Sunteți pe pagina 1din 15

GRILE TEHNICI ȘI OPERAȚIUNI ALE COMERȚULUI EXTERIOR

1. În cazul negocierii unei tranzacții între parteneri din țări diferite, LOI:
a) nu este un document reglementat d.p.d.v legislativ
b) este un document reglementat dpdv legislativ
c) este un document obligatoriu

2. În cazul negocierii unei tranzacții între 2 firme, LOI este întocmită și trimisă de către:
a) vânzător
b) cumpărător
c) banca vânzătorului

3. LOI:
a) obliga emitentul
b) poate veni drept contract de vanzare-cumpărare dacă este acceptată de vânzător
c) iese de sub incidența unei reglementări exprese

4. ICPO este adresat de:


a) vânzător cumpărătorului
b) cumpărător vânzătorului
c) o bancă a vânzătorului către cumpărător

5. ICPO este emis de:


a) banca cumpărătorului
b) banca vânzătorului în numele cumpărătorului
c) cumpărător

6. B.C.L:
a) nu poate fi emisă în baza unei finantari viitoare
b) poate fi emisa in baza unei finantari viitoate
c) este o garantie de plata

7. B.C.L este emisa de catre:


a) banca vanzatorului
b) o terta banca neutra
c) banca cumparatorului
8. POP este emisa de catre:
a) banca vanzatorului
b) cumparator
c) vanzator
9. POP consta :
a) dintr-o lista de documente trimisa de banca vanzatorului bancii cumparatorului
b) dintr-un document emis de vanzator
c) dintr-o lista de documente ceruta de cumparator

10. Scrisoarea de atribuire este:


a) o instiintare a ofertantului asupra castigarii contractului
b) o invitatie de participare la licitatie
c) un angajament al cumparatorului

11. Conditiile de livrare INCOTERMS reglementeaza:


a) doar livrarea marfii, repartizarea cheltuielilor de transport, transferul riscurilor si
formalitatile documentare privind trecerea marfii de la vanzator la cumparator
b) inclusiv trecerea proprietatii asupra marfii de la vanzator la cumparator
c) inclusiv procesiunile de ambalare, depozitare, manipulare si modalitatile de transport

12. Conditiile de livrare FAS confortm INCOTERMS 2010 este aplicabila:


a) oricarei modalitati de transport
b) doar transportului maritim
c) doar transportului terestru

13. Trecerea riscurilor ptivind marfa pe durata transportului extern de la vanzator la cumparator
la destinatie este reglementata prin conditiile de livrare:
a) EXW
b) CIF
c) DAT

14. Marcarea si ambalarea marfii conform INCOTERMS 2010:


a) Intra intotdeauna in sarcina vanzatorului
b) Intra intotdeauna in sarcina cumparatorului
c) Intra in sarcina vanzatorului doar daca partile convin astfel

15. In cazul conditiilor de livrare CIP, riscurile privind marfa pe durata transportului sunt
asigurate de:
a) Transportator
b) Cumparator
c) Vanzator
16. In contitiile de livrare DAT, marfa este pusa la dispozitia cumparatorului in terminalul de
containere:
a) Nedescarcata de pe mijlocul de transport
b) Descarcata, dar nevamuita la export
c) Descarcata si vamuita la export

17. In cazul contitiilor de livrare CFR, asigurarea marfii e facuta de:


a) Importator pe numele sau
b) Exportator pe numele sau
c) Exportator pe numele importatorului

18. Una dintre cintitiile pe care trbuie sa le indeplineasca o persoana pt a deveni FIS intrastat
este:
a) Sa fie inregistrat ca platitor de TVA
b) Sa aiba statut de operator economic autorizat de ANV
c) Sa expedieze sau sa primeasca marfuri indiferent din ce tara

19. Pragurile statistice de excludere reprezinta limita valorica a schimurilor intracomunitare:


a) Peste care operatorii economici nu sunt pbligati sa trimita obligatia intrastat
b) Sub care operatorii economici sunt obligati sa transmita obligatia intrastat
c) Peste care operatorii economici trebuie sa vamuiasca marfa

20. Dintre datele catre trebuie inscrise in declaratia statistica instrastat fac parte:
a) Cod INS
b) pragul statistic de excludere
c) valoarea facturata

