Sunteți pe pagina 1din 2

TEME REFERATE

PROCEDURI SPECIALE PRIVIND COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

1) Principiile cooperării judiciare internaționale în materie penală


2) Extrădarea. Persoane supuse extrădării. Persoane exceptate de la extrădare
3) Motive obligatorii și motive opționale de refuz ale extrădării
4) Procedura extrădării din România. Cererea de extrădare și procedura extrădării pasive
5) Arestarea provizorie și reținerea în vederea extrădării
6) Extrădarea voluntară. Extrădarea simplificată
7) Efectele extrădării din România
8) Extrădarea activă. Condiții pentru solicitarea extrădării și procedura de acesteia
9) Efectele extrădării în România
10) Mandatul european de arestare. Definiție, conținut și formă
11) Procedura de emitere, transmiterea spre executare și traducerea mandatului european de arestare
12) Transferarea temporară sau audierea persoanei solicitate în cursul procedurii de predare în baza
mandatului european de arestare. Predarea temporară și aducerea în țară a persoanei predate
13) Executarea de către autoritățile române a unui mandat european de arestare. Fapte care dau loc la
predare și condiții speciale
14) Executarea de către autoritățile române a unui mandat european de arestare. Motive de refuz al
executării și proceduri prealabile
15) Transferul de proceduri în materie penală. Cererea de transfer al procedurii penale și condițiile
16) Preluarea sau inițierea procedurilor penale la cererea unui stat străin
17) Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, a ordonanţelor penale şi a actelor judiciare în
relaţia cu statele terţe
18) Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine.Transferarea persoanelor condamnate,
deţinute în state terţe, în vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un
penitenciar sau unitate sanitară din România
19) Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine.Recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti străine, în cazul în care persoana condamnată se află în România
20) Proceduri speciale de recunoaştere şi executare
21) Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte procedurale emise de autorităţile
judiciare române.Transferarea din România în alte state a persoanelor condamnate, aflate în executarea,
în regim de detenţie, a unor pedepse sau măsuri privative de libertate
22) Punerea în executare pe teritoriul României a pedepselor sau măsurilor privative de libertate aplicate de
instanţele altor state membre ale Uniunii Europene.
23) Transferarea persoanelor condamnate, deţinute în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea
executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din
România
24) Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în alte state membre ale Uniunii
Europene, în cazul în care persoana condamnată se află în România
25) Transferarea persoanelor condamnate deţinute într-un penitenciar sau unitate medicală din România, în
vederea executării pedepsei în alte state membre ale Uniunii Europene
26) Punerea în executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a măsurii privative de libertate,
atunci când persoana condamnată nu se află pe teritoriul României
27) Asistența judiciară internațională în materie penală. Obiectul asistenței judiciare și conținutul cererii.
Comisia rogatorie internațională
28) Transferul temporar al persoanelor deţinute, pe teritoriul statului solicitant. Transferul temporar al
persoanelor deţinute, pe teritoriul statului solicitat.

BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 302/2004 privind Cooperarea judiciară în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare
- G. Antoniu (coordonator), Al. Boroi, B. N. Bulai, C. Bulai, Şt. Daneş, C. Duvac, M. K. Guiu, C. Mitrache, Cr.
Mitrache, I. Molnar, I. Ristea, C. Sima, V. Teodorescu, I. Vasiu, A. Vlăsceanu, Explicaţii preliminare ale
noului Cod penal (Art. 523-187), volumul II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
- F. R. Radu, Drept european şi internaţional penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013
- A. Năstase, C. Jura, B. Aurescu, Drept internaţional public, Ed. C.H.Beck Bucureşti 2011
- T. Moldovan, Expulzarea, extradarea şi readmisia în dreptul internaţional, Ed. All Beck , Bucureşti 2004
- A .Boroi, Drept penal. Parte generala, Ed. All Back, Bucuresti 2008
- Gh. Nistoreanu, Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă, Academia de poliţie, Bucureşti 1991
- Gr. Geamănu, Drept internaţional public, vol,I, Ed.Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1981
- R. M. Stănoiu, Drept internaţional public, vol. I, Ed.Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1981
- C. Andronovici, Drept internaţional public, Ed. Graphix, Iași 1993
- R. Miga Bușteliu, Drept internaţional public. Introducere în dreptul internaţional public,Ed All, Bucureşti
1999
- M. Basarab, Drept penal, Partea generală, vol.I, Ed.a II-a , Ed. Lumina Lex, Bucureşti 1997
- V. Paşca, Drept penal, Partea generală, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2015;
- E.-G. Simionescu, Drept penal, Partea generală 1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014;
- F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal, partea generală, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
- I. Paşcu, V. Dobrinoiu, T. Dima, M. A. Hotca, C. Păun, I. Chiş, M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, Noul Cod penal
comentat, partea generală, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
- A. Boroi (coordonator), I. Rusu, M. I. Rusu, Tratat de Cooperare judiciară internaţională în materie penală,
Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.