Sunteți pe pagina 1din 67

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Master: Managementul Afacerilor în Turism

ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN BULGARIA

Masterand: Petcu Amalia- Diana

Bucureşti

2018
Cuprins

I. Date generale
II. Oferta turistică
III. Circulaţia turistică
IV. Organizarea turismului în Bulgariei
V. Conţinutul strategiei turistice a Bulgariei
VI. Brand-ul turistic
VII. Analiza SWOT a turismului
VIII. Perspective de dezvoltare – orizont 2020-2030
IX. Ariile naturale protejate ale Bulgariei

Bibliografie
I.Date generale

1.1. Date geografice

Bulgaria ocupă o porțiune din estul peninsulei Balcanice, învecinându-se cu


cinci țări—cu Grecia și Turcia la sud, cu Macedonia și Serbia la vest si cu România
la nord. Frontierele terestre au o lungime totală de 1.808 km, iar coasta Mării
Negre are o lungime de 354 km.[65]Suprafața totală a țării este de 110.994 km²,
ceea ce o clasează pe locul 105 în lume.[66][67]Coordonatele geografice ale Bulgariei
sunt 43° lat. N. și 25° long. E.[68]

Harta fizică a Bulgariei

Cele mai notabile unități de relief sunt Câmpia Dunării, Munții


Balcani, Câmpia Traciei și Munții Rodopi.[65] Extremitatea sudică a Câmpiei Dunării
este ușor înclinată până la poalele dealurilor subbalcanice, în vreme ce Dunărea
formează mare parte din frontiera cu România. Câmpia Traciei este aproximativ
triunghiulară, începând la sud-est de Sofia și lărgindu-se până la coasta Mării
Negre.[65]
Munții Balcani sunt dispuși într-un lanț de la est la vest prin centrul țării.
Sud-vestul muntos are două masive muntoase—Rila și Pirin, care mărginesc Munții
Rodopi către est, munți mai mici dar mai întinși.[65] În Bulgaria se află cel mai înalt
punct din peninsula Balcanică, Musala, la 2.925 m[69] iar cel mai jos punct al țării
este nivelul mării. Câmpiile ocupă circa o treime din suprafață, în vreme ce
dealurile și podișurile ocupă 41%.[70] Țara are o rețea densă de circa 540 de râuri,
dintre care multe sunt relativ scurte și cu debite reduse.[71] Cel mai lung râu aflat
în întregime pe teritoriul bulgar, Iskărul, are o lungime de 368 km. Între alte mari
râuri se numără Struma și Marița din sud.[65]
Bulgaria are o climă dinamică, rezultată din poziționarea sa la întâlnirea
maselor de aer mediteranean și continental, cu concursul efectului de barieră al
munților.[65] Bulgaria de nord are mediile de temperatură cu 1 °C mai mici și cele
de precipitații cu 200 mm mai ridicate decât regiunile de la sud de Balcani.
Amplitudinile temperaturii variază semnificativ de la zonă la zonă. Cea mai
scăzută temperatură înregistrată vreodată în țară este de -38,3 °C, în vreme ce
cea mai ridicată este de 45,2 °C.[72] Precipitațiile se ridică la 630 mm pe an, și
fluctuează de la 500 mm în Dobrogea până la peste 2.500 mm în munți. Masele de
aer continental aduc mari cantități de zăpadă iarna.

1.2. Scurt istoric

Bulgaria este o țară din Europa de Sud-Est. Se învecinează cu România la


nord, Serbia și Macedonia la vest, Grecia și Turcia la sud, iar la est are ieșire
la Marea Neagră. Cu un teritoriu de 110.994 km², Bulgaria este a 14-a țară ca
mărime din Europa. Poziția sa a făcut din ea o răscruce istoric a diverselor
civilizații, devenind locul unde s-au găsit cele mai vechi artefacte și dovezi ale
prelucrării metalelor din lume.[1][2][3][4]
Culturile preistorice au început să se dezvolte în Bulgaria de astăzi
în neolitic. Istoria sa antică a fost marcată de prezența tracilor, și ulterior de
a grecilor și romanilor. Apariția poporului și statului bulgar unificat datează de
la Primul Imperiu Bulgar, care a dominat mare parte din Balcani și a funcționat ca
centru cultural al popoarelor slave în Evul Mediu. După căderea celui de al Doilea
Imperiu Bulgar în 1396, teritoriul său a căzut sub dominație otomană timp de
aproape 500 de ani. Războiul Ruso-Turc din 1877–1878 a avut ca rezultat apariția
celui de al treilea stat bulgăresc, devenit independent în 1908. Anii ce au urmat
au fost marcați de conflicte cu vecinii, în contextul cărora Bulgaria s-a aliat cu
Germania în ambele războaie mondiale. În 1946, a devenit stat comunist cu partid
unic până în 1989, când Partidul Comunist Bulgar a permis alegeri libere. După
1990, Bulgaria a devenit o democrație și o economie de piață.
Populația de 7,36 de milioane este predominant urbană, fiind concentrată în
reședințele celor 28 de regiuni. Majoritatea activităților comerciale se
concentrează în capitala Sofia. Cele mai bine dezvoltate sectoare ale economiei
sunt industria grea, ingineria energetică, agricultura și turismul, toate bazându-se
pe resurse disponibile local.
Structura politică actuală datează de la adoptarea unei constituții
democratice în 1991. Devenită țară liberă,[5] Bulgaria este o republică
parlamentară unitară, cu un grad înalt de centralizare politică, administrativă și
economică. Este membră a Uniunii Europene,a Grupului de la Craiova, a NATO și
a Consiliului Europei, membru fondator al OSCE, și a făcut parte de trei ori
din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.
1.3. Reprezentarea administrativ-teritorială

Bulgaria este un stat unitar.[104] Din anii 1880, de când țara a căpătat
autonomie, numărul unităților administrativ-teritroriale a variat de la șapte la
26.[105] Între 1987 și 1999 structura administrativă a fost alcătuită din nouă
regiuni (oblasti, singular oblast). Noua organizare administrativă a fost adoptată
în paralel cu descentralizarea economiei. Ea include 27 de regiuni și o regiune
metropolitană a capitalei (Sofia-capitala). Toate aceste regiuni își iau numele de la
capitala lor. Regiunile sunt împărțite mai departe în 264 comune (obștine).
Comunele sunt conduse de primari, aleși pe patru ani și de consilii locale alese
prin vot direct. Bulgaria este un stat deosebit de centralizat, în care Consiliul de
Miniștri numește direct guvernatorii regiunilor și în care toate regiunile și
comunele sunt puternic dependente de finanțarea de la centru.

1.4. Economie, Transporturi si Comunicatii

Asemenea altor ţări comuniste din blocul estic, Bulgaria a dezvoltat după
Al Doilea Război Mondial o economie planificată controlată de stat, devenind
dintr-o ţară agricolă una industrializată. Această dezvoltare s-a realizat mai ales
prin extinderea industriei grele, mare consumatoare de energie şi de materii
prime. După prăbuşirea sistemului comunist în 1989, structurile economice stabile
s-au dezintegrat brusc. Strategiile care au produs întârzieri şi o incapacitate de
a implementa reforme structurale au dus la o criză economică gravă la mijlocul
anilor 90′. Guvernul Kostov a introdus primele măsuri de reformă în 1997. Pe lângă
stabilizarea monedei prin legarea levei bulgăreşti de marca germană, numeroase
companii au fost privatizate. Noul guvern condus de Simeon Sakskoburggotski a
continuat în general pe acelaşi drum. În ciuda productivităţii scăzute, a deficitului
balanţei comerciale şi a datoriei naţionale mari, Bulgaria a putut realiza o
creştere economică graţie unor împrumuturi străine, unor reforme orientate
către o economie de piaţă şi unor schimbări structurale.
Sectorul agrar este dominat de cultivarea tutunului, grâului, porumbului,
legumelor, florii-soarelui şi a sfeclei de zahăr. Producţia de fructe şi de vin se
dezvoltă în regiunile unde clima este favorabilă.
În Bulgaria există cinci regiuni viticole. Cele mai celebre vinuri roşii şi albe din
Bulgaria sunt: Gumza, Dimiat, Muscat, Pamid, Mavrud, Misket şi Melnik.
Vinuri bulgăreşti

Cultivarea trandafirilor este o altă caracteristică a agriculturii bulgare.

Trandafiri de cultură (Rosa damascena)


Unul din cele mai rafinate produse ale economiei bulgare este uleiul de
trandafir, care a dobândit o faimă mondială. Materia primă pentru acest ulei sunt
florile roz-închis de Rosa damascena, unul dintre soiurile de trandafiri folosite în
scopuri industriale. Din secolul al XVII-lea este cultivat cu mult succes în „Valea
Trandafirilor“, care are o lungime de 100 de km şi este situată lângă Kazanlâk, la
sud de Munţii Balcani. Aici, protejat de vânturile reci din nord, trandafirul are
condiţii ideale să crească. Recoltarea florilor de trandafir începe în jurul datei de
20 mai şi se termină pe la mijlocul lui iunie. Culesul se face manual. Deoarece
conţinutul de ulei al florilor descreşte în timpul zilei, ele sunt recoltate în primele
ore ale dimineţii.

