Sunteți pe pagina 1din 29

RAPORT DE PRACTICA

Student practicant: PAUN ANDREEA-MARIA

2018
RAPORT DE PRACTICA

Student practicant : PAUN ANDREEA-MARIA

Semnatura

Universitatea POLITEHNICA BUCURESTI

Facultatea de CHIMIE APLICATA si STIINTA MATERIALELOR

Specializarea CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

2018

2
CUPRINS

 Sectiunea A – Informaţii privind unitatea parteneră de practică:


o Date de identificare ale unităţii (denumire, adresă, date de contact);
o Poziţionarea geografică;
o Scurtă descriere a companiei, număr de angajaţi;
o Domeniul de activitate (se vor menţiona serviciile/produsele
oferite/realizate de către unitate);
o Structura organizatorică (departamente, secţii – se prezintă pe scurt rolul
fiecaruia şi interacţiunea dintre acestea);
o Perspective de angajare (departamente în care există poziţii disponibile).
Toate acestea in 1-2 pagini
 Sectiunea B – Informaţii privind activitatile prestate de către student
o Descrierea detaliată a departamentelor în care şi-a desfăşurat activitatea
(servicii/produse, încadrarea în schema funcţională a unităţii);
o Descrierea activitatilor efectuate de către student in domeniul programului
de studii
o Descrierea procesului tehnologic cu toate etapele sale;
o Materii prime si auxiliare.
o Aparatura utilizata
o Analize pe fluxul tehnologic.
o Descriere in 20 pagini
 Sectiunea C – Informatii privind abilitatile personale
o Gradul de integrare/acceptare în echipa de lucru;
o Competenţele şi abilităţile dobândite în perioada de practică;
Descriere 1-2 pagini

3
 Sectiunea A – Informaţii privind unitatea parteneră de practică:

 Date de identificare ale unităţii (denumire, adresă, date de contact);


ICA Research & Development SRL, Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6,
Bucuresti. Secretariat:
tel: (+4) 021.316.01.44; (+4) 021.316.00.47
fax: (+4) 021.313.63.78
fax contabilitate: (+4) 021.313.63.79
e-mail: ica@ica-rd.ro
 Poziţionarea geografică

 Scurtă descriere a companiei;


ICA Research & Development este o companie care îmbină cu succes tradiţia
cercetării ştiinţifice româneşti în domeniul alimentar cu noutatea celor mai performante
tehnici de laborator. ICA Research & Development continuă tradiţia fostului Institut
Naţional de Cercetări Alimentare. Înfiinţat sub denumirea Institutul de Chimie Alimentară,
acesta a pus bazele cercetării instituţionale în domeniul alimentar în România în anul 1951.

 Domeniul de activitate;
Încă de la începuturi, institutul a avut menirea de a desfăşura activităţi suport pentru
dezvoltarea industriei alimentare româneşti. În prezent activitatea institutului se axează atât pe
fundamentarea ştiinţifică şi testarea tehnologică la scară pilot a unor noi tehnologii şi concepte
ce ţin de ştiinţele alimentaţiei, cât şi pe testarea unor produse deja existente, cu scopul de
asigura consumatorului obişnuit un aliment sigur şi corespunzător nevoilor nutriţionale
actuale. Astfel, ICA Research & Development reuşeşte să acopere întreaga gamă de servicii
ştiinţifice, tehnice şi tehnologice necesare atât consumatorului obişnuit cât, mai ales,
producătorilor, procesatorilor, comercianţilor, importatorilor şi exportatorilor de produse
alimentare. Tradiţia şi experienţa de peste 50 de ani recomandă ICA Research &
Development atât ca un centru de excelenţă în cercetarea tehnologiilor alimentare, cât şi ca

4
un laborator de analize şi încercări performant, cu dotări de ultimă generaţie şi specialişti de
prim rang.
Astfel, echipa ICA R&D este compusă atât din personalităţi în domeniul nutriţiei şi
tehnologiilor alimentare, cât şi din tineri cercetători, ingineri, chimişti sau microbiologi.
Partenerii tradiţionali ai ICA R&D sunt atât marii producători români ce activează în diferite
ramuri ale industriei alimentare, marile lanțuri de retail prezente pe piața românească, cât şi
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
prin proiectele de cercetare şi dezvoltare susţinute de acestea.

