Sunteți pe pagina 1din 2

Doina populară

Doina populară este o creație lirică vocală sau intrumentală în care se exprimă sentimente
intense de dor, de jale, de dragoste, de revoltă, de înstrăinare, de tristețe.

Doina se clasifică în funcția de sentimentele transmise. Astfel, doinele sunt:

 de dor;
 de dragoste;
 de haiducie;
 de revoltă;
 de înstrăinare.

Trăsături:

 exprimarea directă a sentimentelor, prin intermediul vocii eului liric;


 prezența mărcilor subiectivității: fome pronominale la persoanele I și a II-a, substantive
în vocativ, interjectii, propoziții exclamative și interogative;

 prezentarea gradată a sentimentelor;


 limbajul este artistic, fiind utilizate procedee de expresivitate (figuri de stil și imagini
artistice);
 dezvoltarea unei idei-simbol, mijloc de transmitere a sentimentelor;
 teme și motive populare (secerișul, recolta);
 expresii și formulări populare;
 muzicalitate sporită realizată prin: repetiții și versuri refren, inversiuni, figuri de stil
sonore (aliterații și asonanțe), paralelism sintactic (două versuri construite după aceeași
structură gramaticală).
 ipostaza eului liric este de obicei confesivă.
Pentru a argumenta că un text este o doină populară, vei avea nevoie de două trăsături. Acestea
pot fi:

1. subiectivitatea crescută (sentimentele eului liric, mărcile lexico-gramaticale ale eului


liric, ipostaza euui liric);
2. limbajul artistic (evidențierea imaginilor artistice și a figurilor de stil care
asigură muzicalitate; de asemenea, versificația este un mijloc de redare a muzicalității).