Culegătoare de trandafiri

Trandafirii sunt prelucraţi în rezervoare în care sunt înmuiaţi în apă, apoi


compoziţia este încălzită şi distilată. După ce operaţiunea este repetată de mai
multe ori, se extrage uleiul produs. Pentru a produce un litru de ulei trebuie
distilate până la 3.000 de kg de flori. Procesul de producţie costisitor este
reflectat de preţul „aurului roz“ care se vinde cu circa 4.000 de euro, litrul. În
Bulgaria se produc aproximativ 1.000 de tone de ulei de trandafir, anual.
Printre cele mai prospere domenii de producţie sunt industria chimică,
ingineria mecanică, industria alimentară, industria articolelor din metal, sticlăria
şi textilele. Pe măsură ce restructurarea economiei continuă, va deveni clar care
dintre aceste ramuri industriale vor supravieţui pe termen lung.
Combinatul Chimic „Agropolychim“ din Devnya, în apropiere de Varna

Cei mai importanţi parteneri comerciali ai Bulgariei sunt: Rusia, Italia,


Germania, Grecia, Franţa şi Turcia. Bulgaria exportă în special produse chimice,
alimente şi produse alimentare de semilux (inclusiv vin), textile şi utilaje. Un
produs de mare succes la export este uleiul de trandafiri folosit la fabricarea
parfumurilor. Principalele produse importate sunt materiile prime (mai ales petrol
şi gaze din Rusia) dar şi autovehicule şi bunuri de consum. O ramură economică
importantă este turismul. Pentru a creşte veniturile în acest domeniu, Bulgaria
investeşte în extinderea infrastructurii.
Sistemul de transport transregional al ţării este în mare măsură constituit
din reţeaua feroviară naţională, cu o lungime de 4.300 de km. Reţeaua rutieră
este importantă pe distanţe mai scurte (90% din drumuri sunt asfaltate). Oraşele
mai mici şi multe sate sunt legate de o reţea de autobuze transregionale. Pe lângă
autobuzele publice, circulă tot mai multe autobuze particulare.
Transport feroviar

Dunărea este o arteră importantă pentru navigaţia fluvială. Podul dintre


oraşele Ruse şi Giurgiu, construit în 1954, este una din cele mai importante
legături dintre Bulgaria şi România. Aeroporturi internaţionale există la Sofia,
Varna, Burgas şi Plovdiv.
Dunărea este importantă pentru navigaţia fluvial

Aeroportul din Sofia


După 1990, legile referitoare la activitatea jurnalistică au fost
liberalizate. Multe publicaţii apărute în Bulgaria sunt susţinute în general de
trusturi de presă. BNR şi BNT, companiile de radio şi televiziune finanţate de
stat, au avut monopol până în anul 2000, cand bTV a devenit primul canal de
televiziune privat care a obţinut licenţă de emisie. Există canale transmise prin
cablu şi canale TV cu plată.

Ziare bulgăreşti

1.5. Căi de acces

Bulgaria este situată în partea sud-estică a Europei, în estul Balcanilor. Se


învecinează cu Marea Neagră la est, cu Grecia şi Turcia la sud, cu Serbia şi
Macedonia la vest şi cu România la nord.
Aeroporturile internaţionale Varna şi Burgas fac din zona litorală a Bulgariei
un loc accesibil, uşor de atins ca destinaţie de petrecere a vacanţei pentru turiţti
din întreaga Europă. Marea Neagră este o mare calmă, valurile lipsind aproape în
totalitate.
În timpul regimului comunist s-a început construcţia mai multor hoteluri de
lux, construcţii finanţate de stat pentru membrii Partidului Comunist. După 1989
sistemul întreprinderilor de stat s-a prăbuşit, odată cu regimul comunist.
În sudul oraşului Kranevo se întinde o coastă stâncoasa, aceasta cuprinde şi
oraşul Balcic. Urmează spre sud o plajă nisipoasă de 3300 metri lungime, cu o
lăţime maximă de 70 metri.
Plaja este orientată spre est, oferind posibilitatea admirării răsăritului
soarelui din mare. Pe lângă atracţiile menţionate mai sus, coasta Mării Negre
oferă nenumărate facilităţi pentru spa ocupând primul loc în ţară la acest capitol.
Bioclimatul marin este bogat in aerosoli salini si in radiatie solara cu efect
excitant asupra organismului. Indicatii terapeutice: hipotiroidism, limfatism,
anemii secundare, rahitism, decalcifieri si unele afectiuni reumatismale. Pe malul
marii sunt conditii ideale pentru aerohelioterapie si talasoterapie.
Climatul general al Bulgariei este moderat, fiind împărţit în două subregiuni
climatice, separate de munţii Stara Planina. Iernile sunt mai reci în partea de
nord şi mult mai blânde spre sud. Temperaturile variază iarna între 0ºC şi -7ºC,
foarte rar atingându-se temperaturi minime de -20ºC. Primăvara, climatul capătă
gradul maxim de continentalism posibil, climat favorabil cultivării pomilor
fructiferi. Verile în nord sunt toride, înnăbuşitoare, în sud resimţindu-se
influenţa mediteraneană. Temperaturile maxime ale verii sunt mai reduse în sud
decât în partea dobrogeană şi de-a lungul Dunării, 28ºC-30ºC. Cele mai mari
temperaturi în Bulgaria au fost înregistrate la Ruse şi Silistra, depăşind 35ºC.
La mijlocul anilor 90 regiunea litorală a fost redescoperită de către
întreprinderile particulare şi au început investiţiile venind din sectorul privat.
Oraşele de pe coastă oferă multe variante pentru petrecerea vacanţei: surf, ski
nautic, scufundări, pescuit subacvatic, arheologie subacvatică. În zona litorală
există peste 100 de ansambluri naturale declarate arii protejate.
Motivaţiile turistice pentru alegerea Bulgariei ca destinaţie de vacanţă sunt
multiple. În primul rând, aşa cum am precizat mai sus, distanţa redusă faţă de
România. Astfel, de la Vama Veche pâna la Balcic sunt 60 Km. Din acest motiv,
majoritatea turiştilor preferă să călătorească individual, cu autotorismele proprii.
Nu sunt totuşi lipsite de importanţă pachetele de grup care includ transportul cu
autocarul.

1.6. Demografia

Conform recensământului din 2011, populația Bulgariei era atunci de


7.364.570 de locuitori, în scădere de la maximul de circa nouă milioane înregistrat
în 1989. Bulgaria are scădere demografică de la începutul anilor 1990,[199] când
prăbușirea economiei comuniste a determinat circa 937.000 oameni—în
majoritate adulți tineri—să emigreze înainte de 2005.[200] Populația continuă să
scadă și sporul natural actual este unul dintre cele mai scăzute din lume.[201]
Bulgarii reprezintă principalul grup etnic și compun 84,8% din populație.
Minoritățile turcilor și romilor formează 8,8% și respectiv 4,9%; circa 40 de
minorități mai mici compun 0,7 procente, și 0,8 nu s-au declarat membri ai unei
etnii.[202] Romii sunt considerați de către unii bulgari cetățeni de rang
inferior[203] și aproximativ 70.000 din ei sunt implicați în activități
ilegale.[204] Traficul de ființe umane este răspândit în rândul romilor din cauza
tradiției vânzării mireselor.[205] Programele de integrare a romilor, finanțate de
Uniunea Europeană, nu au avut succes.[206] Toate grupurile etnice cunosc și
folosesc bulgara, singura limbă cu statut oficial, limbă maternă pentru 85,2% din
populație.[207] Cea mai veche limbă slavă scrisă, bulgara este diferită de alte limbi
din acest grup prin anumite particularități gramaticale, cum ar fi lipsa cazurilor
substantivului și a infinitivului verbelor, precum și prin articolul
hotarât sufixat.[208][209]
Bulgaria se consideră oficial a fi stat laic. Constituția garantează libertatea
religioasă, dar desemnează creștinismul ortodox ca religie
„tradițională”.[210] Majoritatea populației (76%) se identifică
drept ortodocși.[207] Biserica Ortodoxă Bulgară este autocefală din 927,[211][212] și
are 12 episcopii cu 2.000 de preoți.[213] Alte organizații religioase sunt musulmanii
(10%), romano-catolicii (0,8%) și protestanții (1,1%); 0,2% practică alte credințe
și 11,8% nu se identifică cu nicio religie.[207]

Biblioteca Universității din Sofia, cea mai mare instituție de învățământ


superior din Bulgaria

Guvernul estima în 2003 rata alfabetizării la 98,6%, fără diferențe


semnificative între sexe. Bulgaria are prin tradiție standarde înalte de
educație.[203] Ministerul Educației, Tineretului și Științei finanțează toate
instituțiile de educătie publică, stabilește criterii pentru manuale și
supraveghează publicarea lor.[214] Statul furnizează educație gratuită în școli de
stat, cu excepția învățământului superior.[203] Procesul de educație cuprinde 12
clase, dintre care primele opt sunt primare și IX-XII sunt secundare.[214] Liceele
pot fi tehnice, vocaționale, generale sau specializate pe o anumită disciplină, în
vreme ce educația universitară constă dintr-un ciclu de licență de 4 ani, urmat de
un an de master.[215]
Speranța de viață medie este de 73,6 ani, sub media Uniunii
Europene.[216] Cauzele principale de deces sunt similare cu cele din alte țări
industrializate, în principal bolile cardiovasculare, cancerul și bolile
respiratorii.[217] Bulgaria are un sistem medical universal finanțat prin impozite și
contribuții la fondul de sănătate.[217] Fondul Național de Asigurări de Sănătate
(NHIF) finanțează o porțiune din ce în ce mai mare din serviciile medicale
primare. Cheltuielile cu sănătatea din bugetul național se ridică la 4,3% între
2002 și 2004, iar Fondul a contribuit la peste 60% din cheltuielile anuale ale
sistemului.[218] Bugetul sănătății s-a ridicat în 2010 la 4,2% din PIB, sau circa
1,3 miliarde de euro.[219] Numărul medicilor este peste media UE, cu 181 medici la
100.000 de locuitori,[220] deși este o penurie acută de asistente medicale și de
personal auxiliar, iar calitatea spitalelor este redusă.[221]
Majoritatea bulgarilor (72,5%) locuiesc în mediul urban.[222] Bulgaria are cea
mai mare rată de proprietate asupra locuințelor din lume: circa 97% din populație
trăiește în propria locuință sau în locuința ocupată de proprietar.[223] Există și o
rată mare de deținere de aparate electrice casnice, cum ar fi televizoarele (97,9
din locuințe), frigidere (93,3%) și telefoane (90,6%), și rate relativ mari pentru
calculatoare (42,9%) și automobile (41,9%). Ratele medii la toate categoriile sunt
substanțial mai ridicate în Sofia, al 12-lea oraș ca mărime din Uniunea Europeană,
cu o populație de peste 1.200.000 de locuitori.
II. Oferta turistică

