Sunteți pe pagina 1din 7

Nume și prenume: STAN MARIAN Programul de studii: INVĂȚĂMÂNT LA ZI

Specializarea: ADMINISTRAȚIA EUROPEANĂ Anul: III Grupa: 3

PLANUL DE ELABORARE A LUCRĂRII DE ABSOLVIRE

1. Titlul lucrării: DIAGNOSTICAREA STRATEGICĂ A FIRMEI S.C MANOLACHE


INDUSTRY GROUP. S.R.L
2. Domeniul în care se încadrează: MANAGEMENT
3. Concepte cheie cu care se operează: ANALIZA SWOT-DIAGNOSTICAREA MEDIULUI
EXTERN SI INTERN.
4. Introducere în problematica aleasă spre analiză

4.1. Importanța și semnificația temei alese/ relevanța: (0,3 – 0,5 pag)


Mediul economic din România se află, în momentul de față, în continuă creștere. Creșterea
aceasta este generată de consum și de puterea de cumpărare a românilor, care în momentul de
față este destul de mare, raportat la cererea de produse considerabil de amplu de pe piață.
Pentru a susține toată activitatea economică din România, dar și socială, la nivelul economiei
apare ca o ramură distinctă, căreia i se acordă o atenție deosebită, transporturile.
Transporturile reprezintă un pilon de susținere extrem de important pentru întreaga
economie a țării, fără de care economia nu ar mai putea funcționa în parametrii normali. De
altfel, transportul nu are doar un caracter economic foarte pronunțat, ci și un caracter social,
tot mai mulți oameni având nevoie de transport, de mijloace de deplasare, proprii sau comune.
Astfel, în momentul de față, peste 98% din mijloacele de transport proprii și/sau în comun din
România funcționează cu motoare cu ardere internă, pentru care se necesită carburanți.
Acestea fiind spuse, se poate afirma faptul că cererea de carburanți va mai exista încă mult
timp pe piață, până când motoarele electrice le vor înlocui.
Firma analizată în cadrul lucrării de față are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul
de combustili pentru autovehicule. Cu alte cuvinte, contribuie la funcționarea economiei la
nivel local, județean și național, dar și la bunăstarea gospodăriilor mici de pe raza așezării
Gălbinași, sau a persoanelor care sunt în trecere. Datorită cererii mari de aceste servicii, există
pe piață o ofertă mult mai mare, existând foarte mulți agenți economici ce au acest obiect de
activitate. Astfel, și în această industrie se respectă inegalitatea ”oferta este mai mare sau egală
decât cererea”. Pe această piață concurența este la fel de mare ca și în alte piețe, fiecare
concurent încercând să își crească cât mai mult vânzările.
Odată cu dezvoltarea mediului economic din România a crescut și a evoluat industria
petrolului, a carburanților. Acest lucru în ultimii ani a dus la mărirea concurenței firmei. Au
apărut atât în București, cât și în localități/comune foarte multe societăți de dimensiuni mici
cu același obiect de activitate.
În această industie există numeroase avantaje și motive pentru înființarea unei benzinării
independente, fiindcă oamenii sunt dependenți de petrol, este o nevoie aproape zilnică pentru
posesorii de autoturisme, acest lucru ducând la venituri sigure. Garanția unui bun carburant,
simbolizează o investiție bună, poate fi o afacere ce va rezista și dura mulți ani cu o strategie
de marketing bine pusă la punct.

4.2. Motivația în alegerea temei: (0,3 pag)


Motivul alegerii acestei teme derivă din dorința de documentare în legătură cu acest subiect
deoarece este unul extrem de important atat pentru Romania cat si pentru mine, deoarece firma
analizata este o afacere de familie de doar 5 ani iar petrolul este cea mai importantă sursă de
energie a economiei mondiale si imi doresc o dezvoltare si extindere pe mai multe ramuri in
acest domeniu si in mod special cunoasterea situatiei financiare,economica printr-o analiza
diagnostic asupra mediului intern si extern al intreprinderii.
Petrolul, gazele si energia sunt nucleu in jurul caruia se invarte toata societatea, economia
si stilul nostru de viata dat de progresele tehnologice actuale. Modificările majore în ceea ce
priveşte preţul petrolului pot avea efecte semnificative asupra economiei mondiale. În
condiţiile în care acest produs principal se îndreaptă spre un preţ record, ţările în care rezervele
de petrol există în cantităţi enorme vor beneficia de acest lucru.

