Sunteți pe pagina 1din 18

REVISAL

I. Ce este Revisal? Cine il completeaza?

Revisal reprezinta denumirea prescurtata a "registrului general de evidenta a


salariatilor", care cuprinde toate contractele individuale de munca in desfasurare.
In aceasta baza de date sunt inregistrate incheierea, modificarea, suspendarea sau
incetarea contractelor de munca.

Toti angajatorii au obligatia de a completa Revisal cu ajutorul aplicatiei


informatice distrbuite gratuit de catre Inspectia Muncii sau prin intermediul
aplicatiilor informatice proprii (care corespund criteriilor prevazute de lege).

Codul Muncii prevede obligatia fiecarui angajator de a infiinta un registru general


de evidenta a salariatilor. Incepad cu data de 1 ianuarie 2011, carnetul de munca a
fost inlocuit in totalitate de registrul general de evidenta a salariatilor - Revisal,
reglementat prin Hotararea de Guvern nr. 161/2006.

Metodologia de intocmire si completare a REVISAL este reglementata de HG nr.


500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, modificata prin HG nr.
1.105/2011.

Sunt obligati sa infiinteze, sa completeze si sa transmita Revisal:

- angajatorii, persoane fizice sau juridice

- misiunile diplimatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, pentru


personalul angajat local, care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in
Romania.

Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin


incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele
teritoriale de munca, cu obligtia de a informa, in scris, ITM, cu privire la
incheierea acestui contract.
II. Intocmire, completare, inregistrare

Registrul este completat si transmis de catre una sau mai multe persoane
nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator.
Registrul se intocmeste in forma electronica. Acesta se completeaza in ordinea
angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul


numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta — Uniunea Europeana
— UE, non-UE, Spatiul Economic European — SEE;

b) data angajarii;

c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania


(COR) sau altor acte normative;

e) tipul contractului individual de munca;

f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;

g) salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul
individual de munca;

h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu


exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;

i) data incetarii contractului individual de munca.

Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute mai sus, si


transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza:

a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la lit. a)—g) se inregistreaza


in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre
salariatul in cauza;
b) elementul prevazut la lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de
munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari;
c) elementele prevazute la lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum
20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
d) elementele prevazute la lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii
contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a
determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si
denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Orice modificare a elementelor prevazute la lit. a), c)—g) se inregistreaza in


registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile
lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003.

Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari


judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cind inregistrarea in registru se face
in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de
continutul acestora.

Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care


angajatorul a luat cunostinta de acestea.

In vederea inregistrarii unei societati si a unui angajat nou, dupa descarcarea


si instalarea aplicatiei Revisal, se vor parcurge urmatoarele etape:

 Se va deschide aplicatia Revisal.


 Din meniul registru, din partea stanga-sus, se va selecta campul
inregistrare angajator nou.

 Se vor completa datele societatii dumneavoastra, apoi se va efectua click pe


butonul din dreapta jos – continuare.

 In continuare se vor completa datele privind societatea, apoi se va efectua


butonul din dreapta jos – continuare.

 Vor aparea inca o data datele completate anterior pentru a fi verificate, apoi
se va da click butonul salveaza din partea dreapta jos.
 Daca detineti mai multe societati, se vor urmari aceiasi pasi, iar in momentul
in care sunt create toate societatile, pentru a accesa una dintre ele, la alegere,
se va efectua click pe butonul – schimbare registru angajator, din cadrul
campului – selectie.

Dupa introducerea societatii dumneavoastra in aplicatie, pentru a inregistra un


angajat, respectiv, un contract de munca nou se vor parcurge urmatoarele etape:

 Se va merge in partea de sus la sectiunea – salariati, apoi inregistrare


salariat.

 Se vor completa campurile cu datele de identificare a salariatului apoi se va


selecta butonul din dreapta jos – continuare.
 In continuare se vor completa datele de identificare ale salariatului apoi se
va selecta butonul din dreapta jos – continuare.

 Se vor verifica inca o data datele salariatului, apoi se va salva, din partea
dreapta de jos.

 Dupa efectuarea salvarii, va aparea un camp de completat privind contractul


de munca al salariatului apoi se va selecta butonul din dreapta jos –
continuare.
 In continuare, se vor completa datele privind contractul individual de munca:
data inceperii activitatii; data incheierii contractului si functia pe care
angajatul o va ocupa in cadrul societatii, apoi se va selecta butonul din
dreapta jos – continuare.

 Urmeaza un camp in care se vor completa datele privind salariul brut stabilit,
apoi se va selecta butonul din dreapta jos – continuare.

