Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - Ianuarie 2019


KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

EFECTELE BENEFICE ALE KINETOTERAPIEI ÎN HERNIA DE DISC LOMBARĂ


SIMPTOMATICĂ

Eugen Tătaru

Rezumat

Cercetarea are scopul de a verifica, de a evidenţia eficienţa, importanţa şi beneficiile kinetoterapiei în


tratarea şi recuperarea herniei de disc lombare. Locul şi subiecţii cercetării diferă deoarece lucrarea de licenţă a fost
făcută sub formă de review. Metodele de cercetare folosite în mare parte au fost McKenzie, Maigne, manipulări
manuale, iar evaluările cu ajutorul scalelor VAS şi NASS; grupurile au fost câte 2, cel de control şi cel de studiu.
Pentru realizarea review-ului am folosit 10 articole de specialitate. Rezultatele arată că hernia de disc lombară poate
fi trată eficient prin metode şi exerciţii kinetoterapeutice într-un timp mai lung, iar în cazurile în care durerea e prea
mare şi îngreunează activităţiile zilnice este mai indicat tratamentul chirurgical. Concluzii: Kinetoterapia folosită ca
metodă principală de tratament pentru hernia de disc are un rol benefic şi eficient.Tratamentul conservativ al herniei
de disc este recomandat înaintea apelării la tratamentul chirurgical, iar dacă pe termen scurt efectele acestei terapii
conservative sunt mai puţin vizibile, pe termen lung, tratamentul chirurgical se asociază mai frecvent cu recidiva şi
instalarea dizabilităţilor compensatorii este mai crescută. În urma studierii datelor din literatură s-a dovedit că
kinetoterapia este deosebit de importantă, având rezultate semnificative în reducerea dizabilității și a
simptomatologiei asociate acestei patologii.

Cuvinte cheie :kinetoterapie, hernie de disc lombară, tratament,metode

Abstract

The research has the purpose to verify,to highlight the efficiency,the importance and the benefits of
kinetotherapy in the treatment and recovery of lumbar disc degenerations. Places and subjects of the research differ
because my licensed work was made as an review. The methods of the research that were used are McKenzie,
Maigne, hand manipulations, and the assessments with the help of VAS and NASS scales; the groups were 2, one of
control and one of study. For the realization of the review i used 10 specialized articles. Results show that lumbar
disc herniation can be treated efficient trough methods and kinetotherapz exercises in a longer term, but in cases
where the pain is to strong and the daily activities are stoped by it the surgical treatment is recomanded.
Conclusions: Kinetotherapy used as a main method of treatment for lumbar disc degeneration has a benefic and

1.Masterand,Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică, euuu_12@yahoo.com


UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - Ianuarie 2019
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

efficient role. Conservative treatment of lumbar disc herniation is recomanded before the surgical treatment, even if
the effects on the short term of this conservative treatment are lesser visible, the long term of surgical treatment is
associated more frequently with the relapse and the installing of compensatory disability is higher. After studying
the data from literature it turned out that kinetotherapy has significant results in reduction of disability and
symptoms associated with this patology.

Key words: kinetotherapy, lumbar disc herniation, treatment, methods

Introducere:

Durerea de spate afecteaza mai mult de jumătate din populatie. Cu o rată a recidivelor mai mare şi
o cu perioadă îndelungată de timp, există cazuri ce se pot recupera fără tratament. Această afecţiune are şi un impact
economic datorită faptului că HDL este cea mai întâlnită cauză de scoatere din activitate.
Cauzele cele mai frecvente ale herniei de disc sunt sedentarismul, greutatea în exces, geneticul şi activităţile ce
implcă torsionarea, flexia, împingerea şi ridicarea.

Rachis sau coloana vertebrală este, mediană, lungă şi posterioară, formată din suprapunerea celor 33-34 de
vertebre. În ordine, vertebrele corespund: gîtului, toracelui, regiunii lombare şi pelvisului.

Ca dimensiuni, în medie, coloana vertebrală are o lungime de 73 cm la bărbat şi de 63 cm la femeie..La


baza sacrului se regăseşte lăţimea maximă de 11cm.La nivelul ultimelor lombare este diametrul sagital maxim al
coloanei de 7cm..

