Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Specializarea: Master – Ortodoxie Românească și Viață Liturgică

Românii ortodocși din Australia și Noua


Zeelandă

Coordonator: Masterand:

Pr. Conf. Univ. Dr. Gabriel Gârdan Cîmpean Ilie-Rareș

Cluj-Napoca

2018
Emigranții românii din Australia și Noua Zeelandă – istoric, cauze și perspective

Știri despre emigranții români din Australia găsim cel mai timpuriu în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea. Unii dintre aceștia se pare că au adus contribuții semnificative la viața Australiei. Demn
de amintit în acest sens este Edward Grandville Theodore. Acesta a fost Premier al statului Queensland
între anii 1919 și 1925 din postura de membru al Partidului Muncitoresc (Labor Party). Mai târziu, în
anul 1929 a ocupat postul de președinte al acestui partid și, concomitent, trezorier în guvernul James
Scullin. Tatăl lui a fost Vasile Teodorescu (cunoscut drept Basil Stephen Theodore). Acesta a fost un
aristocrat din Galați, care pe la 1880 a emigrat în Australia. Povestea lui este foarte interesantă. În
tinerețe, fiind iubitor de lingvistică a hotărât împreună cu fratele său să plece la studii în Regatul Unit.
Părinții lui aveau însă alte planuri cu el. Aceștia și-au dorit foarte mult ca el să urmeze tatălui său și
să intre în clerul bisericesc ortodox. Teodor nu a dat curs dorinței părinților și s-a înscris la British
Merchant Navy, adică în flota britanică. În acest context a cunoscut-o pe Anne, iar mai târziu împreună
au lăsat Regatul Unit pentru Australia.1
Trecând mai departe, în anii următori numărul emigranților români din Australia crește destul de
timid. Astfel, „recensământul Guvernului Australian din 19472, înregistra doar 493 de români. 7 ani
mai târziu, în 1954, numărul lor a sporit semnificativ, ajungând la 3314 suflete.3” Anii ce au urmat și
greutățile aduse de regimul comunist au făcut ca numărul să se dubleze. Creșterea (deși
nesemnificativă, cel puțin pentru moment) a numărului, a adus cu ea necesitatea organizării
administrative a diasporei. Astfel, în anul 1951, ia ființă ARA sau Asociația Românilor din Australia,
cu sediul în suburbia Fairfield de lângă Sydney.
Mihai Maghiaru4 ne spune că „Asociația a luat ființă în iunie 1951, ca urmare a adunărilor
spontane ce aveau loc în Hyde Park, Sydney. În același an și-a început apariția și Buletinul de
Informații ARA. În 1958, prin strădania membrilor asociației, a luat naștere și prima biserică ortodoxă
română «Buna Vestire» în Sydney. În 1982, asociația a înființat și prima școală românească.5” O

1
„Ted Theodore”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ted_Theodore&oldid=842107250, data
accesării: 23 mai 2018.
2
Exact în același an, în România era abolită regalitatea și se instaura Republica Populară Română, luând ființă ceea ce în
mod neoficial numim România comunistă.
3
Iulică Țenea, „Românii din Australia”, Ziarul Națiunea, http://www.ziarulnatiunea.ro/2017/08/16/romanii-din-australia/,
data accesării: 22 mai 2018.
4
Mihai Maghiaru (n. 1926 – m. 2011) a fost președintele ARA timp de două mandate. A plecat din România în 1947.
Dorind să lase patria mamă pentru un trai mai bun a ajuns în Cehoslovacia, apoi în Austria, Germania, si în 1950 a emigrat
în Australia. A lucrat ca expert în asigurarea calității (quality assurance officer) timp de 20 ani, contribuind semnificativ
la introducerea standardelor internaționale de calitate pe continentul australian și la îmbunătățirea vieții diasporei
românești.
5
„Asociația Românilor din Australia”, Australieni.net, http://australieni.net/asociația-romanilor-din-australia/, data
accesării: 22 mai 2018.
privire de ansamblu asupra acestei perioade ne-o oferă părintele profesor Patriciu Vlaicu. El spune că
„în perioada comunistă, în jur de 50.000 dintre persoanele trimise la specializare sau în interes de
serviciu în străinătate, au decis să nu se mai întoarcă. Câteva mii de persoane au emigrat oficial în
SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, și mult mai puțini în alte țări ale lumii.6”
După anul 1990 situația s-a schimbat radical, diaspora românească din Australia cunoscând o
creștere continuă. Spre exemplu, „la recensământul din anul 2001 s-au înregistrat 12.950 de români7”.
În interviul luat lui M. Maghiaru (realizat în anul 2009), acesta spune: „sunt cam 14.000 de români.
După părerea mea, sunt mai mulți, dar nu cred să fie mai mulți de 20.000. În Sydney sunt cam 4.000,
în Melbourne 5.000, mulți sunt și în Queensland.8” Statisticile mai actuale ale sociologilor spun că
din 2001 până în prezent, numărul românilor a crescut la aproximativ 135000.
Cauzele acestui val crescând de emigranți sunt diverse. Prima și probabil cea mai importantă este
latura economică. Dorința multor co-naționali de a duce un trăi cât de cât bunicel i-a împins să lase
țara mamă chiar și pentru îndepărtatul continent al Oceaniei. Vizavi de cauzele fenomenului
emigrației, tot părintele Patriciu ne spune că „cel mai important val de emigrare a fost cel de după
1990, o emigrație în principal economică, orientată spre statele Uniunii Europene, care, direct sau
indirect, au încurajat absorbția forței de muncă și, în mai mic număr, spre SUA, Canada, Australia și
Noua Zeelandă.9” Așadar, după căderea comunismului, din rațiuni economice foarte mulți români s-
au orientat spre țări bine dezvoltate din punct de vedere economic. Vinderea forței de muncă la un
preț cât mai avantajos a fost țelul celor mai mulți dintre aceștia.
Pe lângă cauza economică, cel puțin în perioada comunistă, o altă cauză a fost cea politică. Atunci,
foarte mulți dintre românii ce au plecat peste hotare au făcut-o din pricina regimului politic, a corupției
și a lipsei de drepturi și libertăți. Constrânși de acești factori, bineînțeles că cei ce au avut posibilitatea
au plecat nădăjduind că vor găsi ceva mai bun acolo unde vor ajunge.
Imaginea pe care românii și-au creat-o în Australia este una bună. „O statistică a Guvernului
Australian din 2001, spune că din totalul românilor cu vârste peste 18 ani, 59.4% din ei dețin o formă
de calificare profesională, iar 24.5% din români au studii superioare. Românii se găsesc în toate
domeniile de activitate: sunt buni meseriași, constructori, ingineri, doctori, profesori. Contribuie
considerabil la viața culturală a Australiei: pictori, sculptori, artiști, muzicieni, scriitori, poeți,

