Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE

DISCIPLINA: Management de programe şi proiecte educaţionale

AN UNIVERSITAR: 2017-2018

PROIECT
STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS

A. INFORMAȚII GENERALE

GRUPUL DE LUCRU
Numele și prenumele : Ciotârlă Maria
Rolul în cadrul elaborării propunerii de proiect: membru în echipă
Principale acțiuni derulate: implicare în toate etapele proiectului
Colaborarea cu ceilalți: constructivă, deschisă, foarte bună

Numele și prenumele : Berzescu Patricia


Rolul în cadrul elaborării propunerii de proiect: membru în echipă
Principale acțiuni derulate:implicare în toate etapele proiectului
Colaborarea cu ceilalți: constructivă, deschisă, foarte bună

Numele și prenumele : Salman Alexandra Maria


Rolul în cadrul elaborării propunerii de proiect: membru în echipă
Principale acțiuni derulate:implicare în toate activitățile proiectului
Colaborarea cu ceilalți:constructivă, deschisă, foarte bună

1
DESCRIEREA PROIECTULUI
Titlul proiectului ”STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”

Domeniul vizat Domeniul nutritional


Durata proiectului: 6 luni
Scopul și obiectivele Scopul proiectului este în primul rând identificarea a 15 de elevi care au probleme
proiectului cu greutatea, datorită comportamentul alimentar defectuos, informarea și
conștientizarea acestora pentru a avea unu stil de viață sănătos și a-și însuși o
alimentație sănătoasă la sfârșitul celor șase luni de proiect.
Obiectivele proiectului sunt :
O1-identificarea elevilor cu probleme de greutate corporală din prima lună până
mijlocul celei de a doua lună;
O2-realizarea piramidei alimentare și identificarea alimentelor sănătoase în lunile
2,3;
O3-realizarea unui meniu săptămânal alimentar echlibrat cu ajutorul specialiştilor
luna 4 ;
O4-diseminarea informațiilor cu privire la stilul de viață sănătos lunile 5,6.
Competențe vizate:
1. Extragerea informaţiilor din texte, reviste, articole, imagini pentru
identificarea alimentelor sănătoase și nesănătoase.
2. Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat și utilizarea adecvată
a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală şi scrisă;
3. Utilizarea resurselor digitale și a aplicațiilor de pe telefon și internet pentru
identificarea problemelor de greutate și monitorizarea activităților fizice
realizate.
4. Recunoaşterea consecinţelor unui stil de viață nesănătos asupra vieții
sociale, afective, personale.
PROMOVAREA ȘI VIZIBILITATEA PROIECTULUI :
Se va realiza prin afișaj la avizierul școlii a unui un afiș de promovare,
informare pe pagina de facebook a şcolii a activităților realizate, realizarea unui
articol în revista școlii.

Contextul și Creșterea an de an a numărului de locuitori ai planetei Terra, concentrarea


justificarea necesităţii unui număr mare de oameni în zonele urbane, reprezintă o oportunitate uriașă
implementării pentru mulți producători de produse alimentare de a-și spori profiturile, realizând
proiectului produse de calitate îndoielnică, la prețuri avantajoase în detrimentul calității
acestora și mai ales în detrimentul cetățenilor. Lupta pentru profit, controlul
ineficient al autorităților, lipsa de informare a populației a determinat ca în ultimi
ani tot mai mulți oameni să consume produse periculoase, zi de zi, fără a-și da
seama și fără a se putea proteja.
Prezența aditivilor alimentari și a zahărului în concentrații mari în alimente,
alimentația haotică, stresul de zi cu zi, lipsa unei educații alimentare la copii și

2
adulți a dus în ultimi ani la creșterea procentului persoanelor obeze în România și
în Europa. Incidența bolilor cardiovasculare, decesele premature, bolile produse
datorită stilului de viață nesănătos și a unei alimentații haotice a atras atenția
oamenilor de știință care trag un semnal de alarmă asupra necesității
conștientizării populației cu privire la tipul alimentelor care trebuie consumate,
cantitatea și calitatea acestora.
Educația alimentară și stilul de viață sănătos trebuie să devină o prioritate
în școala românească pentru a preveni formarea unor generații viitoare, din ce în ce
mai bolnave, care ar necesita costuri uriașe în sistemul sanitar în anii ce urmează.
Tinerii sunt în general cei mai vulnerabil la tentațiile culinare nesănătoase dar de
cele mai multe ori și cei mai predispuși să facă schimbări în viața lor dacă sunt
ajutați și informați.

