Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Profesor:
Clasa: a Xl-a
Obiectul: Literatura rom``an`a
Subiectul: Patul lui Procust, de Camil Petrescu
Tipul lec`tiei: receptare a textului epic
Competen`te generale:
Competen`ta general`a 1:
Utilizarea corect`a `si adecvat`a a limbii rom``ane `si diferite situa`tii de comunicare
Competen`te specifice:
1.1. aplicarea cuno`stin`telor de limba `in receptarea mesajelor orale `si scrise
C.1.1.1. S`a se explice semnifica`tia sintagmelor

Competen`ta general`a 2: Comprehensiunea `si interpetarea textelor


Competen`te specifice:
2.1. Utilizarea strategiilor de lectur`a `in vederea `in`telegerii adecvate a textelor studiate
C.2.1.1. S`a interpreteze titlul romanului, identific``and simbolul central;
C.2.1.2. S`a se identifice tipul romanului ;
C.2.1.3. S`a prezinte structura compozi`tional`a a romanului;
C.2.1.4. S`a identifice problematica romanului;
C.2.1.5. S`a rezume subiectul romanului;
C.2.1.6 Sa stabileasca o cronologie a evenimentelor romanului, valorificind
perspectivele relative ale personajelor –narator;
2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori `si a propriei experien`te de
lectur`a;
C.2.3.1. S`a realizeze lectura critic`a `si creativ`a a fragmentelor de roman,
elabor``and interpret`ari personale;

Competen`ta general`a 3: Punerea `in context a textelor studiate prin raportare la epoc`a sau la
curente culturale/literare
Competen`te specifice:
3.1. Identificarea `si explicarea rela`tiei dintre opera studiat`a `si contextul cultural `in care
a ap`arut aceasta
C.3.1.1. S`a identifice contextul istoric `i social `in care se desf`a`soar`a ac`tiunea
romanului;

Strategia didactic`a
a) Metode `si procedee didactice: conversa`tia, `inv`a`tarea prin descoperire,
problematizarea, brainstorming
b) Forme de organizare a activit`a`tii elevilor: frontal`a, individual`a cu raportare frontal`a, pe
grupe
c) Resurse: educationale;capacitatile de invatare specifice clasei a Xl-a. manualul,o ora
scolara
d) Material biblografic: G. C`alinescu – Istoria literaturii rom``ane de la origini p``an`a `in
prezent

Desf`a`surarea activit`a`tii:
- moment organizatoric
- verificarea lec`tiei anterioare

I Captarea aten`tiei
Profesorul atrage atentia elevilor asupra faptului ca vor incepe studiul unui nou roman
camilpetrescian, aparut la 3 ani dupa Ultima noapte de dragoste…, si care se va dovedi mai
novator pe tarimul literaturii interbelice prin structura compozitionala inedita…
II Actualizarea cuno`stin`telor anterioare ale elevilor
Se actualizeaza cunostintele elevilor privind conceptia despre roman a lui Camil Petrescu.
III Enun`tul obiectivelor
IV Conducerea `inv`a`t`arii `si ob`tinerea performan`telor
Studiul romanului este prevazut pt. 4 ore. In prima ora se vor discuta tipologia, geneza, titlul,
problematica si structura compozitionala a romanului.
La `inceputul orei elevii vor fi `imp`ar`ti`ti in 4 grupe.
 Scurt`a expozi`tiune – data apari`tiei romanului (1933), impactul `in epoc`a.-roman
modern, avind o formula compozitionala inedita, ce reuneste fragmente de jurnal,
epistole, note de subsol ce alcatuiesc ”dosare de existenta”.Romanul dispune de o
constructie moderna, naratiunea se realizeaza la persoana l, din diferite perspective, prin
rememorari afective determinate de fluxul constiintei.autorul apare in dubla ipostaza-
autor si personaj.
 Se discut`a tipologia romanului – roman de dragoste, social, psihologicetc.
 Interpretarea titlului romanului pornind de la povestea mitologic`a despre t``alharul din
Atica, Procust; patul lui procust poate reprezenta;-patul Emiliei in care fred Vasilescu isi
pettrece o dupa-amiaza de august(insusi Camil Petrescu marturisea intr-un interviu ca
actiunea romanului are loc “ in sens strict…intr-un pat”, care constituie o ambianta pentru
ilustrarea vietii societatii romanesti intre 1926-1928)Patul poate fi si societatea, spatiu
limitat in care valorile intelectuale sunt ostracizate, sau dragostea, care amputeaza
suflete.
 Geneza – scrisori imaginare publicate anterior (1926) `in revista Cetatea literar`a `si
semnate enigmatic sub numele “Doamna T”
-Li se cere elevilor sa identifice tema romanului :
- drama intelectualului
- drama iubirilor incompatibile
- drama conflictului cu adev`arul (tr`ait`a cu luciditate de Fred Vasilescu)

