Sunteți pe pagina 1din 69

Informatii colectie:Teste

1. A1 Sindroamele coronariene acute au оn comun ca eveniment declanєator:


a) obstrucюia totalг a vasului arterial coronarian
b) obstrucюia parюialг a vasului arterial coronarian
c) dereglгrile echilibrului fluido-coagulant
[x] d) destabilizarea plгcii de aterom
e) disritmii maligne
---------------------------------------------------------------------
2. A1 Destabilizarea plгcii de aterom оn Sindroamele Coronariene Acute оn majoritatea
cazurilor are loc:
a) cвnd plгcile ocupг 20-30% din lumenul vasului
b) cвnd plгcile ocupг 60-70% din lumenul vasului
c) cвnd plгcile оnchid complet lumenul vasului
d) [x] cвnd plгcile ocupг 40-50% din lumenul vasului
e) cвnd vasul se repermeabilizeazг dupг o obstrucюie totalг
---------------------------------------------------------------------
3. A1 Manifestгrile clinice оn SCA mai frecvent debuteazг:
a) cвnd lumenul vasului este obstruat оn raport de 40-50%
b) cвnd lumenul vasului este obstruat оn raport de 60-70%
c) [x]cвnd lumenul vasului este obstruat оn raport de 70-80%
d) cвnd lumenul vasului este obstruat оn raport de 80-100%
e) cвnd lumenul vasului este restabilit dupг o obstrucюie totalг
---------------------------------------------------------------------
4. A1 Diagnosticul de lucru la prezentare de sindrom coronarian acut se stabileєte:
a) [x]оn baza datelor ECG
b) оn baza creєterii biomarkerilor necrozei miocardice
c) оn baza discomfortului ischemic toracic
d) оn baza investigaюiei angiografice
e) оn baza examenului eco-cord
---------------------------------------------------------------------
5. A1 Clasificarea Societгюii Canadiene a anginei pectorale are ca criteriu de bazг:
a) durata discomfortului ischemic toracic
b) manifestгrile ECG
c) creєterea biomarkerilor necrozei miocardice
d) [x] intensitatea activitгюii fizice la care apare durerea ischemicг
e) manifestгrile angiografice
---------------------------------------------------------------------
6. A1 Clasificarea Societгюii Canadiene de Cardiologie a anginei pectorale atribuie la
angina pectoralг instabilг:
a) clasa I єi II
b) [x] clasa III si IV
c) toate clasele
d) nici o clasг
e) numai clasa II
---------------------------------------------------------------------
7. A1 Sunt considerate echivalente ale sindromului anginos manifestгrile clinice, cu
excepюia:
a) greaюa єi vгrsгturile inexplicabile
b) sincopa
c) [x]starea de comг
d) palpitaюiile
e) disritmiile cardiace
---------------------------------------------------------------------
8. A1 Riscul de rupturг a peretelui ventricular оn IMA este:
a) оn prima sгptгmвnг
b) оn primele 2 sгptгmвni
c) [x] оn prima lunг
d) оn primele 2 luni
e) оn primele 3 luni
---------------------------------------------------------------------
9. A1 Supradenivelarea persistentг a segmentului ST оn SCA-STEMI pe ECG ca duratг
semnificг:
a) mai mult de 5 min
b) mai mult de 10 min
c) mai mult de 15 min
d) [x] mai mult de 20 min
e) mai mult de 30 min
---------------------------------------------------------------------
10. A1 Ischemia miocardicг pe ECG este datг:
a) de modificгrile de formг єi sens ale segmentului QRS
b) de modificгrile de formг єi sens ale undei P
c) [x] de modificгrile de formг єi sens ale undei T
d) de modificгrile de formг єi sens ale undei U
e) de modificгrile de formг єi sens ale undei Q
---------------------------------------------------------------------
11. A1 Nitroglicerina оn SCA se administreazг sublingval sau aerozol spray оn doze:
a) 0,1-0,2 mg se poate de repetat la fiecare 5 min pвnг la 3 doze
b) 0,2-0,25 mg se poate de repetat la fiecare 5 min pвnг la 3 doze
c) [x] 0,3-0,5 mg se poate de repetat la fiecare 5 min pвnг la 3 doze
d) 0,6-0,8 mg se poate de repetat la fiecare 5 min pвnг la 3 doze
e) 0,9-1,0 mg se poate de repetat la fiecare 5 min pвnг la 3 doze
---------------------------------------------------------------------
12. A1 Doza de morfinг administratг intravenos оn SCA-STEMI prin titrare este:
a) 1-2 mg iniюial cu creєterea dozei cu 2-8 mg la fiecare 5-15 min pвnг la calmarea durerilor
b) [x]2-4 mg iniюial cu creєterea dozei cu 2-8 mg la fiecare 5-15 min pвnг la calmarea durerilor
c) 4-8 mg iniюial cu creєterea dozei cu 2-8 mg la fiecare 5-15 min pвnг la dispariюia durerilor
d) 7-8 mg iniюial cu creєterea dozei cu 2-8 mg la fiecare 5-15 min pвnг la dispariюia durerilor
e) 10 mg iniюial cu creєterea dozei cu 2-8 mg la fiecare 5-15 min pвnг la dispariюia durerilor
---------------------------------------------------------------------
13. A1 Doza de morfinг administratг intravenos оn SCA-NSTEMI prin titrare este:
a) [x] 1-5mg iniюial de repetat la 5-30 min pвnг la dispariюia durerii
b) 6-7mg iniюial de repetat la 5-30 min pвnг la dispariюia durerii
c) 8-9mg iniюial de repetat la 5-30 min pвnг la dispariюia durerii
d) 10 mg iniюial de repetat la 5-30 min pвnг la dispariюia durerii
e) 12 iniюial de repetat la 5-30 min pвnг la dispariюia durerii
---------------------------------------------------------------------
14. A1 Doza de aspirinг administratг per os оn SCA оn primele 24 de ore este:
a) 100-150 mg
b) [x] 162-325 mg
c) 350-500 mg
d) 500-550 mg
e) 600-800mg
---------------------------------------------------------------------
15. A1 Doza de Clopidogrel administratг оn SCA-STEMI este:
a) 100 mg
b) 200 mg
c) [x] 300 mg
d) 400 mg
e) 500 mg
---------------------------------------------------------------------
16. A1 Doza de Metoprolol administratг оn SCA per os este:
a) 20 mg de repetat prin titrare pвnг la efectul scontat
b) [x] 50 mg de repetat prin titrare pвnг la efectul scontat
c) 200-300 mg de repetat prin titrare pвnг la efectul scontat
d) 400-500 mg de repetat prin titrare pвnг la efectul scontat
e) 600 mg єi mai mult de repetat prin titrare pвnг la efectul scontat
---------------------------------------------------------------------
17. A1 Doza de Metoprolol administratг оn SCA-STEMI intravenos lent este:
a) 2 mg de repetat la fiecare 5 min de 3 ori
b) 4 mg de repetat la fiecare 5 min de 3 ori
c) [x] 5 mg de repetat la fiecare 5 min de 3 ori
d) 6 mg de repetat la fiecare 5 min de 3 ori
e) 8 mg de repetat la fiecare 5 min de 3 ori
---------------------------------------------------------------------
18. A1 Faza electricг a fibrilaюiei ventriculare dupг colaps dureazг:
a) [x]0-4 min
b) 5-9 min
c) 10-15 min
d) 15-20 min
e) 20-25 min
---------------------------------------------------------------------
19. A1 Faza Circulatorie a Fibrilaюiei Ventriculare dupг colaps dureazг:
a) 0-4 min
b) [x]4-10 min
c) 11-15 min
d) 10-20 min
e) 21-25 min
---------------------------------------------------------------------
20. A1 Faza metabolicг a Fibrilaюiei Ventriculare dupг colaps se instaleazг оn:
a) 0 - 4 min
b) 4 - 6 min
c) 6 - 8 min
d) 8 - 10 min
e) [x] 10 min єi mai mult
---------------------------------------------------------------------
21. A1 Єansele defibrilгrii єi restabilirea unui ritm normal оn stopul cardiac prin ritmuri
єocabile sunt mai mari:
a) [x] оn faza electricг
b) оn faza circulatorie
c) оn faza metabolicг
d) este оn dependenюг de tipul de defibrilator utilizat
e) este оn dependenюг de locul asistгrii stopului cardiac
---------------------------------------------------------------------
22. A1 Fibrilaюia ventricularг cu unde fine (mici) include formele de FV cu inaltimea
undelor:
a) [x]<3 mm
b) <4 mm
c) <5 mm
d) <6 mm
e) <7 mm
---------------------------------------------------------------------
23. A1 Fibrilaюia Ventricularг cu unde mari include formele de FV cu оnгlюimea
undelor:
a) >1 mm
b) >1,5 mm
c) >2 mm
d) [x]>3 mm
e) >0,5 mm
---------------------------------------------------------------------
24. A1 Medicamentul de elecюie оn Torsada vвrfurilor este:
a) epinefrina
b) amiodarona
c) lidocaina
d) [x] sulfatul de magneziu
e) atropina
---------------------------------------------------------------------
25. A1 Indicile de єoc Allgower reprezintг:
a) raportul pulsului la respiraюie
b) raportul respiraюiei la TA diastolica
c) raportul pulsului la TA diastolica
d) [x] raportul pulsului la TA sistolica
e) raportul TAs la puls
--------------------------------------------------------------------
26. A1 Determinarea indicelui de єoc Allgover ne permite:
a) aprecierea reоntoarcerii venoase a sвngelui la inimг
b) determinarea frecvenюei pulsului
c) determinarea TA sistolice
d) [x] aprecierea aproximativг a volumului hemoragiei
e) determinarea frecvenюei respiraюiei
---------------------------------------------------------------------
27. A1 Timpul normal de umplere capilarг (pulsul unghial) constituie:
a) 0,5 sec
b) 1 sec
c) 1,5 sec
d) [x] 2 sec
e) 3-4 sec
---------------------------------------------------------------------
28. A1 Diureza normalг a adultului este consideratг:
a) 30-50 ml/orг
b) 50-60 ml/orг
c) [x]70-100ml/orг
d) 110-120 ml/orг
e) 130-140 ml/orг
---------------------------------------------------------------------
29. A1 Manifestarea clinicг precoce a єocului hemoragic de gradul I constituie:
a) dispneea
b) hemoragia
c) [x] tahicardia
d) creєterea timpului de umplere capilarг
e) oliguria
---------------------------------------------------------------------
30. A1 Diureza la un copil constituie:
a) 0,5 ml/kg/orг
b) [x]1,0 ml/kg/orг
c) 2,0 ml/kg/orг
d) 3,0 ml/kg/orг
e) 4,0 ml/kg/orг
---------------------------------------------------------------------
31. A1 Diureza la un nou nгscut constituie:
a) 0,5 ml/kg/orг
b) 1,0 ml/kg/orг
c) 1,5 ml/kg/orг
d) [x]2,0 ml/kg/orг
e) 3,0 ml/kg/orг
---------------------------------------------------------------------
32. A3 Ocluzia parюialг sau intermitentг a fluxului sangvin coronarian se manifestг:
a) IMA cu supradenivelare de segment ST (STEMI)
b) [x] Moarte subitг cardiacг
c) [x]Ischemie silenюioasг
d) [x] Anginг pectoralг instabilг
e) [x]IMA fгrг supradenivelare de segment ST (NSTEMI)
---------------------------------------------------------------------
33. A3 Ocluzia totalг a fluxului sangvin coronarian se manifestг:
a) anginг pectoralг instabilг
b) [x] IMA cu supradenivelare de segment ST (STEMI)
c) [x] moarte subitг
d) IMA fгrг supradenivelare de segment ST (NSTEMI)
e) anginг pectoralг stabilг
---------------------------------------------------------------------
34. A3 Sindroamele coronariene acute includ:
[x]a) Anginг pectoralг instabilг
[x]b) IMA cu supradenivelare de segment ST (STEMI)
c) Anginг pectoralг stabilг
[x]d) IMA fгrг supradenivelare de segment ST (NSTEMI)
e) cardiomiopatia hipertroficг dilatativг
---------------------------------------------------------------------
35. A3 Cauzele frecvente de deces la etapa de prespital a pacienюilor cu IMA sunt:
a) [x] fibrilaюia ventricularг
b) [x] tahicardia ventricularг fгrг puls
c) єocul cardiogen
d) [x] asistolia
e) fibrilaюia atrialг
---------------------------------------------------------------------
36. A3 Sindroame coronariene acute sunt prezentate de:
a) [x] SCA cu supradenivelare de segment ST оn 1/3 cazuri
b) [x] SCA fгrг supradenivelare de segment ST оn 2/3 cazuri
c) anginг pectoralг instabilг оn 75% cazuri
d) anginг pectoralг stabilг оn 2/3 cazuri
e) anginг pectoralг stabilг єi instabilг оn 75% din cazuri
---------------------------------------------------------------------
37. A3 Cauzele deceselor frecvente a pacienюilor cu IMA оn prespital se datoreazг:
a) [x] pregгtirea insuficientг a populaюiei generale оn recunoaєterea semnelor de debut a SCA
b) [x] apelul tartiv la serviciile de urgenюг
c) pregгtirea insuficientг a populaюiei оn recunoaєterea stopului cardiac єi aplicarea mгsurilor
Suportulu Vital Bazal
d) [x] dotarea insuficintг tehnologicг a serviciilor de urgenюг
e) predominarea ritmurilor non-єocabile ca mecanisme de stop cardiac оn SCA
---------------------------------------------------------------------
38. A3 Predispunerea plгcii la finisare єi rupere este cauzatг:
a) [x] de capsula fibroasг finг
b) [x] acumulгrile importante de lipide
c) [x] activarea limfocitelor єi macrofagelor
d) dereglгrile echilibrului acido-bazic
e) [x] prezenюa inflamaюiei єi a infecюiei
---------------------------------------------------------------------
39. A3 La formarea trombului pe placa ateroscleroticг destabilizatг оn SCA contribuie:
a) [x] expunerea plachetelor circulante la юesutul subendotelial
b) [x] adeziunea plachetarг
c) [x] agregarea plachetarг
d) [x] declanєarea cascade coagulгrii
e) creєterea rezistenюei vasculare la fluxul sangvin
---------------------------------------------------------------------
40. A3 Rolul inflamaюiei оn destabilizarea plгcii de aterom este confirmatг:
a) [x] conюinutul bogat оn macrofage a plгcii de aterom
b) [x] conюinutul bogat оn proteina C reactivг
c) [x] activarea limfocitelor
d) [x] prezenюa infecюiei
e) activarea cascadei coagulгrii
---------------------------------------------------------------------
41. A3 Infarctul miocardic acut cu unda Q:

a) este un infarct subendocardic


b) [x] este un infarct transmural
c) [x] este un infarct cu supradenivelare de segment ST
d) este un infarct fгrг supradenivelare de segment ST
e) este un infarct non-transmural
---------------------------------------------------------------------
42. A3 Clasificarea Societгюii Canadiene de Cardiologie a anginei pectorale atribuie la
angina pectoralг stabilг:
a) [x] clasa I
b) [x] clasa II
c) clasa III
d) clasa IV
e) toate clasele
---------------------------------------------------------------------
43. A3 Оn dependenюг de variabilitatea sindromului dureros toracic la angina pectoralг
instabilг sunt atribuite:
a) [x] angina agravatг "crescendo"
b) [x] angina de repaos subacutг єi acutг
c) [x] angina "de novo"
d) [x] angina precoce post infarct instalatг оn primele 2 sгptгmвni de la debutul IMA
e) angina postinfarct instalatг la 2 sгptгmвni -2 luni
---------------------------------------------------------------------
44. A3 Angina varianta Prinzmetal se caracterizeazг:
a) [x] este o angina vasospasticг
b) [x] este o anginг cu orar fix
c) apare mai frecvent la efort fizic
d) [x] apare mai frecvent la fumгtori оnverєunaюi
e) [x] poate duce la moarte subitг sau IMA NSTEMI
---------------------------------------------------------------------
45. A3 Angina vasospasticг Prinzmetal se caracterizeazг:
a) [x] este o anginг care apare mai frecvent noaptea оntre orele 12 єi 8 dimineaюa
b) [x] durerea toracicг dureazг mai mult de 30 min
c) [x] se caracterizeazг prin creєtere progresivг a intensitгюii durerii єi o scгdere tot progresivг
d) [x] este оnsoюitг la 50% din cazuri de FV, extrasistolii ventriculare, tahicardie ventricularг
fгrг puls, asistolie
e) durerea anginoasг cedeazг numai la administrarea opiaceelor
---------------------------------------------------------------------
46. A3 Durerea ischemicг оn angina pectoralг este cauzatг:
a) de rupture plгcii de aterom
b) [x] de stimularea terminaюiunilor nervoase de acidul lactic оn zona de ischemie
c) [x] de stimularea terminaюiunilor nervoase de dioxidul de carbon din zona de ischemie
d) de trombul care obstrueazг vasul coronarian
e) de disfuncюia endotelialг
---------------------------------------------------------------------
47. A3 Cu referire la debutul sindromului coronarian acut cu supradenivelare de segment
ST:
a) [x] este mai frecvent matinal оn perioada circadianг de maximг hipercatecolaminemie
b) [x] poate debuta sub formг de status anginos
c) [x] poate debuta sub formг de status astmatic
d) [x] poate debuta sub formг de status gastralgic
e) poate debuta sub formг de colicг renalг
---------------------------------------------------------------------
48. A3 Cu referire la rгspunsul la nitroglicerinг a durerii toracice оn SCA:
a) [x] rгspunsul este parюial оn SCA-STEMI
b) [x] rгspunsul este absent оn SCA-STEMI
c) [x] rгspunsul este parюial оn SCA-NSTEMI
d) [x] durerea toracicг cedeazг la nitroglicerinг оn API
e) durerea toracicг din SCA nu cedeazг la administrarea nitroglicerinei
---------------------------------------------------------------------
49. A3 Identificaюi sediile de iradiere a durerii anginoase оn SCA:
a) оn membrele inferioare
b) [x] оn regiunea gвtului єi mandibulei
c) [x] оn umгrul stвng єi mвina stвngг
d) [x] оn regiunea epigastricг, gгt, mandibulг єi mвini
e) оn regiunea lombarг
---------------------------------------------------------------------
50. A3 Cu referire la iradierea durerii anginoase оn SCA la vвrstnici єi femei:
a) [x] gвt єi mandibulг
b) epigastru
c) [x] umгr stвng єi mвini
d) [x] interscapular
e) porюiunea superioarг a toracelui, gвt єi mandibulг
---------------------------------------------------------------------

