Sunteți pe pagina 1din 2

TESTE GRILĂ

MANAGEMENTUL MEDIULUI
4.4.6 – 4.5.3

1. Poluarea reprezintă fenomenul de apariţie a:


a) unor materiale nedorite în mediu;
b) factori perturbatori cu producerea de dezechilire ecologice;
c) materiale radioactive, cutremure, zgomote.
2. Standardul utilizat ca referential pentru certificarea sistemelor de management de mediu
este:
a) SR EN ISO 14001:2015;
b) SR EN ISO 14004:2015;
c) SR EN ISO 9001:2015.

3. Sistemul de management de mediu este:


a) parte a sistemului de management care este orientata spre indeplinirea cerintelor referitoare la
conformitatea produselor si serviciilor;
b) parte a sistemului de management utilizata pentru a gestiona aspectele de mediu, pentru a
indeplini obligatiile de conformare si a trata riscurile si oportunitatile;
c) intentia si declaratia unei organizatii referitoare la performanta de mediu, exprimate in mod
oficial de catre managementul la cel mai inalt nivel.

4. Care document al sistemului de management trebuie sa fie disponibil pentru public:


a) procedura pentru identificarea aspectelor de mediu;
b) politica de mediu;
c) programul auditurilor interne.

5. Evaluarea conformarii se face pentru determinarea gradului in care organizatia se


conformeaza:
a) numai cerintelor legislatiei de mediu;
b) numai cerintelor partilor interesate si a cerintelor de mediu la care organizatia a aderat;
c) tuturor cerintelor de mediu aplicabile obligatoriu organizatiei si celor la care a aderat.

6. Corectia unei neconformitati de mediu are ca scop:


a) diminuarea/eliminarea impactului asupra mediului generat de situatia de neconformitate;
b) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia neconformitatii;
c) diminuarea posibilitatii de reaparitie a neconformitatii de mediu semnalata.

7. Ciclul de viata se defineste ca:


a) succesiunea de etape consecutive si intercorelate ale unui sistem, produs sau serviciu, de la
conceptia si dezvoltarea sa, inclusiv achizitia materiilor prime sau generarea acestora din
resurse naturale, productia distributia, utilizarea, reciclarea si pana la reintegrarea in natura;
b) succesiunea de activitati si procese care concura la realizarea unui produs sau serviciu, cu
respectarea cerintelor de protectie a mediului;
c) procese, practici sau tehnici care impiedica sau controleaza (separate sau in combinatie)
crearea, emisia sau deversarea oricarui tip de deseu sau poluant, pentru a reduce impacturile
daunatoare asupra mediului.
8. Printre mijloacele de protejare a resurselor naturale se numără:
a) consumul, utilizarea resurselor epuizabile, reciclarea deşeurilor;
b) economisirea resurselor, utilizarea surselor regenerabile, reciclarea deşeurilor;
c) economisirea resurselor, utilizarea surselor biodegradabile, reciclarea deşeurilor.

9. Deseurile se clasifica functie de gradul de utilizare in:


a) degradabile si nocive;
b) inofensive si periculoase;
c) obisnuite si periculoase;
d) refolosibile si nefolosibile

10. Transporturile poluează prin:


a) gaze de eşapament, hidrocarburi;
b) zgomote, gaze de eşapament;
c) gaze de ardere a carburanţilor, hidrocarburi, zgomote.

S-ar putea să vă placă și