Sunteți pe pagina 1din 59

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE LITERE
Departamentul de Literatur i Studii Culturale

Literatura diasporei romneti


n spaiul cultural american

The Literature of Romanian Diaspora


in American Culture

Rezumatul tezei de doctorat


Summary of PhD Thesis

Conductor tiinific,
Prof. univ. dr. Ovidiu MOCEANU

Doctorand,
Asist. univ. Laureniu-Mihail ION

Braov, 2013
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETARII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
Braov, B-dul Eroilor Nr. 29, 500036, Tel. 0040-268-413000, Fax 0040-268-410525
RECTORAT
___________________________________________________________________

D-lui (D-nei)...................................................................................

COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 5518 din 31.10.2012

PREEDINTE: - Conf. univ. dr. Adrian LCTU


DECAN Facultatea de Litere
Universitatea Transilvania din Braov
CONDUCTOR TIINIFIC: - Prof. univ. dr. Ovidiu MOCEANU
Universitatea Transilvania din Braov
REFERENI: - Prof. univ. dr. Mircea TOMU
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
- Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA
Universitatea Petru Maior din Trgu-Mure
- Prof. univ. dr. Andrei BODIU
Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: mari, 19.02.2013, ora
10.00, n sala U II 3 (Aula Universitii Transilvania din Braov).
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s le
transmitei n timp util, pe adresa mihai.ion@unitbv.ro

Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de


doctorat.

V mulumim.

2
Cuprins

Argument .......................................................................................................4
Scriitorul i limba. Problema apartenenei la literatura romn ..................8
I. Fenomenologia exilului............................................................................13
I.1. Exilul ca fenomen. Definiii, forme, periodizare ................................................... 13
I.1.1. Exil, emigraie, diaspor ................................................................................ 13
I.1.2. Polimorfismul exilului ................................................................................... 15
I.1.3. Exil vs. exil interior ....................................................................................... 17
I.1.4. Exilul literar romnesc postbelic: o perspectiv diacronic............................. 18
I.2. Homo exsilius sau Portret al artistului n pribegie.................................................. 24
I.2.1. (E/I)migrantul i complexele sale................................................................... 25
I.2.2. Exilatul i ocurile existeniale ................................................................... 26
II. Liminalitate i exil...............................................................................30
II.1. Arnold Van Gennep i riturile de trecere .......................................................... 30
II.2. Betwixt and between: Victor Turner i conceptul de liminalitate ................... 32
II.3. Tipuri de liminalitate........................................................................................ 37
II.4. Liminalitatea i valenele ei nelimitate: Exilul ca liminalitate tranzitiv ........ 40
III. tefan Baciu: Dimensiunea liminal a spaiului liric...........................43
III.1. Note bio-bibliografice ........................................................................................ 43
III.1.1. Singur pe cellalt mal: condiia scriitorului n exil.................................... 46
III.1.2. Poezia n libertate: de micare sau de gndire? ......................................... 48
III.2. Universul poetic sau Poezia ct un univers ......................................................... 48
III.2.1. La est de Atlantic: etapa romneasc (1935-1945)....................................... 49
III.2.2. La vest de Atlantic: etapa sud-american (1951-1962)................................. 60
III.2.3. Pe Dealul Pacificului: etapa nord-american (1963-1992) ........................... 64
IV. Petru Popescu: ntre oportunism i oportunitate ..................................71
IV.1. Un bucuretean la Hollywood ............................................................................ 71
IV.2. Viaa bate cartea: o biografie controversat ........................................................ 72
IV.3. Sociologia succesului literar: de la textul subversiv la romanul popular.............. 76
IV.4. Constante i variabile tematice i stilistice........................................................ 102

3
V. Andrei Codrescu: Multi-identitate i liminalitate..................................110
V.1. Sunt un amalgam, o corcitur......................................................................... 110
V.2. Aspecte ale liminalitii n ficiunea codrescian ............................................ 115
V.2.1. Contesa sngeroas: Ciclicitatea destinelor liminale .................................. 115
V.2.2. Casanova n Boemia: Libertinajul ca experien liminal............................ 125
V.2.3. Mesi@: Scenarii milenariste i liminalitate preapocaliptic......................... 131
V.2.4. Wakefield: Cltoria liminal ctre sine ...................................................... 137
VI. Bogdan Suceav: Alotropiile liminalitii ...........................................143
VI.1. ntre matematic i literatur: o biografie liminal ........................................... 143
VI.1.1. Repere bio-bibliografice............................................................................ 147
VI.1.2. Cteva controverse biografice ................................................................... 147
VI.2. Instane liminale n proza scurt....................................................................... 150
VI.3. Mesianism kitsch i liminalitate fin de millnium ............................................. 159
VI.4. Revoluie i armat: liminalitate social vs. liminalitate personal .................. 163
VII. Gabriel Pleea: Ficionalizarea biograficului....................................168
VII.1. De la spaiu la loc n romanul Arunc pinea ta pe ape............................ 169
VII.1.1. Spaiu vs. loc .................................................................................... 169
VII.1.2. Exilul ca tranziie de la alienare la aculturaie .......................................... 170
VII.2. Dosarul cu brfe sau n cutarea comunismului pierdut.................................. 174
VIII. Internetul ca spaiu liminal: E-book i exil ..................................188
VIII.1. Liminalitatea ciberspaiului........................................................................ 188
VIII.2. Statutul Crii n era digital ...................................................................... 194
Concluzii ....................................................................................................201
Bibliografie ................................................................................................208

Cuvinte cheie: diaspora, exil, liminalitate, multi-identitate, spaiu vs. loc, alienare,
aculturaie, globalizare, Internet, e-book, ciberspaiu.

4
Contents

Foreword........................................................................................................4
Writer vs. language. The issue of belonging to Romanian literature ............8
I. Phenomenology of exile ...........................................................................13
I.1. Exile. Definition, forms, chronology..................................................................... 13
I.1.1. Exile, emigration, diaspora............................................................................. 13
I.1.2. The polymorphous nature of exile.................................................................. 15
I.1.3. Exile vs. inner exile ....................................................................................... 17
I.1.4. Postwar Romanian literary exile: a diachronic approach................................. 18
I.2. Homo exsilius or A Portrait of the Artist as a Wanderer ........................................ 24
I.2.1. The (e/im)migrant and his complexes............................................................. 25
I.2.2. The exile and his existential shocks ............................................................. 26
II. Liminality and exile..............................................................................30
II.1. Arnold Van Gennep and the rites of passage ..................................................... 30
II.2. Betwixt and between: Victor Turner and the concept of liminality.................. 32
II.3. Types of liminality............................................................................................ 37
II.4. Liminality and its unlimited aspects: Exile as transitive liminality .................. 40
III. tefan Baciu: The liminal nature of space in his lyric production .......43
III.1. Bio-bibliographic notes ...................................................................................... 43
III.1.1. Alone on the other shore: the writers status in exile ................................. 46
III.1.2. Poetry in freedom: of movement or of thought? ........................................ 48
III.2. Poetry as large as the Universe........................................................................... 48
III.2.1. To the east of the Atlantic: Romanian stage (1935-1945)............................. 49
III.2.2. To the west of the Atlantic: South-American stage (1951-1962) .................. 60
III.2.3. On the Pacific Hill: North-American stage (1963-1992) .............................. 64
IV. Petru Popescu: Between opportunism and opportunity.........................71
IV.1. A Bucharest-born in Hollywood ........................................................................ 71
IV.2. Life beats fiction: a controversial biography....................................................... 72
IV.3. A sociology of literary success: from subversive texts to popular novel ............. 76
IV.4. Thematic and stylistic constants and variables.................................................. 102

5
V. Andrei Codrescu: Multi-identity and liminality ....................................110
V.1. Im an amalgam, a crossbreed......................................................................... 110
V.2. Aspects of liminality in Codrescus fiction ..................................................... 115
V.2.1. The Blood Countess: Cyclicity of liminal destinies ..................................... 115
V.2.2. Casanova in Bohemia: Libertinage as liminal experience ........................... 125
V.2.3. Messi@h: Millenarian scenarios and preapocalyptic liminality................... 131
V.2.4. Wakefield: A liminal journey towards the inner self.................................... 137
VI. Bogdan Suceav: Allotropies of liminality ..........................................143
VI.1. Between mathematics and literature: a liminal biography................................. 143
VI.1.1. Bio-bibliographic guidelines ..................................................................... 147
VI.1.2. Several biographical controversies ............................................................ 147
VI.2. Liminal instances in short stories ..................................................................... 150
VI.3. Kitsch messianism and fin de millnium liminality........................................... 159
VI.4. Revolution and military service: social vs. personal liminality......................... 163
VII. Gabriel Pleea: Fictionalizing biography...........................................168
VII.1. From space to place in the novel Bitter Be Thy Bread................................ 169
VII.1.1. Space vs. place ................................................................................... 169
VII.1.2. Exile as a transition from alienation to acculturation ................................ 170
VII.2. The Gossip File or In Search of Lost Communism.......................................... 174
VIII. The Internet as liminal space: E-book and exile ...........................188
VIII.1. Liminality of cyberspace............................................................................. 188
VIII.2. The status of the Book in the digital age ..................................................... 194
Conclusions................................................................................................201
Bibliography...............................................................................................208

Key words: Diaspora, exile, liminality, multi-identity, space vs. place, alienation,
acculturation, globalization, Internet, e-book, cyberspace.

6
REZUMAT

n elaborarea tezei de doctorat Literatura diasporei romneti n spaiul


cultural american am pornit de la premisa necesitii ntregirii patrimoniului cultural
romnesc prin recuperarea produciilor literare ale exilului, mult timp aflate ntr-un con de
umbr datorit circumstanelor socio-politice nefavorabile de pn la Revoluie, dar i a
dificultilor inerente de diseminare a acestor opere n rndul publicului autohton, imediat
dup cderea comunismului.
Pornind de la afirmaia lui Florin Manolescu: A scrie despre literatura i despre
scriitorii exilului este echivalent cu a ncerca s te deplasezi pe un teren al nisipurilor
mictoare sau, cu un alt termen de comparaie, n spaiul geometriei neeuclidiene 1, am
contientizat anvergura unui astfel de demers analitic, avnd n vedere dificultatea cu care
pot fi colectate i organizate datele biografice, informaiile i textele literare risipite n
lumea larg, dar i restriciile pe care operele nc netraduse n limba romn le pot
genera. Din acest motiv, am considerat c trebuie operat un decupaj n vasta arie de
cercetare, care s permit abordarea rezonabil i aplicat a unui anumit spaiu socio-
cultural i a unui anumit timp istoric, acest proces reductiv fiind singurul n msur s
plaseze cercettorul din zona nisipurilor mictoare n cea a unui teren stabil i fertil.
n consecin, am optat pentru restrngerea ariei de studiu la spaiul cultural
american din dou raiuni, una de ordin obiectiv, cealalt avnd mai degrab un caracter
subiectiv: n primul rnd, societatea nord-american, de o diversitate prolific i
permeabilitate unic prin chiar structura ei amalgamat, a reprezentat o atracie
permanent pentru indivizii care, din raiuni politice, economice sau artistice au dorit s-i
amelioreze destinul n perimetrul ei, America fiind perceput ca un veritabil Promised
Land, topos al maximei anse de mplinire existenial; n al doilea rnd, background-ul
educaional i contactul livresc cu spaiul cultural anglo-american mi-au facilitat accesul
la materiale de studiu nc netraduse din limba englez (texte literare, memorii, jurnale,
articole, recenzii, cronici literare etc.).
n ceea ce privete coordonata temporal, am optat pentru literatura produs dup
cel de-al doilea rzboi mondial i pn n actualitate, perioad extrem de fertil n cmpul
creaiei literare romneti din afara granielor rii, i care subsumeaz dou epoci

1
Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar romnesc: 1945-1989, Editura Compania, Bucureti, 2003,
p. 18.

7
diametral opuse: regimul comunist coercitiv i terorizant de pn la Revoluie, i epoca
postdecembrist, de rectigare a libertii i ieire triumfal din teroarea istoriei
(sintagm ce i aparine lui Mircea Eliade).
Am sesizat, alturi de Bogdan Suceav2 i Sorin Alexandrescu 3, inadecvarea
termenului de exil asociat scrierilor romneti din afara granielor rii dup momentul
Revoluiei, debutul anilor 90 marcnd o nou epoc socio-politic i cultural, degrevat
de zgura unei ideologii comuniste paroxistice, i fiind punctul de la care conceptul de
exil neles ca situaie n care se afl o persoan forat s plece din propria ar
datorit unui context politic punitiv devine inoperant, n urma abolirii factorilor ce au
declanat plecarea. De aceea, am considerat c sintagma literatura diasporei este mai
flexibil i, ca atare, mai adecvat dect literatura exilului n definirea produciei literare
romneti extra muros, de la instaurarea regimului comunist pn n prezentul democratic.
n partea introductiv, intitulat Scriitorul i limba. Problema apartenenei la
literatura romn, am analizat felul diferit n care scriitorii exilai se raporteaz la limba
matern n elaborarea propriilor opere, dar i modul n care acetia relaioneaz cu
literatura romn, plasndu-se n interiorul/ exteriorul ei. Am enunat trei criterii majore de
stabilire a apartenenei unui scriitor la o anumit literatur: 1) limba n care scrie, 2)
cultura n care s-a format i 3) autoproclamarea sa ca scriitor al etniei din care provine.
Studiind cazurile unor scriitori precum Mircea Eliade, Vintil Horia, tefan Baciu,
Norman Manea, Bogdan Suceav, Gabriel Pleea, Petru Popescu ori Andrei Codrescu, am
ajuns la concluzia c majoritatea autorilor nu au abandonat limba i cultura matriceal,
prin intermediul creia i-au construit identitatea, iar dac au fcut-o (cum este cazul
ultimilor doi), raiunea gestului lor rezid fie n dorina de a obine notorietate i succes
literar imediat (P. Popescu), fie n viziunea cosmopolit i polimorf a propriei identiti,
care minimalizeaz importana formei de expresie artistic (A. Codrescu).
Pornind de la aceste premise de ordin general, n primul din cele opt capitole ale
tezei, intitulat Fenomenologia exilului, mi-am propus s radiografiez n detaliu acest
fenomen complex i polimorf pe care l reprezint exilul, orientndu-mi demersul analitic
pe chestiuni ce in de definirea i tipologia conceptului, dar i pe urmrirea unei
periodizri a migraiei literare romneti. Discutnd nuanele terminologice dintre exil,
2
Bogdan Suceav, Suntem la un pas distan de crile n serie fcute pe comand, interviu acordat lui
Sean Cotter, n Arge, VI (XLI), nr. 437 (305), nov. 2007,
http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=957&Itemid=112.
3
Sorin Alexandrescu, Invizibilitatea emigrantului, n Secolul 20, nr. 10-12/1997, 1-3/1998, p. 217.

8
emigraie i diaspora, am sesizat faptul c exilul are o motivaie politic,
emigraia una economic, iar diaspora desemneaz un grup etnic aflat ntr-un spaiu
cultural alogen i fiind interesant tocmai prin particularitile sale culturale. Analiza m-a
condus la cartografierea diferitelor forme de exil, aa cum este el perceput de scriitori
precum Laureniu Ulici, tefan Aug. Doina, Monica Lovinescu, Irina Mavrodin, Monica
Spiridon .a., focalizndu-m apoi pe relaia binomial dintre exilul propriu-zis i exilul
interior, neles fie ca repliere ctre sine, ca distanare de cellalt i asumare a propriei
individualiti (A.-P. Iliescu4), fie ca sustragere dintr-un mediu socio-politic viciat, ca act
de disiden i refugiu n zona esteticului (t. Aug. Doina5).
Am dedicat un subcapitol separat unei perspective diacronice asupra exilului literar
romnesc postbelic, identificnd (n siajul periodizrilor propuse de Laureniu Ulici6, Eva
Behring7 i Ion Simu) trei valuri departajate de criteriul politic: 1. exilul din 1941 pn
la sfritul anului 1947, cnd graniele se nchid sever i ermetic; 2. blocajul aproape total
al exilului n perioada 1948-1964, cu singurul eveniment notabil (n domeniul literar) al
fugii lui Petru Dumitriu; 3. exilul progresiv crescut n perioada Ceauescu, declanat
semnificativ dup 1971 i intensificat n anii 808.
Pentru prima perioad, deciziile scriitorilor romni, dar i ale altor intelectuali i
politicieni, de a alege calea exilului se iau fie timpuriu, n 1941-1942, n urma nfrngerii
micrii legionare, fie ntre anii 1945-1947, cnd devine de ordinul evidenei c regimul
politic din Romnia ocupat de trupele sovietice tinde ireversibil spre o dictatur de tip
comunist. i n domeniul cultural se simte presiunea exercitat de noua ideologie: presa
este orientat dup criteriile politicii sovietice, Uniunea Scriitorilor din Romnia este
reorganizat, se instituie o coal superioar de Partid. Cazurile cele mai cunoscute de
exilai din acest prim val sunt ale unor personaliti precum Mircea Eliade, Eugen Ionescu
ori Emil Cioran. Progresiv, au fost recuperate i alte nume importante din elita
intelectualilor romni, chiar dac nu i opera lor integral: Vintil Horia, Aron Cotru,

4
Adrian-Paul Iliescu, Exil, exil interior, modernitate, n Secolul 20, 10-12/1997, 1-3/1998, p. 22.
5
tefan Aug. Doina, ntre fars tragic i destin, n Secolul 20, 10-12/1997, 1-3/1998, p. 8.
6
Laureniu Ulici, Avatarii lui Ovidiu. Observaii statistice despre exilul literar romnesc, n Luceafrul,
nr. 5, 1994.
7
Eva Behring, Scriitori romni din exil:1945-1989. O perspectiv istorico-literar, trad. din limba german
de Tatiana Petrache i Lucia Nicolau, revzut de Eva Behring i Roxana Sorescu, Editura Fundaiei
Culturale Romne, Bucureti, 2001.
8
Ion Simu, Cronologia exilului literar postbelic, n Romnia literar, nr. 23, 2008.

