Sunteți pe pagina 1din 3

CAP VI

PLANUL DE ACȚIUNE PE TERMEN MEDIU 2016-2020

Planul de acţiune pe termen mediu se va elabora de către grupul local de lucru în


funcţie de resursele financiare proprii şi atrase ale Prirmăriei Buziaş şi actorilor locali
implicaţi odată cu aprobarea bugetelor anuale şi va consta într-un extras/detaliere din
programul strategic 2016-2020.
Prioritar pentru anii 2016 şi 2017 este elaborarea studiilor şi a documentaţiilor tehnico
economice a proiectelor tehnice, a cererilor de finanţare pentru proiectele care au o sursă de
finanţare.Contractarea elaborarii documentatiei tehnico economice pentru promovarea
obiectivelor de investitii prioritare.

29
Bibliografie :

1.Studiu: MASTER PLANUL ENERGETIC AL JUDEȚULUI TIMIȘ, elaborat de


AMET în colaborare cu Consiliul Județean Timiș , www.amet.ro

2.Institutul Național de Statistică – baza de date TEMPO , 2010, 2014, 2015, 2016

3.Planul de Amenajare al teritoriului judeţului Timiş volumele


I;II;III;IV;V;VI;VII;VIII;IX;X al Consiliului Judeţean Timiş

4.Primăria Buziaş – statistici pe departamente

5.Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş - statistici

6.Direcţia Judeţeană de Statistică Timiş – evoluţia forţei de muncă în Buziaş

7.Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest

8.Cadrul Strategic de Referinţă pentru Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a Uniunii


Europene

9.Baza de date INTRASTAT ŞI EUROSTAT

10 Baza de date TEMPO ONLINE a Institutului Naţional de Statistică

11.Strategia de Dezvoltare Economico Socială a Judeţului Timiş, ADETIM-Consiliul Judeţean


Timiş

12.Programul Operaţional Regional 2014-2020

13.Strategia de Dezvoltare a Uniunii Europene 2014-2020

14. Strategia de dezvoltare durabilă România Serbia

15.Strategia de cooperare transfrontalieră România Ungaria

16.Alte documente de planificare strategică şi teritorială ale României şi Uniunii Europene

30
31