6
Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României, p. 565.
7
Iulică Țenea, „Românii din Australia”.
8
„Asociația Românilor din Australia”, http://e-australia.ablog.ro/2009-02-10/asociatia-rom-nilor-din-
australia.html#ixzz1t2HuF9CM, data accesării: 22 mai 2018.
9
Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României, p. 565.
recunoscuți atât pe plan național cât și internațional. Un exemplu în acest sens este renumitul doctor
Traian Chirilă, cercetător cu renume mondial în domeniul oftalmologiei.10”

Organizarea bisericească a diasporei ortodoxe române din Australia și Noua


Zeelandă

Dacă în capitolul precedent spuneam că sporirea diasporei române din Australia a adus cu sine
nevoia organizării administrative a comunităților, trebuie spus că și din punct de vedere bisericesc
lucrurile au stat tot cam așa. Sporirea populației a dus la sporirea parohiilor, iar acest lucru a condus
la nevoia organizării canonice a parohiilor.
Diaspora ortodoxă românească de pe continentul australian a primit o organizare
administrativă concretă în anul 2006. Atunci, prin hotărârea nr. 1289, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a înființat Vicariatul Ortodox Român pentru Australia și Noua Zeelandă. Sub
jurisdicția acestei nou-înființate instituții bisericești, care avea sediul la Melbourne, au intrat toate
parohiile românești aflate pe cuprinsul celor două țări (Australia și Noua Zeelandă). Un an mai târziu
situația a evoluat în așa fel încât „la data de 23 octombrie 2007, la propunerea Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod a aprobat, prin hotărârea nr. 4.708,
înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, în dependență directă de
Patriarhia Română. Sediul Episcopiei a fost stabilit în orașul Melbourne, statul Victoria, Australia.11”
De asemenea, „prin adresa Nr. 445/25 ianuarie 2008, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a încredințat
Înalt preasfințitului Părinte Iosif, mitropolitului ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale,
misiunea de a se deplasa în Australia, în scopul organizării Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei
și Noii Zeelande, a constituirii Adunării Eparhiale, precum și a examinării și adoptării de către aceasta
a Statutului pentru organizarea și funcționarea Episcopiei.12”
În data de 24 februarie 2008, sub președinția Înalt preasfințitului Părinte Iosif, s-au desfășurat,
la Melbourne, lucrările Adunării Eparhiale, în cadrul căreia au fost validați delegații parohiilor
românești din Australia și Noua Zeelandă. De asemenea, a fost adoptat Statutul pentru organizarea și
funcționarea Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande și a fost propus candidatul
de episcop titular. După câteva zile, în 5 martie, în cadrul unei ședințe de lucru a fost propus spre
aprobare Sfântului Sinod acest Statut. În cadrul aceleiași ședințe, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române l-a ales în funcția de episcop titular al nou-înființatei episcopii pe părintele arhimandrit Mihail

10
Iulică Țenea, „Românii din Australia”.
11
Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României, p. 592.
12
Ibidem.
Filimon. Hirotonia sa întru episcop a avut loc în data de 20 aprilie 2008, la Catedrala Patriarhală din
București, fiind săvârșită de către Înalt preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh
Patriarhal, înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi.
Întronizarea episcopului Mihail a avut loc în data de 29 iunie 2008, la Catedrala episcopală
din Melbourne, Australia. Slujba a fost săvârșită de către Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu,
Mitropolitul Ardealului, însoțit de Preasfințitul Părinte Ambrozie al Giurgiului și de un sobor de preoți
și diaconi români din cadrul noii episcopii. La acea slujbă, spre a marca comuniunea ce există între
Biserici, au slujit și Preasfințitul Părinte Irinej, episcopul ortodox sârb al Australiei și Noii Zeelande,
precum și Preasfințitul Părinte Nikolai, episcop de Alaska, din partea Bisericii Ortodoxe Americane
(OCA – Orthodox Church in America).13
În data de 17 iunie 2008, episcopia a fost înregistrată, conform Association Incorporation Act
1981, purtând denumirea de Romanian Orthodox Episcopate of Australia and New Zeeland INC.
Instalarea episcopului eparhiot a avut loc în data de 29 iunie 2008. De atunci încoace Biserica
Ortodoxă Română își desfășoară activitatea misionară într-un mod organizat, pe întreg cuprinsul
acestor țări. Au fost înființate parohii noi, „în orașele Canberra, Cairns, Melbourne, Adelaide,
Brisbane, Wodoonga, Tasmania, Darwin, Bayswater, Rockhampton, Townsville și Gold Coast, cât și
în Noua Zeelandă la Hamilton, Chritchurch, Ashburton, Auckland și South Land.14” Alte parohii sunt
în curs de constituire. De asemenea, în statul Victoria activează și o mănăstire cu hramul „Izvorul
Tămăduirii”. Aceasta în anul 2012 și-a sărbătorit primul hram. „Locația mănăstirii a fost cumpărată
la începutul anului 2011 în suburbia Melton (103 Porteous Road, Melton West 3337, Victoria,
Australia). Sfințirea locului s-a săvârșit în anul 2011, la sărbătoarea «Izvorul Tămăduirii» când a avut
loc sfințirea apei și binecuvântarea locului prin stropire cu agheasmă și untdelemn sfințit,
continuându-se cu slujirea pentru prima dată a Sfintei Liturghii. Aici a fost așezată reședința
episcopală, după care în cursul anului 2011 au fost începute proiectele de amenajare a paraclisului
Mănăstirii «Izvorul Tămăduirii» și a Centrului Pastoral – Misionar «Sfinții Împărați Constantin și
Elena».15”
De asemenea, se depun „eforturi pentru intensificarea activității pastoral-misionare, prin
desfășurarea programelor aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru

13
„Episcopia Giurgiului”, http://www.episcopiagiurgiului.ro/Stiri/showarticle.php?articleID=233, data accesării: 23 mai
2018.
14
Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României, p. 593; „Mai multe parohii românești înființate în Noua
Zeelandă”, Ziarul Lumina, http://ziarullumina.ro/mai-multe-parohii-romanesti-infiintate-in-noua-zeelanda-47055.html,
data accesării: 23 mai 2018.
15
„Primul hram la Mănăstirea «Izvorul Tămăduirii» din Melbourne, Australia”, Basilica.ro, http://basilica.ro/primul-
hram-la-manastirea-izvorul-tamaduirii-din-melbourne-australia/, data accesării: 22 mai 2018.
funcționarea școlilor duminicale, în care credința creștină și limba română sunt predate adolescenților
și copiilor din parohiile noastre. Pentru aceasta, la nivel eparhial au fost înființate două organizații ale
Episcopiei: a) Uniunea Femeilor Ortodoxe și b) Uniunea Tinerilor Ortodocși Români, cu filiale în
toate parohiile eparhiei românești. Notăm că, din aprilie 2010, cu ajutorul Domnului Dumnezeu și cu
eforturile preoților din Protopopiatul Noii Zeelande, comunitatea românească are un program religios
săptămânal în limba română, transmis prin intermediul radioului național, în cadrul emisiunii radio
„Rostirea Ortodoxă”. Primele parohii ortodoxe românești în Australia și Noua Zeelandă au fost
înființate cu eforturi deosebite de către românii ortodocși, începând cu a doua jumătate a secolului al
XX-lea, care au cerut binecuvântare și acoperire canonică de la Patriarhia Română. Mulți dintre
aceștia fac parte din generația exilului românesc din Australia și Noua Zeelandă, o parte sunt
emigranți, iar alții au sosit în aceste locuri după anul 1990, punând bazele unor parohii noi.16”
Episcopia și, bineînțeles prin aceasta episcopul Mihail, face parte din Adunarea Episcopală a
Oceaniei (în trecut numită SCCOCA - Standing Conference of Canonical Orthodox Churches in
Australia [fondată în 1979], iar mai apoi EAO - Episcopal Assembly of Oceania [fondată în 2010 și
succesoare a SCCOCA]). Aceasta se constituie din toți episcopii canonici activi care au sub jurisdicție
teritoriul Oceaniei și diaspora aferentă.
Președintele acestei adunări permanente este Arhiepiscopul Stylianós Harkianakis al
Australiei. Acest episcop este sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol.
Vice-președintele este Mitropolitul Pavel Saliba al Australiei, Noii Zeelande și Filipine. El vine din
partea Patriarhiei Antiohiei și Întregului Răsărit. Vice-președinte secund este Episcopul Agapit
Gorachek al Stuttgart-ului. Acesta ocupă postul de vicar al Episcopiei Ortodoxe Ruse din Germania
și din afara Rusiei. El vine în EAO, bineînțeles din partea Patriarhiei Ruse. Pe lângă episcopul ortodox
român Mihail (despre care am amintit deja) alți membrii ai EAO sunt: Episcopul Irinej Dobrijevic al
Australiei și Noii Zeelande. Acesta se supune canonic sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe a Serbiei;
Mitropolitul Amfilohios Tsoukos al Noii Zeelande, având jurisdicția sub Patriarhia Ecumenică;
Episcopul Iezechiel Kefalas al Dervelor și vicar al Arhiepiscopului Stylianós; Episcopul Serafim Ginis
al Apolloniadei, vicar și el al Arhiepiscopului Stylianós și, în fine Episcopul Nikandru Palyvos de
Doryleou, de asemenea vicar al Arhiepiscopului Stylianós. Această adunare permanentă se întrunește

16
Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României, p. 593.
în ședințe de lucru cam din doi în doi ani și discută în general probleme legate de pastorația diasporei
și misiunea orthodoxă pe pământul australian.17
Pentru o mai bună înțelegere a contextului desfășurării misiunii Bisericii Ortodoxe Române
de aici ar merita să prezentăm măcar pe scurt câteva parohii dintre cele mai importante ale acestei
episcopii, precum și un scurt istoric al lor.

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Melbourne, Victoria, Australia