 Structura organizatorică;
Activitatea de cercetare ştiinţifică are în structură urmatoarele domenii fundamentale:

 siguranţa alimentară şi nutriţia;

 evaluarea calitătii produselor agroalimentare;

 procese tehnologice în industria alimentară;

 ecologia proceselor din industria alimentară;

 valorificarea resurselor regenerabile de energie;

 inginerie alimentară;

 studiul inocuităţii produselor agroalimentare, a contaminanţilor chimici şi


microbiologici, a micotoxinelor şi alergenilor;

 biotehnologii alimentare;

 dezvoltarea şi implementarea de programe de siguranţă alimentară bazate pe GMP,


GHP, HACCP, ISO 22000.

 Perspective de angajare (departamente în care există poziţii disponibile)


Departamentul de chimie si departamentul de microbiologie dispun de locuri de angajare.

5
 Sectiunea B – Informaţii privind activitatile prestate de către student

Laborator microbiologie

Personalul Laboratorului de Microbiologie este format din specialiști cu o vastă


experiență în controlul microbiologic din industria alimentară care beneficiază de instruire
periodică privind tehnicile clasice, cât și cele moderne de control microbiologic. În cadrul
Laboratorului de Microbiologie se efectuează numeroase analize microbiologice pentru
produse alimentare, apă, hrană pentru animale și teste de sanitație. Capacitatea de lucru a
laboratorului este în mod curent de aproximativ 1000 de probe distincte pe săptămână, putând
fi sporită în cazul în care este necesar.Metodele microbiologice de testare sunt metode clasice
dar și metode moderne, rapide în decelarea rezultatelor, cum ar fi metodele microbiologice
efectuate cu echipamentul MiniVIDAS (BioMerieux) pentru detectarea Salmonella și Listeria
monocytogenes.

Laboratorul de microbiologie este alcatuit din:


o Camera preparare si sterilizare medii de cultura
o Camera insamantare
o Camera sterilizare infecte
o Camera sterilizare sticlarie
o Camera receptie marfa
o Camera de cantarire a probelor

In primele 2 saptamani am fost repartizata in camera de preparare si sterilizare medii


(Camera 419-A).

În camera de sterilizare medii de cultură se găsește un autoclav RAYPA AES 75 pentru


sterilizarea mediilor la 115°C si 121°C. De asemenea se găsește și o baie de apă MEMMERT
VB7L1 pentru topirea mediilor de cultură la temperaturi de 47°C până la 80°C.

6
Clasificarea mediilor de cultura:
- solide
- lichide
- semisolide

Medii de cultura ce se prepara in laborator:

1. (APT) APĂ PEPTONATĂ


Referință: SR EN ISO 6887-1
Formula de preparare:
 Clorură de sodiu: 5 g
 Peptonă (cazeină): 10 g
 Fosfat disodic: 9 g
 Fosfat monopotasic: 1,5 g
 Apă distilată: 1000 mL
Mod de preparare: Amestecă ingredientele și încălzește cu agitare pentru dizolvare
completă. Repartizează în eprubete sau flacoane X 500-1000 mL. Autoclavează 15 minute la
121°C.
Condiții de păstrare: 4-30°C în spații ferite de lumină.
Termen de valabilitate:
 Flacoane sau eprubete cu dop etanș- 3 luni
 Flacoane cu dop de vată- 2 săptămâni

2. (SPS) SER PEPTONAT SALIN


Referinta: SR EN ISO 6887-1
Formula de preparare:
 Peptona (cazeina): 1 g
 Clorura de sodiu: 8,5 g
 Apa distilata: 1000 mL

7
Mod de preparare: Amesteca ingredientele si incalzeste cu agitare pentru dizolvare
completa. Se repartizeaza in tuburi X 9 mL, flacoane X 500-1000 mL, ambele cu dop etans.
Se autoclaveaza 15 minute la 121°C.
Condiții de păstrare: la 4-30°C în spații ferite de lumină.
Termen de valabilitate:
 Flacoane sau eprubete cu dop etanș- 3 luni
 Flacoane cu dop de vată- 2 săptămâni.

