Sunteți pe pagina 1din 33

Nivelul si structura cheltuielilor publice pentru servicii publice generale, ordine

publica si siguranta nationala

Serviciile publice generale se asigura societatii prin intermediul unor componente ale
sistemului institutional public, care sunt :

- organe ale puterii si administratiei de stat, reprezentnd administratia prezidentiala,


organele puterii legislative, organele judecatoresti, organele puterii executive, centrale si
locale.

- organe de ordine publica si siguranta nationala, reprezentnd politia, jandarmeria,


servicii de informatii, servicii speciale de protectie si paza.

Principalele atributii ale aparatului de stat sunt stabilite prin Constitutie si prin legi
speciale. Ele se refera la aspecte privind conducerea generala a vieti social-politice si
economice la nivel central ( Administratie prezidentiala, Guvern, Parlament, nalta Curte de
Casatie si Justitie, ministere si alte organe centrale subordonate Guvernului) si anume:

adoptarea si urmarirea respectarii Constitutiei;

adoptarea legilor;

nfaptuirea sarcinilor guvernului si ale structurilor de conducere a economiei;

conducerea armatei;

acreditarea ambasadorilor si coordonarea relatiilor externe politice, financiare,


comerciale, culturale;

formularea si ndeplinirea obiectivelor politicii statului;

instituirea impozitelor si taxelor;

asigurarea respectarii legilor si depistarea contraventiilor si infractiunilor;

solutionarea litigiilor;

organizarea activitatilor de gospodarie comunala, mentinerea ordinii publice etc.


1
n statul de drept, organele puterii administratiei si ordinii publice actioneaza n
conformitate cu legile tarii si n concordanta cu interesele generale ale societatii pentru
dezvoltarea economica, respectarea drepturilor omului, protectia economica si sociala a
populatiei.

Organe de ordine publica si siguranta nationala

Politia

Politia Romana face parte din Ministerul de Interne si este institutia specializata a
statului, care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale
persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor,
respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii.

Activitatea Politiei Romane constituie serviciu public specializat si se realizeaza in


interesul persoanei, al comunitatii, precum si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza
si in executarea legii.

In indeplinirea misiunilor care ii revin, Politia Romana coopereaza cu institutiile


statului si colaboreaza cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu
persoanele fizice si juridice, in limitele legii.

Politia Romana are urmatoarea structura organizatorica:

a) Inspectoratul General al Politiei Romane;

b) unitati teritoriale aflate in subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane,


Directia generala de politie a municipiului Bucuresti si inspectoratele judetene de politie;

c) institutii de invatamant pentru formarea si pregatirea continua a personalului;

d) alte unitati necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice politiei, infiintate


potrivit legii.

La nivelul municipiului Bucuresti si al fiecarui judet se organizeaza si functioneaza


autoritatea teritoriala de ordine publica, organism cu rol consultativ, a carui activitate se
desfasoara in interesul comunitatii.

2
Autoritatea teritoriala de ordine publica este constituita din seful Directiei generale de
politie a municipiului Bucuresti sau al inspectoratului de politie judetean, un reprezentant al
Corpului National al Politistilor, subprefect, 6 consilieri desemnati de Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, respectiv de consiliul judetean, seful Corpului gardienilor publici al
municipiului Bucuresti sau al judetului, 3 reprezentanti ai comunitatii, desemnati de primarul
general al municipiului Bucuresti, respectiv de presedintele consiliului judetean.

Desemnarea nominala a autoritatii teritoriale de ordine publica este validata de catre


Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de catre consiliul judetean pentru o perioada
de 4 ani.

Autoritatea teritoriala de ordine publica este condusa de un presedinte ales cu votul


majoritar din randul consilierilor din Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau al
consiliilor judetene pe o perioada de 4 ani.

Autoritatea teritoriala de ordine publica are urmatoarele atributii:

a) contribuie la elaborarea planului de activitati si la fixarea obiectivelor si


indicatorilor de performanta minimali, avand ca scop protejarea intereselor comunitatii si
asigurarea climatului de siguranta publica;

b) sesizeaza si propune masuri de inlaturare a deficientelor din activitatea de politie;

c) face propuneri pentru solutionarea de catre organele de politie a sesizarilor care ii


sunt adresate, referitoare la incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului,
potrivit prezentei legi;

d) organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile


neguvernamentale cu privire la prioritatile sigurantei persoanei si a ordinii publice;

e) prezinta trimestrial informari in sedintele Consiliului General al Municipiului


Bucuresti sau ale consiliului judetean, dupa caz, asupra nivelului de asigurare a securitatii si
sigurantei civice a comunitatii;

f) elaboreaza anual un raport asupra eficientei activitatii unitatilor de politie, care se da


publicitatii.

3
Autoritatea teritoriala de ordine publica se intruneste in sedinte ordinare sau
extraordinare, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie.

La sedintele autoritatii teritoriale de ordine publica au dreptul sa participe, cu statut de


invitat, prefectul municipiului Bucuresti, respectiv al judetului, primarul general al
municipiului Bucuresti, respectiv presedintele consiliului judetean, conducatorii serviciilor
publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice
centrale de specialitate. Sedintele autoritatii teritoriale de ordine publica pot fi si publice.

In exercitarea atributiilor sale autoritatea teritoriala de ordine publica emite hotarari cu


caracter de recomandare, insa nu are competente in problemele operative ale politiei.

Cheltuielile necesare pentru desfasurarea activitatii autoritatii teritoriale de ordine


publica se suporta din bugetul municipiului Bucuresti, respectiv din cel al judetului.

Regulamentul de organizare si functionare a autoritatii teritoriale de ordine publica se


aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne si a Ministerului
Administratiei Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.

