Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Interesant este 1/ (ca) si dupa vizita lui Anton Dumitriu 2 a/(ceea ce) aveam de facut 3/
imi parea la fel de limpede 2b/. Imi amintesc o discutie cu Sorin 4/, (dupa) cursul de mecanica
teoretica, 5 a/ (in care) traisem inalt alaturi de Binet formula 6/ (ce)-i poarta numele: 7/ isi
exprima dezgustul pentru fizica 5b/ (pe care) ne-o varau in chip tembel in cap apedeutii;
neincrederea fata de obisnuitul filozofiei, lipsa de determinatie 8/ (in privinta a ceea ce) este de
facut.9/
ceea ce= S, exprimat prin pronume relativ compus, forma neutra, nr sg, caz N
parea (la fel de) limpede= P.N, exprimat prin verb copulativ, personal, intranzitiv, modul
indicativ, timp imperfect pers. a III-a, nr. sg. conjugarea a II-a, diateza activa, aspect afirmativ
+limpede= N.P, exprimat prin adjectiv propriu-zis, variabil cu 2 forme, gen masculin, nr. sg,
caz N, grad de comparatie comparativ de egalitate
dupa cursul= C.t, exprimat prin substantiv comun, simplu, gen neutru, nr sg, caz Ac, insotit de
morfemul de determinare definita -l, precedat de prepozitia simpla dupa
teoretica= A.adj, exprimat prin adj propriu-zis, simplu, variabil cu 4 forme, gen fem, nr. sg,
caz Ac, fara grad de comparatie
P1 PP, autonoma, regenta pentru P2 si P3
P2 SB, se afla in raport de subordonare fata de P1, element de relatie fiind conjunctia
subordonatoare ca
P3 SB, se afla in raport de sub. fata de P1, element de rel. fiind pron. rel. compus ceea ce
P4 PP, autonoma, regenta pt P5
P5 - AT, se afla in rap de sub fata de P4, element de relatie fiind adv. de timp dupa
P6 AT, se afla in rap. de sub. fata de P5, element de rel. fiind pron rel in care
P7 AT, se afla in rap de sub fata de P6, element de rel fiind pron rel ce
P8 AT, se afla in rap de sub fata de P5, element de rel fiind pron rel pe care
P9 AT, se afla in rap de sub fata de P8, elem de rel fiind in privinta a ceea ce
2. (Fiindca) deseori se nimerea1/ (ca) unul spunea povestea2/ [si] (cei care) ascultau3/
adormeau 4/, s-a hotarat5/ (ca) atunci cand povestitorul zice <ciolan>,6/ toti ceilalti sa zica
<ciorba>7/, (pentru ca) astfel sa se dea de fata cel 8/ (ce) adoarme inainte de vreme9/ [si] (sa)-si
afle cuvenita rasplata in ghionturi nenumarate.10/
povestitorul= S, exprimat prin subst. comun, simplu, gen masc, nr. sg, caz N, insotit de
morfemul de determinare definita -l
cel= S, exprimat prin pronume semiindependent, gen. masc, nr sg, caz N
ce= A. pron, expr prin pronume relativ simplu, gen.masc, nr.sg, caz N

sa afle= P.V, exprimat prin verb predicativ, personal, tranzitiv, mod conj, timp prezent, pers a
III-a, nr sg, diateza activa, conj I, aspect afirmativ
P1 CZ, se afla in rap de sub fata de P4, element de relatie fiind conj sub fiindca
P2 SB, se afla in rap de sub fata de P1, element de rel fiind conj sub ca
P3 SB, se afla in rap de coord cu P2, element de rel fiind conj coordonatoare copulativa si
P4 PP, autonoma, regenta pt P1
P5 PP, autonoma, regenta pt P6
P6 SB, se afla in rap de sub. fata de P5, element de rel fiind conj subord. ca
P7 SB, se afla in rap de coord. cu P6 prin juxtapunere
P8 SCOP, se afla in rap de sub fata de P7, element de relatie fiind conj subord, compusa
pentru ca
P9 AT , se afla in rap de sub fata de P6, element de rel fiind pronumele rel ce
P10 SCOP , se afla in rap de coord. cu P8, element de relatie fiind conj coord. copulativa si
3. (Ceea ce) m-a mirat 1/ (cand) l-am auzit pe Dan povestind despre ei 2/a fost /3(ca)
nici unul dintre acesti oameni 4a/, (pe care) dealtfel ii cunosteam si eu,5/ n-a ajuns 4b/(ceea ce)
a visat 6/ [si] (ceea ce) ar fi trebuit 7/ (sa) devina 8/(daca) ar fi urmat indemnul celor 9/(care) siau dat osteneala 10/( sa)-i creasca 11/ [si] (sa)-i scoata la lumina.12/
despre ei= Ob. prepozitional, exprimat prin pronume personal, pers a III-a, gen. masc., nr. pl.,
caz Ac, precedat de prepozitia simpla despre
acesti= Atribut pronominal, exprimat prin adj pron demonstr, gen. masc, nr. pl., caz Ac
ceea ce= Ob. direct, exprimat prin pronume relativ compus, forma neutra, nr sg, caz AC
ar fi trebuit= P.V. exprimat prin verb predicativ, personal, tranzitiv, mod conditional-optativ,
timp perfect, pers a III-a, nr sg, diateza activa, conj a IV-a, forma afirmativa
indemnul= Ob. direct, exprimat prin subs comun simplu, gen. neutru, nr sg, caz Ac, insotit de
morfemul de determinare definita -l
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

P12