1.1. Resurse turistice naturale

Relieful

Bulgaria se întinde pe circa o cincime din Peninsula Balcanică. Ea are


frontiere naturale în două părţi: în est se învecinează cu Marea Neagră pe circa
380 km, iar în nord, fluviul Dunărea marchează graniţa Bulgariei cu România, pe
circa 500 km. Ţara poate fi împărţită de la nord la sud în patru regiuni
naturale: Câmpia Înaltă a Dunării, lanţul Munţilor Balcani (Stara Planina), Câmpia
Tracică Superioară, iar în sud-vestul ţării, lanţurile alpine Rila şi Pirin, continuate
spre est cu Munţii Rodopi.

De la nord spre sud, bazinul Dunării este mărginit de o regiune deluroasă


acoperită parţial cu loess, cu altitudini maxime de 400 de metri. Prebalcanii (cu
altitudini de circa 1500 de metri) sunt urmaţi la sud de Munţii Balcani (Stara
Planina), care se întind de la frontiera estică la cea vestică. Acest lanţ muntos are
altitudini de până la 2376 de metri şi dă numele întregii peninsule dintre Marea
Neagră şi Marea Adriatică. Unele părţi din Balcani s-au transformat în carst şi
una din caracteristici este numărul mare de peşteri. În ciuda înălţimii lor, nu au
formele abrupte tipice lanţurilor muntoase înalte.
Munţii Balcani (Stara Planina)

Vesantul sudic al Vârfului Botev (2376 m), Parcul Naţional al Balcanilor


Centrali
În sudul Balcanilor se găsesc lanţuri muntoase paralele cu aceştia, care se
numesc Antibalcani sau Munţii Centrali (Sredna Gora), cu o înălţime maximă de
1604 m, în vârful Goliam Bogdan.
Munţii Centrali (Sredna Gora)
Între aceste două lanţuri muntoase se găsesc mai multe depresiuni.
Capitala Bulgariei, Sofia, este aşezată într-una din aceste depresiuni, la o
altitudine de 550 de metri.

Sofia (Munţii Vitosha)


Altitudinea scade către Câmpia Tracică Superioară. Această câmpie fertilă
se întinde în est până la Marea Neagră şi este traversată de văile mai multor
râuri. Al doilea oraş ca mărime din Bulgaria, Plovdiv, este situat pe malul râului
Mariţa. Câmpiile au un specific propriu datorită plantaţiilor întinse de floare-
soarelui şi culturilor de legume şi tutun.

Câmpia Tracică Superioară

În est, Câmpia Tracică se întinde până la Marea Neagră


În sud-vestul Bugariei se găsesc lanţurile muntoase înalte. Cel mai înalt
vârf din Bulgaria şi din întreaga Peninsulă Balcanică este Vf. Musala, cu o
altitudine de 2925 de metri. Acesta se găseşte în Munţii Rila, care se învecinează
cu Munţii Pirin şi cu Munţii Rodopi. Aceste lanţuri muntoase sunt mult mai
inaccesibile decât Munţii Balcani, care sunt traversaţi de circa 30 de trecători.
Munţii Pirin se pare că îşi datorează numele zeului slav al tunetului, Perun, care
potrivit legendei, ar fi trăit aici în vremurile străvechi.

Munţii Rila (Vârful Musala 2925 m)

Munţii Pirin
Munţii Rodopi

Clima

Principalii factori care contribuie la formarea climei sunt topografia ţării şi


vecinătatea ei cu Marea Neagră. În timp ce Munţii Balcani, care împart ţara în
două zone climatice, protejează sudul Bulgariei de curenţii de aer rece dinspre
nord, lanţurile muntoase din sudul Bulgariei protejează interiorul ţării de
influenţele climatice din regiunea mediteraneeană. În nordul Bulgariei influenţele
continentale sunt predominante. Masele de aer rece se adună deasupra Munţilor
Balcani, de aceea grindina şi chiciura pot provoca mari pagube recoltelor. Vara,
foehnul (vânt uscat) este un fenomen foarte răspândit. Regiunea dintre Balcani şi
Rodopi are o climă de tranziţie, cu influenţe mediteraneene. Vara se manifestă
fenomenul de secetă, care poate dura uneori până la trei luni.
Primăvara în Munţii Bulgariei

Vara la Marea Neagră în Bulgaria


Toamna într-un oraş bulgăresc

Iarna, şosele înzăpezite în Bulgaria


Dacă în nordul Bulgariei temperatura medie anuală este de 11,5°C, în sud ea
este de circa 15°C. În regiunea de coastă se manifestă influenţa moderatoare a
Mării Negre, iar lanţurile muntoase au o climă alpină şi sunt acoperite de zăpadă
mai multe luni pe an. Media anuală a precipitaţiilor este de 500-800 mm în câmpii
şi de 1000-1400 mm în munţi.
Hidrografia

Raurile apartin bazinului Marii Negre(Dunarea 470 km pe granita cu Romania


si afluentii sai Iskar 368 km,Osam 314 km,Lom s.a.)si celui al Marii
Egee:Struma(290 km) Tundja(350 km),Marita(321 km)s.a.

In Bulgaria se afla 280 lacuri de munte si numeroase lacuri de


acumulare,iar dintre izvoarele termale se afla cele de la Sapareva Banja,langa
Sofia,cele mai fierbinti din Europa.

Flora

Teritoriul Bulgariei este străbătut de la graniţa de vest şi până la Marea


Neagră de lanţul muntos Stara Planina, în lungime de 550 de kilometri. Acesta
constituite o graniţă naturală care împarte ţara în două zone diferite din punct de
vedere al climei. Munţii sunt acoperiţi cu o vegetaţie bogată, în special păduri de
foioase. La sud de Stara Planina se află alţi munţi, Stredna Gora, a căror floră
este alcătuită mai ales din păduri conifere, fagi şi stejari.

Cei mai înalţi munţi, nu numai din Bulgaria, ci şi din întreaga Peninsulă Balcanică,
sunt Munţii Rila, care se găsesc în regiunea de sud-vest a ţării şi sunt acoperiţi cu
o vegetaţie alpină. Pe înălţimile lor se află 145 de lacuri, printre care şi
Smradlivoto, cel mai mare lac din Balcani. Vârfurile Rilei sunt înzăpezite, iar pe
coastele lor cresc, în zonele mai înalte, tufişuri alpine, iar în zonele mai joase
diferite conifere, cum ar fi molizii, pinii sau brazii.

Cel mai lung lanţ muntos, cu numeroase subdiviziuni, sunt Munţii Rodopi, cu păduri,
lacuri alpine cu apă curată, izvoare şi pajişti pe care cresc diferite specii rare de
flori.

În vestul Bulgariei se află Munţii Vitoşa, ai căror versanţi au fost acoperiţi până
în secolul al 17-lea de păduri virgine. Majoritatea acestora au fost însă tăiate.
Defrişările şi distrugerea speciilor rare de plante din zonă au fost oprite în anul
1934, când munţii au dobândit statutul de parc naţional. Rezervaţiile naturale,
dintre care cea mai cunoscută este Bistrişko brnişte, ocupă mai mult de jumătate
din teritoriul parcului. În Bistrişko brnişte, a cărei suprafaţă totală este de 1137
ha, cresc conifere rare şi ierburi alpine. Tot aici pot fi unele întâlnite formaţiuni
geologice ieşite din comun, cum ar fi morenele. Datorită ecosistemelor unice de pe
teritoriul ei, rezervaţia a fost integrată în anul 1977 de către UNESCO în
programul ?Omul şi biosfera?. Munţii Vitoşa, care se află destul de aproape de
capitala bulgară, constituie una dintre destinaţiile preferate ale turiştilor.
Aceştia vin aici atât vara, pentru a se plimba şi a se bucura de răcoarea pădurilor,
cît şi iarna, când zăpada abundentă creează condiţii propice pentru practicarea
sporturilor specifice anotimpului.

Cîmpiile bulgare, care se întind de-a lungul râurilor, sunt cunoscute prin culturile
abundente de cereale. Între munţii Stara Planina şi Stredna Gora se află o zonă
numită ,,Valea trandafirilor?, în care se cultivă trandafiri, mentă şi levănţică, din
care se prepară uleiuri esenţiale.