Politia Romana are urmatoarele atributii principale:

1. apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, proprietatea privata si


publica, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si ale comunitatii;

2. aplica masuri de mentinere a ordinii si linistii publice, a sigurantei cetateanului, de


prevenire si combatere a fenomenului infractional si de identificare si contracarare a actiunilor
elementelor care atenteaza la viata, libertatea, sanatatea si integritatea persoanelor, a
proprietatii private si publice, precum si a altor interese legitime ale comunitatii;

3. sprijina unitatile de jandarmerie cu informatii pentru asigurarea sau restabilirea


ordinii si linistii publice, cu ocazia mitingurilor, manifestatiilor cultural-sportive si altele
asemenea;

4. asigura, direct sau in cooperare cu alte institutii abilitate potrivit legii, executarea
controalelor tehnice si interventiilor pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea si
neutralizarea dispozitivelor explozive amplasate in scopul tulburarii ordinii publice, vatamarii

4
integritatii corporale, sanatatii persoanelor sau provocarii de daune proprietatii publice ori
private;

5. avizeaza si controleaza, in conditiile legii, infiintarea societatilor private de


detectivi, paza, supraveghere si garda de corp;

6. culege informatii in vederea cunoasterii, prevenirii si combaterii infractiunilor,


precum si a altor fapte ilicite;

7. realizeaza activitati de prevenire si combatere a coruptiei, a criminalitatii


economico-financiare, a celei transfrontaliere, a infractiunii in domeniul informaticii si a
crimei organizate;

8. desfasoara, potrivit competentei, activitati pentru constatarea faptelor penale si


efectueaza cercetari in legatura cu acestea;

9. asigura paza si functionarea, in conditiile legii, a locurilor de retinere si de arest


preventiv organizate in cadrul unitatilor de politie;

10. constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, potrivit legii;

11. asigura protectia martorului, informatorului si a victimei, in conditiile legii;

12. asigura, conform legii, protectia magistratilor si a familiilor lor, in cazurile in care
viata, integritatea corporala sau avutul acestora sunt supuse unor amenintari;

13. desfasoara activitati de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi penale,


executarii pedepselor sau altor hotarari judecatoresti, precum si a persoanelor disparute;

14. desfasoara activitati de prevenire si combatere a migratiei ilegale;

15. foloseste metode si mijloace tehnico-stiintifice in cercetarea locului savarsirii


infractiunilor si la examinarea probelor si a mijloacelor materiale de proba, efectuand, prin
laboratoarele si specialistii proprii acreditati, expertize criminalistice si constatari tehnico-
stiintifice, dispuse in conditiile legii;

5
16. exercita controlul, potrivit legii, asupra detinerii, portului si folosirii armelor si
munitiilor, a materialelor explozive, asupra modului in care se efectueaza operatiunile cu
arme, munitii si materii explozive, precum si asupra functionarii atelierelor de reparat arme si
asupra poligoanelor de tir;

17. exercita controlul asupra respectarii regimului materialelor radioactive si nucleare,


substantelor toxice si stupefiante, precum si asupra altor obiecte si materii supuse autorizarii,
potrivit legii;

18. supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice, in afara cazurilor


exceptate prin lege, si colaboreaza cu alte autoritati publice, institutii, asociatii si organizatii
neguvernamentale, pentru imbunatatirea organizarii si sistematizarii circulatiei, asigurarea
starii tehnice a autovehiculelor, perfectionarea pregatirii conducatorilor auto si luarea unor
masuri de educatie rutiera a participantilor la trafic;

19. desfasoara activitati specifice de politie in domeniul transporturilor feroviare,


navale si aeriene;

20. exercita controlul asupra legalitatii stabilirii domiciliului sau resedintei cetatenilor
romani si straini aflati pe teritoriul tarii, in conditiile legii;

21. tine evidenta nominala a cetatenilor romani cu obligatii militare in mediul rural;

22. organizeaza, in conditiile legii, cazierul judiciar pentru tinerea evidentei


persoanelor condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal si
constituie baza de date necesare pentru indeplinirea atributiilor operative specifice politiei;

23. efectueaza studii si cercetari privind dinamica infractionalitatii in Romania si


propune masuri de prevenire a acesteia;

24. acorda sprijin, potrivit legii, autoritatilor administratiei publice centrale si locale in
vederea desfasurarii activitatii acestora;

25. participa, in conditiile legii, impreuna cu alte unitati ale Ministerului de Interne, in
colaborare cu trupe ale Ministerului Apararii Nationale, unitati de protectie civila si alte
organe prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor

6
periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe,
precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

26. colaboreaza cu institutiile de invatamant si cu organizatiile neguvernamentale


pentru pregatirea antiinfractionala a populatiei;

27. conlucreaza cu structuri de profil din alte state si de la nivelul unor institutii
internationale pentru prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontaliere;

28. participa la constituirea fortelor internationale de politie, destinate unor misiuni de


instruire, asistenta si cooperare politieneasca sau pentru actiuni umanitare;

29. indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege .

In realizarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este investit cu exercitiul


autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii principale:

a) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale


ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;

b) sa conduca la sediul politiei pe cei care, prin actiunile lor, pericliteaza viata
persoanelor, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de
savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii; in
cazurile nerespectarii dispozitiilor date de politist, acesta este indreptatit sa foloseasca forta;
verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se
realizeaza in cel mult 24 de ore, ca masura administrativa;

c) sa invite la sediul politiei persoanele a caror prezenta este necesara pentru


indeplinirea atributiilor politiei, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si motivului
invitatiei;

d) sa puna in executare mandatele de aducere, mandatele de arestare si pe cele de


executare a pedepselor, in conditiile prevazute de lege;

e) in cazul savarsirii unei infractiuni, al urmaririi unor infractori sau al unei actiuni
teroriste, sa intre in incinta locuintelor, a unitatilor economice, a institutiilor publice ori

