Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL TEHNIC “PETRU PONI” Aviz director

Propunator: Ivancea Constantina

Profil vocational, clasa a X-a,

Programa cf. O.M.E.N. nr. 4437/29.08.2014


Aviz sef de catedra
1h/sapt, 32 sapt

1 h/sapt = 35 h
CONSILIERE SI ORIENTARE
Planificarea a fost elaborate conform Ordinului nr. 4437 pentru aprobarea precizarilor privind programele scolare in
invatamantul professional de stat cu durata de 3 ani si in invatamantul professional special, incepand cu anul scolar 2014-2015,
precum si pentru aprobarea programei scolare pentru Consiliere si orientare, curriculum diferentiat pentru invatamantul professional
de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a.

COMPETENTE GENERALE
1. Explorarea resurselor personale in vederea planificarii si dezvoltarii carierei.
2. Utilizarea instrumentelor necesare pentru invatare si munca.
3. Elaborarea proiectului personal de educatie si cariera.
4. Manifestarea unui stil de viata favorabil schimbarii si adaptarii la noi context de invatare si munca.

VALORI SI ATITUDINI:
- Incredere in potentialul personal;
- Respect fata de sine si fata de ceilalti;
- Gestionarea cu success a emotiilor;
- Valorificare critica si selective a informatiilor;
- Adaptare la noile tipuri se tehnologii de invatare;
- Optimism in abordarea invatarii permanente intr-o lume a schimbarii;
- Adaptare si deschidere la cerintele pietei muncii;
- Responsabilitate in luarea deciziilor legate de cariera;
- Realism in construirea planului de cariera;
- Independent in gandire si actiune;
- Motivatie si flexibilitate in configurarea traseului educational si personal;
- Orientarea catre un stil de viata de calitate.
Numar ore: 32/an din care: sem. I – 17 ore, sem. II – 15ore

PLANIFICARE ANUALA
Continuturi
Modul Competente (conform Tema Nr. Sapta
specifice modulului) ore mana
1.Autocunoaster 1. Explorarea  Abilitati de  Probleme organizatorice, 1 S1
e si management resurselor personale prezentare a prezentarea modulului, a
care influenţează resurselor
personal regulamentului de ordine
planificarea carierei personale(caracte
ristici, obiective, interioara
1.1Stabilirea unor planuri de viitor,  Analiza rezultatelor din 1 S2,
scopuri, obiective, etc.) anul anterior.
prioritati pe baza  Exersarea abilitatilor de 1 S3
resurselor personale.  Pregatirea pentru prezentare personala:
succes personal si Cum ma prezint
profesional:
concordanta celorlalti?
dintre aspiratii,  Cum te pregatesti pentru 1 S4
competente si succesul scolar si
rezultate. professional? Activitati
de interviuri colegiale.
 Domeniile mele de 1 S17
interes(jocuri,
completarea unor fraze
lacunare)
2.Comunicare 2. Utilizarea  Comunicarea prin  Cum iti exprimi 1 S5
interpersonala instrumentelor emotii. Emotii emotiile? Jocuri de tip
necesare pentru positive si emotii mima.
învăţare şi muncă. negative.
Influenta asupra  Influenta esecului scolar 1 S18
invatarii si asupra procesului
2.1. Explorarea
inteligentei emotionale muncii. invatarii
ca abilitate Modalitati de  Respectarea punctelor de 1 S6
semnificativa pentru dezvoltare a vedere alternative.
invatare si munca inteligentei Conflictul
emotionale.
 Managementul stresului 1 S19

3.A invata sa 2. Utilizarea  Tehnici si strategii de  Profilul persoanei 1 S7


inveti instrumentelor optimizare a invatarii. creative. Cat de creativ
necesare pentru Tehnici de stimulare sunt?
învăţare şi muncă. a creativitatii.
 Instrumente si
 Prezinta-ti traseul 2 S20,
2.2. Folosirea unor aplicatii TIC pentru educational si S21
instrumente si aplicatii eficientizarea argumenteaza de ce ti-ai
TIC in vederea invatarii si a ales profilul. Folosirea
eficientizarii invatarii, planificarii carierei. tehnicilor art-creative.
planificarii si
 Planificarea invatarii. 2 S8, S9
dezvoltarii carierei
Cum arata ziua ta de
lucru? Elaborarea unor
grafice de lucru
echilibrate
 Tehnici de invatare 1 S22
eficienta.
 Ce inseamna timp liber? 1 S10
Cum iti organizezi o zi
de vacanta?
 Ce inseamna creativitate? 1 S23
Profilul unei personae
creative.
4.Planificarea si 3. Elaborarea  Portofoliul personal,  Elaborarea CV-ului 1 S11
dezvoltarea proiectului personal scrisoarea de intentie, European
de educaţie şi carieră. CV, certificate de
carierei  Scrisoarea de intentie. 1 S24
competenta, diploma.
3.1. Utilizarea Modalitati de Importanta. Mod de
instrumentelor de realizare a elaborare.
marketing personal in documentelor  Cum te pregatesti pentru 1 S12
pregatirea pentru EUROPASS. un interviu? Ai face fata
angajare.  Pregatirea pentru la un interviu de
interviu (studii sau angajare? Jocuri
angajare)
 Ce este EUROPASS? 2 S25,
Te-ai putea descurca in S26
completarea
documentelor? Vizitarea
sitului.
5.Piata muncii 3. Elaborarea  Meserii/profesii  Care sunt cerintele si 1 S13
proiectului personal traditionale, de viitor, competentele necesare
de educaţie şi carieră. actuale. meseriei pentru care va
 Cerinte minime ale
3.2. Evaluarea profesiilor si
pregatiti? Documentare
cerintelor pentru competente specifice pe internet.
practicarea profesiilor fisei postului.  Serviciul electronic de 1 S14
in vederea formularii  Surse formale si medierea muncii. Initiere
unor optiuni pentru informale de cautare in cautarea siturilor de
angajare. a unui loc de munca. mediere a muncii.
Pregatirea pentru
angajare.  Vizitarea intreprinderii in 2 S27,
care-mi desfasor stagiul S28
de practica in productie.
Alcatuirea unui
portofoliu.
6.Stil de viata si 4. Manifestarea unui  Factori care  Sa identificam factorii de 1 S15
de munca stil de viaţă favorabil influenteaza sanatatea stress.Teste grila.
schimbării şi adaptării ocupationala:  Care este raportul optim 1 S29,
la noi contexte de echilibrul munca –
învăţare şi de muncă. viata personala; dintre munca si relaxare? S30
factori de stres. Dezbatere.
4.1Manifestarea  Modalitati de a face  Sa elaboram un plan de 1
optiunii pentru o relatie fata stresului in viata actiune care sa reflecte S16
echilibrata intre munca personala si la echilibrul dintre munca si
si viata personala munca. viata personala.
 Stresul in scoala. Sondaj 1 S31
de opinie.

7. Ore la dispozitia profesorului 2 S18,


S32