3.DICHLORAN ROSE BENGAL CLORAMFENICOL AGAR (DRBC)


Referinta: SR ISO 21527-1
Formula de preparare:
 5g peptona
 10g glucoza
 1g fosfat dipotasic
 0,5g sulfat de magneziu x H20
 0,002g dicloran
 0,025g rose Bengal
 0,1g cloramfenicol
 12-15g agar
 1000 ml apa distilata
Mod de preparare: Amestecam toate ingredientele cu exceptia cloramfenicolului, si
incalzeste, cu agitare, pentru dizolvarea completa. Ajustam pH-ul a.i. dupa incalzire acesta sa
fie de aproximativ 5,6 la 25°C. Adaugam 10 ml solutie 1% cloramfenicol in etanol si
omogenizam. Se repartizeaza in flacoane; se autoclaveaza 15 minute la 121°C.
Conditii de pastrare: 4-30°C ferite de lumina.
Termen de valabilitate:
 Flacoane cu dop etans: 3 luni
 Flacoane cu dop de vata: 1 luna
 Placi turnate: 2 saptamani la 2-8°C in pungi sigilate.

8
4.AGAR MYP (CEREUS)
Referinta: SR EN ISO 7932
Formula de preparare:
 10g manitol
 10g peptona
 1g extract de carne
 10g NaCl
 0,025g rosu fenol
 15g agar
 900 ml apa distilata
Mod de preparare: Amestecam ingredientele si se incalzeste, cu agitare, pentru
dizolvarea completa. Ajustam pH-ul a.i. dupa incalzire acesta sa fie aproximativ 7,2 la 25°C.
Se repartizeaza in flacoane volume maxim de 500 ml. Se autoclaveaza 15 minute la 121°C.
Mediul racit la aproximativ 50°C se suplimenteaza, aseptic cu 100 ml/L emulsie galbenus de
ou si 100mg/L polimixina. Mediul astfel preparat se omogenizeaza si se repartizeaza in placi
Petri (15-20 ml/placa) care se mentine in conditii de refrigerare (2-4°C).
Conditii de pastrare: la 4-30°C ferite de lumina
Termen de valabilitate:
 Flacoane cu dop etans: 3 luni
 Placi turnate: 2 saptamani (in conditii de refrigerare)

5.DICHLORAN 18% AGAR (DG18)


Referinta: SR ISO 21527-2
Formula de preparare:
 5g peptona(cazeina)
 1g fosfat monopotasic
 0,5g sulfat de magneziu x H2O
 10g glucoza
 0,002g dicloran
 0,1g cloramfenicol
 220g glycerol anhidru
 12-15g agar
 1000 ml apa distilata

9
Mod de preparare: Amestecam ingredientele si le incalzim, cu agitare, pentru
dizolvare completa. Ajustam pH-ul a.i. dupa incalzire sa fie de aproximativ 5,6 (+-0,2). Se
repartizeaza in placi, flacoane. Se autoclaveaza 15 minute la 121°C.
Conditii de pastrare: 4-30°C ferite de lumina.

6.mCCD AGAR
Referinta: SR ISO/TS 10272-2:2007
Formula de preparare mediu de baza:
 10g peptona (testut animal)
 3g peptona din cazeina
 10g extract din carne
 0,25 g piruvat de sodiu
 5g clorura de sodiu
 4g carbune
 1g sodium deoxicolat
 0,25g sulfat de fier
 8-10g agar
 1000 ml apa distilata

Modul de preparare: Amestecam ingredientele si se incalzeste, cu agitare, pentru


dizolvarea completa. Ajustam pH-ul a.i. dupa incalzire acesta sa fie aproximativ 7,4 la 25°C.
Se autoclaveaza 15 minute la 121°C.
Conditii de pastrare: 4-30°C ferite de lumina
Termen de valabilitate:
 Flacoane cu dop etans: 3 luni la 5°C +- 3°C
 Placi: 7 zile la 5°C +- 3°C, in pungi de unica folosinta, inchise.

10
7.MRS AGAR
Referinta: BS ISO 15214:1998
Formula de preparare:
 10g peptona din cazeina
 10g extract de carne
 4g extract de drojdii
 2g citrate de triamoniu
 5g acetat de sodium
 0,2 sulfat de magneziu heptahidrat
 0,05g sulfat de mangan tetrahidrat
 2g fosfat dipotasic
 20g glucoza
 1,08g tween 80
 12-18g agar
 1000 ml apa distilata
Modul de preparare: Amestecam ingredientele si se incalzeste, cu agitare, pentru
dizolvarea completa. Ajustam pH-ul a.i. dupa incalzire acesta sa fie aproximativ 5,7 la 25°C.
Repartizam mediul obtinut in flacoane cu capacitate de 200 ml. Se autoclaveaza 15 minute la
121°C.
Conditii de pastrare: 4-30°C ferite de lumina
Termen de valabilitate:
 Eprubete cu dop etans: 1 luna
 Flacoane cu dop etans: 3 luni
 Flacoane cu dop de vata: 1 luna
 Placi turnate: 2 saptamani

