valorific carnea i laptele sectorului zootehnic, iar
cerealele pentru producerea berii i a whisky-ului.

3.12.2.3. Agricultura
Suprafaa agricol foarte mare (62,8%) i ponderea important a
punilor i fneelor au permis dezvoltarea accelerat a zootehniei, (bovine,
ovine i porcine). Importana agriculturii rezult i din faptul c deine 3%
din PIB, 1,3% din valoarea adugat, 1,9% din producia UE, 7% din
populaia activ, 7% din export i 3% din import, iar cheltuielile unei familii
cu aceste produse reprezint 17% din total
3.12.2.4. Infrastructura
Reeaua de ci ferate msoar peste 2000 km, cea rutier 77.000 km iar cea de
ruri i canale navigabile peste 1.000 km. Un rol important joac i
transporturile maritime.

3.12.3. Comerul exterior


Volumul total a fost de 109 mld. $ n 2008, exporturile depind importurile,
excedentul comercial fiind de 44 mld. $ n 2008.
UE deine n jur de 60% att din exporturi ct i din importuri. Principalii
parteneri sunt: Marea Britanie (25%), SUA (15%) i Germania (9%).
La export predomin produsele manufacturate din metal (50%), urmate de
cele chimico-farmaceutice (30%) iar la import materiile prime.

Comerul cu servicii depete 15 mld. $ anual, importurile sunt mai mari


dect exporturile (70% respectiv 60% dein serviciile de comunicaii,
informatice i comerciale).

3.12.4. Relaiile economice romno-irlandeze


Export FOB Import CIF

Sold

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
292,9 129,5 77,4
1000,0 37,2 34,9
200,0 231,8 235,0
283,3 88,5 79,1

2004 2008 2004 2008 2004 2008


TOTAL, din care
31,0 90,8 128,3 166,1 -97,3 -75,3
1. Animale vii i produse animale
0,01
0,1
4,3
1,6
-4,3 -1,5
2.Produse alimentare, buturi i tutun
0,2
0,4
2,2
5,1
-2,0 -4,7
3.Produse minerale
7,3
0,2
+7,1
4.Produse chimice
1,8
5,1
39,2
34,7 -37,4 -29,6
5.Materiale plastice, cauciuc, i
0,1
0,7
1,0
2,1
-0,9 -1,4 700,0 210,0
articole din acestea
6.Past din lemn, hrtie, carton
0,0
0,03
1,1
12,4 -1,1 -12,4
1127,3
i articole din acestea
7.Materiale textile i articole din
9,2
8,8
13,3
4,5
-4,1 +4,3 956,5 33,8
acestea
8.nclminte, plrii, umbrele,
0,06
0,09
-0,03
i articole similare
9.Metale comune i articole din
0,7
2,7
1,5
2,8
-0,8 -0,1 385,7 186,7
acestea
10.Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
3,1
18,1
62,4
98,6 -59,3 -80,5 583,9 158,0
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
11.Mijloace i materiale de transport
5,3
44,4
0,04
1,1
+5,3 +43,3 837,7
12Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
0,02 0,04
2,4
2,3
-2,4 -2,3 200,0 95,8
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
13.Mrfuri i produse diverse
9,5
2,5
0,6
0,4
+8,9 +2,1 26,3 66,7
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 i 2009

155,5
1127,3
104,9
1250,0
135,7
817,0
95,8
23,6

Dei comerul cu Irlanda este mic i exporturile au crescut de aproape 3 ori n


ultimii 4 ani, iar importurile cu numai 30%, balana a fost deficitar.
La export ponderea o dein mijloacele de transport cu 48,9% n 2008,
urmate de maini, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu 20%, iar
la import mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu
59,4%, urmate de produsele chimico-farmaceutice cu 21,0%.

3.13. Italia
3.13.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 2.100 mld. $ calculat la P.C. i 1.800 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 70% serviciile, 27% industria i 3% agricultura;

PIB-ul pe locuitor: 35.200 $ calculat la P.C. 30.000 $ calculat la P.P.C.;


Formarea brut a capitalului fix: 20% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.000 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -2,7% (2008) i -5,3% (2009), datoria public 105,8%,
respectiv 115,1% din PIB, iar cheltuielile publice 48% din PIB;
Rezerva valutar: 70 mld. $.

3.13.2. Economia
Italia este o ar cu o economie dezvoltat i diversificat, cum o arat
i indicatorii de mai sus, totui, Forumul de la Davos i acord un indice mic
la productivitatea naional, sitund-o abia pe locul 22 n UE i 42 n lume.
3.13.2.1. Resursele naturale i energia
Italia este srac n resurse naturale, n subsolul acesteia gsindu-se
cantiti limitate de minereu de fier, sulf, marmur, travertin, zinc, cupru, argint
.a. S-au descoperit i zcminte de gaze naturale, ns rezervele sunt mici.
Suprafaa agricol deine 51,1% i cea mpdurit 22% din suprafaa rii.
Energia electric este produs, n special, de centralele pe gaz
(40%), urmate de cele pe combustibil lichid (25%), i crbune (15%).
Dependena energetic este de 85%.

3.13.2.2. Industria
Cele mai dinamice ramuri au fost cele productoare de tiprituri i
produse din lemn, cauciuc i materiale plastice, iar n declin cele de igri,
radiouri-tv, echipamente informatice i de comunicaii.
Producia de oel, s-a ridicat la 30,6 mil. to n 2008, iar cea de aluminiu la
200 mil. to.
Construcia de maini, realizeaz o gam variat de produse: autovehicule
(cca 3 mil. pe an), vapoare, locomotive i vagoane, avioane, instalaii i utilaje
industriale, electrotehnice i electronice, tractoare i maini agricole, optic i
tehnic de calcul, maini unelte i utilaje de construcii etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic, produce ngrminte, clorosodice, mase plastice, lacuri i vopsele, combustibili, medicamente .a.
Industria materialelor de construcii, sticlriei i ceramicii este foarte
dezvoltat (sticla de Murano este cunoscut pe glob) i produce toat gama
domeniului respectiv, o bun parte se export. Producia de ciment este de
cca 45 mil. to anual.
Industria lemnului, realizeaz anual cca 2 mil. m3 cherestea i 10 mil. to
hrtie i cartoane.

Industria textil, a confeciilor i a nclmintei, are o lung tradiie n


Italia i produce esturi, tricotaje, lenjerie, confecii i nclminte
destinate att pieei interne ct i exportului.
Industria alimentar, ofer consumatorilor din ar i din strintate n
special produse din carne i pete, legume i fructe, paste finoase i vinuri.
3.13.2.3. Agricultura
Deine un loc important n economia italian, contribuind cu 3% din PIB i 1,9%
din valoarea adugat, ns cu 14,2% la producia UE, suprafaa agricol se
ntinde pe 51,1 % din suprafaa rii, aproape 5% din populaia activ lucreaz n
agricultur, produsele agroalimentare dein 5% din export i 6% din import iar n
balana de cheltuieli a populaiei reprezint 17%.
3.13.2.4. Infrastructura
Infrastructura este dezvoltat i diversificat, cuprinde 290.000 km de
osele din care peste 10.000 km autostrzi, 20.000 km de cale ferat i o
important flot comercial pentru transportul maritim.

3.13.3. Comerul exterior


Volumul total depete 1.107 mld. $, cu exporturi mai mici (549 mld. $),
importuri (558 mld. $), realizndu-se o balan deficitar de doar 9 mld. $.
U.E. deine cam aceeai pondere la export ca i la import, de 60%,
principalii parteneri fiind Germania, Frana, Olanda i SUA;
Structura exporturilor evideniaz preponderena manufacturatelor din metale (n
special mijloacele de transport) cu 50%, urmate de textile, confecii i nclminte
cu 18%. La import: ieiul, gazele naturale, crbunii i minereul de fier.
Comerul cu servicii a ajuns la peste 250 mld. $, exporturile depind puin
importurile i cuprind n special serviciile turistice (42%) i cele
informatice, de comunicaii i comerciale (35%). La import predomin cele
care ocup locul doi la export.

3.13.4. Relaiile economice romno-italiene


Export FOB
2004 2008
TOTAL, din care
4014,0 5218,8
1. Animale vii i produse animale
42,3 56,7
2. Produse vegetale
58,3 88,3
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale 2,0
2,2
4. Produse alimentare, buturi i tutun

7,9

211,5

5. Produse minerale

90,4

27,1

- mil. i % Evoluiile (%)


Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
4514,7 6620,1 -500,7 -1401,3 130,0 146,6 279,9
24,6 79,3 +17,7 -22,6 134,0 322,3
11,3
97,3 +47,0 -9,0 151,4 861,1
3,6
14,0 -1,6 -11,8 110,0 388,9 737,5
+118,
24,6 93,1 -16,7
2677,2 378,4
4
27,8 70,8 +62,6 -43,7 30,0 254,7
-

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
309,3 -118,6 -181,0 211,8 172,9 152,6

Export FOB Import CIF

Sold

2004 2008 2004


6. Produse chimice
60,3 128,3 178,9
7. Materiale plastice, cauciuc, i
74,1 224,8 240,7 384,6 -166,6 -155,8 303,4 158,1
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
128,0 130,9 503,9 434,4 -375,9 -303,5 122,6 86,2
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 131,6 132,3 25,0 41,3 +106,6 +91,0 100,5 165,2
10. Past din lemn, hrtie, carton
21,5 25,9 97,4 122,3 -75,9 -96,4 120,5 125,6
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
+213,
1345,8 1306,5 1371,3 1093,0 -25,5
97,1
79,7
din acestea
5
12. nclminte, plrii,
+528,
888,6 777,8 220,1 249,8 +668,5
87,5 113,5
umbrele, i articole similare
0
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
25,8 23,5 71,0 127,6 -45,2 -104,1 91,1 179,7
materiale similare
14. Metale comune i articole
427,8 706,7 420,4 973,6 +7,4 -266,9 165,2 231,6
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
485,1 926,7 909,3 1612,7 -424,2 -686,0 191,0 177,4
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport
48,2 223,2 156,1 563,9 -107,9 -340,7 463,0 361,2
17. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
22,4 34,5 58,8 94,5 -36,4 -60,0 154,0 160,7
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
133,1 162,3 155,6 223,1 -22,5 -60,8 121,9 143,4
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

93,5
80,7
85,4
127,0
79,0
230,3
161,7
315,7
164,8
270,2

Dac pn n 2006 Italia ocupa prima poziie n comerul exterior al


Romniei cu 15.9%, n 2008 cu numai 13,5% ocup poziia a doua dup
Germania (16,5%), deficitul comercial aproape c s-a triplat ntre 2004 i
2008, ajungnd la 1401,3 mil.
Exporturile sunt dominate de textile i confecii cu 25% din total, urmate de
maini, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu 17,8% i nclminte
14,9%, iar importurile de maini, echipamente electrice i aparate de nregistrat
24,4%, materialele textile 16,5% i metalele 14,7%.

3.14. Letonia
3.14.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 23 mld. $ calculat la P.C. i 27 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 73% serviciile, 23% industria i 4% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 10.000 $ calculat la P.C. 12.000 $ calculat la P.P.C.;

Formarea brut a capitalului fix: 25% din PIB;


Consumul de energie pe cap de locuitor: 1.400 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -4,1% (2008) i -10,0% (2009), datoria public 19,5%,
respectiv 34,8% din PIB, iar cheltuielile publice 40% din PIB;
Rezerva valutar: 4 mld. $.

3.14.2. Economia
Srac n resurse i o economie prea legat de fosta URSS (i furniza toate
materiile prime i constituia principala pia de desfacere), Letonia a avut o
tranziie dificil, cu o dezindustrializare rapid (ponderea industriei n PIB s-a redus
cu 13 puncte procentuale) i cu repercusiuni asupra populaiei. Cu toate acestea,
Forumul de la Davos i-a acordat un cec n alb, sitund-o pe locul 17 n UE i 36
n lume (naintea Italiei sau Greciei) la competitivitatea economiei naionale.
3.14.2.1. Resursele naturale i energia
Turba, materialele de construcii, suprafaa agricol (38,5%) i cea
mpdurit de (46%), acestea sunt resursele naturale ale Letoniei.
Energia electric este produs, n principal, de hidrocentrale
(55%) i centralele care folosesc gazele naturale (35%).

3.14.2.2. Industria
Cele mai dinamice ramuri din perioada de tranziie au fost industria
lemnului i cea a metalelor de baz (n 2008 a produs 0,6 mil. to de oel)
Construcia de maini s-a axat pe producerea de mijloace de transport i
vagoane, aparataj electric i electronic, maini unelte i agricole, .a.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic, produce ngrminte,
lacuri i vopsele, combustibili, medicamente .a.
Industria materialelor de construcii: ciment, ipsos, crmid silicat .a.
Industria lemnului: cherestea cca 4 mil. m3 furnir, mobil, chibrituri,
celuloz i hrtie.
Industria textil, a confeciilor i a nclmintei, realizeaz o gam
variat specific sectorului.
Industria alimentar, prelucreaz lapte, carne i pete.

3.14.2.3. Agricultura
Dei suprafaa agricol se ntinde pe 38,5%, agricultura contribuie cu 4% din
PIB, 2,2% din valoarea adugat, ns cu numai 0,2% la producia UE.
Aproape 12% din populaia activ lucreaz n agricultur, produsele
agroalimentare dein 5% din export i 10% din import iar cheltuielile cu
alimentele reprezint 30% din bugetul unei familii.
Zootehnia deine aproape 70% din valoarea produciei agricole.

3.14.2.4. Infrastructura
Este n plin proces de modernizare i deocamdat cele mai importante sunt
cile ferate i maritime, care asigur majoritatea traficului de mrfuri,
parial i de pasageri.

3.14.3. Comerul exterior


Volumul total este n jur de 20 mld. $, importurile depesc exporturile,
ceea ce a condus la o balan cronic deficitar.
U.E. deine peste 70% att la exporturi ct i la importuri, principalii
parteneri: Germania, Marea Britanie, Suedia i Federaia Rus;
Comerul cu servicii s-a dezvoltat n ultimii ani i a ajuns la cca 5 mld. $,
exporturile depesc importurile, ponderea cea mai mare o au transporturile.

3.14.4. Relaiile economice romno-letone


- mil. i % Evoluiile (%)
Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
TOTAL, din care
6,0
18,6
2,3
42,6 +3,7 -24,0 310,0 1852,2
1. Produse alimentare, buturi i tutun
3,6
1,6
+2,0
2. Materiale plastice, cauciuc, i
2,2
1,4
0,02
0,3
+2,2 +1,1 63,6
500,0
articole din acestea
3. Produse din lemn, exclusiv mobilier
0,1
2,3
-2,2
4. Materiale textile i articole din
0,08
1,5
-1,4
acestea
5. Metale comune i articole din
2,9
0,8
+2,1
acestea
6. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
1,3
9,4
1,2
11,2 +0,1 -1,8 723,1 933,3 1800,0
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
7. Mrfuri i produse diverse
0,3
23,0
-22,7
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

Letonia fiind o ar mic cu 2,4 mil. locuitori, i mai ndeprtat, comerul


Romniei cu aceasta este fr prea mare importan, negativ este ns faptul
c de la o balan excedentar existent pn n 2006, din 2007 aceasta a
devenit deficitar.
n 2008, la export ponderea au deinut-o mainile, echipamente electrice i
aparate de nregistrat cu 50,5% i produsele alimentare cu 19,3%, iar la
import mrfurile diverse 54,0%, mainile, echipamente electrice i aparate
de nregistrat cu 26,3%.

3.15. Lituania

3.15.1. Indicatori macro-economici


PIB total: 35 mld. $ calculat la P.C. i 37 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 63% serviciile, 32% industria i 5% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 10.300 $ calculat la P.C. 10.900 $ calculat la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 23% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.400 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -3,2% (2008) i 9,1% (2009), datoria public 15,6%,
respectiv 29,5% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din PIB;
Rezerva valutar: 6 mld. $.

3.15.2. Economia
n ultimii ani economia a fost restructurat, n special industria,
serviciile au cptat un rol important iar agricultura i-a redus din pondere.
La competitivitatea economiei naionale se afl cu mult n urma celorlalte
dou ri baltice ocupnd locul 20 n U.E. i 40 n lume.
3.15.2.1. Resursele naturale i energia
Este srac n resurse naturale, turba se afl din abunden ns are
o putere caloric redus. Suprafaa agricol este mare ocupnd 53,5% i cea
mpdurit 31%.
Energia electric, pn n 2009 era produs n proporie de 82% de
centrala atomoelectric Ignalia, ns fiind o tehnologie veche este pe cale de
a fi nchis. ntre timp, a crescut ponderea centralelor pe gaz (20%).

3.15.2.2. Industria
Construcia de maini s-a dezvoltat i produce cantiti importante de
maini i utilaje, frigidere, televizoare, nave i maini agricole, instrumente
de precizie etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic, produce o gam variat
de produse specifice acestui sector.
Industria lemnului, beneficiind de materie prim local, produce cherestea
(1,5 mil. m3), celuloz i hrtie, furnir, mobil i chibrituri.
Industria materialelor de construcii, folosete rocile aflate pe suprafee ntinse i
produce crmizi, ciment, ipsos .a. Se prelucreaz i chihlimbarul.
Industria textil, a confeciilor i a nclmintei, realizeaz esturi,
tricotaje, confecii i diverse tipuri de nclminte.
Industria alimentar, prelucreaz produse animale i piscicole.
3.15.2.3. Agricultura

Suprafaa agricol este mare (53,5 % din suprafaa rii), ns condiiile


pedo-climatice nu permit randamente mari, de aceea este orientat ctre
creterea animalelor.
Alte date privind importana agriculturii: 5% din PIB i 2,9% din valoarea
adugat ns numai 0,5% din producia UE, 13% din populaia activ,
9% din export i 8% din import, iar pentru alimente lituanienii aloc 32%
din buget.
3.15.2.4. Infrastructura
Sistemul de comunicaii cuprinde toate formele de transport, de la feroviar i
rutier la fluvial i maritim. Se fac eforturi de modernizare a acestuia.

3.15.3. Comerul exterior


Volumul total depete 32 mld. $ anual, ns exporturile sunt mai mici dect
importurile, astfel balana comercial a devenit cronic deficitar.
U.E. deine n medie 60%, iar principalii parteneri sunt: Germania, Letonia,
Federaia Rus i Polonia;
Exportul este constituit din produsele din metal, textilele, confeciile i chimicofarmaceutice, iar importurile din iei i gaze, maini i utilaje.
Comerul cu servicii depete 6 mld. $ anual, este format din serviciile de
transport i cele turistice, att exporturile ct i importurile.

3.15.4. Relaiile economice romno-lituaniene

TOTAL, din care


1. Animale vii i produse animale
2. Produse alimentare, buturi i tutun
3. Produse chimice
4.Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
5. Produse din lemn, exclusiv mobilier
6.Materiale textile i articole din
acestea
7.Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl i
materiale similare
8. Metale comune i articole din
acestea
9.Maini i aparate; echipamente
electrice; aparate de nregistrat
sau reprodus sunetul i imaginea

- mil. i % Evoluiile (%)


Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
7,4
30,7 11,4
32,1 -4,0 -1,4 414,9 281,6 35,0
0,1
2,3
-2,2
5,2
2,7
+2,5
0,8
3,1
2,2
8,0
-1,4 -4,9 387,5 363,6 350,0
2,1

3,9

0,5

0,5

+1,6

+3,4

185,7

100,0

212,5

1,1

0,2

+0,9

2,3

6,3

3,8

0,5

-1,5

+5,8

273,9

13,2

0,1

1,1

-1,0

1,1

4,2

0,1

3,4

+1,0

+0,8

381,8 3400,0

80,0

0,6

5,0

3,5

6,5

-2,9

-1,5

833,3

51,7

185,7

Evoluiile (%)
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
10.Mijloace i materiale de transport
0,03
0,7
0,2
3,8
-0,2 -3,1 2333,3 190,0 1550,0
11.Mrfuri i produse diverse
0,1
0,3
0,1
1,5
0
-1,2 300,0 1500,0
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009
Export FOB Import CIF

Sold

Dei este ara cea mai populat (3,6 mil. locuitori) dintre cele trei ri
baltice, nici cu Lituania, Romnia nu are un comer dezvoltat i diversificat,
iar balana a nregistrat un deficit mic, ns constant.
n 2008, grupa textilelor i confeciilor a nregistrat 20,5% din totalul
exporturilor, produsele alimentare 17,0%, mainile, echipamentele electrice i
aparatele de nregistrat cu 16,3% iar la import produsele chimico-farmaceutice
25,0%, mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 20,2%.

3.16. Luxemburg
3.16.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 38 mld. $ calculat la P.C.;
Structura PIB-ului: 75% serviciile, 25% industria;
PIB-ul pe locuitor: 76.000 $ calculat la P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 24% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 7.500 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: 2,5% (2008) i -1,1% (2009), datoria public 13,5%,
respectiv 14,9% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.
Rezerve valutare: 7 mld. $.

3.16.2. Economia
Dat fiind dimensiunea redus (3.000 km2) i implicit a pieei, economia
luxemburghez depinde decisiv de cea extern, aa se explic ponderea de 85% din
P.I.B. a exporturilor (fa de 60% n Belgia sau 20% n Frana) sau faptul c
industria export 70% din producie, iar bncile 90% din servicii. La
competitivitatea economiei naionale se situeaz pe locul 10 n U.E. i 21 n lume.
3.16.2.1. Resursele naturale i energia
Nu are resurse naturale i este dependent energetic n totalitate
(produce 185 kg. echivalent combustibil i consum 8.500 kg.)
3.16.2.2. Industria

Iniial siderurgia a constituit suportul principal al industriei i n general al


economiei, odat cu intrarea acestuia n criz ara s-a orientat ctre servicii,
n special cele bancare.
n afar de siderurgie (cu o producie de 2,6 mil. to. oel n 2008) n ultimele
decenii s-a dezvoltat construcia de maini (motoare), industria lemnului
(a crescut de 4 ori), artizanatului i cea agro-alimentar.
3.16.2.3. Agricultura
Procentual, suprafaa agricol este mare, 49,4% din suprafaa rii, ns n
realitate se ntinde pe numai 127.000 ha, de aceea are o importan foarte
mic, deinnd circa 0,3% din PIB i valoarea adugat, 0,1% din producia
U.E., 1,2 % din populaia activ, 0,5% din export i 1,3% din import, 17%
din cheltuielile populaiei.