Parohia ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost înființată la cererea și cu sprijinul
exclusiv al românilor ortodocși din Statul Victoria. Majoritatea acestor români fac parte din exilul
românesc despre care am vorbit ceva mai devreme. Aceștia stabilindu-se în Australia au dorit ca măcar
în parte să păstreze spiritul românesc și de aceea „în anul 1971, Patriarhul Justinian al Bisericii
Ortodoxe Române, deși nu a avut acordul Departamentului Cultelor, pe propria răspundere a dat
binecuvântarea și Decizia Patriarhală de împuternicire arhimandritului Theodoros Kentridis de a
înființa un Comitet de inițiativă pentru prima parohie românească din Australia.18” După ce o vreme
a slujit alături de români părintele Theodoros, Patriarhia Română l-a numit în calitate de paroh, pe
preotul Dumitru Găină.
La data de 1 octombrie 1972, preotul Dumitru Găină a sosit în parohie și a început activitatea
pastorală cu multă râvnă, întocmind proiecte misionare și organizând viața parohiei. „În decembrie
1972, prin grija patriarhului Justinian, parohia primește în dar icoanele necesare pentru confecționarea
unui iconostas provizoriu în biserica închiriată pentru slujire. În mai 1979, Patriarhul Iustin dăruiește
din partea Patriarhiei Române, un clopot, două sfeșnice, două policandre mari și scaunul arhieresc19”
și astfel lucrurile încep să se așeze, iar parohia să prindă aripi.
Din documentele parohiei reiese faptul că în decembrie 1979, apare pentru prima dată ideea
consemnată în ședința Consiliului Parohial de a fi cumpărată actuala biserică a parohiei. La această
dată biserica era doar închiriată pentru oficierea sfintelor slujbe. Dându-se asigurările din partea
proprietarilor că biserica va fi vândută românilor, la 11 mai 1980, Preasfințitul Antonie Plămădeală,
pe atunci episcop al Buzăului a slujit Sfânta Liturghie și a sfințit biserica. După negocieri cu foștii

17
„Episcopal Assembly of Oceania”, https://orthodoxwiki.org/Episcopal_Assembly_of_Oceania, data accesării: 22 mai
2018; „Adunarea Episcopală a Oceaniei în ședință de lucru la Sydney, Australia”, https://reintregirea.ro/stiriexterne/1106-
adunarea-episcopala-oceaniei-sedinta-de-lucru-la-sydney-australia.html, data accesării: 23 mai 2018.
18
„Biserica «Sfinții Apostoli Petru și Pavel» din Melbourne, Australia”, http://www.roeanz.com.au/biserica-sfintii-
apostoli-petru-si-pavel-melbourne-p, data accesării: 23 mai 2018.
19
Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României, p. 594.
proprietari, la data de 28 martie 1982, s-a semnat contractul de vânzare – cumpărare a proprietății
(biserica și casa parohială).
În urma unei corespondențe cu Patriarhia Română s-a primit scrisoarea nr. 12330 din 1983,
prin care comunitatea era anunțată că Patriarhul Iustin a dat binecuvântarea de a se picta biserica cu
cheltuiala Patriarhiei Române, fiind desemnat pentru aceasta pictorul Gheorghe Răducanu. Pictura
bisericii a fost executată între anii 1984 și 1985, iar sfințirea ei s-a săvârșit de către mitropolitul Nestor
al Olteniei la data de 21 iulie 1985.
Tot din partea Patriarhiei Române a fost donat noul iconostas lucrat în atelierele mănăstirii
Plumbuita, icoanele fiind lucrate de către același pictor, Gheorghe Răducanu. Totodată s-a fixat cu
gresie întreaga suprafață a pardoselii bisericii, s-a instalat gard metalic în spatele proprietății, s-a
introdus o nouă rețea de apă și gaz metan cu capacitate maximă în vederea alimentării corespunzătoare
a bisericii și casei parohiale. Toate acestea s-au făcut din donațiile și cu lucrul enoriașilor acestei
parohii.
Între activitățile misionare, demn de subliniat este faptul că sub patronajul parohiei, la 25
decembrie 1988 a luat ființă Organizația Tineretului Ortodox Român din Victoria. Tot în această
perioadă s-a discutat în mai multe ședințe ale Adunării Generale și ale Consiliului Parohial despre
necesitatea construirii în cadrul parohiei pentru necesitățile misionar– pastorale, dar și în scop cultural,
a unui Centru cultural–pastoral. De notat este faptul că toate veniturile parohiei din donații și
contribuții au fost folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de cumpărare, reparații și întreținere
a proprietății.
La începutul anului 1991, cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, Patriarhia Română a donat
bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” străni sculptate în lemn de stejar. La data de 20 decembrie
1991, preotul Dumitru Găină și-a încheiat slujirea ca paroh al acestei comunități după mai bine de 19
ani. La această dată a preluat inventarul parohiei noul paroh aprobat de Patriarhia Română, preotul
Dumitru Coman.
În anul 2006, prin hotărârea nr. 1289, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a înființat
Vicariatul Ortodox Român pentru Australia și Noua Zeelandă cu centrul la biserica „Sfinții Apostoli
Petru și Pavel”. De asemenea, în anul 2007, prin hotărârea nr. 4708, Sfântul Sinod a aprobat
propunerea Preafericitului Părinte Daniel de a înființa Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și
Noii Zeelande cu sediul la Melbourne. Astfel, biserica parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
devenind încet simbolul ortodoxiei românești din Australia, este ridicată la rang de catedrală.
Conform Buletinului Parohial, în prezent Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” are un
număr de 65 de familii. Pe lângă frumoasele slujbe care se oficiază în fiecare duminică și sărbătoare,
la parohie funcționează și școala duminicală pentru copii și adolescenți.