8. PLATE COUNT AGAR (PCA)


Referinta: SR EN ISO 4833:2003
Formula de preparare:
 5g peptona (cazeina)
 2,5g extract de drojdie
 1g glucoza

11
 9-18g agar
 1000 ml apa distilata
Modul de preparare: Amestecam ingredientele si se incalzeste, cu agitare, pentru
dizolvarea completa. Ajustam pH-ul a.i. dupa incalzire acesta sa fie aproximativ 7,0. Se
autoclaveaza 15 minute la 121°C.
Conditii de pastrare: 4-30°C ferite de lumina
Termen de valabilitate:
 Flacoane cu dop etans: 3 luni
 Flacoane cu dop de vata: 2 saptamani
 Placi: 2 saptamani la 2-8°C, in pungi de unica folosinta, inchise.

9.AGAR cu SULFIT si FIER (ISA)


Referinta: SR ISO 15213
Formula de preparare:
 15g peptona (cazeina)
 5g digerat pancreatic din soia
 5g extract de drojdie
 1g sulfit de sodiu
 1g citrat de fier
 9-18g agar
 1000 ml apa distilata
Modul de preparare: Amestecam ingredientele si se incalzeste, cu agitare, pentru
dizolvarea completa. Ajusteaza pH-ul a.i. dupa incalzire acesta sa fie 7,6 (+- 0,2) la 25°C. Se
repartizeaza 250 ml in flacoane cu capacitatea de 500 sau 20 ml in eprubete cu capacitatea de
25 ml. Se autoclaveaza 15 minute la 121°C.
Conditii de pastrare: 4-30°C ferite de lumina
Termen de valabilitate:
 Flacoane sau eprubete cu dop etans: 3 luni
 Flacoane sau eprubete cu dop de vata: 1 luna

12
10.BULION GIOLITTI CANTONI (GC)
Referinta: Conform fisei producatorului
Formula de preparare:
 Triptona: 10 g
 Clorura de sodiu: 5 g
 Extract de carne: 5 g
 Extract de drojdie: 5 g
 Clorura de litiu: 5 g
 D-manitol: 20 g
 Glicina: 1,2 g
 Piruvat de sodiu: 3 g
 Polisorbat 80: 1 g
 Apa distilata: 1000 mL.
Mod de preparare: Amesteca ingredientele si incalzeste cu agitare pentru dizolvare
completa. Se repartizeaza in eprubete X 19 mL, cu dop etans. Se autoclaveaza 15 minute la
121°C. Dupa racire la 25°C, bulionul se suplimenteaza cu 0,1 mL solutie sterila telurit de
potasiu 1%/eprubeta sau 5 mL solutie/ litru bulion.
Conditii de pastrare: la 4-30°C in spatii ferite de lumina.
Termen de valabilitate:
 Flacoane sau eprubete cu dop etans- 3 luni
 Flacoane cu dop de vata- 2 saptamani

11.BULION RAPPAPORT VASSILIADIS (RVS)


Referinta: SR EN ISO 6579
Formula de preparare:
 Peptona din soia: 4,5 g
 Clorura de sodiu: 7,2 g
 Fosfat monopotasic: 1,44 g
 Fosfat dipotasic: 0,2 g
 Clorura de magneziu anhidra: 13,4 g
 Verde malachit: 0,036 g
 Apa distilata: 1000 mL

13
Mod de preparare: Amesteca ingredientele si incalzeste cu agitare pentru dizolvare
completa. Se repartizeaza in eprubete sau flacoane cu dop etans. Se autoclaveaza 15 minute la
115°C.
Conditii de pastrare: la 4-30°C in spatii ferite de lumina.
Termen de valabilitate:
 Flacoane/eprubete cu dop etans-3 luni
 Flcoane/eprubete cu dop de vata- 2 saptamani