Vegetaţia Bulgariei este în general tipică pentru zona de climă în care se află
ţara, neexistând specii de plante periculoase. Este însă recomandabil să nu gustaţi
nici un fel de fructe necunoscute, oricât de atrăgătoare v-ar părea

Vegetatia si Fauna

Aproximativ o treime din suprafaţa ţării este acoperită de păduri. În zonele


mai joase predomină foioasele – stejarii, fagii şi teii sunt speciile predominante.
La altitudini mai mari cresc coniferele, speciile predominante fiind pinii şi molizii.
Pentru a răspunde cererii permanente de lemn, la sfârşitul Evului Mediu au fost
defrişate mari suprafeţe de pădure, iar acum pericolul deşertificării este
combătut prin programe ample de reîmpădurire. O mare importanţă a fost
acordată plantării unor păduri mixte pentru a preveni epuizarea solului prin
monocultură. Datorită climei specifice, în sud este răspândită o vegetaţie de tip
mediteraneean, în care predomină o formaţiune vegetală (maquisul) formată din
tufărişuri, arbuşti spinoşi şi măslini. Pădurile de luncă dese, formate din plopi,
sălcii, ulmi şi frasini, se găsesc în unele părţi de pe malurile Dunării, iar în
unele zone umede din câmpii cresc stuf şi plante de mlaştină.
Vegetaţie montană
Munţii Bulgariei sunt habitatul unor specii rare sau pe cale de dispariţie.
Lupii, urşii şi cerbii constituie elementele faunistice importante ale ţării. De
asemenea multe specii de păsări rare, cuibăresc sau sunt sedentare în parcurile
naţionale ale Bulgariei. Aproximativ 13.000 de specii de nevertebrate şi
vertebrate se regăsesc în Bulgaria şi reprezintă 14% din toate speciile
înregistrate în Europa.
Hoitarul alb (Neophron percnopterus)

Cerbul lopătar (Dama dama)

Ursul brun (Ursus arctos)

Populaţia
Bulgaria este o zonă de tranzit între Europa şi Orientul Mijlociu. Circa
84% din locuitori sunt bulgari, iar turcii formează al doilea grup etnic ca număr,
reprezentând aproximativ 9% din populaţie. În Bulgaria trăiesc şi 350.000 de
ţigani, dar numărul lor exact este greu de stabilit, pentru că mulţi se declară
bulgari sau turci când se fac recensăminte. Alte minorităţi sunt formate din
macedoneni, armeni, români şi greci.

Ţărani bulgari la începutul secolului al XX-lea

Turci în Bulgaria, sfârşitul secolului al XIX-lea


Ţigani bulgari, începutul secolului al XX-lea
În Bulgaria trăiau mai mulţi turci, dar în timpul unei campanii în care au
fost obligaţi să devină bulgari, mulţi au plecat în Turcia, la sfârşitul anilor 1980.
Relaţiile încordate dintre bulgari şi turci s-au mai relaxat în ultimii ani. Mişcarea
pentru Drepturi şi Libertate, dominată de turci, este reprezentată în parlamentul
bulgar din 1990, iar în 2001 a făcut parte din guvern pentru prima dată. Acest
fapt a contribuit la relaxarea tensiunilor.
După decenii de migraţie a populaţiei de la sate la oraşe, proporţia bulgarilor
care trăiesc în oraşe este acum de circa 70%, Bulgaria fiind astfel una dintre cele
mai urbanizate ţări din sud-estul Europei. Oraşul cel mai mare este capitala,
Sofia, situată în vestul ţării, cu o populaţie de peste un milion de locuitori. Alte
oraşe importante sunt Plovdiv, în interiorul ţării şi Varna şi Burgas pe coasta Mării
Negre. Majoritatea bulgarilor sunt creştini ortodocşi, iar turcii sunt musulmani.
În perioada comunistă, bulgarii au fost descurajaţi să practice activ religia.
Bulgara, limba oficială, aparţine grupului de limbi slave şi foloseşte
scrierea chirilică. În fiecare an, pe 24 mai (Ziua Educaţiei şi Culturii Bulgare),
bulgarii îi cinstesc pe sfinţii Chiril şi Metodiu, „apostolii slavilor“, despre care se
crede că au inventat acest alfabet. Bulgara veche a fost folosită de multe alte
popoare slave care aparţineau de biserica răsăriteană.
Standartul educaţiei este ridicat în Bulgaria. După anii 1990, engleza a devenit
cea mai importantă limbă străină predată în şcoli, luând locul rusei. Numărul
bulgarilor care vorbesc germana sau franceza este în creştere. În cadrul
procesului de democratizare, autonomia academică a universităţilor a fost
legiferată în 1990. De atunci au fost fondate mai multe universităţi private.
Păstrarea moştenirii culturale naţionale are o mare importanţă în Bulgaria.
Costumele populare sunt bogat colorate şi decorate cu bijuterii, iar sunetele
culturii tradiţionale bulgare sunt exprimate sub forma cântecelor populare.
Aceste cântece sunt interpretate la numeroase festivaluri sezoniere de muzică
folclorică, cum este cel de la Koprivshtica (Копривщица), unde vin muzicieni,
cântăreţi şi dansatori de folclor din Bulgaria.

Festivalul folcloric de la Koprivshtica


Dansatori bulgari
Instrumentele autohtone importante sunt gadulka (cobza), gaida
(asemănătoare cimpoiului), cavalul (un fluier de lemn) şi toba. O caracteristică
neobişnuită a muzicii bulgare este interpretarea corală polifonică. Aceste „voci
bulgare“ constituie un fenomen care a făcut obiectul mai multor studii ştiinţifice.
Tradiţiile se păstrează şi în industria artizanatului, în obiectele confecţionate de
arămari, de sculptorii în lemn şi de olari.
Instrumente tradiţionale bulgăreşti (Gaida)
Interpretare corală
Bulgaria îşi arată şi faţa modernă. Datorită multor iniţiative private, viaţa
ei culturală este excepţional de efervescentă. Aceste iniţiative includ o serie de
galerii deschise în ultimii ani, mai ales la Sofia. Printre cei mai faimoşi artişti
contemporani de origine bulgară se numără „artistul împachetărilor“ Christo
Javacheff (Христо Явашев, n. 1935).

Christo Javacheff – Little Bay, Sydney


Christo şi Jeanne Claude Javacheff – Umbrelele

Christo Javacheff – Pont Neuf, Paris


III. Circulaţia turistică

Vama – Pot fi introduse fără taxă articole de uz personal şi cantităţi


limitate de ţigări, tutun şi băuturi alcoolice pentru consum propriu. Obiectele de
valoare trebuie declarate. Sumele în valute străine sau în leva mai mari de 10.000
de euro trebuie declarate.
Pentru şoferi – Este recomandat un permis de conducere internaţional şi
este necesară o asigurare carte verde. Limita de viteză este de 50 km/h în
localităţi, 90 km/h în afara localităţilor şi de 120 km/h pe autostradă. Limita de
alcoolemie 0,5‰. Se percepe o taxă pentru folosirea autostrăzilor, în funcţie de
distanţă, pe lângă taxa de acces unică.
Cazare – Există hoteluri de lux, de clasa I şi de clasa II în centrele
turistice şi un mare număr de apartamente particulare şi campinguri.
Moneda –1 leva = 100 stotinki.
Mijloace de plată – Există bancomate. Cecurile de călătorie pot fi încasate la
bănci. Cărţile de credit obişnuite sunt acceptate de hotelurile şi restaurantele
mari, precum şi de companiile internaţionale de închiriere de maşini. Plata în
numerar este totuşi cea mai răspândită modalitate de plată.
Bancnota de 100 de leva, în circulaţie din 2003
Convertor valutar: EUR, USD, BGN.
Cele mai variate tipuri de peisaje sunt protejate în mai multe parcuri
naţionale. Există o mare diversitate de mănăstiri şi biserici importante, dintre
care unele au fost incluse pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO.
Litoralul Mării Negre oferă plaje lungi de nisip. În Bulgaria există staţiuni
balneare recunoscute şi peste 500 de izvoare minerale. Schiorii se pot bucura de
iernile înzăpezite din regiunile montane înalte, scăpând de aglomeraţia
supărătoare din alte staţiuni de schi europene mai cunoscute.

Schi în Bulgaria
Gastronomia bulgară se bucură de o reputaţie internaţională.

Bine aţi venit în Bulgaria!

Ofertă gastronomică la „mehana“ (han), în Bulgaria


În lanţurile muntoase din Bulgaria se găsesc cele mai înalte vârfuri din
Peninsula Balcanică, precum şi o floră şi o faună variată. Lupii şi urşii, pe cale de
dispariţie în alte părţi, au aici condiţii adecvate. Mari zone sunt protejate în
parcuri naturale şi pot fi vizitate pe jos. Formaţiuni stâncoase, crestate, cu
defileuri adânci şi cascade, se găsesc în Parcul Naţional Rila. Parcul Naţional Pirin
se întinde pe cele mai înalte părţi ale Munţilor Pirin. Printre alte specii de plante
caracteristice în această zonă (desemnată de UNESCO monument al Patrimoniului
Natural Mondial), cresc maci de Pirin şi pini bosniaci masivi. Unele plante cresc
numai în această regiune.

În Munţii Pirin creşte pinul bosniac (Pinus heldreichii)


Totuşi, fenomene naturale fascinante nu se întâlnesc doar în lanţurile
muntoase, şi câmpiile au de oferit privelişti impresionante. În Parcul Naţional
Strandja, pe coasta Mării Negre, cresc fagi, unele specii rare de cactuşi şi
trăiesc specii de păsări foarte diverse. Pelicanii creţi pot fi văzuţi în
Rezervaţia Naturală Srebărna de pe Dunăre.
Parcul Naţional Strandja

Rezervaţia Naturală Srebărna


Peşterile sunt foarte răspândite în regiunile calcaroase. Datorită
fragilităţii rocilor, apa se infiltrează repede şi formează fenomenul de carst tipic
în subteran. Unele dintre cele 4.500 de peşteri sunt accesibile turiştilor. În
Munţii Balcani se găsesc cele mai multe. Analizele arheologice ale desenelor
rupestre i-au facut pe unii experţi să conchidă că peşterile au fost locuite în
Epoca Pietrei.