9
tefan Baciu, George Usctescu, Horia Stamatu, fraii Alexandru i George Ciornescu,
Pamfil eicaru, Alexandru Busuioceanu etc. De numele unora dintre cei mai importani
scriitori plecai n prima etap se leag apariia unor instituii vitale pentru supravieuirea
cultural a exilului: reviste, edituri, fundaii, institute de cercetare, cenacluri i colaborarea
la posturi de radio care au asigurat cunoaterea activitii i a atitudinii lor politice.
Urmnd cronologia, 1948-1964 este perioada cea mai represiv a regimului
comunist din Romnia, manifestat prin arestri, cenzur, domiciliu forat, lipsa de
comunicare, refuzul accesului la informaie, interdicia contactului cu strintatea. Dup
cum noteaz Ion Simu, Lipsa legturilor de orice fel cu Occidentul creeaz un adevrat
marasm cultural. E un eveniment senzaional cnd scriitorii pot iei din ar i aceast
ngduin le este acordat numai celor care prezint deplin ncredere: oportunitii i
propaganditii regimului comunist, care nu aveau de ce s rmn n strintate 9. O
excepie incredibil de la toate exemplele tipice ale deciziei de a pleca n exil o reprezint
Petru Dumitriu care, n 1960, surprinde pe toat lumea prin fuga sa n Germania, unde a
cerut i a obinut azil politic.
Prima parte a ultimului val, cuprins n intervalul 1965-1970, beneficiaz de o
pseudo-libertate datorit deschiderii politice i culturale formale a Partidului.
Reprezentani mai importani ai acestui val sunt: Andrei Codrescu, Dumitru epeneag, Ilie
Constantin, Petru Popescu, Paul Goma, Eliza M. Ghil, Matei Clinescu, I.P. Culianu, Ion
Vianu, Gelu Ionescu, Sami Damian etc. Deschiderea social i politic de care aceti
scriitori au beneficiat a generat o serie de trsturi comune ale literaturii lor, dintre care
Eva Behring le evideniaz pe urmtoarele: subiectivitatea n liric, redescoperirea
dimensiunii psihologice, orientarea ctre arhaic, ctre mitic, renaterea gustului pentru
valorile naionale i orientarea dup modelele modernitii. La ordinea zilei sunt i
parodierile ironice, autoironice i sarcastice, prelucrarea creatoare a celor mai diverse
domenii ale literaturii i tiinei.
Cea de-a doua parte a ultimului val, acoperind intervalul 1971-1989, corespunde
perioadei de grea dictatur comunist, acutizat pe msura apropierii de momentul
Revoluiei din decembrie. Condiiile extreme din toate domeniile vieii sociale, cerinele
cenzurii, interdicia de publicare, frica permanent de consecina radical sau ameninarea
fizic s-au constituit n motivaii pentru ultimul mare val de emigrare. Autorii
reprezentativi, cum ar fi Ion Caraion, Al. Papilian, Matei Viniec, Bujor Nedelcovici,

9
Ibidem.

10
Nicolae Balot, Mircea Iorgulescu etc., au fost silii s ia drumul exilului datorit
caracterului subversiv al textelor publicate. Cei de origine iudaic, precum Norman
Manea, au primit un impuls decisiv pentru prsirea rii prin atacurile tolerate oficial
contra unei mentaliti strine, a scrierilor neromneti.
n subcapitolul Homo exsilius sau Portret al artistului n pribegie am schiat
profilul scriitorului silit s-i prseasc patria, analizndu-l prin grila propus de Sorin
Alexandrescu n articolul Invizibilitatea emigrantului10. Am artat c acesta este o specie
de falie, de interstiiu, condamnat pe via s penduleze ntre polii a dou spaii/culturi
diametral opuse: una de origine (marginal), cealalt de adopie (central). Drama sa,
generat de sentimentul acut al pierderii aderenei la cultura surs, este dublat traumatic
de drama insuficientei aderene la cultura int. De unde i complexul su funciar:
senzaia invizibilitii. Transparena emigrantului este dat de faptul c la cei doi poli ai
itinerarului su existenial este perceput n mod diferit. De asemenea, n completarea
portretului schiat, am inventariat ocurile existeniale la care exilatul este supus,
suferind inevitabil o serie de mutaii radicale i ireversibile la nivelul fiinei i contiinei
sale: ocul civilizaiei, cultural, lingvistic, instrucional, politic, cosmopolit, etc.
n capitolul al doilea al tezei, Liminalitate i exil, seciune fundamental, n
care se pun bazele teoretice pentru exerciiul hermeneutic din capitolele ulterioare , am
analizat conceptul de liminalitate pornind de la modelul riturilor de trecere elaborat de
Arnold Van Gennep 11 i urmrind apoi dezvoltarea conceptului n studiile lui Victor
Turner (Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites of Passage, Liminality and
Communitas i Passages, Margins, and Poverty: Religious Symbols of Communitas).
Antropologul britanic identific dou modele antitetice de configurare a relaiilor
interumane: structura social (se refer la societate ca la un sistem structurat, difereniat i
adesea ierarhic de poziii politico-juridico-economice) i communitas (anti-structur care
apare n perioada liminal i configureaz societatea ca pe o comunitate/ comuniune
nestructurat sau parial structurat, caracterizat de sociabilitate spontan, spirit de
egalitate i camaraderie). n esen, Turner nelege liminalitatea ca pe una dintre
manifestrile culturale ale grupurilor sociale de tip communitas (alturi de exterioritate,
marginalitate i inferioritate), i una dintre cele mai vizibile expresii ale anti-

10
Sorin Alexandrescu, op. cit., pp. 217-218.
11
Arnold Van Gennep, Riturile de trecere, trad. din limba francez de Lucia Berdan i Nora Vasilescu,
studiu introductiv de Nicolae Constantinescu, postfa de Lucia Berdan, Editura Polirom, Iai, 1996, p. 15.

11
structurii n societate. Totui, dei se afl ntr-un raport antitetic cu structura, subminnd-
o i fiind perceput ca periculoas de ctre cei nsrcinai cu pstrarea ei, liminalitatea
rmne o inepuizabil surs de noi structuri, ntruct aceast etap de prag este vital
pentru dizolvarea configuraiei sociale curente i articularea unui nou model structural.
Aflat n stare liminal, individul este deposedat de orice l-ar putea diferenia de semenii
lui, este plasat ntr-o zon ambigu, dezordonat, n interstiiile structurii sociale. Tocmai
aceast poziie activeaz contiina de sine a individului, fcndu-l s realizeze att statutul
pe care l-a abandonat, ct i noua condiie social la care dorete s adere.
Grafic, am sintetizat teoria lui Turner n urmtoarea schem:

outsiderhood
exterioritate

LIMINALITY
liminalitate

marginality
marginalitate
inferiority
inferioritate

Social structure
(Structura social)

Exprimnd, n termeni de spaialitate, relaia dintre aceste manifestri i structura


social (i.e. modelul ordonat, referenial), liminalitatea s-ar afla ntre (in between),
exterioritatea n afar (outside), marginalitatea la periferie (on the edges), iar
inferioritatea dedesubt (beneath). n ceea ce privete indivizii conform modelului
propus de Turner liminalii parcurg un proces ritualic la captul cruia acced la un nou
statut social, marginalii sunt mpini n poziii periferice din considerente sociale (etnie,
ras, afiliaie religioas, orientare sexual, etc.), inferiorii sunt constrni s ocupe
nivelul cel mai de jos al structurii sociale din raiuni economice, n timp ce exteriorii
opteaz pentru prsirea sistemului, fie temporar (exteriorii socio-politici), fie
permanent (exteriorii religioi), adoptnd poziii de marginalitate/ inferioritate.

12
n continuare, am expus modelul experienelor liminale alctuit de Bjrn
Thomassen12, urmrind trei parametri eseniali: tipul subiectului (individ/ grup/ societate),
timpul (moment/ perioad/ epoc) i spaiul (anumite praguri/ suprafee mai extinse/ ri
plasate n zona de falie dintre civilizaii mai mari). De asemenea, am mai adus n discuie
scara sau gradul la care un individ/ grup/ societate experimenteaz liminalitatea
(nivelul de liminalitate pur se atinge cnd coordonatele spaio-temporale sunt simultan
activate), caracterul indus (ritualuri) sau spontan (dezastre naturale, boal, deces) al
experienelor liminale, dar i natura benevol (la emigrani, artiti, scriitori, clugri,
turiti, etc.) sau impus (la exilai, deportai, prizonieri, deinui, excomunicai, etc.) a
adoptrii unei poziii liminale.
De la apariia sa cu mai bine de un secol n urm, ideea de liminalitate a traversat
dup cum observ Thomassen mai multe cmpuri i subcmpuri ale tiinelor
umaniste, de la etnologie la antropologie, tiine socio-politice sau studii culturale,
devenind un concept interdisciplinar.
Din punct de vedere psihologic, liminalitatea indic nivelul pn la care un
individ poate percepe/ experimenta lumea, indicnd grania dintre senzorial i subliminal
(i.e. nivelul sub care senzaiile devin imperceptibile). De asemenea, psihologii folosesc
concepte nrudite cu noiunea de liminalitate pentru a cataloga stri mentale, cum ar fi,
de pild, tulburarea de personalitate borderline, caracterizat printr-o puternic
instabilitate emoional.
Deplasndu-ne n aria studiilor postcoloniale, liminalitatea corespunde
hibriditii culturale (cultural hybridity) teoretizate de Homi Bhabha acel metisaj de
elemente culturale imperiale i indigene menit s dizolve reprezentrile polarizate de tip
eu vs. cellalt, afirmnd triumful diferenei i al diversitii culturale: Acest
pasaj interstiial ntre identificri fixe deschide posibilitatea unei hibriditi culturale ce
permite diferena fr o ierarhie impus ori presupus13.
La nivel de grup social, momentele liminale sunt vizibile ntr-o varietate de rituri
de trecere secularizate, adaptate societilor moderne, cum ar fi ceremoniile de
absolvire, riturile de iniiere cazone parcurse de noii recrui, ori cele de aderare a

12
Bjrn Thomassen, The Uses and Meanings of Liminality, n International Political Anthropology, vol.
2, nr. 1, 2009, p. 16.
13
Homi Bhabha, The Location of Culture, Routledge, London, 1994, p. 4.

13
bobocilor (freshers) la o confrerie studeneasc (fraternity/ surority), specifice vieii de
campus din mediul universitar american.
De asemenea, noiunea de liminalitate se poate aplica unei ntregi serii de
minoriti: transsexualii (prin tranziia de la un gen la altul), minoritile etnice din ghetto-
uri (grupurile clandestine de imigrani sau refugiai), apatrizii etc., pe care Thomassen i
apropie de condiia neofiilor descrii de Turner: Se spune uneori c neofiii sunt n alt
parte. Ei au realitate fizic, dar nu i social, de unde trebuie s fie ascuni, cci e un
paradox, un scandal, s vezi ce nu s-ar cuveni s fie acolo14.
O contribuie original la nuanarea conceptului de liminalitate o reprezint
introducerea n discuie a criteriului identitii sau diferenei dintre punctul de separare
i cel de agregare la structura social. Am considerat c n parcursul liminal de tip
ritualic se poate vorbi de o liminalitate reflexiv, n sensul c traseul neofitului este unul
circular i reiterativ, acesta revenind (cu un alt statut) la structura social din care s-a
desprins. Pe de alt parte, liminalitatea pe care o implic existena n exil a individului
am numit-o tranzitiv, ntruct exilatul/ emigrantul parcurge un traseu liniar i
ireversibil, cei doi poli (de separare i de agregare) aparinnd unor structuri sociale
diferite, cu coduri culturale proprii.
Din aceast perspectiv, exilatul este sortit s rmn blocat n propria liminalitate,
suspendat ntre (betwixt and between) dou culturi. Trecerea de la un cod la altul are
diferite etape, niciodat ns o finalitate. Tranziia spre agregare exist, dar viteza de
naintare se diminueaz constant, prelungind la nesfrit momentul de sosire n punctul
terminus. La nceput, exilatul este perceput ca marginal, poziia sa periferic n noua
structur social fiind dat de incapacitatea sa de comunicare lingvistic (uneori) i
cultural (ntotdeauna). Pe msur ce se familiarizeaz cu ambientul cultural al spaiului
de adopie, acesta se deplaseaz ntr-o poziie liminal, parte a societii-gazd ntr-o
oarecare msur, dar niciodat pe deplin asimilat.
Concluzia la care am ajuns este aceea c situaia exilatului nu pare s promit vreo
rezolvare. Indiferent ce ar face cu restul vieii sale, cultura de origine i cea de adopie vor
coexista mereu, ngemnate, n structura sa mental. Chiar dac ar reveni n patria natal,
contaminarea cu experiena exilului nu se va terge, cum nici senzaia de suspendare
ntre dou culturi nu va disprea. Singura soluie, n aceste condiii, nu pare a fi dect

14
Victor Turner, Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites of Passage, n The Forest of Symbols:
Aspects of Ndembu Ritual, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1967, p. 97.

14
acceptarea raional a acestei poziii intermediare, de falie, spernd ca trecerea timpului
tmduitoare n attea situaii s aduc cu ea i acceptarea emoional.
nscriindu-se n logica demersului teoretic de pn acum, capitolele urmtoare au
fost gndite ca studii de caz ale conceptului de liminalitate, aplicat att biografiei, ct i
creaiei literare a unor scriitori aparinnd diasporei romneti din spaiul cultural
american, printre care se numr tefan Baciu, Petru Popescu, Andrei Codrescu, Bogdan
Suceav i Gabriel Pleea.
Astfel, n capitolul al treilea, intitulat tefan Baciu: Dimensiunea liminal a
spaiului liric, am semnalat caracterul prodigios al operei scriitorului, identificnd etapele
eseniale n cristalizarea i evoluia liricii poetului braovean, cu mutaii semnificative la
nivelul imaginarului poetic i al modalitilor artistice, dar i n ceea ce privete raportarea
la diversele modele literare. Pornind de la un interviu pe care autorul l-a acordat lui
Constantin Eretescu15 (vorbind despre destinul pe care l preconizeaz propriei creaii
artistice i poziia pe care o ocup n istoria literaturii autohtone), am evideniat, ntr-un
prim subcapitol, faptul c tefan Baciu i exprim ferm aderena la lirica romneasc i
nutrete sperana ntr-o clip de graie, redemptiv, cnd lucrurile se vor reaeza n matca
lor fireasc, iar opera diasporei va fi reevaluat din perspectiv pur estetic, ntr-o logic a
criteriilor valorice.
Pentru tefan Baciu, efectul centrifug al unui context politic advers (dac istoria
ne-a marginalizat, ne-a scos din matc) nu trebuie s conduc n mod fatalist i ireversibil
la pierderea contiinei etnice, a propriei identiti culturale (eu m consider scriitor
romn, chiar cnd scriu n spaniol, n portughez, n german, lucruri care intereseaz pe
cititorii din America Latin). De fapt, scriitorul nu este deloc strin de experiena
diversitii culturale, el nsui provenind dintr-un mediu multicultural (Braovul natal),
absolvind clasele primare la coala sseasc i debutnd literar cu poezii traduse n limba
german. Este bagajul existenial cel mai important, cu care acest globetrotter al liricii
romneti va cutreiera lumea larg, facilitndu-i contactul cu, i adaptarea la, alte
culturi.
Exilul, acest exerciiu amar al distanrii i alienrii, i are totui n optica lui
tefan Baciu ca orice doctorie virtuile sale terapeutice: faptul c autorul a putut tri
liber, nencorsetat de nicio form de cenzur. Deteritorializarea, schimbarea geografiei

15
tefan Baciu, Poezia n libertate, interviu acordat lui Constantin Eretescu, n Romnia literar, nr. 18, 3
mai 1990, p. 12.

15
fizice dar i mentale, atrag cu sine mutaii semnificative att n destinul literar al autorului,
ct i n modul su de nelegere a lumii, printr-o dilatare a percepiei: Exilul este o
fereastr deschis ctre lume, i, incontestabil c literatura mea ar fi fost cu totul alta dac
a fi trit ntr-o Romnie liber, tot timpul acas [...]. Orizontul pe care mi l-a dat exilul
este un orizont universal16.
Totui, neajunsul de maxim tragism al oricrei pribegii este singurtatea, tem
recurent n volumele de exil ale poetului. Singurtatea neleas att ca izolare fizic
prin translaie ntr-un alt spaiu cultural (pe cellalt mal), ct mai ales prin pierderea
dramatic a relaiei osmotice cu publicul cititor. Rezultatul acestui scurt-circuit ntre
scriitor i audiena sa, abolirea feedback-ului att de necesar oricrui creator de art, este
generator de angoas, chiar dac uor edulcorat la gndul unei reabilitante, postume
receptri: Eu scriu pentru saltar astzi, pentru Mele, pentru Revista scriitorilor de la
Mnchen i, mai cu seam, pentru Romnia de mine, care, mai devreme sau mai trziu,
va trebui s vin17.
Urmtorul subcapitol, fructificnd informaia din interviul menionat, abordeaz un
concept adesea vehiculat de poet n relaie cu propria creaie: poezia n libertate, care
dup cum sugereaz autorul pare s includ ambele coordonate ale libertii umane:
att cea fizic, ct i cea mental. Condiie existenial pe care doar exilul o poate oferi, n
contextul unei patrii natale aflate sub presiune ideologic. Pentru tefan Baciu, poezia n
libertate nseamn poezie liber, poezie fr control, fr frontiere, scris n limitele
unui cod etic, pstrnd o necesar rectitudine moral i refuznd orice compromis
ideologiei dominante. Neajunsurile unei astfel de atitudini i opiuni personale, deja
semnalate i discutate, sunt: pierderea publicului cititor, ca efect imediat, dar i a
contactului nemijlocit cu fenomenul literar autohton, pe termen lung. Cel mai tragic, ns,
alegera libertii a nsemnat retragerea operei din librrii i biblioteci, simultan cu
excluderea din Pantheonul poeziei naionale.
Utiliznd criteriul cronologic i al afiliaiei la curentele literare, propuse de Nicolae
Manolescu, dar i criteriul geografic (ntruct exilul nseamn n primul rnd deplasare
dintr-un spaiu n altul, cu inerentele consecine de ordin existenial i cultural), am optat
n urmtorul subcapitol (Universul poetic sau Poezia ct un univers) pentru o periodizare
tripartit a liricii baciene: La est de Atlantic: etapa romneasc (1935-1945), La vest de

16
Ibidem.
17
Ibidem.

16
Atlantic: etapa sud-american (1951-1962) i Pe Dealul Pacificului: etapa nord-
american (1963-1992).
Prima etap de creaie, incluznd textele publicate ntre anii 1935 i 1945, are o
dubl semnificaie.
Pe de o parte, l plaseaz pe autor n siajul tradiionalismului interbelic, reprezentat
de poei precum B. Fundoianu, I. Pillat, A. Maniu ori T. Arghezi, cu care se aseamn prin
atmosfera de bucolic autohton. Totodat, l apropie de modernitate, n aceast etap de
creaie N. Manolescu distingnd o combinaie de Minulescu i Voronca, adic elemente
specifice simbolismului i avangardei, precum i o imaginaie aproape ludic, pus pe
improvizaii i neocolind notaia direct de jurnal, ca la Vinea18.
Pe de alt parte, conine in nuce teme, motive literare i modaliti artistice care
vor deveni n timp marca originalitii lui tefan Baciu. Se traseaz liniile directoare ale
unui univers liric bogat, n care cunoaterea, iubirea, natura, timpul, moartea, relaia cu
sacrul, citadinul au devenit forme de percepie a lumii i, situate n diferite etape ale
devenirii i consacrrii eului poetic, ntre frenezie, vitalism, melancolie sau resemnare, au
deschis calea spre cutarea i definirea propriei identiti poetice. Acestei deschideri spre
marile adevruri ale lumii i corespunde la nivel stilistic o mare diversitate a formulelor
estetice, care, plecnd de la originale provocri ale metaforei, s-au esenializat prin
valorificarea picturalului i a euritmiilor, formule de expresie moderne, acoperind o
structur poetic ce pornete de la clasica form a catrenului, parcurge formele fixe ale
sonetului i atinge libertatea versului nengrdit de rime sau de ritm al modernitii. Nu
ntmpltor, dup volumul de debut al autorului, Poemele poetului tnr, aprut n 1935,
unii critici literari l considerau o promisiune sigur. Pompiliu Constantinescu i prevedea
un destin liric, George Clinescu vorbea de o rar fizionomie hotrt la tnrul de
numai 17 ani, iar erban Cioculescu identifica netgduite virtuoziti.
Raportul influen originalitate, mult discutat nc de la primul volum, dar
extinzndu-se i asupra creaiei de maturitate, poate fi reprezentativ sintetizat n opinia
Roxanei Sorescu: pentru criticul literar, care i submineaz programatic plcerea lecturii
cu nevoia de clasificare i caracterizare a scriitorului, tefan Baciu este un personaj
derutant. I se pot gsi afiniti cu Bacovia sau cu Ion Pillat, cu Arghezi sau Blaga, cu