4.3. Obiectivele (generale și particulare): (0,5 pag)


Deținerea avantajului competitiv în această piață este extrem de important pentru
supreviețiurea firmei, sau pentru creșterea acesteia. Se recomandă cunoașterea exactă, cauzală, a
principalelor puncte forte, pentru a putea fi exploatate de către întreprindere în folosul ei, dar și a
punctelor slabe, pentru a putea fi diminuate, să nu impacteze in mod negativ evoluția firmei.
Cunoașterea precisă a acestor două elemente asigură înțelegerea afacerii, a modelului de business,
și permite luarea deciziilor mai bine fundamentate și definirea unor recomandări strategice și
tactice pentru creșterea performanțelor firmei. De asemenea, se recomandă cunoașterea precisă și
a oportunităților și a amenințărilor, pentru ca firma să poate să le exploateze, respectiv să se
ferească de acestea, să nu se resimtă economic și financiar în acest sens.
Obiectivele diagnosticului sunt orientate spre evidenţierea rentabilităţii şi a riscului, analiza
performanţelor şi a echilibrului financiar pentru găsirea unor soluţii de creştere/ mentinere a
profitului, a rentabilităţii, a performanţelor economice. Mediul extern are un impact deosebit
asupra activității societăți. Atât a firmei analizate, cât și a celorlalte firme din comună. Implicarea
U.A.T-urilor și a politicii în dezvoltarea economică a localității este vitală, necesară, pentru
dezvoltarea pe termen lung a economiei locale. Se recomandă ca firma să se implice și să militeze,
la nivelul comunei, pentru realizara de investiții în infrastructură, în special. În situația de față,
mediul politic și economic din mediul extern joacă un rol extrem de important în evoluția firmei,
acesta trebuind să se implice și să faciliteze dezvoltarea comunității.
Obiectivul lucrării de față, este realizarea unui studiu de diagnosticare intern și extern, pentru
a identifica cauza punctelor forte și punctelor slabe, amenințările și oportunățile, pentru a
determina care este potențialul de viabilitate internă și externă și pentru a defini o serie de
recomandări strategice și tactice prin care firma să își poată crește performanțele economice și
financiare. Dezvoltarea economică, și nu numai, a firmei este strâns legată de economia localității
de proveniență. Lucrarea este de mare actualitate, datorită concurenței acerbe care se regăsește pe
această piață.
Concurența pe piață este foarte mare, firma fiind amenințată în continuu de stațiile de
carburanți afiliate, naționale, care își pot deschide puncte de lucru în apropiata vecinătate a firmei.
Prin realizarea recmandărilor strategico-tactice firma ar putea să dobândească un avantaj
competitiv de diferențiere, extrem de important și valoros pe termen lung.

4.4. Formularea unor întrebări sau/și a unor ipoteze de cercetare: (0,3 – 0,5 pag)
 Ce concurenta este implicata in acest domeniu?
 Situatia economico-financiara este una favorabila pentru firma analizata?
 Strategia de marketing este intr-o continuua dezvoltare?
 Dezvoltarea economica a firmei este imbunatatita?
 Ce avantaj competitiv are firma analizata fata de celelalte firme in acest domeniu a
petrolului?
 Care este situatia analizei Swot in acest moment? Dar dupa analizarea situatiei prin
intermediul instrumentelor recomandate?

4.5. Prezentarea reperelor principale ale dezbaterii științifice asupra temei: (0,5 pag)
Un reper principal dupa care m-am ghidat pentru realizarea acestei teme este o analiza a
mediului de marketing, fiind el extern si intern. O analiză a mediului de marketing implică analiza
mediului extern al macromediului și a micromediului, întrucât firma sau societatea să identifice
amenințările și oportunitățile de care se pot folosi pe viitor și analiza mediului intern astfel încât
să se stabilească puncte forte și slabe. Mediul intern al unei întreprinderii este alcătuit din
totalitatea influențelor care sunt controlabile și care își au obiectivul în interiorul firmei. Pe de altă
parte, mediul extern reprezintă ansamblul de factori cu niște elemente complexe, care influențează
modalitatea prin care se dezvoltă, apar și se manifestă nevoile consumatorilor.