7
particulare, a organizatiilor social-politice, indiferent de detinator sau de proprietar, precum si
la bordul oricaror mijloace de transport romanesti, cu respectarea dispozitiilor legale;

f) sa efectueze, cu respectarea dispozitiilor legale, controale ale persoanelor si


bagajelor, precum si ale vehiculelor aflate in circulatie, atunci cand exista indicii temeinice cu
privire la savarsirea unor infractiuni sau posibile actiuni teroriste;

g) sa efectueze controale si razii atunci cand exista indicii temeinice cu privire la


savarsirea de infractiuni ori ascunderea unor infractori, bunuri provenite din infractiuni sau
posibile actiuni teroriste;

h) sa poarte asupra sa armamentul si munitia necesare, indiferent daca este in uniforma


sau echipat civil, si sa foloseasca, pentru indeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu
sau fara insemnele distinctive ale politiei;

i) sa foloseasca orice mijloace de transport si comunicatii, indiferent de proprietar sau


detinator, persoana fizica ori persoana juridica, cu exceptia celor apartinand corpului
diplomatic, pentru luarea unor masuri legale ce nu sufera amanare si nu pot fi aduse la
indeplinire altfel; cheltuielile vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, si vor fi
suportate din fondurile unitatilor de politie sau, dupa caz, de catre persoanele care au
determinat interventia, nu mai tarziu de 15 zile;

j) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport in comun in timpul serviciului pentru


executarea unor misiuni, iar personalul din politia pentru transporturi, pe cele feroviare si
navale; folosirea mijloacelor de transport se face pe baza legitimatiei de serviciu;

k) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si


conducerea la unitatile de politie a persoanelor care au comis fapte penale.

l) sa procedeze, in conditiile legii, la cererea persoanelor interesate sau in scopul


identificarii criminalistice a persoanelor care au savarsit infractiuni ori sunt suspecte de
savarsirea unor infractiuni, la prelevarea sau, dupa caz, la procesarea de profile genetice,
amprente papilare, imagini faciale, semnalmente, semne particulare si orice alte date
biometrice, stocate in baza de date criminalistice

8
In exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege politistul are obligatia sa respecte
intocmai drepturile si libertatile fundamentale ale omului, prevazute de lege si de Conventia
europeana a drepturilor omului.

Pentru prevenirea si combaterea coruptiei, a criminalitatii transfrontaliere, a traficului


de fiinte umane, terorismului, traficului de droguri, spalarii banilor, infractiunilor informatice
si a crimei organizate, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al
Politiei Romane, cu aprobarea ministrului de interne si cu autorizarea procurorului desemnat
de procurorul general al parchetului de pe langa Curtea de apel, Politia Romana poate sa
foloseasca informatori si politisti sub acoperire pentru culegerea de informatii in vederea
folosirii acestora ca probe in timpul unui proces in instanta. Autorizarea procurorului va fi
emisa in scris pentru o perioada de maximum 60 de zile si poate fi prelungita in aceleasi
conditii pentru alte perioade de cate 30 de zile fiecare. Toate aceste autorizatii vor fi
confidentiale si nu vor fi facute publice.

Pentru descurajarea, impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor


care tulbura ordinea si linistea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin
utilizarea altor mijloace, politistii pot folosi scuturi de protectie, casti cu vizor, bastoane din
cauciuc, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si
paralizante, jeturi de apa, arme cu glont din cauciuc si catuse, caini de serviciu, precum si alte
mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata sau nu produc o vatamare corporala
grava.

Politia Romana poate interveni in forta, in conditiile legii, impotriva celor care pun in
pericol viata, integritatea sau sanatatea persoanelor ori a organelor de ordine, precum si
impotriva celor care ameninta cu distrugerea unor cladiri sau bunuri de interes public ori
privat.

Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. De


indata ce va fi posibil, raportul va fi intocmit in scris. Daca in urma uzului de arma s-a produs
moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului competent,
potrivit legii.

9
Politistul este obligat sa ia masurile necesare pentru inlaturarea pericolelor care
ameninta ordinea publica sau siguranta persoanelor, in toate situatiile in care ia cunostinta
direct ori cand este sesizat despre acestea.

Politistul este obligat sa ia masurile necesare pentru ocrotirea vietii, sanatatii si


integritatii corporale a persoanelor a caror paza o asigura si, in special, sa ia imediat masuri ca
ingrijirile medicale sa le fie acordate de fiecare daca cand acestea se impun.

In exercitarea atributiilor de serviciu politistul este obligat sa prezinte insigna sau


legitimatia de serviciu, dupa caz, pentru a-si face cunoscuta, in prealabil, calitatea, cu exceptia
situatiilor in care rezultatul interventiei sau siguranta ulterioara a politistului ar fi periclitata.

Politistul este obligat sa verifice permanent competenta actiunilor sale.

Politia Romana coopereaza cu institutii similare din alte state si cu organisme


internationale de profil, pe baza intelegerilor la care Romania este parte, inclusiv prin ofiteri
de legatura .

In interesul asigurarii ordinii publice si securitatii colective, la solicitarea Presedintelui


Romaniei, cu aprobarea Parlamentului, efective ale Politiei Romane pot participa, in afara
teritoriului national, la constituirea fortelor internationale de politie destinate unor misiuni de
instruire, asistenta si cooperare politieneasca, precum si pentru actiuni umanitare.

Pe timpul indeplinirii misiunilor efectivele de politie participante vor avea statutul


personalului detasat la organizatii internationale si vor beneficia de drepturile cuvenite potrivit
legii.

Ziua Politiei Romane este 25 martie.

SINTEZA

P R I V I N D B U G E T U L P O L I I E I R O M N E P E N T R U AN I I 2 0 0 8 ,
2009, 2010
10
ANUL 2010
ANUL 2008 ANUL 2009
(aprobat la data
lei lei
31.03.2010)lei
2,604,396,00
CHELTUIELI - TOTAL 2,601,300,000 2,512,822,000
0

din care:

2,527,895,00
2,550,755,000 2,443,514,000
0
1. Cheltuieli curente
2,257,629,00
2,310,938,000 2,242,674,000
0
Cheltuieli de personal
208,670,000 161,995,000 147,281,000
Bunuri i servicii
2,446,000 1,453,000 7,683,000
Dobnzi
126,000 138,000 154,000
Subvenii
0 0 0
Fonduri de rezerv

1,088,000 944,000 810,000


Transferuri ntre uniti ale administraiei
publice
1,674,000 4,439,000 3,071,000
Alte transferuri
Proiecte cu finanare din fonduri externe
0 34,222,000 9,140,000
nerambursabile

45,131,000 31,645,000 29,988,000


Asisten social
11,131,000 4,981,000 2,713,000
Alte cheltuieli
70,189,000 50,545,000 69,308,000
2. Cheltuieli de capital
0 0 0
3. mprumuturi
6,312,000 0 0
4. Rambursri de credite

din acestea:
6,312,000 0 0
a) Rambursri de credite externe
0 0 0
b) Rambursri de credite interne

11
Jandarmeria

Potrivit Strategiei Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii si


sigurantei publice, pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale
adoptat prin Hotrrea nr. 196 din 17 martie 2005, modalitatile de actiune pentru asigurarea
ordinii si sigurantei publice n Romnia sunt stabilite in functie de interesele tarii, de resursele
la dispozitie, de evolutia proceselor economice si politice, precum si de situatia operativa si
potentialele amenintari la adresa ordinii publice.