18
Nicolae Manolescu, Fi pentru o biografie poetic I, n Romnia literar, nr. 24, 14 iun. 1990, p. 9.

17
Urmuz sau cu Emil Botta, fr s semene de fapt cu nici unul dintre acetia, creator al unui
stil sintetic i personal, nenscut prin imitaie i inimitabil.19
Volumul de debut, Poemele poetului tnr, lanseaz preocuparea pentru definirea
artistic a poetului i a poeziei, preocupare ce va deveni o constant n creaia lui tefan
Baciu, lund chiar forma unei mitologii a creatorului (Ionela Gafia). Pe msur ce
avansm cu lectura, actul creator ni se relev fie ca efort chinuitor, fie ca suav izbvire.
Criticul literar Aurel Sasu semnaleaz cu vigilen artificialitatea imaginilor poetului
damnat, pe care o pune mai mult pe seama lecturilor de sorginte romantic dect pe baza
amarului cotidian. Acelai critic vorbete despre narcisismul i aerul de grandilocven
cutat cuprins n imaginea destinului creatorului, subliniind: Imaginea de rug a
scrisului e copleitoare, dei, deocamdat, versurile lipsite de dramatism sugereaz, mai
degrab, filigrana visului, dect reala contiin a constrngerii cotidiene 20. Dincolo de
inerentele stngcii stilistice, dar i de elementele tributare literaturii epocii, poeziile din
acest volum constituie o etap n devenirea poetic, unele din valorile promovate n
scrierile nceputurilor transformndu-se n constante ale lirismului lui tefan Baciu,
maturizndu-se, odat cu acesta, n imagini proteice.
n versurile celui de-al doilea volum, Poeme de dragoste, gsim aceleai reflecii
despre creaia artistic, exprimate n imagini inedite, abstracte. Majoritatea textelor
prezint relaia dintre artist i oper, dar i relaia timp oper, n cadrul unei triade
ingenioase: Creatorul Timpul Femeia. Tipul de legtur dintre poet i iubit amintete
de poezia lui Nichita Stnescu Ctre Galateea, ilustrnd cunoaterea-natere revelat n
procesul de creaie. Uneori, fiina de lumin i mister a iubitei-poem devine generatoare de
suferin pentru creator, care lanseaz interogaii disperate. Versurile exprim tristeea
profund produs de clipa despririi de fiina drag, n dubla ei ipostaz, de iubit i
muz. Dup cum noteaz Aurel Sasu: Invadat de boal, toamn i nghe, peisajul uman
devine purttorul de cntec al nstrinrii, o muzic trist apropiat acordurilor bacoviene
de clavir i al spaiilor nchise21.
Intitulat sugestiv Micul dor, volumul aprut n 1937 la Braov etaleaz diferite
ipostaze ale dorului ca rspuns luntric la o dragoste nemplinit, definitiv pierdut.
Versurile se pstrez n sfera aceleiai teme, iubirea, dar mesajul liric este mult mai
19
Roxana Sorescu, Romnia spaiu ficional, n Luceafrul, nr. 27, 1995, p. 6.
20
Aurel Sasu, Dicionarul scriitorilor romni din Statele Unite i Canada, Editura Albatros, Bucureti,
2001, p. 24.
21
Ibidem.

18
concentrat, iar viziunea asupra sentimentului mult mai unitar. Discursul este mai puin
ambiguu, imaginea Poemului-Fiin din volumele precedente se estompeaz i devine mai
dificil de intuit, lsnd s ias n relief, n toat ingenuitatea lui, sentimentul iubirii, neles
ca experien iniiatic, chiar i atunci cnd nu mai rmne din el dect dorul. Sintagma ce
d titlul volumului constituie metafora unei iubiri pierdute, conturate din transparene
fine i din absene. Creaia poetic se nfieaz drept singura form prin care amintirea
acestei iubiri se rentregete.
Cuttorul de comori, volumul aprut 1939, marcheaz pe de o parte continuarea
i desvrirea elementelor trasate programatic n scrierile anterioare, dar, pe de alt parte,
nseamn o evoluie a lirismului ce se suprapune unei evoluii n cmpul cunoaterii,
corespunztoare maturizrii. Titlul volumului are valoare simbolic, indicnd intenia
netinuit a eului poetic de a se defini, de a-i asuma i afirma individualitatea, prin
raportare la semnele lumii, numite, expresiv, comori.
Publicat n 1940, volumul Cetatea lui Bucur consfinete preconizata schimbare de
registru, identificabil la nivelul imaginilor poetice, al mesajului, dar i al limbajului.
Temele scrierilor anterioare sunt ignorate, preocuprile pentru definirea creatorului i a
operei dispar, ponderea limbajul metaforic diminundu-se. Volumul propune o poezie
predominant pictural, ce dezvluie virtuile monografice ale lui tefan Baciu, autor
capabil s recreeze n versuri atmosfera unic a unui ora plin de dinamism i culoare. Eul
liric adopt o atitudine obiectiv n raport cu lumea descris, mrcile prezenei sale fiind
ori eliminate, n cea mai mare parte a textelor, ori atent camuflate.
Valorificnd n mod original fora de sugestie a imaginii, autorul creeaz o poezie
descriptiv, menit s evidenieze, prin cromatic, peisajul pestri, convertit ntr-o imagine
fidel a Bucuretiului interbelic. Pe fondul acestei bogate imagistici se ridic, totui,
probleme, se contureaz meditaii, se nasc ntrebri i rspunsuri, ntr-un ritm tulburtor.
Astfel, poezia genereaz un spaiu ideatic unic, n care limbajul sugereaz o multitudine de
interpretri (Daniel Cristea-Enache22).
Volumul Muzica sferelor, aprut n 1943, conine 28 de texte cu form fix,
devenind interesant prin exerciiul de virtuozitate al sonetelor23. Dincolo de preocuparea
pentru desvrirea, la nivel structural, a acestei specii, la nivel ideatic revin aceleai teme
(timpul, iubirea), ns mai adnc supuse refleciei. n relaie cu tema timpului se afl aceea

22
Daniel Cristea-Enache, Versuri metropolitane, n Romnia literar, nr. 41, 13 octombrie 2006.
23
Aurel Sasu, op. cit., p. 25.

19
a zdrniciei, a dezndejdii, a lipsei oricrui sens. Mai interiorizat dect n scrierile
anterioare, tema timpului este valorificat n multiple imagini. Cnd supradimensionat,
prin desfacerea lui n clipe, cnd condensat, timpul subliniaz perisabilitatea fiinei i
transformarea vieii n zbatere.
Volumul cu evidente influene tradiionaliste, Caiet de vacan, revine la o stare de
linite i reverie, fiind centrat pe spaiul domestic. Atmosfera e rustic, poetul cuprins de
nostalgie retrgndu-se n mediul calm al provinciei netulburate de agitaia citadin.
n a doua etap de creaie, semnele maturitii poetice se instaureaz prin impresia
unei cuminiri a poetului24 care, cu timpul, evolueaz spre simplu25 ntr-o creaie n
care fr s rosteasc o singur vorb patetic, fr lamentaii, numai din acumularea de
amnunte, tefan Baciu scrie cea mai dramatic poezie a exilului interior26.
n volumul Analiza cuvntului dor, tefan Baciu pare s-i fi propus s analizeze
inanalizabilul, s redea n poeme semnificaia i profunzimile acestui termen specific
romnesc, s exprime amestecul de triri, aduceri-aminte, iluzii generate de prsirea
spaiului natal. Majoritatea poemelor descriu un cumul de stri ce definesc condiia
exilatului: nostalgia, nelinitea, tristeea, ngrijorarea, sperana, declanate de singurtate i
de chinul de a nu fi nicieri acas. Fr a ajunge pn la intensitatea disperrii ce macin i
alieneaz fiina, eul liric exprim triri pe care ncearc s le gestioneze, s le neleag i
s le accepte ca parte integrant a destinului su de nstrinat. Din evantaiul de stri
lipsete ns bucuria, pe care nimic nu o mai poate genera. Ultimele pagini urmresc,
conclusiv, cum toate aceste triri definesc poetic dorul, stare asumat, adoptat odat cu
exilul i netrit anterior, acas.
Se observ acum n versurile lui tefan Baciu o tot mai recurent privire prin
ochianul ntors al inimii ctre ar (Te pstrez n suflet, ara mea trist), marc a
nostalgiei. Dup cum noteaz N. Manolescu, Poemele sunt de aici nainte un jurnal i o
memorialistic liric. Elegia este precumpnitoare n aceste pagini n care tinereea
poetului defileaz cu ntreg alaiul ei de nume i locuri dragi. Aceea care ocazioneaz
evocarea este acum amintirea 27.

24
Mircea Scarlat, Istoria poeziei romneti, vol. IV, ediia a II-a, Editura Teleormanul Liber, Alexandria,
1990, p. 78.
25
Dumitru Micu, Istoria literaturii romne. De la creaia popular la postmodernism, Editura Saeculum I.
O., Bucureti, 2000, p. 220.
26
Roxana Sorescu, Romnia spaiu ficional, n rev. cit., p. 6.
27
Nicolae Manolescu, Fi pentru o biografie poetic II, n Romnia literar, nr. 25, 21 iun. 1990, p. 9.

20
ncepnd cu cea de-a treia etap de creaie, marcat de volumul Poemele poetului
pribeag (1963), se produc mutaii importante la nivelul imaginarului i al recuzitei poetice,
peisajul multisecular al republicilor latino-americane completndu-se cu viziuni din
Bucegi, din Mioria, din Braov (Lucian Boz28), iar versurile ctignd n elocven i
depind rigorile lingvistice i prozodice respectate anterior. S-a vorbit de o dimensiune
nou, whitmanian sau maiakovskian, dar i de riscul platitudinii sau al unor
orientri eterogene rar armonizate: fantezist i romantic, cosmopolit i bard al
provinciei, suprarealist i sfietor de omenesc (Emil Cmpianu29). Cu Poemele
poetului pribeag, locurile exilului ptrund pregnant n imaginarul poetic, fr ns a
substitui elementele autohtone preexistente, reziduale n memorie, ci i aceasta este
particularitatea cea mai frapant a liricii lui Baciu coabitnd cu i suprapunndu-se peste
ele, ntr-un veritabil palimpsest topografic.
Acest fenomen de nnoire a discursului liric i de diversificare a paletei tematice
este semnalat i de N. Manolescu n cronica dedicat autorului: Curnd, n spatele dorului
i al tematicii exilului n general, cu sentimentalismul ei inerent, se profileaz o liric mai
pur a toponimelor internaionale, cntate de poet pentru sonoritatea lor care izbete
urechea n mod plcut30.
Totui, ne aflm ntr-o etap tranzitorie, n care tema exilului, asociat cu motivul
nstrinrii i al dorului de ar, nc reverbereaz n pagina poemelor. Spre exemplu,
poezia Emigrani este semnificativ pentru senzaia disoluiei identitii culturale pe care
emigraia o provoac n mod dramatic: Au sosit cu cteva boarfe n port din Europa./ O
bluz din Viena, un pantalon din Paris,/ un fular din Londra, mbibat cu cea,/ doi dolari
i vorbeau. Romnete. Altundeva, eul liric contientizeaz cu luciditate tragic preul
libertii ctigate: Am avut noroc: respir n libertate./ Am avut noroc? M mir, i nc
respir./ Am pierdut paltonul cu foaia de identitate./ i nimeni nu poart palton pe aici.
(Obiecte pierdute). Individul pare a fi plasat ntr-o zon interstiial, liminal, la marginea
a dou culturi, pierderea identitii originare nefiind compensat de asimilarea noului
spaiu existenial (nimeni nu poart palton pe aici).
ntr-un exerciiu de bricolaj imagistic, poetul ncearc s defineasc inefabilul
sentiment al dorului de patrie: Cnd priveti orhidee-n cutii de sticl/ dincolo de petale

28
n prefaa vol. antologic Poemele poetului tefan Baciu, Colecia Start, Madrid, 1972.
29
Emil Cmpeanu, Poemele poetului pribeag, n Revista Scriitorilor Romni, nr. 3, 1964.
30
Nicolae Manolescu, op. cit., p. 9.

21
zrind crmrie/ i-auzi ignci strignd ghiocei:/ acesta e dorul. (Radiografia
cuvntului dor). Poemul Numai un cntec, pe lng virtuile sale exotic-sonore derivate
din prezena n rim a unor toponime latino-americane, este un exemplu relevant al
ubicuitii eului liric o alt trstur fundamental a poeziei de exil a lui tefan Baciu:
Plou peste Panama, plou peste Guatemala/ se coace banana, se prguie portocala.//[...]
Furtuni i descarc n Santo Domingo mnia/ plnge doina i plnge talanga n Romnia.
Ne aflm n prezena unui eu hipertrofiat, de o excepional mobilitate spaial, care
abolete distanele ntr-un hic et nunc menit s anestezieze contiina dureroas a
deprtrii. Capacitatea eului de a amalgama geografii att de diferite rezid n condiia sa
liminal de a fi nici aici, nici acolo, ci ntr-un topos intermediar, hibrid.
Imaginea dezrdcinrii i a claustrrii este plastic ilustrat ntr-un tablou
diluvian, cu vagi rezonane bacoviene: Plou peste hart/ cu stropi ct pumnul de mari,/
noi stm undeva pe un punct uitat/ fr aprare, uzi ca arborii, fr de rdcini/ pentru c
din umbrele noastre au fcut paraute.// Plou peste hart/ plou cu un sunet necunoscut/ i
niciuna din poeziile despre ploaie/ pe care le-am cetit pn azi/ nu se potrivete cu ropotul
apei/ astfel nct plou aproape fr neles. (Latitudine necunoscut). n marele text al
lumii, limbajul ploii i pierde semnificaia pentru un cititor strin de spiritul locului:
iat apogeul senzaiei de izolare, punctul de maxim contiin a alogenitii poetului.
Volumul din 1967, intitulat Ukulele (cntece populare hawaiene), ne propune o
serie de poeme de factur imagist, preponderent vizuale, comprimate pn la esen: Un
vnt sprgndu-se departe/ o pasre scriind/ sub orizont/ un alfabet de pene. (Peisaj); O
main de scris/ i o pasre/ se-aud n parc/ scriind/ fiecare n alt limb/ acelai poem.
(Voci); Mangos pe mas/ ca pe o tav de nouri/ i umbra aceasta strvezie/ tiat n aer ca
ntr-o stnc. (Natur moart) etc. Poemele sunt graioase pasteluri exotice, lucrate cu
precizia i minuiozitatea unui giuvaergiu. Asemeni haiku-ului, specie liric abordat
ulterior de tefan Baciu, textele decupeaz scurte secvene de cotidian, asociate unei
anumite stri de spirit.
Volumul Palmierii de pe Dealul Melcilor (1980) titlu sugestiv pentru tehnica
colajului imagistic folosit de poet este o colecie de memorii lirice, o ntoarcere, prin
intermediul amintirii, la burg-ul natal cu oamenii, locurile, cldirile i evenimentele
adolescenei. Poetul nu este la prima ncercare de evocare a oraului ntr-un chip unitar. A
mai fcut-o cu patru decenii n urm, n volumul Cetatea lui Bucur. Ceea ce distinge ns
cele dou culegeri este distana, att spaial ct i temporal, a evocrii. Braovul este

22
descris n totalitate din memorie31, poetul fcnd apel la detaliul onomastic sau toponimic,
ntotdeauna pitoresc, creator de atmosfer.
Interesant este procedeul prin care poetul suprapune imagini frnte de amintire
peste realitatea cotidian-exotic, ntr-un mixaj vizual de mare prospeime i originalitate:
Din Waikiki n Pe Tocile/ papagalii vestea duc/ peste nopi i peste zile/ i-n lmi mai
cnt-un cuc. (Telegram de srbtori). Asistm la un exotism rsturnat (N. Balot), al
crui centru de greutate se afl nu n punctul de sosire, ci n cel de plecare. Criticul
sesizeaz faptul c prin noua sa poezie, Baciu a reuit s dea via unui vechi vis al
simbolitilor: s-a instalat n exotismul reveriei lor, i-a apropiat numele, locurile onirice,
i-a nscris destinul de solitar vagabond n spaiul poetic, rsturnnd sensurile reveriei,
inversnd nostalgiile, visnd n Hawaii la ninsorile din ara Brsei, petrecnd un Crciun
cheian via Honolulu32.
Cu Poemele poetului singur (scrise ntre 1970 i 1980), intrm n ultima vrst
liric a lui tefan Baciu. Acesta este captul unei evoluii care a nceput cu metaforele
tradiionaliste ale anilor 30, parcurgnd apoi trmul exilului sentimental i ajungnd la o
libertate deconcertant a scriiturii, prozodiei i imagisticii. Poezia de dup 1970 mpinge la
ultimele consecine atitudinea fantezist a operei de tineree (N. Manolescu33). Temele
pillatiene reapar n registru comic, tradiionalismul tematic din poemele juvenile fiind
acum pastiat.
Originale i ingenioase sunt experimentele din volumul Singur n Singapur (1988),
pe care poetul le face cu ajutorul unor rime rare, luate din spaniol, hawaian sau
japonez: Singur sub anuenue/ stau n insul i cnt/ norii taie-n zri statuie/ de azur i de
pmnt.// trec pe lng dulci wahine/ ceas de ceas i pas la pas/ ciocnind n vis terine/ cu
privighetori n glas ... (Cntec romn n rime hawaiiene). Aceste combinaii plurilingve
neobinuite i confer eului poetic, pe lng ubicuitatea geografic deja discutat, i una
lingvistic, plasndu-l nu n turnul de filde, ci n chiar Turnul Babel al poeziei.
Relund procedeul suprapunerii mai multor imagini provenind din spaii diferite,
ns turnate n tiparul versurilor mperecheate de tip folcloric, poetul creeaz interesante
doine multiculturale: Suflete oprete fuga/ cnt cucul la Azuga// mierla zboar ctre
Bod/ berzele fac cuib pe pod// i-n Hawaii peste deal/ gure-zboar-un papagal! (De la

31
Cf. Andrei Bodiu, Oraul din memorie, n ara Brsei, serie nou, nr. 6, 2007, p. 224.
32
Nicolae Balot, tefan Baciu la aptezeci de ani, n Revista Scriitorilor Romni, nr. 25, 1988.
33
Nicolae Manolescu, op. cit., p. 9.

