Sunteți pe pagina 1din 10

AN ȘCOLAR 2016-2017

TIPUL EVALUĂRII - EVALUARE INIŢIALĂ - LLR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” TURNU ROȘU


DISCIPLINA : LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA: a – IV – a
ÎNVĂȚĂTOR: GRIGORE ANIELA
DATA: 28.09.2016
NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIȘI/EVALUAŢI: 11 elevi/ Nr.1 + 6 elevi/ Nr.2

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Nr.1
Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare

Competenţe
specifice
CS 3.1. ITEM 1 ITEM 2
ITEM 3
CS 3.3. ITEM4
CS 3.4. ITEM6
CS 3.5. ITEM5
CS 4.1. ITEM7

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE INIȚIALĂ

CS 3.1. – extragerea unor informații de detaliu dintr-un text literar;


CS 3.3. – formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia;
CS 3.4. – evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte importante ale
acestuia ;
CS 3.5. – sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit;
CS 4.1. – aplicarea regulilor de despărțire în silabe la capăt de rând, de ortografie și de punctuație în
redactarea unui text.

NUMELE ȘI PRENUMELE......................................................................................... NR.1


DATA.................................................

PROBĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Citește cu atenție textul pentru a rezolva sarcinile de mai jos:

James și prietenii lui speciali călătoreau pe piersica uriașă care zbura pe cer ca un balon gigantic.
Băiatul observă că toată lumea continua să fie veselă și mulțumită.
– Nu credeți că este momentul perfect pentru puțină muzică? întrebă Buburuza. Ce părere ai
Maestre Greierini?
– Cu plăcere, răspunse Greierini făcând o plecăciune.
Începu concertul. Publicul se simți complet vrăjit încă de la prima notă. James nu auzise nicicând
o muzică așa minunată ca aceasta. În grădina casei mai ascultase vara țârâitul greierilor, dar acum
sunetele erau altfel. Era muzică adevărată: acorduri, armonii, linie melodică și tot ce mai trebuia.
Și ce minunat era instrumentul la care cânta Maestrul Greierini! Suna exact ca și când ar fi cântat
la o vioară! Arcușul viorii, partea mobilă, era piciorul lui din spate. Corzile viorii, partea care scotea
sunetele, era marginea aripii lui. Greierele folosea partea de jos a piciorului cu o mișcare lină și
curgătoare, iar muzica se revărsa și umplea cerul albastru cu o melodie veselă.
Concertul se termină și izbucniră toți în aplauze frenetice. Domnișoara Păianjen se ridică în
picioare cu o privire plină de admirație și strigă cu emoție:
– Bravo! Mai cântă-ne!
– Fascinant! exclamă James. Maestre, aveți un talent desăvârșit și o ureche muzicală perfectă.
Până acum nu m-am întrebat niciodată în ce fel cântă greierii.
– Tinere prieten, zise cu blândețe Maestrul Greierini, pe lumea asta sunt o mulțime de lucruri
despre care nu ți-ai pus încă întrebări. De exemplu, unde crezi că am urechile?
– Urechile? Pe cap, desigur.
Toată lumea izbucni în râs.
– Adică nici măcar asta nu știi? izbucni Miriapodul.
– Nu se poate să le ai în altă parte... Mă dau bătut. Unde ai urechile?
– Uite-aici! zise Maestrul Greierini. De-o parte și de alta a burții.

(James și piersica uriașă, după Roald Dahl)

1. Completați spațiile libere cu informații despre textul citit:


a) Fragmentul face parte din volumul ........................................................................
b) Autorul acestuia este .............................................................................................
c) Un titlu potrivit pentru acest fragment este ...........................................................

2. Subliniază răspunsul corect la întrebările următoare.


Cu ce călătoreau James și preietenii lui?
a) cu balonul
b) cu trenul
c) cu piersica uriașă
Cine erau prietenii băiatului?
a) niște gâze
b) copiii din cartier
c) colegii de școală
A cui a fost propunerea de a asculta muzică?
a) a domnișoarei Păianjen
b) a Buburuzei
c) a Miriapodului
3. Răspunde la întrebări:
a) Cum era muzica interpretată de Greierini?

………………………………………………………………………………………………………….

b) Cu ce instrument muzical se aseamănă sunetele cântate de greiere?

................................................................................................................................................................

c) Unde sunt poziționate urechile greierelui?

…………………………………………………………………………………………………………

4. Redactează răspunsurile la cerințele de mai jos, în cel mult trei rânduri:

a) Dacă aș fi James, m-aș simți fericit pentru că...


..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b) Justifică comportamentul domnișoarei Păienjen la finalul concertului.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c) Argumentează de ce prietenii au râs de James după concert.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. Barează cu o linie intrusul din următoarele șiruri de părți de vorbire:
a) uriașă, gigantic, veselă, mulțumită, frenetice, aplauze;
b) călătoreau, balon, zbura, observau, cântă, auzise;
c) James, piersica, Buburuza, Greierini, Miriapodul, Păianjen.

