Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Documentați-vă online cu privire la specificul dizabilităților cognitive, emoționale, motrice, deficitului de atenție,
hiperactivității, dificultăților de învățare, comportamentale, relaționare etc. Studiați următoarele documente relevante pentru
integrarea copiilor cu CES în școala de masă:
- Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare.
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-
pentru
-Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării
copiilor cu dizabilități și/sau CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-
metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-
orientarii-scolare-si-profe/1

Elaborați un plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în școala de masă a copiilor cu
CES. Aveți în vedere desfășurarea unor activități cu părinții, elevii, cadrele didactice, comunitatea etc.

Elevi
Idei de activități:
Strategii de învățare:
Resurse:
Evaluare:

Părinți
(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/ așteptările mele? Provocarea: Care sunt
modalitățile prin care pot colabora eficient cu părintele unui copil cu CES?)
Idei de activități:
Strategii de învățare:
Resurse:
Evaluare:

Cadre didactice
(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor despre acesta? Provocarea: Care sunt
modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască și putem colabora pentru a-l sprijini să-și atingă potențialul?)
Idei de activități:
Strategii de învățare (comune cu alți colegi):
Resurse:
Evaluare:
Elevi

Dizabilitate intelectuală

Idei de activități: Şi eu pot!

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) ce dezvoltă la elevii cu
CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii.

Strategii de învățare: jocul didactic, joc de rol, învăţarea prin cooperare

Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care
trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii,
încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii,
realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului
Resurse: fișe de activitate diferențiată; mijloace și materiale didactice variate și personalizate

Evaluare: fişe de lucru, chestionare, proiect tematic

Părinți

Idei de activități: „Învaţă cu mine”!Citeşte cu mine!- Dificultăţi de citire

Strategii de învățare: Elevii sunt uneori reticenţi şi refuză să citească cu voce tare în clasă, ceea ce poate
indica o tulburare concretă. Dacă lecţia face apel la cititul cu voce tare, putem să indicăm elevului mai
înainte ce va trebui să citească, dându-i timp să se pregătească; vom permite elevului să-şi înregistreze
lectura acasă, ascultând banda la şcoală. Deseori elevii cu tulburări de învăţare au un nivel al cititului cu
voce tare mai scăzut cu doi ani decât al cititului în gând. Pe de altă parte, acest lucru poate fi
determinat de neîncrederea în sine. B. Studiu personal. Când este singur, elevul poate citi rar si ezitant,
deoarece: ritmul său de citire este lent, nu este sigur că a înţeles ce citeşte sau interpretează greşit un
cuvânt nou.

O modalitate eficientă prin care părintele poate colabora cu cadrul didactic este realizarea unor
activităţi de citire pe roluri, în ştafetă, realizarea unor activităţi de tipul „insula de lectură”.

Resurse: cărţi de lectură, imagini, CD-uri

Evaluare: Încurajarea permanentă a progresului, benzi desenate

Cadre didactice

Idei de activități: activități extracurriculare și extrașcolare; proiecte educaționale specifice integrării


și socializării.

Strategii de învățare (comune cu alți colegi):

- adaptare curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la clasă;

- predarea în echipă alături de profesorul de sprijin;

- comunicare pozitivă și încurajarea rezultatelor;


- stabilirea nivelului de atingere a finalităților/competențelor planificate în curriculumul
individualizat și pe domenii de dezvoltare;

- drumeții, excursii tematice, vizite, participare la concursuri școlare specifice;

Resurse: curriculum adaptat, plan de intervenţie personalizat

Evaluare: abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar


fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a
ameninţării şi intimidării copiilor, exprimarea încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi.

S-ar putea să vă placă și