23
lume adunate). Despre aceast tehnic vorbete i Ioana Prvulescu ntr-o recenzie
consacrat autorului: Suprapunnd dou realiti naive, poetul obine o suprarealitate.
Peste desenul fin al unei strzi braovene se aaz hrtia de calc cu desene de palmieri i
flori din Hawaii, astfel nct ochiul percepe att realitile distincte ct i amestecul34.
n concluzie, lumea se reduce, i comprim spaiile, se amalgameaz. Structurile
tari i pierd consistena, reperele se dizolv ntr-un spaiu hibrid i nebulos, prezentul i
memoria se ntreptrund pn la nedifereniere. Ceea ce ne ofer, de fapt, tefan Baciu n
lirica sa transatlantic este un spaiu liminal, dezarticulat: viziunea liric-plastic a
exilatului asupra lumii sale, suspendate betwixt and between.
n capitolul al patrulea al tezei, intitulat Petru Popescu: ntre oportunism i
oportunitate, am alocat primului subcapitol, Un bucuretean la Hollywood, funcia de
inventariere a particularitilor autorului n raport cu congenerii si. Astfel, am constatat c
ceea ce l individualizeaz pe Petru Popescu n rndul colegilor si de condei este
incredibilul succes la public de care acesta s-a bucurat nu doar n ara de batin, dar i pe
trm american. Succesul romanelor sale, care l-a determinat pe Laureniu Ulici s-i
recunoasc meritul de cel mai citit prozator al anilor 68-73, poate fi pus pe seama unui
ntreg complex de factori, dintre care Dinu Blan sintetiza: Mai multe elemente textuale
(energismul de inspiraie american, formula de jurnal intim, autobiografismul romanelor),
paratextuale (fotografia [...] de pe copert sau titlul retoric-persiflant [...]) sau
autobiografice (dragostea Zoiei Ceauescu, farmecul personal i inteligena lui sclipitoare)
au concurat la crearea unei dimensiuni legendare pentru acele timpuri35. La acestea se
adaug citadinismul, autenticitatea i uoarele unde de revolt la adresa regimului, care
confereau textului caracter subversiv, aproape o garanie a succesului n perioada
totalitarismului.
Dincolo de receptarea n epoc, ce i-a asigurat autorului un capital de simpatie pe
care probabil nu l va pierde niciodat, Petru Popescu reprezint o punte de legtur ntre
dou epoci i dou sisteme: regimul totalitar din Romnia i regimul democratic cel
american, dar i cel romnesc postdecembrist, cu toate particularitile lui. Mai mult, este
autorul care a beneficiat de dou formri ca scriitor: n cultura natal i n ara de
adopie. Cea dinti presupune continuarea tradiiei interbelice a romanului modern,
preocupat de autenticitate, dar i o atitudine polemic la adresa proletcultismului i

34
Ioana Prvulescu, Braovul din Pacific, n Romnia literar, nr. 3, 1-7 feb. 1995, p. 5.
35
Dinu Blan, Petru Popescu istoria unei receptri, n Romnia literar, nr. 31, 2009.

24
formalismului epocii. Cea de-a doua implic familiarizarea cu modelele literare
americane: Conrad, Hemingway, dar i cu industria de entertainment, pe lng redactarea
operei n limba rii de adopie (engleza), o adevrat provocare n viaa oricrui scriitor
exilat. Petru Popescu nsui contientizeaz acest fapt: S devii stindardul unei generaii a
fost mai uor n romnete. S faci literatur valoroas ntr-o limb vorbit de sute de
milioane de oameni e mai greu36. Limba englez l-a pus pe scriitor n situaia de a se
confrunta cu propriile limite, de a se expune unui public insensibil la aluzii subversive, dar
i-a i oferit posibilitatea de a se nate ntr-o identitate cosmopolit, de a deveni celebru
i a se realiza, totodat, n plan financiar.
ntr-un subcapitolul separat, am continuat demersul analitic prin prezentarea
elementelor de controvers din biografia scriitorului romno-american. Nu am evitat
acuzele formulate la adresa autorului vizavi de permeabilitatea sa suspect n cercurile
puterii comuniste, nici replicile de deculpabilizare ale acestuia ntr-o serie de interviuri din
presa scris/ digital i mass-media.
Sesiznd faptul c atitudinile acuzatoare sau, dimpotriv, admirative generate de
prevalarea criteriului pragmatic asupra celui moral nu nsoesc doar biografia autorului, ci
i opera sa, am identificat, n subcapitolul Sociologia succesului literar: de la textul
subversiv la romanul popular, ingredientele folosite n reeta succesului de public,
att n Romnia, ct i n America , analiznd cronologic producia literar a autorului i
descoperind o preocupare continu a acestuia pentru adecvarea la gustul i orizontul de
ateptare al cititorului, fie prin textele subversive din perioada comunist, fie prin romanul
popular din mediul cultural american.
Aadar, romanul de debut al lui Petru Popescu, Prins (1969), este cartea care l-a
consacrat pe prozator, reprezentnd nu doar o tinereasc demonstraie de talent literar37,
ci un adevrat fenomen social. Romanul prezint drumul ctre moarte (un parcurs liminal,
de altfel, ca orice trecere a fiinei de la o stare ontic la alta) al unui tnr bucuretean,
Inginerul, confruntat cu o boal incurabil (cancerul), survenit pe neateptate. Panicat,
eroul deschide discuii despre tema morii cu un medic, un preot, un filozof, un cerc de
artiti, care ns nu i ofer soluiile cutate. n momentele de criz sufleteasc gsete o
oarecare alinare n iubirea pentru Corina i prietenia cu un fost coleg, Bibi. Cartea

36
Delia Budeanu, Interviu cu Petru Popescu, emisiunea Oamenii timpului nostru, Antena 2, 14.11.2009.
37
Alex tefnescu, Istoria literaturii romne contemporane: 1941-2000, Editura Maina de scris, Bucureti,
2005, p. 662.

25
pstreaz totui, n ciuda temei, un aer destul de voios, eroul cutnd s triasc n
ultimele momente ale vieii toate experienele pe care pn atunci le ratase sau le amnase.
Finalul, dei const n moartea naratorului-personaj, survenit conform tuturor
previziunilor, cu exactitate, are i o not optimist: Corina i promite revederea, ceea ce
las sperana existenei unui copil sau a rentlnirii ntr-o alt dimensiune a existenei.
Pe de o parte, romanul poate fi citit ca o scriere ce surprinde reaciile unui om
obinuit confruntat cu proximitatea unei mori iminente. Pe de alta, cartea constituie o
parabol, surprinznd efortul supravieuirii unui tnr cuprins de elanuri vitaliste ntr-o
realitate proletcultist limitatoare i claustrant, clieizat, n care este prins.
Maniera de a scrie sincer i exuberant se cristalizeaz n romanul Dulce ca mierea
e glonul patriei (1971). Scris la persoana nti, romanul prezint aspecte ale vieii cazone
din perspectiva unui absolvent al facultii de istorie, care face armata la o coal de ofieri
n rezerv. Personajul principal, nenominalizat, dar ca i eroul din Prins, bucuretean,
rspunde tentativelor de seducie ale unei femei mature, Laguna. ndrgostit, tnrul i
consacr toate permisiile ntlnirilor amoroase din garsoniera Lagunei. Comportamentul
contradictoriu al acesteia l face pe protagonist s treac printr-o multitudine de stri:
umilin, adoraie, extaz erotic, vinovie. n cele din urm, este cu uurin abandonat de
Laguna care, convins c la vrsta lui iubirea nu poate genera suferin, se ntoarce la un
brbat cu mai mult experien.
Spaiul epic al romanului este locul de intersecie a dou scenarii iniiatice,
fundamental liminale. n primul rnd, este vorba de experiena armatei, satisfacerea
serviciului militar de ctre protagonist fiind o form secularizat a arhetipalei treceri
ritualice a neofitului la statutul de adult, finalizate cu incluziunea acestuia n comunitatea
masculin. Cellalt scenariu, esut pe urzeala primului, presupune iniierea erotic a
personajului central, a crei finalitate este, n esen, aceeai: accederea la condiia de
brbat, prin maturizare afectiv.
Romanul Sfritul bahic (1973), este o scriere controversat. Personajul-narator
este un tnr exclus din Partid, din cauza originii sale nesntoase, i angajat ca ajutor
de administrator la un cimitir evreiesc din Bucureti. Printr-un concurs de mprejurri,
acesta ajunge s asiste la viaa de dezm a unui grup de pictori aflai ntr-un fel de
concediu de creaie la ar, n casa unui fost colonel. n prim-plan se afl triunghiul
amoros FloreaFlorenaBruno. Florea, deintor al Premiului de Stat, picteaz tablouri
nfind proletari, iar noaptea bea necontenit i o bate pe Florena, amanta sa. La rndul
ei, aceasta se preface o adevrat puritan la Bucureti, ns n casa de la ar se

26
transform n amanta lipsit de complexe a unui alt pictor, Bruno, cu care l nal pe
Florea. Dei eroii se mbrac excentric, fac plimbri nocturne prin vie, petrec orgiastic,
acetia se simt n acelai timp terorizai de regimul comunist, veselia i libertinajul lor
ascunznd teama cronic a boemei romneti. Casa n care se desfoar tabra de creaie,
dar i numeroasele scene bahic-erotice, reprezint un topos liminal, un spaiu de evaziune
(prin art, fervori dionisiace i desftri hedonice) n interstiiile unei structuri sociale
abrutizante.
Copiii Domnului, lucrare subintitulat o legend muntean, prezint fapte la
limita verosimilitii ntr-un stil uor superficial i ironic: nainte de moarte, btrna maic
Eufimia rememoreaz viaa soului acesteia, Anichit, fiin cu o dubl personalitate: una
onorabil i alta malefic, apt de crim pasional i jaf. Scenele sngeroase i umorul
macabru vor deveni mrci ale stilului autorului, deschiznd totodat drumul succesului
comercial.
Primul roman scris direct n limba englez, Before and After Edith, este o poveste
de dragoste desfurat pe fundalul Vienei primului rzboi mondial i cuprinznd multe
scene de erotism violent i macabru. Salutat de presa englez drept un violent exerciiu
macabru ntr-un stil superior, romanul e atent analizat de Dinu Blan ca un deschiztor de
drumuri pentru genul erotic fiction n literatura romn. Sub istoria unor crime i violuri
petrecute n Viena sfritului de secol XIX se gsesc straturi de paliere tematice i
semnificaii profunde prin care cititorul e invitat s participe la un alt fel de nelegere a
lumii. Romanul i dezvluie complexitatea, polimorfismul i bogia de semnificaii,
demonstrnd totodat nu superficialitatea, ci marea mobilitate intelectual i stilistic a
autorului, dar i capacitatea sa de a mpacheta un coninut profund n formula narativ a
romanului popular.
Textul Amazon Beaming (Revelaie pe Amazon) se ncadreaz n categoria
scrierilor non-fiction, att de apreciate n Occident. Lucrarea reproduce n form romanat
jurnalul de cltorie al exploratorului Loren MacIntyre de la National Geographics,
descoperitor al izvorului Amazonului. Loren MacIntyre se pierde de bunvoie n jungla
amazonian mpreun cu un trib considerat disprut, indienii Mayoruna, Omenii Pisic.
Iniial, exploratorul este animat doar de curiozitatea documentaristului, ns, treptat,
ajunge s triasc sentimentul apartenenei la comunitatea de indieni. Drumul su n
scopul descoperirii geografice va coincide cu drumul indienilor Mayoruna spre originile
lor ancestrale. Aventura se transform ntr-un demers ce permite comuniunea cu
nceputurile, cu rmiele memoriei ancestrale fa de care modernitatea i civilizaia sunt

27
opace. Ieit din timpul lumii sale i din propriul trup (prin intermediul substanelor
halucinogene)38, exploratorul are revelaia unei noi perspective asupra timpului i a
condiiei umane.
Curiozitatea oamenilor fa de timpurile i credinele ndeprtate este exploatat i
n romanul Almost Adam (n coasta lui Adam), o combinaie de observaie antropologic i
thriller. n centrul ateniei autorului se afl o specie uman de acum dou milioane de ani,
descoperit n Africa de o echip de oameni de tiin din prezent. Paleontologul american
Ken Lauder cunoate ntmpltor un biat ale crui trsturi fizice corespund ndelung
cutatei verigi lips din lanul darwinist al evoluiei oamenilor. Aceast ntlnire
tulburtoare constituie punctul de plecare al unei aventuri pline de suspans, din care nu
lipsete totui dimensiunea mistic.
Ken descoper un spaiu total neafectat de progresul umanitii, conservat de
cteva milioane de ani. Exist ns riscul ca paleontologul s nu supravieuiasc att ct
este necesar pentru a dezvlui remarcabila descoperire. Romanul are mai multe intrigi
secundare, aciunea evolund pe mai multe fire narative: Ken i micul su prieten primitiv
sunt nevoii s fac fa mai multor provocri: viaa n slbticie, lupta ntre triburi,
rzboiul civil din Kenya, confruntrile cu braconierul mercantil Modibo i concurena cu
eminena cenuie a paleontologiei, Cyril Anderson, dornic s-i atribuie descoperirea lui
Ken. Nu lipsesc intrigile politice, crima i chiar povestea de iubire ntre protagonistul
american i Yinka, o femeie din Kenya asupra creia eroul exercit o inexplicabil
fascinaie. Aciunea intr n linie dreapt n partea final, cnd, pentru a-i salva prietenul,
biatul l ascunde pe Ken n pdure, dezvluindu-i secretul existenei unui trib de primitivi,
ceea ce confirm ipoteza cercettorului c nc mai sunt n via astrolopiteci. Ken va fi
atras n lumea lor, renunnd la statutul su social modern (plasndu-se astfel ntr-o zon
liminal a indeterminrii sociale) i stabilind o strns legtur cu fiinele ce seamn att
de mult cu strmoii si.
Scrierea memorialistic The Return (ntoarcerea) i propune s consemneze
emoiile primei vizite n ar dup Revoluie, prilej de rememorare a anilor tinereii
petrecute n Romnia comunist, dar i de a privi locul natal cu ochiul critic, cu viziunea
transformat de ani de exil i de adaptare pe alte meleaguri. Sinceritatea ocant i

38
Este evident aici experiena liminal a personajului, similar cu cea a neofitului aflat n etapa de prag a
unui ritual iniiatic (cf. Arnold Van Gennep, Riturile de trecere).

28
autenticismul relatrii sunt menite s rectige cititorii ce s-au simit trdai de plecarea sa
din Romania n urm cu optsprezece ani.
n 2001 apare romanul The Oasis (Oaza), inspirat dintr-o poveste de dragoste
adevrat, petrecut ntr-un lagr de concentrare nazist. Potrivit modelului experienelor
liminale propus de Bjrn Thomassen, lagrul este un spaiu liminal ce presupune ca tip
de subiect implicat un grup de indivizi considerai periculoi/ indezirabili, iar ca
dimensiune temporal o perioad mai scurt sau mai lung, adesea asimilabil cu
durata vieii deinutului39. Cu acuratee istoric i final fericit, acest reuit memoir al
Holocaustului suscit simultan emoii i neliniti. Petru Popescu a rescris memoriile
socrilor si, Mirek Friedman i Blanka Davidovich, i a conceput povestea unei iubiri
finalizate prin cstorie dup Al Doilea Rzboi Mondial, totul ntr-o estur epic unitar,
n care confesiunile supravieuitorilor, scrise la persoana nti, se ntreptrund.
Romanul Girl Mary (Fata din Nazaret), parte a unei proiectate trilogii, se
ncadreaz n categoria romanelor de mister religios. Cartea valorific o reet a succesului
folosit de nume celebre precum Paulo Coelho (n Alchimistul), Anita Diamant (n Cortul
rou), Franois Mauriac (n Srutul dat leprosului): repovestirea episoadelor biblice din
perspectiva sensibilitii omului contemporan. Pornind de la imaginea Fecioarei Maria
oferit de Biblie, autorul i imagineaz adolescena acesteia ca a unei tinere simple cu
preocupri lumeti, implicat n evenimentele politice i religioase ale vremii. Maria este
surprins n ipostaza unei tinere ndrgostite de Iosif, dar atras i de tnrul roman
Apella, n fapt Poniu Pillat, trimis ca spion de Augustus. Dilemele ei specific umane sunt
rezolvate prin intervenia divin.
Personaliti artistice americane au apreciat atenta documentare a autorului i arta
povestirii, considernd c imaginaia lui Petru Popescu face mai accesibile subiecte
religioase i istorice, transmind totodat mesaje de mare profunzime. Cartea vorbete
tuturor celor care preuiesc umanismul esenial al tradiiilor spirituale, indiferent de religie
i naionalitate.
Cel mai recent roman al lui Petru Popescu, Supleantul (2009), marcheaz revenirea
autorului la limba natal i la publicul romnesc. Ca i n cazul scrierii cu caracter
memorialistic ntoarcerea, revenirea la spaiul geografic i cultural de origine este
prezentat drept o necesitate sufleteasc imperioas, o experien a confruntrii cu sinele
ndelung amnat, dar, odat declanat, generatoare a unei fore de neoprit. Astfel, dup

39
Cf. Bjrn Thomassen, The Uses and Meanings of Liminality, n rev. cit., p. 16.

29
prelungi insistene ale celor din jur, dup cum mrturisete autorul , acesta decide s
spun ce are de spus, palpitnd ca un adolescent la vrsta primului srut, iar povestea
de dragoste dintre el i Zoia Ceauescu, neuitat, se revars ntr-un tumult nestvilit.
Prozatorul las impresia c redeschide geamantanul memoriei, mprtind experiene
secrete, de suflet, cu cititorii. Planul erotic desenat diafan, intersectat mereu cu cel politic,
absurd i dezumanizant, demonstreaz modul n care autorul tie s mbine drama cu
situaiile comice, subiectele accesibile cu cele de mare profunzime, dar i preocuparea
pentru alegerea vocii epice i atenia la imagine. Autorul scrie poetic, tie s descopere
sensuri noi, trezete cititorilor triri sufleteti intense legate de anii tinereii. Chiar dac
Supleantul este departe de romanele romneti ale lui Petru Popescu, acelea n care tnra
generaie s-a regsit i pentru care l-a iubit40, lectura creeaz senzaia de gravitate plcut,
accesibil.
Partea final a capitolului am consacrat-o inventarierii de constante i variabile
tematice/ stilistice. Concepiile lui Petru Popescu referitoare la roman, bine fundamentate
teoretic nc din anii debutului, susin substituia sloganului ideologic cu capacitatea de a
crea audien prin reabilitarea autenticului, prin prezentarea nefalsificat a omului
modelat de mediu, prin nlocuirea romanului neles ca povestire cu perceperea sa ca pe
o construcie de semnificaii. Pe parcursul ntregii sale cariere, autorul va scrie cu un
ochi complice la succesul de public i un altul preocupat de substana epic semnificativ,
genernd opere cu o extraordinar capacitate de a crea audien, dar nu lipsit de
complexitate i caliti literare.
Capitolul al cincilea al tezei, intitulat Andrei Codrescu: Multi-identitate i
liminalitate, discut, n seciunea biografic din deschidere, caracterul eterogen al
personalitii scriitorului romno-american de origine semit, Andrei Codrescu. Autorul a
debutat cu poezie n Tribuna Sibiului, Luceafrul i Gazeta literar din Bucureti, sub
pseudonimul Andrei Steiu. Abia n 1967, cnd se afla n Italia, folosete prima oar
pseudonimul actual (cu care semneaz un poem aprut n Revista Scriitorilor Romni). De
aici i pn la crearea unor mti biografice fictive n spiritul lui Pessoa nu mai este
dect un pas: Am inventat o poet feminist i tradiionalist, numit Maria Parfenie,
care-a fost publicat n reviste din exil, Revista Fundatiilor Regale, Limite, Destin, dar i
n ar n Luceafarul de M. R. Paraschivescu. i Andrei Codrescu, care era mai

40
C. Stnescu, Petru Popescu, Supleantul, http://revistacultura.ro/blog/2009/11/petru-popescu-supleantul-
review-de-c-stanescu/.