Jandarmeria i poliia reprezint fore principale de ordine public care sunt abilitate
prin lege sa exercite dreptul de politie al statului, reprezentnd n acelai timp componenta de
baza a structurilor destinate sa gestioneze ntreaga problematica din domeniul ordinii publice
pe timp de pace sau pe timpul starii de urgenta.

n ceea ce privete termenul ordine publica, cuvntul "ordine" provine din limba
latin "ordo, inis" i evoc ideea de dispoziie sau de succesiune regulat cu caracter spaial,
temporal, logic, moral, estetic, iar n asociere cu ali termeni ( juridic, drept, public, stat,
Constituie ) a dobndit i o semnificaie juridic, vorbindu-se despre noiuni ca: ordine
constituional, ordine de drept, ordine public.

n acest sens ordinea publica reprezint starea de legalitate, de echilibru si de pace,


corespunztoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale si de
comportament civic, care permite exercitarea drepturilor si libertatilor constitutionale, precum
si functionarea structurilor specifice statului de drept.

Activitile desfurate de forele de ordine pot consta n:

Mentinerea ordinii publice care reprezinta un ansamblu de masuri,


activitati si actiuni organizate si desfasurate cotidian de catre fortele de ordine si
siguranta publica, pentru funcionarea normala a institutiilor statului, protejarea si
respectarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor, a normelor de conduita civica,
regulilor de convieuire sociala, a celorlalte valori supreme, precum si a avutului
public si privat.
Asigurarea ordinii publice cuprinde masurile ce se intreprind pentru
respectarea legalitatii, prevenirea si descurajarea unor actiuni care vizeaza tulburari

12
sociale sau manifestari de violenta pe timpul adunarilor si manifestatiilor publice,
activitatilor culturale si sportive, precum si altor manifestari similare cu participare de
public numeros.

Restabilirea ordinii publice cuprinde un ansamblu de aciuni specifice,


organizate i executate n timp de ctre forele de ordine public, n raport de situaia
creat, care se bazeaz pe folosirea mijloacelor i materialelor tehnice din dotare,
avnd drept scop readucerea situaiei la starea de normalitate.

Activitatea structurilor din Jandarmeria Romn este concentrat pe respectarea


legalitii, a drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor asigurnd totodat
starea de echilibru social n societate.

La nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romne, Direcia Ordine Public


reprezint structura abilitat pentru planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea i
controlul executrii misiunilor ce revin tuturor structurilor de ordine public din Jandarmeria
Romn.

Activitatea pe linie de ordine public la nivelul Jandarmeriei Romne se realizeaz


prin :

structuri mobile;
structuri teritoriale montane;

structuri teritoriale specifice zonei litoralului, Deltei Dunrii i


staiunilor balneare / turistice;

structuri de aciuni speciale i antiteroriste ;

structuri de judiciar, criminalistic i eviden contravenii.

Structurile mobile de jandarmi sunt constituite din :

Brigada Special de Intervenie "Vlad epe" a Jandarmeriei Romne cu competen


teritorial general ;
4 Batalioane speciale de intervenie n cadrul Direciei Generale de Jandarmi a
Municipiului Bucureti cu competen teritorial la nivelul municipiul Bucureti;

13
8 Grupri mobile cu competen teritorial n 3 - 8 judee;

41 Detaamente de jandarmi mobile cu competena teritorial la nivelul unui jude;

10 plutoane i 1 grup de supraveghere i intervenie, cu competen teritorial la


nivelul unui municipiu, ora sau zon, stabilit prin ordin al I.G.J.R.

Structurile mobile sunt destinate pentru a executa urmtoarele misiuni:

asigurarea ordinii publice la ntruniri i manifestaii (mitinguri, maruri, demonstraii,


procesiuni, aciuni de pichetare, promoionale, comerciale, activiti cultural - artistice,
sportive, religioase, comemorative), care se desfoar n locuri publice i care implic
aglomerri de persoane;
intervenia i restabilirea ordinii publice cnd aceasta a fost tulburat prin orice fel de
aciuni sau fore ce contravin legilor n vigoare;

intervenia pentru combaterea manifestrilor de violen ntre diferite grupuri


turbulente sau pentru capturarea i neutralizarea infractorilor care folosesc arme de foc
ori alte mijloace ce pun n pericol sigurana persoanei, bunurilor, valorilor i
transporturilor speciale;

urmrirea i prinderea evadailor, dezertorilor i a altor persoane, despre care exist


date, informaii sau indicii temeinice c intenioneaz s svreasc, au svrit
infraciuni ori se sustrag msurii arestrii preventive, executrii pedepselor privative
de libertate sau se opun executrii hotrrilor judectoreti;

asigurarea ordinii publice n cooperare cu alte instituii abilitate ale statului pe timpul
vizitelor oficiale sau al altor activiti la care particip nali demnitari romni i strini
pe teritoriul Romniei, n zona obiectivelor i locurilor de desfurare a activitilor;

supravegherea, controlul i asigurarea proteciei i conservrii fondului cinegetic i


piscicol natural, a fondului silvic i de protecie a mediului, n comun cu alte instituii
abilitate;

executarea de misiuni n sprijinul altor instituii ale statului, pentru prevenirea i


combaterea fenomenului infracional cu caracter temporar;

14
limitarea i nlturarea consecinelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau
complexe ;

meninerea ordinii publice n staiunile balneare / turistice i de pe litoral;

aciuni de combatere a fenomenului infracional n zona pieelor, trgurilor, oboarelor,


a zonelor i locurilor cu potenial criminogen ridicat;

Jandarmeria montana este structura specializat a Jandarmeriei Romne, destinat


pentru meninerea ordinii publice n staiunile montane i pe traseele turistice, axndu-se n
permanen pe accentuarea prezenei n mijlocul populaiei, printr-un efort continuu de
adaptare a modurilor sale de a aciona n sprijinul cetenilor.

n vederea armonizrii i compatibilizrii sistemului romnesc de ordine public cu


cele din statele Uniunii Europene, pentru creterea siguranei ceteanului i prevenirea
criminalitii stradale, au nceput s funcioneze seciile i posturile de jandarmi montane.