4.6. Configurarea capitolelor componente ale lucrării și prezentarea unui scurt rezumat
a ceea ce vor urma să conțină: (0,5- 1 pag)

Lucrarea de fata contine sase capitole incluzand concluziile si bibliografia. Fiecare capitol in
parte include deasemenea mai multe subcapitole.

Capitolul I – Considerații teoretice privind diagnosticarea strategică contine detalii despre


diagnosticarea strategică a întreprinderii si descrierea modelului de afacere si anume:

Industria petrolului și a gazului este una dintre cele mai profitabile și avantajoase afaceri, fiind
printre cele mai importante sectoare ale economiei. O benzinărie independentă presupune un cost
uriaș, indiferent de dimensiunea stației de alimentare, de locul în care este situată, de numărul de
pompe sau de tipul de servicii extra oferite. Pentru o astfel de afacere trebuie ținut cont de anumite
criterii, deoarece industria petrolului are parte de multe reglementări birocratice și reguli stricte,
de aceea, un investitor trebuie să fie pregatit în primul rând financiar. Nu oricine poate să iși
intemeieze o astfel de afacere, mai ales cei ce nu sunt atat de siguri pe propriile forțe și pe ceea ce
își doresc cu adevărat de la o asemenea afacere.

Capitolul II – Prezentarea generală a firmei cu toate detaliile necesare pentru a ajuta la


realizarea unei analize diagnostic, asta include: Caracteristicile tipologice ale firmei; Principalii
clienți ai firmei și relația cu aceștia; Principalii furnizori și relația cu aceștia; Situația economico-
financiară; Sistemul de management al firmei; Subsistemul metodologic; Subsistemul decizional;
Subsistemul organizatoric; Subsistemul informațional.

Capitolul III – Diagnosticarea mediului intern și extern este cel mai important capitol deoarece
se vor realiza analizele viabilității economice; potențialului intern; viabilității manageriale;
mediului extern; situației ramurii pe baza hărții grupurilor strategice; analiza PESTLE de aici
rezultand rezultatul diagnosticului. Tot in acest capitol vom studia si principalii concurenți și
poziția față de aceștia; evidențierea oportunităților și a amenințărilor; identificarea cauzală a
principalelor puncte forte și puncte slabe si determinarea potențialului de viabilitate economică și
manageriala.

Capitolul IV – Recomandări strategico-tactice pe baza rezultatelor aflate la capitolul III. Si nu


in ultimul rand Concluziile si Bibliografia.
5. Elaborarea cadrului teoretic (prezentarea principalelor lucrări scrise pe tema aleasă): (1
- 2 pag)

Diagnosticarea asigură investigarea firmei și a componentelor sale procesuale și structurale


cu ajutorul unui instrumentar specific în vederea depistării cauzale a principalelor puncte forte și
slabe și pe această bază, formularea de recomandări de amplificare a potentialului de viabilitate al
acesteia. (Diagnosticarea firmei teorie si aplicatii, Ion Verboncu,Ion Popa Editura tehnica,
Bucuresti, 2001 pag 47.)

Activitatea unei firme este rezultatul, pe de o parte, al propriilor activități, iar pe de altă parte,
al influențelor externe pe care le suportă. Această înseamnă că firma își desfașoară activitatea în
cadrul unui mediu ambiant care ii este specific. Prin mediul ambiant se înțelege ansamblul
firmelor, organizațiilor și indivizilor, precum și ansamblul factorilor care influențează sau pot
influența comportamentul unei firme. (Management & Manageri / Ion Verboncu, Bucuresti
,Editura Economica 2000, pag 231.)