Coloana vertebrală prezintă două feluri de curburi: în plan sagital şi în plan frontal.

Importanţa funcţională:1.Rolul biomecanic, datorită mişcărilor numeroase şi ample, corpul uman are o
mare mobilitate 2.Protecţia măduvei..3.Rolul static.

Suprafeţele articulare sunt reprezentate de feţele superioare şi inferioare ale corpurilor vertebrale.Mijloacele
de unire sunt discurile intervertebrale şi ligamentele vertebrale longitudinale, anterior şi posterior.

Inelul fibros este forrmată din fibre conjunctive încrucişate; la fiecare mişcare, o parte din aceste fibre se
întind şi se opun îndepărtării corpurilor vertebrale cu rol de protejare faţă de mişcările exagerate.

Nucleul pulpos este elastic, de culoare albă la tineri şi gălbuie la bătrîni. Pe el se sprijniă corpul vertebrei
suprajacente într-un echilibru labil. Discurile sunt „centrele şi organele mişcărilor ce se petrec în fiecare articulaţie
vertebrovertebrală”. Nucleul pulpos se mişcă întotdeauna în direcţia opusă coloanei. În repaus, nucleul se află în
centrul discurilor intervertebrale. Discurile sunt uşor vascularizate până în adolescenţă. In jurul vârstei de 20-25 ani
acestea îşi pierd treptat vascularizarea, pentru ca la adult să fie lipsite de vase, iar nutriţia lor se va efectua prin
difuziune, cu ajuotrul zonelor ciuruite de la suprafaţă. Nervul sinu-vertebral inervează discurile intervertebrale.

Discul intervertebral este o structură neomogenă, anizotropă, viscoelastică neliniară. Este morfologic
structurat să fie predispus la accidentări mai ales la un nivel mare de stres. Celule discului sunt prost hrănite cu
nutrienţi, un serviciu ce se înrăutăţeşte odată cu înaintarea în vârstă. Accidentările sau degenerarea discului îi scad
abilitatea funcţională de a transmite forţele corpului prin presiune hidrostatică.În final, accidentările sau schimbările
degenerative, sunt însoţite de abilitatea de a simţi şi a transmite durerea.

Mişcările coloanei vertebrale sunt :1). Rotaţia 2). Extensia.3). Înclinarea laterală4). Circumducţia 5).
Flexia

1.Masterand,Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică, euuu_12@yahoo.com


UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - Ianuarie 2019
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

Sub circumstanţe normale discul transferă şi absoarbe greutatea din corpul superior la corpul inferior.
Discurile sunt structuri cartilaginoase moi, semi-elastice. Sunt comprimate de o zonă centrală numită nucleu şi de un
perete subţire. În timp ce îmbătrânim discul pierde încet apă, iar acesta devine înţepenit şi fibrozat. Când materialul
discului devine herniat, o porţiune a discului iese în afară limitelor sale biologice şi poate inflama sau compresa
anumite structuri sensibile din aceea zonă. Numele de extrudare, herniere, descriu extinderea şi calea pe care o
creează materialul discului. În plus faţă de boala degenerativă a articulaţiilor ce se produce în timp, mulţi factori de
risc au fost raportaţi pentru hernia de disc lombară precum genul, înălţimea, profesia, fumatul, factori psihosociali,
expunerea la vibraţii şi la un stil de viaţă sedentar.

Simptomatologie.Principalele simptome pe care le include hernia de disc lombară sunt durerea lombara
joasă, durere ce iradiază la nivelul membrului inferior (fiind afectaţi nervul femural şi sciatic), senzaţii
schimbătoare(paraestezii, amorţeli, furnicături), slăbirea musculaturii piciorului, a şoldului şi a spatelui şi mai rar
incontinenţă.