Misiunile seciilor i posturilor de jandarmi montane

Menin ordinea public n staiunile montane, pe traseele turistice, n zona cabanelor,


locurilor de agrement, rezervaiilor naturale i pe prtiile de schi din zona de
responsabilitate;
ndrum, informeaz i acord asisten turitilor i persoanelor aflate n dificultate
n zona montan;

Desfoar activiti de informare, prevenie i educare n cadrul colilor, prin


prezentarea unor teme cu specific de protecie a mediului n zonele montane;

Particip la misiuni comune cu reprezentani ai instituiilor abilitate sau n mod


independent, pentru prevenirea i combaterea infraciunilor i contraveniilor privind
asigurarea proteciei i conservrii fondului cinegetic, piscicol natural i a fondului
silvic;

Menine ordinea public n zonele de agrement (prtii de schi, bob, sanie, etc.), prin
aplicarea msurilor prevzute de actele normative n vigoare;

Informeaz factorii responsabili din zon ct i turitii cu privire la starea


drumurilor, starea indicatoarelor i marcajelor montane, alunecrilor de teren i
15
locurile unde s-au produs sau exist posibilitatea producerii de viituri sau avalane, n
vederea evitrii accidentelor i altor evenimente negative.

Asigur ordinea public, independent sau n cooperare cu structurile mobile, la


activitile care se desfoar n locuri publice n zona montan din competen i care
implic aglomerri de persoane (concursuri, aciuni promoionale, spectacole,
manifestri sportive, etc.);

Restabilete ordinea public n situaia producerii unor conflicte de mic amploare;

Previne i combate fenomenul contravenional i infracional privind protecia florei,


faunei, ariilor protejate, precum i delictele svrite la regimul silvic i piscicol;

ntocmete procesul verbal de constatare n cazul accidentelor produse n zona


montan;

Desfoar aciuni de cutare i descoperire a persoanelor aflate n dificultate n


zona montan;

Acord primul ajutor medical prin efectuarea unor aciuni pentru salvarea vieii
persoanelor care au suferit o accidentare sau mbolnvire acut n zona montan;

Salveaz i transport persoanele care au suferit o accidentare sau mbolnvire acut


n zona montan la cea mai apropiat unitate medical de primire a urgenelor.

Structurile teritoriale specifice zonei litoralului Mrii Negre , Deltei Dunrii i


staiunilor balneare/ turistice, sunt destinate pentru a executa urmtoarele misiuni:

participarea pe baza planurilor de cooperare cu alte instituii la meninerea ordinii


publice pentru prevenirea i constatarea infraciunilor i contraveniilor n staiunile de
pe litoralul Mrii Negre, n Delta Dunrii, n staiuni balneare i n alte zone ce
prezint interes pentru forele de ordine;
restabilirea ordinii publice n zona de responsabilitate n situaia producerii unor
evenimente de o amploare i intensitate mic ;

asigurarea msurilor de ordine public i de protecie a zonelor n care s-a produs sau
exist pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaii de
urgen;

16
participarea la limitarea i nlturarea consecinelor dezastrelor naturale, tehnologice,
de mediu sau complexe;
participarea la prevenirea i combaterea nclcrii prevederilor legale privind protecia
mediului;
participarea la cautarea si salvarea persoanelor (turistilor) care se afla in pericol;
aprarea vieii, integritii corporale i libertii persoanei, a proprietii publice i
private, a intereselor legitime ale cetenilor, ale comunitii i ale statului.

Structurile de aciuni speciale, antiteroriste i misiuni internaionale, sunt


destinate pentru a executa urmtoarele misiuni:

1. pe plan intern

intervenia antiterorist la obiectivele aflate n responsabilitatea


Jandarmeriei Romne;
participarea , mpreun cu alte instituii abilitate prin lege , la prevenirea
i neutralizarea actelor teroriste pe teritoriul Romniei;

intervenia pentru capturarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc


arme de foc ori alte mijloace ce pot pune n pericol sigurana persoanelor, bunurilor i
valorilor;

intervenia pentru capturarea sau neutralizarea persoanelor care atac


sau pun n pericol transporturile speciale;

participarea, la solicitarea magistrailor i mpreun cu acetia, la


efectuarea unor acte procedurale;

intervenia mpotriva persoanelor care tulbur grav ordinea public prin


acte de violen;

participarea la asigurarea proteciei transporturilor unor valori


importante, arme, muniii, materiale explozive, stupefiante, substane toxice sau
radioactive i a altor substane periculoase;

asigurarea proteciei unor persoane, obiective;

asigurarea ordinii publice n zona obiectivelor i locurilor unde se


desfoar activiti la care particip nali demnitari romni i strini;
17
participa la descoperirea, capturarea sau neutralizarea inamicului
desantat ori debarcat pe teritoriul rii, n locurile de dispunere a unitilor sau
subunitilor de jandarmi;

executa n cooperare cu alte fore abilitate a unor aciuni pentru


descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care acioneaz pe
teritoriul naional;

2. pe plan internaional

Jandarmeria Romana participa, in conditiile legii, la actiunile organizate


in cadrul Asociatiei Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu
Statut Militar sau la cele organizate de catre organismele similare ale altor state si
indeplineste misiuni de mentinere a pacii, potrivit angajamentelor internationale
asumate de Romania;
Participa la misiuni n afara teritoriului naional, cu efectivele i tehnica
din dotare ori aparinnd Organizaiei Naiunilor Unite, stabilit prin Memorandum de
nelegere, la activiti de instruire, la constituirea forelor internaionale destinate
ndeplinirii unor misiuni n cadrul aciunilor de prevenire a conflictelor i gestionrii
situaiilor de criz, de ntrire - consiliere, asisten, formare, control - a forelor de
ordine locale sau de substituie a acestora n toate domeniile lor de activitate.