Peştera Devetashka

Desene rupestre în Peştera Măgura, Epoca Bronzului


Istoria variată a Bulgariei este reflectată nu numai de muzeele şi siturile
istorice din Sofia, ci de toate zonele ţării. După schimbările politice din 1989,
aşezămintele religioase şi-au recăpătat importanţa de odinioară. Multe dintre
aceste biserici şi mănăstiri au o valoare arhitecturală şi artistică foarte mare.
Cea mai faimoasă dintre ele este Mănăstirea Rila, dar şi alte centre religioase
adăpostesc o mare diversitate de comori. Mănăstirea Dryanovo, din secolul al
XII-lea, a fost distrusă de mai multe ori în timpul stăpânirii otomane, dar a fost
reconstruită. Ea se află pe locul de acum 150 de ani. Mănăstirea adăposteşte un
muzeu arheologic cu obiecte din perioada timpurie a Epocii Pietrei, descoperite
într-o peşteră din apropiere. După mai multe incendii, Mănăstirea Sf. Kirik a fost
construită în forma actuală, la începutul secolului al XIX-lea. Ea adăposteşte
icoane magnifice şi o colecţie impresionantă de vase de argint şi cupru.

Biserica Boyana din Sofia


(secolele X-XII, pictura datează din 1259)
Mănăstirea Dryanovo

Mănăstirea Sfântul Kirik


Sus în munţi, înconjurată de o pădure deasă de conifere şi situată la 120
km de Sofia, se află o bijuterie deosebită, Mănăstirea Rila. Această mănăstire de
călugări este considerată cea mai de seamă reprezentare a identităţii bulgare,
simbolizând şi importanţa Bisericii Ortodoxe de-a lungul întregii istorii a ţării. De
aceea, ea este astăzi un loc de pelerinaj naţional. Întemeiată în secolul al X-lea de
călugărul bulgar Ivan Rilski (Ivan din Rila), mănăstirea a servit ca loc de păstrare
în siguranţă a unor capodopere ale artei bulgare în timpul ocupaţiei otomane. De-a
lungul secolelor, ea a avut strânse legături cu centre spirituale şi din alte ţări.
După un incendiu devastator, căruia i-au supravieţuit numai câteva din clădiri,
edificiul a fost reconstruit. Deşi din exterior mănăstirea, locuită şi acum,
seamănă cu o fortăreaţă, designul interior este splendid. Aici se găsesc, printre
altele, o bibliotecă cu circa 16.000 de volume şi peste 100 de manuscrise, un
muzeu de istorie şi o biserică cu sculpturi în lemn şi fresce valoroase. Datorită
importanţei ei excepţionale, a fost inclusă pe lista Patrimoniului Cultural Mondial
UNESCO.

Mănăstirea Rila
„Sofia creşte, dar nu îmbătrâneşte niciodată“, aceasta este deviza
heraldică a capitalei Bulgariei, în jurul căreia gravitează întreaga ţara. Puteţi
cunoaşte fiecare epocă din istoria ţării dacă vă plimbaţi prin centrul oraşului. În
această metropolă se găsesc clădiri în stilurile grec, roman, bizantin şi turc. După
ce dominaţia otomană a luat sfârşit, Sofia a devenit capitala ţării în 1878, un
moment decisiv în istoria oraşului.
La începutul secolului al XX-lea, Sofia a cunoscut perioada ei de glorie. Din
această epocă s-au păstrat multe clădiri municipale. Catedrala Aleksandr Nevsky,
construită între 1904 şi 1912, este considerată una dintre cele mai importante
clădiri din Peninsula Balcanică. Cupola ei de aur, impresionantă, poate fi văzută de
la mare distanţă şi se spune că clopotele ei pot fi auzite până la o depărtare de 30
de km.
Clădirile din perioada comunistă, inclusiv unele clădiri guvernamentale şi sediile
posturilor de radio, contrastează puternic cu aceste construcţii mai vechi.
Spiritul eliberat după ce ţara şi-a deschis graniţele se exprimă acum sub forma
unor hoteluri de cinci stele şi magazine cu influenţe vest-europene. Un nou stil de
a face afaceri este evident în cafenelele şi barurile din oraş. Muzicieni celebri din
întreaga lume participă la festivalurile de muzică organizate în fiecare an în luna
iunie.

Sofia

Catedrala Aleksandr Nevsky


Bulgaria înseamnă şi golfuri îmbietoare cu apă verde-smarald şi plaje lungi
cu nisip fin, la marginea unor munţi acoperiţi de păduri dese. Porturi animate
pentru iahturi alternează cu sate de pescari liniştite şi pitoreşti. Mareele se fac
simţite foarte puţin sau deloc de-a lungul coastei, care are o lungime de circa 380
km, iar salinitatea Mării Negre este numai jumătate din cea a Mediteranei. Pe
litoralul bulgăresc al Mării Negre, clima este plăcut de caldă în timpul verii.

Litoralul bulgar al Mării Negre


La nord de Varna, de-a lungul coastei se întind „Nisipurile de Aur“. Aici se
află numeroase staţiuni, iar porţiunea de coastă este cunoscută pentru nisipul ei
fin şi strălucitor. În Varna se găsesc câteva obiective turistice precum Muzeul
Marinei şi ruinele unor terme romane. În Burgas se află un muzeu arheologic cu o
mare colecţie de ancore ale unor nave antice. „Plaja însorită“ se întinde de-a
lungul coastei, la nord de oraş. Nessebar, pe care turiştii care vizitează Bulgaria
trebuie să-l vadă neapărat, se află aici. Oraşul, care există din Antichitate, este
construit pe o peninsulă ieşind în mare şi este legat de continent printr-o şosea cu
lungimea de 400 m. Oraşul vechi, inclus pe lista Patrimoniului Cultural Mondial
UNESCO, este singurul „muzeu în aer liber“ din Bulgaria. Totuşi, staţiuni şi
obiective turistice pot fi găsite pe litoral şi la sud de Burgas până la graniţa cu
Turcia, înşirându-se pe coastă ca perlele pe un fir de aţă. Regiunea litoralului
Mării Negre a Bulgariei este recunoscută şi pentru vinurile ei.

Nisipurile de Aur

Plajă la Varna
Burgas
IV. Organizarea turismului în Bulgaria

La o populatie de 8.720.000 de locuitori, turismul reprezinta un sector

economic important al Bulgariei. In zona transfrontaliera a litoralului Marii

Negre sunt situate mai multe orase-statiuni, care prezinta similitudini ca

asezare geografica, clima, forme de turism pe

care le dezvolta si oportunitati de dezvoltare a

turismului transfrontalier, cu regiunea de sud-est a

Romaniei. In districtul Dobrich acestea sunt

reprezentate de:

Balchik - oras si statiune la mare, situat pe o

zona terestra, intr-un mic golf al Marii Negre. El se

afla la 60

km de Vama Veche si 40 km de Varna. In urma celui de al doilea razboi

balcanic, perioada 1913-1940, Balchikul a apartinut Romaniei. Din 1940 a fost

redobandit de Bulgaria odata cu Cadrilaterul. Aceasta zona dispune de diverse

forme de relief: mare, munte, campie, paduri si izvoare minerale calde si reci.

Pozitionarea fata de cele mai cunoscute statiuni ale litoralului bulgaresc fac

din Balchik un punct de atractie turistica pentru turistii bulgari si straini.

Albena este una dintre cele mai frumoase statiuni

de pe coasta Marii Negre beneficiind de o locatie

excelenta, ideala pentru serviciile de calitate

superioara puse la dispozitie de catre gazde. Plaja

din Albena are 5 km lungime si 150m latime


intinzandu-se de-a lungul unui golf pitoresc al Marii Negre.Statiunea se afla la 30

km de Varna si 12 km de Balchik.
Nisipurile de Aur cea mai mare statiune din nordul Marii Negre, cu o suprafata de

aproximativ 1800 ha, o latime de 100 m si 4km lungime

este situata la 18 km nord-est de Varna. Zona

este renumita prin nisipurile sale, considerate cele

mai curate de pe litoralul Marii Negre. Combinatia

dintre nisipul auriu, apa limpede si vegetatia

abundenta constituie

punctul de atractie pentu turistii din toata Europa. Clima deosebit de

blanda caracterizata prin ploi putine, fara caderi abundente de zapada creaza

posibilitatea desfasurarii activitatii turistice pe tot parcursul anului.

Principalele tipuri de turism practicate pe teritoriul Bulgariei sunt:

turismul cultural, eco-turism, turism de aventura si sporturi extreme, turism

de litoral, turism balnear, turism montan, turism pentru conferinte si seminarii,

turism pentru vanatoare si pescuit.

Unitatile hoteliere din cele trei statiuni turistice pun la dispozitia

clientilor urmatorele tipuri de servicii:

· cazare si masa in unitati hoteliere de 2-5 stele,

majoritatea dintre ele renovate recent;

· cazare cu mic dejun inclus, demipensiune si all-inclusiv;

· piscine interioare cu apa minerala;

· centre SPA;

· restaurante, baruri, taverne;

· mijloace de transport pentru clienti-taxiuri si mijloce proprii;


· posibilitatea practicarii diferitelor sporturi: schi nautic,

para-gliding, yachting, surfing, saling, echitatie, scufundari,

planorism, parasutism;

· croaziere zilnice de doua ore pe mare;

· excursii cu durata de la o jumatate de zi pana la doua zile

avand ca obiective vizitarea litoralului bulgaresc, vizitarea

manastirilor sau vizite in Romani;

· excursii de o zi spre o plaja izolata dinVarna;

· excursii de pescuit;
excursii de vizitare a obiectivelor turistice din zona si din tara
· organizarea de zboruri cu avionul si elicopterul (Albena).