Stadiile herniei lombare :Faza I: faza de protruzie discală. Apar dureri lombare cronice intermitente de tip
postural. Faza a II-a, de prolaps discal: -se rupe inelul fibros şi permite pătrunderea nucleului pulpos, rezultatul este
o durere acută.Etapa a teia: de extrudare discală:

. Mecanismul de producere:După adolescenţă sistemul nutriţional al discurilor devine din ce în ce mai


sărăcăcios. În consecinţă, procesul este precar (prin difuziune), realizat de elemente celulare reduse la număr, bazate
în cea mai mare parte pe un metabolism anaerob. Difuziunea se realizează în principal la nivelul porilor “lamei
ciuruite”, pori care scad ca dimensiuni odată cu vârsta. Dimensiunile par să aibă legătură cauzală cu apariţia
modificărtilor degenerative discale. În consecinţă, proteinele sunt regenerate lent, de unde şi probabilitatea mai mare
de apariţie a modificărilor degenerative.Modificările degenerative, se autoîntreţin, fiind induse ca efect o proastă
absorbţie a şocurilor transportate de coloană, la rândul lor cauză de degenerare.

Hernierea materialului moale(nucleul pulpos) este cea mai comună manifestare a degenerării discale.
Procesul începe cu apariţia unor fisuri în inelul fibros discal prin care fragmente de nucleu pulpos degenerate fac să
bombeze cele câteva straturi de lamele fibroase periferice rămase nefisurate; rezultatul este un disc protruzionat.
Procesul continuă şi la un moment dat, toate lamelele inelului fibros se fisurează; în acest moment un fragment de
nucleu pulpos se poate exterioriza prin fisură (hernia propriu-zisă). Lucrurile pot merge mai departe, fragmentul
exteriorizat pierzând legătura anatomică cu discul de origine. Această ultimă eventualitate nu trebuie neapărat să
treacă prin stadiul intermediar de hernie exteriorizată.[9]

Mecanismele de apariţie a durerii în hernia de disc includ în primul rând iritaţia mecanică a rădăcinii
comprimate. Există un mecanism de iritare de cauză chimică, datorat cataboliţilor rezultaţi din degradarea
materialului discal herniat, un mecanism vascular la nivel epidural datorat extruziei discale şi un mecanism
inflamator supra-adăugat.[1]

Scopul cercetării:

Cercetarea are scopul de-a verifica, de a evidenţia eficienţa, importanţa şi beneficiile kinetoterapiei
în tratarea şi recuperarea herniei de disc lombare.

Locul, perioada de desfăşurare şi subiecţii cercetaţi:

1. Lizis. P., Wiater S., Kobza W. (2017).”Manual therapy vs. kinesiotherapy for people with lumbar discopathy: A
pilot randomized trial”, Rehabilitation Sciences, Science PG, 2(1): 6-11.- 80 de pacienţi cu hernie de disc au

1.Masterand,Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică, euuu_12@yahoo.com


UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - Ianuarie 2019
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

participat la acest studiu. Au fost împărţiţi în 2 grupe, urmând 10 sesiuni de tratament, de 2 ori pe săptămână, 5
săptămâni.

2. Svensson G. L. (2013)”Evaluation of a structured physiotherapy treatment model for patients with lumbar disc
herniation”- 41 de pacienţi (cu diagnosticul de hernie de disc, cu dureri intense şi cu o eficacitate scăzută în
desfăşurarea activităţilor zilnice) au fost supuşi tratamentului kinetic structurat timp de 3 săptămâni.

3. Wiecheć M., Chudzik A., Śliwiňska Z., Lietz-Kijak E., Kijak E.,Sliwiňski Z., (2015),”Assestment of the therapy
effectiveness in patients with the lumbar degenerative disc disease treated with the McKenzie method”- 38 de
pacienţi diagnosticaţi cu hernie de disc lombară au fost împărţiţi în două grupuri. Grupul de studiu şi grupul de
control. Grupul 1(grupul de studiu) au fost supuşi metodei McKenzie, iar grupul 2 (grupul de control)metodei
Maigne.Ambele grupuri au făcut tratamentele timp de timp de 10 zile. Metoda Maigne este o metodă terapeutică
care foloseşte manipulările vertebrale.