51. A3 Colegiul American de Cardiologie єi Societatea Americanг de cardiologie atribuie


la dureri necaracteristice ischemice cardiace:
a) [x] durerile care pot fi localizate de pacient cu vвrful degetului
b) durerile interscapulare
c) [x] durerile care pot fi reproduse prin miєcгri sau palpare a cutiei toracice
d) durerile retrosternale, gвt єi mandibulг
e) [x] durerile care iradiazг оn membrele inferioare
---------------------------------------------------------------------
52. A3 Colegiul American de Cardiologie єi Societatea Americanг de Cardiologie atribuie
la dureri necaracteristice ischemice cardiace:
a) [x] durerile pleuritice (dureri acute provocate de tuse єi respiraюie)
b) [x] durerile care pot fi reproduse prin miєcгri sau palpare a cutiei toracice
c) [x] episoadele scurte de durere care dureazг cвteva secunde
d) [x] durerile de intensitate maximг de la debut
e) durerile retrosternale cu iradiere оn regiunea gвtului єi mandibulei
---------------------------------------------------------------------
53. A3 Categoriile de pacienюi care pot prezenta tabloul clinic atipic al SCA:
a) bгrbaюii pвnг la 40 ani
b) [x] femeile
c) [x] diabeticii
d) [x] pacienюii dupг chirurgie cardiacг єi precoce postoperator
e) [x] pacienюii cu demenюг
---------------------------------------------------------------------
54. A3 Categoriile de pacienюi care pot presenta tabloul clinic atipic al SCA:
a) pacienюii cu insuficienюг hepaticг
b) [x] pacienюii cu insuficienюг renalг
c) [x] femeile
d) [x] vвrstnicii
e) [x] pacienюii cu diabet zaharat
---------------------------------------------------------------------
55. A3 Echivalente ale sindromului anginos sunt considerate:
a) [x] dispnea, respiraюia ingreueatг
b) [x] oboseala, slгbiciuni generalizate
c) [x] disritmiile cardiace
d) coma
e) [x] diaforeza excesivг
---------------------------------------------------------------------
56. A3 Echivalente ale sindromului anginos sunt considerate:
a) [x] vertijul, ameюelile
b) [x] palpitaюiile
c) [x] durerea izolatг оn mandibulг єi mвini
d) [x] sincopa
e) durerea retrosternalг constrictivг
---------------------------------------------------------------------

57. A3 Factorii precipitanюi ai SCA-STEMI:


a) [x] efortul fizic intens
b) [x] stresul
c) [x] intervenюiile chirurgicale єi explorгrile invazive cardiace
d) sincopa єi lipotemia
e) [x] abuzul de cocainг
---------------------------------------------------------------------

58. A3 Criza anginoasг din SCA este descrisг de pacient ca senzaюie:


a) [x] de presiune
b) [x] de constrвngere
c) [x] de greutate
d) de loviturг de pumnal
e) [x] de arsurг
---------------------------------------------------------------------
59. A3 Clasificarea anatomicг a IMA include:
a) IMA mic
b) [x] IMA transmural
c) [x] IMA non-transmural
d) IMA оn cicatrizare
e) IMA de ventricol drept
---------------------------------------------------------------------
60. A3 Clasificarea IMA dupг dimensiuni include:
a) [x] IMA microscopic
b) [x] IMA mic
c) [x] IMA mijlociu care afecteazг 10-30% din miocardul VS
d) [x] IMA mare care afecteazг mai mult de 30% din miocardul VS
e) IMA mare care afecteazг mai mult de 50% din miocardul VS
---------------------------------------------------------------------
61. A3 Clasificarea Killip a severitгюii IMA include clasele:
a) [x] Killip I- fгrг semen de insuficienюг a ventricolului stвng
b) [x] Killip II-cu semen moderate de insuficienюг a ventricolului stвng (raluri оn <50% din
cвmpurile pulmonare, turgescenюa jugularelor, zgomot III prezent)
c) Killip III-cu raluri оn peste 80% din cвmpurile pulmonare, dispnee, expectoraюii rozate, fгrг
semene de edem pulmonar
d) [x] Killip III-cu raluri оn peste 50% din cвmpurile pulmonare, dispnee, edem pulponar acut
frecvent
e) [x] Killip IV- cu semene de єoc cardiogen, TAs<90mmHg semene de hipoperfuzie
---------------------------------------------------------------------
62. A3 Concretizгrile Ghidului European al Societгюii de Cardiologie 2012 referitor la
supradenivelгrile de segment ST mгsurate la punctul J includ:
a) [x] Trebuie sг existe оn cel puюin douг derivaюii concordante
b) [x] ≥ 1,0 mm оn derivaюiile concordante altele decвt V2-V3
c) [x] ≥ 2,5 mm la bгrbaюi cu vвrsta sub 40 de ani оn derivaюii V2-V3
d) [x] ≥ 1,5 mm la femei оn derivaюiile V2-V3
e) ≥ 2,5 mm la femei peste 40 de ani оn derivaюiile V2-V3
---------------------------------------------------------------------
63. A3 Criteriile ECG ale SCA-STEMI elaborate de Colegiului American de Cardiologie
єi Societatea Americanг de Cardiologie includ:
a) [x] supradenivelare de segment ST≥1mm (0,1mV) оn douг sau mai multe derivaюii
concordate de la membre (aVL, DIII, aVR)
b) subdenivelare de segment ST ≥1mm (0,1mV) (aVL, DIII, aVR)
c) [x] supradenivelare de segment ST ≥1mm (0,1mV) оn derivaюiile precordiale V4-V6
d) [x] supradenivelare de segment ST ≥2mm (0,2mV) оn derivaюiile precordiale V1-V3
e) [x] bloc de ram stвng nou apгrut
---------------------------------------------------------------------
64. A3 Lanюul de supraveюuire оn SCA-STEMI include:
a) recunoaєterea semnelor clinice si apelul serviciului 903 (112)
b) resuscitarea cardiorespiratorie єi cerebralг promtг
c) [x] activarea serviciului 903, evaluarea stabilizarea єi transportul pacientului
d) [x] departamentul de medicinг urgentг, evaluare єi iniюierea strategiei de reperfuzie
e) [x] tarepia de reperfuzie, intervenюionalг sau farmacologicг, tratamentul definitiv
---------------------------------------------------------------------
65. A3 Indicaюiile oxigenoterapiei оn SCA includ:
a) [x] prezenюa dispneei єi a cianozei
b) [x] prezenюa SCA-STEMI
c) [x] SaO2<90%
d) [x] prezenюa ralurilor de stazг
e) prezenюa SCA-NSTEMI
---------------------------------------------------------------------
66. A3 Contraindicaюiile administrгrii nitroglicerinei includ:
a) [x] hipotensiunea (TAs<90mmHg, sau o scгdere cu >30mmHg de la nivelul de bazг)
b) [x] bradicardie severг sau tahicardie peste 100 bpm
c) [x] IMA de ventricol drept
d) hipertensiunea arterialг
e) [x] utilizarea de inhibatori ai fosfodiesterazei
---------------------------------------------------------------------
67. A3 Contraindicaюiile administrгrii β-blocantelor includ:
a) [x] bradicardia, hipotensiunea єi єocul cardiogen
b) hipertensiunea arterialг
c) [x] insuficienюa ventricularг stвngг cu EPAC
d) [x] astmul bronic sau BPCO оn acutizare
e) [x] SCA indus de cocainг
---------------------------------------------------------------------
68. A3 β-blocantele оn SCA-STEMI sunt indicate pentru efectele lor:
a) [x] antiischemice
b) [x] antiaritmice
c) [x] hipotensive
d) [x] antitahicardice
e) antiagregante
---------------------------------------------------------------------

69. A3 Indicaюiile blocantelor canalelorde calciu оn SCA-STEMI includ:


a) [x] tratamentul aritmiilor supraventriculare
b) [x] tratamentul simptomelor anginoase la pacienюii cu contraindicaюii la beta-blocante
c) [x] tratamentul hipertensiunei
d) tratamentul hipotensiunei
e) [x] tratamentul IMA indus de cocainг
---------------------------------------------------------------------

70. A3 Contraindicaюiile blocantelor canalelor de Ca оn SCA includ:


a) [x] boala de nod sinusal, blocul AV grad II-III
b) [x] hipersensibilitate la preparate
c) [x] insuficienюa cardiacг congestivг
d) prezenюa aritmiilor supraventriculare
e) [x] єocul cardiogen
---------------------------------------------------------------------
71. A3 Elementele chee care definesc moartea subitг cardiacг includ:
a) [x] natura non traumaticг a decesului
b) [x] caracterul neaєteptat єi instantaneu al producerii
c) [x] limitarea la cause cardiac
d) limitarea la cause coronariene
e) [x] durata iniюiere producer pвnг la 1 orг
---------------------------------------------------------------------
72. A3 Elementele temporale ale morюii subite cardiace includ:
a) [x] prodromuri
b) [x] debutul evenimentului terminal
c) desfгєurarea manifestгrilor clinice
d) [x] stopul cardiac
e) [x] moartea biologicг
---------------------------------------------------------------------
73. A3 Disritmiile cardiace care induc moartea subitг cardiac:
a) [x] fibrilaюia ventricularг єi fluterul ventricular
b) [x] tahicardia ventricularг fгrг puls єi Torsada vвrfurilor
c) [x] asistolia єi blocul AV cu bradicardie excesivг
d) [x] disociaюia electromecanicг
e) tahicardia paroxisticг supraventricularг
---------------------------------------------------------------------
74. A3 Fazele fibrilaюiei ventriculare sunt:
a) [x] faza electricг sau de ischemie precoce
b) faza ischemicг
c) [x] faza circulatorie sau de ischemie susюinutг
d) [x] faza metabolicг
e) faza rгspunsului inflamator sistemic
---------------------------------------------------------------------
75. A3 Manifestгrile clinice ale FV includ:
a) [x] colapsul circulator, lipsa pulsului la arterг carotidг
b) [x] starea de inconєtienюг
c) [x] respiraюie agonalг sau stop respirator
d) bradipnee pronunюatг єi hipotensiune avansatг
e) [x] convulsii
---------------------------------------------------------------------
76. A3 Formele electrocardiografice ale fibrilaюiei ventriculare includ:
a) fluterul ventricular
b) [x] fibrilaюia ventricularг cu unde fine (mici)
c) [x] fibrilaюia ventricularг cu unde mari
d) torsada vвrfurilor
e) fibrilaюia ventricularг cu unde medii
---------------------------------------------------------------------
77. A3 La ritmurile єocabile de stop cardiac se referг:
a) [x] fibrilaюia ventricularг
b) [x] tahicardia ventricularг fгrг puls
c) asistolia
d) activitatea electricг fгrг puls
e) torsada vвrfurilor
---------------------------------------------------------------------
78. A3 Оn funcюie de durata tulburгrii de ritm Tahicardia Ventricularг se clasificг:
a) [x] TV nesusюinutг (<30secunde)
b) TV nesusюinutг (30-50secunde)
c) TV susюinutг (<30secunde)
d) [x] TV susюinutг (>30secunde)
e) TV monomorfг
---------------------------------------------------------------------
79. A3 Оn funcюie de morfologia complexului QRS tahicardia ventricularг se оmparte:
a) tahicardie supraventricularг
b) [x] tahicardie monomorfг
c) [x] tahicardie polimorfг
d) [x] torsada vвrfurilor
e) tahicardie nesusюinutг
---------------------------------------------------------------------
80. A3 Referitor la administrarea epinefrinei оn RCR єi C:
a) se administreazг iv 0.1 mg
b) [x] se administreazг 1.0 mg din sol 1:10000
c) [x] se administreazг prima dozг dupг al doilea єoc
d) [x] se administreazг la fiecare 3-5 min
e) se administreazг intracardiac
---------------------------------------------------------------------
81. A3 Referitor la administrarea amiodaronei оn stopul cardiac prin ritmuri єocabile:
a) [x] se administreazг dupг al treilea єoc оn dozг de 300 mg
b) se administreazг dupг al doilea єoc оn dozг de 300 mg
c) [x] se administreazг dupг al cincelea єoc оn dozг de 150 mg
d) [x] administrarea este urmatг de administrarea unui bolus de 20 - 30 ml de ser fiziologic
e) se administreazг endotraheal
---------------------------------------------------------------------
82. A3 Referitor la administrarea lidocainei оn stopul cardiac prin ritmuri єocabile:
a) [x] se administreazг intravenos sau intraosos
b) se administreazг оn asociere cu amiodarona
c) [x] se administreazг оn lipsa amiodaronei
d) [x] se administreazг оn doza de 1,0-1,5 mg/kg оn bolus
e) [x] se poate repeta la 5-10 min оn dozг de 0,5-0,75 mg/kg
---------------------------------------------------------------------

83. A3 Manifestгrile clinice ale activitгюii electrice fгrг puls includ:


a) [x] colaps єi TA joasг sau ne se determinг
b) [x] inconєtienюг
c) [x] respiraюia agonalг sau apnee
d) [x] pe ECG va fi present orice ritm cardiac (altul decвt FV sau TV fгrг puls) оn lipsa pulsului
e) pacient conєtient cu hipotensiune
---------------------------------------------------------------------
84. A3 Repartizarea volumului sangvin circulant оn organismul omului constituie:
a) [x] оn circulaюia sistemicг 75-84%
b) [x] оn artere єi arteriole15-20%
c) оn capilare 10-15%
d) оn circulaюia pulmonarг 35-40%
e) [x] оn inimг 8-10%
---------------------------------------------------------------------
85. A3 Cauzele hipoperfuziei tisulare la pacientul politraumatizat оn єoc hipovolemic
sunt:
a) [x] єocul hipovolemic secundar hemoragiilor post traumatice
b) sindromul rгspunsului inflamator systemic
c) [x] єocul cardiogen secundar traumatismelor cutiei toracice
d) [x] єocul neurogen secundar traumatismelor vertebro-medulare
e) єocul anafilactic
---------------------------------------------------------------------
86. A3 Clasificarea gradelor Hemoragiilor conform Comitetului Traumatologic al
Colegiului American de Chirurgie оn % din volumul sangvin circulant include:
a) [x] Gradul I - 10-15%
b) Gradul II - 15-20%
c) [x] Gradul II - 15-30%
d) [x] Gradul III - 30-40%
e) [x] Gradul IV - >40%
---------------------------------------------------------------------
87. A3 Clasificarea Gradelor hemoragiilor conform Comitetului Traumatologic al
Colegiului American de Chirurgie оn ml include:
a) Gradul I - pвnг la 1000 ml
b) [x] Gradul I - pвnг la 750 ml
c) [x] Gradul II - 750-1500ml
d) Gradul II - 1000-2000ml
e) [x] Gradul IV - mai mult de 2000 ml
---------------------------------------------------------------------
88. A3 Mecanismele compensatorii оn єocul hipovolemic includ:
a) [x] reflexele baroreceptoare care exercitг o puternicг simulare simpaticг
b) [x] formarea angiotenzinei оn exces produce vasoconstricюia arterelor periferice єi reduce
eliminгrile de sгruri єi apг la nivel renal
c) [x] formarea vasopresinei оn exces produce vasoconstricюia arterelor єi venelor periferice,
creste puernic retenюia de apг la nivel renal
d) creєterea reоntoarcerii venoase a sвngelui la inimг, a debitului cardiac єi a indexului bгtaie
e) [x] rгspunsul SNC la scгderi a TAs sub 50 mmHg єi ischemie cerebralг exercitг o єi mai
puternicг stimulare simpaticг
---------------------------------------------------------------------
89. A3 Valorile medii ale volemiei оn corelare cu vвrsta sunt:
a) [x] prematurul 100 ml/kg corp greutate
b) [x] nou nгscut оn termen 90 ml/kg corp greutate
c) [x] copil 80 ml/kg corp greutate
d) copil 70 ml/kg corp greutate
e) [x] adult 60-70 ml/kg corp greutate
---------------------------------------------------------------------
90. A3 Repartizarea volumului sangvin circulant оn organismul omului este:
a) оn circulaюia sistemicг 50-60%
b) оn circulaюia pulmonarг 30-40%
c) [x] оn circulaюia sistemicг 75-84%
d) [x] оn vene єi venule 65-75%
e) [x] оn plгmвni 12-15%
---------------------------------------------------------------------
91. A3 Volumul aproximativ al hemoragiei conform indecelui de єoc Allgower constituie:
a) indicele de єoc Allgower 0,8-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 20-30% din VSC
b) indicele de єoc Allgower 0,8-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 0-10% din VSC
c) [x] indicele de єoc Allgower 0,8-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 10-20% din
VSC
d) indicele de єoc Allgower 1,5-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 50% din VSC
e) [x] indicele de єoc Allgower 1,5-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 30-50% din
VSC
---------------------------------------------------------------------
92. A3 Volumul aproximativ al hemoragiei conform indecelui de єoc Allgower constituie:
a) indicele de єoc Allgower 1,0-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 30-50% din VSC
b) [x] indicele de єoc Allgower 1,0-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 20-30% din
VSC
c) indicele de єoc Allgower 2,0-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 50-60% din VSC
d) indicele de єoc Allgower 2,0-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 30-40% din VSC
e) [x] indicele de єoc Allgower 2,0-volumul aproximativ al hemoragiei constituie 50% din VSC
---------------------------------------------------------------------
93. A3 Volumul sangvin circulant оn corelare cu vвrsta constituie:
a) copil de 1 an - 1000 ml
b) [x] copil de 5 ani - 1600ml
c) copil de 10 ani - 2000ml
d) [x] copil de 10 ani - 2400ml
e) [x] adult - 5000ml
---------------------------------------------------------------------
94. A3 Volumul sangvin circulant оn corelare cu vвrsta constituie:
a) [x] nou nгscut оn termen 230-260 ml
b) [x] vвrsta de 1 an - 800 ml
c) [x] vвrsta de 5 ani - 1440-1600ml
d) vвrsta de 10 ani - 3000-3200ml
e) [x] adult - 5000 ml
---------------------------------------------------------------------
95. A3 Єocul hemoragic de gradul I se manifestг:
a) dispnee
b) [x] tahicardie
c) [x] indexul de єoc Allgower 0,5- 0,8
d) oligurie
e) [x] anxietate
---------------------------------------------------------------------
96. A3 Asistenюa medicalг de urgenюг оn єocul hemoragic de gradul I include:
a) [x] oxigenoterapia
b) [x] hemostaza єi imobilizarea provizorie
c) compensare volemicг cu preparate macromoleculare
d) [x] compensare volemicг cu cristaloizi
e) [x] sedare єi analgezie
---------------------------------------------------------------------
97. A3 Єocul hemoragic de gradul II clinic se manifestг:
a) [x] hipotensiune оn ortostatism (TA scade cu mai mult de 15 mm Hg єi creєte TA diastolicг)
b) tahicardie peste 140 bгtгi/min
c) [x] tegumente palide єi reci
d) indicele de єoc Allgower 2,0 єi mai mult
e) [x] volumul hemoragiei 750-1500 ml
---------------------------------------------------------------------
98. A3 Єocul hemoragic de gradul II clinic se manifestг:
a) [x] tahicardie peste 100 bгtгi/min
b) [x] TA оn decubit dorsal uєor scгzutг
c) diurezг 70-100 ml/ora
d) [x] respiraюia frecventг 20-25 оn min, tahipnee
e) [x] anxietate єi/sau agresivitate
---------------------------------------------------------------------
99. A3 Asistenюa terapeuticг de urgenюг оn єocul hemoragic gradul II include:
a) [x] oxigenoterapie
b) [x] asigurarea hemostazei єi imobilizгrii provizorii conform indicaюiilor clinice
c) compensarea volemicг cu preparate macromoleculare
d) [x] compensarea volemicг cu cristaloizi
e) [x] analgezia єi sedarea pacientului
---------------------------------------------------------------------
100. A3 Єocul hemoragic gradul III clinic se manifestг:
a) [x] tahicardie peste 120 bгtгi оn min
b) [x] hipotensiune arterialг
c) indicele de єoc Allgower 2,0 єi mai mult
d) [x] prгbuєirea PVC
e) volumul hemoragiei 2000 ml єi mai mult
---------------------------------------------------------------------
101. A3 Єocul hemoragic de gradul III clinic se manifestг:
a) [x] hipotensiune оn decubit dorsal, tahicardie peste 120 bгtгi/min
b) [x] tegumente palide, acoperite cu transpiraюii reci
c) [x] indicele de єoc Allgower 1,5-2,0
d) diureza 40-50 ml/orг
e) volumul hemoragiei 750-1500 ml
---------------------------------------------------------------------
102. A3 Asistenюa terapeuticг de urgenюг оn єocul hemoragic de gradul III include:
a) [x] ABC
b) [x] oxigenoterapia
c) intubaюie endotrahealг
d) [x] compensare volemicг
e) [x] hemostazг єi imobilizare provizorie
---------------------------------------------------------------------
103. A3 Asistenюa terapeuticг de urgenюг оn єocul hemoragic de gradul III include:
a) [x] ABC, oxigenoterapia
b) [x] hemostazг provizorie
c) [x] imobilizare provizorie
d) [x] sedare єi analgezie
e) intubaюie endotrahealг
---------------------------------------------------------------------
104. A3 Indicaюiile de aplicare a pantalonilor antiєoc includ:
a) hemotoraxul masiv
b) [x] hemoragii cu sursa sвngerгrii sub diafragm
c) hemoragii cu sursa sвngerгrii deasupra diafragmului
d) hematoame intracraniene
e) [x] pacienюi оn єoc hipovolemic care nu rгspund la compensarea volemicг
---------------------------------------------------------------------
105. A3 Manifestгrile clinice ale єocului hemoragic de grad IV includ:
a) tahicardie peste 120 bгtгi/min
b) [x] hipotensiune avansatг TAs оn decubit dorsal 50-60 mmHg
c) [x] anurie
d) [x] comг
e) volumul hemoragiei 1500-2000ml
---------------------------------------------------------------------
106. A3 Manifestгrile clinice ale єocului hemoragic de grad IV includ:
a) [x] respiraюie slгbitг, superficialг, peste 35 оn min
b) [x] anurie
c) [x] comг
d) indicile de єoc Allgower 1,5
e) [x] acidoza metabolicг єi alcalozг respiratorie
---------------------------------------------------------------------