Un element important l constituie cooperarea fortelor care participa la executarea


misiunilor de ordine public.

Cooperarea se realizeaza la nivel intrainstitutional si interinstitutional si are ca obiectiv


conjugarea efortului pentru prevenirea si combaterea actiunilor de destabilizare a ordinii
publice ct si realizarea unui sprijin reciproc in lupta impotriva criminalitatii.

Participarea Romaniei la extinderea si perfectionarea colaborarii pe plan extern in


domeniul ordinii publice este parte integranta a politicii externe a statului roman.

In acest sens vor fi dezvoltate relatiile cu institutii similare din strainatate pentru
prevenirea si combaterea criminalitatii internationale.

Structurile de judiciar, criminalistic i eviden contravenii sunt formate din:

18
Compartimentul judiciar, criminalistic i eviden contravenii din
cadrul Brigazii Speciale de Intervenie "Vlad epe" a Jandarmeriei Romne;
Compartimentul judiciar, criminalistic i eviden contravenii din
cadrul Direciei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureti;

8 compartimente de judiciar, criminalistic i eviden contravenii din


cadrul Gruprilor mobile;

41 compartimente de judiciar, criminalistic i eviden contravenii din


cadrul Inspectoratelor de jandarmi judeene;

Structurile de judiciar, criminalistic i eviden contravenii sunt destinate pentru


a executa urmtoarele misiuni i activiti :

particip la executarea misiunilor de ordine public, paz i protecie


instituional, executate de structurile de jandarmi, desfurnd activiti concrete de
constatare a crimelor i delictelor, identificare i prindere a autorilor, identificare a
persoanelor vtmate, a martorilor i mijloacelor materiale de prob, ntocmirea
actelor premergtoare nceperii urmririi penale i predarea nvinuiilor organelor
abilitate pentru continuarea cercetrilor;
desfoar activiti specifice pe linia cunoaterii situaiei operative , n
zonele de competen, prin obinerea de date cu valoare operativ privind locurile i
mediile frecventate de persoanele predispuse comiterii de fapte antisociale;

ndeplinete, n condiiile legii, toate atribuiile ce rezult din


dispoziiile art.214 din Codul de procedur penal, cu ocazia constatrii infraciunilor
descoperite pe timpul executrii misiunilor specifice;

efectueaz, n condiiile legii, controlul corporal preventiv i controlul


bagajelor suspectului, ntocmind n acest sens un proces-verbal;

procedeaz la protejarea i conservarea locului faptei, particip la


efectuarea cercetrii la faa locului, n cazul evenimentelor comise n zona de
responsabilitate;

19
execut documentarea criminalistic prin fotografiere i filmare a
activitii unor persoane care pregtesc ori au comis infraciuni sau contravenii de
natur a tulbura ordinea de drept;

urmresc recuperarea integral a prejudiciului cauzat n urma


infraciunilor constatate;

identificarea i cunoaterea temeinic a locurilor favorabile i mediilor


pretabile identificarea i monitorizarea strilor conflictuale deosebite din zona de
responsabilitate;

desfoar activiti de pregtire antiinfracional a populaiei i de


propagand juridic;

investigarea persoanelor depistate n timpul misiunilor specifice, cu


privire la infraciunile comise i ntocmirea actelor premergtoare necesare nceperii
urmririi penale;

urmrirea modului de finalizare a dosarelor tuturor suspecilor predai


poliiei i parchetului;

Din punct de vedere al continutului economic, cheltuielile privind serviciile publice


generale reprezinta un consum public definitiv de produs intern brut.

Marimea cheltuielilor publice privind serviciile generale depinde de:

structura aparatului de stat;

numarul persoanelor care alcatuiesc acest aparat;

gradul de nzestrare tehnica a institutiilor publice;

raporturile existente ntre diferite categorii sociale;

problemele economice, politice, sociale sau de alta natura care preocupa paturile
largi ale populatiei.

20
Aceste cheltuieli detin ponderi reduse n totalul cheltuielilor publice sau n P.I.B., att
n tarile dezvoltate, ct si n tarile n curs de dezvoltare.

In Romania, asemenea cheltuieli sunt nscrise n bugetul administratiei centrale de


stat, si n bugetele locale, n doua pozitii distincte: cheltuieli cu ordinea publica si siguranta
nationala si cheltuieli pentru administratia statului, delimitate, la rndul lor, pe categorii ale
institutiilor (presedintie, putere legislativa, organe judecatoresti si procuratura, organe ale
puterii executive s.a.).

Ca structura, cheltuielile privind serviciile publice generale cuprind cheltuieli curente,


prin care se asigura functionarea acestor institutii, reprezentnd majoritatea absoluta din
totalul lor, adica aproximativ 85% si cheltuieli de capital, de creare si dezvoltare a nzestrarii
tehnice, a automatizarii si informatizarii acestora. La rndul lor, cheltuielile curente cuprind
salariile si alte drepturi de personal, cheltuieli materiale, amortismente sau chirii, cheltuieli
dministrativ-gospodaresti, de protocol si altele.

Intretinerea aparatului administratiei de stat necesita cheltuieli din ce n ce mai mari,


att ca urmare a cresterii numerice a acestuia, ct si a nzestrarii lui cu mijloace modeme.

Pe de alta parte, cresterea absoluta a populatiei si afluenta acesteia catre zonele urbane
unde, de regula, pulseaza viata economica, ridica probleme din ce n ce mai mari cu caracter
edilitar gospodaresc, social-economic si administrativ. Dezvoltarea economiei si extinderea
asezarilor pe orizontala si pe verticala, concomitent cu cresterea gradului de urbanizare, cu
accelerarea deplasarii n spatiu a oamenilor, a marfurilor si informatiilor, a determinat
adaptarea formelor de administratie la specificul conditiilor social-economice si tehnice
contemporane.

Complexitatea vietii economice si sociale, aparitia si accentuarea fenomenelor de


criza, a perturbatiilor n echilibrul social, n comportamentul civic al unor grupuri ale
populatiei, toate acestea conduc la sporirea numarului persoanelor ocupate n aparatul
administrativ de stat, n organele de politie, jandarmerie si la cresterea costului administratiei
publice, determinnd, implicit, sporirea cheltuielilor publice aferente aparatului administrativ
si de ordine interna.