30
avangardist dect Maria Parfenie, a publicat n aceste reviste41. Ajuns n Statele Unite,
continu jocul livresc de proiectare a sinelui n biografia unor poei imaginari, cu numele
crora semneaz mai multe cicluri de poezie. Prin intermediul acestor heteronimi, Andrei
Codrescu cartografiaz un amplu teritoriu existenial i cultural aflat la intersecia ntre
Europa i America, ntre liberalismul anilor 60 i recesiunea deceniului urmtor42.
Interesant i simptomatic pentru modul de raportare la propria identitate a scriitorului
exilat este faptul c Andrei Codrescu mpinge acest joc al dedublrii pn la limita
frauduloas a substituiei cu fondatorul dadaismului, Tristan Tzara, atribuindu-i
paternitatea unor poeme inedite. Dincolo ns de aspectul ludic al gestului, de caracterul
su de bravad n stil postmodern, se poate ghici grimasa scriitorului exilat stngaci i
necunosctor al limbii , transplantat ntr-un mediu lingvistic i cultural alogen i pus n
faa necesitii de a se reinventa. Acest proces de metamorfoz identitar i are sorgintea
n nsi biografia autorului a crui origine semit trebuia voalat n spaiul public al
Romniei comuniste iar jocul carnavalesc de mti lirice s-a vrut a fi un act de
subminare a obsesiei unicei identiti i de legitimare, totodat, a eului multi-identitar.
Aceast dezinhibiie dobndit n faa sentimentului diferenei, susinut de contextul
spaio-temporal al emigrrii sale (America hippie a anilor 60), dar i de evoluia ulterioar
a societii ctre o er a plurilingvismului i multiculturalismului, i-au facilitat lui
Codrescu att inseria, ct i ascensiunea social n spaiul cultural nord-american.
Tocmai aceast hibriditate identitar originar, potenat semnificativ de experiena
exilului, face din romno-evreo-americanul Andrei Codrescu figura perfect a individului
liminal. Fiind o zon de interstiiu, liminalitatea constituie terenul fertil al combinaiilor
eterogene, cmpul gravitaional al echivocului. Nu ntmpltor este tot acel joc de mti,
construcia de identiti literare alternative, dup chipul i asemnarea autorului.
Spre deosebire de majoritatea semenilor si din exil care fac eforturi permanente
de a-i pstra identitatea lingvistic i apartenena la cultura romn , Andrei Codrescu
opteaz pentru metafora melting pot-ului american n definirea identitii sale polifonice:
nc o dat, nu e vorba de dou identiti separate: identitatea mea american nu-i rupt
de cea romneasc, sunt un amalgam, o corcitur. Acest amalgam e fcut i din originea
mea evreiasc, din copilria sibian, din Ardeal, din toate oraele unde am trit i din
41
Andrei Codrescu, Sensul diferenei a fost cu mine de cnd m-am nscut, interviu acordat lui Constantin
Pricop, n Romnia literar, nr. 45, 12-18 nov. 1997.
42
Marcel Corni-Pop, Incursiuni n noi limbaje: Andrei Codrescu i modelele avangardei, n Agora, vol. 1,
nr. 1, 1987.

31
limbile vorbite, printre care i germana i maghiara copilriei fragede 43. Cu aceast
percepie, scriitorul depete nostalgia originilor cu tragismul ei inerent, nscriindu-se
alturi de Petru Popescu i alte nume mai noi ale exilului literar n trend-ul spiritelor
cosmopolite, eliberate de obsesia unicei identiti lingvistice i culturale.
n cel de-al doilea subcapitol, rezervat analizei ficiunii codresciene, am identificat
o serie de personaje, locuri, situaii ori evenimente liminale. Astfel, romanul Contesa
sngeroas (The Blood Countess), aprut n 1995, este o mostr a felului n care caracterul
liminal al biografiei autorului trece n paginile romanului. ns dincolo de teritoriul
existenial i cultural cartografiat prin intermediul personajului Drake Bthory-
Keresztur, evreu-ungur-american, veritabil alter ego al autorului, scrierea aduce n prim-
plan teme recurente n creaia lui Andrei Codrescu, pe care el nsui le trecea n revist
ntr-un interviu: Construirea de sine, ciudenia amuzant i periculoas a culturii de
mase, metafora (i realitatea) exilului, limitele (corpului i ale geografiei), graniele
(metaforice i reale), transgresiunea44. Putem identifica, n funcie de tipul de subiect
implicat, dar i de dimensiunea temporal, transpunerea artistic a majoritii elementelor
din modelul de experiene liminale propus de Bjrn Thomassen. n paginile romanului
defileaz sub ochii cititorului experiene liminale individuale, ale unui ntreg grup sau
chiar ale societii.
ntr-o atmosfer crepuscular-ezoteric, primul plan narativ, centrat asupra devenirii
Contesei sngeroase (Elisabeta Bthory), prezint evenimente neprevzute care afecteaz
viaa acesteia, dar i rituri de trecere individualizate, cum ar fi: ritualul de accedere la
statutul de femeie, ceremonialul pregtirii i desfurrii nopii nunii, ritualuri de
integrare ntr-o societate secret feminin, iniierea n tainele vrjitoriei etc. Obsesia
obinerii tinereii venice o pune pe protagonist n contact cu personaje liminale: regele
Rudolph al II-lea, patron al achimitilor, clugrul alchimist Andrei Keresztur, librarul
evreu. Aceeai obsesie, devenit manie, o transform ntr-o fptur canibal ce muc i
nghite carnea fecioarelor captive sau bea sngele acestora, spernd s aib astfel acces la
tinereea ce i se refuz. Ritualurile magice prezentate n aceste scene constituie experiene
liminale, menite s fac trecerea din lumea profan n cea sacr, s foreze limitele

43
Andrei Codrescu, Obsesia unicei identiti nu face dect s ne ndeprteze de realitatea contemporan,
interviu acordat lui Nicolae Stoie, n Astra, Serie nou, anul I (XL), nr. 1, decembrie 2006, p. 13.
44
Andrei Codrescu, Despre scris, citit i supremaia bunicii, interviu acordat Cristinei Poenaru, n
Romnia literar, nr. 16, 2001, disponibil la adresa web:
http://www.romlit.ro/andrei_codrescu_despre_scris_citit_i_supremaia_bunicii.

32
biologiei, ale timpului i ale spaiului. Femeile alctuiesc n acest roman o adevrat
confrerie, ele mprtind nu doar suferina comun, ci i cunotinele oculte. n cadrul
confreriei, sunt educate valori precum cooperarea, negocierea, intimitatea, emoia, propuse
ca alternative la ordinea dominat de brbai, asociat n roman cu eroismul i cruzimea.
i din acest punct de vedere, Elisabeta Bthory este un personaj liminal, fiind educat de
brbai i supus prin cstorie soului, dar n acelai timp fiind iniiat n cultivarea
emoiilor i arta magiei.
Motivul oglinzii (simbol de prag) ocup un loc central n roman. Dac n scena
cu care debuteaz cartea, Contesa din secolul al XVI-lea poruncea slujnicelor sale s
sparg cu lopeile toate oglinzile din conacul ei pentru a nu mai vedea n ele semnele
trecerii timpului ce degradeaz trupul, ca o ironie, oglinda va deveni pe parcursul
romanului tocmai spaiul liminal prin care se face trecerea dintr-o dimensiune temporal n
alta. Personajele din secolul XX (aparinnd celui de-al doilea plan narativ) nu vor fi dect
oglindiri ale celor din trecut, revenite pentru a le mplini destinul: Contesa se ntrupeaz
n urmaul su, dar i n profesorul universitar Lilly Hangress; slujnica venic chinuit a
Contesei devine tnra Teresa (pstrnd onomastica i statutul de victim); Andrei
Keresztur continu cutarea secretului tinereii venice n pielea unui hangiu austriac
pasionat de alchimie; pastorii austeri i gsesc corespondent n figura rigid a lui Imre
Megyery, i chiar contele Thurzo se ntrupeaz n partenerul la jocul de ah al tatlui lui
Drake.
Motivul apei subterane (evocnd Styx-ul mitologiei greceti, topos liminal) care
ducea cadavrele n mare n secolul XVI, ascunznd crimele Contesei, motiv pstrat i n
secolul XX , este ridicat de autorul romanului la nivel de suprastructur, fcnd legtura
ntre cele dou planuri narative, ntre trecut i viitor. n ambele planuri, destinul
protagonitilor este strns legat de fundalul istoric pe care se desfoar. Rzboaiele cu
turcii, rscoalele rneti i modalitile sngeroase de reprimare a acestora, procesele
pentru acuzaii mai mult sau mai puin fondate, conduse de superiorii bisericii, epidemiile
de cium, instabilitatea politic i confuzia intelectual prelungit, caracteristic Ungariei
postcomuniste, etc. sunt tot attea situaii liminale ce afecteaz grupul sau societatea,
situaii care niveleaz indivizii, ndeprtndu-i de reperele ce le defineau anterior
personalitatea.
Romanul Casanova n Boemia aduce n prim-plan figura libertinului. Acesta este
un individ care sfideaz deliberat legile moralei i ale decenei, plasndu-se n afara
normelor etice i fiind perceput ca indezirabil i periculos de ctre societatea mainstream,

33
n ciuda seduciei pe care el o exercit. Prin eliberarea din corsetul conveniilor, libertinul
se plaseaz ntr-o zon a liminalitii, n anticamera unei noi forma mentis, a unui mod
progresist de a nelege i de a se raporta la lume. Latura erudit a lui Casanova,
protagonistul crii, a fost una din mtile personalitii sale pe care posteritatea nu i-a
ngduit s o poarte, prefernd-o pe cealalt, mai savuroas, a curtezanului. Prin romanul
su, Andrei Codrescu i-a propus s reabiliteze, cu uneltele ficiunii, imaginea marelui om
al Luminilor, sfrmnd stereotipiile de percepie i eliminnd tensiunea contrariilor.
Cartea ne prezint biografia ficionalizat a celui mai faimos seductor din Europa,
autointitulat Cavaler de Seingalt, a crui galanterie devenit iconic a obscurat n chip
nedrept activitatea sa intelectual i opera literar. Firul epic i nnoad circular cele dou
capete cu scena funerariilor aventurierului veneian. n interiorul acestei bucle ia natere o
lume a povetii, o eherezad a sfritului de veac XVIII, cu o multitudine de naraiuni n
ram, cu picante secvene erotice i sclipitoare comentarii pe teme religioase, filozofice,
literare, politice sau sexuale.
n esen, romanul prezint anii de senectute ai celebrului seductor, retras n
provincia Boemia ntre zidurile castelului Dux, una din proprietile Contelui de
Waldstein, protectorul su. Eroul nostru primete gzduire n schimbul sarcinii de a
cataloga vastul fond de carte al bibliotecii castelului. i va ine companie o slujnic
inteligent i seductoare, pe nume Laura Brock (onomastica amintete de muza lui
Petrarca), deinnd n economia narativ rolul de personaj reflector, proiectndu-se mental
n evenimentele evocate de Cavaler (instana auctorial o numete tovara de aventuri a
lui Casanova) i ndeplinind funcia de catalizator al memoriei povestitorului. Laura,
servitoarea dedat deopotriv plcerilor lecturii i crnii, este martora cnd pasional,
cnd matern a perioadei liminale pe care seductorul de altdat o traverseaz, narnd,
ctre prefigurata dispariie. Ca ntr-un joc de oglinzi, liminalitatea biologic (degradarea
somatic) se reflect n liminalitatea identitar a personajului (dat att de condiia sa de
exilat, ct i de firea sa nomad, aventurier), care la rndul ei se proiecteaz specular n
liminalitatea social a sfritului de secol XVIII, (Revoluia francez ce marcheaz
decderea aristocraiei i abolirea monarhiei). Declinul lui Casanova se suprapune
simbolic peste crepusculul unei lumi aristocrate fin de sicle, frivole i rafinate n acelai
timp. Curtenia, manierele, limbajul cavaleresc magnific, aproape disprut pe care l
etaleaz eroul n discuiile sale cu Laura, sunt atributele unei clase sociale ameninate de
extincie.

34
Romanul Mesi@ ne propune un amplu scenariu milenarist (cartea a aprut n limba
englez n 1999), fiind un savuros inventar parodic al tuturor angoaselor, bizareriilor i
extazelor care nsoesc sfritul celui de-al doilea mileniu. Firele epice se mpletesc ntr-
o naraiune complex i ciudat, transgresnd frecvent graniele realului i colcind de
personaje diverse deopotriv carnale i digitale angrenate fie n distrugerea lumii, fie n
salvarea ei de la dispariie.
n centrul crii se afl figurile a dou eroine, fiecare cu propria ei poveste. Felicity
Le Jeune este o creol orfan din New Orleans, crescut de bunica sa nonagenar, pe care
teleevanghelistului Mullin o convinge s-i cedeze, pe patul de moarte, un bilet ctigtor la
loterie n valoare de dou milioane de dolari, n schimbul iertrii pcatelor. Cealalt
protagonist, Andrea Isbik, orfan i ea, este o tnr bosniac din Sarajevo, care a
cunoscut toate supliciile rzboiului iugoslav nainte s ajung la mnstirea Sfnta
Hildegard din Ierusalim.
Dup cum noteaz Andreea Deciu, Att New Orleans, ct i Ierusalim sunt
toposuri ale diversitii tensionate, aici istoria e alctuit din straturi-straturi, fiecare
suprapunndu-se peste un altul, ameninnd s l nghit i s l uzurpe45. ntr-adevr,
New Orleans este un omphalos carnavalesc, o lume a mtii, dedublrii i disimilrii, a
tensiunii identitare care se reflect, de altfel, n hibriditatea (i, implicit, liminalitatea)
eroinei n termeni de gen i ras: ea este deopotriv brbat i femeie (lesbian), alb i
neagr (creol). n plus, Felicity se afl ntr-o permanent negociere a propriei identiti,
prin repetatele ei evaziuni n ciberspaiu (zon liminal, de prag ntre materie i spirit) i
selectarea unuia dintre avatarii si preferai, Fecioara Maria, eherezada sau Jeanne
dOrleans. n lumea ciberidentitii, Felicity poate mprumuta diferite mti sociale n
forma unor celebre figuri istorice o metafor a felului n care sinele nostru se
construiete n raport cu noi nine i cu ceilali. De altfel, jocul de mti al eroinei este
proiecia n spaiul ficional a nsi biografiei autorului, care gsea delicii intelectuale n
jonglatul cu identiti auctoriale.
La polul opus al ecuaiei narative de tip maniheist se afl principiul Rului, ilustrat
admirabil de figura malefic a reverendului Mullin. Pornit n recrutarea de suflete cu
aceeai aviditate malign cu care a acumulat o avere frumoas, teleevanghelistul o va
hipnotiza i rpi pe eroin, n ncercarea de a neutraliza aciunile acesteia de recuperare a

45
Andreea Deciu, Milenarisme, n Romnia literar, nr. 35, 1-7 sept. 1999, articol disponibil la adresa
web: http://www.romlit.ro/milenarisme.

35
sumei de bani pe care predicatorul i-o datoreaz. n stare de trans, Felicity este nscris
la coala pentru Dezvoltare Mesianic patronat de pastor, prin care acesta intenioneaz
s instruiasc viitorii ageni ai apropiatului Armaghedon. Dup ce iese de sub hipnoz cu
ajutorul ncarnrii spiritului lui Nikola Tesla, eroina ajunge ntr-un bar de striptease sub
numele de scen eherezada, unde o ntlnete pe Andrea, dublul su, mpreun
alctuind nsi esena animei, a feminitii consistente46. n final, dup previzibila
strpire a Rului, lumea veche este cuprins de euforia liminal a carnavalului Mardi Gras,
ce face trecerea spre o nou lume, cea a cltoriilor n ciberspaiu, intermediate de
simbolicul New Jerusalem Caf localul proaspt nfiinat al celor dou protagoniste.
Cartea combin exemplar elementele ludice cu inseriile filozofice, ntr-un text n care
parodia este doar o masc n marele carnaval al salvrii.
Romanul Wakefield (2005) anun nc din titlu numele mtii sub care se ascunde
personajul-narator, permind speculaii intertextuale. Cartea reprezint o inefabil
aventur a vieii de zi cu zi, scond la iveal nebunia, nonsensul i suferinele metafizice
ascunse ntr-o existen tipic american.
Protagonistul este un brbat de vrst medie, fost autor de reportaje de cltorie,
reprofilat pe discursuri motivaionale pe care le susine n lungul i-n latul Americii, ceea
ce i asigur nu doar popularitate, dar i confort material. Eroul duce o via tihnit la New
Orleans, n French Quarter, printre cri i mobile de bun-gust, cnd Diavolul i se
nfiez anunndu-l c a sosit s-l ia, ntruct nu mai avea motive s triasc. Dup o
abil negociere, eroul obine un rgaz de un an pentru a cuta un sens n via. Va
presupune obligatoriu ceva cltorii, tii. Nu poi s stai pur i simplu n apartamentul sta
i s huzureti (p. 12) l avertizeaz Necuratul pe Wakefield. Cltoria n care va porni
protagonistul, traversnd America spre vest i napoi, va fi de fapt experiena liminal,
iniiatic, de redescoperire a sinelui. Doar prin desprinderea de determinrile cotidiene, de
ambientul rutinizat, eroul va fi capabil s-i cunoasc fiina autentic.
n capitolul al aselea, intitulat Bogdan Suceav: Alotropiile liminalitii, am
sesizat, ntr-un prim subcapitol cu rol introductiv, faptul c scriitorul romno-american are
o biografie liminal, plasat ntre rigurozitatea matematicii i fantezia literaturii. Pornind
de la aceste date ce in de nsi structura autorului, am inventariat diferitele forme sub
care se manifest liminalitatea n opera sa, selectnd cteva povestiri semnificative din