4. Broscăţan E. F., Dogaru G. (2013)”Rehabilitation therapy versus drug therapy in patients with lumbar disc
degeneration”- 28 de pacienţi diagnosticaţi cu hernie de disc lombară, fără blocaje lombare, cu dureri episodice şi
contracţii musculare minoreau fost împărţiţi în două grupuri. Grupul 1 de 20 de pacienți, care au primit un tratament
de reabilitare șigrupul 2, format din 8 pacienți, care au primit tratament medicamentos cu antiinflamatoare şi
analgezice. Ambele grupuri au urmat tratamentul timp de 10 zile.

5. Henry L. (2017). ”Non-surgical spinal decompression an effective physiotherapy modality for neck and back
pain”- În acest studiu s-au folosit 168 de cazuri cu diagnosticul de hernie de disc lombară,care au fost supuse unui
tratament (kinetoterapie şi decompresie a coloanei vertebrale) , timp de 8 săptămâni, urmând 15 şedinţe în care s-au
aplicat măsuri kinetoterapeutice şi de manipulare a coloanei prin decompresie.

6. Kjellby-Wendt Gunilla, Styf Jorma, Carlsson G. Sven, (2001),”Early active rehabilitation after surgery for
lumbar disc herniation: A prospective, randomized studyof psychometric assessment in 50 patients”- Au fost
evaluate două programe de antrenament cu 50 de participanţi(diagnosticaţi cu hernie de disc lombară), 26 de
pacienţi au fost trataţi pe baza unui program de antrenament activ (grupul de tratament), iar 24 de pacienţi au fost
trataţi cu un program mai puţin active (grupul de control). Diferenţa dintre grupuri a fost aceea că primul grup a
primit exerciţii de îmbunătăţire a ariei de mişcare.

7. Ozkara G.O., Ozgen M., Ozkara E., Armagan O., Arslantas A., Atasoy M. A.,(2013),”Effectiveness of physical
therapy and rehabilitation programsstarting immediately after lumbar disc surgery”- 30 de pacienţi diagnosticaţi cu
hernie de disc au fost împărţiţi în 2 grupuri; grupul 1 a început recuperarea după operaţie cu ajutorul exerciţiilor
kinetoterapeutice, timp de 12 săptămâni(în clinică), iar grupul 2 a primit doar exerciţii de bază, pentru a fi executate
acasă.

8. Gugliotta M., da Costa B.R., Dabis E., Theiler R., Jűni P., Reichenbach S., Landolt H., Hasler P.,
(2016),”Surgical versus conservative treatment for lumbar disc herniation:a prospective cohort study”- 370 de
pacienţi cu hernie de disc lombară au fost împărţiţi în două grupuri. Grupul 1, format din 293 de pacienţi, au fost
supuşi intervenției chirurgicale. Grupul 2, format din 73 de pacienţi au urmat tratamentul conservator ce conţine
instrucţiuni ergonomice, terapie fizică activă, şi medicamente antiinflamatorii.

9. Atlas S. J., Keller R. B., Chang Y., Deyo R.A., Singer D.E., (2001),”Surgical and nonsurgical management of
sciatica secondary to a lumbar disc herniation: five-year outcomes from the Maine Lumbar Spine Study”- 402
pacienţi cu sciatică secundară herniei de disc lombare au fost înrolaţi în acest studiu, aceștia fiind împărțiți în 2

1.Masterand,Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică, euuu_12@yahoo.com


UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - Ianuarie 2019
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

grupuri. Grupul 1 format din 220 de pacienţi,care au suferit intervenția chirurgicală pe coloană, iar grupul 2, format
din182 de pacienţi, au urmat tratamentul kinetoterapeutic.

10. Dzierżanowski M., Dzierżanowski M., Maćkowiak P., Słomko W., Radzimińska A., Kaźmierczak U., Strojek
K., Srokowski G., Żukow W., (2013),”The influence of active exercise in low positionson the functional condition
of the lumbar-sacral segment in patients with discopathy”- În acest studiu s-au folosit 20 de pacienţi,cu diagnosticul
de hernie de disc lombară. Terapia a constat din 20 de minute de exerciţii active pe zi, timp de 10 zile. Exerciţiile au
ţintit spre stabilizarea musculaturii, controlul şi stabilizarea coloanei vertebrale şi adoptarea unei poziţii corecte.
Toate exerciţiile au fost efectuate în poziţie joasă, culcat pe abdomen, pe spate sau sprijinindu-se pe genunchi. După
ce pacientul lua poziţia iniţială acesta făcea o tranziţie spre o poziţie activă, unde se menținea timp de 5 secunde
contracţia musculară, apoi revenea în poziţia iniţială şi se odihnea. Fiecare exerciţiu a fost repetat de 12 ori.