21. Natura tranzactiei se refera la:


a) codificarea tranzactiilor
b) valoarea statistica
c) codul bunului

22. Materialele trimise de o firma din UE pt a fi prelucrate in Romania in produse finite si apoi
retrimise firmei respective:
a) nu se evidentiaza in intrastat
b) se evidentiaza in intrastat atat de firma din UE, cat si de firma din Romania
c) se evidentiaza in intrastat doar de firma din UE, proprietara materialelor
23. Daca o firma din afara UE cumpara din Romania o marfa si cere sa fie expediata in Italia in
vederea prelucrarii:
a) nu trebuie completata declaratia statistica
b) trebuie completata declaratia statistica doar in Romania
c) trebuie completata declaratia statistica doar in Romania si in Italia

24. O firma din Ploiesti trimite o marfa unei firme din Arad pt a fi pelucrata si livrata unui client
din Ungaria al firmei din Arad. Declaratia statistica trebuie completata de:
a) firma din Arad
b) ambele firme din Arad si Ploiesti
c) firma din Ploiesti

25. O firma din romania cumpara din Polonia o marfa pe care o trimite direct din Polonia in
Germania, cu transportul efectuat de firma germana. Se va intocmi declaratia statistica de catre:
a) firma din Romania
b) firmele din Polonia si Germania
c) toate cele 3 firme

26. O firma din Ploiesti cumpara o marfa din Bulgaria si o trimite la Oradea pt prelucrare. Dupa
prelucrare, marfa e trimisa de firma din Oradea in Ungaria. Declaratia statistica va fi intocmita
de:
a) firma din Oradea si cea din Ungaria
b) firmele din Ploiesti, Ungaria si Oradea
c) firmele din Ploiesti si Ungaria

27. Una din conditiile necesare pt facturarea unei livrari intr-o comunitate (LIC) fara TVA este
sa existe:
a) dovada transportului
b) codul bancii cumparatorului
c) codurile bancilor cumparatorului si a vanzatorului

28. Locul livrarii de bunuri cu transport este considerat locul unde sunt:
a) transportate bunurile
b) situate bunurile in momentul inceperii transportului
c) preluate de destinatar

29. Pt sustinerea neaplicarii TVA pe facturile emise in comertul intracomunitar, furnizorii din
UE trebuie:
a) sa fie de acord ca transportuș marfii in statul membru de cumparare sa fie facut doar de
cumparator
b) sa intocmeasca doar factura proforma
c) sa verifice existenta codului de TVA al cumparatorului

30. In cazul LIC expediate sau transportate dintr-un stat membru intr-un alt stat membru de catre
furnizor (livrare CIF conform INCOTERMS) daca vanzatorul nu comunica un cod de TVA
valabil, are loc:
a) o vanzare la distanta
b) un import de bunuri
c) un transfer

31. Inregistrarea in scopuri de TVA a unui cumparator dintr-un stat membru in alt stat membru a
vanzatorului in vederea efectuarii unei achizitii locale, se considera:
a) vanzare la distanta
b) masura de simplificare
c) nontransfer

32. In cazul unei operatiuni triunghiulare:


a) unul dintre participanti treb sa fie din UE
b) doi dintre participanti treb sa fie din UE
c) toti participantii treb sa fie din UE

33. Daca o firma din Belgia comanda lemn la Ploiesti si cere ca lemnul sa fie expediat unei firme
din Oradea, unde sa fie prelucrat ca mobila, care sa fie trimisa in Italia:
a) firma din Ploiesti va factura firmei belgiene fara TVA
b) firma belgiana va factura cu TVA italianului
c) firma din Ploiesti va factura cu TVA belgianului

34. O firma din Timisoara care cumpara din Germania o marfa pt un client de-al sau din Ploiesti,
va factura firmei din Ploiesti:
a) fara TVA daca marfa e trimisa din Germania la Ploiesti
b) cu TVA indiferent daca marfa e trimisa din Germania la Ploiesti sau Timisoara
c) cu TVA doar daca marfa e trimisa din Germania la Timisoara

35. Daca o firma din Italia comanda mobila la Ploiesti pt un client din Bulgaria si daca va folosi
masura de simplificare, atunci:
a) va comunica producatorului din Ploiesti un cod fiscal din Italia
b) va comunica prod din Ploiesti un cod fiscal din alt stat membru
c) se va inregistra in scop de TVA in Romania
36. O firma din Franta care repara o instalatie livrata anterior unei firme din Ploiesti si iesita din
garantie, va factura firmei din Ploiesti:
a) fara TVA
b) cu TVA din Romania
c) cu TVA din Franta