Managementul strategic este focalizat în țara noastră, într-un mod tradițional, asupra unor
categorii aparte de organizații, anume cele de dimensiuni mijlocii și cele de dimensiuni mari.
Totuși, în ultimele decenii, se remarcă tendința de extindere a utilizării conceptelor impuse de
practicarea managementului strategic și în alte categorii de organizații, pe care le putem considera
„atipice” pentru teoria managementului strategic: organizații mici, cele din sfera publică sau cele
non-profit. (Amedeo Istocescu, Strategia Si Managementul Strategic Al Organizatiei. Concepte
fundamentale. Aplicatii manageriale. Editura ASE, Bucuresti 2005 pag 71.)

6. Elaborarea cadrului metodologic al cercetării:


6.1. Tipul de metodă aleasă pentru elaborarea lucrării: Abordarea explorativă,
Abordarea descriptivă, Abordarea empirică, etc și contextualizarea acesteia: (0,5 -
1 pag)

Lucrarea intitulata ”Diagnosticarea strategica a firmei S.C MANOLACHE INDUSTRY


GROUP S.R.L are o abordare empirica deoarece presupune un tip de cercetare puternic orientat
spre colectarea de date şi fapte direct observabile, datele empirice sunt obţinute prin utilizarea
diverselor metode particulare de studiu specifice domeniului socio-uman.

Diagnosticarea garantează investigarea trecutului și a prezentului companiei, iar prin


elaborarea strategiei este proiectat viitorul acesteia. Strategia cuprinde obiective majore, pe termen
lung, împreună cu modalitățile de realizare și resursele angajate, astfel dimensionate încât să
permită realizarea misiunii firmei în condiții de avantaj competitiv.
Metodologia de elaborare a studiului de diagnosticare se realizează după un scenariu
structurat în 6 etape:

• Pregatirea diagnosticării;
• Documentarea preliminară;
• Analiza viabilității economice și manageriale;
• Evidențierea cauzală a principalelor puncte forte;
• Reliefarea cauzală a principalelor puncte slabe;
• Formularea recomandărilor.

6.2. Prezentarea instrumentelor de cercetare: (0,5 - 1 pag)

In lucrarea de licenta instrumentele de cercetare folosite s- au bazat mai mult pe documentarea


stiintiifica, cercetarea cartilor in domeniul analizat, articole legate de petrol,concurenta,
diagnosticarea firmei si strategii. Un studiu a dovedit că 9 din 10 oamenii ar prefera să meargă
întotdeauna la un lanț de benzinării cunoscute din marile rețele decât la una neafiliată,
necunoscută, fiindcă circulă zvonuri legate de calitatea mai puțin bună a carburanților, ceea ce
face ca șoferii pur și simplu să aleagă instinctiv un brand cunoscut în defavoarea unei benzinării
“no name”. Din aceasta cauza un alt instrument de cercetare folosit a fost crearea unui chestionar
cu 15 intrebari legat de dorintele, neplacerile si ce vor sa schimbe oamenii in legatura cu
benzinariile neafiliate.

Referințele bibliografice (Materialele consultate vor fi prezentate după sistemul


Chicago) (0,5 - 1 pag)

- Adăscăliței V., Bălan C., Marketing, , (București, Editura URANUS ,2002 ,) p.107.
- Cârstea Ghe., Deac V., Analiza strategică a mediului concurențial (Bucureşti, Editura
Economică, ,2002), p. 23.
- Istocescu A., Strategia și managementul strategic al organizației. Concepte fundamentale.
Aplicații manageriale.(, București, Editura ASE, 2005), p.71.
- Banacu Cristian Silviu, Perfecționarea managementului prin evaluarea afacerii
(București, Editura Tribuna Economica. ,2011),)
- Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion, Popa Ion, Valoarea adăugată în IMM-urile din România,
(București, Editura ASE. 2012),
- Florea Pîrvu, Stănescu Aurelia, Lungu Andi, Management, (București, Editura ASE.
2011),
- Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion, Profiroiu Marius Constantin, Starea de sanatate a
managementului din Romania în 2010 (București, Editura Pro Universitaria. , 2011),
- Popescu Doina I., Managementul general al firmei, , București, (Editura ASE. 2009)
- Verboncu I., Popa I., Diagnosticarea firmei – teorie și aplicații (București, Editura
Tehnică, ,2001), p. 47.

S-ar putea să vă placă și