Cele trei locatii ofera turistilor posibilitatea vizitarii a diverse

obiective culturale si istorice. Balchik este situata la o distanta mica

fata de cele mai cunoscute statiuni ale litoralului bulgaresc al Marii

Negre si este o locatie ideala pentru toate categoriile de turisti.

Punctele de atractie ale statiunii sunt: Palatul reginei Maria, Gradina

botanica, Muzeul istoric, Biserica Sf. Nicola, Muzeul Etnografic Galeria

de Arta din sudul orasului Dabrudza, Biserica Sf. Georgi, Biserica

Sf.Petka, Biserica Sf. Elena, biserica greceasca folosita pentru

concerte de opera,Teketo-monument religios de cult. La Albena turistii

pot vizita Rezervatia Naturala Baltata, iar zona Nisipurile de Aur

cuprinde o arie ecologica protejata.


V. Conţinutul strategiei turistice a Bulgaria

Guvernul Bulgariei a adoptat o strategie națională pentru dezvoltarea


sustenabilă a turismului care are ca scop atragerea, în fiecare an, a nouă milioane
de turiști străini până în 2020, informează Mediafax.

Bulgaria a atras anul trecut circa 7 milioane de turişti străini.

Potrivit analizelor efectuate, Bulgaria este atractivă în rândul străinilor


pentru turismul cultural, de spa şi montan. Autorităţile vor dezvolta totodată
turismul religios, ecoturismul şi turismul în zonele viticole, a explicat Branimir
Botev, secretar de stat în Ministerul Economiei.

"Toate analizele au arătat că Bulgaria are o mare şansă să devină o


destinaţie turistică populară, iar veniturile acestei industrii ar putea creşte cu
cel puţin 30%-40% în următorii 15%", a spus Botev.

Guvernul de la Sofia va aloca 10 milioane de leva (5 milioane euro) pentru


promovarea Bulgariei ca destinaţie turistică.

Botev mai declara că, datorită dezvoltării dinamice a turismului, litoralul


bulgăresc va avea nevoie de minim 100.000 de angajaţi experimentaţi pentru
sezonul de vară.

"Sunt multe universităţi din ţară care oferă pregătire în turism


internaţional pentru studenţii bulgari şi străini, proveniţi din aproape 17 ţări" a
arătat el.

Botev a precizat că turismul din Bulgaria este privat în proporţie de 100% şi


a adăugat că 45.000 de studenţi bulgari studiază în străinătate, obiectivul
autorităţilor fiind ca majoritatea acestora să revină în ţară pentru a aplica
cunoştinţele dobândite. Bulgaria promovează ecoturismul, turismul de aventură,
turismul istoric şi rural.
VI. Brand-ul turistic

Vecinii nostri se misca foarte bine atunci cand este vorba de turism. Acest
lucru a fost confirmat de miile de turisti care calatoresc catre aceasta
destinatie prin Travel Planner.

In contextul brandului turistic, chiar daca tara noastra a reusit sa


definitiveze cu mult inaintea lor brand-ul de tara, ceea ce au facut bulgarii mai
apoi, se pare ca este mult mai complex. De ce? Pentru ca in afara brandului
turistic naţional şi a sloganului, au fost create alte 10 sub-branduri pentru
diferite tipuri de turism, precum şi o strategie de branding pentru regiunile ţării.
In completare, a fost lansat un brand pilot pentru regiunea Tracia.
Noul brand, avand sloganul Bulgaria – A Discovery to Share, a fost dezvoltat
printr-un proiect cu fonduri finantate prin programele regionale UE, în valoare
de 700.000 euro şi descrie Bulgaria drept o destinaţie prietenoasă,
fermecătoare şi încă nedescoperită. Aici ii contrazicem putin, pentru ca turistii
romani au descoperit-o si o redescopera cu placere de la un an la altul. Probabil
ca partea aceasta se refera la celalate tari participante la sondaj. Mai concret,
conceputul vizual al brandului principal si cele 10 sub-branduri au fost testate in
15 tari, in randul a peste 2.000 de reprezentanti ai industriei turismului!

Dar pentru ca iata suntem balcanici, la fel ca in cazul scandalul frunzei


romanesti si noul logo turistic al Bulgariei, menit sa promoveze calatoriile in
aceasta tara a iscat unele controverse, deoarece seamana cu cel lansat toamna
trecuta de Kargastan. Cele doua logo-uri au aceeasi forma si culori asemanatoare.
Designul interior al logo-ului statutul kargaz reprezinta soarele, apa, muntii,
nisipul si vegetatia, elemente prezente si in emblema bulgareasca. Potrivit
ministerului bulgar, asemanarea este una totusi una intamplatoare, deoarece noul
brand a fost dezvoltat după o analiză a percepţiei actuale a Bulgariei ca
destinaţie turistică şi în comparaţie cu destinaţii concurente iar creatorii
brandului au luat în considerare sondaje efectuate în 11 ţări din Europa şi Asia.
Folosirea logo-urilor şi a simbolurilor brandului va fi gratuită, după
înregistrarea pe o platformă online care va fi deschisă în luna martie, accesibilă
de pe site-ul Ministerului bulgar al Economiei, Energiei şi Turismului.

Se pare ca noul brand desi putin mediatizat este unul cu noroc, judecand
prin prisma rezervarilor tip early booking ale turistilor romani care au crescut cu
peste 35% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Daca ofertele sunt
selectionate de catre turist dupa niste criterii solide si obiective, ofertele early
booking care, atentie, se apropie cu pasi repezi ultimele praguri, pot aduce chiar
avantaje majore!
VII. Analiza SWOT

Analiza SWOT
a activitatii turistice din Bulgaria

Puncte forte Puncte Oportunitati Amenintari

slabe
- Deschiderea la Marea - Localizarea zonei - Integrarea Bulgariei in Uniunea - Slaba dezvoltare a relatiilor

Neagra; Balchik langa alte statiuni Europeana da posibilitatea transfrontaliere reduc beneficiile

- clima termperat continentala importante de pe malul participarii la programe/proiecte cu economice, sociale si politice a unei

- intretinerea plajelor. Marii Negre (de ex. caracter international in domeniul astfel de cooperari in domeniul

statiunile din Romania) turismului si obtinerea de asistenta turismului

de specialitate (e.g. Organizatia


Geogra
fia si Mondiala a Turismului)
mediul
- Muzee pe diverse tematici; - Stadiul de degradare a - Obtinerea de resurse financiare - Concurenta altor tari in acest

- Manastiri; anumitor obiective din fonduri europene pentru domeniu (ex. Romania)

- Situri arheologice; culturale si de patrimoniu; restaurarea/modernizarea

Cultura
si
obiectivelor culturale si de
patrimo
niul patromoniu cultural;
cultural
- Retea de sosele si drumuri - Starea drumurilor pe - Calitatea de membru UE a - Cooperarea dificila cu tarile vecine

marcate international; teritoriul Bulgariei este o Bulgariei da posibilitatea de a obtine Bulgariei duce la o dezvoltare lenta
Infrast - Operatori de telefonie mobila frana in accesul turistilor in resurse financiare pentru
infrastructurii;

ructura
si fixa cu acoperire nationala si diferite zone ale tarii; dezvoltarea infrastructurii de
- Neparticiparea la programe
internationala. - Infrastructura pentru transport;
,Transp transfrontaliere de imbunatatire a
- Sistem centralizat de cazare din statiuni; - Intensificarea fluxului de turisti
ort si care infrastructurii
administrare a statiunilor vor vizita zona Balchik;
Comunic
turistice - Cresterea profitabilitatii activitatii d
atii
turism din zona Balchik;
- Personal calificat cu abilitati - Personal insuficient; - Atragerea de personal calificat in - Migratia personalului calificat din

lingvistice si calificare peste - Salarizare mica a turism de peste hotare (din UE); turism in diverse tari din Uniunea

Resurse medie; personalului din turism; - Schimb de know-how si experienta Europeana;

umane - Lipsa unor cursuri de cu parteneri din strainatate;

calificare si perfectionare - Obtinerea de finantari europene

in turism; pentru programe de calificare si

-necunoasterea limbilor de instruire a personalului din turism


circulatie internationala
de circulatie internationala;(Proiecte
incadrate in Programul

Operational Structural pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane);

- Reglementari legislative - Lipsa unui minister la - Elaborarea de legi si reglementari

privind desfasurarea activitatii d nivel national alocat legale privind activitatea de turism

turism din Bulgaria; activitatii de turism; conform standardelor europene

odata cu integrarea Bulgariei in UE

Cadrul

legal si

Organiz

area

- Agentii de turism si tur - Slaba promovare prin - Posibilitatea folosirii canalelor de

operatori cu expertienta in mass-media, TV, radio, promovare internationale pentru - Slaba constientizare a avantajelor

furnizarea de servicii turistice; internet in tara si serviciile de turism;

Marketi - Participarea la circuite strainatate; - Participarea la proiecte de

ng si nationale si internationale; - Baza de date slab promovare la nivel european; potentialului turistic al zonei;

Promov - Participarea la targuri si dezvoltata cu privire la

are serviciile turistice furnizate


expozitii de turism; in zona

- Pachete promotionale si in

functie de nevoi si cerinte


VIII. Perspective de dezvoltare – orizont 2020-2030

Bulgaria vrea să ajungă până în 2020 la un număr anual de turişti


străini de 9 milioane, iar în următorii 10 ani numărul acestora să crească la
12 milioane, potrivit unei strategii naţionale pentru dezvoltarea sustenabilă a
turismului aprobată luni de guvern, transmite Novinite.