37. O firma din Ploiesti cumpara o marfa produsa in Italia si o trimite din Italia in Franta.
Producatorul italia va factura firmei din Ploiesti fara TVA:
a) in toate cazurile indiferent cine transporta marfa
b) numai daca transportul e facut de un caraus angajat de italia sau de firma din Ploiesti
c) numai daca transportul e facut de un caraus angajat de firma franceza

38. O firma din Ploiesti comanda o marfa in Ucraina pt un client de-al sau din Franta. Marfa e
trimisa din Ucraina in Romania, de unde firma din Ploiesti o reexpediaza in Franta. Se va factura
firmei franceze:
a) cu TVA din Romania
b) cu TVA din Franta
c) fara TVA

39. O firma din Ploiesti comanda o mara la un producator local inregistrat fiscl in scop de tva, pe
care o exporta in Republica Moldova. Producatorul local va factura firmei din Ploiesti:
a) cu TVA
b) fara TVA indiferent de valoare
c) fara TVA daca valoarea marfii nu depaseste 35.000 euro

40. Forma specializata in efectuarea operatiunilor necesare pt ca marfa sa ajunga la destinatar se


numeste:
a) navlator
b) expeditor
c) caraus

41. Va intoarceti in tara dupa ce ati descarcat marfa tranzitand Germania, unde aveti o cerere pt
efectuarea de operatiuni de cabotaj. Puteti efectua:
a) o singura operatiune de cabotaj
b) 2 operatiuni
c) 3 operatiuni

42. Scrisoarea de trasura rutiera trebuie semnata de catre:


a) Expeditor, destinatar, transporator
b) Transportator, proprietar, beneficiarul marfii
c) Expeditor, transportator si organul vamal

43. Scrisoarea de trasura CMR este un document:


a) Negociabil
b) Nenegociabil
c) Financiar

44. Raspunderea pt exactitatea datelor inscrise in CMR revine:


a) Transportatorului
b) Beneficiarului marfii
c) Incarcatorului

45. Carnetul TIR este un document:


a) Vamal
b) De transport
c) Financiar

46. Scrisoarea de trasura CMR:


a) Poate fi andosata in toate cazurile
b) Poate fi andosata numai in anumite cazuri
c) Nu poate fi andosata

47. In cazul transportului pe calea ferata, raspunderea pt starea in care marfa ajunge la destinatie
apartine:
a) Caii ferate
b) Expeditorului
c) Destinatarului

48. Dupa expedierea marfii cu scrisoarea CIM, expeditorul va prezenta la banca in vederea
incasarii contravalorii marfii:
a) Foaia de expediere
b) Certificatul de trecere al frontierei
c) Duplicatul

49. Expedierea marfii cu vagoane de grupaj este organizata de:


a) Casele de expeditie
b) Calea ferata
c) Expeditor
50. Conasamentul reprezinta:
a) Un document vamal
b) Un titlu de proprietate asupra marfii
c) Un contract de transport maritim

51. In cazul terminarii incarcarii marfii pe nava inainte de termenul convenit, incarcatorul
primeste de la armator o prima numita:
a) De murge
b) Stabi
c) dispatch

52. In transportul aerian de marfa, pt reducerea costurilor se poate folosi:


a) traf. Consolidat
b) changes collect
c) cash and delivery

53. Intr-un constract de asigurare franșiza este:


a) o indeminzatie platita asiguratului
b) o suma fixa sau un procent din valoarea contractului de asigurare care nu se
despagubeste de asigurator
c) o prima de risc

54. Interesul asigurabil reprezinta valoarea patrimoniala care:


a) acopera doar avarierea spatiala a marfii
b) este suportat de asigurat
c) poate fi suma pierduta pt asigurat sau beneficiar ca urmare a producerii evenimentului
asigurat

55. Toate riscurile de avarie sau pierdere a marfii sunt suportate in cazul conditiilor de asigurare:
a) C
b) A
c) B

56. Prima de asigurare se plateste de:


a) Asigurator
b) Beneficiar
c) Asigurat

57. Polita cargo acopera:


a) Toate categoriile de riscuri
b) Doar riscurile din categoria B
c) Doar riscurile din categoria C

58. Asigurarea PQI acopera raspunderea:


a) Transportatorilor rutieri
b) Armatorilor
c) Proprietarilor marfii

59. Daca deschiderea acreditivului nu e facuta conform prevederilor contractuale, banca


platitoare va lua in considerare:
a) Numai prevederile acreditivului
b) Numai prevederile contractului
c) Atat prevederile acretitivului, cat si pe cele ale contractului

