Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic la limba și literatura română

Disciplina: Limba și literatura română.


Data:
Unitatea:
Subiectul: Recomandarea lecturii pentru vară.
Durata: 45min.
Subcompetenţele vizate:
Obectivele operaționale:
O1 – Să manifeste interes în timpul lecției ;
O2 – Să continuie ideea;
O3 - Să manifeste interes în rezolvarea sarcinilor de învățare.
Motto-ul: Lectura, marea mea bucurie.
Metode și strategii: observația, Buzunarul de idei, Bingo, Harta textului.
Forme de organizare: individual și în grup.
Resurse/ materiale didactice:
Manualul de limba și aliteratura română pentru clasa-VII-a, Tatiana Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Olga Cosovan, Chișinău, Știința, 2012, caietul
elevului, tabla, creta.
Bibliografie:
1. Manualul de limba și literatura română pentru clasa-VII-a, Tatiana Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Olga Cosovan, Chișinău, Știința, 2012;
2. COSTEA, O. Didactica lecturii: o abordare funcţională. Iaşi: Institutul European, 2006.
3. Didactica limbii și literaturii române/ Emanuela Ilie, Iași, Ed. Polirom, 2014;
4. CURRICULUM ŞCOLAR pentru disciplina Limba şi literatura română Clasele a V-a – a IX-a, Chișinău, 2010.
Demersul lecţiei
Evenimente Ob. Activitatea învăţătorului şi a elevului Metode şi procedee Evaluare
instrucţionale

EVOCARE Profesorul salută elevii (Bună ziua dragi elevi!). Verifică observaţia
tema de acasă ( timp de 10min.).
Pentru capterea atenției, profesorul va propune elevilor, individual
să completeze la alegere următoarele proverb:
Proverbe:
1. A citi pentru întâia oară o carte este ca şi cum ţi-
ai face un nou prieten; a reciti o carte este precum
te-ai întâlni cu un vechi prieten.
2. Cartea e pomul înţelepciunii.
3. Orb e cel ce n-a citit în viaţa lui o carte.
Profesorul va anunța subiectul lecției:Recomandarea
lecturii pentru vară..
Elevii vor scrie subiectul lecției în caietul de clasă.
REALIZAREA Profesorul va propune elevilor să continuie ideia prin individual
SENSULUI jocul buzunarul de idei.
Buzunarul de idei Buzunarul de idei
Exprimaţi-vă părerea despre lecură, continuînd gîndul.
Lectura, marea mea bucurie.........
Prin lectură am învăţat să............
Cel mai captivant a fost momentul.....
Am admirat............
Dacă aş avea mai mult timp........
Mă voi strădui şi eu la rîndul meu să.....

Profesorul va întreba dacă cunosc tipurile de lecturi.


Elevii vor da răspuns( Răspuns model: lectură model;
lectură liniară...).
Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte:
minte, cap, dar, păr să aibă alte înţelesuri.
Profesorul va împărți fiecărui elev câte o fișă cu BINGO,
ce va conține:
BINGO
Citește în fiecare zi Povestește unui Citește 5
câte 30min. membru de poezii.
familie ce ai
citit.
Citește cel puțin 20 Citește o carte Desenează
min. fără despre animale. personajele
întrerupere. unei
povești
citite.
Citește o revistă Citește cu-n BINGO
pentru copii. membru de
familie o
poveste (pe
rând, fiecare
citește câte o
pagină).
REFLECŢIE Profesorul va prezenta elevilor, harta textului ce va în grup
trebui să fie scrisă în timpul vacanței.
Harta textului
Model: va fi o poezia Sara pe deal de M.
Eminescu.
Titlul textului ( Sara pe deal);
Date despre autor ( M. Eminescu 1850: se naşte la
Ipoteşti pe data de 15 ianuarie ca al şaptelea copil al
familiei Eminovici.
1858 – 1860 : urmează şcoala primară.
1860 – 1861 : urmeazã cursurile Ober Gymnasyum din
Cernăuţi
1867: este angajat ca sufleur în trupa de teatru a lui
Mihail Pascaly.
1869 : se înscrie la Universitatea de Filosofie din
Vienna.
1872-1874 : este student la Berlin.
1873 : primeşte o slujbă la Consulatul român din Berlin.
1874 : este numit ca director la Biblioteca Centrală din
Iaşi.
1877 : se stabileşte la Bucureşti, unde este redactor la
ziarul « Timpul », unde desfăşoară o intensã activitate
publicistică.
1883 : începe o perioadă dramatică pe planul sănătăţii
sale, marcată de internări în spital, urmate de reveniri în
viaţa publică şi de activitate literară, alternanţe ce se
vor întîmpla pînă la prematura sa moarte.
1889 : în cursul noptii de 15 iunie, la ora 3 a.m., moare în
sanatoriul doctorului Şutu şi va fi înmormîntat, două zile
mai tîrziu la cimitirul Bellu din Bucureşti.
Poeziile sale cele mai cunoscute, care i-au adus faima şi
titlul de cel mai mare poet român: Luceafărul, Mortua
Est, Scrisoarea a III-a, Epigonii, Lacul, Singurătate, O
mamă, Adio, Înger si demon, Melancolie, Dorinţa,
Floare-albastră, Memento Mori, Strigoii, Odã (în metru
antic), Mai am un singur dor, La steaua).
Personajele ( eul liric);
Cuvintele necunoscute (cumpăna, bolta, toaca);
Tema poeziei (tema poeziei o constituie aspirația
poetului pentru o dragoste ideală, o poveste de dragoste
ce se imaginează într-un cadru natural rustic.
Mesajul (este simplu, un băiat din mediul rural își
așteaptă dragostea sub un salcâm de pe dealul care a
amuțit în noaptea frumoasă cu stele lucitoare și murmure
de fluiere ale ciobanilor, autorul a redat această stare
pentru ca a vrut să arăte cât de romantică poate fi seara
într-o ambianță cu totul și cu totul naturală);
Ideea poetică ilustrează intensitatea iubirii, dorinţa celor
doi îndrăgostiţi de a fi fericiţi prin trăirea deplină a
sentimentului, fapt ce înalță dragostea la valori cosmice,
universale, prin puternice şi profunde accente filozofice.
M-a impresionat….
Părerea mea despre lectură…
EXTINDERE Profesoara indică tema de acasă și dă explicațiile individual
necesare. Profesorul va recomanda elevilor lista lecturii
pentru vară:
1. Cărțile au suflet de Nicolae Manolescu;
2. Sara pe deal de Mihai Eminecu;
3. Noi de Octavian Goga;
4. Singur în fața Dragostei de Aureliu Busuioc;
5. Dincolo de Nisipuri de Fănuș Neagu;
6. Sania de Ion Druță;
7. Conul cu Leonida față cu reacțiunea de I.L.
Caragiale.

Elevii își notează tema de acasă și sunt atenți la


explicațiile profesoarei.
BINGO
Citește în fiecare zi câte 30min. Povestește unui membru Citește 5 poezii.
de familie ce ai citit.
Citește cel puțin 20 min. fără Citește o carte despre Desenează
întrerupere. animale. personajele unei
povești citite.
Citește o revistă pentru copii. Citește cu-n membru de BINGO
familie o poveste (pe
rând, fiecare citește câte
o pagină).
HARTA TEXTULUI

Tilul textului ______________________

Date
Personajele Cuvintele necunoscute
despre
autor

Povestirea pe scurt
Ideea Tema Mesajul

Părerea mea despre lectură

S-ar putea să vă placă și