Ipoteza cercetării:

Cercetarea prezentă doreşte să urmărească efectul și beneficiile kinetoterapiei în tratamentul şi gestionarea


herniilor de disc lombare.

Metodele de cercetare utilizate:

Pentru: calitatea vieţii s-a folosit chestionarul ”Short Form-36 questionaire-SF-36” şi pentru evaluarea
durerii, scala VAS.

Rezultate:

1. Rezultatele de după intervenţii au fost stabilite în ambele grupuri.S-au găsit diferenţe semnificative între
grupuri la chestionarul SF-36.Diferenţa cea mai mare dintre grupuri a fost pentru partea emoţională, iar cea mai
mică pentru starea generală de sănătate şi vitalitate, toate în favoarea primului grup de pacienți. S-a observat o
scădere a severităţii durerii în ambele grupuri, diferenţa dintre cele două fiind de doar un cm pe scala VAS, în
favoarea primului grup de pacienți (cu tratament ortopedic manual).[7]

2. După tratamentul kinetic, 32 de pacienți (reprezentând 78% dintre pacienți) au fost satisfăcuţi de
structura tratamentului kinetic şi au prezentat o îmbunătăţire a scorului VAS de durere, post-procedură. Dintre
aceștia, 9 pacienți (22%) au indicat o dizabilitate severă şi 26 de pacienți (64%) au raportat absenţa
dizabilităţilor.[10]

3. Toți pacienţii primului grup şi 54% dintre pacienţii grupului 2 au prezentat îmbunătăţirea scorului VAS
şi o bună mobilitate a coloanei vertebrale, post-procedură.[11]

4. 75% dintre pacienţii primului grup şi 25% dintre pacienţii grupului al doilea au prezentat îmbunătăţirea
scorului VAS.[2]

5. 96% dintre pacienţii luați în studiu au prezentat o îmbunătăţire a scorului VAS şi o reducere a
paresteziilor.[5]

6. 42%dintre pacienții primul grup și doar 33% din pacienții celui de-al doilea grup au prezentat lipsa
durerii pe scala VAS, la un an după operaţie. Cu ajutorul scalei Beck Depression s-a observat faptul că nu existau
diferenţe semnificative între cele două grupuri de pacienți.La 3 luni după intervenția chirurgicală pe coloană, 15
pacienţi din grupul 1 s-au reîntors în câmpul muncii, comparativ cu doar9 pacienți din grupul 2, ceea ce denotă
eficacitatea mai mare a programului de antrenament activ, versus cel mai puțin activ.[6]

1.Masterand,Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică, euuu_12@yahoo.com


UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - Ianuarie 2019
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

7. 80% dintrepacienții grupului 1 şi 66% dintrepacienții grupului 2 au prezentat o îmbunătăţire semificativă


a scorului VAS.[8]

8. La 6 săptămâni după tratamentul conservativ şi operaţia chirurgicală s-au observat îmbunătăţiri mai
semnificativela pacienţii din grupul 1 (pe partea simptomelor neurologice). Totuși, după 3 lunipost-procedură, nu s-
au mai observat diferenţe semnificative între cele două grupuri de pacienți, în ceea ce priveștescala NASS, scala
VAS și rezultatele la chestionarul SF-36.[4]

9. Pentru pacienţii cu sciatică severă, tratamentul chirurgical a fost mai bun decât tratamentul
kinetoterapeutic, pe durata celor 5 ani de supraveghere post-proceduri,lucru evidențiat prin intermediul aplicării unor
chestionare. În urma analizării datelor chestionarelor s-a constatat că 70% din pacienții primului grup şi 56% din
pacienții celui de-al doilea grup, au raportat îmbunătăţiri ale simptomelor.[1]