3.16.2.4. Serviciile
Specificul economiei l constituie sectorul serviciilor bancare, de asigurri
i reasigurri i bursele de valori (piaa de capital) care laolalt dein 75%
din PIB-ul rii i este principala surs de bunstare. Informatizarea din
ultimii ani a mrit fiabilitatea i eficiena acestei piee, dnd mai mult
ncredere investitorilor locali i strini.
3.16.2.5. Infrastructura
Datorit poziiei sale geografice i faptului c aici i au sediul mai multe instituii
ale UE, Luxemburgul a devenit un important nod de comunicaii, fiind legat prin
ci ferate, rutiere i linii aeriene de ntreaga Europ i de restul lumii.

3.16.3. Comerul exterior


Volumul total a fost de 43 mld. $ din care 18 exporturile i 25 importurile,
balana fiind deficitar.
U.E. deine aproape 90% din export i 75% din import, dependena de
comerul intracomunitar fiind aproape total. Principalii parteneri:
Germania, Frana i Belgia.
La export, produsele din metal dein 50%, iar cele chimico farmaceutice
30%,iar la import materiile prime siderurgice i combustibilii.
Comerul cu servicii este la acelai nivel ca i cel cu bunuri cu deosebirea
c balana este excedentar.

3.16.4. Relaiile economice romno-luxemburgheze


Categorii de produse
TOTAL, din care
1. Produse minerale
2. Produse chimice
3. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
4. Produse din lemn, exclusiv mobilier
5. Materiale textile i articole
din acestea
6. Articole din piatr, ipsos, ciment,
ceramic, sticl i materiale similare
7. Metale comune i articole din
acestea
8. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
9. Mijloace i materiale de transport

- mil. i % Evoluiile (%)


Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
3,5
10,2 15,8 80,6 -12,3 -70,4 291,4 510,1 572,3
3,5
0,0
3,5
0,2
0,2
0,3
7,1
-0,1 -6,9 100,0 2366,7 6900,0
0,03

0,1

2,9

5,7

-2,9

-5,6

196,5 193,1

1,02

0,1

+0,9

0,1

1,6

1,1

2,0

-1,0

-0,4

0,0

0,0

1,2

1,4

-1,2

-1,4

116,7 116,7

0,0

0,3

5,0

29,4

-5,0

-29,1

588,0 582,0

1,9

0,4

2,2

28,1

-0,3

-27,7

0,0

2,9

0,3

2,9

-0,3

1600,
181,8
0

40,0

21,1 1277,3 9233,3


-

9666,7

Categorii de produse

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold

Export FOB Import CIF

Sold

2004 2008 2004


10. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
0,0
0,03
1,7
-1,7
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
11. Mrfuri i produse diverse
0,6
0,02
1,3
1,2
-0,7 -1,1
92,3
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

157,1

Dei schimburile comerciale cu Luxemburg sunt la un nivel redus, datorit


creterii mai accelerate a importurilor n raport cu exporturile, deficitul a
crescut de aproape 6 ori ntre 2004 - 2008.
La import, 34,9 dein mainile, echipamentele electrice i aparatele de
nregistrat, iar metalele 36,5%. La export mijloacele de transport 28,4% i
combustibilii 34,3%.

3.17. Malta
3.17.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 6,3 mld. $ calculat la P.C.;
Structura PIB-ului: 68% serviciile, 29% industria i 3% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 15.800 $ calculat la P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.900 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -4,7% (2008) i -3,8% (2009), iar datoria public 63,6%,
respectiv 66,8% din PIB;
Rezerve valutare: 3 mld. $.

3.17.2. Economia
Malta este una din rile slab dezvoltate din U.E., cu o economie bazat
pe servicii i n care industria a cptat un loc mai important n ultimii ani
datorit investiiilor strine. n ierarhia competitivitii economiilor naionale
se situeaz naintea Italiei i Greciei, ocupnd locul 19 n U.E. i 39 n lume.
3.17.2.1. Resursele naturale i energia
Malta este lipsit de resurse minerale, inclusiv energetice, economia
bazndu-se pe import i investiii strine (circa 1 mld. $ anual).
3.17.2.2. Industria

Construcia de maini s-a dezvoltat n ultimii ani i produce maini i


echipamente electrice, aparate de radio i TV, electronice, echipamente de
comunicaii, motoare, vapoare .a.
Industria uoar realizeaz confecii, textile i nclminte.
Industria alimentar prelucreaz materie prim indigen i din import,
realiznd o gam variat de produse.
3.17.2.3. Agricultura
Suprafaa agricol ocup numai 38,1% din suprafaa rii, ns deine 3%
din PIB i 1,3% din valoarea adugat, dar sub 0,1% din producia U.E.,
1,5% din populaia activ, 2% din export i 8% din import.
3.17.2.4. Infrastructura
Malta nu dispune de ci ferate, legturile dintre localiti realizndu-se pe osele,
iar comerul exterior cu vapoare. Dispune de o important flot comercial (locul
5 pe glob), iar portul i aeroportul principal este La Valletta.

3.17.3. Comerul exterior


Volumul total se ridic la circa 3,3 mld. $, din care 1,8 exporturile i 1,5
importurile, balana fiind excedentar.
U.E. deine numai 40% din export, ns 60% din import, iar principalii
parteneri sunt: SUA, Singapore, Frana i Italia.
Exporturile sunt constituite n principal din produse din metal, textile i
chimicale.

3.17.4. Relaiile economice romno-malteze


- mil. i % Evoluiile (%)
Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
Categorii de produse
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
TOTAL, din care
68,1 40,0 11,4 28,0 57,6 12,0 58,7 245,0 20,8
1. Produse vegetale
0,0
0,0
2. Produse alimentare, buturi i tutun
0,2
1,2
0,2 -1,0
3. Produse minerale
64,4 36,4
28,0 36,4 56,5
130,0
4. Produse chimice
2,6
16,1 2,6 -13,5
5. Piei crude, piei tbcite,
0,0
5,0
-5,0
blnuri i produse din acestea
6. Articole din piatr, ipsos, ciment,
0,0
1,9
-1,9
ceramic, sticl i materiale similare
7. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
0,4
0,3
10,4
1,3
0,1 -1,9 75,0 12,5
de nregistrat sau reprodus
8. Mijloace i materiale de transport 2,6
0,03
2,1
2,6 -2,1
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 - 2009

Malta, ara cea mai puin populat din U.E. (400 mii locuitori), are un comer
redus i cu Romnia, de numai 68 mil. Euro n 2008, cu o balan ns
excedentar, dar n scdere.
Exporturile Romniei sunt constituite din combustibili (91,0%), iar importul
din produse chimico farmaceutice (57,5 %).

3.18. Marea Britanie


3.18.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 2.600 mld. $ calculat la P.C. i 2.200 calculat la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 73% serviciile, 26% industria i 1% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 42.500 $ la P.C. 36.000 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 18% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.000 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -6,9% (2008) i -12,7% (2009), datoria public 55,5%,
respectiv 72,9% din PIB, iar cheltuielile bugetare 45% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 60 mld. $.

3.18.2. Economia
Marea Britanie, din prima putere economic a lumii n secolul
XIX, abia mai figureaz n prezent n topul celor zece (dup PIB-ul total).
Revigorarea din ultimii ani s-a datorat infuziei de capital strin i creterii
rolului sectorului financiar-bancar. Tunelul de sub Canalul Mnecii a jucat i
el un rol pozitiv.
Forumul de la Davos a acreditat-o cu o poziie de frunte n topul
competitivitii economiilor naionale, sitund-o pe locul 6 n U.E. i 10 n lume.
3.18.2.1. Resursele naturale i energia
Principala resurs natural a fost i rmne crbunele, ns
descoperindu-se (n anii 60) iei i gaze naturale n Marea Nordului, acesta
a trecut pe planul al doilea, producia reducndu-se de la 285 mil. to. n
1913 la 25 mil. to. n 2008. rezervele de iei depesc 2 mld. To., iar cele de
gaze 700 mld. m3. suprafaa agricol reprezint 66,2% (cea mai mare din
U.E.), iar cea mpdurit numai 10%
Energia electric provine din centralele pe crbune (50%), atomoelectrice (20%) i gaze (16%), producia reprezint 90% din consum, deci
dependena energetic este de numai 10%..
3.18.2.2. Industria

Marea Britanie are o industrie dezvoltat i diversificat la care i-au


adus contribuia noile resurse naturale, tradiia, educaia i investiiile strine.
Producia de oel se ridic la 13,5 mil. to. n 2008, iar cea de
aluminiu la 350 mii to. (272 n 1999).
Construcia de maini are trei componente de baz: automobile (2 mil.
pe an), aeronave i vapoare. n afara acestora se remarc produsele electronice i
electrotehnice, informatice, optice, de msur i control, maini unelte, utilaje i
instalaii etc. Se construiesc platforme maritime de foraj i extracie a iieiului.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce:
ngrminte, mase plastice, cauciuc sintetic, produse clorosodice, combustibili,
medicamente, lacuri i vopsele etc.
Industria materialelor de construcii produce cele necesare
sectorului edilitar, producia de ciment anual este de circa 12 mil. to.
Industria lemnului realizeaz n medie anual 3 mil. m3 de
cherestea i 7 mil. to. hrtie i cartoane.
Industria textil, a confeciilor i nclmintei, cu lung tradiie
n Marea Britanie, este n declin i produce, n special, confecii i tricotaje.
Industria alimentar, bucurndu-se de o bogat baz de materie prim
indigen, produce, de la panificaie la conserve de carne i pete, zahr i lactate.
3.18.2.3. Agricultura
Condiiile pedoclimatice permit o agricultur performant, dovad c n
2008 s-au realizat 8.000 kg de gru la hectar. Suprafaa agricol raportat
la cea naional este cea mai mare din U.E., respectiv 66,2%, n
agricultur lucreaz numai 1,5% din populaia activ, agricultura deine
0,4% din valoarea adugat, 6,5% din producia U.E., 5% din export i 6%
din import, iar n bugetul unei familii reprezint 18% din cheltuieli.
Punile i fneele ocupnd 28% din terenurile arabile i pomicole, au
permis dezvoltarea unui puternic sector zootehnic, care deine 70% din
valoarea produciei.
3.18.2.4. Infrastructura
Traficul intern de mrfuri i pasageri se realizeaz n proporie de
60% pe osele i autostrzi (330.000 km din care 3.000 autostrzi), cilor
ferate le revine numai 22% (17.000 km), iar 18% cilor navigabile.
Este important i transportul maritim, mai ales pentru comerul
exterior, Marea Britanie deinnd 10% din flota comercial mondial (n
1880 deinea 60%).

3.18.3. Comerul exterior

Volumul total s-a ridicat la peste 1.091 mld. $ n 2008, din care
exporturile la circa 459 mld. $, iar importurile la circa 632 mld. $, balana fiind
constant i puternic deficitar.
U.E. deine n jur de 55%, att din export ct i din import,
principalii parteneri fiind: SUA, Germania, Frana i Canada.
La export predomin manufacturatele din metal (50%), urmate de produsele
chimico-farmaceutice (17%), iar la import materiile prime, chimicalele, textilele .a.
Comerul cu servicii, ridicndu-se la aproape 400 mld. $ i
exporturile depind cu mult importurile, cu excedentul respectiv se acoper
n bun parte deficitul. La export predomin (45%) serviciile de
telecomunicaii, informatice i comerciale, iar la import turismul (40%).

3.18.4. Relaiile economice romno-britanice


Categoria de produse

Export FOB

2004 2008
TOTAL, din care
1259,0 1104,6
1. Animale vii i produse animale
3,6
2,2
2. Produse vegetale
0,1
7,2
3. Grsimi i uleiuri animale sau
3,7
vegetale
4. Produse alimentare, buturi i tutun 2,9
10,2
5. Produse minerale
2,3
14,3
6. Produse chimice

8,3

22,9

Import CIF

Sold

2004 2008 2004 2008


859,6 1109,5 399,4 -4,9
3,4
7,3
0,2 -5,1
0,9
2,4 -0,8 4,8
-

0,1

3,6

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
87,7 129,1
61,1 214,7
7200,0 266,7
-

30,6
10,7

30,7 -27,7 -20,5 351,7 100,3 74,0


15,3 -8,4 -1,0 621,7 142,9 11,9
129,4 161,2
-138,3 275,9 124,6 114,2
121,1

7. Materiale plastice, cauciuc, i


17,0 60,8 45,0 64,8 -28,0 -4,0
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
8,2
5,4
3,9
3,4
4,3
2,0
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
9,8
15,3
0,7
1,1
9,1 14,2
10. Past din lemn, hrtie,
1,5
4,6
16,9 15,1 -15,4 -10,5
carton i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
645,9 339,3 216,7 181,8 429,2 157,5
din acestea
12. nclminte, plrii,
32,0 17,0
0,3
3,3 31,7 13,7
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl i
11,0
4,2
5,0
7,6
6,0 -3,4
materiale similare
14. Metale comune i articole
64,8 73,1 35,3 72,2 29,5 0,9
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
311,4 356,2 230,1 374,2 81,3 -18,0
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport 71,3 66,5 93,2 119,1 -21,9 -52,6
17. Instrumente i aparate
2,4
3,8
21,6 25,9 -19,2 -22,1

357,6 144,0

14,3

65,8

46,5

87,2

156,1 157,1 156,0


306,7

69,3

68,2

52,5

83,9

36,7

53,1 1100,0 43,2


38,2

152,0

112,8 204,5

3,1

114,4 162,6

22,1

93,3 127,8 240,2


158,3 119,9 115,1

Categoria de produse

Export FOB

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold

Import CIF

Sold

2004 2008 2004


optice, fotografice,
cinematografice, medicochirurgicale i similare; ceasuri;
instrumente muzicale, pri i
accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
63,4 92,0 15,0 16,6 48,4 75,4 145,1 110,7 155,8
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 - 2009
63,4

Al 13-lea partener comercial al Romniei n 2008, cu 2,4% din total


(3,3% din export i 1,9% din import) din 2007 a ncetat s fie printre
puinele ri din U.E. care nregistrau o balan deficitar cu Romnia,
deficitul pentru Romnia fiind n 2008 de 4,8 mil. Euro, foarte mic
raportat la volumul de peste 2 mld. Euro.
Exporturile au fost dominate de maini, echipamente electrice i aparate de
nregistrat cu o pondere de 32,2%, urmate de textile i confecii cu 30,7%, metalele
6,6% iar la import mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 33,7%,
materialele textile 16,4% i produsele chimico farmaceutice 14,5%.

3.19. Olanda
3.19.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 760 mld. $ la P.C. i 620 mld. $ la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 72% serviciile, 26% industria i 2% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 46.000 $ calculat la P.C. i 37.600 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 5.300 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: 0,7% (2008) i -4,9% (2009), datoria public 58,2%,
respectiv 62,3% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 25 mld. $.

3.19.2. Economia
Olanda este a 6-a putere economic a U.E. (dup PIB-ul total) n care rolul
cel mai important l joac comerul exterior, serviciile i transporturile maritime.
Are i perspective optime n viitor, dovad c ocup locul 5 n U.E. i 9 n lume
la coeficientul competitivitii economiei naionale.
3.19.2.1. Resursele naturale i energia

Principala resurs natural o reprezint gazele naturale (intrate n exploatare n anii


50) care au fcut din Olanda al 5-lea mare productor mondial. Alte resurse: ieiul
i crbunele. Suprafaa agricol reprezint 47,2%, iar cea mpdurit 10%.
Energia electric este produs n principal cu centrale pe gaze (59%), urmate
de cele pe crbune (28%). Nu exist dependen energetic (consum 4.000
kg i producie 5.000 kg).

3.19.2.2. Industria
Industria olandez este puternic dezvoltat i foarte diversificat, n
ultimii ani a avut un ritm de cretere foarte mic, de 1-2% pe an.
Producia de oel s-a ridicat la 6,8 mil. to. n 2008, iar cea de aluminiu la
300 mii to.
Construcia de maini realizeaz mijloace de transport aerian i feroviar,
vapoare, autovehicule, utilaje i instalaii industriale, aparatur electric,
electrotehnic i electronic etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce o gam larg de
combustibili lichizi, ngrminte, clorosodice, mase plastice, lacuri i
vopsele, medicamente .a.
Industria materialelor de construcii i a lemnului, dei fr prea multe
surse de materie prim proprie, produce principale produse specifice
sectorului, de exemplu 3,5 mil. to hrtie i carton.
Industria textil, confeciilor i nclmintei realizeaz o gam larg de
produse, ns n ultimii ani, datorit importurilor mai ieftine, s-a aflat n declin.
Industria alimentar este puternic dezvoltat, beneficiind de o bogat baz
de materii prime indigene, ns i importate (citrice, cafea, ceai i cacao) pe
care le prelucreaz n vederea exportului n alte ri.

3.19.2.3. Agricultura
Olanda are o agricultur performant, cu o producie medie la hectar de peste
8.000 kg la cereale, suprafaa agricol reprezint 47,2%, agricultura deine
2% din PIB i 1,7% din valoarea adugat, ns 6,9% din producia U.E.,
3% din populaia activ, 12% din exporturi i 8% din importuri., iar
cheltuielile populaiei cu produse agro alimentare reprezint 15%.
Olanda este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de lapte, ou, carne
de porc i cartofi.
Fneele i punile ntinzndu-se pe suprafee ntinse (30% din suprafaa
arabil) au permis o puternic dezvoltare a sectorului zootehnic (vaci de lapte
i porci).
3.19.2.4. Infrastructura

Olanda dispune de o reea intens de ci ferate (3.000 km), osele moderne


(90.000 km din care 2.000 km autostrzi) i peste 5.000 km de ci fluviale i
canale navigabile.
Un rol important joac transportul maritim, portul Rotterdam fiind cel mai
mare din lume (300 mil. to anual).

3.19.3. Comerul exterior


Volumul total n 2008 a fost de 1030 mld. $ din care exportul 541 i
importul 489, balana comercial fiind puternic excedentar.
U.E. deine 80% din export i numai 55% din import, principalii parteneri:
Germania, Belgia, Frana, SUA i Marea Britanie.
La export predomin produsele manufacturate din metal (40%) urmate de cele
chimico farmaceutice i alimentare, iar la import tot produsele manufacturate.
Comerul cu servicii este de peste 100 mld. $, exporturile depesc cu puin
importurile, iar categoria cea mai important o reprezint serviciile de
comunicaii, informatice i comerciale (50%).

3.19.4. Relaiile economice romno-olandeze


Categoria de produse

Export FOB

Import CIF

Sold

2004 2008 2004 2008 2004 2008


TOTAL, din care
603,4 979,9 488,0 2134,2 115,4 -1154,3
1. Animale vii i produse animale
5,0
8,0
23,7 133,7 -18,7 -125,7
2. Produse vegetale
13,2 142,0 21,0 99,0 -7,8 43,0
3. Grsimi i uleiuri animale sau
0,1
0,5
4,0
17,1 -3,9 -16,6
vegetale
4. Produse alimentare, buturi i tutun 11,1 15,2 23,0 122,3 -11,9 -107,1
5. Produse minerale
2,9
20,6
3,3
23,9 -0,4 -3,3
6. Produse chimice
8,7
10,3 84,1 357,3 -75,4 -347,0
7. Materiale plastice, cauciuc, i
19,8 33,5 28,6 97,3 -8,8 -63,8
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
13,7 13,6 20,8 24,6 -7,1 -11,0
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
5,3
7,6
1,2
3,1
4,1
4,5
10. Past din lemn, hrtie,
2,3
2,1
7,5
20,4 -5,2 -18,3
carton i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
96,5 48,7 46,3 51,9 50,2 -3,2
din acestea
12. nclminte, plrii,
51,7 40,3
1,4
5,1 50,3 35,2
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl i
10,3
4,7
1,9
7,3
8,4 -2,6
materiale similare
14. Metale comune i articole
34,8 93,2 47,8 104,5 -13,0 -11,3

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
162,4 437,3 1000,3
160,0 564,1 672,2
1075,7 471,4
500,0 427,5 425,6
136,9 531,7 900,0
710,3 724,2 825,0
118,4 424,8 460,2
169,2 340,2 725,0
99,3

118,3 154,9

143,4 258,3 109,7


91,3

272,0 351,9

50,5

112,1

77,9

364,3

70,0

45,6

384,2

267,8 218,6

86,9

Categoria de produse

Export FOB

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold

Import CIF

Sold

2004 2008 2004


din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
70,8 345,5 101,6 693,9 -30,8 -384,4 487,9 682,9 1248,0
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport 172,9 106,0 49,0 284,1 123,9 -178,1 61,3 579,6
17. Instrumente i aparate
optice, fotografice,
cinematografice, medico2,7
21,6 15,4 53,6 -12,7 -32,0 800,0 348,0 251,9
chirurgicale i similare; ceasuri;
instrumente muzicale, pri i
accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
81,4 66,6
7,2
34,6 74,2 32,0 81,8 480,6 43,1
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 - 2009
63,4

Olanda s-a situat n 2008 pe poziia 8 n topul primilor zece parteneri


comerciali ai Romniei cu o pondere de 3,4% din total, respectiv 2,9% din
export i 3,7 din import. Negativ este ns faptul c balana comercial a
devenit din 2006 deficitar, n 2008 deficitul fiind de 1.154,3 mil. Euro.
La export ponderea cea mai mare au avut-o mainile, echipamentele electrice i
aparatele de nregistrat 35,3%, produsele vegetale 14,5% i mijloacele de transport
10,8%, iar la import mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 32,5%,
produsele chimico farmaceutice 16,7% i mijloacele de transport 13,3%.

3.20. Polonia
3.20.1. Indicatori macro-economici
PIB total: 375 mld. $ la P.C. i 581 mld. $ la P.P.C.;
Structura PIB-ului: 64% serviciile, 32% industria i 5% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 9.840 $ la P.C. i 15.250 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 20%;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.400 kg echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -3,6% (2008) i -7,2% (2009), datoria public 47,2%,
respectiv 50,7% din PIB, iar cheltuielile bugetare 45% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 45 mld. $.