107. A3 Tratamentul єocului hemoragic de grad IV include:


a) [x] ABC, oxigenoterapie
b) [x] intubaюie endotrahealг
c) [x] compensare volemicг cu stabilizarea TAs la nivel de 120 mmHg
d) compensare volemicг оn regim de hipotensiune permisivг
e) [x] analgezia єi sedarea pacientului
---------------------------------------------------------------------
108. A3 Tratamentul єocului hemoragic de grad IV la un pacient cu traumatism cranio-
cerebral sever include:
a) [x] intubaюie endotrahealг
b) [x] imobilizare єi hemostazг provizorie
c) compensare volemicг cu stabilizarea hemodinamicг a pacientului оn regim de hipotensiune
permisivг
d) analgezie єi sedare
e) [x] compensare volemicг cu stabilizarea hemodinamicг a pacientului la nivel de peste 100
mmHg a TAs
---------------------------------------------------------------------
109. A3 Semnele de probabilitate a unei fracturi includ:
a) [x] durerea єi impotenюa funcюionalг
b) [x] deformarea regiunii prin edem
c) [x] echimoze sufuziuni sangvine ori hematom cauzate de rupturi vasculare
d) crepitaюia provocatг de deplasarea intenюionatг a fragmentului
e) [x] scurtarea segmentului оn caz de deplasare a fragmentelor
---------------------------------------------------------------------
110. A3 Semnele de probabilitate a unei fracturi includ:
a) semnul radiologic al discontinuitгюii osului
b) mobilitatea anormalг a membrului lezat
c) [x] deformarea regiunii prin edem
d) [x] scurtarea segmentului оn caz de deplasare a fragmentelor
e) [x] durerea єi impotenюa funcюionalг
---------------------------------------------------------------------
111. A3 Semnele sigure ale unei fracturi includ:
a) [x] mobilitatea anormalг
b) [x] intreruperea evidentг a discontinuitгюii osului
c) scurtarea segmentului
d) [x] prezenюa semnului crepitaюiei
e) [x] semnul radiologic al discontinuitгюii osului
---------------------------------------------------------------------
112. A1 Conceptul de „lanю al supravieюuirii" este definit ca:
a) totalitatea de acțiuni continuie de evaluare și determinare a funcțiilor vitale la o persoanг
inconștientг
b) totalitataea de acțiuni care asigurг Suportul Vital Avansat
c) [x] acюiuni continue, concomitente єi consecutive, 5 verigi integrate оn asigurarea succesului
resuscitгrii, atвt оn vвrsta adultг, cвt єi la copii de 0-18 ani
d) terapie intensivг postresuscitare a encefalopatiei anoxice
e) terapie postresuscitare - terapie orientatг spre refacerea integralг a funcюiilor cerebrale
---------------------------------------------------------------------
113. A3 Identificați componentele ,,lanțului supravețuirii" оn stopul cardio-respirator
adulți:
a) [x] recunoașterea imediatг a stopului cardiac și activarea (alarmarea) serviciului de urgențг
903 (112)
b) [x] RCR și C promptг cu accente pe compresiuni toracice
c) [x] defibrilarea rapidг timp de 3-5 minute
d) examenul secudar
e) asistența psihologicг postresuscitare
---------------------------------------------------------------------
114. A3 Identificați componentele ,,lanțului supravețuirii" оn stopul Cardio-Respirator la
adulți:
a) [x] recunoașterea imediatг a stopului cardiac și activarea (alamarea) serviciului de urgențг
903 (112)
b) [x] RCR și C promptг cu accente pe compresiuni toracice
c) cardioversie
d) [x] suportul vital avansat efectiv
e) asistența psihologicг postresuscitare
---------------------------------------------------------------------
115. A3 Componentele ,,lanțului de supravețuirii" оn stopul Cardio-Respirator la copii:
a) [x] mгsuri de prevenire a Stopului Cardiorespirator la copii
b) [x] recunoașterea și RCR și C promptг cu accente pe compresiuni toracice
c) [x] accesul la serviciile de urgențг 903, 112, cu personal instruit și dotat tehnologic
d) [x] Suportul Vital Avansat efectiv
e) asitențг socialг post-resuscitare
---------------------------------------------------------------------
116. A3 Componentele ,,lanțului supravețuirii" оn stopul Cardio-Respirator la copii:
a) [x] asistențг post-resuscitare integrate
b) [x] mгsuri de prevenire a Stopului Cardiorespirator la copii
c) asistențг psiholoicг integral postresuscitare
d) [x] recunoașterea și RCR și C promptг cu accente pe compresiuni toracice
e) asitențг socialг post-resuscitare
---------------------------------------------------------------------
117. A3 Diagnosticul stopului cardiorespirator se stabileєte оn baza urmгtoarelor semne
clinice:
a) [x] pierderea conєtienюei
b) [x] apnee - respiraюie agonicг
c) absenюa pulsului la artera carotidг
d) [x] atonie, eventual contracturг
e) pe ECG ritm sinunsal
---------------------------------------------------------------------
118. A1 Diagnosticul stopului cardiorespirator se stabileєte оn baza urmгtoarelor semne
clinice, cu excepția:
a) pierderea conєtienюei
b) apnee - respiraюie agonicг
c) absenюa pulsului la artera carotidг
d) atonie, eventual contracturг
e) [x] pe ECG ritm sinunsal
---------------------------------------------------------------------
119. A3 Diagnosticul stopului cardiorespirator se stabilește оn baza urmгtoarelor semne
clinice:
a) [x] reflex fotomotor absent
b) [x] midriazг
c) [x] traseu izoelectric ECG/EEG, sau FV/TV fгrг puls
d) status convulsiv
e) FR 7/min
---------------------------------------------------------------------
120. A1 Diagnosticul stopului cardiorespirator se stabileєte оn baza urmгtoarelor semne
clinice, cu excepția:
a) pierderea conєtienюei
b) apnee
c) absenюa pulsului la artera carotidг
d) midriazг, cu reflex fotomotor absent
e) [x] pacientul nu rгspunde la stimul verbal
---------------------------------------------------------------------
121. A3 Suportul Vital Bazal este constituit din:
a) [x] A
b) [x] B
c) [x] C
d) G
e) D
---------------------------------------------------------------------
122. A3 Obiectivele punctului A al SVB la adult sunt:
a) [x] recunoașterea obstrucției acute de cгi aeriene
b) [x] managementul de bazг și avansat al cгilor aeriene
c) determinarea frecvenței respirației
d) evaluarea calitгții excursiei cutiei toraciei
e) [x] ventilația eficace
---------------------------------------------------------------------
123. A3 Managementul de bazг al cгilor aeriene include:
a) [x] manevre de deschidere a cгilor aeriene
b) [x] intubația oro și nazofaringianг
c) cricotiroidostomia cu ac/ventilația cu presiune pozitivг
d) intubația endotrahealг
e) cricotiroidostomia chirurgicalг
---------------------------------------------------------------------
124. A3 Managementul avansat al cгilor aeriene poate fi asigurat prin:
a) manevre de deschidere a cгilor aeriene
b) intubația oro și nazofaringianг
c) [x] cricotiroidostomia cu ac/ventilația cu presiune pozitivг
d) [x] intubația endotrahealг
e) [x] cricotiroidostomia chirurgicalг
---------------------------------------------------------------------
125. A1 Оn caz de management al cгilor aeriene fiți precauți оn caz de:
a) suspecție de traumatism nazal
b) [x] suspecție de leziune de coloanг vertebralг cervicalг, asigurвnd imobilizarea gвtului оn
timpul manevrelor de deschidere a cгilor aeriene
c) suspecție de traumatism de coloanг vertebralг lombarг și toracicг, asigurвnd imobilizarea
pacientului оn timpul manevrelor de deschidere a cгilor aeriene
d) fracturг femurului
e) fractura sternului
---------------------------------------------------------------------
126. A3 Identificați semnele de obstrucție a cгilor aerirene:
a) [x] retracție sternalг, costalг, subcostalг
b) [x] stare de inconștiențг
c) [x] imposibilitatea de a vorbi
d) [x] stridor
e) tegumente hiperemiate
---------------------------------------------------------------------
127. A1 Semnele obstrucției cгilor aeriene sunt, cu excepția:
a) respirație zgomotoasг
b) flux din cгile aeriene scгzut, sau inexistent
c) imposibilitatea de a vorbi
d) stare de inconștiențг
e) [x] colorația normocromг a tegumentelor și a mucoaselor
---------------------------------------------------------------------
128. A3 Identificați manevrele de deschidere єi de permeabilizare a cгilor aeriene:
a) [x] hiperextenzia capului/ridicarea mandibulei
b) [x] subluxarea mandibulei
c) [x] aspirarea orofaringelui și nazofaringelui
d) [x] оndepгrtarea corpilor strгini orofaringiene cu pensa Magill sau Kocher
e) capnografia
---------------------------------------------------------------------
129. A3 Identificați afirmațiile corecte pentru hiperextenzia capului /ridicarea
mandibulei:
a) este indicatг оn catatraumг
b) [x] contraindicatг оn suspiciune de leziune de coloanг vertebralг cervicalг
c) [x] definește manevra Safar
d) definește manevra Esmarch
e) este recomandatг copiilor pвnг la vвrsta de 1 an
---------------------------------------------------------------------
130. A3 Volumul de aer insuflat fгrг suplimentare de O2 la adult constituie:
a) 3ml/kg оn 1 secundг
b) [x] 10 ml/kg оn 1 secundг
c) 6-7 ml/kg оn 1 secundг
d) 20 ml/ kg оn 1 secundг
e) [x] 700-1000 ml/secundг
---------------------------------------------------------------------
131. A3 Volumul de aer insuflat cu suplimentare de O2 la adult constituie:
a) 3 ml/kg оn 1 secundг
b) [x] 6-7 ml/kg оn 1 secundг
c) 10 ml/kg оn 1 secundг
d) [x] 400-600 ml/secundг
e) 700-1000 ml/secundг
---------------------------------------------------------------------
132. A1 Consumul de O2 la copii constituie:
a) [x] 6-8 ml/kg/1 min
b) 3-4 ml/kg/min
c) 600 ml/kg/min
d) 1000 ml/kg/min
e) 10ml/kg/sec
---------------------------------------------------------------------
133. A1 Consumul de O2 la adult constituie:
a) 6-8 ml/kg/min.
b) [x] 3-4 ml/kg/min.
c) 600 ml/kg/min.
d) 1000 ml/kg/min.
e) 10ml/kg/sec.
---------------------------------------------------------------------
134. A1 Metode de dezobstrucție a cгilor aeriene inferioare sunt, cu excepția:
a) intubarea endotrahealг
b) ctricotireotomia
c) traheotomia
d) aspirarea conținutului traheobronșic cu un aspirator
e) [x] intubarea orofaringianг, nazofaringianг
---------------------------------------------------------------------
135. A3 Identificați metodele de dezobstrucție a cгilor aeriene inferioare prin intubare
endotrahealг:
a) [x] intubarea orotrahealг
b) intubarea nazofaringianг
c) [x] intubarea nazotrahealг
d) intubarea orofaringianг
e) [x] intubarea cu sonda combinatг (combitub)
---------------------------------------------------------------------
136. A3 Selectați metodele de ventilare posibil de utilizat оn punctul B al SVB:
a) [x] respirație gurг-la-gurг
b) [x] respirație gurг- la-nas
c) [x] respirație gurг-la-gurг-și-la-nas
d) [x] respirație gurг-la-mascг
e) respirație gurг-la-sondг endotrahealг
---------------------------------------------------------------------
137. A3 Selectați metodele de ventilare:
a) [x] respirație gurг-la-gurг
b) [x] respirație gurг-la-nas
c) [x] respirație gurг-la-gurг-și-la-nas
d) [x] respirație cu balonul portabil AMBU
e) respirație prin tub esofago-nazo-gastral
---------------------------------------------------------------------
138. A3 Confirmați ventilarea adecvatг prin:
a) instalarea reflexului de vomг
b) apariția rгspunsului verbal
c) [x] prezența mișcгrilor respiratorii de expansiune a cutiei toracice
d) [x] asucultarea și sesizarea aerului expirator
e) apariția tusei
---------------------------------------------------------------------
139. A3 Pulsul central se determiniг la:
a) [x] artera femoralг
b) artera radialг
c) [x] artera carotidг
d) artera poplitee
e) [x] artera brahialг
---------------------------------------------------------------------
140. A3 Pulsul central la nou-nгscut se determinг:
a) artera carotidг
b) [x] artera brahialг
c) [x] artera femoralг
d) artera temporalг
e) vena jugularг
---------------------------------------------------------------------
141. A1 Resuscitarea cardiopulmonarг a adultului, efectuatг de o singurг persosanг:
a) 15 compresii : 2 ventilații
b) [x] 30 compresii : 2 ventilațiш
c) 5 compresii : 2 ventilații
d) 3 compresii : 1 ventilație
e) 2 compresii : 15 ventilații
---------------------------------------------------------------------
142. A1 Indicații pentru ventilația gurг-la-nas sunt, cu excepția:
a) victima este inconștientг, nu respirг, iar gura este serios lezatг
b) victima este inconștientг, nu respirг, victima este salvatг de la оnec
c) resuscitarea este efectuatг de un copil
d) din motive estetice
e) [x] victima este inconștientг, frecvența respirației este 10/ min
---------------------------------------------------------------------
143. A3 Resuscitarea cardiorespiratorie se continuг pвnг la:
a) [x] sosirea ajutorului calificat care preia manevrele de resuscitare
b) [x] apariția semnelor vitale
c) [x] epuizarea salvatorului
d) [x] apariția semnelor precoce de moarte biologicг
e) 10 minute
---------------------------------------------------------------------
144. A3 Determinarea prezenței respirației la pacientul inconștient se face prin:
a) [x] observarea expansiunii peretelui anerior al cutiei toracice
b) obseravarea mișcгrii peretelui abdominal anterior
c) [x] ascultarea prezenței inspirației și expirației
d) [x] sesizarea prezenței jetului de aer expirat
e) provocarea unui stimul dureros
---------------------------------------------------------------------
145. A1 Dupг obstrucția totalг a cгilor respiratorii pierderea conștienței se instaleazг оn:
a) 30 secunde
b) 1 minutг
c) [x] 2 minute
d) 7 minute
e) 10 minute
---------------------------------------------------------------------
146. A1 Оn obstrucția severг a cгilor respiratorii apnea se instaleazг оn:
a) 30 secunde
b) 1-2 minute
c) [x] 2-6 minute
d) 5-10 minute
e) 30 minute
---------------------------------------------------------------------
147. A1 Оn obstrucția totalг a cгilor respiratorii prin corpi straini, stopul cardiac se
instaleazг оn:
a) 30 secunde
b) 1-2 minute
c) [x] 5-10 minute
d) 2-6 minute
e) 30 minute
---------------------------------------------------------------------
148. A3 Оn obstrucția cгilor respiratorii prin corpi straini, stopul cardiac survine:
a) оn sistolг
b) [x] оn diastolг
c) [x] prin asistolie
d) disociație electro-mecanicг
e) fibrilație ventricularг/tahicardie ventricularг fгrг puls
---------------------------------------------------------------------
149. A3 Obstrucția cгilor respiratorii poate fi:
a) [x] ușoarг
b) [x] severг
c) compensatг
d) decompensatг
e) subcompensatг
---------------------------------------------------------------------
150. A3 Criteriile ventilгrii corecte la nou nгscut sunt:
a) [x] mișcгri de expansiune și depresiune respiratorie
b) [x] prezența getului de aer expirator
c) [x] de asigurat frecvența respirației 20-30 respirații/minut
d) de asigurat frecvența respirației 20 respirații/minut
e) de asigurat frecvența respirației 10 respirații/minut
---------------------------------------------------------------------
151. A3 Criteriile ventilгrii corecte la sugar (1-12 luni):
a) [x] mișcгri de expansiune și depresiune respiratorie
b) [x] prezența getului de aer expirator
c) [x] de asigurat frecvența respirației 20 respirații/minut
d) de asigurat frecvența respirației 20-30 respirații/minut
e) de asigurat frecvența respirației 10 respirații/minut
---------------------------------------------------------------------
152. A3 Criteriile ventilгrii corecte la copil 1-8 ani:
a) [x] mișcгri de expansiune și depresiune respiratorie
b) [x] prezența getului de aer expirator
c) [x] de asigurat frecvența respirației 15 respirații/minut
d) de asigurat frecvența respirației 20 respirații/minut
e) de asigurat frecvența respirației 10 respirații/minut
---------------------------------------------------------------------
153. A3 Criteriile ventilгrii corecte la copii de 8-15 ani:
a) [x] mișcгri de expansiune și depresiune respiratorie
b) [x] prezența getului de aer expirator
c) [x] de asigurat frecvența respirației 12 respirații/minut
d) de asigurat frecvența respirației 20 respirații/minut
e) de asigurat frecvența respirației 10 respirații/minut
---------------------------------------------------------------------
154. A3 Criteriile ventilгrii corecte la copii mai mai de 15 ani:
a) [x] mișcгri de expansiune și depresiune respiratorie
b) [x] prezența getului de aer expirator
c) de asigurat frecvența respirației 20-30 respirații/minut
d) de asigurat frecvența respirației 20 respirații/minut
e) [x] de asigurat frecvența respirației 10 respirații/minut
---------------------------------------------------------------------
155. A1 Оn caz de dificultгți respiratorii la ventilare:
a) continuați sг ventilați
b) [x] verificați permeabilitatea cгilor aeriene
c) nu оntreprindeți nimic
d) constatați moartea biologicг a pacientului
e) amplasați victima оn poziția lateralг de siguranțг
---------------------------------------------------------------------
156. A3 Resuscitarea cardiorespiratorie continuг pвnг la, cu excepția:
a) 30 minute
b) reapariția semnelor vitale (puls, respirație)
c) [x] 2 minute
d) [x] constatarea morții biologice
e) 10 minute
---------------------------------------------------------------------
157. A3 Identificați traumatismele toracice cu risc imediat pentru viața bolnavului:
a) [x] obstrucția de cгi aeriene
b) [x] pneumotoracele deschis
c) contuzia cordului
d) traumatismele esofagului
e) [x] pneumotoracele sufocant (cu supapг)
---------------------------------------------------------------------
158. A3 Identificați traumatismele toracice cu risc imediat pentru viața bolnavului:
a) [x] pneumotoracele deschis
b) [x] tamponada cardiacг
c) [x] voletul costal
d) contuzia plгmвnilor
e) traumatismele cгilor aeriene
---------------------------------------------------------------------
159. A3 Identificați traumatismele toracice cu risc imediat pentru viața bolnavului:
a) [x] voletul costal
b) [x] pneumotoracele deschis
c) [x] obstrucția de cгi aeriene
d) ruptura diafragmului
e) hemotoraxul mic și mijlociu
---------------------------------------------------------------------
160. A1 Identificați traumatismul toracic cu risc imediat pentru viața bolnavului:
a) hemotoraxul mic și mijlociu
b) [x] hemotoraxul masiv
c) ruptura diafragmului și hernia diafragmaticг posttraumaticг
d) leziunea toracicг a esofagului
e) pneumotoracele simplu
---------------------------------------------------------------------
161. A3 La traumatismele toracice cu risc potențat pentru viața pacientului sunt atribuite:
a) obstrucția de cгi aeriene
b) [x] hemotoraxul mic și mijlociu
c) tamponada cardiacг
d) [x] ruptura diafragmului și hernia diafragmaticг posttraumaticг
e) [x] contuzia cordului
---------------------------------------------------------------------
162. A3 La traumatismele toracice cu risc potențat pentru viața pacientului sunt atribuite:
a) [x] contuzia pulmonarг
b) [x] contuzia cordului
c) voletul costal
d) [x] leziunile traumatice a esofagului
e) [x] ruptura traumaticг a cгilor aeriene
---------------------------------------------------------------------

