Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala Gimnazialǎ “Prof.

Mihai Dumitriu”, Valea Lupului


Grǎdiniţa cu Program Normal “Zorilor”

EVALUARE SUMATIVĂ
SEMESTRUL I

Grupa micǎ “Nǎzdrǎvanii””

An şcolar: 2018-2019

Prof. ȋnv. preşcolar: Ţopa Mioara


EVALUARE SUMATIVĂ
Grupa micǎ
semestrul I - perioada 28.01 -01.02. 2019
Instrumente de
Domeniul Activităţi de învăţare Descriere Comportamente măsurabile
evaluare
experienţial Tema
Educarea limbajului Se prezintă copiilor trei tablouri din poveştile
învăţate: SCUFIŢA ROŞIE, URSUL PĂCĂLIT DE 1. recunoaşte personajul din
“Din ce poveste am venit?” VULPE şi CAPRA CU TREI IEZI. -probă orală; imagine şi denumeşte povestea
DLC (joc didactic) Se discută pe scurt despre fiecare poveste, apoi din care face parte; 2p
(fişă individuală) fiecare copil va primi un jeton cu un personaj din 2. precizează însuşirile specifice,
poveştile afişate. Copiii vor caracteriza personajele -fişă individuală; identificând valenţele pozitive /
(personaj bun sau rău; ce a greşit sau ce a făcut bine negative ale personajelor;4p
fiecare), apoi le vor plasa pe tabloul potrivit şi se vor 3. colorează imaginile care fac
enunţa învăţămintele. Se trece apoi la rezolvarea parte din poveste şi taie cu o
fişei. linie imaginile care nu fac
parte;3p
Cunoaşterea mediului
În cadrul jocului didactic, copiii vor descrie 1. recunoaşte fenomenele
“Când se întâmplă?” imaginile (despre toamnă şi sărbătorile de iarnă) şi -probă orală; specifice anotimpului toamna
DŞ (joc didactic) vor spune când se petrec acţiunile. sau sărbătorilor de iarnă;4p
(fişă individuală) Apoi se va aplica o fişă de evaluare specifică, unde 2. încercuieşte aspectele de
aceştia vor încercui desenele potrivite anotimpului -fişă individuală; toamnă;3p
toamna şi vor colora aspectele specifice sărbătorilor 3. colorează obiceiurile şi
de iarnă. tradiţiile de iarnă;2p
Activitate matematică La activitatea matematică se va aplica o fişă de
evaluare, unde copiii vor avea sarcina de a forma, 1. formează mulţimi după un
“Grupează cum îţi spun şi prin încercuire, mulţimi de forme geometrice, după -fişă individuală; criteriu dat: formă, mărime,3p
denumeşte formele diverse criteriile: formă şi mărime, culoare 2. aranjeaza bulgarii de zapada in
geometrice!” ordine
(fişă individuală) crescatoare/descrescatoare 3p
A doua activitate de matematicǎ va consta intr-un joc
didactic ce va presupune verificarea notiunilor de 3. formeaza perechi intre bulgarii
“Ne jucǎm cu bulgǎrii de “ordine crescǎtoare”, “ordine descrescǎtoare”, de zapada prin punere in
zǎpadǎ!” formare de perechi prin punere in corespondenta. -probă orală; corespondenta 3p
(joc didactic)

Educaţie pentru societate


Se va desfăşura o convorbire cu suport de ilustraţii -probă orală; 1. apreciază un comportament ca
“Regulile grupei!” -“AŞA DA, AŞA NU!”, în cadrul căreia vor fi fiind pozitiv sau negativ;4p
DOS (convorbire) reamintite şi discutate regulile grupei. Apoi se va -fişă individuală; 2. apreciază, prin colorare a
(fişă individuală) aplica o fişă de evaluare, unde copiii vor avea sarcina figurii - “BINE” / “RĂU”,
de a colora cu galben una din figurile BINE sau RĂU, exemplele de comportament;5p
din dreptul imaginilor propuse.

Activităţi practice
Copiii vor îndoi “batista”, apoi o vor decora, prin -probă practică; 1. îndoaie corect pătratul de
“Batista” lipire, cu diferite elemente propuse de educatoare. hârtie;4p
2. lipeşte corect diferite forme;5p
Activităţi artistico plastice În prima etapă a activităţii de evaluare, copiii vor
trasa cu creionul de scris un chip de copil, cu toate -probă practică;
“Chipul meu” elementele plasate corect: faţă, ochi, nas, gură, 1. desenează într-un spaţiu dat
DEC (desen/pictură) urechi, păr, etc. Ulterior aceştia vor colora chipul, chipul uman;3p
prin pictură, încercând să respecte particularităţile lor 2. pictează cu pensula, folosind
personale. acuarele de culoare potrivită;3p

“Mere şi morcovi, pentru În cadrul altei activităţi, copiii vor modela sfere şi -probă practică; 3. modelează din plastilină
suc” bastonaşe, realizând tema propusă de educatoare. formele cerute;3p
(modelaj)
Activitate muzicală Evaluarea se va realiza sub forma unui concurs, în
care copiii vor trebui să interpreteze cântece învăţate 1. recunoaşte cântecul după
“Să cântăm, să ne până acum. La început, copiilor li se va intona un -probă orală; audierea unui fragment
bucurăm!” fragment melodic, apoi vor trebui să recunoască din melodic;3p
ce cântec face parte acesta şi să interpreteze cântecul 2. cântă în grup sau individual
individual sau în grup. cântece învăţate;6p
(cântece propuse: “Bate vântul frunzele”, “Toamna,
Zana din povesti!”, “Vine ploaia!”, “Ăsta-i chipul
meu!”, “Ceasul”, „Azi Grivei e mânios!”,
„Fulgisori pe obrajori”,“Astazi s-a nascut
Hristos!”, “Moş Crăciun”)
Educaţie fizică
În cadrul activităţii de educaţie fizică, se vor repeta
“Sportivii la concurs” toate tipurile de mers şi alegare învăţate, se va realiza -probă practică; 1. execută corect variantele de
DPM formaţia de cerc şi se vor executa diferite exerciţii mers şi alergare învăţate;3p
pentru încălzirea aparatului locomotor. 2. execută corect deprinderile
Se va organiza apoi un parcurs aplicativ (sub formă motrice învăţate: săritură,
de concurs): escaladare, târâre;6p
 mers din ghemuit - “mersul piticului”;
 escaladare - “peste masă”;
 târârea pe palme şi genunchi - “ca ursul”;
 săritura pe ambele picioare, cu deplasare - “ca
iepuraşul”;
Activitatea se încheie cu exerciţii liniştitoare -
“Plimbare prin zăpadă”.

Baraj de punctaj:
8- 10 p. =A
4 – 7 p. = D
1 – 3 p. = NS

A-COMPORTAMENT ATINS
D-COMPORTAMENT IN CURS DE DEZVOLTARE
NS-COMPORTAMENT CARE NECESITA SPRIJIN

CENTRALIZATOR

EVALUARE SUMATIVĂ

Nr. REZULTATELE EVALUĂRII


crt. NUMELE şi PRENNUMELE
DŞ DOS DEC
DLC Act. Act. Act. DPM
Cun. Act. Ed. pt. practică plastică muzicală
mediului matem. societate

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
PROF. INV. PRESC.: TOPA MIOARA

S-ar putea să vă placă și