3.20.2. Economia
Polonia, alturi de Cehia i Ungaria, face parte din categoria rilor cel
mai intens sprijinite n procesul de tranziie (de exemplu i-a fost anulat peste
50% din datoria extern). Gestionarea reformei a fost mai rapid i eficient

dect n alte ri (cazul Romniei fiind unul dintre exemplele negative), cu


toate acestea, Forumul de la Davos a situat-o pe antepenultima poziie (locul
25) n U.E. i 48 n lume la indicele competitivitii economiei naionale.
Criza nu a afectat-o ns la fel de profund, ca pe alte ri foste socialiste).
3.20.2.1. Resursele naturale i energia
Dispune de bogate i variate resurse minerale, n special crbune (locul 5
pe glob cu 60 mld. to. rezerve i 150 mil. to. producie anual), sare, sulf,
minereu de fier i multe neferoase. Suprafaa agricol deine 58,9%, iar cea
mpdurit 29%.
Energia electric este produs aproape n exclusivitate n centrale pe
crbune (90%). Dependena energetic este de numai 15%.

3.20.2.2. Industria
De la 50%, ct deinea din PIB n 1990, industria a ajuns la 32% n
2008. Principalele caracteristici ale acesteia sunt:
Siderurgia asigur o producie anual de 10 mil to. oel;
Construcia de maini realizeaz mijloace de transport (nave, autovehicule i
material rulant), utilaje pentru industriile minier, textil i alimentar, tractoare i
maini agricole, aparatur electrotehnic, electronic i optic;
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic, prelucreaz materii
prime indigene i din import, iar producia este variat, de la ngrminte
(1,7 mil. to. anual) la clorosodice, mase plastice, combustibili i
medicamente.
Industria materialelor de construcii realizeaz ntreaga gam de produse
specific sectorului, producia de ciment fiind de 17 mil. to. anual;
Industria lemnului realizeaz n special mobil, hrtie i cartoane (circa 3
mil. to. anual);
Industria textil, confeciilor i nclmintei produce, mai ales, esturi,
tricotaje, confecii i nclminte;
Industria alimentar este axat pe prelucrarea crnii i a laptelui.

3.20.2.3. Agricultura
Ocup un loc important n economia polonez, dovad c deine 4-5% din
PIB, 2,5% din valoarea adugat i 4,9% din producia U.E. Agricultura
ocup 58,9% din suprafaa rii, 12% din populaia activ, 8% din export i
7% din import, iar n cheltuielile populaiei produsele agro- alimentare dein
30% din total.
Dei randamentele nu sunt mari (circa 4-5.000 kg/ha) este unul dintre cei
mai mari productori de cereale (exemplu, n 2008 a realizat 9 mil. to. gru)

i ocup locul 7 pe glob la creterea porcilor. Un loc special ocup creterea


cailor.
3.20.2.4. Infrastructura
Reeaua de transport este diversificat i n curs de modernizare, Polonia
dispunnd de 27.000 km ci ferate, 151.000 km osele i 4.000 km fluvii i
canale navigabile. Transportul maritim joac un rol important pentru
comerul exterior.

3.20.3. Comerul exterior


Volumul total nregistrat n 2008 a fost de 373 mld. $, din care 169 exporturile i 205
importurile, balana nregistrnd un deficit important de 36 mld. $.
U.E. deine circa 80% din exporturi i 75% din importuri, principalii
parteneri fiind: Germania, Italia, Olanda i Frana.
La exporturi predomin manufacturatele din metal (40%) urmate de textile,
confecii, chimicale i medicamente, produse agricole, iar la import
manufacturatele n general (70%) i combustibilii (10%).
Comerul cu servicii depete 30 mld. $ anual, balana este relativ echilibrat,
la export ponderea principal o deine turismul, urmat de transporturi, iar la
import serviciile de comunicaii, informatice i comerciale.

3.20.4. Relaiile economice romno-poloneze


Categoria de produse
TOTAL, din care
1. Animale vii i produse animale
2. Produse vegetale
3. Grsimi i uleiuri animale sau
vegetale
4. Produse alimentare, buturi i tutun
5. Produse minerale
6. Produse chimice
7. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
10. Past din lemn, hrtie,
carton i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
din acestea
12. nclminte, plrii,

1,4
0,1

2,9
2,0

13,4
11,2

66,6
28,8

- mil. i % Evoluiile (%)


Sold
2008/2004
2004 2008 Exp. Imp. Sold
266,6 293,7 310,4
408,1 1266,6
-12,0 -63,7 207,1 497,0 530,8
-11,1 -26,8 2000,0 257,1 241,4

16,2

0,9

8,8

16,2

3,8
3,5
12,2

19,3
2,1
18,0

54,8
71,7
60,0

123,2 -51,0 -103,9 507,9 224,8 203,7


306,8 -68,2 -304,7 60,0 427,9 446,8
147,6 -47,8 -129,6 147,5 246,0 271,1

30,5

109,5

53,5

137,0 -23,0 -27,5 359,0 256,1 119,6

1,1

5,1

5,2

2,9

3,9

14,3

29,5

67,5 -25,6 -53,2 366,7 229,6 207,8

2,2

4,0

30,8

83,0 -28,6 -79,0 181,8 269,5 276,2

21,4

67,4

7,0

49,5

14,4

17,9

314,9 707,1 124,3

0,6

3,1

3,1

8,5

-2,5

-5,4

516,7 274,2 216,0

Export FOB

Import CIF

2004

2004

2008

2008

250,4 667,7 658,5 1934,3

-4,1

-7,9

2,2

55,5

463,6

55,8

Categoria de produse

Export FOB

Evoluiile (%)
2008/2004
2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold

Import CIF

Sold

2004 2008 2004


umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl i
1,1
19,0 39,0 85,1 -37,9 -66,1 1727,3 218,2
materiale similare
14. Metale comune i articole
49,2 153,5 95,5 319,0 -46,3 -165,5 312,0 334,0
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
76,5 142,5 123,3 301,8 -46,8 -159,3 186,3 244,8
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport 18,8 50,7 25,8 84,9 -7,0 -34,2 269,7 329,1
17. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
1,2
38,0
2,8
9,1 -1,6 28,9 3166,7 325,0
ceasuri; instrumente muzicale,
pri i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
6,6
15,5 31,8 102,8 -25,2 -87,3 234,8 323,3
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005 - 2009

174,4
357,4
340,4
488,6
346,4

63,4

Polonia este al zecelea partener comercial al Romniei cu o pondere de


2,9% din total i 2,0% din export, respectiv 3,4% din import. Negativ este
faptul c n perioada 2004-2008 deficitul comercial s-a triplat, ajungnd la
1266,6 mil. Euro n 2008.
La export ponderea cea mai mare o dein metalele cu 23,0%, urmate de
maini, echipamente electrice i aparate de nregistrat 21,3%, materiale plastice
i cauciuc 16,8%, iar la import metalele 16,5%, produsele minerale 15,9%,
mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 15,6%.

3.21. Portugalia
3.21.1. Principalii indicatori macro-economici
PIB total: calculat la P.C. 220 mld. $, iar calculat la P.P.C. 230 mld. $;
Structura PIB: 72% serviciile, 25% industria i 3% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 20.600 $ calculat la P.C. i 21.600 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 1.800 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -5,5% (2008) i 11,0% (2009), datoria public 75%,
respectiv 90% din PIB, iar cheltuielile bugetare 46% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 9 mld. $.

3.21.2. Economia

Dup aderarea la U.E. (1986) Portugalia a cunoscut trecerea de la ramurile


tradiionale (industrie uoar i alimentar), la cele constructoare de maini, ceea
ce explic locul 16 n U.E. i 34 n lume la indicele competitivitii economiei
naionale. Totui, n ultimii ani, economia portughez parcurge o perioad
dificil, mai ales, din punct de vedere bugetar (deficit prea mare).
3.21.2.1. Resursele naturale i energia
Subsolul portughez conine cantiti limitate de crbuni, minereu
de fier i neferoase (la wolfram deine locul 3 pe glob). Suprafaa agricol
deine 42,5%, iar cea mpdurit 31%.
Energia electric se produce n hidrocentrale (34%), centrale pe
crbune (30%) i pe gaz (17%). Dependena energetic este de 97%.
3.21.2.2. Industria
Producia de oel este de circa 1,4 mil. to anual.
Industria constructoare de maini produce vapoare (cu veche
tradiie), mijloace auto, radiouri i TV, echipamente de comunicaii, optic,
electronic, utilaj agricol .a.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce
ngrminte, colorani i vopsele, combustibili, medicamente .a.
Industria materialelor de construcii beneficiaz de un caolin de
bun calitate pentru ceramic, ns se produce i ciment, sticlrie, ipsos .a.
Industria lemnului se particularizeaz prin aceea c Portugalia este cel
mai mare productor i exportator mondial de plut i dopuri din plut.
Industria textil, a confeciilor i cea a nclmintei, dei are
tradiie, n ultimii ani se afl n declin.
Industria alimentar se distinge prin producerea uleiului de
msline i a lactatelor.
3.21.2.3. Agricultura
Dei n descretere, importana agriculturii continu s conteze, dovad
c deine 3% din PIB, 1,7% din valoarea adugat i 2,1% din producia U.E.
Suprafaa agricol ocup 42,5% din total, n agricultur lucreaz 8% din
populaia activ, exporturile dein 8% din total, ns importurile 10%, iar n
bugetul unei familii cheltuielile cu produsele agro-alimentare dein 20%.
Specificitatea agriculturii portugheze o d viticultura (reputatul
vin de Porto), mslinii, arborele de plut i citricele. Zootehnia se distinge
prin creterea bovinelor, ovinelor i porcinelor.
3.21.2.4. Infrastructura
Reeaua de transport dispune de 3.600 km de cale ferat, 50.000
osele i o important flot comercial.

3.21.3. Comerul exterior


Volumul total din 2008 a fost de 147 mld. $, din care 57 exporturile
i 90 importurile, balana fiind puternic deficitar (33 mld. $).
U.E. deine o pondere foarte mare, respectiv 80% din export sau
import, principalii parteneri fiind: Germania, Spania i Frana.
Exporturile sunt dominate de produsele manufacturate din metal
(40%), urmate de textile-confecii i chimico-farmaceutice, iar la import
mainile i utilajele (20%), produsele chimico-farmaceutice i combustibilii.
Comerul cu servicii a ajuns la circa 30 mld. $, exporturile sunt
mai mari dect importurile, turismul deine 50% din export, iar la import
serviciile de comunicaii, informatic i comer (35%).

3.21.4. Relaiile economice romno-portugheze


- mil. i % Evoluiile (%)
Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
TOTAL, din care
37,3 119,6 77,6 148,5 -40,3 -28,9 320,6 191,4 71,7
1. Animale vii i produse animale
0,1
2,2
-2,1
2. Produse vegetale
15,1 21,6
4,1 15,1 17,5 143,0
115,9
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
0,1
-0,1
4. Produse alimentare, buturi i tutun
4,1
6,1
-2,0
5. Produse minerale
0,1
0,1
6. Produse chimice
3,8
4,7
2,8
6,7
1,0 -2,0 123,6 239,3
7. Materiale plastice, cauciuc, i
3,9
3,7
4,7
8,9
-0,8 -5,2 94,9 189,4 650,0
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
0,1
0,7
0,7
1,7
-0,6 -1,0 700,0 242,8 166,7
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
1,9
2,2
2,7
4,1
-0,8 -1,9 115,8 151,8 237,5
10. Past din lemn, hrtie, carton
0,2
0,1
0,4
1,3
-0,2 -1,2 50,0 325,0 600,0
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
3,9
4,8
28,9 17,8 -25,0 -13,0 123,1 61,6 52,0
din acestea
12. nclminte, plrii,
1,2
4,0
2,5
1,7
-1,3 2,3 333,3 68,0
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
0,1
0,5
0,9
2,3
-0,8 -1,8 500,0 255,6 225,0
materiale similare
14. Metale comune i articole
4,3
26,1
2,3
5,8
2,0 20,3 606,9 252,2 1015,0
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
1,7
21,5 27,2 50,4 -25,5 -28,9 126,5 185,3 113,3
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport
0,1
16,6
2,9
33,2 -2,8 -16,6
1144,8 592,8
17. Mrfuri i produse diverse
0,5
8,3
0,8
1,5
-0,3 6,8 1660,0 187,5
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

n comerul romno-portughez se poate observa o dinamic mai


accelerat a exporturilor dect a importurilor, ceea ce a condus la reducerea
deficitului n 2008, fa de 2004.
La export ponderea cea mai mare o au metalele cu 21,8%, urmate
de produsele vegetale 18,1%, mainile, echipamente electrice i aparatele de
nregistrat 18,0%, iar la import mainile, echipamente electrice i aparatele
de nregistrat 34,0%, mijloacele de transport 22,4%.

3.22. Romnia
3.22.1. Principalii indicatori macro-economici
PIB total: calculat la P.C. 140 mld. $, iar calculat la P.P.C.
220 mld. $ (n 2007, dup datele Bncii Mondiale);
Structura PIB: 51% serviciile, 40% industria i 9% agricultura (n 2006);
PIB-ul pe locuitor: 6.500 $ calculat la P.C. i 10.200 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 26% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 1.600 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: 5,5% (2008) i 8,2% (2009), datoria public 13,6%,
respectiv 23% din PIB, iar cheltuielile bugetare 44% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 28 mld. $ (2008).

3.22.2. Economia
Tranziia de la economia centralizat de stat la cea de pia a fost defectuos
gestionat, conducnd n final la dezindustrializarea rii i la dezorganizarea
agriculturii, ceea ce s-a repercutat negativ asupra nivelului de trai, Romnia avnd
nivelul de srcie cel mai ridicat din U.E. Fr emigrarea a circa 3 milioane de
romni i a fondurilor strine (remisiile de la emigrani, I.S.D. i mprumuturile)
situaia economico-social ar fi fost mult mai grav (de altfel, am fost foarte
aproape de intrarea n incapacitate de plat i acest risc exist n continuare).
n acest context, nu se putea acorda Romniei un indice al competitivitii
economiei naionale mai bun, dect locul 26 n U.E. i 67 n lume.
3.22.2.1. Resursele naturale i energia
Principalele resurse naturale sunt: crbunele (circa 20 mil. to producie
anual), iei (4,8 mil. to), gaze naturale (8 mil. m3), sare, marmur i neferoase.
Suprafaa agricol reprezint 62% din suprafaa rii, iar cea mpdurit 27%.

Energia electric este produs, n principal, de centralele pe


crbune (40%), hidrocentrale (20%) i de centrala atomo-electric de la
Cernavod (15%). Dependena energetic se ridic la 29%.

3.22.2.2. Industria
Dup apte ani de reducere continu, n perioada 1996-2004
producia industrial a crescut, n medie, cu 1% pe an, ca ntre anii 2005-2008
creterea s fie de peste 3%. Cu toate acestea, ponderea industriei n PIB a
ajuns de la 51% n 1990 la 40% n 2008. Cele mai importante schimbri sunt:
Siderurgia i-a redus producia de oel, de la 14,4 mil. to n 1989 la 5
mil. to n 2008, iar cea de aluminiu de la 280 mii to la 277 mii to n aceeai perioad.
Construcia de maini a suferit schimbri dramatice:
au disprut din procesul de fabricaie locomotivele, vagoanele de cltori,
radio-receptoarele i radio-casetofoanele, turbinele hidraulice, strungurile,
autobuzele, combinele agricole .a.
cu mult sub 50% din producia anului 1989 ntlnim la autocamioane i
tractoare, poduri rulante, utilaj petrolier i chimic, vagoane de marf,
motoare electrice, utilaj metalurgic, cazane industriale .a.
singurele produse care depesc cantitile anului 1989 sunt: autoturismele,
autoutilitarele, televizoarele, frigiderele, mainile de splat, echipamentele
de telecomunicaii (telefoanele), congelatoarele, navele, ambarcaiunile
fluviale .a.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic i-a redus
drastic producia de acid sulfuric, toluen, cauciuc sintetic, fire i fibre
sintetice, antiduntori, combustibili i medicamente. Singurele produse la
care s-au nregistrat depiri sunt anvelopele (de la 7 mil. buci n 2004 la
15 mil. n 2008), etanol, propilen, PVC .a.
Industria materialelor de construcii a nregistrat cele mai mari
reduceri la prefabricate, crmizi refractare, igle i geamuri. Producia de
ciment a sczut de la 12,2 mil. to n 1989, la 10 mil. to n 2008.
Industria lemnului, celulozei i hrtiei a nregistrat reduceri de
producie la furnire, ui, ferestre i la celuloz. A crescut, ns, producia de
cherestea, hrtie, placaje i plci fibrolemnoase.
Industria textil, a confeciilor i cea a nclmintei este
singura care, n ansamblul ei, s-a dezvoltat datorit lohnului pentru export,
practicat la confecii, lenjerie i nclminte. Produsele respective, fiind
realizate cu materie prim importat (esturi, furnituri, pri de nclminte
etc.) s-a redus producia indigen de esturi i furnituri. Chiar i aa, la
nclminte, producia de 111 mil. perechi realizat n 1989 nu a putut fi
nc atins (n 2008 s-au realizat circa 100 mil. perechi).

Industria alimentar lipsit de materia prim local, datorit


crizei perpetue din agricultur, a apelat la importuri i, astfel, s-au depit
produciile din 1989 la ulei, margarin, bere, vin, igri .a. Negativ este
faptul c, dei avem un potenial agricol ce ar putea hrni aproape 80 mil.
locuitori, n prezent importurile asigur circa 70% din consum.
3.22.2.3. Agricultura
Importana agriculturii este mare n Romnia, fiindc peste o treime din
populaie triete la sate i depinde de aceasta, potenialul este mare, dovad c
suprafaa agricol reprezint 62%, 35% din populaia activ, 5% din exporturi i
9% din importuri, iar pentru alimente o familie de romni aloc 35%.
Randamentele mici (3.300 kg la hectar n anii cei mai buni, 20032005), cele 3 mil. de hectare nelucrate i mbtrnirea populaiei rurale fac din
agricultura romneasc un sector neperformant, chiar i zootehnia este mult
rmas n urm, mai ales c, n anii 90, s-a redus drastic efectivul de animale.
3.22.2.4. Infrastructura
Reeaua de ci ferate nsumeaz 11.376 km (35% electrificat), cea
rutier 73.000 km, din care 18.000 km modernizai, 320 km autostrad, iar
cea fluvial conteaz pe navigabilitatea Dunrii i canalul Dunre-Marea
Neagr. Flota comercial i de pescuit oceanic fiind nstrinate, transportul
maritim apeleaz, n principal, la nave strine. Dei transportul rutier a luat
locul celui feroviar (peste 60% din traficul de mrfuri i pasageri), la
infrastructura rutier ne situm pe ultimele locuri, nu numai n U.E., ci i n
lume (locul 110), iar societile de ci ferate se afl ntr-o criz cronic.

3.22.3. Comerul exterior


Volumul total s-a ridicat n 2008 la 134 mld. $, din care 50 mld. $
exporturile i 84 importurile, deficitul balanei comerciale atingnd
recordul de 34 mld. $, fa de 12,7 n 2005 sau 2,7 n 2000.
U.E. deine 70,5% din export i 69,6% din import, restul rilor
din Europa 17,1% i 13,8%, iar Asia 6,7% i 12,9%.
Principalii parteneri din 2008 au fost: Germania (16,5%), Italia
(13%), Ungaria (6,6%), Frana (6,3%), Turcia (5,4%), Fed. Rus (4,3%),
Austria (4%), Olanda (3,4%), Kazahstan (2,9%) i Polonia (2,9%).
Deficitul comercial al Romniei n relaiile cu U.E. s-a ridicat n
2008 la 23,5 mld. , reprezentnd 62,2% din total. Din cele 26 de ri cu 21
Romnia are deficite i numai cu 5 excedente. n topul deficitelor se afl
Germania (3,9 mil. ), Ungaria (2,6), Austria (2,0), Italia (1,4), Polonia (1,3)
i Olanda (1,2), iar la excedente Bulgaria (0,4) i Grecia (0,2).

Principalele produse de export au fost: produse siderurgice (11,2%),


maini i aparate electrice (9,8%), mijloace de transport rutier (8,7%), maini i
echipamente (8,6%), combustibili (8,2%) i articole de mbrcminte (7,5%),
iar la import: mijloace de transport rutier (11,8%), maini i echipamente
(11,0%), produse chimico-farmaceutice (9,8%) i iei (9,3%).
Comerul cu servicii se aproprie de 18,2 mld. $ din care
exporturile 9,5 i importurile 8,7, pe primul loc se afl serviciile de
telecomunicaii, informatice i comerciale, urmate de turism i transporturi.

3.23. Slovacia
3.23.1. Principalii indicatori macro-economici
PIB total: calculat la P.C. 50 mld. $, iar calculat la P.P.C. 87 mld. $;
Structura PIB: 64% serviciile, 32% industria i 4% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 9.300 $ calculat la P.C. i 16.100 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 26% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.000 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -2,3% (2008) i -6,3% (2009), datoria public 27,7%,
respectiv 37,1% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 18 mld. $.

3.23.2. Economia
Tranziia la economia de pia i separarea de Cehia n 1993 s-au repercutat
negativ asupra economiei, ns treptat lucrurile au intrat pe un fga normal i,
astfel, Slovacia a putut adopta n 2008 moneda euro, iar Forumul de la Davos s-o
situeze pe locul 18 n U.E. i 37 n lume la competitivitatea naional.
3.23.2.1. Resursele naturale i energia
Principalele resurse naturale sunt: crbunele (3,6 mil. to anual),
minereul de fier (300 mii to anual), neferoasele .a. Suprafaa agricol ocup
49,8%, iar cea mpdurit 41%.
Energia electric este produs de centralele atomo-electrice 57%,
cele pe crbune 20% i de hidrocentrale 11%.
3.23.2.2. Industria
Producia de oel este de 5,1 mil. to anual, iar cea de aluminiu de 135 mii to.
Construcia de maini este axat pe mijloacele de transport (600
mii autovehicule pe an), electrotehnic, echipamente i motoare electrice,
maini unelte, tractoare, electronic etc.

Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce


ngrminte (220 mii to anual), clorosodice, mase plastice, anvelope,
combustibili, medicamente .a.
Industria materialelor de construcii s-a dezvoltat n special n direcia
produciei de ciment (4 mil. to anual), liani, ceramic, prefabricate i sticl.
Industria lemnului, beneficiind de materie prim local a
dezvoltat producia de mobil, cherestea (2 mil. m3 pe an), placaje, furnire,
chibrituri. Se produc anual circa 800 mii to hrtie i carton.
Industria textil, a confeciilor i cea a nclmintei realizeaz
producii importante de esturi, tricotaje, confecii i lenjerie. Se produc,
anual, circa 10 mil. perechi de nclminte.
Industria alimentar este orientat ctre prelucrarea crnii,
laptelui, sfeclei de zahr i hameiului.
3.23.2.3. Agricultura
Importana agriculturii rezult din faptul c deine 4% din PIB,
1,2% din valoarea adugat, ns numai 0,5% din producia U.E. n
agricultur lucreaz 7% din populaia activ, produsele agro-alimentare dein
4% din exporturi i 7% din importuri, iar din cheltuielile unei familii 27%.
Un loc important ocup zootehnia i, n special, creterea porcilor
(1,5 mil.) i a bovinelor (0,7 mil.)
3.23.2.4. Infrastructura
Infrastructura este dens i diversificat, creia i lipsete ieirea la
mare i pe care o suplinete parial Dunrea. Cile ferate dispun de 3.662
km, iar transporturile rutiere de 43.000 km de osele, multe modernizate
(circa 500 km de autostrzi).

3.23.3. Comerul exterior


Volumul total a ajuns n 2008 la 145 mld. $, din care 71 mld.
exporturile i 74 mld. importurile, balana comercial nregistrnd un deficit
mic, de numai 3 mld. $.
U.E. deine 85% din exporturi i 80% din importuri, dependen
foarte mare. Principalii parteneri: Germania, Cehia, Austria i Italia.
Structura exporturilor evideniaz preponderena autovehiculelor
(25%) i a echipamentelor industriale (21%), urmate de produsele chimicofarmaceutice (15%) i cele metalurgice (14%), iar la import echipamentele
industriale (25%), semifabricatele (20%) i combustibilii (15%).

Comerul cu servicii depete 10 mld. $ anual, importurile sunt


mai mari dect exporturile i predomin serviciile de comunicaii,
informatice i comerciale (43%), iar la export cele de transporturi (42%).

3.23.4. Relaiile economice romno-slovace


Export FOB Import CIF

Sold

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
699,4 311,0 191,7
945,4 836,4
1100,0 339,9 332,7
328,6 318,2 315,4
792,9 516,7
444,8 190,4 146,4

2004 2008 2004 2008 2004 2008


TOTAL, din care
63,4 443,4 269,9 839,4 -206,5 -396,0
1. Animale vii i produse animale
1,2
1,1
10,4 -1,1 -9,2
2. Produse vegetale
0,1
1,1
11,7 39,7 -11,6 -38,6
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
2,6
0,1
2,5
4. Produse alimentare, buturi i tutun
1,4
4,6
6,6
21,0 -5,2 -16,4
5. Produse minerale
0,7
55,5
3,0
15,5 -2,3 40,0
6. Produse chimice
2,9
12,9 19,7 37,5 -16,8 -24,6
7. Materiale plastice, cauciuc, i
3,7
12,8 29,2 49,2 -25,5 -36,4 345,9 168,5
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
5,1
1,0
1,4
5,1 -0,4 19,6
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
2,0
5,0
9,5
11,5 -7,5 -6,5 250,0 121,1
10. Past din lemn, hrtie, carton
0,3
0,8
11,9 40,4 -11,6 -39,6 266,7 339,5
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
4,2
10,1
5,9
9,0
-1,7 1,1 240,5 152,5
din acestea
12. nclminte, plrii,
1583,
2,5
70,3
1,2
19,0 1,3 51,3 2832,0
umbrele, i articole similare
3
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
1,4
0,3
6,7
13,3 -5,3 -13,0 21,4 198,5
materiale similare
14. Metale comune i articole
17,4 89,5 71,5 190,6 -54,1 -101,1 514,4 266,5
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
13,0 128,7 66,8 178,6 -53,8 -49,9 990,0 267,4
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport
7,2
27,3 22,6 182,4 -15,4 -155,1 379,2 807,1
17. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
0,9
0,8
7,8
-0,8 -6,9
975,0
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
1,5
18,7
1,8
11,0 -0,3 7,7 1246,7 611,1
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

142,7
86,7
341,4
394,6
245,3
186,9
92,7
1007,1
862,5
-

Dei exporturile au crescut mai rapid dect importurile (de aproape


apte ori ntre 2004 i 2008, fa de numai trei ori importurile), deficitul s-a
mrit, ajungnd la 396 mil. n 2008. Volumul schimburilor este, ns,
important, Slovacia ocupnd locul 20 n ierarhia comerului exterior romnesc.

La export mainile, echipamentele electrice i aparatele de


nregistrat dein 29,0%, metalele 20,0% i nclmintea 16,0%, iar la import
metalele 22,7%, mijloacele de transport 21,7%, mainile, echipamentele
electrice i aparatele de nregistrat 21,3%.

3.24. Slovenia
3.24.1. Principalii indicatori macro-economici
PIB total: calculat la P.C. 42 mld. $, iar calculat la P.P.C. 52 mld. $;
Structura PIB: 63% serviciile, 35% industria i 2% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 21.000 $ calculat la P.C. i 26.000 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 26% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.000 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -1,8% (2008) i -5,7% (2009), datoria public 28%,
respectiv 34,4% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 15 mld. $.

3.24.2. Economia
A motenit de la fosta Iugoslavie economia cea mai dezvoltat din
federaie (cu 10% din populaie i suprafa asigura 20% din PIB, 25% din
export i 36% din producia industriei constructoare de maini) tiind s-o
valorifice a reuit s fie prima ar din fostele socialiste cu indicatori att de
pozitivi ca cei de mai sus, s adopte moneda euro n 2007 i s ocupe locul
15 n U.E. i 33 n lume la competitivitatea economiei naionale.
3.24.2.1. Resursele naturale i energia
Resursele subsolului sunt modeste i se limiteaz la crbune, minereu
de fier i neferoase. Suprafaa agricol deine 24,2%, iar cea mpdurit 54%.
Energia electric provine n proporie de 37% din centralele
atomo-electrice, 36% cele pe crbune i 22% hidrocentrale.
3.24.2.2. Industria
Producia de oel se ridic la 0,6 mil. to anual, cea de aluminiu la
75 mii to, iar cea de plumb la 15 mii to.
Construcia de maini produce mijloace de transport (130 mii
autovehicule), vase de pescuit, utilaje miniere, maini unelte, electrocasnice,
maini agricole, telefoane, optic i electronic etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic realizeaz o
gam variat de produse, de la combustibili i anvelope, la chimicale i
medicamente.

Industria materialelor de construcii s-a dezvoltat n domeniile


tradiionale, ns beneficiind de materie prim local, realizeaz produse
mai importante ca cimentul i sticla.
Industria lemnului, avnd resurse locale, s-a dezvoltat producia
mult, fcnd din Slovenia un important productor i exportator de mobil,
cherestea, placaje, furnire, hrtie i cartoane, producia se ridic la circa 600
mii to anual.
Industria textil, a confeciilor i cea a nclmintei s-a redus,
totui se produc n continuare toate tipurile de produse specifice sectorului.
Industria alimentar realizeaz tradiionalele produse din carne i
lapte, zahr, vin i bere.
3.24.2.3. Agricultura
Agricultura ocup un loc minor n economie, dovad c deine 2%
din PIB, 1,4% din valoarea adugat i numai 0,4% din producia U.E.
Suprafaa agricol este mic, de numai 24,2% din suprafaa rii, produsele
agro-alimentare dein 4% din exporturi i 6% din importuri, iar din bugetul
unei familii 18%.
Zootehnia deine o pondere important n valoarea produciei
agricole (circa 60%) i este axat pe creterea bovinelor (0,5 mil.) i a
porcinelor (0,7 mil.)

3.24.3. Comerul exterior


Volumul total se ridic la circa 50 mld. $, exporturile fiind ceva
mai mici dect importurile.
U.E. deine 70% din exporturi i 80% din importuri, principalii
parteneri fiind: Germania, Austria, Italia i Frana.
La export ponderea cea mai mare o dein echipamentele
industriale i mijloacele de transport (37%), urmate de produsele
electronice (13%) i cele chimico-farmaceutice (12%), iar la import utilajele
industriale i mijloacele de transport (34%), produsele chimice i
combustibilii.
Comerul cu servicii se ridic la circa 10 mld. $, din care exporturile
5 mld. $, cu preponderena turismului (47%), urmat de transporturi (28%), iar
la import serviciile de comunicaii, informatice i comerciale (35%).

3.24.4. Relaiile economice romno-slovene


Export FOB Import CIF
TOTAL, din care
1. Animale vii i produse animale

Sold

2004 2008 2004 2008 2004 2008


96,3 161,1 133,2 477,0 -36,9 -315,9
0,02
1,3
0,6
2,6 -0,58 -1,3
1,4

-3,8

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
167,2 358,1 856,1
6500 433,3 2241,3
1057,
171,4
1
1000,0 270,0 231,6
-744,7 1800
500 228,7 222,6

2. Produse vegetale

2,1

3,6

0,7

7,4

3. Produse alimentare, buturi i tutun


4. Produse minerale
5. Produse chimice
6. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
7. Piei crude, piei tbcite,
blnuri i produse din acestea
8. Produse din lemn, exclusiv mobilier
9. Past din lemn, hrtie, carton
i articole din acestea
10. Materiale textile i articole
din acestea
11. nclminte, plrii,
umbrele, i articole similare
12. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
materiale similare
13. Metale comune i articole
din acestea
14. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea

0,1
28,3
0,9

1,0
3,8
4,6

2,0
0,03
42,5

5,4
-1,9 -4,4
5,5 28,27 -1,7
97,2 -41,6 -92,6

1,1

13,8

10,4

20,7

-9,3

-6,9

1254 199,0 -134,8

0,1

0,4

1,8

1,9

-1,7

-1,5

400

6,4

1,5

0,7

5,5

5,7

-4,0 -426,7 785,7

0,6

0,3

10,9

16,1

7,3

2,3

3,8

7,8

3,5

-5,5 -317,4 205,3

1,9

1,3

0,6

1,5

1,3

-0,2 -146,1 250,0

0,3

0,4

3,2

10,6

-2,9

-10,2 133,3 331,2 351,7

38,9

42,4

13,5

32,1

25,4

10,3

5,5

37,0

33,0

103,5 -27,5 -66,5 672,7 313,6 241,8

15. Mijloace i materiale de transport

0,4

32,9

5,2

135,5

-10,3 -15,8

-200

105,5 -113,3
147,7 153,4

109,0 237,8

-4,8 -102,6 822,5

2600,
2137,5
6

16. Instrumente i aparate optice,


fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
0,01
0,1
1,2
7,9 -1,18 -7,8 1000 658,3 661,0
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
17. Mrfuri i produse diverse
1,8
14,6
3,1
15,7 -1,3 -1,1 811,1 506,4 -118,2
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

Slovenia fiind o ar mic, de 2 milioane de locuitori i schimburile


comerciale sunt mai reduse, ns, puternic dezechilibrate, n numai 4 ani
(2004-2008) deficitul crescnd de aproape opt ori.
Primele trei categorii de produse la exportul Romniei din 2008 au
fost: metalele comune i articolele din acestea (26,5%), mainile, aparatele,
echipamentele electrice i cele de nregistrat sau reprodus (23,0%),

mijloacele i materialele de transport (20,4%), iar la import mijloacele i


materialele de transport (28,4%), mainile, aparatele, echipamentele electrice
i cele de nregistrat (21,6%), produsele chimico-farmaceutice (20,4%).

3.25. Spania
3.25.1. Principalii indicatori macro-economici
PIB total: calculat la P.C. 1.410 mld. $, iar calculat la P.P.C. 1.360 mld. $;
Structura PIB: 67% serviciile, 30% industria i 3% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 31.100 $ calculat la P.C. i 30.000 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 28% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.500 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -4,1% (2008) i -11,4% (2009), datoria public 39,7%,
respectiv 55,2% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 25 mld. $

3.25.2. Economia
De la aderarea n U.E. (1986) economia spaniol a cunoscut o rapid
dezvoltare i diversificare, motorul fiind investiiile strine i cererea de
consum. Avnd n vedere aceast evoluie, Forumul de la Davos a situat-o
pe locul 13 n U.E. i 28 n lume la competitivitatea economiei naionale.
3.25.2.1. Resursele naturale i energia
Subsolul spaniol este relativ bogat n crbune (circa 20 mil. to
anual) i toat gama de neferoase. Suprafaa agricol este de 57,1%, iar cea
mpdurit de 17% din suprafaa rii.
Energia electric se produce n centrale pe crbune 30%, atomoelectrice 24%, i hidrocentrale 16%. Dependena energetic este mare, de 78%.
3.25.2.2. Industria
n ultimii ani ritmul de cretere s-a redus (2,0% n perioada 19962008), cele mai dinamice ramuri fiind cele productoare de motoare,
cauciuc i mase plastice.
Producia de oel a fost n 2008 de 18,8 mil. to, aluminiu 370 mii
to i zinc 500 mii to (locul 5 pe glob).
Construcia de maini se remarc prin producia de autovehicule
(circa 3 mil. anual, ocupnd locul 3 n U.E. i 6 pe glob), utilaje pentru
industria textil i cea chimic, nave, avioane, material rulant, maini
agricole, electrocasnice, electronice etc.

Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce, n principal,


combustibili (peste 15 mil. to benzine anual), cloro-sodice, ngrminte (1,6 mil.
to), lacuri i vopsele, anvelope, mase plastice, medicamente .a.
Industria materialelor de construcii realizeaz o producie
medie anual de 40 mil. to ciment, var, sticlrie, faian .a.
Industria lemnului produce de la celuloz, hrtie i cartoane la
mobil, cherestea, PAL, PFL .a. De exemplu, producia de cherestea se
ridic la circa 4 mil. m3, iar cea de hrtie i cartoane la 5,5 mil. to.
Industria textil, a confeciilor i cea a nclmintei, cu tradiie
n Spania, produce esturi (la cele din bumbac ocup locul 3 n lume),
tricotaje, confecii, lenjerie i circa 200 mil. perechi de nclminte.
Industria alimentar reprezint o ramur prestigioas a economiei
spaniole, dovad c la uleiul de msline ocup primul loc n lume (peste un
milion de tone anual), locul doi la vin, ase la uleiul de floarea-soarelui, apte la
carne i zece la bere.
3.25.2.3. Agricultura
Ocup un loc important n economia spaniol, cu 3% din PIB,
2,8% din valoarea adugat i 12,7% din producia U.E. Suprafaa agricol
deine 57,1%, n agricultur lucreaz 6% din populaia activ, produsele agroalimentare dein 7,5% din export i 7% din import, iar din bugetul unei familii
reprezint 17%.
Specificul agriculturii spaniole l dau produciile de msline,
citrice, fructe, legume i struguri.
3.25.2.4. Infrastructura
Dispune de ntreaga gam de ci de comunicaie, avnd: 14.781
km de ci ferate, 677.000 km de osele (din care cteva mii autostrzi) i o
important flot comercial proprie (182 nave cu o capacitate de 1,74 mil. to
registru brut).

3.25.3. Comerul exterior


Volumul total s-a ridicat n 2008 la 695 mld. $, din care 278 mld.
exporturile i 417 mld. importurile, deficitul ridicndu-se la importanta
sum de 139 mld. $.
U.E. deine circa 74% din export i 68% din import, iar principalii
parteneri sunt: Frana, Germania, Portugalia i Italia.
La export ponderea cea mai mare o dein autovehiculele (23%),
urmate de echipamente i utilaje (16%), produsele agro-alimentare (12%),

iar la import autovehiculele i pri ale acestora (16%), echipamentele


industriale (13%) i produsele chimico-farmaceutice (10%).
Comerul cu servicii se aproprie de 200 mld. $ anual, cu o balan
excedentar de peste 50 mld. $, la export turismul deinnd 54%, iar la
import serviciile de comunicaii, informatic i comer (45%).

3.25.4. Relaiile economice romno-spaniole


Export FOB Import CIF
TOTAL, din care
1. Animale vii i produse animale
2. Produse vegetale
3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale

Sold

2004 2008 2004 2008 2004 2008


374,9 773,9 577,8 1113,0 -202,9 -339,1
2,0
20,6 22,2 82,0 -20,2 -61,4
20,0 75,6
4,1
20,9 15,9 54,7
-

0,2

3,4

-0,2

-3,4

- mil. i % Evoluiile (%)


2008/2004
Exp. Imp. Sold
206,4 192,6 167,1
1003,0 369,4 303,9
378,0 509,7 344,0
1700,
1700,0
0
1420,0 237,7 145,3
47,6 224,3 3,4
156,5 140,8 123,5

4. Produse alimentare, buturi i tutun


1,0
14,2 13,8 32,8 -12,8 -18,6
5. Produse minerale
18,5
8,8
3,7
8,3 14,8 0,5
6. Produse chimice
21,4 33,5 52,5 73,9 -31,1 -38,4
7. Materiale plastice, cauciuc, i
14,9 48,2 25,8 41,9 -10,9 6,3 323,5 162,4
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
3,8
9,4
13,5 12,6 -9,7 -3,2 247,4 93,3
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 44,8 24,1
1,1
7,5 43,7 16,6 53,8 681,8
10. Past din lemn, hrtie, carton
0,6
0,5
9,9
12,3 -9,3 -11,8 83,3 124,2
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
58,4 54,7 81,2 72,9 -22,8 -18,2 93,7 89,8
din acestea
12. nclminte, plrii,
17,8 15,6
7,3
11,0 10,5 4,6 87,6 150,7
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
5,7
2,8
59,6 94,4 -53,9 -91,6 49,1 158,4
materiale similare
14. Metale comune i articole
66,8 151,5 29,2 82,6 37,6 68,9 226,8 282,9
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
82,7 146,9 135,5 339,7 -52,8 -192,8 177,6 250,7
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
16. Mijloace i materiale de transport
2,6 120,6 90,7 184,1 -88,1 -63,5 463,8 202,9
17. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
1,0
2,2
9,8
8,9
-8,8 -6,7 220,0 90,8
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
12,6 44,6 17,0 23,0 -4,4 21,6 353,9 135,3
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

57,8
33,0
38,0
126,9
79,8
43,8
169,9
183,2
365,1
72,4
76,1
125,6

Cu o pondere de 2,1% din comerul exterior al Romniei n 2008,


Spania se situeaz pe locul 15 n topul principalilor 20 de parteneri comerciali.
Schimburile comerciale sunt, ns, dezechilibrate, deficitul comercial
crescnd cu 67% n 2008, fa de 2004.
La exportul romnesc ponderea cea mai mare au deinut-o n 2008
metalele comune i articolele din acestea cu 19,6%, urmate de maini i
aparate, echipamente electrice, aparate de nregistrat i reprodus 19,0%,
mijloace i materiale de transport 15,6%.

3.26. Suedia
3.26.1. Principalii indicatori macro-economici
PIB total: calculat la P.C. 390 mld. $, iar calculat la P.P.C. 274 mld. $;
Structura PIB: 70% serviciile, 28% industria i 2% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 42.400 $ calculat la P.C. i 30.000 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 18% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.600 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: 2,5% (2008) i -2,2% (2009), datoria public 38%,
respectiv 42,8% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 30 mld. $.

3.26.2. Economia
Economia social de pia este bine conturat i aplicat n Suedia,
dovad c la PIB-ul pe locuitor se situeaz pe locul 4 n U.E., iar Forumul
de la Davos a situat-o pe locul 2 n U.E. i 3 n lume la competitivitatea
economiei naionale.
3.26.2.1. Resursele naturale i energia
Subsolul sudez este bogat n minereu de fier, majoritatea
neferoaselor i crbune. Suprafaa agricol este mic, reprezentnd numai
6,8% (n cifre absolute este, ns, mai mare dect a Belgiei sau Danemarcei),
iar cea mpdurit 59% din suprafaa rii.
Energia electric este produs n proporie de 50% de centralele
atomo-electrice i 39% de hidrocentrale.
3.26.2.2. Industria
Producia de oel a ajuns la 5,2 mil. to n 2008, fa de 15 mil. to
n 2000.
Construcia de maini este specializat n producerea de aparatur
electronic i electrocasnic, mijloace de transport (peste 500.000

autovehicule), nave fluviale i maritime, material rulant, utilaje pentru


industria textil, alimentar i a lemnului etc.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic realizeaz o
gam variat de produse, din care nu lipsesc combustibilii, cloro-sodicele i
medicamentele.
Industria materialelor de construcii produce toat gama de
produse, specific sectorului.
Industria lemnului prelucreaz, ndeosebi, materia prim local
(59% din suprafa este acoperit cu pduri) i producia de cherestea
depete 17 mil. m3 anual, iar cea de hrtie i cartoane 12 mil. to.
Industria textil, a confeciilor i cea a nclmintei prelucreaz
materia prim importat i realizeaz produse destinate, n special, pieei interne.
Industria alimentar, destinat i aceasta prioritar pieei interne,
prelucreaz carnea i laptele.
3.26.2.3. Agricultura
Agricultura deine 2% din PIB, 0,4% din valoarea adugat i 1,3%
din producia U.E. n agricultur lucreaz 2,3% din populaia activ,
produsele agro-alimentare dein 2% din exporturi i 4,5% din importuri, iar n
structura cheltuielilor unei familii 17%.
Creterea animalelor reprezint ocupaia principal, ponderea
zootehniei n valoarea produciei agricole fiind de 75%.
3.26.2.4. Infrastructura
Cile ferate nsumeaz 11.000 km, iar oselele 115.000 km,
canalele i lacurile reprezint i ele importante reele de comunicaii,
specifice rilor nordice.

3.26.3. Comerul exterior


Volumul total s-a ridicat n 2008 la 348 mld. $, din care 183
exporturile i 165 importurile, balana comercial fiind excedentar.
U.E. deine 58% din exporturi i 72% din importuri, principalii
parteneri fiind: Germania, Marea Britanie, SUA i Olanda.
Suedia export, n principal, produse siderurgice, autovehicule,
nave, mobil, celuloz i hrtie, electrocasnice .a.; import combustibili,
produse agro-alimentare .a.
Comerul cu servicii este de circa 100 mld. $ anual, balana este
excedentar i peste 50%, att la export, ct i la import dein serviciile de
comunicaii, informatic i comerciale.