163. A3 La traumatismele toracice cu risc potențat pentru viața pacientului sunt atribuite:
a) [x] pneumotoracele simplu
b) hemotoraxul masiv
c) [x] leziunile traumatice a esofagului
d) [x] ruptura diafragmului și hernia diafragmaticг posttraumaticг
e) contuzia peretelui cutiei toracice
---------------------------------------------------------------------
164. A1 Identificați traumatismul toracic cu risc potențat pentru viața pacientului:
a) obstrucția de cгi aeriene
b) hemotoraxul masiv
c) [x] leziunile traumatice a esofagului
d) tamponada cardiacг
e) contuzia peretelui cutiei toracice
---------------------------------------------------------------------
165. A3 Traumatismele toracice frecvent оntвlnite includ:
a) [x] emfizemul subcutan
b) [x] fracturile de coastг sau de coaste
c) [x] fractura sternului și claviculei
d) obstrucția de cгi aeriene
e) contuzia plгmвnilor
---------------------------------------------------------------------
166. A3 Traumatismele toracice frecvent оntвlnite includ:
a) [x] contuzia peretelui cutiei toracice
b) voletul costal
c) [x] fractura sternului și a claviculei
d) [x] fracturile de coastг sau de coaste
e) ruptura diafragmului
---------------------------------------------------------------------
167. A1 Identificați traumatismul toracic frecvent оntвlnit:
a) obstrucția de cгi aeriene
b) contuzia plгmвnilor
c) contuzia cordului
d) [x] contuzia peretelui cutiei toracice
e) hemotoraxul masiv
---------------------------------------------------------------------
168. A3 La traumatismele toracice оnchise sunt atribuite:
a) [x] contuziile peretelui cutiei toracice (cu sau fгrг leziuni viscerale toracice)
b) plгgi ale peretelui cutiei toracice nepenetrante
c) [x] fracturi și luxații ale scheletului toracic fгrг оntreruperea integritгții pielii
d) plгgi penetrante al peretelui cutiei toracice
e) plгgi ale organelor mediastinale
---------------------------------------------------------------------
169. A3 La traumatismele deschise ale cutiei toracice se atribuie:
a) fracturi și luxații ale scheletului toracic fгrг оntreruperea integritгții pielii
b) [x] plгgile nepenetrante al peretelui cutie toracice
c) [x] plгgile penetrante al peretelui cutiei toracice
d) [x] plгgi ale organelor mediastinale
e) contuziile peretelui cutiei toracice
---------------------------------------------------------------------
170. A1 Tratamentul de stabilizare a pacientului cu pneumotorace deschis include:
a) [x] aplicarea pansamentului ocluziv
b) decompresia cavitгții pleurale
c) compensarea volemicг
d) imobilizarea voletului
e) intubarea pacientului
---------------------------------------------------------------------
171. A3 Devierea de trahee la examenul pacientului cu traumatisme toracice este prezentг
оn:
a) [x] pneumotoracele sufocant (cu supapг)
b) [x] pneumotoracele deschis
c) voletul costal
d) tamponada cardiacг
e) [x] hemotoraxul masiv
---------------------------------------------------------------------
172. A3 Examenul radiologic оn pneumotoracele compresiv cu supapг evidențiazг:
a) [x] plгmвn colabat
b) [x] cavitate pleuralг hipertransparentг
c) opacitate lichidianг masivг
d) [x] cordul și mediastinul deplasate spre partea sгnгtoasг
e) respirația paradoxalг
---------------------------------------------------------------------
173. A1 Decompresia pleuralг оn pneumotoracele sufocant cu supapг se efectueazг:
a) оn spațiul V-IV pe linia axilarг medie
b) [x] оn spațiul II intercostal de partea afectatг pe linia medioclavicularг
c) оn spațiul II intercostal de ambele pгrți pe linia medioclavicularг
d) оn spațiul IV-V intercostal pe linia axilarг posterioarг
e) оn spațiul V intercostal оn poziția șezindг a pacientului
---------------------------------------------------------------------
174. A3 Voletul costal determinг apariția IRA (insuficienței respiratorii acute) prin:
a) [x] scгderea spațiului toracic
b) [x] pierderea rigiditгții cutiei toracice
c) efuziuni pleurale
d) [x] alterarea profundг a respirației externe
e) obstrucția cгilor aeriene
---------------------------------------------------------------------
175. A3 Sindromul de compresiune оn traumatismele toracice este prezent оn:
a) [x] hemotorax
b) [x] leziunile mediastinului
c) [x] chilotorax
d) obstrucția de cгi aeriene
e) afectarea cгilor aeriene оn arsurile termice
---------------------------------------------------------------------
176. A3 Sindromul de compresiune оn traumatismele toracice se instaleazг:
a) [x] leziunile organelor mediastinului
b) [x] pneumotorace
c) [x] leziunile diafragmului
d) [x] leziunile cardio-pericardice
e) efuziuni pleurale
---------------------------------------------------------------------
177. A1 Cel mai mare producгtor de acid lactic оn organism este:
a) ficatul
b) rinichii
c) pancreasul
d) [x] plгmвnii
e) glandele suprarenale
---------------------------------------------------------------------
178. A3 Sindroamele fiziopatologice caracteristice traumatismelor toracice includ:
a) [x] sindromul de detresг respiratorie acutг
b) [x] sindromul de dezichilibru hidro-electrolitic
c) [x] sindromul de dezichilibru acido-bazic
d) [x] sindromul toxico-infecțios
e) sindromul de vena cavг superioarг
---------------------------------------------------------------------
179. A3 Tripla manevrг Safar include:
a) [x] hiperextensia capului
b) [x] subluxarea anterioarг a mandibulei
c) manevra Sellik
d) [x] deschiderea gurii și оndepгrtarea corpilor strгini vizibili cu douг degete оnfгșurate cu
tifon
e) оndepгrtarea corpilor strгini vizibili cu pensa Mgill sau Koher
---------------------------------------------------------------------
180. A1 Dezobstrucția cгilor aeriene superioare se realizeazг prin metodele enumгrate cu
excepția:
a) tripla manevrг Safar
b) intubația orofaringianг
c) intubația nazofaringianг
d) obturatorul esofagian
e) [x] cricotiriotomia și cricotiriostomia pe ac
---------------------------------------------------------------------
181. A3 Dezobstrucția cгilor aeriene inferioare include:
a) [x] intubație endotrahealг
b) [x] cricotiriotomia și cricotiriostomia pe ac
c) [x] traheostomie
d) aplicarea obturatorului esofagian
e) [x] aspirația secreților traheobronșice
---------------------------------------------------------------------

182. A3 Tabloul clinic al pneumotoraxului deschis se caracterizeazг prin:


a) [x] prezența mгrcii traumatice toracice
b) [x] traumatopnee
c) [x] tulburгri respiratorii și circulatorii importante
d) matitate la percutie
e) [x] dispnee cu polipnee
---------------------------------------------------------------------
183. A3 Sursa sвngerгrii оn hemotorace poate fi:
a) [x] parietalг prin lezarea arterelor intercostale și a arterei mamare interne
b) [x] pulmonara, оn rupturile și plгgile pulmonare
c) [x] mediastinala оn leziunile cordului și vaselor mari
d) [x] abdominalг оn cazul plгgilor toraco-abdominale
e) fractura coloanei vertebrale
---------------------------------------------------------------------
184. A3 Hemotoraxul include trei forme clinice:
a) hemotorax mic < hemotorax mic 150-250 ml
b) hemotorax mic 150-250 ml
c) [x] hemotorax mic 250-500 ml
d) [x] hemotorax mediu 500-1500 ml
e) [x] hemotorax masiv > 1500 ml
---------------------------------------------------------------------
185. A3 Tabloul clinic al hemotoraxului masiv include:
a) [x] semne de șoc hemoragic
b) [x] deviație de trahee spre partea sгnгtoasг
c) timpanism la percutie
d) [x] abolirea murmurului vezicular
e) [x] diminuarea amplitudei mișcгrilor respiratorii
---------------------------------------------------------------------
186. A3 Examenul radiologic al pacientului cu hemotorace masiv include:
a) cavitate pleuralг hipertransparentг
b) [x] opacitate lichidianг masivг
c) [x] deplasarea cordului și mediastinului spre partea sгnгtoasг
d) [x] plгmвn colabat оmpins spre hil
e) cavitate pleurale hipertransparentг
---------------------------------------------------------------------
187. A1 Semnul caracteristic al voletului costal cu instabilitate toracicг sevгrг este:
a) traumatopneia
b) [x] respirația paradoxalг
c) respirația paradoxalг abdominalг
d) emfizemul subcutan
e) respirația tahipneicг
---------------------------------------------------------------------
188. A3 Examenul radiologic оn voletul costal cu instabilitate toracicг severг evidențiazг:
a) [x] voletul
b) [x] respirații paradoxale
c) [x] balansul mediastinului
d) opacitatea lichidianг
e) hipertransparența cavitгții pleurale
---------------------------------------------------------------------
189. A3 Puncția pleuralг оn hemotoraxul masiv se efectueazг:
a) spațiile intercostale 3-4 pe linia axilarг posterioarг (оn decubit dorsal)
b) [x] spațiile intercostale 4-5 pe linia axilarг medie (оn decubit dorsal)
c) [x] spațiile intercostale 6-7 pe linia axilarг posterioarг (оn decubit dorsal)
d) spațiile intercostale 8-9 pe linia axilarг posterioarг (poziție șezindг)
e) spațiul 2 intercostal pe linia medioclavicularг de partea afectatг
---------------------------------------------------------------------
190. A3 Tabloul clinic al tamponadei cardiace include:
a) [x] paloarea tegumentelor și mucoaselor
b) [x] hipotensiune arterialг și dispariția pulsului
c) [x] turgescența jugularelor
d) [x] abolirea sau asurzirea zgomotelor cardiace
e) hipertensiune arterialг și accentuarea zgomotelor cardiace
---------------------------------------------------------------------
191. A3 Triada Beck include:
a) semne ECG de ischemie miocardicг cu tulburгri de ritm cu complexe QRS
b) [x] hipertensiune venoasг centralг și perifericг
c) [x] hipotensiune arterialг cu dispariția pulsului și a zgomotelor cardiace
d) [x] creșterea umbrei cardiace și imobilitatea cordului
e) manifestгri clinice de insuficiențг acutг de ventricul stвng
---------------------------------------------------------------------
192. A3 Triada factorilor letali include:
a) [x] acidoza
b) dezechilibrele hidroelectrolitice
c) [x] coagulopatia
d) hipertermia
e) [x] hipotermia
---------------------------------------------------------------------
193. A1 Resuscitarea оn regim de hipotensiune a pacientului politraumatizat оn șoc
hemoragic pвnг la hemostaza chirurgicalг prevede:
a) stabilizarea TAs la nivel de 60-70 mmHg
b) stabilizarea TAs la nivel de 70-80 mmHg
c) [x] stabilizarea TAs la nivel de 80-90 mmHg
d) stabilizarea TAs la nivel de 90-100 mmHg
e) stabilizarea TAs la nivel de 100-120 mmHg
---------------------------------------------------------------------
194. A1 Compensarea volemicг a pacientului politraumatizat cu TCC și șoc hemoragic
include:
a) stabilizarea TAs la nivel de 60-70 mmHg
b) stabilizarea TAs la nivel de 70-80 mmHg
c) stabilizarea TAs la nivel de 80-90 mmHg
d) stabilizarea TAs la nivel de 90-100 mmHg
e) [x] stabilizarea TAs la nivel de 100-120 mmHg
---------------------------------------------------------------------
195. A3 La arsuri superficiale atribuim:
a) [x] arsurile de grad I
b) [x] arsurile de grad II
c) [x] arsurile de grad III A
d) arsurile de grad III B
e) arsurile de grad IV
---------------------------------------------------------------------
196. A3 La arsuri profunde atribuim:
a) arsurile de grad I
b) arsurile de grad II
c) arsurile de grad III A
d) [x] arsurile de grad III B
e) [x] arsurile de grad IV
---------------------------------------------------------------------
197. A1 Metoda palmei (cu degetele apropiate) оn determinarea suprafeței arse se
bazeazг:
a) palma medicului constituie 1% din suprafața corporalг
b) palma pacientului constituie 5% din suprafața lui corporalг
c) palma pacientului constituie 3% din suprafața lui corporalг
d) palma pacientului constituie 2% din suprafața lui corporalг
e) [x] palma pacientului constituie 1% din suprafața lui corporalг
---------------------------------------------------------------------
198. A1 Șocul postcombustional оn arsurile de grad II la un adult se poate instala:
a) dacг arsura ocupг 10% din suprafața corporalг
b) [x] dacг arsura ocupг 15% din suprafața corporalг
c) dacг arsura ocupг 20% din suprafața corporalг
d) dacг arsura ocupг 25% din suprafața corporalг
e) dacг arsura ocupг 30% din suprafața corporalг
---------------------------------------------------------------------
199. A1 Оn scopul diminuгrii profunzimii arsurii se vor spгla arsurile ce ocupг:
a) pвnг la 10% din suprafața ariei corporale
b) pвnг la 15% din suprafața ariei corporale
c) [x] pвnг la 20% din suprafața ariei corporale
d) pвnг la 30% din suprafața ariei corporale
e) pвnг la 40% și mai mult
---------------------------------------------------------------------
200. A1 Compensarea volemicг este obligatorie оn prespital la adulți cu arsuri
superficiale:
a) ce depгșesc 10% din aria totalг a suprafeței corporale
b) [x] ce depгșesc 15% din aria totalг a suprafeței corporale
c) ce depгșesc 20% din aria totalг a suprafeței corporale
d) ce depгșesc 30% din aria totalг a suprafeței corporale
e) ce depгșesc 40% din aria totalг a suprafeței corporale
---------------------------------------------------------------------

