Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITOLUL 2

DESCRIEREA GENERALĂ A NAVEI

1.1. TIPUL NAVEI

Nava este de tip vrachier , de 180150 [tdw], cu o singură punte continuă de la pupa
spre prova. Spaţiu pentru maşina de propulsie (motorul principal), cât şi
compartimentele de locuit sunt amplasate la pupa navei. Nava are 4 magazii.
Dublu fund se va extinde de la picul prova la picul pupa. Nava are tancuri
laterale de gurnă a căror pereţi înclinaţi sunt orientaţi sub un unghi de 45 grade cu
destinaţia de tancuri de balast. Nava are dublu bord pentru preveni avaria prin
coliziune.
Picul prova şi pupa sunt amenajate pentru apă de balast.
Magaziile de marfă, tancurile de balast, tancurile picurilor, şi tancurile de apă
potabilă vor fi prevăzute conform planului de compartimentaj.

1.2 DIMENSIUNI PRINCIPALE

L - lungimea maxima ……………………………………………… 280,29 [m]


LPP - lungimea între perpendiculare………………………………. 260 [m]
B - lăţimea navei…………………………………………………… 43,33 [m]
T - pescajul navei…………………………………………………... 17,33 [m]
D - înălţimea de construcţie…………………………………….... 24,13 [m]
Deadweight……………………………………………..…………… 180150 [tdw]
Viteza ………………………………………………………………… 15 [Nd]

1.3 FORMA CORPULUI

Nava este împărţită în următoarele compartimente, delimitate de 6 pereţi


transversali etanşi:
- pic pupa
- compartimentul de maşini
- magazii de mărfuri nr.1- 4
- pic prova.
Nava este construită în sistem longitudinal de osatură.
Toate elementele ce compun structura corpului navei se execută din oţel laminat
sub formă de table şi sub formă de profile.
Ca profile se folosesc: profile simple cu bulb (HP) şi profile T.

1.4 Clasa navei

În conformitate cu Germanscher Lloyd clasa navei va fi:


 100 A5 BULK CARRIER
- nava, instalaţiile cât şi echipamentele speciale (ex.maşinile de refrigerare) au
fost construite sub supravegherea şi în concordanţă cu regulile stipulate în
Germanischer Lloyd de catre şantierele navale şi/sau subcontractori;
 100 A5
- proiectarea si execuţia navei s-au făcut conform reglementărilor din Germanischer
Lloyd sau altor reguli considerate echivalente.

Nava va trebui să respecte următoarele Reguli şi Regulamente inclusiv


protocoalele şi amendamentele în vigoare.
 Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii umane pe mare – SOLAS 1974
şi Amendamentele din 1982 şi 1983;
 Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării mediului marin de către
nave – MARPOL 1978;
 Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării apelor mării – IMO 1973 şi
Amendamentele din 1984;
 Convenţia internaţională pentru linii de încărcare – Londra 1966 şi protocolul
din 1988;
Convenţia internaţională cu privire la măsurarea tonajului navelor Londra 1969;

1.5 DEADWEIGHT

Deadweight-ul navei complet dotată, gata de exploatare şi cu marfă , în apă de


mare (greutatea specifică 1,025 t/m3) la pescajul de eşantionaj de 17,33 , pe chilă
plată este de aproximativ 180150 tdw.
Deadweight-ul cuprinde :
- marfă şi balast ;
- combustibil, ulei, apă tehnică şi apă potabilă în tancuri;
- rezerve, echipaj, bagaje;

1.6 MOTOR PRINCIPAL

Propulsia navei este asigurată de un motor principal având următoarele caracteristici:

 Producator: MITSUBISHI
 Tipul motorului: UEC45LAP1
 Putere: 3530 kW
 Turaţie: 158 RPM
 Masa motorului: 111 t.

1.7 STRUCTURA ECHIPAJULUI

Echipajul navei este compus din 23 persoane după cum urmează: căpitan de
cursălungă, şef mecanic, şef electrician, căpitan secund, 2 ofiţeri de cart punte, 2 ofiţeri decart
maşini, ofiţer şef staţie RTG, ofiţer RTG, 1 ofiţeri electricieni, şef mecanicsecund, ajutor ofiţer
mecanic, şef echipaj, şef timonier, 2 timonieri, 2 marinari, 2motorişti, un bucătar, un sanitar.

TOTAL: 23 persoane

1.8 VITEZA

Viteza navei este de 15 Nd la pescajul de plină încărcare T= 17,33 m


Viteza navei pe chilă dreaptă, cu corpul proaspăt vopsit şi carena curată, în apă
adâncă, la o intensitate a vântului nu mai mare de 30 pe scara Beaufort şi starea mării
maxim 20, la pescajul de plină încărcare, şi 85% din puterea maximă continuă a
motorului principal va fi de cel puţin 15 Nd.
Această viteză se va deduce din rezultatele probelor de marş cu nava în balast.

1.9 AUTONOMIA
Rezervele de combustibil, ulei, apă, hrană, asigură navei o autonomie de 5.000
Mm la o viteză de exploatare de 15 Nd

1.10 INSTALATIILE NAVEI


Nava proiectată este dotată cu instalaţii de bord care asigură securitatea de
navigaţie, integritatea mărfii transportate, condiţiile necesare pentru locuit şi pentru
desfăşurarea activităţii echipajului.
Instalaţiile navale existente pe navă sunt: instalaţii cu tubulaturi; instalaţii mecanice
de punte; instalaţii mecanice de bord, instalaţii electrice; instalaţii de
navigaţie,radiocomunicaţii, comunicări şi semnalizări.

 Instalaţiile cu tubulaturi sunt utilizate pentru:


- instalaţia de santină;
- instalaţia de balast;
- instalaţia de stins incendiu cu apă;
- instalaţii sanitare;
- instalaţia de microclimat artificial: instalaţile de ventilaţie; instalaţile de încălzire;
instalaţile de răcire; instalaţile de condiţionare.
 Instalaţiile mecanice de punte deservesc diferite echipamente de punte sunt:
- instalaţia de ancorare şi manevră,
- instalaţia de lumini,
- instalaţia de cârmă,
- instalaţia de salvare,
- instalaţia de icarcare/descarcare a marfii
- instalaţia de acces la bordul navei (scări de bord şi pilot).

 Instalaţiile aferente compartimentului de maşini


- instalaţii de răcire a M.P. şi D.G -urilor cu apă de mare şi apă dulce,
- instalaţii de ungere a M.P. şi D.G -urilor,
- instalaţia de transfer şi alimentare cu combustibil a M.P. şi D.G-urilor,
- instalaţia de aer comprimat,
- instalaţia de abur,
- instalaţia de evacuare gaze arse de la instalaţia de la M.P. şi D.G.,
- instalaţia de ventilaţie a compartimentului maşini,

 Instalaţii de navigaţie, radiocomunicaţii, comunicări şi semnalizări


În conformitate cu cerinţele societăţii de clasificare precum şi cu ultimele tendinţe
în domeniu nava este dotată cu următoarele echipamente de navigaţie :
- sistem integrat de comunicări interioare,
- receptor de navigaţie prin satelit,
- calculator de încărcare,
- radare,
- sonda
- ultrason.