3.26.4. Relaiile economice romno-suedeze


- mil. i % Evoluiile (%)
Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
TOTAL, din care
106,4 201,9 279,9 434,6 -173,5 -232,7 189,7 155,3 134,1
1. Animale vii i produse animale
5,7
-5,7
2. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale
4,2
7,4
-4,2 -7,4
176,2 176,2
3. Produse alimentare, buturi i tutun
0,2
0,4
0,5
3,7
-0,3 -3,3 200,0 740,0 1100,0
4. Produse minerale
0,1
0,2
0,6
1,1
-0,5 -0,9 200,0 183,3 180,0
5. Produse chimice
0,1
0,4
19,2 14,1 -19,1 -13,7 400,0 73,4 71,7
6. Materiale plastice, cauciuc, i
3,4
5,2
10,8 19,2 -7,4 -14,0 152,9 177,8 189,2
articole din acestea
7. Produse din lemn, exclusiv mobilier
5,3
15,2
0,5
2,5
4,8 12,7 286,8 500,0 264,6
8. Past din lemn, hrtie, carton
0,1
0,8
15,8 13,5 -15,7 -12,7 800,0 85,4 80,9
i articole din acestea
9. Materiale textile i articole
24,1 17,6
5,0
8,6 19,1 9,0 73,0 172,0 47,1
din acestea
10. nclminte, plrii,
5000,
1,9
1,6
0,04
0,2
1,9
1,4 84,2
73,7
umbrele, i articole similare
0
11. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
3,1
3,5
1,0
0,9
2,1
2,6 112,9 90,0 123,8
materiale similare
12. Metale comune i articole
8,5
28,7 30,5 74,6 -22,0 -45,9 337,6 244,6 208,6
din acestea
13. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
18,9 54,0 109,0 160,1 -90,1 -106,1 -285,7 146,9 117,8
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea
14. Mijloace i materiale de transport
11,0 27,8 68,7 106,1 -57,7 -78,3 252,7 154,4 135,7
15. Instrumente i aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
1,7
11,6
9,5
9,8
-7,8 1,8 682,3 103,2 23,1
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
16. Mrfuri i produse diverse
27,5 34,6
1,8
6,4 25,7 28,2 125,8 355,6 109,7
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

n perioada 2004-2008 dei exporturile au crescut mai rapid dect


importurile, deficitul comercial l-a depit pe cel din 2004 (cu 34,1%),
ajungnd n 2008 la 232,7 mil. .
La export ponderea o dein mainile, echipamentele electrice, aparatele
de nregistrat i reprodus cu 26,7% n 2008, urmate de mrfurile i produsele
diverse 17,3% i metalele 14,3%, iar la import mainile, echipamentele electrice,
aparatele de nregistrat i reprodus cu 36,8%, mijloacele de transport cu 24,3%.

3.27. Ungaria

3.27.1. Principalii indicatori macro-economici


PIB total: calculat la P.C. 107 mld. $, iar calculat la P.P.C. 162 mld. $;
Structura PIB: 66% serviciile, 30% industria i 4% agricultura;
PIB-ul pe locuitor: 10.700 $ calculat la P.C. i 16.200 $ la P.P.C.;
Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB;
Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.500 kg, echivalent combustibil;
Deficitul bugetar: -3,8% (2008) i -3,9% (2009), datoria public 72,9%,
respectiv 78% din PIB, iar cheltuielile bugetare 50% din P.I.B.;
Rezerve valutare: 20 mld. $.

3.27.2. Economia
Gestionnd mai bine tranziia i beneficiind din plin de sprijinul
occidentului, Ungaria i-a restructurat economia i s-a dezvoltat destul de rapid.
Totui, criza a afectat-o, fiind nevoit s apeleze la FMI, Banca Mondial i
Comisia European (mprumutnd 25,5 mld. $). Forumul de la Davos i-a atribuit
poziia 21 n U.E. i 41 n lume la competitivitatea economiei naionale.
3.27.2.1. Resursele naturale i energia
Resursele subsolului cuprind crbunele, bauxita, minereul de fier
i mangan, n cantiti mici. Solul reprezint, ns, o resurs important,
suprafaa agricol ntinzndu-se pe 61,7% (locul 4 n U.E.), iar cea
mpdurit pe 19% din suprafaa rii.
Energia electric este produs, n special, cu centrale pe gaze (35%),
atomo-electrice (32%) i pe crbune (27%). Dependena energetic este de 70%.
3.27.2.2. Industria
n perioada 1996-2008 producia industrial a crescut, n medie, cu
7% pe an, cele mai dinamice ramuri fiind producia motoarelor de
autovehicule, echipamente de comunicaii i electrotehnice.
Producia de oel a fost n 2008 de 2,1 mil. to.
Construcia de maini cuprinde o varietate mare de produse de la
autovehicule i material rulant, la utilaje industriale i aparatur electric,
electronic i electrocasnic, maini unelte, echipamente energetice .a.
Industria chimic, petrochimic i farmaceutic produce
ngrminte (300 mii to anual), colorani, produse sintetice i medicamente.
Industria materialelor de construcii valorific calcarele,
materialul vulcanic, nisipurile i gresiile locale, producnd o gam larg de
produse specifice acestei ramuri.

Industria lemnului, dei Ungaria nu beneficiaz de pduri nsemnate,


produce anual 200 mii m3 de cherestea i 600 mii to hrtie i cartoane.
Industria textil, a confeciilor i cea a nclmintei, aflat n
declin, realizeaz totui o gam larg de produse specifice sectorului.
Industria alimentar valorific din plin baza de materii prime locale,
prelucrnd carnea i laptele, att pentru piaa intern, ct i pentru export.
3.27.2.3. Agricultura
Are o mare importan pentru economia maghiar, dovad c deine
4% din PIB, 2,7% din valoarea adugat i 2,0% din producia U.E. Suprafaa
agricol se ntinde pe 61,7% din suprafaa rii, produsele agro-alimentare
reprezint 7% din export i 4% din import, iar din bugetul unei familii 28%.
Din populaia activ deine 4,3%.
Se practic o agricultur intensiv cu producii la cereale de peste
4.000 kg la hectar. Zootehnia este axat, n special, pe creterea porcilor (4,5
mil.).
3.27.2.4. Infrastructura
Reeaua de ci ferate numr 7.800 km, cea de osele 99.000 km,
cu peste 500 km de autostrzi, iar Dunrea asigur legtura cu marea.

3.27.3. Comerul exterior


Volumul total nregistrat n 2008 a fost de 213,9 mld. $, din care
exporturile 107,5, iar importurile 106,4, o balan uor excedentar
(1,1 mld. $.), caz mai rar la fostele ri socialiste.
U.E. deine 75% din export i 70% din import, partenerii
principali fiind: Germania, Austria i Italia.
Exporturile sunt constituite, n principal, din manufacturate pe
baz de metal (60%), chimico-farmaceutice (9%), iar importurile din
manufacturate (80%) i combustibili (10%).
Comerul cu servicii depete 25 mld. $ anual, este relativ
echilibrat i dominat de serviciile de comunicaii, informatic i comerciale
(peste 50%).

3.27.4. Relaiile economice romno-maghiare

TOTAL, din care

- mil. i % Evoluiile (%)


Export FOB Import CIF
Sold
2008/2004
2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold
724,2 1726,4 832,1 4294,5 -107,9
238,4 516,1 2380,0
2568,1

Export FOB Import CIF

Sold

2004 2008 2004 2008


30,6 212,5 -22,7 -200,6
59,2 271,6 -55,9 -235,5

Evoluiile (%)
2008/2004
Exp. Imp. Sold
150,6 694,4 883,7
1093,9 458,8 421,3
5072,
1462,5
6480,0
7
231,9 405,9 465,5
405,6 349,7
255,5 543,7 912,3

1. Animale vii i produse animale


2. Produse vegetale

2004
7,9
3,3

2008
11,9
36,1

3. Grsimi i uleiuri animale sau vegetale

1,6

23,4

1,1

55,8

4. Produse alimentare, buturi i tutun


5. Produse minerale
6. Produse chimice
7. Materiale plastice, cauciuc, i
articole din acestea
8. Piei crude, piei tbcite,
blnuri i produse din acestea
9. Produse din lemn, exclusiv mobilier
10. Past din lemn, hrtie, carton
i articole din acestea
11. Materiale textile i articole
din acestea
12. nclminte, plrii,
umbrele, i articole similare
13. Articole din piatr, ipsos,
ciment, ceramic, sticl .i
materiale similare
14. Metale comune i articole
din acestea
15. Maini i aparate;
echipamente electrice; aparate
de nregistrat sau reprodus
sunetul i imaginea

14,1
44,7
38,4

32,7
181,3
98,1

55,3
49,9
68,4

224,5 -41,2 -191,8


174,5 -5,2 6,8
371,8 -30,0 -273,7

25,9

157,3 107,7 361,5 -81,8 -204,2 607,3 335,6 248,7

202,3 642,2 168,4

1245,
33,9 -602,9 317,4 739,4 1773,5
1

16. Mijloace i materiale de transport

21,2

472,6

0,5

-32,4

2375,
0
333,5

1,6

5,1

0,8

19,0

0,8

-13,9 318,7

42,0

30,1

23,3

77,7

18,7

-47,6

6,5

11,6

41,6

85,6

-35,1 -74,0 178,5 205,7 211,4

134,6

55,9

46,6

85,2

88,0

-29,3

41,5

182,8

24,9

51,5

2,8

29,4

22,1

22,1

206,8

1050,
0

15,3

18,8

39,2

161,3 -23,9 -142,5 122,9 411,5 596,2

77,0

258,3

85,4

316,6

40,6

25,9

-8,4

71,7

-58,3 335,4 370,7 694,0

-4,7 -432,0 191,5

1815,
9191,5
3

17. Instrumente i aparate optice,


fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare;
1,5
19,9
7,6
36,5 -6,1 -16,6 1326,7 480,3 272,1
ceasuri; instrumente muzicale, pri
i accesorii ale acestora
18. Mrfuri i produse diverse
61,2 51,8 18,0 90,8 43,2 -39,0 84,6 504,4 90,3
Sursa: I.N.S. Anuarul de comer internaional al Romniei, 2005-2009

n 2008 Ungaria a fost al treilea partener comercial al Romniei,


cu o pondere de 6,6%, la export 5,1%, iar la import 7,5%.
Deficitul comercial a crescut brusc, de la numai 107,9 mil. n
2004 la 2.568,1 mil. n 2008, din acest punct de vedere situndu-se dup
Germania i naintea Italiei, principalii doi parteneri comerciali ai Romniei.
La export ponderea cea mai mare, n 2008, au avut-o mainile,
echipamentele electrice, aparatele de nregistrat i reprodus cu 37,2%,
urmate de metale cu 14,9% i combustibili cu 10,5%, iar la import tot

mainile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat i reprodus cu


29% i mijloacele de transport cu 11%.

Anexa nr. 1
Fonduri europene alocate Romniei n perioada 2007-2013
2007- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013
19,21 1,28 1,85 2,51 3,03 3,26 3,51 3,77

Total fonduri structurale i de


coeziune
- Fondul European pentru
8,98
0,6 0,86 1,16 1,42 1,53 1,63
Dezvoltare Regional FEDR
- Fondul de Coeziune FC
6,55 0,44 0,64 0,86 10,3 1,11 1,19
- Fondul Social European FSE
3,68 0,23 0,36 0,49 0,58 0,63 0,69
Total fonduri pentru agricultur 8,25 0,76 1,05 1,35 1,27 1,27 1,28
i dezvoltare rural
Fondul European pentru
8,02 0,74 1,02 1,32 1,24 1,23 1,24
Agricultur i Dezvoltare Rural
FEADR
Fondul European pentru Pescuit
0,23 0,02 0,02 0,03 0,4 0,04 0,04
FEP
Total *
27,47 2,03 2,90 3,86 4,30 4,54 4,79
- % din PIB-ul Romniei
1,7 2,2
2,5
2,5 2,4 n.a.
Sursa: Mugur Isrescu, Atragerea fondurilor europene n Romnia
i perspectiva economico-financiar n 2008, Bucureti, 14 martie 2008

1,79
1,28
0,70
1,28
1,23
0,05
5,05
n.a.

Anexa nr. 2
Alocarea CSNR pe Programe Operaionale

Re gional; 19.4
Mediu

Transport

C ompetitivitate

M ediu; 23.5
Capacitate administrativ

Capacitate adm inis trativ; 1.1

D ezvoltarea resurselor umane

Trans port; 23.8

Com pe titivitate ; 13.3


Asisten tehnic

Regional

** Dup estimrile Uniunii Generale a Industriailor din Romnia


confinanarea naional (public-privat) se va ridica la 4,4 mld. (16%).

Anexa nr. 3
Ghidul Elaborrii Proiectelor cu Finanare Comunitar 1
1. Sursele de informaii
Pentru a obine informaii despre programele finanate de Uniunea
European se pot consulta urmtoarele surse:
1. Biroul de Sprijin Extern al Comisiei Europene, programele finanate
de VE, licitaiile i fondurile nerambursabile acordate sunt administrate prin
Europeaid Co-operation Office i pot fi consultate la urmtoarea adres:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index.htm
Site-ul grupeaz sursele de finanare iniiate de VE pentru furnizarea
de produse sau servicii i de executarea de lucrri (de exemplu
infrastructur) prin procedura licitaiilor sau a fondurilor nerambursabile.
Sunt oferite informaii despre fondurile acordate de VE prin alte programe i
proiecte cu caracter specific.
Pentru fiecare licitatie sau fond nerambursabil trebuie verificat dac
este deschis, nchis i prevzut n proiecia financiar pentru 2007-2013.
2. Direcia General ,,Extindere" i alte Direcii ale Comisiei
Europene Pentru a cuta informaii specifice, pentru un anumit domeniu, se
consult pagina Direciei Generale a Comisiei Europene corespunztoare
domeniului respectiv.
Exemple:
A) pentru oportuniti de finanare n domeniul ntreprinderilor i n
domenii conexe, cum ar fi industrie, servicii, competitivitate, standardizare,
etc. se pot gsi informaii la urmtoarea adres:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/index.htm
B) pentru domeniul educaie i cultur se poate consulta urmtoarea
pagin a Direciei Generale "Educaie & Cultur":
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
3. Centrul de Informare al Comisiei Europene n Romnia, Reeaua
Centrelor Euro Info i Guvernul Romniei Departamentul Afacerilor
Europene (www.dae.ro)
Informaii despre programele DE privind oportunitile de finanare
deschise Romniei se pot obine consultnd brourile editate de Delegaia
Comisiei Europene n Romnia sau la urmtoarea adres:
http://www.infoeuropa.ro
1 Centrul de informare al Comisiei Uniunii Europene n Romnia - "Primii pai n
elaborarea i derularea cu succes a unui proiect", 2002

Informaii despre aceste programe sunt oferite de reeaua specializat


a Centrelor Euro Info din Romnia la adresa de web:
http://www.eic.ro
O motivaie important pentru a elabora propuneri proprii de proiecte
ce ar putea fi finanate de instituiile donatoare sau pentru a participa la
proiecte mpreun cu organizaii-partenere este creterea nivelului de
competen al organizaiei n anumite domenii.
Cnd o organizaie nu are experien pentru a-i elabora singur
propunerile de proiect, poate dobndi aceast experien intrnd ca partener
ntr-o propunere de proiect ntocmit sub coordonarea altei organizaii care
va fi coordonator de proiect.
Exist i posibilitatea de a se apela la entiti specializate (firme de
consultan) n elaborarea propunerii proiectului, dar acest lucru conduce la
acumularea de experien ntr-o msur mai mic.
Organizaiile pot s-i suplimenteze resursele financiare apelnd la
fondurile financiare puse la dispoziie de instituiile donatoare cu condiia
cunoaterii surselor de finanare, a modului de a avea acces la aceste surse,
de a participa, i n consecin a dobndi experien n elaborarea i punerea
n aplicare a propriei propuneri de proiect
Odat ce a fost identificat o idee de proiect folosind i informaiile
din Ghidul Solicitantului trebuie s fie examinate oportunitile de finanare
i s se aleag cea corespunztoare.
Oportunitile de finanare sunt anunate de Comisia European sau
ali donatori n cadrul apelurilor pentru propuneri/invitaii la licitaii, etc.
Un prim pas n elaborarea i derularea unui proiect este identificarea
zonei la care se refer apelul. ntotdeauna un apel pentru propuneri privind
programele finanate de DE va prezenta zonele geografice (grupri de ri,
ri sau regiuni dintr-o ar) din cadrul crora diverse organizaii pot s
prezinte o propunere. Uneori, un apel poate cere implicarea organizaiilor
din cteva State Membre ale Uniunii Europene i/sau un numr minim de
organizaii din rile din centrul i estul Europei.
Un apel pentru propuneri va scoate n eviden anumite obiective i
prioriti pe care le urmrete programul respectiv. Proiectele ce vor fi
propuse trebuie s conduc prin activitile ce se vor desfura la obiectivul
stabilit prin program.
Propunerile de proiect pot include diverse tipuri de activiti indicate
n apelul pentru propuneri. Apelurile indic, de regul, i acele tipuri de
activiti care nu pot fi incluse. n ipoteza n care anumite activiti pe care o
organizaie ar vrea s le execute i care aparin domeniului su de activitate
pot fi catalogate ca eligibile, atunci acestea pot deveni subiectul unei
propuneri de proiect.

O organizaie care dorete s participe la un apel de propuneri trebuie


s verifice dac are know-how-ul necesar (experi, infrastructur etc.) pentru
a realiza un proiect de succes n cadrul apelului respectiv. Managerul de
proiect, n cele mai multe cazuri trebuie s fie din cadrul organizaiei. n
cazuri excepionale, organizaia poate s apeleze la un expert extern, care s
fie responsabil cu anumite pri din proiect pentru care nu exist personal
calificat. Att managerul ct i expertul pot fi din afara organizaiei numai
dac instituia donatoare accept. De obicei, Comisia European sau ali
donatori solicit s se anexeze la propunerea de proiect o prezentare a
experienei organizaiei n accesarea de fonduri i derularea altor proiecte
similare i CV-urilor persoanelor care vor fi responsabile pentru aspectele
cele mai importante ale proiectului (de exemplu: CV-urile managerului de
proiect, consultantului cu probleme de instruire etc.).
Apelurile pentru propuneri specific organizaiile din cadrul cror ri
pot s nainteze o propunere de proiect, adic, pot s-i asume rolul de
coordonator/lider/promotor de proiect i care organizaii pot fi doar partener.
Unele apeluri necesit o pregtire foarte detaliat a propunerii de
proiect. Dac nu este posibil ca o persoan din cadrul organizaiei s fie
disponibil pentru a lucra o perioad mai lung de timp ca manager de
proiect, atunci este recomandabil s se caute o organizaie care are intenia
s nainteze o propunere de proiect i s se formeze un parteneriat, n cazul
n care respectivul proiect corespunde obiectivelor organizaiei.
Organizaiile care aleg varianta de partener de proiect trebuie s in
cont de cteva dezavantaje:
- coordonatorul de proiect poate elabora propunerea, n primul rnd,
conform ideilor sale;
- coordonatorul de proiect, fiind responsabil pentru ntreg managementul
proiectului, poate avea un procent mai mare din finanare;
- coordonatorul de proiect poate decide cine s-i fie partener i cine nu.
Cnd este luat decizia ca organizaia s nainteze o propunere de proiect
trebuie s fie numit un manager de proiect. n cazul n care proiectul are o
complexitate mai mare sau cuprinde anumite activiti de strict specialitate,
atunci este necesar s se constituie o echip care s participe la elaborarea
propunerii i care s fie coordonat de managerul desemnat. Managerul de
proiect trebuie s aib experien n activiti de management i n domeniul pe
care l trateaz proiectul, s i fie clar scopul proiectului i s fie capabil s
coordoneze, s monitorizeze i s evalueze planificarea i realizarea
activitilor, precum i s elaboreze rapoartele solicitate de instituia donatoare.
Managerul de proiect trebuie s adopte decizii i s iniieze aciuni
care s conduc la atingerea obiectivelor propuse, n timpul planificat i cu
restriciile de resurse impuse.

ELABORAREA UNEI PROPUNERI DE PROIECT


Odat identificat apelul pentru propuneri, corespunztor, ideii de proiect,
odat stabilit rolul organizaiei noastre de coordonator de proiect i odat
desemnat managerul de proiect, este foarte important s se citeasc cu atenie i
n profunzime i s se respecte complet ghidul solicitantului pus la dispoziie
de instituia donatoare. Acest ghid cuprinde, de regul, informaii despre
program, criteriile de eligibilitate, cererea de finanare condiii i proceduri de
comp1etare a acesteia, criterii de selectare a proiectelor, condiii pentru faza de
punere n aplicare a Proiectului; contractul standard, alte informaii utile,
precum i diverse formate (de exemplu, formatul pentru ,buget).
Recomandare: Pentru c nu ntotdeauna gsim rspuns la toate
ntrebrile noastre, este bine s lum legtura cu instituia donatoare, pentru
clarificri suplimentare. In ultimul timp, din ce n ce mai multe pagini web ale
diverselor programe, includ i rspunsuri la cele mai frecvente ntrebri.
Este deosebit de important, chiar hotrtoare, comunicarea cu
instituia donatoare nu numai n timpul elaborrii propunerii de proiect,
dar i n etapa de derulare.
ntocmirea programului de lucru
Pentru a obine o evaluare pozitiv a propunerii de proiect, este
important s artai instituiei donatoare c v sunt foarte clare obiectivele
ce trebuie atinse. Este de asemenea important s descriei aceste obiective,
precum i rezultatele ateptate, n termeni cantitativi i calitativi. Totui,
nainte de a prezenta o list clar a rezultatelor este necesar s se prezinte
premisele de la care s-a pornit i o justificare detaliat a proiectului.
Mai mult dect att, n propunerea de proiect, trebuie bine fundamentate
activitile ce se vor desfura, rolul i responsabilitile partenerilor, precum i
alte elemente pe care le vom prezenta n cele ce urmeaz.
Originea proiectului (premise)
Este important s se descrie cum organizaia-coordonator de proiect i
celelalte organizaii-partenere s-au cunoscut, cum a aprut ideea de a face un
proiect comun (de exemplu, n timpul unei ntlniri sau n timpul derulrii
unui proiect anterior).
Unii parteneri pot descrie cum au ajuns la o anumit experien pe
care doresc s o transfere celorlali parteneri de proiect. Acetia pot, de
asemenea, s menioneze cum au discutat i stabilit anumite etape n cadrul
propunerii de proiect.
Justificarea proiectului
Cnd o instituie donatoare (de exemplu, Comisia European) a decis s
ofere o finanare pentru proiecte ce corespund anumitor. criterii, este clar c aceste
criterii vor juca un rol important n timpul evalurii propunerilor de proiect.