In functie de importanta si gradul de subordonare a institutiilor publice, cheltuielile


privind serviciile publice se includ n bugetul administratiei centrale sau n bugetele unitatilor
21
administrativ-teritoriale dupa caz. n statele federale, cheltuielile respective se repartizeaza pe
cele trei verigi ale sistemului bugetar: bugetul federal, bugetele statelor membre ale federatiei,
ale regiunilor sau provinciilor si bugetele administratiei locale.

Cheltuielile pentru administratie difera de la un stat la altul si sunt n functie de felul


organizarii administrative. De regula ntr-o organizare administrativa centralizata cheltuielile
de administratie sunt mai mari dect n cazul unei descentralizari administrative.

Unele state cu economie de piata (SUA, Franta, Canada, Japonia) n ultimii ani au luat
unele masuri pentru rationalizarea aparatului de stat si implicit pentru reducerea cheltuielilor
de administratie.

Pentru fundamentarea cheltuielilor publice pentru servicii publice generale, ordine


publica si siguranta nationala, n tara noastra se porneste de la indicatori specifici (numar de
personal) si indicatori de calcul si fundamentare (cheltuiala medie anuala pe o persoana).

SINTEZA
privind bugetul MAI pe anul 2010

- MII LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR Cod BUGET 2010

A B 1

TOTAL GENERAL 50.00 10.408.491

CHELTUIELI CURENTE 01 9.697.576

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 5.456.214

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 630.787

Titlul III "Dobnzi" 30 13.554

22
Titlul VI "Transferuri ntre uniti ale
51 660.748
administraiei publice

Titlul VII "Alte transferuri" 55 37.060

Titlul VIII "Proiecte cu finanare din Fonduri


56 1.302.600
externe nerambursabile postaderare"

Titlul IX "Asisten social" 57 1.561.199

Titlul X "Alte cheltuieli" 59 23.094

Titlul XI "Cheltuieli aferente programelor cu


65 12.320
finanare rambursabil"

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 710.915

Titlul XII "Active nefinanciare" 71 710.915

BUGETUL DE STAT 50.01 8.710.266

CHELTUIELI CURENTE 01 8.482.982

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 5.405.170

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 480.522

Titlul III "Dobnzi" 30 13.554

Titlul VI "Transferuri ntre uniti ale


51 660.747
administraiei publice

Titlul VII "Alte transferuri" 55 15.053

Titlul VIII "Proiecte cu finanare din Fonduri


56 311.643
externe nerambursabile postaderare"

Titlul IX "Asisten social" 57 1.560.889

Titlul X "Alte cheltuieli" 59 23.084

Titlul XI "Cheltuieli aferente programelor cu


65 12.320
finanare rambursabil"

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 227.284

Titlul XII "Active nefinanciare" 71 227.284

CREDITE EXTERNE 50.06 298.880

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 298.880

23
Titlul XII "Active nefinanciare" 71 298.880

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 50.08 1.014.314

CHELTUIELI CURENTE 01 1.014.050

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 103

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 983

Titlul VII "Alte transferuri" 55 22.007

Titlul VIII "Proiecte cu finanare din Fonduri


56 990.957
externe nerambursabile postaderare"

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 264

Titlul XII "Active nefinanciare" 71 264

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 50.10 385.031

CHELTUIELI CURENTE 01 200.544

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 50.941

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 149.282

Titlul VI "Transferuri ntre uniti ale


51 1
administraiei publice

Titlul IX "Asisten social" 57 310

Titlul X "Alte cheltuieli" 59 10

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 184.487

Titlul XII "Active nefinanciare" 71 184.487

SINTEZA
privind bugetul pe anul 2009

- MII LEI -

24
DENUMIREA INDICATORILOR Cod BUGET 2009

A B 1

TOTAL GENERAL 50.00 10,515,900

CHELTUIELI CURENTE 01 9,778,549

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 6,031,423

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 701,729

Titlul III "Dobnzi" 30 9,232

Titlul VI "Transferuri ntre uniti ale administraiei


51 672,709
publice

Titlul VII "Alte transferuri" 55 81,886

Titlul VIII "Proiecte cu finanare din Fonduri externe


56 766,617
nerambursabile postaderare"

Titlul IX "Asisten social" 57 1,507,594

Titlul X "Alte cheltuieli" 59 7,335

Titlul XI "Cheltuieli aferente programelor cu finanare


65 24
rambursabil"

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 737,351

Titlul XII "Active nefinanciare" 71 737,351

BUGETUL DE STAT 50.01 9,283,534

CHELTUIELI CURENTE 01 8,964,220

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 5,990,299

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 583,243

Titlul III "Dobnzi" 30 9,232

Titlul VI "Transferuri ntre uniti ale administraiei


51 672,709
publice

Titlul VII "Alte transferuri" 55 30,382

Titlul VIII "Proiecte cu finanare din Fonduri externe


56 163,622
nerambursabile postaderare"

25
Titlul IX "Asisten social" 57 1,507,384

Titlul X "Alte cheltuieli" 59 7,325

Titlul XI "Cheltuieli aferente programelor cu finanare


65 24
rambursabil"

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 319,314

Titlul XII "Active nefinanciare" 71 319,314

CREDITE EXTERNE 50.06 205,500

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 205,500

Titlul XII "Active nefinanciare" 71 205,500

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 50.08 656,619

CHELTUIELI CURENTE 01 655,610

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 100

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 1,011

Titlul VII "Alte transferuri" 55 51,504

Titlul VIII "Proiecte cu finanare din Fonduri externe


56 602,995
nerambursabile postaderare"