 Ultima etapa privind inregistrarea unui salariat nou, respectiv, un contract


individual de munca este aceea de verificare a datelor introduse anterior si
completarea datei la care se produc efectele.
 Se va selecta butonul salveaza.

 Pentru a inregistra acest registru online pe site-ul


https://reges.inspectiamuncii.ro/ se va merge in partea de sus a aplicatiei in
cadrul campului – registru – generare registru – apoi se va incarca pe site-ul
mai sus mentionat.

MODIFICARE DATE SALARIAT


MODIFICARE CONTRACT
Se selecteaza salariatul din lista pentru care se doreste a fi modificat
contractul si se apasa butonul
"Continuare > >".
Pentru salvarea informatiilor introduse se apasa butonul "Salveaza". In cazul
in care campurile obligatorii nuau fost completate utilizatorul va fi avertizat.
SUSPENDARE CONTRACT

Operatia permite suspendarea unui contract deja adaugat in cadrul aplicatiei.


Operatia de suspendare se poate face apeland butonul "Suspendare" pozitionat in
toolbarul din partea superioara a ecranului principal in sectiunea "Contracte",
subsectiunea "Suspendare":

Se selecteaza din lista contractul care se doreste a fi suspendat si se apasa butonul


"Continuare > >".
In ecran se completeaza urmatoarele informatii:
- Temei suspendare: se selecteaza din lista de valori predefinite temeiul legal de
suspedare a contractului;
- Data inceput suspendare: se selecteaza din controlul de data calendaristica data de
inceput a suspendarii contratului;
- Data sfarsit suspendare: se selecteaza din controlul de data calendaristica data de
sfarsit a suspendarii contractului;
- Alte detalii: se completeaza cu alte detalii referitoare la suspendarea contractului
Se modifica datele dorite si se apasa butonul "Continuare > >" pentru a accesa
urmatorul ecran cu informatii.
Pentru salvarea informatiilor introduse se apasa butonul "Salveaza". In cazul in
care campurile obligatorii nu au fost completate utilizatorul va fi avertizat.

INCETARE CONTRACT

Operatia permite incetarea unui contract deja adaugat in cadrul aplicatiei.


Operatia de incetare contract se poate face apeland butonul "Incetare" pozitionat in
toolbarul din partea
superioara a ecranului principal in sectiunea "Contracte", subsectiunea "Incetare":
Se selecteaza din lista contractul pentru care se doreste a fi incetat si se apasa butonul
"Continuare > >".
In ecran se completeaza urmatoarele informatii:
- Temei incetare: se selecteaza temeiul de incetare al contractului de munca din
lista de valori predefinite
- Explicatie: se completeaza explicatia incetarii contractului
- Data incetare: se selecteaza din controlul de data calendaristica, data de incetare a
contractului
Se modifica datele dorite si se apasa butonul "Continuare > >" pentru a accesa
urmatorul ecran cu informatii.
Pentru salvarea informatiilor introduse se apasa butonul "Salveaza". In cazul in
care campurile obligatorii nu au fost completate utilizatorul va fi avertizat.

OBTINERE PAROLA REVISAL

Inspectoratul Teritorial de Munca pune la dispozitia angajatorilor aplicatia


online REVISAL (Registrul General de Evidenta a Salariatilor) in vederea
simplificarii procesului de inregistrare/modificare/suspendare/incetare a
contractelor individuale de munca ale salariatilor. Societatile trebuie doar sa se
inregistreze cu userul (codul fiscal al societatii) si sa obtina parola necesara
transmiterii REVISAL.
Atentie! Parola se va elibera doar daca societatea are deja operat/inregistrat in
aplicatia Revisal cel putin un angajat.
Orice societate nou infiintata care nu a mai depus niciodata Revisal-ul, va trebui sa
faca prima depunere la ghiseele ITM in a carui raza teritoriala isi au sediul sau
domiciliul (registrul exportat din Revisal cu primul angajat pus pe un stick) in
vederea obtinerii parolei de acces, impreuna cu urmatoarele documente:

 solicitarea scrisa pentru eliberarea parolei ;


 Imputernicirea semnata si stampilata de angajator, in cazul in care persoana
care solicita obtinerea parolei este alta decat reprezentantul legal al
angajatorului;
 copia certificatului de inmnatriculare al angajatorului;
 copia actului de identitate al persoanei imputernicite.

“Obtinerea parolei este conditionata din motive juridice si tehnice de transmiterea


registrului conform HG nr. 500/2011. Aceasta transmitere a registrului trebuie sa
fie prealabila solicitarii parolei, putand fi urmata imediat, cu ocazia aceleiasi
prezente la sediul ITM, de solicitarea si obtinerea parolei pentru transmiterea
on‐line a registrului.”