De aceea, trebuie incluse n propunere informaii nu numai suficiente,


dar i detaliate pentru a justifica proiectul.
Acest lucru nseamn:
- s descriei nevoile pe care proiectul le va acoperi i cum sunt ele legate
de obiectivele i prioritile programului; dar, s identificai i constrngerile;
- s descriei grupurile-int i s estimai numrul beneficiarilor;
- s descriei cum va rezolva proiectul aceste nevoi pentru grupurileint stabilite;
- s motivai de ce proiectul i activitile ce se vor desfura sunt
importante pentru grupurile-int.
Pentru justificarea proiectului, se pot face referiri la rezultatele unor
analize, studii, prin care s-au determinat nevoile i constrngerile ce au
condus la propunerea de proiect.
Exemplu:
Cnd n cadrul unui proiect se are n vedere instruirea organizaiilor
de sprijinire a mediului de afaceri dintr-o anumit zon pentru a le
familiariza cu acquis-ul comunitar n domeniul proteciei mediului, este
bine s se arate c n acea zon, n acest domeniu, cunotinele sunt puine,
sau, chiar inexistente, c activitatea specific de pregtire din propunerea
de proiect va conduce la o experien de nalt nivel, c reprezentanii
organizaiilor (beneficiari intermediari - se precizeaz numrul lor) vor
folosi aceast experien pentru a oferi un nou serviciu de consultan
managerilor IMM-urilor productoare (grupul-int - se precizeaz
numrul lor) din regiunea respectiv. Pe termen lung, populaia din zon
(beneficiarii finali - se estimeaz numrul persoanelor) va avea numai de
ctigat pentru c prin aplicarea reglementrilor comunitare n domeniu
proteciei mediului IMM-urile vor produce "mai curat".
Definirea obiectivelor proiectului
Ceea ce ne propunem prin proiect trebuie s conduc la atingerea
obiectivul programului, de la specific la general.
Nu putem s ne propunem obiective foarte multe, pe care s-ar putea s
nu le ndeplinim tocmai pentru c ne propunem prea multe.
Exemplu:
Proiect "PRO CONSUMATOR - Creterea gradului de protejare a
consumatorilor, coordonat de CCINA Centrul Euro-Info Consultan
Scopul proiectului este de a crete gradul de protejare a
consumatorilor prin:
- facilitarea accesului la informarea i consilierea consumatorilor i a
agenilor economici
- stimularea ntreprinderilor n aplicarea legislaiei derivate din
acquis-ul comunitar de protecie a consumatorilor

- mbuntirea dialogului ntre autoritile statului, reprezentanii


mediului de afaceri i reprezentanii societii civile la nivel local.
Astfel, proiectul contribuie la ntrirea societii civile i a rolului ei
n pregtire Romniei pentru integrarea n Uniunea European ".
Recomandare: Evideniai n descrierea obiectivului general al
proiectului dumneavoastr obiectivele specifice sau prioritile programului.
Evaluatorului i va fi mai uor s urmreasc atingerea celor din urm.
Rezultate
Impact
Instituia donatoare trebuie convins c grupurile-int ale proiectului
vor fi influenate prin proiect n mod pozitiv, c situaia acestora se va
mbunti n urma punerii n practic a proiectului.
Estimarea valoric a impactului este important in evaluarea proiectului.
Exemplu:
n cazul proiectului "PRO CONSUMATOR, impactul va fi
considerabil datorit abordrii att a consumatorilor, n general, prin
sensibilizarea acestora n favoarea conceptului de "protecie a
consumatorilor" ct i a firmelor care sunt sau ar trebui s fie preocupate
de aplicarea legislaiei ce deriv din adoptarea acquis-ului comunitar,
pentru a evita producerea de prejudicii consumatorilor.
19.000 de persoane vor fi influenate pozitiv.
Orice impact pozitiv declarat trebuie explicat i argumentat n
contextul proiectului. Trebuie, de asemenea, s avem mare grij, chiar i n
cadrul proiectelor care nu au ca tem principal mediul, prin activitile ce
le vom desfura sau echipamentele pe care le vom achiziiona s nu
aducem daune mediului nconjurtor. Sub nici o form nu se vor evalua
pozitiv ace1e proiecte care nu in seama de mediu.
Rezultate concrete
1) Ce dorim s producem concret n cadrul proiectului n urma
desfurrii unor aciuni?
sau
2) Ce rezultate (altele dect cele realizate n urma unui proces de producie)
preconizm c vom avea la sfritul perioadei de derulare a proiectului?
sau
3) Ce rezultate sociale i economice obinem?
Acestea sunt ntrebri la care trebuie s dm un rspuns, n termeni
cuantificabili.
Exemplul 1
-90 de rapoarte sectoriale coninnd o prezentare a directivelor UE
ce trebuie respecta te cnd se vinde un anumit produs specific sau grup de
produse pe pieele UE; rapoartele vor fi editate n 2000 de copii;

-10.000 de copii ale unui catalog al exportatorilor romni care au


adaptat producia lor la regulile UE (realizat pe CD-ROM);
- un ghid online despre cum s faci afaceri n UE sau cu ri tere, ajutnd
ntreprinderile s-i gseasc direct adrese de web specializate pe subiecte
legate de internaionalizare (de tipul, taxe de import n UE, eticheta ecologic,
armonizarea tehnic i standardizarea, mrci comerciale i proiecte, obinerea
de patente europene, legislaia produselor n UE etc.).
Exemplul 2
- 200 de membri ai personalului din organizaiile din Europa Central i
de Est, participante la proiect, vor deveni experi n domeniul legislaiei
comunitare i a acquisului privind funcionarea pieei interne a UE.
Exemplul 3
- o fabric de producere a conservelor de legume / fructe
- 2 centre pentru colectarea laptelui
- 4 centre de informare despre UE.
Exemplul 4
- crearea a 25 de noi locuri de munc
- creterea cifrei de afaceri cu 25% n domeniul prelucrrii crnii.
Efectul de multiplicare
Rezultatele proiectelor trebuie s ajung la ct mai muli beneficiari posibili.
Cnd se prevede, de exemplu, instruirea personalului unor organizaii
de sprijin a mediului de afaceri este util s se precizeze cum personalul
instruit va deveni la rndul su formator pentru a transfera experiena sa
altor persoane din cadrul unor firme sau altor organizaii.
Exemplu:
Experi din VE vor instrui personalul din camerele de comer n
domeniul legislaiei VE pentru protecia consumatorului.
Dup aceast instruire, camerele vor organiza, la rndul lor,
seminarii prin care vor transfera cunotinele acumulate unor IMM-uri
locale i reprezentanilor organizaiilor de protecie a consumatorului.
n cazul n care se realizeaz nite produse inforn1aionale
specializate, este util s se explice cum se va organiza diseminarea acestora
ctre cei interesai, astfel nct un numr ct mai mare de beneficiari s
poat avea acces la ele.
Asigurarea continuitii proiectului
O instituie donatoare va fi ntotdeauna interesat s verifice cum vor
fi inute n via" rezultatele proiectului dup terminarea acestuia, cnd
finanarea de la instituii donatoare va nceta.
De aceea este ntotdeauna bine s artm:
- c organizaiile-partenere au mijloacele financiare i disponibilitatea
de a continua proiectul i de a investi n dezvoltarea sa ulterioar;

- c, de exemplu, un nou serviciu rezultat n urma derulrii proiectului se


va auto susine dup ncetarea perioadei de finanare prin perceperea unor tarife
de la clieni; trebuie artat c partenerii au fcut calcule economice i de pia
realiste pentru ca acel serviciu s vin n sprijinul continuitii proiectului etc.
Activiti
Pornind de la scopul i rezultatele pe care ni le-am propus s le
realizm n cadrul unui proiect, trebuie s determinm activitile i
componentele acestora (subactiviti) care conduc la obinerea rezultatelor.
Exemplu de prezentare a unei activiti n funcie de scop:
Organizarea de vizite documentare pentru ntreprinderile romneti n UE
Scop: S ofere firmelor locale posibilitatea de a vizita ntreprinderi
din UE pentru a nva din experiena acestora legat de punerea n
practic a normelor comunitare.
Multe programe finanate de instituii donatoare nu permit finanarea
misiunilor economice. Totui, cnd se demonstreaz c pot fi organizate
ntlniri cu firme ce produc articole similare, n scopul acumulrii de
experien n ceea ce privete modul de aplicare a reglementrilor VE, ca
de exemplu, n domeniul tehnic al cerinelor privind ambalarea i
etichetarea, sau pentru a beneficia de experiena din domeniul
internaionalizrii (export, import, pli internaionale, aspecte logistice
etc.), astfel de vizite pot conduce adesea la parteneriate ntre ntreprinderile
din rile candidate i firme din UE i, n consecin, astfel de aciuni sunt
foarte probabil eligibile.
Concluzie: Este important s fii creativi n descrierea activitilor
pentru care se cere finanarea. Uneori, o descriere potrivit permite ca
anumite activiti care la prima vedere sunt neeligibile, s fie finanate.
Deci, n propunerea de proiect, evitai o exprimare, de tipul "Organizarea
unei misiuni economice n Belgia pentru un grup de 15 exportatori romni.
"Astfel enunat, aciune a este puin probabil s fie acceptat ca eligibil.
Folosii-v imaginaia i justificai bine activitile i descriei-le n detaliu.
Activitile trebuie s aib o ordine logic i s existe o
interdependen ntre ele.
Trebuie, de asemenea, pentru fiecare dintre aceste activiti i
subactiviti s stabilim necesarul de resurse, locul desfurrii, durata i
responsabilittile partenerilor.
Fiecare activitate trebuie descris n detaliu i clar pentru ca instituia
donatoare s neleag exact ce avem de gnd s facem.
Managerul de proiect poate reprezenta grafic att planificarea detaliat a
activitilor n funcie de timp ct i organigrama de dependen a activitilor.
Ambele grafice (n literatura de specialitate graficul "timp" este
denumit i graficul Gantt, iar organigrama de dependen a activitilor

este denumit i graficul Pert), chiar dac nu sunt solicitate ca atare de


ctre instituia donatoare, sunt foarte importante i este recomandabil s le
anexm la propunerea de proiect.
Exemplu de planificare n timp a activitilor
Luna 1: ntlnirea partenerilor din proiect la nceperea derulrii
proiectului (Activitatea ... )
Luna 2: Achiziionarea de echipamente (Activitatea .. .)
Luna 3: Conectarea echipamentelor la Internet
Luna 3: Elaborarea materialului de instruire (instrument de lucru)
(Activitatea .. .)
Luna 4-6: Instruirea la faa locului sau instruirea n cadrul fiecrei
organizaii partenere (Activitatea .. .)
Luna 7-21: Instruirea la distan (Activitatea .. .)
Luna 12: ntlnirea partenerilor din proiect n vederea raportrii
intermediare
Luna 13: Raportarea intermediar / financiar i tehnic / narativ
(Activitatea .. .)
Luna 14: Audit extern (Activitatea .. .)
Luna 16: Organizarea i desfurarea conferinei "S facem afaceri
n Romnia" (Activitatea .. .)
....
Luna 22: Elaborarea raportului final Luna 23-24: Audit extern
Timpul total alocat activitilor trebuie s. se suprapun pe durata
proiectului, element indicat, de asemenea, n apelul pentru propuneri sau
ghidul solicitantului.
Rolul i responsabilitile partenerilor
n orice propunere de proiect trebuie s artm cine i ce sarcini are
fiecare, astfel nct s se ajung la atingerea obiectivelor i la realizarea
corespunztoare a proiectului.
Managerul de proiect poate evidenia c el va avea n sarcin:
coordonarea i organizarea ntlnirilor planificate cu toi partenerii
proiectului; realizarea tuturor contactelor i comunicrii cu instituia donatoare;
asigurarea comunicrii cu partenerii i alte entiti exterioare proiectului;
coordonarea i supervizarea general a activitilor ce trebuie
realizate prin proiect, autoriznd ceilali parteneri pentru coordonarea i
realizarea activitilor din regiunea sau sectoarele lor;
punerea n aplicare a unor activiti (coordonatorul este bine s
nu aib doar funcii de coordonare, dar i de execuie);

aprobarea cheltuielilor (de exemplu: achiziionarea de


echipamente, tiprirea unei brouri etc.) ce trebuie fcute de ceilali
parteneri;
transferarea fondurilor alocate prin proiect fiecrui partener,
astfel nct toi partenerii s-i ndeplineasc sarcinile asumate i s realizeze
activitile convenite n propunerea naintat spre finanare;
toate raportrile cerute de instituia donatoare;
evaluarea intern a gradului de realizare a activitilor etc.
n propunere poate fi evideniat c ceilali parteneri dIn proiect
sunt responsabili pentru: participarea la toate ntlnirile cu coordonatorul de
proiect, ntlniri ce sunt menionate n propunere;
executarea tuturor activitilor menionate n propunerea de proiect
care sunt n sarcina lor.
Elaborarea bugetului
n ghidul pus la dispoziie de finanator se specific tipul de cheltuieli i
venituri eligibile, precum i ce trebuie avut n vedere pentru elaborarea capitolelor
de cheltuieli i a capitolelor de venituri ce rezult din activitile proiectului.
Exemplu:
n cazul finanrilor nerambursabile din fonduri ale
Comunitilor Europene, sunt considerate costuri eligibile cele care
ndeplinesc urmtoarele criterii:
s fie direct legate de subiectul acordului de finanare (de
regul, cuprins tot n ghidul solicitantului) i s fie stipulate n acord;
s fie necesare pentru realizarea proiectului;
s fie rezonabile i n conformitate cu principiile unui
management sntos, respectiv cu o utilizare eficient a banilor i ntr-un
raport optim cost/beneficiu;
s fie efectuate n perioada de derulare a proiectului, aa cum
sunt definite n acordul de finanare;
s fi fost efectiv realizate, nregistrate n contabilitatea
beneficiarului / solicitantului / coordonatorului de proiect / promotorului sau
ale partenerilor;
s fie identificabile i verificabile pe baza documentelor
originale.
n ceea ce privete veniturile, Comisia precizeaz c, n cazul
fondurilor nerambursabile, se pot lua n considerare:
contribuia n numerar din resursele proprii ale solicitantului
contribuia din orice alte fonduri de la orice ali furnizori

orice venit generat de proiect (sumele obinute din vnzri n


timpul derulrii proiectului)
finanarea nerambursabil cerut de la Comisie (cu
defalcarea mai multor solicitri, daca este cazul)
orice contribuie n natur.
n apelul pentru propuneri se specific dac este permis contribuia
n natur a beneficiarului i dac aceasta este luat n considerare cnd se
calculeaz finanarea nerambursabil.
Organizaiile mici, n mod special, cum ar fi organizaiile
neguvernamentale, de multe ori solicit ca o parte din contribuia lor la
bugetul general al proiectului s fie n natur. Aceste contribuii pot aprea
n ambele pri ale bugetului (venituri sau cheltuieli).
Contribuia n natur se poate referi, n special, la:
pmnt, proprieti imobiliare n ntregul acestora sau doar n
parte, mijloace fixe
materii prime
munc voluntar din partea unei persoane particulare sau organism
corporatist.
Ceea ce trebuie s nu uitm este c o finanare nerambursabil reprezint
o plat direct a unei activiti sau proiect care nu are natur comercial.
O finanare din fonduri neramburasabile asigurat de Comisia
European I, In general, de la orice instituie donatoare necesit un efort
financiar sau n natur (acolo unde este cazul) i din partea solicitantului.
Cu alte cuvinte, instituia donatoare cofinaneaz proiectul.
n apelul pentru propuneri se specific ntotdeauna bugetul total al
programului, iar n cele mai multe cazuri suma minim i maxim ce va fi
finanat de Comisia European per proiect, precum i procentul de cofinanare.
n cele mai multe cazuri, instituia donatoare va prezenta o schem (un
formular) pentru prezentarea bugetului. Dar, fie c este vorba de o finanare
de la Comisie sau de la alt instituie donatoare, lista activitilor minuios
descrise n propunere va fi ghidul nostru n elaborarea bugetului.
O astfel de schem poate cuprinde urmtoarele elemente:
Costuri de pregtire a proiectului
Costuri de personal (resurse umane)
Investiii/echipamente
Costuri operaionale
Costuri generale
Costuri de cltorii i diurn
Cheltuieli pentru publicaii i documentaie
Cheltuieli pentru seminarii i conferine

Costuri externe (consultani, studii etc.)


Este foarte important s consultai ghidul pus la dispoziie de instituia
donatoare cu privire la categoriile de cost. Ghidul solicitantului difer de la
un program la altul, de aceea trebuie respectate ntocmai indicaiile pentru
alctuirea bugetului pentru c numai acele categorii de costuri prevzute n
ghid, cu descrierile corespunztoare, vor fi eligibile.
Descrieri posibile de categorii de costuri ntr-un asemenea ghid:
1) Costuri referitoare la pregtirea proiectului
Este cazul costurilor legate de realizarea propunerilor de proiect (de
exemplu: timpul pentru elaborarea propunerii de proiect, costuri de cltorie
pentru ntlnire a cu partenerii strini etc.), care se fac nainte de trimiterea
propunerii. Aceste costuri pot fi eligibile sau nu.
Se poate ca ghidul instituiei donatoare s menioneze clar c numai costurile
fcute - i facturile care sunt datate - dup nceperea oficial a proiectului (de
obicei, data cnd acordul de finanare a fost semnat de pri) vor fi costuri eligibile.
Este posibil ca i costurile de pregtire s fie eligibile, dar vor fi considerate
contribuia promotorului de proiect, finanare nerambursabil parial din partea
instituiei donatoare (studii tehnice, economice etc., dar numai dup ce proiectul
a fost declarat ctigtor i a fost semnat contractul de finanare).
2) Costuri de personal
Costurile de personal se refer la salariile i toate taxele pltite pentru
membrii personalului pe statul de plat al organizaiei coordonatoare i al
partenerilor de proiect.
Aceste costuri pot include salariile brute la care se adaug toate taxele
legale i contribuiile la buget pe care organizaia le pltete pentru angajatul
su. Este important s menionm cu exactitate cifrele din nregistrrile
contabile ntruct, n multe cazuri, instituia donatoare poate cere prezentarea
dovezilor pentru plata salariilor i a contribuii lor la asigurrile sociale.
Managerul de proiect calculeaz costurile reale de personal aferente
proiectului prin multiplicarea unitii de cost (de exemplu: costuri de
personal / or sau zi) pentru fiecare, membru al echipei cu numrul de ore
sau zile ce le va lucra n cadrul proiectului.
Costurile de personal pentru echipa ce nu este pltit direct de
organizaia-coordonator de proiect i de organizaiile partenerilor ar putea s
nu fie eligibile n cadrul acestui capitol de costuri. Acest lucru nseamn c
toate facturile pltite unei firme de resurse umane, care are drept angajai
persoane ce muncesc temporar pentru organizaia coordonatorului de proiect
sau a partenerilor, pot fi incluse la capitolul "costuri externe".
Costurile de personal nu trebuie s le depeasc pe cele general
acceptate de piaa n cauz i nici pe cele practicate de organizaiacoordonator sau partener de proiect.

3) Investiii /Echipamente
Multe programe permit coordonatorului de proiect i organizaiilorpartenere s cumpere echipamentele pe care le consider necesare pentru proiect.

Exemple:
unul sau mai multe calculatoare
mobil de birou - fotocopiator
- o linie tehnologic pentru ambalarea unor produse etc.
Unele programe permit s se includ i cheltuieli pentru renovarea
unui spaiu corespunztor nevoilor proiectului.
Achiziionarea de cldiri i terenuri, este, de obicei neeligibil.
i alte categorii de cheltuieli (de exemplu: achiziionarea de patente,
licene) pot fi de regul eligibile. Ele trebuie indicate chiar din propunerea de
proiect sau aprobate ulterior de instituia donatoare n timpul derulrii proiectului.
n elaborarea bugetului i, mai trziu, n cadrul punerii n aplicare a proiectului
i n faza de raportare, trebuie s se in seama de faptul c echipamentele trebuie s
aib, de exemplu, certificate de origine din Statele Membre UE.
4) Costuri operaionale
Aceste costuri sunt legate de consumabilele / materiile prime etc.
absolut necesare n executarea proiectului.
Exemple:
hrtie pentru multiplicare
telefoane, Internet, costuri potale (de exemplu: convorbirile
efectuate pe linii telefonice fixe sau telefoane mobile folosite
pentru proiect, activiti potale menionate n propunerea de
proiect)
tiprirea de coli cu antet
cri de vizit etc.
5) Costurile administrative includ:
- cheltuieli generale pentru spaiile folosite, fie pentru coordonare i
administrare, fie pentru derulare a celorlalte activiti adiacente proiectului
(de exemplu: chirie, nclzire, iluminat, ntreinere i curenie) ;
- costuri fcute de organizaie n mod obinuit i care nu pot fi
identificate distinct ca fiind legate de proiect (de exemplu: telefon i fax,
costuri potale, asigurri etc.).
Aceste costuri pot fi justificate fcnd uz de sistemul de contabilitate
n vigoare, prin nregistrrile contabile inute de organizaiile
coordonatorului de proiect i partenere.
Costurile de cltorie care sunt direct legate de anumite activiti i
sunt descrise n propunerea de proiect pot fi eligibile.
Este foarte important ca ghidul instituiei donatoare s fie
ntocmai respectat.
n ceea ce privete biletul de cltorie cu avionul, beneficiarul este, de
obicei, obligat s l cumpere la clasa <economic>.

