Sunteți pe pagina 1din 16

Interdependenta dintre

predare – invatare - evaluare

Consideratii generale
Rolul acordat celor trei actiuni: predarea,
învatarea, evaluarea in evolutia gandirii didactice:

v Didactica traditionala- secolele


XVII-XIX
§ procesul de învatamânt conceput, mai
ales, ca activitate de predare;
§ rolul prioritar revine cadrului didactic;
§ centrat asupra transmiterii cunostintelor
în vederea memorarii si a reproducerii
acestora de catre elevi si studenti;
v
Procesul de învatamânt –
triada predare – invatare - evalure
 procesul de învatamânt consta în producerea
intentionata a unor modificari ale unor
comportamente specifice: psihomotorii,afective,
cognitive;
 procesul de învatamânt reprezinta un demers
instructiv- educativ, creator, constructiv, generator
de noi comportamente;
 institutia scolara semnifica un grandios laborator viu;
loc de ample si profunde metamorfoze umane- la
nivel de individ si grup scolar;
 Ideea de schimbare implica o dualitate: existenta cu
necesitate a unor forte ce declanseaza, impun
schimbarea, a unui subiect al transformarii
Procesul de învatamânt –
triada predare – invatare - evalure
 procesul de învatamânt consta în producerea
intentionata a unor modificari ale unor
comportamente specifice: psihomotorii,afective,
cognitive;
 procesul de învatamânt reprezinta un demers
instructiv- educativ, creator, constructiv, generator
de noi comportamente;
 institutia scolara semnifica un grandios laborator viu;
loc de ample si profunde metamorfoze umane- la
nivel de individ si grup scolar;
 Ideea de schimbare implica o dualitate: existenta cu
necesitate a unor forte ce declanseaza, impun
schimbarea, a unui subiect al transformarii
Procesul de învatamânt - parteneriat
pentru învatare
 interactiunea subiect-obiect (profesor-
elev), spre atingerea unui scop comun:
producerea învatarii dorite
 alternanta constanta si dinamica dintre
actiunea de predare (interventia
profesorului) si reactia elevului
(actiunea de înva tare).
 notiunea -prin care dezvaluim influenta
educativa exercitata de profesor- este
cea de “predare”, iar aceea- care
Predare – invatare - evaluare

 didactica moderna opteaza pentru


integrarea în procesul de învatamânt si
a evaluarii. Si aceasta pentru a ajuta la
luarea deciziilor legate de buna
organizare si desfasurare a procesului,
pentru a facilita introducerea
îmbunatatirilor, ameliorarilor si
ajustarilor cerute pe întregul proces al
desfasurarii predarii si învatarii.
 procesul de învatamânt se defineste ca
Predarea
 predarea a fost cunoscuta în
didactica traditionala ca activitate de
comunicare, de transmitere a
informatiilor, de prezentare a
materiei de învatat- de catre
profesor.
 în acceptiune moderna predarea are
un continut mult mai bogat,
înfatisându-se ca un complex de
functii
 elevul ca agent principal al
Profesorul
 o sursa de informare pentru elevi
 specialistul care stie sa trateze
informatia, s-o prelucreze astfel încât
s-o adapteze la sistemul de gândire
al celor ce învata, s-o faca asimilabila
 selectioneaza si ordoneaza
informatiile în optica sporirii
eficientei lor formative si educative
 asigura conditiile necesare pentru ca
sursele de informatii si modalitatile
Profesorul are rolul conducator
 concepe, organizeaza si dirijeaza
punerea în functiune si optimizarea
tuturor componentelor procesului de
învatamânt
 angajeaza un tip de comunicare
pedagogica speciala care implica:
a) definirea
conceptelor fundamentale si
operationale incluse în programele
scolare/universitare
Invatarea
 apare ca schimbare, modificare
stabila în comportamentul individual
atribuita experientei traite activ de
subiect, ca raspuns la influentele
mediului
 învatarea de tip scolar este
organizata, structurata,planificata,
sistematica si se produce într-un
anumit context.
 învatarea scolara e privita :
Învatarea ca proces
 reprezinta o succesiune de
operatii,de actiuni, activitati, de stari,
de evenimente constient finalizate în
transformari
 Implica schimbari în sfera structurilor
cognitive, operationale, la nivelul
posibilitatilor intelectuale ale
elevului, la nivelul formelor de
conduita si actiune:
 tipuri de schimbari: de la informatie
la cunostinte, de la imagine la
Învatarea ca produs

 un ansamblu de rezultate (calitative si


cantitative) exprimate în termeni de noi
cunostinte, notiuni, idei, norme,
priceperi, deprinderi, obisnuinte,
modalitati de gândire, de expresie si de
actiune, atitudini, comportamente,
(suma de achizitii, o productie
specifica)
 rezultatele (efectele) înregistrate sunt o
materializare a schimbarilor relativ
c) Învatarea conditionata de diversi factori

 conditii ce influenteaza procesele si


rezultatele învatarii:
 interne
1. biologice : ereditate, vârsta, sex,
maturizare, dezvoltare fizica generala,
stare de sanatate
2. psihologice: potentialul genetic
intelectual, nivelul dezvoltarii
intelectuale atins la un moment dat .
Tipuri de învatare

 · învatarea reprezentationala sau


învatarea prin reprezentare,
echivalenta cu învatarea denumirii
obiectelor si fenomenelor .
 · învatarea notiunilor, unde Ausubel
face distinctie între “formarea
notiunilor” si “asimilarea” lor;
 · învatarea propozitiilor, unde se ocupa
de relatiile ce se pot stabili între
notiunile noi si cele anterior fixate în
Evaluarea

 etapa importanta a activitatii instructiv-


educative, care rezulta din
caracteristica procesului de învatamânt
de a fi un proces cu autoreglare
 activitatea comuna a profesorului si a
elevului (autoevaluare) în cadrul careia
se închide circuitul predare-învatare.
 profesorul obtine pe calea feed-back-
ului informatii privitoare la rezultatele
activitatii de învatare (cunostinte
Concluzii

 Didactica postmoderna, de inspiratie si


respiratie curriculara, pune accent, în
mod special, pe întelegerea procesului
de învatamânt ca relatie de
interdependenta permanenta între
activitatea de predare- învatare-
evaluare.
 Didactica postmoderna concepe
procesul de învatamânt ca activitate de
predare – învatare - evaluare,