6. Ordonează cuvintele astfel încât să formulezi trei propoziții:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

7. Scrie în casete semnele de punctuație potrivite:

 Mara îi spune colegului său


E dimineață

 Radu ieri am fost cu mama la librărie


 Ce ai cumpărat
 Am cumpărat cartea Piersica uriașă  E o carte minunată 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

CALIFICATIVE

ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1 Completeză corect toate Completeză corect două Completeză corect un
cele trei spații lacunare. spații lacunare. spațiu lacunar.
2. Identifică răspunsurile Identifică răspunsurile Identifică răspunsurile
corecte în toate cele trei corecte în două dintre corecte într-una dintre
situații. situațiile date. situațiile date.
3. Formulează corect Formulează corect Formulează corect
răspunsul la toate cele trei răspunsul la două răspunsul la o singură
întrebări. întrebări. întrebare.
4. Exprimă opinii personale Exprimă opinii personale Exprimă opinii personale
pertinente în toate cele pertinente în două dintre pertinente într-una dintre
trei situații date. situațiile date. situațiile date.
5 Identifică partea de Identifică partea de Identifică partea de
vorbire diferită de cele vorbire diferită de cele din vorbire diferită de cele din
din șirul dat în toate cele șir în două dintre cazurile șir într-unul dintre
trei cazuri. date. cazurile date.
6 Alcătuiește corect trei Alcătuiește corect două Alcătuiește corect o
propoziții. propoziții. singură propoziție.
7 Completează corect toate Completează corect cel Completează corect cel
cele zece semne de puțin opt semne de puțin cinci semne de
punctuație. punctuație. punctuație.

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV
Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect,
integral/parțial)
Rezolvă integral si corect 6 itemi; parţial 1 item Foarte bine
Rezolvă integral si corect 5 itemi; parţial 2 itemi Bine
Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial 2 itemi; incorect 1 item Suficient

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:

NR. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI EVALUARE INIȚIALĂ


CRT. LLR
CALIFICATIV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr.
elevi
PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE
REGLARE/AMELIORARE:

Competența Descrierea problemei (dificultăților) Numele şi prenumele elevilor


neformată/ identificate care întâmpină dificultatea
formată
insuficient
CS 3.1.
CS 3.3.
CS 3.4.
CS 3.5.
CS 4.1.

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Nr.2

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare

Competenţe
specifice
CS 3.1. ITEM 3 ITEM1 ITEM 2
CS 3.3. ITEM4 ITEM6
CS 3.5. ITEM5
CS 4.1 ITEM7

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE INIȚIALĂ

CS 3.1. – extragerea unor informații de detaliu dintr-un text literar;


CS 3.3. – formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia;
CS 3.5. – sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit;
CS 4.1. – aplicarea regulilor de despărțire în silabe la capăt de rând, de ortografie și de punctuație în
redactarea unui text.

NUMELE ȘI PRENUMELE......................................................................................... NR.2


DATA.................................................

PROBĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Citește cu atenție textul pentru a rezolva sarcinile de mai jos:

Pinocchio i-a povestit Zânei cum a reușit să scape cu greu de tâlharii care voiau să-i fure cei patru
bani de aur.
– Și unde sunt cei patru bani? îl întrebă Zâna.
– I-am pierdut! răspunse Pinocchio. Însă mințea, pentru că îi avea în micul buzunar al
hainei.
De-abia trântise minciuna, și nasul lui, care era destul de lung, îi mai crescu de două degete.
– Unde i-ai pierdut?
– În pădurea din apropiere.
La această a doua minciună, nasul i se mai lungi puțin.
– Dacă i-ai pierdut în pădure, zise Zâna, o să-i căutăm și o să-i găsim, pentru că tot ce se
pierde în pădurea aceasta se găsește.
– Ah, acum mi-aduc aminte, adăugă băiatul încurcându-se, cei patru bani nu i-am pierdut
dar, fără să bag de seamă, i-am înghițit când am băut doctoria.
La această a treia minciună, nasul i se lungi atât de tare, că bietul Pinocchio nu putea să se mai
miște din loc. Dacă se întorcea la dreapta se lovea cu nasul de pat sau de fereastră, dacă se întorcea
la stânga se lovea de perete sau de ușa camerei. Dacă ar fi ridicat capul i-ar fi scos ochii Zânei.
Zâna se uita la el și râdea.
– De ce râzi? o întrebă băiețelul rușinat și îngrijorat de nasul acela care nu mai înceta să
crească.
– Râd de minciuna pe care ai spus-o.
– De unde știi c-am spus o minciună?
– Minciunile, băiete dragă, se recunosc ușor. Ele sunt de două feluri: minciuni care au
picioare scurte și minciuni care au nasul lung. Ale tale sunt din cele care au nasul lung.
Să nu mai minți niciodată!
Zâna l-a lăsat pe Pinocchio să plângă rușinat un timp ca să-l învețe minte și să renunțe la năravul de
a spune minciuni.
– Te rog, ajută-mă! rosti timid băiatul printre suspine.
Zânei i s-a făcut milă de el, l-a iertat și a chemat păsărelele care s-au așezat pe nasul lui imens și au
început să i-l ciugule, până când acesta și-a căpătat iarăși mărimea obișnuită.
(Pinocchio, după Carlo Collodi)