Cu privire la diurn (cazare la hotel, mese, transport n localitate etc.),


n cazul deplasrilor n strintate, de exemplu, se menioneaz n ghid
alocaia maxim zilnic.
Anticipnd capitolul de raportare financiar menionm c, pentru
justificarea cheltuielilor de cltorie cu avionul, cei care au cltorit trebuie
ntotdeauna s pstreze ultima fil din biletul de avion, tichetele de mbarcare,
precum i factura de la agenia de voiaj prin care au cumprat biletul.
Pentru justificarea diurnei, n majoritatea cazurilor, se accept declaraia
cu semntura de primire a alocai ei maxime aprobate n propunerea de proiect.
Comisia European public alocaiile maxime zilnice pentru toate
rile de destinaie la adresa de Internet:
http://europa.eu.intlcomm/scr/perdiem/index_en.htm. (In cele mai
multe cazuri, ghidul pus la dispoziie de instituia donatoare menioneaz
aceast adres, sau chiar are anexat tabelul cu alocaiile).
6) Cheltuieli pentru publicaii i documentaie
Multe programe permit cheltuieli legate de publicarea de brouri,
manuale, CD-ROM-uri specializate, achiziionarea de documentaie de
specialitate, inclusiv cheltuieli de traducere.
7) Cheltuieli pentru organizarea de seminarii i conferine
Astfel de costuri se refer la nchirierea de sli de seminar, costuri de
traducere I protocol legate de seminarii i conferine etc.
8) Costuri externe
Costurile externe se refer la toate cheltuielile care reflect plata
consultanilor ce lucreaz n cadrul proiectului i nu fac parte din angajaii
organizaiilor-coordonator sau partener de proiect.
Exemple:
traducere i interpretare
consultan juridic (n cazul n care se semneaz un acord
ntre parteneri i organizaiile - partenere nu au
departamente sau personal specializat n acest domeniu)
evaluare extern, audit
consultani de specialitate pentru sesiunile de pregtire a
personalului sau care vor coordona anumite activiti etc.
Managerii de proiect pot comanda studii i consulta experi. Pentru plata
experilor, costurile unitare (/persoan /zi) trebuie s fie justificate dac
depesc anumite scri valorice care sun menionate n ghidul solicitantului.
n orice caz, costurile care depesc pe parcursul derulrii contractului
plafonul fixat de instituia donatoare nu pot intra n calcul la capitolul
<cheltuieli eligibile>.

Atenie! Taxele
n majoritatea proiectelor finanate de instituiile donatoare, managerul
de proiect i ali parteneri de proiect pot include n bugetul previzionat i n
rapoartele financiare numai TVA-ul care nu poate fi refinanat sau compensat
de autoritile financiare naionale (TVA-ul nerecuperabil).
Aceast remarc se aplic taxelor pentru toate cheltuielile care sunt
descrise mai sus.
Dup cum am artat instituia donatoare solicit i detalierea
veniturilor. Aceste venituri vor fi sczute din cheltuielile declarate. Acelai
tratament l vor avea i dobnzile ce se obin ca rezultat al plii n avans
care este primit de la instituia donatoare.
Pregtirea anexelor
De obicei, instituia donatoare va cere de la solicitanii unei finanri
s includ anumite documente ca anexe la propunerea de proiect (Lista lor
se gsete n Ghidul solicitantului). Astfel de anexe pot fi:
- matricea <cadru logic>
- exprimarea interesului din partea organizaiilor-partenere
- statutul organizaiei care i-a asumat rolul de coordonator de proiect
- n cazul firmelor, copie dup certificatul de nregistrare de la
Registrul Comerului
- CV-urile managerului de proiect, experilor, consultanilor
- copii dup bilanurile contabile sau alte documente financiare, pe
ultimii 3 ani, din care s rezulte c organizaiile-partenere sunt solvabile etc.
Solicitanii i partenerii pot ataa orice anex pe care o consider
necesar pentru a demonstra cele afirmate n proiect.
n cadrul acestui capitol, trebuie s ne oprim asupra unei anexe, care
are foarte mare importan nu numai pentru instituia donatoare n
aprecierea i evaluarea proiectelor, dar i pentru solicitant, n clarificarea
obiectivelor i a procesului prin care resursele se transform n rezultate i n
stabilirea unui sistem de monitorizare. Este vorba despre matricea <cadru
logic> care se mai numete i schema proiectului.
Aceast schem cuprinde, pe coloane, descrierea n rezumat a
proiectului, indicatorii verificabili, sursele i mijloacele de verificare i
ipotezele de realizare, iar pe orizontal se indic obiectivul general la care
contribuie proiectul, obiectivele specifice, rezultatele ateptate i modul cum
acestea se obin pornind de la surse.

Trimiterea / depunerea propunerii de proiect

nainte de a trimite o propunere de proiect:


verificai cu atenie la ce adres trebuie trimis propunerea;

verificai numrul de copii (pe suport de hrtie, electronic,


legate sau nu) ce trebuie trimise;
verificai dac este necesar s se menioneze pe plic/colet
"original" sau "copie";
verificai dac trebuie respectat un sistem special, cum ar fi plic
dublu;
i, nu n ultimul rnd, verificai dac solicitarea de finanare
este complet i are toate documentele cerute ca anexe.
Important! Dup ce ai trimis/depus propunerea pstrai documentul
prin care se atest transmiterea ei sau primirea ei n cazul depunerii la
registratura instituiei donatoare.
DERULAREA PROIECTULUI
Dup trimiterea propunerii de proiect, instituia donatoare v-a evaluat
propunerea i apoi v-a anunat c proiectul este ctigtor. Dup eventuale
negocieri cu instituia donatoare privitoare la unele activiti i buget, ai
semnat acordul/contractul de finanare cu aceasta.
ncepe derularea proiectului. Este momentul n care din solicitantul
finanrii ai devenit beneficiarul acesteia.
Realizarea planului de activiti i a bugetului
In timpul execuiei planului de activiti, managerul de proiect trebuie:
- s organizeze ntlnirile cu partenerii pe ntreaga perioad de
desfurare a proiectului (de exemplu: ntlnirea de nceput, ntlniri n timpul
derulrii proiectului, ntlnirea de final) i s semneze procesele-verbale unde sa consemnat tot ce s-a discutat i decis n timpul acestor ntlniri;
- s verifice ndeplinirea obligaiilor legale, naionale i europene,
atunci cnd trebuie s se achiziioneze bunuri sau servicii de la companii sau
consultani externi (de exemplu: necesitatea organizrii licitaiilor pentru
achiziionarea echipamentelor sau a pieselor, dac valoarea acestora
depete o anumit limit);
- s verifice derularea tuturor activitilor planificate conform
programului iniial i, n caz c apar probleme, s decid coreciile necesare
fr a iei din cadrul contractului de finanare. Cnd managerul de proiect
are anumite probleme n derularea proiectului, este bine s se gseasc o
soluie potrivit ct mai curnd posibil pentru c altfel, problemele iniiale
pot cauza probleme n lan i, n cel mai nefericit caz, se ajunge la stoparea
derulrii proiectului de ctre instituia donatoare, cu toate repercusiunile,
inclusiv, cele financiare aferente, etc.
Probleme n timpul derulrii proiectului pot fi:

probleme cu una din organizaiile partenere (de exemplu: un


partener nu i ndeplinete sarcinile asumate);
activitate care este menionat n planul de activiti nu mai
este necesar sau i-a pierdut relevana la momentul planificat;
probleme bugetare (de exemplu: o activitate cost mai mult
dect s-a prevzut) etc.
n cazul unor probleme cu una dintre organizaiile partenere,
managerul de proiect poate solicita instituiei donatoare s fie de acord cu
nlocuirea partenerului. Totui, este recomandat s ncerce s evite aceast
situaie, n special cnd cutarea i gsirea unui nou partener ar putea cauza
o ntrziere n executarea proiectului.
Contractul de finanare cu instituia donatoare cuprinde i inforn1aii
bancare. De regul, acestea sunt indicate ntr-o fi de identificare
financiar. Aici este menionat i contul unde instituia donatoare va vira
tranele aferente derulrii i avansul, dac finanarea este astfel conceput.
Orice modificare n datele de identificare a bncii coordonatorului de proiect
(schimbarea bncii sau a adresei acesteia sau a contului) trebuie fcute
cunoscute instituiei donatoare.
De obicei, instituia donatoare cere de la organizaia-coordonator de
proiect s deschid conturi analitice distincte pentru derularea proiectului.
Astfel, se vor evidenia cheltuielile i veniturile aferente proiectului. In afar
de aceast procedur, care trebuie urmat de departamentul de contabilitate
i de evidenele contabile obligatorii, este bine ca i coordonatorul de proiect
s in evidena financiar a proiectului cu derularea sa la zi, pe baza unui
tabel pe care i-l poate construi n Microsoft Excel, pornind de la modelul
prezentat de instituia donatoare.
Cu alte cuvinte el a permis managerului de proiect s verifice n orice
moment ce sume din buget mai sunt disponibile pentru fiecare capitol.
Chiar i n cazurile n care instituia donatoare nu solicit n cadrul
bugetului aprobat sau n cadrul raportrilor financiare evidenierea modului
de mprire a bugetului ntre parteneri, este bine ca acesta s fie defalcat,
chiar din momentul elaborrii lui ..
Cu att mai mult, n timpul derulrii proiectului, este bine ca aceast
eviden s fie inut defalcat, pentru a evita eventualele nenelegeri ntre
parteneri, nenelegeri datorate modului de alocare i cheltuire a fondurilor.
Referitor la unele schimbri n planul de activiti, Ghidul pus la
dispoziie de instituia donatoare poate specifica dac aceste modificri sunt
permise. De regul, n cazul unor modificri minore, se poate realiza acest lucru
prin ntiinarea instituiei donatoare, fr o solicitare de aprobare n prealabil.

Exemplu:
"Atunci cnd amendamentele nu afecteaz scopul de baz al
operaiunii, iar impactul financiar este limitat la un transfer ntre capitolele
de cheltuieli eligibile, ntr-un procent de l0%, beneficiarul poate aplica
aceste modificri i va informa Comisia fr ntrziere. "
"n nici un caz, suma total pltit de Comisie Beneficiarului nu va
depi maximumul finanrii nerambursabile specificate n acord, chiar
dac costurile reale vor depi bugetul aprobat. "
Sursa: DG Enterprise. Grant Agreement - Grant Programme 2001.
Annex II: General Terms and Conditions applicable to grant agreements of
the European Communities / Acordul finanrilor nerambursabile Programul de fin an ri nerambursabile 2001. Anexa a II-a:
Condiiile i termenii generali pentru acordurile de finanare
nerambursabil ale Comunitilor Europene/
Raportarea
n responsabilitatea managerului intr i adunarea tuturor informaiilor
necesare raportrii, elaborarea rapoartelor i prezentarea tuturor
documentelor instituiei donatoare. El trebuie s urmreasc tot ce este
stipulat n contractul de finanare ncheiat ntre organizaia-beneficiar i
instituia donatoare.
Raportarea narativ
n raportarea narativ, managerul de proiect (dup ce a solicitat tuturor
partenerilor informaiile necesare) descrie n detaliu toate activitile ce au
fost desfurate, precizeaz i justific eventualele abateri de la planul
iniial, evalueaz nivelul i calitatea ndeplinirii fiecrei activiti.
Este important ca descrierea s fie plin de acuratee.
Raportarea narativ trebuie s fie nsoit de documente justificative.
Documentele justificative rmn, de regul, n original la coordonatorul de
proiect i la parteneri (n funcie de cine a desfurat activitatea sau
subactivitatea respectiv), iar la instituia donatoare se trimit copii ale
acestora. In cazul n care documentele justificative pentru o activitate sau
subactivitate sunt mult prea voluminoase (ca, de exemplu, n cazul unor
studii cnd se pot chestiona sute sau chiar mii de entiti) atunci n copie se
pot trimite numai cteva exemplare. Documentele justificative n original
vor fi puse la dispoziia instituiei donatoare, la solicitarea acesteia, pentru
verificare, chiar i dup ncheierea perioadei de finanare, pe ntreaga
perioad ce este menionat n contractul / acordul de finanare.
Un element foarte important n cadrul bugetului efectiv este rata de
schimb la care se raporteaz cheltuiala. In multe cazuri rata nu este cea a

bncii naionale din ara n care s-a efectuat cheltuiala. De exemplu,


Comisia
European
afieaz
pe
Internet
la
adresa
http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en/index.htm,
rata de
schimb ntre euro i alte monede, care poate fi indicat n contractele de
finanare ca rat luat n calcul pentru 'raportarea financiar.
Cnd coordonatorul de proiect prezint raportul financiar este
important s se verifice cofinanarea. Aceasta nseamn c pentru fiecare
categorie de cost trebuie s se verifice ct a fost cofinanat i dac procentul
este cel aprobat prin acordul de finanare.
Rapoartele financiare, fie c sunt intermediare sau finale, trebuie
nsoite de documente justificative (copii dup facturi, chitane fiscale,
bonuri de plat, buletine de schimb valutar, certificate de origine a
mrfurilor etc).
Ca i n cazul rapoartelor narative, de regul, instituia donatoare
solicit copii ale documentelor, dar oricnd n timpul derulrii proiectului
sau pe o perioad specificat n contractul de finanare, dup ncetarea
finanrii, poate solicita consultarea acestor documente.
n cazul finanrilor nerambursabile ale Comunitilor Europene acest
termen este de cinci ani de la ncetarea contractului de finanare.

Anexa nr. 4
Tipuri de proiecte ce pot fi finanate
din fondurile comunitare n perioada 2007-2013
i sumele aferente fiecrui domeniu n parte
1. Ce pot face acum potenialii beneficiari de fonduri
Activiti de informare (folosind n special adresele web ale
instituiilor cu atribuii n domeniu - vezi anexa cu acestea).
nceperea i meninerea legturii cu Autoritile de Management
(AM) i Organismele Intermediare (OI)
Lecturarea listei cu tipurile de proiecte i alegerea celui potrivit
Pregtirea echipei care va elabora proiectul i va asigura
implementarea.
nceperea elaborrii proiectului i asigurarea coerenei acestuia cu
planul de dezvoltare naional, regional i local, inclusiv cu obiectivele U.E.
ntocmirea studiului de fezabilitate i a proiectului tehnic cerute
prin Ghidul solicitantului.
2. Cum se pregtete un proiect
ncadrnd cerinele specifice programelor disponibile cu exigenele
locale i ale domeniului abordat, pornind i de la Ghidul de finanare i cel
al solicitantului (tipurile de proiecte)
Desemnnd o persoan competent responsabil de proiect i antrennd
un grup de colaboratori care s asigure elaborarea unui proiect eligibil
Acordnd suficient timp ntocmirii proiectului, deoarece colectarea
informaiilor i a documentelor este o activitate laborioas
Analiznd cu atenie Ghidul solicitantului, lista tipurilor de
proiecte, completarea corect a cererii de finanare, participnd la edinele
de clarificri organizat de finanator
Propunnd un proiect care s evidenieze beneficiile economice i
sociale i ncadrarea acestuia n obiectivele priori tare comuni tare i naionale
Structurnd costurile - beneficiile n mod echilibrat, o cofinanare viabil
iar cheltuielile numai din categoriile celor eligibile (U.E. asigur pn la 85% din
totalul acestora, ns sunt neeligibile achiziiile de terenuri a cror valoare depete
10% din total, T.V.A.ul recuperabil, dobnzile la creditele bancare .a.)
n cazul pierderii licitaiei analizai care au fost punctele slabe
pentru a le remedia i elabora un nou proiect (perseverai, deci).
3. Etapele obinerii finanrii i implementrii proiectului
Lansarea apelului de proiecte de. ctre Autoritatea de
Management/Organismul Intermediar (n sem. Il 2007)
Procurarea Ghidului solicitantului (de finanare) n curs de elaborare

Elaborarea proiectului
Asigurarea cofinanrii pentru proiect
Completarea cererii de finanare (formularului de cerere pentru
finanare, a documentelor suport, a proiectului etc.)
Depunerea cerem de finanare la Autoritatea de Management/
Organismul Intermediar
Evaluarea i respectiv selecia (licitaia) cererii de finanare la /
nivel regional sau naional de ctre Autoritatea de Management /
Organismul Intermediar (AM/OI)
Aprobarea dosarului de finanare de ctre AM/OI
Semnarea contractului de finanare cu beneficiarul
Implementarea proiectului (trebuiesc avute n vedere: respectarea
legislaiei - inclusiv n domeniul ajutorului de stat i al achiziiilor publice,
organizarea de licitaii pentru aij1iziia de bunuri i servicii sau efectuarea
de lucrri, selecia contractorilor, semnarea contractelor i realizarea lor,
ntocmirea i trimiterea cererilor de plat ctre AM/OI, certificarea plii,
efectuarea plii de ctre A.M./ Autoritatea de Plat etc.).
4. Tipurile de proiecte ce pot fi finanate
4.1. Pentru creterea competitivitii economice (694,40 milioane )
Prin investiii i inovaii n producie, acces la credite i finanare,
dezvoltarea antreprenoriatului etc.
Achiziii de servicii calificate pentru implementarea standardelor europene
nfiinarea de fonduri locale pentru garantarea susinerii
ntreprinderilor
Dezvoltarea "incubatoarelor" de afaceri i a infrastructurii specifice
Susinerea ntreprinderilor pentru investiii
Consultan pentru elaborarea proiectelor i a planurilor de afaceri,
precum i oricrui tip de activitate a ntreprinderilor (cooperare, investiii,
organizare, marketing, promovare, resurse umane etc.)
4.2. Creterea eficientei activitii de cercetare-dezvoltare i inovare
(470,40 mil.)
Parteneriat cercetare dezvoltare ntre ntreprinderi, institute de
cercetare i universiti
Proiecte complexe de C.D. cu atragerea i de specialiti strini
Dezvoltarea infrastructurii de C.D. (laboratoare, centre de excelen etc.)
nfiinarea unei reele de centre de C.D. racordate la cele europene
i internaionale
4.3. Tehnologia informaiei i comunicaiilor (336,00 mil. )
Accesul LM.M.-urilor la Internet i servicii conexe
Construirea reelelor broadland u zonele defavorizate, inclusiv
a unor telecentre pentru autoritile locale i accesul publicului .

Conectarea unitilor colare, a celor sanitare i administraiei


publice la Internet i dotarea cu calculatoare, realizarea unor sisteme
informatice integrate (pentru tranzaciile electronice)
Introducerea sistemelor infol111atice n derularea proceselor de
producie, n managementul afacerilor, n derularea licitaiilor, securi zarea
tranzaciilor electronice etc.
4.4. mbuntirea eficienei energetice (560,00 mil. )
Construirea de noi capaciti de producie, retehnologizarea,
modernizarea i reabilitarea celor existente
Extinderea i modernizarea reelelor de distribuie
Interconectarea reelelor de transport a energiei electrice, a
petrolului i gazelor cu reelele europene
Valorificarea resurselor eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei
i geotermale
4.5. Dezvoltarea bazei turistice i de afaceri (112,00 milo )
mbuntirea imaginii Romniei ca destinaie turistic i de afaceri
Dezvoltarea turismului intern prin crearea unor centre de
informare zona le a unei baze
Naionale computerizat de informaii turistice, promovarea
produselor turistice i marketing specific
4.6. Asisten tehnic (67,20 mil. )
Proiecte privind asistena necesar managementul ui implementrii,
monitorizrii i controlului celor din domeniul creterii competitivitii
economiei.
Cele din domeniul comunicrii, evalurii i dezvoltrii tehnologiei
informaiei
Beneficiari eligibili pentru proiectele de la 4.1.- 4.6.: (2.240,00 mil. )
Autoritile publice locale
Alte autoriti publice, unitile de nvmnt, cele sanitare de
asisten social
Mediu de afaceri cu ntreprinderile sale (publice sau private)
ONG-uri active n domeniile respective
Comunitile locale etc.
4.7. Sectorul transporturi de interes european (2.878,00 mil. )
Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii rutiere care se
ncadreaz n reeaua prioritar i de interes european
idem a celei feroviare
idem a celei navale.
4.8. Sectorul transporturi de interes naional (756,17 mil. )
Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare,
navale i aeroportuare de interes naional

4.9. Sectorul transport feroviar de cltori (115,99 mil. )


Modernizarea materialului rulant (vagoane) de cale ferat pentru cltori.
4.10. Alte segmente ale sectorului transporturi (215,55 mil. )
Promovarea transportului inter modal
mbuntirea siguranei traficului la toate tipurile de transport
Reducerea efectelor negative asupra mediului
4.11. Asisten tehnic (45,28 mil. )
Asisten pentru managementul, implementarea, monitorizarea i
controlul proiectelor din transporturi
Pentru activitatea de informare i publicitate
Beneficiarii eligibili pentru proiectele de la 4. 7.- 4. 11. (4.010,99 mil. )
Instituii guvernamentale din sectorul transporturi ~ Compania
Naional a Cilor Ferate
Compania Naional "Autostrzi i Drumuri Naionale"
Administraiile porturilor, apelor i aeroporturilor
4.12. Mediu - extinderea i modernizarea
infrastructurii de ap - ap uzat (2.440 mil. )
Construcia / modernizarea surselor de ap n vederea potabilizrii
Construcia / reabilitarea staiilor de tratare / epurare a apelor
Extinderea / reabilitarea reelelor de ap i canalizare
Construcia / reabilitarea staiilor de tratare a nmolului
Achiziionarea de echipamente de msurare i de laborator.
4.13. Mediu - dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deeurilor i reabilitarea siturilor poluate istoric (773 mil. )
Construcia de noi gropi (staii) municipale pentru depozitarea
deeuri lor i a staiilor de transfer
Construcia de staii de sortare, reciclare i compostare
Achiziionarea i instalarea unor sisteme de colectare selectiv a
deeurilor, precum i a unor vehicule speciale de transport a acestora
Construcia unor faciliti (dotri) adecvate pentru deeuri le
periculoase (medicale, electrice, electronice .a.) sau cele prevzute din
demolri
Reabilitarea siturilor poluate istoric.
4.14. mbuntirea sistemelor de nclzire municipale care
s conduc i la reducerea polurii (200 mil. )
Retehnologizarea instalaiilor mari de ardere (a boilerelor i
turbinelor)
Reducerea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot i pulberi
Introducerea sistemelor de contorizare
Reabilitarea depozitelor de cenu i a sistemelor de distribuie a
apei i cldurii

4.15. Implementarea unor sisteme adecvate de management


pentru protecia naturii( 150 mil. )
Dezvoltarea capacitii instituionale, elaborarea de studii,
introducerea inventarierii, monitorizrii i cartografierii moderne
Crearea i implementarea planurilor de management pentru ariile
protejate i zonele incluse n reeaua "Natura 2000"
4.16. Prevenirea riscurilor naturale n zonele vulnerabile (237 mil. )
Efectuarea lucrrilor de construcie (ndiguire .a.) pentru
prevenirea inundaiilor i reducerea consecinelor acestora
Elaborarea unor hri de pericol de risc a inundaiilor
Reabilitarea litoralului Mrii Negre afectat de eroziune
4.17. Asisten tehnic pentru mediu (160 mii. )
Asisten pentru managementul, implementarea, monitorizarea i
controlul proiectelor de mediu
Informarea i publicitatea n domeniu.
Beneficiarii eligibili de proiectele prezenta te la punctele 4.12 - 4.17
(3.960 mil. )
Autoritile publice centrale i locale
Partenerii din sectorul privat
Institutele de cercetare i proiectare din domeniul mediului
ONG - urile din sectorul proteciei mediului.
4.18. Educaia i formarea profesional in sprijinul creterii
economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere (840 mil. )
mbuntirea calitii pentru a rspunde exigenelor unei societi
i economii bazat pe cunoatere, cerinelor pieei muncii, formrii continue
(care s permit reconversia profesional) etc.
Proiectele trebuie s vizeze teme ca:
folosirea tehnologiei informaiei i comunicrii, a noilor tehnici i
metode de predare, a sistemului de credite transferabile, a nvmntului la
distan, o educaie universitar bazat pe calitate (confirmat de piaa muncii),
dezvoltarea educaiei antreprenoriale i de afaceri, a aptitudinilor sociale i
civice, a nvrii individuale, sprijinirea celor dotai etc.
promovarea parteneriatului ntre uniti, institute de cercetare
i ntreprinderi
elaborarea de studii, analize i cercetri n domeniul educaiei, n
special pentru susinerea formrii profesionale continue
dezvoltarea ofertei de studii post-licen (masterat, doctorat)
programe integrate de reconversie profesional
pregtirea profesorilor i formatorilor n concordan cu
cerinele europene.