Proiectul nostru își propune identificarea persoanelor cu comportamente alimentare


deficitare, obezi sau predispuși la obezitate, informarea și conștientizarea copiilor,
de la Scoala Gimnazială nr 7 , Timişoara , cu privire la adoptarea unei alimentații
sănătoase și a unui stil de viață sănătos.
Echipa de proiect a fost formată din 5 elevi ai clasei a IV-a A, coordonată de
învăţătoare. Elevii au realizat analiza de nevoi cu privire la managementul
proiectului și au organizat activitățile pe parcursul derulării acestuia.

Descrierea ACTIVITĂȚI
activităților SA 1 Identificarea elevilor cu probleme de greutate corporală și
includerea lor în cadrul proiectului pentru a discuta cauzele acestor
probleme și modalitățile de corectare a greșelilor comportamentului alimentar
și a greutății.
SA 1.1 Depășirea greutății corporale normale reprezintă o problemă des
întâlnită în rândul tinerilor și ea are numeroase cauze : comportament alimentar
greșit, lipsa practicării sportului, viața sedentară, lipsa educației pentru sănătate,
proveniența din familii dezavantajate care nu pot asigura o alimentație echilibrată.
Am amenajat un ”colț al sincerității”, în care fiecare elev și-a realizat propria
cântărire și apoi în funcție de rezultatul afișat și-a căutat în cadrul programului
electronic pus la dispoziție de site-ul http://unica.md/calculator-necesarul-zilnic-
de-calorii, cu sprijinul echipei de proiect ”Calculează-ți greutatea ideală” limitele
în care se încadrează și a descoperit greutatea la care ar fi ideal să ajungă.
SA.1.2 Evaluarea comportamentului alimentar l-am realizat prin aplicarea
unor chestionare elevilor pentru a identifica problemele cu care se confruntă
aceștia, cauzele care duc la greșelile alimentare și frecvența cu care ei fac mișcare
în fiecare zi.

SA 2 Soluții pentru un stil de viață sănătos


SA 2.1 Alimentație sănătoasă - Piramida alimentelor
Am invitat o domnişoară, nutriționist dietetician licențiat, care în
prezent urmează masteratul de Nutriție și Calitatea Vieții, din cadrul UMF
Timişoara să prezinte elevilor piramida alimentelor și să inițieze echipa de proiect

3
pentru a putea la rândul lor să informeze elevii cu privire la alimentele sănătoase.
În urma întâlnirii cei 5 elevi din echipa de proiect au realizat câte o prezentare în
fiecare clasă, discutând cu colegii lor despre alimentele sănătoase și necesitatea
deprinderii unui comportament alimentar sănătos. S-a realizat un panou pe care în
fiecare zi, pe parcursul unei săptămâni, cei 15 elevi cu probleme de greutate au
fost invitați să lipească stikere cu alimentele consummate cu o zi inainte, în
cantitatea cea mai mare. Urmărind astfel pe piramida alimentară comună,
alimentele preferate de elevi.

Durata activităților (grafic Gantt) ANEXA 1

Rezultate/indicatori În grupul țintă am solicitat participarea elevilor voluntari, dintre elevii care
aveau un stil de viață nesănătos și cu risc ponderat de factori dăunători pentru o
viață sănătoasă. În final am stabilit de comun acord cu elevii, participarea a 15
persoane dispuse să se implice în program și să realizeze activitățile proiectului.
Am realizat cântărirea grupului țintă și am ajuns la următoarele concluzii, din
grupul țintă, din cei 15 elevi aleși pentru monitorizare și includere în program am
avut : 4 elevi supraponderali, cu mult peste greutatea admisă, 9 elevi cu 5-10 kg
peste greutatea normală, 2 elevi cu 1-4 kg peste limita normală. Datele sunt
prezentate în diagrama de mai jos.
Anexă

Alimentația sănătoasă reprezintă un factor important al unui stil de viață sănătos.