1. Marchează cu „x” caseta corespunzătoare enunțurilor adevărate:


 Pinocchio avea patru bani de argint în buzunar.
 El a mințit spunând că a pierdut banii în pădurea din apropiere.
 A spus adevărul când a afirmat că a înghițit banii odată cu doctoria.
 Dacă întorcea capul spre dreapta ar fi lovit cu nasul ușa camerei.
 Păsărelele au transformat uriașul nas al lui Pinocchio într-unul de mărime obișnuită.

2. Numerotează ideile următoare în ordinea derulării întâmplărilor:


 Apoi a afirmat că a înghițit monedele când a băut doctoria.
 Pincchio avea patru bani de aur.
 Zâna l-a iertat pe băiat.
 Băiatul s-a rușinat pentru că a mințit.
 A mințit spunând că a pierdut banii în pădure.
 Nasul i-a crescut atât de mult încât nu se mai putea mișca în cameră.
3. Caută în text, apoi transcrie enunțuri care exprimă:

a. solicitarea unei informații;


____________________________________________________________________
b. un îndemn;
_____________________________________________________________________
c. o rugăminte.
_____________________________________________________________________

4. Ce stări sufletești l-au încercat pe Pinocchio în timpul întâmplărilor povestite în acest


fragment? Alege dintre cele enunțate mai jos, subliniindu-le:

veselie, tristețe, falsitate, rușine, mândrie, dispreț, îngrijorare, timiditate, neputință.

5. Selectează din text, apoi scrie:

a. un substantiv de genul feminin: _________________________________________;


b. un adjectiv la genul masculin: _____________________________________________;
c. un verb la numărul plural: ___________________________________________.

6. Exprimă-ți părerea, bazându-te pe informații din text:


a. De ce crezi că Pinocchio nu spunea adevărul?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b. După întâmplarea trăită, crezi că va mai spune vreodată minciuni? Argumentează răspunsul.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c. Ce proverb crezi că se potrivește cu întâmplările din text?


__________________________________________________________________________

7. Imaginează-ți că te întâlnești cu Pinocchio și acesta are, din nou, nasul lung. Scrie un dialog,
alcătuit din cel puțin șapte replici, care să conțină sfaturile pe care i le poți oferi.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

CALIFICATIVE

ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1 Stabilește corect valoarea Stabilește corect valoarea Stabilește corect valoarea
de adevăr în toate cele de adevăr în patru dintre de adevăr în două - trei
cinci cazuri date. cazurile date. dintre cazurile date.
2. Ordonează corect toate Ordonează corect patru - Ordonează corect cel
cele șase enunțuri date. cinci enunțuri. puțin primele trei
enunțuri.
3. Transcrie corect Transcrie corect Transcrie corect un enunț
enunțurile în toate cele enunțurile în două dintre într-una dintre situațiile
trei situații. situațiile cerute. cerute.
4. Selectează corect cele Selectează corect cel puțin Selectează corect cel puțin
șase stări sufletești ale patru - cinci stări două - trei stări sufletești
personajului. sufletești ale personajului. ale personajului.
5 Identifică corect părțile de Identifică corect părțile de Identifică corect partea de
vorbire în toate cele trei vorbire în două cazuri. vorbire într-un singur caz.
cazuri.
6 Exprimă păreri pertinente Exprimă păreri pertinente Exprimă păreri pertinente
în toate cele trei situații în două dintre situațiile într-una dintre situațiile
date. date. date.
7 Redactează dialogul Redactează dialogul Redactează dialogul
folosind corect folosind corect având formule de inițiere,
convențiile limbajului convențiile limbajului menținere sau încheiere
scris, având formule de scris, având formule de folosind trei replici.
inițiere, menținere și inițiere, menținere sau
încheiere, folosind cel încheiere, folosind cinci -
puțin șapte replici. replici

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV
Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect,
integral/parțial)
Rezolvă integral si corect 6 itemi; partial 1 item. Foarte bine
Rezolvă integral si corect 5 itemi; parţial 2 item. Bine
Rezolvă integral si corect 4 itemi; parţial 2 itemi; incorect 1 item. Suficient

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:

NR. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI EVALUARE INIȚIALĂ


CRT. LLR
CALIFICATIV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr.
elevi

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE


REGLARE/AMELIORARE:

Competența Descrierea problemei (dificultăților) Numele şi prenumele elevilor


neformată/ identificate care întâmpină dificultatea
formată
insuficient
CS 3.1.
CS 3.3.
CS 3.5.
CS 4.1.

TOTALIZAREA CALIFICATIVELOR

Nr. Foarte bine Bine Suficient Insuficient


elevi
Nr.1/11
Nr.2/6
Total 17