12.BULION FRASER
Referință: SR EN ISO 11290-1
Formula de preparare:
 Peptonă (protează): 5 g
 Triptonă: 5 g
 Extract de carne: 5 g
 Extract de drojdie: 5 g
 Clorură de sodiu: 20 g
 Fosfat disodic: 12 g
 Fosfat monopotasic: 1,35 g
 Aesculină: 1 g
 Clorură de litiu: 3 g
 Acid nalidixic: 0,02 g
 Acriflavina HCl: 0,025 g
 Apă distilată: 1000 mL.
Mod de preparare: Amestecă ingredientele și încălzește cu agitare pentru dizolvare
completa. Se suplimentează bulionul conform referințelor. Se repartizează în eprubete X 10
mL cu dop etanș. Se autoclavează 15 minute la 121°C.
Condiții de păstrare: 4-30°C în spații ferite de lumină.
Termen de valabilitate:
 Flacoane sau eprubete cu dop etanș- 3 luni
 Flacoane cu dop de vată- 2 săptămâni.

14
13.MEDIU FRASER ( HALF CONCENTRATION) (1/2 FRASER)
Referință: SR EN ISO 11290-1
Formula de preparare:
 Peptonă (protează): 5 g
 Triptonă: 5 g
 Extract de carne: 5 g
 Extract de drojdie: 5 g
 NaCl: 20 g
 Fosfat disodic: 12 g
 Fosfat monopotasic: 1,35 g
 Esculină: 3 g
 Clorură de litiu: 3 g
 Acid nalidixic: 0,01 g
 Acriflavina HCl: 0,0125 g
 Apă distilată: 1000 mL
Mod de preparare: Amestecă ingredientele și încălzește cu agitare pentru dizolvare
completă. Se suplimentează conform referințelor. Se repartizează in flacoane X 500-1000 mL
cu dop etanș. Se autoclavează 15 minute la 121°C.
Condiții de păstrare: 4-30°C în spații ferite de lumină.
Termen de valabilitate:
 Flacoane sau eprubete cu dop etanș- 3 luni
 Flacoane cu dop de vată-2 săptămâni.

Preparare medii pentru cultura pentru conserve:

BULION GLUCOZAT conform SR 8924


Formula de preparare:
 -extract de carne 3g
 -extract de drojdie 5g
 -NaCl 5g
 -peptona 10g
 -glucoza 10g
 -apa distilata 1000ml

15
Mod de preparare: Amestecam ingredientele si incalzeste, cu agitare, pentru
dizolvarea completa. Ajustam pH-ul astfel incat dupa incalzire aceasta sa fie 7,3+-0,1
(masurat la 25°C). Repartizam in eprubete X 15ml/eprubeta cu dop etans. Se autoclaveaza 15
min la 121°C.
Conditii de pastrare: la 4-30°C in spatii ferite de lumina.
Timp de valabilitate: flacoane/eprubete cu dop etans 3 luni.

BULION GLUCOZAT CU MAZARE


Formula de preparare:
 -extract de carne 3g
 -extract de drojdie 5g
 -NaCl 5g
 -peptona 10g
 -glucoza 10g
 -apa distilata 1000ml
Mod de preparare: Amestecam ingredientele si incalzeste, cu agitare, pentru
dizolvarea completa. Ajustam pH-ul astfel incat dupa incalzire aceasta sa fie 5,0+-0,2
(masurat la 25°C).Se adauga 3-4 boabe de mazare deshidratata si 20 mm parafina.
Repartizam in eprubete X 15ml/eprubeta cu dop etans. Se autoclaveaza 15 min la 121°C.
Conditii de pastrare: la 4-30°C in spatii ferite de lumina.
Timp de valabilitate: flacoane/eprubete cu dop etans 3 luni.

BULION GLUCOZAT CU SOS TOMAT SI MAZARE


Formula de preparare suc tomat limpede: Pasta de tomate, fara sare, se dilueaza cu
apa pana la o concentratie in substanta uscata solubila de 5° refractometrice si se filtreaza prin
hartie de filtru cu porozitate mare.
Mod de preparare: Amestecam ingredientele si incalzeste, cu agitare, pentru
dizolvarea completa. Ajustam pH-ul astfel incat dupa incalzire aceasta sa fie 5,0+-0,2
(masurat la 25°C).Se adauga 3-4 boabe de mazare deshidratata si 20 mm parafina. Repartizam
in eprubete X 15ml/eprubeta cu dop etans. Se autoclaveaza 15 min la 121°C.
Conditii de pastrare: la 4-30°C in spatii ferite de lumina.

