Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de Lecţie

Profesor: Popovici Răzvan-Ciprian


Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială “Anghel Saligny” Banloc
Clasa: a II –a
Data: 08.04.2019
Unitatea de învățare: Tradiţii religioase şi populare
Subiectul lecției: Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi Rusalii
Tipul lecției: Predare/Însuşire de noi cunoştinţe
Timpul: număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min.

Competenţe Specifice:
3.2. Explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii
familiei şi comunităţii.

1. Metode şi procedee: conversația, lectura, explicaţia, exerciţiul;


2. Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, Sfânta Scriptură;
3. Forme de organizare: frontal, individual;

Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin Omen nr. 3418 / 19.03.2013 pentru clasele 0-II;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a II-a;

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. I. B. M. B. O. R., București, 2000.
2. Favu, Gabriela, etc. Religie – Cultul ortodox: Manual pentru clasa a II-a, Sem. II, Ed. Corint, Buc., 2015.

Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevului


crt. / Timp şi Elevului
(min.)
2 4 5 6
1. Momentul 3' • Salutul • Salutul
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea
• Notarea absenţelor

2. Verificarea 7' Prof. verifică tema – Desenează darurile făcute de tată


temei la întoarcerea fiului risipitor, de la pg. 17
(Vreun desen frumos e lăudat şi arătat clasei)

3. Reactualizare 5' • Prof. pune câteva întrebări:


a - Ce îndemn aţi învăţat voi din Pilda Fiului
cunoştinţelor Risipitor. Ce facem dacă cădem ca şi el în
păcate? • Elevii răspund:
- „De câte ori cazi, ridică-te”.
- Dar cine este de fapt Tatăl, care iartă din
această întâmplare?
-
- Prin ce Taină ne iartă astăzi Domnul - Spovedania
păcatele?

4. Pregătirea 5' • Prof. precizează:


elevilor pentru Pentru că se apropie Paştele astăzi vom începe o
receptarea lecţie despre Sărbătorile din apropierea Paştelui. Scrie • Elevii scriu pe caiete:
Titlul pe Tablă Tradiţii religioase de
noilor
Florii, Paşti şi Rusali
cunoştinţe Mai întâi vreau să vă întreb ce mai ştiţi din anii trecuţi • Elevii răspund oral:
despre Paşti. (Întrebări pg. 44 – sus) i
5. Transmiterea 20' • Prof. cere elevilor să citească. Fiecare elev numit citeşte până la punct.
noilor - Din când în când profesorul explică.
informaţii - Apoi scoate la tablă câte un elev care scrie o • Elevii notează ideile principale.
idee principală.
a. De Florii (Intrarea Domnului în Ierusalim) se
sfinţesc crenguţe de salcie.
b. De Paşti (Învierea Domnului) se primeşte
Sfânta Lumină.
c. De Înălţarea Domnului (la 40 de zile după Paşti)
ne rugăm pentru eroii neamului.
d. De Rusalii (Când S-a pogorât Duhul Sfânt)
primim crengi de nuc sau tei sfinţite.
6. Fixarea şi 5'
Generalizarea - Se răspunde la întrebările de la ex. 1 (b-e), pg.
45 din Manual.

- Se cântă – Colindul de Florii (de pe Fişa 1) • Elevii cântă.


7. Precizarea şi
explicarea 2' • Se precizează şi se explică Tema pentru acasă: • Elevii ascultă.
temei (Se găseşte pe fişă - Temă)

8. Aprecierea 2' • Se notează elevii care au participat la lecţie.


activităţii
elevilor
9. încheierea 2' • Rugăciunea • Rugăciunea
activităţii • Salutul. • Salutul