Sunteți pe pagina 1din 2

Care este NEVOIA proiectului tău?

(“de ce”-ul proiectului)

Participare scăzută la bacalaureat – nevoie adresată prin creșterea participării civice a elevilor din clasele XYZ la
bacalaureat.
Rezultate scăzute la EN – nevoie adresată prin ameliorarea rezultatelor la disciplinele pentru bacalaureat prin activități de
pregătire la nivelul unității.
Implicare scăzută a părinților – nevoie adresată creșterea gradului de interes a părinților în educația acestora

Obiective de implementare

1.Încurajarea părinţilor elevilor, din clasele de nivel liceal, pentru a participa la activităţile săptămânale
de consiliere, pe parcursul celor ..... luni de proiect.

2. Informarea opiniei publice din Sascut, privind amploarea şi gravitatea fenomenului abandonului
şcolar, pe parcursul a 6 luni de la începutul proiectului

3. Dezvoltarea unei reţele de voluntari, pt. elevii de la nivelul secundar superior, formată din ... de
profesori ,elevi, care doresc să se implice în sprijinirea copiilor cu probleme de învăţare la efectuarea
temelor

Obiective de impact

1.Creşterea participării elevilor din clasele terminale, la înscrierea pentru examenul de bacalaureat,în
primul an de la implementarea proiectului

2. Creşterea reacţiei comunităţii .... faţă de problemele cu care se confruntă membrii acesteia, în
decursul a unui an de zile

3.Reducerea ratei abandonului/absenteismului, .............., într-o perioadă de ................

1. Creşterea cu x % a umărului de elevi care …..

2. Cresterea cu x % a mediei generale la materia predata….etc

Scop și obiective
Obiectivul general al proiectului constă în ameliorarea/optimizarea
rezultatelor la disciplinele de bacalaurat , în scopul sporirii ratei de absolvire
a elevilor înscriși.
Proiectul urmărește astfel crearea și dezvoltarea a 36 de afaceri cu potențial ridicat în materie de
autosustenabilitate și dezvoltare în cadrul celor 4 județe din aria de acoperire, din care minim 2 în
fiecare județ, asigurând pe această cale ocuparea antreprenorilor, dar și crearea de locuri de
muncă pentru populația locală.

Obiectivele specifice ale proiectului


ObS 1. Stimularea spiritului și inițiativei antreprenoriale în rândul a minim 600 de persoane din
Regiunea de Vest prin

campanii de informare cu privire la antreprenoriat ca opțiune de carieră și a oportunităților de


dezvoltare antreprenorială furnizate prin proiect.

ObS 2. Creșterea abilității a 300 de persoane din Regiunea de Vest, din care minim 20 cu
reședința sau domiciliul în fiecare județ al regiunii, de a-și materializa ideile de afaceri prin
organizarea a 22 de cursuri de formare profesională în domenii cheie ale administrării unei
afaceri.

ObS 3. Susținerea inițiativei antreprenoriale prin sprijin pentru inițierea a 36 de afaceri non-
agricole în mediul urban din Regiunea de Vest, din care minim 2 în fiecare județ, cu minim 2
locuri de muncă nou create pentru fiecare afacere.

ObS 4. Pregătirea practică și dezvoltarea competențelor profesionale ale celor 36 de beneficiari


prin asigurarea derulării a 36 de stagii de practică în întreprinderi.

Obs 5. Facilitarea operaționalizării celor 36 de idei de afaceri prin furnizarea de servicii integrate
de consiliere, consultanță și mentorat.

ObS 6. Acordarea de sprijin financiar nerambursabil în vederea inițierii a 36 de afaceri non-


agricole în mediul urban din Regiunea de Vest, din care minim 2 în fiecare județ, cu minim 2
locuri de muncă nou create la nivelul fiecărei afaceri.

ObS 7. Asigurarea sustenabilității celor 36 de afaceri sprijinite prin activități de monitorizare,


dezvoltare și implementare a unui program particularizat de accelerare a afacerilor.