Sunteți pe pagina 1din 12

Şcoala Gimnazială Nr.

1 Bughea de Jos
Judeţul Argeş

Director,
prof. Toader Maria

PROIECT EDUCAŢIONAL

”Șahul – Sportul minții”

COORDONATORI:

1. Prof. Toader Maria


2. Prof. Ceapraz Florin
3. Prof. Drăgușanu Constantin

INSTITUȚII PARTENERE:

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş


 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos

 Primăria Bughea de Jos

 Televiziunea Muscel TV- partener media


 Radio 9FM (Sorin Mățăuanu)

Perioada de desfăşurare: 22.03.2015

Locaţia: Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos


Argument:

Sportul este considerat a fi mijlocul ideal de formare a corpului și


caracteruuli. Apariția lui a marcat trecerea de la obiectivele de ordin igienic, pe
care le urmărea educația fizică, la cele privind valorile educative ale întrecerii.
Avantajele și beneficiile șahului în dezvoltarea intelectuală a copiilor sunt
imenese. Mai simplu fie spus șahul – acest joc clasic de strategie – face copiii
mai deștepți. Cum? Crete concentrarea, capacitățile intelectuale, memoria, dar
și gândirea analitică și abstractă.
Cele mai importante beneficii ale șahului pentru copii sunt concentrarea -
șahul implică atenția la orice mișcare a adversarului pentru aputea gândi
strategia și mutarea următoare; anticiparea – micuții învață să anticipeze o
anumită mișcare sau mutare înainte ca aceasta să se întâmple. Ei își dezvoltă
capacitatea de a gândi înainte de a acționa, ceea ce îi va ajuta enorm la
maturitate și îi va scăpa dintr-o mulțime de situații jenante sau complicate;
răbdarea – răbdarea nu este una dintre calitățile principae ale copiilor. Șahul
este unul dintre jocurile care necesită o cantitate generoasă de răbdare;
responsabilitatea – șahul face copiii să fie mai responsabili. Ei își asumă
alegerile, mutările, strategiile și devin responsabili pentru felul în care decurge
jocul. În plus, acest joc are regului stricte, bine definite pe care micuții sunt
obligați să le respecte și să își asume responsabilitatea pentru ele. Toate
acestea le va folosi mai târziu în viață, la maturiate, atunci când sunt puși în fața
unor situații în care trebuie să ia decizii și să își asume răspunderea pentru ele.
Dacă vrem să discutăm despre vârsta potrivită pentru a învăța șah,
răspunsul ar fi că este greu de spus care este vârsta potrivită a copilului pentru
inițierea în tainele șahului. Nici măcar experțiinu se pun de acord în această
privință. Însă tot ei susțin că este mai bine să se înceapă cât mai de devreme,
pentru că impactul e mai mare și ajută la dezvoltarea creierului copilului. În timp
ce unii copii sunt apți să învețe principiile generale ale jocului la 4 anișori, alții
sunt capabili să înțeleagă regulile și desfășurarea jocului abia pe la 7-8 anișori.
Într-un astfel de cadru organizatoric propriu, am considerat oportună
desfășurarea acestei activități sportive ce îi oferă copilului posibilitatea de a-şi
pune în valoare şi de a evidenţia propriile capacităţi, favorizând interacţiunea
tuturor factorilor psihici ce contribuie şi influenţează activitatea de cunoaştere,
dezvoltarea curiozităţii şi dorinţei de a dezlega tainele acestuia.pot dobândi și
perfecționa până la măiestrie, atât capacitatea biomotrică și tehnico-tactică, dar
și baza psiho-nativă, necesară în competiții.
SCOPUL PROIECTULUI:

 Este un bun pretext pentru elevi de a le imprima o solicitare


constructivă şi în acelaşi timp dinamică.
 Descoperirea de noi talente

OBIECTIVE:
 Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor
specifice jocului de şah;
 Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în
însuşirea celor mai eficiente moduri de a începe o partidă;
 Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare a situaţiilor
de şah;
 Cunoașterea aplicarea principalelor semne convenţionale;
 Să depăşească blocaje în crearea şi rezolvarea unor probleme de şah.

Grup ȚintĂ:
 elevii claselor I - VIII
 cadre didactice
RESURSE:
 Resurse umane: profesori, elevi, părinţi;
 Resurse materiale: - materiale sportive.

SURSE DE FINANŢARE

 Surse proprii de finanţare (cheltuielile implica organizarea


concursului, editarea diplomelor pentru participanți, câştigători, cupă,
medalii)
 În funcţie de impactul pe care il va avea competiția, aceasta poate fi
dezvoltată şi în anii şcolari viitori.
 Pot fi atrași și sponsori și parteneri educaționali.