10. 82% dintre pacienţi s-au observat îmbunătăţiri semnificative ale scorului VAS, iar 42% dintre pacienți
nu mai simţeau durere, post procedură.[3]

Discuţii:-

Concluzii:

1. Concluziile din acest studiu au fost că ambele terapii reduc durerea şi îmbunătăţesc semnificativ
calitatea vieţii pacienților; tratamentul ortopedic manual îmbunătăţeşte pe termen scurt calitatea vieţii
pacienților, mult mai bine decât kinetoterapia, dar efectele acesteia durează mai mult.[7]
2. Concluzia acestui studiu este că un tratament bine structurat de exerciţii fizice pentru pacienţii
diagnosticaţi cu hernie de disc este foarte important şi recomandat, înainte ca aceştia să se supună unei
intervenţii chirurgicale.[10]
3. Cercetarea arată că aplicaţiile exerciţiilor fizice, în special a metodei McKenzie, au rezultate deosebit
de pozitive în scăderea durerii la toți pacienţii din studiu.[11]
4. Principalele beneficii ale acestui tratament (kinetoterapie plus tratament medicamentos, masaj,
hidrokinetoterapie și electroterapie) au fost reducerea durerii şi îmbunătăţirea calității vieţii
pacienților.[2]
5. Tratamentul nechirurgical de decompresie lombară, aplicat alături de kinetoterapie, a adus
îmbunătăţirea semnificativă a simptomatologiei în durerea lombară.[5]
6. Concluzii: ambele grupuri de pacienți şi-au îmbunătăţit starea de sănătate, atât durerea, cât şi depresia,
cu toate că grupul cu tratament activ a avut o recuperare mai rapidă decât grupul de control. Aceasta
sugerează că antrenamentele active, începute din timp, au un efect pozitiv asupra modului în care
pacienţii resimt durerea.[6]
7. Exerciţiile fizice intensive, începute imediat după operaţia de hernie de disc, sunt mult mai eficiente
decât exerciţiile făcute la domiciliu, lucru evidențiat prin îmbunătăţirea rezultatelor la scala VAS, dar
exerciţiile efectuate la domiciliu pot fi foarte bune din punct de vedere psihologic.[8]
8. Ambele tratamente, atât cel chirurgical, cât şi cel conservativ, au beneficii pe termen lung asupra
simptomelor herniei de disc. Comparativ cu tratamentul conservativ, cel chirurgical ajută la atenuarea
durerilor mult mai rapid, dar, după trei luni post procedură, nu se mai observă nici o diferenţă clinică
relevantă între cele două grupuri de pacienți. Tratamentul chirurgical poate fi mai atractiv pacienţilor
cu simptome grave, care caută o eliberare rapidă de acestea, sau pacienţilor cărora tratamentul
conservativ nu le aduce satisfacţie.[4]

1.Masterand,Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică, euuu_12@yahoo.com


UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - Ianuarie 2019
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

9. Concluzii:cu toate că rezultatele imediate arată o eficacitate mai bună în ceea ce privește îmbunătățirea
simptomatologiei la pacienții din primul grup, cu intervenția chirurgicală, totuși, acești pacienţi au fost
mai predispuşi la acumularea dizabilităţilor compensatorii şi efectul relativ benefic al operaţiei a
decăzut de-a lungul timpului.[1]
10. Practicând exerciţii fizice regulat, în poziţii joase, se îmbunătăţeşte semnificativ aria mişcării, postura
corpului şi se reduce durerea lombară. Mai mult decât atât, sunt îmbunătăţite și abilităţile funcţionale
ale pacientuluipentru efectuarea activităţilor zilnice.[3]

Kinetoterapia folosită ca metodă principală de tratament pentru hernia de disc are un rol benefic şi eficient.

Diagnosticarea timpurie, corectă şi practicarea regulată a exerciţiilor fizice, cu tehnica corespunzătoare şi


seriozitate, cresc şansele recuperării, aceştia fiind factori definitorii. Tratamentul conservativ al herniei de disc este
recomandat înaintea apelării la tratamentul chirurgical, iar dacă pe termen scurt efectele acestei terapii conservative
sunt mai puţin vizibile, pe termen lung, tratamentul chirurgical se asociază mai frecvent cu recidiva şi instalarea
dizabilităţilor compensatorii este mai crescută.

