Sunteți pe pagina 1din 2

ACTELE DE PROCEDURA SI TERMENELE PROCEDURALE

1. ACTELE DE PROCEDURA
1.1. Notiune si calasificare
Actul de procedura este definit ca fiind orice act facut pentru declansarea procesului civil, in cursul si
in cadrul procesului civil de catre instanta de judecata, parti si ceilalti participanti la proces, legat de
activitatea procesuala a acestora.
Actele de procedura se clasifica dupa mai multe criterii:
 in functie de organele/persoanele care le intocmesc ori de la care emana: actele partilor, actele
instantei, actele organelor judiciare, actele altor participanti;
 in functie de continut: acte care contin o manifestare de vointa, acte care constata o operatiune
procedurala;
 in functie de natura lor: acte juridice care se indeplinesc in fata instantei, acte extra judiciare;
 in functie de modul de efectuare: acte scrise si acte orale.

1.2. Conditii pentru indeplinirea actelor de procedura


Actele de procedura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, si anume:
 actele de procedura trebuie sa imbrace forma scrisa. Aceasta conditie este necesara pentru
conservarea si dovedirea actelor de procedura ;
 actul de procedura trebuie sa relateze in chiar continutul sau faptul ca au fost indeplinite
cerintele legii ;
 actele de procedura trebuie indeplinite in scris, in limba romana.

1.3. Dispozitii generale si comune privind forma cererilor


a. Cerintele intrinseci si extrinseci
Cerinte intrinseci - Art. 148 alin. (2) Cod pr. civ. prevede ca orice cerere adresata instantelor
judecatoresti trebuie sa fie formulata in scris si sa cuprinda indicarea instantei careia ii este adresata,
numele, prenumele, domiciliul sau resedinta partilor, ori dupa caz, denumirea si sediul lor, numele si
prenumele, domiciliul sau resedinta reprezentantilor lor, daca este cazul, obiectul, valoarea pretentiei, daca
este cazul, motivele cererii, precum si semnatura.
Cerintele extrinseci ale cererii adresate instantelor de judecata sunt: taxa de timbru, daca legea
nu prevede altfel, copii de pe inscrisurile de care partea intelege a se folosi in proces, procura in original
sau copie legalizata, daca cererea este facuta prin mandatar, imputernicirea.

b. Numarul de exemplare
Cererea se va depune in atatea exemplare cate sunt necesare pentru comunicare partilor, plus un
exemplar pentru instanta.

c. Cererea gresit denumita


Potrivit art. 152 Cod pr. civ., cererea de chemare in judecata sau pentru exercitarea unei cai de atac
este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita.
Judecatorului nu ii este permis sa califice o cerere care i se adreseaza doar dupa denumirea data
de parte, ci sa o interpreteze in functie de continut si sa ii dea calificarea corespunzatoare,
solutionand-o in aces sens.

1.4. Sanctiune
Nulitatea este sanctiunea care lipseste total sau partial de efecte actul de procedura efectuat cu
nerespectarea cerintelor legale, de fond sau de forma (art. 174 alin. (1) Cod. pr. civ.).
Nulitatea este absoluta atunci cand cerinta nerespectata este instituita printr-o norma care
ocroteste un interes public si relativa in cazul in care cerinta nerespectata este instituita printr-o norma care
ocroteste un interes privat

1
TERMENELE PROCEDURALE

1.1. Definitie
Termenul procedural este intervalul de timp inauntru caruia trebuie indeplinite anumite
acte de procedura sau, dimpotriva, este oprita indeplinirea altor acte de procedura.

1.2. Clasificare
Termenele procedurale se calsifica dupa mai multe criterii, si anume:
 dupa modul de stabilire termenele sunt: legale, judecatoresti si conventionale;
 in functie de caracterul lor: termenele sunt imperative (actele de procedura trebuie
efectuate inauntrul lor) si prohibitive ( interzic ca actele de procedura sa fie efectuate
inauntrul lor);
 dupa cum nerespectarea termenului afecteaza sau nu, validitatea actului de
procedura, termenele sunt: absolute (exercitarea cailor de atac) sau relative (redactarea
hotararii judecatoresti);
 dupa durata lor, termenele pot fi pe ore, zile, saptamani, luni si ani.

1.3. Calculul termenelor


Modul de calcul al termenelor procedurale este prevazut de art. 181 Cod pr. civ, astfel :
 cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei
urmatoare ;
 cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga
termenul, nici ziua in care acesta se implineste;
 cand termenul se socoteste pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua
corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau in ultimul an. Daca ultima luna nu
are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se
implineste in ultima zi a acestei luni.
Cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana
in prima zi lucratoare care urmeaza.

1.4. Durata termenelor procedurale


Fiecare termen procedural are un punct de plecare si un punct de implinire, intre care
se situeaza durata.
Potrivit art. 184 alin. (1) Cod pr. civ. stabileste ca termenele incep sa curga de la data
comunicarii actelor de procedura, daca legea nu dispune altfel.
Punctul de implinire este acela in care efectul termenului se realizeaza incetand
posibilitatea de a mai efectua actul in vederea caruia termenul a fost acordat.

1.5. Sanctiune
In cazurile in care nu sunt respectate termenele legale imperative intervine decaderea.
Asadar, decaderea reprezinta sanctiunea care intervine in cazurile in care nu s-au respectat
termenele imperative.

S-ar putea să vă placă și