16
Timp de valabilitate: flacoane/eprubete cu dop etans 3 luni.

Unele medii de cultura vin gata preparate:


o Listeria agar Base ISO-11290 33g/470ml
o Glucose of medium ISO-21528-1 10,69g/500ml
o Charcoal Cefaperzone Deoxycholate modified Agar Base (mCCDA) ISO-10272-1
24,2g/500ml
o Modified Giolitte am Cantomi Broth ISO-6888 54,2g/1000ml
o Agar glucozat(Dextroze agar) 26,5g/500ml
o Gelatine Panereatic peptone
o Listeria Enrichment Brath Fraser(Base) ISO standard 57,4g/1000ml
o Bile Esculin Azide Agar 14,15g/250ml
o Mediu EE(massel) 21,75g/500ml
o Mediu Tysea 25,5g/500ml
o Tryptic Say Agar(TSA) 20g/500ml
o Briliant Green Bile 2% Brath ISO standard 20g/500ml

Urmatoarele 3 saptamani le-am petrecut in camera 419-2, camera in care se


insamanteaza probele.
In aceasta camera se gasesc si 2 frigidere in care sunt depozitate placile Petri in care au
fost turnate mediile de cultura despre care am vorbit mai sus. Totodata, aici se scriu si
placutele aferente testelor ce urmeaza a fi facute pentru probele de alimente receptionate.
Scrierea placutelor se efectueaza altfel:
1. Pt. alimente:
 Escherichia coli TBX (placi goale)
 Enerobacteriacee VG (placi goale)
 Stafilococ coagulazo-pozitiv BP (placi turnate)

17
 Bacillus Cerus CER (placi turnate)
 Drojdii si mucegaiuri DG18(umiditate mica) / DRBC(umiditate mare)
(placi turnate)
 Bacterii coliforme VL (placi goale)
 Nr.total germeni PCA (placi goale)
2. Pt ape:
 Bacterii coliforme +esterichia coli CCA (placi turnate)
 Pseudomonas PSE (placi turnate)
 Enterococi intestinali SB (placi turnate)
 Numat total germeni YEX (se vor scrie pt 2 temperaturi
22℃ si 37 ℃)
 Clostridii sulfito-reducatoare ISA (placa goala)
3. Teste sanitatie:
A.SUPRAFETE:
 Drojdii si mucegaiuri AgM -1 (placi goale)
 Numar total germeni PCA (placi goale)
 Bacterii coliforme VL (placi goale)
 Enterobacteriacee APT (tub)
B.MAINI:
 Stafilococ coagulo-pozitiv GC (tub)
 Enterobacteriacee APT (tub)

Aparatura care se gaseste in camera de insamantare probe:

Analizator Automat pt Imunoanaliza VIDAS


● Se introduc in strip-uri standardele , controalele si volumul de prelevat necesar
specificate in insert-ul fiecarui tip de test
● In sectiunea A sau B se introduc strip-urile inoculate si conurile SPR specifice fiecarui
test
● Apare ecranul (Meniul principal):
Start sectiont
Status screen

18
Master lot menu
Results menu
Utility menu
● Se apasa pe tasta STATUS SCREEN
● Apare ecranul cu selectarea sectiunilor A sau B
● Se alege sectiunea
● Apare ecranul cu sectiunea aleasa si cu 6 numere
● Se introduc datele astfel : se alege cu tasta fiecare numar, pe rand si se completeaza cu
standardul si controlul recomandate in insert. Este suficienta alegerea tastei ASSAY ,
numai in prima optiune S-la celelalte pozitii le va trece automat
● La pozitiile care contin prelevatele se alege cu tasta SAMPLE ID unde se va introduce
numele probei cu ajutorul alfabetului care se va deschide automat
● Dupa introducerea denumirii probei se va introduce in sectiunea primara in care exista
strip-ul
● Se apasa tasta START
● Se lasa sa efectueze analiza pe perioada de tip recomandata in insert si care este calculat
automat
● Incarcare MLE se va face o singura data-atunci cand se deschide o noua cutie ce
contine strip-uri