46
Ruxandra Cesereanu, One man show: Andrei Codrescu, n Steaua, nr. 1-2, 2007.

36
proza de debut (vol. Teama de amurg) i insistnd mai mult asupra volumelor ulterioare
(Imperiul generalilor trzii i Bunicul s-a ntors la francez), de o cert valoare artistic.
Astfel, nuvela titular a volumului Teama de amurg, cu atmosfera ei kafkian, las
s se ntrevad talentul nc nelefuit, dar prodigios, al autorului. Scris sub presiunea de
nesuportat a ultimilor ani ai epocii comuniste47, ntr-un ambient existenial bntuit de
istorii ale nfrngerii i frustrrilor48, nuvela ne prezint povestea tragic a Putiului, un
adolescent labil psihic, bolnav de spaima ancestral a morii (Boala mea e teama de
moarte, obsesia c va surveni n amurg). Personajul este internat ntr-un ospiciu, Parcul
fr Ceasuri, o replic la scar redus a societii romneti totalitare, cu atmosfera ei
opresiv, carceral, alienant. n trama povetii se ntrees multiple fire liminale. Astfel,
moartea (hotarul dintre fiin i nefiin) cu pandantul ei simbolic, amurgul (prag ntre
zi i noapte), sunt mrci evidente ale liminalitii, ale unei treceri. De asemenea,
protagonistul nuvelei are o structur ambigu, hibrid (deci liminal!), glisnd n repetate
rnduri de la uman la vegetal (Eram foarte agitat i am dus mna la frunte, atingnd-o cu
trei degete care au semnat pentru o clip cu nite crengi, uscate i reci). Nu n ultimul
rnd, ospiciul din Parcul fr Ceas este un spaiu liminal, prin natura sa iraional,
destructurat, atemporal.
Ultima parte a volumului, intitulat Jurnal de pe o insul ce nu a murit niciodat,
ne transport mpreun cu protagonistul ei, un ornitolog mptimit de meseria sa i
dezabuzat de tumultul oraului, pe o insul pe jumtate pustie, acoperit cu ierburi ce nu
semnau cu nimic altceva n ntreaga lor alctuire (p. 57). Prin intermediul paginilor de
jurnal care respect doar formal conveniile genului, lipsindu-le autenticitatea i
sinceritatea unei astfel de scrieri , naratorul ne prezint o lume auroral, paradisiac,
suspendat n apele mrii i ntr-un timp mitic: un topos liminal prin excelen.
ntre coperile volumului Imperiul generalilor trzii se nate o lume amalgamat,
cu indivizi avnd un profil social divers, de la copii, adolesceni, rani, muncitori,
ceferiti pn la studeni, artiti, universitari, inventatori, savani sau ofieri cu diferite
grade militare. Dimensiunea temporal este i ea extrem de versatil, de la epoca
voievodal la regimul comunist i anii tranziiei postdecembriste, la fel cum spaiul
diegetic alterneaz cadrul rural cu zone urbane ori semiurbane, cu litoralul utecist-

47
Bogdan Suceav, Cum am devenit scriitor, n Distane, demoni, aventuri, cu o prefa de Ovidiu
imonca, Editura Tritonic, Bucureti, 2007, p. 30.
48
Ibidem.

37
nostalgic ori campusul american contemporan. Nuvela care d titlul volumului este o
bijuterie a epicului distilat pn la esen. Eroul central al povetii un general de armat
trecut n rezerv n 1980 i reactivat n funcie la Interne dup evenimentele din decembrie
89 se afl, din punct de vedere existenial, n spaiul dublu-liminal al trecerii de la un
sistem social la altul i de la via la nefiin. Sfidrile realului n numele imaginarului,
frecvente n acest volum, nu sunt altceva dect manifestri ale liminalitii, n sensul n
care structuri sociale sau umane paradigmatice sunt subminate de evenimente stranii,
supranaturale, uneori violent-tragice. Astfel, n povestirea de debut a volumului, S auzi
forma unei tobe, un savant excentric pe nume Sfntul Petru, posesorul unei vaste biblioteci
subterane cu cri rarisime i inventatorul unui dispozitiv de captare a vibraiilor
universului, este strivit de un elefant evadat de la Circul de Stat. Din punct de vedere
simbolic, moartea protagonistului, un individ liminal prin accesul su att la cunoaterea
lumii terestre (ascult vibraiile oraului), dar i ezoterice (biblioteca subteran), nu este
dect o moarte ritualic, necesar pentru saltul la un nivel superior de contiin.
n aceeai linie a stranietii infuzate n cotidian, a deschiderii banalului spre atipic
ori senzaional, se nscrie i urmtorul volum de istorii, Bunicul s-a ntors la francez
(2003). Aici, prozele se bucur de toat experiena autorului din colecia anterioar,
ctignd n dimensiunea epic, n naturaleea naraiunii i verosimilitatea personajelor.
Textul cu care se deschide volumul, Cellalt asediu, ne prezint povestea de
dragoste imposibil dintre un student european insistent, angrenat ntr-un asiduu joc al
seduciei, i profesoara sa dintr-un campus american, reticent i mereu retractil n faa
asediului amoros. Aflm, spre final, c sursa acestei iubiri unilaterale nu este una de
natur etic, nu implic un tabu social, ci decurge dintr-un alt asediu cumplit la care
femeia este supus: cancerul. Aflat n zona de prag, liminal, a trecerii n nefiin,
profesoara bolnav refuz orice stimuli venii din lumea exterioar, structurat i
sntoas.
n aceeai sfer a blocajului erotic se nscrie i povestirea Lumea ta, rock i parfum
de guave, avnd n centru relaia dintre un tnr i amica sa, alturi de care a crescut n
postura de confident, rol din care nu mai poate iei n ciuda unor chinuitoare impulsuri
de-a o face de team s nu piard intimitatea aceea unic, pe care o motenisem din
copilrie. ncercnd s se menin pe grania din ce n ce mai fragil dintre prietenie i
iubire, eroul triete organic un sentiment liminal, ambiguu jumtate dragoste (niciodat
rostit i mprtit), jumtate obsesie.

38
n Povestea cubului Rubik nebunia protagonistului (un paranoic amnezic rtcind
pe strzile Bucuretiului) corespunde unei stri liminale, n sensul n care acesta duce o
existen asocial i destructurat, asemeni permutrilor aleatorii ale pieselor colorate din
componena cubului. Aceeai stranie abdicare de la real n numele unei datorii de onoare
(scrierea n francez a unei autobiografii masive, menite s restabileasc adevrul istoric)
l plaseaz pe bunicul din nuvela titular a volumului n galeria fiinelor liminale, alienate
social (pe tot parcursul elaborrii crii, bunicul st ncuiat n mansard, refuz de multe
ori hrana i ncepe s comunice cu cei din jur n idiomul lui Voltaire fapt simptomatic
pentru incapacitatea eroului de a se adecva normei curente).
Din aceeai pleiad a liminalilor i poate n cea mai mare msur face parte i
vrul Matei, omul-cameleon din Istoria de la Al Waqbah. Fiind nzestrat cu abilitatea
supranatural de a lua culoarea lucrurilor din mediul ambiental, acest straniu personaj
este purtat de destin n deertul saudit (topos al pragului, a crui liminalitate este
amplificat de contextul rzboiului), n calitate de mecanic al detaamentului romnesc
dislocat n Kuweit, unde pune la cale producerea ilicit de rachiu, soldat cu intoxicaia
militarilor. Profilul protagonistului se ncadreaz perfect n arhetipul trickster-ului (figur
liminal prin excelen): ncalc att graniele fizice (are darul metamorfozei), ct i pe
cele sociale (ncalc toate tabuurile militare, crend haos), i este dotat cu o inteligen
adesea malefic.
n subcapitolul intitulat Mesianism kitsch i liminalitate fin de millnium, am
analizat romanul Venea din timpul diez (2004), o grandioas i subtil comedie a
tensiunilor entropice i a invaziilor profetice n spaiul public. Cartea propune o cronic
satiric a deceniului liminal, tulbure i confuz, de tranziie a Romniei spre democraie,
imediat dup Revoluie i pn n pragul sfritului de mileniu, cu toat acea atmosfer de
exaltare mistic i eclectism ideologic, un teren fertil pentru apariia unor fali profei i a
unui mesianism kitsch, butaforic. Ca i Andrei Codrescu, Bogdan Suceav reuete s
integreze ntr-un scenariu epic dens personaje memorabile, dar i ironii usturtor-amare pe
marginea micrilor de tip milenarist, posibile doar ntr-o lume dezarticulat i ambigu (o
lume liminal, de fapt, specific oricrei tranziii i amplificat de atmosfera fin de
millnium), populat cu cele mai trsnite personaje-trickster i fiine de prag (cum ar fi,
de exemplu, securistul transformat n motan vorbitor).
Ultimul subcapitol, Revoluie i armat: liminalitate social vs. liminalitate
personal, analizeaz romanul Noaptea cnd cineva a murit pentru tine (2010). Cartea e
construit pe alternarea contrapunctic a dou planuri narative: unul dinamic, tensionat,

39
apocaliptic, care prezint instantaneele unei revoluii euforic-atelice, i altul mai lent,
temperat de ritmul reveriei, care recompune, prin tehnica flashback-ului, stagiul militar al
personajului central. Ambele planuri constituie etape liminale n biografia eroului, ns de
anverguri diferite n ceea ce privete tipul subiectului implicat i dimensiunea temporal.
Astfel, dac e s ne referim la modelul experienelor liminale propus de Bjrn
Thomassen, revoluia reprezint un moment liminal parcurs de o ntreag societate, pe
cnd serviciul militar este asimilat unei perioade liminale parcurse de un grup restrns
de indivizi de acelai sex (ca parte a unui ritual secularizat de trecere la statutul de
brbat). Cele dou planuri interfereaz la nivelul contiinei personajului-narator, fost
militar n termen la Comandamentul Trupelor de Securitate. Aadar, putem spune c
Noaptea cnd cineva a murit pentru tine, cel mai tios i mai problematizant roman
romnesc despre cderea comunismului 49, este locul de intersecie dintre o liminalitate
social (marcat de momentul Revoluiei din decembrie 89) i una personal
(corespunztoare experienei cazone a naratorului homodiegetic, de fapt un alter ego al
autorului concret).
n capitolul al aptelea, intitulat Gabriel Pleea: Ficionalizarea biograficului,
am abordat romanul de debut al autorului, Arunc pinea ta pe ape (1994), din perspectiva
teoriilor vehiculate de disciplina studiilor culturale, definind, ntr-un prim subcapitol,
conceptele de spaiu (teritoriu asemantic, strin subiectului) i loc (teritoriu
semantizat, cunoscut, la care subiectul se raporteaz afectiv) i demonstrnd apoi c
scrierea reface, cu instrumentele epicului, traseul de la spaiu la loc, translaia mental
i afectiv a individului exilat de la starea de alienare i perceperea spaiului ca pe un
mediu alogen, la deplina aculturaie i raportarea la spaiu ca la un loc familiar. Totodat,
ntr-un subcapitol separat, am explorat potenialul artistic i construcia narativ a
romanului Dosarul cu brfe (2000), o captivant pies narativ la mozaicul algic i
nostalgic al dezrdcinrii, descoperind n ficionalizarea biograficului o constant a
operei lui Gabriel Pleea.
n ultimul capitol, al optulea, intitulat Internetul ca spaiu liminal: E-book i
exil, am analizat modul n care Internetul a devenit un analgezic pentru traumele exilului,
facilitnd comunicarea cu spaiul cultural de origine i pstrarea identitii naionale.

49
Alex Goldi, Bogdan Suceava, Noaptea cnd cineva a murit pentru tine, articol disponibil la adresa web:
http://revistacultura.ro/blog/2011/01/bogdan-suceava-noaptea-cand-cineva-a-murit-pentru-tine-review-de-
alex-goldis/.

40
Pentru scriitorul diasporic, Internetul reprezint i o att de necesar agora virtual, unde
acesta i poate expune opera literar (vezi cazul lui Bogdan Suceav) sub form de e-
book, poate s-i comunice ideile, s ofere chei de lectur a propriilor producii literare, s
stabileasc relaii cu colegii de generaie, s iniieze polemici etc.
Internetul atrage utilizatorul ntr-o dimensiune liminal, inconsistent: din spaiul
real al casei sau biroului, individul acceseaz un spaiu derealizat, iluzoriu, la care
teoriile media fac referire prin noiunea de ciberspaiu. n analiza mea, am artat c
odat ptruni n acest nici aici, nici acolo al spaiul virtual, indivizii sunt deposedai de
determinrile structurii sociale, ns revenirea n spaiul real, de plecare, este aproape
ntotdeauna nsoit de o acumulare n plan existenial. De asemenea, am ncercat o
evaluare a statutului Crii (refereniale, tiprite) n era digital, apelnd la opiniile unor
importani scriitori i oameni de cultur. Concluzia la care am ajuns este c cele dou
medii de stocare a produciei literare vor coabita nc o vreme, existnd ns premisele
dispariiei crii tiprite ntr-un viitor ndeprtat, funcia ei restrngndu-se, n viziunea lui
A. Codrescu, la una decorativ-estetic.
n ncheiere, ca o concluzie general, a sublinia caracterul inovator al tezei de
doctorat, att prin iniiativa de a aborda critic spaii de creaie mai puin explorate i de a le
integra n patrimoniul cultural romnesc, ct i prin propunerea unei grile de lectur din
sfera antropologiei i a studiilor culturale, oferind o nou perspectiv asupra textului literar
i racordnd astfel demersul analitic la preocuprile academice actuale. De asemenea,
graie structurii sale modulare, lucrarea permite extinderea cercetrii i la alte nume ale
literaturii diasporei romneti n spaiul cultural american, sau chiar la alte spaii
diasporice.

41
BIBLIOGRAFIE

I. OPERE LITERARE

BACIU, tefan, Poemele poetului tnr, Editura Fundaia pentru Literatur i Art Regele
Carol II, Bucureti, 1935; ediia a II-a facsimilat, cu o anex cuprinznd cronicile
literare de la debut, Honolulu, 1985.
BACIU, tefan, Poeme de dragoste, Editura Revistei Familia, Oradea, 1936.
BACIU, tefan, Micul dor, Braov, 1937.
BACIU, tefan, Drume n anotimpuri, Editura Frize, Iai, 1939.
BACIU, tefan, Cuttorul de comori, Editura Fundaia pentru Literatur i Art Regele
Carol II, Bucureti, 1939.
BACIU, tefan, Cetatea lui Bucur, Colecia Universul Literar, Bucureti, 1940; ediia a
II-a, Editura Humanitas, Bucureti, 2006.
BACIU, tefan, Muzica sferelor, Editura Prometeu, Bucureti, 1943.
BACIU, tefan, Caiet de vacan, Tipografia Unirea, Rmnicu-Vlcea, 1945.
BACIU, tefan, Analiza cuvntului dor, Valle Hermoso, Sierras de Crdoba, Argentina,
Editura Cartea Pribegiei, 1951.
BACIU, tefan, Poemele poetului pribeag. Cu un portret de Beatrix Briceo, Mxico,
Editura Drum, 1963.
BACIU, tefan, Ukulele, Editura Destin, Madrid, 1967.
BACIU, tefan, Poemele poetului tefan Baciu, Colecia Start, Madrid, 1972.
BACIU, tefan, Bilanul celui din urm averescan, Colecia Start, Honolulu, 1976.
BACIU, tefan, coala Primar Andrei Mureianu, Editura Mele, Honolulu, 1976.
BACIU, tefan, Nempliniri, Colecia Start, Honolulu, 1976.
BACIU, tefan, ngerul malagambist n Insula Oahu, Editura Mele, Honolulu, 1979.
BACIU, tefan, Palmierii de pe Dealul Melcilor, Editura Mele, Honolulu, 1980.
BACIU, tefan, Poemele poetului singur, Editura Mele, Honolulu, 1980.
BACIU, tefan, Ichiu-Gogola sau numai pentru Braoveni, Editura Mele, Honolulu, 1983.
BACIU, tefan, Singur n Singapur, Editura Mele, Honolulu, 1988.
CODRESCU, Andrei, Contesa sngeroas, trad. de Cornelia Bucur, Editura Univers,
Bucureti, 1997.

42
CODRESCU, Andrei, Casanova n Boemia, trad. din limba englez de Ioana Avdani,
Editura Polirom, Iai, 2005.
CODRESCU, Andrei, Mesi@, trad. din limba englez i note de Ioana Avdani, Editura
Polirom, Iai, 2006.
CODRESCU, Andrei, Wakefield, trad. din limba englez i note de Ioana Avdani, Editura
Polirom, Iai, 2006.
PLEEA, Gabriel, Arunc pinea ta pe ape, Editura Vestala, Editura Alutus-D, Bucureti,
1994.
PLEEA, Gabriel, Imposibila rentoarcere, Editura Vestala, Bucureti, 1996.
PLEEA, Gabriel, Dosarul cu brfe, Editura Vestala, Bucureti, 2000.
PLEEA, Gabriel, Trilogia exilului, Editura Saeculum, Bucureti, 2002.
PLEEA, Gabriel, Destine ntortocheate, Editura Vestala, Bucureti, 2006.
POPESCU, Petru, Prins, Editura pentru Literatur, Bucureti, 1969, reeditat la Editura
Gramar, Bucureti, 1996.
POPESCU, Petru, Dulce ca mierea e glonul patriei, Editura Cartea Romneasc,
Bucureti, 1971, reeditat la Editura Curtea Veche, Bucureti, 2010.
POPESCU, Petru, S creti ntr-un an ct alii ntr-o zi, Editura Eminescu, Bucureti,
1973.
POPESCU, Petru, Sfritul bahic, Editura Cartea Romneasc, Bucureti, 1973.
POPESCU, Petru, Copiii Domnului. O legend muntean, Editura Eminescu, Bucureti,
1974.
POPESCU, Petru, nainte i dup Edith, trad. din limba englez de Antoaneta Ralian,
Editura Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 1993.
POPESCU, Petru, Revelaie pe Amazon, trad. din limba englez de Radu Paraschivescu,
Editura Cartea Romneasc, Bucureti, 1993.
POPESCU, Petru, n coasta lui Adam, trad. din limba englez de Radu Paraschivescu,
Nemira, Bucureti, 2003.
POPESCU, Petru, Oaza: amintiri despre dragoste i supravieuire ntr-un lagr de
concentrare, trad. din limba englez de Florin Sicoie, Editura Maina de scris,
Bucureti, 2002.
POPESCU, Petru, Urme n timp, trad. din limba englez de Cristina Jinga, Editura Corint
Junior, Bucureti, 2008.
POPESCU, Petru, Fata din Nazaret, trad. din limba englez i note de Mihnea Gafia,
Editura Curtea Veche, Bucureti, 2010.

43
POPESCU, Petru, Supleantul, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2009.
SUCEAV, Bogdan, Teama de amurg, Editura Topaz, Bucureti, 1990.
SUCEAV, Bogdan, Sub semnul Orionului, roman, Editura Artprint, Bucureti, 1992.
SUCEAV, Bogdan, Legende i eresuri, poeme, Magic Art Design, Bucureti, 1995.
SUCEAV, Bogdan, Nluci i portrete, format electronic, Editura Nemira, ediia a II-a
ASALT, 2001.
SUCEAV, Bogdan, Imperiul generalilor trzii i alte istorii, Editura Dacia, Craiova,
2002.
SUCEAV, Bogdan, Bunicul s-a ntors la francez, istorii, Editura T, Iai, 2003.
SUCEAV, Bogdan, Venea din timpul diez, roman, Editura Polirom, Iai 2004.
SUCEAV, Bogdan, Miruna, o poveste, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2007.
SUCEAV, Bogdan, Vincent nemuritorul, roman, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2008.
SUCEAV, Bogdan, Noaptea cnd cineva a murit pentu tine, Editura Polirom, Iai, 2010.

