Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ DE CUNOAŞTERE PSIHO-PEDAGOGICĂ

A ELEVULUI

I. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele elevului:

Nr.matricol:

Data şi locul naşterii:

Domiciliul elevului:

II. DATE FAMILIALE

1.COMPONENŢA Numele şi Vârsta Locul de Funcţia


FAMILIEI prenumele muncă
Tata
Mama
Sora Nu are
Frate Nu are
2. SITUAŢIA Starea civilă a
FAMILIALĂ părinţilor
Nr. membrilor
familiei
Cameră separată
Climatul educativ Stimulav

III. COMUNICARE ÎN FAMILIE

Atmosferă caldă, prietenoasă


Relaţii apropiate, de încredere
Stil democratic
Părinţii colaborează bine cu profesorii
Implicare normală a părinţilor

Control normal
Asteptări în raport cu posibilităţile copilului
Suport socio-emoţional ridicat din partea parinţilor

Relaţiile din cadrul familiei sunt armonioase, bune, organizate, bazate pe dragoste,
înţelegere, oferind condiţii favorabile pentru creştere şi dezvoltare echilibrată.

Există o atmosferă destinsă şi o preocupare deosebită a părinţilor pentru dezvoltarea


copilului din toate punctele de vedere.
Părinţii sunt mereu preocupaţi şi interesaţi de evoluţia copilului şi de educaţia primită
în şcoală, copilul fiind susţinut şi stimulat pentru a îndeplini sarcinile cerute de
profesori.

IV. STAREA SĂNĂTĂŢII ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ

FB/Sănătos clinic
Starea generală a sănătăţii
Antecedente
NU
Dezvoltare fizică normală
DA
Deficienţe, handicapuri
NU

V. PROCESE COGNITIVE, REGLATORII SI ENERGIZANTE

5.1. 1. Mecanisme cognitive primare

Senzaţii, percepţii:

are un câmp vizual central şi periferic extins


are capacitatea de a diferenţia cu precizie nuanţele cromatice
are capacitatea de apreciere pe cale auditivă a distanţei dintre obiecte

- Spirit de observatie:

are percepţie complexă – spirit de observaţie


are capacitate de orientare spaţio-temporală bună

5.1.2. Mecanisme cognitive superioare

Memoria

Are o capacitate extraordinară de stocare a informaţiilor, reuşind într-un timp scurt să


reţină aproape toată cantitatea de date transmise.

Memoria de lunga durată este foarte bună.

Memorează atât logic cât şi mecanic.

Gândirea

Are o gândire algoritmică, deductivă si productivă.

Surprinde legăturile dintre cunoştinţele anterioare şi cele care trebuie asimilate.


Rezolvă cu facilitate probleme, exersând diverse modele rezolutive dar şi prin găsirea
de noi alternative.

Stabileşte rapid relaţii logice şi cauzale între fenomene, între materialul intuitiv şi
realitatea înconjurătoare.

Găseşte soluţii ingenioase pentru rezolvarea unor situaţii noi.

Imaginaţia

Are o imaginaţie reproductivă, înţelege conţinuturi cu un grad ridicat de abstractizare,


construind suportul imagistic al acestora.

Poate reconstitui şi exprimă prin imagini datele unei probleme (de geometrie sau
fizică) şi relaţiile dintre acestea, îşi imaginează modul de funcţionare al diverselor
experimente, fenomene naturale (mişcările scoarţei, activitatea vulcanică) sau
evenimente istorice.

5.2. Mecanisme reglatorii

Atenţia

Volumul atenţiei: se orientează asupra unui număr mare de elemente


Concentrarea atenţiei : are capacitate de concentrare sporită
Stabilitatea atenţiei : are atenţie mobilă, flexibilă
Distributivitatea atenţiei : are atenţie distributivă, desfăşoară concomitent mai multe
activităţi

- Voinţă : uneori manifestă nehotărâre, are comportament oscilant, dar are încredere
în forţele proprii.