4.19. Conectarea nvmntului pe tot parcursul vieii cu piaa


muncii (730 mil. )
Programe / scheme de nvare bazate pe munc pentru elevi i studeni.
Parteneriate ntre coli, universiti i ntreprinderi
Programe pentru prevenirea prsirii timpurii a colii sau
universitii, programe de tip "coal dup coal", "a 2-a ans" .a.
Orientare i consiliere pentru tranziia de la coal / universitate la
viaa activ
Diversificarea programelor formrii profesionale continue
(coninut, metode, instrumente) care s rspund necesitilor beneficiarilor
Creterea rolului formrii profesionale la locul de munc
Subvenii i stimulente pentru formarea profesional continu
4.20. Creterea adaptabilitii forei de munc i a ntreprinderilor
(425 milo )
Promovarea culturii antreprenoriale (contientizarea importanei,
formarea unei atitudini pozitive, dezvoltarea serviciilor de sprijin, inclusiv
pentru demararea unei afaceri
Sprijinirea (cunotine, asisten) angajailor din zonele afectate
de restructurare
mbuntirea capacitii de a furniza informaii de interes public,
de a consilia i de a sprijini iniiativele civice
Activarea comunitilor locale n viaa public, monitorizarea
acestora participarea la procesul decizional a partenerilor sociali etc.
4.21. Modernizarea serviciului (instituiilor) public de ocupare a
forei de munc: ANOFM i AJOFM (55 mil. )
ntrirea capacitii de furnizare a serviciilor de ocupare
Pregtirea personalului acestor agenii (Agenia Naional a
Ocuprii Forei de Munc - ANOFM i respectiv cele judeene)
4.22. Promovarea unor msuri active de ocupare a forei de munc
(200 mil. )
dezvoltarea i implementarea unor programe active de ocupare (de
creare a unor noi locuri de munc) de implicare a persoanelor n cutare de
lucru n activiti publice .a.)
Dezvoltarea parteneriatelor pentru ocuparea deplin la nivel
naional, regional, local i sectorial
Programe speciale pentru mediul rural n vederea reducerii
agriculturii de subzisten.
4.23. Promovarea incluziunii sociale (582 mil. )
Dezvoltarea instrumentelor i mecanismelor specifice acestui concept
Promovarea ocupabilitii i a stabilitii persoanelor slab calificate, a
celor cu dizabiliti i a celor supuse riscului de excluziune social

Promovarea de parteneriate ntre toi actorii sociali (public,


privat, sindicate, ONG - uri .a.) pentru gsirea de soluii
Dezvoltarea i promovarea serviciilor de informare, consiliere i
pregtire peste grupurile vulnerabile
Rezolvarea unor probleme ca: ngrijirea copiilor i a altor membri
dependeni de familie n timpul zilei, formarea profesional a celor din
sistem, creterea accesului la educaie, sprijinirea femeilor n cariera
profesional i cea de familie, combaterea omajului etc.)
4.24. Asisten tehnic (118 mil. )
Implementarea, managementul i evaluarea activitilor de
pregtire profesional
Promovarea i comunicarea n acest domeniu.
Beneficiarii eligibili pentru proiectele din domeniul
pregtirii profesionale (3.050 mil. )
Autoritile publice locale
Ageniile Judeene de Ocupare a Forei de Munc (A.J.O.F.M.)
Instituiile de nvmnt profesional, gimnazial, liceal i universitar
Partenerii din sectorul privat
Institutele Naionale din domeniul muncii, formrii profesionale i
proteciei sociale
Asociaiile oamenilor de afaceri
O.N.G.- urile
Inspectoratele colare Judeene
Instituiile din domeniul educaiei
4.25. mbuntirea infrastructurii regionale i locale de transport
(818,75 mil. )
Reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene i a celei
loca le din mediu urban
Construcia, reabilitarea sau modernizarea oselelor de centur
Reabilitarea i modernizarea aeroporturilor de interes regional
4.26. mbuntirea infrastructurii sociale la nivel regional i local
(654,98 mil. )
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii serviciilor
de sntate (ambulatorii, spitale regionale etc.)
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii sociale
( centre multifuncionale), a celei de siguran public i a celei educaionale
preuniversitare.
4. 27. Consolidarea mediului de afaceri regional i local (655,00 mil. )
Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor specifice fiecrei regiuni
Reabilitarea siturilor (zonelor) industriale i sprijinirea micro ntreprinderilor

4.28. Dezvoltarea turismului regional i local (491,21 mil. )


Restaurarea, protecia i conservarea patrimoniului cultural cu
potenial turistic (centrele cultural-istorice vechi, obiectivele din patrimoniu
UNESCO etc.)
Construirea infrastructurii necesare valorificrii frumuseilor
naturale (drumuri, trasee turistice, adposturi etc.)
Valorificarea potenialului turistic montan prin construirea
infrastructurii necesare
Reabilitarea staiunilor turistice i balneoclimaterice prin programe integrate
4.29. Dezvoltarea urban durabil (556, 75 mil. )
Reabilitarea mediului urban deja construit, inclusiv a sistemului de transport
Sprijinirea anteprenoriatului local i incluziunii sociale
4.30. Asisten tehnic (98,25 mil. )
Asisten tehnic pentru mbuntirea infrastructurii regionale i
locale
Beneficiari eligibili pentru proiectele din domeniul infrastructurii
regionale i locale (3.274,94 mil. )
Autoritile publice locale
Alte autoriti publice din domeniul sanitar, asisten social,
transporturi, turism .a.
Mediul de afaceri cu instituiile aferente
Sectorul privat
ONG-urile din domeniile respective
Comunitile locale.
4.31. ntrirea interveniilor de politici publice n administraia central
(103,60 mil. )
Dezvoltarea capacitii de a manageria reformele i de a elabora
politici publice (strategii i planuri de aciuni concrete)
Implementarea reformei administraiei publice, monitorizarea i
evaluarea programelor
4.32. mbuntirea performanei n administraia public local
(74,00 mil. )
ntrirea capacitii de a avea un management strategic mai ales, n
informarea acestei administraii, de a raionaliza (eficientiza) serviciile publice,
de a monitoriza i evalua rezultatele, inclusiv n materie de resurse umane
Efectuarea de studii i cercetri n acest domeniu, acordarea de
asisten i consultan, introducerea unui sistem de clasificare pentru
serviciile publice, a unui audit intern i independent asupra rezultatelor,
continuarea experienei ghieului unic, mbuntirea
comunicrii
administraiei - cetean, organizarea unor programe de specializare,

mbuntirea sistemului culegerii de date i a instrumentelor de raportare,


generalizarea folosirii sistemelor informatice etc.
4.33. Asisten tehnic (7,40 mil. )
Asisten tehnic pentru managementul din administraia public
central i local, inclusiv pentru pregtirea viitorului program de asisten
financiar din partea U.E.
Sprijinirea strategiei de comunicare n domeniu.
Beneficiarii eligibili pentru proiecte de la 4.31-4.33 (185,00 mil. ) sunt:
Autoritile publice centrale i locale.
4.34. Implementarea instrumentelor structurale i coordonarea
programelor (73,00 mil. )
Asigurarea unei implementri i absorbii eficiente a fondurilor
prin crearea unei capacitii administrative adecvate
Pregtirea viitoarelor intervenii a fondurilor (instrumentelor)
structurale i de coeziune.
4.35. Asigurarea unei bune operri a sistemului informatic unic de
management a fondurilor (SMIS) (47 mil. )
Elaborarea de studii i analize privind SMIS i dezvoltrile viitoare ale sistemului
Elaborarea unor ghiduri de proceduri a unor noi versiuni a
transferului de date, a sistemului de ntreinere, a pregtirii personalului,
organizarea unor aciuni de prezentare, dotarea cu aparatur necesar
(servere, hard-disk-uri, echipamente I.T. i de telecomunicaii)
4.36. Realizarea unei publiciti corespunztoare instrumentelor
structurale i contientizarea publicului cu privire la importana cadrului
naional strategic de referin (elaborat mpreun cu specialitii U.E. n baza
Planului Naional de Dezvoltare, 30 mil.
Organizarea de seminarii i conferine privind fondurile structurale,
implementarea i monitorizarea acestora
Publicarea de materiale informative / brouri, dosare, C.D.-uri, pliante, studii etc.
Organizarea unor sondaje de opinie, a unor campanii de / informare
n mas-media, nfiinarea unui centru, crearea unei pagini de internet etc.
Beneficiarii eligibili la proiectele de la 4.34-4.36 (150 mil. )
Instituiile implicate n administrarea fondurilor i instrumentelor structurale
Organizaiile partenere la implementare.
4.37. Cooperarea transfrontalier la graniele interne ale U.E.
(Romnia - Bulgaria, Romnia - Ungaria), transnaional (Spaiul Sud-Est
European) i interregional (394 mii. )
Activiti care vizeaz dezvoltarea durabil a teritoriului
ncurajarea activitilor comune de protecie i gestiune a
resurselor naturale i cultura le, prevenirea calamitilor

ntrirea legturilor dintre zonele urbane i rural reducerea izolrii


prin mbuntirea infrastructurii i utilizarea n comun a acesteia inclusiv n
domeniile sntii, culturii, educaiei i turismului
Promovarea bunelor relaii ntre vecini:
Cooperarea n domeniul legislativ i administrativ, n asigurarea
egalitii de anse, n pregtirea profesional, n creterea gradului de
ocupare a forei de munc etc.
Beneficiari eligibili (394 mil. )
Autoritile publice regionale i locale
ONG-urile
Structurile de dezvoltare
4.38. Cooperarea transfrontalier la graniele externe ale U.E. (262 mil.
)
din care:
Romnia + Ucraina + Moldova = 126 mil.
Ungaria + Slovacia + Romnia + Ucraina = 68 mil.
Zona Mrii Negre = 17 mil.
Romnia + Serbia = 51 mil.
Domenii i tipuri de proiecte:
Promovarea dezvoltrii economico-sociale
Reformarea i construcia instituional, ntrirea identitii
regionale, promovarea turismului i investiiilor, dezvoltarea muncii
transfrontaliere
Dezvoltarea local i regional, inclusiv prin sprijinirea
IMM-urilor i a mediului de afaceri
Abordarea i a altor aspecte ale cooperrii
Protecia mediului i a patrimoniului natural, managementul
deeurilor i a resurselor naturale, pregtirea pentru situaii de urgen,
prevenirea bolilor transmisibile, lupta mpotriva crimei organizate, a
migraiei ilegale i contrabandei.
Asigurarea unor granie eficiente
Cooperarea pentru asigurarea unui management eficient al graniei
i procedurilor vamale
Creterea transparenei i eficienei controlului la frontier,
nlturarea birocraiei i mbuntirea dotrii.
Promovarea unei activiti "people to people"
Sprijinirea comunitilor locale i societii civile
Promovarea aciunilor educative i a schimburilor culturale
Cooperarea n domeniul social
Beneficiari eligibili (262 mil. )
Autoritile regionale i locale ~ ONG-urile

Structurile de dezvoltare
Organismele (instituiile) specializate
Reprezentanii naionali Ia nivel regional

4.39. Dezvoltarea rural

Obiective:
creterea competitivitii sectorului agricol i forestier - 3,3 mild.
mbuntirea mediului n spaiul rural 1,8 mild.
ameliorarea condiiilor de via n mediul rural i diversificarea
economiei - 2,2 mild.
aciuni de tipul "Leader" - 188 mil.
Tipuri de proiecte
aciuni de cretere a randamentelor agricole i de valorificare
mai eficient a fondului forestier
investiii n infrastructura rural, respectiv: construcia i
modernizarea drumurilor locale, alimentarea cu ap, canalizarea
i staii de epurare
amenajarea centrului civic comunal pentru construirea i
amenajarea unei piee-trg, a unui parc i locuri de recreere i de
parcare, a unor alei pietonale, renovarea construciilor
valoroase, n servicii culturale i promovarea turismului etc.
elaborarea de cercetri / studii zonale de strategii integrate de
dezvoltare local
proiecte de cooperare i construirea grupurilor de aciune local etc.
Beneficiari eligibili (7,5 mild. )
Proprietarii agricoli i de pduri, angajaii din agricultur i industria alimentar,
reprezentani ai asociaiilor de proprietari, IMM - urile i micro-ntreprinderile
Consiliile locale comunale i/sau Asociaiile acestora
Comunitile locale, publice sau private
Grupurile de aciune local.
4.40. Piscicultura
Obiective:
Adaptarea flotei de pescuit la exigenele comunitare (20,7 mil. )
Dezvoltarea durabil a pisciculturii (n apele interioare) prin marketing,
procesare i comercializare corespunztoare (l03,5 miI. )
Msuri de interes colectiv (51,8 mil. )
Dezvoltarea durabil a zonelor pescreti (20,7 miI. )
Asisten tehnic (10,4 mil. )
Tipuri de proiecte
o
modernizarea flotei de pescuit
o
dezvoltarea, extinderea i modernizarea sectorului piscicol
o
msuri de protecia mediului n domeniu

implementarea msurilor sanitar-veterinare menite s asigure


sigurana alimentar, inclusiv n interiorul unitilor piscicole
o
investiii n echipamente i infrastructuri pentru
comercializarea petelui (spaii de licitaie) piee en-gross,
depozite, tratamentul deeurilor etc.)
o
implementarea sistemului informaional n acest domeniu
o
instruirea grupurilor de pescari/productori
o
studii de pia, companii de promovare, politici de calitate
etc.
o
investiii pentru dezvoltarea eco-turismului
o
crearea de locuri de munc adiacente sectorului pescresc
o
constituirea de grupuri locale, proiecte pilot etc.
o
asisten tehnic n domeniu.
Beneficiari eligibili (207,1 mil. )
Pescrii, proprietarii navelor de pescuit comercial, fermele private
micro, mici i medii din acest domeniu, gruprile de ntreprinderi, asociaii
sau organizaii de productori
Organismele publice sau semi - publice cu implicare efectiv
ONG - uri, ageni economici, consilii locale, primrii
Reprezentanii productorilor
Institutele de cercetare
o

RECAPITULARE (domenii i fonduri)


creterea competitivitii economice
= 694,40
mil.
creterea eficienei activitii de cercetare dezvoltare i inovare = 470,40
mil.
tehnologia informaiei i IT
= 336,00
mil.
mbuntirea eficienei energetice
= 560,00
mil.
dezvoltarea bazei turistice i de afaceri
= 112,00
mil.
asisten tehnic
= 64,20
mil.
transporturi de interes european
= 4.010,99
mil.
protecia mediului
= 3.969,00
mil.
educaie i ocuparea forei de munc
= 3.050,00
mil.
infrastructura regional
= 3.275,00
mil.
mbuntirea administraiei publice
= 185,00 mil.
asisten pentru implementarea instrumentelor structurale
= 150,00 mil.
cooperarea transfrontalier, transnaional i interregional
= 394,00 mil.
cooperarea transfrontalier la graniele extreme
= 262,00 mil.
dezvoltarea rural
= 7.500,00 mil.

piscicultura

= 204,10 mil.
Total
25.243,09
Sursa: fostul Minister al Integrrii Europene
(actualmente Departament al Afacerilor Europene n cadrul Guvernului).

BIBLIOGRAFIE
1.

Ciochin Iuliana

2.

4.

Doherty Gillian,
Claybourne Anna,
Davidson Susanna
Marin Ion,
Marin Marian
Ni Ion

5.

Ni Ion

6.

Lungu Marius

7.

10.

Dumitrescu Sterian,
Puiu Ovidiu,
Marin George
Dumitrescu Sterian,
Ni Ion,
Ciochin Iuliana
Dianu Daniel,
Vrnceanu Radu
Miron Dumitru

11.

Diaconescu Mirela

12.
13.

inca Ovidiu
Prisecaru Petre

14.

Banca Mondial
(The World Bank)
Centrul de
Informare a
Comisiei Europene
la Bucureti

3.

8.
9.

15.

16.
17.

Centrul de
Informare al UE
n Romnia
Commission
Europenne

Marile puteri i fore n economia mondial,


Ed. Independena Economic, Piteti, 1998
Enciclopedie de geografie a lumii,
Ed. Aquila, Bucureti, 2005
Europa geografie regional, Ed. Universitar,
Bucureti, 2005
Economia rilor Uniunii Europene,
Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2007
Comerul internaional contemporan,
Ed. Independena Economic, Piteti, 2005
Statele lumii antologie, Ed. Steaua Nordului,
Constana, 2004
Economie mondial, Ed. Independena Economic,
Piteti, 2008
Guvernana European Uniunea European,
Ed. Independena Economic, Piteti, 2008
Romnia i Uniunea European, Ed. Polirom, Iai,
2002
Economia Uniunii Europene, Ed. Luceafrul, Bucureti
2002
Asocierea Romniei la Uniunea European implicaii
economice i comerciale, Ed. Economic, Bucureti,
2003
Drept comunitar general, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2005
Politici comune ale Uniunii Europene, Ed.
Economic, Bucureti, 2004
World Development Indicators, Washington, 2009
- Aderarea Romniei la Uniunea European, Capitolele
de negociere Bucureti, 2002-2004
- Primii pai n elaborarea i derularea cu succes a
unui proiect Bucureti, 2002
- Fie de sector la toate capitolele de negociere
Statele membre ale UE, octombrie 2004
LUnion Europenne un acteur conomique majeur
sur la scne mondiale, Bruxelles, 2005

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Commission
Europenne
Communants
europennes
Communants
europennes
Communants
europennes
European
Commission
EUROSTAT
Fondul Monetar
Internaional
Institutul de
Economie Mondial
Institutul European
din Romnia
Institutul European
din Romnia
Institutul European
din Romnia
Institutul Naional
de Statistic
Institutul Naional
de Statistic
Ministerul Integrrii
Europene (actualul
Departament al
Afacerilor Europene

33.
34.
35.
36.
37.
38.

D.A.E.)
Ministerul Integrrii
Europene (D.A.E.)
ONU
ONU
ONU
ONU
ONUDI
UNCTAD

39.
40.

UNCTAD
UNCTAD

32.

L Europe des quiuze chiffre cls, Bruxelles, 2000


Un acteur mondial les relations extrieurs de lUE,
Bruxelles, 2004
LUnion Europenne et le commerce mondial,
Bruxelles, 1999
Quelles sont les relations de lUE avec
le reste du monde, Bruxelles, 1998
Economic Forecasts Spring, 2006
LEurope en quelques chiffres, annuaire,
2005-2008
International Financial Statistics, 2005
Conjunctura economiei mondiale, Bucureti, 2009
Evaluarea gradului de concordan a legislaiei
romne cu aquis-ul comunitar, pe capitole de
negociere, Bucureti, 2004
Evaluarea costurilor i beneficiilor aderrii Romniei
la U.E., Bucureti, 2004
Managementul ciclului de proiect, Manual,
Bucureti, 2003
Anuarul statistic al Romniei, 2005, 2008
Anuarul de comer exterior al Romniei,
2005, 2009
Documentele de poziie la cele 30 de capitole de
negociere, Bucureti (2000-2004)

ABC-ul fondurilor structurale pentru administraia


public local, Bucureti 2006
World Development Indicators, 2008
World Statistics Pocketbook, 2001-2008
Economic Survey of Europe, 2005, 2008
World Development Report , 2008
Industrial Development Report, 2005
Manuel de Statistiques de la CNUCED,
2004-2008
Trade and development report, 2008
World Investment Report, 2005-2008

41.
42.

UNIDO
***

43.

***

44.
45.
46.
47.

***
***
***
***

International yearbook of industrial statistics, 2007


Tratatul de aderare a Romniei la UE, Monitorul
Oficial Nr. 465/1 iunie 2005
Tratatul de la Lisabona n Jurnalul Oficial al U.E.
nr. C115 / 9 mai 2008
Jurnalul afacerilor, 2005-2009
Tribuna economic, 2005-2009
www.onuinfo.ro/resurse/
Dicionar enciclopedic, Ed. Enciclopedic,
Bucureti, 1993-2006