II. ESEISTIC, PUBLICISTIC, JURNALE, MEMORII

BACIU, tefan, Praful de pe tob, Honolulu, Editura Mele, 1980; Ediia a II-a, Bucureti,
Editura Eminescu, 1995.
BREZIANU, Andrei: ntre Washington i Bucureti, Editura Historia, Bucureti, 2006.
CAZABAN, C., Captiv n lumea liber: Theodor Cazaban n dialog cu Cristian Bdili,
Cluj, 2002.
CLINESCU Matei, VIANU, Ion, Amintiri n dialog, ediia a III-a, Editura Polirom, Iai,
2005.
CODRESCU, Andrei, Dispariia lui Afar: un manifest al evadrii, trad. din limba
englez de Ruxandra Vasilescu, pref. de I. P. Culianu, Editura Univers, Bucureti,
1995.
CODRESCU, Andrei, Scrisori din New Orleans, trad. de Ioana Avdani, Editura Polirom,
Iai , 2006.
CODRESCU, Andrei, Gaura din steag, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2008.
CODRESCU, Andrei, Bibliodeath: My Archives (With Life in Footnotes), Antibookclub,
2012.
DOBRE Dumitru, TALO, Dan (coord.), Romni n exil, emigraie i diaspora, Editura
Pro Historia, Bucureti, 2006.

44
ELIADE, Mircea, Memorii (1907-1960), ediie ngrijit de Mircea Handoca, Editura
Humanitas, Bucureti, 2005.
ERETESCU, Constantin, Pensiunea Dina (Jurnal de emigraie), Editura Fundaiei
Culturale Romne, Bucureti, 1995.
FLORIAN, M. i I. POPESCU (coord.), ntre patrii. Mrturii despre identitate i exil,
Editura Polirom, Iai, 2006.
PLEEA, Gabriel, Corespondene din New York, Editura Saeculum, Bucureti, 1993.
PLEEA, Gabriel, Concordia ca necesitate neleas: Peticul pe gaura din drapel, Editura
Vestala, Bucureti, 2001.
POPESCU, Petru, ntoarcerea, trad. din limba englez de Magdalena Popescu i
Smaranda Bedrosian, Editura Nemira, Bucureti, 2001.
SUCEAV, Bogdan, Distane, demoni, aventuri, cu o prefa de Ovidiu imonca, Editura
Tritonic, Bucureti, 2007.

III. CRITIC, ISTORIE I TEORIE LITERAR N VOLUME

*** Antologia asociaiilor i personalitilor culturale romneti din exil. 1940-1990.


Ediia a II-a, San Diego, 1991.
*** Dicionarul general al literaturii romne, vol. I-VII, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureti, 2004-2009.
*** Romnii n tiina i cultura occidental. Enciclopedie. Vol. 13, Academia
Americano-Romn de tiin i Arte, Davis, California, 1992.
ALBU, Mihaela, n labirintul crilor. Studii, eseuri i cronici literare, Editura Aius
PrintEd, Craiova, 2010.
ANTONESEI, Liviu, Un fel de prefa la o carte de povestiri care mi-a plcut foarte
mult, prefa la: Bogdan Suceav, Bunicul s-a ntors la francez, Editura T (Fundaia
Timpul), Iai, 2003.
BAHTIN, Mihail, Probleme de literatur i estetic, trad. de Nicolae Iliescu, prefa de
Marian Vasile, Editura Univers, Bucureti, 1982.
BARKER, Chris, The SAGE Dictionary of Cultural Studies, SAGE Publications Ltd,
London, 2004.
BAUDRILLARD, Jean, Strategiile fatale, trad. din limba francez de Felicia Sicoie,
Editura Polirom, Iai, 1996.
BCIU, Nicolae, Literatura exilului, exilul literaturii, Trgu Mure, Editura Nico, 2006.

45
BEHRING, Eva, Scriitori romni din exil (1945-1989). O perspectiv istorico-literar,
trad. din limba german de Tatiana Petrache i Lucia Nicolau, revzut de Eva
Behring i Roxana Sorescu, Editura Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 2001.
BHABHA, Homi, The Location of Culture, Routledge, London, 1994.
BOIA, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului, trad. din limba francez de Tatiana Mochi,
Editura Humanitas, Bucureti, 2000.
CRISTEA, Mihaela, Experiena iniiatic a exilului, Bucureti, Editura Roza Vnturilor,
1994.
DEMETRESCU, Camilian, Exil: ncercrile labirintului, Bucureti, Editura Albatros,
1997.
DOUGLAS, Mary, Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and
Taboo, Routledge & Kegan Paul, London, 1966.
ELIADE, Mircea, Nostalgia originilor, trad. de Cezar Baltag, Editura Humanitas,
Bucureti, 1994.
FIRAN, Florea, POPA, M. Constantin, Literatura diasporei, Editura Poesis, Craiova,
1996.
FLORESCU, Nicolae, Noi, cei din pdure! Reevaluri critice ale literaturii exilului,
Bucureti, Editura Jurnalul literar, 2000.
GHEORGHIU, Mihai Dinu, Exil, disiden i a doua cultur, Bucureti, Editura Univers,
s.a.
GLODEANU, Gheorghe, Incursiuni n literatura diasporei i a disidenei, Bucureti,
Editura Libra, 1999.
HALBWACHS, Maurice, On Collective Memory, University of Chicago Press, Chicago,
1992.
ION, Mihai, tefan Baciu i poezia n libertate. Discursul liric ca form de legitimare a
identitii artistului n exil, n Legitimarea literaturii n secolul XX european. Studii
asupra discursurilor i strategiilor culturale, vol. coord. de R. Ilie, A. Bodiu i A.
Lctu, Editura Universitii Transilvania, Braov, 2010.
KAMINSKY, Amy K., After Exile. Writing the Latin American Diaspora, University of
Minnesota Press, Minneapolis, 1999.
LOTMAN, Iuri, Studii de tipologie a culturii, Editura Univers, Bucureti, 1974.
MANOLESCU, Florin, Enciclopedia exilului literar romnesc: 1945-1989, Editura
Compania, Bucureti, 2003.

46
MANOLESCU, Nicolae, Istoria critic a literaturii romne. 5 secole de literatur,
Editura Paralela 45, Piteti, 2008.
MANOLESCU, Nicolae, Poezia romn modern. De la G. Bacovia la Emil Botta. Vol.
II, Bucureti, Editura pentru Literatur, 1968.
MANOLESCU, Nicolae, Metamorfozele poeziei. Metamorfozele romanului. Ediie
ngrijit de Mircea Mihie, Iai, Editura Polirom, 1999.
MICU, Dumitru, Istoria literaturii romne. De la creaia popular la postmodernism,
Editura Saeculum I. O., Bucureti, 2000.
MIHIL, Rodica, Spaii ale realului n proza american. ntre autobiografie i
evanghelia post-modern, Editura Concordia, Braov, 2000.
MIHIL, Rodica, America In/From Romania. Essays in Cultural Dialogue, Editura
Univers Enciclopedic, 2003.
NEGOIESCU, Ion, Scriitori contemporani, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
NEGRICI, Eugen, Literatura romn sub comunism, Editura Fundaiei PRO, Bucureti,
2003.
PLEEA, Gabriel, Scriitori romni la New York, Editura Saeculum, Bucureti, 1998.
POPA, Mircea, Rentoarcerea la Ithaca, Bucureti, Editura Universul, 1998.
ROTARU, Marilena, ntoarcerea lui Vintil Horia, Editura Ideea, Bucureti, 2002.
REID, Elizabeth, Cultural Formations in Text-Based Virtual Realities, Cultural Studies,
Program Department of English University of Melbourne, 1994.
SASU, Aurel, Dicionarul scriitorilor romni din Statele Unite i Canada, Editura
Albatros, Bucureti, 2001.
SCARLAT, Mircea, Istoria poeziei romneti, vol. IV, ediia a II-a, Editura Teleormanul
Liber, Alexandria, 1990.
SIMION, Eugen, Scriitori romni de azi, vol. I-IV, Editura Litera, Bucureti, 1998.
SIMION, Eugen, n ariergarda avangardei (convorbiri cu Andrei Grigor), Editura
Univers Enciclopedic, Bucureti, 2004.
TURCU, Claudiu, Estetica lui Norman Manea, Editura Cartea Romneasc, Bucureti,
2012.
TURNER, Victor, The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, Cornell University
Press, Ithaca, NY, 1967.
TURNER, Victor, The Ritual Process: Structure and Anti-structure, Editura Aldine Pub.,
Chicago, 1969.

47
TURNER, Victor, Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society,
Cornell University Press, Ithaca, NY, 1974.
TEFNESCU, Alex, Istoria literaturii romne contemporane: 1941-2000, Editura
Maina de scris, Bucureti, 2005.
ULICI, Laureniu, Scriitori romni din afara granielor rii, Bucureti, Fundaia
Luceafrul, 1996.
UNGUREANU, Cornel, La vest de Eden. O introducere n literatura exilului. Vol. II,
Timioara, 1995-2000.
URSA, Mihaela, Poemele poetului tnr, n Dicionar analitic de opere literare
romneti, vol. II (N-Z), coordonator Ion Pop, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-
Napoca, 2007.
VAN GENNEP, Arnold, Riturile de trecere, trad. din limba francez de Lucia Berdan i
Nora Vasilescu, studiu introductiv de Nicolae Constantinescu, postfa de Lucia
Berdan, Editura Polirom, Iai, 1996.
WASKUL, Dennis, Ekstasis and the internet: liminality and computer-mediated
communication, New Media & Society, Editura SAGE Publications, Londra, 2005.
ZACIU, Mircea, PAPAHAGI, Marian, SASU, Aurel, Dicionarul scriitorilor romni A-C,
Editura Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 1995.

IV. STUDII, ARTICOLE, RECENZII, CRONICI, INTERVIURI N PERIODICE

ALEXANDRESCU, Sorin, Invizibilitatea emigrantului, n Secolul 20, 10-12/1997, 1-


3/1998.
BACIU, tefan, Poezia n libertate, interviu acordat lui Constantin Eretescu, n Romnia
literar, nr. 18, 3 mai 1990.
BALOT, Nicolae, tefan Baciu la aptezeci de ani, n Revista Scriitorilor Romni, nr.
25, 1988.
BLAN, Dinu, Petru Popescu istoria unei receptri, n Romnia literar, nr. 31, 2009.
BLAN, Dinu, Cine v-ar putea citi n Romnia? Scrisoare deschis adresat scriitorului
Petru Popescu, n Observator cultural, nr. 484, iulie 2009.
BLAN, Dinu, Construcia epic i unitatea tematic n opera lui Petru Popescu, n
Tribuna, nr. 166, 1-15 august 2009.
BODIU, Andrei, Oraul din memorie, n ara Brsei, serie nou, nr. 6, 2007.
CALEN, Ioana, Crile bune, evadarea din comunism, n Capital, 30 noiembrie, 2009.

48
CMPEANU, Emil, Poemele poetului pribeag, n Revista Scriitorilor Romni, nr. 3,
1964.
CRNECI, Magda, Exilul provizoriu, n Secolul 20, 10-12/1997, 1-3/1998.
CESEREANU, Ruxandra, One man show: Andrei Codrescu, n Steaua, nr. 1-2, 2007.
CHIVU, Marius, Mesianism New Age i terorism neoortodoxist, n Romnia literar,
nr. 41, 20 oct. 2004.
CIOROIANU, Adrian, Nicolae Ceauescu personaj literar. Literatur, cult i
propagand n Romnia anilor 70, n Geopolitikon, 24 ian. 2010;
CODRESCU Andrei, Sensul diferenei a fost cu mine de cnd m-am nscut, interviu
acordat lui Constantin Pricop, n Romnia literar, nr. 45, 12-18 nov. 1997.
CODRESCU Andrei, Voi mi hrnii spiritul, interviu acordat Florinei Prjol, n
Romnia literar, nr. 16, 27 apr.-3 mai 2005.
CODRESCU Andrei, Obsesia unicei identiti nu face dect s ne ndeprteze de
realitatea contemporan, interviu acordat lui Nicolae Stoie, n Astra, Serie nou, anul
I (XL), nr. 1, dec. 2006.
CORNI-POP, Marcel, Incursiuni n noi limbaje: Andrei Codrescu i modelele
avangardei, n Agora, vol. 1, nr. 1, 1987.
CRISTEA-ENACHE, Daniel, Daciada, n Romnia literar, nr. 42, 26 oct. 2005.
CRISTEA-ENACHE, Daniel, Versuri metropolitane, n Romnia literar, nr. 41, 13 oct.
2006.
CULIANU, I. P., O lecie de politic, n Romnia literar, nr. 37, 13 sept. 1990.
DIACONU, Mircea A., Exilul ca supravieuire intelectual, prefa la vol. Mihaela
Albu, Citind la New York scriitori romni, Editura Axa, Botoani, 2002.
DINIOIU, Adina, Casanova, att de sentimental, n Observator cultural, nr. 18(275),
30 iun.-6 iul. 2005.
DOINA, tefan Aug., ntre fars tragic i destin, n Secolul 20, 10-12/1997, 1-3/1998.
ERETESCU, Constantin, Exilul intelectual, n Origini (Romanian Roots), nr. 1-2-
3/2005.
GAFIA (COZMESCU), Ionela, Rezumatul tezei de doctorat tefan Baciu. Studiu
monografic, coord. t. Prof. dr. Constantin Cublean, Universitatea 1 Decembrie
1918 Alba Iulia, 2011.
HRAN, Ramona, Identiti suspendate i surogate identitare n proza lui Mircea
Nedelciu, n Revista Transilvania, nr. 4, 2012.

49
ILIESCU, Adrian-Paul, Exil, exil interior, modernitate, n Secolul 20, 10-12/1997, 1-
3/1998.
IOANID, Ion, n nchisoare libertatea era mai mare dect afar, interviu acordat Sandei
Anghelescu, n Romnia literar, nr. 25, 23-29 iun. 1999.
ION, Mihai, Petru Popescus Work: Thematic and Stylistic Constants and Variables, n
Bulletin of the Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural
Studies, vol. 3 (52), 2010.
ION, Mihai, Andrei Codrescu: The Multi-identity Man, n Bulletin of the Transilvania
University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies, nr. 1, 2011.
ION, Mihai, Imagining Millenarian Scenarios with A. Codrescu and B. Suceav, n
Bulletin of the Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural
Studies, nr. 2, 2011.
ION, Mihai, From Space to Place in G. Pleeas Novel Bitter Be Thy Bread, n Bulletin
of the Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies, nr.
1, 2012.
ION, Mihai, Exiled Writers Linguistic Identity within the Context of Globalization, n
Communication Interculturelle et Littrature, Partea a II-a: Istoria mentalitilor,
comunicare intercultural i cultura media, nr. 2 (6) aprilie-mai-iunie/2010.
KELLEHER, Damian, Coming from an Off-Key Time by Bogdan Suceav (review), n
The Quarterly Conversation, nr. 24, 2011.
LOVINESCU, Monica, O parantez ct o existen, n Secolul 20, 10-12/1997, 1-
3/1998.
MANEA, Norman, Premiul Mdicis Etranger este un brnci spre celebritate, interviu
acordat lui Victor Eskenasy, n Suplimentul de cultur, nr. 27 (101), 4-10 noiembrie
2006.
MANOLESCU, Nicolae, Fi pentru o biografie poetic I, n Romnia literar, nr. 24,
14 iun. 1990.
MANOLESCU, Nicolae, Fi pentru o biografie poetic II, n Romnia literar, nr. 25,
21 iun. 1990.
MAVRODIN, Irina, Atta exil ct contiin a exilului, n Secolul 20, 10-12/1997, 1-
3/1998.
MIHILESCU, Dan C., Aceste jalnice victorii ale normalitii, n Dilema veche, nr.
221, 13 mai 2008.

50
NEGRICI, Eugen, Cultul crii n comunism i consecinee lui. O evocare, n Dilema
veche, nr. 221, 13 mai 2008.
ORNEA, Zigu, tefan Baciu n De ce scriei? Anchete literare din anii 30, ediie
ngrijit de Gheorghe Hrimiuc-Topora i Victor Durnea, prefa de Victor Durnea,
Iai, 1999.
PRVULESCU, Ioana, Braovul din Pacific, n Romnia literar, nr. 3, 1-7 feb. 1995.
PLEEA, Gabriel, Dosarul cu brfe, n New York Magazin, Anul 10, Nr. 485, 30 august
2006.
POPOVICI, Iulia, Poezie i proz pe Internet, n Romnia literar, nr. 14, 2002.
PRUTEANU, George, Petru Popescu, citadin fr complexe, n Magazin, nr. 806, 17
martie 1973.
SIMU, Ion, Cronologia exilului literar romnesc postbelic, n Romnia literar, nr. 24,
2008.
SIMU, Ion, Ce s-a ntmplat cu literatura romn n postcomunism - Simptomatologie
general, n Romnia literar, nr. 6, 2008.
SORA, Simona, Poezia unui pri la ghea, n Dilema Veche, nr. 133, 11-17 august
2006.
SORA, Simona, Cum citeam n comunism, n Dilema Veche, nr. 221, 8-14 mai 2008.
SORESCU, Roxana, Romnia spaiu ficional, n Luceafrul, nr. 27, 1995.
SPIRIDON, Monica, La vest de Eden, n Secolul 20, nr. 10-12/1997, 1-3/1998.
SUCEAV, Bogdan, Despre patriotism, n Timpul, martie 2006.
SUCEAV, Bogdan, Despre ceea ce s-a numit cndva patrie, n Contemporanul, nr. 14,
2000.
SUCEAV, Bogdan, Povestea Romniei ndeprtndu-se de propria realitate, n
Dilema, nr. 449, 5-11 oct. 2001.
SUCEAV, Bogdan, Istorii personale, interviu acordat lui Radu-Ilarion Munteanu, n
Tribuna, nr. 94, 1-15 aug. 2006.
SUCEAV, Bogdan, ntr-o lume mai aezat, mai bine precizat, ne putem dedica unor
probleme de mai mare consisten, interviu acordat lui C. M. Ungureanu, n Prvlia
cultural, ian. 2007.
TEODORESCU, Cristian, De ce nu m-a mai Prins Petru Popescu, n Academia
Caavencu, 27 ian. 2010.
THOMASSEN, Bjrn, The Uses and Meanings of Liminality, n International Political
Anthropology, vol. 2, nr. 1, 2009.

51
ULICI, Laureniu, Avatarii lui Ovidiu, n Secolul 20, nr. 10-12/1997, 1-3/1998.
WEIWEI, Ai, Chinas censorship can never defeat the Internet, n The Guardian, 16
April, 2012.

