Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea ,, Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”


Specializarea Artă Sacră, secția pictură bisericească

REFERAT
La disciplina Istoria Artelor
Tema Arta preistorică în lume

Studentul Alecu Raluca Alexandra

2018
Preistoria
Cuvîntul ,, preistorie” înseamnă "înaintea istoriei"
și provine din cuvintele latine pre - "înainte"
și historia - "istorie"), reprezintînd prima epocă din
istoria societății omenești și se referă la intervalul de
timp de la primele urme umane, până la apariția
documentelor istorice scrise. Ea se mai numește
și epoca străveche.
Epoca preistorică a durat de o mie de ori mai mult
decât celelalte epoci istorice luate la un loc,
aproximativ 6 milioane de ani.

Arta preistorică
În istoria artei, arta preistorică este arta produsă în
culturi preistorice, care încep undeva într-o istorie
geologică foarte târzie și, în general, continuă până
când cultura fie dezvoltă scrierea, fie alte metode de
păstrare a evidențelor, sau face contact semnificativ
cu o altă cultură care are, și care face unele recorduri
de evenimente istorice majore.
În urma cercetărilor, principala motivație a omului
primitiv de a făuri opere de artă figurative a fost la
început una pragmatică.
Astfel, înainte de a pleca la vânătoare, primitivul
înfățișa imaginea animalului pe care dorea să-l
răpună, eventual este reprezentat și lovit de o lance,
considerând că în felul acesta va dobândi prada
dorită.
Treptat, prinzând gustul pentru frumos, strămoșii
noștri din epoca veche, au creat opere de artă menite
să înfrumusățeze obiectele necesare traiului, acestea
fiind, de regulă, abstracte, dar cu rol decorativ.
Asupra artei preistorice s-a făcut o periodizare ce are
la bază natura materialelor din care se făureau
uneltele. Întreaga perioadă a fost împărțită astfel
 Epocă a pietrei
 Epoca metalelor.
La rândul ei, Epoca pietrei se împarte în
 Epoca Veche a Pietrei ( cioplite), numită
Paleolitic
 Epoca Nouă a Pietrei (șlefuite), numită Neolitic.
Între cele două intercalându-se o epocă de
tranziție, numită Mezolitic (epoca mijlocie a
pietrei).
De aseamenea, Epoca metelelor se împarte în
 Epoca Bronzului
 Epoca Fierului( în cursrul cărora încep să se
formeze statele)

 Arta Paleoliticului
La sfârșitul Epocii Vechi a Pietrei ( mileniile XXX-
XII î.Hr) omul primitiv a adoptat o nouă formă de
activitate: arta plastică. Pentru ei, arta era un
instrument la fel de important ca și piatra(unealtă
universală folosită în toate activitățile legate de traiul
de zi cu zi).
Pictura.
Fiind o ,,artă a vânătorului" , pictura din Paleolitic
reprezenta animalele vânate, având și o interpretare
mitico- religioasă și asigura succesul la vânătoare.
De asemenea, erau reprezentate și inamicii
animalelor( urși, lei), dar și câteva figuri umane.
Lucrările din acestă perioadă sunt destul de
complexe, precum ,,Bizonul" (peștera Altamira,
Spania) .

În această pictură se observa nuanțele de maro,


negru și ocru care au o gradație subtilă, iar
compoziția și detaliile minuțioase sunt
impresionante. Remarcante sunt și picturile rupestre
din peșterile Lascaux și Chauvet din Franța.
Culorile folosite sunt : galben, roșu, maro, negru și
alb. Culorile roșu, galben și maro erau obținute prin
prelucrarea hematitului și a ocrului, iar negrul din
cărbune.
Sculptura
Sculpturile paleolitice erau realizate în special din
piatră și os. Unul dintre cele mai vechi exemplare
sunt : fragmentul unui tors de femeie din
Brassempouy( Franța) , statueta de os din Kostenki(
regiunea Voronej) și Venus din Savignano( Modena,
Italia). Toate imaginile feminine au unele trăsături
comune: hipertrofia bazinului, lipsa feței și a labei
piciorului. Țelul făuritorilor era cel de a creea
imaginea-mamă, apărătoare a căminului (simbol al
fertilității), evitând redarea particularităților. Însă
majoritatea sculpturilor o constituie neprezentarea
animalelor. Acestea erau realizate în ronde-bosse,
corpul animalelor era înfățișat din profil, iar copitele
și coarnele din față.