Am considerat esențial, pentru a furniza informații cât mai corecte și mai noi, să
invităm în cadrul activităților noastre pe d-șoara, nutriționist dietetician, care a
prezentat elevilor de primară, piramida alimentelor și stilul de viață sănătos ce
trebuie urmat pentru a avea o viață echilibrată și sănătoasă. În urma acestei
întâlniri un număr de 60 de elevi , au fost conștientizați cu privire la alimentele
sănătoase și cantitățile ce trebuie consummate zilnic de câtre fiecare dintre noi.
Stilul de viață sănătos presupune o dietă echiliabrată dar și multă mișcare. Am
realizat în fiecare săptămână o oră de mișcare în funcție de preferințele fiecăruia și
ne-am monitorizat zilnic cu ajutorul programului de pe telefon S Health. Au fost
înregistrate, efortul depus în timpul zilei, numărul de calorii consumate zilnic,
tensiunea arterială, pulsul, cantitatea de apă consumată. În urma monitorizării am
constatat următoarele:
 Procentul elevilor participanți în folosirea programului S Health a
fost
de 100%
 Folosirea programului a stimultat activitatea fizică individuală a
elevilor și a conștientizat importanța monitorizării acestuia.
 11 elevi din cei 15 incluși în program și-au intensificat activitățile
sportive în urma rapoartelor săptămânale, furnizate automat pe telefon de către
program.
 5 elevi și-au redus cantitatea de alimente consumate zilnic,

4
urmărind
numărul caloriilor consumate, având un stil de viață mai sedentar și observând
consumul mic de calorii datorită mișcării.
 13 elevi au consumat mai multă apă zilnic ;
 14 elevi au fost mai atenți la tipul alimentelor pe care le consumă ;
Beneficiarii Beneficiarii direcți : 15 de elevi din clasa a IV-a
proiectului Beneficiari indirecți : elevii și cadrele didactice din Scoala Gimnaziala nr 7,
Timişoara
Proiectul nostru își propune identificarea persoanelor cu comportamente alimentare
deficitare, obezi sau predispuși la obezitate, informarea și conștientizarea copiilor,
de la Scoala Gimnazială nr 7 , Timişoara , cu privire la adoptarea unei alimentații
sănătoase și a unui stil de viață sănătos.
Echipa de proiect a fost formată din 5 elevi ai clasei a IV-a A, coordonată de
învăţătoare. Elevii au realizat analiza de nevoi cu privire la managementul
proiectului și au organizat activitățile pe parcursul derulării acestuia.

Echipa de proiect În urma setării acestor elemente, se realizează pe telefon un raport zilnic care
se arhivează și poate fi vizualizat în funcție de nevoi sau doleanțe.
Aplicația este foarte comodă și agreată de tineri ajutându-i să-și evalueze
zilnic ritmul de mișcare și atenționându-i asupra modificărilor ce se impugn în
funcție de ritmul personal de viață.
Elevii din grupul țintă și-au calculat caloriile acumulate în organism prin hrană cu
ajutorul aplicație pusă la dispoziție de site-ul http://unica.md/calculator-calorii și
apoi și-au calculate consumul zilnic de calorii în funcție de mișcarea fizică
realizată zilnic. S-a folosit adresa http://www.csid.ro/calculator-calorii și după
cele trei zile, profesorul coordonator, a realizat cu elevii o oră de mișcare pentru a
demonstra elevilor rolul exercițiilor fizice și importanța acesteia în dezvoltarea
armonioasă a corpului. Monitorizând caloriile consumate în timpul exercițiilor
fizice. La sfârșitul activității fiecare elev a consumat ½ l apă plată și s-au purtat
discuții cu privire la importanța apei pentru organism.

 Învățătoarea
 Nutriționist
Riscuri Risc de organizare: refuzul unor școli de a participa la trainig
- Măsuri de atenuare: prezentarea avantajelor participării la trainig a școlilor;
Risc de organizare : dezinteresul cadrelor didactice de a desfăşura aceste activităţi
cu şcolarii;
- Măsuri de atenuare: prezentarea importanţei pe care o are această activitate în
viața copilului.
Sustenabilitatea Proiectul ”Stil de viață sănătos”, realizat în cadrul sc gimnaziale Sfânta Maria,
proiectului Timişoara a furnizat prin activitățile derulate, formarea la elevi a unui stil de viață
care are ca scop, reducerea în timp, a apariției bolilor generate de alimentația
nesănătoasă. Am încercat să folosim cât mai multe aplicații digitale pentru a atrage
și stimula implicarea copiilor în proiect, tehnologia IT, fiind în ziua de azi, cel mai

5
bun prieten al acestora. Îmbinând informațiile furnizate de către învăţătoare, cele
descoperite prin munca individuală, expuse de echipa de proiect, de nutriționist, cu
cele furnizate de aplicații ca, S Health și de calculare a caloriilor și greutății ideale,
elevii au înțeles că au o problemă și că aceasta nu poate fi rezolvată decât prin
implicare, conștientizare și responsabilizare în ce privește stilul de viață pe care-l
trăiesc. Sloganele folosite cel mai des în cadrul activităților au fost :” Nu trăim ca
să mâncăm ci mâncăm ca să trăim” și ” Ajută-te singur, cei din jur sunt alături
de tine dar pasul decisiv este alegerea ta !”