Bulgaria vrea ca până în 2020 numărul anual al turiştilor străini să ajungă la


9 milioane (Imagine: Mediafax Foto/AFP)
Bulgaria a atras anul trecut circa 7 milioane de turişti străini.

Potrivit analizelor efectuate, Bulgaria este atractivă în rândul străinilor


pentru turismul cultural, de spa şi montan. Autorităţile vor dezvolta totodată
turismul religios, ecoturismul şi turismul în zonele viticole, a explicat Branimir
Botev, secretar de stat în Ministerul Economiei.

"Toate analizele au arătat că Bulgaria are o mare şansă să devină o


destinaţie turistică populară, iar veniturile acestei industrii ar putea creşte
cu cel puţin 30%-40% în următorii 15%", a spus Botev.

Guvernul de la Sofia va aloca 10 milioane de leva (5 milioane euro) pentru


promovarea Bulgariei ca destinaţie turistică.

În luna aprilie, Botev mai declara că, datorită dezvoltării dinamice a


turismului, litoralul bulgăresc va avea nevoie de minim 100.000 de angajaţi
experimentaţi pentru sezonul de vară.
"Sunt multe universităţi din ţară care oferă pregătire în turism
internaţional pentru studenţii bulgari şi străini, proveniţi din aproape 17
ţări" a arătat el.

Botev a precizat că turismul din Bulgaria este privat în proporţie de 100% şi


a adăugat că 45.000 de studenţi bulgari studiază în străinătate, obiectivul
autorităţilor fiind ca majoritatea acestora să revină în ţară pentru a aplica
cunoştinţele dobândite.
IX. Ariile natural protejate din Bulgaria

Rezervatia Kamenshtitsa - pastreaza un complex de ecosisteme de paduri


de foioase mixte in varsta de 60 - 170 de ani (gorun, fag, carpen, artar,
mojdrean, carpinita, frasin), precum si habitate de plante si animale rare si
protejate.

Rezervatia "Leshnitsa" este situata in bazinul hidrografic al raului


Leshnitsa, pe teritoriul localitatii Yasenovo si pastreaza un complex divers si
special de ecosisteme in lantul forestier muntos al portiunii Shipka din muntele
Stara Planina, precum si habitate si locuri cu conditii de viata corespunzatoare
de specii rare si protejate. Ecosistemul forestier cuprinde in principal fag,
carpen, gorun, mojdrean. Specia principala in padurile rezervatiei este fagul
obisnuit, care este in varsta de 160 de ani, cu o densitate de 0,9 si o inaltime
medie de 18m. Teritoriul ofera un loc de adapost pentru caprioara, cerb, mistret,
jder, urs, pasari pradatoare de zi si de noapte.

Barajul Zhrebchevo este al treilea baraj ca si marime din Bulgaria dupa


Iskar si Studen Kladenets. Cu o importanta internationala pentru pasarile de apa,
peste 20 000 dintre care (din 33 de specii) se concentreaza in fiecare iarna
langa baraj. La "Zhrebchevo" si iazurile piscicole au fost depistate un total de 77
de specii de pasari, in special cele de iernare, 23 de specii dintre care sunt
incluse in Cartea Rosie a Bulgariei.

Elementul central al "Barajului Ovcharitsa" este complexul de rezervoare


artificiale tehnologice. Amplasarea acestuia la granitele complexului minier-
energetic explica de ce, aceasta este motiv pentru lipsa zonei peisagistice
conservate si neatinse de catre oameni. Datorita statutului special al
electrocentralei si al echipamentelor hidrotehnice aferente (obiecte de
importanta nationala cu regim de control al accesului), desfasurarea serviciilor
turistice legate de sporturi acvatice cu motor este imposibila. Bogatia mare a
aviafaunei, in combinatie cu infrastructura bine dezvoltata si caracterul zonei,
ofera o posibilitate pentru o vizualitate buna, ofera conditii foarte bune pentru
dezvoltarea turismului ornitologic.

Natura zona Gorna Topchiya Protectia padurii de longoz de-a lungul raului
Tundzha. Teritoriul este deosebit de potrivit pentru dezvoltarea unui turism
specializat, mai interesant si de neuitat, precum este kaiakingul. Scurgerea
medie a raului Tundzha cuprinde distanta dintre podul din localitatea Tenevo
pana in zona "Darkaya", situata in apropiere de granita cu Republica Turcia.
Natura peisagistica frumoasa si vegetatia bogata, de-a lungul raului, fac extrem
de interesanta parcurgerea raului cu caiac.

Parcul Sinite kamani - Regiunea este foarte potrivita pentru dezvoltarea


turismului educational, legat de identificarea si evaluarea dezvoltarilor istorice
si culturale bogate si bogatia naturala a acestui lacas frumos balcanic.

Culoarea albastra a muntilor se datoreaza muschiului specific, care acopera


stancile muntelui. In functie de vremea si anotimpul, acesti muschi arata in mod
diferit - albastru, gri sau verde, fapt care le face foarte atractive pentru
vizitare, pe tot parcursul anului.

Rezervatia Orlitsata - Creat cu scopul de a pastra si proteja locurile cu


conditii de viata pentru cateva specii de pasari rapitoare protejate, padure
seculara de fag (Fagus moesiaca) si complex carstic, compus din formatiuni
stancoase, pesteri si izvoare. In afara de fag, la rezervatie puteti intalni si
carpen si carpinita, cer si garnita. Din reprezentantii faunei, tipic pentru zona
Muntelui Stara Planina, pot fi intalnite mamiferele (lup, sacal, mistret, cerb si
altele.) si aproximativ 200 de specii de pasari, 50 dintre care se incadreaza in
Cartea Rosie a Bulgariei.

Natura zona Raul Gorna Luda Kamchiya Zona este pozitionata in intregime in
interiorul tarii intre Sungurlare si Kotel. Trece prin cateva localitati, unde cea
mai populara destinatie din punct de vedere turistic este satul Ichera, aflat la
20 km de or. Sliven. Loc preferat de relaxare pentru boierii si voievozii din
Sliven, Ichera inca de pe vremuri stravechi era denumita "Odaia regelui". Satul
este un loc popular pentru vacanta relaxanta si dispune de cateva lacasuri
potrivite de cazare si masa. In localitate marea majoritate din case sunt
conservate inca de pe timpul perioadei renascentiste, care poarta
caracteristicile caselor renascentiste din Kotel.

Parcul Natural Strandzha Pastrare pe termen lung a naturii unice in


bazinele raurilor Veleka si Rezovska si asigurare durabila a dezvoltarii socio-
economice in regiune. Aceasta zona cuprinde o parte din Muntele Strandzha si
imprejurimile acesteia, care coboara spre Marea Neagra, precum si zona de
coasta cu o lungime de doi kilometrii. In principal sunt prezentate padurile -
padurile balcano-panonice de cer si gorun (cod 91MO), padurile de fag vest-
pontice (cod 91S0), padurile mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis si
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor rauri (cod 91F0),
padurile aluvionare cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (cod 91E0). Aceasta
este cea mai importanta zona pentru conservarea si protejarea padurilor de fag
vest-pontice. Parcul dispune de o mare varietate de trasee pentru ciclism, eco-
trasee, complexe etnografice si obiective si puncte turistice culturale si istorice.

Complexul Ropotamo de ani indelungati, este o destinatie turistica populara


din Bulgaria. Unul din cele mai vizitate obiecte turistice de pe litoralul de sud al
Marii Negre este Mlastina Arkutino cu nuferii sai albi si frumosi. Atractie
preferata pentru turistii care viziteaza litoralul Marii Negre este plimbarea cu
barca din portul raului Ropotamo (sub podul drumului rutier E87) pana la gura de
varsare a raului. Aceasta plimbara dureaza 60 de minute. Starci si pescarusi
albastrii zboara pe langa turisti in timpul plimbarii, iar deosebit de atractive sunt
si broastele testoase de apa, care lenevesc sub soare pe stancile sau arborii
cazuti la malul raului. Un lucru foarte interesant este si Capul de Leu - o formare
bizara stancoasa, ridicata deasupra malului drept al raului.

In apropiere de Lacul Atanasovsko se efectueaza un turism in masa, legat de


utilizarea plajelor aferente din apropierea orasului Burgas. Lacul este vizitat de
catre turisti specializati, cu interes fata de natura si in special catre pasari -
atat pe timpul vacantelor lor de vara, cat si pe timpul calatoriilor de la sau catre
statiunile situate la sud si la nord. Un grup separat sunt asa numitii bird
watcherii, care se alatura tururilor specializate pentru supravegherea si
monitorizarea populatiei de pasari din intreaga tara iar Lacul Atanasovsko este
printre destinatiile cele mai preferate, sau acestia vin aici in special in timpul
lunilor de toamna pentru a supraveghea migratia pasarilor.

Alt tip de "turism" care este practicat pe acest teritoriu, este asa numitul "spa-
turism", dar de un tip mai diferit, gratuit. Mii de vizitatori pe zi (peste 3000 de
oameni conform datelor Fundatiei Bulgare pentru Biodiversitate (BBF) din luna
august 2013) viziteaza bazinele de lesie si namol vindecatoare, aflate pe
teritoriul Salinelor de Sud ale Lacului Atanasovsko. Acestia sunt cetateni ai
or.Burgas, turisti bulgari si straini (in special rusi)."