 Arta mezoliticului
Cele mai reușite opere de artă din Mezolitic
(mileniile XII- V î.Hr.) au fost descoperite în zonele
muntoase de coastă ale Spaniei. Este o epocă de mari
schimbări, precum schimbarea de climă care a dus și
alte modificări: schimbări ale faunei și ale florei.
Astfel, unele animale au dispărut, dar au apărut
altele , acceptul este pun pe pescuit, s-au creat noi
unelte de lucru și a unor arme noi(arcul, săgețile) și a
fost domesticit câinele. În ceea ce privește operele
mezeolitice , se remarcă accentul pus pe acțiune,
preferința pusă pe vânat, punându-l pe om într-o
relație dinamică față de animal. Pe lângă culorile
minerale de roșu, au început să fie folosite negrul și
mai rar, albul,iar ca liant sunt folosite combinațiile
de albuș de ou, sânge și miere.

 Arta neoliticului
Epoca Nouă a Pietrei( 5000-3000 î.Hr.), a adus la
răspândirea oamenilor pe noi teritorii, iar
schimbările climatice s-au reflectat și în artă. De
exemplu, pe teritoriul Norvegiei de azi, unele
imagini pe stâncă înfățișând reni, urși, balene, foci
au dobândit dimensiuni uriașe de până la 8 metri. Se
răspândesc și figuri geometrice ( cercuri, romburi,
etc.), precum și imagini de arme sau de bărci,
corăbioare, etc. Ceramica- un nou avânt, din care au
fost realizate statuete, în special nuduri de femeie și
vase ornamentate, mici statuete rudimentar sculptate
din marmură. Construcțiile megalitice- o formă de
arhitectură, apărute în Franța și Anglia. Ele aveau o
semnificație magico-religios, legat probabil de cultul
morților.
 Epoca bronzului
Epoca bronzului ( mileniul al III-lea î.e.n), prezită un
nou mediu de propagare a artei. Eficiența crescută a
uneltelor din bronz a adus un surplus - primul pas
pentru crearea unei clase de meșteșugari. Datorită
bogăției mai mari a societății, au început să fie
produse și bunuri de lux, mai ales arme decorate,
cum ar fi căști de ceremonie din bronz, săbii și
topoare ornamentale, instrumente muzicale ca lur -ul
și alte obiecte ceremoniale fără o utilitate precisă.
Arta pe pietre, ilustrând scene din viața de zi cu zi și
diferite ritualuri religioase, a fost găsită în multe
locuri, cum ar fi Bohuslän, Suedia și Val
Carmonica în nordul Italiei.
 Epoca fierului
Epoca fierului a însemnat dezvoltarea sculpturilor
antropomorfe, cum ar fi războinicul din
Hirschlanden,

și statuia din Glauberg, Germania. La începutul


epocii fierului, artiștii din cultura Hallstatt preferau
desenele geometrice și abstracte, fiind probabil
influențați de legăturile comerciale pe care le aveau
cu Orientul Mijlociu.
Această cultură s-a dezvoltat în Europa la sfârșitul
Epocii Fierului și își avea centrul în valea Rinului.
Mesele luate în grup erau o parte importantă a
societății Celte din acea perioadă, și o mare parte din
arta lor era exprimată prin farfurii, cuțite, oale și
cupe de bronz. Potcoavele cailor și armele erau de
asemenea bogat ornamentate. Deși monedele din
această perioadă sunt copii de slabă calitate ale
monedelor grecești și romane, stilul artistic celtic,
mai exuberant, este clar vizibil.
În mare parte din vestul Europei, anumite elemente
din această perioadă au supraviețuit în arta și
arhitectura coloniilor romane. În zona unde influența
romana a lipsit ca de exemplu
în Irlanda și Northumbria, arta din epoca fierului a
continuat și după sfârșitul acestei perioade.

De asemenea, de arta preistorică aparține și arta


naivă din Africa, America și Oceania și din
România.
În cee ace privește arta din Africa, putem spune că
există puține dovezi de artă adevărată înainte de
marea înflorire a culturii din Paleoliticul superior.
Totuși, una din cele mai vechi figurine cu Venus este
originară din Africa. Acest lucru, precum și alte
indicii sugerează că oamenii aveau o concepție mai
largă despre lumea în care trăiau decât se credea
anterior.
Arta din Oceania
Deși sunt originari din Asia, băștinașii din Australia,
cunoscuți și ca aborigeni, au creat un stil aparte de
artă. Cele mai vechi opere de artă ale aborigenilor
sunt create în piatră. Majoritatea se aseamănă unor
radiografii, pentru că arată oasele și organele
animalelor reprezentate. O parte din arta aborigenă
pare abstractă pentru privitorul modern, deoarece
folosește forme geometrice și linii pentru a
reprezenta peisajul. Acesta e reprezentat de sus. De
exemplu, simbolul aborigen pentru un lac este o
spirală dublă.
Bibliografia
Enciclopedia elevului deștept, Arta , Vasile Florea
Arta- Istoria vizuală a artelor plastice
Arta Occidentală
Curs Istoria artei

S-ar putea să vă placă și