Sunteți pe pagina 1din 26

Clasificare

După forma clinică a edentaţiei parţiale pe care o tratează:


uniterminale;
biterminale;
laterale;
latero-laterale;
frontale;
subtotale. PROTEZA
După material:
acrilice;
mixte
PARȚIALĂ
După forma bazei şeii şi a elementelor de legătură dintre şei:
cu placă redusă acrilică; MOBILIZABILĂ

cu placă totală acrilică;


cu placă totală metalică;

proteza scheletată
După tehnologie:
prin polimerizare;
prin turnare;
mixte
După sistemele de stabilizare de care dispune:
cu mecanisme simple (croşete) : - din sârmă
- mixte
- turnate
- prefabricate
cu sisteme speciale : - culise
- capse
- bare conjunctoare
- telescop
- balamalele şi articulaţiile
- disjunctorii de forţe
După scop:
Provizorie (interimară);
Terapeutică;
De tranziție;
Scheletata;
Maxilo-facială.

După tipul de sprijin:


Dento-parodontal;
Muco-periostal;
Mixt dento-parodontal și muco-periostal;
Mixt dentoimplantar și muco-periostal;
Implantar (sprijin osos).
Proteza partială cu placă acrilică
poate fi :
provizorie
de durată.
• Protezele parțiale mobilizabile provizorii (interimare sau
de diagnostic) :
– Imediate (pe baza unei amprente preextracționale);
– Precoce – de vindecare- (pe baza unei amprente
postextractionale);
– Terapeutice;
– De tranziție (de tip „ spoon„ sau „Every„)
Efectul disortodontic (de deplasare nedorită a dinților) al protezei cu placă acrilică
Efectul disortodontic (de deplasare nedorită a dinților) al protezei cu placă acrilică
Elementele componente:
• Bazele și șeile.
• Arcadele dentare artificiale.
• Elementele de menținere și stabilitate.
Șeile protezei parțiale mobilizabile acrilice
• elementele care acoperă crestele edentate și la nivelul cărora se
montează dinții artificiali. Prin intermediul șeilor se transmit presiunile
de masticație substratului muco-periostal;
• prezintă o față mucozală și o față externă lustruită care are doi
versanți: vestibular și oral;
• pe fața externă se fixează dinții artificiali ai protezei, pe mijlocul
crestei;
• versantul oral la maxilar se continuă cu baza protezei, iar la mandibulă
se extinde până aproape de fundul de sac lingual;
• versantul vestibular se extinde până la nivelul mucoasei pasiv mobile;
• în edentațiile terminale șeile trebuie să cuprindă la maxilar
tuberozitatea maxilară în totalitate, iar la nivelul mandibulei
porțiunea fixă a tuberculului piriform, până la inserția ligamentului
pterigo-mandibular.
Baza protezei

• realizează legătura dintre șei;


• este rezistentă la solicitările mecanice și nedeformabilă;
• este distanțată de parodonțiul marginal al dinților restanți;
• este bine să fie simetrică;
• vine în contact cu suprafața orală a dinților restanți până la nivel
supracingular în cazul frontalilor și aproape de suprafața ocluzală
la dinții laterali, în zona supraecuatorială, îndeplinind rolul de
contracroșet.
Baza protezei
Se poate prezenta sub mai multe forme:
• Placa palatinală totală ;
• Placa palatinală redusă;
• Placa răscroită distal;
• Placa fenestrată;
• Placa decoletată;
• Placa linguală

Se realizează din
- rășini acrilice (grosime minimă de 2 mm),
- aliaje metalice de titan (grosime de 0.6-0.8mm), cobalt – crom
(grosime de 0.3-0.5 mm), aluminiu cuaternar (0.8-1 mm).
Arcadele artificiale

• să se armonizeze cu dinții naturali ai pacientului și cu eventualele


restaurații existente în cavitatea bucală;
• dinți din acrilat (ieftini, realizează legătură chimică cu baza, se pot
ajusta ocluzal și relustrui, dar se abrazează și nu păstrează DVO);
• dinți din ceramică mai rar (scumpi, stabilitate cromatică, rezistență,
nu se pot prelucra, sunt casanți);
CROŞETELE DENTARE
 TURNATE
 CIRCULARE
 SISTEMUL ROACH
 SISTEMUL NEY
 SPECIALE
 DIN SÂRMĂ
 MIXTE
– NEY NR.4
– Mc Cracken
 MUCOZALE
– Cu pelotă
– mucoalveolare
 ACRILICE
– Proteza de retenţie tip Kemeny
– Croşetele acrilice flexibile
Menținere, sprijin, stabilizare – croșetele din sârmă

• din sârmă rotundă de wiplă, aur 750‰, sau din wiptan


(Co-Cr)
• Diametrul sârmei = 0,6-0,8 mm,

• flexibilitate și elasticitate mare;


• reparație ușoară prin înlocuire cu alt croșet;
• contactul liniar cu dintele nu uzează substanța dură
dentară;

Dezavantaje:
• suprasolicitarea dinților pe care se aplică;
• activarea empirică;
• posibilitatea de dezvoltare a unor forțe orizontale.
Tipuri de croşete din sârmă
 croşetul cervico-alveolar ( în buclă)
 croşetul cervico-ocluzal (cu umăr
 croşetul Stahl ( ocluzo-interdentar)
 croşetul inelar Jackson
 croşetul muco-alveolar
 croşetele proximale cu patrice şi în casetă
 croşetul de sârmă cu trei braţe în buclă (tip Kennedy)
 croşetul lui Gerber
 crosetul Bonyhardt
Cervico-alveolar (în buclă)
Cervico-alveolar în buclă
Cervico-ocluzal și cervico-
ocluzal întors
Ocluzo-interdentar STAHL
Inelar încălecat - Jackson
Muco-alveolar (pelote)
Cu patrice
Cu trei brațe tip KENNEDY
„G”
În „ T ” BONYHARDT -
BUDLONG
RUSH
Fazele clinico-tehnice de realizare a
protezelor parțiale cu placă acrilică
FAZE CLINICE FAZE DE LABORATOR
Examinarea pacientului și stabilirea etapelor tratamentului
Pregatiri preprotetice nespecifice și specifice
Amprentarea preliminară
Confecționarea modelului preliminar
Confecționarea lingurii individuale
Adaptarea lingurii individuale și amprentarea finală. Amprentarea
arcadei antagoniste

Confecționarea modelului de lucru


Confecționarea șabloanelor de ocluzie
Determinarea și inregistrarea rapoartelor intermaxilare
Montarea in simulator ( ocluzor)
Confecționarea machetei preliminare din ceară cu dinții artificiali

Verificarea machetei cu dinți in cavitatea bucală


Modelarea finală a machetei cu dinți
Confecționarea și fixarea croșetelor din sârmă *
Confecționarea tiparului, ambalarea
Prepararea, îndesarea, presarea și polimerizarea rășinii acrilice

Dezambalarea, prelucrarea, lustruirea


Inserarea protezei în cavitatea bucală
Echilibrarea ocluzală și retușări ale bazei

S-ar putea să vă placă și