● Calibrarea se efectueaza o data la 14 zile


In urmatoarele 2 saptamani mi-am efectuat stagiul de practica in Camera 419-7 si 419
camera receptie probe si camera cantarire probe.
In camera 419-7 (Camera Receptie Probe) , are loc receptia probelor inainte de
realizarea cantaririi acestora . Probele receptionate se vor aseza dupa caz, pe masa pentru
probe sau in frigiderul pentru probe de analizat. Tot in aceasta camera, gasim si dulapul
pentru contraprobe , aici se depoziteaza alimentele ce nu necesita pastrarea la rece , pentru
alimentele ce necesita pastrarea la rece, ele vor fi depozitate in frigiderul pentru contraprobe .
In camera 419-1 , are loc cantarirea probelor in vederea analizei acestora . Intrumente
necesare: foarfeca , pensa , lingura , pahar pentru alcool etilic
Mod de lucru:
● Se curata masa cu alcool

19
● Se instaleaza dispozitivul de dilutie
● Se scriu pungile de dilutie , in functie de fiecare comanda
● Se incepe cantarirea la DILUMAT START-BLUELINE:
(1) Pentru numar total germeni , bacterii coliforme , EC , enterobacteriacee
,stafilococ coagulo-pozitiv , drojdii si mucegaiuri se cantaresc 10 g proba
(2) Pentru Salmonella si Lissteria se cantaresc 25 g proba , cate 5 g din fiecare
esantion .
● Dupa cantarire (1) , pungile se pun la Smacher apoi se trimit la insamantare .
● Dupa terminarea lucrului , in pungile de Salmonella se adauga 225ml APT iar pentru
Listeria se adauga 225 mL FRASER
● Depozitarea in termostate are loc astfel: Salmonella la 37℃ si Listeria la 30℃

Am efectuat pasajele pentru Salmonella şi Listeria monocytogenes.


Pentru pasajele de Listeria se iau 100µL din punga in eprubeta cu Fraser.
25g proba+225 ml ½ Fraser (punga sterila) se incubeaza 24 ore la 30°C. In urmatoarea
zi, se ia 0,1 suspensie si se pune in 10 ml Fraser. Dupa o incubare la 37°C timp de 48 de ore,
se striaza in placi turnate cu mediu ALOA si PALCAM. (! Sambata se striaza doar in placute
turnate cu ALOA), urmand ca dupa 24 de ore sa fie citite.

Cod 1 ALOA Cod 1 PLC

Cod 2 data Cod 2 data

Pentru pasajele de salmonela se iau 500µL din punga in eprubete cu RVS si MKKT.
25g proba+225 ml APT se incubeaza 24 de ore la 37°C. In urmatoarea zi, se transfera
0,1 ml in RVS si 1 ml in MKKT. RVS se incubeaza la 41,5°C, 24 de ore, in timp ce MKKT se
incubeaza la 37°C tot 24 de ore. Dupa perioada de incubare a eprubetelor, se striaza in placi
cu mediu turnat XLD si BGA. (! Sambata se striaza doar in placute cu XLD), urmand ca dupa
inca 24 de ore sa fie citite.

Cod proba Cod proba

R XLD R BGA

M data 20 M data
Aparatura camera 419-1
1.Smasher

● Se porneste de la butonul ON/OFF


● Pe ecranul aparatului pentru cateva secunde va fi afisat mesajul :
AEB -Laboratoure CONT FAST
Smasher 1.00A READY
● In cateva secunde , aparatul este gata de lucru timpul de omogenizare se seteaza cu
ajutorul sagetilor
● Se introduce punga ce contine amestecul dorit si se inchide aparatul
● Dupa terminarea lucrului , aparatul se inchide de la butonul ON/OFF

21
2.Dilumat Start-Blueline

● Se instaleaza furtunul pentru dilutie si borcanul cu ser


● Se verifica daca balanata este pozitionata perfect orizontal
● Se porneste aparatul
● Se aseaza punga pe suport, pentru deschiderea pungii sterile se aproprie peretii
suportului
● Se adauga in punga, cantitatea dorita
● Se realizeaza dilutia apasand butonul START

Am efectuat analize la probe de apă cu ajutorul instalaţiei Millipore, unde am


determinat Pseudomonas aeruginosa, bacterii sulfito-reducătoare, enterococi intesinali,
bacterii coliforme şi număr total de germeni.