Mandra Poda - zona protejata Poda este deschisa pentru vizitatori pe tot
parcursul anului. Aici exista cateva trasee distincte, unde pot fi observate si
monitorizate pasarile, fara ca acestea sa fie perturbate. Exista adaposturi
speciale pentru monitorizarea vietii pasarilor, precum si un turn nou in inima
zonei protejate, care ofera posibilitatea de monitorizare de la inaltime, direct in
colonia cu cuiburile de starci si lopatari. Suprafata este de doar 1 kilometru
patrat, dar aceasta este unul din cele mai bogate locuri, din punct de vedere
ornitologic, din intreaga Europa - aici pot fi observate 265 de specii de pasari.
Aici se afla si unica colonie mixta, de pe litoralul Marii Negre, de lopatari, ibis si
starci (de noapte, rosii, gri, galbeni si mici albi). Deasupra acestei zone (Poda)
trece si al doilea, ca marime din Europa, traseu pentru migratia pasarilor - Via
Pontica, unde anual pe aici trec zeci de mii de berze albe, pelicani comuni, pasari
de prada de zi si pasari cantatoare.

Zona Irakli-Emine are o istorie antica si bogata. Evidentele istorice din


secolele VII - XIV mentioneaza faptul ca, portul Emine si farul acestuia au
existat in hartile geografice si prin urmare au fost cunoscute si renumite printre
marinari. Regiunea din jurul orasului medieval Emona a fost extrem de
dezvoltata, dar in timpul asupririi otomane aceasta a decazut foarte mult. Un
lucru insa niciodata nu sa schimbat - natura frumoasa. Aceasta include apa de
mare cristalina, nisipul auriu si fin, padurea densa si racoroasa. Plaja din zona
Irakli, cu o lungime de 2,6 km este deosebit de atractiva pentru iubitorii
naturalisti si turistii cu rulote si caravane, precum si pentru toti acestia care
iubesc aventurile de tip Survivor si Robinson. Aceasta este o regiune
emblematica, renumita ca ultimul loc salbatic de pe coasta bulgara a Marii Negre
(cu inca cateva mici exceptii), care a pastrat spiritul unic rebel al vizitatorilor,
atrasi pe aceste locuri de catre plajele curate, contactul apropiat cu natura
pastrata si conservata si posibilitatea de a se desprinde de viata zgomotoasa de
zi cu zi. Aceasta se afla la o distanta destul de mare de statiunile renumite si nu
are nici un fel de infrastructura.

Lacul Pomorie - Regiunea este deosebit de populara ca si loc pentru


tratament cu namol si lesie, datorita produselor extrase din lac. Fundul lacului
este acoperit cu namol, care este de culoare neagra si este foarte bogat la
compozitie chimica. Namolul detine proprietati medicinale valoroase si de ani
indelungati este o premisa pentru dezvoltarea tratamentului balnear, iar de
curand si al Turismului SPA din Pomorie. Centrul de vizitare al Lacului Pomorie se
afla pe malul lacului, in adevarata apropiere de Muzeul de Sare. Toti iubitorii
naturalisti si oaspetii din Pomorie au acces liber pana la expozitia atractiva din
acest centru, care prezinta fapte interesante si fotografii incitante din laguna
salina. Pe un ecran special, in sala de expozitie a centrului, pot fi vizionate in
direct imagini si cadre din colonia mare de chire de mare din lac. De la etajul doi
al cladirii se descopera o priveliste unica de genul ei catre complexul de zone
protejate, unde vizitatorii mai curiosi pot folosi tuburile de observatie si
binoclurile, pentru a examina in detaliu locuitorii lacului.

Natura zona Aheloy - Ravda - Nessebar - regiunea zonei protejate este


puternic urbanizata si include statiuni celebre de pe litoralul Marii Negre.
Declarat cu scopul de a proteja una din ultimele dune de nisip neatinse, aflate pe
coasta bulgara a Marii Negre. Turismul principal este cel de masa, iar impactul
negativ asupra acestor dune ameninta pastrarea si conservarea acestora.
Insula Sfanta Anastasia - insula a fost pe deplin renovata, innobilata si
accesibila, pregatita pentru a povesti despre trecutul ei stratificat, despre
acumularea spirituala, despre legendele, legate de vizitele piratilor si comorile
ingropate. Dupa reconstruirea insulei si transformarea acesteia intr-o atractie
turistica, pe insula este disponibila o expozitie de muzeu, o biserica, fenomene
stancoase si un debarcader.

Lacul Burgas - In ultimii ani regiunea lacului Vaya devine un obiect din ce in
ce mai popular pentru turism - ornitologic. In canalul care leaga lacul de Marea
Neagra, precum si in partea de est a lacului, isi desfasoara antrenamentele
Clubul de sporturi acvatice - Burgas. Zona protejata ofera posibilitate de
dezvoltare pentru un numar de activitati: excursii turistice cu barci si
organizarea de vizite turistice pana la locul adapostului construit pentru
vizionarea si privirea pelicanilor si al altor pasari de apa. Pentru moment volumul
de incarcare este scazut si nu afecteaza in mod negativ zonei umede.
De un interes special pentru turisti si vizitatori este si:

 numarul de specii de pasari de apa amenintate la nivel global - rata cu capul


alb, pelicanul cret, gasca cu piept rosu, cormoranul mic si altele.
 migratia pasarilor
 unele specii de plante superioare: sica (Limonium gmelinii), florile frumoase
ale ghiocelului de toamna (Sternbergia colchciflora)
 obiectele arheologice (sanctuare, necropole).
Bibliografie

 „Recensământul din 2011 din Bulgaria” (în bulgară). Institutul


Național de Statistică din Bulgaria. Accesat la 20 decembrie 2011.
 Chary, Frederick B. The History of Bulgaria [Istoria Bulgariei] (The
Greenwood Histories of the Modern Nations) (2011) extrase și căutare de
text
 Crampton, R. J. A Concise History of Bulgaria [O istorie concisă a
Bulgariei] (2005) Cambridge, UK; New York: Cambridge University
Press ISBN 978-0-521-61637-9
 Bell, John D., ed. (1998). Bulgaria in Transition: Politics, Economics,
Society, and Culture after Communism [Bulgaria în tranziție: politică,
economie, societate și cultură după comunism]. Westview. ISBN 978-0-8133-
9010-9
 „Country Profile: Bulgaria” (PDF). Library of Congress Country
Studies (Biblioteca Congresului SUA). 2006. Există o versiune arhivată la 17
iulie 2005. Accesat la 24 decembrie 2011.
 Curtis, Glenn E.; Mitova, Pamela (1992 research). „Country Study:
Bulgaria”. Library of Congress Country Studies (Biblioteca Congresului SUA).
1993. Există o versiune arhivată la 13 decembrie 2012. Accesat la 4
decembrie 2011.
 „Historical Setting”. Capitolul 1. Accesat la 4 decembrie 2011
 „The Final Move to Independence”. The Bulgarian Independence
Movement [Mișcarea pentru independența Bulgariei]. Accesat la 4
decembrie 2011
 „San Stefano, Berlin, and Independence”. The Bulgarian
Independence Movement [Mișcarea pentru independența Bulgariei].
Accesat la 4 decembrie 2011
 „Bulgaria in World War II: The Passive Alliance”. World War II [Al
Doilea Război Mondial]. Accesat la 4 decembrie 2011
 „Wartime Crisis”. World War II [Al Doilea Război Mondial].
Accesat la 4 decembrie 2011
 „After Stalin”. Communist Consolidation [Consolidarea comunistă].
Accesat la 24 aprilie 2012
 „Domestic Policy and Its Results”. Communist Consolidation
[Consolidarea comunistă]. Accesat la 4 decembrie 2011
 „Foreign Affairs in the 1960s and 1970s”. The Zhivkov Era [Epoca
Jivkov]. Accesat la 4 decembrie 2011
 http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/bulgaria-
vrea-sa-atraga-anual-9-milioane-de-turisti-straini-pana-in-2020-335712
 „The Political Atmosphere in the 1970s”. The Zhivkov Era [Epoca
Jivkov]. Accesat la 4 decembrie 2011
 „Topography”. The Society and its Environment [Societatea și
mediul său]. Accesat la 4 decembrie 2011
 „Climate”. The Society and its Environment [Societatea și mediul
său]. Accesat la 4 decembrie 2011
 „The Economy”. Chapter 3. Accesat la 4 decembrie 2011
 „Resource Base”. The Economy [Baza de resurse]. Accesat la 4
decembrie 2011
 „Government and Politics”. Chapter 4. Accesat la 4 decembrie 2011
 „Arms Sales”. National Security [Securitatea națională]. Accesat la
4 decembrie 2011
 „Military Personnel”. National Security [Securitatea națională].
Accesat la 20 decembrie 2011
 http://www.traianbadulescu.ro/2012/10/05/pe-scurt-despre-
secretele-turismului-din-bulgaria/
 https://ecomareaneagra.wordpress.com/civilizatii-pontice/bulgaria/
 MAREA ENCICLOPEDIE – STATELE LUMII – Ediţia originală
publicată în 2008, Das Neue Bild unserer Welt, wissenmedia GmbH,
Gütersloh/Germania – versiunea în limba română, Editura Litera, 2009
Bucureşti, România.
 http://www.bs-ecopedia.eu/ro/property/view/3
 ISIDROJ. GAVILAN – NEOPHRON PERCNOPTERUS, HANRY
DOORN – DAMA DAMA, AIDAN FINN – URSUS ARCTOS