Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Liceul Teoretic ”Meșterul Manole”, s.Sălcuța , raionul Căușeni

Profesor: Porombrica Maia

Sălcuța, 2018
Proiectul didactic al lecţiei
Profesor Porombrica Maia
Disciplina de învăţământ Matematica
Clasa a VII-a
Data 12 martie, 2018
Numărul lecţiei în sistemul de lecţii(conform proiectării de lungă durată) 10 / 59_______

Numărul lecţiei conform orarului 1


Durata lecţiei 45 min
Capitolul IV
Subiectul lecţiei : Descompunerea în factori a diferenţei de pătrate.
Scopul lecției: Aplicarea rapidă şi corectă a formulelor de calcul prescurtat în descompunerea
în factori .
Subcompetenţele curriculare
3.1 Efectuarea de adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri şi ridicări la putere cu exponent natural
ale numerelor reale reprezentate prin litere în diverse contexte.
3.2 Identificarea în enunţuri diverse a formulelor calculului înmulţirii prescurt. şi utilizarea
acestora pentru simplificarea unor calcule.
3.3. Descompunerea unei expresii algebrice în produs de factori, utilizînd formulele calculului
prescurtat.
3.5 Utilizareaachiziţiilor referitoare la calculul algebric pentru caracterizarea locală şi /sau
globală a unei situaţii reale şi/sau modelate.
3.6 Selectarea şi sistematizarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor
necesare pentru rezolvarea problemei de calcul algebric în situaţii reale şi/sau modelate,
rezolvarea problemei.

Obiectivele lecţiei: La finele lecţiei elevii vor fi capabili:


O1 să efectueze calcule, aplicând corect formulele: a  ba  b  a 2  b 2 , a, b  R
a  b 2
 a 2  2ab  b 2 , a, b  R
O2 să grupeze termenii în vederea reducerii termenilor asemenea;
O3 să descompună în factori utilizând formulele de calcul prescurtat;
O4 să rezolve diverse exerciţii de descompunere în factori utilizând metodele învăţate;
Tipul lecţiei Lecţie de consolidare-evaluare a cunoştinţelor
Tehnologii didactice :
a) Forme : joc didactic
b) Metoda GPP
c) Mijloace de învăţământ Fișe
Evaluarea :a) Tipul evaluării - individual
b) Forme, metode, tehnici de evaluare,produse - Proba practică

Scenariul lecţiei:

(Scenariul lecţiei, în cadrul ERRE, axat şi pe următoarea structură: )


I. Evocare:
- Salutul. Momentul organizatoric. Captarea iniţială a atenţiei elevilor;
- Formularea obiectivelor (în corelare cu tipul lecţiei);
- Verificarea temei pentru acasă; p. 82, Ex. 4, 6, 7, p.83
- Reactualizarea cunoştinţelor şi a capacităţilor.
II. Realizarea sensului.
- Predarea – învăţarea materiei noi Manual, p 84, ex.1-11 (a, b)

III. Reflecţie.
- Consolidarea materiei şi formarea capacităţilor.
- Aplicaţii;
- Evaluarea atingerii obiectivelor preconizate;
- Bilanţul lecţiei. Concluzii. Prezentarea temei pentru acasă.
IV. Extindere/extensie
- Aplicaţii extinse.
- Conexiuni intra- şi interdisciplinare.
FIȘA de lucru. . Completați:

Fișa de lucru
NUMELE ŞI PRENUMELE:____________________________________ NR.1

Descompuneţi în factori:
1. a) 12a  36b  60c 
b) 28xy3  21x 2 y  35x 3 y 2  56 x 4 y 4 
c) 2 5 x 5  5 5x 4  6 5x 7  11 5 x 2 
d) 24 x 4 y 2  150 x 2 y 3  96 x 2 y 2  216 x 3 y 4 
2. a) 8x3x  5  43x  5 
b) 21x3x  1  73x  1 
2

c) x  43x  7  x  44x  3  5x  4 


d) 4 x  53x  2  3x  2  2x  43x  2 
2 3 2

3. a) x 2  6 x  9 
b) 25 x 2  20 x  4 
c) 5  2 5a  a 2 
1
d) b 2  b  
4
4. a) 49  x 2

b) 81x 2  16 y 2 
c) 4 x 2  3 
d)  
2
2 x  1  32 x 2 
5. a) x 2  9 x  14 
b) x 2  5 x  24 
c) x 2  x  6 
d) 6 x 2  x  15 
6. Rezolvaţi ecuaţiile:
a) x 2  9
b) x 2  152  20 2
c) x  2  324
2
NUMELE ŞI PRENUMELE:____________________________________ NR.2

Descompuneţi în factori:
1. a) 14 x  42 y  70 z 
b) 18x 2 y 3  24 x 2 y  54 x 3 y 2  48x 4 y 3 
c) 3 3x 6  5 3x 4  6 3x 3  9 3x 2 
d) 48 x 3 y 2  108 x 2 y 3  192 x 2 y 2  75 x 4 y 4 
2. a) 6x5x  3  45x  3 
b) 24 x4 x  3  84 x  3 
2

c) x  43x  8  x  44x  3  5x  4 


d) 5 x  33x  4  3x  4  2x  13x  4 
2 3 2

3. a) x 2  8 x  16 
b) 9 x 2  12 x  4 
c) 7  2 7a  a 2 
1
d) x 2  x  
4
4. a) 81  x 2

b) 49 x 2  16 y 2 
c) 3 x 2  4 
d)  
2
3 x  1  48 x 2 
5. a) x 2  11x  30 
b) x 2  6 x  27 
c) x 2  x  12 
d) 6 x 2  11x  10 
6. Rezolvaţi ecuaţiile:
a) x 2  4
b) x 2  20 2  12 2
c) x  1  256
2

Produsul evaluării : răspuns oral, exercițiu rezolvat, exercițiu în scris


FIȘA

Din 8 dreptunghiuri am
colorat 3

1. Scrieți 10 fracții. Indicați NUMĂRĂTOR, NUMITOR. Efectuați un desen, care reprezintă fracția
scrisă.

2. Scrieți fracția
Pentru olimpici

Calculați:

1. (x+7)2

2. (2x-3)2

3. (2  5 ) 2

4. (2 2  5 ) 2

5. (x+3)2+(3-x)2

6. (3x-2)2-(2-3x)2

7. (5x+3)(5x-3)

8. (3x+2)(2-3x)

9. ( x  7 )( x  7 )( x 2  7)

10. 5 2 52

11. ( 5 x  2 )( 5 x  2 )  5 x( x  3)

12. (x+y+1)2

13. (x-y+3)2

14.(x-y-1)2

15. ( 2  5  1) 2  ( 2  1) 2  ( 5  1) 2

S-ar putea să vă placă și