În urma acestui proiect sperăm că mesajul nostru a fost transmis și înțeles cu


privire la consecințele ce pot apărea în urma nerespectării unui stil de viață
nesănătos și că vor face eforturi pentru indeplinirea acestui scop.

BUGET
NR.
DENUMIRE CAPITOL BUGET TOTAL VALOARE (LEI)
CRT.
I. Cheltuieli de personal
Activitate 1 -
Activitate 2 Nutritionist 850 lei/ luna

II. Cheltuieli materiale


Activitate 1 cântarul 219 lei
Activitate 2 alimente 1000 lei

III. Alte cheltuieli eligibile


Activitate 1 -
Activitate 2 -

IV. Cumulat
Activitate 1 219 lei
Activitate 2 6100 lei

TOTAL 6319 lei

6
Detalierea bugetului Am cumpărat un cântar pentru a putea identifica la inceput copiii cu probleme de greutate și pentru a
(inclusiv specificarea putea compara, la finalul proiectului, cu greutatea inițială.
co-finanţării) Nutriționistul a fost plătit lunar pentru a presta servicii copiilor.
Alimentele au fost cumpărate în scopul prezentarii alimentelor sănătoase/ nesănătoase și prezentarea
unui meniu model.

Maximum 5000 caractere (cu spații)

Webografie
http://prodieta.ro
http://unica.md/calculator-calorii
http://unica.md/calculator-necesarul-zilnic-de-calorii
http://www.csid.ro/calculator-calorii
Aplicația S Health

Anexa 1
Cât de sănătos trăiesc?
Acordați un punct pentru fiecare răspuns afirmativ.
1. Mănânc zilnic alimente cu conţinut de zahăr?
2. Folosesc sare în mâncare?
3. Consum hrană de tip fast- food mai mult de două ori pe săptămână?
4. Consum carne roşie mai mult de două ori pe săptămână?
5. Consum ciocolată sau dulciuri mai mult de două ori pe săptămână?
6. Consum des alimente care conţin aditivi şi conservanţi alimentari?
7. Beau mai puţin de 300 ml apă plată pe zi?
8. Consum mai mult de 3 felii de pâine în medie pe zi?
9. Sunt dependent de vreun aliment?
10. Consum peşte gras mai puţin de două ori pe săptămână şi/sau seminţe in fiecare zi?
11. Nu am bani să mânânc cum aș dori ?
12. Fac sport în fiecare zi ?

7
Răspuns chestionar: 0-3 puncte: Vă preocupă sănătatea dvs şi micile scăpări nu par să vă
afecteze starea de sănătate. Adăugând dietei voastres vitaminele şi mineralele corespunzătoare vă
puteţi aştepta la o viaţă lungă şi sănătoasă.
Răspuns chestionar: 4-7 puncte: Sunteţi pe drumul cel bun, dar trebuie să fiţi mai sever cu
dumneavoastră înşivă.
Răspuns chestionar: 7-11 puncte: Dieta dumneavoastră nu este sănătoasă şi aveţi nevoie de
nişte schimbări pentru a ajunge la o sănătate optimă.
Răspuns chestionar: 15 puncte: Dacă veţi continua aşa vă veţi îmbolnăvi. Consumaţi de
departe prea multă grasime, alimente rafinate şi stimulente. Urmaţi cu grijă sfaturile de nutriţie
sănătoasă şi schimbaţi-vă încetul cu încetul stilul de viaţă.

Rezultatele aplicării chestionarului” Cât de sănătos trăiesc?”

Nr. Obiective Activitati Luna Luna Luna Luna Luna Luna Responsabili
crt de 1 2 3 4 5 6
referinta
1. O1 identificarea Echipa de
elevilor cu proiect
probleme de
greutate
corporală

8
2. O2 realizarea Echipa de
piramidei proiect
alimentare
și
identificarea
alimentelor
sănătoase
3. O3 realizarea Echipa de
unui meniu proiect
săptămânal
alimentar
echlibrat cu
ajutorul
specialiştilor
4. O4 diseminarea Echipa de
informațiilor proiect
cu privire la
stilul de
viață
sănătos

S-ar putea să vă placă și