22
Proba de apă după ce a fost recepționată a fost adusă in această cameră. Am conectat
aparatul în hotă, am pornit becul de gaz, am sterilizat suportul metalic cu cap de filtrare frita.
După aceasta, am luat o membrană pe care am așezat-o cu grijă pe suport pentru a nu o
distruge. Am pus o palnie sterila pentru a adauga apă în cantitatea necesară conform analizei
(200 ml pt apa imbuteliata si 100 ml pt apa de la robinet; pentru analiza bacteriilor sulfito-
reducatoare se vor folosi 50 ml apa indiferent daca apa este sau nu imbuteliata). Am pornit
aparatul de filtrare și după ce apa s-a filtrat se oprește luând membrana imbibată în apă și se
pune pe plăcuțele în care se găsesc mediile turnate pentru determinarea Pseudomonas
aeruginosa, Bacterii coliforme, enterococi intestinali, bacterii sulfito-reducatoare. Pentru
ultima analiza plăcuța este goală iar membrana se întoarce invers pentru dezvoltarea
microorganismelor dacă sunt prezente.
Mai jos, se gasesc rezultatele probelor proprii.

23
24
25
26
Am efectuat din carne tocata analiza pentru Escherichia coli si Numar Total de
Germeni, astfel:
 se cântăresc 10 g din proba dată peste care se adaugă 90 ml ser fiziologic;
 se omogenizează bine cu ajutorul aparatului Smasher;
 se însămânţează în plăci Petri câte 1 ml din fiecare diluţie;
 în mai puţin de 30 minute, peste fiecare placă însămânţată se adaugă mediu de
cultură pentru E.coli si NTG, şi anume, TBX si PCA (câte 15 ml în fiecare placă);
 plăcile gata însămânţate sunt lăsate afară până ce mediile TBX si PCA se vor
solidifica, după care vor fi incubate la 44ºC timp de 24 h, respectiv 72 h.
 după incubare, am urmărit toate coloniile tipice (colonii albastre pt E.coli)

27
Citirea placutelor se realizeaza astfel:
 Nr total de germeni (NTG) – dupa 3 zile de la insamantare
 Bacterii coliforme (BC) – dupa 1 zi de la insamantare
 Enterobacteriaceae (ENT) – dupa 3 zile de la insamantare
 Stafilococ coagulazo-pozitiv (STF) – dupa 3 zile de la insamantare
 Drojdii si mucegaiuri (DM) – dupa 5 zile de la insamantare
 Escherichia coli (TBX) – dupa 1 zi de la insamantare;
Valorile normale in urma citirii placutelor, nu trebuie sa depaseasca urmatoarele:
 Nr total de germeni: <1/cm2
 Bacterii coliforme: abs/10cm2
 Drojdii si mucegaiuri: <1/cm2
 Enterobacteriaceae: abs/100cm2
 Stafilococ coagulazo-pozitiv: abs/100cm2
Ceea ce depaseste valoarea normala, este pus la confirmat.
Pentru NTG, EC, BC cu ajutorul urmatoarei formule se calculeaza numarul total de
colonii aparute pe mediu:
∑𝑐
𝑁=
𝑣 × (𝑛1 + 0.1𝑛2) × 𝑑
Unde,
∑c: suma coloniilor numarate in toate cutiile retinute
v: volum inoculat/placa Petri (1ml)
n1 :nr cutii retinute la prima dilutie
n2: nr cutii retinute la a 2-a dilutie
d: factorul de dilutie corespunzator primei dilutii;

Pentru dilutii se folosesc eprubete cu 9 ml SPS in care se adauga 1 ml din proba.


Operatia se repeta in functie de dilutia dorita. (! La carne se ajunge la dilutia -4).

28
 Sectiunea C – Informatii privind abilitatile personale

În această perioadă de 8 saptamani am avut ocazia de a mă familiariza cu termenii


microbiologiei alimentare şi atat de a aplica cunoştinţele dobandite în timpul celor 3 ani de
studiu, cat si a le aprofunda.
Acest stagiu de practică efectuat la ICA Research & Development a fost foarte benefic
în dezvoltarea mea profesională și am reușit să-mi fixez cunoștiințe în domeniul
microbiologiei alimentare. De asemenea, am reușit să văd cum se desfășoară activitatea din
acest domeniu si ce presupune munca intr-un laborator de microbiologie, fiind prima data
cand intru intr-un astfel de laborator cu un colectiv cu personal calificat, foarte primitor și
dornic de a mă iniția cât mai mult în vederea pregătirii mele profesionale. Prin urmare, am
realizat faptul că mi-aș dori să urmez o carieră în acest domeniu inca de pe bancile facultatii.

29