Sunteți pe pagina 1din 2

PARTICULARITĂŢI DE CONSTRUCŢIE A PERSONAJULUI ÎN

POVESTEA LUI HARAP-ALB DE ION CREANGĂ

Numeşte trei însuşiri pe care le are Făt- Frumos din basmele populare:Prin ce se deosebeşte Harap- Alb de Făt- Frumos?

...................................................................................................................................................................................

Numeşte cinci trăsături de caracter pe care crezi că trebuie să le aibă un împărat:


1.
2.
3.
4.
5.
Protagonistul din basmul lui Creangă este caracterizat atât în mod direct, cât şi indirect.

1.Caracterizarea directă:

 naratorul: ,,boboc în felul său la treburi de aiste.”↔.................................................................................

 Sfânta Duminecă îl consideră milos şi generos, dar şi................................................................................


atunci când se tot plânge de încercările la care îl supune Spânul
 ,,Când vei ajunge şi tu mare şi tare, îi căuta să judeci lucrurile de-a fir -a -păr şi vei crede celor
asupriţi şi necăjiţi, pentru că acum ştii ce-i năcazul.”-sunt vorbele Sfintei Dumineci, care crede că....................

...................................................................................................................................................................................

2.Caracterizarea indirectă reiese din fapte, comportament, relaţia cu alte personaje

Faptele

 principala trăsătură de caracter este.......................................................pe care o dovedeşte atunci când:

☺...................................................................................................................................................................

☺...................................................................................................................................................................

☺...................................................................................................................................................................

 scopul călătoriei lui Harap- Alb este.............................................................................................................

şi reuşeşte să treacă peste toate încercările graţie ....................................................................................................

De exemplu: proba curajului-podul..........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

,,sălăţile” din grădina ursului...................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

capul cerbului.........................................................................................................................................................

1
.............................................................................................................................................................................

fata Împăratului Roş................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Comportamentul îl dezvăluie ca fiind:

 naiv şi incapabil de a vedea dincolo de aparenţe- ex.-

 instabil sufleteşte, trecând cu uşurinţă de la o stare la alta – ex.-

 neascultător – ex.-

 lipsit de spirit practic – ex.-

Din probele la care este supus de Spân învaţă:

 preţul ascultării sfaturilor şi al răbdării –ex.-

 sensul prieteniei – ex.-

 sensul iubirii – ex.-

Aşadar, dacă la începutul poveştii eroul este....................................................................................................,

în final acesta............................................................................................................................................................

 în fond principala trăsătură de caracter a protagonistului este caracterul profund uman

 pune-te în locul eroului în două din încercările la care este supus şi descrie succint (pe scurt) stările tale
de spirit/sentimentele
♠.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

♠.........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Crezi că Harap- Alb are toate însuşirile necesare unui împărat? Consultă şi lista însuşirilor pe care ai
scris-o la începutul fişei.