Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1 DIAGRAMA ISHIKAWA

Personal Management Prestigiu

Personal didactic

asociat/suplinitor/debutant Dorinţa mare de Cererea mare

Cunoştinţe slabe Politici neclare schimbare

despre elevii Lipsa motivaţiei Flexibilitate redusă

supradotaţi la sugestii
Transferul elevilor
Lipsa training dotaţi intelectual la
finalul ciclului primar

Politici agresive

pentru olimpici Reclamă

2 noi concurenţi

Metode (Colegiile Nicolae Bălcescu şi Ghe. Munteanu-


Aparatură Concurenţa Murgoci)
videoproiector/
laptop
Anexa 2 Diagrama Arbore

NIVEL I NIVEL II NIVEL III


OBIECTIV
măsuri - planuri
Cadrele didactice lipsite de Profesorii vor opta pentru
Dezvoltarea Atragerea
motivaţie pentru lucrul cu învăţământul de masă şi nu cel
unei reţele unui personal
elevii supradotaţi de performanţă
care să înalt calificat
permită Fluctuaţia personalului Personalul didactic îşi doreşte
studiul didactic schimbarea unităţii şcolare
elevilor
Legislaţia precară privind
superdotaţi Schimbările din educaţia
mobilitatea şcolară
postdecembristă
Elevii nu au toate resursele
Asigurarea Lipsa unei baze materiale care
materiale de ultimă generaţie
unor dotări implică mari costuri
la dispoziţie
necesare
studiului de
performanţă Elevii nu îşi doresc obţinerea Lipsa popularizării în media şi
unor înalte performanţe reţele de socializare

Elevii nu au încredere în Mentalitatea specifică a familiei


pregătirea lor pentru viitor