Kinetoterapia este extrem de importantă pentru reducerea durerii şi pentru îmbunătăţirea calitativă a
vieţiipacienților cu hernie de disc lombară, în ceea ce privește activitatea fizică, starea psihică şi emoţională a
acestora.

În urma studierii datelor din literatură s-a dovedit că kinetoterapia, atât singură, cât şi însoţită de alte forme
de tratament (manipulări ortopedice, medicamentaţie, electroterapie), este deosebit de importantă, având rezultate
semnificative în reducerea dizabilității și a simptomatologiei asociate acestei patologii.

1.Masterand,Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică, euuu_12@yahoo.com


UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - Ianuarie 2019
KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

BIBLIOGRAFIE

1. Atlas S. J., Keller R. B., Chang Y., Deyo R.A., Singer D.E., (2001), ”Surgical and nonsurgical management of sciatica
secondary to a lumbar disc herniation: five-year outcomes from the Maine Lumbar SpineStudy” , Spine (Phila Pa 1976), 26(10):
1179-87
2. Broscăţan E. F., Dogaru G. (2013), ”Rehabilitation therapy versus drug therapyin patients with lumbar disc degeneration” ,
Balneo Research Journal, Vol.4, Nr. 4, 140-143,http://dx.doi.org/10.12680/balneo.2013.1053
3. Dzierżanowski M., Dzierżanowski M., Maćkowiak P., Słomko W., Radzimińska A., Kaźmierczak U., Strojek K., Srokowski G.,
Żukow W., (2013), ”The influence of active exercise in low positions on the functional condition of the lumbar-sacral segment
in patients with discopathy”, Adv. Clin. Exp. Med., 22(3): 421-430
4. Gugliotta M., da Costa B.R., Dabis E., Theiler R., Jűni P., Reichenbach S., Landolt H., Hasler P., (2016) ”Surgical versus
conservative treatment for lumbar disc herniation: a prospective cohort study”,BMJ Open, 6:e012938. doi:10.1136/bmjopen-
2016-012938

5. Henry L., (2017), ”Non-surgical spinal decompression an effective physiotherapy modality for neck and back pain”, Journal of
Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, 4(3): 062-065. DOI: http://doi.org/10.17352/2455-5487.000049,
6. Kjellby-Wendt Gunilla, Styf Jorma, Carlsson G. Sven, (2001), ”Early active rehabilitation after surgery for lumbardisc
herniation: A prospective, randomized study of psychometric assessment in 50 patients” , Acta Orthopaedica Scandinavica,
72(5): 518-524

7. Lizis P., Wiater S., Kobza W. (2017) ”Manual therapy vs. kinesiotherapy for people with lumbar discopathy: A pilot
randomized trial”, Rehabilitation Sciences, Science PG, 2(1): 6-11
8. Ozkara G.O., Ozgen M., Ozkara E., Armagan O., Arslantas A., Atasoy M. A., (2013), ”Effectiveness of physical therapy and
rehabilitation programs starting immediately after lumbar disc surgery” , Turk. Neurosurg., 25(3): 372-379, doi: 10.5137/1019-
5149.JTN.8440-13.0.
9. Papilian Victor (2010), Anatomia omului, Vol. 1, Aparatul locomotor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
10. Svensson G. L., (2013) ”Evaluation of a structured physiotherapy treatment model for patients with lumbar disc herniation”,
Sahlgrenska Academy University of Gothenburg,Gothenburg, Sweden, ISBN: 978-91-628-8600-4
11. Wiecheć M., Chudzik A., Śliwiňska Z., Lietz-Kijak E., Kijak E.,Sliwiňski Z., (2015), ”Assestment of the therapy effectiveness
in patients with the lumbar degenerative disc disease treated with the McKenzie method”, Fizjioterapia Polska, 15(3): 24-34

1.Masterand,Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică, euuu_12@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și