60. Daca banca exportatorului este doar banca notificatoare:


a) Poate efectua plata documentelor in orice conditie
b) Nu poate efectua plata documentelor in orice conditie
c) Poate efectua plata daca importatprul are deschis cont la o banca corespondenta

61. Pt incasarea contravalorii marfii in cazul unui export efectuat in conditiile CIF Pireu cf
INCOTERMS 2010, cu plata prin acreditiv, in cadrul setului de documente prezentat de
exportator la banca:
a) Nu e necesara includerea politei de asigurare
b) Sunt incluse numai politele de asigurare andosate in favoarea importatorului
c) Este obligatoriu includerea politei de asigurare

62. Componante setului de documente prezentat de exportator la banca in vederea incasarii


contravalorii marfii prin acreditiv este stabilita:
a) Prin contractul extern de vanzare-cumparare
b) De banca exportatorului si cea a importatorului
c) Prin intelegere de cei 4 participanti la aceatsa operatiune

63. Cererea de deschidere a creditivului este adresata de:


a) Ordonatorul L/C catre banca beneficiarului L/C
b) Ordonatorul L/C catre banca emitenta L/C
c) Beneficiarul acreditivului bancii emitente L/C

64. Domicilierea unui acreditiv inseamna locul unde:


a) Se plateste L/C
b) Isi are resedinta beneficiarul L/C
c) Se deschide L/C

65. Conform prevederilor brosurii 600/2007 a CCI Paria, daca un L/C nu contine nicio mentiune
cu privire la natura sa, atunci el este considerat:
a) Revocabil
b) Irevocabil
c) Confirmat

66. Formalismul L/C presupune:


a) Independenta L/C fata de contract
b) Plata L/C la banca exportatorului
c) Incasarea contravalorii marfii pe baza de document

67. Termenul de depunere a documentelor la banca de exportator in cazul L/C este:


a) Reglementat prin L/C
b) La latitudinea exportatorului
c) Cel impus de banca importatorului dupa deschiderea L/C

68. Banca returneaza documentele exportatorului daca valuta este facuta asig. marfii in conditiile
de livrare CIP:
a) E aceeasi cu valuta din L/C, dar diferita de cea din contractul extern
b) E aceeasi cu valuta din factura externa si din L/C, dar diferita de cea din contract
c) Diferita de valuta din L/C

69. Un L/C revolving presupune:


a) Domicilierea la banca importatorului
b) Reîntregirea valorii dupa fiecare transa de livrare
c) Utilizarea doar in contractele de intermediere

70. Pt a nu pierde un cumparator tranzactional care solicita o marfa pe care exportatorul nu o


poate livra si apeleaza la un alt furnizor, se recomanda utilizarea unui L/C:
a) Back to back
b) Cu clauza rosie
c) Cu clauza de transfer

71. Pt siguranta intermediarului in ceea ce oriveste incasarea contravalorii marfii reexportate


folosind L/C back to back, se recomada:
a) Domicilierea acreditivelor la aceeasi banca
b) Depunerea documentelor pt incasare la banca prod. marfii
c) Mentionrea in L/C deschis pt furnizarea marfii a clauzei de transfer
72. In cazul unui contract cu plata prin INCASSo documentar, considerati ca pe o clauza
asiguratorie:
a) Domicilierea in tara exportatorului
b) Utilizarea de cambii cu plata la vedere
c) Confirmarea platii de catre o terta banca

73. Ordinul de incasare in cazul incassoului este intocmit de:


a) Banca importatorului
b) Importator
c) Exportator

74. Viincularea incassoului presupune:


a) O garantie suplimentara de incasare a contravalorii marfii
b) Acceptarea platii de cumparator
c) O scrisoare de garantie bancara primita inainte de expedierea marfii

75. Plata unui avans intr-un contract de export se poate face prin:
a) O.P
b) Incasso documentar
c) L/C

76. La importul unei marfi achitate prin OP, importatotul din Romania treb sa completeze:
a) Cererea de achitare a acreditivului
b) Dispozitia de plata externa
c) Declaratia de incasare valutara

77. Girarea unei trate reprezinta o operatiune:


a) De garantarea a unei plati
b) De regres asupra unui beneficiar anterior
c) Prin care un titlu financiar circula ca un mijloc de plata

78. Regresul cambiar poate fi declansat de catre:


a) Detinatorul legal al cambiei
b) Trans
c) Avalist

79. Incasarea unei cambii inainte de scadenta se poate face de catre beneficiar:
a) La banca centrala din tara in a carei valuta a fost emisa cambia
b) Numai la o banca din tara transului
c) La o banca comerciala din orice tara
80. Instrumentele de plata si credit pot circula prin:
a) Girare
b) Cesiune
c) Analizare