201. A3 Arsurile de grad I se caracterizeazг:


a) [x] eritem dureros
b) [x] edem superficial
c) flictene (bule) cu lichid sero-citrin
d) flictene (bule) cu lichid sero-sanguinolent
e) necroza epidermului
---------------------------------------------------------------------
202. A1 Semnul caracteristic al arsurilor de grad II este:
a) edem superficial
b) [x] flictene cu conținut sero-citrin
c) flictene cu conținut hemoragic
d) necroza epidermului și dermului
e) necroza tuturor straturilor
---------------------------------------------------------------------
203. A1 Semnul caracteristic al arsurilor de grad III este:
a) edem superficial
b) flictene cu conținut sero-citrin
c) [x] flictene cu conținut hemoragic
d) necroza epidermului și dermului
e) necroza tuturor straturilor
---------------------------------------------------------------------
204. A3 Conform regulei cifrei 9 (Wallace), valoarea procentualг a regiunilor enumгrate
constituie:
a) [x] cap, gвt 9%
b) [x] membru toracic 9%
c) membru pelvic cвte 9% fiecare
d) [x] membru pelvic cвte 18% fiecare
e) trunchiul anterior 9%
---------------------------------------------------------------------
205. A3 Conform regulei cifrei 9 (Wallace), valoarea procentualг a regiunilor enumгrate
constituie:
a) [x] perineu și organe genitale externe 1%
b) [x] trunchiul posterior 18%
c) [x] trunchiul anterior 18%
d) [x] membrul pelvin 18%
e) capul, gвtul 18%
---------------------------------------------------------------------
206. A1 Compensarea volemicг este obligatorie оn prespital la copii cu arsuri superficiale:
a) [x] ce depгșesc 10% din aria totalг a suprafeței corporale
b) ce depгșesc 15% din aria totalг a suprafeței corporale
c) ce depгșesc 20% din aria totalг a suprafeței corporale
d) ce depгșesc 30% din aria totalг a suprafeței corporale
e) ce depгșesc 40% din aria totalг a suprafeței corporale
---------------------------------------------------------------------

207. A3 Contraindicațiile blocantelor canalelor de calciu оn SCA-STEMI includ:


a) [x] boala de nod sinusal
b) [x] blocul AV gr. II-III
c) [x] insuficiența cardiacг congestivг
d) aritmiile supraventriculare
e) infarctul miocardic inclus de cocainг
---------------------------------------------------------------------
208. A3 Contraindicațiile blocantelor canalelor de calciu оn SCA-STEMI includ:
a) hipertensiunea arterialг
b) [x] șocul cardiogen
c) [x] hipersensibilitatea la preparate
d) [x] blocul AV grad II-III
e) SCA infarctul indus de cocainг
---------------------------------------------------------------------
209. A3 Indicațiile blocantelor canalelor de calciu оn SCA-STEMI includ:
a) [x] tratamentul aritmiilor supraventriculare
b) [x] blocul atrioventricular grad II-III
c) [x] hipertensiunea arterialг
d) [x] infarctul miocardic indus de cocainг
e) șocul cardiogen
---------------------------------------------------------------------
210. A3 Indicațiile blocantelor canalelor de calciu оn SCA-STEMI includ:
a) [x] tratamentul simptomelor anginoase
b) insuficiența cardiacг congestivг
c) șocul cardiogen
d) [x] hipertensiunea
e) boala de nod sinusal
---------------------------------------------------------------------
211. A3 Indicațiile beta-blocantelor оn SCA-STEMI sunt determinate de efectele:
a) [x] antiischemice
b) [x] antitahicardice
c) [x] antiaritmice
d) antiasmatice
e) [x] hipotensoare
---------------------------------------------------------------------
212. A3 Contraindicațiile beta-blocantelor оn SCA-STEMI includ:
a) [x] bradicardia
b) [x] hipotensiunea
c) hipertensiunea
d) tahicardia
e) [x] insuficiența ventricularг stвngг cu EPAC
---------------------------------------------------------------------
213. A3 Contraindicațiile beta-blocantelor оn SCA-STEMI includ:
a) [x] SCA indus de cocainг
b) [x] șocul cardiogen
c) [x] bronhopneumopatia cronicг obstructivг оn acutizare
d) hipotensiunea
e) [x] astmul bronsic
---------------------------------------------------------------------
214. A3 Contraindicațiile beta-blocantelor оn SCA-STEMI includ:
a) [x] bradicardia<60 bpm, boala de nod sinusal, blocul AV gr.II-III
b) hipertensiunea arterialг
c) [x] hipotensiunea arterialг
d) [x] șocul cardiogen
e) [x] astmul bronșic
---------------------------------------------------------------------
215. A3 Inhibitorii glicoproteinei IIb/IIIa includ:
a) [x] abciximab
b) reteplaza
c) [x] eptifibatide
d) [x] trirofiban
e) dalteparina
---------------------------------------------------------------------
216. A3 Preparatele anticoagulante utilizate оn tratamentul SCA includ:
a) [x] heparina nefracționatг
b) [x] enoxaparina
c) [x] nodroparina
d) tenekteplaza
e) [x] bivalirudina
---------------------------------------------------------------------
217. A1 Preparatele anticoagulante utilizate оn tratamentul SCA includ cu excepția:
a) [x] bivalirudina
b) [x] fondaparinux
c) [x] enoxaparina
d) streptokinaza
e) [x] nodraparina
---------------------------------------------------------------------
218. A3 Tratamentul fibrinolitic оn SCA-STEMI include:
a) [x] alteplaza
b) [x] streptokinaza
c) enoxaparina
d) [x] tenekteplaza
e) bivalirudina
---------------------------------------------------------------------
219. A1 Tratamentul fibrinolitic al SCA-STEMI include:
a) [x] reteplaza
b) eptifibatide
c) tirofiban
d) heparina nefracționatг
e) bivalirudina
---------------------------------------------------------------------

220. A3 Ritmurile stopului cardiac șocabile (unde se aplicг defibrilarea) includ:


a) fibrilația atrialг
b) [x] fibrilația ventricularг
c) [x] tahicardia ventricularг fгrг puls
d) [x] fluterul atrial
e) fluterul ventricular
---------------------------------------------------------------------
221. A3 Ritmurile stopului cardiac non-șocabile (unde nu se aplicг defibrilarea) includ:
a) [x] asistolia
b) tahicardia paroxisticг supraventricularг
c) [x] activitatea electricг fгrг puls (disociația electromecanicг)
d) tahicardia ventricularг fгrг puls
e) bradicardia excesivг
---------------------------------------------------------------------
222. A3 Compresiunile toracice оn RCR și C vor fi оntrerupte pentru:
a) verificarea semnelor vitale
b) atașarea electrozilor
c) [x] analiza ritmului de cгtre defibrilator
d) [x] administrarea șocului electric
e) verificarea ritmului pe monitor
---------------------------------------------------------------------
223. A3 Identificați cauzele prevenibile de stop cardiac incluse оn cei 5H:
a) [x] hiperionia (acidoza)
b) [x] hiper și hipopotasemia
c) hiperfosfatemia
d) hipoxia
e) [x] hipotermia
---------------------------------------------------------------------
224. A3 Identificați cauzele prevenibile de stop cardiac incluse оn 5T:
a) [x] tromboza coronarianг
b) [x] tromboembolismul pulmonar acut masiv
c) [x] toxice
d) tahicardia ventricularг fгrг puls
e) tromboza venoasг profundг
---------------------------------------------------------------------
225. A3 Identificați cauzele prevenibile de stop cardiac incluse оn 5T:
a) [x] tamponada cardiacг
b) [x] pneumotoracele cu supapг/sufocant
c) pneumotoracele spontan
d) [x] tromboza coronarianг
e) [x] tromboembolismul pulmonar acut masiv
---------------------------------------------------------------------
226. A3 Evaluarea cauzelor prevenibile de stop cardiac este obligatorie оn:
a) [x] stopul cardiac prin activitate electricг fгrг puls (disociația electromecanicг)
b) [x] оn ritmurile șocabile refractare la aplicarea șocului electric
c) [x] оn ritmurile șocabile care nu rгspund la șocul electric
d) [x] stopul cardiac prin asistolie
e) prezența semnelor de moarte biologicг
---------------------------------------------------------------------
227. A3 Fibrilația ventricularг reprezintг:
a) [x] complexe QRS cu frecvența 150-500/min
b) complexe QRS cu durata sub 120 msec
c) [x] unde fine, cu оnгlțimea undelor sub 3 mm
d) [x] unde mari cu оnгlțimea undelor peste 3 mm
e) oscilații rapide neregulate ca morfologie, durata și amplitudine
---------------------------------------------------------------------
228. A3 Fluterul ventricular reprezintг:
a) [x] complexe QRS cu frecvența 200-350/min
b) [x] prezintг o TV monomorfг cu frecvențг foarte оnaltг
c) prezintг o TV polimorfг cu frecvențг foarte оnaltг
d) [x] prezintг un aspect sinusoidat accelerat
e) [x] o disritmie tranzitorie care deterioreazг оn fibrilație ventricularг
---------------------------------------------------------------------
229. A3 Tahicardia ventricularг fгrг puls reprezintг:
a) o tahicardie, de obicei regulatг cu frecvența 140-240/min
b) [x] o succesiune de mai mult de 3 complexe extrasistolice
c) originarг proximal de bifurcația fascicolului His
d) [x] originarг distal de bifurcația fascicolului His оn țesutul specializat de conducere sau оn
miocardul ventricular, ori оn ambele țesuturi
e) [x] cel mai frecvent este cauzatг de boala coronarianг ischemicг
---------------------------------------------------------------------
230. A3 Torsada de vвrfuri reprezintг:
a) forma particularг de TV monomorfг
b) [x] forma particularг de TV monomorfг
c) [x] TV cu interval Q-T prelungit
d) [x] complexe ventriculare cu frecvența de 120-250/min
e) aspect elicoidal al complexelor QRS
---------------------------------------------------------------------
231. A3 Administrarea Epinefrinei оn RCR și C se efectueazг:
a) [x] оn ritmurile de stop cardiac non-șocabile
b) [x] оn ritmurile de stop cardiac șocabile
c) [x] dupг al doilea șoc electric
d) dupг al treilea șoc electric
e) se administreazг la fiecare 3-5 min
---------------------------------------------------------------------
232. A3 Tahicardia ventricularг fгrг puls reprezintг:
a) [x] frecvența cardiacг 100-250 bгtгi/min
b) [x] nu existг nici o relație оntre undele P și complexele QRS
c) [x] unda P nu poate fi evidențiatг pe ECG
d) [x] complexul QRS mai mare de 0,12 sec
e) este cauzatг de descгrcarea rapidг a mai multor focare ectopice ventriculare
---------------------------------------------------------------------
233. A3 Rimurile șocabile ale stopului cardiac includ:
a) [x] tahicardia ventricularг fгrг puls
b) fibrilatia atrialг
c) [x] fibrilaюia ventricularг
d) tahicardia paroxisticг supraventricularг
e) asistolia
---------------------------------------------------------------------
234. A3 Rimurile non-șocabile ale stopului cardiac includ:
a) fibrilaюia ventricularг
b) [x] asistolia
c) [x] disociația electromecanicг sau activitatea electricг fгrг puls
d) tahicardia ventricularг fгrг puls
e) fibrilaюia atrialг
---------------------------------------------------------------------
235. A3 Programe standardizate de Suport Vital Avansat includ:
a) [x] Suportul Vital Avansat Cardiac
b) [x] Suportul Vital Avansat Obstetrical
c) [x] Suportul Vital Avansat Traumatic
d) [x] Suportul Vital Avansat Pediatric
e) Suportul Vital Avansat Respirator
---------------------------------------------------------------------
236. A1 Compresiunile toracice vor fi оntrerupte pentru:
a) transportarea pacientului la spital
b) conectarea la monitoare
c) Instalarea cateterului periferic sau central
d) [x] analiza ritmului și administrarea șocului electric de defibrilare
e) plasarea padelelor defibrilatorului
---------------------------------------------------------------------
237. A3 Indicațiile utilizгrii dispozitivelor de compresie toracicг includ:
a) [x] оn timpul transportului spre spital
b) [x] RCP și C оn spații оnguste
c) [x] transportul pe brancardг
d) [x] RCP și C оndelungatг
e) RCP și C la copii
---------------------------------------------------------------------
238. A3 Alegeți afirmațiile corecte:
a) [x] adrenalina se administreazг оn toate tipurile de stop cardiac
b) [x] adrenalina este medicația de primг linie оn șocul anafilactic
c) [x] adrenalina poate fi оnlocuitг cu Vasopresinг оn stopul cardiac
d) [x] adrenalina este medicația de primг linie оn șocul cardiogen
e) adrenalina se va administra obligatoriu postresuscitare
---------------------------------------------------------------------
239. A3 Administrarea Amiodaronei se va face оn caz de:
a) оn asistolie
b) [x] оn TV fгrг puls
c) оn Activitatea electricг fгrг puls /Disociaюia electromecanicг
d) [x] оn Fibrilația Ventricularг
e) Оn Torsada vвrfurilor
---------------------------------------------------------------------
240. A3 Acțiunea Amiodaronei constг оn:
a) [x] creșterea duratei potențialului de acțiune
b) [x] creșterea perioadei refractare
c) [x] scaderea conductibilitгții prin nodul atrioventricular
d) creșterea conductibilitгții prin cгile accesorii de conducere
e) [x] efect stabilizator de membranг
---------------------------------------------------------------------
241. A3 Alegeți dozele corecte de Amiodaronг оn RCP și C la adulți:
a) 5 mg/kg
b) [x] 300 mg
c) [x] 150 mg
d) 5-10 mg/kg
e) 900 mg/24 ore
---------------------------------------------------------------------
242. A1 Administrarea Atropinei este obligatorie оn:
a) asistolie
b) activitate electricг fгrг puls
c) fibrilația ventricularг
d) TV fгrг puls
e) [x] BAV gr.III cu frecvenюa cardiacг sub 40 bгtгi/minut
---------------------------------------------------------------------
243. A3 Administrarea Epinefrinei оn cadrul RCP și C la adulți se va efectua:
a) [x] ritmuri non-șocabile
b) [x] ritmuri șocabile
c) оn FV dupг administrarea primului șoc electric
d) [x] оn FV dupг administrarea a douг șocuri electrice
e) dupг intubația endotrahealг
---------------------------------------------------------------------
244. A3 Criteriile pentru a nu оncepe efectuarea RCRєiC:
a) [x] pacienюii strгini posesori ai ordinului valid de DNAR (do not attempt resuscitation/ nu
efectuaюi resuscitarea)
b) [x] pacientul are semne de moarte biologicг: rigor mortis, cornee opacг, midriazг fixг,
lividitate cadavericг a zonelor declive
c) [x] nu are nici un beneficiu fiziologic, deoarece funcюiile vitale sunt deteriorate оn pofida
terapiei maximale pentru afecюiuni ca єocul septic
progresiv, procesele neoplazice
d) stop cardiac survenit оn urma unui traumatism toracic
e) stop cardiac fгrг martori
---------------------------------------------------------------------
245. A3 Criteriile pentru a nu оncepe efectuarea RCRєiC la nou-nгscuti:
a) [x] vвrsta gestaюionalг confirmatг mai micг de 23 sгptгmвni
b) [x] greutate sub 400 g
c) [x] trisomia XIII sau XVIII confirmatг la consultaюia geneticг
d) greutate sub 500 g
e) vвrsta gestaюionalг mai micг de 24 sгptгmвni
---------------------------------------------------------------------
246. A3 Alegeți dozele corecte de energie electricг оn utilizarea defibrilatorului bifazic оn
RCP și C la adulți, recomandate de Consiliul European de Resuscitare și Societatea
Americanг de Cardilogie (AHA):
a) [x] 150J-200J
b) 200J-300J și mai mult
c) [x] 120J-200J
d) 50J-100J
e) 400J-500J
---------------------------------------------------------------------
247. A1 Minimalizarea pauzelor оn compresiunile toracice оn RCP și C la adulți:
a) sub 5 secunde
b) sub 15 secunde
c) sub 20 secunde
d) [x] sub 10 secunde
e) sub 30 secunde
---------------------------------------------------------------------
248. A3 Semne de restabilire a circulației sangvine spontane:
a) [x] apariția pulsului la artera carotidг
b) [x] creșterea PET COІ≥35-40 mm Hg
c) [x] monitorizarea invazivг intrarterialг
d) [x] restabilirea respirației spontane
e) restabilirea tonusului muscular
---------------------------------------------------------------------
249. A3 Indicațiile aplicгrii mгștii laringiene:
a) [x] dificultгți оn aplicarea mгștii faciale (lipsa dințiilor, purtгtori de barbг)
b) [x] pacienții la care intubația și ventilația este dificilг cu reflex de fund de gвt prezent
c) [x] proceduri și intervenții chirurgicale, care necesitг anestezie de scurtг duratг
d) [x] personal neinstruit оn tehnicile de intubație endotrahealг
e) pacient cu risc de aspirație (stomac plin)
---------------------------------------------------------------------
250. A3 Contraindicațiile de aplicare a mгștii laringiene:
a) [x] personal neinstruit оn aplicarea mгștii laringiene
b) pacienții la care intubația și ventilația este dificilг cu reflex de fund de gвt prezent
c) proceduri și intervenții chirurgicale, care necesitг anestezie de scurtг duratг
d) personal neinstruit оn tehnicile de intubație endotrahealг
e) [x] pacient cu risc de aspirație (stomac plin)
---------------------------------------------------------------------
251. A3 Indicațiile aplicгrii tubului laringian "rege" includ:
a) [x] pacient inconștient
b) pacient cu reflex de fund de gвt prezent
c) [x] pacient cu reflex de fund de gвt absent
d) [x] tentative de utilizare fгrг succes ale altor modalitгți mai puțin invazive de management
avansat al cгilor aeriene
e) pacient cu traumatisme ale cгilor aeriene sau de coloanг cervicalг
---------------------------------------------------------------------
252. A3 Contraindicațiile de aplicarea a tubului laringian "rege" includ:
a) [x] pacient cu reflex de fund de gвt prezent
b) [x] pacient cunoscut sau suspect la patologie esofagianг
c) [x] pacent cunoscut cu ingestie de substanțe caustice
d) [x] pacient cu traumatisme ale cгilor aeriene sau de coloanг cervicalг
e) lipsa experienței de intubație endotrahealг оn situațiile, cвnd este necesarг asigurarea
protecției cгilor aeriene
---------------------------------------------------------------------
253. A3 Indicațiile aplicгrii tubului laringian "rege" includ:
a) [x] pacient inconștient
b) pacient cu reflex de fund de gвt prezent
c) [x] pacient cu reflex de fund de gвt absent
d) [x] tentative de utilizare fгrг succes ale altor modalitгți mai puțin invazive de
managemenavansat al cгilor aeriene
e) pacient cu traumatisme ale cгilor aeriene sau de coloanг cervicalг
---------------------------------------------------------------------
254. A3 Contraindicațiile de aplicarea a tubului laringian "rege" includ:
a) [x] pacient cu reflex de fund de gвt prezent
b) [x] pacient cunoscut sau suspect la patologie esofagianг
c) [x] pacient cunoscut cu ingestie de substanțe caustice
d) [x] pacient cu traumatisme ale cгilor aeriene sau de coloanг cervicalг
e) lipsa experienței de intubație endotrahealг оn situațiile, cвnd este necesarг asigurarea
protecției cгilor aeriene
---------------------------------------------------------------------
255. A3 Indicațiile intubației orofaringiene includ:
a) [x] menținerea permeabilitгții cгilor aeriene la bolnavul inconștient neintubat
b) [x] menținerea permeabilitгții cгilor aeriene la bolnavul inconștient, fгrг reflex de fund de gвt
și care va fi ventilat cu presiune pozitivг cu balon-mascг sau alt dispozitiv
c) [x] blocarea mușcгturii dupг inserția tubului endotraheal
d) pacient conștient
e) pacient cu reflex de fund de gвt prezent
---------------------------------------------------------------------
256. A3 Contrandicațiile intubației orofaringiene includ:
a) pacient cunoscut sau suspect la patologie esofagianг
b) pacient cunoscut cu ingestie de substanțe caustice
c) blocarea mușcгturii dupг inserția tubului endotraheal
d) [x] pacient conștient
e) [x] pacient cu reflex de fund de gвt prezent
---------------------------------------------------------------------
257. A1 Indicațiile intubației nazofaringiene includ:
a) [x] menținerea permeabilitгții cгilor aeriene, cвnd calea orofaringianг nu poate fi utilizatг
(trism, traumatisme ale cavitгții bucale)
b) traumatismul cranio-facial grav
c) intoleranța pacientului fațг de dispozitiv
d) pacient conștient
e) pacient cu imobilizarea regiunii cervicale și a capului
---------------------------------------------------------------------
258. A3 Indicațiile intubației endotraheale includ:

a) [x] incapacitatea bolnavului de a asigura securitatea cгilor aeriene (comг, stop cardiac și/sau
respirator)
b) [x] incapacitatea de a ventila un pacient prin metode mai puțin invazive
c) [x] prezența semnelor de afectare a cгilor aeriene și de IR acutг și cronicг оn acutizare (leziuni
prin inhalare de fum, astmul sever, BPCO оn
acutizare, edemul pulmonar acut, traumatisme toracice severe)
d) [x] necesitatea unui suport ventilator оndelungat
e) personal neinstruit оn tehnicile de intubație
---------------------------------------------------------------------
259. A3 Rimurile non-șocabile ale stopului cardiac sunt urmгtoarele cu excepюia:
a) [x] asistolia
b) tahicardia ventricularг fгrг puls
c) fibrilaюia ventricularг
d) tahicardia paroxisticг supraventricularг
e) [x] activitatea electricг fгrг puls/DEM
---------------------------------------------------------------------
260. A1 Cauza cea mai frecventг a stopului cardiac la copii este:
a) Traumatismele
b) FV/TV fгrг puls
c) malformaюiile congenitale
d) [x] hipoxia, din cadrul patologiei tractului respirator
e) asistolia/ Activitatea electricг fгrг puls/DEM
---------------------------------------------------------------------
261. A3 Indicaюi tehnicile invazive de dezobstrucюie a cгilor aeriene inferioare:
a) [x] traheotomia
b) [x] coniotomia (cricotireotomia)
c) [x] coniostomia (cricotireostomia pe ac)
d) [x] intubația endotrahealг
e) aplicarea mгștii laringiene
---------------------------------------------------------------------
262. A1 Respirația artificialг cu balonul portabil autoexpansibil AMBU, LAERDAL face
parte din metodele:
a) [x] ventilare mecanicг neautomatг, efectuatг de cгtre resuscitator
b) ventilare mecanicг automatг
c) ventilarea mecanicг cu presiune pozitivг intermitentг
d) ventilarea mecanicг cu presiune pozitivг continuг
e) metode neconvenționale de suport ventilator
---------------------------------------------------------------------
263. A1 Оn urma evaluгrii primare a unui pacient somatic critic aюi stabilit, pacientul
este inconєtient, dar este prezentг respiraюia єi pulsul la artera carotidг. Acюiunea
dumneavoastrг va fi:
a) inițierea mгsurilor de resuscitare
b) imobilizarea pacientului pe targг rigidг
c) imobilizarea regiunii cervicale
d) [x] plasarea pacientului оn poziюia lateralг de siguranюг єi supravegherea lui pвnг la sosirea
SPAMU
e) apelul serviciului prespitalicesc de asistențг medicalг urgentг 112
---------------------------------------------------------------------
264. A1 Raportul compresiuni : ventilгri оn RCP și C la adulți efectuatг de doi
reanimatori este:
a) 15:2
b) 3:1
c) [x] 30:2
d) 30:1
e) 5:1
---------------------------------------------------------------------
265. A3 Mгsurile de resuscitare de bazг vor fi оntrerupte оn caz de:

a) [x] restabilirea spontanг a funcțiilor vitale ale pacientului


b) [x] instalarea semnelor de moarte biologicг
c) transportarea pacientului la spital
d) reevaluarea pacientului
e) [x] epuizarea reanimatorului dupг 25-30 min
---------------------------------------------------------------------
266. A3 Conform Ghidului European de resuscitare 2015, se continuг RCP și C la adulți
pвnг la:
a) [x] preluarea resuscitгrii de serviciile specializate
b) [x] pestabilirea semnelor vitale
c) [x] epuizarea reanimatorului dupг 25-30 min
d) [x] instalarea semnelor de moarte biologicг
e) transportarea pacientului la spital
---------------------------------------------------------------------
267. A1 Hipotermia este definitг ca:
a) [x] o stare patologicг caracterizatг prin temperatura centralг a corpului mai micг de 330C
b) ostare patologicг caracterizatг prin temperatura centralг a corpului mai micг de 36.60 C
c) o stare patologicг caracterizatг prin temperatura centralг a corpului mai micг de 350 C
d) o stare patologicг caracterizatг prin temperatura centralг a corpului mai micг de 360 C
e) nici un rгspuns corect
---------------------------------------------------------------------
268. A3 Manifestгrile ECG ale hiperkalemiei includ:
a) [x] creєterea intervalului PR
b) unde U proieminente
c) [x] unde T оnalte și ascuțite
d) [x] aplatizarea sau absența undelor P
e) [x] creєterea duratei complexului QRS
---------------------------------------------------------------------
269. A3 Anafilaxia este:
a) o boalг acutг
b) [x] o reacție sistemicг acutг
c) [x] un sindrom
d) o boalг cronicг
e) un simptom
---------------------------------------------------------------------
270. A3 Anafilaxia poate fi:
a) [x] o reacție imunologicг
b) [x] o reacție idiopaticг
c) [x] o reacție non imunг
d) o reacție citotoxicг
e) o reacție оntвrziatг
---------------------------------------------------------------------
271. A1 Decesul dupг contactul cu alergenul alimentar survine оn:
a) 10-15 minute
b) 15-20 minute
c) 25 minute
d) [x] 30-35 minute
e) 1 orг
---------------------------------------------------------------------
272. A1 Care grupe de vвrstг sunt cele mai vulnerabile pentru anafilaxie:
a) 0 - 9 ani
b) [x] 10 - 19 ani
c) 20 - 29 ani
d) 30 - 49 ani
e) Mai mari de 50 de ani
---------------------------------------------------------------------
273. A3 Severitatea anafilaxiei depinde de:
a) [x] calea de acces a alergenului
b) [x] doza de alergen primitг
c) [x] sensibilitatea pacientului
d) vвrsta pacientului
e) sezonul anului
---------------------------------------------------------------------
274. A3 Factorii care influențeazг incidența anafilaxiei:
a) [x] atopia
b) [x] genul
c) [x] calea și modul de administrare
d) [x] astmul bronșic
e) locul geografic
---------------------------------------------------------------------
275. A3 Care sunt fazele anafilaxiei imune:
a) faza de contact
b) [x] faza de sensibilizare
c) [x] faza patochimicг
d) [x] faza patofiziologicг
e) faza eliberatoare
---------------------------------------------------------------------
276. A3 Faza patofiziologicг se caracterizeazг prin:
a) [x] creșterea permeabilitгții vasculare
b) [x] spasmul musculaturii netede
c) [x] vasodilatație perifericг
d) alcalozг metabolicг
e) vasoconstricție perifericг
---------------------------------------------------------------------
277. A3 Alergenii inductori de anafilaxie imunг:
a) [x] proteine
b) antibiotice
c) [x] alimente: oua, nuci, lapte, peste
d) anestezice locale
e) alcoolul
---------------------------------------------------------------------
279. A3 Alergeni inductori de anafilaxie non imunг:
a) antibiotice
b) [x] anestezicele locale
c) [x] coloranții alimentari
d) [x] derivații de sвnge
e) fructele de mare
---------------------------------------------------------------------
280. A3 Care sunt mecanismele implicate in declanșarea anafilaxiei non imune:
a) [x] activarea sistemului complimentar
b) [x] sistemul histaminic
c) [x] sinteza acidului arahidonic
d) sinteza hormonilor tiroidali
e) activarea angiotensinei
---------------------------------------------------------------------
281. A3 Cвte forme clinice de anafilaxie sunt:
a) [x] hemodinamicг
b) [x] asfixicг
c) [x] cerebralг
d) renalг
e) [x] cutaneo-mucoasг
---------------------------------------------------------------------
282. A3 Forma clinicг depinde de:
a) [x] gradul de sensibilitate
b) [x] calea și doza de alergen
c) modul de activare a mediatorilor
d) [x] sensibilitatea organelor țintг
e) tensiunea arterialг
---------------------------------------------------------------------
283. A3 Care sunt semnele de prognostic nefavorabil in anafilaxie:
a) tahicardia
b) [x] bradicardia
c) [x] hipotensiunea
d) laringospasmul
e) cefaleea
---------------------------------------------------------------------
284. A3 Care sunt semnele specifice pentru forma abdominalг a anafilaxiei:
a) grețuri
b) vomг
c) [x] edemul buzelor
d) [x] edemul limbii
e) crampele abdominale
---------------------------------------------------------------------
285. A3 Оn forma cerebralг a anafilaxiei simptomele sunt:
a) [x] cefaleea intensг
b) redoarea cefei
c) [x] anxietate
d) [x] convulsii
e) [x] sentimente de moarte
---------------------------------------------------------------------
286. A3 Șocul anafilactic poate amenința viața prin:
a) [x] depresie miocardicг ireversibilг
b) hipertensiune arterialг
c) [x] hemoconcentrație severг
d) [x] coagulare diseminatг intravascularг
e) [x] bronhospasm cu crizг astmaticг severг
---------------------------------------------------------------------
287. A3 Diagnosticul de anafilaxie se face оn baza:
a) [x] anamnezei
b) [x] semnelor clinice
c) ECG
d) [x] triptaza sericг
e) [x] metilhistamina din urinг
---------------------------------------------------------------------
288. A1 Care este preparatul de elecție in anafilafie severг:
a) Dexametazona
b) Clorura de Calciu
c) [x] Adrenalina
d) Alergostopul
e) Dopamina
---------------------------------------------------------------------
289. A1 Care este calea de administrare a Adrenalinei la prespital:
a) subcutanat
b) intravenos
c) sublingual
d) [x] intramuscular
e) per os
---------------------------------------------------------------------
290. A3 Care preparate hormonale se administreazг in anafilaxie:
a) [x] Prednisolon
b) [x] Hidrocortison
c) Dexametazon
d) Cortizol
e) [x] Metilprednisolon
---------------------------------------------------------------------
291. A3 Care din preparate de mai jos nu se administreazг in anafilaxie:
a) [x] Clorurг de Calciu
b) Adrenalinг
c) Diphenhidraminг
d) [x] Dexametazon
e) Poliglucinг
---------------------------------------------------------------------
292. A3 Оn caz de edem Quincke se administreazг:
a) Dexametazon
b) [x] Adrenalinг
c) [x] Diphenhidraminг
d) [x] Hidrocortizon
e) [x] Salbutamol
---------------------------------------------------------------------
293. A3 Care din preparatele de mai jos se administreazг in anafilaxie:
a) [x] Sulfat de magneziu
b) [x] Eufilinг
c) Clorurг de calciu
d) [x] Salbutamol
e) [x] Chlophenaminг
---------------------------------------------------------------------

294. A1 Care este volumul de lichid administrat la o priza in spгlгtura gastrica la adulți:
a) 100- 150 ml
b) [x] 200 - 250 ml
c) 300 - 350 ml
d) 500 - 600 ml
e) 1000 ml
---------------------------------------------------------------------
295. A1 In ce caz nu se recomandг spгlгtura gastricг:
a) intoxicația cu ciuperci
b) [x] intoxicația cu organofosforice
c) intoxicația cu droguri
d) intoxicația cu vitamine
e) intoxicația cu antidepresante
---------------------------------------------------------------------
296. A1 In ce caz nu se recomandг spгlгtura gastricг:
a) intoxicația cu ciuperci
b) [x] intoxicația cu organofosforice
c) intoxicația cu droguri
d) ntoxicația cu vitamine
e) intoxicația cu antidepresante
---------------------------------------------------------------------
297. A3 Prognosticul favorabil оntr-un оnec este:
a) [x] copil mai mare de 3 ani
b) [x] suportul bazal precoce
c) [x] submersia sub 10 minute
d) tahicardia ventricularг la internare
e) rгspuns оntвrziat la resuscitare
---------------------------------------------------------------------
298. A1 Оntr-un оnec este obligatoriu sг fie:
a) [x] inundate cгile respiratorii
b) inundat corpul
c) inundat corpul și cгile respiratorii
d) inundat corpul, cгile respiratorii și stomacul
e) toate enumerate mai sus
---------------------------------------------------------------------
299. A1 La resuscitarea unui оnecat оn primul rвnd se efectueazг:
a) compresiuni toracice
b) ventilația artificialг
c) eliberarea conținutului stomacal
d) compresii abdominale
e) [x] deschiderea cгilor respiratorii cu ventilație pulmonarг
---------------------------------------------------------------------
300. A3 Care din victime se acceptг drept victime traumatizate:
a) [x] victimele cu arsuri termice
b) [x] victimele cu arsuri electrice
c) [x] victimele de la оnec
d) victima оn comг hipoglicemicг
e) [x] victima оn comг de etiologie necunoscutг
---------------------------------------------------------------------
301. A3 Identificați cauzele șocului obstructiv la copii și adulți:
a) [x] hemopneumotorace sufocant (cu supapг)
b) [x] vicii congenitale cardiace
c) [x] voletul costal
d) aritmiile cardiace
e) leziunile mгduvei spinгrii
---------------------------------------------------------------------
302. A3 Identificați cauzele șocului obstructiv la copii și adulți:
a) [x] tamponada cardiacг
b) valvulopatiile
c) [x] embolismul pulmonar
d) leziunile maduvei spinгrii
e) anemia avansatг
---------------------------------------------------------------------
303. A3 Identificați cauzele șocului hipovolemic la copii și adulți:
a) [x] hemoragia
b) [x] arsurile
c) intoxicațiile cu monoxid de carbon
d) tamponada cardiacг
e) [x] peritonitele
---------------------------------------------------------------------
304. A3 Identificați cauzele șocului hipovolemic la copii și adulți:
a) [x] perderi lichidiene prin stome gastrointestinale, gastroenterite
b) [x] ocluzie intestinalг
c) [x] peritonite
d) preparate vasodilatatoare
e) contuzia cordului
---------------------------------------------------------------------
305. A3 Indicați cauzele șocului distributiv la copii și adulți:
a) arsurile
b) peritonitele
c) [x] sepsisul și șocul septic
d) [x] anafilaxia
e) [x] medicația vasodilatatoare
---------------------------------------------------------------------