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,009

Titlul XII "Active nefinanciare" 71 1,009

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 50.10 370,247

CHELTUIELI CURENTE 01 158,719

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 41,024

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 117,475

Titlul IX "Asisten social" 57 210

Titlul X "Alte cheltuieli" 59 10

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 211,528

Titlul XII "Active nefinanciare" 71 211,528

26
SINTEZA
privind bugetul pe 2008

DENUMIREA INDICATORILOR Cod BUGET 2008

A B 1

TOTAL GENERAL 50.00 8,583,165

CHELTUIELI CURENTE 01 7,526,963

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 4,592,345

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 672,983

Titlul III "Dobnzi" 30 59,151

Titlul VI "Transferuri ntre uniti ale


51 705,008
administraiei publice

Titlul VII "Alte transferuri" 55 403,525

Titlul VIII "Asisten social" 57 1,087,561

Titlul IX "Alte cheltuieli" 59 6,390

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 904,695

Titlul X "Active nefinanciare" 71 904,695

OPERAIUNI FINANCIARE 79 151,507

Titlul XIV "Rambursri de credite" 81 151,507

BUGETUL DE STAT 50.01 7,563,290

CHELTUIELI CURENTE 01 6,925,643

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 4,550,201

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 501,307

Titlul III "Dobnzi" 30 59,151

Titlul VI "Transferuri ntre uniti ale


51 683,698
administraiei publice

Titlul VII "Alte transferuri" 55 37,705

Titlul VIII "Asisten social" 57 1,087,191

27
Titlul IX "Alte cheltuieli" 59 6,390

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 486,140

Titlul X "Active nefinanciare" 71 486,140

OPERAIUNI FINANCIARE 79 151,507

Titlul XIV "Rambursri de credite" 81 151,507

CREDITE EXTERNE 50.06 424,467

CHELTUIELI CURENTE 01 91,582

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 68,224

Titlul VII "Alte transferuri" 55 23,358

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 332,885

Titlul X "Active nefinanciare" 71 332,885

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 50.08 373,621

CHELTUIELI CURENTE 01 373,621

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 100

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 9,749

Titlul VI "Transferuri ntre uniti ale


51 21,310
administraiei publice

Titlul VII "Alte transferuri" 55 342,462

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0

Titlul X "Active nefinanciare" 71

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 50.10 221,787

CHELTUIELI CURENTE 01 136,117

Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 42,044

Titlul II "Bunuri i servicii" 20 93,703

Titlul VIII "Asisten social" 57 370

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 85,670

Titlul X "Active nefinanciare" 71 85,670

28
SINTEZA
privind bugetul pe anul 2006

DENUMIREA INDICATORILOR Cod 2006


BUGET

A B 1

TOTAL GENERAL 50.00 5.607.354

CHELTUIELI CURENTE 01 4.557.814

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3.189.729

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 417.445

TITLUL III DOBANZI 30 60.476

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 74.229


ADMIN. PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 259.462

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 556.113

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 360

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 845.284

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 845.284

OPERATIUNI FINANCIARE 79 204.256

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 81 204.256

BUGETUL DE STAT 50.01 4.696.570

CHELTUIELI CURENTE 01 4.219.666

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3.142.391

29
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 325.352

TITLUL III DOBANZI 30 60.476

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 74.229


ADMIN. PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 61.995

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 554.863

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 360

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 272.648

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 272.648

OPERATIUNI FINANCIARE 79 204.256

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 81 204.256

CREDITE EXTERNE 50.06 607.798

CHELTUIELI CURENTE 01 56.463

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 285

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 23.224

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 32.954

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 551.335

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 551.335

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 50.08 192.736

CHELTUIELI CURENTE 01 192.061

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 27.498

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 164.513

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 675

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 675

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 50.10 110.250

30
CHELTUIELI CURENTE 01 89.624

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 47.003

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 41.371

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 1.250

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 20.626

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 20.626

SINTEZA
privind bugetul pe anul 2005

Clasificatia bugetara BUGET 2005

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 46.216.026.764

ORDINE PUBLICA 43.224.471.386

ADMINISTRATIA PUBLICA 2.991.555.378

A. ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT 37.017.693.173

Titlul I "Cheltuieli de personal" 17.178.734.918

Titlul II "Cheltuieli materiale si servicii" 8.820.787.239

Titlul III Subventii 230.251.097

Titlul V "Transferuri" 6.582.899.429

Titlul VII "Cheltuieli de capital" 1.030.867.990

Titlul IX "Rambursari de credite interne si externe" 3.174.152.500

B. INTRARI DE CREDITE EXTERNE 6.681.752.500

Titlul III "Subventii" 226.500.000

Titlul V "Transferuri" 651.190.000

Titlul VII "Cheltuieli de capital" 5.804.062.500

31
C. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 1.810.138.526

Titlul I "Cheltuieli de personal" 2.500.000

Titlul II "Cheltuieli materiale si servicii" 909.312.926

Titlul V "Transferuri" 236.460.000

Titlul VII "Cheltuieli de capital" 661.865.600

D. VENITURI PROPRII 706.442.565

Titlul I "Cheltuieli de personal" 260.182.154

Titlul II "Cheltuieli materiale si servicii" 386.763.147

Titlul VII "Cheltuieli de capital" 59.497.264

BIBLIOGRAFIE

32
Tatiana Mosteanu, Buget si trezorerie publica, editia a 3-,a Editura Universitara
Bucuresti, 2008
Legea 218/2002 Legea politiei romane M.O. pct 1 305/0905 din 2002 modificata prin
legea 60 din 2009 publicata in M.O. 227/2009
Legea 550/2004- Jandarmeria Romana
Ordonanta de Guvern 26/1994 privind drepturile de hrana in timp de pace ale
personalului din sectorul de aparare nationala ,ordine publica si siguranta nationala
publicata in M.O. 198/19.07.2004
Hotararea de Guvern 1867 din 2005 privind stabilirea cuantumului si serviciilor de
acordare a compensatiilor lunare pentru chria cadrelor militare
Legea nr. 33/2009 privind salarizarea unitara a persoanelor paltite din fonduri
publice M.O. 762/09.11.2009
Hotararea De Guvern 620/2007 privind modalitatea de utiliazare a fondurilor alocate
de U.E. privind facilitatile SCHENGEN, M.O. partea 1 nr 419/22.06.2007
Hotararea de Guvern 3 din 9.01.2009 privind structura org. M.A.I. grupate in M.O.
30/15.01.2009
Programul de Guvern 2009-2012 cap.20 Ordine publica si siguranta cetateanului cu
obiective de guvernare
Evaluarea actiunii de desfasurare de M.A.I in 2009
www.jandarmeriaromana.ro
www.politiaromana.ro

33