- Comunicarea şi limbajul

Comunicarea verbală: clară, cu intonaţie

Comunicarea nonverbală: trăirile sale sunt


acompaniate şi întărite de o gestică corespunzătoare

Limbajul oral: foarte expresiv, fluent, corect

Limbajul scris: scrie îngrijit, ordonat, acorda atenţie scrisului

5.3. Mecanisme energizante

Motivaţia: nu doreşte să atragă în mod expres atenţia şi simpatia celor din jur, este o
fire independentă. Motivaţia este atât intrinsecă (nu are nevoie de foarte multe
aprecieri), cât şi extrinsecă (uneori pentru sarcini care nu-i sunt pe plac are nevoie de
aprecieri şi recompense)

Afectivitatea

Capacitatea de autocontrol: foarte bună, se manifestă cu masură


Exprimarea adecvată a propriilor emoţii: îşi exteriorizează într-o manieră plăcută
trăirile
Dispoziţia afectivă: este un copil echilibrat, dar prezintă o uşoară labilitate
emoţională specifică vârstei

5.4. Personalitatea

- Temperamentul

Are un temperament preponderent extrovert, sangvinic.

Este o elevă care se implică uşor în activitate şi are un ritm uniform de lucru.

Este echilibrată şi rezistentă la stres. Se adaptează uşor situaţiilor noi, este optimistă şi
trăirile emoţionale sunt adecvate împrejurărilor.

- Aptitudinile

Predominante sunt aptitudinile pentru ştiinţele reale: dovedeşte o aptitudine


elementară de a realiza calcule numerice şi o curiozitate vie pentru mediul
înconjurător, pentru explorarea realităţii şi naturii, pentru tot ce este nou.

- Caracterul

Este sociabilă, exprimă respect şi apreciere pentru ceilalţi, este amabilă, politicoasă, şi
îşi îndeplineşte sarcinile în mod corespunzător.

- Creativitatea

Întotdeauna este creativă, acest lucru reflectându-se în răspunsurile complete şi bogate


pe care le dă.

VI. PARTICULARITĂŢILE MUNCII INTELECTUALE

1. CARACTERISTICI
Pregatire sistematică, temeinică, depăşind manualul
DA
Pregătire organizată, temeinic, limitându-se la manual
NU
Alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade de demotivare NU

Neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele de la colegi NU

Învaţă în salturi pentru a obţine calificative minime NU


VII. REZULTATE ŞCOLARE

Mediile generale din anii anteriori: clasa a V-a 9.90, clasa a VI-a 9.85, clasa a VII-a
9,93
Disciplinele la care a obţinut notele cele mai bune: biologie, chimie, istorie, limba
romana
Disciplinele la care a obţinut notele cele mai slabe: muzică, franceză

VIII. PARTICIPAREA LA CONCURSURI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE:

locul I la Olimpiada judeţeană de biologie


menţiune la Olimpiada națională de biologie
locul III la Olimpiada judeţeană de chimie

IX. ORIENTAREA SCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Opţiunea personală a copilului: doreşte să devină medic/asistent medical

În ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a elevei, este indicat ca aceasta să se


orienteze către orice domeniu cu caracter ştiinţific, exact, având în vedere aptitudinile
şi pasiunea pentru ştiinţele exacte.

X. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Eleva învaţă foarte bine, este conştiincioasă, prezintă un nivel al achiziţiilor şcolare
peste medie.

Prezintă un interes deosebit pentru disciplinele fizică, biologie şi chimie, concretizat


în participarea la olimpiade şi concursuri şcolare.

Eleva are un vocabular bogat, prezintă coerenţă şi cursivitate în exprimare, are


abilităţi crescute de comunicare.

Are o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi familie, interacţionează şi colaborează foarte


bine cu colegii şi profesorii.

În ceea ce priveşte receptivitatea de învăţare, eleva are o capacitate mare de


concentrare, are memorie logică. Motivaţia de învăţare este intrinsecă, cognitivă.

Eleva este perseverentă, îşi pregăteşte lecţiile cu conştiinciozitate, învaţă sistematic,


logic.

Este activă şi atentă la ore, nu absentează, are un spirit de observaţie dezvoltat.

Toate operaţiile gândirii sunt funcţionale la un nivel ridicat, atât în domeniul


obiectelor şi fenomenelor, cât şi în sfera noţiunilor şi ideilor abstracte.
În ceea ce priveşte memoria, prezintă un nivel superior al raţionamentului logico-
matematic, un volum mare al memoriei de scurtă/lungă durată.

În concluzie, dezvoltarea elevului în plan fizic, psihic şi educaţional se realizează în


limitele specifice vârstei.

Pentru ca roadele muncii intelectuale să se poata configura într-o carieră împlinită, are
nevoie de un real sprijin şi motivaţie din partea părinţilor, profesorilor, celor apropiaţi,
fără a o supraaglomera şi presa.

S-ar putea să vă placă și