Timp si spatiu :Bucuresti, 1926


Pentru a defini structura compozitionala a romanului, cele 4 grupe de elevi vor primi fise
de lucru pentru lucrul in echipa, raportind apoi frontal rezultatele.
-romanul cuprinde doua planuri (romanul propriu-zis si notele de subsol) si 3 texte-al
doamnei T., al lui fred si al autorului.
-Li se solicita elevilor sa raspunda primei cerinte de pe fisa de lucru, rezultatele muncii in
echipa fiind schitate la tabla ( sau poster):
Grupa l- stabileste partile romanului:-cele 3 scrisori ale d-nei T.
-jurnalul lui Fred-O dupa-amiaza de august
-Epilog l
-Epilog ll.
Grupa ll grupeaza partile romanului dupa personajul narator:-d-na T.-scrisorile l, ll, lll
-Fred-cap. O dupa-amiaza
de august ,
Epilog l
-autorul-notele din subsol ,
Epilog ll
-Pt. a reconstitui subiectul romanului, se cere elevilor sa raspunda la cerinta 2 de pe fisa
de lucru-identificarea momentelor/episoadelor relatate in fiecare din partile romanului.
-Scrisorile d-nei T.-evocare tineretii, reintilnirea cu D., referirea la d-l X.
-Jurnalul lui Fred-intilnirea cu Ladima, iubirea pt. d-na T.
-Epilog l-demersul detectivistic al lui Fred, care cauta sa afle cauza sinuciderii lui Ladima
-Epilog ll-intilnirea autorului cu d-na T.dupa accidentul/sinuciderea lui Fred.
In vederea reconstituiriicronologiei evenimentelor romanului, grupele de elvi vor raspunde
la cea d ea treia cerinta de pe fisa de lucru.
V . Asigurarea feed-back-ului
Se realizeaza pe tot parcursul invatarii, prin aprecierile verbale ale profesorului.
Vll.Evaluarea formativa
Realizati, pe grupe, rezumatul romanului in 10 rinduri,. Discutati diferentele.
Vll.Asigurarea retentiei si a transferului
Ex. 10, pag. 190, manual
Anexa-fise de lucru

Fişă de lucru

Grupa I

1. Stabiliţi câte părţi are romanul, orientându-vă după numerotare sau subtitluri.
2. Identificaţi momentele/episoadele din scrisorile d-nei T.
3. Identificaţi două argumente pentru a demonstra că romanul nu respectă ordinea
cronologică a evenimentelor.

Grupa II

1. Grupaţi părţile romanului după principalul personaj care narează.


2. Identificaţi momentele/episoadele relatate în jurnalul lui Fred Vasilescu.
3. Precizaţi care partea cea mai întinsă din roman. Comparaţi durata acesteia cu durata
declarată de autor. Ce constataţi?

Grupa III

1. Arătaţi cui aparţin notele din subsol şi în ce părţi apar.


2. Identificaţi momentele/episoadele relatate în Epilogul I.
3. Incercaţi să stabiliţi o cronologie a relaţiei D-na T. – Fred Vasilescu.

Grupa IV

1.Identificaţi în ce părţi din roman apar pasajele în care se dezvăluie ca :


- X din scrisorile d-nei T. este Fred Vasilescu. ;
- Ladima constata ca fred o cunoaste si o iubeste pe doamna T.;
- Doamna T. afla ca este iubita de Fred.
2.Identificaţi momentele/episoadele din Epilogul II.
3.Găsiţi un argument pentru a arăta că relaţia Ladima-Emilia e prezentată strict cronologic.