306. A3 Indicați cauzele șocului distributiv la copii și adulți:


a) [x] leziunile maduvei spinгrii
b) [x] anafilaxia
c) insuficiența cardiacг
d) [x] sepsisul și șocul septic
e) valvulopatiile
---------------------------------------------------------------------
307. A3 Identificați cauzele șocului cardiogen la copii și adulți:
a) [x] insuficiența cardiacг (cardiomiopatia, miocardita)
b) [x] aritmiile
c) preparatele vasodilatatoare
d) [x] contuzia miocardului
e) tamponada cardiacг
---------------------------------------------------------------------
308. A3 Identificați cauzele șocului cardiogen la copii și adulți:
a) [x] valvulopatiile
b) [x] aritmiile
c) viciile cardiace congenitale (coarctația de aortг, stenoza aorticг)
d) [x] insuficiența cardiacг (cardiomiopatiile, miocarditele)
e) tamponada cardiacг
---------------------------------------------------------------------
309. A3 Identificați dozele corecte de epinefrina (adrenalinг) pentru administrare оn
corelare cu vвrsta la copii:
a) [x] 0-6 luni-150 mcg (0,15 ml din soluția 1:1000)
b) 0-6 luni-300 mcg (0,3 ml din soluția 1:1000)
c) [x] 6 luni-6 ani 150 mcg (0,15 ml din soluția 1:1000)
d) 6 luni-6 ani 300 mcg (0,3 ml din soluția 1:1000)
e) 6 ani-12 ani 500 mcg (0,5 ml din soluția 1:1000)
---------------------------------------------------------------------
310. A3 Identificați dozele corecte de epinefrinг (adrenalinг) pentru administrare IM la
copii оn corelare cu vвrsta:
a) [x] 6 ani - 12 ani-300 mcg (0,3 ml din soluția 1:1000)
b) 6 ani - 12 ani-150 mcg (0,15 ml din soluția 1:1000)
c) [x] peste 12 ani-500 mcg (0,5 ml din soluția 1:1000)
d) peste 12 ani-300 mcg (0,3 ml din soluția 1:1000)
e) [x] 0 - 6 luni -150 mcg (0,15 ml din soluția 1:1000)
---------------------------------------------------------------------
311. A1 Identificați dozarea corectг a cristaloizilor оn șocul anafilactic la copii:
a) 10 ml/kg
b) [x] 20 ml/kg
c) 30 ml/kg
d) 40 ml/kg
e) 60 ml/kg
---------------------------------------------------------------------
312. A1 Doza de epinefrinг (adrenalinг) administratг iv оn șocul anafilactic la copii
constituie:
a) [x] 1 mcg/kg
b) 2 mcg/kg
c) 3 mcg/kg
d) 5 mcg/kg
e) 10 mcg/kg
---------------------------------------------------------------------
313. A1 Identificați dozele corecte de hidrocortizon administrate IM sau IV оn șocul
anafilactic la copii оn corelare cu vвrsta:
a) [x] 0-6 luni 25 mg
b) 0-6 luni 50 mg
c) 6 luni-6 ani 25 mg
d) 6 luni-6 ani 50 mg
e) 6 luni-6 ani 100 mg
---------------------------------------------------------------------
314. A3 Identificați dozele corecte de hidrocortizon administrate IM și IV оn șocul
anafilactic la copii оn corelare cu vвrsta:
a) 6 luni-6 ani 25mg
b) 6 ani-12 ani 50 mg
c) [x] 6 ani-12 ani 100 mg
d) [x] peste 12 ani-200 mg
e) peste 12 ani-150 mg
---------------------------------------------------------------------
315. A1 Doza de epinefrinг (adrenalinг) administratг io sau iv la copii оn asistolie sau
activitate elecrticг fгrг puls (AEP) constituie:
a) 1 mcg/kg
b) 5 mcg/kg
c) [x] 10 mcg/kg
d) 15 mcg/kg
e) 20 mcg/kg
---------------------------------------------------------------------
316. A1 Care sunt valorile normei frecvenței respiratorii (FR), pulsului (Ps) și presiunei
arteriale sistolice (TAs) la un nou-nгscut:
a) FR-20-40; Ps -110-160; TAs-70-75 mmHg
b) FR-25-45; Ps - 115-160; TAs-60-65 mmHg
c) [x] FR-25-50; Ps - 120-170; TAs-65-75 mmHg
d) FR-20-35; Ps - 100-155; TAs-70-75 mmHg
e) FR-20-30; Ps - 110-150; TAs-70-80 mmHg
---------------------------------------------------------------------

317. A1 Care sunt valorile normei frecvenței respiratorii (FR), pulsului (Ps) și presiunei
arteriale sistolice (TAs) la sugar 6-12 luni:
a) [x] FR-20-40; Ps - 110-160; TAs-70-75 mmHg
b) FR-25-45; Ps - 115-160; TAs-60-65 mmHg
c) FR-25-50; Ps - 120-170; TAs-65-75 mmHg
d) FR-20-35; Ps - 100-155; TAs-70-75 mmHg
e) FR-20-30; Ps - 110-150; TAs-70-80 mmHg
---------------------------------------------------------------------
318. A1 Care sunt valorile normei frecvenței respiratorii (FR), pulsului (Ps) și presiunei
arteriale sistolice (TAs) la copil оn vвrsta de 5 ani:
a) FR-20-30; Ps - 100-150; TAs-70-80 mmHg
b) [x] FR-20-30; Ps - 80-135; TAs-80-90 mmHg
c) FR-15-25; Ps - l70-120; TAs-80-90 mmHg
d) FR-20-30; Ps - 80-130; TAs-80-90 mmHg
e) FR-12-24; Ps - 60-110; TAs-90-105 mmHg
---------------------------------------------------------------------
319. A1 Care sunt valorile normei frecvenței respiratorii (FR), pulsului (Ps) și presiunei
arteriale sistolice (TAs) la un adolescent:
a) FR-20-30; Ps - 100-150; TAs-70-80 mmHg
b) FR-20-30; Ps - 80-135; TAs-80-90 mmHg
c) FR-15-25; Ps - l70-120; TAs-80-90 mmHg
d) FR-20-30; Ps - 80-130; TAs-80-90 mmHg
e) [x] FR-12-24; Ps - 60-110; TAs-90-105 mmHg
---------------------------------------------------------------------
320. A1 Cauza cea mai frecventг a stopului cardio-respirator la copii este:
a) cardiacг
b) cerebralг
c) [x] respiratorie
d) renalг
e) traumaticг
---------------------------------------------------------------------
321. A1 Valoarea diurezei ca semn al hipovolemiei la sugar constituie:
a) scгderea diurezei sub 2 ml/kg/h
b) scгderea diurezei sub 0,1 ml/kg/h
c) [x] scгderea diurezei sub 1 ml/kg/h
d) scгderea diurezei sub 0,2 ml/kg/24 h
e) scгderea diurezei sub 3 ml/kg
---------------------------------------------------------------------
322. A1 Iminenюa stopului cardio-repirator la sugar este sugeratг de instalarea:
a) tahicardiei
b) hipertensiunei arteriale
c) [x] bradicardiei
d) febrei
e) dereglгrilor de conștiențг
---------------------------------------------------------------------
323. A1 Doza de adrenalina administratг оn stopul cardio-respirator la copii constituie:
a) [x] 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg din soluția 1:10000)
b) 100 µg/kg din soluюia 1:1000
c) 10 µg/kg din soluюia 1:1000
d) 10 µg/kg din soluюia 1:10 000
e) 0,02 mg//kg din soluția 1:10 000
---------------------------------------------------------------------
324. A1 Adrenalina оn RCP și C la copii se administreazг la intervale:
a) 1-2 min
b) 2-4 min
c) [x] 3-5 min
d) 4-6 min
e) 6-8 min
---------------------------------------------------------------------
325. A1 Lidocaina (xilina) poate fi folositг ca alternativг la amiodaronг оn RCR și C la
copii оn urmгtoarele aritmii:
a) [x] FV/TV fгrг puls оn lipsa amiodaronei
b) Bloc atrio-ventricular gr. I
c) TV stabilг hemodinamic
d) Activitatea Electricг fгrг Puls
e) Asistolie
---------------------------------------------------------------------
326. A1 Doza amiodaronei оn RCR și C la copii constituie:
a) 7 mg/kg i.v. sau i.o.
b) 5-10 mg/kg iv sau i.o.
c) [x] 5 mg/kg i.v. sau i.o.
d) 14 mg/kg i.v. sau i.o.
e) 15 mg/kg i.v. sau i.o.
---------------------------------------------------------------------
327. A1 Administrarea de prima dozг de amioaronг оn RCP și C la copii se realizeazг:
a) dupг prima defibrilare
b) dupг a doua defibrilare
c) [x] dupг a 3-a defibrilare
d) dupг a patra defibrilare
e) оnainte de a cincea defibrilare
---------------------------------------------------------------------
328. A3 Nominalizați tipurile de șoc:
a) [x] hipovolemic
b) [x] distributiv
c) [x] cardiogen
d) [x] obstructiv
e) septic
---------------------------------------------------------------------
329. A3 Nominalizați tipurile de șoc:
a) [x] obstructiv
b) anafilactic
c) [x] distributiv
d) combustional
e) [x] cardiogen
---------------------------------------------------------------------
330. A3 Nominalizați tipurile de șoc distributiv:
a) [x] septic
b) [x] anafilactic
c) hemoragic
d) [x] neurogen
e) combustional
---------------------------------------------------------------------
331. A3 Nominalizați tipurile de șoc hipovolemic:
a) [x] hemoragic
b) neurogen
c) [x] prin deshidratare
d) [x] combustional
e) anafilactic
---------------------------------------------------------------------
332. A3 Care din constatгrile de mai jos referitor la bradicardie sunt corecte:

a) [x] bradicardia este deobicei un ritm peri-stop și este оntоlnitг ca rгspuns la hipoxie și
ischemie profundг
b) [x] bradicardia este precipitatг de stimularea vagalг și se poate оntоlni оn intubația și
aspirația endotrahealг sau оn perioada postoperatorie dupг chirurgie cardiacг. Ritmul este de
regulг neregulat
c) [x] bradicardia este prezentг оn sindromul de hipertensiune intracranianг, acești pacienți pot
prezenta dereglгri de conștiențг
d) [x] bradicardia poate fi un efect advers al intoxicației cu digoxina sau Я-blocante
e) bradicardia poate fi precipitatг de intoxicația cu antidepresante triciclice
---------------------------------------------------------------------
333. A3 Bradicardia precipitatг de hipoxie și stгrile de șoc la copii va fi tratatг:

a) [x] ventilație cu balon-mascг, intubație endotrahealг și O2 100%


b) [x] compensare volemicг 20 ml/kg cu cristaloizi de repetat pвnг la 60 ml/kg
c) [x] оn caz de lipsг a efectului scontat de administrat iv adrenalinг 10mcg/kg
d) [x] dacг mгsurile sunt ineficiente de administrat iv adrenalinг 0,05-2 mcg/kg оn min IV
e) dacг mгsurile sunt ineficiente de administrat atropinг 20mcg/kg iv/io (minimum 100 mcg,
doza maximг 600 mcg)
---------------------------------------------------------------------
334. A3 Bradicardia precipitatг de stimularea vagalг va fi tratatг prin:

a) [x] ventilație adecvatг


b) [x] administrare de atropinг 20 mcg/kg iv/io minimum 100mcg, doza maximг 600 mcg
c) [x] doza de atropinг poate fi repetatг la 5 min/doza maximг 1 mg la copii și 2 mg la
adolescent
d) compensare volemicг 20 ml/kg iv cu cristaloizi, de repetat pвnг la 60 ml/kg
e) de administrat iv adrenalina 10 mcg/kg
---------------------------------------------------------------------
335. A1 Diureza normalг la un adult constituie:

a) 30 ml/orг
b) [x] 50 ml/orг
c) 60 ml/orг
d) 70 ml/orг
e) 100 ml/orг
---------------------------------------------------------------------
336. A1 Diureza normalг la un copil constituie:

a) 0,5 ml/kg/orг
b) [x] 1,0 ml/kg/orг
c) 1,5 ml/kg/orг
d) 2,0 ml/kg/orг
e) 3,0 ml/kg/orг
---------------------------------------------------------------------
337. A3 Accidentele vasculare cerebrale ischemice sunt mai frecvent:
a) [x] aterotrombotice
b) [x] cardioembolice
c) secundare hemoragiilor intracerebrale
d) [x] lacunare
e) secundare hemoragiilor subarahnoidiene
---------------------------------------------------------------------
338. A1 Debitul sanguin cerebral constituie:
a) 200-350 ml
b) 400-550 ml
c) 600-650 ml
d) [x] 750-850 ml
e) 900-1000 ml
---------------------------------------------------------------------
339. A3 Valorile normale ale presiunii intracraniene оn corelare cu vвrsta:
a) [x] nou-nгscut оn termen - 2mmHg
b) [x] vвrsta 1 an - 5 mmHg
c) [x] vвrsta 7 ani - 6-13 mmHg
d) [x] adultul - 2-15 mmHg
e) adultul - 15-20 mm Hg
---------------------------------------------------------------------
340. A1 Presiunea intracranianг оn sindromul de hipertensiune intracranianг constituie:
a) nou-nгscut оn termen - 2mmHg
b) vвrsta 1 an - 5 mmHg
c) vвrsta 7 ani - 6-13 mmHg
d) adultul - 2-15 mmHg
e) [x] adultul - 15-20 mm Hg
---------------------------------------------------------------------
341. A1 Accidentul ischemic tranzitor (Atacul ischemic tranzitor) antreneazг un deficit
motor cu durata ce nu depгșește:
a) 1 orг
b) 6 ore
c) 12 ore
d) [x] 24 ore
e) 48 ore
---------------------------------------------------------------------
342. A3 Оn favoarea unui accident vascular cerebral hemoragic (AVCH) pledeazг:
a) [x] vвrsta sub 60 de ani
b) vвrsta peste 60 de ani
c) [x] prezența constantг a HTA
d) [x] debutul brusc și instalarea rapidг a deficitului neurologic
e) [x] starea de comг cu semne de iritație meningiene
---------------------------------------------------------------------
343. A3 Оn favoarea unui accident vascular cerebral hemoragic (AVCH) pledeazг:
a) [x] prezența tulburгrilor vegetative: facie vultuos, transpirații profuze, respirație stertoroasг,
tahicatdie, hiperemie
b) [x] cefalee violentг, amețeli care preced coma
c) [x] instalarea rapidг a deficitului neurologic (hemiplegie de obicei)
d) absența de obicei a comei
e) absența, оn general, a tulburгrilor vegetative
---------------------------------------------------------------------
344. A3 Оn favoarea unui accident vascular cerebral ischemic (AVCI) pledeazг:
a) [x] vвrsta peste 60 de ani
b) [x] prezența stigmatelor aterosclerozei
c) [x] instalarea relativ progresivг, mai frecvent noaptea la trezirea din somn
d) starea de comг cu semne de iritație meningiene
e) [x] absența, оn general, a tulburгrilor vegetative
---------------------------------------------------------------------
345. A3 Оn favoarea unui accident vascular cerebral ischemic (AVCI) pledeazг:
a) [x] absența stгrii de comг
b) starea de comг cu semne meningiene
c) [x] prezența suflului carotidian a unei cardiopatii emboligene
d) [x] instalarea progresivг a manifestгrilor clinice
e) semne de iritare meningiene
---------------------------------------------------------------------

346. A3 Hemoragia subarahnoidianг (HSA) se manifestг:


a) [x] debut brutal
b) [x] cefalee severг localizatг, grețuri, vгrsгturi
c) [x] obnubilare, comг
d) absența stгrii de comг
e) prezența stigmatelor aterosclerotice
---------------------------------------------------------------------
347. A3 Hemoragia subarahnoidianг (HSA) se manifestг:
a) [x] oftalmoparezг, midriazг ipsilateralг
b) [x] iritație meningealг
c) [x] HTA și hipertermie
d) [x] crize comițiale
e) absența stгrii de comг
---------------------------------------------------------------------
348. A3 Complicațiile cerebrale оn accedentul vascular cerebral sunt:
a) aspirație traheobronșicг
b) [x] ramolismentul zonei infarctate
c) [x] resвngerare
d) [x] convulsii
e) [x] spasmul vascular оntre zilele 3-14
---------------------------------------------------------------------
349. A3 Lanțul de supraviețuire оn Stroke include:
a) inițierea promptг a RCR și C
b) [x] identificarea și accesul imediat la serviciul de urgențг (112)
c) [x] promptitudinea stabilizгrii bolnavului cu AVC
d) [x] transportul operativ оn unitгțile Stroke
e) [x] precocitatea aplicгrii Suportului Vital Avansat оn Stroke
---------------------------------------------------------------------
350.: A3 Semnele și simptomele necesare de a fi identificate de cгtre dispecerii 112 și
echipajele de urgențг a AVC include:
a) [x] hemiparezг
b) [x] hemiparestezii
c) [x] tulburгri de limbaj, vertij, ataxie
d) [x] cecitate unilateralг
e) migrenг cu debut gradual
---------------------------------------------------------------------
351. A3 Testul FAST include:
a) [x] asimetria feței
b) [x] alunecarea оn jos a mвnei
c) [x] vorbire neințeligibilг
d) [x] timpul de apel 112
e) alunecarea оn jos a piciorului
---------------------------------------------------------------------
352. A3 Scala Cincinati de evaluar a AVC include:
a) [x] pareza facialг
b) hemiplegia
c) [x] pareza mвnei
d) [x] dereglгri de vorbire
e) dereglгri de conștiențг
---------------------------------------------------------------------
353. A1 Tratamentul HTA la pacienții cu indicație pentru tratament fibrinolitic include
obiectivul terapeutic:
a) valorile TA sub 160/90 mmHg
b) valorile TA sub 170/95 mmHg
c) valorile TA sub 180/100 mmHg
d) [x] valorile TA sub 185/110 mmHg
e) valorile TA sub 200/100 mmHg
---------------------------------------------------------------------
354. A1 Tratamentul HTA la pacienții fгrг indicație pentru tratamentul fibrinolitic se va
iniția la cifre a TA:
a) 150/90 mmHg
b) 160/90 mmHg
c) 170/100 mmHg
d) 185/110 mmHg
e) [x] 220/120 mmHg
---------------------------------------------------------------------
355. A3 Proprietгțile CO include:
a) [x] gaz incolor
b) este mai greu ca aerul și nedifuzabil оn atmosferг
c) [x] nu iritг cгile aeriene
d) nedectabil senzorial, inodor
e) [x] este mai ușor ca aerul și difuzabil оn atmosferг
---------------------------------------------------------------------
356. A3 Gradul de severitate a intoxicației cu CO include:
a) intoxicație ușoarг (COHb sub 2%)
b) [x] intoxicație ușoarг (COHb sub 30%)
c) [x] intoxicație moderatг (COHb sub 30-40%)
d) [x] intoxicație severг (COHb sub > 40%)
e) intoxicație terminalг (COHb > 90%)
---------------------------------------------------------------------
357. A3 Manifestгrile clinice ale intoxicației cu CO (COHb <30%) includ:
a) [x] cefalee
b) [x] dispnee
c) [x] greațг, vгrsгturi
d) convulsii
e) tahipnee
---------------------------------------------------------------------
358. A3 Manifestгrile clinice ale intoxicației cu CO (COHb 30-40%) includ:
a) [x] cefalee
b) [x] greațг, vгrsгturi
c) [x] obosealг, astenie
d) [x] dispnee de efort
e) comг
---------------------------------------------------------------------
359. A3 Nivelele COHb, indiferent de simptome, care servesc indicație pentru
oxigenoterapie hiperbarг sunt:
a) [x] COHb > 25%
b) COHb > 30 %
c) [x] COHb > 15 % la femeia gravidг sau copil
d) COHb > 20%
e) COHb > 15%
---------------------------------------------------------------------
360. A3 Identificați constatгrile corecte vizвnd termenii de imersie și submersie:
a) imersia semnificг cвnd corpul victimei este acoperit de apг sau oricare alt lichid ca оnecul sг
se producг
b) [x] imersia semnificг ca cel puțin fața și cгile aeriene ale victimei sunt acoperite de apг sau
oricare alt lichid ca оnecul sг se producг
c) [x] submesia semnificг ca tot corpul victimei se aflг sub nivelul suprafeței apei sau altui lichid
d) submersia semnificг ca cel puțin fața și cгile aeriene ale victimei sunt acoperite de apг sau
oricare alt lichid ca оnecul sг se producг
e) imersia și submersia au aceiași semnificație
---------------------------------------------------------------------
361. A3 Fiziopatologia оnecului include urmгtoarele verigi:
a) [x] apneea voluntarг și laringospasmul
b) [x] hipoxia și hipercapnia
c) [x] aspirarea apei, spгlarea surfactantului, hipertensiune pulmonarг și agravarea hipoxiei
d) [x] pierderea conștienței, bradicardie și stop cardiac
e) dereglгrile fiziopatologice depind de circumstanțe: apг sгratг sau obișnuitг
---------------------------------------------------------------------
362. A3 Manifestгrile clinice ale intoxicației cu CO (COHb >40%) includ:
a) [x] cefalee, greațг, vгrsгturi
b) [x] obosealг, astenie, confuzie
c) [x] tahicardie, tahipnee
d) convulsii, comг la valori a COHb 40-50%
e) convulsii, comг la valori a COHb 50-60%
---------------------------------------------------------------------
363. A3 Tratamentul intoxicației cu CO include:
a) [x] evacuarea din mediu a pacientului
b) [x] oxigenoterapie cu O2 100% pe mascг
c) [x] intubație endotraheslг la pacienții comatoși și cu detresг resiratorie
d) [x] oxigenoterapie hiperbarг оn intoxocația severг
e) compensare volemicг
---------------------------------------------------------------------
364. A3 Manifestгrile clinice, indiferent de nivelul COHb, care argumenteazг
oxigenoterapia hiperbarг sunt:
a) [x] convulsii, comг
b) [x] confuzie, dereglгri cognitive și vizuale
c) [x] ischemie miocardicг, aritmii severe
d) [x] simptomatologie persistentг
e) oliguria
---------------------------------------------------------------------
365. A3 RCR și C оn stopul cardiac secundar оnecului include:
a) [x] managementul cгilor aeriene și administrarea O2 cu flux crescut
b) [x] inițierea promptг a ventilгrilor pentru reducerea hipoxiei
c) [x] raportul compresiuni toracice:ventilгri de 30:2 și se exclude efectuarea doar a
compresiunilor toracice
d) [x] șocurile electrice se aplicг dupг uscarea toracelui
e) hipotermia este contraindicație pentru defibrilare
---------------------------------------------------------------------
366. A3 Utilizarea DAE оn RCR și C la оnecați necesitг respectarea urmгtoarelor cerințe:
a) [x] se va usca cutia toracicг
b) [x] dacг ritmurile șocabile sunt asociate cu hipotermia (temperatura centralг sub 30oC) se
aplicг maxim 3 șocuri electrice
c) dacг ritmurile șocabile sunt asociate cu hipotermia (temperatura centralг sub 30oC) nu se
aplicг defibrilarea
d) [x] se continuг ciclul compresiuni toracice:ventilгri de 30:2, se crește temperatura centralг
peste 30oC și se aplicг șocurile electrice conform indicațiilor DAE
e) [x] dozele de energie ale șocurilor electrice la adulți vor constitui: DAE monofazic - 360 J;
bifazic 150-200 J
---------------------------------------------------------------------
367. A3 Stopul respirator оn electrocutare se instaleazг prin urmгtoarele mecanisme:
a) [x] inhibarea centrului respirator bulbar datoritг trecerii curentului electric
b) [x] contractura tetanicг a musculaturii peretelui toracic și diafragmului
c) [x] ca rezultat al paraliziei prelungite a mușchilor respiratori
d) ca rezultat a hemoragiei masive
e) ca rezultat a leziunilor de țesut nervos
---------------------------------------------------------------------
368. A3 Cauzele principale ale stopului cardiac оn vвrsta pediatricг sunt:

a) [x] detresa respiratorie


b) [x] șocul
c) insuficiențг renalг
d) traumatismele locomotorului
e) [x] aritmiile
---------------------------------------------------------------------
369. A3 Problemele amenințгtoare de viațг evidențiate оn timpul examenului general
includ:
a) [x] respirația agonalг sau apneicг
b) [x] cianozг
c) [x] dereglгri de conștiințг
d) [x] detresг respiratorie
e) retracția abdomenului sub rebordul costal
---------------------------------------------------------------------
370. A3 Pulsul central include:
a) pulsul radial
b) [x] pulsul carotidian
c) [x] pulsul brachial
d) [x] pulsul femoral
e) [x] pulsul axillar
---------------------------------------------------------------------
371. A3 Pulsul periferic include:
a) [x] pulsul radial
b) pulsul brahial
c) [x] pulsul dorsal plantar
d) [x] pulsul tibial posterior
e) pulsul femoral
---------------------------------------------------------------------
372. A3 Primele trei verigi a lanțului de supraviețuire la copii includ:
a) suportul vital avnsat pediatric
b) [x] mгsuri de prevenire a stopului cardiorespirator
c) [x] recunoașterea și RCR și C promtг cu accente pe compresiuni toracice
d) suportul vital avansat pediatric
e) [x] accesul la serviciile de urgențг 112 cu personal instruit și dotat tehnologic
---------------------------------------------------------------------
373. A3 Ultimele trei verigi a lanțului de supraviețuire la copii includ:
a) recunoașterea și RCR și C promtг cu accente pe compresiuni toracice
b) [x] accesul la serviciile de urgențг 112 cu personal instruit și dotat tehnologic
c) [x] suportul vital avnsat pediatric eficient
d) [x] asistența post resuscitare integratг
e) mгsuri de prevenire a stopului cardiorespirator
---------------------------------------------------------------------
374. A3 Cauze frecvente de obstrucție a cгilor aeriene superioare:
a) [x] traumatisme
b) [x] corpi strгini
c) [x] unele infecții
d) reacții alergice, șoc anafilactic
e) [x] cгderea posterioarг a limbii
---------------------------------------------------------------------
375. A3 Cauze frecvente de obstrucție a cгilor aeriene superioare:
a) [x] traumatisme
b) [x] edemul și spasmul laringelui
c) aspirația de lichide
d) reacții alergice, șoc anafilactic
e) [x] cгderea posterioarг a limbii
---------------------------------------------------------------------
376. A3 Resuscitatoarele manuale autogonflabile Ambu Laerdal au urmгtoarele
capacitгți:
a) pentru nou-nгscuți150 ml
b) [x] pentru nou-nгscuți 250 ml
c) pentru sugari 300-350 ml
d) [x] pentru sugari 450-500 ml
e) [x] pentru copii 600-1000 ml
---------------------------------------------------------------------
377. A3 Resuscitatoarele manuale autogonflabile Ambu Laerdal au urmгtoarele
capacitгți:
a) pentru copii 500-600 ml
b) [x] pentru copii 600-1000 ml
c) pentru maturi 1000-1500 ml
d) [x] pentru maturi 1500-2000 ml
e) [x] pentru nou-nгscuți 250 ml
---------------------------------------------------------------------
378. A3 Resuscitatoarele manuale autogonflabile Ambu Laerdal au urmгtoarele
capacitгți:
a) pentru copii 500-600 ml
b) pentru copii 600-1000 ml
c) pentru maturi 1000-1500 ml
d) pentru maturi 1500-2000 ml
e) pentru nou-nгscuți 250 ml
---------------------------------------------------------------------
379. A1 Suspecția de traumatism оn regiunea cervicalг a coloanei vertebrale este
contraindicație pentru:
a) manevra Sellick
b) manevra Esmarch
c) [x] tripla manevrг Safar
d) intubație orofaringianг
e) intubație nasofaringianг
---------------------------------------------------------------------

380. A3 Intubația orofaringianг se realizeazг cu utilizarea dispozitivelor:


a) [x] canulei Guedel
b) canulei Robertazzi
c) [x] tubului Safar
d) [x] canulei Berman
e) [x] sondei Lifeway
---------------------------------------------------------------------
381. A3 Intubația nazofaringianг se realizeazг cu utilizarea cu utilizarea dispozitivelor:
a) canulei Guedel
b) [x] canulei Robertazzi
c) sondei Lifeway
d) [x] sondei Wendel
e) canulei Berman
---------------------------------------------------------------------
382. A3 Tripla manevrг Safar include:
a) [x] hiperextensia capului
b) [x] manevra Esmarch
c) [x] deschiderea gurii, revizia și оndepгrtarea corpilor strгini vizibili
d) manevra Sellick
e) extragerea corpilor strгini cu pensa Magill sau Kocher
---------------------------------------------------------------------
383. A3 Aplicarea corectг a canulei Guedel la copii 8 ani - adulți include:
a) [x] selectarea corectг a mгrimei canulei
b) deschiderea gurii și administrarea cu vвrful оn jos pвnг la rгdгcina limbei
c) [x] deschiderea gurii și administrarea cu vвrful оn sus pвnг la rгdгcina limbei
d) [x] rotirea la 180o și plasarea pe configurația limbei
e) [x] poziționarea manșetei proximale оntre suprafața internг a buzelor și suprafața anterioarг a
dinților
---------------------------------------------------------------------
384. A3 Aplicarea corectг a canulei Guedel la copii 1 -8 ani include:
a) [x] selectarea corectг a mгrimei canulei
b) [x] deschiderea gurii și administrarea cu vвrful оn jos pвnг la rгdгcina limbei
c) deschiderea gurii și administrarea cu vвrful оn sus pвnг la rгdгcina limbei
d) rotirea la 180o și plasarea pe configurația limbei
e) [x] poziționarea manșetei proximale оntre suprafața internг a buzelor și suprafața anterioarг a
dinților
---------------------------------------------------------------------
385. A3 Dispozitivele supraglotice care separг cгile respiratorii ale resuscitatului de
resuscitator includ:
a) canula Robertazzi
b) canula Berman
c) [x] tubul Safar
d) [x] sonda Lifeway
e) sonda Wendel
---------------------------------------------------------------------
386. A3 Aplicarea corectг a canulei Robertazzi include:
a) [x] selectarea corectг a dimensiunei
b) [x] prelucrarea cu un lubrefiant
c) [x] aplicarea prin narina dreaptг sau stвnga
d) aplicarea prin cavitatea bucalг
e) [x] se administreazг cu vвrful оn jos
---------------------------------------------------------------------
387. A3 Dispozitivele orofaringiene supraglotice asigurг:
a) [x] profilaxia cгderii posterioare a limbii
b) profilaxia aspirației conținutului gastric prin vгrsгturг оn cгile aeriene
c) [x] elibereazг mвnile reanimatorului pentru acordarea asistenței medicale de urgențг
d) [x] asigurг pгtrunderea aerului prin lumenul dispozitivului și prin jurul lui
e) [x] menține cгile aeriene permeabile
---------------------------------------------------------------------
388.: A3 Dispozitivele nazofaringiene supraglotice asigurг:
a) [x] profilaxia cгderii posterioare a limbii
b) profilaxia aspirației conținutului gastric prin vгrsгturг оn cгile aeriene
c) [x] elibereazг mвnile reanimatorului pentru acordarea asistenței medicale de urgențг
d) [x] asigurг pгtrunderea aerului prin lumenul dispozitivului și prin jurul lui
e) [x] menține cгile aeriene permeabile
---------------------------------------------------------------------
389. A3 Efectuarea intubației endotraheale necesitг urmгtoarele echipamente:
a) [x] laringoscop cu sursг de luminг
b) [x] sondг endotrahealг
c) [x] conductor pleabil
d) [x] set pentru intubație
e) mascг laringianг
---------------------------------------------------------------------
390. A3 Pacientul cu obstrucție parțialг de cгi aeriene prezintг:
a) [x] tuse eficientг zgomotoasг
b) [x] respirație prezentг
c) [x] conștiența pгstratг
d) imposibilitatea de a vorbi
e) [x] poate vorbi
---------------------------------------------------------------------
391. A3 Obstrucția totalг a cгilor aeriene se manifestг:
a) [x] imposibilitatea de a vorbi
b) respirг și poate vorbi
c) [x] stare de inconștiențг sau scгderea nivelului de conștiențг
d) [x] tuse silențioasг, ineficientг
e) tuse zgomotoasг, eficientг
---------------------------------------------------------------------
392. A3 Poziția lateralг de siguranțг o utilizгm:
a) [x] la pacientul inconștient
b) [x] оn prezența pulsului
c) [x] оn prezența respirației
d) оn lipsa respirației
e) оn lipsa pulsului
---------------------------------------------------------------------
393. A3 Obstrucția severг prin corpi strгini a cгilor aeriene la copii 1-8 ani, mгsurile de
dezobstrucție includ:
a) [x] 5 lovituri interscapulare cu verificarea eliminгrii corpului strгin
b) 5 lovituri interscapulare cu verificarea eliminгrii corpului strгin dupг fiecare loviturг
c) 5 compresiuni toracice sub linia intermamelonarг
d) [x] 5 copresiuni abdominale
e) incurajarea tusei
---------------------------------------------------------------------
394. A3 Obstrucția severг a cгilor aeriene prin corpi strгini, mгsurile de dezobstrucție
includ:
a) [x] 5 lovituri interscapulare cu verificarea eliminгrii corpului strгin
b) 5 lovituri interscapulare cu verificarea eliminгrii corpului strгin dupг fiecare loviturг
c) [x] 5 compresiuni toracice sub linia intermamelonarг
d) 5 copresiuni abdominale
e) incurajarea tusei
---------------------------------------------------------------------
395. A3 Оn obstrucția severг prin corpi strгini a cгilor aeriene la copilul inconștient,
mгsurile de dezobstrucție includ:
a) [x] inițiați cinci respirații salvatoare оn cгile aeriene
b) [x] efectuați RCR și C ( 30 compresiuni toracice, cu o laturг de deget mai jos de linia
intramamelonarг, cu ampltudinea de 5 cm și frecvența de 100-120/min )
c) efectuați RCR și C (30 compresiuni toracice, cu o laturг de deget mai jos de linia
intramamelonarг, cu amplitudinea de 4 cm (1/3 din grosimea cutiei toracice) și frecvența de 100-
120/min)
d) verificați expulzia corpului strгin dupг 2 insuflații
e) [x] verificați expulzia corpului strгin dupг fiecare ciclu de 30 compresiuni toracice
---------------------------------------------------------------------
396. A3 Оn obstrucția severг prn corpi strгini a sugarului inconștient, mгsurile de
dezobstrucție includ:
a) [x] inițiați administrarea a 5 respirații salvatoare оn cгile aeriene
b) efectuați 30 compresiuni toracice, cu o laturг de deget sub linia intermamelonarг, cu o
frecvențг de 100-120/min și o amplitudine de 5 cm, cu verificarea expulziei corpului strгin
c) [x] efectuați RCR și C (30 compresiuni toracice, cu o laturг de deget sub linia
intermamelonarг, cu o frecvențг de 100-120/min și o amplitudine de 4 cm, cu verificarea
expulziei corpului strгin)
d) administrați 2 insuflații оn cгile aeriene
e) verificați expulzia corpului strгin fiecare 2 minute, dupг 5 cicluri de 30 de compresiuni
toracice și 2 insuflații оn cгile aeriene
---------------------------------------------------------------------
397. A3 Mгsurile de decontaminare gastricг includ:
a) doze multiple de cгrbune activat timp de 24 ore
b) doze multiple de cгrbune activat timp de 12 ore
c) [x] doze multiple de cгrbune activat timp de 1 orг
d) [x] lavajul gastric efectuat оn intervalul de 1 orг
e) lavajul gastric efectuat оn intervalul de 6 ore
---------------------------------------------------------------------
398. A3 Identificați primele trei stadii ale hipotermiei accidentale conform sistemului
elvețian, bazat pe manifestгri clinice:
a) [x] stare de conștiențг pгstratг și frison
b) [x] stare de conștiențг alteratг fгrг frison
c) stare de conștiențг alteratг și frison
d) [x] inconștient
e) absența respirațiilor
---------------------------------------------------------------------
399. A3 Identifacați ultimele trei stadii ale hipotermiei accidentale conform sistemului
elvețian, bazat pe manifestгri clinice:
a) stare de conștiențг alteratг cu frison
b) stare de conștiențг alteratг fгrг frison
c) [x] incoștient
d) [x] absența respirațiilor
e) [x] deces secundar hipotermiei ireversibile
---------------------------------------------------------------------
400. A3 Cauze frecvente de obstrucție a cгilor aeriene inferioare:
a) [x] aspirația de lichide
b) [x] corpii strгini
c) [x] infecții
d) cгderea limbei pe peretele posterior al orofaringelui
e) [x] edemul pulmonar acut
---------------------------------------------------------------------
401. A3 Cauze frecvente de obstrucție a cгilor aeriene inferioare:
a) [x] aspirația de lichide
b) crupul spasmodic
c) abcesul periamigdalian, epiglotita
d) [x] crupul viral, bronșiolita acutг
e) [x] edemul pulmonar acut
---------------------------------------------------------------------

402. A3 Metodele de dezobstrucție a cгilor aeriene superioare includ:


a) [x] tripla manevrг Safar
b) [x] extragerea corpilor strгini cu pensa Magill sau Kocher
c) aspirația conținutului traheobronșic
d) [x] intubație orofaringialг
e) intubație endotrahealг
---------------------------------------------------------------------
403. A3 Metodele de dezobstrucție a cгilor aeriene superioare includ:
a) [x] aspirația orofaringianг
b) [x] obturatorul esofagian
c) [x] aplicarea mгștii laringiene
d) [x] intubație nazofaringianг
e) traheostomia
---------------------------------------------------------------------
404. A3 Metodele de dezobstrucție a cгilor aeriene inferioare includ:
a) aplicarea mгștii laringiene
b) [x] intubația endotrahealг
c) [x] cricotireotomia și cricotireostomia pe ac
d) [x] traheotomia
e) [x] aspirația conținutului traheobronșic cu un aspirator
---------------------------------------------------------------------
405. A1 Doza de epinefrinг administratг endotraheal la copii оn fibrilația ventricularг
sau tahicardia ventricularг fгrг puls constituie:

a) 0.5 mg/kg (5,0 ml din soluția 1: 10000)


b) 0.6 mg/kg (6,0 ml din soluția 1: 10000)
c) 0.01 mg/kg (0,1 ml din soluția 1: 10000)
d) [x] 0.1 mg/kg (1,0 ml din soluția 1: 10000)
e) 0.5 mg/kg (0,5 ml din soluția 1: 10000)