Sunteți pe pagina 1din 2

Valorile familiei în primii ani de viață

Prof. Popșor Cristina-Eugenia


Școala gimnazială specială Dej

Propriul sistem de valori și principii este ceea ce ne deosebește, ca ființe umane,unii


de ceilalți. Caracterul unui copil se formează puțin câte puțin, începând de la o vârstă fragedă.
Identificarea și înțelegerea valorilor care ne definesc este un prim pas pe care trebuie să-l facă
părinții, iar al doilea este aplicarea acestora în viața de zi cu zi, prin asumarea de către aceștia
a rolului de model pentru cel mic.
Iată câteva valori pe care părinții ar fi bine să-i învețe pe copii:
Compasiunea este conștientizarea și înțelegerea profundă a suferinței celor din jur
însoțite de dorința de a îndepărta această suferință.
Toleranța este atât o atitudine, cât și o acțiune: înseamnă înțelegerea și acceptarea
ființelor umane așa cum sunt, cu bune și rele deopotrivă.
Curajul este o stare mentală care permite unei persoane să înfrunte pericolul sau frica
cu încredere, fără a șovăi. Acesta este, adesea, înțeles greșit de către copii: să sară la bătaie, să
facă ceva când este provocat de un coleg sau să sară de pe o trambulina înaltă în apă. Curajul
înseamnă cu totul altceva: să lupți pentru ceea ce crezi, să-ți asumi riscuri pentru o cauză
nobilă, să te împotrivești nedreptății, să fii tu însuți indiferent de ceea ce cred cei din jur.
Integritatea morala sau verticalitatea este calitatea de a fi liber de orice influențe
negative. Să ai o integritate morală înseamnă să spui ceea ce gândești și să faci ceea ce spui,
să fii consecvent în aplicarea principiilor și valorilor tale.
Demnitatea- înseamnă să nu te umilești pentru a obține favoruri și recompense, să-ți
susții propriile opinii, să nu-ți trădezi propria ființă. A fi demn înseamnă să nu-ți pleci capul
cu docilitate în fața celor care au putere și poziție socială, dar care încalcă legi morale.
Onestitatea este calitatea de a spune și recunoaște adevărul. Pentru a fi onest în
relațiile cu ceilalți, trebuie în primul rând să fii sincer cu tine însuți.
Prietenia este calitatea care presupune să te faci plăcut celor din jur și săă te bucuri de
compania celorlalți. Prietenii sunt adevărate comori pe parcursul vieții, ei aducând noi idei în
mintea noastră, noi sentimente în sufletul nostru, cu ei împărtășim ceea ce suntem și ceea ce
încercăm să devenim.
Bunătatea este calitatea sufletească de a avea inima deschisă, de a da dovadă de
amabilitate, omenie, empatie, generozitate, altruism.
Perseverența este străduința de a urmări un scop, tenacitatea de a atinge un țel sau de
a-ți duce la capăt acțiunile.
Responsabilitatea este calitatea de a fi de încredere și a-ți duce la îndeplinire
sarcinile primite sau asumate.
Răbdarea este ca o respirație profundă care ne dă răgazul să ne liniștim și să
acționăm cu înțelepciune.
Părinții decid care sunt valorile familiale, acest lucru fiind în întregime
responsabilitatea lor. Un simț puternic al acestor valori familiale asigură o bază solidă pentru
evoluția optimă a copilului. Orice copil care știe clar ce este bine și ce este rău poate înainta
cu pași siguri în viață.