Parohia „Sfânta Maria” – Sydney, New South Wales, Australia20

Cum se întâmplă în cazul multor parohii din diaspora, întemeiate prin voința credincioșilor,
parohia ortodoxă română „Sfânta Maria” din Sydney a fost fondată la 18 martie 1973 de către
compatrioții noștri refugiați în statul New South Wales. Întemeiată de români și greci din România,
parohia a fost oficial recunoscută de către autoritățile statului NSW, la 15 octombrie 1973. În același
an, parohia a fost acceptată sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române. În anul 1975 patriarhul
Justinian a dat decizia de numire pentru preotul Gabriel Popescu în calitate de paroh al Parohiei
„Sfânta Maria”.
Primul locaș de cult a fost Welsh Presbyterian Church din suburbia Redfern. Situația avea se
schimbe în scurt timp. Astfel, în 1977 parohia a achiziționat propria clădire. Era o fostă bisericuță
metodistă din lemn, situată în Linthorn Avenue, Enfield South (astăzi Croydon Park). Administrarea
proprietății este asigurată de un consiliu parohial ales cu un mandat de un an de către Adunarea
Generală a parohiei și coordonat de către preotul paroh.
Dintre activitățile însemnate ale parohiei menționăm: editarea periodicului „Viața Parohială”
(1975); inaugurarea unei săli sociale care servește ca loc de întâlnire pentru enoriași cu ocazia
diferitelor evenimente culturale sau sărbători (1977); deschiderea bibliotecii parohiale (1978);
ridicarea și sfințirea unei troițe monumentale din piatră, dedicate creștinilor ortodocși din România
decedați pe pământul Australiei. Tot în acest a avut loc sfințirea bisericii de către episcopul Antonie
Plămădeală al Buzăului (1980); construirea actualei intrări principale a bisericii (1982); înființarea
filiei „Sfântul Andrei” din Newcastle (1983); construirea corpului bisericii (1987), instalarea unui
mozaic reprezentând-o pe Maica Domnului21 (1989); instalarea iconostasului sculptat în lemn, donat
de către Patriarhia Română (1991); lucrări de înveșmântare iconografică a interiorului bisericii22
(1994); ridicarea turlei bisericii23 (1998); preotul Gabriel Popescu cere pensionarea din motive de

20
„Parohia «Sfânta Maria» din Sydney, Australia”, http://www.roeanz.com.au/biserica-ortodoxa-sfanta-maria-sydney-
australia-p, data accesării: 23 mai 2018; Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României, pp. 595-596.
21
Acesta a fost executat de către artistul George Răducanu în timp ce picta biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din
Melbourne.
22
Pictura murală a bisericii a fost executată de pictorii Doru Dumitru Slădescu și Cristina Slădescu și poartă atât amprenta
stilului bizantin ortodox cât și a școlii de iconografie românească. Iconografia bisericii se desfășoară în două registre.
Primul, în plan inferior, este alcătuit din icoane reprezentând 31 de sfinți, iar cel de-al doilea, în plan superior, este alcătuit
dintr-un șir de 12 icoane înfățișând scene biblice.
23
Arhitecții sunt Vasile Florea și Michael Sundic.
sănătate (1 octombrie 2003) și prin Decizia Patriarhală nr. 6/2003 este numit în postul de preot paroh
Doru Costache. Acesta preia conducerea parohiei în data de 12 decembrie 2004; utilarea bisericii cu
o nouă instalație de sunet, aer condiționat și mobilier nou pentru Sfântul Altar, cât și a bucătăriei și
sălii anexă cu mobilier nou (2005); lansarea programului catehetic și cultural „Serile Sfintei Maria”
(2006); preotul Doru Costache se retrage din Episcopia Australiei și Noii Zeelande și în urma
vacantării postului de paroh, Preasfințitul Părinte Episcop Mihail împreună cu Consiliul Eparhial
numește în funcția de paroh pe preotul Vicențiu Dumitru (2008).

Parohia „Sfânta Maria” – Wellington, Noua Zeelandă24

La început credincioșii români mergeau la Bisericile greacă, sârbă sau rusă, unde comunitățile
erau mai numeroase și aveau biserică și preot. Dorința de a auzi slujbele în graiul românesc, a condus
la formarea unui grup de inițiativă, care a pus bazele primei parohii ortodoxe românești în Noua
Zeelandă. Trebuie menționat și gândul cel bun al preotului Theodor Kentridis (preot grec hirotonit în
România), care i-a îndemnat pe credincioșii români să meargă la Patriarhia Română și să solicite
înființarea unei parohii ortodoxe în Wellington, Noua Zeelandă.
Astfel, în anul 1971, reprezentanții familiei Afendoulis au plecat la București pentru a cere
binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. Inițiativa aceasta a găsit tot sprijinul
patriarhului Justinian, care a aprobat la data de 16 octombrie 1971, înființarea Parohiei Ortodoxe
Române în capitala Noii Zeelande. Noua biserică avea să poarte hramul „Sfânta Maria”. Pentru ca
parohia să fie recunoscută de autoritățile Noii Zeelande, în anul 1974 comitetul de atunci a înregistrat
parohia, la Departamentul de Justiție sub denumirea: The Romanian Orthodox Parish „Saint Mary”
of Wellington, New Zeeland, Incorporated.
La început numărul membrilor care alcătuiau această parohie a fost mare, dar odată cu trecerea
timpului, aceștia și-au săvârșit viața. Așa se face că astăzi există aici o comunitate de aproximativ 55
de familii care mărturisesc credința străbună ortodoxă și păstrează legătura cu Biserica. În anul 1974
a fost numit ca prim păstor al acestei comunități, părintele Gheorghe Speranță, care a activat în
perioada 15 februarie 1974 – 26 aprilie 1998, când a trecut la cele veșnice.
Prin contribuția financiară a credincioșilor și prin eforturile preotului Gheorghe, comunitatea
de aici a strâns bani și a cumpărat o proprietate care se află pe strada 511 Adelaide Road, Berhampore,
Wellington. Cu timpul au amenajat-o pentru a servi ca locaș de cult și pentru a se putea săvârși Sfânta