Regulamentul de desfasurare
Capitolul I
Art.1 La competiția organizată în Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos
participă elevii înscriși până la data de 15.03.2015.
Capitolul II
Conditii de participare si premiere
Art.2 Participarea elevilor este condiționată de următoarele precizări:
- fiecare coordonator va avea asupra sa un tabel nominal cu jucătorii + delegat,
care va fi semnat de catre conducerea societății sau instituției respective.
- semnătura va fi însoțită de ștampila.
Art.3 Tragerea la sorti a partidelor se va face in data de 22.03.2015, ora
09.00,.
* Tot in ziua tragerii la sorti se va stabili comisia tehnica si datele și
sistemul de joc.
Art.4 Școala înscrisă care nu prezinta la inceputul competitiei toate
documentele nu vor putea participa la competitie .
Art.5 La inceputul si terminarea competitiei vor avea loc scurte festivitati
la care elevii sunt rugați sa participe indiferent de pozitia ocupata in clasament.
Art.6 Se vor acorda premii:
 pentru toți elevii care au ocupat locurile I,II , III si IV.
Diplomele oferite vor purta sigla si semnatura organizatorilor.

Capitolul III
REGULAMENTUL JOCULUI SI DISPOZITII TEHNICE
Art.7 Șahul este jucat pe o tablă de șah care este împărțită în 64 pătrățele (8x8)
de culori alternative, similară cu cea folosită pentru jocul „dame”. Nu contează
care sunt culorile exacte de pe tablă, pătrățele de culoare deschise la culoare se
numesc „albe”, iar cele de culoare închisă se numesc negre. Șaisprezece piese
„albe” și șaisprezece piese „negre” sunt așezate pe tablă la începutul jocului.
Tabla este pusă în așa fel încât la cel mai apropiat colț din dreapta al fiecărui
jucător să se afle un pătrățel alb. Fiecare jucător controlează șaisprezece piese.
La începutul jocului piesele sunt aranjate ca în diagrama din dreapta. Al
doilea șir al fiecărui jucător cuprinde opt pioni; orizontala de lângă fiecare jucător
conține celelalte piese. Fraze populare sunt folosite pentru a înțelege structura,
mai ales în rândul cluburilor începătorilor, acestea sunt „dama pe culoarea ei” și
„albul în dreapta”. Ultima se referă la faptul că pătrățelul din colțul cel mai
apropiat din dreapta trebuie să fie alb.
Fiecare piesă de șah are propriul său stil de a muta. Mutările sunt făcute
pe pătrățelele vacante, exceptând cazurile de capturare a piesei adversarului.
Cu excepția calului, piesele nu pot sări una peste alta. Când o piesă este
capturată, piesa atacantă ia locul piesei inamice (excepție făcând capturarea en
passant). Piesa capturată e scoasă din joc și nu poate reveni pe tablă. Regele
poate fi pus în șah, dar nu poate fi capturat.
 Regele poate muta exact un pătrățel pe orizontală, verticală sau
diagonală. De asemenea, fiecare rege poate face o mutare specială,
numită rocadă, o singură dată în cursul unei partide.
 Turnul mută orice număr de pătrățele libere pe verticală sau orizontală.
De asemenea este deplasat și la rocadă.
 Nebunul mută orice număr de pătrățele libere - de aceeasi culoare - in
diagonala .
 Dama poate muta orice număr de pătrățele libere pe diagonala , orizontală
sau verticală.
 Calul mută în formă de „L”, două pătrățele pe verticală sau orizontală plus
un pătrățel pe direcția transversală.
 Pionii au cele mai complexe reguli de mutări:
Un pion poate fi mutat înainte un pătrățel, dacă pătrățelul respectiv nu este
ocupat. Dacă încă nu a fost mutat deloc, pionul are opțiunea de a muta două
pătrățele înainte. Un pion nu poate muta înapoi.
Pionii sunt singurele piese care capturează diferit de cum mută. Ei pot
captura o piesă inamică, aflată pe pătrățelul vecin de pe diagonală și doar
înainte, pionul neputând captura înapoi.
Pionul are două mutări speciale, en passant și promovarea.
DISPOZITII FINALE
Art.8. Contestatiile privind dreptul de joc, problemele aparute in timpul jocului,
precum si abaterile disciplinare vor fi solutionate de catre comisia tehnica
stabilita la inceputul competitiei. In caz de comportament nesportiv, sanctiunile
se aplica atat jucatorilor aflati in joc, cat si celor care sunt susținători.
Reprezentantii echipelor contestate sub orice forma nu au drept de vot in
aceasta comisie.
Art.9. Hotararea si sanctiunile vor fi comunicate de comisie .
Notă: Înscrierile la competiție se vor face în baza fişei de înscriere
(anexa 1), (iar în ziua competiției elevii să aibă la ei actele de identitate în
original) în perioada 1.02.2015 - 15.03.2015 la adresa de e-mail
ceaprazflorin@yahoo.com.

Acordul de parteneriat (2 exemplare) împreună cu un plic autoadresat,


timbrat, vor fi trimise pe adresa: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos, jud.
Argeş, cu menţiunea: Pentru competiția ”ȘAHUL – SPORTUL MINȚII”.