V. RESURSE ELECTRONICE

ARESTEANU, Viorika, Un dulce week-end cu Petru Popescu la Montreal, n


Observatorul (rev. online, Toronto, Canada), articol disponibil la adresa web:
http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=2114
BICU, Iulian, Andrei Codrescu, digitally yours, n Observator cultural, nr. 21, iulie
2000, disponibil la: http://www.observatorcultural.ro/Andrei-Codrescu-digitally-
yours*articleID_5704-articles_details.html
BJENARU, George, Fiina romneasc n literatura exilului, disponibil la:
http://www.alternativaonline.ca/george%20bajenaru.HTML
BUTNARU, Mihaela, Supleantul, http://www.bookblog.ro/recenzie/supleantul/
CODRESCU, Andrei, Despre scris, citit i supremaia bunicii, interviu acordat Cristinei
Poenaru, n Romnia literar, nr. 16, 2001, disponibil la adresa web:
http://www.romlit.ro/andrei_codrescu_despre_scris_citit_i_supremaia_bunicii
CODRESCU, Andrei, Interviu acordat lui Josh Cook, disponibil la adresa web:
http://www.codrescu.com/livesite/
COOK, Josh, Bibliodeath: My Archives (With Life in Footnotes) by Andrei Codrescu,
recenzie disponibil la adresa web: http://www.codrescu.com/livesite/
CORDO, Sanda, Un straniu cotidian, http://editura.liternet.ro/carte/241/Bogdan-
Suceava/Bunicul-s-a-intors-la-franceza.html
CRIHAN, Alina, Politic i estetic n proza romneasc postbelic. Rezistena prin
scriitur ntre mit i realitate, n Revista Agero, Stuttgard, disponibil la:
http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-
AGERO/CULTURA/Politic%20si%20estetic%202%20de%20AC.htm
CRISTEA-ENACHE, Daniel, Scriitorul tineretului, n Observator cultural, nr. 517,
martie, 2010, http://www.observatorcultural.ro/Scriitorul-tineretului*articleID_23410-
articles_details.html
DECIU, Andreea, Milenarisme, n Romnia literar, nr. 35, 1-7 sept. 1999, articol
disponibil la adresa web: http://www.romlit.ro/milenarisme

52
DEMIRGIAN, Ada, Fabrica de scriitori, n AtelierNet.ro, disponibil la:
http://atelier.liternet.ro/articol/1597/Ada-Demirgian/Fabrica-de-scriitori.html
GEAMBAU, Cristian, Petru Popescu, supleantul cu accent rusesc, cronic disponibil
la adresa web: http://atelier.liternet.ro/articol/8543/Cristian-Geambasu-Petru-
Popescu/Petru-Popescu-supleantul-cu-accent-rusesc.html
GHILEZAN, Marius, http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/bogdan-suceava-fiul
GOLDI, Alex, Bogdan Suceav, Noaptea cnd cineva a murit pentru tine: review,
http://revistacultura.ro/blog/2011/01/bogdan-suceava-noaptea-cand-cineva-a-murit-
pentru-tine-review-de-alex-goldis/
GOLDI, Alex, Bogdan Suceava, Noaptea cnd cineva a murit pentru tine, articol
disponibil la adresa web: http://revistacultura.ro/blog/2011/01/bogdan-suceava-
noaptea-cand-cineva-a-murit-pentru-tine-review-de-alex-goldis/
GRIGORE, Rodica, Casanova n Boemia sau Tentaia livrescului, recenzie disponibil
la adresa web: http://rodicagrigore.blogspot.ro/2010/05/andrei-codrescu-casanova-in-
boemia.html
GRIGORE, Rodica, ntre Mesia i eherezada sau De la Lumea Nou la Lumea Veche i
napoi, recenzie disponibil la: http://rodicagrigore.blogspot.ro/2010/05/andrei-
codrescu-mesi.html
GRIGORE, Rodica, All Things Considered: Wakefield, Faust, America..., recenzie
disponibil la adresa web: http://rodicagrigore.blogspot.ro/2010/05/andrei-codrescu-
wakefield.html
LUPOR, Andreea, Istoria real a adevratului Casanova, articol disponibil la adresa
web: http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/istoria-reala-adevaratului-
casanova
MAMULEA, Mona, Bogdan Suceav Imperiul generalilor trzii, n Respiro, nr. 9,
2002, adres web: http://www.respiro.org/Issue9/eseu_mamulea.htm
MANEA, Irina-Maria, Cteva lucruri de tiut despre seductorul Casanova, articol
disponibil la adresa web: http://www.historia.ro/exclusiv_web/portret/articol/cateva-
lucruri-stiut-seducatorul-casanova#
MRGINEANU, Clara, Petru Popescu Prins ntre amintiri necenzurate, disponibil la:
www.jurnalul.ro, 5.08.2009.
ORANU, Laureniu, Timpul Ran Sngernd, interviu cu tefan Stoenescu i
Gabriel Stnescu, n Conexiuni, nr. 22-23, dec. 2006 - ian. 2007, disponibil la:
http://conexiuni.net/autori/Stefan%20Stoenescu/pornire-Stefan%20Stoenescu.htm

53
POPESCU Petru, Faptul c m citii este unul dintre focurile mele sacre, interviu
acordat Clarei Mrgineanu la 23.08.2010, disponibil la:
http://www.jurnalul.ro/special/petru-popescu-faptul-ca-ma-cititi-este-unul-dintre-
focurile-mele-sacre-552601.htm
POPESCU Petru, Toate romanele mele sunt de dragoste, interviu acordat Simonei
Chian i lui Doinel Tronaru, disponibil la:
http://www.adevarul.ro/cultura/Petru_Popescu-
Toate_romanele_mele_sunt_de_dragoste_0_280172542.html#
POPESCU, Petru, Interviu acordat revistei Q Magazine, 7 septembrie 2009, disponibil la:
http://old.qmagazine.ro/intern/intern-cultura/petru-popescu-si-zoia-ceausescu-in/
POPESCU, Petru, ntr-un fel n-am plecat niciodat de aici, interviu acordat Magdalenei
Popa Buluc, n Romnia cultural, 27 decembrie 2012, disponibil la adresa web:
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=10957
SCORU, Ioana, Matematic i literatur, http://editura.liternet.ro/carte/56/Bogdan-
Suceava/Imperiul-generalilor-tarzii-si-alte-istorii.html
SIMA, Alex, Petru Popescu Prins, http://townportal.ro/carti/viata/petru-popescu-prins/
STNESCU, C., Petru Popescu, Supleantul, http://revistacultura.ro/blog/2009/11/petru-
popescu-supleantul-review-de-c-stanescu/
SUCEAV Bogdan, Suntem la un pas distan de crile n serie fcute pe comand,
interviu acordat lui Sean Cotter, n Arge, VI (XLI), nr. 437 (305), nov. 2007,
http://www.centrul-cultural-
pitesti.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=957&Itemid=112
SUCEAV, Bogdan, Dincolo de eresuri, interviu acordat lui Mihail Vakulovski, n
Tiuk!, nr. 10, 2005, disponibil la adresa web: http://www.tiuk.reea.net/10/suceava.html
SUCEAV, Bogdan, Despre ficiunea politic, biblioteci i respiro, interviu acordat lui
Mircea Pricjan, n Familia, nr. 1, ian. 2005, disponibil la adresa web:
http://arhiva.revistafamilia.ro/
SUCEAV, Bogdan, Cel mai important ar fi s tac din gur cei care nu se pricep,
interviu disponibil la adresa web: http://www.evz.ro/detalii/stiri/bogdan-suceava-cel-
mai-important-ar-fi-sa-taca-din-gura-cei-care-nu-se-pricep-
899524.html#ixzz1sYtwYlpK
SUCEAV, Bogdan, Punnd la cale istorii, interviu acordat Angelei Furtun, disponibil
la: http://atelier.liternet.ro/articol/1310/Angela-Furtuna-Bogdan-Suceava/Bogdan-
Suceava-Punand-la-cale-istorii.html

54
SUCEAV, Bogdan, Interviu acordat lui Mihail Vakulovski, disponibil la adresa web:
http://librariagutenberg.blogspot.com/2010/05/bogdan-suceava-isi-lanseaza-cartea-
la.html
SUCEAV, Bogdan, Credeam c romnii dein recordul mondial la teorii extreme,
interviu acordat Andrei Rotaru, n Agenia de carte, 25 nov. 2012, disponibil la adresa:
http://www.agentiadecarte.ro/2012/11/credeam-ca-romanii-de%C8%9Bin-recordul-
mondial-la-teorii-extreme/
SUCEAV, Bogdan, Pagini, disponibil la: http://atelier.liternet.ro/articol/10047/Bogdan-
Suceava/Pagini.html
TOMA, Andreea, Supleantul, de Petru Popescu, articol disponibil la adresa web:
http://andreeaiuliatoma.blogspot.ro/search?q=supleantul
TUCHIL, Costin, Victime i cli, articol disponibil la adresa web:
http://costintuchila.wordpress.com/2010/01/12/victime-si-calai/
URIAN, Tudorel, Iubire hollywoodian la Dachau, n Romnia literar, nr. 3, 2003,
disponibil la: http://www.romlit.ro/iubire_hollywoodian_la_dachau
VASILESCU, Mircea, http://adevarul.ro/news/societate/mircea-vasilescu-lumea-virtuala-
putea-iesi-strada-1/index.html
VOINESCU, Radu, n chestiunea unei noi generaii literare, n Paradigma, 1-2/ 2003,
disponibil la: http://www.revistaparadigma.ro/2003_12_voinescu.htm
http://www.jurnalul.ro/interviuri/petru-popescu-neconventionalul-118184.htm
http://www.curteaveche.ro/Fata_din_Nazaret_-3-1042
http://www.bookiseala.ro/petru-popescu-fata-din-nazaret/21316.html
http://www.bookiseala.ro/petru-popescu-supleantul/8219.html
http://www.bookiseala.ro/andrei-codrescu-contesa-singeroasa/34837.html
http://codrescu.com/books/bloodcountess.html
http://www.scribd.com/doc/46947060/Elisabeta-Bathory-Este-Unul-Dintre-Personajele-
Care-s
http://www.evz.ro/detalii/stiri/Revoluia-e-book-n-Romnia-
1006599.html#ixzz29pryTZHM
http://www.culturesti.ro_2009_12_supleantul
http://ce-am-mai-citit.blogspot.ro/2010/09/petru-popescu-supleantul.html

55
CURRICULUM VITAE

1. Nume: ION
2. Prenume: LAURENIU-MIHAIL
3. Data i locul naterii: 25.02.1975, Braov
4. Date de contact: Str. Jupiter nr. 4, bl. 146, sc. C, ap. 19, 500360 Braov
tel. 0727700671, e-mail: mihai.ion@unitbv.ro

5. Studii
Universitare/postuniversitare/doctorat
Instituia Univ. Transilvania Univ. Transilvania Univ. Lucian Blaga
Braov Braov Sibiu
Facultatea de Litere Facultatea de Litere Fac. de Litere i Arte
Perioada 1997-2001 2003-2005 2007-2012;
2012- transfer la Univ.
Transilvania Braov
Grade sau Liceniat n Master n domeniul
diplome domeniul Limb i Literatur i
obinute literatur romn i comunicare
englez

6. Alte specializri i calificri


atestat de traductor i interpret autorizat pentru limba englez (autorizaie nr.
17295)
atestat de operator PC
7. Titlul tiinific
Master n literatur i comunicare

8. Experiena profesional i didactic


Funcia Cadru Preparator Asistent
didactic
asociat
Perioada 2003-2004 2004-2006 2006-prezent
Instituia Universitatea Universitatea Universitatea
Transilvania Transilvania Transilvania
Locul Braov Braov Braov

9. Locul de munc actual


Univ. Transilvania din Braov, Fac. de Litere, Dept. de Literatur i Studii Culturale
10. Vechime la locul de munc actual
9 ani
11. Limbi strine cunoscute
Limba englez (nivel C2)
Limba francez (nivel B1)
12. Activitate tiinific i de cercetare
12.1. Volume
Gramatica practic a limbii engleze (Morfologie). Curs pentru uzul studenilor de
la facultile cu profil tehnic i din domeniul tiinelor exacte, ediie coordonat de
A. Barna i L. Radu, Ed. Universitii Transilvania Braov, 2005 (cap. 8 i 9)

56
Technical English in Wood Industry. A Distance Learning Practical Course Part
1, Ed. Universitii Transilvania Braov, 2008
Technical English in Wood Industry. A Distance Learning Practical Course Part
2, Ed. Universitii Transilvania Braov, 2009
Technical English in Wood Industry. A Distance Learning Practical Course Part
3, Ed. Universitii Transilvania Braov, 2009

12.2. Lucrri publicate n reviste de specialitate


Allotropies of Authenticity with P. Ackroyd, J. Barnes and A. Carter n Bulletin of
the Transilvania University of Braov, vol. 12/2005
Robinson Crusoe: A Sailor to the Modern World n Bulletin of the Transilvania
University of Braov, vol. 13/2006
Cultural Code Mutations in Post-war Novel n Bulletin of the Transilvania
University of Braov, vol. 14/2007
Developing Oral Communication with Engineering Students n Bulletin of the
Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies, vol.
1 (50)/2008
Homo Exsilius or The Portrait of the Artist as a Wanderer n Bulletin of the
Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies, vol.
2 (51)/2009
Petru Popescus Work: Thematic and Stylistic Constants and Variables n
Bulletin of the Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and
Cultural Studies, vol. 3 (52)/2010
Andrei Codrescu: The Multi-identity Man n Bulletin of the Transilvania
University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies, No. 1/2011
Imagining Millenarian Scenarios with A. Codrescu and B. Suceav n Bulletin of
the Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies,
No. 2/2011
From Space to Place in G. Pleeas Novel Bitter Be Thy Bread n Bulletin of
the Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies,
No. 1/2012

12.3. Lucrri publicate n volumele conferinelor de specialitate/ proiectelor


CNCSIS
Exiled Writers Linguistic Identity within the Context of Globalization n
Communication Interculturelle et Littrature, Partea a II-a: Istoria mentalitilor,
comunicare intercultural i cultura media, nr. 2 (6) aprilie-mai-iunie/2010 (vol.
Conferinei internaionale Paradigma discursului ideologic, ediia a II-a, Galai, 30
aprilie-2 mai 2010)
tefan Baciu i poezia n libertate. Discursul liric ca form de legitimare a
identitii artistului n exil n Legitimarea literaturii n secolul XX european.
Studii asupra discursurilor i strategiilor culturale, vol. coord. de R. Ilie, A. Bodiu
i A. Lctu, Ed. Universitii Transilvania, Braov, 2010 (vol. aprut cu sprijinul
financiar al ANCS, UEFISCSU i CNCSIS prin contractul nr. 863/19.01.2009 al
grantului de cercetare PNII IDEI_760, Discursuri culturale i forme de legitimare
a literaturii europene a secolului XX, coord. Rodica Ilie)

Data: 30.01.2013 Asist. univ. Laureniu-Mihail ION

57
CURRICULUM VITAE

1. Surname: ION
2. Name: LAURENIU-MIHAIL
3. Date and place of birth: 25 February 1975, Braov
4. Contact information: 4C Jupiter St., apt. 19, 500360 Braov
tel. 0727700671, e-mail: mihai.ion@unitbv.ro
5. Education
Graduate/postgraduate/doctoral studies
Institution Transilvania Transilvania Lucian Blaga
University of Braov University of Braov University of Sibiu
Faculty of Letters Faculty of Letters Faculty of Letters&Arts
Period 1997-2001 2003-2005 2007-2012;
2012- transferred to
Transilvania University
of Braov
Degree or BA in Romanian- MA in Literature and
diploma English language communication
awarded and literature

6. Other specializations and qualifications


Certificate of Authorized Translator and Interpreter of English (Certificate No.
17295)
Computer Operator Certificate
7. Scientific title
MA in Literature and communication

8. Professional and didactic experience


Position Associate Junior Assistant
teacher Assistant
Period 2003-2004 2004-2006 2006-
Institution Transilvania Transilvania Transilvania
University University University
Location Braov Braov Braov

9. Current workplace
Transilvania Univ. of Braov, Fac. of Letters, Dept. of Literature and Cultural Studies
10. Tenure at the current workplace
9 years
11. Foreign language skills
English (level C2)
French (level B1)
12. Scientific and research activity
12.1. Volumes
Gramatica practic a limbii engleze (Morfologie). Curs pentru uzul studenilor de
la facultile cu profil tehnic i din domeniul tiinelor exacte, A. Barna and L.
Radu (eds.), Braov: Transilvania University Press, 2005 (chap. 8 and 9)
Technical English in Wood Industry. A Distance Learning Practical Course Part
1, Braov: Transilvania University Press, 2008

58
Technical English in Wood Industry. A Distance Learning Practical Course Part
2, Braov: Transilvania University Press, 2009
Technical English in Wood Industry. A Distance Learning Practical Course Part
3, Braov: Transilvania University Press, 2009

12.2. Works published in academic journals


Allotropies of Authenticity with P. Ackroyd, J. Barnes and A. Carter in Bulletin of
the Transilvania University of Braov, vol. 12/2005
Robinson Crusoe: A Sailor to the Modern World in Bulletin of the Transilvania
University of Braov, vol. 13/2006
Cultural Code Mutations in Post-war Novel in Bulletin of the Transilvania
University of Braov, vol. 14/2007
Developing Oral Communication with Engineering Students in Bulletin of the
Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies, vol.
1 (50)/2008
Homo Exsilius or The Portrait of the Artist as a Wanderer in Bulletin of the
Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies, vol.
2 (51)/2009
Petru Popescus Work: Thematic and Stylistic Constants and Variables in
Bulletin of the Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and
Cultural Studies, vol. 3 (52)/2010
Andrei Codrescu: The Multi-identity Man in Bulletin of the Transilvania
University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies, No. 1/2011
Imagining Millenarian Scenarios with A. Codrescu and B. Suceav in Bulletin of
the Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies,
No. 2/2011
From Space to Place in G. Pleeas Novel Bitter Be Thy Bread in Bulletin of
the Transilvania University of Braov, Series IV: Philology and Cultural Studies,
No. 1/2012

12.3. Works published in Conferece Proceedings/ CNCSIS project-based volumes


Exiled Writers Linguistic Identity within the Context of Globalization in
Communication Interculturelle et Littrature, Part II: History of mentalities,
intercultural communication and media culture, no. 2 (6) April-May-June/2010
(vol. of International Conference Paradigm of Ideological Discourse, 2nd edition,
Galai, 30 April-2 May 2010)
tefan Baciu i poezia n libertate. Discursul liric ca form de legitimare a
identitii artistului n exil in Legitimarea literaturii n secolul XX european.
Studii asupra discursurilor i strategiilor culturale, R. Ilie, A. Bodiu and A.
Lctu (eds.), Braov: Transilvania University Press, 2010 (Contract no. 863/19
January 2009 of PNII IDEI_760 research grant: Cultural Discourses and Forms of
Legitimation of the 20th-century European Literature, coord. by Rodica Ilie)

Date: 30 January 2013 Assist. Laureniu-Mihail ION

59