24
Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României, pp. 599-600; „Parish St. Mary, Wellington”,
http://orthodoxrowellington.org.nz/wordpress/despre-noi/, data accesării: 23 mai 2018.
Liturghie și celelalte taine bisericești, pentru folosul comunității. În acest demers, Patriarhia Română
a avut o contribuție importantă, înzestrând Sfântul Altar și biserica cu obiecte de cult necesare pentru
săvârșirea slujbelor religioase, la care se adăugă iconostasul bisericii împodobit cu icoane și sculptat
în lemn de tei. Astfel a fost săvârșit marele eveniment de sfințire a bisericii în data de 8 iunie 1980.
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, biserica a fost
sfințită de episcopul Antonie Plămădeală al Buzăului, înconjurat de un sobor de preoți din Australia
și Noua Zeelandă. Cu această ocazie, Preasfințitul Antonie a oferit fraților Vasile și Ion Afendoulis
„Crucea Patriarhală” pentru mireni.
În cadrul lucrărilor de amenajare, credincioșii au anexat în spatele Bisericii o clădire care
servește ca Centru Pastoral–Misionar, în care se desfășoară toate evenimentele sociale, culturale și
misionare ce au loc în cadrul comunității ortodoxe române de la Wellington. Prin donațiile
parohienilor și ale Statului Român, Biserica deține în cadrul proprietății o bibliotecă de carte
românească însumând un număr de peste 500 de volume.
Gândindu-se la viitorul parohiei, părintele Gheorghe și-a îndrumat credincioșii pentru
construcția unei case parohiale pe terenul parohiei. Primul păstor al acestei parohii nu și-a putut vedea
visul împlinit deoarece s-a mutat la Domnul la data de 26 aprilie 1998. La cererea credincioșilor,
Patriarhia Română a numit în postul de paroh pe preotul Theodor Postelnicescu, care a activat în
perioada 1 martie 1999 – 1 aprilie 2002. În acest timp părintele împreună cu consiliul parohial și cu
sprijinul credincioșilor au construit casa parohială, care a fost terminată în anul 2001.
Având în vedere vacantarea postului de paroh la această parohie, a fost numit prin Decizia
Patriarhală nr. 31/2002 începând cu data de 1 mai 2002, preotul Marian – Răzvan Dincă. Acesta a
ajuns în Noua Zeelandă pe data de 9 August 2002.
În perioada de organizare a Episcopiei, părintele Marian Dincă a fost transferat la cerere într-
o nouă parohie australiană. În acest sens, Preasfințitul Mihail în conlucrare cu consiliul parohial a
numit în postul de paroh pe preotul Antonie – Claudiu Coroabă. După obținerea vizei religioase,
acesta a ajuns în parohie și a fost instalat cu binecuvântarea chiriarhului la data de 15 aprilie 2009.
Părintele Antonie – Claudiu Coroabă a slujit aici până în luna august a anului 2011.
După plecarea părintelui Coroabă în țară, postul de preot paroh a rămas vacant. De aceea,
Preasfințitul Mihail, prin decizia nr 3/12 mai 2012, l-a numit în postul de paroh pe preotul Nicolae
Floroiu. Acesta a fost instalat la data de 21 aprilie 2013 de către preotul Mircea Corpodean, Protopopul
Ortodox Român al Noii Zeelande.
În anul 2012, ca urmare a înaintării cererii de către teologul Dumitru Dan Grădinaru (care
locuia în Wellington alături de soția sa) la Cancelaria Episcopală Permanentă a Consiliului Eparhial
al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, în ședința din data de 14 iulie 2016,
Preasfințitul Mihail, Episcopul Australiei si Noii Zeelande, a aprobat intrarea lui în rândul clericilor
români din această Episcopie. Astfel teologul a fost hirotonit întru diacon pe seama Parohiei Sfânta
Maria din Wellington, Noua Zeelandă. Hirotonia s-a oficiat cu ocazia Sfintei Liturghii la Mânăstirea
„Izvorul Tămăduirii” (Reședința Episcopală din Melton West, Melbourne, Australia) pe data de 17
iulie 2016.

Parohia „Sfântul Ignatie Theoforul” – Auckland, Noua Zeelandă25

Biserica „Sfântul Ignatie Theoforul” a luat ființă la sfârșitul anilor '70 sub denumirea de „Saint
Ignatius Orthodox Mission in Auckland” la inițiativa unui mic grup de credincioși. Pentru o bună
perioadă biserica a aparținut canonic de Patriarhia Antiohiei. În anul 1978 a fost închiriată o capelă
metodistă în Carlton Gore Road, iar apoi alta în Grafton Road. În interiorul acesteia din urmă s-a
construit Sfântul Altar și Sfânta Masă. În anul 1986 preotul Maurice Venville de la Biserica Anglicană
„Saint Jude” a oferit capela „Saint Christopher”, iar în 1989 s-a încheiat un contract de închiriere pe
5 ani cu „General Trust Board of Diocese of Auckland”.
Până în '87 biserica nu a avut un preot titular, ocazional oficiind preotul Dușan Kurita de la
Biserica Ortodoxa Sârbă. În perioada 1988–1992 a slujit preotul Ilian Eades din Dunedin, iar începând
cu data de 15 iulie 1993 se produce un eveniment important în viața Bisericii, odată cu hirotonirea
preotului Mihail Coumbias ca preot titular al parohiei „Sfântul Ignatie Theoforul”.
În prezent cei mai mulți dintre enoriașii care participă la Sfânta Liturghie sunt români
ortodocși, stabiliți în Auckland26 și care mărturisesc credința ortodoxă străbună. Părintele Mihail
Coumbias este grec de neam, dar s-a născut în Romania. A emigrat în Noua Zeelandă în urmă mulți
ani și a fost hirotonit în 1992 de către Arhiepiscopul Gibran27.
Pentru ca situația să fie în avantajul parohienilor, Părintele Mihail împreună cu consiliul
parohial a dorit să facă trecerea parohiei sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române. În luna iulie a
anului 2008, părintele Mihail a trecut la cele veșnice, iar Preasfințitul Mihail în conlucrare cu consiliul
parohial, în luna septembrie 2008 a numit în postul de preot paroh al bisericii „Sfântul Ignatie
Theoforul” pe părintele Mihai Mircea Corpodean (care este și protoiereu al protoieriei Noii Zeelande).