NOTĂ: NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:
Înscrierea participanţilor: 01 februarie 2015 – 15 martie 2015

Data concursului: 22 martie 2015


ora: 9,00

DISEMINAREA:
- Prezentarea proiectului în şcolii în cadrul Consiliilor profesorale, Comisiilor
metodice, Consiliului elevilor;
- Mediatizarea prin intermediul postului local de televiziune Muscel TV și al
postului de radio Radio 9FM;
- Prezentarea proiectului, agenda activităţilor, rezultatele şi evaluarea pe site-ul
www.didactic.ro.
REZULTATE SCONTATE SI IMPACTUL PROIECTULUI
 Rezultatele aplicării acestui proiect ar trebui să satisfacă nevoile de grup,
individuale, comunitare (elevi, părinţi,comunitate). Educaţia cultural-
artistică este un factor de legătură între aceste trei elemente, de aceea ar
constitui o manifestare practică a acestei legături.

Impactul pe termen scurt:


 participarea elevilor selectati prin concursuri organizate la nivel de clase;
 schimb de experienţa pentru elevi si profesori, cunoaşterea reciproca a
participantilor;
 dezvoltarea capacităţii de comunicare prin intermediul artei;

Impactul pe termen lung:


 îmbunătăţirea comunicării între instituţiile locale şi zonale;
 încheierea de parteneriate între instituţii şcolare;
 consolidarea capacităţii de angajare în competiţii de nivel superior;
 cresterea calităţii în învăţământ

EVALUARE
EVALUARE ACTIVITATE
 Se vor acorda premii ( I, II, III) şi menţiuni avizate de I.S.J. Argeş;
 Lista câştigătorilor va fi postată pe www.didactic.ro
EVALUARE PROIECT
Evaluarea rezultatelor proiectului se va efectua de către o comisie formată
din profesori care nu au avut elevi participanţi proiect, inspectori şi reprezentanţi
ai comunităţii.
La întâlnirea coordonatorilor de proiect va avea loc evaluarea efectivă a
proiectului
• calitatea rezultatelor;
• planul de implementare a activităţii;
• analiza produselor activităţilor realizate pe parcursul derulării proiectului
(DVD cu prezentarea proiectului);
• întocmirea raportului de evaluare finală.
Lansarea oficială a proiectului se va face în cadrul unei festivităţi la care
vor participa profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale etc.
În evaluare se va urmări:
 Impactul proiectului asupra comunităţii, asupra grupului ţintă;
 Valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în
timpul derulării proiectului;
 Realizarea de parteneriate şcolare în vederea derulării unor activităţi
comune în viitor şi a schimburilor de experienţă;
 Dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi extradidactice;
 Ecoul proiectului în mass-media.

Vă aşteptăm cu drag!

PERSOANĂ DE CONTACT:

prof. Ceapraz Florin tel. 0752666554 sau e-mail ceaprazflorin@yahoo.com


;
ANEXA 1

Scoala………………………………

Nr. _______ data _______________

TABEL NOMINAL
cu elevii participanţi la disciplina sportivă ȘAH din cadrul proiectului
"ȘAHUL – JOCUL MINȚII",
ediţia 2014/2015

Nr. Număr
Numele şi prenumele Data naşterii Clasa
crt. matricol
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

DIRECTOR, PROFESOR, SECRETAR,


Unitate de învăţământ, Conducător oficial, Unitate de învăţământ,
ANEXA 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ŞCOALA……………………


BUGHEA DE JOS LOCALITATEA……………….
JUDEŢUL ARGEŞ JUDEŢUL ARGEŞ
Nr……./……………… Nr……../………………

DIRECTOR, DIRECTOR,

Prof. TOADER MARIA

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi, _________________________, între:

1.PĂRŢILE CONTRACTANTE:
A. Şcoala Gimnazială Nr. Bughea de Jos, judeţul Argeş,
reprezentată prin: prof. Toader Maria în calitate de director si prof. Ceapraz
Florin, prof. Drăgușanu Constantin, în calitate de coordonatori.

B..........................................................................................................,
str................................................nr........, localitatea.............................................,
judeţul................................. reprezentată prin ....................................................în
calitate de director şi …………………………………………………………….. în
calitate de partener
2.Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre
aplicant şi partener, în vederea organizării şi desfăşurarii de activităţi
extraşcolare inițiate de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos, Județul Argeş .
3.GRUP ŢINTA: elevii claselor I - VIII şi cadre didactice
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze unităţile de învăţământ despre organizarea concursului;
- să organizeze concursul;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice
îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să însoţească elevii în ziua concursului la şcoala organizatoare;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea concursului.

5. DURATA ACORDULUI:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe
perioada semestrului al II- lea al anului şcolar 2014 – 2015

6. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI:


Concursul judeţean face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi
urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din
judeţul Argeş.

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare


parte.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ŞCOALA ..............................


BUGHEA DE JOS, jud. ARGEŞ .............................................

DIRECTOR, DIRECTOR,

PROF. TOADER MARIA