81. Forfetarea unei cambii presuoune:


a) Renuntarea de catre tragator la acceptarea cambiei de catre tras
b) Scontarea cambiei la banca emitenta
c) Renuntarea de catre beneficiar la dreptul de regres asupra tragatorului

82. Un bilet la ordin care nu are inscrisa scadenta este platit:


a) La vedere
b) Pana la data emiterii
c) La data expirarii angajamentului de plata

83. Un CEC emis intr-o tara si andosat intr-o alta tara de pe alt continente are ca termen de
prezentare de la data emiterii:
a) 21 de zile
b) 70 de zile
c) 360 de zile

84. Tariful vamal comun TARIC poate fi consultat online prin sistemul:
a) DDS
b) NCTS
c) ECS-RO

85. Sunt autorizate sa efectueze operatiuni de export-import persoanele care:


a) Efectueaza doar tranzactii intracomunitare
b) Detin un nr EORI
c) Sunt inregistrate ca transportatori autorizati

86. Operatiunile de vamuire pot fi efectuate doar de catre:


a) Exportatori
b) Importatori
c) AEO

87. Valoarea in vama a marfii importate are la baza pretul de:


a) Tranzactie
b) De pe piata interna
c) De catalog
88. Pt declaratiile vamale intocmite in luna noiembrie 2018 se va utiliza cursul euro-lei publicat
de BNR:
a) In ziua completarii declaratiei vamale
b) In penultima zi de miercuri a lunii octombrie 2018
c) In ultima zi de joi a lunii octombrie 2018

89. Nr unic de referinta MRN este alocat de:


a) Autoritatea vamala
b) Operatorul economic
c) Transportatorul marfii

90. Documentul de insotire a exportului este:


a) AER
b) EAD
c) ECS

91. Declaratia vamala EXS se depune la biroul vamal:


a) De tranzit
b) De iesire
c) De import

92. Sistemul de procesare automata a declaratiei vamale de import este bazat pe aplicatia:
a) RCS PS
b) ECS RO
c) SCI

93. Societatile comerciale cu activitati de export import din Romania platesc taxe vamale la :
a) Export
b) Import
c) Tranzit si export

94. Pt tranzitul vamal comun se solicita:


a) Declaratie de tranzit tip T1
b) Certificat EUR 1
c) Declaratie de tranzit tip T2

95. In cazul aplicatiei NCTS-Ro, marfurile sunt plasate sub regim de tranzit de catre:
a) Principalul obligat
b) Biroul vamal de iesire in UE
c) Biroul vamal de intrare in UE
96. Regimul vamal de PA se aplica:
a) Numai marfurilor straine importate definitiv
b) Numai marfurile straine care au fost importate in regim special si reexportate sub
forma de produse compensatorii
c) Tuturor marfurilor reexportate

97. Materia prima pusa la dispozitie ordonatorului strain pt prelucrare in Romania:


a) E vamuita de ordonator
b) E supusa regimului vamal al PP
c) E supusa regimului vamal al PA

98. In cazul regimului vamal de PP pt o forma din Ro, materia prima:


a) E trimisa de firma din Ro in strainatate pt prelucrare
b) E prelucrata de firma din Ro
c) Tranziteaza doar teritoriul Ro

99. Calcului taxelor vamale in cazul regimurilor vamale de perfectionare se efect prin folosirea
metodei:
a) Volarii in vama
b) Cheii cantitative
c) Avantajul reciproc

100. Pot exista antrepozite vamale:


a) Doar publice
b) Doar private
c) Atat publice cat si private

101. Perioada maxima de pastrare a marfii sub regimul de ordin temporar este de:
a) 24 luni
b) 12 luni
c) 36 luni

102. Uniunea vamala se deosebeste de zonele de liber schimb prin:


a) Barierele vamale intre tarile membre
b) Politica vamala comuna fata de terti
c) Politica vamala diferentiata fara de terti

103. Certificatul de origine nepreferentiala la exportul unei marfi in Arabia Saudita este eliberat
de:
a) Organul vamal
b) Camerele de comert judetene
c) Camera de comert a Romaniei

104. Certificatul de circulatie a marfii de tip EUR1 este eliberat de organul vamal
a) Vama exportatorului
b) Vama importatorului
c) Camera de comert