25
Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României, pp. 600-601; „Parohia «Sfântul Ignatie Theoforul» din
Auckland, Noua Zeelandă”, http://www.roeanz.com.au/biserica-ignatie-teoforul-auckland-noua-zeelanda-p, data
accesării: 23 mai 2018.
26
În Auckland se află cea mai mare comunitate românească din Noua Zeelandă
27
Arhiepiscopul Gibran Ramlawey al Australiei și Noii Zeelande (n. 1931 - m. 1999) a fost vicar patriarhal al Episcopiei
Ortodoxe a Australiei și Noii Zeelande. Aceasta avea jurisdicția canonică sub Patriarhiei Antiohiei și Întregului Răsărit.
A fost prezentat credincioșilor și instalat ca părinte duhovnicesc al acestei comunități de către
Preasfinția Sa la data de 8 martie 2009.

†Mihail Filimon, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii


Zeelande28

Preasfințitul Mihail Măricel Filimon s-a născut la data de 25 ianuarie 1964, din părinții
ortodocși Ioan29 și Ileana, în localitatea Matca, județul Galați. După terminarea școlii generale și a
gimnaziului, a urmat cursurile liceale în orașul Tecuci, județul Galați, între anii 1978 – 1982. În luna
octombrie a anului 1984, a intrat la Mănăstirea Cernica din Arhiepiscopia Bucureștilor, fiind
închinoviat și apoi, la 7 ianuarie 1986, cu aprobarea Preafericitului Patriarh Justin, a fost tuns în
monahism, primind numele Mihail.
Din vara anului 1986 a fost transferat la Mănăstirea Curtea de Argeș, unde a îndeplinit
ascultările de gestionar custode sală, casier, diacon și apoi preot slujitor. În anul 1987, în urma
examenului de admitere pe care l-a susținut la Institutul Teologic Universitar din Sibiu a fost admis și
a urmat cursurile de zi ale acestui Institut Teologic pe care le-a absolvit în anul 1991, susținând teza
de licență cu titlul: „Preocupări privind canonizarea sfinților români în trecut și astăzi”. În acest timp
a fost hirotonit de către Preasfințitul Episcop Calinic Argatu pe seama Mănăstirii Curtea de Argeș ca
ierodiacon, la data de 18 aprilie 1987, și ieromonah, la 11 septembrie 1988. La 8 noiembrie 1991 a
fost hirotesit protosinghel de către Preasfințitul Arhiereu Casian Crăciun, cu binecuvântarea și
aprobarea Preasfințitului Episcop Calinic al Argeșului.
În toamna anului 1991 a susținut examenul de admitere pentru cursurile de doctorat în
Teologie, fiind admis la secția Sistematică, Specialitatea Teologie Dogmatică și Simbolică, lucrând
sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Ică, susținând toate examenele pentru cei trei ani, la Sibiu
(1992–1994) și Cluj (1994–1995). După înființarea Eparhiei Argeșului și Teleormanului, și-a reluat
activitatea fostul Seminar Teologic al Argeșului, iar în aceste condiții a fost numit profesor la catedra

28
„Preasfințitul Părinte Mihail Filimon, episcopul Episcopiei Ortodoxe a Australiei și Noii Zeelande”,
http://www.roeanz.com.au/episcop-mihail-australia-noua-zeelanda-biografia-p, data accesării: 22 mai 2018; „His Grace
Bishop MIHAIL”, Orthodox Australia, http://www.orthodox.net.au/en/his-grace-bishop-mihail, data accesării: 22 mai
2018; „Episcopul BOR din Australia și Noua Zeelandă este gălățean”, Forumul gălățenilor de pretutindeni. Știri Galați,
https://galateni.net/forum/topic/1342-episcopul-bor-din-australia-si-noua-zeelanda-este-galatean/, data accesării: 23 mai
2018.
29
Tatăl episcopului Mihail a adormit întru Domnul în anul 2016. Potrivit cuvântului adresat familiei cu ocazia acestui
eveniment trist, părintele Daniel a subliniat faptul că Ioan (tatăl episcopului Mihail) a fost un om vrednic, care și-a crescut
copii în deplină conștiință creștină. Vezi „Mesaj de condoleanțe adresat familiei PS Mihail al Australiei şi Noii Zeelande”,
http://patriarhia.ro/mesaj-de-condoleante-adresat-familiei-ps-mihail-al-australiei-si-noii-zeelande-9162.html, data
accesării: 22 mai 2018.
de Vechiul și Noul Testament, activând la Seminarul Teologic din Turnu Măgurele, județul
Teleorman, în anul școlar 1991–1992. În anul școlar 1992–1993 (luna februarie), a funcționat la
aceeași catedră la Seminarul Teologic din Pitești.
În anul 1992, Preafericitul Părinte Teoctist l-a recomandat Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe a Greciei pentru a primi o bursă de studii post-universitare. Astfel, în luna februarie 1993 a
urmat cursurile pentru limba greacă la Facultatea de Filologie a Universității Aristotelis din Tesalonic.
La 9 iunie 1993, i s-a aprobat cererea la Facultatea de Teologie, Universitatea Aristotelis din
Tesalonic, prin care cerea înscrierea în rândul candidaților la titlul de doctor în teologie. A lucrat sub
îndrumarea următorilor profesori: Prof. Univ. Dr. Ioannis Kongulis, îndrumător principal, Prof. Univ.
Dr. Hristos Vasilopulos și Pr. Prof. Univ. Dr. Vassilios Kaliakmanis. Teza de doctorat pe care a
elaborat-o are ca temă: „Slujirea catehetică a Bisericii Ortodoxe Sobornicești din Romania în secolul
al XX-lea”.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din 8-9 decembrie 1994, i-a
acordat rangul de arhimandrit, fiind hirotesit la 22 ianuarie 1995. După revenirea sa de la Tesalonic,
începând cu 1 octombrie 1999, a fost încadrat prin concurs, conform specializării, în postul de lector
la catedra de Pedagogie Creștină din cadrul secției de Teologie Pastorală a Facultății de Teologie
Ortodoxă „Sfânta Filofteia” a Universității Pitești. De la 1 noiembrie 1999, a fost numit consilier pe
probleme de învățământ teologic și religios în Eparhia Argeșului și Muscelului, prin decizia nr.
157/19.11.1999, dată de Preasfințitul Episcop Calinic al Argeșului. De asemenea, începând cu 1
septembrie 2000, prin decizia nr. 298/24.11.2000, a fost numit în postul de inspector școlar la
specialitatea Religie, lucrând în cadrul compartimentului „Curriculum și inspecție școlară” din
Inspectoratul Școlar Județean Argeș.
La 23 aprilie 2003, a fost chemat la mănăstirea orthodoxă română „Înălțarea Domnului” din
Detroit, Statele Unite ale Americii, iar în data de 27 iulie 2003 a fost ales de către obștea mănăstirii în
ascultarea de stareț, fiind mai apoi confirmat și instalat cu binecuvântarea Înalt preasfințitului
Arhiepiscop Nathanael al Detroitului. La chemarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, s-a întors la București, fiind numit, de la 1 ianuarie 2008, în funcția de vicar
administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
La 5 martie 2008, preacuviosul arhimandrit Mihail Filimon a fost ales în scaunul de episcop
al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande de către Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. Slujba de hirotonire a avut loc în Duminica Floriilor, pe 20 aprilie 2008 la
Catedrala Patriarhală din București și a fost întronat la sărbătorirea hramului Catedralei Episcopale
Sfinții Petru și Pavel din Melbourne. Ceremonia de întronare a fost oficiată de o delegație specială
formată din înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.
În prezent episcopul Mihail, pe lângă activitatea pastorală susține o relație vie cu autoritățile
române din Australia (Ambasada României, care are sediul la Canberra), cu autoritățile australiene și
neo-zeelandeze și cu comunitățile de acolo. Acestea la rândul lor îl prețuiesc ca pe un om al lui
Dumnezeu și cărturar în același timp.30

30
„Ceremonia de decorare a Prea Sfințitului Episcop Mihail Filimon al Australiei și Noii Zeelande”,
https://canberra.mae.ro/local-news/886#null, data accesării: 23 mai 2018.
Bibliografie

Țenea, Iulică, „Românii din Australia”, Ziarul Națiunea,


http://www.ziarulnatiunea.ro/2017/08/16/romanii-din-australia/, data accesării: 22 mai 2018.
„Ted Theodore”, Wikipedia,
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ted_Theodore&oldid=842107250, data accesării:
23 mai 2018.
„Asociația Românilor din Australia”, Australieni.net, http://australieni.net/asociatia-romanilor-din-
australia/, data accesării: 22 mai 2018.
Comunități Ortodoxe Românești din afara granițelor României.
„Asociația Românilor din Australia”, http://e-australia.ablog.ro/2009-02-10/asociatia-rom-nilor-din-
australia.html#ixzz1t2HuF9CM, data accesării: 22 mai 2018.
„Episcopia Giurgiului”, http://www.episcopiagiurgiului.ro/Stiri/showarticle.php?articleID=233, data
accesării: 23 mai 2018.
„Mai multe parohii românești înființate în Noua Zeelandă”, Ziarul Lumina,
http://ziarullumina.ro/mai-multe-parohii-romanesti-infiintate-in-noua-zeelanda-47055.html,
data accesării: 23 mai 2018.
„Primul hram la Mănăstirea «Izvorul Tămăduirii» din Melbourne, Australia”, Basilica.ro,
http://basilica.ro/primul-hram-la-manastirea-izvorul-tamaduirii-din-melbourne-australia/,
data accesării: 22 mai 2018.
„Episcopal Assembly of Oceania”, https://orthodoxwiki.org/Episcopal_Assembly_of_Oceania, data
accesării: 22 mai 2018.
„Adunarea Episcopală a Oceaniei în ședință de lucru la Sydney, Australia”,
https://reintregirea.ro/stiriexterne/1106-adunarea-episcopala-oceaniei-sedinta-de-lucru-la-
sydney-australia.html, data accesării: 23 mai 2018.
„Biserica «Sfinții Apostoli Petru și Pavel» din Melbourne, Australia”,
http://www.roeanz.com.au/biserica-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-melbourne-p, data
accesării: 23 mai 2018.
„Parohia «Sfânta Maria» din Sydney, Australia”, http://www.roeanz.com.au/biserica-ortodoxa-
sfanta-maria-sydney-australia-p, data accesării: 23 mai 2018.
„Parish St. Mary, Wellington”, http://orthodoxrowellington.org.nz/wordpress/despre-noi/, data
accesării: 23 mai 2018.
„Parohia «Sfântul Ignatie Theoforul» din Auckland, Noua Zeelandă”,
http://www.roeanz.com.au/biserica-ignatie-teoforul-auckland-noua-zeelanda-p, data
accesării: 23 mai 2018.
„Preasfințitul Părinte Mihail Filimon, episcopul Episcopiei Ortodoxe a Australiei și Noii Zeelande”,
http://www.roeanz.com.au/episcop-mihail-australia-noua-zeelanda-biografia-p, data
accesării: 22 mai 2018.
„His Grace Bishop MIHAIL”, Orthodox Australia, http://www.orthodox.net.au/en/his-grace-bishop-
mihail, data accesării: 22 mai 2018.
„Episcopul BOR din Australia și Noua Zeelandă este gălățean”, Forumul gălățenilor de
pretutindeni. Știri Galați, https://galateni.net/forum/topic/1342-episcopul-bor-din-australia-
si-noua-zeelanda-este-galatean/, data accesării: 23 mai 2018.
„Mesaj de condoleanțe adresat familiei PS Mihail al Australiei și Noii Zeelande”,
http://patriarhia.ro/mesaj-de-condoleante-adresat-familiei-ps-mihail-al-australiei-si-noii-
zeelande-9162.html, data accesării: 22 mai 2018.
„Ceremonia de decorare a Prea Sfințitului Episcop Mihail Filimon al Australiei și Noii Zeelande”,
https://canberra.mae.ro/local-news/886#null, data accesării: 23 mai 2018.